KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Satu Heinimäki, Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI 3 UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Satu Heinimäki, Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

3 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh Fax TKK Rakentamistalous ISBN ISBN (PDF) ISSN Kannen kuvat otettu Helsingin Ruoholahdesta ja Pasilasta (kuvaaja S. Heinimäki) Otamedia Oy Espoo 2001

4 ESIPUHE Tämä selvitys julkaistaan osana Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa perustietoa kiinteistöjohtamisen palvelusopimuksista ja palvelujen hankintaprosessista kiinteistöalalle. Tässä osatutkimuksessa on selvitetty kiinteistöjohtamispalvelujen potentiaalisia markkinoita ja niihin liittyviä eri tekijöitä Suomessa. Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimus on osa TEKES:n Rembrand teknologiaohjelmaa. Tutkimusta ohjaa johtoryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: Tiina Tanninen-Ahonen Tapani Väljä Hannu Soikkeli Jorma Äikää Jukka Tammisto Kari Sundqvist Matti Malmberg Mikko Salla Jouko Kankainen Teknologia-asiantuntija, TEKES Talousjohtaja, Sponda Oyj (Pj) Kehityspäällikkö, YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy Isännöintijohtaja, SOK Kiinteistötoiminnot Aluejohtaja, Merita Kiinteistöt Oy Key Account Manager, ISS Suomi Oy Aluepäällikkö, ABB Kiinteistöpalvelut Oy Kiinteistöpäällikkö, Nokia Oyj Professori, Teknillinen Korkeakoulu Kiinteistöjohtamispalvelujen markkinat Suomessa tutkimus on suoritettu Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa professori Jouko Kankaisen johdolla. Tutkimusta on ohjannut tutkimuspäällikkö Jukka Puhto ja päätutkijana on toiminut tekn. yo Satu Heinimäki. Espoossa Satu Heinimäki 3

5 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 KÄSITTEET JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAUSTA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET TUTKIMUKSEN RAJAUKSET SUOMEN KIINTEISTÖKANTA YLEISKUVAUS KIINTEISTÖKANNASTA RAKENNUKSET KÄYTTÖTARKOITUKSEN JA KERROSALAN MUKAAN RAKENNUSKANNAN JAKAUMA LÄÄNIEN MUKAAN RAKENNUSKANNAN KEHITTYMINEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MERKITTÄVIMMÄT KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT YLEISKUVAUS KIINTEISTÖJEN OMISTAJISTA RAKENNUKSET OMISTAJALAJIN MUKAAN KIINTEISTÖJEN AMMATTIMAISET OMISTAJAT Yleistä Instituutiot Sijoittajat Toiminnalliset yhteisöt KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN POTENTIAALISET MARKKINAT KIINTEISTÖN YLLÄPITO POTENTIAALISET MARKKINAT Yleistä Alueiden mukaan Käyttötarkoituksen mukaan KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUT MARKKINOIDEN LÄHTÖKOHDAT KIINTEISTÖNPITO KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN KUVAUS PALVELUJEN TUOTTAJAT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT YHTEENVETO LÄHDELUETTELO

6 KÄSITTEET Kiinteistö (Real estate) Lainsäädännössä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maa- tai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistönomistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet. Kiinteistöhallinto (Real estate administration) Toiminta, jonka tarkoituksena on kiinteistöön liittyvän talouden, toiminnan, henkilöstön ja tietohuollon ohjaus ja valvonta sekä kiinteistön juridisten asioiden hoito. Kiinteistönjohtoyritys (Real Estate management company) Palveluyritys, joka tarjoaa kiinteistöjohtamispalveluita. Yritys tuottaa toimitilapalvelut joko omalla organisaatiolla tai hankkii osan tai kaikki kyseisistä palveluista alihankkijoilta. Puhtaalla kiinteistönjohtoyrityksellä tarkoitetaan palveluyritystä, joka hoitaa kiinteistöjohtamisen ja hankkii toimitilapalvelut alihankkijoilta. Kiinteistöjohtaminen (Real estate management) Kiinteistöliiketoimintaan tai kiinteistönpitoon liittyvä johtaminen. Kiinteistöjohtaminen on tässä määritelty yläkäsitteenä, joka käytännön johtamistoiminnassa toteutuu esimerkiksi kiinteistösijoitussalkun johtamisena, kiinteistösijoitusjohtamisena, kiinteistökohteen johtamisena tai toimitilajohtamisena. Kiinteistökehitys (Real estate development) Toiminta, jonka tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. Kiinteistökehityksen kohteena voi olla esimerkiksi kiinteistön raakamaan muodostava maa- tai vesialue, kiinteistöön kuuluva tontti tai tontilla sijaitseva rakennus tai sen osa. Kiinteistökehitys voi kohdistua joko suunnitteilla olevaan kiinteistön osaan tai jo olemassa olevaan kiinteistöön ja sen osiin. Yksittäisen rakennetun kiinteistön ja siihen kuuluvien rakennusten kehittämisestä käytetään myös nimitystä kiinteistöjalostus. Kiinteistökustannukset (Real estate costs) Kaikki kiinteistön olemassaolosta aiheutuvat kustannukset. Kiinteistökustannukset muodostuvat pääomakustannuksista, pääoman erilliskustannuksista sekä ylläpitokustannuksista. Kiinteistöliiketoiminta (Real estate business) Kiinteistön omistamiseen, hyödyntämiseen tai asiakaspalvelujen tuottamiseen liittyvät toiminnot, joilla on liiketaloudelliset tavoitteet. Kiinteistöliiketoiminta sisältää seuraavia toimintoja: kiinteistökehitys, rakennuttaminen, kiinteistösijoittaminen, kiinteistökauppa, vuokraus, kiinteistöhallinto, kiinteistön ylläpito ja käyttäjätoiminnot. Kiinteistönhoito (Maintenance) Kiinteistön ylläpitoon kuuluva säännöllinen toiminta, jolla pysytetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat muun muassa kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistöhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. 5

7 Kiinteistönomistus (Real estate ownership) Kiinteistön hallinta siten, että yhdellä tai useammalla henkilöllä tai yhteisöllä on omistusoikeus kiinteistöön tai sen osaan. Kiinteistön taloushallinto (Financial management of real estate) Kiinteistöhallinnon osa, jonka tarkoituksena on kiinteistön ostoon, myyntiin, rakentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvien taloudellisten asioiden ohjaus. Kiinteistönpito (Building management) Kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen. Kiinteistönpito voi sisältää samat toiminnot kuin kiinteistöliiketoiminta, mutta kiinteistönpitoa ei välttämättä harjoiteta liiketaloudellisin periaattein. Kiinteistön ylläpito (Real estate maintenance) Toiminta, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat muun muassa kiinteistönhoito ja kunnossapito. Kiinteistökohteen johtaminen PM (Property management) Kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on vastata tietyn kiinteistön tai sen osan käytettävyydestä ja arvon kehittämisestä ottamalla huomioon kiinteistönomistajan edut ja tarpeet. Kiinteistökohteen johtamisessa pyritään ohjaamaan erityisesti kiinteistön hallintaan ja kiinteistön ylläpitoon liittyviä toimintoja kiinteistönomistajan näkökulmasta. Kiinteistöpalvelut (Real estate services) Kiinteistön ylläpitoon kohdistuvat palvelut. Kiinteistöpalvelut voidaan jakaa kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluihin. Kiinteistösijoitussalkun johtaminen POM (Property portfolio management) Kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on vastata useita kiinteistösijoitusmuotoja ja - kohteita sisältävän salkun sijoitusstrategiasta ja osien painotuksista eri osamarkkinoilla tuotto- ja riskivaatimusten mukaisesti. Kiinteistösijoittaminen (Investment in real estate) Pääoman sitominen kiinteistöön tai sen osaan voiton tai muun hyödyn saavuttamiseksi. Kiinteistöihin voidaan sijoittaa joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi osakkeiden ja rahastojen kautta. Kiinteistösijoitusjohtaminen AM (Asset management) Kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on vastata tietyn kiinteistösijoitussalkun rakenteen toteutuksesta ostamalla, myymällä tai kehittämällä yksittäisiä kiinteistöjä tai niiden osia sekä seuraamalla ja ohjaamalla kiinteistöjen kannattavuutta. Kokonaispalveluyritys (Total facilities management company) Palveluyritys, joka tarjoaa kiinteistöjohtamispalveluita. Palveluyritys tuottaa toimitilapalvelut omalla organisaatiollaan. 6

8 Käyttäjäpalvelut (User services) Kiinteistöjen ja niiden tilojen käyttäjille suunnatut palvelut. Käyttäjäpalveluita ovat muun muassa turvapalvelut, viherkasvien hankinta ja hoito, ruokailu- ja ravintolapalvelut, postitus ja postinjakelu, puhelinpalvelut, aulapalvelut, tietoverkkopalvelut, kopiointipalvelut, pitopalvelut, sisustus-, kalustus- ja hankintapalvelut, muuttopalvelut sekä lähetti- ja toimistopalvelut ja muut mahdolliset tukipalvelut. Pääomakustannukset (Capital costs) Kiinteistöön sidotun pääoman kustannukset, jotka koostuvat etupäässä koroista ja laskennallisista poistoista. Pääomakustannuksiin kuuluvat kiinteistön hankintaan ja omistamiseen liittyvät kustannukset sekä rasitteisiin tai lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät kustannukset. Pääoman erilliskustannukset (Taxes and insurances) Kiinteistön omistamisesta aiheutuvat verot ja vakuutuskustannukset. Toimitila (Facility) Kiinteistöön sisältyvä rakennettu tila, jota käytetään aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tuotantoon. Toimitilat voidaan jaotella liiketiloihin, toimistotiloihin, tuotannollisiin tiloihin, palvelutiloihin ja varastotiloihin. Toimitilajohtaminen FM (Facility management) Kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista. Toimitilapalvelut (Facility services) Toimitilojen ominaisuuksiin kohdistuvat ja käyttäjän toimintaa tukevat palvelut. Toimitilapalvelut sisältävät erilaisia käyttäjä- ja kiinteistöpalveluja. Toimitilapalvelujen sisältö vaihtelee organisaatiokohtaisesti, ja niistä sovitaan yleensä erikseen joko vuokrasopimuksessa tai erillisessä palvelusopimuksessa. Ulkoistaminen (Outsourcing) Ulkoistaminen merkitsee tavaroiden ja palveluiden hankintaa yrityksen ulkopuolelta. Aikaisemmin yrityksen sisällä hoidettuja tehtäviä siirretään ostettavaksi yrityksen ulkopuolisilta toimittajilta. Ulkoistamisen aikaansaama muutos tehtävänjaossa on luonteeltaan pikemmin pysyvää kuin tilapäinen. Ylläpitokustannukset (Maintenance costs) Kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitokustannuksia ovat kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi kaikki kiinteistön huolto-, sähkö-, lämmitys-, vedenkulutus- ja jätehuoltokustannukset. Yrityksen strateginen toimitilajohtaminen CREM (Corporate real estate management) Toimitiloihin liittyvä johtamisen osa-alue, jonka tarkoituksena on integroida toimitilavarallisuus ja toimitilojen käyttö osaksi yrityksen keskeisiä resursseja siten, että ne tuottavat lisäarvoa yrityksen ydinliiketoiminnalle. Yrityksen strategisella toimitilajohtamisella pyritään siihen, että kiinteistösijoitusjohtamisen, kiinteistökohteen johtamisen ja toimitilajohtamisen näkökulmat integroidaan yrityksen ydinliiketoiminnan strategioihin ja prosesseihin. 7

9 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa on käynnissä kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimukset tutkimus. Tutkimus käynnistettiin huhtikuussa 2000 ja se valmistuu keväällä Tutkimus kuuluu TEKES:n Rembrand ohjelmaan. Kiinteistöhallinnan kokonaispalvelusopimuksia käsittelevän tutkimuksen päätavoitteena on kehittää kiinteistönomistajan ja kiinteistöjohtamispalveluja tarjoavien yritysten välistä sopimussuhdetta (kuva 1). Tutkimuksen rajapinta O M ISTA JA Konseptit Sopimukset KIINTEISTÖJOHTOYRITYS Työkalut KIINTEISTÖNHOITO- PALVELUT KÄYTTÄJÄ- PALVELUT Kuva 1 Tutkimuksen rajapinta Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa perustietoa kiinteistöjohtamisen palvelusopimuksista ja palvelujen hankintaprosessista kiinteistöalalle. Tutkimus muodostuu kirjallisuustutkimuksista ja haastattelututkimuksista, joiden avulla kiinteistöjohtamispalvelujen hankinnan prosessikuvauksia ja toimintaohjeita sekä sopimuskäytäntöä kehitetään ja testataan. Tutkimuksen tuloksena saadaan viitekehys kiinteistöjohtamispalvelujen sopimuskäytännölle, prosessikuvaukset ja toimintaohjeet tilaajan ja palveluyrityksen toiminnalle sopimuksen aikaansaamiseksi, selvitys ulkomaisista kokonaispalvelukonsepteista ja selvitys suomalaisten kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien tarpeista ja odotuksista kiinteistöjohtamispalveluille. Tämän kiinteistöjohtamispalvelujen markkinat Suomessa tutkimuksen tarkoituksena on hankkia perustietoa tutkimuksen myöhempiä vaiheita varten. Tutkimuksessa selvitetään kiinteistöjohtamispalvelujen potentiaalisia markkinoita ja niihin liittyviä eri tekijöitä Suomessa. 8

10 1.2 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on analysoida kiinteistöjohtamispalvelujen potentiaalisia markkinoita ja niihin liittyviä eri tekijöitä Suomessa. Tutkimuksessa käsitellään Suomen kiinteistökantaa merkittävimpiä kiinteistöjen omistajia kiinteistöjohtamispalvelujen potentiaalisia markkinoita kiinteistöjohtamispalveluja. Tutkimuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Millainen on Suomen kiinteistökanta ja missä se sijaitsee? Ketkä ovat merkittävimpiä kiinteistöjen omistajia? Millaiset ovat kiinteistöjohtamispalvelujen potentiaaliset markkinat? Mitä ovat kiinteistöjohtamispalvelut? Ketkä ovat kiinteistöjohtamispalvelujen tuottajia ja millaisia ovat heidän palvelukonseptinsa? 1.3 Tutkimuksen rajaukset Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Tämän tutkimuksen luvuissa 2 ja 4 lasketaan asuinrakennuksiin erilliset pien-, rivi-, ketju- ja asuinkerrostalot toimitilarakennuksiin liike- ja toimistorakennukset julkisiin rakennuksiin hoitoalan rakennukset, kokoontumis- ja opetusrakennukset tuotantorakennuksiin teollisuusrakennukset logistiikkarakennuksiin liikenteen ja varaston rakennukset muihin rakennuksiin loput rakennukset, jotka lasketaan mukaan rakennuskantaan. 1 Rakennuskantaan ei lasketa tässä tutkimuksessa mukaan kesämökkejä, kallioluolia, maanalaisia tiloja, väestösuojia, nestevarastorakennuksia, puolustusvoimien rakennuksia, yksinomaan maataloustuotannossa käytettäviä rakennuksia, asuinrakennusten saunaja talousrakennuksia, kevytrakenteisia ja tilapäisiä rakennuksia sekä kokonaisuudessaan ulkovaltojen lähetystöjen hallinnassa olevia rakennuksia. 2 Kiinteistöjen omistajien ja kiinteistöjohtamispalveluiden kohdalla (luvut 3 ja 5) tarkoitetaan toimitiloilla tilaa, jota käytetään tuotannontekijänä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tuotannossa 3. Toimitiloihin lasketaan mukaan esimerkiksi liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennukset. 1 Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s Olkkonen, Olli, Kaleva, Hanna & Land, Petri. Toimitilasijoittaminen: markkinat, strategia, analyysi. Liite 1. 9

11 2 SUOMEN KIINTEISTÖKANTA 2.1 Yleiskuvaus kiinteistökannasta Suomen kiinteistökanta muodostaa merkittävän osan maamme kansallisvarallisuudesta. Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansallisvarallisuus oli vuonna 1997 noin miljardia markkaa. Rakennettu ympäristö muodosti siitä kaksi kolmasosaa. Asuin- ja muun talonrakennuskannan arvo (ilman tonttia) oli noin miljardia markkaa markkinahinnoin arvioituna. Asuinrakennuskannan arvo oli 652 miljardia markkaa, muun talonrakennuskannan 566 miljardia markkaa sekä maa- ja vesirakennuskannan 291 miljardia markkaa (kuva 2). 1 Suomen kansallisvarallisuus 1997 Yhteensä mrd. mk 14 % 3 % 11 % 11 % 12 % 26 % 23 % Asuinrakennukset 652 Muut talonrakennukset 566 Maa- ja vesirakenteet 291 Rakennettu maa 270 Metsä 282 Vesi-, maa-alueet 73 Koneet, laitteet, ym. 357 Kuva 2 Suomen kansallisvarallisuus vuonna 1997 (Kansallisvarallisuusselvitys vuosilta Tilastokeskus, ) Helmikuussa 1999 Väestörekisterikeskuksen kiinteistörekisterissä oli noin kiinteistöä, joilla sijaitsi yli rakennusta. Noin kiinteistöä oli rakentamattomia. Väestörekisterikeskuksen tilastointitapa poikkeaa huomattavasti Tilastokeskuksen tilastointitavasta. Väestörekisterikeskuksen tilastoinnissa rakennuksiin lasketaan mukaan myös vapaa-ajanrakennukset, talousrakennukset ja muut vastaavanlaiset rakennukset sekä lisäksi keskeneräiset rakennushankkeet. 2 Tässä tutkimuksessa käsitellään jatkossa Tilastokeskuksen laskelmien mukaisia rakennuksia. 2.2 Rakennukset käyttötarkoituksen ja kerrosalan mukaan Tilastokeskuksen mukaan vuoden 1998 lopussa Suomessa oli yhteensä rakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala oli lähes 356 miljoonaa neliömetriä. Jokaista suomalaista kohti oli siten rakennettua kerrosalaa noin 69 neliömetriä. Keskimääräinen rakennuksen pinta-ala oli noin 280 neliömetriä. Opetusrakennuksilla oli rakennustyypeistä suurin keskimääräinen kerrosala, joka oli noin neliömetriä. 3 1 Kansallisuusvarallisuusselvitys vuosilta Tilastokeskus. 2 Taskutieto Väestörekisterikeskus. s Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s

12 Yksikerroksia rakennuksia oli huomattava osa eli 64 prosenttia rakennuskannasta. Määrä nousi yli 90 prosenttiin, kun siihen laskettiin mukaan kaksikerroksiset rakennukset. Yli kolmikerroksisia rakennuksia oli Yli kymmenen kerroksiset rakennukset olivat jo melko harvinaisia. Koko maassa tällaisia oli vain 300 kappaletta. 1 Suurin osa rakennuksista oli asuinrakennuksia. Niiden määrä oli ja osuus koko rakennuskannan kerrosalasta 64 prosenttia. Tästä noin kaksi kolmasosaa muodostui pientalojen (erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot) ja yksi kolmasosa kerrostalojen kerrosalasta. Pientalojen kerrosala oli kaksinkertainen verrattuna kerrostalojen kerrosalaan. Koko rakennuskannan kerrosalasta oli toimitilarakennuksia 10 prosenttia, julkisia rakennuksia 9 prosenttia, tuotantorakennuksia 11 prosenttia, logistiikkarakennuksia 5 prosenttia sekä muita rakennuksia 1 prosentti (taulukko 1). 2 Taulukko 1 Suomen rakennuskanta käyttötarkoituksen mukaan (Rakennukset, asunnot ja asuinolot 1998, Asuminen 1999:9. Helsinki: Tilastokeskus, s. 30.) Käyttötarkoitus Kerrosala Osuus kem 2 % Asuinrakennukset Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Toimitilarakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset rakennukset Hoitoalan rakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Tuotantorakennukset Teollisuusrakennukset Logistiikkarakennukset Liikenteen rakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Rakennukset yhteensä Rakennuskanta muodostui suurimmaksi osaksi asuinrakennuksista ja siitäkin huomattava osa pientaloista. Muita rakennustyyppejä oli huomattavasti vähemmän. Toimitilarakennuksien, julkisien rakennuksien, tuotantorakennuksien ja logistiikkarakennuksien kerrosala oli yhteensä vähän yli puolet asuinrakennuksien kerrosalasta. Maamme rakennuskannan voidaankin todeta olevan hyvin asuinrakennus- ja pientalovoittoista. 1 Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s

13 2.3 Rakennuskannan jakauma läänien mukaan Vuonna 1998 Suomessa oli 5 lääniä ja Ahvenanmaan maakunta. Läänit olivat Etelä- Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni. Rakennuskannan kerrosalasta suurin osa eli 76 prosenttia sijaitsi Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä. Seuraavaksi eniten sijaitsi Itä-Suomen läänissä, jossa oli kuitenkin jo huomattavasti vähemmän eli 11 prosenttia koko rakennuskannan kerrosalasta. Loput 13 prosenttia kerrosalasta sijaitsi Oulun ja Lapin lääneissä sekä Ahvenanmaan maakunnassa (kuva 3). 1 Rakennuskannan kerrosalan jakauma lääneittäin % 4 % 8 % 11 % 36 % 40 % Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni Ahvenanmaan maakunta Kuva 3 Rakennuskannan kerrosalan jakauma lääneittäin (Rakennukset, asunnot ja asuinolot 1998, Asuminen 1999:9. Helsinki: Tilastokeskus, s ) Suomessa oli vuoden 1998 lopussa lähes asukasta, joista useampi kuin joka viides ( ) asui Helsingin seutukunnassa. Helsingin lisäksi Tampereen ja Turun seutukunnat muodostivat Suomen väkirikkaimmat alueet. Näiden kolmen seutukunnan alueella asui kolmannes koko maan väestöstä. Noin 75 prosenttia koko maan väestöstä asui Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä, joissa myös suurin osa rakennuskannan kerrosaloista sijaitsi. 2 Kaikissa lääneissä ja Ahvenanmaan maakunnassa asuinrakennusten kerrosalaosuus oli noin 65 prosenttia alueen koko rakennuskannan alasta. Toimitilarakennusten kerrosalaosuus vaihteli 9-13 prosentin, julkisten rakennusten 9-11 prosentin, tuotantorakennusten 6-13 prosentin, logistiikkarakennusten 4-6 prosentin ja muiden rakennusten 1-2 prosentin välillä (taulukko 2). Suurin suhteellinen kerrosalan vaihtelu alueellisesti oli siis tuotantorakennuksilla eli teollisuusrakennuksilla. Niitä sijaitsi eniten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä ja vähiten Ahvenanmaan maakunnassa. 3 1 Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s , Seutukunta- ja maakuntakatsaus Tilastokeskus. s Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s

14 Taulukko 2 Rakennuskanta ja väkiluku lääneittäin vuonna 1998 (Rakennukset, asunnot ja asuinolot 1998, Asuminen 1999:9. Helsinki: Tilastokeskus, s ) Kerrosala Osuus koko Osuus läänin Väestön osuus maan raken- rakennus- koko maan nuskannasta kannasta väkiluvusta kem 2 % % % Etelä-Suomen lääni , ,8 Asuinrakennukset ,9 62 Toimitilarakennukset ,3 11 Julkiset rakennukset ,5 9 Tuotantorakennukset ,6 12 Logistiikkarakennukset ,3 6 Muut rakennukset ,3 1 Länsi-Suomen lääni , ,5 Asuinrakennukset ,1 64 Toimitilarakennukset ,2 9 Julkiset rakennukset ,1 9 Tuotantorakennukset ,6 13 Logistiikkarakennukset ,8 5 Muut rakennukset ,4 1 Itä-Suomen lääni , ,6 Asuinrakennukset ,4 66 Toimitilarakennukset ,1 9 Julkiset rakennukset ,2 10 Tuotantorakennukset ,0 9 Logistiikkarakennukset ,5 4 Muut rakennukset ,1 1 Oulun lääni , ,8 Asuinrakennukset ,4 65 Toimitilarakennukset ,8 10 Julkiset rakennukset ,9 11 Tuotantorakennukset ,8 9 Logistiikkarakennukset ,4 4 Muut rakennukset ,1 1 Lapin lääni , ,8 Asuinrakennukset ,5 62 Toimitilarakennukset ,5 12 Julkiset rakennukset ,4 10 Tuotantorakennukset ,4 11 Logistiikkarakennukset ,2 4 Muut rakennukset ,1 1 Ahvenanmaan maakunta , ,5 Asuinrakennukset ,3 67 Toimitilarakennukset ,1 13 Julkiset rakennukset ,0 9 Tuotantorakennukset ,0 6 Logistiikkarakennukset ,0 4 Muut rakennukset ,0 2 Yhteensä ,0 100,0 Kiinteistömarkkinoiden potentiaalisia alueita ovat Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen läänit, joissa sijaitsi noin 76 prosenttia rakennuskannan kerrosalasta. Muilla alueilla kiinteistömarkkinat ovat marginaaliset. 13

15 2.4 Rakennuskannan kehittyminen 1800-luvulla alkoi Suomessa kaupunkien mittakaava muuttua vanhasta maaseutumaisesta asumisesta kohti nykyistä muotoaan. Suomessa teollistumisen katsotaan alkaneen varsinaisesti 1860-luvulla. Rakennusmateriaalien ja tekniikan kehittymisellä on ollut suuri vaikutus rakentamiseen luvun lopussa taloudellinen lama ja myöhemmin tullut sota-aika aiheuttivat kuitenkin tähän kehitykseen katkoksen. Rakentamisen kehityksen taantuma jatkui aina 1940-luvun alkupuoliskolle. Vasta vuosikymmenen lopulla alkoi jälleenrakentaminen ja siirtolaisten asuttaminen maahamme luvun lopulla rakentamisen painopiste siirtyi maaseudulta taajamiin. Tämä oli seurausta maaseudun työpaikkojen vähenemisestä ja kasvavan teollisuuden tarvitsemasta uudesta työvoimasta. Vuosisadan jatkuneen teollistumisen jälkeen on 1960-luvulta alkaen Suomea voitu kutsua teollistuneeksi yhteiskunnaksi ja 1970-lukujen aikana vanhaa rakennuskantaa purettiin huomattavasti uuden tieltä luvun loppupuolella asuntopolitiikka muuttui vireämmäksi ja seuraavan vuosikymmenen alussa arava-asuntojen lainoitus laajeni. Tämä johti siihen, että maahamme rakennettiin poikkeuksellisen paljon asuntoja vuosien aikana. Rakentamisen hulluiksi vuosiksi kutsutaan erityisesti vuosia 1973 ja 1974 kiihkeän rakentamistahdin vuoksi. Seuraavan kerran vastaavanlaiseen talonrakennustuotantoon yllettiin vasta lukujen taitteessa rahamarkkinoiden vapauduttua luvun alussa rakennustuotanto vähentyi rajusti. Vuonna 1993 rakennettiin yhtä vähän kuin ja 1960-luvun taitteessa. Lisäksi on muistettava, että tuolloin kansantuote oli reaalisesti vain vajaa puolet vuoden 1997 tasosta ja alan tuottavuuskin oli huomattavasti heikompi. 3 Rakennusala alkoi elpyä jälleen keväällä Suomessa korjataan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Talojen korjausmarkkinat olivat vuonna 1999 kolmannes koko rakentamisen ja 43 prosenttia talonrakentamisen kokonaistuotannon arvosta. Kaksi vuotta aikaisemmin korjaustoiminnan osuus talonrakennustuotannon arvosta oli miltei puolet. Uudisrakentamisen nopea lisäys alentaa väliaikaisesti korjausrakentamisen osuutta, joka hieman pidemmällä tähtäyksellä kuitenkin muodostuu vallitsevaksi. 5 Vuodesta 1997 vuoteen 1998 rakennuskanta lisääntyi rakennuksella, joka oli lähes 5,7 miljoonaa kerrosalaneliötä. Eniten lisääntyi asuinrakennusten kerrosala, jonka lisäys oli lähes 3,6 miljoona neliömetriä eli noin 62 prosenttia koko rakennuskannan kerrosalan lisäyksestä. Tuotantorakennusten kerrosalan lisäys oli 13 prosenttia, julkisilla rakennuksilla 11 prosenttia, toimitilarakennuksilla 8 prosenttia ja logistiikkarakennuksilla 6 prosenttia koko rakennuskannan kerrosalan lisäyksestä. 6 1 Tampereen teknillinen korkeakoulu. Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. s Tampereen teknillinen korkeakoulu. Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. s Tampereen teknillinen korkeakoulu. Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. s Rakentamisen suhdanteet 1999:2. Rakennusteollisuuden Keskusliitto. s Rakentamisen suhdanteet 1999:2. Rakennusteollisuuden Keskusliitto. s Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s. 30,

16 Vuosien aikana rakennuskanta lisääntyi yhteensä 93,6 miljoonalla kerrosalaneliöllä (taulukko 3). Eniten lisääntyi asuinrakennusten kerrosala, jonka lisäys oli 54,1 miljoona neliömetriä eli noin 58 prosenttia koko rakennuskannan kerrosalan lisäyksestä. Tuotantorakennusten kerrosalan lisäys oli 12,6 miljoonaa neliömetriä, toimitilarakennuksilla 10,5 miljoonaa neliömetriä, julkisilla rakennuksilla 9,6 miljoonaa neliömetriä sekä logistiikkarakennuksilla ja muilla rakennuksilla yhteensä 6,8 miljoonaa neliömetriä. Tuotantorakennusten kerrosalan lisäys oli 13 prosenttia, toimitilarakennuksilla 11 prosenttia, julkisilla rakennuksilla 10 prosenttia sekä logistiikkarakennuksilla ja muilla rakennuksilla yhteensä 7 prosenttia koko rakennuskannan kerrosalan lisäyksestä. 1 Taulukko 3 Rakennuskanta kerrosalan ja käyttötarkoituksen mukaan vuosina 1985, 1990, 1995 ja 1998 (Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan Tilastokeskus.) Käyttötarkoitus Kerrosala kem * % 1990* % 1995 % 1998 % Asuinrak Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Toimitilarak Liikerakennukset Toimistorak Julkiset rak Hoitoalan rak Kokoontumisrak Opetusrak Tuotantorak Teollisuusrak Logistiikkarak Liikenteen rak Varastorak Muut rak Yhteensä *1985 ja 1990 varastorakennukset sisältyvät luokkaan muut rakennukset Maamme rakennuskanta on varsin nuorta ja se on lähes kokonaan rakennettu vasta sotien jälkeen. Siitäkin vielä suurin osa (74 prosenttia kerrosalasta) varsinaisen teollisen rakentamisen kaudella eli vuoden 1960 jälkeen (kuva 4). Rakennuksien määrästä noin 34 prosenttia ja kerrosalasta 37 prosenttia on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Vanhojen ennen vuotta 1920 valmistuneiden rakennuksien määrä on vain 7 prosenttia ja kerrosala on vain 5 prosenttia rakennuskannasta. Koko rakennuskannan keskimääräinen ikä määrän mukaan painotettuna on 33 vuotta ja mediaani-ikä 27 vuotta. Vanhimpia ovat kokoontumis- ja opetusrakennukset. 2, 3 1 Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan Tilastokeskus. 2 Rakennukset, asunnot ja asuinolot Tilastokeskus. s.7, Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan Tilastokeskus. 15

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

NEWSEC MARkKINA- SUOMI

NEWSEC MARkKINA- SUOMI THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC MARkKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2014 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2014 3 SISÄLLYS- LUETTELO 4 5 EXECUTIVE SUMMARY

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI 9. TAMMIKUUTA 2014 Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497 www.newsec.fi

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA?

Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Y KSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Jarmo J. Hukka Tapio S. Katko YKSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö YKSITYISTÄMINEN VESIHUOLLOSSA? Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy KIINTEISTÖTIETOA VUODESTA 1993 Transaktiovolyymi pohjalukemissa Runsaasti uusia kiinteistörahastoja eri sijoittajaryhmille Toimitilavuokramarkkinat haasteelliset Rakentaminen

Lisätiedot