ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Perustamissopimukset ja asiakirjat (kaikki perustamiseen liittyvät asiakirjat asiakirjavihkona) sp säännöt, 1/ Jäsenyys; kuntayhtymän liittymis ja eroamisilmoitus Ohje ja johtosäännöt + hallintosääntö, virkasääntö, valtuuston työjärjestys ym. koko kuntayhtymälle yhteiset säännöt ja ohjeet Nimen, vaakunan, viirin tai logon muuttamista tai käyttöönottoa koskevat päätökset, keskeinen kirjeenvaihto ja hyväksytyt mallipiirrokset Koulutuksen järjestämislupaasiakirjat hakemukset, kirjeenvaihto, päätökset sp säännöt, 1/2 Myös esim. yhtymän laajenemiseen liittyvät erillispöytäkirjat sp voa (kkpl) säännöt, 1/2 sp oma sarja, 1/1 sp kirjeenvaihto, Kuntayhtymän toimintasuunnitelmat ja strategiat sp voa (kkpl) oma sarja, 1/9 Kuntayhtymän erityissuunnitelmat, mm. pelastusja turvallisuussuunnitelmat, työsuojelun toimintaohjelma Yksiköiden palvelujen kehittämistä tai toteuttamista koskevat suunnitelmat Laatu ja kehittämistyöhön liittyvät ohjeet ja toimintaprosessit voa + 5 v. voa (kkpl) oma sarja, suunnitelma/ 2 Arkistoidaan kirjeenvaihtoon (ks ) 1/9 voa voa oma sarja, 1/9 voa voa sähköinen säilytys toimintajärjestelmässä 1/9 1

2 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Vuosi ja toimintakertomukset kuntayhtymän yksiköiden Vuositason tilastot (esim. vuosittaiset opiskelijatilastot) Hanke/projektiraportit toimintaa kuvaavat väli ja loppuraportit liitteineen ja muut mahdolliset omat tuotokset, esim. esitteet tai julkaisut hakemusta koskevat omat päätökset (mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista) Muut projektien asiakirjat: projekti/hankeohjeet projekti/hankesopimukset ja suunnitelmat hakulomakkeet liitteineen, hylätyt hakemukset, jatkohakemukset rahoituspäätökset ja sopimusehdot ohjausryhmän kokousmuistiot päätökset hankinnoista, tarjousmenettelyyn liittyvät ohjeet yms. projektikirjanpitoasiakirjat ja talouden seuranta asiakirjat Koulukokeiluja koskevat asiakirjat hakemukset, päätökset ja pedagogisia tuloksia sisältävät raportit sp sp oma tarve (kkpl) (Novida sp) oma sarja, 1/3, 17 sp (Novida sp) oma sarja, 1/3 42 sp 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) (Novida sp) 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) oma sarja, projekti/ Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä. Säilytysaikojen kuluttua umpeen sarjasta hävitetään muut paitsi pysyvästi säilytettävät asiakirjat. sp oma sarja, kokeilu/ 2/ Huom. ei tarkoiteta tilintarkastukseen liittyvää kertomusta Kaikki kuntayhtymän hallinnoimien projektien asiakirjat (sis. myös aikuiskoulutuksen projektit omana alasarjanaan) Ks. myös Ohjelmakaudella tarkoitetaan Eu:n rahoituksen ohjelmakausia, ei yksittäisen projektin käynnissä oloaikaa. Ohjelmakausi voi siis jatkua vielä yksittäisen projektin päätyttyä. 2

3 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Muut keskeiset oman toiminnan raportit ja arvioinnit sp oma tarve oma sarja, Vähämerkityksiset raportit säilytys oma tarve PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN Yhtymävaltuuston pöytäkirjat sp oma sarja, 1/6 Sisältää vuosittaiset pöytäkirjahakemistot Yhtymähallituksen pöytäkirjat sp oma sarja, 1/6 Sisältää vuosittaiset pöytäkirjahakemistot Johtoryhmän muistiot 25 v. oma sarja, 1/6 voidaan säilyttää myös sähköisenä Johtokuntien pöytäkirjat omat sarjat, johtokunta/ Toimikuntien pöytäkirjat mm. työsuojelutoimikunta, rakennustoimikunta, yhteistyötoimikunta sp (Novida sp) omat sarjat, toimikunta/ Viranhaltijapäätökset omat sarjat, viranhaltija/ Työryhmien pöytäkirjat/muistiot 5 v. 5 v. omat sarjat, työryhmä/ Henkilöstökokoukset (sekä yhtymä että yksikkötason) Opettajainkokoukset (sekä yhtymä että yksikkötason) otos nollaan ja viiteen päättyviltä vuosilta muilta vuosilta 5 v. 5 v. omat sarjat, yksikkö/ sp (Novida sp) omat sarjat, yksikkö/ a) otantavuodet (0 ja 5) b) muut vuodet 1/6 1/6 Huom. vähämerkityksiset toimikunnat säilytys 1/6 Sisältää vuosittaiset päätöshakemistot 1/6 VA 3/2.1.7 VA 3/

4 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Ammattiosaamisen näytöistä vastaavat toimielimet 50 v. 50 v. omat sarjat, toimielin/ Ammatilliset neuvottelukunnat 5 v. 5 v. omat sarjat, neuvottelukunta/ Yllä mainitut pöytäkirjat ja muistiot sähköisessä muodossa Yhtymävaltuuston ja hallituksen esityslistat liitteineen hark (13 v.) intranet/internet 2 v. oma sarja, 1/5 VA 3/ TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat sp oma sarja, 1/15 Tarkastusilmoitukset hallitukselle tai valtuustolle, valvontatarkastuksen tärkeät aloitteet, esitykset ja raportit sp oma sarja, 1/ Tilintarkastuskertomukset (tilintarkastaja) sp oma sarja, 2/ Arviointikertomukset (ltk) sp oma sarja, 2/24 Toimintakertomus (yh) sp tilinpäätökset, Laatujärjestelmään liittyvät auditoinnit sisäinen valvonta: sisäisten tarkastusten muistiot ulkoinen auditointi 5v. / sp sp oma sarja, oma sarja, 2/23 Sisältyy tilinpäätökseen 1/16 4 Sisäisten tarkastusten muistiot: keskeiset sp, muut 5 v. 4

5 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja / Muut keskeiset sisäisen toiminnan valvonnan ja itsearvioinnin asiakirjat, pöytäkirjat ja raportit sp (Novida sp) oma sarja, 1/16 4 Vähämerkityksiset asiakirjat säilytys oma tarve KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Yhteistoimintasopimukset kuntien sekä kuntayhtymien kanssa + tärkeä kirjeenvaihto Muut tärkeät kotimaiset sekä kansainväliset yhteistoimintasopimukset (valtion tai organisaatioiden kanssa) Sopimusten valmisteluasiakirjat ja vähämerkityksinen kirjeenvaihto Yhteistyösopimukset muiden opetuksen järjestäjien kanssa sp oma sarja, 1/18 sp edellinen sarja, oma tarve oma tarve oma sarja, 1/18 Tärkeä kirjeenvaihto arkistoidaan sopimusten yhteyteen 1/18 voa + voa + oma sarja, 3 5

6 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 01. HENKILÖSTÖASIAT HENKILÖSTÖASIOIDEN OHJAUS Yleiset virka ja työehtosopimukset soveltamisohjeineen Paikallisneuvotteluissa (kunta ja työntekijäjärjestö) laaditut pöytäkirjat ja muistiot palkka ja palvelussuhdeasioista voa voa oma sarja, 3/2 Palkanlaskijoilla sp voa (kkpl) oma sarja, 3/2 KA 158/43/ Henkilöstötilinpäätös / Henkilöstökertomus sp oma sarja, 3 /1 KA 158/43/ Henkilöstösuunnitelmat tai ohjelmat sp toimintasuunnitelmat/ strategiat, 3 /1 Arkistoidaan sarjaan PALVELUSSUHTEET JA LUOTTAMUSTOIMET Virka ja toimiluettelot sp voa (kkpl) oma sarja, 3 /7 Työsuhteiden ja tehtävienkuvaukset voa voa oma sarja, aakkosjärjestys Toimielinten perustamiseen, yhdistämiseen ja lakkauttamiseen liittyvät keskeiset valmisteluasiakirjat ja päätökset sp yhtymähallituksen/valtu uston pöytäkirjat 3 /6 1/4 KA 158/43/01 REKRYTOINTI Avoimia työpaikkoja koskevat ilmoitukset 2 v. 2 v. oma sarja, 1/11 6

7 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Valittujen hakemukset liitteineen (sis. ansioluettelo) sp henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/3, 6 Henkilöaktit palkanlaskennassa (ks. erillinen ohje) Valitsematta jääneiden hakemukset liitteineen 2 v. 2 v. oma sarja, 3/3 Voidaan myös palauttaa hakijoille päätöksen saatua lainvoiman Määräaikaisen työvoiman hakemukset liitteineen työllistämistuella työllistetyt 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys Hakijoista laaditut yhteenvetolistat tai vastaavat oma sarja, 3/ Valitukset, muistutukset, kantelut virkojen/toimien täytöstä Viranvastaanottoilmoitus 2 v. päätöksen lainvoimaisuudesta 3/4 sp oma sarja, 3/4 2 v. päätöksen lainvoimaisuudesta henkilöaktit, aakkosjärjestys Työsopimukset poa + poa + henkilöaktit, aakkosjärjestys Lausunnot/todistukset työhöntulotarkastuksista 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/6 3/6 3/6 PALVELUSSUHTEEN HOITAMINEN JA PÄÄTTYMINEN Työvuorolistat ja taulukot oma sarja, 3/7 Vuosilomahakemukset, ilmoitukset ja päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Lomien säästösopimukset tai muut vastaavat erillissopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa 3 /8 3 /8 tositeluonteiset voa + Virkavapaudet ja työlomat vhp, kopio 3 / 8 mm. perhevapaat, opintovapaa, 7

8 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja hakemukset ja ilmoitukset päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. Sivutoimilupahakemukset, ilmoitukset ja päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Sairauslomaanomukset ja päätökset voa voa vhp, kopio henkilöaktissa Sairaustodistukset (lääkärintodistukset) Päivärahahakemukset, päätökset ja muu kirjeenvaihto tositeluonteiset Kurinpitoon ja virasta pidättämiseen liittyvät asiakirjat Virkarikoksia tai vastaavia koskevat oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat Työriidat, työsovittelut ja niihin liittyvät asiakirjaaineistot Lomautusta, irtisanomista ja viran/työsuhteen muutosta koskevat asiakirjat (ilmoitukset, muistiot, sopimukset) Eroanomukset ja irtisanoutumisilmoitukset ja päätökset häv. heti kun ei enää tarvita 2 v. päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta häv. heti kun ei enää tarvita 2 v. päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta henkilöaktissa 9 vuorotteluvapaa (henkilöaktit, aakkosjärjestys) henkilöaktit, aakkosjärjestys kirjanpidossa 3 / 9 3 /9 S oma sarja, 3/12 oma sarja, 3/12 oma sarja, asia/ 2 v. 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Eläkehakemukset, päätökset ja sopimukset 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys Luottamushenkilöiden eroamisilmoitukset ja päätökset S 3 / 9 esim. sairaus ja äitiyspäiväraha 3/23 oma sarja, 3/13 hark (1 v.) hark (1 v.) oma sarja, aika/aakkosjärjestys Luottamustoimesta erottamis oma sarja, 3/24 3/13 3/13 3/24 8

9 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja /pidättämisilmoitukset ja päätökset sekä varoitukset ja muistutukset aika/aakkosjärjestys Työ ja palvelustodistukset henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/ PALKAN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN MAKSAMINEN Palkkojen ja palkkioiden maksuperusteet ja vastaavat päätökset ja tulkintaohjeet Palkkakortti Palkkalista (Yhtenäinen luettelo työnantajan palkansaajalle kalenterivuoden aikana maksamista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä) (Yhtenäinen luettelo työnantajan samana palkanmaksuajankohtana (palkkapäivänä) eri palkansaajille maksamista palkoista jne.) voa voa oma sarja, 2/24 50 v. oma sarja, työyksikkö/aika/ aakkosjärjestys oma sarja/kirjanpidon tositteet, Palkkalaskelma 20 v. oma sarja, työyksikkö/ aika/aakkosjärjestys Palkkasuoritusten yhdistelmä (Yhteenveto veroviranomaiselle maksettavista työnantajasuorituksista) Palkan ja palkkioiden laskennan pohjaaineistot opettajien tuntilistat ja vastaavat 2/25 oma sarja, 2/27 voa + omat sarjat, pohjaaineistolaji/ aika/aakkosjärjestys 2/26 Kirjanpidon menotosite 2/30 31 voivat olla myös sähköisiä 9

10 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja tunti, ylityö, lisätyö ja poissaoloilmoitukset matkalaskut erilaisia lisiä ja vapaita koskevat tiedot/päätökset (viranhaltijapäätösten kopioita) luottamusmiesten kokouspalkkiolistat ayjäsenmaksuvaltakirjat luottamushenkilömaksun valtakirjat (puoluevero) Palkkojen ilmoitukset vuosi ja kuukausiilmoitukset verottajalle tilastot tilastokeskukselle työmarkkinalaitoksen kyselyt palkkatietoilmoitukset vakuutusyhtiöille KVTELpalkkailmoitukset palvelussuhdeilmoitukset (Kuntien eläkevakuutus) luottamushenkilöistä tehtävät vuosiilmoitukset Ennakonpidätysten, sotumaksujen, vakuutusmaksujen ja muiden suoritettavien pidätysten tilitykset Henkilöstön palkitsemiseen (mm. ansiomerkkeihin ja kunnianosoituksiin) liittyvät asiakirjat hakemukset, selvitykset, kirjeenvaihto ym. luettelo, rekisteri tms. oma tarve 11 v. 11 v. 11 v. oma sarja, asiakirjaryhmä/ 2/29 30 oma sarja, 2/29 30 sp (Novida sp) oma sarja, aika/aakkosjärjestys 3/16 10

11 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstöopas yms. henkilöstölle tarkoitetut oppaat ja perehdytysmateriaalit Henkilöstön koulutussuunnitelmat ja niiden valmisteluasiakirjat voa voa oma sarja, yksikkö/ 3/15 voa + 1 v. voa + 1 v. oma sarja, 3/14 Tulos ja kehittämiskeskusteluasiakirjat 2 v. 2 v. oma sarja, aakkosjärjestys Opintovapaa ja muut koulutus/kurssi hakemukset ja ilmoitukset päätökset Henkilökunnan suorittamien kurssien ja koulutusten todistukset / Omat koulutustilaisuudet ohjelmat ja opetusaineistot osanottajaluettelot voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa hark (2 v.) hark (2 v.) henkilöakti, aakkosjärjestys sp / oma tarve oma tarve (Novida sp) oma tarve oma sarja, tilaisuus/ 3/6 3/9 Palkkaan/pätevyyteen vaikuttavat toimitetaan palkanlaskentaan 3/15 Keskeiset sp, muut oma tarve TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN YHTEISTOIMINTAASIAT Yhteistoimintaelinten pöytäkirjat (sis. vaalituloksen sisältävät vaaliasiakirjat) ja yhteistoimintaa koskevat sopimukset sp oma sarja, 3/2 Arkistoidaan sarjaan Toimikuntien pöytäkirjat KA 158/43/01 Yhteistoimintaan liittyvät ilmoitukset ja muu oma tarve oma tarve 3 /2 11

12 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja kirjeenvaihto TYÖSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS Työsuojelutoimikunnan pöytäkirjat ja vaalituloksen sisältävät vaaliasiakirjat sp (Novida sp) oma sarja, 3/19 20 Ilmoitukset ao. viranomaisille toimikausi + 1 v. toimikausi + 1 v. oma sarja, 3/ 19 Työsuojelun toimintaohjelmat ja suunnitelmat voa voa oma sarja, 3/ Työsuojelutoimikunnan suorittamat tarkastusten raportit mittaustulokset työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyen Työsuojeluviranomaisten suorittamien tarkastusten pöytäkirjat Ilmoitukset ASAilmoitukset ja luettelot sekä asbestille altistumisilmoitukset meluilmoitukset ja selvitykset sp oma tarve (Novida sp) oma tarve oma sarja, 3 / oma sarja, kohde/ sp 5 v. (Novida sp) 5 v. omat sarjat, Arkistoidaan sarjaan Toimikuntien pöytäkirjat 3/21 Säilytetään kunnes uusi pöytäkirja on valmistunut ja saapunut 3 /21 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon sopimukset voa + palvelusopimukset, Työterveyshuollon toimintasuunnitelma voa + 2 v. erityissuunnitelmat, suunnitelmalaji/aikajärj 3 /21 3 /21 12

13 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Määräaikaisiin työterveystarkastuksiin liittyvät ilmoitukset ja lääkärintodistukset Työnantajan korvaushakemukset työterveyshuollon kustannuksiin ja niitä koskevat päätökset häv. heti kun ei enää tarvita häv. heti kun ei enää tarvita estys 3 /22 S oma sarja, 3 /21 Muistiot ja raportit työpaikkakäynneistä voa voa oma sarja, yksikkö/ Kuntoutusasiakirjat (anomukset ja selvitykset, päätökset ja maksusopimukset) Hoitoonohjausasiakirjat mm. kirjalliset varoitukset ja hoitosopimukset Tapaturma/ammattitautiilmoitukset ja vakuutusyhtiön päätökset voa + voa + vhp, kopio henkilöaktissa voa + voa + oma sarja, aika/aakkosjärjestys 20 v. päätöksestä 20 v. päätöksestä henkilöakti, aakkosjärjestys Henkilöstövakuutussopimukset voa + voa (kkpl) vakuutukset, 3 /22 Säilytetään kunnes uusi pöytäkirja on valmistunut ja saapunut 3 /22 S 3 /22 S 3/ 12 S 3 /17 HENKILÖSTÖRUOKAILU Ruokalatoimintaan liittyvät palvelusopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, 3 /18 Lounasseteleihin ja ateriakuponkeihin liittyvät asiakirjat 2 v. 2 v. omat sarjat, 3 /18 13

14 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja HARRASTUS JA VIRKISTYSTOIMINTA Henkilöstön TYKYtoimintaa koskevat asiakirjat oma tarve oma tarve (oma sarja ) 3 /17 Muuta henkilökunnan harrastus tai virkistystoimintaa koskevat asiakirjat oma tarve oma tarve (oma sarja ) 3 /17 AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA Liittokohtaiset luottamusmies ja varaluottamusmiesilmoitukset Työriidat, työsovittelut ja niihin liittyvät asiakirjaaineistot voa + voa + oma sarja, liitto/ päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta oma sarja, asia/ 3 /23 3/23 14

15 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 02. TALOUS JA OMAISUUDEN HALLINTA TALOUSASIOIDEN OHJAUS Taloutta koskevat määräykset (ovat osa hallintosääntöä) Muut talouden ohjeet (esim. kirjanpidon ohjeet, hankintaohjeet) sp voa (kkpl) säännöt, 2/1 Arkistoituu osana hallintosääntöä sarjaan KA 158/43/01 voa + 2 v. voa (kkpl) omat sarjat, ohje/ 1/ TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Talousarvio ja taloussuunnitelma sp voa (kkpl) oma sarja, 2/1 KA 158/43/01 Käyttösuunnitelmat voa (kkpl) oma sarja, 2/1 Toteutumat säilyvät tilinpäätöksessä Tilintarkastuskertomukset (tilintarkastaja) sp oma sarja, 2/ Arviointikertomukset (ltk) sp oma sarja, 2/ Tilinpäätös (tasekirja) toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma ja tase), liitteet Muut tarpeen mukaan tehtävät talouden toteutumista kuvaavat raportit sp oma sarja, 2/23 hark (5 v.) hark (oma sarja ) 2/1 15

16 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja RAHOITUS JA VARAINHALLINTA MAKSUOSUUDET, TUET JA AVUSTUKSET Valtionosuudet ja muut rahoitusavustukset hakemukset ja päätökset selvitykset, laskelmat, tarkastukset tilitysasiakirjat muu kirjeenvaihto viimeisestä maksatuksesta viimeisestä maksatuksesta oma sarja, 2 / Eutuet ja avustukset projekti/hankeohjeet projekti/hankesopimukset ja suunnitelmat hakulomakkeet liitteineen, hylätyt hakemukset, jatkohakemukset rahoituspäätökset ja sopimusehdot ohjausryhmän kokousmuistiot päätökset hankinnoista, tarjousmenettelyyn liittyvät ohjeet yms. projektikirjanpitoasiakirjat ja talouden seuranta asiakirjat Hanke/projektirahoitus pysyvästi säilytetään: toimintaa kuvaavat väli ja loppuraportit liitteineen ja muut mahdolliset omat tuotokset, esim. esitteet tai julkaisut hakemusta koskevat omat päätökset (mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista) 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) sp 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) (Novida sp) oma sarja, projekti/ 2/8 11 Huom. Hankerahoitus: Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä aktissa, sarjassa Säilytysaikojen kuluttua umpeen sarjasta hävitetään muut paitsi pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Ohjelmakaudella tarkoitetaan Eu:n rahoituksen ohjelmakausia, ei yksittäisen projektin käynnissä oloaikaa. Ohjelmakausi voi siis jatkua vielä yksittäisen projektin päätyttyä. 16

17 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja TEkeskuksen myöntämät tuet työllistämistuki ja sen lisätuet hakemukset, päätökset, maksutilitykset, muu kirjeenvaihto Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymiseen liittyvät asiakirjat Jäsenkuntien maksuluettelot, tilityksiin ja raportointeihin liittyvät asiakirjat viimeisestä maksatuksesta viimeisestä maksatuksesta oma sarja, 2/8 sp hallituksen/valtuuston pöytäkirjat 2/6, 1/6 oma sarja, 2/6, 18 kirjanpidon tositteet LAINARAHOITUS / Päätökset lainanotosta ja takaisinmaksusta sp valtuuston pöytäkirjat 2/13 Mikäli eivät säily pöytäkirjoissa arkistoidaan sarjaan Rahoitus ja hankintapäätökset KA 158/43/01 Lainasopimukset ja velkakirjat sis. lainanotto ja takaisinmaksusuunnitelmat voa + 2 v oma sarja, 2/12 13 Tarjouspyynnöt ja tarjoukset luottolaitoksilta oma sarja, 4/2 RAHASTOT JA ARVOPAPERIT Lahjoitusrahastojen / stipendirahastojen säännöt ja tilikirjat Lahjoitusrahastojen / stipendirahastojen määräyksistä poikkeamisasiakirjat, sp oma sarja, rahasto/ sp / oma tarve edellinen sarja, rahasto/ 2/ /11 Sp mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista 17

18 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja rahastojen yhdistämis ja lakkauttamisasiakirjat Muiden rahastojen perustamiseen ja lopettamiseen liittyvät asiakirjat Rahastojen käyttöön ja hoitoon liittyvät asiakirjat selvitykset ja seurantaraportit tiliasiakirjat säännöt sp / oma tarve edellinen sarja, rahasto/ voa + 2 v oma sarja, rahasto/ Arvopaperit (osakekirjat, osuustodistukset jne.) voa + 2 v. oma sarja, 2/12 Päätökset varojen sijoituksista tai esim. osakkeiden hankinnasta pankeilta saapuneet asiakirjat rahojen sijoittamisesta (esim. talletusvahvistukset) sp sp valtuuston pöytäkirjat kirjeenvaihto, (KA 158/43/01) 2 /11 Sp mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista (KA 158/43/01) 2/11 2/11 12 Tieto varojen sijoituksesta voi säilyä joko pöytäkirjoissa tai kirjeenvaihdossa. Huom. Mikäli tehdään erillinen päätös joka ei säily edellä mainituissa, se arkistoidaan sarjaan Rahoitus ja hankintapäätökset KIRJANPITO JA MAKSULIIKENNE Tilinpäätös (tasekirja) toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma ja tase), liitteet sp oma sarja, 2/23 Tilierittelyt ja tiliviennit oma sarja, aika/tilijärjestys 2/18 18

19 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Toteutumisvertailu ja tase (kuukausittain tulostettavat) oma tarve oma sarja, 2/17 koko vuotta koskevat sis. tilinpäätökseen Taseen saldot (vuoden lopun) oma sarja, 2/17 Pääkirja ja päiväkirjatulosteet (vuositulosteet) virallinen päiväkirja myyntilaskupäiväkirja ostolaskupäiväkirja rahatilipäiväkirja varastopäiväkirja jne. Tositteet myyntireskontra ostoreskontra kassatositteet kiinteistöinvestoinnit (tositteet, laskut ja muut selvitykset) EUhankkeiden/projektien tilitositteet ja muu kirjanpitoaineisto Käyttöomaisuuden seurannan ajokausittain tehdyt saldo ja tilierittelyt tai vastaavat raportit omat sarjat, päiväkirjalaji/ 13 v. viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien omat sarjat, tositelaji/nro/aikajärjest ys projektiasiakirjat, projekti/ 2/ /17 22 oma sarja, 2/18 kuukausitulosteet voidaan hävittää kun vuosituloste on valmistunut pääasiassa sähköisenä, pitkäaikaissäilytys säilytysaika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut 2/10 Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä aktissa, sarjassa Reskontran tilien ja rahatilien kuukausitulosteet, 2 v. oma sarja, 2/22 tositeluontoiset 19

20 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja täsmäytykset tms. taseerittelyt ja saldot Muut tarpeen mukaan tulostetut vertailulaskelmat, toteutumat, tilierittelyt tms. hark hark oma sarja, 2/31 32 Kassantarkastuspöytäkirjat oma sarja, 2/19 Alvtilitykset ja niihin liittyvät asiakirjat oma sarja, 2/19 Kuntayhtymän tekemien veroilmoitusten ja valitusten toisteet sekä niitä koskevat päätökset oma sarja, Pankkitilejä koskevat sopimukset voa + 2 v. palvelusopimukset, sopimuslaji/ Pankkien tiliotteet kirjanpidon tositteet, tositelaji/nro/aikajärjest ys Velkomis, perimis ja ulosottoasiakirjat oikeusteitse etenevät asiat viimeisestä maksusta päätöksen lainvoimasta oma sarja, aakkosjärjestys Sopimukset ulkopuolisen perintätoimiston kanssa voa + palvelusopimukset, sopimuslaji/ 1/4 2/22 2/22 Kaikki samaa asiaa koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä 2/ IRTAIMEN OMAISUUDEN HALLINTA Irtaimisto ja kalustoluettelot tms. voa + 2 v. voa + 2 v. sähköisenä Pro Economican käyttöomaisuuskirjanpidossa Poisto, siirto ja luovutusluettelot 2 v. 2 v. oma sarja, 4/3 4/3 20

21 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Keskitetty varasto: varastorekisteri/luettelo inventaariolistat tai vastaavat vertailulistat Ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden huoltopäiväkirjat ja kortit Ajoneuvojen, laitteiden ym. käytön edellytyksenä olevat lupa ja rekisteriasiakirjat (ei ilmoitusosa), käyttöluvat, turvallisuusluvat ym. 2 v. 2 v. käytöstä poistamisesta 2 v. käytöstä poistamisesta yksikkö/ omat sarjat, luettelolaji/ 4/78 laite/ 4/3 voa + 2 voa + 2 ajoneuvon, laitteen yhteydessä Koneiden ja laitteiden käyttö ja huoltoohjeet voa voa koneen, laitteen yhteydessä käyttöpisteessä Liikenne ym. vahingoissa muita kuin henkilövahinkoja koskevat asiakirjat oma sarja, 4/10 Irtaimiston vakuutussopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, Koneiden ja laitteiden takuuasiakirjat ja kortit voa + 2 v. voa + 2 v. oma sarja, laite/ Huoltosopimukset (ajoneuvot, koneet ja laitteet) voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, sopimuslaji/ Puhelimen, kopiokoneen tms. käytön seurantaa tai esim. kulunvalvontaa koskevat asiakirjat hark (2 v.) tositteet hark (2 v.) tositteet 4/3 4/3 4/2 4/3 oma sarja, 4/34 Autojen ajopäiväkirjat voa + 2 v. voa + 2 v. oma sarja, 4/10 Ohjeet ja säännöt irtaimen omaisuuden hallintaan, käyttöön, vuokraukseen ja varastointiin ja kulunvalvontaan liittyen voa + 2 v. voa + 2 v. toimintaohjeet, 4/3 21

22 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja HANKINTA JA OMISTUSASIAKIRJAT Hankintaasiakirjat: tavanomaisia kulutustarvikkeita ja käyttötavaroita koskevat (mm. toimistotarvikkeet) Hankintaasiakirjat (isot hankinnat, investoinnit) hankintailmoitukset, tarjouspyynnöt, yhteenvedot ja vertailut tarjousten avaamispöytäkirjat hyväksytyt ja hylätyt tarjoukset päättöilmoitukset, tilaukset ja tilausvahvistukset hankintapäätökset Rauenneita hankintoja koskevat asiakirjat (isot hankinnat, investoinnit) 2 v. (tositteet ) takuuajan päättymisestä tai luovutusajankohdasta 2 v. (tositteet ) takuuajan päättymisestä tai luovutusajankohdasta oma sarja, 4/12 oma sarja, 4/12 5/2 2 v. 2 v. oma sarja, 4/12 Lähetys ja pakkauslistat ym. saapumisilmoitukset oma tarve oma tarve oma sarja, yksikkö/ Maaalueiden ja rakennusten omistusasiakirjat kiinteistöjen (maaalueiden) omistusasiakirjat rakennusten kauppakirjat (myös vaihto ja lahjoituskirjat tai vastaavat sopimukset) lainhuudatusasiakirjat rasitustodistukset ja niihin liittyvät asiakirjat Muiden merkittävien hankintojen kauppakirjat tai vastaavat sopimukset / Maaalueiden ja rakennusten ja muiden merkittävien hankintojen/investointien sp sp hark hark omistusasiakirjat, kohde/ sp omistusasiakirjat, sp yhtymähallituksen/valtu uston pöytäkirjat Samaa hankintaa koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä. Merkittäviin hankintoihin liittyvät keskeiset asiakirjat säilytetään pysyvästi sarjassa Omistusasiakirjat. 5/2,7 Huom. jos liittyvät perustamiseen säilytetään muiden perustamisasiakirjojen kanssa sarjassa /12 5/2 5/2 Arkistoidaan sarjaan rahoitus ja 22

23 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja hankepäätös ja investointipäätös Hankinnan suunnittelu ja pohjaaineistot voa + oma tarve 5/2 Palvelujen hankintaa koskevat sopimukset voa + 2 voa + 2 palvelusopimukset, sopimuslaji/ Vakuutussopimukset ja vakuutuskirjat/todistukset sekä vakuutuksia koskevat muut asiakirjat omaisuutta koskevat henkivakuutukset tapaturmiin liittyvät Vuokrasopimukset kiinteistöt ja maaalueet rakennukset ja huoneistot koneet ja laitteet voa voa v. päätöksestä voa + voa + 5 v. voa + 2 v. voa voa v. päätöksestä voa + voa + 5 v. voa + 2 v. vakuutukset, vakuutuslaji/ oma sarja, sopimuslaji/ 1/4 hankintapäätökset , mikäli eivät säily pöytäkirjoissa 1/4 Henkilöstön tapaturmat 20 v. (henkilöaktissa), opiskelijoiden tapaturmat 50 v. (sarjassa ) 5/3 1/4 23

24 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 03. LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN, OIKEUDELLISTEN ETUJEN VALVONTA JA MUUTOKSENHAKU Saapuvat lait, asetukset ja ohjeet esim. opetusta koskeva lainsäädäntö ja sen nojalla annettavat määräykset ja ohjeet (mm. OPM, OPH) voa voa yleiskirjeet, 1 Omat ohjeet lakeja koskien voa voa toimintaohjeet, Oikeudenkäyntejä koskevat asiakirjat (joissa kuntayhtymä tai oppilaitokset ovat asianosaisena) Kuntayhtymälle esitetyt oikaisuvaatimukset: esim. opiskelijoiden oikaisuvaatimukset ja rekrytointiin/henkilöstöön liittyvät oikaisuvaatimukset ja valitukset Kuntayhtymän tekemät päätökset oikaisu ja valitusasioissa Kuntayhtymän laatimat muutoksenhaku ja valituskirjelmät liitteineen saapuneet viranomaisten päätökset päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta oma sarja, asia/ oma sarja, asia/ sp yhtymähallituksen/ valtuuston pöytäkirjat sp päätöksen lainvoimasta kirjeenvaihto, 12 /1 1/8 1/7 1/7 1/8 24

25 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 07. TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄ TIEDON HALLINTA JA TIETOPALVELU Kuntayhtymälle saapunut tärkeä kirjeenvaihto sp oma sarja, VA 1/ Lähetetty tärkeä kirjeenvaihto sp oma sarja, VA 1/1.3.1 Saapuneet yleiskirjeet, ohjeet ja määräykset voa voa oma sarja, VA 1/1.3.7 on liittyvä yleinen kirjeenvaihto: saapuneet lausuntopyynnöt, lähetteet, saatekirjeet, jäljennökset, otteet, selvitykset, ilmoitukset ja tilastoaineistot asiakirjojen, todistusten ja jäljennösten tilaukset ja muut vähämerkityksiset tiedustelut, ilmoitukset ja esitykset ja niihin laaditut vastaukset Arkistonmuodostussuunnitelma ja muut arkistoohjesäännöt kuntayhtymäkohtaiset osat liitteenä olevat yleiset normit ja ohjeet oma tarve (1 v.) oma tarve (1 v.) omat sarjat, kirjelaji/ (jos säilytetään) sp voa voa (kkpl) voa 1 /11 oma sarja, 1 /14 KA 158/43/ Arkistoluettelot sp oma sarja, 1/ 14 KA 158/43/ Asiakirjojen hävittämisluettelot sp oma sarja, 1/ 14 KA 158/43/01 Arkiston asiakirjojen lainauslomakkeet 1 v. oma sarja, 1/ Kirjastojen järjestys ja käyttösäännöt sp (Novida sp) oma sarja, toimipiste/ Kirjaluettelot säilytetään pitkäaikaissäilytyksenä atktiedostona (täydennetään jatkuvasti). pitkäaikaissäilytys 13/6 KA 188/43/04 atktiedosto 13/6 Yksikön kirjastonhoitaja hoitaa tiedoston 25

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8 Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO I Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia...

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot