Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2001

2

3

4 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään asiallista ja totuudenmukaista mainontaa ja pitämään huolta siitä, että mainostoiminta yleisesti tapahtuu markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Liitto toimii myös lausunnonantajana alan kysymyksissä sekä on yhteistoiminnassa valtiovallan, viranomaisten ja poliittisten päätöstentekijöiden kanssa pyrkien toiminnallaan mainonnan edellytysten vahvistamiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, toimituttaa tutkimuksia, tekee esityksiä, hankkii ja toimittaa jäsenistölleen tietoja mainoskeinojen ja -välineiden tehokkuudesta, pyrkii aikaansaamaan jäsenistönsä yhteisiä etuja turvaavia sopimuksia mainostyön, mainostilan, mainosajan sekä mainontaan liittyvien tutkimusten myyjien kanssa. Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen jäsenistölleen. 2 Toiminta-ajatus

5 Liiton 50. toimintavuosi Toiminta-ajatus Liiton johdon lausunnot Mainonnan toimintaympäristö Mainosalan yhteistyö Kansainväliset yhteydet Liiton kannanotot Jäsenpalvelu Asiantuntijapalvelut Internet- ja tietopalvelut Sopimusmallit ja arviointilomake Jäsentiedotteet Koulutustoiminta Julkaisutoiminta Organisaatio Työryhmätyö Johtokunta Muita liiton työskentelyyn osallistuneita jäsenyritysten edustajia Edustukset yhteistyöelimissä Vuosikokous Liiton toimisto Jäsenmaksut Talous Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Jäsenistö Liiton jäsenet 40 Sisällysluettelo 3

6 Puheenjohtajan puheenvuoro Historian käänteet yllättivät Vuosi 2001 jää historiaan monien tapahtumien ja yllättävien käänteiden vuotena. Se puhkaisi IT-kuplan, käänsi lupaavassa nousukiidossa olleet mainosinvestoinnit yllättäen laskuun, järkytti terroristi-iskuillaan ja lento-onnettomuuksillaan sekä toi meille euron, jonka sisäänajovaihe sai ainakin vähittäiskaupan väelle hien pintaan. Mitä tekemistä tällä kaikella on mainonnan kanssa? Aika paljonkin. IT-kuplan puhkeaminen vauhditti orastavan nettimainonnan näivettymistä, ja käänsi nettimainonnan investoinnit ennakkotietojen mukaan neljän prosentin laskuun. Lisäksi IT-alan räväkkä rekrytointimainonta hiipui ja oli osasyyllisenä luokitellun ilmoittelun volyymin laskuun sanoma- ja eräissä talousalan lehdissä. Se jätti jälkensä myös verkkopalveluihin ja nettikauppaan, joiden toiveikkaat tulevaisuuden odotukset eivät ainakaan vielä täyttyneet. Terroristi-iskujen on sanottu muuttaneen maailman täysin, mutta Suomen horisontista näin ei varmaankaan ole. Mainontaa niiden vaikutukset sivuavat lähinnä matkailun ja liikenteen osalta. Muiden toimialojen mainontaan vaikutukset ovat olleet vähäisiä ja lähinnä välillisiä. Euron sisäänajo aiheutti varsinkin vähittäiskaupalle paljon työtä. Mainosalalla sen vaikutukset näkyivät eri instanssien eurokampanjoinnin 1,8 miljoonan markan (0.3 miljoonan euron) piristysruiskeena mediamainonnassa. Kokonaisuutena suomalaiset mainostajat hoitivat markka/eurovaiheen vähintäänkin hyvin tyydyttävästi. Vuodesta 2002 voidaan odottaa epävarmaa talousvuotta, jolloin toimialakohtainen perusosaaminen markkinoinnissa ja mainonnassa on sille kuuluvassa arvossaan. Risto Mäkeläinen Puheenjohtaja 4 Puheenjohtajan puheenvuoro

7 Toimitusjohtajan puheenvuoro Relevanttia eettisyyttä Eettisyys ja kestävä kehitys ovat olleet viime aikojen kasvavia trendejä, joihin myös mainostajat joutuvat reagoimaan. On selvää, että suhtautuminen niihin voi olla ainoastaan positiivinen. Silti on muistettava, mikä on mainostavan yrityksen päätehtävä: Sen on ensisijaisesti huolehdittava liiketoimintansa kehittämisestä, sillä sehän lopulta koituu koko yhteiskunnan ja kuluttajien hyväksi. Mainostajien on siis nivellettävä eettisyyden ja kestävän kehityksen vaatimukset toimintaansa ja sanomaansa niin, että ne tukevat toisiaan. Eettisyyttä ja kestävää kehitystä korostavissa mainosväittämissä on keskityttävä sellaisiin asioihin, jotka ovat tuotteen kannalta kuluttajalle relevantteja. Näiden arvojen korostaminen toissijaisissa asioissa ei sekään täytä eettisyyden vaatimusta. Samalla näitä arvoja tulee tarkastella positiivisessa mielessä; missä tapauksissa siihen liittyvät argumentit ovat paikallaan ja omiaan herättämään myönteistä vastakaikua kuluttajissa. Katteettomat lupaukset esimerkiksi ympäristöystävällisyydestä ovat tuhoon tuomittuja. Eettisyys pitää sisällään monia asioita, mm. väkivallan käytön välttämisen mainonnassa. Sen huomioarvoa tuova vaikutus saattaa houkutella, mutta esimerkiksi lapsiin kohdistetussa mainonnassa vaaditaan tiukkaa ja korkeaa moraalia, josta ei saa huomioarvon tavoittelun takia lipsua. Samasta syystä mainostajien on syytä tarkastella mediaympäristöä entistä kriittisemmin silmin. Vuosi 2001 muodostui mainosinvestointien kokonaisuuden kannalta pettymykseksi. Positiivinen asia Mainostajien Liiton kohdalla on se, että liiton talous on tiukan budjettikurin ansiosta kaikesta huolimatta erinomaisessa kunnossa. Voimme lähteä uudelle taipaleelle hyvillä mielin. Ritva Hanski-Pitkäkoski Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan puheenvuoro 5

8 Mainonnan toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Kansainväliset talouden kasvunäkymät ovat olleet aikaisempaa heikommat. Maailmantalouden BKT:n kasvun arvioidaan ennusteissa jäävän vuosina 2001 ja 2002 parin prosentin tuntumaan ja ripeytyvän vuonna 2003 pitkän ajan keskimääräisen kasvun mukaiseen 4 prosentin vauhtiin. Yhdysvaltain terrori-iskut heikensivät lähiajan näkymiä, mutta vain tilapäisesti. Euroalueella on hyvät edellytykset palata suhdannetaantuman jälkeen pitkän aikavälin keskimääräiseen kasvuvauhtiin, mikäli kansainvälinen talous vastaavasti toipuu. Euroalueen ja etenkin Suomen vientikysyntä heikentyi maailmankaupan kasvun voimakkaan hidastumisen kautta. Vuoden 2001 viennin määrä jäi 3 prosenttia vähäisemmäksi kuin vuonna Vaikka viennin arvioidaan lähtevän kasvuun vuoden 2002 alkupuoliskolla, koko vuoden kasvuprosentti jäi vaatimattomaksi, 1 prosenttiin. Viennin kasvun painopiste on ollut tieto- ja viestintätekniikassa, mutta myös metsäteollisuudessa on tilaa viennin laajentumiseen maailmantalouden elpyessä. Kuluttajien luottamus Suomen tuleviin talousnäkymiin heikentyi vuoden 2001 aikana. Vaikka yksityisen kulutuksen kasvu on vuonna 2001 ollut hitaampaa kuin vuonna 2000, työllisyyden kohentuminen ja kotitaloussektorin vahva tulokehitys ylläpitivät yksityisen kulutuksen kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvun arvioitiin hidastuneen vuonna 2001 vajaaseen 2 prosenttiin, jolle tasolle sen arvioidaan vakiintuvan. Mainonnan määrän kehitys Talouden epävarmat näkymät heijastuivat myös markkinointiviestintäinvestointeihin. Vuonna 2001 mediamainonnan määrä väheni ensimmäistä kertaa seitsemän kasvuvuoden jälkeen. Mediamainontaan investoitiin 6,2 miljardia markkaa, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mediamainonta kääntyi laskuun vuoden toisella neljänneksellä. Mainonnan määrän kehitys mainosryhmittäin 2001 Sanomalehtimainonta Kaupunki- ja ilmaisjakelulehtimainonta Aikakauslehtimainonta Televisiomainonta Radiomainonta Verkkomainonta Elokuvamainonta Ulko- ja liikennemainonta Yhteensä keskimäärin Milj. Mk 3180,8 282,4 1099,3 1157, ,8 11,3 193,4 6226,6 Mk muutos-% -6,5-7,4-3,4-8,6 +5,8-7,4 +10,3-3,1-6 Suomen Gallup Mainostieto Oy 6 Mainonnan toimintaympäristö

9 Mainonnan toimintaympäristö Tutkimukset Mainostajien Liitto julkaisee vuosittain useita tutkimuksia, joissa selvitetään jäsenyritysten markkinointiviestinnän panostusten muutoksia ja kohteita. Mainosbarometri kertoo kaksi kertaa vuodessa mainospanostusaikeiden pääsuunnat sekä muutostrendit mediaryhmittäin. Sponsorointibarometrilla selvitetään tämän markkinointiviestinnän osa-alueen ennakoitua kehitystä yksityiskohtaisemmin ja Internet-barometri paljastaa uusimmat kehityssuunnat verkkoviestinnässä. Mainostoimistosuhteet ja palkkiotavat -tutkimus sisältää benchmarking-tietoa mm. alan keskimääräisistä palkkioista. Tutkimusbarometri luotaa markkinatutkimuksen näkymiä Mainosbarometri elokuu joulukuu 9 Saldo saadaan vähentämällä kasvattavien prosenttiosuudesta pienentävien prosenttiosuus. Saldo Mainosbarometri Mainostajat yhä optimistisia Syyskuussa 2001 julkistettu Mainosbarometri osoitti varovaisuutta yritysten markkinointiviestinnän panostussuunnitelmissa. Loppuvuodesta toteutettiin jälleen Mainosbarometrin tarkennuskysely. Se sisälsi positiivisempia näkymiä kuin aiempi tutkimus. Saldoluvuksi muodostui +9, joka saadaan vähentämällä mainosbudjettiaan kasvattavien mainostajien prosenttiosuudesta (35%) mainosbudjettiaan pienentävien prosenttiosuus (26%). Mainostajat uskoivat erityisesti mediamainontaan. Muiden menekinedistämiskeinojen käyttöä aiottiin vähentää. Medioiden käytössä merkittävin muutos on kiinnostuksen kasvu aikakauslehtimainontaan. Markkinointiviestinnän palveluyrityksistä mainosja mediatoimistojen käyttöä aiottiin lisätä Mainosbarometrin mukaan. Uusmediayritykset nousivat takaisin mainostajia kiinnostavien yhteistyökumppaneiden joukkoon. Kasvaa Ennallaan Pienenee Mainonnan toimintaympäristö 7

10 Mainonnan toimintaympäristö Mainostoimistosuhteet ja palkkiotavat Mainostoimistosopimukset perustuvat luottamukseen Aikaveloitus piti pintansa suosituimpana palkkiotapana mainostajien ja heidän mainostoimistojensa välisessä yhteistyössä. Kansainväliset trendit tulospalkkioinnin muodossa eivät vielä tulleet esille tämänvuotisessa Mainostoimistosuhteet ja palkkiotavat -tutkimuksessa. Toimistojen keskituntihinnoissa näkyi hienoista nousua, sen sijaan mainostajille hyvitettävät alennukset olivat säilyneet lähes ennallaan. Tutkimuksesta kävi ilmi, että Suomessa ei ole herätty seuraamaan mainostoimistojen kannattavuutta. Vain harva tarkasti asiakkuuttansa koskevat hyvitettävät alennukset tai muut kirjanpitotiedot. Myös kirjallisten mainostoimistosopimusten määrä oli alhainen kansainvälisesti verrattuna. Mainostoimistopalkkiotavat Aikaveloitus 50 Kokonaispalkkio 30 Palvelupalkkio brutosta 4 Palvelupalkkio netosta 2 Aikaveloitus ja palvelupalkkio brutosta 8 Aikaveloitus ja palvelupalkkio netosta 5 Tulokseen perustuva palkkio Mainonnan toimintaympäristö

11 Mainonnan toimintaympäristö Sponsorointibarometri Kiinnostus sponsorointiin jatkuu Vuoden 2001 Sponsorointibarometriin vastattiin ennen Lahden MM-kisoja. Tutkimuksen mukaan Mainostajien Liiton jäsenyritykset olivat lisäämässä panostuksiaan sponsorointiin. Vastanneista 29 prosenttia aikoi lisätä sponsorointiin käyttämiään markkoja ja 14 prosenttia vähentää niitä. Barometrin saldoluvuksi muodostui näin +15. Sponsorointikohteista suosituin oli edelleen urheilu. Ennustettu kulttuurin läpimurto kohteena ei toteutunut tässä tutkimuksessa. Sponsorointitulosten seuranta on tehostunut vuosi vuodelta. Tänä vuonna barometriin vastanneista yrityksistä 43 prosenttia ilmoitti mittaavansa systemaattisesti sponsorointinsa onnistumista. Sponsorointibarometri 2001 % vastaajista sponsoroinut 2000 Urheilu 95 Yksilöurheilu 53 Joukkueurheilu 74 Urheilutapahtumat 56 Kulttuuri 49 Taidelaitokset 15 Taidetapahtumat 31 Yksittäinen taiteilija 15 Viihdetapahtuma 30 Muut 59 Tiede 9 Koulutus 16 Sosiaaliset kohteet 34 Ympäristökohteet 9 TV, radio, elokuvat 19 Muutossuunnat saldo Mainonnan toimintaympäristö 9

12 Mainonnan toimintaympäristö Internet-barometri Mainostajat uskovat Internetiin asiakkaiden palvelukanavana Vuoden 2001 Internet-barometrin kysymyksiä muutettiin ajankohtaisemmiksi nopeasti muuttuvan tutkimuskohteen mukaan. Kokonaispanostukset Internetiin olivat kasvussa, mutta maltillisemmin kuin vielä vuosi sitten. Saldoluku oli +51: Internet-kokonaispanostusten kasvattajia oli 60 prosenttia ja vähentäjiä hieman yli 8 prosenttia. Mainostajat käyttivät Internetiä eniten nykyisten asiakkaiden palvelukanavana. Myös suurimmat kasvuaikeet kohdistuvat tähän käyttötapaan. Verkkokaupankäyntiäkin oltiin lisäämässä, kun taas Internet-mainonnan kasvu on pidättyväisempää. Mainostajat tutkivat Internetistä yleisimmin omien verkkosivujen kävijämääriä. Tutkimista aikoi edelleen kasvattaa 60 prosenttia vastaajista. Myös asiakastyytyväisyyden ja profiilien tutkimiseen aiottiin panostaa. Tutkimusbarometri Markkinatutkimusten kasvu jatkuu Tutkimusbarometri kyselyyn vastanneista yrityksistä 46 prosenttia ennakoi markkinatutkimusbudjettinsa kasvavan. Yli 8 prosenttia aikoi pienentää sitä. Barometrin saldoluvuksi saadaan + 37, joka oli samaa tasoa kuin edellisen vuoden tutkimuksessa. Tutkimustyypeistä tehtiin eniten mainonnan seurantatutkimuksia. Seuraavaksi eniten tutkittiin asiakas- ja työtyytyväisyyttä. Myös mainonnan ennakkotutkimusten asema on säilynyt vankkana käytetyimpien tutkimusten joukossa. Mainostajat arvioivat lisäävänsä erityisesti asiakastyytyväisyys- ja palvelun laatututkimuksia. Myös ulkoisen yrityskuvan tutkiminen kiinnosti mainostajia. Mainonnan seurantatutkimusten aseman uskottiin säilyvän vahvana. Internetin käyttötapojen kehitys Verkkokauppa B-to-B Verkkokauppa kuluttajille Uusasiakashankinta Kuluttajamainonta B-to-B-mainonta Saldo Kasvaa Ennallaan Pienenee 10 Mainonnan toimintaympäristö

13 Tietoyhteiskunnan murrosvaihe jatkui edelleen ja toimintaympäristön muutokset nopeutuivat. Digi-televisiolähetykset lähtivät käyntiin elokuussa. IT-alalla käytiin läpi rakennemuutos. Uusi talous verkkoineen, sähköisine kauppoineen, uusine mahdollisuuksineen tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi edellytti perusteellista markkinointiviestinnän uudelleentarkastelua. Vuorovaikutteisuus, asiakassuhteen hallinta ja markkinointiviestinnän integrointi nousivat keskiöön. Talouden taantuman johdosta mainonnan kustannustehokkuus tuli myös vahvasti esille. Näitä asioita käsiteltiin monipuolisesti liiton toiminnassa. Edunvalvonta Mainostajien Liitto toimii mainonnan ostajien markkinointipoliittisena edunvalvojana. Tässä tehtävässään liitto antoi markkinointia koskevia lausuntoja ja kannanottoja ministeriöiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja muiden viranomaisten muutosehdotuksiin. Liitto osallistui alan ostoehtojen ja kauppatavan kehittämiseen kannanotoin ja kirjelmin. Mainostajien Liitto edusti mainostajia alan asiantuntijana sekä julkisessa keskustelussa että koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa. Lisäksi toiminnassaan liitto pyrki mainonnan edellytysten vahvistamiseen yhteistyössä muiden mainonnan alan järjestöjen kanssa. Mainostajien Liitto oli edunvalvontatyössä yhteistyössä myös mainostajien kansainvälisen kattojärjestön World Federation of Advertisersin (WFA) kanssa. Mainonnan itsesääntely Liitto pitää tärkeänä mainosalan itsesääntelyn kehittämistä kansallisen ja EU-tason sääntelyn ohella. Liitto perusti yhdessä Mainonnan neuvottelukunnan kanssa Mainonnan eettisen neuvoston, joka on toiminut toukokuun alusta Keskuskauppakamarin yhteydessä. Neuvoston perustajiin kuuluvat Mainostajien Liiton lisäksi Aikakauslehtien Liiton, Sanomalehtien Liiton, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liiton, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n, Suomen Radioiden Liiton, Suomen Ulkomainosliiton ja Suomen Suoramarkkinointiliiton edustajat. Uuden itsesääntelyelimen tehtävänä on antaa lausuntoja mainontaan liittyvissä eettisissä kysymyksissä Kansainvälisen kauppakamarin Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen ja muihin niihin rinnastettavien sääntöjen pohjalta. Lisäksi neuvosto voi kehittää mainonnan eettisiä periaatteita. Lausuntoja voivat pyytää kuluttajat, elinkeinonharjoittajat sekä mainontaan liittyviä kysymyksiä käsittelevät järjestöt ja viranomaiset. Kuluttajille lausunnon saaminen on maksutonta. Itsesääntelyn tueksi liitto julkaisi uudistettuna maassamme ainutlaatuisen Mainonnan säännöt ja ohjeet -kansion sekä painettuna että verkossa. Julkaisu sisältää kaiken keskeisen markkinointiviestinnän sääntelyyn liittyvän sopimuspohjaisen ja lainsäädännöllisen aineiston. Liiton toimesta myös korostettiin itsesääntelyn vahvistamista niin kansallisella kuin EU-tasolla usein lausunnoin ja luennoin eri tilaisuuksissa. Mainosalan yhteistyö 11

14 Mainosalan yhteistyö Lapset ja mainonta Kansainvälisesti keskustelua herättänyt aihe lapsiin kohdistuvasta mainonnasta ei tänäkään kertomusvuonna noussut erityisesti esille Suomessa huolimatta siitä, että Ruotsi puheenjohtajakautenaan panosti huomattavasti tiukentaakseen lapsiin kohdistuvia markkinoinnin rajoituksia. Liitto oli yhteydessä suoraan kulttuuriministeri Suvi Lindéniin, koska asia oli esillä Falunissa pidetyssä EU-ministerien tapaamisessa. EU:n jäsenmaiden yleinen kanta oli, että lapsiin kohdistuva mainonta tullaan ottamaan esille erityisesti käsiteltäessä Televisio ilman rajoja - direktiivin uusimista. Liitto korosti jäsenyrityksilleen hyvään liike-etiikkaan kuuluvan itsesääntelyn merkitystä. Yhteyksissään kuluttajaviranomaisiin sekä koulutus- ja tiedotustoiminnassaan liitto tähdensi itsesääntelyn toimivuutta ja joustavuutta myös lapsiin kohdistuvassa mainonnassa kieltojen ja lainsäädännön sijasta. Järjestöyhteistyö Mainostajien Liiton johto osallistui Mainonnan neuvottelukunnan toimintaan yhdessä Aikakauslehtien Liiton, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n, Sanomalehtien Liiton, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liiton, Suomen Radioiden Liiton ja Suomen Ulkomainosliiton kanssa. Neuvottelukunta käsitteli intermediatason markkinointiin liittyviä yhteisiä asioita sekä markkinointiviestinnän kauppatavan kehittämistä, itsesääntelyn vahvistamista ja alan sääntelyyn liittyviä kysymyksiä. Mainostajien Liitto julkaisi yhteistyössä Mainonnan neuvottelukunnan kanssa Mainonnan määrä ja Yleisön suhtautuminen mainontaan -tutkimukset. Mainostajien Liitto kommentoi muiden järjestöjen, kuten ICC:n kansainvälisen kauppakamarin, Keskuskauppakamarin ja Suomen Suoramarkkinointiliiton, mainontaa koskevia hankkeita. Liitto toimi myös lainsäädäntöön liittyvien lausuntojen antamisen yhteydessä yhteistyössä Keskuskauppakamarin, Viestinnän Keskusliiton, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton, Suomen Suoramarkkinointiliiton, Suomen Kaapelitelevisioliiton ja FiCom:in kanssa. 12 Mainosalan yhteistyö

15 Mainosalan yhteistyö Mainonnan kauppatapa Mainostajien Liitto on pitänyt edelleen mediaostoehtojen kehittämisen tavoitteina läpinäkyvyyden, tasapuolisuuden, kustannusvastaavuuden ja selkeyden periaatteita sekä Kilpailuviraston kauppatapaa koskevan päätöksen saattamista käytäntöön kokonaisuudessaan. Kilpailuvirasto on päätöksellään muuttanut mainonnan kauppatapaa siten, että etuja ja alennuksia myönnettäessä kaikkia asiakkaita, myös suoraan ostavia mainostajia, on kohdeltava tasapuolisesti. Liitto seurasi aktiivisesti ostoehtojen kehitystä ja totesi, että muuttunut käytäntö ei kaikilta osin ole mennyt läpi. Tähän liittyen käytiin keskusteluja keskeisimpien medioiden kanssa. Lisäksi liitto osallistui muutamien medioiden ja markkinatutkimustoimistojen ostoehtojen kehittämiseen. Mainontaa koskevat sopimukset Liitto korosti kirjallisten yhteistyösopimusten tekemisen merkitystä yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisen tärkeänä liitto piti tekijänoikeuksien määrittämistä sekä alihankkijoiden kustannuksista ja palkkioista yksityiskohtaisesti sopimista. Liitto toi myös keskusteluissa esiin kansainvälisesti kiinnostavaksi palkkiotavaksi tulleen tulospalkkioinnin. Liitto käynnisti hankkeen uudistaa jäsenistön käytössä olevat yhteistyösopimukset sekä laatia jäsenistön käyttöön uusia mainontaa koskevia sopimusmalleja. Markkinointiviestinnän digitalisoituminen ja Internet EU- ja kansallisella tasolla kiinnostuksen kohteiksi tulivat uudet markkinoinnin keinot. Markkinointiviestinnän digitalisoituessa rajattu ruutu- ja virtuaalimainonta nousivat esille digitaalista tvmainontaa koskevissa keskusteluissa. Liitto kannatti edelleen ICC:n Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen periaatetta, jonka mukaan mainonnan on erotuttava ohjelmasisällöstä, kuitenkin huomioon ottaen uusien markkinointikeinojen suomat uudet mahdollisuudet. Virtuaalimainonnan osalta keskusteltiin esiin tulleesta kannasta, jonka mukaan virtuaalimainontaa ei tule sallia muutoin kuin niissä yhteyksissä, joissa mainontaa käytetään tavanomaisesti nykyisinkin. Viestinnän digitalisoituminen viritti myös keskustelun sisältöjen tuottamista koskevan lainsäädännön yhdistämisestä, johon liitto otti kantaa myös viranomaisten ja muiden tahojen kanssa käymissään keskusteluissa. Mainostajien Liitto seurasi tiiviisti digitaalisesta televisiosta käytyä keskustelua sen aloittaessa toimintansa kuluneen vuoden aikana ja osallistui edelleen Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n kanssa yhteistyössä ns. Digipäät - työryhmässä alan kehityksen seurantaan Suomessa. Mainosalan yhteistyö 13

16 Mainosalan yhteistyö Internet-mainonta ja Internet-kaupankäynti olivat edelleen voimakkaan kiinnostuksen kohteena. Liiton tavoitteena on tämän uuden markkinapaikan uskottavuuden ja kuluttajien luottamuksen saavuttaminen. Jäsenyritysten ohjenuorana mainonnan toteutuksessa ovat liiton suosittamat ICC:n Internet-mainonnan kansainväliset perussäännöt. Yhteistyö alan yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa Osallistuttiin uuden Markkinointialan ammattitutkinnon kehittämiseen. Vakiintunutta yhteistyötä jatkettiin Helsingin, Vaasan ja Turun kauppakorkeakoulujen sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen kanssa. Luennoitiin alan oppilaitoksille Mainostajien Liiton toiminnasta, itsesääntelystä, tekijänoikeuksista ja mainosalaa koskevien sopimuksien laatimisesta. Suomalaisen m historia Mainostajien Liit 1998 käynnistäm historia -projekti kaistiin huhtikuus uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia. Kyseessä on mittava tutkielma ja perusteellinen kuvaus mainonnasta osana suomalaista kulttuurihistoriaa. Teoksessa esitellään monipuolisesti ja lukuisin esimerkein mainonnan keinoja, sisältöä ja tyylilajeja. Kirjan liitteenä on myös DVD-levy, joka esittelee elokuva-, televisioja radiomainontaa. Teos sai ilmestyttyään runsasta julkisuutta lehdissä ja televisiossa. Yritysjohto Markkinointiviestinnän merkitys yritysjohdon tehtäväkentässä tulee korostumaan kestävää kehitystä ja ympäristöä koskevien tavoitteiden yrityksille kohdistamien vaateiden vuoksi. Vaaliakseen yritysjohdon sitoutumista ja tuloshakuisuutta yrityksensä mainontaan liitto päätti palkita VUODEN MAINOSTAJA -tunnuksella, nyt 16. kerran, mainonnassaan esimerkillisen jäsenyrityksen. Tunnustuksen sai kertomusvuonna Kekkilä Oyj. 14 Mainosalan yhteistyö

17 Mainosalan yhteistyö Mainostajien Liitto 50 vuotta Juhlapäivää vietettiin Scandic Hotel Continentalissa 300 vieraan voimin. Tilaisuudessa jaettiin uuden Mainostajien rahaston ensimmäiset palkinnot, jotka luovutettiin alan tutkimusta ansiokkaasti edistäneille Turun Kauppakorkeakoulun dosentti Pirjo Vuokolle ja Helsingin kauppakorkeakoulun mainonnan professori Liisa Uusitalolle. Juhlaa värittivät myös puheet ja kiitokset 26 vuotta liittoa luotsanneelle toimitusjohtaja Kristiina Suhoselle hänen siirtyessään eläkkeelle toukokuun alussa. Muuta - Osallistuttiin Mainonnan Viikko -tapahtumaan tukemalla sen järjestelyjä taloudellisesti ja osallistumalla tilaisuuksiin. - Oltiin yhteistyössä SATU ry:n ja Suomen Markkinointiliiton kanssa jokavuotisessa Voitto-mainoselokuvakilpailussa sekä Mainoselokuva-seminaarissa. - Osallistuttiin Yhteiskuntaviestinnän yhdistyksen toimintaan mm. olemalla mukana Vuoden Yhteiskuntaviestintäkampanjan valitsemisessa ja toimimalla yhdistyksen hallituksessa. - Osallistuttiin Lääketeollisuus ry:n järjestämän Vuoden lääkemainoksen valitsemiseen toimimalla raadin puheenjohtajana. Mainosalan yhteistyö 15

18 Mainosalan yhteistyö Adprofit toimivampaa mainontaa -kilpailu Adprofit 2000 kilpailun tulokset julkistettiin Yhteensä 30 työtä kilpaili paremmuudesta. Sarjassa Uutuustuotteet, -palvelut, -merkit ja -yritykset palkittiin Gigantti Oy:n Gigantin lanseerauskampanja, mainostoimistona hasan & partners oy. Kekkilä Oyj:n Kekkilä-brandin uudelleenasemointi kampanja ja mainostoimisto Kaisaniemen Dynamo Oy voittivat sarjan Markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset. Kummallekin voittajatiimille luovutettiin kunniakirjan lisäksi markan suuruinen palkinto. Kunniamaininta erinomaisesta kampanjaselostuksesta annettiin Hartwall Oyj:n Upcider-siiderin lanseerauskampanjalle. AdProfit kilpailuun osallistui 25 kampanjaa. Parhaat kampanjat palkitaan tammikuussa Kilpailun yhteistyökumppanit ovat Aikakauslehtien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liitto, Suomen Radioiden Liitto ja Suomen Ulkomainosliitto. 16 Mainosalan yhteistyö

19 Kansainväliset yhteydet Mainostajien kansainvälinen edunvalvonta World Federation of Advertisers (WFA) on maailmanlaajuinen mainostavien yritysten edunvalvoja, joka on perustettu vuonna Jäseninä on tällä hetkellä lähes 50 kansallista mainostajien liittoa ja lähes 30 eri alojen suuryritystä. (www.wfanet.org) WFA:n päätehtävä on puolustaa kaupallisen viestinnän vapautta. Sen tavoitteena on luoda ympäristö - jossa vapaata ja lainmukaista kaupallista viestintää ohjaa vastuullinen itsesääntely - joka kannustaa mainosinvestointien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja suosii kaupallista läpinäkyvyyttä markkinointiviestinnän toimistojen ja konsulttien kanssa. Vuonna 2001 WFA on mm.: - kehittänyt edelleen yhteistyökumppaneidensa kanssa Freedom of Information for Children (FIC) -ohjelmaa. FIC puolustaa oikeutta viestiä lasten kanssa vastuullisesti. FIC mm. järjesti syksyllä Lapset ja mainonta -aiheesta tiedotustilaisuuden, johon kaikki Euroopan parlamentin edustajat kutsuttiin. Freedom of Information for Children ohjelman oma sivusto on osoitteessa - vastannut Ruotsin puheenjohtajuusaikanaan antamiin lausuntoihin lapsille suunnatun mainonnan rajoittamisesta. - ottanut kantaa Televisio ilman rajoja direktiivin uudistamiseen, mm. vaatinut Country of Origin perusperiaatteen säilyttämistä ja korostanut itsesääntelyn merkitystä. - ottanut kantaa asetusehdotukseen myynninedistämiskeinoista. - tukenut perusperiaatteiltaan Vihreää kirjaa kuluttajansuojasta Euroopan Unionissa. - osaltaan vaikuttanut siihen, että Sähköisen viestinnän tietosuoja direktiiviehdotusta muutettiin mainostajille myönteiseen suuntaan. - tavannut säännöllisesti Euroopan komission ja parlamentin edustajia. - järjestänyt Tokiossa lokakuussa kongressin, johon osallistui yli 700 mainostajien, mainostoimistojen ja median edustajaa kaikkialta maailmasta. Liitto osallistui WFA:n toimintaan mm. kommentoimalla WFA:n lausuntoluonnoksia ja osallistumalla aktiivisesti mainontaa koskevaan kirjeenvaihtoon WFA:n ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Kansainväliset yhteydet 17

20 Liiton kannanotot liikenne- ja viestintäministeriölle sähköisistä allekirjoituksista ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä - Esitys edistää varmennepalveluiden kehittymistä ja se tulisi hyväksyä mahdollisimman paljon direktiivin mukaisena tasapuolisen kilpailun ylläpitämiseksi. - Laatuvarmenteen avulla tehtyä allekirjoitusta tulee kohdella samalla tavalla kuin käsintehtyä. - Muillakin varmenteilla tehdyillä allekirjoituksilla tulee olla oikeusvaikutuksia. - Oikeushenkilöiden allekirjoituksen oikeudellinen sisältö tulisi selventää oikeusministeriölle lausunto sähkökauppatyöryhmän mietinnöstä - Sitoviin sopimuksiin on oltava mahdollista ryhtyä ilman vastaanottoilmoituksen tekemistä. - Sopimusten muotovapauden ja vapaan todistelun on oltava verkossa myös hallitsevia periaatteita. - Tekijänoikeuden haltijalla ei tule olla oikeutta estää tiedon käyttöä verkossa enempää kuin muillakaan immateriaalioikeuksien haltijoilla mm. teos -käsitteen tulkinnanvaraisuuden johdosta. - Turvaamistoimenpiteet on otettava käyttöön viranomaisten päättäessä yksiselitteisistä oikeudenloukkauksista kannanotto kulttuuriministerille lapsiin kohdistuvasta mainonnasta EU:n kulttuuriministerien tapaamiseen liittyen Liitto yhtyy EU-komission tutkimukseen, jonka mukaan sopivin lähestymistapa lapsiin kohdistuvan mainonnan sääntelyssä on riittävä ja joustava viitekehys, jonka puitteissa eri jäsenvaltiot täydentävät erilaiset kulttuurinsa ja traditionsa huomioiden. - Lapsiin suunnattavaan tv-mainontaan kohdistuu äärimmäisen pieni määrä valituksia ja trendi ei osoita niiden kasvua. - Liitto ei kannata Ruotsin puheenjohtajuuskaudellaan ehdottamia rajoituksia lapsille suunnattuun mainontaan liikenne- ja viestintäministeriölle viestintälakiin liittyvistä näkökohdista - Liitto kannattaa tasapuolista kilpailua eri medioiden välillä tukevaa lainsäädäntöä. - Kaapelitelevisioverkkoa tulisi voida käyttää julkisen ja muiden digitaalisten televisio- ja radio-ohjelmistojen jakeluun. - Jakelusta aiheutuvat kustannukset tulee jakaa tasapuolisesti huomioon ottaen osapuolten saama hyöty. - Sisällöntuottajilla tulee olla oikeus saada operaattorilta laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja. - Mainostajilla ja kuluttajilla tulee olla mahdollisuus liikkua eri ympäristöissä vapaasti ilman operaattoreiden väliintuloa liikenne- ja viestintäministeriölle koskien ehdotusta tupakkamainontadirektiiviksi - Liitto totesi suullisessa lausunnossaan, ettei direktiiviehdotus tulisi tuomaan käytännössä muutoksia tupakkamainontaan Suomessa. - Liitto kannattaa sellaisia toimenpiteitä, jotka tukevat mainonnan sananvapautta ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhdenvertaisesti liikenne- ja viestintäministeriölle rajattu ruutu -mainontaa koskevaan suositusluonnokseen - Rajattu ruutu -mainontaan tulee soveltaa samoja mainonnan periaatteita kuin muuhunkin markkinointiin. - Liitto kannattaa mainosalan itsesääntelyä erityisesti koskien uusia markkinointikeinoja mm. tarpeettomien rajoitusten estämiseksi. - Rajattu ruutu -mainonnan kestolle, määrälle tai äänenkäytölle ei tule tehdä rajoituksia. - Rajattu ruutu -mainonnassa ei tule edellyttää aina mainonta - sanan esiintymistä. - Ei ole riittäviä syitä rajoittaa mainoksien käyttöä eri ohjelmien yhteydessä. 18 Liiton kannanotot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Mainosvuosi TNS Gallup

Mainosvuosi TNS Gallup TNS Gallup Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2012 Milj. Euroa Muutos-% 1600 10 1400 1200 1000-1,4 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 5 0 800-5 600 400 200 0-15,8 1053 1079

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2011 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 24.1.2012 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Finska Laikaklubben ry PÖYTÄKIRJA AIKA 1.3.2014 klo 15.00-16.57 PAIKKA Sievi, Urjanlinna 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi vuosikokouksen Tervehdykset

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

5.11 KIRJASTOJURIDINEN YHTEISTYÖ

5.11 KIRJASTOJURIDINEN YHTEISTYÖ 5.11 KIRJASTOJURIDINEN YHTEISTYÖ Ajankohtaispäivä 4.11.2014 Pekka Heikkinen MIKSI KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ? Suomen liityttyä Euroopan Unioniin on kirjastoja koskevan sääntelyn valmistelu siirtynyt suurelta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot