Osakkeet ja osakkeenomistajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakkeet ja osakkeenomistajat"

Transkriptio

1 WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 SijoiTTAjATiETO

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Sijoittajatieto 03 Osakkeet ja osakkeenomistajat 04 Wärtsilän osake Helsingin Pörssissä 06 Osakkeenomistajat 10 Wärtsilä pääomamarkkinoilla 13 Analyytikot 14 Tietoa osakkeenomistajille 15 Talousinformaatio Pörssitiedotteet 2011

3 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Osakkeet ja osakkeenomistajat 3 Osakkeet ja osakkeenomistajat Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n Large Cap -listalla Helsingin Pörssissä. Yhtiökokous, joka pidettiin , päätti hyväksyä maksuttoman osakeannin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Näin ollen Wärtsilän osakkeiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa Osakekohtaisia tunnuslukuja Tulos/osake (EPS) 3 EUR 1,44 1,96 1,97 1,94 1,37 Oma pääoma/osake 3 EUR 8,30 8,30 7,59 6,01 6,85 Osinko/osake 3 EUR 0,90 1 1,38 0,88 0,75 2,13 Osinko/tulos % 62,7 70,3 44,4 38,7 155,1 Efektiivinen osinkotuotto % Sarja A ,01 WRT1V 2 4,03 4,82 6,23 7,14 8,16 Hinta/voitto (P/E) Sarja A ,4 WRT1V 2 15,5 14,6 7,1 5,4 19,0 Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV) Sarja A ,9 WRT1V 2 2,7 3,4 1,9 1,7 3,8 Osakkeiden oikaistu lukumäärä kpl tilikauden lopussa keskimäärin Hallituksen ehdotus. 2 B-osake asti jonka jälkeen WRT1V. 3 Yhtiökokouksen hyväksymä maksuton osakeanti nosti osakkeiden kokonaismäärän :een. Vertailuvuosien luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

4 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Wärtsilän osake Helsingin Pörssissä 4 Wärtsilän osake Helsingin Pörssissä

5 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Wärtsilän osake Helsingin Pörssissä 5 Wärtsilän osake Nasdaq OMX Helsingin pörssissä Pörssivaihto MEUR Sarja A ,5 665,7 WRT1V , , , , ,1 Yhteensä 5 016, , , , ,8 Vaihdettu määrä kpl Sarja A WRT1V Yhteensä Vaihtuvuus % Sarja A ,5 56,8 WRT1V 2 100,0 99,4 139,0 149,3 173,0 Yhteensä 100,0 99,4 139,0 149,3 144,4 Keskikurssi 3 EUR Sarja A ,79 49,63 WRT1V 2 25,44 19,93 11,73 17,71 23,98 Alin/Ylin kurssi 3 EUR Sarja A 1 alin ,05 38,05 ylin ,00 58,00 WRT1V 2 alin 15,50 14,10 7,91 7,75 19,22 ylin 29,55 29,63 15,46 26,60 29,45 Pörssikurssi tilikauden lopussa 3 EUR Sarja A ,09 WRT1V 2 22,32 28,55 14,04 10,51 26,05 Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa yhteensä MEUR A-osake asti. 2 B-osake asti jonka jälkeen WRT1V. 3 Yhtiökokouksen hyväksymä maksuton osakeanti nosti osakkeiden kokonaismäärän :een. Vertailuvuosien WRT1V-luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Osakkeenomistajat 6 Osakkeenomistajat Wärtsilällä on noin osakkeenomistajaa. Vuoden lopussa 47% osakekannasta oli ulkomaalaisomistuksessa. Vuoden 2010 lopussa ulkomaalaisomistuksen osuus oli 51%. Omistajarakenne Ryhmä Osakkaita % Osakkeita % Yksityiset yritykset , ,3 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 76 0, ,6 Julkisyhteisöt 49 0, ,9 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 842 2, ,4 Kotitaloudet , ,1 Ulkomaat 324 0, ,9 Hallintarekisteröidyt ,8 Yhteensä , ,0

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Osakkeenomistajat 7 Osakemäärien jakauma Osakkeet Osakkaita % Osakkeita % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Hallintarekisteröidyt ,8 Yhteensä , ,0

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Osakkeenomistajat 8 Wärtsilän 50 suurinta osakkeenomistajaa Omistaja Osakkeita Omistus % 1 Avlis Ab ,08 2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,20 3 Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ,66 4 Svenska Litteratursällskapet i Finland ,55 5 Kansaneläkelaitos ,98 6 Valtion Eläkerahasto ,86 7 Sigrid Jusélius Säätiö ,67 8 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto ,64 9 Suomen Kulttuurirahasto ,59 10 Inez och Julius Polins Fond ,52 11 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland r.f ,43 12 Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse ,40 13 Livsränteanstalten Heridas ,38 14 Savox Investments S.A ,37 15 Brita Maria Renlundin Säätiö ,35 16 Folketrygdfondet ,35 17 OP-Delta Sijoitusrahasto ,33 18 Stiftelsen för Åbo Akademi ,32 19 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse ,28 20 Rantanen Tuula Anneli ,25 21 Ingman Finance Oy Ab ,25 22 Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutus ,25 23 Kansanterveyden tutkimussäätiö ,24 24 Nordea Nordenfonden ,23 25 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,23 26 Svenska Handelsbanken Ab (publ) filial ,23 27 Kuntien eläkevakuutus ,22 28 William Thurlings Stiftelse ,22 29 Blåberg Meeri ,22 30 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,20 31 Svenska Kulturfonden i Björneborg ,20 32 Sijoitusrahasto Gyllenberg Finlandia ,19 33 Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse ,19 34 Sijoitusrahasto Nordea Suomi ,18 35 Schweizerische Nationalbank ,17 36 Fromond Elsa ,16 37 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,16 38 Von Fieandt Johan ,16 39 Sijoitusrahasto Seligson & Co ,15 40 Riihimäen Konepajakoulun säätiö ,14

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Osakkeenomistajat 9 41 Stockmann Marita ,14 42 Tallberg Carl Johan ,13 43 Relander Harald ,13 44 Svenska Folkskolans Vänner ,13 45 SR Danske Invest Suomi Yhteisöosake ,13 46 Veritas Pension Insurance Company Ltd ,13 47 Odin Finland ,12 48 Emil Aaltosen Säätiö ,12 49 Blomberg Anne-Sofie Marie ,11 50 Petter och Margit Forsströms Stiftelse ,11 Yhteensä ,51 Muutokset omistuksessa - liputukset Katsauskauden aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset: BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti osaketta (osakkeiden lukumäärä ennen maksutonta osakeantia), joka on 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä BlackRock, Inc. vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 9,838,853 osaketta, joka on 4,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Johdon osakkeenomistus Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistavat Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä kpl eli 0,03% koko osakekannasta ja äänivallasta. Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus Valtuutukset Yhtiökokouksen ( ) jälkeen hallituksella ei ole voimassa olevia valtuutuksia. Hallituksen voitonjakoesitys Hallitus esittää, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,90 euroa osakkeelta.

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Wärtsilä pääomamarkkinoilla 10 Wärtsilä pääomamarkkinoilla 2011 Wärtsilän osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n Large Cap -listalla Helsingin pörssissä kaupankäyntitunnuksella WRT1V. Kaikilla osakkeilla on sama äänimäärä, ja ne oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2011 Sijoittajien kiinnostus Wärtsilää kohtaan oli hyvällä tasolla vuonna Wärtsilä osallistui vuoden aikana yli 260 sijoittajatapaamiseen, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli noin 200. Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaava tiimi, johon kuuluvat Wärtsilän toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja IR-officer, järjesti tapaamisia sijoittajien ja analyytikoiden kanssa Pohjoismaissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Italiassa, Yhdysvaltojen itärannikolla ja Kanadassa. Henkilökohtaisten tapaamisten ja puhelinkokousten lisäksi useita sijoittajaryhmiä vieraili vuoden mittaan Wärtsilän toimipisteissä Helsingissä, Vaasassa, Shangaissa, Mumbaissa ja Cape Townissa. IR-tiimi osallistui myös useisiin institutionaalisille sijoittajille suunnattuihin sijoittajakonferensseihin sekä Suomessa että ulkomailla. Vuoden aikana Wärtsilän ulkomainen osakeomistus väheni hieman ja oli 47% (51). Ulkomaisia osakkeenomistajia oli eniten Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Wärtsilä piti vuoden aikana esityksiä kotimaisille yksityissijoittajille tarkoitetuissa tilaisuuksissa sekä omissa toimitiloissaan että muualla Suomessa. Wärtsilän osakkeenomistajista noin 23% (23) oli yksityissijoittajia vuonna Wärtsilän sijoittajasuhdepolitiikka Wärtsilän sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa yhtiön toiminnasta, strategiasta, markkinoista ja taloudellisesta asemasta. Näin pyritään varmistamaan, että rahoitusmarkkinat saavat tarvittavat tiedot Wärtsilästä sen osakkeiden käyvän arvon määrittämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi Wärtsilä julkaisee vuosittain kolme osavuosikatsausta, tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja pörssitiedotteita. Tämän lisäksi yhtiön johto keskustelee säännöllisesti analyytikoiden ja sijoittajien kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Verkkosivumme toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja aiempaa toimintaa koskevan tiedon arkistona. Näkymät Tietoa Wärtsilän näkymistä ja tilikauden tulosennusteesta julkaistaan tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksissa. Viimeiseksi julkaistut näkymät toistetaan myös vuosikertomuksessa. Hallitus hyväksyy Wärtsilän julkaisemat näkymät. Jos liiketoiminnan olosuhteissa tapahtuu näkymiin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia, Wärtsilä julkaisee muutetut näkymät voimassa olevien määräysten mukaisesti. Näkymät julkaistaan tulosennusteena, joka sisältää liikevaihto- ja kannattavuus (EBIT%) - ennusteet. Wärtsilä ei julkaise kvartaalikohtaisia tulosennusteita.

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Wärtsilä pääomamarkkinoilla 11 Markkinaennusteet Yhtiö tarkistaa pyydettäessä analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden jo julkaistujen tietojen perusteella. Wärtsilä ei kommentoi tai ota vastuuta pääomamarkkinatahojen julkaisemista ennusteista tai odotuksista. Hiljainen jakso Wärtsilä soveltaa tulosjulkistustensa edellä kolmen viikon pituista hiljaista jaksoa. Edustajamme eivät tänä aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa. Tiedonantopolitiikka ja talousviestintä Wärtsilä tiedottaa yhtiön tavoitteista, taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnasta avoimesti, oikeaaikaisesti, totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti, jotta yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikeisiin ja riittäviin tietoihin perustuvan käsityksen yhtiöstä. Wärtsilä julkaisee pörssitiedotteita, yleisiä lehdistötiedotteita ja ammattilehdistötiedotteita. Lisäksi tytäryhtiömme julkaisevat lehdistötiedotteita, joilla on paikallista merkitystä. Pörssitiedotteilla julkaistaan uutisia, joilla on tai saattaa olla merkitystä osakkeen arvon kannalta. Lehdistötiedotteilla kerrotaan liiketoiminnan tapahtumista, joilla on uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa. Ammattilehdistötiedotteilla tiedotetaan alan lehdistölle tuotteistamme ja teknologioistamme yksityiskohtaisemmin. Tiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi lukuun ottamatta ammattilehdistötiedotteita, jotka julkaistaan ainoastaan englanniksi. Pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat välittömästi julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internetsivuilta. Yhteystiedot Yhtiön sijoittaja- ja analyytikkosuhteista vastaa sijoittajasuhdejohtaja Pauliina Tennilä yhdessä IRtiimin kanssa. Kyselyt voi lähettää osoitteeseen Pauliina Tennilä Sijoittajasuhdejohtaja Puh Natalia Valtasaari IR-officer Puh Alexandra Carlzén Sijoittajasuhde- ja viestintäassistentti Puh

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Wärtsilä pääomamarkkinoilla 12 Wärtsilän konserniviestinnästä ja lehdistösuhteista vastaa viestintäjohtaja Atte Palomäki. Atte Palomäki Viestintäjohtaja Puh

13 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Analyytikot 13 Analyytikot Tietojemme mukaan ainakin seuraavat analyytikot ovat omasta aloitteestaan seuranneet Wärtsilän kehitystä viimeisten 12 kuukauden aikana. He ovat analysoineet yhtiötämme sekä laatineet kirjallisia raportteja ja kommentteja ja pystyvät luonnehtimaan Wärtsilää sijoituskohteena. Wärtsilä ei vastaa analyyseissä esitetyistä arvioista. Analyytikot ABG Sundal Collier AB Anders Idborg CA Cheuvreux Nordic Andreas Dahl Carnegie Investment Bank AB Iiris Kemppainen Danske Bank A/S Antti Suttelin Deutsche Bank AG Johan Wettergren Evli Pankki Elina Riutta E. Öhman J:or Securities Jari Harjunpää Fearnley Fonds ASA Rikard Vabo FIM Pankki Markus Liimatainen Goldman Sachs International Daniela Costa Handelsbanken Capital Markets Tom Skogman HSBC Bank Colin Gibson Jefferies International Ltd John Dean Nordea Markets Jan Kaijala Pohjola Pankki Pekka Spolander SEB Enskilda Tomi Railo Swedbank Markets Erkki Vesola UBS Deutschland AG Sven Weier Ålandsbanken Equities Johan Lindh 2011 syyskuuhun saakka

14 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Tietoa osakkeenomistajille 14 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Wärtsilä Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina kello alkaen Helsingissä, Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään klo mennessä joko kirjallisesti, sähköpostitse, telefaxilla tai puhelimitse. Ilmoittautumisosoitteet: Wärtsilä Oyj Abp Osakasrekisteri PL Helsinki puh , arkipäivisin klo faksi: sähköposti: Internet: Kirjallisesti, sähköpostitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä klo Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osingonmaksu Hallitus esittää, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa Pörssitiedotteet Pörssitiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internet-sivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

15 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Talousinformaatio Talousinformaatio 2012 Vuosikertomus 2011 Sähköinen vuosikertomus 2011 on saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Vuosikertomus löytyy Wärtsilän internet-sivuilta; Osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedote 2012 Tammi-maaliskuu perjantaina Tammi-kesäkuu keskiviikkona Tammi-syyskuu keskiviikkona Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu perjantaina Osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedote julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Wärtsilän internet-sivuilla;

16 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Pörssitiedotteet Pörssitiedotteiden vuosikooste 27 joulukuu 2011 Wärtsilälle 150 miljoonan euron voimalaitostilaus Dominikaanisesta tasavallasta 21 joulukuu 2011 Nimityksiä Wärtsilän johtokunnassa 13 joulukuu 2011 Wärtsilän suositeltu käteisostotarjous Hamworthy plc:stä, osakejärjestelyn ehtojen julkistaminen 22 marraskuu 2011 Täydennys taloudellisiin tietoihin liittyen Wärtsilä Oyj Abp:n suositeltuun käteisostotarjoukseen Hamworthy plc:stä 22 marraskuu 2011 Wärtsilältä suositeltu käteisostotarjous Hamworthy plc:stä 17 marraskuu 2011 Wärtsilän kannanotto liittyen Hamworthy plc:n tiedotteeseen 19 lokakuu 2011 Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu lokakuu 2011 Wärtsilä julkaisee tammi-syyskuun 2011 osavuosikatsauksen klo syyskuu 2011 Wärtsilälle merkittävä 155 miljoonan euron voimalaitostilaus Dominikaanisesta tasavallasta 11 elokuu 2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä 20 heinäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu heinäkuu 2011 Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan laskevan 0-5% vuonna heinäkuu 2011 Wärtsilä julkaisee tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsauksen klo kesäkuu 2011 Wärtsilä ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering perustavat yhteisyrityksen keskinopeiden merimoottoreiden valmistamiseksi Kiinassa

17 WÄRTSILÄ OYJ ABP SIJOITTAJATIETO Pörssitiedotteet kesäkuu 2011 Wärtsilä toimittaa Viroon kaksi merkittävää varavoimalaitosta varmistamaan sähköverkon vakaan toiminnan 8 kesäkuu 2011 Wärtsilä on voittanut tarjouskilpailun merkittävästä voimalaitoksesta Virossa 20 huhtikuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu huhtikuu 2011 Wärtsilä julkaisee tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksen klo maaliskuu 2011 Wärtsilän maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin 3 maaliskuu 2011 Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen järjestäytyminen 3 maaliskuu 2011 Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset helmikuu 2011 Wärtsilän konsernijohtajaksi Björn Rosengren helmikuu 2011 Wärtsilä Oyj Abp:n vuosikertomus vuodelta 2010 julkaistu 31 tammikuu 2011 Korjaus Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouskutsun kohtaan tammikuu 2011 Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28 tammikuu 2011 Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson jää eläkkeelle 28 tammikuu 2011 Tilinpäätöstiedote tammikuu 2011 Wärtsilä määrittelee uudelleen taloudelliset tavoitteensa 14 tammikuu 2011 Wärtsilä julkaisee vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteen klo tammikuu 2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

170 vuotta huippuosaamista. Vuosikertomus 2003 Toimintakatsaus

170 vuotta huippuosaamista. Vuosikertomus 2003 Toimintakatsaus 170 vuotta huippuosaamista. Vuosikertomus 2003 Toimintakatsaus Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Wärtsilä Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 15. maaliskuuta 2004 kello 16 alkaen

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Wärtsilä pyrkii

Lisätiedot

Stora Enso tilinpäätös 2009

Stora Enso tilinpäätös 2009 Stora Enso tilinpäätös 2009 Sivu Stora Enso lyhyesti 2 Stora Enso pääomamarkkinoilla 3 Konsernihallinnointiohje 16 Hallitus 27 Johtoryhmä 30 Toimintakertomus 33 Tilinpäätös 54 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Alkuperäinen dokumentti: 27.4.20122 Tarkastaja: Finnair Oyj:n johtoryhmä Hyväksyjä: Finnair Oyj:n hallitus Hyväksymispäivä: 31.10.2014 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen RAMIRENT OYJ PL 116, Äyritie 16 01511 Vantaa Puh. 020 750 200 Fax 020 750 2810 www.ramirent.com YHTIÖKOKOUSKUTSU Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6

CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6 CapManin tiedonantopolitiikka Tiedonantopolitiikassa määritellään CapManin viestinnän ja sijoittajasuhteiden (IR) pääperiaatteet, tavoitteet, tehtävät ja vastuut.

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman. Vuosikertomus 2010. f-secure.fi

F-Secure Suojaa korvaamattoman. Vuosikertomus 2010. f-secure.fi F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2010 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus 2010 6 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

WÄRTSILÄ 2009 TALOUDELLINEN KATSAUS

WÄRTSILÄ 2009 TALOUDELLINEN KATSAUS WÄRTSILÄ 2009 TALOUDELLINEN KATSAUS Konsernijohtajan katsaus s. 3 Hallituksen toimintakertomus s. 8 Konsernitilinpäätös s. 14 Lue koko vuosikertomus 2009 osoitteessa www.annualreport2009.wartsila.com/etusivu

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Stockmann lyhyesti. Sisältö

Stockmann lyhyesti. Sisältö Vuosikertomus 21 Sisältö Stockmann lyhyesti Stockmann vuonna 21 1 Stockmann lyhyesti 2 Stockmann-konsernin perusarvot 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Stockmann vuonna 21 5 Pitkän aikavälin taloudelliset

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2012

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2012 1 (30) Amer Sports Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 31.1.2013 klo 13.00 Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote LOKA JOULUKUU Liikevaihto oli 618,5 milj. euroa (556,9). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

Stockmann-konsernin perusarvot

Stockmann-konsernin perusarvot Vuosikertomus 29 Stockmann-konsernin perusarvot Tuloshakuisuus Harjoitamme liiketoimintaa rahan ansaitsemiseksi; kaiken toiminnan tulee tukea tätä päämäärää. Menestyminen tuloksenteossa merkitsee osakkeenomistajille

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 9. päivänä 2015 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot