NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI / 16X E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU / 16X E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

2 TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama EAKRhanke. Hankkeessa syntyy esiselvitys/ liiketoimintasuunnitelma missä selvitetään edellytykset muodostaa Kolmenkulman alueelle maakunnallisena pilottihankkeena kansallisesti merkittävä ja taloudellisilta, ympäristöystävälliseltä ja sosiaalipoliittisesti kestävältä ratkaisulta joka perustuu uusituvan energian modulaarinen tuotantoalueen ja cleantech-tyyppiseen yritystoimintaan. Hankkeen toinen keskeinen tavoite on vahvistaa uusiutuvan energian tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvää toimintaa Tampereen kaupunkiseudulla erityisesti uusiutuvan energian yritystoiminnan ja tuotannon lähtökohdista. Tämän työn kohteena on Kolmenkulman alueelle (Nokia, Tampere, Ylöjärvi) tehtävä selvitys uusiutuvien energiavaihtoehtojen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Kolmenkulman alueelle rakennetaan seuraavien vuosien aikana pienteollisuus- ja yritysalue. Asuinrakennuksia ei alueelle ole suunniteltu. 2

3 KAUKOLÄMMÖN HINTA NOKIALLA JA TAMPEREELLA Tampereella ja Nokialla kaukolämmön hinta on Suomen keskiarvoa korkeampi (taulukko). Isolle kerrostalolle hinta on Tampereella 78 /MWh ja Nokialla 95 /MWh. Kuvassa on esitetty polttoaineiden verollisia hintoja. Tuotanto Nokialla perustuu maakaasuun. Maakaasun hinta on noussut reilusti lähivuosina mm. verojen korotuksen takia. Tampereella tuotanto perustuu pääosin maakaasuun ja turpeeseen. Jätteenpolttolaitos on rakenteilla. Jätevoimala tuo valmistuttuaan hintaa. vakauttavan polttoaineen. KAUKOLÄMMÖN HINTA ALKAEN (hinnat ilmoitettu veroineen) Uudisrakennuksen liittymismaksu Energiamaksu Tehomaksu energiayksikköä kohden Kokonaishinta /MWh /MWh /MWh LÄMMÖNMYYJÄ I II III I II III I II III Fortum Power and Heat Oy, Nokia ,39 31,65 26,83 19,79 107,04 102,22 95, Tampereen Kaukolämpö Oy ,05 31,33 13,12 7,38 102,38 84,17 78,43 KESKIARVO (SUOMI) ,48 25,24 14,18 10,10 93,74 82,67 78,54 PAIN. KESKIARVO (SUOMI) ,77 22,97 14,34 10,52 80,87 75,67 71,29 3

4 KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄ SUOMESSA Ylemmässä kuvassa on esitetty kaukolämmön myynnin kehitys Suomessa. Lähde Energiateollisuus ry. Kaukolämmön kysyntä on kasvanut kaukolämpötoiminnan alkamisesta asti. Alempi kuva esittää Pöyryn näkemystä kaukolämmön myynnin kehittymisestä. Uudisrakennuksien energiatehokkuuden ja korjausrakentamisessa saavutettavan energiatehokkuuden ansiosta kaukolämmön tarve tulee pienenemään tulevaisuudessa. Kaukolämmitettävän rakennuskannan määrä tulee kuitenkin kasvamaan ja kaukolämmön markkinaosuus tulee olemaan hyvä erityisesti isoimmissa kiinteistöissä. Tampereella ja Nokialla voidaan olettaa kysynnän seuraavan muun Suomen tilannetta vaikkakin korkeahko kaukolämmön hinta parantaa muiden tuotantomuotojen kilpailukykyä. 4

5 TARKASTELUVAIHTOEHDOT Selvityksessä tarkastellaan energiantuotannon hyödyntämisen mahdollisuudet kahden eri vaihtoehdon osalta: Omavarainen energiasaareke (VE A) vaihtoehdossa tarkastellaan konsepteja, joilla Kolmenkulmasta rakentuu lämmön osalta energiaomavarainen alue, joka ei tuo lämpöenergiaa alueen ulkopuolelta eikä vie lämpöenergiaa alueen ulkopuolelle. Alue on liitetty valtakunnaliseen sähköverkkoon, mutta oma sähkötuotanto myös tutkitaan. Energian viejä (VE B) vaihtoehdossa tarkastellaan konsepteja, joilla Kolmenkulma tuottaa oman lämpöenergian tarpeensa lisäksi lämpöenergiaa hyödynnettäväksi myös alueen ulkopuolella. Vietävällä lämmöllä tuotetaan Nokian kaukolämpöverkon peruskuorma. Sähköä tuotetaan ilman apujäähdytystä. Lämmöntuotanto mitoitetaan noin puoleen Nokian maksimitehon tarpeesta. Tarkasteluvaihtoehdoissa alue on lämmön suhteen omavarainen. Sähköä tuotantomäärä riippuu lämmön tuotannosta. Energiatuotantolaitoksen toimintamallia ja sijaintivaihtoehtoja ei tässä selvityksessä ole tarkasteltu, vaan työssä on käytetty tyypillisiä arvoja ja mitoituksia sekä tehty alustavat oletukset mahdollisesta sijaintipaikasta ja kaukolämpöjohtojen piitukisista. 5

6 NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU TUOTANTOVAIHTOEHDOT 6

7 VAIHTOEHDOT PERUS- JA HUIPPUTUOTANTOON Alue- ja kaukolämpöjärjestelmissä jakautuu lämmön tuotanto tyypillisesti perus- ja huipputuotantoon. Perustuotanto Perustuotannossa käytetään mahdollisimman edullisia polttoaineita. Tyypillisesti perustuotantolaitoksen investointi on korkea, koska edullisimmat polttoaineet vaativat lähtökohtaisesti monimutkaisempaa polttotekniikkaa kuin kalliimmat polttoaineet. Peruskuormalaitosta käytetään kesällä pidettävää huoltoseisokkia lukuun ottamatta jatkuvasti. Peruskuormalaitos mitoitetaan tavallisesti noin 50 % maksimitehosta, jolloin sillä saadaan tuotettua noin 90 % lämmöstä. Perustuotantolaitoksessa voidaan tuottaa lämmön lisäksi sähköä. Tämä kuitenkin monimutkaistaa järjestelmää, jolloin investointikustannus kasvaa merkittävästi. Tyypillisiä polttoaineita ovat kiinteät polttoaineet, kuten puu ja turve. Huipputuotanto Huippukattiloita käytetään vuosittain suhteellisen vähän aikaa ja niillä tuotettava energiamäärä on pieni (tyypillisesti noin 10 % kokonaisenergiasta). Polttoaineiden hinnat ovat peruskuormalaitoksia kalliimpia, mutta helpon polton ansiosta investointikustannukset ovat merkittävästi peruskuormalaitoksia pienemmät. Huippukattilakapasiteettia on tavallisesti siten, että se toimii tarvittaessa myös varakapasiteettina peruskuormalaitokselle. Tyypillisiä polttoaineita ovat öljy, maakaasu ja pelletit. 7

8 KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMPÖKESKUS (KPA) Mahdollisia kotimaisia lämpökeskustoimittajia on runsaasti. Esimerkiksi: Laatukattila, Renewa, MW Power, Livite Ulkomaisia toimittajia on myös paljon, mutta niiden markkinaosuus Suomessa on hyvin pieni. Kattilatekniikkana käytetään pääasiassa erityyppisiä arinakattiloita tai leijupetejä. Kokonaishyötysuhde on luokkaa 86 93% Minimiteho on luokkaa % Polttoaine: hake, palaturve, kuori, puru Vaiheistettu kaasutuspolttokattila (Laatukattila Oy) Mekaaninen viistoarina (Vapor Oy) 8

9 PELLETTILÄMPÖKESKUKSET Pellettilämpökeskuksessa poltetaan pellettejä pölypolttona tai arinalla. Pelletit ovat tasalaatuisia ja kuivia, jolloin niiden poltto on yksinkertaista. Tällöin investointi on merkittävästi hakelämpökeskuksia edullisempi. Pellettilämpökeskustoimittajia on useita ja tekniikka on hyvin koeteltua ja kaupallista. Kuivaniemen kaukolämpöverkon pellettilämpökeskus (Lämpökeskus ja polttoainesiilo) 9

10 VARAKAPASITEETTI KEVYTÖLJYLLÄ (POK) POK-kattila(t) sijoitetaan tyypillisesti KPA-lämpökeskusrakennukseen Voitaisiin sijoittaa osittain myös verkon eri osiin toimitusvarmuuden parantamiseksi Tarvittava varakapasiteetti toteutetaan useammalla POK-kattilalla, koska yhden ison kattilan käyttö on suuren minimitehon takia hankalaa Kattilatekniikkana käytetään tyypillisesti <12 MW:n kokoluokassa tulitorvi-tuliputkikattilaa, jonka minimiteho on luokkaa 30% Mahdollisia POK-kattilatoimittajia on useita (kotimaisia ja ulkomaisia). Tulitorvi-tuliputkikattila (Vapor Oy) 10

11 CHP ORC (ORGANIC RANKINE CYCLE) ORC-voimalaitoksessa tuotetaan lämpöä kuumaöljykattilalla, joka höyrystää ORC-prosessissa olevan kiertoaineen. Kiertoaine määrittyy käytettävän lämpötilatason mukaisesti. Sähköntuotannon lisäinvestointi on pieni höyryturbiiniin verrattuna, mutta saatavan sähkön määrä on kohtuullisen pieni. ORC-laitoksia ei ole Suomessa yleisesti käytössä, mutta muualla niitä on paljon käytössä Yleisesti kaupallinen ratkaisu. Mahdollisia toimittajia Polytechnik Group (Itävalta) Maxxtec AG (Saksa) Turboden (Italia) Tri-O-Gen (Hollanti) ORC laitos (Turboden) 11

12 CHP - HÖYRYTURBIINILAITOS Höyryturbiinivoimalaitoksessa saadaan tuotettua enemmän sähköä ORCprosessiin verrattuna, jonka takia höyryturbiini on tyypillisin sähköntuotantotekniikka kaukolämpökokoluokassa. Korkean paineen ja lämpötilan takia sähköntuotannon lisäinvestointi on merkittävän suuri. Laitetoimittajia on useita. Kattilavalmistajia on useita kotimaisia, mutta turbiinivalmistajia Suomessa ei ole. Pienessä kokoluokassa kattilatoimittajat voivat toimittaa laitoksen kokonaisuutena, jolloin heidän kauttaan tulisi myös turbiini. Tekniikka on hyvin kaupallista ja koeteltua. 12

13 MAALÄMPÖ Maalämpöpumput hyödyntävät maaperän pintakerrokseen tai vesistöihin sitoutunutta lämpöä. Lämpö kerätään maahan, porakaivoon tai veteen asennetun muoviputkilenkin avulla. Keruuputkistossa kiertää jäätymätön neste, joka lämpenee muutaman asteen putkistossa. Keruupiirin nesteestä saatava lämpö höyrystää lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen. Höyrystyneen kylmäaineen painetta nostetaan kompressorilla, jolloin myös sen lämpötila nousee. Kylmäaine lauhtuu lämpöpumpun lauhduttimessa jälleen nesteeksi, jolloin se luovuttaa lämpöä lämminvesijärjestelmään. Käyttökustannukset riippuvat sähkön hintakehityksestä. Lämpökerroin (COP) riippuu lämpötilatasosta. Kaukolämmön menolämpötilatasoa C on epätaloudellista tuottaa lämpöpumpulla. Lämpöpumpun lisäksi tarvitaan ns. priimauslämpöä, joka nostaa lämpötilan lämpöpumpulla tuotetusta n C:sta kulloinkin tarvittavaan menolämpötilaan. Keskitettynä lämmöntuotantovaihtoehtona maalämpö vaatii suurehkon maa-alueen. Lämpökaivoihin perustuva maalämpöjärjestelmä, jossa on n. 10 kw lämpötehon tuottavia lämpökaivoja porattuna m välein. Tällöin tarvittava maa-ala on noin 30 m²/kw. Sijoituspaikassa on huomioitava, että pohjavesivirtaukset tuovat lämpökaivoihin ympäristön lämpöä. Pitkän tähtäimen ratkaisussa maaperän on myös lämmettävä välillä. 13

14 AURINKOLÄMPÖ Aurinkolämmöllä voidaan tuottaa erityisesti kesäaikana käyttöveden tarvitsemaa lämpöä. Aurinkolämpöä saadaan kohtuullisen hyvin toukokuusta elokuuhun. Teollisuuskiinteistöissä lämmön tarve kesällä on tyypillisesti hyvin pientä, jolloin käyttöä aurinkolämmölle ei välttämättä ole. Aurinkolämpö ei korvaa mitään muuta lämmitysinvestointia, koska suurimman kulutuksen aikana talvella aurinkolämpöä ei saada lainkaan. Aurinkolämmön tuotantokustannukset ovat luokkaa /MWh isolla järjestelmällä. Tuotantokustannus muodostuu lähes täysin investoinnista. Tuotantokustannus on haketta ja pellettejä suurempi. 14

15 NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU ENERGIAN TARVE 15

16 KOLMENKULMAN ENERGIATARPEEN MÄÄRITYS Lämmön ja sähkön kulutukselle tyypillinen vaihte tyypilliselle vuodelle. Lämmön ja sähkön kulutus määritetään tyypilliselle energiatehokkaalle teollisuusrakennukselle, esimerkiksi varasto tai terminaalirakennuksia (ilman prosessilämmön tuotantoa) asiakkaalta saatujen rakennusoikeuksien mukaan. Arvioitu ominaislämmöntarve on 72,8 kwh/m²/vuosi ja ominaissähkön tarve 74,7 kwh/m²/vuosi. Huomioitavaa on merkittävä vaihtelu todellisten kohteiden välillä. Lämmön huipunkäyttöaikana on käytetty noin 2600 h/vuosi. Sähkön käyttö on kohtuullisen tasaista vuoden ympäri. Suunniteltu uusi rakennusoikeus, m2 Arvio uusien lämmiettyen rakennusten pinta-alasta, m2 Lämmön tarve arvio, MWh/a Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue M-alue Yhteensä Sähkön tarve arvio, MWh/a 16

17 NOKIAN ENERGIATARPEEN MÄÄRITYS VE B -tarkastelussa oletetaan kaukolämpöä siirrettävän Nokian kaukolämpöverkkoon, jonka lämmön tarvetta arvioidaan huippukulutuksen ja tyypillisen kulutusvaihtelun perusteella. Nykyään Nokian kaukolämpö tuotetaan maakaasulla. Olemassa olevien kaukolämpöverkon mahdollisia siirtorajoituksia ei oteta työssä huomioon. Höyryasiakkaat oletetaan poistuvan kaukolämpöyhtiön asiakkaista heidän oman laitoshankkeensa myötä. Nokian kaukolämmön maksimitehon tarve on arvioitu olevan noin 50 MW ja lämpöenergian tarve noin 130 GWh/a. Tässä työssä on selvitetty vaihtoehto, jossa Nokialle toimitetaan Kolmenkulman laitoksesta vain peruskuorma. Huipputehot tuotetaan Nokian nykyisillä maakaasukattiloilla. Tyypillinen esimerkki kaukolämmön tarpeen vaihtelusta sekä tyypillisestä peruskuormalaitoksen mitoituksesta. 17

18 KONSEPTIVAIHTOEHDOT VE 0 Kolmenkulman lämpönä käytetään Tampereen kaukolämpöä ja sähkönä verkkosähköä. Perusvaihtoehtona tarkastelussa on pienin investointi eli liittyminen Tampereen kaukolämpöön ja sähkön ostaminen verkosta. Tampereen kaukolämpö on valittu Nokian asemesta Tampereen edullisemman hinnan takia. VE A1 Kolmenkulman alueella tuotetaan alueen tarvitsema lämpö. Hakelämpökeskus peruskuormalle + pellettikattiloilla huiput. VE A2 Kolmenkulman alueella tuotetaan alueen tarvitsema lämpö. Hake ORC-voimalaitoksella peruskuorma (lämmön ja sähkön yhteistuotanto) + pellettikattiloilla huiput. VE B1 Kolmenkulman alueella tuotetaan alueen lämpö sekä Nokian kaukolämmön peruskuorma. Hakelämpökeskuksella peruskuorma + pellettikattilalla huiput alueen tarpeeseen. Nokialla huiput tuotetaan nykyisillä maakaasukattiloilla. VE B2 Kolmenkulman alueella tuotetaan alueen lämpö sekä Nokian kaukolämmön peruskuorma. Höyryturbiinia käyttävä CHP-voimalaitos (lämmön ja sähkön yhteistuotanto) + pellettikattilalla huiput alueen tarpeeseen. Nokialla huiput tuotetaan nykyisillä maakaasukattiloilla. 18

19 KONSEPTIVAIHTOEHTO VE 0 TAMPEREEN KL, VERKKOSÄHKÖ Perusvaihtoehdossa Kolmenkulman alue liitteettään Tampereen kaukolämpöverkkoon. Kaikki kulutettu lämpö on kaukolämpöä. Omaa tuotantoa ei ole. Tässä vaihtoehdossa on oletettu että Tampereen kaukolämpöyhtiö tekee kaikki investoinnit. Kolmenkulman kiinteistöt maksavat vain kaukolämmön hinnaston mukaiset liittymismaksut. Tähän oletukseen liittyy epävarmuutta, sillä ei ole tiedossa olisiko kaukolämpöyhtiö valmis rakentamaan tarvittavan aluelämpöverkon pelkällä normaalilla liittymismaksulla. 19

20 KONSEPTIVAIHTOEHTO VE A1 HAKELÄMPÖKESKUS PERUSKUORMALLE + PELLETTIKATTILOILLA HUIPUT Peruskuorma tuotetaan 6 MW lämpötehoisella hakekattilalla. Mitoitus vastaa tyypillistä mitoitusta. Suuremmalla kattilalla kesäseisokki pitenisi minimitehon kasvaessa. Kattilassa on lämmöntaiteenottolaitteisto (LTO), joka hyödyntää energia savukaasuista. LTO huippukapasiteetti on 1,08 MW. LTO laitteisto kytketään pois silloin, kun lämpökuorma on liian pieni. Huippukattilana on 8 MW pellettikattila, joka toimii myös kesän huoltoseisokin aikana. Varakattiloina 8 MW öljykattila. 20

21 KONSEPTIVAIHTOEHTO VE A2 ORC-VOIMALAITOSS PERUSKUORMALLE + PELLETTIKATTILOILLA HUIPUT Peruskuorma tuotetaan ORC (Organic Rankine cycle) yhteistuotantolaitoksella. Mitoitus on vastaava kuin lämpökeskuksella, mutta kesällä minimitehon takia pellettikattilan käyttöaika on pidempi. LTO huippukapasiteetti on 1,25 MW. Huippukattila on 8 MW pellettikattila. Varakattiloina 8 MW öljykattila. 21

22 KONSEPTIVAIHTOEHTO VE B1 HAKELÄMPÖKESKUKSELLA PERUSKUORMA + PELLETTIKATTILALLA HUIPUT ALUEEN TARPEESEEN Kolmenkulman perustuotantolaitos tuottaa Kolmenkulman ja Nokian peruskuorman. Nokialla huiput tuotetaan nykyisillä kattiloilla. 25 MW hakekattila on peruskuormayksikkönä. LTO huippukapasiteetti on 4,5 MW. Huippukattilana on 20 MW pellettikattila. Varakattilana on 25 MW öljykattila. 22

23 KONSEPTIVAIHTOEHTO VE A2 VOIMALAITOS + PELLETTIKATTILALLA HUIPUT ALUEEN TARPEESEEN Peruskuorma tuotetaan höyryturbiini yhteistuotantolaitoksella. Mitoitus on vastaava kuin lämpökeskuksella, mutta kesällä minimitehon takia pellettikattilan käyttöaika on pidempi. LTO huippukapasiteetti on 6,55 MW. Huippukattila on 20 MW pellettikattila. Varakattiloina 25 MW öljykattila. 23

24 NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU ENERGIATASEET JA KANNATTAVUUS 24

25 KANNATTAVUUSLASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Taulukoissa on esitetty työssä käytetyt lähtötiedot. Lähtötiedot perustuvat Pöyryn kokemukseen vastaavista laitoksista. Kaukolämmön hinta on Energiateollisuuden tilastosta (7/2013) suuren kerrostalon verottomana hintana. Sähkön tuotantotuki koskee tarkasteltavaa höyryturbiinivoimalaitosta. Laskennassa on huomioitu 10 % lämpöhäviö aluelämpöverkossa. Polttoaineiden ja energian hinta (alv 0 %) Tampereen KL /MWh 63,2 Hake /MWh 21,6 Pelletti /MWh 36,3 Maakaasu /MWh 46,5 Sähkö Nordpol /MWh 50,0 Sähkön tuotantotuki (metsähakkeelle) /MWh 11,3 Lähtötietoja Hyötysuhteet (keskim.) Hakelämpökeskus (ei sis. LTO) % 88 ORC-voimalaitos (ei sis. LTO) % 88 Höyryturbiinivoimalaitos (ei sis. LTO) % 88 Pellettilämpökeskus % 90 Maakaasulämpökeskus % 91 Rakennusasteet (tuotentun sähkön suhde lämpöön) ORC-voimalaitos - 0,15 Höyryturbiinivoimalaitos - 0,37 Muut muuttuvat kustannukset Hakelämpökeskus /MWh 1,70 ORC-voimalaitos /MWh 1,20 Höyryturbiinivoimalaitos /MWh 1,20 Pellettilämpökeskus /MWh 2,00 Maakaasulämpökeskus /MWh 1,00 Muut vuotuiset kiinteät kustannukset Hakelämpökeskus (Kolmenkulma) %-inv. 1,20 % Hakelämpökeskus (Nokia+Kolmenkulma) %-inv. 1,20 % ORC-voimalaitos %-inv. 1,30 % Höyryturbiinivoimalaitos %-inv. 1,20 % Pellettilämpökeskus %-inv. 1,20 % Maakaasulämpökeskus %-inv. 1,20 % Henkilöstötarve Hakelämpökeskus (Kolmenkulma) hlö 5 Hakelämpökeskus (Nokia+Kolmenkulma) hlö 7 ORC-voimalaitos hlö 7 Höyryturbiinivoimalaitos hlö 13 Pellettilämpökeskus hlö - Maakaasulämpökeskus hlö - Keskim. henkilökustannukset hlö /a

26 ENERGIATUOTANTO JA POLTTOAINEKULUTUKSET Taulukoissa on esitetty lämmön ja sähkön tuotanto tarkasteluvaihtoehdoissa. Lämmön tuotantomäärät on määritetty työssä aikaisemmin esitetyistä vaihtelukuvaajista. Sähkön tuotanto ja polttoaineiden kulutukset ovat määritettynä keskimääräisen rakennusasteen ja hyötysuhteiden avulla. Lämmön tuotanto tarksasteluvaihtoehdoissa Kolmenkulma VE 0 VE A1 VE A2 VE B1 VE B2 Tampereen KL MWh/a Hakelämpökeskus MWh/a ORC-voimalaitos MWh/a Höyryturbiinivoimalaitos MWh/a Pellettilämpökeskus MWh/a Lämmöntaltaeenotto MWh/a YHTEENSÄ KL-TUOTANTO MWh/a josta toimitettu Nokiaan MWh/a TUOTETTU CHP-SÄHNKÖ (Netto) MWh/a Polttoaineiden kulutukset Polttoainekulutus Hake MWh/a Polttoainekulutus peletti MWh/a Polttoainekulutus yhteensä MWh/a

27 ALUELÄMPÖVERKKO JA SIIRTOJOHTO NOKIALLE Koska kaukolämmön hinta sisältää verkoston rakentamisen ja lämpöhäviöt, arvioidaan vastaavat kustannukset muihin vaihtoehtoihin. Oletettu arvio Kolmenkulman aluelämpöverkon pituudesta on 20 km ja putkien keskikoko on DN 100. Pituusarvio perustuu Energiateollisuuden tilastoon, jonka mukaan kaikissa kaukolämpöverkoissa keskimäärin Lämmön myynti/johtopituus [MWh/m] on 2,5 ja noin 10 MW verkoissa 1,4. Laskennassa on käytetty kerrointa 2,0. DN 100 putkessa siirretään lämpöä noin 2 MW, joka olisi arviolta putkien keskiteho. DN 100 kaukolämpöjohdon keskihinta vuonna 2011 oli 223 /m. Siirron aiheuttama investointi Nokialle arvioidaan siten, että alueelta rakennetaan kaukolämpöjohto Nokian nykyiselle kaukolämmön tuotantolaitokselle. Arvioitu siirto johdon pituus on 4,5 km ja putken koko DN 250. Yhdysputki jouduttaisiin kytkemään todennäköisesti Nokian nykyisellä tuotantolaitoksella, joka sijaitsee Kolmenkulmasta katsottuna Nokian keskustan toisella puolella. DN 250 keskihinta vuonna 2011 oli 406 /m. 27

28 NOKIAN MAKSUVALMIUS LÄMMÖSTÄ Fortum Power and Heat Oy vastaa Nokian kaupungissa kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta. Lämmön tuotannon kapasiteetti perustuu maakaasun polttoon. Maakaasun hinta viime aikana noussut ja verotus Suomessa on kiristynyt, mikä on tehnyt maakaasusta kalliin verrattuna paikallisiin polttonaineisiin. Tämä vastaavasti heijastuu korkeaan kaukolämmön hintaan. Vuonna 2012 kaukolämmön nettotuotanto ja käyttö oli 142 GWh sisältäen 19 GWh verkkohäviöt. 98,5 % kaukolämmöstä oli tuotettu yhteistuotannossa. Fortumin Nokian yhteistuotannon kl-teho on 40 MW ja sähkötehon on 30 MW. Lisäksi Fortumilla on Nokialla maakaasulämpökeskuksia. Fortum on toimittanut myös höyryä paikalliselle teollisuudelle, mutta teollisuus on kaavailemassa oman hakelämpökeskuksen hankintaa, jonka takia höyryasiakkaiden on oletettu lähtevän Fortumin asiakkaista. Nokian maksuvalmiuden määritys hakelämmöstä Arvon määräyksessä on käytetty maakaasun hintaa 46,5 /MWh. Arvioissa on huomioitu lämmöntuotannon hyötysuhde 91 %. Muita kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia ei ole huomioitu. Kaukolämpö oletetaan tuotettavan jatkossa pääasiassa ilman sähkön tuotantoa. Yllä mainituilla lähtötiedoilla omakustannushinta kaukolämmölle on 51 /MWh Tällöin maksuvalmius Kolmenkulmalla tuotettavalle lämmölle olisi noin 45 /MWh. 28

29 INVESTOINNIT Taulukossa on esitetty investointitarve eri vaihtoehdoissa. Investointikustannukset perustuvat Pöyryn kokemukseen toteutuneista kustannuksista. Kaukolämmön liittymismaksu on määritetty ison kerrostalon liittymismaksun mukaan. Energiateollisuuden tilaston (7/2013) mukainen liittymismaksu kulutettua lämpöä kohden on Tampereella / 600 MWh. Nokiaan yhdistetyt vaihtoehdot kuuluvat päästökauppaan, jolloin ne eivät saa investointitukea. Investoinnit (alv 0 %) Tuotantolaitokset VE 0 VE A1 VE A2 VE B1 VE B2 Hakelämpökeskus ORC-voimalaitos Höyryturbiinivoimalaitos Pellettilämpökeskus Investointituki (yllä mainituille) -15 % -20 % 0 0 Varaöljykattilat Yhteensä Siirtoverkot VE 0 VE A1 VE A2 VE B1 VE B2 KL:n liittymismaksut Aluelämpöverkko Siirtojohto Nokialle Yhteensä YHTEENSÄ

30 TUOTANTOKUSTANNUKSET Taulukossa on esitetty lämmön tuotantokustannukset kussakin vaihtoehdossa. Kustannukset on laskettu aikaisemmilla sivuilla esitetyillä arvoilla. Lämpöhäviö 10 % aluelämpöverkosta tuotetaan 50 % ajasta pelleteillä ja 50 % ajasta hakkeella (ks. vaihtelukuvaajat). Kustannuksissa on huomioitu negatiivisena kustannuksena eli tulona lämmön myynti Nokialle sekä tuotettava sähkö. B2 vaihtoehdossa sähkön hintaan on lisätty metsähakkeen tuotantotuki. Tuotantokustannukset (alv 0 %) Polttoainekustannukset (ml. KL) VE 0 VE A1 VE A2 VE B1 VE B2 Tampereen KL /vuosi Hake /vuosi Pelletti /vuosi Lämpöhäviö (50/50 % hake/pelletti) /vuosi Yhteensä /vuosi Muut kustannukset VE 0 VE A1 VE A2 VE B1 VE B2 Muut muuttuvat /vuosi Muut kiinteät /vuosi Helkilöstökustannukset /vuosi Tulot VE 0 VE A1 VE A2 VE B1 VE B2 Lämmön myynti Nokialle /vuosi Sähkön tuotanto /vuosi YHTEENSÄ /vuosi

31 KANNATTAVUUDEN MÄÄRITYSPERIAATE Kannattavuuden määritys Investointien kannattavuutta verrataan aina nykytilanteeseen tai muuhun valittavaan tapaukseen (nollavaihtoehto). Mikäli investointeja tarvitaan välttämättä, otetaan perustapaukseen pienimmän investoinnin vaihtoehdot. Ilman vertailukohtaa takaisinmaksuaikaa, nettonykyarvoa tai sisäistä korkoa ei voida määrittää. Työssä valittiin perustapaukseksi (VE 0) kaukolämpö ja verkkosähkö, jotka ovat alueen kiinteistöille todennäköisin vaihtoehto (helppous, pieni investointi). Kannattavuuden tunnusluvut (takaisinmaksuaika, nettonykyarvo ja sisäinen korko) tarkoittavat investoinnin kannattavuutta perusvaihtoehtoon verrattuna. Kannattavuuslaskennassa käytetään reaalikorkoa. Reaalikorkoa käytetään tyypillisesti investointilaskelmissa. Reaalikorossa inflaation vaikutus on poistettu. Kannattavuustarkastelu tehdään tyypilliseen tapaan nykyisellä hintatasolla. Tarkasteluissa voitaisiin käyttää myös ennusteita esimerkiksi sähkön ja lämmön tulevasta hintakehityksestä, mutta tällöin kannattavuuden läpinäkyvyys kärsii merkittävästi ja epävarmuudet kasvavat. Tyypillisesti muuttujien vaikutusta kannattavuuteen tarkastellaan erillisillä herkkyystarkasteluilla, joissa yhtä muuttujaa muutetaan kerralla ja katsotaan muutoksen vaikutusta kannattavuuteen. 31

32 KANNATTAVUUSTARKASTELU Taulukossa on esitetty kustannukset verrattuna VE 0:aan sekä kannattavuuden tunnusluvut ja kuvassa nettonykyarvon kehitys. Johtopäätökset Paras kannattavuus saadaan lämpökeskusvaihtoehdoilla (A1 ja B1). Takaisinmaksuaika on vuotta. Sähkön tuotanto ei ole kannattavaa (A2 ja B2). Takaisinmaksuaika noin 20 vuotta. Iso lämpökeskus (VE B1) on kannattavin. Investointi tuottaa noin 23 milj. euroa 25 vuodessa. Ero VE 0:aan, kannattavuuslaksenta (alv 0 %) VE 0 VE A1 VE A2 VE B1 VE B2 Investointi Tuotantokustannukset /vuosi VE 0 VE A1 VE A2 VE B1 VE B2 Takaisinmaksuaika (4%) Vuotta - 13,5 17,8 10,5 23,5 Nettonykyarvo (25 v., 4%) Sisäinen korko (25 v) % - 8,4 % 6,2 % 11,0 % 4,4 % 32

33 TALOUDELLISET JA TEKNISET RISKIT SEKÄ TOTEUTTAMISKELPOISUUS Oma tuotanto vaatii suuret investoinnit, joka aiheuttaa taloudellista riskiä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna oma lämpökeskusvaihtoehto on edullisin. Kaikki tarkasteltavat vaihtoehdot ovat kaupallisia ratkaisuja, jolloin tekninen riski on pieni. Oman tuotannon (erityisesti voimalaitokset) käyttö vaatii osaamista, jotta laitokset pysyvät pitkään hyvässä kunnossa. Kaukolämpöön liittyminen ei sulje pois myöhempää paikallisen tuotannon hyödyntämistä. Kaukolämpöä käytettäessä biopolttoaineita voitaisiin hyödyntää myös muualla kaukolämpöverkon alueella eikä tuotantolaitoksen tarvitsisi olla Kolmenkulmalla. Vahvuudet Edullinen polttanen hinta Paikallinen työllistäminen Korkea kotimaisuusaste Hyvät liikenneyhteydet Mahdollisuudet Fossiilisten polttoaineiden hinnan nousu Halu pitää energiantuotanto omissa käsissä Heikkoudet Pitkähkö takaisinmaksuaika kaukolämpöön verrattuna Heikko kannattavuus sähkötuotannolle Olemassa olevan kaukolämpöinfran puute Uhat Hidas kaukolämpökuorman kehitys Tukien saatavuus Luvat Heikko yleinen taloudellinen tilanne Muutoksia lainsäädännössä (poliittinen riski) 33

34 NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU POLTTOAINEEN SAATAVUUS 34

35 KOTIMAISTEN POLTTOAINEMARKKINOIDEN TRENDIT Puupolttoaineen käytön kasvu on Suomessa sen tavoiteuralla. Viime vuosien lämpövoimalaitosinvestoinnit Suomessa keskittyneet voimakkaasti puupolttoaineiden hyödyntämiseen Jätepolttoaineiden lisäksi lähes ainut hyväksytty polttoaine Energiatuotannon monipuolisuus osittain heikentymässä Metsähakkeen käyttö on vahvalla kasvu-uralla (käyttö 2011: 13,7 TWh) Niukkuus turpeesta tulee jatkamaan kasvutrendiä (hidas luvitus sekä luvan saannista tuotannon aloittamiseen kuluva pitkä aika 3-4 vuotta) Vuoden 2020 tavoitteet vielä saavutettavissa Poliittiset linjaukset turpeenkäytön vähentämiseksi kolmanneksen vuoteen 2025 (23 TWh -> 15 TWh) Turpeen verotus nousi vuoden 2013 alussa tasolle 4,9 /MWh (2012: 1,9 /MWh) ja edelleen vuonna 2015 tasolle 5,9 /MWh Puupolttoaineiden kilpailukyky paranee turpeeseen nähden lämmön tuotannon kilpailukyky heikkenee Sähkön tuotannon polttoaineet verottomia -> ei suoraa vaikutusta lauhdetuotantoon 35

36 SISÄLLYS 1. TAUSTA 2. KYSYNTÄ JA TARJONTA - MENETELMÄT 3. OPTIMOINTITULOKSET 4. JOHTOPÄÄTÖKSET 36

37 PUUPOLTTOAINEEN SAATAVUUSARVIO - MENETELMÄT Kotimaisen puupolttoaineen saatavuus ja kustannusperäinen hinta Nokian Kolmenkulman laitokselle toimitettuna vuonna 2015 Kattila- ja voimalaitostietokanta Tietokannan avulla voidaan määrittää energialaitosten puupolttoaineen tekninen kysyntäpotentiaali Kattaa n. 96 % Suomen energiatuotannon polttoaineiden kulutuksesta Kiinteiden polttoaineiden, maakaasun ja sähköntuotannon osalta kattavuus lähes 100 % Sisältää myös rakenteilla ja suunnitteilla olevat laitokset Optimointimalli Metsäteollisuustietokanta Tietokannan avulla voidaan määrittää metsäteollisuuden sivutuotteiden tarjontapotentiaali Sisältää teollisuuskokoluokan sahat, sellu- ja paperitehtaat, vaneritehtaat, lastu- ja kuitulevytehtaat sekä talotehtaat ja jatkojalostuslaitokset Huomioi sekä sivutuotteiden kokonaistarjonnan että markkinoille tulevan tarjonnan Lisäksi tietokannassa on tietoa puupolttoaineiden tuonnista Suomeen Kysyntäpisteiden maksukyky puupolttoaineesta Biojalostustietokanta Tietokannan avulla voidaan määrittää biojalostamoiden puupolttoaineen tekninen kysyntäpotentiaali Suomen pellettitehtaiden tuotantokapasiteetit, tuotannot ja raakaaineet Sisältää myös muut rakenteilla ja suunnitteilla olevat puuta käyttävät biojalostamot Puupolttoaineen tuotanto- ja kuljetuskustannukset Leimikko- ja pienpuutietokanta Tietokannan avulla voidaan määrittää metsähakkeen tekno-ekologinen tarjontapotentiaali Sisältää noin korjuukohdetta hakkuutähde- ja kantopotentiaalin kuntakohtaiset pienpuupotentiaalit 37

38 OPTIMOINTIMALLIN KUVAUS Optimointimalli Optimointimalli huomioi: Puupolttoaine-erien ja jakeiden tuotantokustannukset ja kuljetuskustannukset kysyntäpisteisiin Puupolttoaineista kilpailevien laitosten kyvyn maksaa siitä (puustamaksukyky) Optimoinnissa puupolttoaine-erät toimitetaan eniten maksavalle käyttäjälle maksimoiden tuottajan katetta Puustamaksukyvyn muodostuminen Nokian Kolmenkulman laitoksella 2015* Puun tuki Malli huomioi puupolttoaineen tuotantokustannusten ja kuljetuskustannusten lisäksi myös puupolttoaineista kilpailevien laitosten puustomaksukyvyt Puustamaksukyvyllä tarkoitetaan energiayhtiön kyvykkyyttä maksaa puupolttoaineestaan ennen tuotannon supistamista tai vaihtamista vaihtoehtoiseen polttoaineeseen /MWh CHP Lämpökeskus Päästökaupan vaikutus Lämmöntuotannon verovaikutus Kilpailevan polttoaineen hinta Mitä korkeammat ovat vaihtoehtoisen polttoaineen käytöstä aiheutuvat kulut, sitä korkeampi on puustamaksukyky *Taustaoletuksina 0,38 rakennusaste, isompi laitos 38

39 OPTIMOINTIMALLI - PUUPOLTTOAINEEN KUSTANNUSRAKENNE Optimointimalli Optimointimallin tuloksena saadaan kustannusperäinen puupolttoaineen hinta toimitettuna laitokselle, joka eroaa usein markkinahinnasta. Puupolttoaineen markkinahinnan ja kustannusperusteisen hinnan välinen erotus on tuottajan kate. Alueellista markkinahintaa on mahdollista arvioida tarkastelemalla kalleimman kysynnän täyttämiseksi toimitetun metsähake-erän kustannusperusteista hintaa. Metsähakelajien kustannusperusteinen hinta kysyntäpisteeseen toimitettuna koostuu: Tienvarsihinnasta (kantohinta, hakkuu ja metsäkuljetus), jotka vaihtelevat (3,5 14 /MWh) riippuen jakeesta sekä korjuukohteen ominaisuuksista haketuskustannuksesta, yleiskustannuksista sekä jaekohtaisesta kuljetuskustannuksesta, jotka kasvavat etäisyyden kasvaessa puupolttoaineen syntypisteen ja käyttöpisteen välillä. /MWh Esimerkki: Hakkuutähteen keskimääräinen kustannusrakenne, /MWh Kuljetuskustannus 100km Yleiskustannukset Haketus Keskimääräinen tienvarsihinta hakkuutähteelle Kuljetuskustannukset, /MWh 39

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun

CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun CHP monipol,oainelaitoksen toteute,avuus ja biokaasun hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet. Kolmenkulman alueella Kolmenkulman alueella. TUU 31.3.201 Loppurapor> Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08729-11 Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä Kirjoittajat: Esa Alakoski, Ari Erkkilä Luottamuksellisuus: julkinenn 2 (38) Alkusanat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

1 YLEISKATSAUS. Taulukko 2. Syöttötariffit EU:ssa.

1 YLEISKATSAUS. Taulukko 2. Syöttötariffit EU:ssa. Raportti V1.1 1 YLEISKATSAUS Yhdistetty lämmön ja sähkön tuottaminen (combined heat & power = CHP, myös cogeneration ) biomassasta myös pienemmässä mittakaavassa on vahvasti kasvussa oleva toimiala maailmassa.

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia.

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012 Kantti 5 Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Pääkirjoitus Anna Antin ratkaista. Euroopan talous nikottelee

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA ESIPUHE Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tavoitteenaan

Lisätiedot