ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Perustamissopimukset ja asiakirjat (kaikki perustamiseen liittyvät asiakirjat asiakirjavihkona) sp säännöt, 1/ Jäsenyys; kuntayhtymän liittymis ja eroamisilmoitus Ohje ja johtosäännöt + hallintosääntö, virkasääntö, valtuuston työjärjestys ym. koko kuntayhtymälle yhteiset säännöt ja ohjeet Nimen, vaakunan, viirin tai logon muuttamista tai käyttöönottoa koskevat päätökset, keskeinen kirjeenvaihto ja hyväksytyt mallipiirrokset Koulutuksen järjestämislupaasiakirjat hakemukset, kirjeenvaihto, päätökset sp säännöt, 1/2 Myös esim. yhtymän laajenemiseen liittyvät erillispöytäkirjat sp voa (kkpl) säännöt, 1/2 sp oma sarja, 1/1 sp kirjeenvaihto, Kuntayhtymän toimintasuunnitelmat ja strategiat sp voa (kkpl) oma sarja, 1/9 Kuntayhtymän erityissuunnitelmat, mm. pelastusja turvallisuussuunnitelmat, työsuojelun toimintaohjelma Yksiköiden palvelujen kehittämistä tai toteuttamista koskevat suunnitelmat Laatu ja kehittämistyöhön liittyvät ohjeet ja toimintaprosessit voa + 5 v. voa (kkpl) oma sarja, suunnitelma/ 2 Arkistoidaan kirjeenvaihtoon (ks ) 1/9 voa voa oma sarja, 1/9 voa voa sähköinen säilytys toimintajärjestelmässä 1/9 1

2 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Vuosi ja toimintakertomukset kuntayhtymän yksiköiden Vuositason tilastot (esim. vuosittaiset opiskelijatilastot) Hanke/projektiraportit toimintaa kuvaavat väli ja loppuraportit liitteineen ja muut mahdolliset omat tuotokset, esim. esitteet tai julkaisut hakemusta koskevat omat päätökset (mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista) Muut projektien asiakirjat: projekti/hankeohjeet projekti/hankesopimukset ja suunnitelmat hakulomakkeet liitteineen, hylätyt hakemukset, jatkohakemukset rahoituspäätökset ja sopimusehdot ohjausryhmän kokousmuistiot päätökset hankinnoista, tarjousmenettelyyn liittyvät ohjeet yms. projektikirjanpitoasiakirjat ja talouden seuranta asiakirjat Koulukokeiluja koskevat asiakirjat hakemukset, päätökset ja pedagogisia tuloksia sisältävät raportit sp sp oma tarve (kkpl) (Novida sp) oma sarja, 1/3, 17 sp (Novida sp) oma sarja, 1/3 42 sp 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) (Novida sp) 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) oma sarja, projekti/ Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä. Säilytysaikojen kuluttua umpeen sarjasta hävitetään muut paitsi pysyvästi säilytettävät asiakirjat. sp oma sarja, kokeilu/ 2/ Huom. ei tarkoiteta tilintarkastukseen liittyvää kertomusta Kaikki kuntayhtymän hallinnoimien projektien asiakirjat (sis. myös aikuiskoulutuksen projektit omana alasarjanaan) Ks. myös Ohjelmakaudella tarkoitetaan Eu:n rahoituksen ohjelmakausia, ei yksittäisen projektin käynnissä oloaikaa. Ohjelmakausi voi siis jatkua vielä yksittäisen projektin päätyttyä. 2

3 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Muut keskeiset oman toiminnan raportit ja arvioinnit sp oma tarve oma sarja, Vähämerkityksiset raportit säilytys oma tarve PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN Yhtymävaltuuston pöytäkirjat sp oma sarja, 1/6 Sisältää vuosittaiset pöytäkirjahakemistot Yhtymähallituksen pöytäkirjat sp oma sarja, 1/6 Sisältää vuosittaiset pöytäkirjahakemistot Johtoryhmän muistiot 25 v. oma sarja, 1/6 voidaan säilyttää myös sähköisenä Johtokuntien pöytäkirjat omat sarjat, johtokunta/ Toimikuntien pöytäkirjat mm. työsuojelutoimikunta, rakennustoimikunta, yhteistyötoimikunta sp (Novida sp) omat sarjat, toimikunta/ Viranhaltijapäätökset omat sarjat, viranhaltija/ Työryhmien pöytäkirjat/muistiot 5 v. 5 v. omat sarjat, työryhmä/ Henkilöstökokoukset (sekä yhtymä että yksikkötason) Opettajainkokoukset (sekä yhtymä että yksikkötason) otos nollaan ja viiteen päättyviltä vuosilta muilta vuosilta 5 v. 5 v. omat sarjat, yksikkö/ sp (Novida sp) omat sarjat, yksikkö/ a) otantavuodet (0 ja 5) b) muut vuodet 1/6 1/6 Huom. vähämerkityksiset toimikunnat säilytys 1/6 Sisältää vuosittaiset päätöshakemistot 1/6 VA 3/2.1.7 VA 3/

4 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Ammattiosaamisen näytöistä vastaavat toimielimet 50 v. 50 v. omat sarjat, toimielin/ Ammatilliset neuvottelukunnat 5 v. 5 v. omat sarjat, neuvottelukunta/ Yllä mainitut pöytäkirjat ja muistiot sähköisessä muodossa Yhtymävaltuuston ja hallituksen esityslistat liitteineen hark (13 v.) intranet/internet 2 v. oma sarja, 1/5 VA 3/ TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat sp oma sarja, 1/15 Tarkastusilmoitukset hallitukselle tai valtuustolle, valvontatarkastuksen tärkeät aloitteet, esitykset ja raportit sp oma sarja, 1/ Tilintarkastuskertomukset (tilintarkastaja) sp oma sarja, 2/ Arviointikertomukset (ltk) sp oma sarja, 2/24 Toimintakertomus (yh) sp tilinpäätökset, Laatujärjestelmään liittyvät auditoinnit sisäinen valvonta: sisäisten tarkastusten muistiot ulkoinen auditointi 5v. / sp sp oma sarja, oma sarja, 2/23 Sisältyy tilinpäätökseen 1/16 4 Sisäisten tarkastusten muistiot: keskeiset sp, muut 5 v. 4

5 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja / Muut keskeiset sisäisen toiminnan valvonnan ja itsearvioinnin asiakirjat, pöytäkirjat ja raportit sp (Novida sp) oma sarja, 1/16 4 Vähämerkityksiset asiakirjat säilytys oma tarve KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Yhteistoimintasopimukset kuntien sekä kuntayhtymien kanssa + tärkeä kirjeenvaihto Muut tärkeät kotimaiset sekä kansainväliset yhteistoimintasopimukset (valtion tai organisaatioiden kanssa) Sopimusten valmisteluasiakirjat ja vähämerkityksinen kirjeenvaihto Yhteistyösopimukset muiden opetuksen järjestäjien kanssa sp oma sarja, 1/18 sp edellinen sarja, oma tarve oma tarve oma sarja, 1/18 Tärkeä kirjeenvaihto arkistoidaan sopimusten yhteyteen 1/18 voa + voa + oma sarja, 3 5

6 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 01. HENKILÖSTÖASIAT HENKILÖSTÖASIOIDEN OHJAUS Yleiset virka ja työehtosopimukset soveltamisohjeineen Paikallisneuvotteluissa (kunta ja työntekijäjärjestö) laaditut pöytäkirjat ja muistiot palkka ja palvelussuhdeasioista voa voa oma sarja, 3/2 Palkanlaskijoilla sp voa (kkpl) oma sarja, 3/2 KA 158/43/ Henkilöstötilinpäätös / Henkilöstökertomus sp oma sarja, 3 /1 KA 158/43/ Henkilöstösuunnitelmat tai ohjelmat sp toimintasuunnitelmat/ strategiat, 3 /1 Arkistoidaan sarjaan PALVELUSSUHTEET JA LUOTTAMUSTOIMET Virka ja toimiluettelot sp voa (kkpl) oma sarja, 3 /7 Työsuhteiden ja tehtävienkuvaukset voa voa oma sarja, aakkosjärjestys Toimielinten perustamiseen, yhdistämiseen ja lakkauttamiseen liittyvät keskeiset valmisteluasiakirjat ja päätökset sp yhtymähallituksen/valtu uston pöytäkirjat 3 /6 1/4 KA 158/43/01 REKRYTOINTI Avoimia työpaikkoja koskevat ilmoitukset 2 v. 2 v. oma sarja, 1/11 6

7 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Valittujen hakemukset liitteineen (sis. ansioluettelo) sp henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/3, 6 Henkilöaktit palkanlaskennassa (ks. erillinen ohje) Valitsematta jääneiden hakemukset liitteineen 2 v. 2 v. oma sarja, 3/3 Voidaan myös palauttaa hakijoille päätöksen saatua lainvoiman Määräaikaisen työvoiman hakemukset liitteineen työllistämistuella työllistetyt 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys Hakijoista laaditut yhteenvetolistat tai vastaavat oma sarja, 3/ Valitukset, muistutukset, kantelut virkojen/toimien täytöstä Viranvastaanottoilmoitus 2 v. päätöksen lainvoimaisuudesta 3/4 sp oma sarja, 3/4 2 v. päätöksen lainvoimaisuudesta henkilöaktit, aakkosjärjestys Työsopimukset poa + poa + henkilöaktit, aakkosjärjestys Lausunnot/todistukset työhöntulotarkastuksista 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/6 3/6 3/6 PALVELUSSUHTEEN HOITAMINEN JA PÄÄTTYMINEN Työvuorolistat ja taulukot oma sarja, 3/7 Vuosilomahakemukset, ilmoitukset ja päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Lomien säästösopimukset tai muut vastaavat erillissopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa 3 /8 3 /8 tositeluonteiset voa + Virkavapaudet ja työlomat vhp, kopio 3 / 8 mm. perhevapaat, opintovapaa, 7

8 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja hakemukset ja ilmoitukset päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. Sivutoimilupahakemukset, ilmoitukset ja päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Sairauslomaanomukset ja päätökset voa voa vhp, kopio henkilöaktissa Sairaustodistukset (lääkärintodistukset) Päivärahahakemukset, päätökset ja muu kirjeenvaihto tositeluonteiset Kurinpitoon ja virasta pidättämiseen liittyvät asiakirjat Virkarikoksia tai vastaavia koskevat oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat Työriidat, työsovittelut ja niihin liittyvät asiakirjaaineistot Lomautusta, irtisanomista ja viran/työsuhteen muutosta koskevat asiakirjat (ilmoitukset, muistiot, sopimukset) Eroanomukset ja irtisanoutumisilmoitukset ja päätökset häv. heti kun ei enää tarvita 2 v. päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta häv. heti kun ei enää tarvita 2 v. päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta henkilöaktissa 9 vuorotteluvapaa (henkilöaktit, aakkosjärjestys) henkilöaktit, aakkosjärjestys kirjanpidossa 3 / 9 3 /9 S oma sarja, 3/12 oma sarja, 3/12 oma sarja, asia/ 2 v. 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Eläkehakemukset, päätökset ja sopimukset 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys Luottamushenkilöiden eroamisilmoitukset ja päätökset S 3 / 9 esim. sairaus ja äitiyspäiväraha 3/23 oma sarja, 3/13 hark (1 v.) hark (1 v.) oma sarja, aika/aakkosjärjestys Luottamustoimesta erottamis oma sarja, 3/24 3/13 3/13 3/24 8

9 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja /pidättämisilmoitukset ja päätökset sekä varoitukset ja muistutukset aika/aakkosjärjestys Työ ja palvelustodistukset henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/ PALKAN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN MAKSAMINEN Palkkojen ja palkkioiden maksuperusteet ja vastaavat päätökset ja tulkintaohjeet Palkkakortti Palkkalista (Yhtenäinen luettelo työnantajan palkansaajalle kalenterivuoden aikana maksamista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä) (Yhtenäinen luettelo työnantajan samana palkanmaksuajankohtana (palkkapäivänä) eri palkansaajille maksamista palkoista jne.) voa voa oma sarja, 2/24 50 v. oma sarja, työyksikkö/aika/ aakkosjärjestys oma sarja/kirjanpidon tositteet, Palkkalaskelma 20 v. oma sarja, työyksikkö/ aika/aakkosjärjestys Palkkasuoritusten yhdistelmä (Yhteenveto veroviranomaiselle maksettavista työnantajasuorituksista) Palkan ja palkkioiden laskennan pohjaaineistot opettajien tuntilistat ja vastaavat 2/25 oma sarja, 2/27 voa + omat sarjat, pohjaaineistolaji/ aika/aakkosjärjestys 2/26 Kirjanpidon menotosite 2/30 31 voivat olla myös sähköisiä 9

10 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja tunti, ylityö, lisätyö ja poissaoloilmoitukset matkalaskut erilaisia lisiä ja vapaita koskevat tiedot/päätökset (viranhaltijapäätösten kopioita) luottamusmiesten kokouspalkkiolistat ayjäsenmaksuvaltakirjat luottamushenkilömaksun valtakirjat (puoluevero) Palkkojen ilmoitukset vuosi ja kuukausiilmoitukset verottajalle tilastot tilastokeskukselle työmarkkinalaitoksen kyselyt palkkatietoilmoitukset vakuutusyhtiöille KVTELpalkkailmoitukset palvelussuhdeilmoitukset (Kuntien eläkevakuutus) luottamushenkilöistä tehtävät vuosiilmoitukset Ennakonpidätysten, sotumaksujen, vakuutusmaksujen ja muiden suoritettavien pidätysten tilitykset Henkilöstön palkitsemiseen (mm. ansiomerkkeihin ja kunnianosoituksiin) liittyvät asiakirjat hakemukset, selvitykset, kirjeenvaihto ym. luettelo, rekisteri tms. oma tarve 11 v. 11 v. 11 v. oma sarja, asiakirjaryhmä/ 2/29 30 oma sarja, 2/29 30 sp (Novida sp) oma sarja, aika/aakkosjärjestys 3/16 10

11 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstöopas yms. henkilöstölle tarkoitetut oppaat ja perehdytysmateriaalit Henkilöstön koulutussuunnitelmat ja niiden valmisteluasiakirjat voa voa oma sarja, yksikkö/ 3/15 voa + 1 v. voa + 1 v. oma sarja, 3/14 Tulos ja kehittämiskeskusteluasiakirjat 2 v. 2 v. oma sarja, aakkosjärjestys Opintovapaa ja muut koulutus/kurssi hakemukset ja ilmoitukset päätökset Henkilökunnan suorittamien kurssien ja koulutusten todistukset / Omat koulutustilaisuudet ohjelmat ja opetusaineistot osanottajaluettelot voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa hark (2 v.) hark (2 v.) henkilöakti, aakkosjärjestys sp / oma tarve oma tarve (Novida sp) oma tarve oma sarja, tilaisuus/ 3/6 3/9 Palkkaan/pätevyyteen vaikuttavat toimitetaan palkanlaskentaan 3/15 Keskeiset sp, muut oma tarve TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN YHTEISTOIMINTAASIAT Yhteistoimintaelinten pöytäkirjat (sis. vaalituloksen sisältävät vaaliasiakirjat) ja yhteistoimintaa koskevat sopimukset sp oma sarja, 3/2 Arkistoidaan sarjaan Toimikuntien pöytäkirjat KA 158/43/01 Yhteistoimintaan liittyvät ilmoitukset ja muu oma tarve oma tarve 3 /2 11

12 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja kirjeenvaihto TYÖSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS Työsuojelutoimikunnan pöytäkirjat ja vaalituloksen sisältävät vaaliasiakirjat sp (Novida sp) oma sarja, 3/19 20 Ilmoitukset ao. viranomaisille toimikausi + 1 v. toimikausi + 1 v. oma sarja, 3/ 19 Työsuojelun toimintaohjelmat ja suunnitelmat voa voa oma sarja, 3/ Työsuojelutoimikunnan suorittamat tarkastusten raportit mittaustulokset työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyen Työsuojeluviranomaisten suorittamien tarkastusten pöytäkirjat Ilmoitukset ASAilmoitukset ja luettelot sekä asbestille altistumisilmoitukset meluilmoitukset ja selvitykset sp oma tarve (Novida sp) oma tarve oma sarja, 3 / oma sarja, kohde/ sp 5 v. (Novida sp) 5 v. omat sarjat, Arkistoidaan sarjaan Toimikuntien pöytäkirjat 3/21 Säilytetään kunnes uusi pöytäkirja on valmistunut ja saapunut 3 /21 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon sopimukset voa + palvelusopimukset, Työterveyshuollon toimintasuunnitelma voa + 2 v. erityissuunnitelmat, suunnitelmalaji/aikajärj 3 /21 3 /21 12

13 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Määräaikaisiin työterveystarkastuksiin liittyvät ilmoitukset ja lääkärintodistukset Työnantajan korvaushakemukset työterveyshuollon kustannuksiin ja niitä koskevat päätökset häv. heti kun ei enää tarvita häv. heti kun ei enää tarvita estys 3 /22 S oma sarja, 3 /21 Muistiot ja raportit työpaikkakäynneistä voa voa oma sarja, yksikkö/ Kuntoutusasiakirjat (anomukset ja selvitykset, päätökset ja maksusopimukset) Hoitoonohjausasiakirjat mm. kirjalliset varoitukset ja hoitosopimukset Tapaturma/ammattitautiilmoitukset ja vakuutusyhtiön päätökset voa + voa + vhp, kopio henkilöaktissa voa + voa + oma sarja, aika/aakkosjärjestys 20 v. päätöksestä 20 v. päätöksestä henkilöakti, aakkosjärjestys Henkilöstövakuutussopimukset voa + voa (kkpl) vakuutukset, 3 /22 Säilytetään kunnes uusi pöytäkirja on valmistunut ja saapunut 3 /22 S 3 /22 S 3/ 12 S 3 /17 HENKILÖSTÖRUOKAILU Ruokalatoimintaan liittyvät palvelusopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, 3 /18 Lounasseteleihin ja ateriakuponkeihin liittyvät asiakirjat 2 v. 2 v. omat sarjat, 3 /18 13

14 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja HARRASTUS JA VIRKISTYSTOIMINTA Henkilöstön TYKYtoimintaa koskevat asiakirjat oma tarve oma tarve (oma sarja ) 3 /17 Muuta henkilökunnan harrastus tai virkistystoimintaa koskevat asiakirjat oma tarve oma tarve (oma sarja ) 3 /17 AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA Liittokohtaiset luottamusmies ja varaluottamusmiesilmoitukset Työriidat, työsovittelut ja niihin liittyvät asiakirjaaineistot voa + voa + oma sarja, liitto/ päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta oma sarja, asia/ 3 /23 3/23 14

15 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 02. TALOUS JA OMAISUUDEN HALLINTA TALOUSASIOIDEN OHJAUS Taloutta koskevat määräykset (ovat osa hallintosääntöä) Muut talouden ohjeet (esim. kirjanpidon ohjeet, hankintaohjeet) sp voa (kkpl) säännöt, 2/1 Arkistoituu osana hallintosääntöä sarjaan KA 158/43/01 voa + 2 v. voa (kkpl) omat sarjat, ohje/ 1/ TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Talousarvio ja taloussuunnitelma sp voa (kkpl) oma sarja, 2/1 KA 158/43/01 Käyttösuunnitelmat voa (kkpl) oma sarja, 2/1 Toteutumat säilyvät tilinpäätöksessä Tilintarkastuskertomukset (tilintarkastaja) sp oma sarja, 2/ Arviointikertomukset (ltk) sp oma sarja, 2/ Tilinpäätös (tasekirja) toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma ja tase), liitteet Muut tarpeen mukaan tehtävät talouden toteutumista kuvaavat raportit sp oma sarja, 2/23 hark (5 v.) hark (oma sarja ) 2/1 15

16 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja RAHOITUS JA VARAINHALLINTA MAKSUOSUUDET, TUET JA AVUSTUKSET Valtionosuudet ja muut rahoitusavustukset hakemukset ja päätökset selvitykset, laskelmat, tarkastukset tilitysasiakirjat muu kirjeenvaihto viimeisestä maksatuksesta viimeisestä maksatuksesta oma sarja, 2 / Eutuet ja avustukset projekti/hankeohjeet projekti/hankesopimukset ja suunnitelmat hakulomakkeet liitteineen, hylätyt hakemukset, jatkohakemukset rahoituspäätökset ja sopimusehdot ohjausryhmän kokousmuistiot päätökset hankinnoista, tarjousmenettelyyn liittyvät ohjeet yms. projektikirjanpitoasiakirjat ja talouden seuranta asiakirjat Hanke/projektirahoitus pysyvästi säilytetään: toimintaa kuvaavat väli ja loppuraportit liitteineen ja muut mahdolliset omat tuotokset, esim. esitteet tai julkaisut hakemusta koskevat omat päätökset (mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista) 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) sp 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) (Novida sp) oma sarja, projekti/ 2/8 11 Huom. Hankerahoitus: Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä aktissa, sarjassa Säilytysaikojen kuluttua umpeen sarjasta hävitetään muut paitsi pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Ohjelmakaudella tarkoitetaan Eu:n rahoituksen ohjelmakausia, ei yksittäisen projektin käynnissä oloaikaa. Ohjelmakausi voi siis jatkua vielä yksittäisen projektin päätyttyä. 16

17 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja TEkeskuksen myöntämät tuet työllistämistuki ja sen lisätuet hakemukset, päätökset, maksutilitykset, muu kirjeenvaihto Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymiseen liittyvät asiakirjat Jäsenkuntien maksuluettelot, tilityksiin ja raportointeihin liittyvät asiakirjat viimeisestä maksatuksesta viimeisestä maksatuksesta oma sarja, 2/8 sp hallituksen/valtuuston pöytäkirjat 2/6, 1/6 oma sarja, 2/6, 18 kirjanpidon tositteet LAINARAHOITUS / Päätökset lainanotosta ja takaisinmaksusta sp valtuuston pöytäkirjat 2/13 Mikäli eivät säily pöytäkirjoissa arkistoidaan sarjaan Rahoitus ja hankintapäätökset KA 158/43/01 Lainasopimukset ja velkakirjat sis. lainanotto ja takaisinmaksusuunnitelmat voa + 2 v oma sarja, 2/12 13 Tarjouspyynnöt ja tarjoukset luottolaitoksilta oma sarja, 4/2 RAHASTOT JA ARVOPAPERIT Lahjoitusrahastojen / stipendirahastojen säännöt ja tilikirjat Lahjoitusrahastojen / stipendirahastojen määräyksistä poikkeamisasiakirjat, sp oma sarja, rahasto/ sp / oma tarve edellinen sarja, rahasto/ 2/ /11 Sp mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista 17

18 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja rahastojen yhdistämis ja lakkauttamisasiakirjat Muiden rahastojen perustamiseen ja lopettamiseen liittyvät asiakirjat Rahastojen käyttöön ja hoitoon liittyvät asiakirjat selvitykset ja seurantaraportit tiliasiakirjat säännöt sp / oma tarve edellinen sarja, rahasto/ voa + 2 v oma sarja, rahasto/ Arvopaperit (osakekirjat, osuustodistukset jne.) voa + 2 v. oma sarja, 2/12 Päätökset varojen sijoituksista tai esim. osakkeiden hankinnasta pankeilta saapuneet asiakirjat rahojen sijoittamisesta (esim. talletusvahvistukset) sp sp valtuuston pöytäkirjat kirjeenvaihto, (KA 158/43/01) 2 /11 Sp mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista (KA 158/43/01) 2/11 2/11 12 Tieto varojen sijoituksesta voi säilyä joko pöytäkirjoissa tai kirjeenvaihdossa. Huom. Mikäli tehdään erillinen päätös joka ei säily edellä mainituissa, se arkistoidaan sarjaan Rahoitus ja hankintapäätökset KIRJANPITO JA MAKSULIIKENNE Tilinpäätös (tasekirja) toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma ja tase), liitteet sp oma sarja, 2/23 Tilierittelyt ja tiliviennit oma sarja, aika/tilijärjestys 2/18 18

19 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Toteutumisvertailu ja tase (kuukausittain tulostettavat) oma tarve oma sarja, 2/17 koko vuotta koskevat sis. tilinpäätökseen Taseen saldot (vuoden lopun) oma sarja, 2/17 Pääkirja ja päiväkirjatulosteet (vuositulosteet) virallinen päiväkirja myyntilaskupäiväkirja ostolaskupäiväkirja rahatilipäiväkirja varastopäiväkirja jne. Tositteet myyntireskontra ostoreskontra kassatositteet kiinteistöinvestoinnit (tositteet, laskut ja muut selvitykset) EUhankkeiden/projektien tilitositteet ja muu kirjanpitoaineisto Käyttöomaisuuden seurannan ajokausittain tehdyt saldo ja tilierittelyt tai vastaavat raportit omat sarjat, päiväkirjalaji/ 13 v. viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien omat sarjat, tositelaji/nro/aikajärjest ys projektiasiakirjat, projekti/ 2/ /17 22 oma sarja, 2/18 kuukausitulosteet voidaan hävittää kun vuosituloste on valmistunut pääasiassa sähköisenä, pitkäaikaissäilytys säilytysaika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut 2/10 Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä aktissa, sarjassa Reskontran tilien ja rahatilien kuukausitulosteet, 2 v. oma sarja, 2/22 tositeluontoiset 19

20 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja täsmäytykset tms. taseerittelyt ja saldot Muut tarpeen mukaan tulostetut vertailulaskelmat, toteutumat, tilierittelyt tms. hark hark oma sarja, 2/31 32 Kassantarkastuspöytäkirjat oma sarja, 2/19 Alvtilitykset ja niihin liittyvät asiakirjat oma sarja, 2/19 Kuntayhtymän tekemien veroilmoitusten ja valitusten toisteet sekä niitä koskevat päätökset oma sarja, Pankkitilejä koskevat sopimukset voa + 2 v. palvelusopimukset, sopimuslaji/ Pankkien tiliotteet kirjanpidon tositteet, tositelaji/nro/aikajärjest ys Velkomis, perimis ja ulosottoasiakirjat oikeusteitse etenevät asiat viimeisestä maksusta päätöksen lainvoimasta oma sarja, aakkosjärjestys Sopimukset ulkopuolisen perintätoimiston kanssa voa + palvelusopimukset, sopimuslaji/ 1/4 2/22 2/22 Kaikki samaa asiaa koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä 2/ IRTAIMEN OMAISUUDEN HALLINTA Irtaimisto ja kalustoluettelot tms. voa + 2 v. voa + 2 v. sähköisenä Pro Economican käyttöomaisuuskirjanpidossa Poisto, siirto ja luovutusluettelot 2 v. 2 v. oma sarja, 4/3 4/3 20

21 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Keskitetty varasto: varastorekisteri/luettelo inventaariolistat tai vastaavat vertailulistat Ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden huoltopäiväkirjat ja kortit Ajoneuvojen, laitteiden ym. käytön edellytyksenä olevat lupa ja rekisteriasiakirjat (ei ilmoitusosa), käyttöluvat, turvallisuusluvat ym. 2 v. 2 v. käytöstä poistamisesta 2 v. käytöstä poistamisesta yksikkö/ omat sarjat, luettelolaji/ 4/78 laite/ 4/3 voa + 2 voa + 2 ajoneuvon, laitteen yhteydessä Koneiden ja laitteiden käyttö ja huoltoohjeet voa voa koneen, laitteen yhteydessä käyttöpisteessä Liikenne ym. vahingoissa muita kuin henkilövahinkoja koskevat asiakirjat oma sarja, 4/10 Irtaimiston vakuutussopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, Koneiden ja laitteiden takuuasiakirjat ja kortit voa + 2 v. voa + 2 v. oma sarja, laite/ Huoltosopimukset (ajoneuvot, koneet ja laitteet) voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, sopimuslaji/ Puhelimen, kopiokoneen tms. käytön seurantaa tai esim. kulunvalvontaa koskevat asiakirjat hark (2 v.) tositteet hark (2 v.) tositteet 4/3 4/3 4/2 4/3 oma sarja, 4/34 Autojen ajopäiväkirjat voa + 2 v. voa + 2 v. oma sarja, 4/10 Ohjeet ja säännöt irtaimen omaisuuden hallintaan, käyttöön, vuokraukseen ja varastointiin ja kulunvalvontaan liittyen voa + 2 v. voa + 2 v. toimintaohjeet, 4/3 21

22 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja HANKINTA JA OMISTUSASIAKIRJAT Hankintaasiakirjat: tavanomaisia kulutustarvikkeita ja käyttötavaroita koskevat (mm. toimistotarvikkeet) Hankintaasiakirjat (isot hankinnat, investoinnit) hankintailmoitukset, tarjouspyynnöt, yhteenvedot ja vertailut tarjousten avaamispöytäkirjat hyväksytyt ja hylätyt tarjoukset päättöilmoitukset, tilaukset ja tilausvahvistukset hankintapäätökset Rauenneita hankintoja koskevat asiakirjat (isot hankinnat, investoinnit) 2 v. (tositteet ) takuuajan päättymisestä tai luovutusajankohdasta 2 v. (tositteet ) takuuajan päättymisestä tai luovutusajankohdasta oma sarja, 4/12 oma sarja, 4/12 5/2 2 v. 2 v. oma sarja, 4/12 Lähetys ja pakkauslistat ym. saapumisilmoitukset oma tarve oma tarve oma sarja, yksikkö/ Maaalueiden ja rakennusten omistusasiakirjat kiinteistöjen (maaalueiden) omistusasiakirjat rakennusten kauppakirjat (myös vaihto ja lahjoituskirjat tai vastaavat sopimukset) lainhuudatusasiakirjat rasitustodistukset ja niihin liittyvät asiakirjat Muiden merkittävien hankintojen kauppakirjat tai vastaavat sopimukset / Maaalueiden ja rakennusten ja muiden merkittävien hankintojen/investointien sp sp hark hark omistusasiakirjat, kohde/ sp omistusasiakirjat, sp yhtymähallituksen/valtu uston pöytäkirjat Samaa hankintaa koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä. Merkittäviin hankintoihin liittyvät keskeiset asiakirjat säilytetään pysyvästi sarjassa Omistusasiakirjat. 5/2,7 Huom. jos liittyvät perustamiseen säilytetään muiden perustamisasiakirjojen kanssa sarjassa /12 5/2 5/2 Arkistoidaan sarjaan rahoitus ja 22

23 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja hankepäätös ja investointipäätös Hankinnan suunnittelu ja pohjaaineistot voa + oma tarve 5/2 Palvelujen hankintaa koskevat sopimukset voa + 2 voa + 2 palvelusopimukset, sopimuslaji/ Vakuutussopimukset ja vakuutuskirjat/todistukset sekä vakuutuksia koskevat muut asiakirjat omaisuutta koskevat henkivakuutukset tapaturmiin liittyvät Vuokrasopimukset kiinteistöt ja maaalueet rakennukset ja huoneistot koneet ja laitteet voa voa v. päätöksestä voa + voa + 5 v. voa + 2 v. voa voa v. päätöksestä voa + voa + 5 v. voa + 2 v. vakuutukset, vakuutuslaji/ oma sarja, sopimuslaji/ 1/4 hankintapäätökset , mikäli eivät säily pöytäkirjoissa 1/4 Henkilöstön tapaturmat 20 v. (henkilöaktissa), opiskelijoiden tapaturmat 50 v. (sarjassa ) 5/3 1/4 23

24 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 03. LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN, OIKEUDELLISTEN ETUJEN VALVONTA JA MUUTOKSENHAKU Saapuvat lait, asetukset ja ohjeet esim. opetusta koskeva lainsäädäntö ja sen nojalla annettavat määräykset ja ohjeet (mm. OPM, OPH) voa voa yleiskirjeet, 1 Omat ohjeet lakeja koskien voa voa toimintaohjeet, Oikeudenkäyntejä koskevat asiakirjat (joissa kuntayhtymä tai oppilaitokset ovat asianosaisena) Kuntayhtymälle esitetyt oikaisuvaatimukset: esim. opiskelijoiden oikaisuvaatimukset ja rekrytointiin/henkilöstöön liittyvät oikaisuvaatimukset ja valitukset Kuntayhtymän tekemät päätökset oikaisu ja valitusasioissa Kuntayhtymän laatimat muutoksenhaku ja valituskirjelmät liitteineen saapuneet viranomaisten päätökset päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta oma sarja, asia/ oma sarja, asia/ sp yhtymähallituksen/ valtuuston pöytäkirjat sp päätöksen lainvoimasta kirjeenvaihto, 12 /1 1/8 1/7 1/7 1/8 24

25 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 07. TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄ TIEDON HALLINTA JA TIETOPALVELU Kuntayhtymälle saapunut tärkeä kirjeenvaihto sp oma sarja, VA 1/ Lähetetty tärkeä kirjeenvaihto sp oma sarja, VA 1/1.3.1 Saapuneet yleiskirjeet, ohjeet ja määräykset voa voa oma sarja, VA 1/1.3.7 on liittyvä yleinen kirjeenvaihto: saapuneet lausuntopyynnöt, lähetteet, saatekirjeet, jäljennökset, otteet, selvitykset, ilmoitukset ja tilastoaineistot asiakirjojen, todistusten ja jäljennösten tilaukset ja muut vähämerkityksiset tiedustelut, ilmoitukset ja esitykset ja niihin laaditut vastaukset Arkistonmuodostussuunnitelma ja muut arkistoohjesäännöt kuntayhtymäkohtaiset osat liitteenä olevat yleiset normit ja ohjeet oma tarve (1 v.) oma tarve (1 v.) omat sarjat, kirjelaji/ (jos säilytetään) sp voa voa (kkpl) voa 1 /11 oma sarja, 1 /14 KA 158/43/ Arkistoluettelot sp oma sarja, 1/ 14 KA 158/43/ Asiakirjojen hävittämisluettelot sp oma sarja, 1/ 14 KA 158/43/01 Arkiston asiakirjojen lainauslomakkeet 1 v. oma sarja, 1/ Kirjastojen järjestys ja käyttösäännöt sp (Novida sp) oma sarja, toimipiste/ Kirjaluettelot säilytetään pitkäaikaissäilytyksenä atktiedostona (täydennetään jatkuvasti). pitkäaikaissäilytys 13/6 KA 188/43/04 atktiedosto 13/6 Yksikön kirjastonhoitaja hoitaa tiedoston 25

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (12) 00. 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00 00 01 Toimielinten kokoonpano 00 00 01.1 Toimielinten ja toimikuntien perustamiseen ja lakkauttamiseen liittyvät keskeiset

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015 Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi Oulu 1. 2.10.2015 AMS Asiakirjojen säilytyksen ja hävittämisen tulee perustua oman organisaation voimassaolevaan arkistonmuodostussuunnitelmaan Asiakirjoista

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (10) 02. 02.00 Talousasioiden ohjaus Taloussääntö Sisältyy kuntayhtymän hallintosääntöön julk. ei voa. + 2 v. Dynasty aika pap./säh. tsto III sisäinen tarkastus

Lisätiedot

MAAKUNNAN LIITTOJEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT

MAAKUNNAN LIITTOJEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT MAAKUNNAN LIITTOJEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT YLEISHALLINTO Yleiset säädökset: - Kuntayhtymän perustamisasiakirjat - Kuntayhtymän perustamisen, yhdistämisen ja lakkauttamisen valmisteluun liittyvät

Lisätiedot

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta

ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta LU1JMÄK i 4Jfl4AV. ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta Kunnanhallitus 24.3.2014 81 Voimassa 1.1.2013 alkaen Luumäen kunta ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 00 HALLINTOASIAT 00 00 Hallintoasioideri ohjaus

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Yliopistopalveluiden ja tiedekuntien arkistokaava Sisällön mukaan arkistoidut asiakirjat Kansainvälisen koulutuksen arkistokaava..

Yliopistopalveluiden ja tiedekuntien arkistokaava Sisällön mukaan arkistoidut asiakirjat Kansainvälisen koulutuksen arkistokaava.. 1 Liite 4 Rehtori vahvistanut 15.12.2016 ARKISTOITAVAT ASIAKIRJAT/ ARKISTOKAAVA Sisällysluettelo Yliopistopalveluiden ja tiedekuntien arkistokaava.... 2 Sisällön mukaan arkistoidut asiakirjat.... 3 Kansainvälisen

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Asiakirjojen tuottaminen ja hallinta. Tiedot siirretään, tallennetaan ja käsitellään erilaisten asiakirjojen välityksellä.

Asiakirjojen tuottaminen ja hallinta. Tiedot siirretään, tallennetaan ja käsitellään erilaisten asiakirjojen välityksellä. Asiakirjojen tuottaminen ja hallinta Tiedot siirretään, tallennetaan ja käsitellään erilaisten asiakirjojen välityksellä. Asiakirjatuotanto Standardit Lomakkeet Tuottamismenetelmät Työvälineohjelmat Toimiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen.

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 09.01.2012 LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN RATKAISUVALLAN DELEGOINNIT Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja sen muutokset Säännös Päätös Ratkaisuvalta

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Tehtäväluokitusraportti

Tehtäväluokitusraportti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto - Tiedonhallintasuunnitelma (luonnos) 1 Tehtäväluokitusraportti 00 HALLINTOASIAT 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00.00.00 Toimielinten/luottamuselinten valinta/kokoonpano

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. SAMIedu

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. SAMIedu SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu Yhtymähallitus 29.6.2017 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Yleistä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 3. Sisäisen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia. Tutkinnon osa/ Opintojakson nimi (ov)

Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia. Tutkinnon osa/ Opintojakson nimi (ov) Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma Tutkinnon osa/ Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen kirjanpidon tehtävissä Lähipäivillä ja verkossa: - Tilikauden aikaisen kirjanpidon - hoitaminen

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 3.8.2007, päivitetty 21.2.2017 1. Rekisterin nimi Sopimus Pro Web -oppisopimusjärjestelmä 2. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Palkkahallinnon visio

Palkkahallinnon visio Palkkahallinnon visio Missä olemme nyt? 5/31/2011 1 Palkkaraportointi aiheuttaa merkittäviä hallinnollisia kustannuksia Suomessa Palkkahallinto tuottaa: - Palkkalaskelmat työntekijöille - Tiedot vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot