Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2001

2

3

4 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään asiallista ja totuudenmukaista mainontaa ja pitämään huolta siitä, että mainostoiminta yleisesti tapahtuu markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Liitto toimii myös lausunnonantajana alan kysymyksissä sekä on yhteistoiminnassa valtiovallan, viranomaisten ja poliittisten päätöstentekijöiden kanssa pyrkien toiminnallaan mainonnan edellytysten vahvistamiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, toimituttaa tutkimuksia, tekee esityksiä, hankkii ja toimittaa jäsenistölleen tietoja mainoskeinojen ja -välineiden tehokkuudesta, pyrkii aikaansaamaan jäsenistönsä yhteisiä etuja turvaavia sopimuksia mainostyön, mainostilan, mainosajan sekä mainontaan liittyvien tutkimusten myyjien kanssa. Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen jäsenistölleen. 2 Toiminta-ajatus

5 Liiton 50. toimintavuosi Toiminta-ajatus Liiton johdon lausunnot Mainonnan toimintaympäristö Mainosalan yhteistyö Kansainväliset yhteydet Liiton kannanotot Jäsenpalvelu Asiantuntijapalvelut Internet- ja tietopalvelut Sopimusmallit ja arviointilomake Jäsentiedotteet Koulutustoiminta Julkaisutoiminta Organisaatio Työryhmätyö Johtokunta Muita liiton työskentelyyn osallistuneita jäsenyritysten edustajia Edustukset yhteistyöelimissä Vuosikokous Liiton toimisto Jäsenmaksut Talous Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Jäsenistö Liiton jäsenet 40 Sisällysluettelo 3

6 Puheenjohtajan puheenvuoro Historian käänteet yllättivät Vuosi 2001 jää historiaan monien tapahtumien ja yllättävien käänteiden vuotena. Se puhkaisi IT-kuplan, käänsi lupaavassa nousukiidossa olleet mainosinvestoinnit yllättäen laskuun, järkytti terroristi-iskuillaan ja lento-onnettomuuksillaan sekä toi meille euron, jonka sisäänajovaihe sai ainakin vähittäiskaupan väelle hien pintaan. Mitä tekemistä tällä kaikella on mainonnan kanssa? Aika paljonkin. IT-kuplan puhkeaminen vauhditti orastavan nettimainonnan näivettymistä, ja käänsi nettimainonnan investoinnit ennakkotietojen mukaan neljän prosentin laskuun. Lisäksi IT-alan räväkkä rekrytointimainonta hiipui ja oli osasyyllisenä luokitellun ilmoittelun volyymin laskuun sanoma- ja eräissä talousalan lehdissä. Se jätti jälkensä myös verkkopalveluihin ja nettikauppaan, joiden toiveikkaat tulevaisuuden odotukset eivät ainakaan vielä täyttyneet. Terroristi-iskujen on sanottu muuttaneen maailman täysin, mutta Suomen horisontista näin ei varmaankaan ole. Mainontaa niiden vaikutukset sivuavat lähinnä matkailun ja liikenteen osalta. Muiden toimialojen mainontaan vaikutukset ovat olleet vähäisiä ja lähinnä välillisiä. Euron sisäänajo aiheutti varsinkin vähittäiskaupalle paljon työtä. Mainosalalla sen vaikutukset näkyivät eri instanssien eurokampanjoinnin 1,8 miljoonan markan (0.3 miljoonan euron) piristysruiskeena mediamainonnassa. Kokonaisuutena suomalaiset mainostajat hoitivat markka/eurovaiheen vähintäänkin hyvin tyydyttävästi. Vuodesta 2002 voidaan odottaa epävarmaa talousvuotta, jolloin toimialakohtainen perusosaaminen markkinoinnissa ja mainonnassa on sille kuuluvassa arvossaan. Risto Mäkeläinen Puheenjohtaja 4 Puheenjohtajan puheenvuoro

7 Toimitusjohtajan puheenvuoro Relevanttia eettisyyttä Eettisyys ja kestävä kehitys ovat olleet viime aikojen kasvavia trendejä, joihin myös mainostajat joutuvat reagoimaan. On selvää, että suhtautuminen niihin voi olla ainoastaan positiivinen. Silti on muistettava, mikä on mainostavan yrityksen päätehtävä: Sen on ensisijaisesti huolehdittava liiketoimintansa kehittämisestä, sillä sehän lopulta koituu koko yhteiskunnan ja kuluttajien hyväksi. Mainostajien on siis nivellettävä eettisyyden ja kestävän kehityksen vaatimukset toimintaansa ja sanomaansa niin, että ne tukevat toisiaan. Eettisyyttä ja kestävää kehitystä korostavissa mainosväittämissä on keskityttävä sellaisiin asioihin, jotka ovat tuotteen kannalta kuluttajalle relevantteja. Näiden arvojen korostaminen toissijaisissa asioissa ei sekään täytä eettisyyden vaatimusta. Samalla näitä arvoja tulee tarkastella positiivisessa mielessä; missä tapauksissa siihen liittyvät argumentit ovat paikallaan ja omiaan herättämään myönteistä vastakaikua kuluttajissa. Katteettomat lupaukset esimerkiksi ympäristöystävällisyydestä ovat tuhoon tuomittuja. Eettisyys pitää sisällään monia asioita, mm. väkivallan käytön välttämisen mainonnassa. Sen huomioarvoa tuova vaikutus saattaa houkutella, mutta esimerkiksi lapsiin kohdistetussa mainonnassa vaaditaan tiukkaa ja korkeaa moraalia, josta ei saa huomioarvon tavoittelun takia lipsua. Samasta syystä mainostajien on syytä tarkastella mediaympäristöä entistä kriittisemmin silmin. Vuosi 2001 muodostui mainosinvestointien kokonaisuuden kannalta pettymykseksi. Positiivinen asia Mainostajien Liiton kohdalla on se, että liiton talous on tiukan budjettikurin ansiosta kaikesta huolimatta erinomaisessa kunnossa. Voimme lähteä uudelle taipaleelle hyvillä mielin. Ritva Hanski-Pitkäkoski Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan puheenvuoro 5

8 Mainonnan toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Kansainväliset talouden kasvunäkymät ovat olleet aikaisempaa heikommat. Maailmantalouden BKT:n kasvun arvioidaan ennusteissa jäävän vuosina 2001 ja 2002 parin prosentin tuntumaan ja ripeytyvän vuonna 2003 pitkän ajan keskimääräisen kasvun mukaiseen 4 prosentin vauhtiin. Yhdysvaltain terrori-iskut heikensivät lähiajan näkymiä, mutta vain tilapäisesti. Euroalueella on hyvät edellytykset palata suhdannetaantuman jälkeen pitkän aikavälin keskimääräiseen kasvuvauhtiin, mikäli kansainvälinen talous vastaavasti toipuu. Euroalueen ja etenkin Suomen vientikysyntä heikentyi maailmankaupan kasvun voimakkaan hidastumisen kautta. Vuoden 2001 viennin määrä jäi 3 prosenttia vähäisemmäksi kuin vuonna Vaikka viennin arvioidaan lähtevän kasvuun vuoden 2002 alkupuoliskolla, koko vuoden kasvuprosentti jäi vaatimattomaksi, 1 prosenttiin. Viennin kasvun painopiste on ollut tieto- ja viestintätekniikassa, mutta myös metsäteollisuudessa on tilaa viennin laajentumiseen maailmantalouden elpyessä. Kuluttajien luottamus Suomen tuleviin talousnäkymiin heikentyi vuoden 2001 aikana. Vaikka yksityisen kulutuksen kasvu on vuonna 2001 ollut hitaampaa kuin vuonna 2000, työllisyyden kohentuminen ja kotitaloussektorin vahva tulokehitys ylläpitivät yksityisen kulutuksen kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvun arvioitiin hidastuneen vuonna 2001 vajaaseen 2 prosenttiin, jolle tasolle sen arvioidaan vakiintuvan. Mainonnan määrän kehitys Talouden epävarmat näkymät heijastuivat myös markkinointiviestintäinvestointeihin. Vuonna 2001 mediamainonnan määrä väheni ensimmäistä kertaa seitsemän kasvuvuoden jälkeen. Mediamainontaan investoitiin 6,2 miljardia markkaa, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mediamainonta kääntyi laskuun vuoden toisella neljänneksellä. Mainonnan määrän kehitys mainosryhmittäin 2001 Sanomalehtimainonta Kaupunki- ja ilmaisjakelulehtimainonta Aikakauslehtimainonta Televisiomainonta Radiomainonta Verkkomainonta Elokuvamainonta Ulko- ja liikennemainonta Yhteensä keskimäärin Milj. Mk 3180,8 282,4 1099,3 1157, ,8 11,3 193,4 6226,6 Mk muutos-% -6,5-7,4-3,4-8,6 +5,8-7,4 +10,3-3,1-6 Suomen Gallup Mainostieto Oy 6 Mainonnan toimintaympäristö

9 Mainonnan toimintaympäristö Tutkimukset Mainostajien Liitto julkaisee vuosittain useita tutkimuksia, joissa selvitetään jäsenyritysten markkinointiviestinnän panostusten muutoksia ja kohteita. Mainosbarometri kertoo kaksi kertaa vuodessa mainospanostusaikeiden pääsuunnat sekä muutostrendit mediaryhmittäin. Sponsorointibarometrilla selvitetään tämän markkinointiviestinnän osa-alueen ennakoitua kehitystä yksityiskohtaisemmin ja Internet-barometri paljastaa uusimmat kehityssuunnat verkkoviestinnässä. Mainostoimistosuhteet ja palkkiotavat -tutkimus sisältää benchmarking-tietoa mm. alan keskimääräisistä palkkioista. Tutkimusbarometri luotaa markkinatutkimuksen näkymiä Mainosbarometri elokuu joulukuu 9 Saldo saadaan vähentämällä kasvattavien prosenttiosuudesta pienentävien prosenttiosuus. Saldo Mainosbarometri Mainostajat yhä optimistisia Syyskuussa 2001 julkistettu Mainosbarometri osoitti varovaisuutta yritysten markkinointiviestinnän panostussuunnitelmissa. Loppuvuodesta toteutettiin jälleen Mainosbarometrin tarkennuskysely. Se sisälsi positiivisempia näkymiä kuin aiempi tutkimus. Saldoluvuksi muodostui +9, joka saadaan vähentämällä mainosbudjettiaan kasvattavien mainostajien prosenttiosuudesta (35%) mainosbudjettiaan pienentävien prosenttiosuus (26%). Mainostajat uskoivat erityisesti mediamainontaan. Muiden menekinedistämiskeinojen käyttöä aiottiin vähentää. Medioiden käytössä merkittävin muutos on kiinnostuksen kasvu aikakauslehtimainontaan. Markkinointiviestinnän palveluyrityksistä mainosja mediatoimistojen käyttöä aiottiin lisätä Mainosbarometrin mukaan. Uusmediayritykset nousivat takaisin mainostajia kiinnostavien yhteistyökumppaneiden joukkoon. Kasvaa Ennallaan Pienenee Mainonnan toimintaympäristö 7

10 Mainonnan toimintaympäristö Mainostoimistosuhteet ja palkkiotavat Mainostoimistosopimukset perustuvat luottamukseen Aikaveloitus piti pintansa suosituimpana palkkiotapana mainostajien ja heidän mainostoimistojensa välisessä yhteistyössä. Kansainväliset trendit tulospalkkioinnin muodossa eivät vielä tulleet esille tämänvuotisessa Mainostoimistosuhteet ja palkkiotavat -tutkimuksessa. Toimistojen keskituntihinnoissa näkyi hienoista nousua, sen sijaan mainostajille hyvitettävät alennukset olivat säilyneet lähes ennallaan. Tutkimuksesta kävi ilmi, että Suomessa ei ole herätty seuraamaan mainostoimistojen kannattavuutta. Vain harva tarkasti asiakkuuttansa koskevat hyvitettävät alennukset tai muut kirjanpitotiedot. Myös kirjallisten mainostoimistosopimusten määrä oli alhainen kansainvälisesti verrattuna. Mainostoimistopalkkiotavat Aikaveloitus 50 Kokonaispalkkio 30 Palvelupalkkio brutosta 4 Palvelupalkkio netosta 2 Aikaveloitus ja palvelupalkkio brutosta 8 Aikaveloitus ja palvelupalkkio netosta 5 Tulokseen perustuva palkkio Mainonnan toimintaympäristö

11 Mainonnan toimintaympäristö Sponsorointibarometri Kiinnostus sponsorointiin jatkuu Vuoden 2001 Sponsorointibarometriin vastattiin ennen Lahden MM-kisoja. Tutkimuksen mukaan Mainostajien Liiton jäsenyritykset olivat lisäämässä panostuksiaan sponsorointiin. Vastanneista 29 prosenttia aikoi lisätä sponsorointiin käyttämiään markkoja ja 14 prosenttia vähentää niitä. Barometrin saldoluvuksi muodostui näin +15. Sponsorointikohteista suosituin oli edelleen urheilu. Ennustettu kulttuurin läpimurto kohteena ei toteutunut tässä tutkimuksessa. Sponsorointitulosten seuranta on tehostunut vuosi vuodelta. Tänä vuonna barometriin vastanneista yrityksistä 43 prosenttia ilmoitti mittaavansa systemaattisesti sponsorointinsa onnistumista. Sponsorointibarometri 2001 % vastaajista sponsoroinut 2000 Urheilu 95 Yksilöurheilu 53 Joukkueurheilu 74 Urheilutapahtumat 56 Kulttuuri 49 Taidelaitokset 15 Taidetapahtumat 31 Yksittäinen taiteilija 15 Viihdetapahtuma 30 Muut 59 Tiede 9 Koulutus 16 Sosiaaliset kohteet 34 Ympäristökohteet 9 TV, radio, elokuvat 19 Muutossuunnat saldo Mainonnan toimintaympäristö 9

12 Mainonnan toimintaympäristö Internet-barometri Mainostajat uskovat Internetiin asiakkaiden palvelukanavana Vuoden 2001 Internet-barometrin kysymyksiä muutettiin ajankohtaisemmiksi nopeasti muuttuvan tutkimuskohteen mukaan. Kokonaispanostukset Internetiin olivat kasvussa, mutta maltillisemmin kuin vielä vuosi sitten. Saldoluku oli +51: Internet-kokonaispanostusten kasvattajia oli 60 prosenttia ja vähentäjiä hieman yli 8 prosenttia. Mainostajat käyttivät Internetiä eniten nykyisten asiakkaiden palvelukanavana. Myös suurimmat kasvuaikeet kohdistuvat tähän käyttötapaan. Verkkokaupankäyntiäkin oltiin lisäämässä, kun taas Internet-mainonnan kasvu on pidättyväisempää. Mainostajat tutkivat Internetistä yleisimmin omien verkkosivujen kävijämääriä. Tutkimista aikoi edelleen kasvattaa 60 prosenttia vastaajista. Myös asiakastyytyväisyyden ja profiilien tutkimiseen aiottiin panostaa. Tutkimusbarometri Markkinatutkimusten kasvu jatkuu Tutkimusbarometri kyselyyn vastanneista yrityksistä 46 prosenttia ennakoi markkinatutkimusbudjettinsa kasvavan. Yli 8 prosenttia aikoi pienentää sitä. Barometrin saldoluvuksi saadaan + 37, joka oli samaa tasoa kuin edellisen vuoden tutkimuksessa. Tutkimustyypeistä tehtiin eniten mainonnan seurantatutkimuksia. Seuraavaksi eniten tutkittiin asiakas- ja työtyytyväisyyttä. Myös mainonnan ennakkotutkimusten asema on säilynyt vankkana käytetyimpien tutkimusten joukossa. Mainostajat arvioivat lisäävänsä erityisesti asiakastyytyväisyys- ja palvelun laatututkimuksia. Myös ulkoisen yrityskuvan tutkiminen kiinnosti mainostajia. Mainonnan seurantatutkimusten aseman uskottiin säilyvän vahvana. Internetin käyttötapojen kehitys Verkkokauppa B-to-B Verkkokauppa kuluttajille Uusasiakashankinta Kuluttajamainonta B-to-B-mainonta Saldo Kasvaa Ennallaan Pienenee 10 Mainonnan toimintaympäristö

13 Tietoyhteiskunnan murrosvaihe jatkui edelleen ja toimintaympäristön muutokset nopeutuivat. Digi-televisiolähetykset lähtivät käyntiin elokuussa. IT-alalla käytiin läpi rakennemuutos. Uusi talous verkkoineen, sähköisine kauppoineen, uusine mahdollisuuksineen tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi edellytti perusteellista markkinointiviestinnän uudelleentarkastelua. Vuorovaikutteisuus, asiakassuhteen hallinta ja markkinointiviestinnän integrointi nousivat keskiöön. Talouden taantuman johdosta mainonnan kustannustehokkuus tuli myös vahvasti esille. Näitä asioita käsiteltiin monipuolisesti liiton toiminnassa. Edunvalvonta Mainostajien Liitto toimii mainonnan ostajien markkinointipoliittisena edunvalvojana. Tässä tehtävässään liitto antoi markkinointia koskevia lausuntoja ja kannanottoja ministeriöiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja muiden viranomaisten muutosehdotuksiin. Liitto osallistui alan ostoehtojen ja kauppatavan kehittämiseen kannanotoin ja kirjelmin. Mainostajien Liitto edusti mainostajia alan asiantuntijana sekä julkisessa keskustelussa että koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa. Lisäksi toiminnassaan liitto pyrki mainonnan edellytysten vahvistamiseen yhteistyössä muiden mainonnan alan järjestöjen kanssa. Mainostajien Liitto oli edunvalvontatyössä yhteistyössä myös mainostajien kansainvälisen kattojärjestön World Federation of Advertisersin (WFA) kanssa. Mainonnan itsesääntely Liitto pitää tärkeänä mainosalan itsesääntelyn kehittämistä kansallisen ja EU-tason sääntelyn ohella. Liitto perusti yhdessä Mainonnan neuvottelukunnan kanssa Mainonnan eettisen neuvoston, joka on toiminut toukokuun alusta Keskuskauppakamarin yhteydessä. Neuvoston perustajiin kuuluvat Mainostajien Liiton lisäksi Aikakauslehtien Liiton, Sanomalehtien Liiton, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liiton, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n, Suomen Radioiden Liiton, Suomen Ulkomainosliiton ja Suomen Suoramarkkinointiliiton edustajat. Uuden itsesääntelyelimen tehtävänä on antaa lausuntoja mainontaan liittyvissä eettisissä kysymyksissä Kansainvälisen kauppakamarin Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen ja muihin niihin rinnastettavien sääntöjen pohjalta. Lisäksi neuvosto voi kehittää mainonnan eettisiä periaatteita. Lausuntoja voivat pyytää kuluttajat, elinkeinonharjoittajat sekä mainontaan liittyviä kysymyksiä käsittelevät järjestöt ja viranomaiset. Kuluttajille lausunnon saaminen on maksutonta. Itsesääntelyn tueksi liitto julkaisi uudistettuna maassamme ainutlaatuisen Mainonnan säännöt ja ohjeet -kansion sekä painettuna että verkossa. Julkaisu sisältää kaiken keskeisen markkinointiviestinnän sääntelyyn liittyvän sopimuspohjaisen ja lainsäädännöllisen aineiston. Liiton toimesta myös korostettiin itsesääntelyn vahvistamista niin kansallisella kuin EU-tasolla usein lausunnoin ja luennoin eri tilaisuuksissa. Mainosalan yhteistyö 11

14 Mainosalan yhteistyö Lapset ja mainonta Kansainvälisesti keskustelua herättänyt aihe lapsiin kohdistuvasta mainonnasta ei tänäkään kertomusvuonna noussut erityisesti esille Suomessa huolimatta siitä, että Ruotsi puheenjohtajakautenaan panosti huomattavasti tiukentaakseen lapsiin kohdistuvia markkinoinnin rajoituksia. Liitto oli yhteydessä suoraan kulttuuriministeri Suvi Lindéniin, koska asia oli esillä Falunissa pidetyssä EU-ministerien tapaamisessa. EU:n jäsenmaiden yleinen kanta oli, että lapsiin kohdistuva mainonta tullaan ottamaan esille erityisesti käsiteltäessä Televisio ilman rajoja - direktiivin uusimista. Liitto korosti jäsenyrityksilleen hyvään liike-etiikkaan kuuluvan itsesääntelyn merkitystä. Yhteyksissään kuluttajaviranomaisiin sekä koulutus- ja tiedotustoiminnassaan liitto tähdensi itsesääntelyn toimivuutta ja joustavuutta myös lapsiin kohdistuvassa mainonnassa kieltojen ja lainsäädännön sijasta. Järjestöyhteistyö Mainostajien Liiton johto osallistui Mainonnan neuvottelukunnan toimintaan yhdessä Aikakauslehtien Liiton, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n, Sanomalehtien Liiton, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liiton, Suomen Radioiden Liiton ja Suomen Ulkomainosliiton kanssa. Neuvottelukunta käsitteli intermediatason markkinointiin liittyviä yhteisiä asioita sekä markkinointiviestinnän kauppatavan kehittämistä, itsesääntelyn vahvistamista ja alan sääntelyyn liittyviä kysymyksiä. Mainostajien Liitto julkaisi yhteistyössä Mainonnan neuvottelukunnan kanssa Mainonnan määrä ja Yleisön suhtautuminen mainontaan -tutkimukset. Mainostajien Liitto kommentoi muiden järjestöjen, kuten ICC:n kansainvälisen kauppakamarin, Keskuskauppakamarin ja Suomen Suoramarkkinointiliiton, mainontaa koskevia hankkeita. Liitto toimi myös lainsäädäntöön liittyvien lausuntojen antamisen yhteydessä yhteistyössä Keskuskauppakamarin, Viestinnän Keskusliiton, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton, Suomen Suoramarkkinointiliiton, Suomen Kaapelitelevisioliiton ja FiCom:in kanssa. 12 Mainosalan yhteistyö

15 Mainosalan yhteistyö Mainonnan kauppatapa Mainostajien Liitto on pitänyt edelleen mediaostoehtojen kehittämisen tavoitteina läpinäkyvyyden, tasapuolisuuden, kustannusvastaavuuden ja selkeyden periaatteita sekä Kilpailuviraston kauppatapaa koskevan päätöksen saattamista käytäntöön kokonaisuudessaan. Kilpailuvirasto on päätöksellään muuttanut mainonnan kauppatapaa siten, että etuja ja alennuksia myönnettäessä kaikkia asiakkaita, myös suoraan ostavia mainostajia, on kohdeltava tasapuolisesti. Liitto seurasi aktiivisesti ostoehtojen kehitystä ja totesi, että muuttunut käytäntö ei kaikilta osin ole mennyt läpi. Tähän liittyen käytiin keskusteluja keskeisimpien medioiden kanssa. Lisäksi liitto osallistui muutamien medioiden ja markkinatutkimustoimistojen ostoehtojen kehittämiseen. Mainontaa koskevat sopimukset Liitto korosti kirjallisten yhteistyösopimusten tekemisen merkitystä yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisen tärkeänä liitto piti tekijänoikeuksien määrittämistä sekä alihankkijoiden kustannuksista ja palkkioista yksityiskohtaisesti sopimista. Liitto toi myös keskusteluissa esiin kansainvälisesti kiinnostavaksi palkkiotavaksi tulleen tulospalkkioinnin. Liitto käynnisti hankkeen uudistaa jäsenistön käytössä olevat yhteistyösopimukset sekä laatia jäsenistön käyttöön uusia mainontaa koskevia sopimusmalleja. Markkinointiviestinnän digitalisoituminen ja Internet EU- ja kansallisella tasolla kiinnostuksen kohteiksi tulivat uudet markkinoinnin keinot. Markkinointiviestinnän digitalisoituessa rajattu ruutu- ja virtuaalimainonta nousivat esille digitaalista tvmainontaa koskevissa keskusteluissa. Liitto kannatti edelleen ICC:n Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen periaatetta, jonka mukaan mainonnan on erotuttava ohjelmasisällöstä, kuitenkin huomioon ottaen uusien markkinointikeinojen suomat uudet mahdollisuudet. Virtuaalimainonnan osalta keskusteltiin esiin tulleesta kannasta, jonka mukaan virtuaalimainontaa ei tule sallia muutoin kuin niissä yhteyksissä, joissa mainontaa käytetään tavanomaisesti nykyisinkin. Viestinnän digitalisoituminen viritti myös keskustelun sisältöjen tuottamista koskevan lainsäädännön yhdistämisestä, johon liitto otti kantaa myös viranomaisten ja muiden tahojen kanssa käymissään keskusteluissa. Mainostajien Liitto seurasi tiiviisti digitaalisesta televisiosta käytyä keskustelua sen aloittaessa toimintansa kuluneen vuoden aikana ja osallistui edelleen Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n kanssa yhteistyössä ns. Digipäät - työryhmässä alan kehityksen seurantaan Suomessa. Mainosalan yhteistyö 13

16 Mainosalan yhteistyö Internet-mainonta ja Internet-kaupankäynti olivat edelleen voimakkaan kiinnostuksen kohteena. Liiton tavoitteena on tämän uuden markkinapaikan uskottavuuden ja kuluttajien luottamuksen saavuttaminen. Jäsenyritysten ohjenuorana mainonnan toteutuksessa ovat liiton suosittamat ICC:n Internet-mainonnan kansainväliset perussäännöt. Yhteistyö alan yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa Osallistuttiin uuden Markkinointialan ammattitutkinnon kehittämiseen. Vakiintunutta yhteistyötä jatkettiin Helsingin, Vaasan ja Turun kauppakorkeakoulujen sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen kanssa. Luennoitiin alan oppilaitoksille Mainostajien Liiton toiminnasta, itsesääntelystä, tekijänoikeuksista ja mainosalaa koskevien sopimuksien laatimisesta. Suomalaisen m historia Mainostajien Liit 1998 käynnistäm historia -projekti kaistiin huhtikuus uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia. Kyseessä on mittava tutkielma ja perusteellinen kuvaus mainonnasta osana suomalaista kulttuurihistoriaa. Teoksessa esitellään monipuolisesti ja lukuisin esimerkein mainonnan keinoja, sisältöä ja tyylilajeja. Kirjan liitteenä on myös DVD-levy, joka esittelee elokuva-, televisioja radiomainontaa. Teos sai ilmestyttyään runsasta julkisuutta lehdissä ja televisiossa. Yritysjohto Markkinointiviestinnän merkitys yritysjohdon tehtäväkentässä tulee korostumaan kestävää kehitystä ja ympäristöä koskevien tavoitteiden yrityksille kohdistamien vaateiden vuoksi. Vaaliakseen yritysjohdon sitoutumista ja tuloshakuisuutta yrityksensä mainontaan liitto päätti palkita VUODEN MAINOSTAJA -tunnuksella, nyt 16. kerran, mainonnassaan esimerkillisen jäsenyrityksen. Tunnustuksen sai kertomusvuonna Kekkilä Oyj. 14 Mainosalan yhteistyö

17 Mainosalan yhteistyö Mainostajien Liitto 50 vuotta Juhlapäivää vietettiin Scandic Hotel Continentalissa 300 vieraan voimin. Tilaisuudessa jaettiin uuden Mainostajien rahaston ensimmäiset palkinnot, jotka luovutettiin alan tutkimusta ansiokkaasti edistäneille Turun Kauppakorkeakoulun dosentti Pirjo Vuokolle ja Helsingin kauppakorkeakoulun mainonnan professori Liisa Uusitalolle. Juhlaa värittivät myös puheet ja kiitokset 26 vuotta liittoa luotsanneelle toimitusjohtaja Kristiina Suhoselle hänen siirtyessään eläkkeelle toukokuun alussa. Muuta - Osallistuttiin Mainonnan Viikko -tapahtumaan tukemalla sen järjestelyjä taloudellisesti ja osallistumalla tilaisuuksiin. - Oltiin yhteistyössä SATU ry:n ja Suomen Markkinointiliiton kanssa jokavuotisessa Voitto-mainoselokuvakilpailussa sekä Mainoselokuva-seminaarissa. - Osallistuttiin Yhteiskuntaviestinnän yhdistyksen toimintaan mm. olemalla mukana Vuoden Yhteiskuntaviestintäkampanjan valitsemisessa ja toimimalla yhdistyksen hallituksessa. - Osallistuttiin Lääketeollisuus ry:n järjestämän Vuoden lääkemainoksen valitsemiseen toimimalla raadin puheenjohtajana. Mainosalan yhteistyö 15

18 Mainosalan yhteistyö Adprofit toimivampaa mainontaa -kilpailu Adprofit 2000 kilpailun tulokset julkistettiin Yhteensä 30 työtä kilpaili paremmuudesta. Sarjassa Uutuustuotteet, -palvelut, -merkit ja -yritykset palkittiin Gigantti Oy:n Gigantin lanseerauskampanja, mainostoimistona hasan & partners oy. Kekkilä Oyj:n Kekkilä-brandin uudelleenasemointi kampanja ja mainostoimisto Kaisaniemen Dynamo Oy voittivat sarjan Markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset. Kummallekin voittajatiimille luovutettiin kunniakirjan lisäksi markan suuruinen palkinto. Kunniamaininta erinomaisesta kampanjaselostuksesta annettiin Hartwall Oyj:n Upcider-siiderin lanseerauskampanjalle. AdProfit kilpailuun osallistui 25 kampanjaa. Parhaat kampanjat palkitaan tammikuussa Kilpailun yhteistyökumppanit ovat Aikakauslehtien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liitto, Suomen Radioiden Liitto ja Suomen Ulkomainosliitto. 16 Mainosalan yhteistyö

19 Kansainväliset yhteydet Mainostajien kansainvälinen edunvalvonta World Federation of Advertisers (WFA) on maailmanlaajuinen mainostavien yritysten edunvalvoja, joka on perustettu vuonna Jäseninä on tällä hetkellä lähes 50 kansallista mainostajien liittoa ja lähes 30 eri alojen suuryritystä. (www.wfanet.org) WFA:n päätehtävä on puolustaa kaupallisen viestinnän vapautta. Sen tavoitteena on luoda ympäristö - jossa vapaata ja lainmukaista kaupallista viestintää ohjaa vastuullinen itsesääntely - joka kannustaa mainosinvestointien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja suosii kaupallista läpinäkyvyyttä markkinointiviestinnän toimistojen ja konsulttien kanssa. Vuonna 2001 WFA on mm.: - kehittänyt edelleen yhteistyökumppaneidensa kanssa Freedom of Information for Children (FIC) -ohjelmaa. FIC puolustaa oikeutta viestiä lasten kanssa vastuullisesti. FIC mm. järjesti syksyllä Lapset ja mainonta -aiheesta tiedotustilaisuuden, johon kaikki Euroopan parlamentin edustajat kutsuttiin. Freedom of Information for Children ohjelman oma sivusto on osoitteessa - vastannut Ruotsin puheenjohtajuusaikanaan antamiin lausuntoihin lapsille suunnatun mainonnan rajoittamisesta. - ottanut kantaa Televisio ilman rajoja direktiivin uudistamiseen, mm. vaatinut Country of Origin perusperiaatteen säilyttämistä ja korostanut itsesääntelyn merkitystä. - ottanut kantaa asetusehdotukseen myynninedistämiskeinoista. - tukenut perusperiaatteiltaan Vihreää kirjaa kuluttajansuojasta Euroopan Unionissa. - osaltaan vaikuttanut siihen, että Sähköisen viestinnän tietosuoja direktiiviehdotusta muutettiin mainostajille myönteiseen suuntaan. - tavannut säännöllisesti Euroopan komission ja parlamentin edustajia. - järjestänyt Tokiossa lokakuussa kongressin, johon osallistui yli 700 mainostajien, mainostoimistojen ja median edustajaa kaikkialta maailmasta. Liitto osallistui WFA:n toimintaan mm. kommentoimalla WFA:n lausuntoluonnoksia ja osallistumalla aktiivisesti mainontaa koskevaan kirjeenvaihtoon WFA:n ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Kansainväliset yhteydet 17

20 Liiton kannanotot liikenne- ja viestintäministeriölle sähköisistä allekirjoituksista ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä - Esitys edistää varmennepalveluiden kehittymistä ja se tulisi hyväksyä mahdollisimman paljon direktiivin mukaisena tasapuolisen kilpailun ylläpitämiseksi. - Laatuvarmenteen avulla tehtyä allekirjoitusta tulee kohdella samalla tavalla kuin käsintehtyä. - Muillakin varmenteilla tehdyillä allekirjoituksilla tulee olla oikeusvaikutuksia. - Oikeushenkilöiden allekirjoituksen oikeudellinen sisältö tulisi selventää oikeusministeriölle lausunto sähkökauppatyöryhmän mietinnöstä - Sitoviin sopimuksiin on oltava mahdollista ryhtyä ilman vastaanottoilmoituksen tekemistä. - Sopimusten muotovapauden ja vapaan todistelun on oltava verkossa myös hallitsevia periaatteita. - Tekijänoikeuden haltijalla ei tule olla oikeutta estää tiedon käyttöä verkossa enempää kuin muillakaan immateriaalioikeuksien haltijoilla mm. teos -käsitteen tulkinnanvaraisuuden johdosta. - Turvaamistoimenpiteet on otettava käyttöön viranomaisten päättäessä yksiselitteisistä oikeudenloukkauksista kannanotto kulttuuriministerille lapsiin kohdistuvasta mainonnasta EU:n kulttuuriministerien tapaamiseen liittyen Liitto yhtyy EU-komission tutkimukseen, jonka mukaan sopivin lähestymistapa lapsiin kohdistuvan mainonnan sääntelyssä on riittävä ja joustava viitekehys, jonka puitteissa eri jäsenvaltiot täydentävät erilaiset kulttuurinsa ja traditionsa huomioiden. - Lapsiin suunnattavaan tv-mainontaan kohdistuu äärimmäisen pieni määrä valituksia ja trendi ei osoita niiden kasvua. - Liitto ei kannata Ruotsin puheenjohtajuuskaudellaan ehdottamia rajoituksia lapsille suunnattuun mainontaan liikenne- ja viestintäministeriölle viestintälakiin liittyvistä näkökohdista - Liitto kannattaa tasapuolista kilpailua eri medioiden välillä tukevaa lainsäädäntöä. - Kaapelitelevisioverkkoa tulisi voida käyttää julkisen ja muiden digitaalisten televisio- ja radio-ohjelmistojen jakeluun. - Jakelusta aiheutuvat kustannukset tulee jakaa tasapuolisesti huomioon ottaen osapuolten saama hyöty. - Sisällöntuottajilla tulee olla oikeus saada operaattorilta laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja. - Mainostajilla ja kuluttajilla tulee olla mahdollisuus liikkua eri ympäristöissä vapaasti ilman operaattoreiden väliintuloa liikenne- ja viestintäministeriölle koskien ehdotusta tupakkamainontadirektiiviksi - Liitto totesi suullisessa lausunnossaan, ettei direktiiviehdotus tulisi tuomaan käytännössä muutoksia tupakkamainontaan Suomessa. - Liitto kannattaa sellaisia toimenpiteitä, jotka tukevat mainonnan sananvapautta ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhdenvertaisesti liikenne- ja viestintäministeriölle rajattu ruutu -mainontaa koskevaan suositusluonnokseen - Rajattu ruutu -mainontaan tulee soveltaa samoja mainonnan periaatteita kuin muuhunkin markkinointiin. - Liitto kannattaa mainosalan itsesääntelyä erityisesti koskien uusia markkinointikeinoja mm. tarpeettomien rajoitusten estämiseksi. - Rajattu ruutu -mainonnan kestolle, määrälle tai äänenkäytölle ei tule tehdä rajoituksia. - Rajattu ruutu -mainonnassa ei tule edellyttää aina mainonta - sanan esiintymistä. - Ei ole riittäviä syitä rajoittaa mainoksien käyttöä eri ohjelmien yhteydessä. 18 Liiton kannanotot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

SPONSOROINTIBAROMETRI 2009. Sponsorointibarometri 2009 1

SPONSOROINTIBAROMETRI 2009. Sponsorointibarometri 2009 1 SPONSOROINTIBAROMETRI 2009 1 pähkinänkuoressa Sponsoroinnin arvo vuonna 2008 noin 179 Me, nousua edellisvuodesta 8%. Sponsoroinnin lajeittain kehitys hyvin tasaista. Sponsorisopimusten keskikesto on 2

Lisätiedot

toimintakertomus 2006

toimintakertomus 2006 toimintakertomus 2006 toimintaperiaatteet Mainostajien Liiton tehtävä on antaa mainostajille taloudellista hyötyä, vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän

Lisätiedot

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri Mainosbarometri lokakuu 017 Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna 018 017 016 015 014 013 01 011 010 009 008 53 4-4 -9-15 -16 33 19-41 36 16 Mainosbarometri tehdään

Lisätiedot

TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.

TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal. TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.com Lehdistötiedote marraskuu 2013 MEDIAMAINONNAN LASKU LOIVENI

Lisätiedot

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS Mainosvuosi 2014 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys Milj. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Muutos-% 6,5 6,4 10 3,3 3,7 4,8 3,7 1,7 5-2,9-2,6 0-8,1-5 -10-15,8-15 1150 1189 1236

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Mainosvuosi TNS Gallup

Mainosvuosi TNS Gallup TNS Gallup Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2012 Milj. Euroa Muutos-% 1600 10 1400 1200 1000-1,4 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 5 0 800-5 600 400 200 0-15,8 1053 1079

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013

1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013 1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on alan edunvalvoja elinkeino-

Lisätiedot

Heljä Näränen, Simo Mannervesi ja Kyösti Leikas. Ennen varsinaisen kokouksen alkua pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneille jäsenille.

Heljä Näränen, Simo Mannervesi ja Kyösti Leikas. Ennen varsinaisen kokouksen alkua pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneille jäsenille. Toimintavuosi 2015 Alkon Eläkkeensaajien yhdistys ry perustettiin 27.5.1960. Nykyisen nimensä Alko-Altian Seniorit ry se sai vuonna 2007. Kertomusvuosi oli siis 55. toimintavuotemme. Yhdistyksen useat

Lisätiedot

MEDIAMAINONTA LASKI 2,7 % VUODEN 2014 KOLMANNEN KVARTAALIN AIKANA

MEDIAMAINONTA LASKI 2,7 % VUODEN 2014 KOLMANNEN KVARTAALIN AIKANA TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.com Lehdistötiedote marraskuu 2014 MEDIAMAINONTA LASKI 2,7 %

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2011 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 24.1.2012 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Mainonnan eettinen neuvosto 2014 Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Esitys Mikä mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on Mitkä seikat vaikuttavat mainoksen hyvän tavan vastaisuuden arviointiin Vuoden

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006 Divia-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006 12.1.2006 Jari Vesanen Thomas Michelsson Mika Raulas SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2006... 3 Kanavien käyttö 2005... 3 Kanavien käytön

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

Mainosvuosi 2008. Kirsi Maste

Mainosvuosi 2008. Kirsi Maste Mainosvuosi 2008 Kirsi Maste Agenda 1. Mainonnan kokonaiskehitys Mainosvuosi 2008 2. Media- ja toimialaryhmät Kalastajatorppa 3. Merkkimainonta 4. Toimialat 5. Mainostajat ja mediat 6. Yhteenveto Kirsi

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Mainosvuosi 2009. Marja Honkaniemi

Mainosvuosi 2009. Marja Honkaniemi Mainosvuosi 2009 Marja Honkaniemi Agenda 1. Mainonnan kokonaiskehitys Mainosvuosi 2009 2. Mediaryhmät Restaurant Pörssi 3. Merkkimainonta 4. Toimialaryhmät 5. Mainostajat ja mediat 6. Yhteenveto Marja

Lisätiedot

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007

DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007 Divia-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007 12.1.2007 Jari Vesanen SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2007... 3 Kanavien käyttö 2006... 4 Kanavien käytön kehittyminen vuonna 2007... 5

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Markkinatutkimuksen painopisteet: laatu, eettinen toiminta ja koulutus

Markkinatutkimuksen painopisteet: laatu, eettinen toiminta ja koulutus Markkinatutkimuksen painopisteet: laatu, eettinen toiminta ja koulutus 1 2011 : Maailman johtavat yritykset toipuivat Lähde: Annual reports 2009 2010 2011-4,6 ESOMAR G.M.R. 2,8 0 6,5 5,6-3,8 20,9 4,6-7,3

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Self-Regulation of the Finnish MR market A co-operative venture. Andrew Cannon 25 th April 2013

Self-Regulation of the Finnish MR market A co-operative venture. Andrew Cannon 25 th April 2013 Self-Regulation of the Finnish MR market A co-operative venture Andrew Cannon 25 th April 2013 copyright efamro 2012 1 Agenda Taustaa Miksi itsesäätely on tärkeää? Periaatteet Mitä säädellään? Organisaatio

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi

Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Helsinki 17.10.2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: tarja.itaniemi@mintc.fi Lausunto työryhmän ehdotuksesta AV-direktiivin voimaan saattamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

MEDIAMAINONTA LASKI 4,9 % VUODEN 2014 NELJÄNNEN KVARTAALIN AIKANA

MEDIAMAINONTA LASKI 4,9 % VUODEN 2014 NELJÄNNEN KVARTAALIN AIKANA TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.com Lehdistötiedote helmikuu 2015 MEDIAMAINONTA LASKI 4,9 % VUODEN

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan. Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010

Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan. Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010 Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010 DIGITAALINEN MARKKINOINTI AIKUISTUMISEN KYNNYKSELLÄ Digitaalisen markkinoinnin

Lisätiedot

Osuuskauppa Keskimaa. Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija 13.2.2014. Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaa. Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija 13.2.2014. Osuuskauppa Keskimaa Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija Nimenmuutos 23.4.2013: Keskimaa Osk on nyt Toiminta-ajatus Keskimaan toiminnan tarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluja asiakasomistajille - Keskimaa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot