Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston lausunto Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Luottokunnan rahoituslaskelma Liitetiedot Avainluvut Hallintoelimet

2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Korttimaksamisen vahva kasvu jatkui. Suomessa käytetään kortteja maksuvälineenä kolme kertaa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Yhtenäisen euromaksualueen mukaiset yleiskäyttöiset debit-kortit ovat korvanneet kansalliset pankkikortit maassamme. Vuonna 2011 ostotapahtumien osuus kaikista korttitapahtumista nousi 87 prosenttiin ja käteisnostojen osuus oli 13 prosenttia. Yhtenäinen euromaksualue SEPA lisää kansalliset rajat ylittävien maksamisen palveluiden kysyntää. Asiakkaat ja korttipalveluita tarjoavat yritykset kansainvälistyvät ja vaatimukset tehokkaille ja monipuolisille korttimaksamisen ratkaisuille vahvistuvat. Teknologian nopea kehitys tuo uusia maksamisen kanavia ja toimijoita markkinoille. Mittakaavaedut korostuvat tässä muutoksessa. Markkinoiden murros avaa Luottokunnalle uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Uudet palveluratkaisut ja yhteistyörakenteet mahdollistavat palveluvalikoiman monipuolistamisen ja kustannustehokkuuden jatkuvan parantamisen. Luottokunnassa on tartuttu muutosten avaamiin mahdollisuuksiin ja yhtiörakennetta kehitetään siten, että liiketoiminta tullaan siirtämään osuuskunnan kokonaan omistamaan osakeyhtiöön. Tavoitteena on omistaja-arvon kehittämisen lisäksi varmistaa asiakkaille jatkossakin kehittyvät, tehokkaat ja kilpailukykyiset palvelut. Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Konsernin liikeylijäämä vuodelta 2011 oli 12,4 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 9,3 miljoonaa euroa. Luottokunnan vakavaraisuus on hyvä ja vakavaraisuussuhde vuoden 2011 lopussa oli 29,9 %. Luottokunnan palveluiden piiriin kuuluvien korttipalveluiden kokonaisvaihto kasvoi 33 % 37,9 miljardiin euroon. Luottokunnassa käsiteltiin 1,6 miljardia korttimaksu- ja varmennustapahtumaa vuoden 2011 aikana, kasvua edelliseen vuoteen oli 39 %. Luottokunnan tarjoama sirukorttien hallintapalvelu otettiin käyttöön Suomen lisäksi sekä Ruotsissa että Norjassa. Vuoden 2011 lopulta lähtien Luottokunta on tarjonnut acquiringpalveluita kauppiaiden lisäksi myös pankeille. Luottokunta toi loppuvuodesta markkinoille Lounassetelin rinnalle Lounaskortin. Palvelut pankeille Luottokunta tarjoaa pankeille maksukorttien liikkeellelasku-, hallinnointi- ja prosessointi - palveluja. Luottokunnan pankeille tarjoamien korttipalveluiden piirissä on jo noin 13 miljoonaa maksu- ja luottokorttia, joista noin 1,6 miljoonaa korttia on Luottokunnan ja pankkien liikkeeseen laskemia Visa-kortteja. Sirukorttitietojen hallinta- ja turvalaskentapalvelut otettiin vuoden 2011 aikana tuotantoon Nordean maksukorteille Suomen lisäksi sekä Ruotsissa että Norjassa. Palvelu laajenee vuoden 2012 aikana Tanskaan, jolloin palvelun piirissä on yli 7 miljoonaa korttia. Uuden issuing-korttijärjestelmän onnistuneen todentamisvaiheen jälkeen siirryttiin asiakaskohtaisten käyttöönottojen valmisteluun tavoitteena ensimmäinen tuotantoonotto syksyn 2012 aikana. Uuden korttijärjestelmän avulla Luottokunta pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Palvelut kaupalle Luottokunta tarjoaa korttimaksujen vastaanottajille maksutapahtumien välitys- ja tilityspalveluita, maksupääteratkaisuja sekä etä- ja itsepalvelumyynnin palveluita. Maksupaikkaverkostoon kuului vuoden lopussa yli Visa- ja MasterCard-kortteja vastaanottavaa myyntipistettä sekä n etämyyntikauppiasta. Voimakas kasvu jatkui kauppiaspalveluissa vuonna Luottokunnan kauppiaspalveluiden volyymi kasvoi 39 % 31,9 miljardiin euroon. Kasvuun vaikutti siirtyminen pankkikorteista Visa- ja MasterCard-debit-kortteihin. Vastaanotettujen maksutapahtumien määrä kasvoi vuoden aikana 36 % 949,9 miljoonaan kappaleeseen. Luottokunta käsitteli vuoden aikana 569,9 miljoonaa katevarmennustapahtumaa, mikä on 53,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Ennakkotietojen mukaan Luottokunta oli vuonna 2011 Pohjoismaiden toiseksi suurin ja Euroopan seitsemänneksi suurin Visa- ja MasterCard-maksutapahtumien vastaanottaja. Helmikuussa 2011 Luottokunta uudisti kauppiashinnoitteluaan. Hinnoittelu-uudistuksen tavoitteena oli turvata korttimaksamisen kustannustehokkuus kaikille osapuolille sekä kannustaa kauppiaita turvallisen maksuympäristön kehittämiseen. Sirumaksamiseen siirtyminen edistyi Suomessa vuonna 2011 hyvin ja vuoden lopussa jo yli 95 % kauppiaista otti vastaan korttimaksuja sirupäätteellä. Vuoden 2011 lopulta lähtien Luottokunta on tarjonnut pankeille myös co-acquiring- eli korttimaksujen vastaanotto- ja käsittelypalveluja. Uudessa palvelumallissa pankki sopii palvelun ehdoista kaupan kanssa ja Luottokunta tarjoaa vuosikymmenien kokemukseen pohjautuvaa erityisosaamistaan korttimaksujen tilityspalvelusta. Kaupat arvostavat erityisesti palveluiden korkeaa käytettävyyttä, toiminnan sujuvuutta sekä kustannustehokkuuden mahdollistamia edullisia hintoja. Palvelut yrityksille Luottokunta tarjoaa yrityksille ja julkishallinnolle Business Eurocard -maksamisratkaisuja sekä prepaid-tuotteita. Business Eurocard -kokonaisvaihto kasvoi 8 % 616,6 miljoonaan euroon. Myös lounas- ja virikeseteleiden myynti jatkui vahvana ja kasvoi 8 % 190,1 miljoonaan euroon ja 23,7 miljoonaan kappaleeseen. Luottokunta toi markkinoille syksyllä 2011 yrityskorttien palveluntarjoaja-liiketoimintamallin. Tilipohjainen Lounaskortti tuotiin markkinoille perinteisen Lounassetelin rinnalle. Lounaskortissa on EMV-sirun lisäksi Visan standardiin perustuva lähimaksuominaisuus. Lounaskorttipalvelu tehostaa yritysten ja yhteisöjen taloushallintoa, yksinkertaistaa ravintoloiden maksamisprosesseja ja helpottaa kuluttajien arkea. 2 LUOTTOKUNTA 2011

3 Konsernin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema Tulos Konsernin liikeylijäämä oli 12,4 miljoonaa euroa (9,5) 1) ja tilikauden ylijäämä 9,3 miljoonaa euroa (7,1). Tuotot Vuoden 2011 toimintakate oli 107,6 miljoonaa euroa, mikä on 15,2 % enemmän kuin edellisvuonna (93,4). Korkotuotot olivat 8,4 miljoonaa euroa (5,3) ja korkokulut 1,0 miljoonaa euroa (1,4). Korkotuotot kasvoivat korollisten asiakassaamisten kasvun myötä. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Palkkiotuotot olivat 186,8 miljoonaa euroa (163,6). Palkkiotuottojen kasvu johtui vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin voimakkaasta kasvusta. Merkittävimmät palkkiotuottoerät olivat kauppiasprovisiot (125,1 miljoonaa euroa), palkkiot hallinnointipalveluista pankeilta (27,0) ja palkkiot kortinhaltijoilta (12,5). Palkkiokulut olivat 92,7 miljoonaa euroa (78,4). Myös palkkiokulujen kasvu johtui maksutapahtumien volyymin voimakkaasta kasvusta. Suurimpia palkkiokulueriä olivat korttien liikkeellelaskijoille maksetut vaihtomaksut (inter-change fees, 75,6 miljoonaa euroa) ja kansainvälisille korttijärjestöille maksetut palkkiokulut (7,6). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 6,0 miljoonaa euroa (4,3) sisältäen 1,0 miljoonan euron tuloutuksen erääntyneistä arvoseteleistä. Kulut Hallintokulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut yhteensä olivat 94,0 miljoonaa euroa (78,8). Kulut kasvoivat johtuen suunnitelluista panostuksista toiminnan kehittämiseen. Hallintokulut olivat 60,9 miljoonaa euroa (53,9), josta henkilöstökulujen osuus oli 28,7 (27,9) miljoonaa euroa ja muiden hallintokulujen osuus 32,2 (26,0) miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta sekä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä yhteensä olivat 11,9 miljoonaa euroa (9,8). Konserniliikearvosta tehtyjen poistojen osuus tästä oli 1,1 miljoonaa euroa (1,3). Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 10,7 miljoonaa euroa (8,5) Liiketoiminnan muut kulut olivat 21,3 miljoonaa euroa (15,1). Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista laskivat 1,2 miljoonaan euroon (5,1). Arvonalentumistappiot luotoista bruttona olivat 5,1 miljoonaa euroa (7,4). Luottotappiopalautuksia saatiin 4,2 miljoonaa euroa (2,8). Erään sisältyy kertaluonteisia, jälkiperinnässä olleiden saamisten myynnistä saatuja tuottoja 1,1 miljoonaa euroa. Korttien väärinkäytöstä aiheutuneet tappiot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,5). Tase- ja rahoitusrakenne Taseen loppusumma kasvoi 15,4 % 634,6 miljoonaan euroon (549,7) liiketoiminnan volyymien kasvaessa. Varat Saamiset luottolaitoksilta kasvoivat 113,1 miljoonaan euroon (76,9) vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin kasvun myötä. Saamistodistusten määrä oli 149,0 miljoonaa euroa (149,8). Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kasvoivat 10,3 % 291,0 miljoonaan euroon (263,7). Järjestämättömät saamiset olivat vuoden lopussa 3,4 miljoonaa euroa (4,2). Investointeja tehtiin 22,0 miljoonalla eurolla (11,6) kohdistuen pääasiassa issuing-korttijärjestelmän uusimiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen korttimaksujen tilityspalveluissa. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo vuoden lopussa oli 39,2 miljoonaa euroa (30,3). Velat Velat luottolaitoksille olivat 21,4 miljoonaa euroa (30,1). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille kasvoivat 24,1 % 400,4 miljoonaan euroon (322,7) johtuen vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin kasvusta. Muut velat olivat 8,9 miljoonaa euroa (5,2). Muihin velkoihin sisältyvien pakollisten varausten määrä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,3). Oma pääoma Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 181,9 miljoonaa euroa (167,9), josta osuuspääoman määrä oli 7,2 miljoonaa euroa (7,5). Taseen ulkopuoliset erät Taseen ulkopuolisina sitoumuksina raportoitavien, asiakkaille myönnettyjen käyttämättömien luottolimiittien ja käyttörajojen määrä oli 926,4 miljoonaa euroa (1 161,2). 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2010 luku. Tase ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailulukuna on edellisen tilinpäätösajankohdan luku ( ). LUOTTOKUNTA

4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Konsernin keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät TASE (milj. euroa) 2009 Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta 113,1 76,9 233,7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 291,0 263,7 378,0 Saamistodistukset 149,0 149,8 Osakkeet ja osuudet 18,8 12,4 14,3 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 39,2 30,3 29,8 Muut erät 23,5 16,6 22,0 Yhteensä 634,6 549,7 677,7 Vastattavaa Velat luottolaitoksille 21,4 30,1 31,6 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 400,4 322,7 455,8 Muut vieraan pääoman erät 23,0 23,0 17,8 Laskennalliset verovelat 7,9 5,9 10,0 Oma pääoma 181,9 167,9 162,5 Yhteensä 634,6 549,7 677,7 TULOSLASKELMA (milj. euroa) 2009 Palkkiotuotot 186,8 163,6 153,6 Toimintakate 107,6 93,4 88,4 Henkilöstökulut -28,7-27,9-25,4 Muut hallintokulut -32,2-26,0-31,6 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja -11,9-9,8-22,4 aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta Liiketoiminnan muut kulut -21,3-15,1-10,9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -1,2-5,1-7,6 Liikeylijäämä 12,4 9,5-9,4 Tuloverot -3,0-2,4 1,7 Tilikauden ylijäämä 9,3 7,1-7,7 4 LUOTTOKUNTA 2011

5 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (milj. euroa) 2009 Liikevaihto 201,3 173,2 163,3 Liikeylijäämä 12,4 9,5-9,4 Liikeylijäämä, % liikevaihdosta 6,1 5,5-5,8 Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,3 4,3-4,7 Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,6 1,2-0,9 Omavaraisuusaste, % 28,7 30,6 24,0 Vakavaraisuus, % 29,9 32,0 26,4 Bruttoinvestoinnit 22,0 11,6 11,6 Kulu-tuotto -suhde 0,9 0,8 1,0 tunnuslukujen LASKENTAPERUSTEET Liikevaihto Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuottojen, palkkiotuottojen, myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä Liikeylijäämä Tuloslaskelman liikeylijäämä Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikeylijäämä - tuloverot Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikeylijäämä - tuloverot Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä Taseen loppusumma x 100 Vakavaraisuus, % Omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % Bruttoinvestoinnit Taseeseen aktivoitujen investointien kokonaismäärä tilikaudella Kulu-tuotto-suhde Hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut Toimintakate LUOTTOKUNTA

6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Riskienhallinta ja vakavaraisuus Riskienhallinnan tarkoituksena on hallita systemaattisesti ja kattavasti niitä uhkia ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat Luottokunnan liiketoimintatavoitteiden toteutumiseen. Riskienhallinnan avulla tuetaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista ja varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus valvomalla, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn. Vakavaraisuuden hallinta on jatkuva prosessi, joka liittyy kiinteästi Luottokunnan riskienhallintajärjestelmään ja sisäiseen valvontaan. Pääoman riittävyyden arviointi perustuu riskien tunnistamiseen, mittaamiseen ja arviointiin. Vakavaraisuuden arviointi ja pääomatarpeen määrittely on osa Luottokunnan vuotuista liiketoiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettamista. Riskienhallinnan organisointi Luottokunnan hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä vahvistaa vuosittain sisäisen valvonnan periaatteet. Hallitus myös vahvistaa vuosittain Luottokunnan strategian, toiminta- ja pääomanhallintasuunnitelmat sekä riskinottotason ja hyväksyy suunnitelman riskinottotasoon suhteutetun vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. Hallitus nimeää riskienhallinnan ohjausryhmän, joka vastaa hallituksen vahvistamien riskienhallintaperiaatteiden mukaisten menettelytapojen kehittämisestä ja ylläpidosta sekä riskiraportoinnista hallitukselle. Riskienhallinnan ohjausryhmän tehtävänä on ylläpitää riskienhallinnan periaatteita, valvoa Luottokunnan riskitasoa sekä riskienhallinnan käytännön toteutusta ja toimivuutta. Riskienhallinnan ohjausryhmä nimittää tarpeelliset asiantuntijaryhmät, joiden vastuut ja roolit kuvataan Luottokunnan riskienhallintajärjestelmän kuvauksessa. Riskinkantokyky ja vakavaraisuudenhallinta Luottokunnan riskinkantokyky muodostuu omien varojen määrästä ja laadusta sekä kannattavuudesta. Riskinkantokykyyn kuuluvat myös laadulliset tekijät, kuten luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä vakavaraisuuden hallinta. Vakavaraisuuden hallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen, mittaamiseen ja arviointiin sekä niiden avulla tehtävään pääoman riittävyyden arviointiin. Hallintaprosessin avulla määritellään haluttu vakavaraisuuden taso sekä siihen vaadittavan pääoman määrä ja laatu. Riskiperusteinen pääomatarpeen arviointi perustuu Luottokunnan riskienhallintajärjestelmään, jonka avulla liiketoiminnasta aiheutuvat ja siihen olennaisesti liittyvät riskit pyritään tunnistamaan systemaattisesti ja kattavasti, sekä arvioimaan riskien syyt, merkittävyys ja seuraukset. Luottokunnan toimintaan liittyvät vakavaraisuuden kannalta merkittävimmät riskilajit ovat luottoriski, operatiivinen riski, markkina- ja rahoitusriski sekä strateginen riski. Arvioinnin perusteella laaditaan pääomasuunnitelma, joka sisältää vakavaraisuuden tavoitetason sekä tavoitteet pääoman määrälle ja laadulle seuraaville kolmelle vuodelle. Hallitus vahvistaa pääomasuunnitelman osana vuosisuunnitelmaa. Luottokunta julkistaa vakavaraisuutta koskevat tiedot vähintään kerran vuodessa. Tiedot julkistetaan toimintakertomuksessa. Konsernin omat varat ja vakavaraisuussuhde Tiedot Luottokunta-konsernin konsolidoidusta vakavaraisuudesta on laadittu samoin periaattein kuin konsernitilinpäätös. Konsernin vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 29,88 % (32,01). Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 28,29 % (31,32). Omien varojen pilari 1 -mukainen vähimmäismäärä on laskettu luottoriskin osalta standardimenetelmän ja operatiivisten riskien osalta perusmenetelmän mukaan. Luottokunnalla ei ole kaupankäyntivarastoa eikä toimintaan liity valuutta- tai hyödykeriskejä, joten pilari 1 -mukaista markkinariskin pääomavaadetta ei lasketa. Omien varojen määrä oli 148,9 miljoonaa euroa (144,3), josta ensisijaisten omien varojen osuus oli 141,0 miljoonaa euroa (141,1). Tilikauden tulos on sisällytetty vakavaraisuuslaskennassa omiin varoihin. Luotto- ja vastapuoliriskin riskipainotetut saamiset kasvoivat vuoden aikana 10,4 % 317,5 miljoonaan euroon (287,6). Riskipainotetut erät olivat yhteensä 498,4 miljoonaa euroa (450,6). 6 LUOTTOKUNTA 2011

7 Konsernin vakavaraisuus yhteenveto (milj. euroa) Ensisijaiset omat varat 141,0 141,1 Toissijaiset omat varat 7,9 3,1 Omat varat yhteensä 148,9 144,3 Luotto- ja vastapuoliriskin riskipainotettu määrä 317,5 287,6 Operatiivisen riskin riskipainotettu määrä* 180,9 163,1 Riskipainotetut erät yhteensä 498,4 450,6 Vakavaraisuussuhde, % 29,88 32,01 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 28,29 31,32 Vähimmäispääomavaade 39,9 36,1 Pääomapuskuri (omien varojen ja vähimmäisvaateen erotus) 109,0 108,2 * Pääomavaade 15 % laskettu viimeisten kolmen vuoden keskimääräisten bruttotuottojen perusteella ja kerrottu riskipainokertoimella 12,5 (= 1 / 0,08) Omat varat yhteensä (milj. euroa) Ensisijaiset omat varat Oma pääoma Osuuspääoma 7,2 7,5 Rahastot yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä 64,5 57,4 Vararahasto 46,5 46,5 Käyttörahasto 46,4 46,4 Tilikauden ylijäämä 9,3 7,1 Vähennykset ensisijaisista omista varoista Aineettomat hyödykkeet -29,0-16,3 Konserniliikearvo -4,0-7,3 Ensisijaiset omat varat yhteensä 141,0 141,1 Toissijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset varat Käyvän arvon rahasto 7,9 3,1 Toissijaiset omat varat yhteensä 7,9 3,1 Muut omat varat 0,0 0,0 Omat varat yhteensä 148,9 144,3 LUOTTOKUNTA

8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Omien varojen vähimmäismäärä Riskipainotetut saamiset Omien varojen vähimmäisvaatimus (milj. euroa) Luotto- ja vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Luottoriskin standarimenetelmän vastuuryhmät Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Saamiset luottolaitoksilta 52,5 45,4 4,2 3,6 Saamiset yrityksiltä 61,6 62,4 4,9 5,0 Vähittäissaamiset 164,3 149,7 13,1 12,0 Erääntyneet saamiset 3,5 4,3 0,3 0,3 Muut erät 35,6 25,9 2,8 2,1 Luottoriskin standardimenetelmä yhteensä 317,5 287,6 25,4 23,0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus Perusmenetelmä 180,9 163,1 14,5 13,0 Vakavaraisuusvaatimus yhteensä 498,4 450,6 39,9 36,1 Vakavaraisuussuhde, % 29,88 32,01 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 28,29 31,32 Vakavaraisuuden tunnuslukujen laskentakaavat Vakavaraisuussuhde: Omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde: Ensisijaiset omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % 8 LUOTTOKUNTA 2011

9 Luottoriski Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa luottoriskien negatiiviset tulosvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Prosessia ohjaavat hallituksen vahvistamat limiitit ja toimitusjohtajan hyväksymät hyväksymisvaltuudet ja toimintaohjeet. Merkittävä rooli luottoriskien hallinnassa on hakemuskäsittely- ja luotonmyöntöprosessilla. Luottokunnan luotonanto on maksukorttien välityksellä pääasiallisesti yksityishenki - löille ja yrityksille tapahtuvaa vakuudetonta luototusta. Luottoriski hajautuu suuren asiakasmäärän ja asiakaskohtaisen vastuun koon perusteella eikä liiketoiminnan laajuuteen nähden merkittäviä asiakastai toimialakohtaisia riskikeskittymiä synny. Asiakaskohtaiset luottoriskit rajataan korttitileille määritellyillä limiiteillä. Luottokunnassa seurataan luottoriskiä myös suhteessa korttimaksuja vastaanottaviin kauppiaisiin toimialoilla, joilla asiakkaat maksavat ennakkomaksuja tuotteista tai palveluista, jotka toimitetaan vasta maksusuorituksen jälkeen, kauppias- tai toimialakohtaisten riskikeskittymien hallitsemiseksi. Luottoriskiä hallitaan huolellisella hakemuskäsittely- ja luotonmyöntöprosessilla sekä asiakassuhteen seurannalla. Luottopäätökset tehdään toimitusjohtajan määrittelemien yksikkökohtaisten luotonmyöntöja hyväksymisvaltuuksien puitteissa. Asiakassaatavien tilaa seurataan päivittäin poikkeamatietojen avulla. Valvonnalla pyritään tunnistamaan riskiasiakkaat, joiden maksukyky on heikentynyt. Riskiasiakkaiden luottojen ja luottokelpoisuuden arvioinnin perusteella päätetään riskienhallintatoimenpiteistä. Kauppiasasiakkaista syntyvän luottoriskin arvioinnissa lähtökohtana on kauppiasasiakkaan toimiala ja liiketoiminnan luonne, asiakasreklamaatioiden määrä sekä muutokset kauppiaan tilitysmäärissä. Luottoriskin mittarina käytetään järjestämättömien saatavien sekä arvonalentumistappioiden osuutta kokonaisvastuista ja luottokannasta. Kokonaisvastuilla tarkoitetaan luottokannan ja käyttämättömien luottolimiittien ja käyttörajojen yhteismäärää. Luottoriskeistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Luottoriskin pääomatarvetta arvioitaessa lähtökohtana on pilari 1 -mukainen pääomavaade, joka lasketaan luottoriskin standardimenetelmää käyttäen. Vastapuoliriskin pääomavaade lasketaan alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää käyttäen. Luottosalkku on hyvin hajautettu ja rakenteeltaan yksinkertainen, eivätkä vastuut ole sidok sissa toisiinsa. Luottokunta ei käytä luottoriskin vähentämistekniikoita eikä luottosalkussa myöskään ole arvopaperistet - tuja eriä, joten näiden osalta pilari 1 -laskentaa ei ole tarpeen täydentää pääoman riittävyyttä arvioitaessa. Pilari 1 -laskentaa on luottoriskin osalta täydennetty tarkastelemalla luottoriskin pääomatarpeen muutoksia saamisten kasvaessa merkittävästi. Luottoriskin mittareita Luottokunta-konserni Järjestämättömät saamiset (milj. euroa) 3,4 4,2 % kokonaisvastuista 0,28 0,29 % luottokannasta 1,23 1,64 Arvonalentumistappiot luotoista, netto (milj. euroa) 1,9 4,6 % kokonaisvastuista 0,15 0,15 % luottokannasta 0,75 1,23 LUOTTOKUNTA

10 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 YLEINEN LUOTTORISKIÄ KOSKEVA INFORMAATIO Vastuiden kokonaismäärä (milj. euroa) vuoden aikana keskimäärin joista kotimaasta ulkomailta arvoltaan alentuneita Luottoriskin vastuut vastuuryhmittäin Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 12,5 18,6 18,6 Saamiset luottolaitoksilta 244,7 262,6 262,6 Saamiset yrityksiltä 616,7 557,1 540,7 16,4 Vähittäissaamiset 698,4 650,1 650,1 Erääntyneet saamiset 3,9 3,5 3,5 3,5 Muut erät 30,7 35,6 16,7 18,8 Yhteensä 1 606, , ,2 35,2 3,5 Vastuiden juoksuaika (milj. euroa) Alle 3kk 3-12 kk 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Luottoriskin vastuut vastuuryhmittäin Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 18,6 Saamiset luottolaitoksilta 213,0 49,6 Saamiset yrityksiltä 557,1 Vähittäissaamiset 650,1 Erääntyneet saamiset 3,5 Muut erät 35,6 Yhteensä 1 477,8 49,6 0,0 0,0 0,0 OperatiiviNEN riski Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riittämättömistä tai puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä johtuvaa tappionvaaraa tai muuta uhkaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiselle. Operatiiviset riskit toteutuvat esimerkiksi kuluina, korvauksina, vääränä toimintaa koskevana tietona tai toiminnan keskeytymisenä. Operatiiviset riskit voivat toteutua myös maineen menetyksenä. Operatiivisia riskejä hallitaan muun muassa ylläpitämällä ja kehittämällä prosesseja, henkilöstön osaamista ja säännöllistä raportointia. Luottokunnan tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin ja tietojärjestelmiin sekä niitä koskeviin merkittäviin muutoksiin liittyvät operatiiviset riskit tunnistetaan ja arvioidaan riskienhallintaprosessien mukaisesti. Riskiarvioiden perusteella päätetään riskien edellyttämistä toimenpiteistä. Toimenpiteiden käytännön toteutusta ja tehokkuutta valvotaan. Tunnistettujen riskien osalta arvioidaan, kuinka todennäköinen riski on ja miten vakavan uhkan sen toteutuminen aiheuttaisi Luottokunnan tavoitteiden saavuttamiselle. Havaituista, mutta toteutumattomista operatiivisista riskeistä sekä toteutuneista riskitapahtumista raportoidaan riskihavaintojen ja -tapahtumien käsittelyprosessin mukaisesti. Raportoinnin tavoitteena on tukea riskinoton valvontaa ja kehittää Luottokunnan toimintaa. Operatiiviset riskitapahtumat sekä läheltä piti -tilanteet dokumentoidaan. Operatiivisten riskien pääomatarvetta arvioitaessa lähtökohtana on pilari 1 -mukainen pääomavaade, joka lasketaan operatiivisen riskin perusmenetelmää käyttäen. Toteutuessaan operatiiviset riskit lähes aina vaikuttaisivat Luottokunnan toimintakatteeseen, jonka perusteella perusmenetelmän tuottoindikaattori lasketaan (summa kolmen edellisen vuoden toimintakatteista / 3 * 15 %). Luottokunta arvioi, että tunnistettujen operatiivisten riskien osalta pilari 1 -perusmenetelmän mukainen pääomavaade kattaa todelliset riskit. Pilari 1 -laskentaa on täydennetty skenaariolaskelmin. 10 LUOTTOKUNTA 2011

11 Osakeomistusten markkinariski Luottokunnalla ei ole kaupankäyntivarastoa eikä toimintaan liity valuutta- tai hyödykeriskejä, joten pilari 1 -mukaista markkinariskin pääomavaadetta ei lasketa. Luottokunnalla on kuitenkin osakesomistuksiin liittyvää markkinariskiä, koska se omistaa myytä - vissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokiteltuja osakkeita, jotka arvostetaan markkinaarvoon. Markkina-arvon muutos kirjataan taseen käyvän arvon rahastoon, joka luokitellaan toissijaisiksi omiksi varoiksi. Näi - den osakkeiden arvostuksesta aiheutuu markkinariskiä osakkeiden markkinahintojen muuttuessa. Korkoriski Luottokunnan korkoriski on toiminnan rahoittamisesta syntyvää rakenteellista korkoriskiä. Korkoriskiä mitataan koronmuutosten vaikutuksella kertyvään rahoituskatteeseen sekä korkosidonnaisten varojen nykyarvoon. Kertyvään rahoituskatteeseen liittyvän korkoriskin laskentaan käytetään gap-analyysia, jossa taseen saatavat ja velat jaetaan maturiteetteihin uudelleenhinnoitteluajankohdan mukaisesti. Tarkastelutapa on staattinen eli perusoletuksena on muuttumaton rahoitusasema. Gap-analyysin mukaisen nettorahoitusaseman perusteella lasketaan korkopisteen muutoksen keskimääräinen vaikutus 12 kuukauden rahoituskatteeseen. Korkosidonnaisten varojen nykyarvon muutosta seurataan samoin korkopisteen muutoksella. Korkoriskille on asetettu limiitit, jotka hallitus on vahvistanut osana markkinariskistrategiaa. Korkoriskistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat osakkeet (milj. euroa) Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo 18,8 12,4 Käypä arvo 18,8 12,4 Myyntivoitot tilikauden aikana 0,0 0,0 Taseeseen kirjattujen voittojen yhteismäärä 7,9 3,1 joista toissijaisiin omiin varoihin kirjattu 7,9 3,1 Korkoriski (milj. euroa) Korkojen 1 % laskun vaikutus rahoituskatteeseen vuositasolla -2,3-2,5 korkosidonnaisten erien nykyarvoon 0,4 0,1 Korkojen 2 % nousun vaikutus rahoituskatteeseen vuositasolla 4,6 5,0 korkosidonnaisten erien nykyarvoon -0,7-0,3 LUOTTOKUNTA

12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Likviditeettiriski Luottokunnan saatavien ja velkojen lyhy t - aikaisuudesta johtuen rahoitusriskin merkittävin elementti on lyhyen aikavälin maksuvalmius- eli likviditeettiriski. Likviditeettiriski muodostuu lyhyen aikavälin saatavien ja velkojen maturiteettieroista. Likviditeettiriskin hallinnalla varmistetaan, että Luottokunta pystyy vastaamaan päivittäisistä kassavirroistaan ilman negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan tai taloudelliseen tilaan. Likviditeettiriskiä hallitaan ennakoimalla tulevia kassavirtoja ja arvioimalla niiden todennäköisyyttä. Päivittäistä likviditeettiä seurataan kassavirtaennusteiden avulla. Ennusteiden perusteella pyritään optimoimaan likvidien varojen määrä. Likviditeettiriskiä seurataan gap-analyysillä, jossa taseen saatavat ja velat jaotellaan maturiteetteihin eräpäivien mukaisesti. Laskelmien avulla seurataan kassavirtojen epätasapainoa ja arvioidaan mahdollisen rahoitusvajeen todennäköisyyttä ja suuruutta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia. Analyysissä huomioidaan myös taseen ulkopuoliset sitoumukset. Likviditeettiriskin stressitestauksessa käytetään erilaisia skenaarioita, joissa on kuvattu likviditeetin kannalta merkittävimmät uhat, jotka liittyvät Luottokunnan toimintaan, markkinoilla tapahtuviin muutoksiin sekä näiden yhdistelmiin. Likviditeettitilanteen nopean ja yllättävän heikkenemisen varalta ylläpidetään likviditeettireserviä, jonka koko perustuu stressitestien tuloksiin. Likviditeettireservi muodostuu sijoitusomaisuuteen kuuluvista rahavaroista, jotka sijoitetaan siten, että reservi on tarvittaessa otettavissa nopeasti käyttöön likviditeettitilanteen heikentyessä. Likviditeettiriskille sekä likviditeettireservin koolle ja koostumukselle on asetettu limiitit, jotka hallitus on vahvistanut osana likviditeettistrategiaa. Likviditeettiriskistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Pidemmän aikavälin rakenteellista rahoitusriskiä ja jälleenrahoituksen kustannuksia tarkastellaan säännöllisesti osana liiketoiminnan suunnittelua. Strategiset riskit Strategisiksi riskeiksi Luottokunnassa määritellään liiketoimintaan liittyvät yleiset riskit suhteessa toiminnan edellytyksiin, kuten toimintaympäristöön, markkinarakenteisiin ja sidosryhmiin. Strategisten riskien hallinta perustuu liiketoiminnan edellytyksissä tapahtuvien muutosten seurantaan ja liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen muutokset huomioiden. Strategisten riskien edellyttämä pääomatarve arvioidaan osana vuosittaista strategian ja toiminnan suunnittelua. Muut riskit Muiden kuin yllä mainittujen riskilajien olennaisuus Luottokunnalle pääoman riittävyyden kannalta on alhainen, joten niille ei ole laskettu pääomavaatimusta. Tällainen riski on esimerkiksi korttitietojen väärinkäyttöriski. Riski ilmenee, kun rikollisin keinoin pyritään saavuttamaan hyötyä korttitietojen avulla. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole ollut sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat tilinpäätöksen arvioimiseen. Vuoden 2012 näkymät Liiketoiminnan siirron Luottokunta-konserniin kuuluvaan osakeyhtiöön ennakoidaan toteutuvan kevään 2012 aikana. Liiketoimintayhtiön nimeksi tulee Luottokunta Oy, ja osuuskunnan nimeksi tulee Suomen Luotto-osuuskunta. Luottokunta Oy:öön siirtyy koko varsinainen liiketoimin - ta eli issuing-, acquiring-, maksupääte- ja arvosetelitoiminnot sekä ICT- ja hallintotoiminnot. Suomen Luotto-osuuskuntaan, joka omistaa Luottokunta Oy:n koko osakekannan, jää toimintoja, jotka tuottavat hallintopalveluja sekä emoyhtiölle että tytäryhtiölle, kiinteistöomistus sekä eräitä muita omaisuuseriä. Luottokunta kartoittaa vaihtoehtoja liiketoimintayhtiön omistusrakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa liiketoiminnan tulevaisuuden kasvuedellytyk- siä ja tarjota asiakkaille jatkossakin kehittyvät, tehokkaat ja kilpailukykyiset palvelut. Liiketoiminnan tuloksen ennakoidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi johtuen erityisesti panostuksista uuden issuingkorttijärjestelmän käyttöönottoon ja liiketoimintamallien kehittämiseen korttimak sujen tilityspalveluissa sekä PCI-vaatimusten mukaiseen tietoturvallisuuteen. 12 LUOTTOKUNTA 2011

13 Luottokunta-emoyhtiö Tytäryhtiösulautuminen Luottokunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Screenway Oy sulautui emo-osuuskuntaan Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Osuuskunnan kokous Osuuskunnan kokous on Luottokunnan ylin päättävä elin. Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä säännöissä mää - rätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen. Osuuskunnan kokouksen kutsuu koolle hallintoneuvosto. Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen sekä hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta kuuluvat osuuskunnan kokouksen toimialueeseen. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja Luottokunnan tarkoituksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet sekä antaa osuuskunnan kokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä. Luottokunnan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 16 ja enintään 23 jäsentä. Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Hallintoneuvoston jäsenistä tulee, mikäli mahdollista, olla neljäs - tä kahdeksaan jäsentä vähittäispankkien edustajista ja kahdestatoista viiteentoista muiden jäsenten edustajista valittuja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston palkkioista päättää osuuskunnan kokous. Hallitus Hallitus edustaa Luottokuntaa ja johtaa sen toimintaa huolehtien sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa ja määrää heidän palkkaeduistaan sekä päättää toimitusjohtajan ja hallituksen välisestä tehtävänjaosta. Hallitukseen kuuluu vähintään 8 ja enintään 13 jäsentä, joista mikäli mahdollista, puolet on valittu vähittäispankkien edustajista ja puolet muiden jäsenten edustajista siten, että sekä pankit että muiden jäsenien edustamat toimialat tulevat mahdollisimman tasapuolisesti otetuik - si huomioon. Luottokunnan toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kolmen vuoden toimikausiksi ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen palkkioista päättää hallintoneuvosto. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa Luottokunnan päivittäistä hallintoa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallituksen nimittämä Luottokunnan johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan työryhmänä päivittäisestä johtamisesta Luottokunnassa. Luottokunnan johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain sekä sen lisäksi kerran kuussa koskien kehittämisen seurantaa ja päätöksentekoa. Organisaatio Luottokunnassa on kaksi liiketoimintayksikköä, Issuing ja Acquiring. Yksiköiden tehtävänä on vastata oman liiketoiminta-alueensa kannattavuudesta, kasvusta sekä riskienhallinnasta. Molemmat liiketoimintayksiköt vastaavat myös omien liiketoiminta-prosessiensa johtamisesta, mukaan lukien asiakkuudenhallinta, palveluiden elinkaaren hallinta sekä palveluiden tuottaminen. Kummallakin yksiköllä on liiketoimintaa tukeva kehitysohjelma, joka sisältää projektit, asiakastoimitukset ja pienkehityksen. Lisäksi Luottokunnassa toimii kolme tukiyksikköä, ICT, Hallinto ja Yrityksen kehittäminen, sekä erillisenä toimintona Riskienhallinta. Kaikilla kolmella tukiyksiköllä on omat prosessikokonaisuudet ja kehitysohjelmat johdettavanaan. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Luottokunnassa on kiinteä palkkajärjestelmä sekä koko henkilökunnalle suunnattu, vahvistettuihin tavoitteisiin perustuva kannustinohjelma. Kannustinohjelman keskeisenä tavoit - teena on tukea Luottokunnan strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista, edistää Luottokunnan arvojen, tavoitekulttuurin ja ydinosaamisten mukaista toimintaa ja käyttäytymistä sekä palkita haastavien tavoitteiden saavuttamisesta ja erinomaisista suorituksista. Kannustinohjelma laaditaan vuodeksi kerrallaan. Kannustinohjelma perustuu tavoite- ja kehityskeskusteluissa asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteumiin. Tavoitteet ovat palkkioryhmästä riippuen yhtiötason, seuraavan organisaatiotason ja henkilökohtaisen tason yhdistelmiä. Luottokunnan hallitus päättää palkitsemisen yleiset edellytykset, jotka voivat liittyä Luottokunnan taloudelliseen tulokseen tai keskeisiin toiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Luottokunnan johto kuuluu hallituksen hyväksymän pitkän aikavälin kannustinohjelman piiriin. Kannustinohjelman keskeisenä tavoitteena on kannustaa, ohjata ja myös sitouttaa johtoa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelma koostuu yhdestä kolmen vuoden ansaintajaksosta Ohjelman mukainen mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan neljän vuoden aikana. Palkkion maksamiseen liittyy työsuhteen voimassaoloa koskevia ehtoja. Luottokunnan palkka- ja palkitsemisjärjestelmä noudattaa hyvää hallinnointitapaa, Valtiovarainministeriön asetusta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä ja muuta finanssialan voimassaolevaa sääntelyä. Luottokunnan hallitus vahvistaa Luottokunnan palkitsemisen periaatteet, jossa määritellään koko henkilöstön kokonaispalkitsemista koskevat keskeiset periaatteet. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä on yrityksen liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen sekä vastaa yrityksen pitkän aikavälin etua. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä edistää yrityksen hyvää ja tehokasta riskienhallintaa eikä kannusta yrityksen toiminnassa riskinottoon, joka ylittää yrityksen riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten kestävän riskitason. Tilintarkastus ja valvontajärjestelmä Luottokunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen tehtävät ja yleisperiaatteet tarkastuksen suunnitteluun ja tarkastushavaintojen raportointiin. Hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman ja käsittelee vuosiraportin. Sisäinen tarkastustoiminta hoidetaan ulkoistettuna palveluna. LUOTTOKUNTA

14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Henkilöstö Luottokunnan henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli vuoden 2011 lopussa 465 henkilöä (424). Henkilöstön määrä keskimäärin oli vuoden aikana 451 (443), joista vakituisia kokopäiväisiä oli 384 (363). Vakinaisten osa-aikaisten henkilöiden työpanos vastasi 28 (26) kokopäiväistä työntekijää. Määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden työpanos vastasi 39 (52) kokopäiväistä työntekijää. Lakisääteisillä vapailla oli tarkasteluajanjakson päättyessä 34 henkilöä (36). Jäsenistö Luottokunnassa oli jäseniä vuoden 2011 lopussa yhteensä (23 072). Hallinnon päätöksiä Osuuskunnan kokous Osuuskunnan varsinainen kokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti, että osuuspääomalle ei makseta korkoa. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 19 jäsentä. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. Osuuskunnan varsinainen kokous valitsi erovuorossa olleet Ilkka Hallavon, Matti Halmesmäen, Kuisma Niemelän ja Heikki Suutalan uudelleen ja valitsi eroa pyytäneen Pasi Kämärin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen Jussi Laitisen. Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti, että Luottokunnan liiketoiminta luovutetaan Luottokunnan täysin omistamalle tytäryhtiölle, jonka toiminimi muutetaan Luottokunta Oy:ksi. Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti myös muuttaa osuuskunnan sääntöjä ja että Luottokunta luopuu vapaaehtoisesti luottolaitostoimiluvasta liiketoimintaluovutuksen yhteydessä. Sääntömuutoksia ja luottolaitostoimilupaa koskevien päätösten voimaantulo on ehdollinen liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanon rekisteröinnille. Hallintoneuvosto ja hallitus Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Kuisma Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Hannu Penttilän. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän jäsentä. Erovuorossa olleet Jari Annala ja Pekka Nuuttila valittiin uudelleen ja erovuorossa olleen Ralf Sandströmin tilalle valittiin Kasperi Saari. Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan kutsua koolle ylimääräisen osuuskunnan kokouksen käsittelemään Luottokunnan liiketoiminnan siirtämistä tytäryhtiölle sekä Luottokunnan sääntöjen muuttamista ja luottolaitoksen toimiluvasta luopumista. Kaksi jälkimmäistä päätösehdotusta tehtiin ehdollisina liiketoiminnan luovutuksen rekisteröinnille. Hallintoneuvosto vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osuuskuntaan oteta toistaiseksi uusia jäseniä muutoin kuin yleisseuraannon nojalla. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallitus valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Pekka Nuuttilan ja varapuheenjohtajaksi Tony Vepsäläisen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Henkilöstön lukumäärä 2009 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Hallituksen voitonjakoehdotus Luottokunnan oma pääoma ,32 josta jakokelvottomia Osuuspääoma ,00 Vararahasto ,67 Käyvän arvon rahasto ,07 Käyttörahasto ,00 Yhteensä ,74 Luottokunnan jakokelpoinen ylijäämä ,58 Osuuskunnan kokouksen käytössä olevien varojen määrä on ,58 euroa. Hallitus esittää, että edellisten vuosien ja vuoden 2011 ylijäämä jätetään ylijäämätilille. 14 LUOTTOKUNTA 2011

15 konsernitase Liitetiedot (1 000 euroa) VASTAAVAA Käteiset varat 1, Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 1,12,13, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut 2,12,13, Saamistodistukset Muilta 3,12,13, Osakkeet ja osuudet 4,13, Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,7, Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6,7, Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 8, Laskennalliset verosaamiset 9, VASTAAVAA VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Luottolaitoksille Muut 12,13, Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Muut velat Muut 12,13, Muut velat Muut velat 10, Pakolliset varaukset Muut velat yhteensä Siirtovelat ja saadut ennakot 11, Laskennalliset verovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Muut sidotut rahastot Vararahasto Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta Muut sidotut rahastot yhteensä Vapaat rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaille myönnettyjen käyttörajojen/luottolimiittien käyttämätön määrä LUOTTOKUNTA

16 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 konsernin TULOSLASKELMA Liitetiedot (1 000 euroa) Korkotuotot Korkokulut Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut Liiketoiminnan muut tuotot TOIMINTAKATE Hallintokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset 21 Konserniliikearvoista Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut KULUT YHTEENSÄ Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista LIIKEYLIJÄÄMÄ Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verojen muutos Tuloverot yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ VEROJEN JÄLKEEN TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LUOTTOKUNTA 2011

17 konsernin RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä ennen veroja Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Osuuspääoman muutos Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LUOTTOKUNTA

18 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 LUOTTOKUNNAN TASE Liitetiedot (1 000 euroa) VASTAAVAA Käteiset varat 1, Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 1,12,13, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut 2,12,13, Saamistodistukset Muilta 3,12,13, Osakkeet ja osuudet 4,13, Osakkeet samaan konserniin 4,13, kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,7, Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6,7, Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 8, Laskennalliset verosaamiset 9, VASTAAVAA LUOTTOKUNTA 2011

19 Liitetiedot (1 000 euroa) VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Luottolaitoksille Muut 12,13, Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Muut velat Muut 12,13, Muut velat Muut velat 10, Pakolliset varaukset Muut velat yhteensä Siirtovelat ja saadut ennakot 11, Laskennalliset verovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Muut sidotut rahastot Vararahasto Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta Muut sidotut rahastot yhteensä Vapaat rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaille myönnettyjen käyttörajojen/ luottolimiittien käyttämätön määrä LUOTTOKUNTA

20 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 LUOTTOKUNNAN TULOSLASKELMA Liitetiedot (1 000 euroa) Korkotuotot Korkokulut Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut Liiketoiminnan muut tuotot TOIMINTAKATE Hallintokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset 21 Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut KULUT YHTEENSÄ Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista LIIKEYLIJÄÄMÄ Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verojen muutos Tuloverot yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ VEROJEN JÄLKEEN TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LUOTTOKUNTA 2011

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät...

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta

TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta 1 / 16 TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 16 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot