Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston lausunto Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Luottokunnan rahoituslaskelma Liitetiedot Avainluvut Hallintoelimet

2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Korttimaksamisen vahva kasvu jatkui. Suomessa käytetään kortteja maksuvälineenä kolme kertaa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Yhtenäisen euromaksualueen mukaiset yleiskäyttöiset debit-kortit ovat korvanneet kansalliset pankkikortit maassamme. Vuonna 2011 ostotapahtumien osuus kaikista korttitapahtumista nousi 87 prosenttiin ja käteisnostojen osuus oli 13 prosenttia. Yhtenäinen euromaksualue SEPA lisää kansalliset rajat ylittävien maksamisen palveluiden kysyntää. Asiakkaat ja korttipalveluita tarjoavat yritykset kansainvälistyvät ja vaatimukset tehokkaille ja monipuolisille korttimaksamisen ratkaisuille vahvistuvat. Teknologian nopea kehitys tuo uusia maksamisen kanavia ja toimijoita markkinoille. Mittakaavaedut korostuvat tässä muutoksessa. Markkinoiden murros avaa Luottokunnalle uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Uudet palveluratkaisut ja yhteistyörakenteet mahdollistavat palveluvalikoiman monipuolistamisen ja kustannustehokkuuden jatkuvan parantamisen. Luottokunnassa on tartuttu muutosten avaamiin mahdollisuuksiin ja yhtiörakennetta kehitetään siten, että liiketoiminta tullaan siirtämään osuuskunnan kokonaan omistamaan osakeyhtiöön. Tavoitteena on omistaja-arvon kehittämisen lisäksi varmistaa asiakkaille jatkossakin kehittyvät, tehokkaat ja kilpailukykyiset palvelut. Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Konsernin liikeylijäämä vuodelta 2011 oli 12,4 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 9,3 miljoonaa euroa. Luottokunnan vakavaraisuus on hyvä ja vakavaraisuussuhde vuoden 2011 lopussa oli 29,9 %. Luottokunnan palveluiden piiriin kuuluvien korttipalveluiden kokonaisvaihto kasvoi 33 % 37,9 miljardiin euroon. Luottokunnassa käsiteltiin 1,6 miljardia korttimaksu- ja varmennustapahtumaa vuoden 2011 aikana, kasvua edelliseen vuoteen oli 39 %. Luottokunnan tarjoama sirukorttien hallintapalvelu otettiin käyttöön Suomen lisäksi sekä Ruotsissa että Norjassa. Vuoden 2011 lopulta lähtien Luottokunta on tarjonnut acquiringpalveluita kauppiaiden lisäksi myös pankeille. Luottokunta toi loppuvuodesta markkinoille Lounassetelin rinnalle Lounaskortin. Palvelut pankeille Luottokunta tarjoaa pankeille maksukorttien liikkeellelasku-, hallinnointi- ja prosessointi - palveluja. Luottokunnan pankeille tarjoamien korttipalveluiden piirissä on jo noin 13 miljoonaa maksu- ja luottokorttia, joista noin 1,6 miljoonaa korttia on Luottokunnan ja pankkien liikkeeseen laskemia Visa-kortteja. Sirukorttitietojen hallinta- ja turvalaskentapalvelut otettiin vuoden 2011 aikana tuotantoon Nordean maksukorteille Suomen lisäksi sekä Ruotsissa että Norjassa. Palvelu laajenee vuoden 2012 aikana Tanskaan, jolloin palvelun piirissä on yli 7 miljoonaa korttia. Uuden issuing-korttijärjestelmän onnistuneen todentamisvaiheen jälkeen siirryttiin asiakaskohtaisten käyttöönottojen valmisteluun tavoitteena ensimmäinen tuotantoonotto syksyn 2012 aikana. Uuden korttijärjestelmän avulla Luottokunta pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Palvelut kaupalle Luottokunta tarjoaa korttimaksujen vastaanottajille maksutapahtumien välitys- ja tilityspalveluita, maksupääteratkaisuja sekä etä- ja itsepalvelumyynnin palveluita. Maksupaikkaverkostoon kuului vuoden lopussa yli Visa- ja MasterCard-kortteja vastaanottavaa myyntipistettä sekä n etämyyntikauppiasta. Voimakas kasvu jatkui kauppiaspalveluissa vuonna Luottokunnan kauppiaspalveluiden volyymi kasvoi 39 % 31,9 miljardiin euroon. Kasvuun vaikutti siirtyminen pankkikorteista Visa- ja MasterCard-debit-kortteihin. Vastaanotettujen maksutapahtumien määrä kasvoi vuoden aikana 36 % 949,9 miljoonaan kappaleeseen. Luottokunta käsitteli vuoden aikana 569,9 miljoonaa katevarmennustapahtumaa, mikä on 53,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Ennakkotietojen mukaan Luottokunta oli vuonna 2011 Pohjoismaiden toiseksi suurin ja Euroopan seitsemänneksi suurin Visa- ja MasterCard-maksutapahtumien vastaanottaja. Helmikuussa 2011 Luottokunta uudisti kauppiashinnoitteluaan. Hinnoittelu-uudistuksen tavoitteena oli turvata korttimaksamisen kustannustehokkuus kaikille osapuolille sekä kannustaa kauppiaita turvallisen maksuympäristön kehittämiseen. Sirumaksamiseen siirtyminen edistyi Suomessa vuonna 2011 hyvin ja vuoden lopussa jo yli 95 % kauppiaista otti vastaan korttimaksuja sirupäätteellä. Vuoden 2011 lopulta lähtien Luottokunta on tarjonnut pankeille myös co-acquiring- eli korttimaksujen vastaanotto- ja käsittelypalveluja. Uudessa palvelumallissa pankki sopii palvelun ehdoista kaupan kanssa ja Luottokunta tarjoaa vuosikymmenien kokemukseen pohjautuvaa erityisosaamistaan korttimaksujen tilityspalvelusta. Kaupat arvostavat erityisesti palveluiden korkeaa käytettävyyttä, toiminnan sujuvuutta sekä kustannustehokkuuden mahdollistamia edullisia hintoja. Palvelut yrityksille Luottokunta tarjoaa yrityksille ja julkishallinnolle Business Eurocard -maksamisratkaisuja sekä prepaid-tuotteita. Business Eurocard -kokonaisvaihto kasvoi 8 % 616,6 miljoonaan euroon. Myös lounas- ja virikeseteleiden myynti jatkui vahvana ja kasvoi 8 % 190,1 miljoonaan euroon ja 23,7 miljoonaan kappaleeseen. Luottokunta toi markkinoille syksyllä 2011 yrityskorttien palveluntarjoaja-liiketoimintamallin. Tilipohjainen Lounaskortti tuotiin markkinoille perinteisen Lounassetelin rinnalle. Lounaskortissa on EMV-sirun lisäksi Visan standardiin perustuva lähimaksuominaisuus. Lounaskorttipalvelu tehostaa yritysten ja yhteisöjen taloushallintoa, yksinkertaistaa ravintoloiden maksamisprosesseja ja helpottaa kuluttajien arkea. 2 LUOTTOKUNTA 2011

3 Konsernin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema Tulos Konsernin liikeylijäämä oli 12,4 miljoonaa euroa (9,5) 1) ja tilikauden ylijäämä 9,3 miljoonaa euroa (7,1). Tuotot Vuoden 2011 toimintakate oli 107,6 miljoonaa euroa, mikä on 15,2 % enemmän kuin edellisvuonna (93,4). Korkotuotot olivat 8,4 miljoonaa euroa (5,3) ja korkokulut 1,0 miljoonaa euroa (1,4). Korkotuotot kasvoivat korollisten asiakassaamisten kasvun myötä. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Palkkiotuotot olivat 186,8 miljoonaa euroa (163,6). Palkkiotuottojen kasvu johtui vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin voimakkaasta kasvusta. Merkittävimmät palkkiotuottoerät olivat kauppiasprovisiot (125,1 miljoonaa euroa), palkkiot hallinnointipalveluista pankeilta (27,0) ja palkkiot kortinhaltijoilta (12,5). Palkkiokulut olivat 92,7 miljoonaa euroa (78,4). Myös palkkiokulujen kasvu johtui maksutapahtumien volyymin voimakkaasta kasvusta. Suurimpia palkkiokulueriä olivat korttien liikkeellelaskijoille maksetut vaihtomaksut (inter-change fees, 75,6 miljoonaa euroa) ja kansainvälisille korttijärjestöille maksetut palkkiokulut (7,6). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 6,0 miljoonaa euroa (4,3) sisältäen 1,0 miljoonan euron tuloutuksen erääntyneistä arvoseteleistä. Kulut Hallintokulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut yhteensä olivat 94,0 miljoonaa euroa (78,8). Kulut kasvoivat johtuen suunnitelluista panostuksista toiminnan kehittämiseen. Hallintokulut olivat 60,9 miljoonaa euroa (53,9), josta henkilöstökulujen osuus oli 28,7 (27,9) miljoonaa euroa ja muiden hallintokulujen osuus 32,2 (26,0) miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta sekä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä yhteensä olivat 11,9 miljoonaa euroa (9,8). Konserniliikearvosta tehtyjen poistojen osuus tästä oli 1,1 miljoonaa euroa (1,3). Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 10,7 miljoonaa euroa (8,5) Liiketoiminnan muut kulut olivat 21,3 miljoonaa euroa (15,1). Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista laskivat 1,2 miljoonaan euroon (5,1). Arvonalentumistappiot luotoista bruttona olivat 5,1 miljoonaa euroa (7,4). Luottotappiopalautuksia saatiin 4,2 miljoonaa euroa (2,8). Erään sisältyy kertaluonteisia, jälkiperinnässä olleiden saamisten myynnistä saatuja tuottoja 1,1 miljoonaa euroa. Korttien väärinkäytöstä aiheutuneet tappiot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,5). Tase- ja rahoitusrakenne Taseen loppusumma kasvoi 15,4 % 634,6 miljoonaan euroon (549,7) liiketoiminnan volyymien kasvaessa. Varat Saamiset luottolaitoksilta kasvoivat 113,1 miljoonaan euroon (76,9) vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin kasvun myötä. Saamistodistusten määrä oli 149,0 miljoonaa euroa (149,8). Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kasvoivat 10,3 % 291,0 miljoonaan euroon (263,7). Järjestämättömät saamiset olivat vuoden lopussa 3,4 miljoonaa euroa (4,2). Investointeja tehtiin 22,0 miljoonalla eurolla (11,6) kohdistuen pääasiassa issuing-korttijärjestelmän uusimiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen korttimaksujen tilityspalveluissa. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo vuoden lopussa oli 39,2 miljoonaa euroa (30,3). Velat Velat luottolaitoksille olivat 21,4 miljoonaa euroa (30,1). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille kasvoivat 24,1 % 400,4 miljoonaan euroon (322,7) johtuen vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin kasvusta. Muut velat olivat 8,9 miljoonaa euroa (5,2). Muihin velkoihin sisältyvien pakollisten varausten määrä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,3). Oma pääoma Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 181,9 miljoonaa euroa (167,9), josta osuuspääoman määrä oli 7,2 miljoonaa euroa (7,5). Taseen ulkopuoliset erät Taseen ulkopuolisina sitoumuksina raportoitavien, asiakkaille myönnettyjen käyttämättömien luottolimiittien ja käyttörajojen määrä oli 926,4 miljoonaa euroa (1 161,2). 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2010 luku. Tase ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailulukuna on edellisen tilinpäätösajankohdan luku ( ). LUOTTOKUNTA

4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Konsernin keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät TASE (milj. euroa) 2009 Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta 113,1 76,9 233,7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 291,0 263,7 378,0 Saamistodistukset 149,0 149,8 Osakkeet ja osuudet 18,8 12,4 14,3 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 39,2 30,3 29,8 Muut erät 23,5 16,6 22,0 Yhteensä 634,6 549,7 677,7 Vastattavaa Velat luottolaitoksille 21,4 30,1 31,6 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 400,4 322,7 455,8 Muut vieraan pääoman erät 23,0 23,0 17,8 Laskennalliset verovelat 7,9 5,9 10,0 Oma pääoma 181,9 167,9 162,5 Yhteensä 634,6 549,7 677,7 TULOSLASKELMA (milj. euroa) 2009 Palkkiotuotot 186,8 163,6 153,6 Toimintakate 107,6 93,4 88,4 Henkilöstökulut -28,7-27,9-25,4 Muut hallintokulut -32,2-26,0-31,6 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja -11,9-9,8-22,4 aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta Liiketoiminnan muut kulut -21,3-15,1-10,9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -1,2-5,1-7,6 Liikeylijäämä 12,4 9,5-9,4 Tuloverot -3,0-2,4 1,7 Tilikauden ylijäämä 9,3 7,1-7,7 4 LUOTTOKUNTA 2011

5 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (milj. euroa) 2009 Liikevaihto 201,3 173,2 163,3 Liikeylijäämä 12,4 9,5-9,4 Liikeylijäämä, % liikevaihdosta 6,1 5,5-5,8 Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,3 4,3-4,7 Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,6 1,2-0,9 Omavaraisuusaste, % 28,7 30,6 24,0 Vakavaraisuus, % 29,9 32,0 26,4 Bruttoinvestoinnit 22,0 11,6 11,6 Kulu-tuotto -suhde 0,9 0,8 1,0 tunnuslukujen LASKENTAPERUSTEET Liikevaihto Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuottojen, palkkiotuottojen, myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä Liikeylijäämä Tuloslaskelman liikeylijäämä Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikeylijäämä - tuloverot Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikeylijäämä - tuloverot Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä Taseen loppusumma x 100 Vakavaraisuus, % Omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % Bruttoinvestoinnit Taseeseen aktivoitujen investointien kokonaismäärä tilikaudella Kulu-tuotto-suhde Hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut Toimintakate LUOTTOKUNTA

6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Riskienhallinta ja vakavaraisuus Riskienhallinnan tarkoituksena on hallita systemaattisesti ja kattavasti niitä uhkia ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat Luottokunnan liiketoimintatavoitteiden toteutumiseen. Riskienhallinnan avulla tuetaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista ja varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus valvomalla, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn. Vakavaraisuuden hallinta on jatkuva prosessi, joka liittyy kiinteästi Luottokunnan riskienhallintajärjestelmään ja sisäiseen valvontaan. Pääoman riittävyyden arviointi perustuu riskien tunnistamiseen, mittaamiseen ja arviointiin. Vakavaraisuuden arviointi ja pääomatarpeen määrittely on osa Luottokunnan vuotuista liiketoiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettamista. Riskienhallinnan organisointi Luottokunnan hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä vahvistaa vuosittain sisäisen valvonnan periaatteet. Hallitus myös vahvistaa vuosittain Luottokunnan strategian, toiminta- ja pääomanhallintasuunnitelmat sekä riskinottotason ja hyväksyy suunnitelman riskinottotasoon suhteutetun vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. Hallitus nimeää riskienhallinnan ohjausryhmän, joka vastaa hallituksen vahvistamien riskienhallintaperiaatteiden mukaisten menettelytapojen kehittämisestä ja ylläpidosta sekä riskiraportoinnista hallitukselle. Riskienhallinnan ohjausryhmän tehtävänä on ylläpitää riskienhallinnan periaatteita, valvoa Luottokunnan riskitasoa sekä riskienhallinnan käytännön toteutusta ja toimivuutta. Riskienhallinnan ohjausryhmä nimittää tarpeelliset asiantuntijaryhmät, joiden vastuut ja roolit kuvataan Luottokunnan riskienhallintajärjestelmän kuvauksessa. Riskinkantokyky ja vakavaraisuudenhallinta Luottokunnan riskinkantokyky muodostuu omien varojen määrästä ja laadusta sekä kannattavuudesta. Riskinkantokykyyn kuuluvat myös laadulliset tekijät, kuten luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä vakavaraisuuden hallinta. Vakavaraisuuden hallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen, mittaamiseen ja arviointiin sekä niiden avulla tehtävään pääoman riittävyyden arviointiin. Hallintaprosessin avulla määritellään haluttu vakavaraisuuden taso sekä siihen vaadittavan pääoman määrä ja laatu. Riskiperusteinen pääomatarpeen arviointi perustuu Luottokunnan riskienhallintajärjestelmään, jonka avulla liiketoiminnasta aiheutuvat ja siihen olennaisesti liittyvät riskit pyritään tunnistamaan systemaattisesti ja kattavasti, sekä arvioimaan riskien syyt, merkittävyys ja seuraukset. Luottokunnan toimintaan liittyvät vakavaraisuuden kannalta merkittävimmät riskilajit ovat luottoriski, operatiivinen riski, markkina- ja rahoitusriski sekä strateginen riski. Arvioinnin perusteella laaditaan pääomasuunnitelma, joka sisältää vakavaraisuuden tavoitetason sekä tavoitteet pääoman määrälle ja laadulle seuraaville kolmelle vuodelle. Hallitus vahvistaa pääomasuunnitelman osana vuosisuunnitelmaa. Luottokunta julkistaa vakavaraisuutta koskevat tiedot vähintään kerran vuodessa. Tiedot julkistetaan toimintakertomuksessa. Konsernin omat varat ja vakavaraisuussuhde Tiedot Luottokunta-konsernin konsolidoidusta vakavaraisuudesta on laadittu samoin periaattein kuin konsernitilinpäätös. Konsernin vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 29,88 % (32,01). Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 28,29 % (31,32). Omien varojen pilari 1 -mukainen vähimmäismäärä on laskettu luottoriskin osalta standardimenetelmän ja operatiivisten riskien osalta perusmenetelmän mukaan. Luottokunnalla ei ole kaupankäyntivarastoa eikä toimintaan liity valuutta- tai hyödykeriskejä, joten pilari 1 -mukaista markkinariskin pääomavaadetta ei lasketa. Omien varojen määrä oli 148,9 miljoonaa euroa (144,3), josta ensisijaisten omien varojen osuus oli 141,0 miljoonaa euroa (141,1). Tilikauden tulos on sisällytetty vakavaraisuuslaskennassa omiin varoihin. Luotto- ja vastapuoliriskin riskipainotetut saamiset kasvoivat vuoden aikana 10,4 % 317,5 miljoonaan euroon (287,6). Riskipainotetut erät olivat yhteensä 498,4 miljoonaa euroa (450,6). 6 LUOTTOKUNTA 2011

7 Konsernin vakavaraisuus yhteenveto (milj. euroa) Ensisijaiset omat varat 141,0 141,1 Toissijaiset omat varat 7,9 3,1 Omat varat yhteensä 148,9 144,3 Luotto- ja vastapuoliriskin riskipainotettu määrä 317,5 287,6 Operatiivisen riskin riskipainotettu määrä* 180,9 163,1 Riskipainotetut erät yhteensä 498,4 450,6 Vakavaraisuussuhde, % 29,88 32,01 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 28,29 31,32 Vähimmäispääomavaade 39,9 36,1 Pääomapuskuri (omien varojen ja vähimmäisvaateen erotus) 109,0 108,2 * Pääomavaade 15 % laskettu viimeisten kolmen vuoden keskimääräisten bruttotuottojen perusteella ja kerrottu riskipainokertoimella 12,5 (= 1 / 0,08) Omat varat yhteensä (milj. euroa) Ensisijaiset omat varat Oma pääoma Osuuspääoma 7,2 7,5 Rahastot yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä 64,5 57,4 Vararahasto 46,5 46,5 Käyttörahasto 46,4 46,4 Tilikauden ylijäämä 9,3 7,1 Vähennykset ensisijaisista omista varoista Aineettomat hyödykkeet -29,0-16,3 Konserniliikearvo -4,0-7,3 Ensisijaiset omat varat yhteensä 141,0 141,1 Toissijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset varat Käyvän arvon rahasto 7,9 3,1 Toissijaiset omat varat yhteensä 7,9 3,1 Muut omat varat 0,0 0,0 Omat varat yhteensä 148,9 144,3 LUOTTOKUNTA

8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Omien varojen vähimmäismäärä Riskipainotetut saamiset Omien varojen vähimmäisvaatimus (milj. euroa) Luotto- ja vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Luottoriskin standarimenetelmän vastuuryhmät Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Saamiset luottolaitoksilta 52,5 45,4 4,2 3,6 Saamiset yrityksiltä 61,6 62,4 4,9 5,0 Vähittäissaamiset 164,3 149,7 13,1 12,0 Erääntyneet saamiset 3,5 4,3 0,3 0,3 Muut erät 35,6 25,9 2,8 2,1 Luottoriskin standardimenetelmä yhteensä 317,5 287,6 25,4 23,0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus Perusmenetelmä 180,9 163,1 14,5 13,0 Vakavaraisuusvaatimus yhteensä 498,4 450,6 39,9 36,1 Vakavaraisuussuhde, % 29,88 32,01 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 28,29 31,32 Vakavaraisuuden tunnuslukujen laskentakaavat Vakavaraisuussuhde: Omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde: Ensisijaiset omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % 8 LUOTTOKUNTA 2011

9 Luottoriski Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa luottoriskien negatiiviset tulosvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Prosessia ohjaavat hallituksen vahvistamat limiitit ja toimitusjohtajan hyväksymät hyväksymisvaltuudet ja toimintaohjeet. Merkittävä rooli luottoriskien hallinnassa on hakemuskäsittely- ja luotonmyöntöprosessilla. Luottokunnan luotonanto on maksukorttien välityksellä pääasiallisesti yksityishenki - löille ja yrityksille tapahtuvaa vakuudetonta luototusta. Luottoriski hajautuu suuren asiakasmäärän ja asiakaskohtaisen vastuun koon perusteella eikä liiketoiminnan laajuuteen nähden merkittäviä asiakastai toimialakohtaisia riskikeskittymiä synny. Asiakaskohtaiset luottoriskit rajataan korttitileille määritellyillä limiiteillä. Luottokunnassa seurataan luottoriskiä myös suhteessa korttimaksuja vastaanottaviin kauppiaisiin toimialoilla, joilla asiakkaat maksavat ennakkomaksuja tuotteista tai palveluista, jotka toimitetaan vasta maksusuorituksen jälkeen, kauppias- tai toimialakohtaisten riskikeskittymien hallitsemiseksi. Luottoriskiä hallitaan huolellisella hakemuskäsittely- ja luotonmyöntöprosessilla sekä asiakassuhteen seurannalla. Luottopäätökset tehdään toimitusjohtajan määrittelemien yksikkökohtaisten luotonmyöntöja hyväksymisvaltuuksien puitteissa. Asiakassaatavien tilaa seurataan päivittäin poikkeamatietojen avulla. Valvonnalla pyritään tunnistamaan riskiasiakkaat, joiden maksukyky on heikentynyt. Riskiasiakkaiden luottojen ja luottokelpoisuuden arvioinnin perusteella päätetään riskienhallintatoimenpiteistä. Kauppiasasiakkaista syntyvän luottoriskin arvioinnissa lähtökohtana on kauppiasasiakkaan toimiala ja liiketoiminnan luonne, asiakasreklamaatioiden määrä sekä muutokset kauppiaan tilitysmäärissä. Luottoriskin mittarina käytetään järjestämättömien saatavien sekä arvonalentumistappioiden osuutta kokonaisvastuista ja luottokannasta. Kokonaisvastuilla tarkoitetaan luottokannan ja käyttämättömien luottolimiittien ja käyttörajojen yhteismäärää. Luottoriskeistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Luottoriskin pääomatarvetta arvioitaessa lähtökohtana on pilari 1 -mukainen pääomavaade, joka lasketaan luottoriskin standardimenetelmää käyttäen. Vastapuoliriskin pääomavaade lasketaan alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää käyttäen. Luottosalkku on hyvin hajautettu ja rakenteeltaan yksinkertainen, eivätkä vastuut ole sidok sissa toisiinsa. Luottokunta ei käytä luottoriskin vähentämistekniikoita eikä luottosalkussa myöskään ole arvopaperistet - tuja eriä, joten näiden osalta pilari 1 -laskentaa ei ole tarpeen täydentää pääoman riittävyyttä arvioitaessa. Pilari 1 -laskentaa on luottoriskin osalta täydennetty tarkastelemalla luottoriskin pääomatarpeen muutoksia saamisten kasvaessa merkittävästi. Luottoriskin mittareita Luottokunta-konserni Järjestämättömät saamiset (milj. euroa) 3,4 4,2 % kokonaisvastuista 0,28 0,29 % luottokannasta 1,23 1,64 Arvonalentumistappiot luotoista, netto (milj. euroa) 1,9 4,6 % kokonaisvastuista 0,15 0,15 % luottokannasta 0,75 1,23 LUOTTOKUNTA

10 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 YLEINEN LUOTTORISKIÄ KOSKEVA INFORMAATIO Vastuiden kokonaismäärä (milj. euroa) vuoden aikana keskimäärin joista kotimaasta ulkomailta arvoltaan alentuneita Luottoriskin vastuut vastuuryhmittäin Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 12,5 18,6 18,6 Saamiset luottolaitoksilta 244,7 262,6 262,6 Saamiset yrityksiltä 616,7 557,1 540,7 16,4 Vähittäissaamiset 698,4 650,1 650,1 Erääntyneet saamiset 3,9 3,5 3,5 3,5 Muut erät 30,7 35,6 16,7 18,8 Yhteensä 1 606, , ,2 35,2 3,5 Vastuiden juoksuaika (milj. euroa) Alle 3kk 3-12 kk 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Luottoriskin vastuut vastuuryhmittäin Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 18,6 Saamiset luottolaitoksilta 213,0 49,6 Saamiset yrityksiltä 557,1 Vähittäissaamiset 650,1 Erääntyneet saamiset 3,5 Muut erät 35,6 Yhteensä 1 477,8 49,6 0,0 0,0 0,0 OperatiiviNEN riski Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riittämättömistä tai puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä johtuvaa tappionvaaraa tai muuta uhkaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiselle. Operatiiviset riskit toteutuvat esimerkiksi kuluina, korvauksina, vääränä toimintaa koskevana tietona tai toiminnan keskeytymisenä. Operatiiviset riskit voivat toteutua myös maineen menetyksenä. Operatiivisia riskejä hallitaan muun muassa ylläpitämällä ja kehittämällä prosesseja, henkilöstön osaamista ja säännöllistä raportointia. Luottokunnan tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin ja tietojärjestelmiin sekä niitä koskeviin merkittäviin muutoksiin liittyvät operatiiviset riskit tunnistetaan ja arvioidaan riskienhallintaprosessien mukaisesti. Riskiarvioiden perusteella päätetään riskien edellyttämistä toimenpiteistä. Toimenpiteiden käytännön toteutusta ja tehokkuutta valvotaan. Tunnistettujen riskien osalta arvioidaan, kuinka todennäköinen riski on ja miten vakavan uhkan sen toteutuminen aiheuttaisi Luottokunnan tavoitteiden saavuttamiselle. Havaituista, mutta toteutumattomista operatiivisista riskeistä sekä toteutuneista riskitapahtumista raportoidaan riskihavaintojen ja -tapahtumien käsittelyprosessin mukaisesti. Raportoinnin tavoitteena on tukea riskinoton valvontaa ja kehittää Luottokunnan toimintaa. Operatiiviset riskitapahtumat sekä läheltä piti -tilanteet dokumentoidaan. Operatiivisten riskien pääomatarvetta arvioitaessa lähtökohtana on pilari 1 -mukainen pääomavaade, joka lasketaan operatiivisen riskin perusmenetelmää käyttäen. Toteutuessaan operatiiviset riskit lähes aina vaikuttaisivat Luottokunnan toimintakatteeseen, jonka perusteella perusmenetelmän tuottoindikaattori lasketaan (summa kolmen edellisen vuoden toimintakatteista / 3 * 15 %). Luottokunta arvioi, että tunnistettujen operatiivisten riskien osalta pilari 1 -perusmenetelmän mukainen pääomavaade kattaa todelliset riskit. Pilari 1 -laskentaa on täydennetty skenaariolaskelmin. 10 LUOTTOKUNTA 2011

11 Osakeomistusten markkinariski Luottokunnalla ei ole kaupankäyntivarastoa eikä toimintaan liity valuutta- tai hyödykeriskejä, joten pilari 1 -mukaista markkinariskin pääomavaadetta ei lasketa. Luottokunnalla on kuitenkin osakesomistuksiin liittyvää markkinariskiä, koska se omistaa myytä - vissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokiteltuja osakkeita, jotka arvostetaan markkinaarvoon. Markkina-arvon muutos kirjataan taseen käyvän arvon rahastoon, joka luokitellaan toissijaisiksi omiksi varoiksi. Näi - den osakkeiden arvostuksesta aiheutuu markkinariskiä osakkeiden markkinahintojen muuttuessa. Korkoriski Luottokunnan korkoriski on toiminnan rahoittamisesta syntyvää rakenteellista korkoriskiä. Korkoriskiä mitataan koronmuutosten vaikutuksella kertyvään rahoituskatteeseen sekä korkosidonnaisten varojen nykyarvoon. Kertyvään rahoituskatteeseen liittyvän korkoriskin laskentaan käytetään gap-analyysia, jossa taseen saatavat ja velat jaetaan maturiteetteihin uudelleenhinnoitteluajankohdan mukaisesti. Tarkastelutapa on staattinen eli perusoletuksena on muuttumaton rahoitusasema. Gap-analyysin mukaisen nettorahoitusaseman perusteella lasketaan korkopisteen muutoksen keskimääräinen vaikutus 12 kuukauden rahoituskatteeseen. Korkosidonnaisten varojen nykyarvon muutosta seurataan samoin korkopisteen muutoksella. Korkoriskille on asetettu limiitit, jotka hallitus on vahvistanut osana markkinariskistrategiaa. Korkoriskistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat osakkeet (milj. euroa) Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo 18,8 12,4 Käypä arvo 18,8 12,4 Myyntivoitot tilikauden aikana 0,0 0,0 Taseeseen kirjattujen voittojen yhteismäärä 7,9 3,1 joista toissijaisiin omiin varoihin kirjattu 7,9 3,1 Korkoriski (milj. euroa) Korkojen 1 % laskun vaikutus rahoituskatteeseen vuositasolla -2,3-2,5 korkosidonnaisten erien nykyarvoon 0,4 0,1 Korkojen 2 % nousun vaikutus rahoituskatteeseen vuositasolla 4,6 5,0 korkosidonnaisten erien nykyarvoon -0,7-0,3 LUOTTOKUNTA

12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Likviditeettiriski Luottokunnan saatavien ja velkojen lyhy t - aikaisuudesta johtuen rahoitusriskin merkittävin elementti on lyhyen aikavälin maksuvalmius- eli likviditeettiriski. Likviditeettiriski muodostuu lyhyen aikavälin saatavien ja velkojen maturiteettieroista. Likviditeettiriskin hallinnalla varmistetaan, että Luottokunta pystyy vastaamaan päivittäisistä kassavirroistaan ilman negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan tai taloudelliseen tilaan. Likviditeettiriskiä hallitaan ennakoimalla tulevia kassavirtoja ja arvioimalla niiden todennäköisyyttä. Päivittäistä likviditeettiä seurataan kassavirtaennusteiden avulla. Ennusteiden perusteella pyritään optimoimaan likvidien varojen määrä. Likviditeettiriskiä seurataan gap-analyysillä, jossa taseen saatavat ja velat jaotellaan maturiteetteihin eräpäivien mukaisesti. Laskelmien avulla seurataan kassavirtojen epätasapainoa ja arvioidaan mahdollisen rahoitusvajeen todennäköisyyttä ja suuruutta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia. Analyysissä huomioidaan myös taseen ulkopuoliset sitoumukset. Likviditeettiriskin stressitestauksessa käytetään erilaisia skenaarioita, joissa on kuvattu likviditeetin kannalta merkittävimmät uhat, jotka liittyvät Luottokunnan toimintaan, markkinoilla tapahtuviin muutoksiin sekä näiden yhdistelmiin. Likviditeettitilanteen nopean ja yllättävän heikkenemisen varalta ylläpidetään likviditeettireserviä, jonka koko perustuu stressitestien tuloksiin. Likviditeettireservi muodostuu sijoitusomaisuuteen kuuluvista rahavaroista, jotka sijoitetaan siten, että reservi on tarvittaessa otettavissa nopeasti käyttöön likviditeettitilanteen heikentyessä. Likviditeettiriskille sekä likviditeettireservin koolle ja koostumukselle on asetettu limiitit, jotka hallitus on vahvistanut osana likviditeettistrategiaa. Likviditeettiriskistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Pidemmän aikavälin rakenteellista rahoitusriskiä ja jälleenrahoituksen kustannuksia tarkastellaan säännöllisesti osana liiketoiminnan suunnittelua. Strategiset riskit Strategisiksi riskeiksi Luottokunnassa määritellään liiketoimintaan liittyvät yleiset riskit suhteessa toiminnan edellytyksiin, kuten toimintaympäristöön, markkinarakenteisiin ja sidosryhmiin. Strategisten riskien hallinta perustuu liiketoiminnan edellytyksissä tapahtuvien muutosten seurantaan ja liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen muutokset huomioiden. Strategisten riskien edellyttämä pääomatarve arvioidaan osana vuosittaista strategian ja toiminnan suunnittelua. Muut riskit Muiden kuin yllä mainittujen riskilajien olennaisuus Luottokunnalle pääoman riittävyyden kannalta on alhainen, joten niille ei ole laskettu pääomavaatimusta. Tällainen riski on esimerkiksi korttitietojen väärinkäyttöriski. Riski ilmenee, kun rikollisin keinoin pyritään saavuttamaan hyötyä korttitietojen avulla. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole ollut sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat tilinpäätöksen arvioimiseen. Vuoden 2012 näkymät Liiketoiminnan siirron Luottokunta-konserniin kuuluvaan osakeyhtiöön ennakoidaan toteutuvan kevään 2012 aikana. Liiketoimintayhtiön nimeksi tulee Luottokunta Oy, ja osuuskunnan nimeksi tulee Suomen Luotto-osuuskunta. Luottokunta Oy:öön siirtyy koko varsinainen liiketoimin - ta eli issuing-, acquiring-, maksupääte- ja arvosetelitoiminnot sekä ICT- ja hallintotoiminnot. Suomen Luotto-osuuskuntaan, joka omistaa Luottokunta Oy:n koko osakekannan, jää toimintoja, jotka tuottavat hallintopalveluja sekä emoyhtiölle että tytäryhtiölle, kiinteistöomistus sekä eräitä muita omaisuuseriä. Luottokunta kartoittaa vaihtoehtoja liiketoimintayhtiön omistusrakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa liiketoiminnan tulevaisuuden kasvuedellytyk- siä ja tarjota asiakkaille jatkossakin kehittyvät, tehokkaat ja kilpailukykyiset palvelut. Liiketoiminnan tuloksen ennakoidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi johtuen erityisesti panostuksista uuden issuingkorttijärjestelmän käyttöönottoon ja liiketoimintamallien kehittämiseen korttimak sujen tilityspalveluissa sekä PCI-vaatimusten mukaiseen tietoturvallisuuteen. 12 LUOTTOKUNTA 2011

13 Luottokunta-emoyhtiö Tytäryhtiösulautuminen Luottokunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Screenway Oy sulautui emo-osuuskuntaan Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Osuuskunnan kokous Osuuskunnan kokous on Luottokunnan ylin päättävä elin. Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä säännöissä mää - rätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen. Osuuskunnan kokouksen kutsuu koolle hallintoneuvosto. Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen sekä hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta kuuluvat osuuskunnan kokouksen toimialueeseen. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja Luottokunnan tarkoituksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet sekä antaa osuuskunnan kokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä. Luottokunnan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 16 ja enintään 23 jäsentä. Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Hallintoneuvoston jäsenistä tulee, mikäli mahdollista, olla neljäs - tä kahdeksaan jäsentä vähittäispankkien edustajista ja kahdestatoista viiteentoista muiden jäsenten edustajista valittuja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston palkkioista päättää osuuskunnan kokous. Hallitus Hallitus edustaa Luottokuntaa ja johtaa sen toimintaa huolehtien sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa ja määrää heidän palkkaeduistaan sekä päättää toimitusjohtajan ja hallituksen välisestä tehtävänjaosta. Hallitukseen kuuluu vähintään 8 ja enintään 13 jäsentä, joista mikäli mahdollista, puolet on valittu vähittäispankkien edustajista ja puolet muiden jäsenten edustajista siten, että sekä pankit että muiden jäsenien edustamat toimialat tulevat mahdollisimman tasapuolisesti otetuik - si huomioon. Luottokunnan toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kolmen vuoden toimikausiksi ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen palkkioista päättää hallintoneuvosto. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa Luottokunnan päivittäistä hallintoa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallituksen nimittämä Luottokunnan johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan työryhmänä päivittäisestä johtamisesta Luottokunnassa. Luottokunnan johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain sekä sen lisäksi kerran kuussa koskien kehittämisen seurantaa ja päätöksentekoa. Organisaatio Luottokunnassa on kaksi liiketoimintayksikköä, Issuing ja Acquiring. Yksiköiden tehtävänä on vastata oman liiketoiminta-alueensa kannattavuudesta, kasvusta sekä riskienhallinnasta. Molemmat liiketoimintayksiköt vastaavat myös omien liiketoiminta-prosessiensa johtamisesta, mukaan lukien asiakkuudenhallinta, palveluiden elinkaaren hallinta sekä palveluiden tuottaminen. Kummallakin yksiköllä on liiketoimintaa tukeva kehitysohjelma, joka sisältää projektit, asiakastoimitukset ja pienkehityksen. Lisäksi Luottokunnassa toimii kolme tukiyksikköä, ICT, Hallinto ja Yrityksen kehittäminen, sekä erillisenä toimintona Riskienhallinta. Kaikilla kolmella tukiyksiköllä on omat prosessikokonaisuudet ja kehitysohjelmat johdettavanaan. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Luottokunnassa on kiinteä palkkajärjestelmä sekä koko henkilökunnalle suunnattu, vahvistettuihin tavoitteisiin perustuva kannustinohjelma. Kannustinohjelman keskeisenä tavoit - teena on tukea Luottokunnan strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista, edistää Luottokunnan arvojen, tavoitekulttuurin ja ydinosaamisten mukaista toimintaa ja käyttäytymistä sekä palkita haastavien tavoitteiden saavuttamisesta ja erinomaisista suorituksista. Kannustinohjelma laaditaan vuodeksi kerrallaan. Kannustinohjelma perustuu tavoite- ja kehityskeskusteluissa asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteumiin. Tavoitteet ovat palkkioryhmästä riippuen yhtiötason, seuraavan organisaatiotason ja henkilökohtaisen tason yhdistelmiä. Luottokunnan hallitus päättää palkitsemisen yleiset edellytykset, jotka voivat liittyä Luottokunnan taloudelliseen tulokseen tai keskeisiin toiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Luottokunnan johto kuuluu hallituksen hyväksymän pitkän aikavälin kannustinohjelman piiriin. Kannustinohjelman keskeisenä tavoitteena on kannustaa, ohjata ja myös sitouttaa johtoa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelma koostuu yhdestä kolmen vuoden ansaintajaksosta Ohjelman mukainen mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan neljän vuoden aikana. Palkkion maksamiseen liittyy työsuhteen voimassaoloa koskevia ehtoja. Luottokunnan palkka- ja palkitsemisjärjestelmä noudattaa hyvää hallinnointitapaa, Valtiovarainministeriön asetusta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä ja muuta finanssialan voimassaolevaa sääntelyä. Luottokunnan hallitus vahvistaa Luottokunnan palkitsemisen periaatteet, jossa määritellään koko henkilöstön kokonaispalkitsemista koskevat keskeiset periaatteet. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä on yrityksen liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen sekä vastaa yrityksen pitkän aikavälin etua. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä edistää yrityksen hyvää ja tehokasta riskienhallintaa eikä kannusta yrityksen toiminnassa riskinottoon, joka ylittää yrityksen riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten kestävän riskitason. Tilintarkastus ja valvontajärjestelmä Luottokunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen tehtävät ja yleisperiaatteet tarkastuksen suunnitteluun ja tarkastushavaintojen raportointiin. Hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman ja käsittelee vuosiraportin. Sisäinen tarkastustoiminta hoidetaan ulkoistettuna palveluna. LUOTTOKUNTA

14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Henkilöstö Luottokunnan henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli vuoden 2011 lopussa 465 henkilöä (424). Henkilöstön määrä keskimäärin oli vuoden aikana 451 (443), joista vakituisia kokopäiväisiä oli 384 (363). Vakinaisten osa-aikaisten henkilöiden työpanos vastasi 28 (26) kokopäiväistä työntekijää. Määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden työpanos vastasi 39 (52) kokopäiväistä työntekijää. Lakisääteisillä vapailla oli tarkasteluajanjakson päättyessä 34 henkilöä (36). Jäsenistö Luottokunnassa oli jäseniä vuoden 2011 lopussa yhteensä (23 072). Hallinnon päätöksiä Osuuskunnan kokous Osuuskunnan varsinainen kokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti, että osuuspääomalle ei makseta korkoa. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 19 jäsentä. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. Osuuskunnan varsinainen kokous valitsi erovuorossa olleet Ilkka Hallavon, Matti Halmesmäen, Kuisma Niemelän ja Heikki Suutalan uudelleen ja valitsi eroa pyytäneen Pasi Kämärin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen Jussi Laitisen. Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti, että Luottokunnan liiketoiminta luovutetaan Luottokunnan täysin omistamalle tytäryhtiölle, jonka toiminimi muutetaan Luottokunta Oy:ksi. Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti myös muuttaa osuuskunnan sääntöjä ja että Luottokunta luopuu vapaaehtoisesti luottolaitostoimiluvasta liiketoimintaluovutuksen yhteydessä. Sääntömuutoksia ja luottolaitostoimilupaa koskevien päätösten voimaantulo on ehdollinen liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanon rekisteröinnille. Hallintoneuvosto ja hallitus Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Kuisma Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Hannu Penttilän. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän jäsentä. Erovuorossa olleet Jari Annala ja Pekka Nuuttila valittiin uudelleen ja erovuorossa olleen Ralf Sandströmin tilalle valittiin Kasperi Saari. Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan kutsua koolle ylimääräisen osuuskunnan kokouksen käsittelemään Luottokunnan liiketoiminnan siirtämistä tytäryhtiölle sekä Luottokunnan sääntöjen muuttamista ja luottolaitoksen toimiluvasta luopumista. Kaksi jälkimmäistä päätösehdotusta tehtiin ehdollisina liiketoiminnan luovutuksen rekisteröinnille. Hallintoneuvosto vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osuuskuntaan oteta toistaiseksi uusia jäseniä muutoin kuin yleisseuraannon nojalla. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallitus valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Pekka Nuuttilan ja varapuheenjohtajaksi Tony Vepsäläisen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Henkilöstön lukumäärä 2009 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Hallituksen voitonjakoehdotus Luottokunnan oma pääoma ,32 josta jakokelvottomia Osuuspääoma ,00 Vararahasto ,67 Käyvän arvon rahasto ,07 Käyttörahasto ,00 Yhteensä ,74 Luottokunnan jakokelpoinen ylijäämä ,58 Osuuskunnan kokouksen käytössä olevien varojen määrä on ,58 euroa. Hallitus esittää, että edellisten vuosien ja vuoden 2011 ylijäämä jätetään ylijäämätilille. 14 LUOTTOKUNTA 2011

15 konsernitase Liitetiedot (1 000 euroa) VASTAAVAA Käteiset varat 1, Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 1,12,13, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut 2,12,13, Saamistodistukset Muilta 3,12,13, Osakkeet ja osuudet 4,13, Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,7, Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6,7, Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 8, Laskennalliset verosaamiset 9, VASTAAVAA VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Luottolaitoksille Muut 12,13, Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Muut velat Muut 12,13, Muut velat Muut velat 10, Pakolliset varaukset Muut velat yhteensä Siirtovelat ja saadut ennakot 11, Laskennalliset verovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Muut sidotut rahastot Vararahasto Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta Muut sidotut rahastot yhteensä Vapaat rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaille myönnettyjen käyttörajojen/luottolimiittien käyttämätön määrä LUOTTOKUNTA

16 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 konsernin TULOSLASKELMA Liitetiedot (1 000 euroa) Korkotuotot Korkokulut Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut Liiketoiminnan muut tuotot TOIMINTAKATE Hallintokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset 21 Konserniliikearvoista Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut KULUT YHTEENSÄ Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista LIIKEYLIJÄÄMÄ Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verojen muutos Tuloverot yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ VEROJEN JÄLKEEN TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LUOTTOKUNTA 2011

17 konsernin RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä ennen veroja Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Osuuspääoman muutos Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LUOTTOKUNTA

18 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 LUOTTOKUNNAN TASE Liitetiedot (1 000 euroa) VASTAAVAA Käteiset varat 1, Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 1,12,13, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut 2,12,13, Saamistodistukset Muilta 3,12,13, Osakkeet ja osuudet 4,13, Osakkeet samaan konserniin 4,13, kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,7, Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6,7, Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 8, Laskennalliset verosaamiset 9, VASTAAVAA LUOTTOKUNTA 2011

19 Liitetiedot (1 000 euroa) VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Luottolaitoksille Muut 12,13, Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Muut velat Muut 12,13, Muut velat Muut velat 10, Pakolliset varaukset Muut velat yhteensä Siirtovelat ja saadut ennakot 11, Laskennalliset verovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Muut sidotut rahastot Vararahasto Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta Muut sidotut rahastot yhteensä Vapaat rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaille myönnettyjen käyttörajojen/ luottolimiittien käyttämätön määrä LUOTTOKUNTA

20 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 LUOTTOKUNNAN TULOSLASKELMA Liitetiedot (1 000 euroa) Korkotuotot Korkokulut Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut Liiketoiminnan muut tuotot TOIMINTAKATE Hallintokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset 21 Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut KULUT YHTEENSÄ Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista LIIKEYLIJÄÄMÄ Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verojen muutos Tuloverot yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ VEROJEN JÄLKEEN TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LUOTTOKUNTA 2011

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta

TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta 1 / 16 TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 16 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot