Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston lausunto Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Luottokunnan rahoituslaskelma Liitetiedot Avainluvut Hallintoelimet

2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Korttimaksamisen vahva kasvu jatkui. Suomessa käytetään kortteja maksuvälineenä kolme kertaa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Yhtenäisen euromaksualueen mukaiset yleiskäyttöiset debit-kortit ovat korvanneet kansalliset pankkikortit maassamme. Vuonna 2011 ostotapahtumien osuus kaikista korttitapahtumista nousi 87 prosenttiin ja käteisnostojen osuus oli 13 prosenttia. Yhtenäinen euromaksualue SEPA lisää kansalliset rajat ylittävien maksamisen palveluiden kysyntää. Asiakkaat ja korttipalveluita tarjoavat yritykset kansainvälistyvät ja vaatimukset tehokkaille ja monipuolisille korttimaksamisen ratkaisuille vahvistuvat. Teknologian nopea kehitys tuo uusia maksamisen kanavia ja toimijoita markkinoille. Mittakaavaedut korostuvat tässä muutoksessa. Markkinoiden murros avaa Luottokunnalle uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Uudet palveluratkaisut ja yhteistyörakenteet mahdollistavat palveluvalikoiman monipuolistamisen ja kustannustehokkuuden jatkuvan parantamisen. Luottokunnassa on tartuttu muutosten avaamiin mahdollisuuksiin ja yhtiörakennetta kehitetään siten, että liiketoiminta tullaan siirtämään osuuskunnan kokonaan omistamaan osakeyhtiöön. Tavoitteena on omistaja-arvon kehittämisen lisäksi varmistaa asiakkaille jatkossakin kehittyvät, tehokkaat ja kilpailukykyiset palvelut. Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Konsernin liikeylijäämä vuodelta 2011 oli 12,4 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 9,3 miljoonaa euroa. Luottokunnan vakavaraisuus on hyvä ja vakavaraisuussuhde vuoden 2011 lopussa oli 29,9 %. Luottokunnan palveluiden piiriin kuuluvien korttipalveluiden kokonaisvaihto kasvoi 33 % 37,9 miljardiin euroon. Luottokunnassa käsiteltiin 1,6 miljardia korttimaksu- ja varmennustapahtumaa vuoden 2011 aikana, kasvua edelliseen vuoteen oli 39 %. Luottokunnan tarjoama sirukorttien hallintapalvelu otettiin käyttöön Suomen lisäksi sekä Ruotsissa että Norjassa. Vuoden 2011 lopulta lähtien Luottokunta on tarjonnut acquiringpalveluita kauppiaiden lisäksi myös pankeille. Luottokunta toi loppuvuodesta markkinoille Lounassetelin rinnalle Lounaskortin. Palvelut pankeille Luottokunta tarjoaa pankeille maksukorttien liikkeellelasku-, hallinnointi- ja prosessointi - palveluja. Luottokunnan pankeille tarjoamien korttipalveluiden piirissä on jo noin 13 miljoonaa maksu- ja luottokorttia, joista noin 1,6 miljoonaa korttia on Luottokunnan ja pankkien liikkeeseen laskemia Visa-kortteja. Sirukorttitietojen hallinta- ja turvalaskentapalvelut otettiin vuoden 2011 aikana tuotantoon Nordean maksukorteille Suomen lisäksi sekä Ruotsissa että Norjassa. Palvelu laajenee vuoden 2012 aikana Tanskaan, jolloin palvelun piirissä on yli 7 miljoonaa korttia. Uuden issuing-korttijärjestelmän onnistuneen todentamisvaiheen jälkeen siirryttiin asiakaskohtaisten käyttöönottojen valmisteluun tavoitteena ensimmäinen tuotantoonotto syksyn 2012 aikana. Uuden korttijärjestelmän avulla Luottokunta pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Palvelut kaupalle Luottokunta tarjoaa korttimaksujen vastaanottajille maksutapahtumien välitys- ja tilityspalveluita, maksupääteratkaisuja sekä etä- ja itsepalvelumyynnin palveluita. Maksupaikkaverkostoon kuului vuoden lopussa yli Visa- ja MasterCard-kortteja vastaanottavaa myyntipistettä sekä n etämyyntikauppiasta. Voimakas kasvu jatkui kauppiaspalveluissa vuonna Luottokunnan kauppiaspalveluiden volyymi kasvoi 39 % 31,9 miljardiin euroon. Kasvuun vaikutti siirtyminen pankkikorteista Visa- ja MasterCard-debit-kortteihin. Vastaanotettujen maksutapahtumien määrä kasvoi vuoden aikana 36 % 949,9 miljoonaan kappaleeseen. Luottokunta käsitteli vuoden aikana 569,9 miljoonaa katevarmennustapahtumaa, mikä on 53,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Ennakkotietojen mukaan Luottokunta oli vuonna 2011 Pohjoismaiden toiseksi suurin ja Euroopan seitsemänneksi suurin Visa- ja MasterCard-maksutapahtumien vastaanottaja. Helmikuussa 2011 Luottokunta uudisti kauppiashinnoitteluaan. Hinnoittelu-uudistuksen tavoitteena oli turvata korttimaksamisen kustannustehokkuus kaikille osapuolille sekä kannustaa kauppiaita turvallisen maksuympäristön kehittämiseen. Sirumaksamiseen siirtyminen edistyi Suomessa vuonna 2011 hyvin ja vuoden lopussa jo yli 95 % kauppiaista otti vastaan korttimaksuja sirupäätteellä. Vuoden 2011 lopulta lähtien Luottokunta on tarjonnut pankeille myös co-acquiring- eli korttimaksujen vastaanotto- ja käsittelypalveluja. Uudessa palvelumallissa pankki sopii palvelun ehdoista kaupan kanssa ja Luottokunta tarjoaa vuosikymmenien kokemukseen pohjautuvaa erityisosaamistaan korttimaksujen tilityspalvelusta. Kaupat arvostavat erityisesti palveluiden korkeaa käytettävyyttä, toiminnan sujuvuutta sekä kustannustehokkuuden mahdollistamia edullisia hintoja. Palvelut yrityksille Luottokunta tarjoaa yrityksille ja julkishallinnolle Business Eurocard -maksamisratkaisuja sekä prepaid-tuotteita. Business Eurocard -kokonaisvaihto kasvoi 8 % 616,6 miljoonaan euroon. Myös lounas- ja virikeseteleiden myynti jatkui vahvana ja kasvoi 8 % 190,1 miljoonaan euroon ja 23,7 miljoonaan kappaleeseen. Luottokunta toi markkinoille syksyllä 2011 yrityskorttien palveluntarjoaja-liiketoimintamallin. Tilipohjainen Lounaskortti tuotiin markkinoille perinteisen Lounassetelin rinnalle. Lounaskortissa on EMV-sirun lisäksi Visan standardiin perustuva lähimaksuominaisuus. Lounaskorttipalvelu tehostaa yritysten ja yhteisöjen taloushallintoa, yksinkertaistaa ravintoloiden maksamisprosesseja ja helpottaa kuluttajien arkea. 2 LUOTTOKUNTA 2011

3 Konsernin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema Tulos Konsernin liikeylijäämä oli 12,4 miljoonaa euroa (9,5) 1) ja tilikauden ylijäämä 9,3 miljoonaa euroa (7,1). Tuotot Vuoden 2011 toimintakate oli 107,6 miljoonaa euroa, mikä on 15,2 % enemmän kuin edellisvuonna (93,4). Korkotuotot olivat 8,4 miljoonaa euroa (5,3) ja korkokulut 1,0 miljoonaa euroa (1,4). Korkotuotot kasvoivat korollisten asiakassaamisten kasvun myötä. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Palkkiotuotot olivat 186,8 miljoonaa euroa (163,6). Palkkiotuottojen kasvu johtui vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin voimakkaasta kasvusta. Merkittävimmät palkkiotuottoerät olivat kauppiasprovisiot (125,1 miljoonaa euroa), palkkiot hallinnointipalveluista pankeilta (27,0) ja palkkiot kortinhaltijoilta (12,5). Palkkiokulut olivat 92,7 miljoonaa euroa (78,4). Myös palkkiokulujen kasvu johtui maksutapahtumien volyymin voimakkaasta kasvusta. Suurimpia palkkiokulueriä olivat korttien liikkeellelaskijoille maksetut vaihtomaksut (inter-change fees, 75,6 miljoonaa euroa) ja kansainvälisille korttijärjestöille maksetut palkkiokulut (7,6). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 6,0 miljoonaa euroa (4,3) sisältäen 1,0 miljoonan euron tuloutuksen erääntyneistä arvoseteleistä. Kulut Hallintokulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut yhteensä olivat 94,0 miljoonaa euroa (78,8). Kulut kasvoivat johtuen suunnitelluista panostuksista toiminnan kehittämiseen. Hallintokulut olivat 60,9 miljoonaa euroa (53,9), josta henkilöstökulujen osuus oli 28,7 (27,9) miljoonaa euroa ja muiden hallintokulujen osuus 32,2 (26,0) miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta sekä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä yhteensä olivat 11,9 miljoonaa euroa (9,8). Konserniliikearvosta tehtyjen poistojen osuus tästä oli 1,1 miljoonaa euroa (1,3). Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 10,7 miljoonaa euroa (8,5) Liiketoiminnan muut kulut olivat 21,3 miljoonaa euroa (15,1). Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista laskivat 1,2 miljoonaan euroon (5,1). Arvonalentumistappiot luotoista bruttona olivat 5,1 miljoonaa euroa (7,4). Luottotappiopalautuksia saatiin 4,2 miljoonaa euroa (2,8). Erään sisältyy kertaluonteisia, jälkiperinnässä olleiden saamisten myynnistä saatuja tuottoja 1,1 miljoonaa euroa. Korttien väärinkäytöstä aiheutuneet tappiot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,5). Tase- ja rahoitusrakenne Taseen loppusumma kasvoi 15,4 % 634,6 miljoonaan euroon (549,7) liiketoiminnan volyymien kasvaessa. Varat Saamiset luottolaitoksilta kasvoivat 113,1 miljoonaan euroon (76,9) vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin kasvun myötä. Saamistodistusten määrä oli 149,0 miljoonaa euroa (149,8). Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kasvoivat 10,3 % 291,0 miljoonaan euroon (263,7). Järjestämättömät saamiset olivat vuoden lopussa 3,4 miljoonaa euroa (4,2). Investointeja tehtiin 22,0 miljoonalla eurolla (11,6) kohdistuen pääasiassa issuing-korttijärjestelmän uusimiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen korttimaksujen tilityspalveluissa. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo vuoden lopussa oli 39,2 miljoonaa euroa (30,3). Velat Velat luottolaitoksille olivat 21,4 miljoonaa euroa (30,1). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille kasvoivat 24,1 % 400,4 miljoonaan euroon (322,7) johtuen vastaanotettujen maksutapahtumien volyymin kasvusta. Muut velat olivat 8,9 miljoonaa euroa (5,2). Muihin velkoihin sisältyvien pakollisten varausten määrä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,3). Oma pääoma Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 181,9 miljoonaa euroa (167,9), josta osuuspääoman määrä oli 7,2 miljoonaa euroa (7,5). Taseen ulkopuoliset erät Taseen ulkopuolisina sitoumuksina raportoitavien, asiakkaille myönnettyjen käyttämättömien luottolimiittien ja käyttörajojen määrä oli 926,4 miljoonaa euroa (1 161,2). 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2010 luku. Tase ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailulukuna on edellisen tilinpäätösajankohdan luku ( ). LUOTTOKUNTA

4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Konsernin keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät TASE (milj. euroa) 2009 Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta 113,1 76,9 233,7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 291,0 263,7 378,0 Saamistodistukset 149,0 149,8 Osakkeet ja osuudet 18,8 12,4 14,3 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 39,2 30,3 29,8 Muut erät 23,5 16,6 22,0 Yhteensä 634,6 549,7 677,7 Vastattavaa Velat luottolaitoksille 21,4 30,1 31,6 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 400,4 322,7 455,8 Muut vieraan pääoman erät 23,0 23,0 17,8 Laskennalliset verovelat 7,9 5,9 10,0 Oma pääoma 181,9 167,9 162,5 Yhteensä 634,6 549,7 677,7 TULOSLASKELMA (milj. euroa) 2009 Palkkiotuotot 186,8 163,6 153,6 Toimintakate 107,6 93,4 88,4 Henkilöstökulut -28,7-27,9-25,4 Muut hallintokulut -32,2-26,0-31,6 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja -11,9-9,8-22,4 aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta Liiketoiminnan muut kulut -21,3-15,1-10,9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -1,2-5,1-7,6 Liikeylijäämä 12,4 9,5-9,4 Tuloverot -3,0-2,4 1,7 Tilikauden ylijäämä 9,3 7,1-7,7 4 LUOTTOKUNTA 2011

5 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (milj. euroa) 2009 Liikevaihto 201,3 173,2 163,3 Liikeylijäämä 12,4 9,5-9,4 Liikeylijäämä, % liikevaihdosta 6,1 5,5-5,8 Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,3 4,3-4,7 Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,6 1,2-0,9 Omavaraisuusaste, % 28,7 30,6 24,0 Vakavaraisuus, % 29,9 32,0 26,4 Bruttoinvestoinnit 22,0 11,6 11,6 Kulu-tuotto -suhde 0,9 0,8 1,0 tunnuslukujen LASKENTAPERUSTEET Liikevaihto Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuottojen, palkkiotuottojen, myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä Liikeylijäämä Tuloslaskelman liikeylijäämä Oman pääoman tuotto (ROE), % Liikeylijäämä - tuloverot Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Koko pääoman tuotto (ROA), % Liikeylijäämä - tuloverot Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä Taseen loppusumma x 100 Vakavaraisuus, % Omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % Bruttoinvestoinnit Taseeseen aktivoitujen investointien kokonaismäärä tilikaudella Kulu-tuotto-suhde Hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut Toimintakate LUOTTOKUNTA

6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Riskienhallinta ja vakavaraisuus Riskienhallinnan tarkoituksena on hallita systemaattisesti ja kattavasti niitä uhkia ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat Luottokunnan liiketoimintatavoitteiden toteutumiseen. Riskienhallinnan avulla tuetaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista ja varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus valvomalla, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn. Vakavaraisuuden hallinta on jatkuva prosessi, joka liittyy kiinteästi Luottokunnan riskienhallintajärjestelmään ja sisäiseen valvontaan. Pääoman riittävyyden arviointi perustuu riskien tunnistamiseen, mittaamiseen ja arviointiin. Vakavaraisuuden arviointi ja pääomatarpeen määrittely on osa Luottokunnan vuotuista liiketoiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asettamista. Riskienhallinnan organisointi Luottokunnan hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä vahvistaa vuosittain sisäisen valvonnan periaatteet. Hallitus myös vahvistaa vuosittain Luottokunnan strategian, toiminta- ja pääomanhallintasuunnitelmat sekä riskinottotason ja hyväksyy suunnitelman riskinottotasoon suhteutetun vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. Hallitus nimeää riskienhallinnan ohjausryhmän, joka vastaa hallituksen vahvistamien riskienhallintaperiaatteiden mukaisten menettelytapojen kehittämisestä ja ylläpidosta sekä riskiraportoinnista hallitukselle. Riskienhallinnan ohjausryhmän tehtävänä on ylläpitää riskienhallinnan periaatteita, valvoa Luottokunnan riskitasoa sekä riskienhallinnan käytännön toteutusta ja toimivuutta. Riskienhallinnan ohjausryhmä nimittää tarpeelliset asiantuntijaryhmät, joiden vastuut ja roolit kuvataan Luottokunnan riskienhallintajärjestelmän kuvauksessa. Riskinkantokyky ja vakavaraisuudenhallinta Luottokunnan riskinkantokyky muodostuu omien varojen määrästä ja laadusta sekä kannattavuudesta. Riskinkantokykyyn kuuluvat myös laadulliset tekijät, kuten luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä vakavaraisuuden hallinta. Vakavaraisuuden hallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen, mittaamiseen ja arviointiin sekä niiden avulla tehtävään pääoman riittävyyden arviointiin. Hallintaprosessin avulla määritellään haluttu vakavaraisuuden taso sekä siihen vaadittavan pääoman määrä ja laatu. Riskiperusteinen pääomatarpeen arviointi perustuu Luottokunnan riskienhallintajärjestelmään, jonka avulla liiketoiminnasta aiheutuvat ja siihen olennaisesti liittyvät riskit pyritään tunnistamaan systemaattisesti ja kattavasti, sekä arvioimaan riskien syyt, merkittävyys ja seuraukset. Luottokunnan toimintaan liittyvät vakavaraisuuden kannalta merkittävimmät riskilajit ovat luottoriski, operatiivinen riski, markkina- ja rahoitusriski sekä strateginen riski. Arvioinnin perusteella laaditaan pääomasuunnitelma, joka sisältää vakavaraisuuden tavoitetason sekä tavoitteet pääoman määrälle ja laadulle seuraaville kolmelle vuodelle. Hallitus vahvistaa pääomasuunnitelman osana vuosisuunnitelmaa. Luottokunta julkistaa vakavaraisuutta koskevat tiedot vähintään kerran vuodessa. Tiedot julkistetaan toimintakertomuksessa. Konsernin omat varat ja vakavaraisuussuhde Tiedot Luottokunta-konsernin konsolidoidusta vakavaraisuudesta on laadittu samoin periaattein kuin konsernitilinpäätös. Konsernin vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 29,88 % (32,01). Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 28,29 % (31,32). Omien varojen pilari 1 -mukainen vähimmäismäärä on laskettu luottoriskin osalta standardimenetelmän ja operatiivisten riskien osalta perusmenetelmän mukaan. Luottokunnalla ei ole kaupankäyntivarastoa eikä toimintaan liity valuutta- tai hyödykeriskejä, joten pilari 1 -mukaista markkinariskin pääomavaadetta ei lasketa. Omien varojen määrä oli 148,9 miljoonaa euroa (144,3), josta ensisijaisten omien varojen osuus oli 141,0 miljoonaa euroa (141,1). Tilikauden tulos on sisällytetty vakavaraisuuslaskennassa omiin varoihin. Luotto- ja vastapuoliriskin riskipainotetut saamiset kasvoivat vuoden aikana 10,4 % 317,5 miljoonaan euroon (287,6). Riskipainotetut erät olivat yhteensä 498,4 miljoonaa euroa (450,6). 6 LUOTTOKUNTA 2011

7 Konsernin vakavaraisuus yhteenveto (milj. euroa) Ensisijaiset omat varat 141,0 141,1 Toissijaiset omat varat 7,9 3,1 Omat varat yhteensä 148,9 144,3 Luotto- ja vastapuoliriskin riskipainotettu määrä 317,5 287,6 Operatiivisen riskin riskipainotettu määrä* 180,9 163,1 Riskipainotetut erät yhteensä 498,4 450,6 Vakavaraisuussuhde, % 29,88 32,01 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 28,29 31,32 Vähimmäispääomavaade 39,9 36,1 Pääomapuskuri (omien varojen ja vähimmäisvaateen erotus) 109,0 108,2 * Pääomavaade 15 % laskettu viimeisten kolmen vuoden keskimääräisten bruttotuottojen perusteella ja kerrottu riskipainokertoimella 12,5 (= 1 / 0,08) Omat varat yhteensä (milj. euroa) Ensisijaiset omat varat Oma pääoma Osuuspääoma 7,2 7,5 Rahastot yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä 64,5 57,4 Vararahasto 46,5 46,5 Käyttörahasto 46,4 46,4 Tilikauden ylijäämä 9,3 7,1 Vähennykset ensisijaisista omista varoista Aineettomat hyödykkeet -29,0-16,3 Konserniliikearvo -4,0-7,3 Ensisijaiset omat varat yhteensä 141,0 141,1 Toissijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset varat Käyvän arvon rahasto 7,9 3,1 Toissijaiset omat varat yhteensä 7,9 3,1 Muut omat varat 0,0 0,0 Omat varat yhteensä 148,9 144,3 LUOTTOKUNTA

8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Omien varojen vähimmäismäärä Riskipainotetut saamiset Omien varojen vähimmäisvaatimus (milj. euroa) Luotto- ja vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Luottoriskin standarimenetelmän vastuuryhmät Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Saamiset luottolaitoksilta 52,5 45,4 4,2 3,6 Saamiset yrityksiltä 61,6 62,4 4,9 5,0 Vähittäissaamiset 164,3 149,7 13,1 12,0 Erääntyneet saamiset 3,5 4,3 0,3 0,3 Muut erät 35,6 25,9 2,8 2,1 Luottoriskin standardimenetelmä yhteensä 317,5 287,6 25,4 23,0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus Perusmenetelmä 180,9 163,1 14,5 13,0 Vakavaraisuusvaatimus yhteensä 498,4 450,6 39,9 36,1 Vakavaraisuussuhde, % 29,88 32,01 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 28,29 31,32 Vakavaraisuuden tunnuslukujen laskentakaavat Vakavaraisuussuhde: Omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde: Ensisijaiset omat varat yhteensä Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä x 8 % 8 LUOTTOKUNTA 2011

9 Luottoriski Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa luottoriskien negatiiviset tulosvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Prosessia ohjaavat hallituksen vahvistamat limiitit ja toimitusjohtajan hyväksymät hyväksymisvaltuudet ja toimintaohjeet. Merkittävä rooli luottoriskien hallinnassa on hakemuskäsittely- ja luotonmyöntöprosessilla. Luottokunnan luotonanto on maksukorttien välityksellä pääasiallisesti yksityishenki - löille ja yrityksille tapahtuvaa vakuudetonta luototusta. Luottoriski hajautuu suuren asiakasmäärän ja asiakaskohtaisen vastuun koon perusteella eikä liiketoiminnan laajuuteen nähden merkittäviä asiakastai toimialakohtaisia riskikeskittymiä synny. Asiakaskohtaiset luottoriskit rajataan korttitileille määritellyillä limiiteillä. Luottokunnassa seurataan luottoriskiä myös suhteessa korttimaksuja vastaanottaviin kauppiaisiin toimialoilla, joilla asiakkaat maksavat ennakkomaksuja tuotteista tai palveluista, jotka toimitetaan vasta maksusuorituksen jälkeen, kauppias- tai toimialakohtaisten riskikeskittymien hallitsemiseksi. Luottoriskiä hallitaan huolellisella hakemuskäsittely- ja luotonmyöntöprosessilla sekä asiakassuhteen seurannalla. Luottopäätökset tehdään toimitusjohtajan määrittelemien yksikkökohtaisten luotonmyöntöja hyväksymisvaltuuksien puitteissa. Asiakassaatavien tilaa seurataan päivittäin poikkeamatietojen avulla. Valvonnalla pyritään tunnistamaan riskiasiakkaat, joiden maksukyky on heikentynyt. Riskiasiakkaiden luottojen ja luottokelpoisuuden arvioinnin perusteella päätetään riskienhallintatoimenpiteistä. Kauppiasasiakkaista syntyvän luottoriskin arvioinnissa lähtökohtana on kauppiasasiakkaan toimiala ja liiketoiminnan luonne, asiakasreklamaatioiden määrä sekä muutokset kauppiaan tilitysmäärissä. Luottoriskin mittarina käytetään järjestämättömien saatavien sekä arvonalentumistappioiden osuutta kokonaisvastuista ja luottokannasta. Kokonaisvastuilla tarkoitetaan luottokannan ja käyttämättömien luottolimiittien ja käyttörajojen yhteismäärää. Luottoriskeistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Luottoriskin pääomatarvetta arvioitaessa lähtökohtana on pilari 1 -mukainen pääomavaade, joka lasketaan luottoriskin standardimenetelmää käyttäen. Vastapuoliriskin pääomavaade lasketaan alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää käyttäen. Luottosalkku on hyvin hajautettu ja rakenteeltaan yksinkertainen, eivätkä vastuut ole sidok sissa toisiinsa. Luottokunta ei käytä luottoriskin vähentämistekniikoita eikä luottosalkussa myöskään ole arvopaperistet - tuja eriä, joten näiden osalta pilari 1 -laskentaa ei ole tarpeen täydentää pääoman riittävyyttä arvioitaessa. Pilari 1 -laskentaa on luottoriskin osalta täydennetty tarkastelemalla luottoriskin pääomatarpeen muutoksia saamisten kasvaessa merkittävästi. Luottoriskin mittareita Luottokunta-konserni Järjestämättömät saamiset (milj. euroa) 3,4 4,2 % kokonaisvastuista 0,28 0,29 % luottokannasta 1,23 1,64 Arvonalentumistappiot luotoista, netto (milj. euroa) 1,9 4,6 % kokonaisvastuista 0,15 0,15 % luottokannasta 0,75 1,23 LUOTTOKUNTA

10 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 YLEINEN LUOTTORISKIÄ KOSKEVA INFORMAATIO Vastuiden kokonaismäärä (milj. euroa) vuoden aikana keskimäärin joista kotimaasta ulkomailta arvoltaan alentuneita Luottoriskin vastuut vastuuryhmittäin Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 12,5 18,6 18,6 Saamiset luottolaitoksilta 244,7 262,6 262,6 Saamiset yrityksiltä 616,7 557,1 540,7 16,4 Vähittäissaamiset 698,4 650,1 650,1 Erääntyneet saamiset 3,9 3,5 3,5 3,5 Muut erät 30,7 35,6 16,7 18,8 Yhteensä 1 606, , ,2 35,2 3,5 Vastuiden juoksuaika (milj. euroa) Alle 3kk 3-12 kk 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta Luottoriskin vastuut vastuuryhmittäin Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 18,6 Saamiset luottolaitoksilta 213,0 49,6 Saamiset yrityksiltä 557,1 Vähittäissaamiset 650,1 Erääntyneet saamiset 3,5 Muut erät 35,6 Yhteensä 1 477,8 49,6 0,0 0,0 0,0 OperatiiviNEN riski Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riittämättömistä tai puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä johtuvaa tappionvaaraa tai muuta uhkaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiselle. Operatiiviset riskit toteutuvat esimerkiksi kuluina, korvauksina, vääränä toimintaa koskevana tietona tai toiminnan keskeytymisenä. Operatiiviset riskit voivat toteutua myös maineen menetyksenä. Operatiivisia riskejä hallitaan muun muassa ylläpitämällä ja kehittämällä prosesseja, henkilöstön osaamista ja säännöllistä raportointia. Luottokunnan tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin ja tietojärjestelmiin sekä niitä koskeviin merkittäviin muutoksiin liittyvät operatiiviset riskit tunnistetaan ja arvioidaan riskienhallintaprosessien mukaisesti. Riskiarvioiden perusteella päätetään riskien edellyttämistä toimenpiteistä. Toimenpiteiden käytännön toteutusta ja tehokkuutta valvotaan. Tunnistettujen riskien osalta arvioidaan, kuinka todennäköinen riski on ja miten vakavan uhkan sen toteutuminen aiheuttaisi Luottokunnan tavoitteiden saavuttamiselle. Havaituista, mutta toteutumattomista operatiivisista riskeistä sekä toteutuneista riskitapahtumista raportoidaan riskihavaintojen ja -tapahtumien käsittelyprosessin mukaisesti. Raportoinnin tavoitteena on tukea riskinoton valvontaa ja kehittää Luottokunnan toimintaa. Operatiiviset riskitapahtumat sekä läheltä piti -tilanteet dokumentoidaan. Operatiivisten riskien pääomatarvetta arvioitaessa lähtökohtana on pilari 1 -mukainen pääomavaade, joka lasketaan operatiivisen riskin perusmenetelmää käyttäen. Toteutuessaan operatiiviset riskit lähes aina vaikuttaisivat Luottokunnan toimintakatteeseen, jonka perusteella perusmenetelmän tuottoindikaattori lasketaan (summa kolmen edellisen vuoden toimintakatteista / 3 * 15 %). Luottokunta arvioi, että tunnistettujen operatiivisten riskien osalta pilari 1 -perusmenetelmän mukainen pääomavaade kattaa todelliset riskit. Pilari 1 -laskentaa on täydennetty skenaariolaskelmin. 10 LUOTTOKUNTA 2011

11 Osakeomistusten markkinariski Luottokunnalla ei ole kaupankäyntivarastoa eikä toimintaan liity valuutta- tai hyödykeriskejä, joten pilari 1 -mukaista markkinariskin pääomavaadetta ei lasketa. Luottokunnalla on kuitenkin osakesomistuksiin liittyvää markkinariskiä, koska se omistaa myytä - vissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokiteltuja osakkeita, jotka arvostetaan markkinaarvoon. Markkina-arvon muutos kirjataan taseen käyvän arvon rahastoon, joka luokitellaan toissijaisiksi omiksi varoiksi. Näi - den osakkeiden arvostuksesta aiheutuu markkinariskiä osakkeiden markkinahintojen muuttuessa. Korkoriski Luottokunnan korkoriski on toiminnan rahoittamisesta syntyvää rakenteellista korkoriskiä. Korkoriskiä mitataan koronmuutosten vaikutuksella kertyvään rahoituskatteeseen sekä korkosidonnaisten varojen nykyarvoon. Kertyvään rahoituskatteeseen liittyvän korkoriskin laskentaan käytetään gap-analyysia, jossa taseen saatavat ja velat jaetaan maturiteetteihin uudelleenhinnoitteluajankohdan mukaisesti. Tarkastelutapa on staattinen eli perusoletuksena on muuttumaton rahoitusasema. Gap-analyysin mukaisen nettorahoitusaseman perusteella lasketaan korkopisteen muutoksen keskimääräinen vaikutus 12 kuukauden rahoituskatteeseen. Korkosidonnaisten varojen nykyarvon muutosta seurataan samoin korkopisteen muutoksella. Korkoriskille on asetettu limiitit, jotka hallitus on vahvistanut osana markkinariskistrategiaa. Korkoriskistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat osakkeet (milj. euroa) Muut sijoitukset Kirjanpitoarvo 18,8 12,4 Käypä arvo 18,8 12,4 Myyntivoitot tilikauden aikana 0,0 0,0 Taseeseen kirjattujen voittojen yhteismäärä 7,9 3,1 joista toissijaisiin omiin varoihin kirjattu 7,9 3,1 Korkoriski (milj. euroa) Korkojen 1 % laskun vaikutus rahoituskatteeseen vuositasolla -2,3-2,5 korkosidonnaisten erien nykyarvoon 0,4 0,1 Korkojen 2 % nousun vaikutus rahoituskatteeseen vuositasolla 4,6 5,0 korkosidonnaisten erien nykyarvoon -0,7-0,3 LUOTTOKUNTA

12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Likviditeettiriski Luottokunnan saatavien ja velkojen lyhy t - aikaisuudesta johtuen rahoitusriskin merkittävin elementti on lyhyen aikavälin maksuvalmius- eli likviditeettiriski. Likviditeettiriski muodostuu lyhyen aikavälin saatavien ja velkojen maturiteettieroista. Likviditeettiriskin hallinnalla varmistetaan, että Luottokunta pystyy vastaamaan päivittäisistä kassavirroistaan ilman negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan tai taloudelliseen tilaan. Likviditeettiriskiä hallitaan ennakoimalla tulevia kassavirtoja ja arvioimalla niiden todennäköisyyttä. Päivittäistä likviditeettiä seurataan kassavirtaennusteiden avulla. Ennusteiden perusteella pyritään optimoimaan likvidien varojen määrä. Likviditeettiriskiä seurataan gap-analyysillä, jossa taseen saatavat ja velat jaotellaan maturiteetteihin eräpäivien mukaisesti. Laskelmien avulla seurataan kassavirtojen epätasapainoa ja arvioidaan mahdollisen rahoitusvajeen todennäköisyyttä ja suuruutta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia. Analyysissä huomioidaan myös taseen ulkopuoliset sitoumukset. Likviditeettiriskin stressitestauksessa käytetään erilaisia skenaarioita, joissa on kuvattu likviditeetin kannalta merkittävimmät uhat, jotka liittyvät Luottokunnan toimintaan, markkinoilla tapahtuviin muutoksiin sekä näiden yhdistelmiin. Likviditeettitilanteen nopean ja yllättävän heikkenemisen varalta ylläpidetään likviditeettireserviä, jonka koko perustuu stressitestien tuloksiin. Likviditeettireservi muodostuu sijoitusomaisuuteen kuuluvista rahavaroista, jotka sijoitetaan siten, että reservi on tarvittaessa otettavissa nopeasti käyttöön likviditeettitilanteen heikentyessä. Likviditeettiriskille sekä likviditeettireservin koolle ja koostumukselle on asetettu limiitit, jotka hallitus on vahvistanut osana likviditeettistrategiaa. Likviditeettiriskistä raportoidaan johdolle kuukausittain. Pidemmän aikavälin rakenteellista rahoitusriskiä ja jälleenrahoituksen kustannuksia tarkastellaan säännöllisesti osana liiketoiminnan suunnittelua. Strategiset riskit Strategisiksi riskeiksi Luottokunnassa määritellään liiketoimintaan liittyvät yleiset riskit suhteessa toiminnan edellytyksiin, kuten toimintaympäristöön, markkinarakenteisiin ja sidosryhmiin. Strategisten riskien hallinta perustuu liiketoiminnan edellytyksissä tapahtuvien muutosten seurantaan ja liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen muutokset huomioiden. Strategisten riskien edellyttämä pääomatarve arvioidaan osana vuosittaista strategian ja toiminnan suunnittelua. Muut riskit Muiden kuin yllä mainittujen riskilajien olennaisuus Luottokunnalle pääoman riittävyyden kannalta on alhainen, joten niille ei ole laskettu pääomavaatimusta. Tällainen riski on esimerkiksi korttitietojen väärinkäyttöriski. Riski ilmenee, kun rikollisin keinoin pyritään saavuttamaan hyötyä korttitietojen avulla. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole ollut sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat tilinpäätöksen arvioimiseen. Vuoden 2012 näkymät Liiketoiminnan siirron Luottokunta-konserniin kuuluvaan osakeyhtiöön ennakoidaan toteutuvan kevään 2012 aikana. Liiketoimintayhtiön nimeksi tulee Luottokunta Oy, ja osuuskunnan nimeksi tulee Suomen Luotto-osuuskunta. Luottokunta Oy:öön siirtyy koko varsinainen liiketoimin - ta eli issuing-, acquiring-, maksupääte- ja arvosetelitoiminnot sekä ICT- ja hallintotoiminnot. Suomen Luotto-osuuskuntaan, joka omistaa Luottokunta Oy:n koko osakekannan, jää toimintoja, jotka tuottavat hallintopalveluja sekä emoyhtiölle että tytäryhtiölle, kiinteistöomistus sekä eräitä muita omaisuuseriä. Luottokunta kartoittaa vaihtoehtoja liiketoimintayhtiön omistusrakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa liiketoiminnan tulevaisuuden kasvuedellytyk- siä ja tarjota asiakkaille jatkossakin kehittyvät, tehokkaat ja kilpailukykyiset palvelut. Liiketoiminnan tuloksen ennakoidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi johtuen erityisesti panostuksista uuden issuingkorttijärjestelmän käyttöönottoon ja liiketoimintamallien kehittämiseen korttimak sujen tilityspalveluissa sekä PCI-vaatimusten mukaiseen tietoturvallisuuteen. 12 LUOTTOKUNTA 2011

13 Luottokunta-emoyhtiö Tytäryhtiösulautuminen Luottokunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Screenway Oy sulautui emo-osuuskuntaan Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Osuuskunnan kokous Osuuskunnan kokous on Luottokunnan ylin päättävä elin. Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä säännöissä mää - rätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen. Osuuskunnan kokouksen kutsuu koolle hallintoneuvosto. Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen sekä hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta kuuluvat osuuskunnan kokouksen toimialueeseen. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja Luottokunnan tarkoituksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet sekä antaa osuuskunnan kokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä. Luottokunnan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 16 ja enintään 23 jäsentä. Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Hallintoneuvoston jäsenistä tulee, mikäli mahdollista, olla neljäs - tä kahdeksaan jäsentä vähittäispankkien edustajista ja kahdestatoista viiteentoista muiden jäsenten edustajista valittuja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston palkkioista päättää osuuskunnan kokous. Hallitus Hallitus edustaa Luottokuntaa ja johtaa sen toimintaa huolehtien sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa ja määrää heidän palkkaeduistaan sekä päättää toimitusjohtajan ja hallituksen välisestä tehtävänjaosta. Hallitukseen kuuluu vähintään 8 ja enintään 13 jäsentä, joista mikäli mahdollista, puolet on valittu vähittäispankkien edustajista ja puolet muiden jäsenten edustajista siten, että sekä pankit että muiden jäsenien edustamat toimialat tulevat mahdollisimman tasapuolisesti otetuik - si huomioon. Luottokunnan toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kolmen vuoden toimikausiksi ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen palkkioista päättää hallintoneuvosto. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa Luottokunnan päivittäistä hallintoa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallituksen nimittämä Luottokunnan johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan työryhmänä päivittäisestä johtamisesta Luottokunnassa. Luottokunnan johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain sekä sen lisäksi kerran kuussa koskien kehittämisen seurantaa ja päätöksentekoa. Organisaatio Luottokunnassa on kaksi liiketoimintayksikköä, Issuing ja Acquiring. Yksiköiden tehtävänä on vastata oman liiketoiminta-alueensa kannattavuudesta, kasvusta sekä riskienhallinnasta. Molemmat liiketoimintayksiköt vastaavat myös omien liiketoiminta-prosessiensa johtamisesta, mukaan lukien asiakkuudenhallinta, palveluiden elinkaaren hallinta sekä palveluiden tuottaminen. Kummallakin yksiköllä on liiketoimintaa tukeva kehitysohjelma, joka sisältää projektit, asiakastoimitukset ja pienkehityksen. Lisäksi Luottokunnassa toimii kolme tukiyksikköä, ICT, Hallinto ja Yrityksen kehittäminen, sekä erillisenä toimintona Riskienhallinta. Kaikilla kolmella tukiyksiköllä on omat prosessikokonaisuudet ja kehitysohjelmat johdettavanaan. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Luottokunnassa on kiinteä palkkajärjestelmä sekä koko henkilökunnalle suunnattu, vahvistettuihin tavoitteisiin perustuva kannustinohjelma. Kannustinohjelman keskeisenä tavoit - teena on tukea Luottokunnan strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista, edistää Luottokunnan arvojen, tavoitekulttuurin ja ydinosaamisten mukaista toimintaa ja käyttäytymistä sekä palkita haastavien tavoitteiden saavuttamisesta ja erinomaisista suorituksista. Kannustinohjelma laaditaan vuodeksi kerrallaan. Kannustinohjelma perustuu tavoite- ja kehityskeskusteluissa asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteumiin. Tavoitteet ovat palkkioryhmästä riippuen yhtiötason, seuraavan organisaatiotason ja henkilökohtaisen tason yhdistelmiä. Luottokunnan hallitus päättää palkitsemisen yleiset edellytykset, jotka voivat liittyä Luottokunnan taloudelliseen tulokseen tai keskeisiin toiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Luottokunnan johto kuuluu hallituksen hyväksymän pitkän aikavälin kannustinohjelman piiriin. Kannustinohjelman keskeisenä tavoitteena on kannustaa, ohjata ja myös sitouttaa johtoa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelma koostuu yhdestä kolmen vuoden ansaintajaksosta Ohjelman mukainen mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan neljän vuoden aikana. Palkkion maksamiseen liittyy työsuhteen voimassaoloa koskevia ehtoja. Luottokunnan palkka- ja palkitsemisjärjestelmä noudattaa hyvää hallinnointitapaa, Valtiovarainministeriön asetusta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä ja muuta finanssialan voimassaolevaa sääntelyä. Luottokunnan hallitus vahvistaa Luottokunnan palkitsemisen periaatteet, jossa määritellään koko henkilöstön kokonaispalkitsemista koskevat keskeiset periaatteet. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä on yrityksen liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen sekä vastaa yrityksen pitkän aikavälin etua. Palkka- ja palkitsemisjärjestelmä edistää yrityksen hyvää ja tehokasta riskienhallintaa eikä kannusta yrityksen toiminnassa riskinottoon, joka ylittää yrityksen riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten kestävän riskitason. Tilintarkastus ja valvontajärjestelmä Luottokunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen tehtävät ja yleisperiaatteet tarkastuksen suunnitteluun ja tarkastushavaintojen raportointiin. Hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman ja käsittelee vuosiraportin. Sisäinen tarkastustoiminta hoidetaan ulkoistettuna palveluna. LUOTTOKUNTA

14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Henkilöstö Luottokunnan henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli vuoden 2011 lopussa 465 henkilöä (424). Henkilöstön määrä keskimäärin oli vuoden aikana 451 (443), joista vakituisia kokopäiväisiä oli 384 (363). Vakinaisten osa-aikaisten henkilöiden työpanos vastasi 28 (26) kokopäiväistä työntekijää. Määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden työpanos vastasi 39 (52) kokopäiväistä työntekijää. Lakisääteisillä vapailla oli tarkasteluajanjakson päättyessä 34 henkilöä (36). Jäsenistö Luottokunnassa oli jäseniä vuoden 2011 lopussa yhteensä (23 072). Hallinnon päätöksiä Osuuskunnan kokous Osuuskunnan varsinainen kokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti, että osuuspääomalle ei makseta korkoa. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 19 jäsentä. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. Osuuskunnan varsinainen kokous valitsi erovuorossa olleet Ilkka Hallavon, Matti Halmesmäen, Kuisma Niemelän ja Heikki Suutalan uudelleen ja valitsi eroa pyytäneen Pasi Kämärin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen Jussi Laitisen. Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti, että Luottokunnan liiketoiminta luovutetaan Luottokunnan täysin omistamalle tytäryhtiölle, jonka toiminimi muutetaan Luottokunta Oy:ksi. Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti myös muuttaa osuuskunnan sääntöjä ja että Luottokunta luopuu vapaaehtoisesti luottolaitostoimiluvasta liiketoimintaluovutuksen yhteydessä. Sääntömuutoksia ja luottolaitostoimilupaa koskevien päätösten voimaantulo on ehdollinen liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanon rekisteröinnille. Hallintoneuvosto ja hallitus Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Kuisma Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Hannu Penttilän. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän jäsentä. Erovuorossa olleet Jari Annala ja Pekka Nuuttila valittiin uudelleen ja erovuorossa olleen Ralf Sandströmin tilalle valittiin Kasperi Saari. Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan kutsua koolle ylimääräisen osuuskunnan kokouksen käsittelemään Luottokunnan liiketoiminnan siirtämistä tytäryhtiölle sekä Luottokunnan sääntöjen muuttamista ja luottolaitoksen toimiluvasta luopumista. Kaksi jälkimmäistä päätösehdotusta tehtiin ehdollisina liiketoiminnan luovutuksen rekisteröinnille. Hallintoneuvosto vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osuuskuntaan oteta toistaiseksi uusia jäseniä muutoin kuin yleisseuraannon nojalla. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallitus valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Pekka Nuuttilan ja varapuheenjohtajaksi Tony Vepsäläisen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Henkilöstön lukumäärä 2009 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Hallituksen voitonjakoehdotus Luottokunnan oma pääoma ,32 josta jakokelvottomia Osuuspääoma ,00 Vararahasto ,67 Käyvän arvon rahasto ,07 Käyttörahasto ,00 Yhteensä ,74 Luottokunnan jakokelpoinen ylijäämä ,58 Osuuskunnan kokouksen käytössä olevien varojen määrä on ,58 euroa. Hallitus esittää, että edellisten vuosien ja vuoden 2011 ylijäämä jätetään ylijäämätilille. 14 LUOTTOKUNTA 2011

15 konsernitase Liitetiedot (1 000 euroa) VASTAAVAA Käteiset varat 1, Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 1,12,13, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut 2,12,13, Saamistodistukset Muilta 3,12,13, Osakkeet ja osuudet 4,13, Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,7, Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6,7, Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 8, Laskennalliset verosaamiset 9, VASTAAVAA VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Luottolaitoksille Muut 12,13, Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Muut velat Muut 12,13, Muut velat Muut velat 10, Pakolliset varaukset Muut velat yhteensä Siirtovelat ja saadut ennakot 11, Laskennalliset verovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Muut sidotut rahastot Vararahasto Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta Muut sidotut rahastot yhteensä Vapaat rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaille myönnettyjen käyttörajojen/luottolimiittien käyttämätön määrä LUOTTOKUNTA

16 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 konsernin TULOSLASKELMA Liitetiedot (1 000 euroa) Korkotuotot Korkokulut Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut Liiketoiminnan muut tuotot TOIMINTAKATE Hallintokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset 21 Konserniliikearvoista Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut KULUT YHTEENSÄ Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista LIIKEYLIJÄÄMÄ Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verojen muutos Tuloverot yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ VEROJEN JÄLKEEN TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LUOTTOKUNTA 2011

17 konsernin RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä ennen veroja Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Osuuspääoman muutos Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LUOTTOKUNTA

18 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 LUOTTOKUNNAN TASE Liitetiedot (1 000 euroa) VASTAAVAA Käteiset varat 1, Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 1,12,13, Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut 2,12,13, Saamistodistukset Muilta 3,12,13, Osakkeet ja osuudet 4,13, Osakkeet samaan konserniin 4,13, kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,7, Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6,7, Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 8, Laskennalliset verosaamiset 9, VASTAAVAA LUOTTOKUNTA 2011

19 Liitetiedot (1 000 euroa) VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Luottolaitoksille Muut 12,13, Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Muut velat Muut 12,13, Muut velat Muut velat 10, Pakolliset varaukset Muut velat yhteensä Siirtovelat ja saadut ennakot 11, Laskennalliset verovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Muut sidotut rahastot Vararahasto Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta Muut sidotut rahastot yhteensä Vapaat rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaille myönnettyjen käyttörajojen/ luottolimiittien käyttämätön määrä LUOTTOKUNTA

20 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 LUOTTOKUNNAN TULOSLASKELMA Liitetiedot (1 000 euroa) Korkotuotot Korkokulut Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut Liiketoiminnan muut tuotot TOIMINTAKATE Hallintokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Muut hallintokulut Hallintokulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset 21 Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut KULUT YHTEENSÄ Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista LIIKEYLIJÄÄMÄ Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verojen muutos Tuloverot yhteensä VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ VEROJEN JÄLKEEN TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LUOTTOKUNTA 2011

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot