IIN KUNTA. Khall Khall Kvalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011"

Transkriptio

1 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA Khall Khall Kvalt

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan toimintaympäristön muutos 1.2 Väkiluvun kehitys 1.3 Työpaikat ja työllisyys 2. LOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät 2.2 Kuntien menot vuosina Talouden tasapainottaminen 2.4. Talouden tasapainottaminen 2.5. Henkilöstö 2.6 Tilivelvolliset vuonna LOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUSSOT 4. LOUSARVIO/PALVELUSOPIMUKSET 4.1. Hallintopalvelut sis. elinvoimapalvelut 4.2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 4.3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut 4.4. Tekniset palvelut 5. TULOSLASKELMAOSA 6. INVESTOINTIOSA 7. RAHOITUSOSA 7.1. Iin kunnan rahoituslaskelma 7.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut 8. IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS 8.1. Palvelusopimus 8.2. Tuloslaskelma 8.3. Rahoituslaskelma 9. II INSTITUUTTI -LIIKELAITOS 9.1. Palvelusopimus 9.2. Tuloslaskelma 9.3. Rahoituslaskelma 10. IIN VESILIIKELAITOS Palvelusopimus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma 11. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN LOUTEEN 12. IIN KUNNAN KONSERNIN TOIMIN JA LOUS Vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta Iin kunnan konserniin kuuluvat yhteisöt Omistajaohjaus

3 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT Iin kunnan toimintaympäristön muutos Suomen ja koko maailman talousnäkymät ovat huonontuneet kuluvan vuoden aikana ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeutunut. Maailmanlaajuinen talouskriisi pahenee ja vaikutukset tulevat ulottumaan myös Suomeen ja niitä on vaikea arvioida, mutta myös Iissä on syytä varautua työttömyyden lisääntymiseen ja entisestään tiukentuvaan talouteen. Suomen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu kuntarakenneuudistus tulee tuomaan muutoksen kuntarakenteeseen, onko uuden kuntarakenteen pohja työssäkäyntialueisiin pohjautuva vai jokin muu peruste, se tulee selviämään. Uusi kuntarakenne on linjattu tuvaksi voimaan jo Kuntatalouden tila on edelleen vaikea, suurin ongelma on kuntien ja valtion nopea velkaantuminen sekä menojen liian nopea kasvu. Erityinen haaste kuntataloudelle on huoltosuhteen heikkeneminen, jolloin entistä pienempi osa väestöstä kantaa vastuun hyvinvointipalvelujen rahoittamisesta. Uudet, lainsäädännön perusteella kunnille sälytettävät tehtävät ja valtionosuusleikkaukset tekevät kuntien rahoitusaseman kestämättömäksi, koska valtionosuuksien kasvu kattaa vain pienen osan todellisista lisätehtävien kustannuksista. Vuoden 2012 talousarvio perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään palvelurakenneuudistukseen, jossa linjattiin Iin kunnan palvelujen järjestämisen periaatteet ja omistajapoliittiset linjaukset. Uudesta toimintamallista saadun vuoden kokemuksen perusteella vuoden 2012 talousarvio voidaan laatia paremmalla tarkkuudella. Uudella toimintamallilla toteutetaan rakenteelliset muutokset ja toiminnan kehittäminen siten, että kunnan palvelutuotanto ja talous ovat tasapainossa suunnitelmakauden aikana. Omistajaohjauksesta vastaavan konsernijohtoryhmän työ käynnistetään. Iin kunnan investointitarve on kohtuuttoman suuri nimenomaan kasvukunnan vaatimien lisäinvestointien toteuttamiseen. Iin kunnan väkiluku kasvaa noin 1 % vuodessa ja se vaatii koko ajan niin korjaus- kuin lisärakentamista. Tulevien investointien toteuttamiseen etsitään uusia toteuttamis- ja rahoitusmalleja. Lisääntyvien käyttökustannusten ja investointien kattaminen on kova haaste Iin tyyppiselle kasvukunnalle ja nimenomaan valtionosuuksien oikea kohdistaminen olisi tärkeä. Valtionosuuksia tulisi kohdistaa nimenomaan kasvukuntien tarpeisiin, jotka tuottavat yhteiskunnallista lisäarvoa vastatessaan mm lisääntyvän päivähoidon ja koulutuksen haasteisiin. Iin kunnan kohdalla valtionosuuksien vastaavuus kasvukunnan todelliseen tarpeeseen ei toteudu, vaan kunnan rahoitusasema on erittäin tukala, kun kunta joutuu vastaamaan suhteellisesti pienellä asukaskohtaisella valtionosuudella kasvuhaasteeseen. Iin asema kuntakentällä muuttuu, kun kuntaliitosten myötä 2013 muodostuu Uusi Oulu Iin kunnan naapurikunnaksi. Tämä aiheuttaa meille uusia pohdintoja elinkeinojen kehittämisen, maankäytön, liikenteen ja asumisen suhteen. Markku Kehus, kunnanjohtaja

4 1.2. Väkiluvun kehitys 4 Iin kunnan väestölisäys on ollut viime vuosina yli 1 % ja saman kehityksen arvioidaan jatkuvan suunnitelmakaudella. Iin kunnan väestökehitys vuodesta ja arvio Väestö Arv Arv Arv Arv Uusi Iin kunta Muutos, hlö Muutos, % 1,1 1,1 1,27 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2 vuosi/ikäkertymä yhteensä 0-4 v 5-14 v v v v v Työpaikat ja työllisyys työvoimaa yht. työttömänä työvoimasta työttömiä % työvoimasta 9/2011 tilasto ,4 9/2010 tilasto ,0 10/2009 tilasto /2008 tilasto Työttömyysaste, % / /2009 9/2010 9/2011 Pohjois-Pohjanmaa 11,0 9,7 9,2 11,8 10,1 9,5 Oulunkaaren sk 15,4 13,1 13,5 14,3 11,9 12,5 Ii 15,0 12,7 11,9 14,4 12,0 12,4 2. LOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät Suomessa kansantalous kasvoi alkuvuodesta Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisella neljänneksellä noin kolme prosenttia. Kevään optimistiset näkymät laskivat kesän jälkeen maailmantalouden heikennyttyä. Vientinäkymät vaihtelevat toimialoittain, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä vuonna viime vuoden tasolle. Epävarmuus on vallinnut maailmantaloutta, mitä on lisännyt eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen ja velkakannan nopea lisääntyminen. Ratkaisut velkakriisien hoitamiseksi ovat rauhoittaneet rahoitusmarkkinoita. Investointitoiminnan vilkastuminen on lisännyt kotimaista kysyntää. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan ja investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai kasvavan vain vähän. Suomen kokonaistuotannon kasvuodotukset olivat keväällä 3-4 prosentin välillä, mutta kesän aikana ennusteet ovat laskeneet. Elo-syyskuussa tehdyissä ennusteissa arvioidaan kokonaistuotannon kasvuvauhdin hidastuvan vuonna 2012 tämänvuotisesta. Maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.

5 Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Kotitalouksien ostovoimaan on vaikuttanut kotimaan kiihtyvä inflaatio siinä määrin, että paineet ensi vuoden palkankorotuksiin ovat kasvaneet. Euroopan tasolla inflaation kiihtyminen keväällä johti siihen, että Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Nyttemmin euroalueen talouskasvun heiveröisyys on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason nostamisessa. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna Valtionvarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkkaperimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtionvarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 3,2 %. Tätä arvioita on pidettävä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä. Työllisyystilanne heikkeni vuonna 2010 edellisiin vuosiin verrattuna. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömien määrä tänä vuonna on vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyy kuitenkin suurena. Ennusteiden mukaan työllisyysaste alkaa nousta nopeasti väestörakenteen muutoksen seurauksena. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtionvarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Valtionvarainministeriön arvio vuoden 2012 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi noin 7,5 % Kuntien menot vuosina Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan toimintamenot kasvoivat kaikkiaan neljä prosenttia. Palkkausmenot lisääntyivät 2,8 % ja tavaroiden ja palvelujen ostot nousivat noin seitsemään prosenttiin. Tänä vuonna toimintamenot kasvavat edelleen yli neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu arvioidaan olevan saamaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi nouseminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun. Tärkeää olisikin nyt kohdistaa toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma on kasvanut tammi-elokuussa nopeammin kuin ansiotasoindeksin kehityksen perusteella voitaisiin päätellä. Syinä on henkilökunnan määrän ja rakenteen kehitys sekä eräät muut palkkasumman kehitykseen vaikuttavat tekijät. Kuntien ja kuntayhtymien niin sanottu KuEl-palkkasumma on kasvanut tämän vuoden tammi-elokuusta 4,3 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Koska kunta-alan nykyinen sopimuskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, niin ensi vuotta koskeva kunta-alan ansiotasoindeksin arviointi perustuu lähinnä laskentatekniseen oletukseen yleisen ansiotason kehityksestä vuonna Tämän hetkisenä arviona voidaan olettaa, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia eli hieman hitaammin kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö arvio kohoavan 3,2 %:tiin. Koska kunta-alan henkilöstömäärä arvioidaan pysyvän ensi vuonna nykyisellä tasolla, niin palkkasumman arvioidaan kasvavan saman verran kuin kunta-alan ansiotaso. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut pysyvät vuonna 2012 lähestulkoon samalla tasolla kuin tänä vuonna. Sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna ollut 2,12 % ja vuodelle 2012 on esitetty sama prosenttiluku kuin tälle vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan kohoavan vuonna 2012 työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaisesti keskimäärin noin 0,2 prosenttiyksikköä. Keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu tänä vuonna on 3,05 % ja ensi vuonna sen arvioidaan olevan noin 3,25 %. Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on ollut vuosina samansuuruinen eli noin 23,6 % palkkasummasta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi edelleen lähivuosina ennallaan. Opettajien keskimääräinen VaEL-maksu alenee tämän vuoden 20,65 prosentista ensi vuonna 0,79 prosenttiyksikköä ja on siten vuonna ,86 %. 5

6 2.3. Kuntien verotulot Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat kansantalouden palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä kasvoi merkittävästi perusvähennyksen kasvattamisen johdosta. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2010 kunnille kaikkiaan lähes 15,8 miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli noin 1,4 miljardia euroa ja kiinteistöverotuotto oli lähes 1,2 miljardia euroa vuonna Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet tämän vuoden tammi-syyskuussa noin seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipunee loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastumisen johdosta ja viime vuoden lopun korkean vertailutason vuoksi, mikä aiheutui kuntaryhmän jako-osuuden korottamisesta. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaan neljä prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän jakoosuudessa. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa. Yhteisöveroa arvioidaan tilitettävän vuonna 2011 kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin viime vuonna eli noin 1,6 miljardia euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran ja ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kuntien viidellä prosenttiyksiköllä korotettua jakoosuutta jatketaan vuosina Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jakoosuutta korottamalla. Kiinteistöverojen odotetaan kasvavan maltillisesti vuosina 2011 ja Talouden tasapainottaminen Kertynyt alijäämä on ,86 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätösarvion mukaan alijäämää pystytään kattamaan noin euroa. Suunnitelmakaudelle jäävä tasapainottamistarve oletetaan olevan noin euroa. Alijäämän kattamiseksi suunnitelmakaudella jatketaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä tehdyn talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti Henkilöstö Henkilöstö kunta ja liikel /2010 ta 2011 tot. 10/2011 ta 2012 tav tav vakinaiset määräaikaiset oppisop työllistetyt yhteensä Erittely/henkilöstö kunta - liikelaitokset 10/2011 tilanne kunta vakinaiset 244 sis. 2 sivutoimista määräaikaiset 84 sis. 13 sivutoimista työllistetyt 15 oppisopimuksella 3 yhteensä 344 Ii-Instituutti vakinaiset 17 määräaikaiset 64 sis. 52 sivutoimista

7 yhteensä 81 7 Iin Ateria- ja tilapalvelu vakinaiset 56 määräaikaiset 12 yhteensä 68 Iin Vesiliikelaitos vakinaiset Tilivelvolliset toimielimet, tilivelvolliset jäsenet ja tilivelvolliset viranhaltijat Kunnanhallitus: Ilkka Pakonen, puheenjohtaja Teijo Liedes, 1. vpj. Matti Kumpulainen 2. vpj. Timo Hand Oili Kaleva Riikka Ruonala Risto Säkkinen Leena Tiiro Johannes Tuomela Maila Maalismaa Marjo Veijola Keskusvaalilautakunta: Markku Koskela, puheenjohtaja Seppo A. Veijola, varapuheenjohtaja Kalevi Stenberg Salme Tanninen Pentti Matila Tarkastuslautakunta: Jouni Mähonen, puheenjohtaja Mika Koistinen, varapuheenjohtaja Matti Haatainen Ritva Liedes Anna Turtinen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta: Erkki Kalliorinne, puheenjohtaja Jaakko Höyhtyä, 1. vpj. Petteri Mäenpää, 2. vpj. Johanna Vakkuri Leena Tiiro Susanna Illikainen Mervi Jyrkäs Sauli Keltamäki Pentti Puolakka Tekninen lautakunta: Jarmo Lauri, puheenjohtaja Mika Hast, 1. vpj. Seija Kaisto Riitta Räinä Ritva Jokela-Lantiainen, 2 vpj. Tauno Kivelä Seppo Kiviniemi Ritva Paaso-Rantala Petri Tervonen Valvontalautakunta: Tapani Teppo, puheenjohtaja Alpo Kaisto, I varapuheenjohtaja Väinö Klasila, II varapuheenjohtaja Mira Goman Pentti Kurttila Marja-Leena Liimatta Anna-Maija Pakonen Eero Pentti Saara Veijola Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta: Jouni Mähönen, puheenjohtaja Mika Hast, varapuheenjohtaja Paula Hyry Ritva Jokela-Lantiainen Petri Tervonen Eero Pentti Mira Goman Ii-instituutti-liikelaitoksen johtokunta: Timo Hand, puheenjohtaja Sirpa Näätänen, varapuheenjohtaja Salme Tanninen Reijo Kehus Pekka Koskela Sauli Keltamäki Marjo Veijola Petteri Mäenpää Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta: Jarmo Lauri, puheenjohtaja Hannu Hietala, varapuheenjohtaja Martti Ylitalo Riikka Ruonala Anneli Klasila Hilkka Kalliorinne Vesa Kangasniemi

8 Tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja Markku Kehus resurssijohtaja Erkki Taskila saakka hallintojohtaja Liisa Virkkunen saakka hallintojohtaja Erkki Taskila alkaen vt. opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Jari-Jukka Jokela saakka tekninen johtaja Markku Vitikka Tilivelvolliset liikelaitoksissa: Ii-Instituutti liikelaitoksen johtaja Tarja Vitikka Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Jaana Honkanen Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso 8 3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustasot Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta säädetään kuntalain (365/95) 8 ja 9 luvuissa. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Iin kunnan määrärahat ovat bruttomääräisiä. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvontavälineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 3.1 Talousarvion osat Käyttötalousosa Iin kunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu kuntaliitossopimuksen mukaisesti sopimusohjausjärjestelmään, jossa palvelusopimuksilla määritellään kunnan strategisten päämäärien (Kuntastrategia 2013) pohjalta kunnassa järjestettävien, tuotettavien tai ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta. Kansalaiskunta tekee vuosittain palvelusopimukset palvelukunnan omien tai ulkoisten tuotanto-organisaatioiden kanssa. Palvelusopimukset asetettuja sitovia tavoitteita korostavina sopimusasiakirjoina ovat oleellinen osa kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaa. Palvelukunnan tehtävänä on palvelutuotannon johtaminen ja asiakasohjaus. Palvelukunnan palvelualueet vastaavat prosessien toimivuudesta ja laadukkuudesta taloudellisesti ja tuottavasti. Henkilöstön osaaminen ja motivoituminen korostuvat. Sisäisistä käyttötalousmenoista on palvelusopimuksiin merkitty toimisto-, ateria-, siivous- ja kiinteistöpalvelut sekä kunnan ja liikelaitoksien väliset sisäiset maksut ja korvaukset. Talousarvioon on otettava mukaan kaikki arvioitavissa olevat kalenterivuoden tulot ja menot bruttomääräisinä. Suunnitelmakaudella on tuloja ja menoja korotettu 2 prosentilla vuosittain.

9 Investointiosa 9 Investointiosassa ovat palvelualueittain tärkeimmät hankkeet erillisinä, pienet hankkeet on koottu hankeryhmiksi. Investointiosan määrärahan valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain. Investointiraja on euroa. Jos investoinnin toteutuminen kohdistuu kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, ilmoitetaan investoinnin kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hankkeen perusteluissa valtuusto voi antaa toimielimelle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Investointiosaan budjetoidaan investointiin saatu rahoitusosuus, joka voi olla valtionosuutta tai muuta rahoitusosuutta. Rahoitusosuus budjetoidaan tuloksi sille vuodelle, jonka aikana oikeus tuloon arvioidaan syntyvän. Investointiosaan budjetoidaan aktivoitujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä saatavat tulot Tuloslaskelmaosa Iin kunnan tuloslaskelmassa (ns. virallinen tuloslaskelma) esitetään ulkoiset erät eli tuotot jotka on saatu kunnan ja liikelaitosten ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat mm. henkilöstömenot ja hankinnat kunnan ja liikelaitosten ulkopuolelta. Virallisessa tuloslaskelmassa on peruskunnan lisäksi liikelaitokset, tuloksesta on eliminoitu pois kaikki kunnan ja liikelaitosten keskinäiset tulot ja menot Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikauden tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden poistoihin. Tuloslaskelman välituloksena saatava toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tasapainoinen talous on edellytys kunnan kehitykselle. Verotulopohjan ennuste tulo-, kiinteistö- ja yhteisöveroista perustuu valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin. Verotulojen ennustetaan kasvavan 4,3 % vuonna Suunnitelmakaudelle ennustaan samaa verotulojen kasvua. Verotulot vaihtelevat vuosittain yhteisöveron jako-osuuden tilitysvaikutuksista. Veroprosentit: Tuloveroprosentti 20,5 % Kiinteistöveroprosentit - yleinen veroprosentti 1,00 - vakituinen asuinrakennus 0,55 - muu asuinrakennus 1,00 - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 - voimalaitokset 2,85 Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, josta voidaan arvioida tuloksen muodostuminen ja rahoituksen riittävyys. Tuloslaskelman vuosikatteen on vähintään katettava poistot Rahoitusosa Rahoituslaskelmassa osoitetaan, kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri rahoitusjäämä on ja miten sitä käytetään. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan suhteessa investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Iin kunnan rahoituserät sisältävät ulkoiset tulot ja menot. Korkomenot ovat otettujen lainojen korkomenoja.

10 10 Talousarvion tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua, joka näkyy tuloslaskelmassa. 3.2 Sitovuus valtuuston nähden Käyttötalousosa Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvioita. Talousarvioon/palvelusopimuksiin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä. Palvelualueita sitovat erilliset toiminnalliset ja/tai taloudelliset tavoitteet on esitetty palvelusopimuksissa. Lautakunnat ja johtokunnat ohjaavat palvelualueensa omista käyttösuunnitelmista päättäessään tulosalueille ja osin tulosyksikkötasoille palvelualueidensa syventäviä tavoitteita ja resurssointia. Tavoitteisiin liittyvät talousarviovuotta koskevat toimenpiteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Lautakunnissa ja liikelaitosten johtokunnissa voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat ja johtokunnat voivat seurata. Investointiosa Erillisinä hankkeina esitetyt investointikohteet sekä hankeryhmäkohtaiset tulo- ja menoarviot Talousarvioissa pysyminen, raportointi ja muuttaminen Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan vuonna 2012 yhdellä väliraportoinnilla ( tilanne). Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Toimielin (palvelualue) itse päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet. Toimialueilta edellytetään, että palvelualueet seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain, ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat toimenpiteistä kunnanhallitukselle. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvionmuutosesitykset on tehtävä talousarvioon välittömästi kun muutostarve on ennakoitavissa. 4 LOUSARVIO/PALVELUSOPIMUKSET 4.1. Hallintopalvelut sis. elinvoimapalvelut 1. Palvelusuunnitelma: Kansalaiskunnan hallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, kansalaiskunnan tukipalvelut, maaseudun viranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu: yleiskaavoitus ja asemakaavoitus Elinvoimapalvelut: Iilaakson sopimus, Jomman ja Micropolis; hankerahoitus sekä Havas Asia- tieto- ja talouspalvelut: arkistopalvelut, neuvonta- ja monistus- sekä yhteispalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työharjoittelu, työelämävalmennus ja kuntouttava työtoiminta, starttipaja, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen tukeminen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä, Iipaja ja matkahuollon Ideavakka-myymälä

11 2. Sitovat tavoitteet ja perustelutekstit 11 Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset Kansalaiskunnan hallinto: Talouden tasapainottamissuunnitelmaa toteutetaan ja kuntakonsernin omistajanohjausta tehostetaan kytkemällä kuntakonserni tiukemmin kunnan toimintaan välittämällä omistajan tahto omistajasopimuksella palvelun tuottajalle. Konsernijohtoryhmän toiminta käynnistetään. Yhteispalvelupisteen asiakaspalvelua kehitetään Eppi-hankkeella ja selvitetään muiden mm. vesi- ja vuokra-asioiden asiakaspalvelun tuottamista yhteispalvelupisteessä. Talouden ja toiminnan seurantaa ja kehitetään ja riskienhallintaa jalkautetaan. Maankäytön suunnittelu: Jatketaan maanhankintatoimenpiteitä sekä maankäyttösopimusten valmistelua tuleville asemakaavoitettaville alueille, käynnistetään osayleiskaavan tarkistaminen keskustaajaman alueella, jossa käsitellään palvelukeskustan tuleva rakenne sekä määritettään kasvusuunnat ja käsitellään kyläalueiden rakentamisen periaatteet, yleiskaavatarkastelun perusteella käynnistetään asemakaavan tarkistaminen ydinkeskustan alueella. Hammashoitolan ja neuvolan tilojen sijoittuminen uusiin tiloihin. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Uusiutuvan energian tuotannon valmiuksien lisääminen erityisesti tuulivoima ja biomassa sekä energiatehokkuus: energia-asiantuntija: kuntakiinteistöt, yritykset ja kuntalaiset Matkailuohjelman päivittäminen: matkailumarkkinointi: Oulun Matkailu Oy, vesistön hyödyntäminen: Metsähallitus: Rajaton Perämeri hanke, matkailukohteiden käyttösuunnitelma Kunnan kehittäminen: kuntakeskus, energiahankkeet Asia- tieto- ja talouspalvelut: Hallintopalvelujen organisaatio: /toimistotiimi ja /yhteispalvelupiste; > toimistotiimin ja ypp:n toimintamallien kehittämistyön jatkaminen: >> tasapainoisen työnjaon vakiinnuttaminen toimistotiimissä >> yhteispalvelupisteen kuntapalvelujen/tekniset ja valvontapalvelut uuden toimintamallin käyttöön otto ja kehittäminen >> yhteispalvelun sähköisen asioin kehittäminen (osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojektiin ) Henkilöstöpalvelut: Henkilöstön hyvinvointi: varhaisen tuen toimintamallin käyttöön otto: työnantajan ja työntekijän varhaisen vaiheen huomio työhyvinvoinnin riskitekijöihin; > aktivointi huolehtimaan itsestään, työtovereistaan ja työyhteisöstään Työllistäminen: pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistäminen sekä paikallisten yhdistysten tukeminen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä työpajatoiminnan työvalmennuksen, yksilövalmennuksen ja starttivalmennuksen sisällöllinen kehittäminen palvelukeskuksen toiminnan sisällöllistä kehittämistä jatketaan omana toimintana ja mm. osallistumalla Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskuksen ELPA-hankkeeseen (= työpajapalvelun laadunhallintasuositusten ja toimintaa ohjaavan laatukäsikirjan mallin kehittäminen) ja valtakunnallisen työpajayhdistyksen ALU-verkostotoimintaan monialaista yhteistyötä kehitetään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän VIRhankkeen (Koski osahanke) kanssa tavoitteena Pohjois-Suomen alueella työttöminä tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevat vuotiaat nuoret.

12 3. Hallintopalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla 12 SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP KANSALAISKUNNAN HALLINTO TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE ELINVOIMAPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE ASIA- TIETO- JA LOUSPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE TYÖLLISTÄMINEN TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin on kirjattu eläkemenoperusteiset KuEL-maksut. 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE

13 13 MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut 1. Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan palvelusuunnitelma: Toiminta käsittää: Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen järjestäminen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja antaa oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Opetuspalveluihin kuuluu myös koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Lukiopalvelut: Tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Palveluihin kuuluvat ovat varhaiskasvatus, kodinhoidontuki, yksityisen hoidon kuntalisä ja esiopetus. 2. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja mahdolliset kustannusvaikutukset A) Perusopetus 1) uuden opetusaluejaon käyttöönotto ja kehittäminen alkaen 2) erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen KELPO - hankkeen avulla 3) jokainen perusopetuksen päättävä oppilas saa jatko-opiskelupaikan 4) uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto ja ohjelman mahdollistamat kehittämistoimet. 5) aluerehtoreiden virkanimikkeiden muuttaminen rehtoreiden viroiksi. B) Iin lukio 1) lukion oppilashuollon kehittäminen 2) lukion opiskelijoiden opinto-ohjauksen kehittäminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla 3) uuden hallinto-ohjelman käyttöönotto kurssivalintojen ja lukion hallinnon kehittämiseksi 4) lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 5) jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen 6) lukion rehtorin viran perustaminen. C) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) päivähoidon uuden aluejaon ja johtamisjärjestelmän täytäntöönpano 2) päivähoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimien käynnistäminen

14 14 3) avustajapankkitoiminnan käynnistäminen vuoden 2012 aikana 4) varhaiserityiskasvatuksen laadusta huolehtiminen ja määrälliseen kasvuun vastaaminen. 3. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP HALLINTO TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE OPETUSPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE VARHAISKASVATUS- JA PÄIVÄHOITOPALVELUT TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE Tekniset palvelut 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan palvelusuunnitelma: - Tekninen toimi vastaa kunnan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. - Maankäytön suunnittelu käsittää kunnan omistamien tonttien välittämisen, metsätilojen hoidon, kunnan vuokralle luovuttamat maa-alueet sekä mittaus- ja kartoitustoiminnan - Kunnallistekniikka käsittää asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon sekä yksityisteiden avustukset. edelleen kunnallistekniikkaan kuuluu Kuivaniemen kaukolämpölaitos. - Valvontalautakunta huolehtii kunnan rakennustarkastuksesta valvonnasta. 2. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinto ja rakennuttaminen: Tekninen toimi tuottaa laadukasta, terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä taloudellisesti. Uudet rakennukset sekä rakennusten peruskorjaukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa toimiviksi tiloiksi. Uutta kunnallistekniikkaa rakennetaan valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on asetetuissa aikatauluissa ja kustannuskehyksissä pysyminen. Käynnissä olevia tai käynnistyviä rakennus- ja peruskorjauskohteita on neljä. Kunnallistekniikassa suurin kohde on Liesharjun asemakaava-alueen kaavateiden rakentaminen. Mittari: Rakennus- ja peruskorjaushankkeita 4 kpl, uutta kaavatiestöä 3 kilometriä

15 Maankäytön suunnittelu: 15 Tekninen toimi huolehtii yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa tonttimarkkinoinnista ja tarjonnasta. Metsänhoitotöitä jatketaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti ja suunnataan lisäksi taajaman ympäristön puistometsiin. Digitaalista karttaa laajennetaan taajamaympäristössä. Mittari: Uusia rakentamisvalmiita kaavatontteja 80 kpl Kunnallistekniikka: Taajamaympäristön viihtyisyyttä parannetaan uusimalla ydinkeskustan tievalaistusta ja jatkamalla puistometsien kunnostamista. Kuntalaisten liikuntaharrastusta edistetään pitämällä liikuntapaikat hyvässä kunnossa. Kaukolämpölaitoksella tuotetaan lämpöenergiaa keskeytyksettä Kuivaniemen taajaman suurimpiin kiinteistöihin kustannusneutraalisti. Varataan kelkkareittien kunnossapitoon Mittari: Uutta tai uusittavaa tievalaistusta noin 2,5 km Valvonta: Rakennusvalvonnan toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on rakennuskannan turvallisuus, terveellisyys sekä viihtyisä ympäristö. Rakennusvalvonnan toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön lautakunnan hyväksymä laatu- ja toimintasuunnitelma sekä lupavalmisteluun ja - käsittelyyn liittyvät toimintaohjeet. Henkilöresursseja lisätään määräaikaisella (1 v.) rakennustarkastajan viralla. Mittari: Myönnettyjen rakennuslupien määrä 200, joista uusia omakotitalolupia 65 kpl 3. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla SITOVUUSSO/ TULOSALUE TP HALLINTO JA RAKENNUTMINEN TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE MAAN KÄYTÖN SUUNNITTELU TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE KUNNALLISTEKNIIKKA TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE VALVON TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE

16 16 5. TULOSLASKELMAOSA Kunnan tuloslaskelma, tunnusluvut ja suunnitelmakausi TP Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulo ja menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoiset varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut TP Toimintatuotot/Toimintakulut% 14,08 11,77 10,40 10,40 10,40 Vuosikate/Poistot, % 179,08 36,92 84,23 81,23 87,16 Vuosikate, /asukas 334,28 67,46 152,26 146,70 156,01 Kertynyt yli-/alijäämä, Asukasmäärä vuoden lopussa

17 17 6. INVESTOINTIOSA IIN KUNNAN INVESTOINNIT KANSALAISKUNNAN INVESTOINNIT Kiinteä omaisuus ja investoinnit -80 Iijoen voimaloiden investointien kuntaosuus Kulttuurimaisemareitti menot tulot Maan hankinta Micropolis Hammashuoltokone -30 Eläinröntgen -56 KANSALAISKUNNAN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT Terveyskeskus (Suvantolan alue), suunn./toteutus Hoivaosaston perusparannus Ii / Kuivaniemi -300 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN INVESTOINNIT Haminan koulun suunn/ toteutus Ojakylän koulun suunn/ toteutus Pohjois-Iin koulu Pohjois-Iin koulu 2-12 Ylirannan koulu -25 Jokikylän koulu -20 Nättepori / kirjasto -25 Auditorio -127 Alarannan koulun peruskorjaus -450 Olhavan päiväkodin korjaus menot tulot Nikkarin päiväkoti kalusto -80 Aseman koulun lähiliikuntapaikka -11 Valtarin koulun mattokorjaus -50 Haminan päiväkodin kalusto -18 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO

18 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT Kaavateiden rakentaminen/peruskorjaus Kaavateiden rakentaminen Liesharju 510 Illinsaari 30 muut 30 Kaavateiden peruskorjaus 150 Ratatie 50 Varsitie 50 Timpurintien/Kauppatien kevyen liikenteen väylä Maalismaantien kevyen liikenteen väylä 50% menot -200 tulot 100 Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen -800 Kunnallistekniikka Illinsaaren kevyen liikenteen väylä -60 Hamina / EU-hanke - menot tulot Huilingin katsomon kattaminen -menot -60 -tulot 56 Katujen päällystäminen Mökkiperä 30 Kesätie 50 Kekokuja 10 Patosaarentie 10 Kaavateiden valaistus Tikkasenharju Peltokuja Puistotie Kisatie Kuivaniemen Nesteen liikennejärjestelyt -50 Virkkulantien kevyen liikenteenv. suun. - menot -85 Keskusleikkipuisto Jokikylän valaistu kuntorata -10

19 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT Venesatamien kunnostus -10 Kalan vastaanottotilat menot tulot Avopalvelukeskuksen keittiö -25 Huoltoauto Huoltotraktori -40 Keskuskeittiö Kuivaniemitalo -35 Iin Paloasema -50 Hyljetien rivitalot -40 Museoalue -30 tulot 5 Kuivaniemen paloasema -70 TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT - Menot Tulot NETTO KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot rahoitusosuudet Netto

20 20 7. RAHOITUSOSA Rahoitusbudjetti LOUSARVION RAHOITUSOSA TP Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 1,00 0,20 0,62 0,61 0,65 Kassan riittävyys, pv 21

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja 109 17.10.2012 varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja 113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut // Opetvarh 109 Sivistys-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot