Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268"

Transkriptio

1 Sampo-

2 Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2

3 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi 2013 lukuina 8 Strategia 11 Konsernin rakenne 12 Organisaatio 13 Liiketoiminnat 14 If Vahinkovakuutus 15 Nordea 16 Mandatum Life 17 Henkilöstö 18 If Vahinkovakuutus 20 Mandatum Life 21 Yritysvastuu 21 If Vahinkovakuutus 26 Mandatum Life 3

4 Konserni Konsernijohtajan katsaus Ennätykset on tehty rikottaviksi Finanssialan toimintaympäristö oli vuonna 2013 edellisvuoden kaltainen: Hidas talouskasvu, matala korkotaso, merkittävästi lisääntyvä sääntely ja harkitsemattomat ylimääräiset verot sekä muut rasitteet muodostivat kaiken kaikkiaan haastavat olosuhteet. Vaikeassa tilanteessa on nöyrästi toimittava entistä kurinalaisemmin: vähennettävä riskejä, tehostettava toimintaa ja tehtävä entistä enemmän töitä. Ei pidä odotella parempia aikoja, vaan on toimittava. Palvelujen siirtyminen internetiin ja yhteiskunnassa tapahtuva digitalisointi yleisesti muuttavat toimialamme perusteita, ja asiakastarpeiden muutosten ymmärtämisestä tulee kriittinen kilpailutekijä. Olemme markkinajohtajia toimialueillamme, joten meillä on ja tulee jatkossakin olla alan muita toimijoita paremmat edellytykset vastata rakennemuutosten tuomiin haasteisiin. Vuosi 2013 oli heikosta toimintaympäristöstä huolimatta Sammolle erinomaisen menestyksekäs. Joulukuussa osakkeen arvo kohosi kaikkien aikojen korkeimmaksi kurssin yllettyä lähes 36 euroon ja helmikuussa 2014 osakekurssi ylitti 37 euroa. Kaikkien aikojen paras yhdistetty kulusuhde Sammon vahinkovakuutustoiminta paransi vuonna 2013 monia aiempia ennätyksiään: 929 miljoonan euron tulos ennen veroja oli paras kautta aikojen ja yhdistetty kulusuhde ylsi uuteen ennätykseen 88,1 prosenttiin. Asiakaspalvelua kehitettiin edelleen 4

5 Konserni monilla tavoin. Erityisen merkittävää oli jakeluyhteistyön käynnistäminen Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean kanssa Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa. Omistusosuutemme arvo osakkuusyhtiö Topdanmarkissa on lähes kaksinkertaistunut ja se jopa kävi vuoden aikana uudessa huippuarvossaan. Myös omistusosuutemme 28 prosenttia äänivallasta on nyt suurimmallaan. Omistusosuutemme kasvanee tulevaisuudessa edelleen Topdanmarkin jatkaessa omien osakkeidensa ostoja ja mitätöintejä. Nordean markkina-arvo uuteen ennätykseen Ruotsin valtion myytyä Nordea-omistuksensa vuonna 2013 väistyi pankin omistajarakenteeseen liittynyt epävarmuus. Nordea-sijoituksemme (omistusosuus 21,2 prosenttia) oli alun perin noin 5,6 miljardia euroa; vuoden 2013 lopussa omistusosuuden kirja-arvo oli 6,9 miljardia euroa. Omistuksemme markkina-arvo ylitti tuolloin kirja-arvon yli 1,5 miljardilla eurolla. Lisäksi Nordea on omistusaikanamme maksanut meille osinkoja 1,2 miljardia euroa. Osakkuusyhtiömme Nordean tasaisen hyvä tuloskehitys näkyi myös yhtiön markkina-arvossa: tammikuussa 2014 syntyi uusi ennätys 42,5 miljardia euroa. sijoitussidonnainen maksutulo oli paras kautta aikain ja jakeluyhteistyö Danske Bankin kanssa menestyi paremmin kuin koskaan. Samalla Mandatum Life teki historiansa parhaan riski- ja kustannusliikkeen summasta muodostuvan vakuutusteknisen tuloksen. Myös asiakastyytyväisyys parani edelleen aiempien vuosien tapaan. Sampo-konsernin riskikorjattu sijoitustulos oli hyvä: Vahinkovakuutuksen sijoitustuotto käyvin arvoin oli 5,0 prosenttia ja henkivakuutuksen 7,1 prosenttia. Osakeja korkosijoitukset menestyivät, mutta kehittyvien markkinoiden sijoitukset ja valuuttatulos jäivät tavoitteista. Osinkoehdotus 1,65 euroon Hitaan kasvun vallitessa on syytä kiinnittää huomio kassavirtaan ja allokoida pääomat oikein. Vahvan tuloksemme ansiosta Sammon hallitus esittää osingon nostamista 1,65 euroon osakkeelta. Omistaja-arvon kasvattaminen on edelleen päätehtävämme. Sampo on vakaa osingonmaksaja. Vaikka tulevien osinkojen suuruutta emme luonnollisestikaan pysty arvioimaan ennalta, pyrimme tasaisesti kasvavaan voitonjakoon. Sijoitussidonnainen maksutulo paras kautta aikain Myös henkivakuutuksessa vuosi 2013 oli ennätyksellinen: 909 miljoonan euron suuruinen Kari Stadigh Konsernijohtaja 5

6 Konserni Vuosi 2013 lukuina Avainluvut Sampo-konserni, 2013 Milj Muutos-% Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Osakkuusyhtiö (Nordea) Henkivakuutus Omistusyhteisö (pl. Nordea) Tilikauden tulos Muutos Osakekohtainen tulos, euroa 2,59 2,51 0,08 Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos, euroa 2,54 3,37-0,83 Osakekohtainen substanssi, euroa 22,15 17,38 4,77 Keskimääräinen henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % 184,4 170,9 13,5 Oman pääoman tuotto, % 13,8 19,9-6,1 Osakkeen hinta Sampo Oyj,

7 Konserni Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, Kpl Osakkeen vaihto BATS, Burqundy, Chi-X, Turqoise Osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Osakkeen perustiedot A -osake B -osake Pörssisi Nasdaq OMX Helsinki ISIN-koodi Lista OMXH Suuret yhtiöt Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) Toimiala Rahoitus Äänimäärä/osake Listautumispäivämäärä Kaupankäyntitunnus Bloomberg Reutersers ISIN-koodi SAMAS (OMX) SAMAS FH SAMAS.HE FI Osakkeiden lukumäärä Äänimäärä/osake 1/osake FI /osake Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi. 7

8 Konserni Strategia Sampo-konserni pyrkii luomaan omistaja-arvoa. Arvoa luovat tehokkaat ja erittäin kannattavat liiketoiminnat ja sijoitukset tilanteissa, joissa tuottopotentiaalin arvioidaan olevan korkea ja riskien hallittavissa. Osakkeenomistajat hyötyvät syntyvästä arvonnoususta korkean ja vakaan osinkotuoton muodossa. Sampo-konsernin liiketoiminta-alueet ovat vahinko- ja henkivakuutus. Vahinkovakuutusta harjoitetaan Ifbrändin ja henkivakuutusta Mandatum Life -brändin alla. Konserni on myös Pohjoismaiden johtavan pankin Nordean suurin omistaja. Sammolla ei ole tiukasti määriteltyä konsernitason strategiaa, mutta sen liiketoiminta-alueille on määritelty selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin (RoE) perustuvat strategiat. Emoyhtiö Sampo Oyj:n A-osake on listattu Nasdaq OMX Helsingissä. Emoyhtiö asettaa tyttärilleen taloudelliset tavoitteet. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnoissa oman pääoman tuoton on oltava vähintään 17,5 prosenttia. Lisäksi vahinkovakuutuksessa on asetettu erillinen tavoite yhdistetylle kulusuhteelle, jonka tulee alittaa 95 prosenttia jokaisena vuonna. Taloudelliset tavoitteet

9 Konserni If Vahinkovakuutus turvallisuutta ja vakautta Ifin missio on tarjota vakuutusratkaisuja, jotka tuovat turvallisuutta ja vakautta asiakkaiden liiketoimintaan, asumiseen ja arkeen. Yhtiön visio on olla Pohjoismaissa ja Baltiassa johtava vahinkovakuuttaja, jolla on tyytyväisimmät asiakkaat, erinomainen vakuutusosaaminen ja ylivoimainen kannattavuus. Ifin strategisina, pitkän aikavälin tavoitteina ovat alan paras kannattavuus ja asiakastyytyväisyys sekä hyvä luottokelpoisuus. Taloudellisina tavoitteina ovat alle 95 prosentin yhdistetty kulusuhde ja vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto. Ifin pitkän aikavälin tavoite vahvan ja vakaan kannattavuuskehityksen varmistamiseksi perustuu terveeseen liiketoimintaan, johtavaan kustannusasemaan sekä alan tyytyväisimpiin asiakkaisiin, erinomaiseen vakuutusosaamiseen ja matalariskiseen sijoitusstrategiaan. Ifin neljä strategista suuntaa kuvaavaa avainaluetta ovat: Lisäarvo asiakkaalleaalle If ylittää asiakkaiden odotukset parhailla vakuutusratkaisuilla, nopealla ja oikeudenmukaisella korvaustoiminnalla ja ystävällisellä palvelulla. Keskittyminen vakuutusosaamiseen If vahvistaa tietoisesti organisaation kykyä kehittää, hinnoitella ja myydä vakuutustuotteita sekä ennaltaehkäistä ja käsitellä vahinkoja. Pohjoismainen liiketoimintamalli If luo kilpailuetua hyödyntämällä suurten yksiköiden tuomia etuja ja jakamalla osaamistaan yhteisen, Pohjoismaissa ja Baltiassa soveltamansa toimintamallin avulla. Tasapainoisen riskin sijoitusstrategia If noudattaa matalariskistä sijoitusstrategiaa tasapainottamalla vakuutusvastuunsa ja sijoitusvarallisuutensa valuuttojen ja duraation suhteen. Ylimääräinen pääoma sijoitetaan vahvistamaan kokonaistuottoa. Mandatum Life rahan ja hengen asiantuntija Mandatum Life on johtava henkilöriskien turvaaja ja arvostettu asiakasvarojen hoitaja Suomessa ja Baltian maissa. Uusmyynnissä Mandatum Lifen päätuotealueita ovat sijoitussidonnaiset säästösopimukset ja ryhmäeläkkeet sekä riskivakuutukset. Sijoitussidonnaisella yksilöllisellä eläkevakuutuksella ja koko laskuperustekorollisella kannalla on olemassa olevan taseen takia merkittävä asema yhtiössä, vaikka ne eivät olekaan aktiivisessa myynnissä. Viime vuosina Mandatum Lifen toiminta on laajentunut henkivakuutustoimialan lisäksi yritysten eläkesäätiöiden ja -kassojen hoitoon keskittyvään eläkepalveluun sekä täydentänyt erilaisia yritysten henkilöstön palkitsemiseen liittyviä palveluita, mm. henkilöstörahastopalveluin. Tarve henkivakuutusalan ulkopuolisille toiminnoille kasvoi yhtiön lopetettua myös yritysten yksilöllisten eläkevakuutusten myöntämisen uusiin vakuutuksiin tulleiden eläkeikään liittyvien muutosten johdosta. Mandatum Life tulee jatkossakin tarkastelemaan uusia nykyistä liiketoimintaa tukevia mahdollisuuksia. Mandatum Life nojaa Suomessa kolmeen myyntikanavaan: yritysmyyntiin erikoistuneisiin omiin myyntiryhmiin, varakkaaseen asiakaskuntaan keskittyneeseen varainhoidon organisaatioon sekä Danske Bankin verkostoon. Mandatum Life arvioi suomalaisten tarpeen varautua eläkeajan toimeentuloon sekä henkilöriskeihin olevan edelleen kasvussa. Yhtiö uskoo, että yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten rooli lakisääteisen työeläkkeen täydentäjänä on jatkossa entistäkin merkittävämpi. Yritysmyyntikanavan osalta pyritään tulevaisuudessa vastaamaan entistä paremmin myös asiakkaiden sijoittamiseen liittyvien tarpeiden ratkaisemiseen. Lisäksi yritysten uskotaan saavan merkittävää lisäarvoa kattaessaan työntekijöidensä henkilöriskejä vapaaehtoisilla henkilöriskivakuutuksilla. Mandatum Life on tarjonnut omia varainhoidon palveluita vuodesta Mandatum Lifen Varainhoito keskittyy palveluissaan pääasiassa varakkaisiin yksityishenkilöihin. Myös instituutiot ovat tärkeä varainhoidon asiakasryhmä ja instituutiovarainhoidon painoarvon nähdäänkin tulevaisuudessa vahvistuvan. Yhtiön henkilöasiakkaiden palvelemisessa pääkanava on Danske Bankin jakelukanava. Yhteistyö Danske Bankin kanssa on ollut menestyksellistä. Mandatum Lifen tarjooma on laajentanut Danske Bankin palvelut 9

10 Konserni Suomessa ja Baltiassa kattamaan myös asiakkaiden henkivakuutustarpeet. Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osaalueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Sijoitustoiminnassa yhtiön strategiana on pitää yhtiö riittävän vakavaraisena taseen markkinariskeihin nähden, mikä mahdollistaa pitkällä aikavälillä laskuperustekorkoisen vastuuvelan tuottovaadetta korkeamman tuoton tavoittelemisen. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE). Voitonjakopolitiikka Sampo Oyj, konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö, on hyvä osingonmaksaja. Sammon tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta osinkoina. Omien osakkeiden ostoilla voidaan täydentää voitonjakoa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2013 jaettavaksi 1,65 euron osakekohtaisen osingon. Ehdotettu osinko vastaa 64 prosenttia nettotuloksesta. 10

11 Konserni Konsernin rakenne

12 Konserni Organisaatio

13 Konserni Liiketoiminnat Sampo-konsernin emoyhtiöllä Sampo Oyj:llä on kaksi sen täysin omistamaa tytäryhtiötä, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) ja Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum. If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja Mandatum Life johtava suomalainen henkivakuuttaja. Molemmat toimivat myös Baltian maissa. Lisäksi Sampo Oyj on Nordea Bank AB:n suurin omistaja. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki. Vuoden 2013 lopussa Sampo Oyj omisti 21,2 prosenttia pankin osakkeista. Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä. Sampo Oyj Emoyhtiö Sampo Oyj on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingissä tammikuusta 1988 lähtien. Emoyhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se hallinnoi tytäryhtiöitään ja vastaa tämän lisäksi tietyistä Sampo-konsernin keskitetyistä toiminnoista. If Vahinkovakuutus on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Vahinkovakuutusliiketoimintaan lasketaan mukaan osakkuusyhtiö, tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark. If Vahinkovakuutus on Topdanmarkin suurin omistaja yli 25 prosentin omistusosuudellaan. Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Yhtiö on markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta kattavia finanssipalveluja tarjoavasta pankista. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Sampo-konsernin raportoinnissa Nordea raportoidaan Omistusyhteisö-segmentissä. Henkivakuutusliiketoimintaa ja vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltiassa. Yhtiöllä on Suomessa henkilöasiakasta ja yritysasiakasta. 13

14 Konserni Vuosi 2013 oli jälleen hyvä vuosi Ifille. Yhtiö on nyt ylittänyt pitkän aikavälin kannattavuustavoitteet 37 kertaa viimeisen 38 kvartaalin aikana. Ainoa poikkeus oli ankara talvi vuonna 2010, jolloin lumi, jää ja kylmyys aiheuttivat paljon enemmän vahinkoja kuin tavallisina vuosina. Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2013 kaikkien aikojen paras, 88,1 prosenttia. Vakuutustekninen tulos kasvoi 601 miljoonaan euroon ja tulos ennen veroja 929 mijoonaan euroon. Maksutulon kasvu oli vahvaa, sillä maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia. Vuoden 2013 tulos saavutettiin hyvin alhaisen korkotason aikana. Alhainen korkotaso mahdollistaa vain rajoitetun tuoton vakuutusyhtiöiden sijoituksille, jotka keskitetään pääasiassa korkosijoituksiin. Toimiala panostaa nyt entistä enemmän vakuutustoiminnan kannattavuuteen. Vakuutustoiminnan kannattavuuteen keskittyminen on ollut Ifin tärkein strateginen teema jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimialan seuratessa esimerkkiä on Ifin työskenneltävä entistä tehokkaammin säilyttääkseen kilpailuetunsa. Positiivisen tuloskehityksen taustalla on Ifin pitkän aikavälin strategia, joka on johdonmukaisesti keskittynyt underwriting-toimintaan eli riskien järkevään arviointiin ja valintaan ja tuotteiden oikeaan hinnoitteluun sekä kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Ifissä tehdään jatkuvasti työtä underwriting-osaamisen vahvistamiseksi entisestään. Tehokkuuden parantamiseksi If on investoinut tietotekniikkaan yhä useammat asiakkaat etsivät Ifin verkkosivuilta tietoa, ilmoittavat vahingosta tai ostavat vakuutuksia. Verkkosivuilla vierailujen määrä kasvoi 15 prosenttia vuodesta 2012 ja verkkomyynti yksityishenkilöille kasvoi 18 prosenttia. Investoinnit tietotekniikkaan pohjoismaisella tasolla antavat mahdollisuuden työtehtävien koordinointiin parhaan saatavilla olevan osaamisen ja kustannustehokkuuden mukaan. Yksi Ifin keskeisistä tavoitteista on parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen asiointikanavasta riippumatta ja erityisesti silloin, kun asiakas on kärsinyt vahingon. Jokaisen vahinkotapauksen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta. Asiakastyytyväisyystutkimukset osoittavat, että vahingon kokeneet asiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä Ifiin. Korvauspalvelun asiakastyytyväisyys on parantunut viime vuodesta korkeasta lähtötasosta huolimatta. Yhdeksän kymmenestä yksityisasiakkaasta antaa Ifille parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan. Loppuvuodesta 2012 If osti Trygin Suomen liiketoiminnan, jonka vuotuinen maksutulo oli noin 80 miljoonaa euroa ja markkinaosuus noin kaksi prosenttia. Liiketoiminta on nyt onnistuneesti integroitu Ifiin. Vuonna 2013 If aloitti yhteistyön Nordean kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Nordea myy kyseisissä maissa Ifin tuotteita toimipisteissään ja verkkopankissa. Toistuvasti EU-tasolla lykättyä Solvenssi II -säännöstöä aletaan tätä kirjoitettaessa saatavilla olevien tietojen mukaan soveltaa vuonna Yhteisen säännöstön tarkoituksena on taata taloudellinen vakaus ja hyvin toimivat rahoitusmarkkinat Euroopassa. If on riskienhallinnassaan valmistautunut Solvenssi II:n voimaantuloon ja toimii jo kyseisen säännöstön mukaisesti. Vuoden 2013 alussa Ifin johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui kaksi muutosta: Morten Thorsrud nimitettiin Ifin Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan johtoon ja Niclas Ward otti Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen johdettavakseen. 14

15 Konserni Kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle vuonna Nordean tulos oli tässäkin ympäristössä vakaa ja asiakasohjelmiin saatiin jatkuvasti uusia asiakkaita. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan. Luottotappiot vähenivät ja liikevoitto nousi. Näin ollen pääomaa kertyi vahvasti ja vakaasti. Ydinvakavaraisuussuhde parani 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa). Luottojen kysynnän ja asiakastoiminnan odotetaan tulevina vuosina pysyvän vaimeampana ja korkotason matalampana kuin aiemmin oletettiin. Siksi Nordea kiinnittää entistäkin enemmän huomiota kustannustehokkuuteen ja nopeuttaa ja laajentaa tehostamisohjelmaansa. Näin Nordea voi mukauttaa kapasiteettinsa asiakastoiminnan hiljenemiseen ja säilyttää asemansa vahvana pankkina. Nordea vahvistaa perustaansa, mikä on välttämätöntä, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan täyttää ja konsernin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaa voidaan noudattaa. Toiminnan kulmakivenä oli vuonna 2013 edelleen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia. Nordea kehittää edelleen tulevaisuuden pankkitoimintamallia ja toteuttaa vuoteen 2015 ulottuvaa suunnitelmaa. Nordea on noudattanut pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaansa johdonmukaisesti vuodesta Strategia on osoittautunut ylivertaiseksi asiakassuhteissa, sillä Nordea kartoittaa tarkkaan jokaisen asiakkaan tilanteen ja tarpeet. Nordea on nykyisessä haastavassa taloustilanteessa sitoutunut asiakkaiden palvelemiseen ja tukee siten reaalitaloutta. Markkinoiden heilahtelut vaikuttavat Nordeaan vähemmän kuin muihin pankkeihin hyvin hajautetun liiketoimintamallin ansiosta. Nordea pyrkii säilyttämään hyvän luottoluokituksen, joka takaa vahvan likviditeetin ja varainhankinnan. Tämä on elintärkeää, jotta kullekin asiakkaalle voidaan tarjota oikeat tuotteet ja palvelut oikeaan hintaan. Kansainvälisen finanssi- ja valtionvelkakriisin vuoksi luodut pääomaa, likviditeettiä ja varainhankintaa koskevat säännökset tuovat mukanaan kustannuksia ja uusia vaatimuksia kaikille pankeille. Ne näkyvät liiketoimintamalleissa ja muissa kansainvälisen pankkisektorin muutoksissa vuosien ajan. Brittiläinen World Finance -lehti nimesi Nordean kolmantena peräkkäisenä vuonna Pohjoismaiden parhaaksi pankkikonserniksi. Prosperan tutkimus osoitti, että pohjoismaiset suuryritykset pitävät Nordeaa Pohjoismaiden parhaana pankkina. Tämä kuva vahvistui, kun Euromoney-lehti valitsi Nordean Pohjoismaiden ja Baltian alueen parhaaksi pankiksi ja parhaaksi investointipankiksi. Fitch, Moody s ja Standard & Poor s vahvistivat Nordean AA-luokituksen, mikä osaltaan todistaa, että Nordean taloudellinen asema on vahva ja tulos vakaa. Euroopassa on vain harvoja pankkeja, joiden luokitus on yhtä hyvä kuin Nordean. Hyvä luokitus luo Nordealle edellytykset saada rahoitusta kilpailukykyiseen hintaan. AA-luokitus osoittaa myös, että pankin maksukykyä pidetään erittäin hyvänä. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordea tekee sen mahdolliseksi se auttaa asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 900 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. 15

16 Konserni Mandatum Lifelle vuosi 2013 oli kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna onnistunut. Sijoitussidonnainen maksutulo oli ennätyssuuri ja tulos parani onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta. Myös liikekulut kehittyivät myönteisesti ja sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti ensimmäistä kertaa laskuperustekorollisen vastuuvelan. Mandatum Lifen sijoitustuotot olivat hyvät. Sijoitustuotot kasvoivat erityisesti osakesijoitusten erinomaisen tuoton ansiosta. Matalariskiset pitkät korot säilyivät edelleen alhaisina, joten erääntyvien korkosijoitusten jälleensijoitusriski säilyy edellisten vuosien tapaan merkittävänä. Matalien korkotasojen vuoksi yhtiö jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista ja näin ollen vastuuvelan tuottovaadetta vuosille 2014 ja 2015 on alennettu. Ydinliiketoimintojen maksutulo jatkoi kasvuaan ja sijoitussidonnainen maksutulo nousikin yhtiön historian korkeimmaksi. Tämä oli seurausta Danske Bank -jakelukanavan sekä omien jakelukanavien maksutulon kasvusta. Yhtiö menetti kuitenkin markkinaosuuksia, koska koko henkivakuutusalan maksutulo kasvoi vielä voimakkaammin. Mandatum Life asetti kymmenen vuotta sitten uusmyynnissä ydinliiketoiminta-alueikseen sijoitussidonnaisen vakuuttamisen sekä riskivakuutukset. Tuolloin yhtiön vastuuvelka muodostui lähes kokonaan laskuperustekorollisesta vastuuvelasta. Vuonna 2013 vastuuvelan rakenteessa tapahtui merkittävä käänne: sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti laskuperustekorollisen vastuuvelan. Käänteen aiheutti sijoitussidonnaisen vastuuvelan voimakas kasvu ja eläkepainotteisen laskuperustekorollisen vastuuvelan aleneminen. Laskuperustekorollinen vastuuvelka laski kuluneena vuonna alemmaksi kuin kertaakaan aiemmin nykymuotoisen yhtiön historiassa. Kustannustehokkuuden tärkeys korostuu entisestään, kun sijoitussidonnaisen liiketoiminta-alueen painoarvo kasvaa. Yhtiössä toteutettiinkin vuonna 2013 kustannussäästöohjelma, jonka tavoitteena on pitää muut kuin myynti- ja tulossidonnaiset liikekulut vuoden 2012 tasolla vuoteen 2015 asti. Vakuutussäästöjen samalla kasvaessa tämän odotetaan parantavan kustannusliikkeen tulosta lähivuosina. Baltiassa riskivakuutusten kysyntä lisääntyi ja uusien vakuutusten myynnin vuoksi riskisumman kasvu oli merkittävä. Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi edellisestä vuodesta, mutta kokonaismaksutulo jäi hieman vuodesta Organisaation toimintaa tehostettiin ja muokattiin vastaamaan paremmin asiakassegmenttejä. Vuoden 2013 aikana Suomen organisaatiossa toteutettiin yritysmyynnin uuden toimintamallin jalkauttaminen. Uuden myynti- ja hoitomallin tavoitteena on myynnin tehokkuuden sekä asiakaskokemuksen parantaminen. Uudessa toimintamallissa myynnin osaamisen kehittämiseen panostettiin erityisesti. Lisäksi jatkettiin esimiestyön ja työhyvinvoinnin kehittämistä. 16

17 Konserni Henkilöstö Vahinkovakuutustoiminta on Sampo-konsernin suurin liiketoimintaalue, ja vuonna 2013 sen piirissä työskenteli noin 91 prosenttia henkilöstöstä, kun taas henkivakuutustoiminnassa toimi 8 prosenttia työntekijöistä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli alle prosentti henkilöstöstä. Henkilöstö yhtiöittäin Sampo-konserni, 2013, keskimäärin yht henkilöä If Vahinkovakuutus Mandatum Life 541 Sampo Oyj 53 Sampo-konsernin työntekijöiden määrä oli vuonna 2013 keskimäärin (6 823). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa työskenteli 33 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maiden, Tanskan, Venäjän ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 19 prosenttia. Henkilöstö maittain Sampo-konserni, 2013, keskimäärin yht henkilöä Suomi (33,3 %) Ruotsi (26,4 %) Norja (21,4 %) Tanska 537 (7,9 %) Viro 344 (5,0 %) Latvia 184 (2,7 %) Liettua 181 (2,7 %) Muut maat 44 (0,6 %) 17

18 Konserni Henkilöstön palvelusvuodet Sampo-konserni, 2013 < 5 vuotta 37,1 % 6-10 vuotta 15,6 % vuotta 15,0 % vuotta 6,5 % vuotta 6,3 % vuotta 8,9 % vuotta 4,8 % vuotta 4,2 % > 40 vuotta 1,6 % Henkilöstöasiat Ifissä Henkilöstön näkökulmasta vuosi 2013 oli intensiivinen. Useissa organisaation osissa aloitettiin merkittäviä liiketoiminnan kehityshankkeita, joiden toteutuksessa henkilöstöllä oli tärkeä rooli. HR:n tavoitteena oli tukea organisaatiota muutoksen hallinnassa, tulevaisuuden työskentelytapojen kehittämisessä ja uusien osaamisvaatimusten määrittämisessä ja täyttämisessä. HR loi useita toimintamalleja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtaminen: Ifin johtamistamallia kehitettiin korostaen valmentavaa otetta ja palautteen antamista. Tavoitteena on tukea työntekijää parhaan mahdollisen suorituksen saavuttamisessa. If Future Leadership ohjelmaan valittiin uusia osallistujia. Työsuorituksen sen kulttuuri ja työntekijätaidot: Työsuorituksen johtamisen prosessien kehittämistä jatkettiin. Työntekijätaidot-malli rakennettiin selkiyttämään jokaisen omaa vastuuta suoriutumisestaan, motivaatiostaan ja jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Osaamisen kehittäminen: Vuonna 2013 keskityttiin edelleen vahvistamaan organisaation osaamista, jotta se vastaisi entistä paremmin nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Ifin työntekijät osallistuivat vuoden aikana yli verkkokurssille ja yli seminaariin. Osaamisen kehittämisessä hyödynnettiin uusia Learning Design ja Action Reflection Learning -metodeja. Osaamisen siirtämistä tuleville sukupolville tuettiin mentoroinnilla. Osaamisen kehittäminen on ulottunut myös Ifin tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin. Hyvä esimerkki tästä on Ifin Nordean myyntihenkilöstölle järjestämä koulutus yhteistyön aloittamisen yhteydessä Ruotsissa ja Suomessa. Oikea henkilö oikeassa sa paikassa: sa: Ifin työnantajamielikuvaa vahvistettiin. Tulokset näkyvät esimerkiksi LinkedIn-palvelussa, jossa Ifin urasivujen kävijämäärä on kasvanut 200 prosentilla sivujen julkaisemisesta syksyllä Kohdennettu rekrytointi lisäsi kiinnostusta analyytikoiden ja ITammattilaisten avoimiin tehtäviin. Henkilöstö lukuina Ifissä työskenteli vuoden 2013 lopussa henkilöä. Vuoden 2012 henkilöstömäärä oli Yleisen trendin mukaisesti prosessien tehostaminen vähentää vähitellen henkilöstön määrää, mutta vastapainona oli Trygin Suomen liiketoiminnan osto, jonka yhteydessä noin 200 Trygin suomalaista työntekijää siirtyi Ifiin. Integraatio paljasti joitakin päällekkäisyyksiä toiminnoissa, mikä johti myöhemmin henkilöstömäärän vähenemiseen 26 hengellä. Henkilöstön vaihtuvuuden lievä kasvu (9,3 prosenttia vuonna 2013, 8,7 prosenttia vuonna 2012) johtuu Trygintegraatioon liittyvistä henkilöstövähennyksistä ja 18

19 Konserni tehokkuutta parantavista toimenpiteistä koko organisaatiossa. Työtyytyväisyys on säilynyt korkeana. Yhdeksän kymmenestä työntekijästä kertoo nauttivansa työstään Ifissä. Sairauspoissaolot ovat vähäisiä (3,4 prosenttia). Norjassa sairauspoissaoloprosentti on edelleen korkeampi kuin muissa If-maissa (4,8 prosenttia). Norjan tilannetta on pyritty parantamaan vuoden 2013 aikana. Sairauspoissaolot If Vahinkovakuutus, Tanska 2,4 % 2,0 % Ruotsi 3,4 % 3,3 % Suomi 2,9 % 3,2 % Norja 4,8 % 4,8 % Latvia 2,2 % 2,2 % Liettua 1,5 % 0,8 % Viro 1,9 % 1,7 % Yhteensä 3,4 % 3,3 % Henkilöstön vaihtuvuus If Vahinkovakuutus, Tanska 10,9 % 11,4 % Ruotsi 6,7 % 8,8 % Suomi 8,7 % 6,6 % Norja 8,6 % 8,0 % Latvia 17,7 % 13,1 % Liettua 14,0 % 18,5 % Viro 22,2 % 12,8 % Yhteensä 9,3 % 8,7 % Henkilöstökustannuksiin liittyvät aloitteet If keskittyi vuonna 2013 entistä enemmän pohjoismaisten, henkilöstöä koskevien synergiaetujen hyödyntämiseen. Synergiaetuja pyrittiin edistämään pohjoismaisten aloitteiden avulla. Tietotekniikan kehittyminen sekä prosessien ja ohjelmien muuttuminen entistä enemmän pohjoismaisiksi on luonut mahdollisuuksia kustannussäästöihin. Yksi esimerkki säästömahdollisuuksista on henkilöstökustannusten maakohtaisten erojen huomiointi rekrytoitaessa henkilöstöä tukitoimintoihin. 19

20 Konserni Henkilöstöhallinto Mandatum Lifessa Vuoden alussa jalkautettiin yritysmyynnin uusi toimintamalli. Uuden myynti- ja hoitomallin tavoitteena on myynnin tehokkaampi ajankäyttö ja kohdentaminen sekä asiakaskokemuksen parantaminen. Jatkossa kasvotusten tapahtuvat kohtaamiset kohdistetaan suurempiin ja potentiaalisimpiin asiakkuuksiin, kun taas pienempiä asiakkuuksia palvellaan pääasiallisesti puhelimitse ja verkossa. Uudessa toimintamallissa myynnin osaamisen kehittämiseen panostettiin erityisen paljon ja myynnin koulutuksia lisättiin. Vuoden 2013 loppuun mennessä jo lähes 90 prosenttia henkivakuutusmyyntiin aiemmin erikoistuneesta myyntihenkilöstöstä oli suorittanut Sijoituspalvelututkinnon (APV). Mandatum Lifen henkilöstöhallinnossa pyrittiin vuonna 2013 tehostamaan toimintaa. Tehostamiskeinoja etsittiin koko henkilökunnan voimin. Ideoita tehokkuuden lisäämiseksi ja kustannussäästöjen löytämiseksi saatiin runsaasti ja ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutettiin. Kiinteiden kulujen lisäksi säästöjä saatiin myös prosessien kehittämisestä, toimintojen keskittämisestä ja tehokkaammista toimintatavoista. Palkitsemisen kehittäminen Mandatum Lifessa on palkitsemisen kehittämisessä toteutettu yhtiön strategista linjausta pilotoida ja osallistua asiakkaille suunnattujen henkilöstöratkaisuiden kehittämiseen. Edellisenä vuonna tytäryhtiö Innovan henkilöstölle perustettu henkilöstörahasto laajennettiin vuonna 2013 koko Mandatum Lifen henkilökunnan ulottuville. Työntekijöillä on mahdollisuus rahastoida vuosittaisesta tulospalkkiosta maksimissaan 0,5 kuukauden palkkaa vastaava summa. Rahastoidessaan palkkion työntekijä saa 20 prosentin lisäpalkkion, koska rahastoitavasta osuudesta ei makseta työnantajan sivukuluja. Kaikilla Mandatum Lifen emoyhtiön työntekijöillä on lisäksi yhtiön ottama ryhmäeläkevakuutus. Työhyvinvointi ja -tyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla Tehostamishankkeista huolimatta henkilöstötyytyväisyys on pysynyt hyvänä: marraskuussa toteutetussa henkilöstötutkimuksessa kokonaistyytyväisyys oli 76 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 77 prosenttia. Kaikkiaan 81 prosenttia (83) piti Mandatum Lifea erittäin hyvänä työpaikkana. Työhyvinvoinnin ja työkykyä tukevien prosessien kehittäminen näkyy viime vuosien aikana tasaisesti laskeneessa sairauspoissaoloprosentissa. Vuonna 2013 sairauspoissaoloprosentti oli noin 2,5 (3,3). Myös vuoden 2013 työeläkemaksuluokka säilyi edelleen matalana. 20

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2009 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Elisa Eesti Henkilöstö

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka

vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka vuosikertomus 2012 Kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia SISÄLTÖ Fiskars 2012 Vuosi 2012 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategia Kasvustrategia Liiketoiminta Ikoniset

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot