Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma Suonenjoen lukiossa (OPS kohta 4.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma Suonenjoen lukiossa (OPS kohta 4.1)"

Transkriptio

1 Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma Suonenjoen lukiossa (OPS kohta 4.1) 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Suonenjoen lukio on noin sadan opiskelijan ja kymmenen opettajan muodostama yhteisö. Opiskelijoilla on mahdollisuus terveydenhoitajan,koulupsykologin, kuraattorin ja opinto-ohjaajan palveluihin päivittäin. Lisäksi heillä on mahdollisuus terveyskeskuksen kaikkiin palveluihin sekä Nuorten työryhmän palveluihinmyös koko kouluyhteisön tehtävä on monialaisen opiskeluhuoltoryhmän tukemana toimia opiskeluhuoltoa edistäen ja tukien. 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat 2.1. Monialainen opiskeluhuoltoryhmä Lukion monialaiseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja,koulupsykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja, opettajien, oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustaja. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa vähintään kahdesti vuodessa ja se suunnittelee lukion opiskeluhuoltoa ja ennaltaehkäisevää työtä ja siihen liittyviä käytänteitä sekä seuraa opiskeluhuollon toteutumista. Opiskeluhuoltoryhmän johtajan nimeää koulutuslautakunta Opiskeluyhteisön ja ympäristön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 2.3. Opiskelijoiden osallisuus (oppilaskunta, tutorit) Opiskelijoiden osallisuutta pyritään edistämään muun muassa oppilaskunnan toiminnan kautta. Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat oppilaskuntaan. Ylintä päätösvaltaa oppilaskunnassa käyttää syyskokous. Kokouksessa valitaan oppilaskunnalle hallitus, joka keskuudestaan valitsee toimihenkilönsä, mm. puheenjohtajan. Syyskokous pidetään syyskuun loppuun mennessä. Oppilaskunta toimii esimerkiksi yhteisten tilaisuuksien järjestelyissä, viihtyvyydenparantajana. Opiskelijat voivat vaikuttaa oppilaskunnan hallituksen kautta. Rehtori voi myös pyytää oppilaskunnan mielipidettä tarpeen mukaan. Oppilaskunnan edustaja voi olla mukana opettajienkokouksessa niissä asioissa, jotka liittyvät opiskelijan etuihin. Tutorit eli tukioppilaat ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita, jotka on koulutettu tehtäviinsä jo edelliskevään aikana. Tutoreiden päätehtävänä on ohjata uusia opiskelijoita sopeutumaan lukioon. Tutor neuvoo aloittelevaa lukiolaista koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä: oppiaineiden kurssivalinnoissa, lukujärjestyksen teossa ja arjen käytänteissä. Hän auttaa uutta opiskelijaa ottamaan itse vastuun opiskelustaan jo alkuvaiheessa. Jokainen lukion aloittava saa oman tutorinsa, joka on luotettava ystävä ja jolle voi kertoa opiskeluun liittyvistä ongelmista. Tutorit pyrkivät ryhmänä luomaan mukavan ja turvallisen ilmapiirin, mikä lisää jokaisen viihtyvyyttä koulussa. Lukuvuoden aikana tutorit järjestävät yhteisiä tempauksia, jotka yhdistävät koko koulun väkeä Vanhempien osallisuus (vanhempainyhdistys ja vanhempainillat) Vanhempien osallisuutta ja tietoisuutta opiskelijahuoltotyöstä ja lukion toiminnasta pidetään yllä vanhempainyhdistyksen kautta. Vanhempainilloissa kuraattori, terveydenhoitaja, rehtori ja opintoohjaaja kertovat opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelijahuoltoon liittyvistä asioista. Tarvittaessa voidaan kutsua myös muita vierailijoita ajankohtaisista asioista esimerkiksi Nuorten työryhmästä tai Etsivästä nuorisotyöstä Opiskeluhuoltoryhmän toiminta yhteisöllisyyden hyväksi Opiskelijahuoltoryhmä seuraa koulun yhteisöllisyyden tilaa ja kartoittaa sitä esimerkiksi kyselyjen avulla. Se voi tehdä myös ehdotuksia ja tukee esimerkiksi ryhmänohjaajia ja opettajia

2 yhteisöllisyyden edistämisessä. Opiskelijahuoltoryhmä tekee yhteistyötä oppilaskunnan, tutoreiden ja kaikkien koulun toimijoiden kanssa Yhteistyö nuorisotoimen, lastensuojelun ja poliisin sekä muiden opiskelijahuollon kehittämiseen tarvittavien tahojen kanssa Yhteistyötahojen edustajat kutsutaan oppilashuoltoryhmän kokoukseen tai vanhempainiltaan tarvittaessa Terveysneuvonta ja terveystiedon opetus Terveystarkastusten yhteydessä kannustetaan opiskelijaa terveellisiin elämäntapoihin, päihteettömyyteen. Tuetaan harrastuksiin ja hyviin ihmissuhteisiin, seksuaaliterveydestä annetaan tietoa ja ohjataan tarvittaessa ehkäisyneuvonnan piiriin Opiskeluun osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen Oppimisen, jatko-opiskelun ja työelämän kannalta on totuttava säännölliseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Oppitunnille ei saa tulla myöhästyneenä. Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Etukäteen tiedossa olevan syyn nojalla opiskelija (18 v.) tai hänen huoltajansa voi hakea poissaololupaa seuraavasti: * yksittäiseksi oppitunniksi asianomaiselta opettajalta, * enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta, * kolmea päivää pidempään poissaoloon rehtorilta. Etukäteen sovittu tai tiedossa oleva poissaolo on ilmoitettava opettajille. Niiltä kursseilta, jotka arvioidaan jatkuvan näytön perusteella (= ei loppukoetta) ei voi olla poissa. Sairastapauksissa pitää poissaolosta ilmoittaa välittömästi ryhmänohjaajalle tai koulusihteerille puhelimen, sähköpostin tai Wilman välityksellä. Opiskelija ei menetä koekertaa, jos hän tuo koululle terveydenhoitajan tai lääkärin antaman sairaslomatodistuksen koepäivältä.lisäksi opiskelijan pitää antaa kaikista poissaolostaan luotettava selvitys välittömästi poissaolon päätyttyä. Opiskelijan huoltaja voi selvittää poissaolon Wilmassa, mitä varten huoltajille annetaan käyttäjätunnukset.jos ryhmänohjaaja huolestuu opiskelijan liiallisista poissaoloista, hän ottaa yhteyttä huoltajaan. Tarvittaessa oppilas ohjataan keskustelemaan terveydenhoitajan, kuraattori tai psykologin luokse tai tilanteen selvittämiseksi ja oppilaan tukemiseksi perustetaan monialainen asiantuntijaryhmä Esteetön opiskeluympäristö, tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus Lukiorakennuksen opetustilat ja wc-tilat ovat yhdessä kerroksessa, mikä mahdollistaa esteettömän liikkumisen. Esteettömyyden muistilista: vammaistunnuksella merkitty pysäköintipaikka lukion pääoven välittömässä läheisyydessä piha-alue ja sisäänkäynnit selkeästi havaittavissa ja hyvin valaistu rakennuksen sisäänkäynnissä luiska ovet ovat kevyitä ja leveitä rakennuksessa on selkeät opasteet eri tiloihin pyörätuolilla liikkuva pääsee tarvitsemiinsa tiloihin koulussa on pyörätuolin käyttäjälle soveltuva WC koulun käytävillä ei ole turhia kynnyksiä tai muita esteitä kulkuväylät ovat riittävän leveitä ja moniaistillisia (värit, kontrastit, pintamateriaalit) sekä valaistuja portaissa on kaiteet molemmilla puolilla ja kontrastiraidat portaitten laidoilla opiskelupiste on esteetön ja helposti säädettävissä mahdollisimman kaikumaton tila (tarvittaessa akustiikkalevyt) hälyäänien välttäminen

3 väljä ja selkeä kalusteiden sijoittelu ja sisustus vaatenaulakoita on sopivalla korkeudella Ensiavun järjestämisessä toimitaan liitteen 1 ohjeiden mukaan Tapaturmien ensihoidosta vastaa ensisijaisesti terveydenhoitaja koulussa yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa ohjaus terveyskeskukseen.ensiapukaappien sisällöstä ja huollosta vastaa terveydenhoitaja yhdessä opettajien kanssa Tupakan, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja siihen puuttuminen Tupakkalaki kieltää alle 18-vuotiaan tupakoinnin. Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty koulun alueella. Alkoholin ja huumeiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen koulussa, koulun tilaisuuksissa ja koulun matkoilla on kielletty Yhteistyö ja käytänteet oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa Ryhmänohjaaja esittelee ryhmänohjaustuokiossa koulun turvallisuussuunnitelman ja poistumistiet. Poistumisteistä on ohjeet luokkien ulko-oven vieressä. Vuosittain järjestetään yhteiset poistumisharjoitukset Lintharjun koulun kanssa Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Tarkemmat ohjeet Suonenjoen lukion Kriisi- ja Turvallisuussuunnitelmissa (2012) Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Toimintaohjeet Suonenjoen lukion Kriisisuunnitelmassa. 3. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen 3.1. Opiskeluhuollon palveluiden järjestäminen ja keskinäinen työn ja vastuunjako sekä palvelujen järjestämisessä tarvittava yhteistyö Kuraattorin ja terveydenhoitajan tarjoamat palvelut Koulukuraattori on helposti lukiolaisten tavoitettavissa yhtenäiskoulun tiloissa. Koulukuraattori luokse opiskelija voi hakeutua itse, huoltajiensa tai lukion työntekijän ohjaamana. Kun opettaja ohjaa nuoren kuraattorin vastaanotolle, neuvottelee hän asiasta ensin opiskelijan kanssa ja alle 18-vuotiaan kohdalla ilmoittaa asiasta myös huoltajalle. Oppilaalla on kuitenkin oikeus painavasta syystä myös kieltää yhteistyö huoltajien kanssa. Koulukuraattori selvittelee nuoren tuen tarvetta ja ohjaa tarvittaessa muiden tukimuotojen piiriin. Koulukuraattorin tukikäynneillä voidaan käsitellä mm. opiskeluun, itsenäistymiseen, perheeseen, kaveri- ja seurustelusuhteisiin tai mielialaan liittyviä huolia. Koulukuraattori voi olla myös mukana opiskelijan monialaisessa asiantuntijaryhmässä vaikkapa tilanteessa kun runsaat poissaolot haittaavat opiskelua Terveydenhoitajantyötä ohjaa ja Sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta (380/2009) Terveydenhoitaja on paikalla koulussa päivittäin, joten opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua vastaanotolle ilman ajanvaraustakin. Sairastumistapauksissa opiskelijat saavat terveydenhoitajantodistuksen sairaudestaan /poissaolostaan. Ensimmäisen vuosikurssin lukiolaisille tehdään terveyskysely ja terveystarkastus. Tarkastuksen keskeisenä sisältönä on opiskelijan opiskelukyvyn tukeminen, terveellisten elämäntapojen

4 edistäminen ja opiskelijan elämäntilanteen kartoittaminen. Terveystarkastuksen pohjalta sovitaan opiskelijan kanssa onko tarvetta mihinkään jatkotutkimuksiin. Jos opiskelija on erityisen tuen piirissä tai hänellä on jokin pitkäaikaissairaus, hänelle järjestetään lääkärintarkastus myös ensimmäisenä opiskeluvuotena Toisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään lääkärintarkastus terveyskeskuksessa. Armeijaa varten tehtävät tarkastukset tehdään myös lukion toisen vuosikurssin miespuolisille opiskelijoille. Opiskelijoiden mielenterveyspalveluista huolehtii terveyskeskuksessa toimiva Nuorten Työryhmä. Se on matalankynnyksen paikka, jonne ei tarvitse lähetettä vaan nuori itse voi varata aikaa. Useimmiten nuori ohjautuu oppilaanohjaajan tai ryhmänohjaajan tai terveydenhoitajan tai kuraattorin ohjaamana Nuorten Työryhmän asiakkaaksi Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen tarkoituksena on turvata opiskelijan mahdollisimman hyvä onnistuminen lukio-opinnoissa ja tukea hänen uranvalintaansa, sijoittumistaan jatko-opintoihin sekä henkilökohtaista kehitystään ihmisenä. Opiskelijalla on yhden pakollisen opinto-ohjauskurssin lisäksi mahdollisuus valita myös syventävä opinto-ohjauksen kurssi. Opinto-ohjauksesta huolehtivat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat sekä toimistosihteeri ja tutorit seuraavan tehtäväjaon mukaisesti: Rehtori vastaa mm. yo-kirjoituksiin liittyvästä informoinnista ja lupaa edellyttävien menettelyjen hyväksymisestä sekä antaa henkilökohtaista ohjausta. Opinto-ohjaaja pitää sekä luokkatunteja että antaa henkilökohtaista ohjausta. Hän auttaa lukio-opintoihin liittyvissä ongelmissa ja ohjaa jatkokoulutuksen suunnittelussa sekä työelämään ja opiskelupaikkoihin tutustumisessa. Ryhmänohjaaja pitää ryhmänohjaustuokioita, joissa hän mm. perehdyttää lukio-opiskelun käytäntöihin ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Lisäksi hän seuraa opiskelijoiden poissaoloja, kurssikertymää, ohjaa ryhmänsä toimintaa ja pitää tarvittaessa yhteyttä huoltajiin. Aineenopettaja neuvoo oman aineen opiskelutekniikkaa ja kertoo kurssiensa arvosteluperusteet. Hän myös antaa ohjeet itsenäiseen opiskeluun. Lisäksi hän esittelee oman aineensa valinnaiset kurssit ja mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin. Toimistosihteerin toimistosta saa mm. opintotukilomakkeita ja ohjeita niiden täyttämiseen. Tutorit eli tukioppilaat ohjaavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja koulun arkipäivään liittyvissä asioissa. Jokaisella uudella opiskelijalla on oma tutorinsa Psykologin tarjoamat palvelut. Koulupsykologin palvelut ovat lukiolaisten tavoitettavissa yhtenäiskoulun tiloissa. Opiskelija voi hakeutua koulupsykologin luo itse, huoltajien tai lukion työntekijän ohjaamana. Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Koulupsykologin tapaamisissa nuori saa keskustelutukea esim. kouluun liittyvään stressiin, tunne-elämän vaikeuksiin tai elämän kriisitilanteisiin. Koulupsykologin tapaamissa voidaan selvitellä myös oppimiseen liittyviä pulmia. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Psykologilla käyntien määrä ja tiheys vaihtelevat yksilöllisesti. Koulupsykologi arvioi nuoren tuen tarvetta ja tarvittaessa ohjaa muiden tukitoimien piiriin Monialainen tapauskohtainen opiskeluhuoltoryhmä

5 Lukiolla kokoontuu tarvittaessa monialainen opiskelijahuoltoryhmä käsittelemään ajankohtaista tilannetta tai opiskelijaa koskevaa asiaa. Opiskelijalla on oikeus ehdottaa, ketä tähän ryhmään kuuluu. Opiskelija voi myös kieltäytyä ryhmän palveluista Opiskeluhuoltokertomus Oppilashuoltokertomukset laaditaan ja tallennetaan Suonenjoen koulutoimen tai valtakunnallisten ohjeiden mukaan Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esim. Nuorten työryhmä, etsivä nuorisotyö, sosiaalitoimi, poliisi, TE-toimisto, seurakunnat ja järjestöt Opiskelijahuollon puitteissa voidaan tapauskohtaisesti opiskelijan suostumuksella tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 4. Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa 4.1. Osallisuus, tiedotus, opiskelijan asema asiakkaana Koulun viikoittaisista tapahtumista ilmoitetaan kotisivuilla, info-ruudussa ja ryhmänohjaustuokioissa ja Wilman kautta. Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman wwwliittymä. Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen muu henkilökunta ja johto Ryhmänohjaus Ryhmänohjaajalla on omalle ryhmälleen viikoittain ohjaustuokio, jolloin käsitellään sekä koko koululle yhteisiä että ohjausryhmän asioita. Ohjaustuokion aiheina voivat olla mm. ajankohtaiset ilmoitusasiat, kurssien esittelyt ja valinnat, ylioppilaskokeiden yleiset periaatteet, opiskelutaidot sekä juhlien ja vanhempainiltojen järjestäminen. Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijat lukion käytänteisiin sekä seuraa ryhmänsä opiskelumenestystä ja kurssien riittävyyttä. Hän toimii lähiohjaajana ja pyrkii edistämään ryhmänsä sosiaalisia suhteita. Ryhmänohjaaja toimii ryhmän ja opettajakunnan välisenä yhdyshenkilönä sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön edistäjänä Vanhempainyhdistys ja vanhempainillat Koulun ja kodin yhteistyön tavoitteena on edistää nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Tätä varten lukiolla on vanhempainyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa. Suonenjoen lukiossa opiskelijoiden sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö pohjautuu keskinäiseen luottamukseen, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä vaikeuksia oppimisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Yhteistyön lähtökohtana on avoin ja monipuolinen yhteydenpito osapuolten kesken. Lukio tiedottaa koteja vuotuisista yhteistyönsä muodoista ja koulun käytänteistä heti koulutyön alettua kirjeitse ja kotisivuillaan. Koulu rohkaisee koteja sekä muita yhteistyötahoja välittömästi tiedottamaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Koulun ja kodin yhteistyön tavoitteena on edistää nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Tätä varten lukiolla on vanhempainyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.

6 Huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Tätä varten lukiolla on vanhempainyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa. Lisäksi se osallistuu lukion ulkopuolisena yhteistyöelimenä lukion arviointiprosessiin, tekee esityksiä ja aloitteita sekä tuo yleensäkin esille vanhempien kannanottoja lukiota ja lukion kasvatustavoitteita koskevissa kysymyksissä. Tämän lisäksi lukiossa järjestetään riittävä määrä vanhempainiltoja tai muun tyyppisiä tapaamisia tai keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, joiden tarkoituksena on mahdollistaa tutustuminen koulun kulttuuriin sekä antaa mahdollisuus huoltajille olla osaltaan vaikuttamassa koulua koskevissa keskusteluissa. Koulun tiedotteissa esitellään lukion järjestyssäännöt, joissa mm. määritellään käytännöt poissaolojen seurannasta (järjestyssäännöt liitteenä). Lukio vaatii alaikäisen opiskelijan poissaoloselvityksiin ja jaksoarviointeihin huoltajan allekirjoituksen. Henkilökunnan, opiskelijoiden ja huoltajien välittömän yhteistyön lisäksi on Suonenjoen lukiossa yhtenä yhteistyön muotona monialainen opiskeluhuoltoryhmä 4.4. Wilma Wilman ympäristön kautta koulun eri toimijat ja ryhmät voivat tiedottaa ja pitää yhteyttä toisiinsa. Opiskelijoille jaetaan 2. ja 5. jakson päätyttyä jaksotuloste, jossa on arvioitu edellisten jaksojen aikana suoritetut kurssit. Näihin arviointeihin vaaditaan ala-ikäisiltä opiskelijoilta huoltajan allekirjoitus. Sekä opiskelija että huoltaja voivat nähdä kurssien suoritukset Wilmasta 5. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 5.1. Lukion aloittaneille tehtävä kysely Ensimmäisen jakson alussa ryhmänohjaajat toteuttavat Wilman kautta kyselyn, jossa kartoitetaan lukion aloittaneiden opiskelua ja viihtyvyyttä Hyvinvointi ja kouluterveyskyselyt Kyselyjä tehdään valtakunnallisten ohjeiden mukaan Muu seuranta ja kirjaaminen Opiskelijahuoltosuunnitelman toteutumista päivitetään opettajien antamien kurssipalautteiden yhteydessä ( 5 kertaa/lukuvuosi). Valtakunnalliset seuranta- ja kirjaamisohjeet tulevat OPS 2016 mukana.

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 2 SISÄLTÖ 1. Opiskeluhuolto 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 3 2.1. Opiskeluhuoltoryhmä 3 2.2. Opiskeluhuollon kokonaistarve 3 2.3. Opiskeluhuollon toimenpiteet

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Alppilan lukiossa on noin 465 opiskelijaa sekä 60 Stadin ammattiopistolaista

Lisätiedot

LAUKAAN LUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA (laadittu syksyllä 2014, päivitetty keväällä 2016)

LAUKAAN LUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA (laadittu syksyllä 2014, päivitetty keväällä 2016) LAUKAAN LUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA (laadittu syksyllä 2014, päivitetty keväällä 2016) Lähtökohta Laukaan lukio korostaa hyvää henkeä, yhteisöllisyyttä ja vastuullista toimintaa kaikissa toimissaan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

[OPS MUUTOS OPISKELIJAHUOLTO, YHTENÄISKOULU] 23. toukokuuta 2014

[OPS MUUTOS OPISKELIJAHUOLTO, YHTENÄISKOULU] 23. toukokuuta 2014 1. Opiskelijan tukeminen 1.1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa.

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa. Kallion lukio 2014-2015 Opiskeluhuollon suunnitelma Opiskeluhuollon tarkoituksena on edistää oppimista. Opiskeluhuoltoon osallistuvat opettajat sekä opiskeluhuollon ammattilaiset. Jokainen (niin opettaja

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut Kangasniemen kunta Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut 1 Oppilashuoltosuunnitelmat Koulun oppilashuoltotoimintaa suunnittelee ja johtaa oppilashuoltoryhmä (OHR). OHR kokoontuu säännöllisesti.

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut n Opiskeluhuoltosuunnitelman Lisäykset Kouvolan lukioiden Opiskeluhuoltosuunnitelmaan 17.5.2016 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 1.1. Arvio lukion käytettävissä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä

Lisätiedot

Haapajärven lukion OHJAUSSUUNNITELMA

Haapajärven lukion OHJAUSSUUNNITELMA Haapajärven lukion OHJAUSSUUNNITELMA OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma

Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma 4.3. Opiskeluhuolto Tämä opiskeluhuoltosuunnitelma on tarkistettava vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lisätiedot

[OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA]

[OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA] 2015-2016 Helsingin medialukio Juha Salo [OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA] [Tämä on Helsingin medialukion vuosittain päivitettävä opiskeluhuoltosuunnitelma, jonka pohjalta päivitetään myös Wilman toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto 4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys

Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys Sisältö 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 2 2 Yhteisöllinen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Medialukion opiskeluhuoltosuunnitelma. 5. Opiskelijan tukeminen Opiskeluhuolto

Medialukion opiskeluhuoltosuunnitelma. 5. Opiskelijan tukeminen Opiskeluhuolto 5. Opiskelijan tukeminen 5.1.1 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuoltosuunnitelma Opiskeluhuoltosuunnitelma 2016-2017 Helsingin medialukio Juha Salo Sisällys 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ja sisältö. 2 2. Opiskeluhuollon resurssit. 2 3. Työnjako ja yhteistyö sekä opiskeluhuoltotyön

Lisätiedot

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö SAKUn hyvinvointipäivät 3. - 4.12.2014 Opiskeluhuolto TAI:ssa Kati Länsiö 5.12.2014 Kati Länsiö 1 Turun ammatti-instituutti 8 +4 koulutaloa, opiskelijamäärä 4000 +600 Terveydenhoitaja ja opo jokaisessa

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen 22.9.2016 1 Johdanto... 1 2 Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut... 2 3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat... 4 4 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 4.3 Opiskeluhuolto 4 4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 4 4.3.2 Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

JUVAN LUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

JUVAN LUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA JUVAN LUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat 4 3. Yksilökohtaisen

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi

Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi Mitä? Kuka vastaa? Mitä tapahtuu? Milloin? n tuokiot Koulun säännöt ja toimintatavat Lukio-opintoihin perehdyttäminen Ryhmäytymisen tukeminen Lukio-opintojen kannalta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

Terveydenhoitaja on koulussa joka päivä ja lääkäri kerran viikossa.

Terveydenhoitaja on koulussa joka päivä ja lääkäri kerran viikossa. 5.1.3 Helsingin luonnontiedelukion opiskeluhuoltosuunnitelma Helsingin luonnontiedelukion opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu koulun opiskeluhuoltoryhmään kuuluvien asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä Opetushallituksen antamien esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (4/011/2014 ja 5/011/2014)

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN! Laanilan lukio 15.8.2016 VANHEMPAINILLAN MENU Yhteinen osio (juhlasalissa noin 30 min) o o o Millainen on Laanilan lukio? o Opiskelijat Salla Huotari ja Konsta Parttimaa sekä

Lisätiedot

4. Opiskeluhuolto. 4.2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto

4. Opiskeluhuolto. 4.2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 4. Opiskeluhuolto Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on edistää oppimista ja luoda turvallinen, esteetön ja terve opiskelu-

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / OPISKELIJAHUOLTO

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / OPISKELIJAHUOLTO LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / OPISKELIJAHUOLTO Hyväksytty sivistyslautakunnassa 01.07.2014 65 Päivitetty 20.06.2017 57 1 KEURUUN YHTEISKOULUN LUKIO PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.4

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma Haapajärven lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Opiskeluhuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukainen yhteisöllinen ja yksilöllinen

Lisätiedot

TERVETULOA LUKION YKKÖSTEN TOISEEN VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA LUKION YKKÖSTEN TOISEEN VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA LUKION YKKÖSTEN TOISEEN VANHEMPAINILTAAN 22.2.2017 1 KURAATTORI SALLA KANANEN Tavoitettavissa: Hatanpään lukiolla torstaisin ja tarvittaessa Tredu, Åkerlundinkadun tp Wilma-viestillä Yhteystiedot:

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat 1 Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta 13.12.2016 78 Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat Alakoulujen tarkennukset täydentävät Säkylän kunnan oppilas-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016

OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016 OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016 Arviointiin osallistujat: Päivämäärä: 1. OPISKELUHUOLLON RYHMÄT JA SUUNNITELMAT 1.1 Opiskeluhuollon ryhmä ja sen tehtävät 1) Opiskeluhuoltoryhmä on laatinut oppilaitoskohtaisen

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv 2016-2017 Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain tuomat muutokset koulun oppilashuollossa astuivat voimaan 1.8.2014. Lain tarkoituksena on 1) edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot