TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS (IFRS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS)"

Transkriptio

1 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) - Leo Longlife allekirjoitti sopimuksen Tiimari Oyj:n emoyhtiön Maritii Oy:n ostamisesta - Emoyhtiön nimeksi Tiimari Oyj Abp - Liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt Tiimari Retail Oyj ja Leo Longlife Design Oy - Ylimääräinen yhtiökokous : uusi hallitus ja toimitusjohtaja, osakkeiden äänivaltaerojen poistaminen, osakepääoman korotus sekä suunnatulla että maksuttomalla osakeannilla - Päätös luopua arvopaperikaupasta ja kiinteistöistä johtaa muutoksiin tuloslaskelman ja taseen esittämisessä - Tämä osavuosikatsaus ei sisällä ostetun Maritii-konsernin (Tiimarin) lukuja, jotka yhdistellään alkaen - Uuden konsernin tase sekä Tiimarin (Retail) luvut julkistetaan erillisellä tiedotteella marraskuun aikana TIIMARIN OSTO Oyj Leo Longlife Plc osti allekirjoitetulla ja voimaan tulleella sopimuksella Maritii Oy:n, joka on vähittäiskauppaketju Tiimari Oyj:n emoyhtiö. Myyjinä olivat CapMan Oyj:n hallinnoimat rahastot sekä joukko yksityissijoittajia. Yhtiö maksoi yhteensä noin 21 miljoonaa euroa Maritii Oy:n osakekannasta ja velaton kauppahinta oli noin 61 miljoonaa euroa. Kauppa toteutui Oyj Leo Longlife Plc vaihtoi toiminimensä Tiimari Oyj Abp:ksi. Uusi toiminimi rekisteröitiin kaupparekisterissä Ostettu Tiimari Retail Oyj on Pohjoismaiden ja Baltian johtava sisustamiseen, askarteluun, paketointiin ja kortteihin, toimistoja koulutarvikkeisiin sekä sesonkitavaroihin erikoistunut myymäläketju. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 76,5 miljoonaa euroa. Leo Longlifen aiempi teollinen toiminta jatkuu entisellään ja sen odotetaan vahvistuvan uuden myyntikanavan turvin. Yrityskauppa on rahoitettu Leo Longlifen vahvan kassan lisäksi suuntaamalla noin 5,5 miljoonan euron osakeanti Tiimarin johdolle sekä Primaca Partners Oy:n edustamille strategisille sijoittajatahoille hintaan 5,05 euroa per osake. Lisäksi yhtiö suunnittelee n. 6 miljoonan euron merkintäoikeusantia tulevan kasvun turvaamiseksi. Anti on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuoden aikana. Yhtiö on myös myynyt teolliseen toimintaan kuulumattoman kiinteistöomaisuutensa lokakuun aikana. Tämän lisäksi kauppa rahoitettiin lainarahalla sekä emoyhtiölle nostetuilla luotoilla että uudelleen järjestämällä Maritiikonsernin lainat. LIIKETOIMINTA KATSAUSKAUDEN AIKANA Yhtiön koko toiminta on muodostanut kaksi ensisijaista liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat arvopaperiliiketoiminta ja jalostusliiketoiminta, johon kuuluvat liikelahjojen myynti ja siihen liittyvä teollinen toiminta, sekä muut toiminnot, johon kuuluujossa esitetään kiinteistönjalostus. Tiimari-kaupan myötä arvopaperiliiketoiminnasta on päätetty luopua ja kaikki sijoitukset on realisoitu, viimeiset lokakuun alussa. Lisäksi yhtiö on katsauskauden päätyttyä myynyt teolliseen toimintaan kuulumattoman kiinteistön-jalostukseen liittyvän omaisuutensa ja

2 kiinteistönjalostuksen kohteen, Asunto Oy Kokkolan Grand, loput asunnot. Tehdyt päätökset ovat aiheuttaneet muutoksia osavuosikatsauksen esittämiseen siten, että arvopaperiliiketoiminta esitetään lopetettuna liiketoimintana ja kiinteistöomaisuus esitetään taseessa "myytävänä olevat pitkäaikaiset varat " -rivillä. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 2,8 milj. euroa (2,0) ja liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (0,2). Voitto ennen veroja oli 0,5 milj. euroa (0,3) ja katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 0,3 milj. euroa (0,1). Tulos per osake oli 0,05 euroa (0,02). Katsauskauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 1,5 milj. euroa (1,55). Tulos per osake oli 0,22 euroa (0,23). Liikevaihto Leo Longlife Designin harjoittamasta liikelahjaliiketoiminnassa on laskenut usean vuoden ajan ja yhtiö on menettänyt markkinaosuuksia. Hallitusvaihdoksen jälkeen kesäkuussa muutettiin mm. rekrytointeihin liittyvä käytäntöjä, jolla näyttää olleen positiivinen vaikutus ja liikevaihdon lasku näyttää pysähtyneen. Tiimari-kaupan julkistuksen jälkeen rekrytointimahdollisuudet ovat parantuneet. Kiinteistönjalostustoiminnan pääkohde, Asunto Oy Kokkolan Grand, valmistui vuoden 2005 syksyllä ja asunnoista oli katsauskauden lopussa myyty 52%. Kolmannella vuosineljänneksellä myytiin 6 asuntoa. Yhtiön hallitus vastaanotti sekä Kokkolan Grandia että muita kiinteistökohteita koskevia tarjouksia. Tarjoukset eivät vastanneet edellisen hallituksen vuosikertomuksessa antamia arvioita kohteiden arvoista, mutta ylittivät jokseenkin niitten tasearvot. Tiimari-kaupan rahoittamiseksi suurin osa kiinteistöistä on myyty saatujen tarjousten perusteella lokakuun aikana. TULOS JA TASE Yhtiön liikevoitto katsauskaudella oli 0,2 milj. euroa (0,2) ja kokonaistulos verojen jälkeen 1,8 milj. euroa (1,6) sisältäen lopetetut toiminnat. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevoitto oli -0,1 milj. euroa (0,1). Lopetetun liiketoiminnan liikevoitto katsauskaudella oli 1,5 milj. euroa (1,7) ja kolmannen vuosineljänneksen 0,02 milj. euroa (0,3). Jalostusliiketoiminnan ja muiden toimintojen katsauskauden liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,3), josta kolmannella vuosineljänneksellä -0,1 milj. euroa (0,1). Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 0,05 euroa (0,02) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,01 euroa (0,01). Yhtiön taseen loppusumma oli 21,1 milj. euroa (21,1) ja vakavaraisuus erinomainen omavaraisuusasteen ollessa 89,0 % (93,6%). Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 15,2 milj. euroa eikä yhtiöllä ollut pitkäaikaista korollista velkaa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,85 euroa (3,00). Lokakuussa maksettu osinko on kirjattu velaksi. INVESTOINNIT Yhtiö ei suorittanut katsauskaudella päätetyn Tiimari-oston lisäksi merkittäviä investointeja. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli 40 (75), joista pääosa työskenteli Leo Longlife Design Oy:ssä. Emoyhtiön palveluksessa oli 5 henkilöä.

3 LEO LONGLIFE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Oyj Leo Longlife Plc:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhdistää kaikki yhtiön K-sarjan osaketta samanlajisiksi A-sarjan osakkeiden kanssa ja poistaa yhtiöjärjestyksen 3 :n määräykset erilajisista osakkeista, osakkeen nimellisarvosta ja osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärästä kumoamalla 3 kokonaisuudessaan. Muutoksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin on yhtiön kaikilla osakkeilla yksi ääni, kun tähän saakka K-osakkeilla on ollut kaksikymmentä (20) ääntä ja A-osakkeilla yksi (1) ääni. Osakelajien yhdistäminen toteutetaan suhteessa 1:1. Kompensaationa äänivallan menetyksestä yhtiökokous päätti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen antaa K-osakkeiden omistajille vastikkeetta yhden (1) uuden yhtiön osakkeen (ent. A-laji) kutakin viittä (5) K- osaketta vastaan. Maksuttoman osakeannin johdosta yhtiön osakemäärä nousi yhteensä osakkeella. Maksuttoman osakeannin laimennusvaikutus A-osakkeenomistajien osakeomistukseen oli noin 2,9 prosenttia. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Tiimari Oyj Abp sekä uudistaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan. Uusi toiminimi ja yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisterissä Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen tarjota Tiimari-konsernin johdon sekä hallituksen nimeämien enintään kymmenen yhtiön ulkopuolisen sijoittajan merkittäväksi yhteensä enintään uutta yhtiön osaketta (ent. A-laji) merkintähintaan 5,05 euroa/osake hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Kaikki tarjotut uudet osakkeet merkittiin heti yhtiökokouksen jälkeen. Uudet osakkeet ja osakepääoman korotus, yhteensä euroa, merkittiin kaupparekisteriin Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään uudella osakkeella (ent. A-laji) hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Hallitus päättää osakeannin ja/tai optio-oikeuksien ja osakemerkinnän ehdoista. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Alexander Ehrnrooth, Arja Hautanen, Kirsti Lindberg-Repo, Curt Lindbom, Mia (Merja) Saari ja Peter Seligson. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja nimitti yhtiön toimitusjohtajaksi ekonomi Kristina Illin. Leo Longlife Oyj:n toimitusjohtajana toimi välisen ajan ekonomi Tapani Väljä. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä uutena päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. OPTIO-OIKEUDET Varsinainen yhtiökokous hyväksyi optio-ohjelman, jonka mukaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen emoyhtiö Leo Longlife Oyj:n ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajien ja niiden palveluksessa olevien avainhenkilöiden merkittäväksi tarjotaan hallituksen päättämällä tavalla vastikkeetta enintään optio-oikeutta. Näillä Leo Longlife 2008A1 optio-oikeuksilla voi merkitä Leo Longlife Oyj:n uusia A-osakkeita enintään kpl hallituksen tarkemmin määräämänä aikana vuonna Kukin optiooikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhtiön yhden A-osakkeen. Optio-ohjelma on osa yhtiön ja sen konserniyhtiöiden kannustinjärjestelmää. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen

4 mukaisin ehdoin antaa vastikkeetta yhtiön toimitusjohtajalle enintään ja konsernin muulle avainhenkilöstölle enintään optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta (ent. A-laji) merkintähintaan 8,00 euroa/osake. Hallitus päätti antaa toimitusjohtaja Kristina Illille yhteensä optio-oikeutta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa ja päättyy Optio-oikeudet eivät ole siirrettävissä ennen osakemerkintäajan alkamista. YHTIÖN HALLUSSA OLEVAT OMAT OSAKKEET Yhtiön hallussa on omaa osaketta (Aiemmin Leo Longlife Oyj:n A-osaketta). Määrä on sama kuin osavuosikauden alussa. A-OSAKKEEN KURSSIKEHITYS Helsingin pörssin päälistalla noteerattavia A-osakkeita vaihdettiin kaudella kappaletta ( ). Kaupantekokurssi vaihteli 4,30 ja 5,70 euron välillä (4,25 5,50). Päätöskurssi oli 5,20 euroa (4,80). Kauden kokonaisvaihdoksi muodostui euroa ( ). A-sarjan osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 29,3 miljoonaa euroa (27,1). Katsauskauden päätöspäivän kurssilla laskettuna koko osakekannan markkina-arvoksi K-sarjan osakkeet mukaan lukien tulee noin 34,3 miljoonaa euroa. Osakkaita oli (1 847). LP-MARKKINATAKAUS YHTIÖN OSAKKEELLE Yhtiö ja ruotsalainen Remium AB ovat tehneet sopimuksen Helsingin Pörssinmarkkinatakausohjeen ( ) mukaisesta markkina takauksesta. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkoi Sopimuksen mukaan Remium AB antaa yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 2 % laskettuna ostotarjouksesta. Markkinatakaajan tarjoukset sisältävät vähintään 500 osaketta. Remium AB on sitoutunut antamaan yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen Helsingin Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä Pörssin päälistalla jokaisena pörssipäivänä vähintään kahdeksankymmentäviisi (85) prosenttia Pörssin jatkuvan kaupankäynnin ajasta sekä yhtiöön sovellettavassa Pörssin päivän avaus- ja päätösmenettelyssä. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkoi Sopimus on voimassa kuuden (6) kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi, ja sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Markkinatakauksen avulla pyritään varmistamaan yhtiön osakkeen likviditeetti osakemarkkinoilla ja pitämään yhtiön osakkeiden myynti- ja ostotarjousten ero pienenä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Leo Longlife Design Oy:n (lahjatavaraliiketoiminnan) liikevaihto ja tuloksen odotetaan kasvavan kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tiimari Retail Oyj:n (ent. Maritii Oy:n) liiketoiminta on sujunut aikaisempien ennusteiden mukaisesti ja vertailukelpoisen (FAS) liikevaihdon odotetaan vuonna 2006 olevan noin 70 miljoonaa euroa ja käyttökatteen ylittävän 8 miljoonaa euroa, josta merkittävä osa riippuu viimeisen neljänneksen sesonki myynnistä. Maritii Oy tullaan konsolidoimaan Tiimari Oyj Abp konsernissa lähtien. IFRS-hankintamenolaskelmaperiaatteista johtuen

5 tulosvaikutus tulee tänä vuonna olemaan on negatiivinenviel1ä epävarma, koska ostohetken varasto arvostetaan käypään arvoon eikä konsernituloslaskelmaan synny viimeiselle vuosineljännekselle myyntikatetta. Ylläolevat kirjauskäytännöt vaikuttavat Tiimari Oyj Abp:n konsernin viimeisen neljänneksen tulokseen niin merkittävästi että yhtiön hallitus tulee antamaan koko vuoden konsolidoitua liikevaihtoa ja voittoa koskevan ennustuksen vasta avaavan taseen julkistuksen yhteydessä marraskuun aikana. IFRS-RAPORTOINTI Yhtiö on siirtynyt talouden ja tulostietojen raportoinnissaan kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen laskenta- ja tilinpäätöskäytäntöön. Tämä osavuosikatsaus samoin kuin jo vuoden 2005 osavuosikatsaukset ja tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Rahavirtalaskelmassa arvopaperikaupan vaikutus on esitetty nettoperiaatteella aikaisemmasta poiketen. KONSERNITULOSLASKELMA (Luvut milj. euroa, jos ei muuta mainita.) 7-9/06 7-9/05 1-9/06 1-9/ /05 Jatkuvat toiminnot LIIKEVAIHTO 1,6 0,4 2,8 2,0 2,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 Kulut 1,6 0,3 2,5 1,8 2,2 Poistot 0,03 0,04 0,1 0,2 0,2 Liikevoitto -0,06 0,07 0,2 0,2 0,5 Rahoitustuotot 0,1 0,06 0,2 0,2 0,2 Voitto ennen veroja 0,07 0,1 0,5 0,3 0,7 Verot 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 Katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista 0,05 0,04 0,3 0,1 0,6 Lopetetut toiminnat Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 0,02 0,3 1,5 1,5 1,6 Tilikauden voitto 0,07 0,34 1,8 1,6 2,2 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos. Laimentamaton osakekohtainen tulos Jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 0,05 0,02 0,08 Lopetetut toiminnat 0,00 0,05 0,22 0,23 0,24 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos on sama kuin laimentamaton. KONSERNITASE 9/2006 9/2005 Muutos-% 12/2005 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,03 0,04-24,3 0,06 Aineelliset hyödykkeet 0,42 1,23-65,5 1,15 Muut sijoitukset 0,01 0,01-1,0 0,01 Pitkäaikaiset varat yhteensä 0,46 1,28-89,9 1,22 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2,48 3,82-35,1 3,55 Myynti- ja muut saamiset 1,37 3,77-63,8 0,25 Rahavarat 15,17 11,63 30,4 15,74 Yhteensä 19,02 19,22-1,1 19,54 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1,65 0,64 157,8 0,64

6 Lyhytaikaiset varat yhteensä 20,66 19,86 24,8 20,18 Varat yhteensä 21,12 21,14-0,1 21,40 OMA PÄÄOMA JA VELAT Omapääoma Osakepääoma 6,60 6,60 0,0 6,6 Kertyneet voittovarat 12,20 13,18-7,5 13,65 Oma pääoma yhteensä 18,80 19,78-5,0 20,25 Pitkäaikaiset velat 0,03 0,03-0,0 0,03 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 2,30 1,32 73,4 1,12 Velat yhteensä 2,33 1,35 71,8 1,15 Oma pääoma ja velat yht. 21,12 21,14-0,1 21,40 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Tuhat euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Omat pääoma osakkeet Kertyneet Yhteensä varat Oma pääoma Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettokulut 8 8 Tilikauden tulos Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Omien osakkeiden luovutus Osingonjako Myönnetyt optiot Oma pääoma Osake- Omat Kertyneet Yhteensä pääoma osakkeet varat Oma pääoma Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettokulut -5-5 Tilikauden tulos Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonmaksu Myönnetyt optiot Oma pääoma RAHAVIRTALASKELMA 1-9/ / /2005 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut 3,9 5,4 9,5 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,1 0,1 Maksut liiketoiminnan kuluista -2,7-1,5-2,1 Maksetut korot 0,0 0,0-0,0 Maksetut verot -0,2-0,3 0,0 Liiketoiminnan rahavirta 1,0 3,7 7,6 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,005-1,64-1,4 Myönnetyt lainat 0,004 0,001 0,005 Saadut korot sijoituksista 0,009 0,092 0,226 Investointien rahavirta 0,018-1,547-1,168 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot -1,6-2,0-2,1 Rahoituksen rahavirta -1,6-2,0-2,1

7 RAHAVAROJEN MUUTOS -0,6 0,2 4,3 Rahavarat tilikauden alussa 15,7 11,4 11,4 Rahavarat tilikauden lopussa 15,2 11,6 15,7 Rahavarojen muutos -0,6 0,2 4,3 LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT /2005 Omavaraisuusaste -% 89,0 93,6 94,6 Bruttoinvestoinnit 0,0 1,0 1,4 Henkilöstömäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake euroa 0,27 0,25 0,33 Oma pääoma/osake euroa 2,85 3,00 3,07 Osakemäärä milj. kpl 6,6 6,6 6,6 SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Yhtiön jatkuvat liiketoiminnat muodostavat kaksi ensisijaista liiketoimintasegmenttiä: jalostusliiketoiminta ja muut toiminnot. Liikevaihto 1-9/-06 muutos 1-9/ /-05 Jalostusliiketoiminta 1,2-0,8 2,0 2,3 Muut toiminnot 1,6 1,6 0,0 0,5 Yhteensä 2,8 0,8 2,0 2,8 Liikevoitto Jalostusliiketoiminta 0,06-0,24 0,3 0,4 Muut toiminnot 0,4 0,4 0,0 0,2 Yhteensä 0,46 0,16 0,3 0,6 Konsernilla ei ole vastuita kolmannen hyväksi. Katsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. OSAKKEENOMISTAJAT Leo Longlife Oyj:n osakkeenomistajien määrä on kasvanut mennessä 2512:een (1847). Suurimmat osakkeenomistajat : (Uudet osakkeet sekä A- ja K-osakkeiden konversio eivät vielä näy APK:n rekisterissä.) K-osake A-osake Osuus Osuus osak- ääniskeista tä kpl kpl % % Atine Group Oyj ,5 64,7 Virala Oy Ab ,9 1,3 Keskinäinen. Työeläkevak.uutusyhtiö Varma ,5 1,2 Keskinäinen. Eläkevak..yhtiö Ilmarinen ,3 1,1 Assetman Oy ,5 0,9 Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola ,1 0,8 Kesk.inäinen Henkivakuutus.yhtiö Suomi ,7 0,5 Sijoitusrahasto Aktia Capital ,5 0,4 Saxby Holding Oy Ab ,3 7,2 Kiilamo Klaus ,2 4,0 Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarek ,9 0,2 Kettutarha Tapio Koski Oy ,8 0,2 Virtanen Kirsi ,7 3,9 Kontinon Yhteiseläkesäätiö Os B/TE ,6 0,1

8 Turpeinen Urho ,5 0,1 Jyväsjärvi Juha ,4 0,1 Lamy Oy ,4 0,1 Mäki Raimo ,4 0,1 Brade Jouko ,3 0,1 Koski Tapio ,3 0,1 Larki Reima ,3 0,1 Ilonen Eino Tuomas kp ,3 0,1 Uusi-Kilponen Pekka ,3 0,1 Puolimatka Raimo ,3 0,1 Lainejoki Juha Petteri ,3 0,1 A-sarja: 1 ääni/osake, K-sarja: 20 ääntä/osake. Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuuden arviot ja ennusteet perustuvat yhtiön johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden ja markkinoiden kehityksestä. Toteutuvat tapahtumat ja tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. TIIMARI OYJ ABP HALLITUS Peter Seligson Hallituksen puheenjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Lisätiedot: toimitusjohtaja Kristina Illi, puh (0)

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT - Peter Bamford, entinen Vodafonen toimitusjohtaja, valittu hallituksen puheenjohtajaksi - Simon Wilkinson ja Dan Harple

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot