testi Test TESTIVOITTAJA LÄMPÖ- PUMPUT Omakotitalot+ pihanhoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "testi Test TESTIVOITTAJA LÄMPÖ- PUMPUT Omakotitalot+ pihanhoito"

Transkriptio

1 testi LÄMPÖ- ФОТОГРАФИИ: PICTURE PRESS / MOXTER; OKAPIA; ALIMDI.NET / SCHAUHUBER ; MARUAN; ARCHIVBERLIN / R. HENNIG Energiaa maalämpöpumpulla Lämpöpumput Lämpöpumppu mahdollistaa maaperän maalämmön hyödyntämisen energianlähteenä lämmitykseen ja kuuman veden tuottamiseen. Mitä parempi rakennuksen lämmöneristys on, sitä tehokkaampaa on myös lämpöpumpun käyttö. Lämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin jääkaappi: luovuttamalla lämpöä sisäyksiköstä ympäristöön. Lämmönsiirto tapahtuu laitteen takaosassa kiertävän, jo jääkaappilämpötilassa höyrystyvän kylmäaineen avulla. Olomuodon muutokseen nestemäisestä kaasumaiseen tarvitaan energiaa (lämmönluovutus höyrystymisessä), joka otetaan kylmäyksiköstä. Heti käynnistämisen jälkeen kompressori imee kylmäainetta putkiin ja puristaa sen korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan. Lämpöä siirtyy ympäristöön takaosassa sijaitsevan lauhduttimen kautta. Tällöin kompressori painaa kylmäaineen höyryn sisäyksikön kennoon, jossa se tiivistyy nesteeksi ja syntyy lämpöä. Tämän jälkeen kylmäaine jäähtyy kiertäessään paisuntaventtiilin kautta. (ks. 67). Jääkaapin lämpenevää takaseinää vastaavat lämpöpumppua käytettäessä kodin lämpöpatterit. Lämmönlähteenä toimii jääkaapin sisäyksikön sijasta ympäristö Esimerkki osoittaa, että jo suhteellisen pienestä tilasta voidaan kerätä niin paljon lämpöä, että sen puristamisen (tulistamisen) tuloksena voidaan taata yllättävän korkea lämpötilataso. Vaikka lämmönlähde talvella kylmeneekin, lämpöpumppu kykenee takaamaan lämpöpattereihin johtavan paluulinjan lämmön. Lämpöpumpun toimintaidea ei ole uusi. Vastaavia pumppuja markkinoitiin aktiivisesti 20 vuotta sitten. Silloisista malleista monet kärsivät kuitenkin lastentaudeista. Lämmönlähteenä käytettiin useimmissa tapauksissa ympäristön ilmaa. Se johti seuraavaan ongelmaan: Mitä kylmempi oli talvi, sitä suurempia olivat sähkönkulutus, ympäristön saastutus ja kustannukset erityisesti huonosti eristetyissä taloissa. Ei siis ihme, että esimerkiksi omakotirakentajat suosivat puu- tai öljylämmitystä. Keruunestettä tai vettä käyttävien pumppujen testaus Näihin päiviin tultaessa edellä kuvattua teknologiaa on kehitetty eteenpäin. Sitä mukaa kun perinteiset energianlähteet kallistuvat kasvaa myös lämpöpumppujen myynti. Yhä useampi kuluttaja valitsee järkevän vaihtoehdon: lämpöpumpun, joka mahdollistaa maaperän lämmön hyödyntämisen. Testauksen suorittamiseen valitsimme kymmenen maaperän lämpöä käyttävää maalämpöpumppua. Se, mitä tarkoittaa otsikon keruunestettä tai vettä käyttävä lämpöpumppu voidaan selittää yksinkertaisesti: Keruuneste on veden ja pakkasnesteen seos, joka virtaa maan alle asennettavassa putkistossa ja kuljettaa ympäristön lämpöä lämpöpumppuun. Pumpussa tapahtuu kuuman veden ja lämmitystä varten tarvittavan veden tuottaminen. Monet valitsemistamme malleista ovat suhteellisen isokokoisia, koska niihin sisältyy sekä lämminvesivaraaja että pumppu suolaliuosta ja lämmitysjärjestelmää varten. Poikkeuksena ovat Dimplexin valmistamat laitteet ja rakenteeltaan vastaava Buderuksen malli joissa on erillinen, laitteen ulkopuolinen kuumavesivaraaja. Testauksen painopiste oli laitteiden energiatehokkuuden mittaamisessa. Koepöydällä suoritimme tehokertoimien mittauksen (ks. 67). Tulosten verrattavuus varmistettiin simuloimalla lämmityksen ja geotermiseen lämmönlähteen olosuhteet. Test TESTIVOITTAJA Lämpöpumpun käyttö on edullista ja ympäristöä säästävää mutta eristystäkään ei pidä unohtaa. Erityisen edullista tämän teknologian käyttö on olosuhteissa, joissa maaperää ja pohjavettä voidaan hyödyntää verrattain lämpiminä lämmönlähteinä ja joissa talon lämmitys toimii verrattain matalalla lämpötilatasolla. Kaikkein paras testatuista laitteista on Vaillant Geotherm plus VWS 102/2. Sen ovh -hinta on euroa, laatu korkea ja käyttökustannukset alhaiset. 6/2007 test 65

2 NEUVOJA UUSIEN RAKENNUSTEN IHANNEOLOSUHTEET Ennakoiva suunnittelu takaa lämpöpumpun edullisen pitkäkestoisen käytön suurella tehokkuuskertoimella: paras mahdollinen ulkopuolen lämmöneristys ja sisäpuolen lattiatai seinälämmitys. LÄMMÖN LÄHDE Ne, joilla on mahdollisuus käyttää lämmönlähteenä pohjavettä, saavat hyödyn verrattain korkeasta vuosihyötysuhteesta. Erittäin tehokkaaksi voi osoittautua maaperään sijoitettavan keruuputkiston käyttö niin, ettei se ole kosketuksessa pohjaveteen. Mitä suurempi on maaperän kosteus, sitä tehokkaampaa on tapahtuva lämmönsiirto: sadeveden imeytyminen nostaa hyötysuhdetta. PUTKISTO KAIVETAAN ROUTARAJAN ALAPUOLELLE Ennen uuden pihan rakentamista keruuputkisto voidaan asentaa ongelmitta. Tehokas maalämpöpumppu viilentää maaperää, siksi keruuputket kaivetaan noin 1,5 metrin syvyyteen. Keruuletkut täytyy sijoittaa maahan mahdollisuuksien mukaan sellaisiin kohtiin, joihin porausauto pystyy ajamaan pihaa vaurioittamatta. ASENNUSPAIKKA Lämpöpumpun voidaan asentaa moneen paikkaan. Yleisimmat asennuspaikat ovat tekninen tila sekä kodinhoitohuone. Asennuspaikan on oltava riittävän tilava, niin että laitteen huoltotoimet onnistuvat. Jotta viime hetkellä ei selviäisi, että asennuspaikka on liian ahdas, kannattaa ottaa huomioon myös kuljetusmitat. LEGIONELLA Bakteerikasvuston ehkäisemiseksi varaaja on kerran viikossa vähintään 60 celsiusasteen lämpötilaan. Kuumennus ei tällöin saa kuitenkaan olla liian pitkäkestoista eikä lämpötila saa ylittää 65 astetta: kuumentaminen liian korkeaan lämpötilaan kuluttaa verrattain paljon sähköenergiaa usein jopa siinä tapauksessa, että pelkkä varaajan ydin kuumenee. Ylikuumentaminen rasittaa ympäristöä ja aiheuttaa suuria kustannuksia. Laskimme simuloiduissa olosuhteissa saatujen mittaustulosten avulla lämmityksen vuosihyötysuhteen (ks.taulukko): Mitä suurempi hyötysuhde, sitä enemmän ympäristön lämpöä onnistutaan ottamaan talteen samalla sähkönkulutuksella. Jos lämpötilaero lämmönlähteen ja radiaattorin välillä on pieni, se merkitsee, että lämpöpumppu toimii tehokkaasti. Siksi lattialämmityksen vuosihyötysuhde on huomattavasti parempi kuin lämmitettäessä 55 asteeseen lämmitettävillä radiaattoreilla. Kuumavesivaraaja Lämpöpumppu Lämmityksen ja lämmönkeruupiirin kiertopumput Yllä. Lämpöpumppu sisäpuolelta. Alla: Maapiirin keruuputket käyttävät maaperää tai tässä tapauksessa lämpimän vuodenajan aurinkoenergiaa lämmönlähteenä. Hieman vähemmän edullista on lämpöpumpun käyttö lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämpimän veden tuottaminen on edullisempaa silloin, kun lämmönlähteenä toimivan maaperän lämpötila on korkeampi. Jäljempänä olevassa taulukossa lämmitysjärjestelmän kuvauksesta poiketen emme esitä kuuman veden tuoton vuosihyötysuhdetta, vaan osoitamme mitatut tehokertoimet. Syynä on se, että kuuman veden kulutukselle tyypilliset vaihtelut vaikeuttavat arviointien tosiasiallista merkitystä. Mukavuuskysymys Ennen lämpöpumpun valintaa on tärkeää arvioida kuuman käyttöveden tarve. Muutaman hengen kotitalouksissa, joissa käytetään paljon kylpyammetta, kuuman veden riittävä määrä on tärkeä seikka. Kun vesi kuumavesivaraajasta ehtyy, joudutaan peseytymään kylmällä vedellä. Veden lämpiäminen kestää yhdestä puoleentoista tuntia. Stiebel Eltron ja Waterkotte merkin laitteilla on se positiivinen puoli, että hyvän lämmöneristyksen vuoksi ne kuluttavat vähemmän sähköenergiaa veden kuumana pitämiseen. Järjestelmän hallinnan kanssa ei tarvitse vaivata päätään. Asentamisen jälkeen lämpöpumput toimivat täysin automaattisesti eikä niitä tarvitse huoltaa. Ne, joita kiinnostaa, voivat säätää ohjauspaneelin avulla erilaisia hienouksia ja seurata tarkemmin laitteen toimintaa. Niitä ovat esim. lämpötilojen seuraaminen ja lämmöntuottokapasiteetin vertaaminen edullisen vuoden vastaavan ajanjaksoon. Erityisen paljon vaihtoehtoja tarjoavat Vaillantin valmistamat laitteet. Hyvä uutinen: Mitä tulee turvallisuuteen ja kalliiden laitteiden valmistuksen huolellisuuteen, testatuissa laitteissa ei käytännöllisesti katsoen ilmennyt aihetta valituksiin. Testien mukaan lämpöpumppujen rakenne näytti poikkeuksellisen hyvin soveltuvan käyttötarkoitukseensa. Kuitenkin ne kylmäaineiden tyypit ja määrät, joilla on kasvihuoneilmiötä kiihdyttävä vaikutus, vaativat edelleen kehittämistä.

3 LÄMPÖ- Perusperiaate: Mitä tehokkaammin pumppu toimii, sitä vähemmän sen sähkönkulutus kuormittaa ympäristöä. Yhtenä ympäristönäkökohdat ihanteellisesti huomioonottavana vaihtoehtona on aurinkovaraajan asentaminen. Näin esim. Dimplexin ja Buderuksen laitteisiin voidaan yhdistää aurinkovaraaja testaamamme tavallisen varaajan asemesta. Viessmannin laitteisiin voidaan liittää myös keräimet. Aurinkoenergiaa käytettäessä lisääntyy lämpöpumpun heikohko energiatehokkuus kuuman käyttöveden tuottajana. Ympäristöystävällisyyden vertailua Mainostaessaan tuotantoaan valmistajat kehuvat niiden ympäristöystävällisyyttä, mutta tosiasiassa siinä on suuria eroja. Missään muussa lämmitysjärjestelmässä erot vaihtoehtojen ympäristöystävällisyydessä eivät ole yhtä suuret. Jos maaperään sitoutuneen lämmön sijasta talvella lämpöä tuotetaan ympäristön jääkylmästä ilmasta, sähköenergian kulutus on huomattavasti suurempaa. Haasteet eivät liity yksinomaan lämpöpumpun lämmönlähteeseen (ilmaan, maaperään, veteen): Se onko lämmitettävässä kohteessa kuumaksi lämmitettävät patterit vai kohtuullisella lämpötilatasolla toimiva lattialämmitys vaikuttaa järjestelmän edullisuuteen. Vaikka lämpöpumppu ei käytännössä tuota ilmansaastetta, vertailtaessa sitä muihin lämmitysjärjestelmiin on huomioitava se, mitä tapahtuu sähköä tuotettaessa. Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä tapahtuneesta edistyksestä huolimatta suuri osa sähköstä tuotetaan ydin- ja hiilivoimaloissa, mihin liittyy turvallisuusriskejä ja saastumista. Tässä sähköntuotannossa huomattava osa syntyvästä lämmöstä menee hukkaan: ei pidä unohtaa erittäin korkeaa primäärienergian kulutusta. Kenenkään ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa kaasu- tai öljylämmityksen käyttämisestä. Päinvastoin säteilylämmittimiä käyttävässä järjestelmässä nykyaikaiset kondensaatiolaitteet yhdistettynä aurinkokennoon takaavat primäärienergiankulutuksen, joka on lähes samaa luokkaa kuin maaperän lämpöä käyttävää pumppua käytettäessä. Tuloksia voidaan kuitenkin parantaa yhdistämällä lämpöpumppuun aurinkokeräimet, erityisesti, jos pystytään keräämään maaperään absormoimaa aurinkoenergiaa (ks. kuva). Saksassa monet sähköntoimittajat kannustavat lämpöpumppujen käyttöön tarjoamalla edullisia erityistariffeja. Siten esimerkkimme hyvin eristetyn omakotitalon lämmityskustannukset vuodessa tulevat maksamaan huomattavasti vähemmän kuin 1000 euroa vuodessa. Alkukustannukset ovat kuitenkin suuret: Lämpöpumpun ostohintaan on lisättävä joitakin tuhansia euroja maaperän lämmönlähteen valmisteluun. Maahan asennettavat keruupiiri ylittää joskus asuinpinta-alan 1,5-2 -kertaisesti. Yhden neliömetrin alueelta lämpöä saadaan 15 watista 40 wattiin. Lämpökaivot ulottuvat maahan metrin syvyyteen ja tuottavat Wattia metriä kohden. Paras tapa vähentää lämmityksen kuluja ja kustannuksia on varmistaa ensin talon optimaalinen lämmöneristys ja vasta sen jälkeen tuottaa tarvittava lisälämpö lämpöpumpulla. Termit Käyttöpiste: Lämpöpumpun tila tehokertoimia mitattaessa (EN 14511): Keruupiirin nesteen ollessa 0 C lämpötilassa ja lämmitysjärjestelmän menoveden 35 C lämpötilassa käyttöpiste merkitään B0/W35. Käyttökerroin vuositasolla: Talteen otetun hyötylämmön suhde sähkönkulutukseen vuodessa sisältäen sähköenergian, joka kuluu lämmönkeruupiirin pumpun ja lämmitysjärjestelmän toimintaan. Tämä tehokerroin saadaan vuositason tehokerroinlaskelmien tuloksena: Mitä suurempia ovat nämä tehokertoimet, sitä enemmän lämpöä saadaan lämmitysjärjestelmän ja kuuman veden tuoton käyttöön samalla energiamäärällä. Tehokerroin: Koeoloissa määritetty hyötylämmön tuottokapasiteetti suhteessa kulutuskapasiteettiin määrätyssä käyttöpisteessä. Primäärienergian kulutuskerroin: Käytetään verrattaessa lämmitysjärjestelmiä toinen toisiinsa. Lämpöpumppua käytettäessä sisältää muun muassa edellä mainitulle vuosikäyttökertoimelle vastakkaisen arvon. Lämpöpumppu Toiminta Kylmäaineen kierto: Lämpöpumpun lämmönsiirto tapahtuu kylmäaineen avulla samalla tavalla kuin jääkaapissa. Höyrystin: Lämmönvaihdin, joka siirtää keruupiirin energian kylmäaineeseen (tässä tapauksessa hyvin kylmään), joka muuttuu tällöin höyryksi. Kompressori: Pumppu, joka puristaa kylmäaineen korkeampaan lämpötilaan Kondensaattori: Lämmönvaihdin, joka siirtää energiaa kylmäaineesta (tässä tapauksessa kuumasta) lämmityksen/kuuman veden tuoton käyttöön. Paisuntaventtiili: Paineenalainen kylmäaine jäähtyy hyvin alhaiseen lämpötilaan, kuten avattaessa kaasu- tai aerosolipullo. Maan alle asetettava keräin Kompressori Höyrystin Kondensaattori Lämmitys/kuuma vesi Lämminvesivaraaja Keruuputket Paisuntaventtiili Maan alle asetettavat keräimet 6/2007 test 67

4 testi Sähköllä toimivat lämpöpumput (tyyppi: "keruuneste/vesi, lämmönlähteenä maaperän lämpö) Keskihinta (ei sisällä toimituskuluja, asennusta, lämmönlähdettä) euroissa ok. Sähkönkulutus vuodessa 4) 5) lämmönantolinjan ollessa 35 C / 55 C euroissa ok. Rakenteelliset ominaisuudet Arvio Vaillant Geotherm plus VWS 102/ Alpha-Innotec WZS S100H, Stiebel Eltron WPC Dimplex SI 9KS 1) ; WWSP Junkers TM (IVT, BOSCH, BUDERUS) Waterkotte Ai Ai Viessmann Vitocal 343 BWT110 2) Z / / / / / / / / 670 Stiebel Eltronissa on samanlainen rakenne kuin Tecalor TTF10 ecossa, artikkeli (9 810 ). Dimplexissä on samanlainen rakenne kuin Buderus Logafix WPS90 IK:ssa, artikkeli lämmönvaihdin WWSP 301, artikkeli ( ). test LAATUARVOSANA 100 % HYVÄ (2,1) HYVÄ (2,4) HYVÄ (2,4) (2,7) (2,9) Nibe Fighter ) / LÄMMITYKSEN EKOTEHOKKUUS 5) 35 % hyvä (2,4) tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä (2,8) tyydyttävä (2,9) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (3,2) hyvä (2,5) Vuotuinen käyttöteho lämmönantolinjan lämpötilan + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,3 + 4,2 + 4,3 + 4,0 + 4,5 ollessa 35 C (paneelilämmitys) Vuotuinen käyttöteho lämmönantolinjan lämpötilan ollessa 55 C (säteilylämmittimet) 3,1 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,4 3,1 MUKAVUUS JA ENERGIATEHOKKUUS tyydyttävä KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSESSÄ 5) tyydyttävä (2,9) 30 % tyydyttävä hyvä (2,5) tyydyttävä (3,1) tyydyttävä (3,0) riittävä (3,6) *) Tehokerroin kuuman veden lämpötilan ollessa 50 C 2,7 2,5 2,7 2,9 2,2 2,7 2,2 2,2 Käytettävissä olevan 40-asteisen veden määrä litroissa 183 Veden lämpimänä pysymiseen vaadittava teho Watteina Lämpötilan säädön tarkkuus Lämmityksen kesto 50-asteiseksi minuuteissa MUUT YMPÄRISTÖOMINAISUUDET 5 % hyvä (2,3) hyvä (2,1) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (2,7) hyvä (1,7) tyydyttävä (2,7) tyydyttävä (2,8) tyydyttävä (3,1) Melutaso Kylmäaineen kasvihuonevaikutukset Rakenteitten kierrätettävyys KÄYTTÖMUKAVUUS 25 % erittäin hyvä (1,2) erittäin hyvä (1,4) hyvä (1,9) hyvä (2,3) hyvä (1,9) tyydyttävä (3,3) hyvä (2,3) tyydyttävä (3,0) Hallinta ) + Ohjeistus Asennus ja käyttöönotto Huoltopalvelu TÄYTTÖ 5 % erittäin hyvä (1,1) erittäin hyvä (1,1) hyvä (1,6) erittäin hyvä (1,2) erittäin hyvä (1,5) erittäin hyvä (1,2) hyvä (2,1) tyydyttävä (2,9) TEKNISET TIEDOT (ilman arviointia) Asennuspaikan mitat (huomioitu tekninen huolto): 60 x 210 x x 222 x x 240 x x 111 x x 210 x x 210 x x 240 x x 215 x 63 leveys x korkeus x syvyys cm noin. Paino: kokonais- / varaaja / lämpöpumppu kg 232 / 108 / / 215 / / K. A. / K. A. 310 / 130 / / отсутствует 237 / 62 / / 220 / / puuttuu varaajan irroitettavuus kuljetusta varten Kylmäaineen tyyppi / määrä kg R407C / 2,05 R407C / 2,1 R410A / 2,5 R407C / 1,8 R407C / 1,5 R134a / 1,6 R410A / 1,35 R407C / 2,4 Varaajan tilavuus/ rakennetyyppi 175 / korkealaatuinen 200 / emaloitu 162 / emaloitu 300 / emaloitu 163/ korkealaatui- 250 / päällystetty teräs teräs, sileäputkinen teräs, sileäputkinen teräs, sileäputkinen nen teräs, kaksin- teräs, sileäputki sileäputki- lämmönvaihdin putkijohto putkijohto putkijohto kertainen vaippa lämmönvaihdin (kupari, tinattu) Mahdollisuus aurinkokennon liittämiseen Kauko-ohjaus Automaattinen legionellasuoja Mahdollisuus suolaliuoksen avulla tapahtuvaan jäähdytykseen Testauksen tulosten arviointikriteerit: ++ = Erittäin hyvä (0,5 1,5). + = Hyvä (1,6 2,5). = Tyydyttävä (2,6 3,5). = Riittävä (3,6 4,5). = Heikko (4,6 5,5). Arvioiden olleessa samat käytetään aakkosjärjestystä. 68 ts 6/2007 Tieteokoneen avulla (puhelimitse GSM:llä tai välittömästi) keskiviikoisin valittavana vuorokaudenaikana, 70 C käyttämällä ekslusiivista tilaa Klo 0:00, päivän ja lämpötilan voi valita käyttämällä toista tilaa Erikoismoduulin avulla, viat tekstiviestitse Joka päivä 1:00, 60 C käytettäessä tilaa cool Toisella varaajalla Tietokoneen modeemin avulla Kellonaika, päivä ja lämpötila valinnan mukaan *) merkitsee mahdollista arvosanan alentamista (ks. Valittu... sivulla 69). = Kyllä. = Ei. = Valinnainen. K. A. = Ei tietoa. 1) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan Dimplexin rakennetta on muutettu, uusi merkintä on SIK 9 TE. 2) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan 1.5 uusi merkintä Vitocal 242-G tyyppi BWT ) Tarjoajalta saatujen tietojen mukaan Niben rakennetta on muutettu, uusi valmistenumero / Joka päivä tai joka viikko klo 1:00, 65 C Toisella varaajalla Tietokoneen modeemin avulla 245 / emaloitu teräs, ulkopuolinen lämmönvaihdin (sileäputkinen kierreputkijohto aurinkokennoa varten) Maanantaisin, lämpötila valinnan mukaan (3,1) 160 / emaloitu teräs (vaihtoehdot kupari / korkealaatuinen teräs) Välillinen suoja, aika, lämpötila valinnan mukaan Jos lämmitysjärjestelmä täytetty lisävarusteilla suolaliuoksella 4) Vuositason sähkökustannukset: Lasketaan lähtien siitä, että sähkön hinta on 12 c//kwh + perusmaksu 60 / vuosi (lämpöpumppujen erikoistariffi). 5) Testaamillemme malleille: 4 hengen perhe yhden asunnon talossa (käyttöpintaala 180 м²), lämmitysjärjestelmän edellyttämä lämpö ok kwh/vuosi, hyötylämpö kuuman veden tuottamiseen ok kwh/vuosi). 6) Automaattinen legionellasuoja puuttuu. Luettelo tarjoajista ks. s.100.

5 LÄMPÖ- Домашнее хозяйство + садоводство Vaillant HYVÄ (2,1) Alpha-Innotec HYVÄ (2,4) VALINTA» TESTI» ARVIO Testattiin: 10 sähköllä toimivaa, maahan varastoitunutta lämpöä käyttävää kompressorilämpöpumppua (tyyppi: "suolaliuos/vesi), kahdessa identtinen rakenne. Testattujen mallien osto: marras-/joulukuu 2006 ja maaliskuu Hinnat: Tarjoajien kyselytutkimus: huhtikuu Paras testatuista pumpuista, takaa erityisen tehokkaan lämmityksen. Keskivertotehokkuus vedenlämmityksessä. Perusteellisesti harkittu rakenne ja virheetön valmistus. Monipuolinen säätöjärjestelmä. Stiebel Eltron HYVÄ (2,4) Soveltuu hyvin paneelilämmitykseen, huonommin säteilylämmitinjärjestelmään. Lämminvesivaraaja erittäin hyvin eristetty. Kestävä rakenne. Asennuspaikan oltava korkea. Junkers Energiatehokkuudeltaan suhteellisen heikko laite enne kaikkea vedenlämmitykseen. Melutaso hyvin alhainen. Virheetön valmistus. Kuljetuksessa varaajaa ja lämpöpumppua ei voi irrottaa toisistaan. Markkinoilla myös tuotemerkeillä IVT, Bosch ja Buderus Viessmann (2,9) Takaa erittäin suuren tehokkuuden paneelilämmityksessä. Tehokerroin vedenlämmitykseen vain riittävä. Helppokäyttöinen, erittäin laadukas valmistus. Dimplex Suhteellisen tehokas vedenlämmitys, tehokkuus säteilylämmitinjärjestelmässä vain riittävä. Tuotettavan lämmitysveden määrä suuri, koska varaaja on erillään pumpusta. Virheetön valmistus. Kallein testatuista laitteista. Asennus vaatii paljon tilaa. Waterkotte (2,7) Lämmitys ja lämpimän veden tuotto keskitasoa. Lämminvesivaraaja on hyvin eristetty (voidaan asentaa erikseen). Virheetön valmistus. Järjestelmänhallinta ja käyttöohjeistus voisivat olla parempia. Automaattinen legionellasuoja puuttuu. Nibe (3,1) ARVOSANOJEN ALENTAMINEN Mahdollinen arvosanan alentaminen lämpimän veden tuoton ja mukavuuden vuoksi on enintään puoli pistettä. LÄMMITYKSEN ENERGIATEHOKKUUS: 35% Lämmitykseen kuluvan primäärienergian tarve määriteltiin kahdelle vaihtoehdolle (lämmitysjärjestelmän antolinjan lämpötila joko 35 C tai 55 C). Vuoden käyttötehokerroin määritettiin direktiivien EN ja VDI 4650 perusteella mitattujen tehokerrointen mukaisesti ottaen huomioon ottaen jo säädösten mukaiset pumput. Käyttöpiste suolaliuoksen lämpötilan ollessa 0 C. VEDENLÄMMITYKSEN MUKAVUUS JA ENERGIATEHOKKUUS: 30 % Veden lämmityksen 50 asteiseksi ja käyttöveden määrän tehokerroin määriteltiin DIN EN 255 standardin mukaisesti. Vaadittava teho veden pitämiseen lämpimänä - veden keskilämpötila 50 C. Lämpötilan säädön tarkkuus osoittaa todellisen lämpötilan poikkeamat tarkoitetusta (50 C). Lämmittämiseen kuluvan ajan kesto mitattiin veden lämmittämisestä kylmästä 50-asteiseksi. MUUT YMPÄRISTÖOMINAISUUDET: 5 % Melutason arvioi subjektiivisen vaikutelman mukaan kolme asiantuntijaa kahdessa käyttöpisteessä. Kylmäaineen aiheuttamat kasvihuonevaikutukset määritettiin RAL- UZ 121 -direktiivin perusteella. Rakenteiden soveltuvuuden kierrätykseen arvioivat asiantuntijat (mm. osien purkumahdollisuus). OHJAUS: 25% Kolme asiantuntijaa ja kolme maallikkoa testasivat hallintajärjestelmän (valikko, näytön symbolien selvyys, mahdollisuus kytkeä hetkeksi päälle lämmitystanko, ennakkoasetusten laatu, automaattinen legionellasuoja), kaikki ohjeet (selkeys, tarkkuus, virheettömyys, kattavuus). Asennuksen ja käyttöönoton (esim. mahdolliset liitäntävirheet) ja huollon (esim. se, miten osiin ja liitäntöihin pääsee käsiksi) testasivat kolme asiantuntijaa. VALMISTUS: 5% Valmistuksen huolellisuuden arvioi kolme asiantuntijaa, jotka tarkastivat, ettei teräviä tai epäpuhtaita reunoja ole ja että lämmöneristys on tiivis. He tarkastivat myös kestävyyden ja lujuuden (mekaaninen kestävyys, johtojen ja kaapeleiden suojauksen huollon aikana ja kulumiselle altistuneiden materiaalien käytön). Sähköturvallisuus ja mekaaninen turvallisuus ei antanut aihetta huomautuksiin. Melko heikko energiatehokkuus, varsinkin säteilylämmitinjärjestelmissä ja kuuman veden tuottamisessa. Sisältää liittimen aurinkoenergian keräimelle. Asennustavassa on toivomisen varaa; asennustilan on oltava korkea. Halvin testatuista laitteista. Erityisen tehokas lämmityksessä, tehokkuus vedenlämmityksessä vain riittävä. Kaikkein pienin lämminvesitilavuus.varaajaa ja lämpöpumppua ei voi irrottaa toisistaan kuljetuksen ajaksi. Lämmöneristys, valmistus ja järjestelmänhallinta voisivat olla paremmat. 6/2007 test 69

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012 Tiivistelmä testituloksista: Ruotsin energiaviranomaiset testasivat

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen

Lisätiedot

3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa!

3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa! Tervetuloa! Maalämpö 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy Mustertext Titel Vorlage 1 01/2006 Viessmann Werke Ennen aloitusta... Tervetuloa! Osallistujien esittely. (Get to together) Mitä omia kokemuksia

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube

Lisätiedot

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Energia-ja Huoltotalo Järvi

Energia-ja Huoltotalo Järvi 23.4.2013 Ari Järvi Energia-ja Huoltotalo Järvi Perustettu 1964 Tällä hetkellä työllistää 15 henkilöä Valurin liikekeskuksessa toimipaikka Kokonaisvaltaista palvelua tuotemyynnistä asennukseen ja siitä

Lisätiedot

WARM WATER RENEWABLE ENERGIES SPACE HEATING. Vanha lämpöpumpputesti 2006 Råd & Rön testi vuonna 2006

WARM WATER RENEWABLE ENERGIES SPACE HEATING. Vanha lämpöpumpputesti 2006 Råd & Rön testi vuonna 2006 WARM WATER RENEWABLE ENERGIES SPACE HEATING Vanha lämpöpumpputesti 2006 Råd & Rön testi vuonna 2006 Vanha lämpöpumpputesti - Råd & Rön 2006 Olemme huomanneet että neljä vuotta vanha ruotsalaisen kuluttajaviraston

Lisätiedot

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15

Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla. commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER über 110 Jahre Marktpräsenz Maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa... HERZ lämpöpumpulla commotherm 5-15 IHR VERLÄSSLICHER PARTNER Tulevaisuuden lämmitys HERZ lämpöpumpulla HERZ

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

Aurinko - ilmaista energiaa

Aurinko - ilmaista energiaa Aurinko - ilmaista energiaa Vuosittainen auringon säteilyn määrä (kwh / m²) 14 päivän aikana maa vastaanottaa tarpeeksi energiaa täyttääksemme meidän energiantarpeen koko vuodeksi. Aurinko - ilmaista energiaa

Lisätiedot

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla.

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla. Maalämpöjärjestelmät 17 k Miksi Vaillant? Koska tarjoae ympäristöystävällistä teknologiaa jopa vuoden takuulla. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Koska on lämpöä tulevaisuudessa. Lämpöjärjestelmät

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä EMi / ELi 60-90

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä EMi / ELi 60-90 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä Lämpöässä EMi 22-43 / ELi 60-90 Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä EMi ja ELi markkinoiden joustavimmat maalämpöpumput

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET. Lämpöpumput 1.10.2010

ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET. Lämpöpumput 1.10.2010 ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET Lämpöpumput 1.10.2010 Lämpöpumpun toiminta ja pääkomponentit Lämpöpumppu ottaa lämpöä alemmasta lämpötilatasosta ja siirtää sitä korkeampaan lämpötilatasoon.

Lisätiedot

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Uusi tuotesarja kiinteistöluokkaan Lämpöässä Maaenergiakeskus on tehtaalla

Lisätiedot

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen

Lisätiedot

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Esi 6.0 Esi 9.0 Esi 11.0 Esi 14.0 Esi 17.0 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE

Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpö DAIKIN ALTHERMA -MAALÄMPÖPUMPPU LÄMMITYS JA KUUMA KÄYTTÖVESI ESITE Maalämpöp Kylmilläkin alueilla talvella maaperän lämpö on melko tasaisesti noin 10 º C yli 15 metrin syvyydellä. Tämä lämpö on

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita

KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita 1/2016 Vaihtoventtiilitekniikka Vaihtoehtoisia maalämpötekniikoita Lämpöpumppu vuorottelee lämmitystä lämmönjakoverkon ja käyttöveden välillä. Käyttövesi on

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää

Lisätiedot

Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset. Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset. Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm kaikki mitä tarvitset Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässän Vm:n avulla lämmität, jäähdytät ja tuotat lämmintä käyttövettä helposti, edullisesti ja ekologisesti ympäri vuoden. Lämpöässä

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla.

Miksi Vaillant? Koska. on lämpöä tulevaisuudessa. Koska tarjoamme ympäristöystävällistä teknologiaa jopa 10 vuoden takuulla. Maalämpöjärjestelmät 17 k Miksi Vaillant? Koska tarjoae ympäristöystävällistä teknologiaa jopa vuoden takuulla. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Koska on lämpöä tulevaisuudessa. Lämpöjärjestelmät

Lisätiedot

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Timo Mantila Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Suvilahden energiaomavarainen asuntoalue Tutkimuskohde Teirinkatu 1 A ja B Tutkimussuunnitelma Timo Mantila 15.4.2010

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy Tehokas lämmitys TARMOn lämpöilta taloyhtiöille Petri Jaarto 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy 1 Tekninen kunto Ohjaavana tekijänä tekninen käyttöikä KH 90 00403 Olosuhteilla ja kunnossapidolla suuri merkitys

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari Sami Seuna, Motiva Oy. 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1

Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari Sami Seuna, Motiva Oy. 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1 Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari 25.10.2017 Sami Seuna, Motiva Oy 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1 Maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpuille soveltuvat kohteet

Lisätiedot

Lämmitysmuodon valinta, ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys Marjo Kekki 28.5.2012

Lämmitysmuodon valinta, ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys Marjo Kekki 28.5.2012 Lämmitysmuodon valinta, ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys Marjo Kekki 28.5.2012 Hanke on osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010 2011 Lämmitystapa Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia

Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia Joustava lämmitysjärjestelmä ilman rajoituksia CTC ainoa laatuaan. Energyflex hybridijärjestelmä. CTC on aina vaalinut perinnettä tehdä helposti muunneltavia ratkaisuja. Energyflex tulee aina kaupan päälle

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI

Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI Capito-varaajat ENERGIA HYBRIDI KERROS PUSKURI Asiakaslähtöisyys ja huippulaatu Capito-varaajien menestystekijät! Heatco Finland Oy toimii Capito-varaajien Suomen maahantuojana ja markkinoijana. Capito

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa Aurinkolämmitys on ennen kaikkea vesilämmitys Aurinkoenergia Suomessa Suomessa saadaan auringonsäteilyä yleisesti luultua enemmän. Kesällä säteilyä Suomessa saadaan pitkistä päivistä

Lisätiedot

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä

Lisätiedot

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput:

Lisätiedot

OnePipe-lattialämmitys viihtyisämpi koti!

OnePipe-lattialämmitys viihtyisämpi koti! OnePipe-lattialämmitys viihtyisämpi koti! ENERGIATEHOKAS NÄKYMÄTÖN Asennetaan lattiarakenteisiin, näkyvissä vain huonekohtaiset termostaatit. Helpottaa siivousta sekä sisustamista. Soveltuu melkein mihin

Lisätiedot

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk

Lisätiedot

Maalämpöjärjestelmät

Maalämpöjärjestelmät Maalämpö Aurinko- ja geotermistä energiaa Lämmönkeruu yleensä keruuputkiston ja keruuliuoksen avulla Jalostetaan rakennusten ja käyttöveden lämmitysenergiaksi maalämpöpumpun avulla Uusiutuvaa ja saasteetonta

Lisätiedot

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012 Tiivistelmä testituloksista: Ruotsin energiaviranomaiset testasivat

Lisätiedot

Maalämpöpumppu Geopro GT. Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä

Maalämpöpumppu Geopro GT. Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä Maalämpöpumppu Geopro GT Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä Ympäristöystävällinen lämmitysenergia varastoituu maaperässämme Tavalla tai toisella me kaikki elämme luonnosta. Siitä meidän tulee

Lisätiedot

POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTO 50%

POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTO 50% POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTO ELINKAARIMALLILLA JOPA 50% SÄÄSTÖ LÄMMITYSKULUISSA PALVELUKONSEPTI MARKKINOIDEN EDELLÄKÄVIJÄLTÄ PARAS PALVELUKOKONAISUUS, 2 P A L V E L U K O N S E P T I JOKA PARANTAA ASUMISVIIHTYVYYTTÄ

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Lämmitystutkimus omakotitalon rakentajille. Maaliskuu 2017

Lämmitystutkimus omakotitalon rakentajille. Maaliskuu 2017 Lämmitystutkimus omakotitalon rakentajille Maaliskuu 2017 Tutkimuksen taustatiedot 10 monivalintakysymystä 1. Maakunta, jonne rakennetaan 2.Tuleva päälämmönlähde 3. Tuleva lämmönjakotapa, 4. Tärkeintä

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Rev. 9B/2017 TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ilma/vesilämpöpumppu HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Compact-sarja Aktiivinen ja passiivinen lämmön talteenotto Nilan Compact -sarja terveellisempi sisäilma kukkaroa säästäen Monipuoliset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin

Lisätiedot

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu eroaa monissa suhteissa perinteisestä öljylämmityksestä sekä suorasta sähkölämmityksestä. Kuten öljylämmitys, lämpöpumppulämmitys on keskuslämmitys, toisin sanoen lämpö

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Täytä tiedot Mittauspäivä ja aika Lähdön lämpötila Paluun lämpötila 32,6 C 27,3 C Meno paluu erotus Virtaama (Litraa/sek) 0,32 l/s - Litraa

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

EFFINOX CONDENS 5000

EFFINOX CONDENS 5000 5000 KONDENSSIKAASUKATTILA MAAKAASULLE TALON LÄMMITYKSEEN JA KÄYTTÖVEDELLE Vaadi kondenssitekniikka kattilaltasi! USEITA VAIHTOEHTOJA MALLISTOSSA TALOUDELLISUUS SUUNNITELTU HUIPPUUNSA VARMAA LÄMPÖÄ JA

Lisätiedot

Lämpöpumput. Miksi Vaillant? Koska kotisi lämmityksen tulisi tapahtua luonnollisesti.

Lämpöpumput. Miksi Vaillant? Koska kotisi lämmityksen tulisi tapahtua luonnollisesti. Lämpöpumput Miksi Vaillant? Koska kotisi läityksen tulisi tapahtua luonnollisesti. geotherm geostor Vaillantin lämpöpumpputeknologia 4 Maalämpöpumput 6 Lämpimän käyttöveden valmistus 8 Tekniset tiedot

Lisätiedot

Tulistusmaalämpöpumppu Geopro SH. Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä

Tulistusmaalämpöpumppu Geopro SH. Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä Tulistusmaalämpöpumppu Geopro SH Suomalaisessa maaperässä on erityistä lämpöä Ympäristöystävällinen lämmitysenergia varastoituu maaperässämme Tavalla tai toisella me kaikki elämme luonnosta. Siitä meidän

Lisätiedot

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Uutuus! Tehokas, kestävä ja kevyt haponkestävä käyttövesikierukka www.kaukora.fi Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Yli 30 vuoden

Lisätiedot

Aurinkolaboratorio. ammattikorkeakoulu ENERGIA ++

Aurinkolaboratorio. ammattikorkeakoulu ENERGIA ++ SAtakunnan ammattikorkeakoulu ENERGIA ++ Aurinkolaboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Energia++ Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta elinkeinoelämän palveluksessa Aurinkolaboratorio Satakunnan

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Savosolar, Mikkeli Perustettu 2009 joulukuussa Kilpailuvahvuuksina vahva osaaminen tyhjiöpinnoitustekniikassa ja innovatiivinen, markkinoiden tehokkain aurinkokeräin

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY www.sonnenkraft.com w w w. s o n n e n k r a f t. c o m COMPACT aurinkolämpöjärjestelmät IHANTEELLINEN ALOITUSPAKETTI KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEEN COMPACT aurinkolämpöjärjestelmä

Lisätiedot

Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen

Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval konserni Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori Tekijä: Markku Savolainen STIRLING-moottori Perustietoa Perustietoa Palaminen tapahtuu sylinterin ulkopuolella Moottorin toiminta perustuu työkaasun kuumentamiseen ja jäähdyttämiseen Työkaasun laajeneminen

Lisätiedot

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas 32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L Ruotsalaista Borö Pannan Ab laatua jo 1976 vuodesta saakka. Ruotsi on edelläkävijä niin maalämmössä kuin ilma-vesi lämpöpumpuissakin, siitä johtuen pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI AIR STYLE ARKKITEHTUURINEN HELMI Hiljainen Erittäin ohut Erinomainen Energialuokitus Monipuolinen Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI Toimisto tyyliin Järjestelmä on tehokas ja pystyy suorituskyvyltään

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

EWA Solar aurinkokeräin

EWA Solar aurinkokeräin EWA Solar aurinkokeräin Sisällys: 1. Keräimen periaate 2. Keräimen rakenne 3. Keräimen toiminta 4. Keräimen yhdistäminen EWA:an 5. Ohjeita keräimen rakentamiseksi 6. Varoitus 7. Ominaisuuksia luettelona

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

Luotettavaa lämmitystekniikkaa

Luotettavaa lämmitystekniikkaa Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERA:n

Lisätiedot

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu IVT Optima Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Optima ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Se käyttää taloasi ympäröivään ilmaan varastoitunutta

Lisätiedot

Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö

Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö Patentoidut ratkaisut paperi- ja prosessiteollisuuden energiansäästöihin Osaaminen paperiteollisuuden energiansäästö- ja lämmön talteenottoratkaisuista Globaali

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ÄssäStream. - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa. ÄssäStream-virtauslämmitin

ÄssäStream. - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa. ÄssäStream-virtauslämmitin R Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta 1983 - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa -virtauslämmitin Lämpimän käyttöveden meno Lämpimän käyttöveden paluu -virtauslämmitin

Lisätiedot