Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268"

Transkriptio

1 Sampo-

2 Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2

3 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi 2013 lukuina 8 Strategia 11 Konsernin rakenne 12 Organisaatio 13 Liiketoiminnat 14 If Vahinkovakuutus 15 Nordea 16 Mandatum Life 17 Henkilöstö 18 If Vahinkovakuutus 20 Mandatum Life 21 Yritysvastuu 21 If Vahinkovakuutus 26 Mandatum Life 3

4 Konserni Konsernijohtajan katsaus Ennätykset on tehty rikottaviksi Finanssialan toimintaympäristö oli vuonna 2013 edellisvuoden kaltainen: Hidas talouskasvu, matala korkotaso, merkittävästi lisääntyvä sääntely ja harkitsemattomat ylimääräiset verot sekä muut rasitteet muodostivat kaiken kaikkiaan haastavat olosuhteet. Vaikeassa tilanteessa on nöyrästi toimittava entistä kurinalaisemmin: vähennettävä riskejä, tehostettava toimintaa ja tehtävä entistä enemmän töitä. Ei pidä odotella parempia aikoja, vaan on toimittava. Palvelujen siirtyminen internetiin ja yhteiskunnassa tapahtuva digitalisointi yleisesti muuttavat toimialamme perusteita, ja asiakastarpeiden muutosten ymmärtämisestä tulee kriittinen kilpailutekijä. Olemme markkinajohtajia toimialueillamme, joten meillä on ja tulee jatkossakin olla alan muita toimijoita paremmat edellytykset vastata rakennemuutosten tuomiin haasteisiin. Vuosi 2013 oli heikosta toimintaympäristöstä huolimatta Sammolle erinomaisen menestyksekäs. Joulukuussa osakkeen arvo kohosi kaikkien aikojen korkeimmaksi kurssin yllettyä lähes 36 euroon ja helmikuussa 2014 osakekurssi ylitti 37 euroa. Kaikkien aikojen paras yhdistetty kulusuhde Sammon vahinkovakuutustoiminta paransi vuonna 2013 monia aiempia ennätyksiään: 929 miljoonan euron tulos ennen veroja oli paras kautta aikojen ja yhdistetty kulusuhde ylsi uuteen ennätykseen 88,1 prosenttiin. Asiakaspalvelua kehitettiin edelleen 4

5 Konserni monilla tavoin. Erityisen merkittävää oli jakeluyhteistyön käynnistäminen Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean kanssa Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa. Omistusosuutemme arvo osakkuusyhtiö Topdanmarkissa on lähes kaksinkertaistunut ja se jopa kävi vuoden aikana uudessa huippuarvossaan. Myös omistusosuutemme 28 prosenttia äänivallasta on nyt suurimmallaan. Omistusosuutemme kasvanee tulevaisuudessa edelleen Topdanmarkin jatkaessa omien osakkeidensa ostoja ja mitätöintejä. Nordean markkina-arvo uuteen ennätykseen Ruotsin valtion myytyä Nordea-omistuksensa vuonna 2013 väistyi pankin omistajarakenteeseen liittynyt epävarmuus. Nordea-sijoituksemme (omistusosuus 21,2 prosenttia) oli alun perin noin 5,6 miljardia euroa; vuoden 2013 lopussa omistusosuuden kirja-arvo oli 6,9 miljardia euroa. Omistuksemme markkina-arvo ylitti tuolloin kirja-arvon yli 1,5 miljardilla eurolla. Lisäksi Nordea on omistusaikanamme maksanut meille osinkoja 1,2 miljardia euroa. Osakkuusyhtiömme Nordean tasaisen hyvä tuloskehitys näkyi myös yhtiön markkina-arvossa: tammikuussa 2014 syntyi uusi ennätys 42,5 miljardia euroa. sijoitussidonnainen maksutulo oli paras kautta aikain ja jakeluyhteistyö Danske Bankin kanssa menestyi paremmin kuin koskaan. Samalla Mandatum Life teki historiansa parhaan riski- ja kustannusliikkeen summasta muodostuvan vakuutusteknisen tuloksen. Myös asiakastyytyväisyys parani edelleen aiempien vuosien tapaan. Sampo-konsernin riskikorjattu sijoitustulos oli hyvä: Vahinkovakuutuksen sijoitustuotto käyvin arvoin oli 5,0 prosenttia ja henkivakuutuksen 7,1 prosenttia. Osakeja korkosijoitukset menestyivät, mutta kehittyvien markkinoiden sijoitukset ja valuuttatulos jäivät tavoitteista. Osinkoehdotus 1,65 euroon Hitaan kasvun vallitessa on syytä kiinnittää huomio kassavirtaan ja allokoida pääomat oikein. Vahvan tuloksemme ansiosta Sammon hallitus esittää osingon nostamista 1,65 euroon osakkeelta. Omistaja-arvon kasvattaminen on edelleen päätehtävämme. Sampo on vakaa osingonmaksaja. Vaikka tulevien osinkojen suuruutta emme luonnollisestikaan pysty arvioimaan ennalta, pyrimme tasaisesti kasvavaan voitonjakoon. Sijoitussidonnainen maksutulo paras kautta aikain Myös henkivakuutuksessa vuosi 2013 oli ennätyksellinen: 909 miljoonan euron suuruinen Kari Stadigh Konsernijohtaja 5

6 Konserni Vuosi 2013 lukuina Avainluvut Sampo-konserni, 2013 Milj Muutos-% Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Osakkuusyhtiö (Nordea) Henkivakuutus Omistusyhteisö (pl. Nordea) Tilikauden tulos Muutos Osakekohtainen tulos, euroa 2,59 2,51 0,08 Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos, euroa 2,54 3,37-0,83 Osakekohtainen substanssi, euroa 22,15 17,38 4,77 Keskimääräinen henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % 184,4 170,9 13,5 Oman pääoman tuotto, % 13,8 19,9-6,1 Osakkeen hinta Sampo Oyj,

7 Konserni Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, Kpl Osakkeen vaihto BATS, Burqundy, Chi-X, Turqoise Osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Osakkeen perustiedot A -osake B -osake Pörssisi Nasdaq OMX Helsinki ISIN-koodi Lista OMXH Suuret yhtiöt Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) Toimiala Rahoitus Äänimäärä/osake Listautumispäivämäärä Kaupankäyntitunnus Bloomberg Reutersers ISIN-koodi SAMAS (OMX) SAMAS FH SAMAS.HE FI Osakkeiden lukumäärä Äänimäärä/osake 1/osake FI /osake Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi. 7

8 Konserni Strategia Sampo-konserni pyrkii luomaan omistaja-arvoa. Arvoa luovat tehokkaat ja erittäin kannattavat liiketoiminnat ja sijoitukset tilanteissa, joissa tuottopotentiaalin arvioidaan olevan korkea ja riskien hallittavissa. Osakkeenomistajat hyötyvät syntyvästä arvonnoususta korkean ja vakaan osinkotuoton muodossa. Sampo-konsernin liiketoiminta-alueet ovat vahinko- ja henkivakuutus. Vahinkovakuutusta harjoitetaan Ifbrändin ja henkivakuutusta Mandatum Life -brändin alla. Konserni on myös Pohjoismaiden johtavan pankin Nordean suurin omistaja. Sammolla ei ole tiukasti määriteltyä konsernitason strategiaa, mutta sen liiketoiminta-alueille on määritelty selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin (RoE) perustuvat strategiat. Emoyhtiö Sampo Oyj:n A-osake on listattu Nasdaq OMX Helsingissä. Emoyhtiö asettaa tyttärilleen taloudelliset tavoitteet. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnoissa oman pääoman tuoton on oltava vähintään 17,5 prosenttia. Lisäksi vahinkovakuutuksessa on asetettu erillinen tavoite yhdistetylle kulusuhteelle, jonka tulee alittaa 95 prosenttia jokaisena vuonna. Taloudelliset tavoitteet

9 Konserni If Vahinkovakuutus turvallisuutta ja vakautta Ifin missio on tarjota vakuutusratkaisuja, jotka tuovat turvallisuutta ja vakautta asiakkaiden liiketoimintaan, asumiseen ja arkeen. Yhtiön visio on olla Pohjoismaissa ja Baltiassa johtava vahinkovakuuttaja, jolla on tyytyväisimmät asiakkaat, erinomainen vakuutusosaaminen ja ylivoimainen kannattavuus. Ifin strategisina, pitkän aikavälin tavoitteina ovat alan paras kannattavuus ja asiakastyytyväisyys sekä hyvä luottokelpoisuus. Taloudellisina tavoitteina ovat alle 95 prosentin yhdistetty kulusuhde ja vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto. Ifin pitkän aikavälin tavoite vahvan ja vakaan kannattavuuskehityksen varmistamiseksi perustuu terveeseen liiketoimintaan, johtavaan kustannusasemaan sekä alan tyytyväisimpiin asiakkaisiin, erinomaiseen vakuutusosaamiseen ja matalariskiseen sijoitusstrategiaan. Ifin neljä strategista suuntaa kuvaavaa avainaluetta ovat: Lisäarvo asiakkaalleaalle If ylittää asiakkaiden odotukset parhailla vakuutusratkaisuilla, nopealla ja oikeudenmukaisella korvaustoiminnalla ja ystävällisellä palvelulla. Keskittyminen vakuutusosaamiseen If vahvistaa tietoisesti organisaation kykyä kehittää, hinnoitella ja myydä vakuutustuotteita sekä ennaltaehkäistä ja käsitellä vahinkoja. Pohjoismainen liiketoimintamalli If luo kilpailuetua hyödyntämällä suurten yksiköiden tuomia etuja ja jakamalla osaamistaan yhteisen, Pohjoismaissa ja Baltiassa soveltamansa toimintamallin avulla. Tasapainoisen riskin sijoitusstrategia If noudattaa matalariskistä sijoitusstrategiaa tasapainottamalla vakuutusvastuunsa ja sijoitusvarallisuutensa valuuttojen ja duraation suhteen. Ylimääräinen pääoma sijoitetaan vahvistamaan kokonaistuottoa. Mandatum Life rahan ja hengen asiantuntija Mandatum Life on johtava henkilöriskien turvaaja ja arvostettu asiakasvarojen hoitaja Suomessa ja Baltian maissa. Uusmyynnissä Mandatum Lifen päätuotealueita ovat sijoitussidonnaiset säästösopimukset ja ryhmäeläkkeet sekä riskivakuutukset. Sijoitussidonnaisella yksilöllisellä eläkevakuutuksella ja koko laskuperustekorollisella kannalla on olemassa olevan taseen takia merkittävä asema yhtiössä, vaikka ne eivät olekaan aktiivisessa myynnissä. Viime vuosina Mandatum Lifen toiminta on laajentunut henkivakuutustoimialan lisäksi yritysten eläkesäätiöiden ja -kassojen hoitoon keskittyvään eläkepalveluun sekä täydentänyt erilaisia yritysten henkilöstön palkitsemiseen liittyviä palveluita, mm. henkilöstörahastopalveluin. Tarve henkivakuutusalan ulkopuolisille toiminnoille kasvoi yhtiön lopetettua myös yritysten yksilöllisten eläkevakuutusten myöntämisen uusiin vakuutuksiin tulleiden eläkeikään liittyvien muutosten johdosta. Mandatum Life tulee jatkossakin tarkastelemaan uusia nykyistä liiketoimintaa tukevia mahdollisuuksia. Mandatum Life nojaa Suomessa kolmeen myyntikanavaan: yritysmyyntiin erikoistuneisiin omiin myyntiryhmiin, varakkaaseen asiakaskuntaan keskittyneeseen varainhoidon organisaatioon sekä Danske Bankin verkostoon. Mandatum Life arvioi suomalaisten tarpeen varautua eläkeajan toimeentuloon sekä henkilöriskeihin olevan edelleen kasvussa. Yhtiö uskoo, että yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten rooli lakisääteisen työeläkkeen täydentäjänä on jatkossa entistäkin merkittävämpi. Yritysmyyntikanavan osalta pyritään tulevaisuudessa vastaamaan entistä paremmin myös asiakkaiden sijoittamiseen liittyvien tarpeiden ratkaisemiseen. Lisäksi yritysten uskotaan saavan merkittävää lisäarvoa kattaessaan työntekijöidensä henkilöriskejä vapaaehtoisilla henkilöriskivakuutuksilla. Mandatum Life on tarjonnut omia varainhoidon palveluita vuodesta Mandatum Lifen Varainhoito keskittyy palveluissaan pääasiassa varakkaisiin yksityishenkilöihin. Myös instituutiot ovat tärkeä varainhoidon asiakasryhmä ja instituutiovarainhoidon painoarvon nähdäänkin tulevaisuudessa vahvistuvan. Yhtiön henkilöasiakkaiden palvelemisessa pääkanava on Danske Bankin jakelukanava. Yhteistyö Danske Bankin kanssa on ollut menestyksellistä. Mandatum Lifen tarjooma on laajentanut Danske Bankin palvelut 9

10 Konserni Suomessa ja Baltiassa kattamaan myös asiakkaiden henkivakuutustarpeet. Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osaalueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Sijoitustoiminnassa yhtiön strategiana on pitää yhtiö riittävän vakavaraisena taseen markkinariskeihin nähden, mikä mahdollistaa pitkällä aikavälillä laskuperustekorkoisen vastuuvelan tuottovaadetta korkeamman tuoton tavoittelemisen. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE). Voitonjakopolitiikka Sampo Oyj, konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö, on hyvä osingonmaksaja. Sammon tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta osinkoina. Omien osakkeiden ostoilla voidaan täydentää voitonjakoa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2013 jaettavaksi 1,65 euron osakekohtaisen osingon. Ehdotettu osinko vastaa 64 prosenttia nettotuloksesta. 10

11 Konserni Konsernin rakenne

12 Konserni Organisaatio

13 Konserni Liiketoiminnat Sampo-konsernin emoyhtiöllä Sampo Oyj:llä on kaksi sen täysin omistamaa tytäryhtiötä, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) ja Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum. If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life johtava suomalainen henkivakuuttaja. Molemmat toimivat myös Baltian maissa. Lisäksi Sampo Oyj on Nordea Bank AB:n suurin omistaja. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki. Vuoden 2013 lopussa Sampo Oyj omisti 21,2 prosenttia pankin osakkeista. Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä. Sampo Oyj Emoyhtiö Sampo Oyj on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingissä tammikuusta 1988 lähtien. Emoyhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se hallinnoi tytäryhtiöitään ja vastaa tämän lisäksi tietyistä Sampo-konsernin keskitetyistä toiminnoista. If Vahinkovakuutus on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Vahinkovakuutusliiketoimintaan lasketaan mukaan osakkuusyhtiö, tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark. If Vahinkovakuutus on Topdanmarkin suurin omistaja yli 25 prosentin omistusosuudellaan. Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Yhtiö on markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta kattavia finanssipalveluja tarjoavasta pankista. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Sampo-konsernin raportoinnissa Nordea raportoidaan Omistusyhteisö-segmentissä. Henkivakuutusliiketoimintaa ja vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltiassa. Yhtiöllä on Suomessa henkilöasiakasta ja yritysasiakasta. 13

14 Konserni Vuosi 2013 oli jälleen hyvä vuosi Ifille. Yhtiö on nyt ylittänyt pitkän aikavälin kannattavuustavoitteet 37 kertaa viimeisen 38 kvartaalin aikana. Ainoa poikkeus oli ankara talvi vuonna 2010, jolloin lumi, jää ja kylmyys aiheuttivat paljon enemmän vahinkoja kuin tavallisina vuosina. Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2013 kaikkien aikojen paras, 88,1 prosenttia. Vakuutustekninen tulos kasvoi 601 miljoonaan euroon ja tulos ennen veroja 929 mijoonaan euroon. Maksutulon kasvu oli vahvaa, sillä maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia. Vuoden 2013 tulos saavutettiin hyvin alhaisen korkotason aikana. Alhainen korkotaso mahdollistaa vain rajoitetun tuoton vakuutusyhtiöiden sijoituksille, jotka keskitetään pääasiassa korkosijoituksiin. Toimiala panostaa nyt entistä enemmän vakuutustoiminnan kannattavuuteen. Vakuutustoiminnan kannattavuuteen keskittyminen on ollut Ifin tärkein strateginen teema jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimialan seuratessa esimerkkiä on Ifin työskenneltävä entistä tehokkaammin säilyttääkseen kilpailuetunsa. Positiivisen tuloskehityksen taustalla on Ifin pitkän aikavälin strategia, joka on johdonmukaisesti keskittynyt underwriting-toimintaan eli riskien järkevään arviointiin ja valintaan ja tuotteiden oikeaan hinnoitteluun sekä kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Ifissä tehdään jatkuvasti työtä underwriting-osaamisen vahvistamiseksi entisestään. Tehokkuuden parantamiseksi If on investoinut tietotekniikkaan yhä useammat asiakkaat etsivät Ifin verkkosivuilta tietoa, ilmoittavat vahingosta tai ostavat vakuutuksia. Verkkosivuilla vierailujen määrä kasvoi 15 prosenttia vuodesta 2012 ja verkkomyynti yksityishenkilöille kasvoi 18 prosenttia. Investoinnit tietotekniikkaan pohjoismaisella tasolla antavat mahdollisuuden työtehtävien koordinointiin parhaan saatavilla olevan osaamisen ja kustannustehokkuuden mukaan. Yksi Ifin keskeisistä tavoitteista on parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen asiointikanavasta riippumatta ja erityisesti silloin, kun asiakas on kärsinyt vahingon. Jokaisen vahinkotapauksen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta. Asiakastyytyväisyystutkimukset osoittavat, että vahingon kokeneet asiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä Ifiin. Korvauspalvelun asiakastyytyväisyys on parantunut viime vuodesta korkeasta lähtötasosta huolimatta. Yhdeksän kymmenestä yksityisasiakkaasta antaa Ifille parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan. Loppuvuodesta 2012 If osti Trygin Suomen liiketoiminnan, jonka vuotuinen maksutulo oli noin 80 miljoonaa euroa ja markkinaosuus noin kaksi prosenttia. Liiketoiminta on nyt onnistuneesti integroitu Ifiin. Vuonna 2013 If aloitti yhteistyön Nordean kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Nordea myy kyseisissä maissa Ifin tuotteita toimipisteissään ja verkkopankissa. Toistuvasti EU-tasolla lykättyä Solvenssi II -säännöstöä aletaan tätä kirjoitettaessa saatavilla olevien tietojen mukaan soveltaa vuonna Yhteisen säännöstön tarkoituksena on taata taloudellinen vakaus ja hyvin toimivat rahoitusmarkkinat Euroopassa. If on riskienhallinnassaan valmistautunut Solvenssi II:n voimaantuloon ja toimii jo kyseisen säännöstön mukaisesti. Vuoden 2013 alussa Ifin johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui kaksi muutosta: Morten Thorsrud nimitettiin Ifin Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan johtoon ja Niclas Ward otti Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen johdettavakseen. 14

15 Konserni Kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle vuonna Nordean tulos oli tässäkin ympäristössä vakaa ja asiakasohjelmiin saatiin jatkuvasti uusia asiakkaita. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan. Luottotappiot vähenivät ja liikevoitto nousi. Näin ollen pääomaa kertyi vahvasti ja vakaasti. Ydinvakavaraisuussuhde parani 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa). Luottojen kysynnän ja asiakastoiminnan odotetaan tulevina vuosina pysyvän vaimeampana ja korkotason matalampana kuin aiemmin oletettiin. Siksi Nordea kiinnittää entistäkin enemmän huomiota kustannustehokkuuteen ja nopeuttaa ja laajentaa tehostamisohjelmaansa. Näin Nordea voi mukauttaa kapasiteettinsa asiakastoiminnan hiljenemiseen ja säilyttää asemansa vahvana pankkina. Nordea vahvistaa perustaansa, mikä on välttämätöntä, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan täyttää ja konsernin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaa voidaan noudattaa. Toiminnan kulmakivenä oli vuonna 2013 edelleen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia. Nordea kehittää edelleen tulevaisuuden pankkitoimintamallia ja toteuttaa vuoteen 2015 ulottuvaa suunnitelmaa. Nordea on noudattanut pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaansa johdonmukaisesti vuodesta Strategia on osoittautunut ylivertaiseksi asiakassuhteissa, sillä Nordea kartoittaa tarkkaan jokaisen asiakkaan tilanteen ja tarpeet. Nordea on nykyisessä haastavassa taloustilanteessa sitoutunut asiakkaiden palvelemiseen ja tukee siten reaalitaloutta. Markkinoiden heilahtelut vaikuttavat Nordeaan vähemmän kuin muihin pankkeihin hyvin hajautetun liiketoimintamallin ansiosta. Nordea pyrkii säilyttämään hyvän luottoluokituksen, joka takaa vahvan likviditeetin ja varainhankinnan. Tämä on elintärkeää, jotta kullekin asiakkaalle voidaan tarjota oikeat tuotteet ja palvelut oikeaan hintaan. Kansainvälisen finanssi- ja valtionvelkakriisin vuoksi luodut pääomaa, likviditeettiä ja varainhankintaa koskevat säännökset tuovat mukanaan kustannuksia ja uusia vaatimuksia kaikille pankeille. Ne näkyvät liiketoimintamalleissa ja muissa kansainvälisen pankkisektorin muutoksissa vuosien ajan. Brittiläinen World Finance -lehti nimesi Nordean kolmantena peräkkäisenä vuonna Pohjoismaiden parhaaksi pankkikonserniksi. Prosperan tutkimus osoitti, että pohjoismaiset suuryritykset pitävät Nordeaa Pohjoismaiden parhaana pankkina. Tämä kuva vahvistui, kun Euromoney-lehti valitsi Nordean Pohjoismaiden ja Baltian alueen parhaaksi pankiksi ja parhaaksi investointipankiksi. Fitch, Moody s ja Standard & Poor s vahvistivat Nordean AA-luokituksen, mikä osaltaan todistaa, että Nordean taloudellinen asema on vahva ja tulos vakaa. Euroopassa on vain harvoja pankkeja, joiden luokitus on yhtä hyvä kuin Nordean. Hyvä luokitus luo Nordealle edellytykset saada rahoitusta kilpailukykyiseen hintaan. AA-luokitus osoittaa myös, että pankin maksukykyä pidetään erittäin hyvänä. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordea tekee sen mahdolliseksi se auttaa asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 900 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. 15

16 Konserni Mandatum Lifelle vuosi 2013 oli kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna onnistunut. Sijoitussidonnainen maksutulo oli ennätyssuuri ja tulos parani onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta. Myös liikekulut kehittyivät myönteisesti ja sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti ensimmäistä kertaa laskuperustekorollisen vastuuvelan. Mandatum Lifen sijoitustuotot olivat hyvät. Sijoitustuotot kasvoivat erityisesti osakesijoitusten erinomaisen tuoton ansiosta. Matalariskiset pitkät korot säilyivät edelleen alhaisina, joten erääntyvien korkosijoitusten jälleensijoitusriski säilyy edellisten vuosien tapaan merkittävänä. Matalien korkotasojen vuoksi yhtiö jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista ja näin ollen vastuuvelan tuottovaadetta vuosille 2014 ja 2015 on alennettu. Ydinliiketoimintojen maksutulo jatkoi kasvuaan ja sijoitussidonnainen maksutulo nousikin yhtiön historian korkeimmaksi. Tämä oli seurausta Danske Bank -jakelukanavan sekä omien jakelukanavien maksutulon kasvusta. Yhtiö menetti kuitenkin markkinaosuuksia, koska koko henkivakuutusalan maksutulo kasvoi vielä voimakkaammin. Mandatum Life asetti kymmenen vuotta sitten uusmyynnissä ydinliiketoiminta-alueikseen sijoitussidonnaisen vakuuttamisen sekä riskivakuutukset. Tuolloin yhtiön vastuuvelka muodostui lähes kokonaan laskuperustekorollisesta vastuuvelasta. Vuonna 2013 vastuuvelan rakenteessa tapahtui merkittävä käänne: sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti laskuperustekorollisen vastuuvelan. Käänteen aiheutti sijoitussidonnaisen vastuuvelan voimakas kasvu ja eläkepainotteisen laskuperustekorollisen vastuuvelan aleneminen. Laskuperustekorollinen vastuuvelka laski kuluneena vuonna alemmaksi kuin kertaakaan aiemmin nykymuotoisen yhtiön historiassa. Kustannustehokkuuden tärkeys korostuu entisestään, kun sijoitussidonnaisen liiketoiminta-alueen painoarvo kasvaa. Yhtiössä toteutettiinkin vuonna 2013 kustannussäästöohjelma, jonka tavoitteena on pitää muut kuin myynti- ja tulossidonnaiset liikekulut vuoden 2012 tasolla vuoteen 2015 asti. Vakuutussäästöjen samalla kasvaessa tämän odotetaan parantavan kustannusliikkeen tulosta lähivuosina. Baltiassa riskivakuutusten kysyntä lisääntyi ja uusien vakuutusten myynnin vuoksi riskisumman kasvu oli merkittävä. Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi edellisestä vuodesta, mutta kokonaismaksutulo jäi hieman vuodesta Organisaation toimintaa tehostettiin ja muokattiin vastaamaan paremmin asiakassegmenttejä. Vuoden 2013 aikana Suomen organisaatiossa toteutettiin yritysmyynnin uuden toimintamallin jalkauttaminen. Uuden myynti- ja hoitomallin tavoitteena on myynnin tehokkuuden sekä asiakaskokemuksen parantaminen. Uudessa toimintamallissa myynnin osaamisen kehittämiseen panostettiin erityisesti. Lisäksi jatkettiin esimiestyön ja työhyvinvoinnin kehittämistä. 16

17 Konserni Henkilöstö Vahinkovakuutustoiminta on Sampo-konsernin suurin liiketoimintaalue, ja vuonna 2013 sen piirissä työskenteli noin 91 prosenttia henkilöstöstä, kun taas henkivakuutustoiminnassa toimi 8 prosenttia työntekijöistä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli alle prosentti henkilöstöstä. Henkilöstö yhtiöittäin Sampo-konserni, 2013, keskimäärin yht henkilöä If Vahinkovakuutus Mandatum Life 541 Sampo Oyj 53 Sampo-konsernin työntekijöiden määrä oli vuonna 2013 keskimäärin (6 823). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa työskenteli 33 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maiden, Tanskan, Venäjän ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 19 prosenttia. Henkilöstö maittain Sampo-konserni, 2013, keskimäärin yht henkilöä Suomi (33,3 %) Ruotsi (26,4 %) Norja (21,4 %) Tanska 537 (7,9 %) Viro 344 (5,0 %) Latvia 184 (2,7 %) Liettua 181 (2,7 %) Muut maat 44 (0,6 %) 17

18 Konserni Henkilöstön palvelusvuodet Sampo-konserni, 2013 < 5 vuotta 37,1 % 6-10 vuotta 15,6 % vuotta 15,0 % vuotta 6,5 % vuotta 6,3 % vuotta 8,9 % vuotta 4,8 % vuotta 4,2 % > 40 vuotta 1,6 % Henkilöstöasiat Ifissä Henkilöstön näkökulmasta vuosi 2013 oli intensiivinen. Useissa organisaation osissa aloitettiin merkittäviä liiketoiminnan kehityshankkeita, joiden toteutuksessa henkilöstöllä oli tärkeä rooli. HR:n tavoitteena oli tukea organisaatiota muutoksen hallinnassa, tulevaisuuden työskentelytapojen kehittämisessä ja uusien osaamisvaatimusten määrittämisessä ja täyttämisessä. HR loi useita toimintamalleja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtaminen: Ifin johtamistamallia kehitettiin korostaen valmentavaa otetta ja palautteen antamista. Tavoitteena on tukea työntekijää parhaan mahdollisen suorituksen saavuttamisessa. If Future Leadership ohjelmaan valittiin uusia osallistujia. Työsuorituksen sen kulttuuri ja työntekijätaidot: Työsuorituksen johtamisen prosessien kehittämistä jatkettiin. Työntekijätaidot-malli rakennettiin selkiyttämään jokaisen omaa vastuuta suoriutumisestaan, motivaatiostaan ja jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Osaamisen kehittäminen: Vuonna 2013 keskityttiin edelleen vahvistamaan organisaation osaamista, jotta se vastaisi entistä paremmin nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Ifin työntekijät osallistuivat vuoden aikana yli verkkokurssille ja yli seminaariin. Osaamisen kehittämisessä hyödynnettiin uusia Learning Design ja Action Reflection Learning -metodeja. Osaamisen siirtämistä tuleville sukupolville tuettiin mentoroinnilla. Osaamisen kehittäminen on ulottunut myös Ifin tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin. Hyvä esimerkki tästä on Ifin Nordean myyntihenkilöstölle järjestämä koulutus yhteistyön aloittamisen yhteydessä Ruotsissa ja Suomessa. Oikea henkilö oikeassa sa paikassa: sa: Ifin työnantajamielikuvaa vahvistettiin. Tulokset näkyvät esimerkiksi LinkedIn-palvelussa, jossa Ifin urasivujen kävijämäärä on kasvanut 200 prosentilla sivujen julkaisemisesta syksyllä Kohdennettu rekrytointi lisäsi kiinnostusta analyytikoiden ja ITammattilaisten avoimiin tehtäviin. Henkilöstö lukuina Ifissä työskenteli vuoden 2013 lopussa henkilöä. Vuoden 2012 henkilöstömäärä oli Yleisen trendin mukaisesti prosessien tehostaminen vähentää vähitellen henkilöstön määrää, mutta vastapainona oli Trygin Suomen liiketoiminnan osto, jonka yhteydessä noin 200 Trygin suomalaista työntekijää siirtyi Ifiin. Integraatio paljasti joitakin päällekkäisyyksiä toiminnoissa, mikä johti myöhemmin henkilöstömäärän vähenemiseen 26 hengellä. Henkilöstön vaihtuvuuden lievä kasvu (9,3 prosenttia vuonna 2013, 8,7 prosenttia vuonna 2012) johtuu Trygintegraatioon liittyvistä henkilöstövähennyksistä ja 18

19 Konserni tehokkuutta parantavista toimenpiteistä koko organisaatiossa. Työtyytyväisyys on säilynyt korkeana. Yhdeksän kymmenestä työntekijästä kertoo nauttivansa työstään Ifissä. Sairauspoissaolot ovat vähäisiä (3,4 prosenttia). Norjassa sairauspoissaoloprosentti on edelleen korkeampi kuin muissa If-maissa (4,8 prosenttia). Norjan tilannetta on pyritty parantamaan vuoden 2013 aikana. Sairauspoissaolot If Vahinkovakuutus, Tanska 2,4 % 2,0 % Ruotsi 3,4 % 3,3 % Suomi 2,9 % 3,2 % Norja 4,8 % 4,8 % Latvia 2,2 % 2,2 % Liettua 1,5 % 0,8 % Viro 1,9 % 1,7 % Yhteensä 3,4 % 3,3 % Henkilöstön vaihtuvuus If Vahinkovakuutus, Tanska 10,9 % 11,4 % Ruotsi 6,7 % 8,8 % Suomi 8,7 % 6,6 % Norja 8,6 % 8,0 % Latvia 17,7 % 13,1 % Liettua 14,0 % 18,5 % Viro 22,2 % 12,8 % Yhteensä 9,3 % 8,7 % Henkilöstökustannuksiin liittyvät aloitteet If keskittyi vuonna 2013 entistä enemmän pohjoismaisten, henkilöstöä koskevien synergiaetujen hyödyntämiseen. Synergiaetuja pyrittiin edistämään pohjoismaisten aloitteiden avulla. Tietotekniikan kehittyminen sekä prosessien ja ohjelmien muuttuminen entistä enemmän pohjoismaisiksi on luonut mahdollisuuksia kustannussäästöihin. Yksi esimerkki säästömahdollisuuksista on henkilöstökustannusten maakohtaisten erojen huomiointi rekrytoitaessa henkilöstöä tukitoimintoihin. 19

20 Konserni Henkilöstöhallinto Mandatum Lifessa Vuoden alussa jalkautettiin yritysmyynnin uusi toimintamalli. Uuden myynti- ja hoitomallin tavoitteena on myynnin tehokkaampi ajankäyttö ja kohdentaminen sekä asiakaskokemuksen parantaminen. Jatkossa kasvotusten tapahtuvat kohtaamiset kohdistetaan suurempiin ja potentiaalisimpiin asiakkuuksiin, kun taas pienempiä asiakkuuksia palvellaan pääasiallisesti puhelimitse ja verkossa. Uudessa toimintamallissa myynnin osaamisen kehittämiseen panostettiin erityisen paljon ja myynnin koulutuksia lisättiin. Vuoden 2013 loppuun mennessä jo lähes 90 prosenttia henkivakuutusmyyntiin aiemmin erikoistuneesta myyntihenkilöstöstä oli suorittanut Sijoituspalvelututkinnon (APV). Mandatum Lifen henkilöstöhallinnossa pyrittiin vuonna 2013 tehostamaan toimintaa. Tehostamiskeinoja etsittiin koko henkilökunnan voimin. Ideoita tehokkuuden lisäämiseksi ja kustannussäästöjen löytämiseksi saatiin runsaasti ja ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutettiin. Kiinteiden kulujen lisäksi säästöjä saatiin myös prosessien kehittämisestä, toimintojen keskittämisestä ja tehokkaammista toimintatavoista. Palkitsemisen kehittäminen Mandatum Lifessa on palkitsemisen kehittämisessä toteutettu yhtiön strategista linjausta pilotoida ja osallistua asiakkaille suunnattujen henkilöstöratkaisuiden kehittämiseen. Edellisenä vuonna tytäryhtiö Innovan henkilöstölle perustettu henkilöstörahasto laajennettiin vuonna 2013 koko Mandatum Lifen henkilökunnan ulottuville. Työntekijöillä on mahdollisuus rahastoida vuosittaisesta tulospalkkiosta maksimissaan 0,5 kuukauden palkkaa vastaava summa. Rahastoidessaan palkkion työntekijä saa 20 prosentin lisäpalkkion, koska rahastoitavasta osuudesta ei makseta työnantajan sivukuluja. Kaikilla Mandatum Lifen emoyhtiön työntekijöillä on lisäksi yhtiön ottama ryhmäeläkevakuutus. Työhyvinvointi ja -tyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla Tehostamishankkeista huolimatta henkilöstötyytyväisyys on pysynyt hyvänä: marraskuussa toteutetussa henkilöstötutkimuksessa kokonaistyytyväisyys oli 76 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 77 prosenttia. Kaikkiaan 81 prosenttia (83) piti Mandatum Lifea erittäin hyvänä työpaikkana. Työhyvinvoinnin ja työkykyä tukevien prosessien kehittäminen näkyy viime vuosien aikana tasaisesti laskeneessa sairauspoissaoloprosentissa. Vuonna 2013 sairauspoissaoloprosentti oli noin 2,5 (3,3). Myös vuoden 2013 työeläkemaksuluokka säilyi edelleen matalana. 20

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 2011 14.4.2011 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT USA, Euroalue ja Suomi %, vuosimuutos kvartaaleittain Suomi USA Euroalue Lähde: Reuters EcoWin Valtioiden

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja EKP:n talletuskorko on negatiivinen EKP:n ja FED:n talletuskorot FED EKP Lähde: Thomson Reuters Datastream Euroopan

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Finanssikriisi on ohi Itraxx Europe -alasektorien 5 v. luottojohdannaisten marginaalit Lehmanin konkurssia edeltäneellä

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

Sampo Oyj Yhtiökokous. 7.4.2009 Konsernijohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj Yhtiökokous. 7.4.2009 Konsernijohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj Yhtiökokous 7.4.29 Konsernijohtaja Björn Wahlroos Bruttokansantuote USA, Euro-alue ja Suomi %, vuosimuutos vuosineljänneksittäin 7 7 6 5 4 USA Suomi 6 5 4 3 3 2 1-1 Euro-alue 2 1-1 -2 1996 1997

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo konsernilla oli erinomainen vuosi 2013 milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 200 864 929 Sampo konsernin

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2012

VUOSI- KERTOMUS 2012 VUOSI- KERTOMUS 2012 Sampo-konsernin vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 3 KONSERNI 20 HALLINNOINTI 35 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 69 RISKIENHALLINTA 136 TILINPÄÄTÖS 258 KALENTERI JA YHTEYSTIEDOT - 2 - Konserni

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Suomi jää jälkeen muista maista (BKT) 2008:1=100 Lähde: Thomson Reuters Datastream Suomi ei investoi Kiinteän pääoman

Lisätiedot

Kari Stadigh Konsernijohtaja

Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 Kari Stadigh Konsernijohtaja Valtio sortuu ylisääntelyyn ja me kaikki syyllistymme oman vastuumme pakoiluun kuusi kymmenestä on sitä mieltä, että valtio syyllistyy

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja

varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja j Sampo konsernin tulos vuonna 2011 Vuodesta 2011 näytti tulevan elpymisen vuosi... 25 % Saksan 2 vuoden Kreikan 2 vuoden

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antamaa, 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Tämä selvitys

Lisätiedot

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys 3 Sampo-konserni 19 Hallinnointi 33 Hallituksen toimintakertomus 60 Riskienhallinta 119 Tilinpäätös 236 Tietoa sijoittajille 2 Sampo-konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Avainluvut

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot SISÄLTÖ 3 Konserni 34 Hallinnointi 52 Hallituksen toimintakertomus 83 Riskienhallinta 155 Tilinpäätös 267 Kalenteri ja yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2014 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja

Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Yhdysvallat ja euroalue teollisuustuotanto 105 100 2007=100 Yhdysvallat 95 90 85 Euroalue 80 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Sampo Oyj, 12.4.2012. hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 12.4.2012. hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 Björn Wahlroos Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Teollisuustuotanto, USA ja Euroalue 2002=100 USA Euroalue Lähde: ReutersEcowin Source: EcoWin OECD ennakoiva

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille Vuosikertomus 2010 Sisällys 3 Sampo-konserni 19 Hallinnointi 39 Hallituksen toimintakertomus 84 Riskienhallinta 148 Tilinpäätös Tietoa sijoittajille 295 Sampo-konserni 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Avainluvut

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

Sampo-konserniin kuuluvat

Sampo-konserniin kuuluvat Vuosikertomus 2008 Sampo-konserniin kuuluvat If, Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä, Mandatum Life, henkivakuutusyhtiö,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä maaliskuu 2014 Sisältö Yhtiökokous 4 Hallitus 5 Hallituksen asettamat valiokunnat 6 Sampo-konsernin johtoryhmä 8 Konsernijohtaja 9 Sisäinen valvonta Sampo-konsernissa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet. 5 Hallituksen jäsenten palkitseminen

SISÄLTÖ. 3 Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet. 5 Hallituksen jäsenten palkitseminen Maaliskuu 2015 SISÄLTÖ 3 Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet 5 Hallituksen jäsenten palkitseminen 5 Konsernijohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen 2 Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Maaliskuu 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS maaliskuu 2014 Sisältö Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet 3 Hallituksen jäsenten palkitseminen 5 Konsernijohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen 5 2 Sampo-konsernin

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015

SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015 SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015 Joulukuu 2015 Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

vuosikertomus SAMPO-KONSERNI 2009 JULKAISU WEB CD KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli ennätysten vuosi. TILINPÄÄTÖS Vuoden 2009 luvut

vuosikertomus SAMPO-KONSERNI 2009 JULKAISU WEB CD KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli ennätysten vuosi. TILINPÄÄTÖS Vuoden 2009 luvut SAMPO-KONSERNI 2009 JULKAISU WEB CD KONSERNIJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli ennätysten vuosi. TILINPÄÄTÖS Vuoden 2009 luvut HALLINTO JA JOHTO Näin Sampoa johdetaan HENKILÖSTÖ Osaaminen ja kunnianhimo TIETOA

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Konserni... 3. Hallinnointi... 42. Hallituksen toimintakertomus... 59. Riskienhallinta... 93. Tilinpäätös... 163

SISÄLTÖ. Konserni... 3. Hallinnointi... 42. Hallituksen toimintakertomus... 59. Riskienhallinta... 93. Tilinpäätös... 163 SISÄLTÖ Konserni... 3 Hallinnointi... 42 Hallituksen toimintakertomus... 59 Riskienhallinta... 93 Tilinpäätös... 163 Kalenteri ja yhteystiedot... 275 VUOSIKERTOMUS 2015 Konserni Konserni Konsernijohtajan

Lisätiedot

Maaliskuu 2015 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014

Maaliskuu 2015 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Maaliskuu 2015 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SISÄLTÖ 4 Yhtiökokous 5 Hallitus 6 Hallituksen asettamat valiokunnat 8 Sampo-konsernin johtoryhmä 9 Konsernijohtaja 10 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa.

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Sampo Pankki Private Banking Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Yhteyshenkilönne Tiina Forsgrén - Senior Private Banker - Varainhoidon kokemusta vuodesta

Lisätiedot

Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki

Vuosikertomus 2007. puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki Vuosikertomus 2007 puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki sisältö Sampo-konserni 1 Konsernijohtajan katsaus 2 Strategia

Lisätiedot

Teleste Oyj Yhtiökokous 2013. Ehdokasesittelyt

Teleste Oyj Yhtiökokous 2013. Ehdokasesittelyt Teleste Oyj Yhtiökokous 2013 Ehdokasesittelyt Pertti Ervi Ins., s. 1957 Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2009 Yritysjohdon konsultti Computer 2000 -konserni, pääjohtaja 1995-2000 Computer 2000

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008 3.2.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2008 ja Q4/2008 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot