Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Aika Paikka klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Eteläpää ja Matti Käyhty. Käsitellyt asiat Sivu 54 Savitaipaleentien ja lähialueiden asemakaavamuutos Pienten vesistöjen rantayleiskaavamuutokset Eksoten tilinpäätös ja toimintakertomus UPM:n tarjous maan myynnistä kunnalle Hiekkaniemestä Tilinpäätös Henkilöstöraportti Yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhdistäminen alkaen 61 Tiedoksi merkittävät

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Hölsä Maiju 2. varapuheenjohtaja Eteläpää Pentti jäsen ptk tarkastaja Käyhty Matti jäsen ptk tarkastaja Rasila Kirsi jäsen Viiru Timo varajäsen Nikkilä Rauno varajäsen Vahvanen Matti varajäsen Poissa Vuorinen Jukka puheenjohtaja Hölsä Janne varapuheenjohtaja Valassaari Satu jäsen Muut Kylliäinen Kyösti kunnanvaltuuston pj. Kylliäinen Juhani kunnanvaltuuston 1. varapj. Kotirinta Kari kunnanvaltuuston 2. varapj. Allekirjoitukset Iso-Mustajärvi Tapio Myllyharju Virpi kunnanjohtaja/esittelijä hallintojohtaja/pöytäkirj anpitäjä Pihlajamäki Kristiina palvelujohtaja 56 Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri 54, 55, 57 Maiju Hölsä Puheenjohtaja Virpi Myllyharju Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Pentti Eteläpää Matti Käyhty Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa torstaina klo 9-15 arkistosihteeri Saara Muhonen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Savitaipaleentien ja lähialueiden asemakaavamuutos Khall Valmistelijan esitys: Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , ELY-keskus on laadituttanut uutta kevyen liikenteen väylää varten tiesuunnitelman Marttilan alueelta valtatie 13 :lle asti. Hanke toteutettaneen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa väylä rakennetaan Marttilasta Peltoinlahdentielle ja toisessa vaiheessa Käpykujan liittymästä valtatielle. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ensimmäisen hankealueen asemakaavan kokouksessaan Seuraavaksi on tarpeen muuttaa asemakaavaa toisen hankealueen osalta. Asemakaavan liikennealueita voidaan kaventaa Savitaipaleentien pohjoispuolella. Eteläpuolella liikennealuetta täytyy paikoin leventää uuden väylän sijoittamiseksi. Kaavamuutosta ei ole teknisesti mahdollista tehdä liikennealuetta koskien vaan tarkasteluun täytyy ottaa liikennealueeseen rajautuvat tontit ja viheralueet. Oheismateriaalina alustava kaavamuutosrajaus ja maantiesuunnitelma. Kunnanhallitus käynnistää asemakaavamuutoksen Savitaipaleen tien ja sen lähialueella. Määrää maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion kaavamuutoksen laatijaksi. Valmistelijan ehdotus hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Kunnaninsinööri ja maankäyttöinsinööri neuvottelivat ELY-keskuksen ja maanmittauslaitoksen edustajien kanssa Peltoinlahdentien siirrosta valtiolta kunnan omistukseen Palaverissa ilmeni, että valtiolla on edelleen omistuksessaan jokin verran lakkautuneita vanhoja maantiealueita, jotka ovat nykyisin pääsääntöisesti voimassa olevan asemakaavan mukaisia katualueita. Valtatie 13 itäisen liittymän läheisyydessä on valtion omistama tila

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Valmistelijan esitys: asemakaavan ulkopuolella ( ). Tila on lakkautetun maantien alueella. ELY-keskus esitti, että kunta laajentaa käynnistämäänsä asemakaavaa kyseiselle alueelle, jotta valtio voi luovuttaa kunnalle vanhan maantiealueen. ELY-keskuksen esitys on perusteltu ja johdonmukainen. Kunnanhallitus päättää laajentaa asemakaavaa kyseisellä kohdalla liitekartan mukaisella alueella. Valmistelijan esitys hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 14 Asemakaavan laajennusalue

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Pienten vesistöjen rantayleiskaavamuutokset /10/2015 Khall Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Valmistelijan esitys: Rantayleiskaavamuutosta omistamillaan tiloilla / rakennuspaikoilla ovat hakeneet ns. Pienten vesistöjen alueella mennessä seuraavat maanomistajat: - Juha Lantta ( ) - Matti Heikka ( ja ) - Vesa Laine ( ) - Kari Ruotanen ( ) - Tiina ja Markku Ala-Outinen ( ) - Paavo Behm ( ) - Viktoria Welling ( ) - Anneli Lampila-muuri ( ) - Rauni Ahonen ( ) Teknisinä virheiden korjauksina kaavaa on syyntä päivittää seuraavien tilojen osalta: ja Kaavan kaikki muutos- ja päivityskohteet esitellään kokouksessa. Maankäyttöinsinööri ja rakennustarkastaja ovat arvioineet kaavamuutokset mahdollisiksi toteuttaa. Maanomistajia hyödyttävistä kaavamuutoksista on syytä periä kaavoitusmaksu. Juha Lantta on pyytänyt maksuvapautusta omassa hakemuksessaan vedoten alkuperäisen yleiskaavan virheeseen. Oheismateriaalina kaavamuutoshakemukset. Kunnanhallitus päättää a) Käynnistää em. mainitut kaavamuutoskohteet. b) Valita kaavamuutosten laatijaksi Antti Hirvikallion c) Laskuttaa valtuuston hyväksymästä kaavamuutoksesta 750 /hakija d) Hylätä Juha Lantan maksuvapautushakemuksen Valmistelijan esitys hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Eksoten tilinpäätös ja toimintakertomus /02/2015 Khall Valmistelija: palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki, puh , Eksote on toimittanut kuntaan tilinpäätöstiedot vuodelta Tilikauden tulos oli 11,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos oli 3,1 milj. euroa talousarviota parempi. Ylijäämällä pienennetään vielä olemassa olevaa alijäämää, jota jää tämän jälkeen jäljelle 24,8 milj. euroa. Toimintakulujen kokonaismäärä oli 418,0 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,4 %. Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 437,5 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 7,0 %. Nettotoimintamenojen kokonaismäärä oli 368,0 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,0 %. Nettotoimintamenot toteutuivat 1,7 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Ylityksen selittää suurimmalta osin potilasvahinkovakuutuksen vastuuvarauksen ylimääräinen ja ennakoimaton muutos, joka oli 1,6 milj euroa. Tämä johtui potilasvahinkovaakutuskeskuksen teettämästä arviosta, jonka seurauksena potilasvahinkovakuutuksesta maksettavat tulevat vastuut arvioitiin valtakunnallisesti selvästi aikaisempaa suuremmaksi. Vuonna 2014 ei nostettu pikäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,4 milj. euroa, mikä oli 1,2 milj. euroa suunniteltua enemmän. Lainakanta oli ,3 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 10.6 milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat keskussairaalan osaston A1 peruskorjaus 0,9 milj. euroa, magneettikuvauslaitteisto 1,5 milj. euroa sekä leikkaus-anestesian ja välinehuollon tietojärjestelmä 0,9 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 4,3 milj. euroa talousarviota pienempänä, koska päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin suunnittelu siirtyi vuodelle Eksoten strategian mukainen palvelurakenneuudistus eteni suunnitelman mukaisesti. Laitoshoidon purku ja palvelurakennemuutoksen toteuttaminen näkyy enenevissä määrin panostuksena kuntoutuksen ja kotona asumisen tukeen. Tehostetun kotisairaalan toimintamalli laajennettiin koko maakuntaan. Hyvinvointiasemia avattiin Lemille, Ruokolahdelle ja Lauritsalaan. Uusien hyvinvointiasemien suunnittelu käynnistettiin. Iso apu palvelukeskus avattiin alkuvuodesta. Lasten ja nuorten talon toiminnan käynnistymisen myötä lasten, nuorten ja perheiden palvelutarve tuli näkyväksi. Eksoten tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään kokouksessa. Esityslistan liitteenä toimintakertomus 2014

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Eksoten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Merkittiin tiedoksi. Liite 15 Eksoten tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus UPM:n tarjous maan myynnistä kunnalle Hiekkaniemestä 746/10/2015 Khall Valmistelija: kunnaninsinööri Jaakko Nopanen, puh , Suur-Saimaan rantaosayleiskaavassa on osoitettu UPM-Kymmene Oyj:n omistamalle tilalle Koskela RN:o 1:105 Koskeinkylässä LV-alue ( yleinen venevalkama-alue ) Partakoskella Hiekkaniemessä. Alue on yleisen venevalkamatarpeen johdosta perusteltua ostaa kunnalle. Kunnan edustajat ovat neuvotelleet asiasta ja tutustuneet kohteeseen paikan päällä. Kysymyksessä on noin 8400 m2:n suuruinen määräa. Ostohinnaksi on neuvoteltu puustoineen Määräalalla on hyvä puusto päivätyn kiinteistörekisteriootteen mukaan LV-aluetta rasittaa 12 UPM:n myymää venevalkamarasitetta. Niistä huolimatta aluetta on mahdollista kehittää yleisenä venevalkamana. Kunnan talousarviossa 2015 ei ole määrärahoja maanhankintaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se ostaisi UPM-Kymmene Oyj:ltä :n kauppahinnalla noin 8400 m2:n suuruisen määräalan tilasta Koskela RN:o 1:105 Savitaipaleen kunnan Koskeinkylässä, käytettäväksi Suur-Saimaan rantaosayleiskaavan mukaisena yleisenä venevalkamana. Maan ostoon tarvittavat varat siirretään investointiosan sisällä osakelainavarauksesta, kustannuspaikka 8190, kiinteän omaisuuden oston ja myynnin kustannuspaikalle Muut ehdot ovat liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaiset. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 16 Kartta 17 Kauppakirja

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tilinpäätös /02/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kuntalain 68 pykälän 1. momentin mukaan on kunnan laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Savitaipaleen kunnan tilinpäätös tilikaudelta sisältää oheisen liitteen mukaisen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja konsernitaseen liitteineen. Tuloslaskelman välituloksena esitetty toimintakate oli -22,5 miljoonaa euroa eli se heikkeni edellisestä vuodesta euroa, 7,6 prosenttia. Verotuloja kertyi 12,4 miljoonaa euroa. Verotulot nousivat edellisestä vuodesta 5 prosenttia. Valtionosuudet olivat lähes 11,8 miljoonaa euroa ja ne nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia. Vuoden 2014 vuosikate oli euroa. Vuosikate heikkeni euroa vuodesta Suunnitelman mukaiset poistot olivat euroa. Tilikauden tulos oli ,82 euroa ylijäämäinen. Investointimenot kokonaisuudessaan olivat euroa. Nettoinvestoinnit olivat euroa. Vuosikate kattoi investointitarpeet. Kunnan lainamäärä oli vuoden 2014 lopussa euroa, euroa/as. Omavaraisuusaste, joka mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä, oli 59,15 prosenttia. Savitaipaleen kunnan omavaraisuusaste on edelleen vuonna 2014 tavoitetason (50 %) yläpuolella. Kunnanhallitus tutustuu tilinpäätökseen, hyväksyy ja allekirjoittaa sen sekä päättää luovuttaa tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanhallituksen toimintakertomuksessa esittämän ,82 euron ylijäämän siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämä-tilille. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 18 Tilinpäätös 2014

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Henkilöstöraportti /01/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä on toukokuussa 2013 valmistunut suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Uusi suositus antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia, se tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstövoimavarojen arvioinnin perustana ovat kunnan omat strategiat sekä henkilöstöön liittyvät tavoitteet. Kunnan henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön ja johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. Savitaipaleen kunnassa henkilöstöraportteja (aik. henkilöstötilinpäätös) on tehty vuodesta 2001 lähtien. Henkilöstöraportti perustuu olleeseen tilanteeseen. Henkilöstökuluja oli 8,9 milj. euroa joka on 30 % toimintakuluista. Henkilöstön määrä v oli 210, kun se vuonna 2013 oli 211 henkilöä. Vakinaisessa työsuhteessa oli 174 ja määräaikaisessa työsuhteessa 34 henkilöä. Henkilöstön jakautuminen osastoittain: hallinto-osasto 11 %, lomituspalvelut 35 %, sivistysosasto 45 % ja tekninen 9 %. Koko henkilöstön keski-ikä on 46,7 vuotta (v ,3). Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 9,6 pv/hlö (v ,4 pv/hlö) ja koulutuspäiviä oli 1,7 pv/hlö (v ,3 pv/hlö). Henkilöstöraportti vuodelta 2014 on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen henkilöstöraportin vuodelta 2014 ja esittää sen myös valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 19 Henkilöstöraportti 2014

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhdistäminen alkaen 801/00/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Savitaipaleen kunnassa toimii yhteistoimintalain 14 :n mukaisena yhteistoimintaelimenä yhteistyötoimikunta ja työsuojeluasioiden osalta työsuojelutoimikunta. Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä on käyty keskustelua, että toimikunnat olisi järkevää yhdistää yhdeksi yhteistyötoimikunnaksi. Asiaa on käsitelty sekä yhteistyötoimikunnassa että työsuojelutoimikunnassa. Yhteistyötoimikunta koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Yhteistyötoimikunnassa on ollut vuodesta 2013 alkaen työnantajan edustajina: jäsen Pentti Eteläpää Juhani Kylliäinen Tapio Iso-Mustajärvi varajäsen Kirsi Rasila Maiju Hölsä sekä henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet Armi Kiiskinen JYTY ry, Timo Rötkö JHL ja Pertti Simpura JUKO, pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtaja. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu työsuojeluvaalein valittu henkilöstö kaudelle Työsuojeluvaltuutetut: Toimihenkilöasemassa olevat: Tea Loisa, kansalaisopiston rehtori Anne Hertz, ruokapalvelupäällikkö Virve Niemelä, varhaiskasvatuspäällikkö Työntekijäasemassa olevat: Petri Nisonen, opettaja Anne Hömppi-Keränen, opettaja Timo Mikkola, opettaja/liikuntatoimenohjaaja Asta Paakko, maatalouslomittaja Miia Timperi, maatalouslomittaja Timo Rötkö Brita Satovainio Pirkko Bilen Sirpa Hyrkkänen työsuojeluvaltuutettu ensimmäinen varavaltuutettu toinen varavaltuutettu työsuojeluvaltuutettu ensimmäinen varavaltuutettu toinen varavaltuutettu työsuojeluvaltuutettu ensimmäinen varavaltuutettu Kunnahallituksen edustajiksi työsuojelutoimikuntaan on valittu Juhana Liimatainen ja varalle Liisa Kilpi, pöytäkirjanpitäjänä toimii työsuojelupäällikkö.

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus päättää, että Savitaipaleen kunnan yhteistoimintaelimenä on yhteistyötoimikunta, jonka toimikausi on Yhteistyötoimikuntaan nimetään nykyiset yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan jäsenet. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Tiedoksi merkittävät /00/2015 Khall Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat sille saapuneet kirjelmät ja päättää, ettei kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden perusteella oteta mainittujen lautakuntien ja kunnan viranhaltijoiden päätöksiä erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi: - Melan kirje : Maatalouslomittajien lomapalkkojen jaksotuksen huomioon ottaminen LPL 35 :n mukaan korvattavina kustannuksina - Aluehallintoviraston päätös valtionavustuksen 4. vuosierän maksamisesta Europauksen koulukeskuksen rakennushankkeen 1. vaiheeseen. - Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjan 3/2015 asialista - Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirjat 1-2/2015 Työllisyystilanne: Väestökehitys: Verotulokertymä: Kiinteistönluovutusilmoitukset: m2 700 Merkittiin tiedoksi.

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 55 esityskohta d, 60 HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 55 d, 60 Viranomainen: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2.krs,70100 Kuopio (PL Kuopio) fax puh Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fax Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Fabianinkatu 15, Helsinki, fax Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot