testi Test TESTIVOITTAJA LÄMPÖ- PUMPUT Omakotitalot+ pihanhoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "testi Test TESTIVOITTAJA LÄMPÖ- PUMPUT Omakotitalot+ pihanhoito"

Transkriptio

1 testi LÄMPÖ- ФОТОГРАФИИ: PICTURE PRESS / MOXTER; OKAPIA; ALIMDI.NET / SCHAUHUBER ; MARUAN; ARCHIVBERLIN / R. HENNIG Energiaa maalämpöpumpulla Lämpöpumput Lämpöpumppu mahdollistaa maaperän maalämmön hyödyntämisen energianlähteenä lämmitykseen ja kuuman veden tuottamiseen. Mitä parempi rakennuksen lämmöneristys on, sitä tehokkaampaa on myös lämpöpumpun käyttö. Lämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin jääkaappi: luovuttamalla lämpöä sisäyksiköstä ympäristöön. Lämmönsiirto tapahtuu laitteen takaosassa kiertävän, jo jääkaappilämpötilassa höyrystyvän kylmäaineen avulla. Olomuodon muutokseen nestemäisestä kaasumaiseen tarvitaan energiaa (lämmönluovutus höyrystymisessä), joka otetaan kylmäyksiköstä. Heti käynnistämisen jälkeen kompressori imee kylmäainetta putkiin ja puristaa sen korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan. Lämpöä siirtyy ympäristöön takaosassa sijaitsevan lauhduttimen kautta. Tällöin kompressori painaa kylmäaineen höyryn sisäyksikön kennoon, jossa se tiivistyy nesteeksi ja syntyy lämpöä. Tämän jälkeen kylmäaine jäähtyy kiertäessään paisuntaventtiilin kautta. (ks. 67). Jääkaapin lämpenevää takaseinää vastaavat lämpöpumppua käytettäessä kodin lämpöpatterit. Lämmönlähteenä toimii jääkaapin sisäyksikön sijasta ympäristö Esimerkki osoittaa, että jo suhteellisen pienestä tilasta voidaan kerätä niin paljon lämpöä, että sen puristamisen (tulistamisen) tuloksena voidaan taata yllättävän korkea lämpötilataso. Vaikka lämmönlähde talvella kylmeneekin, lämpöpumppu kykenee takaamaan lämpöpattereihin johtavan paluulinjan lämmön. Lämpöpumpun toimintaidea ei ole uusi. Vastaavia pumppuja markkinoitiin aktiivisesti 20 vuotta sitten. Silloisista malleista monet kärsivät kuitenkin lastentaudeista. Lämmönlähteenä käytettiin useimmissa tapauksissa ympäristön ilmaa. Se johti seuraavaan ongelmaan: Mitä kylmempi oli talvi, sitä suurempia olivat sähkönkulutus, ympäristön saastutus ja kustannukset erityisesti huonosti eristetyissä taloissa. Ei siis ihme, että esimerkiksi omakotirakentajat suosivat puu- tai öljylämmitystä. Keruunestettä tai vettä käyttävien pumppujen testaus Näihin päiviin tultaessa edellä kuvattua teknologiaa on kehitetty eteenpäin. Sitä mukaa kun perinteiset energianlähteet kallistuvat kasvaa myös lämpöpumppujen myynti. Yhä useampi kuluttaja valitsee järkevän vaihtoehdon: lämpöpumpun, joka mahdollistaa maaperän lämmön hyödyntämisen. Testauksen suorittamiseen valitsimme kymmenen maaperän lämpöä käyttävää maalämpöpumppua. Se, mitä tarkoittaa otsikon keruunestettä tai vettä käyttävä lämpöpumppu voidaan selittää yksinkertaisesti: Keruuneste on veden ja pakkasnesteen seos, joka virtaa maan alle asennettavassa putkistossa ja kuljettaa ympäristön lämpöä lämpöpumppuun. Pumpussa tapahtuu kuuman veden ja lämmitystä varten tarvittavan veden tuottaminen. Monet valitsemistamme malleista ovat suhteellisen isokokoisia, koska niihin sisältyy sekä lämminvesivaraaja että pumppu suolaliuosta ja lämmitysjärjestelmää varten. Poikkeuksena ovat Dimplexin valmistamat laitteet ja rakenteeltaan vastaava Buderuksen malli joissa on erillinen, laitteen ulkopuolinen kuumavesivaraaja. Testauksen painopiste oli laitteiden energiatehokkuuden mittaamisessa. Koepöydällä suoritimme tehokertoimien mittauksen (ks. 67). Tulosten verrattavuus varmistettiin simuloimalla lämmityksen ja geotermiseen lämmönlähteen olosuhteet. Test TESTIVOITTAJA Lämpöpumpun käyttö on edullista ja ympäristöä säästävää mutta eristystäkään ei pidä unohtaa. Erityisen edullista tämän teknologian käyttö on olosuhteissa, joissa maaperää ja pohjavettä voidaan hyödyntää verrattain lämpiminä lämmönlähteinä ja joissa talon lämmitys toimii verrattain matalalla lämpötilatasolla. Kaikkein paras testatuista laitteista on Vaillant Geotherm plus VWS 102/2. Sen ovh -hinta on euroa, laatu korkea ja käyttökustannukset alhaiset. 6/2007 test 65

2 NEUVOJA UUSIEN RAKENNUSTEN IHANNEOLOSUHTEET Ennakoiva suunnittelu takaa lämpöpumpun edullisen pitkäkestoisen käytön suurella tehokkuuskertoimella: paras mahdollinen ulkopuolen lämmöneristys ja sisäpuolen lattiatai seinälämmitys. LÄMMÖN LÄHDE Ne, joilla on mahdollisuus käyttää lämmönlähteenä pohjavettä, saavat hyödyn verrattain korkeasta vuosihyötysuhteesta. Erittäin tehokkaaksi voi osoittautua maaperään sijoitettavan keruuputkiston käyttö niin, ettei se ole kosketuksessa pohjaveteen. Mitä suurempi on maaperän kosteus, sitä tehokkaampaa on tapahtuva lämmönsiirto: sadeveden imeytyminen nostaa hyötysuhdetta. PUTKISTO KAIVETAAN ROUTARAJAN ALAPUOLELLE Ennen uuden pihan rakentamista keruuputkisto voidaan asentaa ongelmitta. Tehokas maalämpöpumppu viilentää maaperää, siksi keruuputket kaivetaan noin 1,5 metrin syvyyteen. Keruuletkut täytyy sijoittaa maahan mahdollisuuksien mukaan sellaisiin kohtiin, joihin porausauto pystyy ajamaan pihaa vaurioittamatta. ASENNUSPAIKKA Lämpöpumpun voidaan asentaa moneen paikkaan. Yleisimmat asennuspaikat ovat tekninen tila sekä kodinhoitohuone. Asennuspaikan on oltava riittävän tilava, niin että laitteen huoltotoimet onnistuvat. Jotta viime hetkellä ei selviäisi, että asennuspaikka on liian ahdas, kannattaa ottaa huomioon myös kuljetusmitat. LEGIONELLA Bakteerikasvuston ehkäisemiseksi varaaja on kerran viikossa vähintään 60 celsiusasteen lämpötilaan. Kuumennus ei tällöin saa kuitenkaan olla liian pitkäkestoista eikä lämpötila saa ylittää 65 astetta: kuumentaminen liian korkeaan lämpötilaan kuluttaa verrattain paljon sähköenergiaa usein jopa siinä tapauksessa, että pelkkä varaajan ydin kuumenee. Ylikuumentaminen rasittaa ympäristöä ja aiheuttaa suuria kustannuksia. Laskimme simuloiduissa olosuhteissa saatujen mittaustulosten avulla lämmityksen vuosihyötysuhteen (ks.taulukko): Mitä suurempi hyötysuhde, sitä enemmän ympäristön lämpöä onnistutaan ottamaan talteen samalla sähkönkulutuksella. Jos lämpötilaero lämmönlähteen ja radiaattorin välillä on pieni, se merkitsee, että lämpöpumppu toimii tehokkaasti. Siksi lattialämmityksen vuosihyötysuhde on huomattavasti parempi kuin lämmitettäessä 55 asteeseen lämmitettävillä radiaattoreilla. Kuumavesivaraaja Lämpöpumppu Lämmityksen ja lämmönkeruupiirin kiertopumput Yllä. Lämpöpumppu sisäpuolelta. Alla: Maapiirin keruuputket käyttävät maaperää tai tässä tapauksessa lämpimän vuodenajan aurinkoenergiaa lämmönlähteenä. Hieman vähemmän edullista on lämpöpumpun käyttö lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämpimän veden tuottaminen on edullisempaa silloin, kun lämmönlähteenä toimivan maaperän lämpötila on korkeampi. Jäljempänä olevassa taulukossa lämmitysjärjestelmän kuvauksesta poiketen emme esitä kuuman veden tuoton vuosihyötysuhdetta, vaan osoitamme mitatut tehokertoimet. Syynä on se, että kuuman veden kulutukselle tyypilliset vaihtelut vaikeuttavat arviointien tosiasiallista merkitystä. Mukavuuskysymys Ennen lämpöpumpun valintaa on tärkeää arvioida kuuman käyttöveden tarve. Muutaman hengen kotitalouksissa, joissa käytetään paljon kylpyammetta, kuuman veden riittävä määrä on tärkeä seikka. Kun vesi kuumavesivaraajasta ehtyy, joudutaan peseytymään kylmällä vedellä. Veden lämpiäminen kestää yhdestä puoleentoista tuntia. Stiebel Eltron ja Waterkotte merkin laitteilla on se positiivinen puoli, että hyvän lämmöneristyksen vuoksi ne kuluttavat vähemmän sähköenergiaa veden kuumana pitämiseen. Järjestelmän hallinnan kanssa ei tarvitse vaivata päätään. Asentamisen jälkeen lämpöpumput toimivat täysin automaattisesti eikä niitä tarvitse huoltaa. Ne, joita kiinnostaa, voivat säätää ohjauspaneelin avulla erilaisia hienouksia ja seurata tarkemmin laitteen toimintaa. Niitä ovat esim. lämpötilojen seuraaminen ja lämmöntuottokapasiteetin vertaaminen edullisen vuoden vastaavan ajanjaksoon. Erityisen paljon vaihtoehtoja tarjoavat Vaillantin valmistamat laitteet. Hyvä uutinen: Mitä tulee turvallisuuteen ja kalliiden laitteiden valmistuksen huolellisuuteen, testatuissa laitteissa ei käytännöllisesti katsoen ilmennyt aihetta valituksiin. Testien mukaan lämpöpumppujen rakenne näytti poikkeuksellisen hyvin soveltuvan käyttötarkoitukseensa. Kuitenkin ne kylmäaineiden tyypit ja määrät, joilla on kasvihuoneilmiötä kiihdyttävä vaikutus, vaativat edelleen kehittämistä.

3 LÄMPÖ- Perusperiaate: Mitä tehokkaammin pumppu toimii, sitä vähemmän sen sähkönkulutus kuormittaa ympäristöä. Yhtenä ympäristönäkökohdat ihanteellisesti huomioonottavana vaihtoehtona on aurinkovaraajan asentaminen. Näin esim. Dimplexin ja Buderuksen laitteisiin voidaan yhdistää aurinkovaraaja testaamamme tavallisen varaajan asemesta. Viessmannin laitteisiin voidaan liittää myös keräimet. Aurinkoenergiaa käytettäessä lisääntyy lämpöpumpun heikohko energiatehokkuus kuuman käyttöveden tuottajana. Ympäristöystävällisyyden vertailua Mainostaessaan tuotantoaan valmistajat kehuvat niiden ympäristöystävällisyyttä, mutta tosiasiassa siinä on suuria eroja. Missään muussa lämmitysjärjestelmässä erot vaihtoehtojen ympäristöystävällisyydessä eivät ole yhtä suuret. Jos maaperään sitoutuneen lämmön sijasta talvella lämpöä tuotetaan ympäristön jääkylmästä ilmasta, sähköenergian kulutus on huomattavasti suurempaa. Haasteet eivät liity yksinomaan lämpöpumpun lämmönlähteeseen (ilmaan, maaperään, veteen): Se onko lämmitettävässä kohteessa kuumaksi lämmitettävät patterit vai kohtuullisella lämpötilatasolla toimiva lattialämmitys vaikuttaa järjestelmän edullisuuteen. Vaikka lämpöpumppu ei käytännössä tuota ilmansaastetta, vertailtaessa sitä muihin lämmitysjärjestelmiin on huomioitava se, mitä tapahtuu sähköä tuotettaessa. Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä tapahtuneesta edistyksestä huolimatta suuri osa sähköstä tuotetaan ydin- ja hiilivoimaloissa, mihin liittyy turvallisuusriskejä ja saastumista. Tässä sähköntuotannossa huomattava osa syntyvästä lämmöstä menee hukkaan: ei pidä unohtaa erittäin korkeaa primäärienergian kulutusta. Kenenkään ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa kaasu- tai öljylämmityksen käyttämisestä. Päinvastoin säteilylämmittimiä käyttävässä järjestelmässä nykyaikaiset kondensaatiolaitteet yhdistettynä aurinkokennoon takaavat primäärienergiankulutuksen, joka on lähes samaa luokkaa kuin maaperän lämpöä käyttävää pumppua käytettäessä. Tuloksia voidaan kuitenkin parantaa yhdistämällä lämpöpumppuun aurinkokeräimet, erityisesti, jos pystytään keräämään maaperään absormoimaa aurinkoenergiaa (ks. kuva). Saksassa monet sähköntoimittajat kannustavat lämpöpumppujen käyttöön tarjoamalla edullisia erityistariffeja. Siten esimerkkimme hyvin eristetyn omakotitalon lämmityskustannukset vuodessa tulevat maksamaan huomattavasti vähemmän kuin 1000 euroa vuodessa. Alkukustannukset ovat kuitenkin suuret: Lämpöpumpun ostohintaan on lisättävä joitakin tuhansia euroja maaperän lämmönlähteen valmisteluun. Maahan asennettavat keruupiiri ylittää joskus asuinpinta-alan 1,5-2 -kertaisesti. Yhden neliömetrin alueelta lämpöä saadaan 15 watista 40 wattiin. Lämpökaivot ulottuvat maahan metrin syvyyteen ja tuottavat Wattia metriä kohden. Paras tapa vähentää lämmityksen kuluja ja kustannuksia on varmistaa ensin talon optimaalinen lämmöneristys ja vasta sen jälkeen tuottaa tarvittava lisälämpö lämpöpumpulla. Termit Käyttöpiste: Lämpöpumpun tila tehokertoimia mitattaessa (EN 14511): Keruupiirin nesteen ollessa 0 C lämpötilassa ja lämmitysjärjestelmän menoveden 35 C lämpötilassa käyttöpiste merkitään B0/W35. Käyttökerroin vuositasolla: Talteen otetun hyötylämmön suhde sähkönkulutukseen vuodessa sisältäen sähköenergian, joka kuluu lämmönkeruupiirin pumpun ja lämmitysjärjestelmän toimintaan. Tämä tehokerroin saadaan vuositason tehokerroinlaskelmien tuloksena: Mitä suurempia ovat nämä tehokertoimet, sitä enemmän lämpöä saadaan lämmitysjärjestelmän ja kuuman veden tuoton käyttöön samalla energiamäärällä. Tehokerroin: Koeoloissa määritetty hyötylämmön tuottokapasiteetti suhteessa kulutuskapasiteettiin määrätyssä käyttöpisteessä. Primäärienergian kulutuskerroin: Käytetään verrattaessa lämmitysjärjestelmiä toinen toisiinsa. Lämpöpumppua käytettäessä sisältää muun muassa edellä mainitulle vuosikäyttökertoimelle vastakkaisen arvon. Lämpöpumppu Toiminta Kylmäaineen kierto: Lämpöpumpun lämmönsiirto tapahtuu kylmäaineen avulla samalla tavalla kuin jääkaapissa. Höyrystin: Lämmönvaihdin, joka siirtää keruupiirin energian kylmäaineeseen (tässä tapauksessa hyvin kylmään), joka muuttuu tällöin höyryksi. Kompressori: Pumppu, joka puristaa kylmäaineen korkeampaan lämpötilaan Kondensaattori: Lämmönvaihdin, joka siirtää energiaa kylmäaineesta (tässä tapauksessa kuumasta) lämmityksen/kuuman veden tuoton käyttöön. Paisuntaventtiili: Paineenalainen kylmäaine jäähtyy hyvin alhaiseen lämpötilaan, kuten avattaessa kaasu- tai aerosolipullo. Maan alle asetettava keräin Kompressori Höyrystin Kondensaattori Lämmitys/kuuma vesi Lämminvesivaraaja Keruuputket Paisuntaventtiili Maan alle asetettavat keräimet 6/2007 test 67

4 testi Sähköllä toimivat lämpöpumput (tyyppi: "keruuneste/vesi, lämmönlähteenä maaperän lämpö) Keskihinta (ei sisällä toimituskuluja, asennusta, lämmönlähdettä) euroissa ok. Sähkönkulutus vuodessa 4) 5) lämmönantolinjan ollessa 35 C / 55 C euroissa ok. Rakenteelliset ominaisuudet Arvio Vaillant Geotherm plus VWS 102/ Alpha-Innotec WZS S100H, Stiebel Eltron WPC Dimplex SI 9KS 1) ; WWSP Junkers TM (IVT, BOSCH, BUDERUS) Waterkotte Ai Ai Viessmann Vitocal 343 BWT110 2) Z / / / / / / / / 670 Stiebel Eltronissa on samanlainen rakenne kuin Tecalor TTF10 ecossa, artikkeli (9 810 ). Dimplexissä on samanlainen rakenne kuin Buderus Logafix WPS90 IK:ssa, artikkeli lämmönvaihdin WWSP 301, artikkeli ( ). test LAATUARVOSANA 100 % HYVÄ (2,1) HYVÄ (2,4) HYVÄ (2,4) (2,7) (2,9) Nibe Fighter ) / LÄMMITYKSEN EKOTEHOKKUUS 5) 35 % hyvä (2,4) tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä (2,8) tyydyttävä (2,9) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (3,2) hyvä (2,5) Vuotuinen käyttöteho lämmönantolinjan lämpötilan + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,3 + 4,2 + 4,3 + 4,0 + 4,5 ollessa 35 C (paneelilämmitys) Vuotuinen käyttöteho lämmönantolinjan lämpötilan ollessa 55 C (säteilylämmittimet) 3,1 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,4 3,1 MUKAVUUS JA ENERGIATEHOKKUUS tyydyttävä KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSESSÄ 5) tyydyttävä (2,9) 30 % tyydyttävä hyvä (2,5) tyydyttävä (3,1) tyydyttävä (3,0) riittävä (3,6) *) Tehokerroin kuuman veden lämpötilan ollessa 50 C 2,7 2,5 2,7 2,9 2,2 2,7 2,2 2,2 Käytettävissä olevan 40-asteisen veden määrä litroissa 183 Veden lämpimänä pysymiseen vaadittava teho Watteina Lämpötilan säädön tarkkuus Lämmityksen kesto 50-asteiseksi minuuteissa MUUT YMPÄRISTÖOMINAISUUDET 5 % hyvä (2,3) hyvä (2,1) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (2,7) hyvä (1,7) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (2,8) tyydyttävä (3,1) Melutaso Kylmäaineen kasvihuonevaikutukset Rakenteitten kierrätettävyys KÄYTTÖMUKAVUUS 25 % erittäin hyvä (1,2) erittäin hyvä (1,4) hyvä (1,9) hyvä (2,3) hyvä (1,9) tyydyttävä (3,3) hyvä (2,3) tyydyttävä (3,0) Hallinta ) + Ohjeistus Asennus ja käyttöönotto Huoltopalvelu TÄYTTÖ 5 % erittäin hyvä (1,1) erittäin hyvä (1,1) hyvä (1,6) erittäin hyvä (1,2) erittäin hyvä (1,5) erittäin hyvä (1,2) hyvä (2,1) tyydyttävä (2,9) TEKNISET TIEDOT (ilman arviointia) Asennuspaikan mitat (huomioitu tekninen huolto): 60 x 210 x x 222 x x 240 x x 111 x x 210 x x 210 x x 240 x x 215 x 63 leveys x korkeus x syvyys cm noin. Paino: kokonais- / varaaja / lämpöpumppu kg 232 / 108 / / 215 / / K. A. / K. A. 310 / 130 / / отсутствует 237 / 62 / / 220 / / puuttuu varaajan irroitettavuus kuljetusta varten Kylmäaineen tyyppi / määrä kg R407C / 2,05 R407C / 2,1 R410A / 2,5 R407C / 1,8 R407C / 1,5 R134a / 1,6 R410A / 1,35 R407C / 2,4 Varaajan tilavuus/ rakennetyyppi 175 / korkealaatuinen 200 / emaloitu 162 / emaloitu 300 / emaloitu 163/ korkealaatui- 250 / päällystetty teräs teräs, sileäputkinen teräs, sileäputkinen teräs, sileäputkinen nen teräs, kaksin- teräs, sileäputki sileäputki- lämmönvaihdin putkijohto putkijohto putkijohto kertainen vaippa lämmönvaihdin (kupari, tinattu) Mahdollisuus aurinkokennon liittämiseen Kauko-ohjaus Automaattinen legionellasuoja Mahdollisuus suolaliuoksen avulla tapahtuvaan jäähdytykseen Testauksen tulosten arviointikriteerit: ++ = Erittäin hyvä (0,5 1,5). + = Hyvä (1,6 2,5). = Tyydyttävä (2,6 3,5). = Riittävä (3,6 4,5). = Heikko (4,6 5,5). Arvioiden olleessa samat käytetään aakkosjärjestystä. 68 ts 6/2007 Tieteokoneen avulla (puhelimitse GSM:llä tai välittömästi) keskiviikoisin valittavana vuorokaudenaikana, 70 C käyttämällä ekslusiivista tilaa Klo 0:00, päivän ja lämpötilan voi valita käyttämällä toista tilaa Erikoismoduulin avulla, viat tekstiviestitse Joka päivä 1:00, 60 C käytettäessä tilaa cool Toisella varaajalla Tietokoneen modeemin avulla Kellonaika, päivä ja lämpötila valinnan mukaan *) merkitsee mahdollista arvosanan alentamista (ks. Valittu... sivulla 69). = Kyllä. = Ei. = Valinnainen. K. A. = Ei tietoa. 1) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan Dimplexin rakennetta on muutettu, uusi merkintä on SIK 9 TE. 2) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan 1.5 uusi merkintä Vitocal 242-G tyyppi BWT ) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan Niben rakennetta on muutettu, uusi valmistenumero / Joka päivä tai joka viikko klo 1:00, 65 C Toisella varaajalla Tietokoneen modeemin avulla 245 / emaloitu teräs, ulkopuolinen lämmönvaihdin (sileäputkinen kierreputkijohto aurinkokennoa varten) Maanantaisin, lämpötila valinnan mukaan (3,1) 160 / emaloitu teräs (vaihtoehdot kupari / korkealaatuinen teräs) Välillinen suoja, aika, lämpötila valinnan mukaan Jos lämmitysjärjestelmä täytetty lisävarusteilla suolaliuoksella 4) Vuositason sähkökustannukset: Lasketaan lähtien siitä, että sähkön hinta on 12 c//kwh + perusmaksu 60 / vuosi (lämpöpumppujen erikoistariffi). 5) Testaamillemme malleille: 4 hengen perhe yhden asunnon talossa (käyttöpintaala 180 м²), lämmitysjärjestelmän edellyttämä lämpö ok kwh/vuosi, hyötylämpö kuuman veden tuottamiseen ok kwh/vuosi). 6) Automaattinen legionellasuoja puuttuu. Luettelo tarjoajista ks. s.100.

5 LÄMPÖ- Домашнее хозяйство + садоводство Vaillant HYVÄ (2,1) Alpha-Innotec HYVÄ (2,4) VALINTA» TESTI» ARVIO Testattiin: 10 sähköllä toimivaa, maahan varastoitunutta lämpöä käyttävää kompressorilämpöpumppua (tyyppi: "suolaliuos/vesi), kahdessa identtinen rakenne. Testattujen mallien osto: marras-/joulukuu 2006 ja maaliskuu Hinnat: Tarjoajien kyselytutkimus: huhtikuu Paras testatuista pumpuista, takaa erityisen tehokkaan lämmityksen. Keskivertotehokkuus vedenlämmityksessä. Perusteellisesti harkittu rakenne ja virheetön valmistus. Monipuolinen säätöjärjestelmä. Stiebel Eltron HYVÄ (2,4) Soveltuu hyvin paneelilämmitykseen, huonommin säteilylämmitinjärjestelmään. Lämminvesivaraaja erittäin hyvin eristetty. Kestävä rakenne. Asennuspaikan oltava korkea. Junkers Energiatehokkuudeltaan suhteellisen heikko laite enne kaikkea vedenlämmitykseen. Melutaso hyvin alhainen. Virheetön valmistus. Kuljetuksessa varaajaa ja lämpöpumppua ei voi irrottaa toisistaan. Markkinoilla myös tuotemerkeillä IVT, Bosch ja Buderus Viessmann (2,9) Takaa erittäin suuren tehokkuuden paneelilämmityksessä. Tehokerroin vedenlämmitykseen vain riittävä. Helppokäyttöinen, erittäin laadukas valmistus. Dimplex Suhteellisen tehokas vedenlämmitys, tehokkuus säteilylämmitinjärjestelmässä vain riittävä. Tuotettavan lämmitysveden määrä suuri, koska varaaja on erillään pumpusta. Virheetön valmistus. Kallein testatuista laitteista. Asennus vaatii paljon tilaa. Waterkotte (2,7) Lämmitys ja lämpimän veden tuotto keskitasoa. Lämminvesivaraaja on hyvin eristetty (voidaan asentaa erikseen). Virheetön valmistus. Järjestelmänhallinta ja käyttöohjeistus voisivat olla parempia. Automaattinen legionellasuoja puuttuu. Nibe (3,1) ARVOSANOJEN ALENTAMINEN Mahdollinen arvosanan alentaminen lämpimän veden tuoton ja mukavuuden vuoksi on enintään puoli pistettä. LÄMMITYKSEN ENERGIATEHOKKUUS: 35% Lämmitykseen kuluvan primäärienergian tarve määriteltiin kahdelle vaihtoehdolle (lämmitysjärjestelmän antolinjan lämpötila joko 35 C tai 55 C). Vuoden käyttötehokerroin määritettiin direktiivien EN ja VDI 4650 perusteella mitattujen tehokerrointen mukaisesti ottaen huomioon ottaen jo säädösten mukaiset pumput. Käyttöpiste suolaliuoksen lämpötilan ollessa 0 C. VEDENLÄMMITYKSEN MUKAVUUS JA ENERGIATEHOKKUUS: 30 % Veden lämmityksen 50 asteiseksi ja käyttöveden määrän tehokerroin määriteltiin DIN EN 255 standardin mukaisesti. Vaadittava teho veden pitämiseen lämpimänä - veden keskilämpötila 50 C. Lämpötilan säädön tarkkuus osoittaa todellisen lämpötilan poikkeamat tarkoitetusta (50 C). Lämmittämiseen kuluvan ajan kesto mitattiin veden lämmittämisestä kylmästä 50-asteiseksi. MUUT YMPÄRISTÖOMINAISUUDET: 5 % Melutason arvioi subjektiivisen vaikutelman mukaan kolme asiantuntijaa kahdessa käyttöpisteessä. Kylmäaineen aiheuttamat kasvihuonevaikutukset määritettiin RAL- UZ 121 -direktiivin perusteella. Rakenteiden soveltuvuuden kierrätykseen arvioivat asiantuntijat (mm. osien purkumahdollisuus). OHJAUS: 25% Kolme asiantuntijaa ja kolme maallikkoa testasivat hallintajärjestelmän (valikko, näytön symbolien selvyys, mahdollisuus kytkeä hetkeksi päälle lämmitystanko, ennakkoasetusten laatu, automaattinen legionellasuoja), kaikki ohjeet (selkeys, tarkkuus, virheettömyys, kattavuus). Asennuksen ja käyttöönoton (esim. mahdolliset liitäntävirheet) ja huollon (esim. se, miten osiin ja liitäntöihin pääsee käsiksi) testasivat kolme asiantuntijaa. VALMISTUS: 5% Valmistuksen huolellisuuden arvioi kolme asiantuntijaa, jotka tarkastivat, ettei teräviä tai epäpuhtaita reunoja ole ja että lämmöneristys on tiivis. He tarkastivat myös kestävyyden ja lujuuden (mekaaninen kestävyys, johtojen ja kaapeleiden suojauksen huollon aikana ja kulumiselle altistuneiden materiaalien käytön). Sähköturvallisuus ja mekaaninen turvallisuus ei antanut aihetta huomautuksiin. Melko heikko energiatehokkuus, varsinkin säteilylämmitinjärjestelmissä ja kuuman veden tuottamisessa. Sisältää liittimen aurinkoenergian keräimelle. Asennustavassa on toivomisen varaa; asennustilan on oltava korkea. Halvin testatuista laitteista. Erityisen tehokas lämmityksessä, tehokkuus vedenlämmityksessä vain riittävä. Kaikkein pienin lämminvesitilavuus.varaajaa ja lämpöpumppua ei voi irrottaa toisistaan kuljetuksen ajaksi. Lämmöneristys, valmistus ja järjestelmänhallinta voisivat olla paremmat. 6/2007 test 69

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER über 110 Jahre Marktpräsenz Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER Tulevaisuuden lämmitys HERZ lämpöpumpulla HERZ

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Nykykodin lämmitysjärjestelmät Antero Mäkinen Lämmönjakojärjestelmät Vesikiertoiset Patterit Lattialämmitys (IV-koneen esilämmityspatteri) Ilma IV-kone Sähkölämmitin maalämpöfoorumi.fi Vesikiertoinen

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Lämpöopin pääsäännöt

Lämpöopin pääsäännöt Lämpöopin pääsäännöt 0. Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Systeemin sisäenergia U kasvaa systeemin tuodun lämmön ja systeemiin tehdyn työn W verran: ΔU = + W 2. Eristetyn systeemin entropia

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 /

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 / 14.11.2016 v. 03 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Vielä vähän entropiasta... Termodynamiikan 2. pääsääntö Entropian rooli 2. pääsäännön yhteydessä

Lisätiedot

RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ

RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ 50 Kompressorijääkaapit Sopii tropiikkiin! Huippujäähdytys jopa +43 C ulkolämpötilassa 5 3 1 4 2 6 RAIKAS ULKONÄKÖ KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT RAIKKAAN TERÄKSEN VÄRISINÄ Loistelias WAECO CoolMatic CR -mallisto

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Herätepakasteallas FREOZ. Monipuolinen omakoneellinen pakasteallas myynninedistämiseen

Herätepakasteallas FREOZ. Monipuolinen omakoneellinen pakasteallas myynninedistämiseen Herätepakasteallas FREOZ Monipuolinen omakoneellinen pakasteallas myynninedistämiseen Freoz 2/3 Luotettava heräteallas pakasteille Freoz luotettava omakoneellinen pakastin kaikenlaisiin ostosympäristöihin.

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen 02.05.2007 KC(G,H)E KC(G,H)E: Teho 414-1617 kw KCGE ja KCHC -yksiköt tarjoavat seuraavat ominaisuudet: Hyötysuhde: Uudet suuritehoiset ruuvikompressorit, (yli 1000kW vain kahdella kompressorilla, 1600

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi

Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Uuni osana hybridilämmitystä Onni Ovaskainen, Tulikivi Onni Ovaskainen 17.4.2013 Puulämmitys modernissa talossa mennyttä aikaa? Nykytalojen lämmöntarve Kari Ojala: Parempi pientalo. Näin rakennat omakotitalon

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2 Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu/energiatalous ja voimalaitostekniikka 1(5) TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) Ilmaa komprimoidaan 1 bar (abs.) paineesta 7 bar

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

KODINKONEPAKETTI 1 RST

KODINKONEPAKETTI 1 RST KODINKONEPAKETTI 1 RST 05.09.2016 Monitoimiuuni PULL SYSTEM 6H - 175BX / 901010083 Integroitava uuni Monitoimi, 6 valmistusohjelmaa Näyttö aikatoiminnolla Ajastintoiminto Aquasliding puhdistustoiminto

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot