ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Perustamissopimukset ja asiakirjat (kaikki perustamiseen liittyvät asiakirjat asiakirjavihkona) sp säännöt, 1/ Jäsenyys; kuntayhtymän liittymis ja eroamisilmoitus Ohje ja johtosäännöt + hallintosääntö, virkasääntö, valtuuston työjärjestys ym. koko kuntayhtymälle yhteiset säännöt ja ohjeet Nimen, vaakunan, viirin tai logon muuttamista tai käyttöönottoa koskevat päätökset, keskeinen kirjeenvaihto ja hyväksytyt mallipiirrokset Koulutuksen järjestämislupaasiakirjat hakemukset, kirjeenvaihto, päätökset sp säännöt, 1/2 Myös esim. yhtymän laajenemiseen liittyvät erillispöytäkirjat sp voa (kkpl) säännöt, 1/2 sp oma sarja, 1/1 sp kirjeenvaihto, Kuntayhtymän toimintasuunnitelmat ja strategiat sp voa (kkpl) oma sarja, 1/9 Kuntayhtymän erityissuunnitelmat, mm. pelastusja turvallisuussuunnitelmat, työsuojelun toimintaohjelma Yksiköiden palvelujen kehittämistä tai toteuttamista koskevat suunnitelmat Laatu ja kehittämistyöhön liittyvät ohjeet ja toimintaprosessit voa + 5 v. voa (kkpl) oma sarja, suunnitelma/ 2 Arkistoidaan kirjeenvaihtoon (ks ) 1/9 voa voa oma sarja, 1/9 voa voa sähköinen säilytys toimintajärjestelmässä 1/9 1

2 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Vuosi ja toimintakertomukset kuntayhtymän yksiköiden Vuositason tilastot (esim. vuosittaiset opiskelijatilastot) Hanke/projektiraportit toimintaa kuvaavat väli ja loppuraportit liitteineen ja muut mahdolliset omat tuotokset, esim. esitteet tai julkaisut hakemusta koskevat omat päätökset (mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista) Muut projektien asiakirjat: projekti/hankeohjeet projekti/hankesopimukset ja suunnitelmat hakulomakkeet liitteineen, hylätyt hakemukset, jatkohakemukset rahoituspäätökset ja sopimusehdot ohjausryhmän kokousmuistiot päätökset hankinnoista, tarjousmenettelyyn liittyvät ohjeet yms. projektikirjanpitoasiakirjat ja talouden seuranta asiakirjat Koulukokeiluja koskevat asiakirjat hakemukset, päätökset ja pedagogisia tuloksia sisältävät raportit sp sp oma tarve (kkpl) (Novida sp) oma sarja, 1/3, 17 sp (Novida sp) oma sarja, 1/3 42 sp 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) (Novida sp) 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) oma sarja, projekti/ Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä. Säilytysaikojen kuluttua umpeen sarjasta hävitetään muut paitsi pysyvästi säilytettävät asiakirjat. sp oma sarja, kokeilu/ 2/ Huom. ei tarkoiteta tilintarkastukseen liittyvää kertomusta Kaikki kuntayhtymän hallinnoimien projektien asiakirjat (sis. myös aikuiskoulutuksen projektit omana alasarjanaan) Ks. myös Ohjelmakaudella tarkoitetaan Eu:n rahoituksen ohjelmakausia, ei yksittäisen projektin käynnissä oloaikaa. Ohjelmakausi voi siis jatkua vielä yksittäisen projektin päätyttyä. 2

3 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Muut keskeiset oman toiminnan raportit ja arvioinnit sp oma tarve oma sarja, Vähämerkityksiset raportit säilytys oma tarve PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN Yhtymävaltuuston pöytäkirjat sp oma sarja, 1/6 Sisältää vuosittaiset pöytäkirjahakemistot Yhtymähallituksen pöytäkirjat sp oma sarja, 1/6 Sisältää vuosittaiset pöytäkirjahakemistot Johtoryhmän muistiot 25 v. oma sarja, 1/6 voidaan säilyttää myös sähköisenä Johtokuntien pöytäkirjat omat sarjat, johtokunta/ Toimikuntien pöytäkirjat mm. työsuojelutoimikunta, rakennustoimikunta, yhteistyötoimikunta sp (Novida sp) omat sarjat, toimikunta/ Viranhaltijapäätökset omat sarjat, viranhaltija/ Työryhmien pöytäkirjat/muistiot 5 v. 5 v. omat sarjat, työryhmä/ Henkilöstökokoukset (sekä yhtymä että yksikkötason) Opettajainkokoukset (sekä yhtymä että yksikkötason) otos nollaan ja viiteen päättyviltä vuosilta muilta vuosilta 5 v. 5 v. omat sarjat, yksikkö/ sp (Novida sp) omat sarjat, yksikkö/ a) otantavuodet (0 ja 5) b) muut vuodet 1/6 1/6 Huom. vähämerkityksiset toimikunnat säilytys 1/6 Sisältää vuosittaiset päätöshakemistot 1/6 VA 3/2.1.7 VA 3/

4 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Ammattiosaamisen näytöistä vastaavat toimielimet 50 v. 50 v. omat sarjat, toimielin/ Ammatilliset neuvottelukunnat 5 v. 5 v. omat sarjat, neuvottelukunta/ Yllä mainitut pöytäkirjat ja muistiot sähköisessä muodossa Yhtymävaltuuston ja hallituksen esityslistat liitteineen hark (13 v.) intranet/internet 2 v. oma sarja, 1/5 VA 3/ TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat sp oma sarja, 1/15 Tarkastusilmoitukset hallitukselle tai valtuustolle, valvontatarkastuksen tärkeät aloitteet, esitykset ja raportit sp oma sarja, 1/ Tilintarkastuskertomukset (tilintarkastaja) sp oma sarja, 2/ Arviointikertomukset (ltk) sp oma sarja, 2/24 Toimintakertomus (yh) sp tilinpäätökset, Laatujärjestelmään liittyvät auditoinnit sisäinen valvonta: sisäisten tarkastusten muistiot ulkoinen auditointi 5v. / sp sp oma sarja, oma sarja, 2/23 Sisältyy tilinpäätökseen 1/16 4 Sisäisten tarkastusten muistiot: keskeiset sp, muut 5 v. 4

5 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja / Muut keskeiset sisäisen toiminnan valvonnan ja itsearvioinnin asiakirjat, pöytäkirjat ja raportit sp (Novida sp) oma sarja, 1/16 4 Vähämerkityksiset asiakirjat säilytys oma tarve KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Yhteistoimintasopimukset kuntien sekä kuntayhtymien kanssa + tärkeä kirjeenvaihto Muut tärkeät kotimaiset sekä kansainväliset yhteistoimintasopimukset (valtion tai organisaatioiden kanssa) Sopimusten valmisteluasiakirjat ja vähämerkityksinen kirjeenvaihto Yhteistyösopimukset muiden opetuksen järjestäjien kanssa sp oma sarja, 1/18 sp edellinen sarja, oma tarve oma tarve oma sarja, 1/18 Tärkeä kirjeenvaihto arkistoidaan sopimusten yhteyteen 1/18 voa + voa + oma sarja, 3 5

6 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 01. HENKILÖSTÖASIAT HENKILÖSTÖASIOIDEN OHJAUS Yleiset virka ja työehtosopimukset soveltamisohjeineen Paikallisneuvotteluissa (kunta ja työntekijäjärjestö) laaditut pöytäkirjat ja muistiot palkka ja palvelussuhdeasioista voa voa oma sarja, 3/2 Palkanlaskijoilla sp voa (kkpl) oma sarja, 3/2 KA 158/43/ Henkilöstötilinpäätös / Henkilöstökertomus sp oma sarja, 3 /1 KA 158/43/ Henkilöstösuunnitelmat tai ohjelmat sp toimintasuunnitelmat/ strategiat, 3 /1 Arkistoidaan sarjaan PALVELUSSUHTEET JA LUOTTAMUSTOIMET Virka ja toimiluettelot sp voa (kkpl) oma sarja, 3 /7 Työsuhteiden ja tehtävienkuvaukset voa voa oma sarja, aakkosjärjestys Toimielinten perustamiseen, yhdistämiseen ja lakkauttamiseen liittyvät keskeiset valmisteluasiakirjat ja päätökset sp yhtymähallituksen/valtu uston pöytäkirjat 3 /6 1/4 KA 158/43/01 REKRYTOINTI Avoimia työpaikkoja koskevat ilmoitukset 2 v. 2 v. oma sarja, 1/11 6

7 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Valittujen hakemukset liitteineen (sis. ansioluettelo) sp henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/3, 6 Henkilöaktit palkanlaskennassa (ks. erillinen ohje) Valitsematta jääneiden hakemukset liitteineen 2 v. 2 v. oma sarja, 3/3 Voidaan myös palauttaa hakijoille päätöksen saatua lainvoiman Määräaikaisen työvoiman hakemukset liitteineen työllistämistuella työllistetyt 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys Hakijoista laaditut yhteenvetolistat tai vastaavat oma sarja, 3/ Valitukset, muistutukset, kantelut virkojen/toimien täytöstä Viranvastaanottoilmoitus 2 v. päätöksen lainvoimaisuudesta 3/4 sp oma sarja, 3/4 2 v. päätöksen lainvoimaisuudesta henkilöaktit, aakkosjärjestys Työsopimukset poa + poa + henkilöaktit, aakkosjärjestys Lausunnot/todistukset työhöntulotarkastuksista 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/6 3/6 3/6 PALVELUSSUHTEEN HOITAMINEN JA PÄÄTTYMINEN Työvuorolistat ja taulukot oma sarja, 3/7 Vuosilomahakemukset, ilmoitukset ja päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Lomien säästösopimukset tai muut vastaavat erillissopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa 3 /8 3 /8 tositeluonteiset voa + Virkavapaudet ja työlomat vhp, kopio 3 / 8 mm. perhevapaat, opintovapaa, 7

8 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja hakemukset ja ilmoitukset päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. Sivutoimilupahakemukset, ilmoitukset ja päätökset voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Sairauslomaanomukset ja päätökset voa voa vhp, kopio henkilöaktissa Sairaustodistukset (lääkärintodistukset) Päivärahahakemukset, päätökset ja muu kirjeenvaihto tositeluonteiset Kurinpitoon ja virasta pidättämiseen liittyvät asiakirjat Virkarikoksia tai vastaavia koskevat oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat Työriidat, työsovittelut ja niihin liittyvät asiakirjaaineistot Lomautusta, irtisanomista ja viran/työsuhteen muutosta koskevat asiakirjat (ilmoitukset, muistiot, sopimukset) Eroanomukset ja irtisanoutumisilmoitukset ja päätökset häv. heti kun ei enää tarvita 2 v. päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta häv. heti kun ei enää tarvita 2 v. päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta henkilöaktissa 9 vuorotteluvapaa (henkilöaktit, aakkosjärjestys) henkilöaktit, aakkosjärjestys kirjanpidossa 3 / 9 3 /9 S oma sarja, 3/12 oma sarja, 3/12 oma sarja, asia/ 2 v. 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa Eläkehakemukset, päätökset ja sopimukset 2 v. 2 v. henkilöaktit, aakkosjärjestys Luottamushenkilöiden eroamisilmoitukset ja päätökset S 3 / 9 esim. sairaus ja äitiyspäiväraha 3/23 oma sarja, 3/13 hark (1 v.) hark (1 v.) oma sarja, aika/aakkosjärjestys Luottamustoimesta erottamis oma sarja, 3/24 3/13 3/13 3/24 8

9 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja /pidättämisilmoitukset ja päätökset sekä varoitukset ja muistutukset aika/aakkosjärjestys Työ ja palvelustodistukset henkilöaktit, aakkosjärjestys 3/ PALKAN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN MAKSAMINEN Palkkojen ja palkkioiden maksuperusteet ja vastaavat päätökset ja tulkintaohjeet Palkkakortti Palkkalista (Yhtenäinen luettelo työnantajan palkansaajalle kalenterivuoden aikana maksamista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä) (Yhtenäinen luettelo työnantajan samana palkanmaksuajankohtana (palkkapäivänä) eri palkansaajille maksamista palkoista jne.) voa voa oma sarja, 2/24 50 v. oma sarja, työyksikkö/aika/ aakkosjärjestys oma sarja/kirjanpidon tositteet, Palkkalaskelma 20 v. oma sarja, työyksikkö/ aika/aakkosjärjestys Palkkasuoritusten yhdistelmä (Yhteenveto veroviranomaiselle maksettavista työnantajasuorituksista) Palkan ja palkkioiden laskennan pohjaaineistot opettajien tuntilistat ja vastaavat 2/25 oma sarja, 2/27 voa + omat sarjat, pohjaaineistolaji/ aika/aakkosjärjestys 2/26 Kirjanpidon menotosite 2/30 31 voivat olla myös sähköisiä 9

10 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja tunti, ylityö, lisätyö ja poissaoloilmoitukset matkalaskut erilaisia lisiä ja vapaita koskevat tiedot/päätökset (viranhaltijapäätösten kopioita) luottamusmiesten kokouspalkkiolistat ayjäsenmaksuvaltakirjat luottamushenkilömaksun valtakirjat (puoluevero) Palkkojen ilmoitukset vuosi ja kuukausiilmoitukset verottajalle tilastot tilastokeskukselle työmarkkinalaitoksen kyselyt palkkatietoilmoitukset vakuutusyhtiöille KVTELpalkkailmoitukset palvelussuhdeilmoitukset (Kuntien eläkevakuutus) luottamushenkilöistä tehtävät vuosiilmoitukset Ennakonpidätysten, sotumaksujen, vakuutusmaksujen ja muiden suoritettavien pidätysten tilitykset Henkilöstön palkitsemiseen (mm. ansiomerkkeihin ja kunnianosoituksiin) liittyvät asiakirjat hakemukset, selvitykset, kirjeenvaihto ym. luettelo, rekisteri tms. oma tarve 11 v. 11 v. 11 v. oma sarja, asiakirjaryhmä/ 2/29 30 oma sarja, 2/29 30 sp (Novida sp) oma sarja, aika/aakkosjärjestys 3/16 10

11 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstöopas yms. henkilöstölle tarkoitetut oppaat ja perehdytysmateriaalit Henkilöstön koulutussuunnitelmat ja niiden valmisteluasiakirjat voa voa oma sarja, yksikkö/ 3/15 voa + 1 v. voa + 1 v. oma sarja, 3/14 Tulos ja kehittämiskeskusteluasiakirjat 2 v. 2 v. oma sarja, aakkosjärjestys Opintovapaa ja muut koulutus/kurssi hakemukset ja ilmoitukset päätökset Henkilökunnan suorittamien kurssien ja koulutusten todistukset / Omat koulutustilaisuudet ohjelmat ja opetusaineistot osanottajaluettelot voa + 2 v. voa + 2 v. vhp, kopio henkilöaktissa hark (2 v.) hark (2 v.) henkilöakti, aakkosjärjestys sp / oma tarve oma tarve (Novida sp) oma tarve oma sarja, tilaisuus/ 3/6 3/9 Palkkaan/pätevyyteen vaikuttavat toimitetaan palkanlaskentaan 3/15 Keskeiset sp, muut oma tarve TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN YHTEISTOIMINTAASIAT Yhteistoimintaelinten pöytäkirjat (sis. vaalituloksen sisältävät vaaliasiakirjat) ja yhteistoimintaa koskevat sopimukset sp oma sarja, 3/2 Arkistoidaan sarjaan Toimikuntien pöytäkirjat KA 158/43/01 Yhteistoimintaan liittyvät ilmoitukset ja muu oma tarve oma tarve 3 /2 11

12 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja kirjeenvaihto TYÖSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS Työsuojelutoimikunnan pöytäkirjat ja vaalituloksen sisältävät vaaliasiakirjat sp (Novida sp) oma sarja, 3/19 20 Ilmoitukset ao. viranomaisille toimikausi + 1 v. toimikausi + 1 v. oma sarja, 3/ 19 Työsuojelun toimintaohjelmat ja suunnitelmat voa voa oma sarja, 3/ Työsuojelutoimikunnan suorittamat tarkastusten raportit mittaustulokset työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyen Työsuojeluviranomaisten suorittamien tarkastusten pöytäkirjat Ilmoitukset ASAilmoitukset ja luettelot sekä asbestille altistumisilmoitukset meluilmoitukset ja selvitykset sp oma tarve (Novida sp) oma tarve oma sarja, 3 / oma sarja, kohde/ sp 5 v. (Novida sp) 5 v. omat sarjat, Arkistoidaan sarjaan Toimikuntien pöytäkirjat 3/21 Säilytetään kunnes uusi pöytäkirja on valmistunut ja saapunut 3 /21 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon sopimukset voa + palvelusopimukset, Työterveyshuollon toimintasuunnitelma voa + 2 v. erityissuunnitelmat, suunnitelmalaji/aikajärj 3 /21 3 /21 12

13 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Määräaikaisiin työterveystarkastuksiin liittyvät ilmoitukset ja lääkärintodistukset Työnantajan korvaushakemukset työterveyshuollon kustannuksiin ja niitä koskevat päätökset häv. heti kun ei enää tarvita häv. heti kun ei enää tarvita estys 3 /22 S oma sarja, 3 /21 Muistiot ja raportit työpaikkakäynneistä voa voa oma sarja, yksikkö/ Kuntoutusasiakirjat (anomukset ja selvitykset, päätökset ja maksusopimukset) Hoitoonohjausasiakirjat mm. kirjalliset varoitukset ja hoitosopimukset Tapaturma/ammattitautiilmoitukset ja vakuutusyhtiön päätökset voa + voa + vhp, kopio henkilöaktissa voa + voa + oma sarja, aika/aakkosjärjestys 20 v. päätöksestä 20 v. päätöksestä henkilöakti, aakkosjärjestys Henkilöstövakuutussopimukset voa + voa (kkpl) vakuutukset, 3 /22 Säilytetään kunnes uusi pöytäkirja on valmistunut ja saapunut 3 /22 S 3 /22 S 3/ 12 S 3 /17 HENKILÖSTÖRUOKAILU Ruokalatoimintaan liittyvät palvelusopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, 3 /18 Lounasseteleihin ja ateriakuponkeihin liittyvät asiakirjat 2 v. 2 v. omat sarjat, 3 /18 13

14 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja HARRASTUS JA VIRKISTYSTOIMINTA Henkilöstön TYKYtoimintaa koskevat asiakirjat oma tarve oma tarve (oma sarja ) 3 /17 Muuta henkilökunnan harrastus tai virkistystoimintaa koskevat asiakirjat oma tarve oma tarve (oma sarja ) 3 /17 AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA Liittokohtaiset luottamusmies ja varaluottamusmiesilmoitukset Työriidat, työsovittelut ja niihin liittyvät asiakirjaaineistot voa + voa + oma sarja, liitto/ päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta oma sarja, asia/ 3 /23 3/23 14

15 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 02. TALOUS JA OMAISUUDEN HALLINTA TALOUSASIOIDEN OHJAUS Taloutta koskevat määräykset (ovat osa hallintosääntöä) Muut talouden ohjeet (esim. kirjanpidon ohjeet, hankintaohjeet) sp voa (kkpl) säännöt, 2/1 Arkistoituu osana hallintosääntöä sarjaan KA 158/43/01 voa + 2 v. voa (kkpl) omat sarjat, ohje/ 1/ TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Talousarvio ja taloussuunnitelma sp voa (kkpl) oma sarja, 2/1 KA 158/43/01 Käyttösuunnitelmat voa (kkpl) oma sarja, 2/1 Toteutumat säilyvät tilinpäätöksessä Tilintarkastuskertomukset (tilintarkastaja) sp oma sarja, 2/ Arviointikertomukset (ltk) sp oma sarja, 2/ Tilinpäätös (tasekirja) toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma ja tase), liitteet Muut tarpeen mukaan tehtävät talouden toteutumista kuvaavat raportit sp oma sarja, 2/23 hark (5 v.) hark (oma sarja ) 2/1 15

16 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja RAHOITUS JA VARAINHALLINTA MAKSUOSUUDET, TUET JA AVUSTUKSET Valtionosuudet ja muut rahoitusavustukset hakemukset ja päätökset selvitykset, laskelmat, tarkastukset tilitysasiakirjat muu kirjeenvaihto viimeisestä maksatuksesta viimeisestä maksatuksesta oma sarja, 2 / Eutuet ja avustukset projekti/hankeohjeet projekti/hankesopimukset ja suunnitelmat hakulomakkeet liitteineen, hylätyt hakemukset, jatkohakemukset rahoituspäätökset ja sopimusehdot ohjausryhmän kokousmuistiot päätökset hankinnoista, tarjousmenettelyyn liittyvät ohjeet yms. projektikirjanpitoasiakirjat ja talouden seuranta asiakirjat Hanke/projektirahoitus pysyvästi säilytetään: toimintaa kuvaavat väli ja loppuraportit liitteineen ja muut mahdolliset omat tuotokset, esim. esitteet tai julkaisut hakemusta koskevat omat päätökset (mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista) 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) sp 1225 v. (= viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien) (Novida sp) oma sarja, projekti/ 2/8 11 Huom. Hankerahoitus: Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä aktissa, sarjassa Säilytysaikojen kuluttua umpeen sarjasta hävitetään muut paitsi pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Ohjelmakaudella tarkoitetaan Eu:n rahoituksen ohjelmakausia, ei yksittäisen projektin käynnissä oloaikaa. Ohjelmakausi voi siis jatkua vielä yksittäisen projektin päätyttyä. 16

17 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja TEkeskuksen myöntämät tuet työllistämistuki ja sen lisätuet hakemukset, päätökset, maksutilitykset, muu kirjeenvaihto Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymiseen liittyvät asiakirjat Jäsenkuntien maksuluettelot, tilityksiin ja raportointeihin liittyvät asiakirjat viimeisestä maksatuksesta viimeisestä maksatuksesta oma sarja, 2/8 sp hallituksen/valtuuston pöytäkirjat 2/6, 1/6 oma sarja, 2/6, 18 kirjanpidon tositteet LAINARAHOITUS / Päätökset lainanotosta ja takaisinmaksusta sp valtuuston pöytäkirjat 2/13 Mikäli eivät säily pöytäkirjoissa arkistoidaan sarjaan Rahoitus ja hankintapäätökset KA 158/43/01 Lainasopimukset ja velkakirjat sis. lainanotto ja takaisinmaksusuunnitelmat voa + 2 v oma sarja, 2/12 13 Tarjouspyynnöt ja tarjoukset luottolaitoksilta oma sarja, 4/2 RAHASTOT JA ARVOPAPERIT Lahjoitusrahastojen / stipendirahastojen säännöt ja tilikirjat Lahjoitusrahastojen / stipendirahastojen määräyksistä poikkeamisasiakirjat, sp oma sarja, rahasto/ sp / oma tarve edellinen sarja, rahasto/ 2/ /11 Sp mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista 17

18 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja rahastojen yhdistämis ja lakkauttamisasiakirjat Muiden rahastojen perustamiseen ja lopettamiseen liittyvät asiakirjat Rahastojen käyttöön ja hoitoon liittyvät asiakirjat selvitykset ja seurantaraportit tiliasiakirjat säännöt sp / oma tarve edellinen sarja, rahasto/ voa + 2 v oma sarja, rahasto/ Arvopaperit (osakekirjat, osuustodistukset jne.) voa + 2 v. oma sarja, 2/12 Päätökset varojen sijoituksista tai esim. osakkeiden hankinnasta pankeilta saapuneet asiakirjat rahojen sijoittamisesta (esim. talletusvahvistukset) sp sp valtuuston pöytäkirjat kirjeenvaihto, (KA 158/43/01) 2 /11 Sp mikäli eivät käy ilmi pöytäkirjoista (KA 158/43/01) 2/11 2/11 12 Tieto varojen sijoituksesta voi säilyä joko pöytäkirjoissa tai kirjeenvaihdossa. Huom. Mikäli tehdään erillinen päätös joka ei säily edellä mainituissa, se arkistoidaan sarjaan Rahoitus ja hankintapäätökset KIRJANPITO JA MAKSULIIKENNE Tilinpäätös (tasekirja) toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma ja tase), liitteet sp oma sarja, 2/23 Tilierittelyt ja tiliviennit oma sarja, aika/tilijärjestys 2/18 18

19 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Toteutumisvertailu ja tase (kuukausittain tulostettavat) oma tarve oma sarja, 2/17 koko vuotta koskevat sis. tilinpäätökseen Taseen saldot (vuoden lopun) oma sarja, 2/17 Pääkirja ja päiväkirjatulosteet (vuositulosteet) virallinen päiväkirja myyntilaskupäiväkirja ostolaskupäiväkirja rahatilipäiväkirja varastopäiväkirja jne. Tositteet myyntireskontra ostoreskontra kassatositteet kiinteistöinvestoinnit (tositteet, laskut ja muut selvitykset) EUhankkeiden/projektien tilitositteet ja muu kirjanpitoaineisto Käyttöomaisuuden seurannan ajokausittain tehdyt saldo ja tilierittelyt tai vastaavat raportit omat sarjat, päiväkirjalaji/ 13 v. viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien omat sarjat, tositelaji/nro/aikajärjest ys projektiasiakirjat, projekti/ 2/ /17 22 oma sarja, 2/18 kuukausitulosteet voidaan hävittää kun vuosituloste on valmistunut pääasiassa sähköisenä, pitkäaikaissäilytys säilytysaika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut 2/10 Kaikki yhtä projektia koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä aktissa, sarjassa Reskontran tilien ja rahatilien kuukausitulosteet, 2 v. oma sarja, 2/22 tositeluontoiset 19

20 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja täsmäytykset tms. taseerittelyt ja saldot Muut tarpeen mukaan tulostetut vertailulaskelmat, toteutumat, tilierittelyt tms. hark hark oma sarja, 2/31 32 Kassantarkastuspöytäkirjat oma sarja, 2/19 Alvtilitykset ja niihin liittyvät asiakirjat oma sarja, 2/19 Kuntayhtymän tekemien veroilmoitusten ja valitusten toisteet sekä niitä koskevat päätökset oma sarja, Pankkitilejä koskevat sopimukset voa + 2 v. palvelusopimukset, sopimuslaji/ Pankkien tiliotteet kirjanpidon tositteet, tositelaji/nro/aikajärjest ys Velkomis, perimis ja ulosottoasiakirjat oikeusteitse etenevät asiat viimeisestä maksusta päätöksen lainvoimasta oma sarja, aakkosjärjestys Sopimukset ulkopuolisen perintätoimiston kanssa voa + palvelusopimukset, sopimuslaji/ 1/4 2/22 2/22 Kaikki samaa asiaa koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä 2/ IRTAIMEN OMAISUUDEN HALLINTA Irtaimisto ja kalustoluettelot tms. voa + 2 v. voa + 2 v. sähköisenä Pro Economican käyttöomaisuuskirjanpidossa Poisto, siirto ja luovutusluettelot 2 v. 2 v. oma sarja, 4/3 4/3 20

21 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja Keskitetty varasto: varastorekisteri/luettelo inventaariolistat tai vastaavat vertailulistat Ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden huoltopäiväkirjat ja kortit Ajoneuvojen, laitteiden ym. käytön edellytyksenä olevat lupa ja rekisteriasiakirjat (ei ilmoitusosa), käyttöluvat, turvallisuusluvat ym. 2 v. 2 v. käytöstä poistamisesta 2 v. käytöstä poistamisesta yksikkö/ omat sarjat, luettelolaji/ 4/78 laite/ 4/3 voa + 2 voa + 2 ajoneuvon, laitteen yhteydessä Koneiden ja laitteiden käyttö ja huoltoohjeet voa voa koneen, laitteen yhteydessä käyttöpisteessä Liikenne ym. vahingoissa muita kuin henkilövahinkoja koskevat asiakirjat oma sarja, 4/10 Irtaimiston vakuutussopimukset voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, Koneiden ja laitteiden takuuasiakirjat ja kortit voa + 2 v. voa + 2 v. oma sarja, laite/ Huoltosopimukset (ajoneuvot, koneet ja laitteet) voa + 2 v. voa + 2 v. palvelusopimukset, sopimuslaji/ Puhelimen, kopiokoneen tms. käytön seurantaa tai esim. kulunvalvontaa koskevat asiakirjat hark (2 v.) tositteet hark (2 v.) tositteet 4/3 4/3 4/2 4/3 oma sarja, 4/34 Autojen ajopäiväkirjat voa + 2 v. voa + 2 v. oma sarja, 4/10 Ohjeet ja säännöt irtaimen omaisuuden hallintaan, käyttöön, vuokraukseen ja varastointiin ja kulunvalvontaan liittyen voa + 2 v. voa + 2 v. toimintaohjeet, 4/3 21

22 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja HANKINTA JA OMISTUSASIAKIRJAT Hankintaasiakirjat: tavanomaisia kulutustarvikkeita ja käyttötavaroita koskevat (mm. toimistotarvikkeet) Hankintaasiakirjat (isot hankinnat, investoinnit) hankintailmoitukset, tarjouspyynnöt, yhteenvedot ja vertailut tarjousten avaamispöytäkirjat hyväksytyt ja hylätyt tarjoukset päättöilmoitukset, tilaukset ja tilausvahvistukset hankintapäätökset Rauenneita hankintoja koskevat asiakirjat (isot hankinnat, investoinnit) 2 v. (tositteet ) takuuajan päättymisestä tai luovutusajankohdasta 2 v. (tositteet ) takuuajan päättymisestä tai luovutusajankohdasta oma sarja, 4/12 oma sarja, 4/12 5/2 2 v. 2 v. oma sarja, 4/12 Lähetys ja pakkauslistat ym. saapumisilmoitukset oma tarve oma tarve oma sarja, yksikkö/ Maaalueiden ja rakennusten omistusasiakirjat kiinteistöjen (maaalueiden) omistusasiakirjat rakennusten kauppakirjat (myös vaihto ja lahjoituskirjat tai vastaavat sopimukset) lainhuudatusasiakirjat rasitustodistukset ja niihin liittyvät asiakirjat Muiden merkittävien hankintojen kauppakirjat tai vastaavat sopimukset / Maaalueiden ja rakennusten ja muiden merkittävien hankintojen/investointien sp sp hark hark omistusasiakirjat, kohde/ sp omistusasiakirjat, sp yhtymähallituksen/valtu uston pöytäkirjat Samaa hankintaa koskevat asiakirjat säilytetään yhdessä. Merkittäviin hankintoihin liittyvät keskeiset asiakirjat säilytetään pysyvästi sarjassa Omistusasiakirjat. 5/2,7 Huom. jos liittyvät perustamiseen säilytetään muiden perustamisasiakirjojen kanssa sarjassa /12 5/2 5/2 Arkistoidaan sarjaan rahoitus ja 22

23 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja hankepäätös ja investointipäätös Hankinnan suunnittelu ja pohjaaineistot voa + oma tarve 5/2 Palvelujen hankintaa koskevat sopimukset voa + 2 voa + 2 palvelusopimukset, sopimuslaji/ Vakuutussopimukset ja vakuutuskirjat/todistukset sekä vakuutuksia koskevat muut asiakirjat omaisuutta koskevat henkivakuutukset tapaturmiin liittyvät Vuokrasopimukset kiinteistöt ja maaalueet rakennukset ja huoneistot koneet ja laitteet voa voa v. päätöksestä voa + voa + 5 v. voa + 2 v. voa voa v. päätöksestä voa + voa + 5 v. voa + 2 v. vakuutukset, vakuutuslaji/ oma sarja, sopimuslaji/ 1/4 hankintapäätökset , mikäli eivät säily pöytäkirjoissa 1/4 Henkilöstön tapaturmat 20 v. (henkilöaktissa), opiskelijoiden tapaturmat 50 v. (sarjassa ) 5/3 1/4 23

24 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 03. LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN, OIKEUDELLISTEN ETUJEN VALVONTA JA MUUTOKSENHAKU Saapuvat lait, asetukset ja ohjeet esim. opetusta koskeva lainsäädäntö ja sen nojalla annettavat määräykset ja ohjeet (mm. OPM, OPH) voa voa yleiskirjeet, 1 Omat ohjeet lakeja koskien voa voa toimintaohjeet, Oikeudenkäyntejä koskevat asiakirjat (joissa kuntayhtymä tai oppilaitokset ovat asianosaisena) Kuntayhtymälle esitetyt oikaisuvaatimukset: esim. opiskelijoiden oikaisuvaatimukset ja rekrytointiin/henkilöstöön liittyvät oikaisuvaatimukset ja valitukset Kuntayhtymän tekemät päätökset oikaisu ja valitusasioissa Kuntayhtymän laatimat muutoksenhaku ja valituskirjelmät liitteineen saapuneet viranomaisten päätökset päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta päätöksen lainvoimasta oma sarja, asia/ oma sarja, asia/ sp yhtymähallituksen/ valtuuston pöytäkirjat sp päätöksen lainvoimasta kirjeenvaihto, 12 /1 1/8 1/7 1/7 1/8 24

25 Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 07. TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄ TIEDON HALLINTA JA TIETOPALVELU Kuntayhtymälle saapunut tärkeä kirjeenvaihto sp oma sarja, VA 1/ Lähetetty tärkeä kirjeenvaihto sp oma sarja, VA 1/1.3.1 Saapuneet yleiskirjeet, ohjeet ja määräykset voa voa oma sarja, VA 1/1.3.7 on liittyvä yleinen kirjeenvaihto: saapuneet lausuntopyynnöt, lähetteet, saatekirjeet, jäljennökset, otteet, selvitykset, ilmoitukset ja tilastoaineistot asiakirjojen, todistusten ja jäljennösten tilaukset ja muut vähämerkityksiset tiedustelut, ilmoitukset ja esitykset ja niihin laaditut vastaukset Arkistonmuodostussuunnitelma ja muut arkistoohjesäännöt kuntayhtymäkohtaiset osat liitteenä olevat yleiset normit ja ohjeet oma tarve (1 v.) oma tarve (1 v.) omat sarjat, kirjelaji/ (jos säilytetään) sp voa voa (kkpl) voa 1 /11 oma sarja, 1 /14 KA 158/43/ Arkistoluettelot sp oma sarja, 1/ 14 KA 158/43/ Asiakirjojen hävittämisluettelot sp oma sarja, 1/ 14 KA 158/43/01 Arkiston asiakirjojen lainauslomakkeet 1 v. oma sarja, 1/ Kirjastojen järjestys ja käyttösäännöt sp (Novida sp) oma sarja, toimipiste/ Kirjaluettelot säilytetään pitkäaikaissäilytyksenä atktiedostona (täydennetään jatkuvasti). pitkäaikaissäilytys 13/6 KA 188/43/04 atktiedosto 13/6 Yksikön kirjastonhoitaja hoitaa tiedoston 25

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Tos-raportti. JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1. Dynasty Tiedonohjausjärjestelmä :42:28

Tos-raportti. JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1. Dynasty Tiedonohjausjärjestelmä :42:28 JHS - JHS-eAMSmalli (luonnos) 1 Tos-raportti 00 OHJAUSJÄRJESTELMÄT, HALLINNON TOIMINTA JA RAKENTEET 00.00 Ohjaus ja kehittäminen 00.00.00 Polittinen ohjaus ja strateginen suunnittelu 00.00.01 Säädösohjaus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

1(12) AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1 LUKU TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET 1 Säännön soveltamisala

1(12) AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1 LUKU TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET 1 Säännön soveltamisala 1(12) 1 LUKU TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET 1 Säännön soveltamisala 2 Oppilaitoksen nimi Tämä johtosääntö koskee ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja asetuksessa sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot