testi Test TESTIVOITTAJA LÄMPÖ- PUMPUT Omakotitalot+ pihanhoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "testi Test TESTIVOITTAJA LÄMPÖ- PUMPUT Omakotitalot+ pihanhoito"

Transkriptio

1 testi LÄMPÖ- ФОТОГРАФИИ: PICTURE PRESS / MOXTER; OKAPIA; ALIMDI.NET / SCHAUHUBER ; MARUAN; ARCHIVBERLIN / R. HENNIG Energiaa maalämpöpumpulla Lämpöpumput Lämpöpumppu mahdollistaa maaperän maalämmön hyödyntämisen energianlähteenä lämmitykseen ja kuuman veden tuottamiseen. Mitä parempi rakennuksen lämmöneristys on, sitä tehokkaampaa on myös lämpöpumpun käyttö. Lämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin jääkaappi: luovuttamalla lämpöä sisäyksiköstä ympäristöön. Lämmönsiirto tapahtuu laitteen takaosassa kiertävän, jo jääkaappilämpötilassa höyrystyvän kylmäaineen avulla. Olomuodon muutokseen nestemäisestä kaasumaiseen tarvitaan energiaa (lämmönluovutus höyrystymisessä), joka otetaan kylmäyksiköstä. Heti käynnistämisen jälkeen kompressori imee kylmäainetta putkiin ja puristaa sen korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan. Lämpöä siirtyy ympäristöön takaosassa sijaitsevan lauhduttimen kautta. Tällöin kompressori painaa kylmäaineen höyryn sisäyksikön kennoon, jossa se tiivistyy nesteeksi ja syntyy lämpöä. Tämän jälkeen kylmäaine jäähtyy kiertäessään paisuntaventtiilin kautta. (ks. 67). Jääkaapin lämpenevää takaseinää vastaavat lämpöpumppua käytettäessä kodin lämpöpatterit. Lämmönlähteenä toimii jääkaapin sisäyksikön sijasta ympäristö Esimerkki osoittaa, että jo suhteellisen pienestä tilasta voidaan kerätä niin paljon lämpöä, että sen puristamisen (tulistamisen) tuloksena voidaan taata yllättävän korkea lämpötilataso. Vaikka lämmönlähde talvella kylmeneekin, lämpöpumppu kykenee takaamaan lämpöpattereihin johtavan paluulinjan lämmön. Lämpöpumpun toimintaidea ei ole uusi. Vastaavia pumppuja markkinoitiin aktiivisesti 20 vuotta sitten. Silloisista malleista monet kärsivät kuitenkin lastentaudeista. Lämmönlähteenä käytettiin useimmissa tapauksissa ympäristön ilmaa. Se johti seuraavaan ongelmaan: Mitä kylmempi oli talvi, sitä suurempia olivat sähkönkulutus, ympäristön saastutus ja kustannukset erityisesti huonosti eristetyissä taloissa. Ei siis ihme, että esimerkiksi omakotirakentajat suosivat puu- tai öljylämmitystä. Keruunestettä tai vettä käyttävien pumppujen testaus Näihin päiviin tultaessa edellä kuvattua teknologiaa on kehitetty eteenpäin. Sitä mukaa kun perinteiset energianlähteet kallistuvat kasvaa myös lämpöpumppujen myynti. Yhä useampi kuluttaja valitsee järkevän vaihtoehdon: lämpöpumpun, joka mahdollistaa maaperän lämmön hyödyntämisen. Testauksen suorittamiseen valitsimme kymmenen maaperän lämpöä käyttävää maalämpöpumppua. Se, mitä tarkoittaa otsikon keruunestettä tai vettä käyttävä lämpöpumppu voidaan selittää yksinkertaisesti: Keruuneste on veden ja pakkasnesteen seos, joka virtaa maan alle asennettavassa putkistossa ja kuljettaa ympäristön lämpöä lämpöpumppuun. Pumpussa tapahtuu kuuman veden ja lämmitystä varten tarvittavan veden tuottaminen. Monet valitsemistamme malleista ovat suhteellisen isokokoisia, koska niihin sisältyy sekä lämminvesivaraaja että pumppu suolaliuosta ja lämmitysjärjestelmää varten. Poikkeuksena ovat Dimplexin valmistamat laitteet ja rakenteeltaan vastaava Buderuksen malli joissa on erillinen, laitteen ulkopuolinen kuumavesivaraaja. Testauksen painopiste oli laitteiden energiatehokkuuden mittaamisessa. Koepöydällä suoritimme tehokertoimien mittauksen (ks. 67). Tulosten verrattavuus varmistettiin simuloimalla lämmityksen ja geotermiseen lämmönlähteen olosuhteet. Test TESTIVOITTAJA Lämpöpumpun käyttö on edullista ja ympäristöä säästävää mutta eristystäkään ei pidä unohtaa. Erityisen edullista tämän teknologian käyttö on olosuhteissa, joissa maaperää ja pohjavettä voidaan hyödyntää verrattain lämpiminä lämmönlähteinä ja joissa talon lämmitys toimii verrattain matalalla lämpötilatasolla. Kaikkein paras testatuista laitteista on Vaillant Geotherm plus VWS 102/2. Sen ovh -hinta on euroa, laatu korkea ja käyttökustannukset alhaiset. 6/2007 test 65

2 NEUVOJA UUSIEN RAKENNUSTEN IHANNEOLOSUHTEET Ennakoiva suunnittelu takaa lämpöpumpun edullisen pitkäkestoisen käytön suurella tehokkuuskertoimella: paras mahdollinen ulkopuolen lämmöneristys ja sisäpuolen lattiatai seinälämmitys. LÄMMÖN LÄHDE Ne, joilla on mahdollisuus käyttää lämmönlähteenä pohjavettä, saavat hyödyn verrattain korkeasta vuosihyötysuhteesta. Erittäin tehokkaaksi voi osoittautua maaperään sijoitettavan keruuputkiston käyttö niin, ettei se ole kosketuksessa pohjaveteen. Mitä suurempi on maaperän kosteus, sitä tehokkaampaa on tapahtuva lämmönsiirto: sadeveden imeytyminen nostaa hyötysuhdetta. PUTKISTO KAIVETAAN ROUTARAJAN ALAPUOLELLE Ennen uuden pihan rakentamista keruuputkisto voidaan asentaa ongelmitta. Tehokas maalämpöpumppu viilentää maaperää, siksi keruuputket kaivetaan noin 1,5 metrin syvyyteen. Keruuletkut täytyy sijoittaa maahan mahdollisuuksien mukaan sellaisiin kohtiin, joihin porausauto pystyy ajamaan pihaa vaurioittamatta. ASENNUSPAIKKA Lämpöpumpun voidaan asentaa moneen paikkaan. Yleisimmat asennuspaikat ovat tekninen tila sekä kodinhoitohuone. Asennuspaikan on oltava riittävän tilava, niin että laitteen huoltotoimet onnistuvat. Jotta viime hetkellä ei selviäisi, että asennuspaikka on liian ahdas, kannattaa ottaa huomioon myös kuljetusmitat. LEGIONELLA Bakteerikasvuston ehkäisemiseksi varaaja on kerran viikossa vähintään 60 celsiusasteen lämpötilaan. Kuumennus ei tällöin saa kuitenkaan olla liian pitkäkestoista eikä lämpötila saa ylittää 65 astetta: kuumentaminen liian korkeaan lämpötilaan kuluttaa verrattain paljon sähköenergiaa usein jopa siinä tapauksessa, että pelkkä varaajan ydin kuumenee. Ylikuumentaminen rasittaa ympäristöä ja aiheuttaa suuria kustannuksia. Laskimme simuloiduissa olosuhteissa saatujen mittaustulosten avulla lämmityksen vuosihyötysuhteen (ks.taulukko): Mitä suurempi hyötysuhde, sitä enemmän ympäristön lämpöä onnistutaan ottamaan talteen samalla sähkönkulutuksella. Jos lämpötilaero lämmönlähteen ja radiaattorin välillä on pieni, se merkitsee, että lämpöpumppu toimii tehokkaasti. Siksi lattialämmityksen vuosihyötysuhde on huomattavasti parempi kuin lämmitettäessä 55 asteeseen lämmitettävillä radiaattoreilla. Kuumavesivaraaja Lämpöpumppu Lämmityksen ja lämmönkeruupiirin kiertopumput Yllä. Lämpöpumppu sisäpuolelta. Alla: Maapiirin keruuputket käyttävät maaperää tai tässä tapauksessa lämpimän vuodenajan aurinkoenergiaa lämmönlähteenä. Hieman vähemmän edullista on lämpöpumpun käyttö lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämpimän veden tuottaminen on edullisempaa silloin, kun lämmönlähteenä toimivan maaperän lämpötila on korkeampi. Jäljempänä olevassa taulukossa lämmitysjärjestelmän kuvauksesta poiketen emme esitä kuuman veden tuoton vuosihyötysuhdetta, vaan osoitamme mitatut tehokertoimet. Syynä on se, että kuuman veden kulutukselle tyypilliset vaihtelut vaikeuttavat arviointien tosiasiallista merkitystä. Mukavuuskysymys Ennen lämpöpumpun valintaa on tärkeää arvioida kuuman käyttöveden tarve. Muutaman hengen kotitalouksissa, joissa käytetään paljon kylpyammetta, kuuman veden riittävä määrä on tärkeä seikka. Kun vesi kuumavesivaraajasta ehtyy, joudutaan peseytymään kylmällä vedellä. Veden lämpiäminen kestää yhdestä puoleentoista tuntia. Stiebel Eltron ja Waterkotte merkin laitteilla on se positiivinen puoli, että hyvän lämmöneristyksen vuoksi ne kuluttavat vähemmän sähköenergiaa veden kuumana pitämiseen. Järjestelmän hallinnan kanssa ei tarvitse vaivata päätään. Asentamisen jälkeen lämpöpumput toimivat täysin automaattisesti eikä niitä tarvitse huoltaa. Ne, joita kiinnostaa, voivat säätää ohjauspaneelin avulla erilaisia hienouksia ja seurata tarkemmin laitteen toimintaa. Niitä ovat esim. lämpötilojen seuraaminen ja lämmöntuottokapasiteetin vertaaminen edullisen vuoden vastaavan ajanjaksoon. Erityisen paljon vaihtoehtoja tarjoavat Vaillantin valmistamat laitteet. Hyvä uutinen: Mitä tulee turvallisuuteen ja kalliiden laitteiden valmistuksen huolellisuuteen, testatuissa laitteissa ei käytännöllisesti katsoen ilmennyt aihetta valituksiin. Testien mukaan lämpöpumppujen rakenne näytti poikkeuksellisen hyvin soveltuvan käyttötarkoitukseensa. Kuitenkin ne kylmäaineiden tyypit ja määrät, joilla on kasvihuoneilmiötä kiihdyttävä vaikutus, vaativat edelleen kehittämistä.

3 LÄMPÖ- Perusperiaate: Mitä tehokkaammin pumppu toimii, sitä vähemmän sen sähkönkulutus kuormittaa ympäristöä. Yhtenä ympäristönäkökohdat ihanteellisesti huomioonottavana vaihtoehtona on aurinkovaraajan asentaminen. Näin esim. Dimplexin ja Buderuksen laitteisiin voidaan yhdistää aurinkovaraaja testaamamme tavallisen varaajan asemesta. Viessmannin laitteisiin voidaan liittää myös keräimet. Aurinkoenergiaa käytettäessä lisääntyy lämpöpumpun heikohko energiatehokkuus kuuman käyttöveden tuottajana. Ympäristöystävällisyyden vertailua Mainostaessaan tuotantoaan valmistajat kehuvat niiden ympäristöystävällisyyttä, mutta tosiasiassa siinä on suuria eroja. Missään muussa lämmitysjärjestelmässä erot vaihtoehtojen ympäristöystävällisyydessä eivät ole yhtä suuret. Jos maaperään sitoutuneen lämmön sijasta talvella lämpöä tuotetaan ympäristön jääkylmästä ilmasta, sähköenergian kulutus on huomattavasti suurempaa. Haasteet eivät liity yksinomaan lämpöpumpun lämmönlähteeseen (ilmaan, maaperään, veteen): Se onko lämmitettävässä kohteessa kuumaksi lämmitettävät patterit vai kohtuullisella lämpötilatasolla toimiva lattialämmitys vaikuttaa järjestelmän edullisuuteen. Vaikka lämpöpumppu ei käytännössä tuota ilmansaastetta, vertailtaessa sitä muihin lämmitysjärjestelmiin on huomioitava se, mitä tapahtuu sähköä tuotettaessa. Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä tapahtuneesta edistyksestä huolimatta suuri osa sähköstä tuotetaan ydin- ja hiilivoimaloissa, mihin liittyy turvallisuusriskejä ja saastumista. Tässä sähköntuotannossa huomattava osa syntyvästä lämmöstä menee hukkaan: ei pidä unohtaa erittäin korkeaa primäärienergian kulutusta. Kenenkään ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa kaasu- tai öljylämmityksen käyttämisestä. Päinvastoin säteilylämmittimiä käyttävässä järjestelmässä nykyaikaiset kondensaatiolaitteet yhdistettynä aurinkokennoon takaavat primäärienergiankulutuksen, joka on lähes samaa luokkaa kuin maaperän lämpöä käyttävää pumppua käytettäessä. Tuloksia voidaan kuitenkin parantaa yhdistämällä lämpöpumppuun aurinkokeräimet, erityisesti, jos pystytään keräämään maaperään absormoimaa aurinkoenergiaa (ks. kuva). Saksassa monet sähköntoimittajat kannustavat lämpöpumppujen käyttöön tarjoamalla edullisia erityistariffeja. Siten esimerkkimme hyvin eristetyn omakotitalon lämmityskustannukset vuodessa tulevat maksamaan huomattavasti vähemmän kuin 1000 euroa vuodessa. Alkukustannukset ovat kuitenkin suuret: Lämpöpumpun ostohintaan on lisättävä joitakin tuhansia euroja maaperän lämmönlähteen valmisteluun. Maahan asennettavat keruupiiri ylittää joskus asuinpinta-alan 1,5-2 -kertaisesti. Yhden neliömetrin alueelta lämpöä saadaan 15 watista 40 wattiin. Lämpökaivot ulottuvat maahan metrin syvyyteen ja tuottavat Wattia metriä kohden. Paras tapa vähentää lämmityksen kuluja ja kustannuksia on varmistaa ensin talon optimaalinen lämmöneristys ja vasta sen jälkeen tuottaa tarvittava lisälämpö lämpöpumpulla. Termit Käyttöpiste: Lämpöpumpun tila tehokertoimia mitattaessa (EN 14511): Keruupiirin nesteen ollessa 0 C lämpötilassa ja lämmitysjärjestelmän menoveden 35 C lämpötilassa käyttöpiste merkitään B0/W35. Käyttökerroin vuositasolla: Talteen otetun hyötylämmön suhde sähkönkulutukseen vuodessa sisältäen sähköenergian, joka kuluu lämmönkeruupiirin pumpun ja lämmitysjärjestelmän toimintaan. Tämä tehokerroin saadaan vuositason tehokerroinlaskelmien tuloksena: Mitä suurempia ovat nämä tehokertoimet, sitä enemmän lämpöä saadaan lämmitysjärjestelmän ja kuuman veden tuoton käyttöön samalla energiamäärällä. Tehokerroin: Koeoloissa määritetty hyötylämmön tuottokapasiteetti suhteessa kulutuskapasiteettiin määrätyssä käyttöpisteessä. Primäärienergian kulutuskerroin: Käytetään verrattaessa lämmitysjärjestelmiä toinen toisiinsa. Lämpöpumppua käytettäessä sisältää muun muassa edellä mainitulle vuosikäyttökertoimelle vastakkaisen arvon. Lämpöpumppu Toiminta Kylmäaineen kierto: Lämpöpumpun lämmönsiirto tapahtuu kylmäaineen avulla samalla tavalla kuin jääkaapissa. Höyrystin: Lämmönvaihdin, joka siirtää keruupiirin energian kylmäaineeseen (tässä tapauksessa hyvin kylmään), joka muuttuu tällöin höyryksi. Kompressori: Pumppu, joka puristaa kylmäaineen korkeampaan lämpötilaan Kondensaattori: Lämmönvaihdin, joka siirtää energiaa kylmäaineesta (tässä tapauksessa kuumasta) lämmityksen/kuuman veden tuoton käyttöön. Paisuntaventtiili: Paineenalainen kylmäaine jäähtyy hyvin alhaiseen lämpötilaan, kuten avattaessa kaasu- tai aerosolipullo. Maan alle asetettava keräin Kompressori Höyrystin Kondensaattori Lämmitys/kuuma vesi Lämminvesivaraaja Keruuputket Paisuntaventtiili Maan alle asetettavat keräimet 6/2007 test 67

4 testi Sähköllä toimivat lämpöpumput (tyyppi: "keruuneste/vesi, lämmönlähteenä maaperän lämpö) Keskihinta (ei sisällä toimituskuluja, asennusta, lämmönlähdettä) euroissa ok. Sähkönkulutus vuodessa 4) 5) lämmönantolinjan ollessa 35 C / 55 C euroissa ok. Rakenteelliset ominaisuudet Arvio Vaillant Geotherm plus VWS 102/ Alpha-Innotec WZS S100H, Stiebel Eltron WPC Dimplex SI 9KS 1) ; WWSP Junkers TM (IVT, BOSCH, BUDERUS) Waterkotte Ai Ai Viessmann Vitocal 343 BWT110 2) Z / / / / / / / / 670 Stiebel Eltronissa on samanlainen rakenne kuin Tecalor TTF10 ecossa, artikkeli (9 810 ). Dimplexissä on samanlainen rakenne kuin Buderus Logafix WPS90 IK:ssa, artikkeli lämmönvaihdin WWSP 301, artikkeli ( ). test LAATUARVOSANA 100 % HYVÄ (2,1) HYVÄ (2,4) HYVÄ (2,4) (2,7) (2,9) Nibe Fighter ) / LÄMMITYKSEN EKOTEHOKKUUS 5) 35 % hyvä (2,4) tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä (2,8) tyydyttävä (2,9) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (3,2) hyvä (2,5) Vuotuinen käyttöteho lämmönantolinjan lämpötilan + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,3 + 4,2 + 4,3 + 4,0 + 4,5 ollessa 35 C (paneelilämmitys) Vuotuinen käyttöteho lämmönantolinjan lämpötilan ollessa 55 C (säteilylämmittimet) 3,1 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,4 3,1 MUKAVUUS JA ENERGIATEHOKKUUS tyydyttävä KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSESSÄ 5) tyydyttävä (2,9) 30 % tyydyttävä hyvä (2,5) tyydyttävä (3,1) tyydyttävä (3,0) riittävä (3,6) *) Tehokerroin kuuman veden lämpötilan ollessa 50 C 2,7 2,5 2,7 2,9 2,2 2,7 2,2 2,2 Käytettävissä olevan 40-asteisen veden määrä litroissa 183 Veden lämpimänä pysymiseen vaadittava teho Watteina Lämpötilan säädön tarkkuus Lämmityksen kesto 50-asteiseksi minuuteissa MUUT YMPÄRISTÖOMINAISUUDET 5 % hyvä (2,3) hyvä (2,1) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (2,7) hyvä (1,7) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (2,8) tyydyttävä (3,1) Melutaso Kylmäaineen kasvihuonevaikutukset Rakenteitten kierrätettävyys KÄYTTÖMUKAVUUS 25 % erittäin hyvä (1,2) erittäin hyvä (1,4) hyvä (1,9) hyvä (2,3) hyvä (1,9) tyydyttävä (3,3) hyvä (2,3) tyydyttävä (3,0) Hallinta ) + Ohjeistus Asennus ja käyttöönotto Huoltopalvelu TÄYTTÖ 5 % erittäin hyvä (1,1) erittäin hyvä (1,1) hyvä (1,6) erittäin hyvä (1,2) erittäin hyvä (1,5) erittäin hyvä (1,2) hyvä (2,1) tyydyttävä (2,9) TEKNISET TIEDOT (ilman arviointia) Asennuspaikan mitat (huomioitu tekninen huolto): 60 x 210 x x 222 x x 240 x x 111 x x 210 x x 210 x x 240 x x 215 x 63 leveys x korkeus x syvyys cm noin. Paino: kokonais- / varaaja / lämpöpumppu kg 232 / 108 / / 215 / / K. A. / K. A. 310 / 130 / / отсутствует 237 / 62 / / 220 / / puuttuu varaajan irroitettavuus kuljetusta varten Kylmäaineen tyyppi / määrä kg R407C / 2,05 R407C / 2,1 R410A / 2,5 R407C / 1,8 R407C / 1,5 R134a / 1,6 R410A / 1,35 R407C / 2,4 Varaajan tilavuus/ rakennetyyppi 175 / korkealaatuinen 200 / emaloitu 162 / emaloitu 300 / emaloitu 163/ korkealaatui- 250 / päällystetty teräs teräs, sileäputkinen teräs, sileäputkinen teräs, sileäputkinen nen teräs, kaksin- teräs, sileäputki sileäputki- lämmönvaihdin putkijohto putkijohto putkijohto kertainen vaippa lämmönvaihdin (kupari, tinattu) Mahdollisuus aurinkokennon liittämiseen Kauko-ohjaus Automaattinen legionellasuoja Mahdollisuus suolaliuoksen avulla tapahtuvaan jäähdytykseen Testauksen tulosten arviointikriteerit: ++ = Erittäin hyvä (0,5 1,5). + = Hyvä (1,6 2,5). = Tyydyttävä (2,6 3,5). = Riittävä (3,6 4,5). = Heikko (4,6 5,5). Arvioiden olleessa samat käytetään aakkosjärjestystä. 68 ts 6/2007 Tieteokoneen avulla (puhelimitse GSM:llä tai välittömästi) keskiviikoisin valittavana vuorokaudenaikana, 70 C käyttämällä ekslusiivista tilaa Klo 0:00, päivän ja lämpötilan voi valita käyttämällä toista tilaa Erikoismoduulin avulla, viat tekstiviestitse Joka päivä 1:00, 60 C käytettäessä tilaa cool Toisella varaajalla Tietokoneen modeemin avulla Kellonaika, päivä ja lämpötila valinnan mukaan *) merkitsee mahdollista arvosanan alentamista (ks. Valittu... sivulla 69). = Kyllä. = Ei. = Valinnainen. K. A. = Ei tietoa. 1) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan Dimplexin rakennetta on muutettu, uusi merkintä on SIK 9 TE. 2) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan 1.5 uusi merkintä Vitocal 242-G tyyppi BWT ) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan Niben rakennetta on muutettu, uusi valmistenumero / Joka päivä tai joka viikko klo 1:00, 65 C Toisella varaajalla Tietokoneen modeemin avulla 245 / emaloitu teräs, ulkopuolinen lämmönvaihdin (sileäputkinen kierreputkijohto aurinkokennoa varten) Maanantaisin, lämpötila valinnan mukaan (3,1) 160 / emaloitu teräs (vaihtoehdot kupari / korkealaatuinen teräs) Välillinen suoja, aika, lämpötila valinnan mukaan Jos lämmitysjärjestelmä täytetty lisävarusteilla suolaliuoksella 4) Vuositason sähkökustannukset: Lasketaan lähtien siitä, että sähkön hinta on 12 c//kwh + perusmaksu 60 / vuosi (lämpöpumppujen erikoistariffi). 5) Testaamillemme malleille: 4 hengen perhe yhden asunnon talossa (käyttöpintaala 180 м²), lämmitysjärjestelmän edellyttämä lämpö ok kwh/vuosi, hyötylämpö kuuman veden tuottamiseen ok kwh/vuosi). 6) Automaattinen legionellasuoja puuttuu. Luettelo tarjoajista ks. s.100.

5 LÄMPÖ- Домашнее хозяйство + садоводство Vaillant HYVÄ (2,1) Alpha-Innotec HYVÄ (2,4) VALINTA» TESTI» ARVIO Testattiin: 10 sähköllä toimivaa, maahan varastoitunutta lämpöä käyttävää kompressorilämpöpumppua (tyyppi: "suolaliuos/vesi), kahdessa identtinen rakenne. Testattujen mallien osto: marras-/joulukuu 2006 ja maaliskuu Hinnat: Tarjoajien kyselytutkimus: huhtikuu Paras testatuista pumpuista, takaa erityisen tehokkaan lämmityksen. Keskivertotehokkuus vedenlämmityksessä. Perusteellisesti harkittu rakenne ja virheetön valmistus. Monipuolinen säätöjärjestelmä. Stiebel Eltron HYVÄ (2,4) Soveltuu hyvin paneelilämmitykseen, huonommin säteilylämmitinjärjestelmään. Lämminvesivaraaja erittäin hyvin eristetty. Kestävä rakenne. Asennuspaikan oltava korkea. Junkers Energiatehokkuudeltaan suhteellisen heikko laite enne kaikkea vedenlämmitykseen. Melutaso hyvin alhainen. Virheetön valmistus. Kuljetuksessa varaajaa ja lämpöpumppua ei voi irrottaa toisistaan. Markkinoilla myös tuotemerkeillä IVT, Bosch ja Buderus Viessmann (2,9) Takaa erittäin suuren tehokkuuden paneelilämmityksessä. Tehokerroin vedenlämmitykseen vain riittävä. Helppokäyttöinen, erittäin laadukas valmistus. Dimplex Suhteellisen tehokas vedenlämmitys, tehokkuus säteilylämmitinjärjestelmässä vain riittävä. Tuotettavan lämmitysveden määrä suuri, koska varaaja on erillään pumpusta. Virheetön valmistus. Kallein testatuista laitteista. Asennus vaatii paljon tilaa. Waterkotte (2,7) Lämmitys ja lämpimän veden tuotto keskitasoa. Lämminvesivaraaja on hyvin eristetty (voidaan asentaa erikseen). Virheetön valmistus. Järjestelmänhallinta ja käyttöohjeistus voisivat olla parempia. Automaattinen legionellasuoja puuttuu. Nibe (3,1) ARVOSANOJEN ALENTAMINEN Mahdollinen arvosanan alentaminen lämpimän veden tuoton ja mukavuuden vuoksi on enintään puoli pistettä. LÄMMITYKSEN ENERGIATEHOKKUUS: 35% Lämmitykseen kuluvan primäärienergian tarve määriteltiin kahdelle vaihtoehdolle (lämmitysjärjestelmän antolinjan lämpötila joko 35 C tai 55 C). Vuoden käyttötehokerroin määritettiin direktiivien EN ja VDI 4650 perusteella mitattujen tehokerrointen mukaisesti ottaen huomioon ottaen jo säädösten mukaiset pumput. Käyttöpiste suolaliuoksen lämpötilan ollessa 0 C. VEDENLÄMMITYKSEN MUKAVUUS JA ENERGIATEHOKKUUS: 30 % Veden lämmityksen 50 asteiseksi ja käyttöveden määrän tehokerroin määriteltiin DIN EN 255 standardin mukaisesti. Vaadittava teho veden pitämiseen lämpimänä - veden keskilämpötila 50 C. Lämpötilan säädön tarkkuus osoittaa todellisen lämpötilan poikkeamat tarkoitetusta (50 C). Lämmittämiseen kuluvan ajan kesto mitattiin veden lämmittämisestä kylmästä 50-asteiseksi. MUUT YMPÄRISTÖOMINAISUUDET: 5 % Melutason arvioi subjektiivisen vaikutelman mukaan kolme asiantuntijaa kahdessa käyttöpisteessä. Kylmäaineen aiheuttamat kasvihuonevaikutukset määritettiin RAL- UZ 121 -direktiivin perusteella. Rakenteiden soveltuvuuden kierrätykseen arvioivat asiantuntijat (mm. osien purkumahdollisuus). OHJAUS: 25% Kolme asiantuntijaa ja kolme maallikkoa testasivat hallintajärjestelmän (valikko, näytön symbolien selvyys, mahdollisuus kytkeä hetkeksi päälle lämmitystanko, ennakkoasetusten laatu, automaattinen legionellasuoja), kaikki ohjeet (selkeys, tarkkuus, virheettömyys, kattavuus). Asennuksen ja käyttöönoton (esim. mahdolliset liitäntävirheet) ja huollon (esim. se, miten osiin ja liitäntöihin pääsee käsiksi) testasivat kolme asiantuntijaa. VALMISTUS: 5% Valmistuksen huolellisuuden arvioi kolme asiantuntijaa, jotka tarkastivat, ettei teräviä tai epäpuhtaita reunoja ole ja että lämmöneristys on tiivis. He tarkastivat myös kestävyyden ja lujuuden (mekaaninen kestävyys, johtojen ja kaapeleiden suojauksen huollon aikana ja kulumiselle altistuneiden materiaalien käytön). Sähköturvallisuus ja mekaaninen turvallisuus ei antanut aihetta huomautuksiin. Melko heikko energiatehokkuus, varsinkin säteilylämmitinjärjestelmissä ja kuuman veden tuottamisessa. Sisältää liittimen aurinkoenergian keräimelle. Asennustavassa on toivomisen varaa; asennustilan on oltava korkea. Halvin testatuista laitteista. Erityisen tehokas lämmityksessä, tehokkuus vedenlämmityksessä vain riittävä. Kaikkein pienin lämminvesitilavuus.varaajaa ja lämpöpumppua ei voi irrottaa toisistaan kuljetuksen ajaksi. Lämmöneristys, valmistus ja järjestelmänhallinta voisivat olla paremmat. 6/2007 test 69

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Lämpöpumput. Miksi Vaillant? Koska kotisi lämmityksen tulisi tapahtua luonnollisesti.

Lämpöpumput. Miksi Vaillant? Koska kotisi lämmityksen tulisi tapahtua luonnollisesti. Lämpöpumput Miksi Vaillant? Koska kotisi läityksen tulisi tapahtua luonnollisesti. geotherm geostor Vaillantin lämpöpumpputeknologia 4 Maalämpöpumput 6 Lämpimän käyttöveden valmistus 8 Tekniset tiedot

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita REILUJA TARJOUKSIA K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007 Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN Föönimies MUISTELEE JOKO SINULLA ON AURINKOINEN TULEVAISUUS? LÄMPÖÄ monella eri tavalla tietoa ideoita I D E

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Energian hinnannousu ja ilmastonmuutos- keskustelu

Energian hinnannousu ja ilmastonmuutos- keskustelu Ammattikeittiön energiatehokkuuden mittaus ja kehittäminen Energian hinnannousu ja ilmastonmuutoskeskustelu ovat nostaneet energiatehokkuuden kuumaksi puheenaiheeksi. Ammattikeittiöala on saanut oman osansa

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE Asennusja käyttöohjeet Suomi Maalämpöpumppu sisäasennukseen Tilausnro: 452232.66.12 FD 8806 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti...fi-2 1.1 Tärkeitä ohjeita...

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 MITÄ ON AURINKOLÄMPÖ?... 5 AURINKOENERGIAN ERI MUODOT... 5 AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN MARKKINATILANNE... 5 AURINKOLÄMPÖ VUONNA 2010... 6 ITSERAKENNETUT

Lisätiedot

Lämpöä puhkuvat pumput

Lämpöä puhkuvat pumput 9-sarjan ilmalämpöpumput Lämpöä puhkuvat pumput Vertailu 48 Rakennusmaailma 5E/2010 AOYS09LDC Nordic Inverter 9FR-N N09SQ/S09SQU Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

LVI-asennukset p. 040 556 9873 Markku Gerdström markku@putki-make.fi www.putki-make.fi

LVI-asennukset p. 040 556 9873 Markku Gerdström markku@putki-make.fi www.putki-make.fi Täyden palvelun LVI-alan yritys Putki- ilmastointiasennukset kotitalouksille, taloyhtiöille yrityksille. Uudisrakennukset sekä saneerauskohteet Pannuhuoneet Hananvaihdot, kastelupostit yms. Aurinkokeräimet

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot