Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla"

Transkriptio

1 Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa päätti jalostaa yhdyskuntajätteet liikenteen polttoaineeksi. Kunnan ajoneuvot toimivat jo biokaasulla. Östersundissa tehtiin kymmenisen vuotta sitten poliittinen päätös luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen on pyritty järjestelmällisesti. Kunnassa halutaan kehittää liikennebiokaasun lisäksi muun muassa sähköautoliikennettä. Sähkö saadaan merkittävästi jo nyt vesivoimasta ja tulevaisuudessa ehkä myös tuulimyllyistä. Biokaasun nesteytystä on kokeiltu yhdessä Sundsvallin kunnan kanssa, mutta se ei osoittautunut vielä kannattavaksi. Kunta tiennäyttäjänä Ruotsissa tavallisesti kunnat omistavat biokaasulaitokset. Tankkausasemia on kaikkiaan 138, suurin osa Etelä-Ruotsissa. Suomessa on vain 17 kaasutankkausasemaa. Jämtlannissa on yhteensä 300 biokaasuajoneuvoa, joista 100 omistaa Östersundin kunta. Tankkausasemat sijaitsevat Östersundissa. Östersundissa, kuten yleensäkin Ruotsissa, biokaasun raaka-aineena ovat yhdyskuntalietteet. Biojätteitä ei tällä hetkellä käytetä biokaasun tuotannossa. Käsittelyjäännös viedään kaatopaikan täytteeksi, jossa sille kerrottiin olevan tarvetta ainakin 15 vuodeksi. Säännökset eivät kiellä jäännöksen viemistä kaatopaikalle. Tulevaisuudessa kuntaa kiinnostaa peltobiomassan hyödyntäminen biokaasun raaka-aineena. Lähiseudulla on hehtaaria nurmen viljelyyn sopivaa peltoa, joka ei ole aktiivisessa viljelykäytössä. Peltobiomassaa käyttävän biokaasulaitoksen käsittelyjäännös kelpaisi peltolannoitteeksi ja siten takaisin kiertoon. Miten meillä? Pekka Heikkinen (oik.) ja Pasi Puhakka tankkaavat biokaasuautoa Östersundissa. Kuva Elina Virkkunen. Kainuussa käytetään vuosittain liikenteessä noin 80 miljoonaa litraa fossiilisia polttoaineita. Kainuuseen tarvitaan suunnitelma tai tiekartta liikennebiokaasun tuotannon ja jakelun käynnistämiseksi. Biokaasua käyttävien autojen määrä on Suomessakin kasvussa. Kainuussa julkinen sektori voi omilla päätöksillään luoda kysyntää, jolloin kynnys biokaasun tuotannon käynnistämiseksi madaltuu. Poliittinen tahtotila on ratkaiseva asian eteenpäin viemiseksi. Tässäkin asiassa Ruotsi toimii meille suunnannäyttäjänä. Kainuulaisryhmä kävi tutustumassa Östersundin biokaasuntuotantoon viime vuoden joulukuussa. Matkan järjesti kansainvälinen Ecoregions-hanke. sivu 2 tukee aluetaloutta sivu 3 Miten lamauttaa energiansaanti? Metsäkeskuksesta neuvontaa sivu 4 Pientalo lämpiää puulla edullisesti sivu 5 Kainuulaiset liikennekaasun puhdistus- ja paineistuslaitoksella. Kuvassa on kaasun puhdistus- ja paineistuslaitteisto. Kuva Elina Virkkunen. Uusiutuva energia Jämtlannissa ja Kainuussa n Jämtlanti vastaa ilmastoltaan Kainuuta. n Jämtlanti on Ruotsin johtava maakunta uusiutuvan energian tuotannossa. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan maakunnassa 28 TWh/vuosi. Pääosa siitä on vesivoimaa ja puuenergiaa. n Kainuussa tuotetaan uusiutuvaa energiaa 3,3 TWh/v. Uusiutuvan energian osuus energian kulutuksesta on 62 prosenttia. n Jämtlannin kokonaispinta-ala on km 2 ja Kainuun km 2. n Jämtlannissa asukkaita , joista hieman yli puolet Östersundin kunnassa (2011) Kainuussa on noin asukasta. Nurmesta energiaa sivu 6 Terminaali tuo tehokkuutta energiapuutoimituksiin sivu 7 Säästetty euro on paras euro sivu 8

2 2 Pääkirjoitus Miten lamauttaa energiansaanti? Suomen on väitetty kestävän antautumatta vain 15 minuuttia, jos sähkönjakelumme tuhotaan. Ehkä maamme ei ihan noin helpolla kaadu, mutta asiassa on oma peränsä. Mitä keskitetympi systeemi, sitä vähemmän solmuja eli voimaloita ja muuntajia, sitä helpompi kokonaisuus on rikkoa. Myrsky, tulvat ja muut luonnonilmiöt uhkaavat energiansaantia tämän tästä, ennusteiden perusteella yhä useammin. Varaosia joudutaan hakemaan kaukaa maailmalta. Öljykriisi 1973 lamautti Suomen aika lailla. Ei tunneissa, mutta energiainvestointien aikaskaalassa vaikutus oli erittäin äkillinen. Vastaavia kriisejä on tulossa, ellemme osaa ennakoida viisaasti. Siis nyt. Öljykriisi lamautti Tanskan pahemmin kuin meidät. Maa oli lähes kokonaan tuontienergian varassa, omaa öljyä tai kaasua ei ollut vielä löydetty. Tanska päätti valjastaa tuulen energiakseen. Nyt ollaan kolmanneksen tasolla ja tavoite on puolet tarvittavasta määrästä. Kävin tutustumassa Tanskan järjestelmään ja vaikutuin. Mutta en minä energialähteeseen ihastunut, se ei ole alaani. Ihastuin myllyjen turvavaikutuksiin. Tanskassa tuulimylly on pitänyt rakentaa yhteisöpäätöksellä jo vuodesta Viidennes myllyosakkeista on tarjottava lähialueen asujille. Investointi on varma. Missä mylly, siellä on tehty yhteisöpäätöksiä. Myllyjä on paljon. Niin paljon, ettei niitä kykene sota- tai luonnonvoima tuhoamaan merkittävässä mitassa. Jos oman kylän mylly on rikki, toiset korvaavat sen. Nyt jakelu on niin verkottunut, että solmuja on valtava määrä. Tällaista on käytännössä mahdoton tuhota. Tuloillaan ovat jo yhteisöälyyn pystyvät säätäjät, jotka tasaavat häiriöitä keskenään ilman keskusohjausta. Tanska tuli tehneeksi ketjuratkaisun, jossa pääongelman selvittäminen vahvensi turvallisuutta monella eri tavalla. Kaupan päälle tulivat vihreät arvot, alhaiset hiilidioksidipäästöt ja ohjusiskun kestävyys. Energiassa on aina turvavelvoitteensa, mutta isompi turvallisuus oli vatkattu sisään kuin kananmuna kakkuun, sidosaineeksi. Suomessa riittää bio- ja tuulienergiaa. Ehkä kannattaisi rahdata raaka-aineita lyhemmin ja hajautetummin varmistuen siitä, että ketjun muutkin osat toimivat. Pelkkä kwh-pörssihinta ei kerro kaikkea. Voisiko hakevoimalastakin osoittaa tuotto-osakkeita niille, joiden nenässä savu tuoksuisi rahalta ja turvallisuudelta? Hajautetussa mallissa työkin on lähempänä ja omemman tuntuista. Laariin satavaa savua ja ilmaista turvallisuutta. Mika Hyytiäinen Sotilasprofessori, eversti Maanpuolustuskorkeakoulu Kainuu energiaomavaraiseksi Timo Karjalainen Kehityspäällikkö Kajaanin yliopistokeskus, CEMIS-Oulu Kainuussa käytetään energiaa 4700 gigawattituntia, josta uusiutuvan energian osuus on 62 %. Kainuu voisi maakuntana olla yliomavarainen energian osalta. Omavaraisuustarkastelu pitää tehdä taseajattelun kautta. Kun Kainuuseen tuodun energian määrä vastaa Kainuusta vietyä energiaa, on Kainuun energiatase tasapainossa ja maakunta energiaomavarainen. Kainuusta viedään puupolttoaineita kuten puubrikettiä, pellettiä, turvetta ja metsähaketta. Kainuusta viedään myös sähköä. Toisaalta Kainuuseen tuodaan öljypohjaisia polttoaineita lämpövoimaloihin ja lämpökeskuksiin sekä ajoneuvokäyttöön. Myös kivihiiltä käytetään pieniä määriä. Vuoden 2012 energiatilaston mukaan Kainuuseen tuotiin polttoaine-energiaa noin 1300 gigawattitunnin edestä. Toisaalta Kainuusta vietiin polttoaineita noin 980 gigawattituntia vastaava määrä. Miten energiatase saadaan positiiviseksi? Raskaan polttoöljyn käytön lopettamisella on suuri merkitys. Raskaalla öljyllä on tuotettu Kainuussa 190 gigawattituntia energiaa. Myös kevyen öljyn käyttö lämmityksessä vähenee, sillä kaukolämpölaitokset ja pienemmät lämpökeskukset investoivat uusiutuvan polttoaineen kattiloihin. Pientaloissa öljyn käyttö vähenee jatkuvasti. Tavoitteena tulisi ollakin, että lämmityksessä ei käytettäisi öljyä Kainuussa enää vuosikymmenen lopulla. Liikenteessä ajoneuvojen polttoaineen kulutus on vähentynyt jatkuvasti verotuskohtelun kiristyttyä. Myös autot ovat entistä vähäruokaisempia. Tulevat tuulivoimalat lisäävät sähkön tuotantomäärää ja kääntävät energiatasetta positiivisemmaksi. Bioetanolintuotanto parantaa energiatasetta ST1 bioetanolitehtaan vaikutus energiataseeseen olisi noin 100 GWh. Kainuussa tuotettu bioetanoli on tarkoitus vielä Haminaan jalostettavaksi ja jakaa ST1:n jakeluasemien kautta. Etanolista päätyisi Kainuuseen vain murto-osa, mutta energiataseeseen etanolituotannolla on vaikutusta. Uusia avauksia odotetaan myös biokaasun käytöstä liikenteessä. Valtiovalta pyrkii ohjauskeinoillaan lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Tämä johtaa samalla paikallisen energian käytön kasvuun. Sekä yksityisen että julkisen sektorin päätökset vaikuttavat polttoainevalintoihin ja tätä kautta energiaomavaraisuuden kasvuun. Energian osalta yliomavaraisuus on Kainuussa hyvinkin saavutettavissa. lehden toimituskunta Timo Karjalainen kehityspäällikkö Kajaanin yliopistokeskus CEMIS-Oulu Puh Pirjo Moilanen projektisihteeri Kajaanin ammattikorkeakoulu Puh Elina Virkkunen vanhempi tutkija, projektipäällikkö MTT Sotkamo Puh Pekka Moilanen bioenergia-asiantuntija, projektipäällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Kainuu Puh Anita Korhonen Energianeuvoja, rkm Annosol Oy Puh Lehden painosmäärä kpl Painopaikka Suomalainen Lehtipaino Kajaani, 2014 Taitto Kajaanin Offsetpaino Oy Nina Karjalainen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

3 3 tukee taloutta ja huoltovarmuutta Antti Majava Mustarinda-seura ry:n puheenjohtaja Päästörajoitukset, energialähteiden niukkeneminen ja esimerkiksi maakaasun yhä laajamittaisempi hyödyntäminen vaikuttavat energiamarkkinoihin kaikkialla maailmassa. Mutta mitä nämä mullistukset tarkoittavat Kainuun näkökulmasta? Kysymykseen vastaa Huoltovarmuuskeskuksen johtava analyytikko Hannu Hernesniemi. - Suomen kokonaisenergian kulutuksesta katetaan noin 60 prosenttia tuontipolttoaineella, josta pääosa tulee Venäjältä, kertoo Hernesniemi. Vaikka Venäjä on ollut luotettava energian toimittaja, riippuvuuden vähentäminen on järkevää niin talouden kuin huoltovarmuudenkin näkökulmista. Kotimaisten energialähteiden nykyistä laajamittaisempi hyödyntäminen tarjoaa valtavia mahdollisuuksia Suomelle ja Kainuulle. Kainuun metsien ja maatalouden biomassoja voitaisiin hyödyntää vielä nykyistäkin tehokkaammin alueen omassa energiantuotannossa. Helposti kuljettavaan muotoon, kuten sähköksi tai nestemäisiksi polttoaineiksi jalostamalla biomassoista ja muusta uusiutuvasta energiasta saataisiin Kainuulle myös merkittävä myyntituote. Tämä toisi tuloja ja työpaikkoja. Pyrolyysiöljy ja nesteytetty metaani avaavat uusia uria Biomassoista voidaan lämmön ja sähkön lisäksi jalostaa pyrolyysiöljyä. Sen käyttöä pyritään Suomessa lisäämään muun muassa teollisuudessa ja laivojen polttoaineena. Pyrolyysiöljyn tuotantoon on Kainuussa erinomaiset lähtökohdat. Hernesiemi kannustaa muun muassa julkista sektoria harkitsemaan pyrolyysiöljyn käyttöä lämmön ja sähkön tuotannossa. Näin tuettaisiin pyrolyysiöljyn markkinoiden kehittymistä. Tornioon rakenteilla oleva ja muualle Suomeen suunnitellut nestemäisen maakaasun terminaalit avaavat suomalaisen kaasuverkoston maailmanmarkkinoille. Venäjän lisäksi kaasua voidaan tuoda kaasutankkereilla myös muualta maailmasta. Tämä laskee kaasun hintaa ja parantaa huoltovarmuutta. Kaasun käytön lisäämisestä on laajamittaiset tavoitteet niin EU:n kuin Suomenkin tasolla. Kaasuverkostoa kehittävät yksityiset yritykset, valtio ja Huoltovarmuuskeskus. Öljyä pyritään korvaamaan myös liikenteessä rakentamalla koko EU:n kattava kaasutankkausverkosto. Biomassoista jalostettua metaania voidaan siirtää ja käyttää maakaasun kanssa samassa verkostossa. Nestemäisenä kaasua kannattaa kuljettaa myös rekoilla pitkiäkin matkoja. Kainuulla paljon mahdollisuuksia Tämä avaa myös Kainuulle mahdollisuuden paitsi korvata nykyistä öljyn käyttöä omalla biokaasulla, myös myydä nesteytettyä kaasua vaikkapa Tornion kautta muualle Suomeen ja maailmalle. Hernesniemen ajatuksista välittyy kuva suuren mittakaavan kehityksestä, jossa Kainuun kannattaa olla vahvasti mukana. Mieluummin edelläkävijänä kuin perässähiihtäjänä. Kotimaisten energialähteiden hyödyntäminen tuottaakin win-win tilanteen, jossa parannetaan taloutta, ekologisuutta ja huoltovarmuutta samanaikaisesti. Alan toimijoiden toiveissa on energiapolitiikka, joka mahdollistaisi kotimaisten energialähteiden nykyistä laajamittaisemman käytön ja energiainfran pitkäjänteisen kehittämisen. Energiamurroksessa tarvitaan myös uutta toimijuutta ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. Hannu Hernesniemi ja tekstin kirjoittaja osallistuivat talven aikana Sitran Uusi turvallisuus-foorumiin. Foorumissa pohdittiin laajasti keinoja vastata uusiin turvallisuushaasteisiin ja löytää niistä myös myönteisiä mahdollisuuksia. Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Strategisina tehtävinään Huoltovarmuuskeskus mm. n sovittaa yhteen elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyötä varautumisessa n hoitaa valtion varmuusvarastointia sekä turva- ja velvoitevarastointia n varmistaa välttämättömien teknisten järjestelmien toimivuutta ja turvaa kriittistä tavara- ja palvelutuotantoa n seuraa kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin Aurinkoenergiaa voitaisiin hyödyntää paljon enemmän myös Kainuussa. Kuva Timo Karjalainen. Mustarinda-talo valmistautuu energiamurrokseen Laaja kirjo uusiutuvaa energiaa takaa omavaraisuuden Antti Majava Mustarinda-seura ry:n puheenjohtaja Hyrynsalmen Paljakanvaaralla toimivaan Mustarindan taidetaloon rakennetaan vuoden 2014 aikana omavaraisuuteen ja saasteettomuuteen tähtäävä energiajärjestelmä. Energiaa talon tarpeisiin kerätään auringosta, tuulesta, maaperästä ja biomassoista. Järjestelmää on suunniteltu jo tehty vuodesta 2009 alkaen. Ensin hankittiin maalämpöpumppu ja 5 kilowatin tuulivoimala. Valitettavasti tuulivoimalan kotimainen valmistaja ehti mennä konkurssiin ennen kuin voimala saatiin toimintaan. Oppia onkin saatu sekä kantapään kautta että alan parhailta asiantuntijoilta. Sähköä tuulesta ja auringosta Nyt tuulivoimalan rinnalle kytketään aurinkopaneeleita. Harkinnan mukaan käytetään joko uudesta tuuligeneraattorista saatavaa energiaa tai lähivaaroille nousevien ison mittakaavan tuulipuistojen sähköä. Tarkoitus on mennä energiantuotannon syklien ehdoilla ja sähköä ostetaan verkosta vain silloin kun tuulee. Talon älykkäät ohjausjärjestelmät ja varauskapasiteetti mahdollistavat omavaraisen toiminnan noin viikon mittaisen tuulettoman jakson ajan. Aurinkolämpöpaneeleita käytetään maapiirin nesteen esilämmitykseen, jolloin niistä ja lämpöpumpusta saadaan paras mahdollinen hyötysuhde. Aurinkosähköpaneeleita käytetään lämmön ja käyttösähkön tekemiseen. Biokaasulla ja etanolilla liikkeelle Varavoimaksi on tulossa biokaasulla, bioetanolilla, bensalla ja mahdollisesti myös puukaasulla toimiva generaattori. Mustarinda-seuran kuljetuksia hoidetaan biokaasu/bioetanoli autoilla. Pyrimmekin edistämään liikennebiokaasun tuotannon aloittamista Kainuussa. Mustarinda-talolla käynnistetään keväällä myös niin sanotun permakulttuurisen viljelyn projekti, jossa hyödynnetään energiajärjestelmän kesäajan Hyrynsalmella taiteilijoiden ja tutkijoiden käytössä oleva Mustarinda-talo tavoittelee energiaomavaraisuutta. Kuva Timo Karjalainen. ylikapasiteettia. Permakulttuuri tarkoittaa pysyvää (permanent) ja kestävää viljelyä. Suunnittelu on kokonaisvaltaista ja ekologista, eikä viljely kuluta maaperää. Energiaa varastoon Suurin haaste tuuli- ja aurinkoenergian käytölle on tuotannon epätasaisuus ja ennakoimattomuus. Emme voi varmuudella tietää onko huomenna tai viikon päästä tuulinen tai aurinkoinen ilma. Lisäksi kesän ja talven sekä energiataseissa on huima ero. Isossa mittakaavassa apuun voivat tulla esimerkiksi isot vesivarastot, joissa vettä pumpataan ylös, kun energiaa on saatavilla runsaasti, ja lasketaan generaattoreiden läpi alas kun energiasta on pulaa. Myös synteettisen metaanin tuotanto on yksi vaihtoehdoista. Kesäaikana tuuli- tai vesivoimaloiden sähköllä voidaan biokaasulaitoksen yhteydessä vapautuvasta hiilidioksidista tehdä metaania säiliöön ja metaanista edelleen sähköä tarpeen mukaan. Kiinteistökohtaisessa kausivarastossa voidaan hyödyntää esimerkiksi isoa eristettyä vesisäiliötä tai maa- ja kallio- perää. Kesän energiaa varastoituu valtavia määriä myös puuhun ja muihin biomassoihin. Tuuli-, aurinko ja bioenergian älykkäällä yhdistelmällä meillä on mahdollisuus tuottaa kaikki tarvitsemamme energia, myös liikennepolttoaineet. Kohti älykästä tulevaisuutta Tuleva kehitys tarjoaa yksittäisen kiinteistön lisäksi valtavat mahdollisuudet koko Kainuulle. Samalla paranee myös kyky selviytyä odottamattomista tilanteista kuten myrskystä tai laajemmasta energiaverkon häiriöstä. Mustarindan omavaraisuudella ei pyritä eristäytymiseen, vaan pikemminkin tarkoitus on palata kohti maaseudun perinteistä yhteisöllisyyttä. Keskitettyjen järjestelmien korvaaminen tilojen ja kylien omilla energiaratkaisuilla luo työpaikkoja ja tukee maaseudun elinvoimaisuutta. Järjestelmän rakentamisen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Mustarinda-talo toivottaa kaikki kiinnostuneet mukaan projektiin, jota voi seurata osoitteessa Hanketta tukee mm. Koneen säätiö.

4 4 Matti Peltola toimii Pekka Moilasen vuorotteluvapaan sijaisena huhtikuun alusta vuoden 2014 loppuun asti. Peltola työskentelee projektipäällikkönä Suomen metsäkeskuksen Metsästä energiaa -hankkeessa Kajaanissa. Sen lisäksi hän neuvoo metsätilojen energiapuukohteissa koko maakunnan alueella. Matti Peltola on vastavalmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä metsänhoitaja. Aiemmin hän on työskennellyt Metsä Groupin puunhankinnassa tutkimuksen ja kehityksen parissa, UPM Metsällä korjuun ja logistiikan tehtävissä sekä kantaverkkoyhtiö Fingridillä omaisuudenhallinta -yksikössä. Hänet tavoittaa puhelimella numerosta tai sähköpostilla Energiapolitiikka ei suosi aluetaloutta Pekka Moilanen Projektipäällikkö, veronmaksaja (Suomussalmi) Suomen metsäkeskus Tarvitsemamme lämmön ja sähkön tuotantotavalla on suuri merkitys elinkeinoelämälle ja työllisyydelle. Halutessamme voimme olla omavaraisia energian suhteen. Niin valtakunnallisilla kuin paikallisillakin päätöksillä suunta on kuitenkin toinen. Hyödyt jäävät maan rajojen ulkopuolelle. Metsissä ja soilla mahdollisuudet Metsästä energiaa hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Matti Peltola. Metsäkeskuksesta neuvontaa metsästä energiaa Matti Peltola Projektipäällikkö Suomen metsäkeskus Kainuun metsissä on runsaasti hyödyntämätöntä energiapuuta. Lisäksi maakunnassa on paljon mahdollisuuksia metsäenergian hyödyntämiseen. Metsäenergian hyödyntäminen on tärkeää niin aluetaloudellisesti kuin ihan yksityisten metsänomistajien kannalta. Metsäkeskus edistää energiapuun käyttöä monin tavoin. Järjestämme tämän vuoden aikana työnäytöksiä yhdessä laitevalmistajien kanssa. Tiedossa on myös energia-alan tapahtuma, jossa on esillä energian tuotannon ja käytön teknologiaa. Lisäksi koulutamme metsäkonekuljettajia harvennusten energiapuunkorjuuseen liittyvien tekniikoiden ja kaluston tiimoilta. Koneista ja tekniikasta kiinnostuneet pääsevät tutkimaan alan uutuuksia elokuun lopussa järjestettävällä retkellä FinnMetkoon. Metsänomistaja löydä tilasi energiapuukohteet! Metsänomistaja saa tietoa oman metsänsä mahdollisista energiapuukohteista esimerkiksi Metsäkeskuksen ylläpitämästä Metsään. fi-palvelusta. Samasta paikasta löytyvät myös metsäalan palveluntarjoajat, jotka ostavat energiapuuta. Metsään.fi-palvelussa työmaiden suunnittelu on helppoa, kun ostajalla ja myyjällä on käytössä samat tiedot puustosta sekä selkeät kartat ja ilmakuvat. Lisäapuna metsänomistajille on mahdollisuus metsätilalla tapahtuvaan neuvontaan, jossa käydään läpi tilan mahdolliset energiapuukohteet. Tapahtumista, tilakäynneistä ja muusta neuvonnasta energiapuuhun liittyen voi tiedustella Metsäkeskuksen bioenergianeuvojalta, puh Kuntien tekemät aluelämpölaitostensa polttoaineen hankinnan päätökset vaikuttavat paikalliseen elinkeinoelämään. Lämpöä tarvitaan joka vuosi ja näin vaikutukset ovat pitkäaikaisia. Tästä on esimerkkinä Suomussalmella tehty päätös hakkeen hankinnasta. Pääosa hakkeesta tulee muutaman vuoden ajan Venäjältä. Liekö otettu mallia valtakunnan energiapolitiikasta, joka suosii tuontipolttoaineita. Valtakunnallisella tasolla ajetaan turvetuotantoa alas ja samalla hakkeen käyttökin vähenee. Paikallisella tasolla ei nähdä metsäenergian tuomia työllistämismahdollisuuksia ja vaikutuksia paikallisen elinkeinoelämään. Meillä on ilmeisesti varaa tähän, vai onko? Kuka päättää? Kuntien aluelämpölaitosten polttoaineen hankinnasta päättävät useimmiten poliittisesti valitut päättäjät. Päättäjä, oletko tietoinen, millaisia vaikutuksia päätöksilläsi on? Ovatko paikalliset työpaikat niin pieni juttu, ettei sen takia kannata vaivata päätään? Väitän, että kotimaisen metsäenergian käytön lisääminen on helpoimpia työllistämistoimia kunnissa. Onko se liian helppoa ollakseen uskottavaa? Onko meillä varaa olla käyttämättä metsissä kasvavat mahdollisuudet? Suomussalmen aluelämpölaitos käyttää kiinto-m 3 haketta/v, joka suomalaisista ensiharvennusmetsistä hankittuna n työllistäisi 8 10 hlöä n aluetaloudessa kiertäisi yli 1 miljoona e n suorat verotuotot e, kerrannaisvaikutukset e (lähde: Koneyrittäjien liitto)

5 5 Pientalo lämpiää puulla edullisesti Pekka Moilanen Projektipäällikkö, bioenergianeuvoja Suomen metsäkeskus Polttopuun käyttö pientalon lämmityksessä tulee useimmiten halvimmaksi lämmöntuotanto muodoksi. Puun hinta on vakaa, puuta riittää ja saatavuus hyvä. Polttopuusta on moneksi, se sopii joko pää- tai lisälämmön lähteeksi. Käytä talosi tulisijaa Useimmissa pientaloissa on joko takka tai leivinuuni tai molemmat. Niitä kannattaa lämmityskaudella käyttää, etenkin jos talo lämpiää suoralla sähköllä. Esimerkiksi ostopilkkeellä (50 / irto-m³) saatu säästö on muutamia euroja lämmityskertaa kohden. Vuodessa säästö on jo satoja euroja. Omatoiminen polttopuun tekijä säästää jopa kaksi kertaa enemmän. Päälämmitysmuotona halvin Puu päälämmön lähteenä on edelleenkin halvimpia lämmitysmuotoja, omalla puulla halvin. Lämmitys työllistää, mutta on edullista. Nykyaikaiset kattilat toimivat hyvällä hyötysuhteella. Pinokuutio koivupilkettä vastaa 170 litraa kevyttä polttoöljyä. Pinokuutiossa koivua on enemmän energiaa kuin muissa kotimaisissa puulajeissa. Sekapuupilke on kuitenkin halvempaa kuin koivupilke. Pinokuutio koivupilkettä vastaa 170 litraa kevyttä polttoöljyä. 12,0 Polttoaineiden hintavertailu snt/kwh 2000 kwh/pino-m 3 Polttopuiden mittayksiköt 10, ,0 6, KIINTOkuutiometri PINOkuutiometri IRTOkuutiometri 4,0 2,0 500 Muuntoluvut (Työtehoseura) Mittayksikkö Kiinto Pino Irto Irto m 3 (klapi 330 mm) 0,4 0,6 1 Pino m 3 (klapi 330 mm) 0,67 1 1,68 0,0 polttopuu koivu, omavalmiste polttopuu koivu, osto puupelletti hake kevyt polttoöljy sähkö maalämpö 0 Koivu Mänty / Kuusi Haapa / Leppä Pino m 3 (halko 1 m) 0,62 1 1,55 Kiinto m 3 1 1,5 2,5 halkoliiteri.com polttopuiden nettipalvelu kattaa nyt koko Suomen Tervetuloa Halkoliiteriin! Osta polttopuuta! Halkoliiteristä helposti polttopuut kotiin ja mökille. Halkoliiterin Muut tuotteet ja Palvelut -hausta voit etsiä vaikkapa haketta tai pilkekoneen vuokraajaa. Infosivuilla tietoa polttopuusta, varastoinnista ja puulla lämmittämisestä.

6 6 Hevosenlannasta lannoitetta, energiaa vai molempia? Elina Virkkunen, MTT Sotkamo Elina Tampio, MTT Jokioinen Hevosenlannan suora poltto ei onnistu talleilla, koska lanta katsotaan jätteeksi ja sitä koskevat jätteenpolton määräykset. Lannasta voi saada energiaa syöttämällä se biokaasureaktoriin ja hyödyntämällä syntyvä biokaasu esimerkiksi lämpökattilassa. Hevosenlanta on sinänsä hyvä lannoite. Se muuttuu ongelmaksi, jos kuivike on puupohjaista, ja jos lantaa muodostuu paljon pienellä alueella. Yleisin tapa käsitellä lanta on kompostoida se. Lanta kompostoituu sitä hitaammin, mitä enemmän se sisältää kutterinpurua tai sahajauhoa. Olkitai turvekuivitettu lanta kompostoituu hyvin. Biokaasureaktorissa mikrobit muodostavat eloperäisestä aineesta biokaasua, joka on pääasiassa metaania ja hiilidioksidia. Puupohjainen kuivike ei hajoa tässäkään käsittelyssä, mutta lannan energia saadaan käyttökelpoiseen muotoon. Käsittelyjäännös sopii lannoitekäyttöön, sillä lannan sisältämä ravinteet ovat tallella jäännöksessä. Sopivaa tekniikkaa kehitetään Biokaasureaktori on tiivis säiliö, johon ei saa päästä ilmaa. Suomessa maatilareaktorit toimivat pumpattavalla materiaalilla, esimerkiksi lietelannalla. Joukkoon voidaan lisätä kuivempaakin materiaalia prosessin siitä häiriytymättä. Hevosenlanta on kuivaa, ja siinä saattaa olla kuiviketta jopa 80 prosenttia. Jos talliyrittäjä haluaisi rakentaa biokaasulaitoksen, siihen tarvitaan niin sanottu kuivamädätysreaktori. Tekniikka on jonkin verran haastavampaa kuin yleisempi märkämädätys. Kustannukset ovat kuitenkin märkämädätystä pienemmät, koska massaa on vähemmän. Kuivikelannasta ei teh- dä pumpattavaa lisäämällä sen joukkoon vettä. Tonni lantaa tuotti lähes 200 kwh MTT Sotkamossa kokeiltiin purupelletillä kuivitetun lannan biokaasutusta neljän kuutiometrin kokoisessa kuivamädätysreaktorissa. Lantaa poistettiin ja lisättiin joka päivä, ja koko reaktorin sisältöä sekoitettiin. Koe onnistui hyvin, ja lanta tuotti yllättävän paljon biokaasua. Lannan sisältämä puru ei haitannut prosessia ratkaisevasti, vaikka sekoituksessa oli toisinaan vaikeuksia. Reaktoriin syötetyn lannan kuivaainepitoisuus oli 35,5 prosenttia. Tonnista kuivitettua hevosenlantaa saatiin 19,6 kuutiometriä metaania. Sen energiasisältö on 196 kilowattituntia eli sama kuin 19,6 litran kevyttä polttoöljyä. Kainuun noin 1500 hevosen tuottama lanta sisältäisi yhteensä noin 1, 7 MWh energiaa. Sama määrä naudan kuivalantaa Purupelletillä kuivitettu hevosenlanta tuottaa biokaasua, mutta sopivaa tekniikkaa kehitellään vielä. Kuva Elina Virkkunen. tuotti vain hieman enemmän metaania, vaikka siinä oli kuivikkeena paremmin hajoava turve. Biokaasukokeet tehtiin MTT Sotkamossa vuonna 2013 osana MTT Hevostutkimuksen HorseManurehanketta. Sitä rahoittaa ympäristöministeriö ravinteiden kierrätystä edistävästä ja saaristomeren tilan parantamista edistävästä RAKI-ohjelmasta. Nurmesta irtoaa energiaa Elina Virkkunen, projektipäällikkö Pasi Laajala, asiakaspäällikkö MTT Sotkamo Vähähiilinen maatalous, energiaomavarainen maatila, ravinteiden kierrätys. Nämä termit vilisevät maatalouden ympäristötavoitteiden keskusteluissa. polttoaineeksi. Jyväskyläläinen BioGTS Oy on kehittänyt reaktorin, joka mahtuu merikonttiin ja soveltuu kiinteän massan käsittelyyn. Biokaasulaitos palvelee tutkimus- ja toimintaympäristönä, jossa eri syötteiden, mittalaitteiden ja menetelmien kokeilu on mahdollista. MTT Sotkamon tutkimusasemalla on käytössä koko ketju nurmiraaka-aineen viljelystä ja korjuusta varastointiin, biokaasutukseen sekä kaasun ja käsittelyjäännöksen hyödyntämiseen. Kaasukuutiolle muodostuva hinta ja tuotannon kannattavuus saadaan määritettyä hyvinkin tarkasti. VuoGas-hankkeen päärahoittaja on Kainuun liitto (EAKR). Lisäksi hanketta rahoittavat MTT, Senaatti-kiinteistö, ISS Palvelut ja Envitecpolis Oy. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen ja fossiilisista polttoaineista luopuminen on ainoa mahdollisuus hillitä ilmastonmuutosta. Maataloudella on monia keinoja vastata tähän huutoon, ja tuottaa samalla energiaa hajautetusti. Biokaasuntuotanto lyö monta kärpästä yhdellä iskulla. Maatalouden sivuvirrat, kuten lanta, sekä peltobiomassat ovat oivaa biokaasun raakaainetta, ja biokaasuprosessin jäännös hyvää lannoitetta. Biokaasu on avain matkalla kohti maatilan energiaomavaraisuutta ja uusia myyntituotteiden kehittämistä. Kaasu voidaan jalostaa myös ajoneuvokäyttöön. Yhden peltohehtaarin tuotto riittää henkilöautolle vuoden polttoaineeksi. Energiaksi vai rehuksi? Pellon käyttö energiatarkoitukseen voi mietityttää karjatiloilla. Usein kuitenkin toinen säilörehusato jää korjaamatta, koska rehuntuotantoalaa on ylimäärin. Kainuun nurmiala on hehtaaria, josta hehtaaria on kesantoa ja luonnonhoitopeltoja. Näiltä pelloilta voi korjata sadon, vaikka niitä ei nykysääntöjen mukaan lannoiteta. Tällaiset pellot ovat nytkin ruoan ja rehun tuotannon ulkopuolella ja Havainnekuva MTT Sotkamoon rakennettavasta VuoGas-toimintaympäristöstä. Kuva: BioGTS Oy. reservissä. Käyttämätöntä viljelyalaa on myös entisillä turvesoilla. Ne sopivat hyvin nurmen kasvatukseen. Tuottoisa nurmi kasvaa pohjoisessakin Suomessa, ja sen viljelytekniikka on hallussa. Sulava nurmi sopii biokaasulaitokseen, mutta tarvittaessa sen voi käyttää eläinten rehuksi. Nurmi hillitsee ilmastonmuutosta Maanviljelijän keinot varautua ilmastonmuutokseen ovat rajalliset. Yksi mahdollisuus on nurmen viljely. Nurmi toimii hiilinieluna, koska se ottaa ilmasta hiilidioksidia omiin tarpeisiinsa. Nurmi parantaa maan kasvukuntoa. Karjattomilla alueilla se on tervetullut lisä viljelykiertoon. Se myös sitoo ravinteita ja estää niiden huuhtoutumista. Muistettakoon, että energiaa on ennenkin tuotettu Suomen pelloilla. Siitä pitivät huolen vielä 1940 luvulla yli hevosta. VuoGas tulee tarpeeseen Biokaasuntuotantoon liittyviä teoreettisia laskelmia on hyvin saatavilla. Jotta toimiala voisi kehittyä, tarvitaan lisää esimerkkeinä toimivia biokaasulaitoksia. Olemassa olevat laitokset ovat syntyneet kunkin maatilan tarpeisiin, eikä monistettavaa konseptia on vielä saatavana. Suurin maatalouden potentiaali piilee nurmibiomassoissa, mutta niitä käytetään hyvin vähän energian tuotannossa. Osaksi syynä on tekniikan kehittymättömyys. Nurmi tarvitsee erilaisen laitoksen kuin lietelanta, eikä myöskään sovellu suoraan Saksan maissireaktoreihin. MTT Sotkamoon nousee biokaasualan toimintaympäristö MTT Sotkamoon nousee tulevan kesän aikana biokaasulaitos, jossa mikrobit työstävät säilörehua biokaasuksi. Kaasu poltetaan lämpökattilassa ja myöhemmin se jalostetaan ajoneuvojen Vähähiilinen yhteiskunta: n Suositaan uusiutuvia energialähteitä, kiinnitetään huomiota energia- ja materiaalitehokkuuteen, liikkumiseen ja yhdeyskuntarakenteeseen sekä ruoantuotantoon ja ruokavalioon. Vähähiilinen maatalous: n Keinolannoitteet korvataan kierrätysravinteilla ja fossiilisen energia korvataan uusiutuvalla energialla. Pitkäikäisten nurmien viljely sitoo hiiltä peltoihin yhdessä metsien kanssa ne ovat maapallon hiilinieluja. Hiilen kierto: n Uusiutuvaa energiaa käytettäessä (puun poltto, jätteiden tai kasvimassan biokaasutus) vapautuva hiili sitoutuu kasvavaan metsään tai nurmeen ja palaa takaisin kiertoon. n Fossiilisten polttoaineiden käyttö vapauttaa ilmakehään sellaista hiiltä, joka on ollut poissa kierrosta ja varastoitunut öljyyn, kivihiileen tai maakaasuun. Kasvihuoneilmiö: n On seurausta fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ilmakehään vapautuu maaperän hiilivarastoja. Aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Nurmi tuottaa tehokkaalla viljelyllä Kainuun korkeudellakin 10 tonnia kuiva-ainesatoa vuodessa. Kuva Heidi Kumpula.

7 7 Jäte lämmittää kotejamme Sari Komulainen neuvoja-tiedottaja Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Suurin osa kodin jätteestä on energiaa. Tilavuudessa mitattuna noin 60 prosenttia kotitalouden jätteestä on laitospolttoon soveltuvaa energiajätettä kuten muovipakkauksia ja likaantuneita elintarvikepahveja ja -papereita. Niillä ei kannata sekajätepönttöänsä täyttää, koska sekajätteen käsittely on kallista. Hyödyntämällä jäte energiana vähennetään myös öljyn ja kivihiilen tuontia. Jäte on arvokasta polttoainetta Kainuulaisten asuinkiinteistöjen energiajätteestä jalostetaan kierrätyspolttoainetta Majasaaren jätekeskuksessa Kajaanissa. Tämän jälkeen polttoaine toimitetaan Kainuun Voima Oy:lle. Jätteenpoltto on savukaasupäästöjen suhteen tiukasti säädeltyä, ja siksi se on mahdollista vain Kainuun Voima Oy:n kaltaisissa suurissa laitoksissa. Ekokymppi käsittelee laitosmaisesti myös sekajätettä, minkä tuloksena syntyy muun muassa energiantuotannossa hyödynnettävää kierrätyspolttoainetta. Energiajäteastia myös omakotitalon pihaan Ekokympin jätehuoltomääräysten mukaan yli neljän huoneiston kiinteistöllä on lajiteltava biojäte, palava jäte (energiajäte) ja sekajäte. Taajama-alueiden omakotitalouksien kannattaa myös laittaa oma energiajäteastia. Tällöin tehdään sopimus astian tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa. Energiajätteen vastaanotto lajitteluasemalla Energiajätettä voi viedä myös lajitteluasemalle tai jätekeskukseen. Muovipohjainen energiajäte otetaan maksutta vastaan. Maksu peritään, jos muovin seassa on muuta polttokelpoista materiaalia kuten kartonkia ja puutavaraa. Säkillinen energiajätettä maksaa noin viisi euroa. Huolellinen syntypaikkalajittelu tärkeää Jätehuollossa oikea lajittelu on tärkeää. Biojäte on kompostoitava tai toimitettava erilliskeräykseen, koska sekajätteen joukossa se heikentäisi kierrätyspolttoaineen laatua. Kodin lasi- ja metallijäte lajitellaan ja viedään ekopisteelle, etteivät ne suotta kuormita käsittelylaitteistoa. Energiajäte lajitellaan myös entiseen tapaan. Kierrätyspolttoainetta valmistetaan Majasaaren jätekeskuksessa. Energiajätteen (palava jäte) lajitteluohje Muovipohjainen energiajäte (nuolikolmion sisällä olevalla tunnuksella 01,02,04,05,06,07 merkityt muovit): n elintarvikkeiden muovikääreet ja pakkaukset kuten viilipurkit, margariinirasiat, ketsuppipullot jne. n muovikanisterit, -sangot, -kannet ja -korkit n muovipullot kuten kertakäyttöiset mehu-, pesuaine-ym. pullot ja muoviset kertakäyttöastiat n pienet muoviesineet kuten tiskija hammasharjat n styrox ja vaahtomuovi, maatalousmuovit Energiajätteeseen kuuluva kartonki ja paperi n likaantunut, kostea pahvi ja kartonki n märkälujakartonki kuten mäyräkoiran nahat n julisteet, lahja- ja käärepaperit, karkkipaperit, tarrat n itsejäljentävä paperi, muovi- ja vahapinnoitettu paperi n kaikki pahvi ja kartonki, ellei niille ole järjestetty erillistä keräystä Käyttökelvoton tekstiili n käyttökelvottomat vaatteet ja kodin tekstiilit Energiajätteeseen kelpaava puujäte n pikinen puu, kutterinpuru, sahanpuru n puurakenteet, joissa PP- tai PSmuovia n puurakenteiset huonekalut, rakennuspuutavara Terminaalit tuovat tehokkuutta bioenergian raaka-ainetoimituksiin Jouni Tornberg Teknologiajohtaja Measurepolis Development Oy Biomassan energiakäyttö on ennusteiden mukaan lisääntymässä lähivuosina. Tämä edellyttää nykyistä tehokkaampaa raaka-ainetoimitusketjua erityisesti Etelä- Suomen käyttökeskusten energiatuotannon turvaamiseksi. Kuljetuslogistiikan ja raaka-aineterminaalien kehittäminen tarjoaa tehokkuutta ja varmuutta raaka- ainetoimituksiin. Kuljetuslogistiikka onkin jo ollut maassamme muutoksen kourissa, koska kuljetuskalusto on aiempaa painavampaa. Käyttöpaikalla ei ole usein tilaa raaka-aineen suurimittaiselle käsittelylle. Tällöin tarvitaan suurempia terminaaleja, joiden sijainnissa huomioidaan raaka-ainelähteet, kuljetus ja käyttöpaikka. On arvioitu, että biomassan maantiekuljetusten matkat ovat kilometriä käyttöpaikalta. Pidemmät matkat raaka-aineet kuljetetaan vain junalla. Raaka-aine jalostetaan terminaaleissa Terminaaliratkaisuilla voidaan parantaa raaka-aineen laatua lajittelemalla biomassa käyttökohteen ja toimitusketjun mukaan. Materiaali voidaan myös kuivata, mikä lisää suoraan raaka-aineen arvoa ja antaa edellytyksiä terminaaliliiketoiminnan kehittymiselle. Terminaali on siten kehitettävissä tehokkaaksi raaka-aineen jalostusyksiköksi arvoketjussa. Terminaaleissa voidaan tulevaisuudessa käsitellä myös maatalouden biomassoja ja mahdollisesti yhdyskuntaperäisiä raaka-aineita metsäbiomassan lisäksi. Kainuun sijainti keskeinen Suurimmat metsäbiomassan raakaainelähteet ovat Itä-Suomessa ja Kainuussa. Kainuun seutu onkin yksi potentiaalinen suurterminaalin sijaintipaikka. Terminaalin yhteyteen on periaatteessa mahdollista rakentaa myös biomassan jalostuslaitos biojalostamo. BEST-tutkimusohjelmassa (Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut - Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow) luodaan yhteistä strategiaa ja tahtotilaa bioenergian tehokkaaseen käyttöön ja kehitetään vientitoiminnan edellytyksiä. Yksi ohjelman keskeisistä tavoitteista on parantaa radikaalisti bioenergian tuotannon raaka-ainetoimitusketjun kustannustehokkuutta ja joustavuutta. Vuoden verran toiminutta BESTohjelmaa koordinoivat yhdessä energia- ja ympäristöalan klusteri CLEEN Oy sekä Suomen biotalousklusteri FIBIC Oy. Ohjelmaan osallistuu laaja joukko metsä-, energiaja teknologia-alan yrityksiä sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Ohjelman mittaustekniikka-osiossa ovat mukana Kainuusta Metso Automation Oyj, Senfit Oy, Measurepolis Development Oy ja Oulun yliopiston Cemis-Oulu.

8 8 Poliittisilla päätöksillä kohti uusiutuvaa lähienergiaa Markku Nivakoski Projektipäällikkö, UUSE-hanke Kainuun Etu Oy Puuta on käytetty Suomessa energiaksi läpi historian. Metsä- ja sahateollisuuden syntyminen ja 70-luvun öljykriisi vauhdittivat puun laajempaa energiakäyttöä. Silloin tehtyjen kuntapäätösten tuloksena syntyi yrityksiä, työtä ja hyvinvointia lähiympäristöön. Samalla valtio on edistänyt puun käyttöä tukemalla nuoren metsän hoitoa ja hakkeen tuotantoa. Kaupunkien suuret yksiköt tuottavat nyt sähköä ja lämpöä hyvällä hyötysuhteella pääasiassa uusiutuvasta kotimaisesta polttoaineesta. Puun osuutta polttoaineesta pyritään kasvattamaan entisestään. Yhtiöittäminen ratkaisuksi Poliittisia päätöksiä tarvitaan edelleen, jotta voimme vastata uuden energia- ja biotalouden haasteisiin. Tulevaisuus vaatii tekijänsä. Kunnalliset lämpölaitokset tulisi yhtiöittää soveltuvilta osin ja yhdistää alueellisesti tarkoituksenmukaisiin yksiköihin. Kunnat säilyttäisivät määräysvallan yhtiöissä suurina lämmön käyttäjinä. Yhtiöille tulisi asettaa vaatimukseksi liiketaloudellinen itsenäisyys ja toiminnalle alueellinen yhteiskuntavastuun periaate. Metsähake tulisi hankkia paikkakunnan metsistä yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Tehostuvan kaukolämpötoiminnan tuoma kustannussäästö käytettäisiin aluetalouden hyväksi. Paikallisista luonnonvaroista saatava korkeampi hinta on osa järkevää aluetaloutta ja työllisyyden hoitoa. Biopolttoaineiden logistiikkaa, laatua ja laadun valvontaa tulisi kehittää vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tähän kaikkeen me voimme vaikuttaa Kainuussa ITSE. Uusiutuva energia osa biotaloutta Metsillä ja niiden kyvyllä sitoa hiiltä on kasvava rooli ilmastomuutoksen hallinnassa. Kainuun uusiutuvat luonnonvarat ja käytettävissä oleva teknologia antavat mahdollisuuden lähteä rakentamaan tulevaisuutta kestävällä tavalla. St1:n Kajaaniin suunniteltu hanke, puun jalostaminen bioetanoliksi, on iso askel Kainuulle. Myös muita suuren mittaluokan hankkeita on vireillä. Puusta on moneksi. Halkojen käyttö kiinteistöjen lämmittämisessä on ollut merkittävää, ja jatkuu edelleen pienkiinteistöissä. Kainuun työllisyyden, hyvinvoinnin ja aluetalouden kannalta on tärkeätä tehostaa vajaakäytössä olevien puuvarojen käyttöä ja jalostamista. Toinen tarjolla oleva mahdollisuus on valmistaa biokaasua nykyisin jätteeksi menevän biomateriaalista, kuten jätevesilietteestä ja biojätteistä sekä karjanlannasta. Kaukolämmön kehitys n Vuonna 1969 kaukolämpötoiminta alkoi Oulussa n Vuonna 1974 kaukolämpötoiminta alkoi Kajaanissa n Vuonna 1977 käynnistyi Oulun Toppilan turvevoimalaitos n Kajaanissa öljyn käyttö jatkui vuoteen 1982 saakka, jolloin rakennettiin verkkoyhteys Kajaani Oy:n voimalaitokselle n Turvetta ja puuta käyttävä kirkonkylien kaukolämpö tuli kannattavaksi 1980-luvun lopulta alkaen n Kainuun Voima Oy:n nykyinen voimalaitos valmistui vuonna 1989 Säästetty euro paras euro! Jani Löhönen Asiantuntija Anno Energia -palvelut Annosol Oy Menneen talven lämpölaskut ovat hemmotelleet meitä kaikkia. Luultavasti sähkö- ja vesilaskut ovat kuitenkin muistuttaneet meitä elämän realiteeteista. Lämmön osaltakin tilanne on todennäköisesti ja toivottavasti väliaikainen, koska pakkanen kuuluu olennaisena osana Suomen ilmastoon. Ulkoilmasta riippumatta kaikkien energialaskujen suuruuteen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa. Enemmän voi saada myös vähemmällä Liian moni meistä on totuttautunut tiettyyn kulutustasoon. Kun jokin energialaskuista tipahtaa postiluukusta, maksetaan se hampaita kiristellen ja samalla tuskaillaan laskun suuruutta. Toisaalta tieto lämmön, sähkön ja veden riittävyydestä, tuo tietyn turvallisuuden tunteen. Ei uskota eikä ymmärretä, että vähemmälläkin voi saada normaalin asumisen laadun. Samalla elämisen laatu parantuu kun laskut ovat pienempiä ja rahat voi käyttää vaikka omaan hyvinvointiin. Säästäminen käytännössä Suomalaisten tyypillinen vedenkulutus on litraa per asukas vuorokaudessa. Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/vrk. Vedenkulutuksen tavoitetaso on noin litraa vuorokaudessa per asukas. [Lähteet: Kuva: Motivan kuva-arkisto, teksti: Ympäristöministeriön työryhmämuistio] Suurin osa kotitalouksien säästöistä saadaan muuttamalla omia käyttötottumuksia. Uusien tapojen opettelu vaatii kuitenkin aina aikaa. Nopeita säästöjä on mahdollista hakea teknisillä ratkaisuilla. Esimerkiksi veden kulutukseen voidaan helposti vaikuttaa vakiopaineventtiilin ja hanakohtaisten säästöporesuuttimien avulla. Vakiopaineventtiili vaikuttaa vedenkulutukseen 5-25 prosenttia. Samalla pienenee myös lämpimän käyttöveden kulutus, ja lämmityskustannukset laskevat. Mistä neuvoja säästämiseen Kainuulaisilla on, nyt jo toista vuotta peräkkäin, mahdollisuus saada ilmaista rakentamiseen, remontointiin ja asumiseen liittyvää energianeuvontaa. Energianeuvonnan verkkosivuilta löytyy esimerkiksi linkki lämmitystapavertailun simulointiohjelmaan. Neuvonta on Motivan koordinoimaa, ja sillä pyritään ohjaamaan kuluttajia energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Palvelua saat alueelliselta energianeuvojaltasi Anita Korhoselta p tai annosol.fi, ja tarvittaessa hän voi tulla antamaan opastusta ihan kotiisi asti. Keskustelua ja vinkkejä energiatehokkuusasioista löytyy myös valtakunnallisesta portaalista ja muita energiatehokkuuteen liittyviä palveluja verkkosivuilta

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti Gasetti 2 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuauto kerää jätteet Lisää pohdintaa LNG:stä Esa Härmälä luottaa monipuoliseen energiapalettiin PÄÄKIRJOITUS Luokaamme uusi maailma! Tampereen museokeskus

Lisätiedot

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7 Lehti sinulle metsänomistaja SYKSY 2013 Tuhkalannoituksella turvemaat kasvukuntoon s. 4 Lisää kasvua metsän terveyslannoituksella s. 7 viidessä vuodessa Suomen neljänneksi suurimmaksi puunostajaksi s.

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08729-11 Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä Kirjoittajat: Esa Alakoski, Ari Erkkilä Luottamuksellisuus: julkinenn 2 (38) Alkusanat

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Tiedot vuodelta 2013 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot