KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja NCC Suomi Oy Päivämäärä..07 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS

2 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä..07 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll Säterinkatu 6 PL 060 ESPOO P F

3 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS SISÄLTÖ. Tehtävä.... Tutkimuskohde Junaliikenne tarkastelukohdalla Tärinän arviointi Tärinämittaukset 3. Tärinän raja-arvot asuinviihtyvyyden kannalta 3.3 Tärinän kartoitus rakennusten vaurioriskin kannalta. Rakennuksen herkkyys tärinälle. Rataliikennetärinän leviäminen. Tärinähaittojen ehkäiseminen Johtopäätökset ja suositukset jatkotoimenpiteiksi... 8 LIITTEET

4

5 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS. TEHTÄVÄ Ramboll Finland Oy on tehnyt selvityksen liikenteen aiheuttamista tärinähaitoista ja arvioinut mahdollisesti tarvittavia suojaustoimenpiteitä Porin Riihikedon korttelin 76 asemakaavamuutosta varten. Selvitys on toteutettu noudattaen VTT:n ohjeita Ohjeita liikennetärinän arviointiin, Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa, Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta ja Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin - vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen.. TUTKIMUSKOHDE Kaavamuutosalue sijaitsee rautatieaseman SAMK:n rakenteilla olevan kampuksen ja suunnitteilla olevan matkakeskuksen lähituntumassa Karjalankadun varrella. Suunnittelualue on tällä hetkellä rakentamatonta, vajaakäytössä olevaa aluetta. Suunnittelukohde on ratapihaan rajoittuva tasainen, puistomainen ja puustoinen alue. Alueen maaperä on silttiä. Suunnittelualue on esitetty kuvassa ja, ja alueen maaperäkartta kuvassa 3. Kuva. Korttelin 76 asemakaavamuutosalue. Kuva: Porin kaupunki.

6 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Kuva. Ilmakuva korttelin 76 suunnittelualueesta. Kuva: Porin kaupunki Hiesu karkea Hieta Hiekkamoreeni Kuva 3. Porin asemaseudun maaperäkartta. Lähde:GTK.

7 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS 3 3. JUNALIIKENNE TARKASTELUKOHDALLA Tarkastelukohta sijaitsee Porin aseman vieressä. Rataosuus on tiheästi liikennöityä ja tarkastelukohdalla on useita raiteita ja vaihteita. Liikenne koostuu sekä henkilö- että tavaraliikenteestä. Henkilöjunat pysähtyvät asemalla, joten niiden nopeus tarkastelualueen kohdalla on alhainen. Junien nopeusrajoitus aseman kohdalla vaihtelee raiteesta riippuen 0 80 km/h.. TÄRINÄN ARVIOINTI. Tärinämittaukset Mittaukset suoritettiin välisenä aikana valvomattomana kolmessa mittauspisteessä. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä. Mittaukset on esitetty taajuuspainotettuina tehollisarvoina (v w ) tehtynä luonnontilaisen maan pintakerroksesta kolmessa suunnassa: V - pystysuuntainen heilahdusnopeus, L - radan suuntainen heilahdusnopeus ja T - rataa vastaan kohtisuora heilahdusnopeus. suurimman mittaustapahtuman tulokset kussakin mittauspisteessä on esitetty liitteessä. Mittausten aikaisten junien junatiedot on esitetty liitteessä 3. Mittaukset ja niiden analysointi on tehty VTT:n ohjeen "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta" mukaisesti. Ohje perustuu standardeihin NS 876 ja ISO Tärinän raja-arvot asuinviihtyvyyden kannalta Tärinän arvioinnissa on käytetty VTT:n (00) tärinäsuositusta, joka perustuu norjalaiseen tärinäluokitukseen NS 876 (999). Suositusarvo esitetään ihmisen kokemuksen mukaan taajuuspainotettuna tehollisarvona, joka toteutuu 9 % tilastollisella todennäköisyydellä (taulukko ). Taulukon luokitus perustuu ihmisen kokeman tärinän häiritsevyyteen. Luokitusta ei sovelleta rakennuksille, joissa ihmiset ovat pääasiassa liikkeessä tai muut kuin liikenteestä aiheutuvat häiriöt voivat olla merkittävämpiä (esim. toimistot, kaupat, kahvilat, ostoskeskukset, tavaratalot, liikuntatilat) (NS 00). Tehollisarvo, jossa yksittäiset huippuarvot tasoittuvat, kuvaa paremmin tärinän aiheuttamaa haittaa ihmisen häiriintymiselle kuin huippuarvo, joka soveltuu paremmin rakenteiden vaurioitumistarkasteluihin. Tärinän tehollisarvo vastaa ajattelutavaltaan jossain määrin melumittauksen keskiarvoistettua ekvivalenttia-arvoa. Yleensä rautatietärinän taajuuspainotettu heilahdusnopeuden tehollisarvo on noin 0 % tärinän huippuarvosta. Mikäli hallitseva värähtelytaajuus on tiedossa, voidaan heilahdusnopeuden huippuarvot muuntaa taajuuspainotetuiksi tehollisarvoiksi yhtälöllä (VTT 00). v w æ f0 ö 0, vmax + ç è f ø () missä v w on taajuuspainotettu tehollisarvo v max heilahdusnopeuden huippuarvo f 0 3, Hz f hallitseva värähtelytaajuus

8 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Taulukko. Suositus rakennusten värähtelyluokituksesta (VTT 00). Värähtelyluokka Kuvaus värähtelyolosuhteista Värähtelyn tunnusluku v w,9 [mm/s] A Hyvät asuinolosuhteet 0, B Suhteellisen hyvät olosuhteet 0, C Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa D Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla 0,60 Tunnusluvun soveltamisesta muihin kuin asuinrakennuksiin kerrotaan VTT:n julkaisussa Ohjeita liikennetärinän arviointiin, Espoo 0 seuraavaa: Suositeltava tavoiteraja värähtelyn enimmäisarvolle rakennuksen sisätiloissa on uusilla asuinalueilla 0,3 mm/s ja vanhoilla asuinalueilla 0,6 mm/s. Tämä VTT:n esittämä suositus enimmäisarvoksi (VTT 00) on otettu käyttöön myös Liikenneviraston ohjeistuksessa (RATO 008). Tavoitteen tulee toteutua pystyvärähtelyn osalta rakennuksen kaikissa lattioissa ja vaakavärähtelyn osalta rakennuksen jokaisessa kerroksessa. Mikäli kyse ei ole asuinrakennuksesta ja tilojen käyttötarkoitus on sellainen, että liikenteen ei katsota haittaavan lepoa, tavoiteraja voi olla kaksinkertainen esitettyihin arvoihin nähden. Tärinän laskennalliset tarkastelut on tehty rautatieliikenteen tärinän arvioimiseen kehitetyllä ennustusmallilla (VTT 00)..3 Tärinän kartoitus rakennusten vaurioriskin kannalta Suomessa rakennusten rakenteiden vaurioriskille ei ole toistaiseksi annettu virallisia raja-arvoja. Ihmisten häiriintymiskynnys kuitenkin yleensä ylittyy merkittävästi pienemmillä värähtelyn arvoilla kuin ne joilla rakenteiden vaurioriski alkaa kasvamaan. Näin ollen pysyttäessä asuinviihtyvyyden kannalta sallituissa värähtelyrajoissa, ei rakennusten vaurioitumisriski ole yleensä merkitsevänä tekijänä tarkasteluissa. VTT:n raportin Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius, 0 mukaan tarkastelussa oleva alue voidaan rajata ja luokitella normaalikuntoisten rakennusten tärinänsiedon perusteella kolmeen vyöhykkeeseen: V-alue: Lähinnä rataa oleva alue, jolla maaperän tärinä on niin voimakasta, että se voi aiheuttaa vahinkoriskin rakennuksille tai rakenteille. H-alue: Hyväkuntoisiin ja tavanomaisiin rakennuksiin ei yleensä aiheudu niiden käyttökelpoisuutta haittaavia vaurioita, jos liikennetärinä on huomioitu resonanssille herkkien rakenteiden suunnittelussa. Tärinä on kuitenkin yleensä selvästi havaittavaa ja häiritsee usein asumismukavuutta. E-alue: Tärinä ei aiheuta normaalikuntoisten rakenteiden vaurioitumista, mutta voi häiritä asumismukavuutta. Eri alueiden rajaus tärinävyöhykkeisiin perustuu maaperän värähtelyn huippuarvoon v max. Eri alueiden värähtelyrajat on esitetty taulukossa. Maanpinnan värähtely ei saa pystysuunnassa eikä kummassakaan vaakasuunnassa ylittää taulukossa esitettyjä arvoja.

9 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Taulukko. Tärinäalueiden (V, H ja E) rajauksessa käytettävät värähtelyrajat (v max, mm/s) maaperän värähtelylle (VTT 0). Maalaji Pehmeä savi, s u < kn/m Sitkeä savi, siltti, löyhä hiekka Tiivis hiekka, sora, moreeni, rikkonainen Kiinteä kallio tai löyhä kallio Värähtelyn hallitseva taajuus alle Hz 0 Hz 0 0 Hz yli 0 Hz V-alue > 3 >, > 6 > 7, H-alue 3,, 6, 7, E-alue < <, < <,. Rakennuksen herkkyys tärinälle Rakennuksen tärinäherkkyys riippuu merkittävästi sen rakenteista ja mittasuhteista. Tavallisesti mitä jäykempi rakenne, sitä vähemmän rakennus reagoi tärinään. Yksikerroksisessa rakennuksessa resonanssi aiheuttaa ongelmia harvemmin kuin monikerroksisissa. Erityisen herkkiä resonanssille ovat, -kerroksiset rakennukset. Rakennuksen perustaminen paaluille tavallisesti lisää rakenteen jäykkyyttä ja vähentää tärinäherkkyyttä. On kuitenkin huomattavaa, että tilanteissa joissa maaperän vaakasuuntainen tärinä on merkittävää, saattaa paalutus lisätä tärinää paalujen ottaessa vaakatärinän vastaan maaperässä ja siirtäessä sitä rakennuksen runkoon. Puurakenteinen, tai -kerroksinen pientalo on tyypillisesti erittäin tärinäherkkä. Betonirakenteista yli -kerroksista kerrostaloa voidaan taas pitää ei-tärinäherkkänä, kunhan vältetään rungon ja lattian resonanssitaajuuksia, eikä rakennuksen ominaistaajuus osu maaperän kanssa samalle ominaistaajuudelle.. Rataliikennetärinän leviäminen Tärinän leviämisen arviointi nykytilanteessa on tehty perustuen tehtyihin värähtelymittauksiin sekä liikenne- ja maaperätietoihin. Laskenta on esitetty liitteessä. Kohteeseen on suunniteltu kaavoitettavan sekä asuin- että toimistorakennuksia. Toimisto- ja liikerakennusten värähtelyluokkien tavoiterajat ovat kaksinkertaiset taulukossa esitettyihin arvoihin nähden. Taulukossa esitettyjen värähtelyluokkien etäisyydet radasta sekä asuin- että toimistorakennuksille on esitetty taulukossa 3. Ennustekäyrien ja maaperäolosuhteiden mukaan tulkitut rajaukset asuin- ja toimistorakennuksille on esitetty liitteessä olevalla tärinäaluekartalla. Värähtelyluokan C alueelle voidaan rakentaa uusia asuinrakennuksia ilman, että junaliikenteen tärinä kohtuuttomasti häiritsee asukkaita. Mikäli uusia asuinrakennuksia suunnitellaan esitetyn C-alueen rajan ja radan väliselle alueelle, on värähtelyjä pienennettävä rakennusten rakenteisiin vaikuttavilla toimenpiteillä tai muilla tärinää vaimentavilla rakenteilla.

10 6 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Taulukko 3. Kortteli 76, Pori. Ohjearvoalueiden etäisyys radasta eitärinäalttiilla rakennuksella. Alue Asuinrakennukset (m) Etäisyys radasta Toimistorakennukset (m) D C 3 B 0 3 A 6. TÄRINÄHAITTOJEN EHKÄISEMINEN Tärinähaittojen vähentäminen rakentamisen jälkeen on yleensä hankalaa ja kallista. Näin ollen helpointa on huomioida värähtelyjen vaikutus jo kaavoitus- ja rakentamisvaiheessa. Lattian rakennesuunnittelussa tulee lattian tyyppi ja jänneväli valita siten, että resonanssissa värähtely jää asetettua värähtelyrajaa pienemmäksi. Tarkastelukohteen rakennusten kriittiset ominaistaajuudet ovat, Hz. (8- kerroksiet rakennukset, taulukko ). Mitatun värähtelyn taajuussisältöä on tarkasteltu kaikissa mittauspisteissä. Liitteessä on esitetty maan värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain eri mittaussuunnissa. Kuvista nähdään, että kohteessa värähtelyn taajuus jakautuu terssikaistoille siten, että hallitsevat taajuudet sijoittuvat lähietäisyydellä (0 m) 0, 0 ja 63 Hz terssikaistoille ja kauempana (0 ja 60 m) 0 Hz terssikaistalle. Kuvassa on tarkasteltu rungon vaakavärähtelyn ja lattian pystyvärähtelyn suuruutta resonanssitapauksissa /3 oktaavikaistoittain. Rakennusten runko ja lattia tulee suunnitella siten, että niiden ominaistaajuus ei satu värähtelyn dominoivalle taajuusalueelle. Koska ehdon v w 0,3 mm/s ylittävät ainoastaan resonanssitaajuudet 0 63 Hz, ja alueelle on suunniteltu 8-kerroksisia kerrostaloja, eivät resonanssitaajuudet osu rakennusten ominaistaajuusalueelle. Lisäksi alueelle on suunniteltu -kerroksia rakennuksia, joille resonanssimitoitusta ei tarvitse tehdä. Näin ollen resonanssia ei tarvitse kohteessa erikseen huomioida rungon tai lattian rakennussuunnittelussa. Taulukko. Kokemusperäiseen tietoon (VTT 008) perustuva rakennuksen kerrosluvun vaikutus rakennuksen ominaistaajuuteen. Kerrosten lukumäärä Terssikaistan keskitaajuus (Hz), 3, ei resonanssimitoitusta ½- X X X X 3 X X X X X X X X X X X X 6-7 X X X X 8 X X X 9- X X

11 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS 7 Kuva. Kortteli 76, Pori, Rungon ja lattian resonanssitaajuuksien spektrit suurimmillaan 0 m etäisyydellä radasta.

12 8 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS 6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET JATKOTOIMENPI- TEIKSI Raportissa tehdyt arviot perustuvat alueen maaperä- ja liikennetietoihin. Alustavissa suunnitelmissa rakennukset on sijoitettu lähimmillään n. 3 m etäisyydellä radasta. Tutkimusten perusteella junaliikenteen aiheuttamat tärinät ylittävät suositusarvot uusissa rakennuksissa ihmisen häiriöksi kokemalle tärinälle alle 3 m etäisyydellä radasta. Mikäli rakennuksia ei tuoda 3 m lähemmäs rataa, ei tärinän vaimentamista tarvitse erikseen huomioida rakennussuunnittelussa. Mikäli rakennuksia halutaan tehdä lähemmäs rataa kuin edellä esitetyt etäisyydet, on joko rakennukseen tai rakennuksen ja radan väliin tehtävä erityinen tärinänvaimennusrakenne, jotta esitettyihin ohjearvoihin on mahdollista päästä.

13 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS 9 LÄHDEVIITTEET NS 00 VTT 0 VTT 0 VTT 008 VTT 006 VTT 00 VTT 00 Norwegian Standard NS 876.E. Vibration and shock. Measurement of vibration in buildings from landbased transport and guidance to evaluation of its effects on human beings. Lysaker: Standards Norway. 30 s. Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius. Tutkimusraportti VTT-R Espoo. 33 s. + liitteet s. Ohjeita liikennetärinän arviointiin. VTT Tiedotteita 69. Espoo. 3 s. + liitteet 9 s. Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi. VTT Tiedotteita. Espoo. 9 s. + liitteet 69 s. Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta. VTT Tiedotteita 78. Espoo. 0 s. + liitteet s. Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin Vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen

14 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS LIITTEET LIITE LIITTEET..3 LIITE 3 LIITE... LIITE.3... Värähtelyluokan C alueet asuin- ja toimistorakennuksilla tehtyjen tärinämittausten suurinta mittaustapahtumaa kolmessa eri mittaussuunnassa, mittauspisteissä 3. Mittausherätteet aiheuttanut junaliikenne Laskennallinen tärinän leviäminen asuinrakennuksilla nykytilanteessa Laskennallinen tärinän leviäminen toimistorakennuksilla nykytilanteessa LIITEET..3 Mittaustuloksista lasketut taajuuspainotetut värähtelyspektrit sekä rungon ja lattian resonanssia kuvaavat spektrit mittauspisteissä 3

15

16 Mittauspiste MP Etäisyys rataan 0 m Heilahdusnopeuden huippuarvot (mm/s) Pystysuunta, V Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max : ,03 0,030 0,09 0,038 0,0999 0,09 0,73 0,36 0,996 0,798 0,36 0, , : ,0 0,08 0,08 0,03 0,063 0,098 0,9 0,873 0,09 0,330 0,66 0, , : ,037 0,0 0,06 0,039 0,073 0,08 0,37 0,68 0,60 0,69 0, 0, , : ,00 0,07 0,067 0,008 0,0789 0,0896 0,69 0, 0,889 0,86 0,099 0, , : ,039 0,00 0,0 0,030 0,063 0,078 0,096 0,38 0,86 0,88 0,089 0, , : ,03 0,038 0,0309 0,0390 0,097 0,067 0,0760 0,33 0, 0,3 0, , : ,03 0,037 0,08 0,0 0,00 0,069 0,077 0,93 0,66 0,637 0,60 0,07 0, , : ,07 0,0 0,0 0,037 0,0878 0,0787 0, 0,099 0,386 0,0 0,077 0, , : ,0 0,0 0,03 0,089 0,0683 0, 0,38 0,37 0,87 0,0387 0, , : ,06 0,079 0,0 0,078 0,06 0,03 0,0333 0,0 0,7 0, 0,088 0,036 0, , : ,079 0,03 0,00 0,039 0,067 0,093 0,6 0,98 0,0708 0, , : ,038 0,037 0,069 0,0 0,0667 0,098 0,38 0,37 0,76 0,7 0,08 0, , : ,03 0,0303 0,0 0,088 0,06 0,0668 0,0797 0,083 0,330 0,3783 0,63 0,066 0, , : ,06 0,03 0,007 0,08 0,086 0,09 0,7 0,3 0,389 0,688 0,070 0, , : ,036 0,08 0,060 0,03 0,03 0,07 0,077 0,0733 0,76 0,38 0, 0,088 0, ,93 Keskiarvo 0,97 Keskihajonta 0,7 Värähtelyn tunnusluku v max,9 0,909 Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta, T Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max : ,0 0,06 0,0 0,0 0,093 0,378 0, ,998 0,069 0, , : ,039 0,030 0,033 0,07 0,6 0,37 0,3 0,97 0,0680 0, , : ,06 0,09 0,039 0,07 0,066 0,330 0,3 0,696 0,363 0,098 0, , : ,06 0,00 0,07 0,067 0,6 7 0,869 0,79 0,073 0, , : ,03 0,00 0,03 0,00 0,090 0,393 0,336 0,08 0, , : ,03 0,08 0,06 0,086 0,086 0, ,96 0,39 0,06 0, , : ,073 0,037 0,07 0, 0,8 0, 0,336 0,09 0, , : , ,063 0,06 0,069 0,9 0,7 0,0 0,7 0,083 0, , : ,00 0,0 0,06 0,330 0,8 0,936 0,336 0,08 0, , : , ,03 0,0 0,007 0,00 0, 0,88 0,3 89 0, , : ,0 0,0 0,0693 0, 0, 0,38 0,60 0,06 0, , : ,033 0,08 0,06 0,086 0,83 0,0 0,873 0,9 0,08 0, , : ,060 0,0 0,09 0,0838 0,6 0,368 0,6973 0,7 0,067 0, , : ,0 0,03 0,007 0,0396 0,0796 0,097 0,77 0,3333 0,877 0,33 0,0 0, , : ,0 0,037 0,07 0,0686 0, 0, 0, , ,90 Keskiarvo 0,68 Keskihajonta 0,7 Värähtelyn tunnusluku v max,9,07 Radan suuntainen vaakasuunta, L Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max : ,03 0,0 0,06 0,033 0,089 0,79 0,6 0,6 37 0, , : ,0 87 0,039 0,08 0,03 0,0837 0,67 0,66 0,70 0,6 0, , : ,0 87 0,093 0,038 0,070 0,0803 0,70 0,80 0,868 0,03 0, , : ,03 0,067 0,090 0,0 0,8 9 0,37 0,799 0,8 0, , : ,09 0,07 0,03 0,03 0,0690 0,0867 0,098 0,93 0,9 0, , : ,07 0,08 0,096 0,0378 0,0639 0,9 0,6 0,37 0,763 0, : ,0 0,03 0,07 0,0908 0,39 0,36 0,9 0,3 0, , : ,07 0,039 0,8 0,8 0, 0, 0,87 0, , : ,0 0,0 0,08 0,03 0,0 0,0686 0, 0,3 0,7 0, , : ,07 0,06 0,039 0,039 0,083 0,088 0, 0,93 0, , : ,0 0,0 0,09 0,097 0,39 0,0903 0,8 0,630 0, , : ,0 0,08 0,000 0,077 0,06 0, 0,638 0,06 0, 0,37 0,079 0, , : ,00 0,09 0,08 0,033 0,060 0,08 0,86 0,7 0,0 0,77 0,09 0, , : ,09 0,0388 0,03 0,073 0,3 36 0,88 0,390 0,089 0, , : ,0 0,0 0,03 0,0386 0,086 0,83 0,9 0,36 0, 0,00 0, ,6 Keskiarvo 0, Keskihajonta 0,7 Värähtelyn tunnusluku v max,9 0,70

17 Mittauspiste MP Etäisyys rataan 39 m Heilahdusnopeuden huippuarvot (mm/s) Pystysuunta, V Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max..07 7: ,03 0,0 0,06 0,03 0,039 0,000 0,083 0, 0,936 0,303 0,07 0,033 0, : ,03 0,03 0,069 0,067 0,0737 0,0687 0,7 0,0967 0,0369 0,030 0, , : ,06 0,000 0,09 0,037 0,0793 0, 0,990 0,63 0,0609 0,0 0, , : ,08 0,03 0,03 0,076 0,6 0 0,0869 0,03 0,069 0, , : ,030 0,000 0,06 0,0369 0,078 0,6 0, 0,6 0,07 0,037 0, , : ,03 0,009 0,089 0,03 0,063 0,93 0,7 0,083 0,03 0,033 0, , : ,0 0,07 0,03 0,07 0,079 0,3 0,999 0,097 0,0680 0,036 0, , : ,0 0,070 0,03 0,037 0,076 0,33 0,9 0,8 0,067 0,0379 0, , : ,00 0,0 0,09 0,07 0,0789 0,9 3 0,098 0,0 0,000 0, , : ,03 0,0 0,037 0,00 0,07 0, 0,989 0,098 0,087 0,0366 0, , : ,086 0,087 0,09 0,036 0,083 0,68 0,0 0,0888 0,0606 0,030 0, , : ,066 0,099 0,0 0,08 0,07 0,70 0,868 0,08 0,063 0,033 0, ,..07 0: ,03 0,08 0,038 0,08 0,078 0,6 6 0, 0,0783 0,039 0, , : ,07 0,03 0,067 0,037 0,088 0,7 3 0,09 0,0707 0,037 0, , : ,03 0,07 0,036 0,033 0,070 0, 0,969 0,0906 0,06 0,0 0, ,69 Keskiarvo 0,79 Keskihajonta 0,00 Värähtelyn tunnusluku v max,9 0,36 Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta, T Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max..07 7: ,0 96 0,078 0,09 0,033 0,070 0, , : ,0 0,0 0,03 0,00 0,030 0,07 0,08 0, , : ,087 0,0309 0,090 0,08 0, , : ,0 0,07 0,073 0,037 0,0 99 0, , : ,06 0,00 0,07 0,09 0,060 0,063 0, , : ,03 0,06 0,08 0,06 0,060 0, , , : ,0 0,09 0,08 0, , : ,0 0,08 0,03 0,086 0,030 0, , : ,0 0,07 0,067 0,097 0,0 0,0 0, , : ,0 0,07 0,070 0, , : ,06 0,09 0,0 0,06 0, , : ,00 0,080 0,06 0, , : ,07 0,060 0,07 0,069 0, , : ,0 0,06 0,030 0,090 0,0 0, , : ,07 0,0 0,00 0,08 0,037 0, ,0 Keskiarvo 0,0 Keskihajonta Värähtelyn tunnusluku v max,9 0,0 Radan suuntainen vaakasuunta, L Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max..07 7: ,090 0,03 0,0 0,093 0, , : ,03 0,07 0,09 0,06 0, , : ,039 0,03 0,0 0,08 0, , : ,08 0,00 0,079 0,0 0, , : ,03 0,06 0,0 0,03 0,076 0,06 0,0 0, , : ,06 0,06 0,06 0,087 0, , : ,09 0,08 0,09 0,09 0, , : ,0 0,00 0,0 0,038 0, , : ,033 0,08 0,086 0,0 0,036 0,0 98 0, , : ,07 0,07 0,00 0,08 0, , : ,0 0,07 0,00 0,07 0, , : ,037 0,03 0,09 0,080 0, , : ,03 0,003 0,0 0,069 0,060 0, , : ,0 0,09 0,07 0,06 0, , : ,09 0,037 0,098 0,09 0, ,00 Keskiarvo 0,06 Keskihajonta Värähtelyn tunnusluku v max,9 0,0

18 Mittauspiste MP 3 Etäisyys rataan 8 m Heilahdusnopeuden huippuarvot (mm/s) Pystysuunta, V Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max..07 7: ,09 0,00 0,088 0,003 0,0 0,030 0,008 0,068 0,0777 0,0 0,0369 0, , : ,06 0,09 0,098 0,08 0,037 0,0398 0,033 0,08 0,03 0,0 0, , : ,0 0,088 0,08 0,093 0,00 0,068 0,06 0,08 0,03 0, , : ,0 0,07 0,03 0,063 0,0380 0,0968 0,036 0, , : ,06 0,099 0,0 0,066 0,030 0,073 0,83 0,0 0,09 0, , : ,0 0,09 0,083 0,0307 0,0397 0,0 0,3 0,09 0, , : ,03 0,088 0,037 0,0366 0,0908 0,00 0,09 0, , : ,0 0,03 0,03 0,037 0,09 0,0 0,08 0,036 0,036 0, , : ,08 0,069 0,03 0,036 0,033 0,06 0,0788 0,000 0,070 0, , : ,09 0,0 0,086 0,06 0,0339 0,0 0,087 0,079 0,0380 0, , : ,0 0,07 0,0 0,0 0,0370 0,038 0,0988 0,007 0,078 0, , : ,06 0,09 0,03 0,038 0,038 0,083 0,0396 0,08 0, , : ,09 0,09 0,070 0,0337 0,038 0,0667 0,0878 0,0 0,038 0, ,..07 : ,088 0,067 0,030 0,00 0,06 0,08 0,0 0,038 0, , : ,06 0,076 0,09 0,08 0,00 0,087 0,089 0,033 0, , Keskiarvo 0,3 Keskihajonta 8 Värähtelyn tunnusluku v max,9 0,6 Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta, T Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max..07 7: ,0 0,03 0,07 0,03 0, , : ,038 0,0 0,036 0,06 0,03 0, , : ,037 0,08 0,08 0, , : ,033 0,00 0,00 0, , : , ,03 0,063 0,0 0,08 0, , : , ,09 0,00 0,03 0,030 0, , : ,03 0,03 0,03 0, , : ,07 0,038 0,076 0,036 0, , : ,036 0,066 0,008 0,038 0, , : ,0 0,03 0,09 0,03 0, , : ,06 0,06 0,00 0, , : ,08 0,0 0, , : ,03 0,03 0,06 0, , : , ,07 0,066 0,08 0,0 0, , : ,033 0,0 0,008 0, ,0 Keskiarvo 0,038 Keskihajonta 3 Värähtelyn tunnusluku v max,9 0,0 Radan suuntainen vaakasuunta, L Taajuus, Hz,0,3,0, 3,,0,0 8,0,0, 6,0 0,0,0 3, 0,0 0,0 63,0 80,0 0,0,0 60,0 00,0 0,0 3,0 v max..07 7: ,089 0, , : , , , : , , : ,0 0,066 0, , : ,0 0,06 0, , : ,08 0,09 0, , : ,0 0, , : ,08 0,07 0, , : , , : , , : ,03 0, , : ,0 0, , : ,099 0, , : ,0 0,08 0, , : ,07 0, ,033 Keskiarvo 0,08 Keskihajonta 3 Värähtelyn tunnusluku v max,9 0,033

19 Pori, mitattu junaliikenne Junatyyppi PAINO (t) PITUUS (m) suunta..07 7:0 henkilö/sr 9 pori..07 0: tavara/dv diesel 79 7 pori..07 3:36 henkilö 9 pori :0 henkilö/sr 36 tampere : tavara/dv diesel 3 93 pori :3 henkilö/sr 9 pori : henkilö/sr 9 pori :3 henkilö/sr 9 pori : henkilö/sr 9 pori : henkilö/sr 9 tampere :36 henkilö/sr 9 pori :7 henkilö/sr 9 pori : henkilö/sr 9 tampere :6 henkilö/sr 9 pori : henkilö/sr 9 tampere : henkilö/sr 9 pori : henkilö/sr 9 pori..07 0: henkilö/sr 9 pori..07 0: henkilö/sr 9 pori..07 : henkilö/sr 9 pori :3 henkilö/sr 9 pori

20 RAUTATIELIIKENTEEN YMPÄRISTÖTÄRINÄN LASKENTA (asuinrakennukset) Kortteli 76, Riihiketo Versio / K.Koivisto Kunta Pori Rataosa Pori Km 3+0 Kohde Kortteli 76, Riihiketo Laskelman laatija Kirsi Koivisto Pvm..07 TÄRINÄÄ JOHTAVA MAALAJI TARKASTELTAVAN JUNAN JA RADAN TIEDOT Painokairausvastus Junan kokonaispaino, G tn 3000 Junan nopeus, s km/h 0 Tärinää johtavan maakerroksen kokonais- Raiteiden määrä kpl paksuus radan ja tarkastelukohteen välillä m TARKASTELTAVA RAKENNUS LASKENNAN VÄRÄHTELYSUURE Käytettävä suure Kohteen etäisyys radan keskeltä Lisätietoja kohteesta m 0 Määritys mittausten perusteella TAVOITELTAVA TÄRINÄLUOKKA (ASUINRAKENNUKSET) SUOSITELTAVAT LASKENTAPARAMETRIT Värähtelyluokka Vertailuetäisyys, D 0 m 0 Vertailuheilahdusnopeus, v 0 mm/s 0,89 POIKKEAVAT VAHVISTUSKERTOIMET RAKENNUKSISSA Nopeuseksponentti, A -,00 Tärinäaltis rakennus (,0) - Etäisyyseksponentti, B -,7 Tavanomainen rakennus (,3) - Radan kunnosta johtuva kerroin, k R -,00 Ei-tärinäaltis rakennus (0,7) - Arviointiriskikerroin, A -,00 ENNUSTEARVOT TARKASTELUKOHTEESSA SUOSITUSARVOISTA POIKKEAVAT PARAMETRIT Heilahdusnop. taajuuspainotettu tehollisarvo Vertailuetäisyys, D 0 m Tärinäalttiissa rakennuksessa mm/s,788 Vertailuheilahdusnopeus, v 0 mm/s Tavanomaisessa rakennuksessa mm/s,63 Nopeuseksponentti, A - Ei-tärinäalttiissa rakennuksessa mm/s 0,67 Etäisyyseksponentti, B Radan kunnosta johtuva kerroin, k R - - ETÄISYYS RADASTA JOLLA TAVOITE TÄYTTYY Arviointiriskikerroin, A - Tavoiteltava värähtelyluokka (asuinrak.) C LASKENTAKERTOIMET TARKASTELUKOHTEESSA Tärinäalttiissa rakennuksessa m 60 Etäisyyskerroin k D =,00 Tavanomaisessa rakennuksessa m Junan nopeudesta johtuva kerroin k S =,00 Ei-tärinäalttiissa rakennuksessa m 3 Junan painosta johtuva kerroin k G =,00 Radan kunnosta johtuva kerroin k R =,00 Maaperän ominaistaajuus Hz 6,7 Arviointiriskikerroin A =,00,00 TÄRINÄN ENNUSTETTU VAIMENEMINEN ANNETUISSA OLOSUHTEISSA Heilahdusnopeuden taajuuspainotettu tehollisarvo v_w (mm/s) 0,80 0,60 0, Ennuste - normaali rakennus Ennuste - tärinäaltis rakennus Ennuste - ei-tärinäaltis rakennus Ennuste -tarkasteltava kohde Tavoiteltava värähtelyluokka C (asuinrakennukset) Etäisyys raiteesta (m) Mittaus - maaperä, pystysuunta Mittaus - maaperä, rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta Mittaus - maaperä, radan suuntainen vaakasuunta Mittaus - rakennus, pystysuunta Mittaus - rakennus, rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta Mittaus - rakennus, radan suuntainen vaakasuunta

21 RAUTATIELIIKENTEEN YMPÄRISTÖTÄRINÄN LASKENTA (asuinrakennukset) Kortteli 76, Riihiketo Versio / K.Koivisto Kunta Pori Rataosa Pori Km 3+0 Kohde Kortteli 76, Riihiketo Laskelman laatija Kirsi Koivisto Pvm..07 VÄRÄHTELYN TUNNUSLUVUT MITTAUSTULOKSISTA MITTAUSTEN VÄRÄHTELYSUURE Käyrän sovitus: Etäisyys tärinälähteestä [m] Pystysuunta v_w,9 [mm/s] Mittaukset maaperästä Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta v_w,9 [mm/s] Radan suuntainen vaakasuunta v_w,9 [mm/s] Etäisyys tärinälähteestä [m] Pystysuunta v_w,9 [mm/s] Mittaukset rakennuksesta Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta v_w,9 [mm/s] Radan suuntainen vaakasuunta v_w,9 [mm/s] 0 0,89,06 0, ,3 0,0 0,0 8 0,3 0,0 0, Vertailupaino mitatuista junista, G 0 tn 3000 Vertailunopeus mitatuista junista, v 0 m/s 0 Mittauksista määritetty maaperän ominaistaajuus Hz OHJEARVOALUEIDEN SIJAINTI RADASTA (asuinrakennukset) Ei-tärinäaltis rakennus Tavanomainen rakennus Tärinäaltis rakennus Alue Etäisyys Etäisyys Etäisyys (m) (m) (m) D 30 0 C 3 60 B A H 0 E

22 RAUTATIELIIKENTEEN YMPÄRISTÖTÄRINÄN LASKENTA (toimistorakennukset) Kortteli 76, Riihiketo Versio / K.Koivisto Kunta Pori Rataosa Pori Km 3+0 Kohde Kortteli 76, Riihiketo Laskelman laatija Kirsi Koivisto Pvm..07 TÄRINÄÄ JOHTAVA MAALAJI TARKASTELTAVAN JUNAN JA RADAN TIEDOT Painokairausvastus Junan kokonaispaino, G tn 3000 Junan nopeus, s km/h 0 Tärinää johtavan maakerroksen kokonais- Raiteiden määrä kpl paksuus radan ja tarkastelukohteen välillä m TARKASTELTAVA RAKENNUS LASKENNAN VÄRÄHTELYSUURE Käytettävä suure Kohteen etäisyys radan keskeltä Lisätietoja kohteesta m 0 Määritys mittausten perusteella TAVOITELTAVA TÄRINÄLUOKKA (TOIMISTORAKENNUKSET) SUOSITELTAVAT LASKENTAPARAMETRIT Värähtelyluokka Vertailuetäisyys, D 0 m 0 Vertailuheilahdusnopeus, v 0 mm/s 0,89 POIKKEAVAT VAHVISTUSKERTOIMET RAKENNUKSISSA Nopeuseksponentti, A -,00 Tärinäaltis rakennus (,0) - Etäisyyseksponentti, B -,7 Tavanomainen rakennus (,3) - Radan kunnosta johtuva kerroin, k R -,00 Ei-tärinäaltis rakennus (0,7) - Arviointiriskikerroin, A -,00 ENNUSTEARVOT TARKASTELUKOHTEESSA SUOSITUSARVOISTA POIKKEAVAT PARAMETRIT Heilahdusnop. taajuuspainotettu tehollisarvo Vertailuetäisyys, D 0 m Tärinäalttiissa rakennuksessa mm/s,788 Vertailuheilahdusnopeus, v 0 mm/s Tavanomaisessa rakennuksessa mm/s,63 Nopeuseksponentti, A - Ei-tärinäalttiissa rakennuksessa mm/s 0,67 Etäisyyseksponentti, B Radan kunnosta johtuva kerroin, k R - - ETÄISYYS RADASTA JOLLA TAVOITE TÄYTTYY Arviointiriskikerroin, A - Tavoiteltava värähtelyluokka (toimistor.) C LASKENTAKERTOIMET TARKASTELUKOHTEESSA Tärinäalttiissa rakennuksessa m 0 Etäisyyskerroin k D =,00 Tavanomaisessa rakennuksessa m 30 Junan nopeudesta johtuva kerroin k S =,00 Ei-tärinäalttiissa rakennuksessa m Junan painosta johtuva kerroin k G =,00 Radan kunnosta johtuva kerroin k R =,00 Maaperän ominaistaajuus Hz 6,7 Arviointiriskikerroin A =,00,00 TÄRINÄN ENNUSTETTU VAIMENEMINEN ANNETUISSA OLOSUHTEISSA Heilahdusnopeuden taajuuspainotettu tehollisarvo v_w (mm/s) 0,80 0,60 0, Ennuste - normaali rakennus Ennuste - tärinäaltis rakennus Ennuste - ei-tärinäaltis rakennus Ennuste -tarkasteltava kohde Tavoiteltava värähtelyluokka C (toimistorakennukset) Etäisyys raiteesta (m) Mittaus - maaperä, pystysuunta Mittaus - maaperä, rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta Mittaus - maaperä, radan suuntainen vaakasuunta Mittaus - rakennus, pystysuunta Mittaus - rakennus, rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta Mittaus - rakennus, radan suuntainen vaakasuunta

23 RAUTATIELIIKENTEEN YMPÄRISTÖTÄRINÄN LASKENTA (toimistorakennukset) Kortteli 76, Riihiketo Versio / K.Koivisto Kunta Pori Rataosa Pori Km 3+0 Kohde Kortteli 76, Riihiketo Laskelman laatija Kirsi Koivisto Pvm..07 VÄRÄHTELYN TUNNUSLUVUT MITTAUSTULOKSISTA MITTAUSTEN VÄRÄHTELYSUURE Käyrän sovitus: Etäisyys tärinälähteestä [m] Pystysuunta v_w,9 [mm/s] Mittaukset maaperästä Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta v_w,9 [mm/s] Radan suuntainen vaakasuunta v_w,9 [mm/s] Etäisyys tärinälähteestä [m] Pystysuunta v_w,9 [mm/s] Mittaukset rakennuksesta Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta v_w,9 [mm/s] Radan suuntainen vaakasuunta v_w,9 [mm/s] 0 0,89,06 0, ,3 0,0 0,0 8 0,3 0,0 0, Vertailupaino mitatuista junista, G 0 tn 3000 Vertailunopeus mitatuista junista, v 0 m/s 0 Mittauksista määritetty maaperän ominaistaajuus Hz OHJEARVOALUEIDEN SIJAINTI RADASTA (toimistorakennukset) Ei-tärinäaltis rakennus Tavanomainen rakennus Tärinäaltis rakennus Alue Etäisyys Etäisyys Etäisyys (m) (m) (m) D 0 30 C 30 0 B 3 60 A H 0 E

24 Taajuuspainotettu spektri, Mp - Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta Rungon vaakasuuntainen resonanssi, Mp - Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta 0,80 0,80 0,70 0,60 0,0 0,0 0, 0,70 0,60 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,3 0, 0, 0, 0,0,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0, Taajuuspainotettu spektri, Mp - Radan suuntainen vaakasuunta Rungon vaakasuuntainen resonanssi, Mp - Radan suuntainen vaakasuunta 0,80 0,70 0,60 0,0 0,0 0,,3, 3,,8 0, Taajuuspainotettu spektri, Mp - Pystysuunta Lattian resonanssi, Mp 0,80 0,80 0,70 0,60 0,0 0,0 0, 0,70 0,60 0,0 0,0 0,,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0,

25 0,3 Taajuuspainotettu spektri, Mp - Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta 0,3 Rungon vaakasuuntainen resonanssi, Mp - Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,3 0, 0, 0, 0,0 Taajuuspainotettu spektri, Mp - Pystysuunta 0,70,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0, Taajuuspainotettu spektri, Mp - Radan suuntainen vaakasuunta Rungon vaakasuuntainen resonanssi, Mp - Radan suuntainen vaakasuunta 0,3 0, 0, 0, 0,0,3, 3,,8 0, Lattian resonanssi, Mp 0,3 0, 0, 0, 0,0 0,60 0,0 0,0 0,,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0,

26 0,3 Taajuuspainotettu spektri, Mp 3 - Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta 0,3 Rungon vaakasuuntainen resonanssi, Mp 3 - Rataa vastaan kohtisuora vaakasuunta 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,3 0, 0, 0, 0,0 Taajuuspainotettu spektri, Mp 3 - Pystysuunta 0,3,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0, Taajuuspainotettu spektri, Mp 3 - Radan suuntainen vaakasuunta Rungon vaakasuuntainen resonanssi, Mp 3 - Radan suuntainen vaakasuunta 0,3 0, 0, 0, 0,0,3, 3,,8 0, Lattian resonanssi, Mp 3 0,3 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0,3, 3,,8 0,,3, 3,,8 0,

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 25.6.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 19.4.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA Vastaanottaja Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Päivämäärä 17.8.2015 RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI

Lisätiedot

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kunta Päivämäärä 6.6.2014 (täydennetty 2.7.2014) HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Viite 82141930 HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS OULUN ASEMATALO

TÄRINÄSELVITYS OULUN ASEMATALO Vastaanottaja Oulun Rakennusteho Oy Päivämäärä 21.9.2016 TÄRINÄSELVITYS OULUN ASEMATALO OULUN ASEMATALO Päivämäärä 21.9.2016 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll Säterinkatu 6 PL

Lisätiedot

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Muhoksen kunta Päivämäärä 24.2.2015 päivitetty 16.3.2016 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylä 25. 26.3.2015 Asko Talja, erikoistutkija VTT Lifetime management Machine

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, tärinäselvitys

Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, tärinäselvitys Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, Seinäjoen kaupunki Jussi Kurikka-Oja 6.2.2017 2 (10) 6.2.2017 Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 3 2 TÄRINÄN VOIMAKKUUDEN ARVIOINTI

Lisätiedot

SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Parikkalan kunta Päivämäärä 7..04 KOIRNIEMEN ASEMAKAAVA, PARIKKAA SEVITYS RAUTATIEII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 8490 KOIRNIEMEN ASEMAKAAVA, PARIKKAA SEVITYS RAUTATIEIIKENTEEN

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla NIVALAN KAUPUNKI Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla RAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30366P002 RAPORTTI 1 (11) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot... 1 2.1 Maaperä...

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 11.5.2012 ID-numero 384941 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO.

Lisätiedot

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NIVALA Nivalan yleiskaava Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 20968 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki LIITE 8b Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 8.6.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI-

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NAKKILA Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 11420 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8b Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 4.12.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.213 SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys.A.6.07 Muutokset.6.07 Rev A: Tarkennettu suosituksia..07 Alkuperäinen selvitys .A.6.07 (9) Kempeleen taajaman osayleiskaava SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset 16WWE1124 23.06.2011 Päivitetty 10.1.2012 Temotek Oy Teknologiantie 4F 90590 OULU Kortteli 61, Muhos SISÄLLYS Kortteli 61, Muhos 16WWE1124 SaL, MiK 23.6.2011 i Sivu 1. TOIMEKSIANTO 1 2. RAUTATIETÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulun kaupunki Asemakaavoitus 15.10.2009 PL 32 90015 Oulun kaupunki Oulun kaupunki Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulu Oulun kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 TÄRINÄMITTAUKSET...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 ID 573528 TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR4140 TÄR01 Sivu 1 (15) Janakkalan kunta Piia Tuokko Turku 13.4.2017 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Harvialan asemakaavoitus, Janakkala Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

HIEKKAHARJU 5 KAAVA-ALUE. SELVITYS JUNALIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA TÄRINÄSTÄ JA TÄRINÄVAIKUTUSTEN PIENENTÄMISMENETELMISTÄ

HIEKKAHARJU 5 KAAVA-ALUE. SELVITYS JUNALIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA TÄRINÄSTÄ JA TÄRINÄVAIKUTUSTEN PIENENTÄMISMENETELMISTÄ RAPORTTI JUNATÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vantaan kaupunki Heikki Pajunen Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: + 358 20 755 6275 Fax: 020 755 6201 kirsi.koivisto@ramboll.fi

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen 112 Tärinä Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen TÄRINÄSELVITYS Villa Breda, Kauniainen Mittaukset

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta Muhoksen Kunta Työ n:o 11011 PL 39 13.6.2011 91501 Muhos Muhoksen Kunta Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen Kunta 1 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 MITTAUSALUEEN

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 11 13101 Hämeenlinna Turku 22.5.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3507 TÄR01 Sivu 1 (14) Heini Peltonen Turku 25.6.2015 KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3322 TÄR01 Sivu 1 (12) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö Armi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 11.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Hennala,

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS TYÖ: 11073 2.11.2015 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS LEMPÄÄLÄN KESKUSTAN ASEMAKAAVA TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03-368 3322 www.taratest.fi (2) Sisällysluettelo 1 Tehtävä................ 3 2 Tärinäselvitys..............

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3379 TÄR01 Sivu 1 (11) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 21.1.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 7 Tärinä Raportti PR-TÄR3 Vihdin kunta Turku.2. Matti Hult Asematie 3 Sivu (7) + liitteet 030 Nummela RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju) ja vanhan kaavan

Lisätiedot

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS 110 Tärinä Raportti PR-TÄR1228-1 Järvenpään kaupunki Helsinki 14.8.2012 Ilkka Holmila Kaupunkiarkkitehti Sivu 1 (10) + liitteet (5) Seutulantie 12 04401 Järvenpää TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Perhelän

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe Työnro: 3409 Tilaaja: Porin kaupunki 3.10.2016 Muokattu versio 7.11.2016; yhteystiedot poistettu. LIIKENNETÄRINÄMITTUS Toinen vaihe Hallituskatu ja Maaherrankatu, Pori 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen yleistiedot:

Lisätiedot

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Tärinä Raportti PR TÄR1276 1 Sivu 1 (6) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2

NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.11.2012 NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2 NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-3 1(12) 14.5.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi Värähtelyselvitys,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281 Ylöjärven kaupunki Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 18.1.2013 /YMP30281 Ylöjärven Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 7 Loppuvuodesta

Lisätiedot

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto VSu 10129 OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä 1. Johdanto Hämeenlinnassa Hongiston alueella suunnitellaan asemakaavan muutosta. Alue on valtatie

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Kaksoisraide Liminka Oulu yleissuunnittelu Ympäristötärinän täydentävä tärinäselvitys Oulun alueella Tilausnumero/rataosa/projekti / 1901 / 99

Kaksoisraide Liminka Oulu yleissuunnittelu Ympäristötärinän täydentävä tärinäselvitys Oulun alueella Tilausnumero/rataosa/projekti / 1901 / 99 Ratahallintokeskus Kaksoisraide Liminka Oulu yleissuunnittelu Ympäristötärinän täydentävä tärinäselvitys Oulun alueella Tilausnumero/rataosa/projekti 295071 / 1901 / 99 Raportti 11.1.2010 Geomatti Oy,

Lisätiedot

PORIN MATKAKESKUSHANKE TÄRINÄSELVITYS

PORIN MATKAKESKUSHANKE TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Porin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510025834 PORIN MATKAKESKUSHANKE TÄRINÄSELVITYS PORIN MATKAKESKUSHANKE TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 18.4.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386 ERILLISLIITE 4 Joensuun kaupunki Tekninen virasto Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys 23.7.2011 Geomatti Oy, työ 386 Näkymä tärinäselvitysalueelle. 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.......3 2. TÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR TÄR1274 1 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Anne Karvinen Jussilainen PL 126 15141 Lahti Turku 27.12.2013 MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 10. 17.12.2013

Lisätiedot

Oulun Sivakka Oy. Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ

Oulun Sivakka Oy. Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ JUNATÄRINÄ 16X289874-005 Oulun Sivakka Oy Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 TÄRINÄMITTAUKSET JA MITTAUSTULOKSET 2 3 RAUTATIETÄRINÄ JA SEN LEVIÄMINEN YMPÄRISTÖÖN 4 3.1 Tärinän

Lisätiedot

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä LIITE 12 Raportti 6835-3a 1(1) 5.12.216 TILAAJA: TEKIJÄT: Rakennusliike Lapti Oy Erno Ruotsalainen Itkonniemenkatu 15 75, Kuopio p. 4 822 2166 erno.ruotsalainen@lapti.fi Jarkko Punnonen DI, FISE A tärinä

Lisätiedot

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula 8.9.2006 Viite 82113693 Versio Pvm 8.9.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut JKO Ramboll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45

Lisätiedot

Vastaanottaja Joensuun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä NURMEKSENTIENPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

Vastaanottaja Joensuun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä NURMEKSENTIENPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.2.2017 NURMEKSENTIENPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOS TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella Airix Ympäristö Oy Työ n:o 11200 Mäkelininkatu 17A 27.11.2012 90100 OULU Airix Ympäristö Oy Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella

Lisätiedot

Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu Geomatti Oy työ 337

Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu Geomatti Oy työ 337 Oy VR-Rata Ab Rautatiesuunnittelu Rrs/Geo PL 488 11 Helsinki Seinäjoki Oulu-radan palvelutason parantaminen, ympäristötärinämittaukset Ylivieska - Oulu 25.5.28 Geomatti Oy työ 337 Liminka, (kmv noin 727+),

Lisätiedot

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Raportti 5436-2b 1(15) 20.12.2012 Raideliikenteen tärinäselvitys Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 5436-2b 20.12.2012 Korjattu kappaletta 4 ratarakenteen vaimennusratkaisun

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjären kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päiämäärä 2/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Päiämäärä 10/02/2011 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3370 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Vesijärvenkatu 31c 15140 Lahti Turku 19.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tornator, Hennala,

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 1 (29) SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KESKUS ASEMAKAAVA-ALUE KORTTELI 481 YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELVITYS. Vastaanottaja Kauniaisten kaupunki Skanska Oy. Asiakirjatyyppi Raportti

KAUNIAISTEN KESKUS ASEMAKAAVA-ALUE KORTTELI 481 YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELVITYS. Vastaanottaja Kauniaisten kaupunki Skanska Oy. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Kauniaisten kaupunki Skanska Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.5.2011 KAUNIAISTEN KESKUS ASEMAKAAVA-ALUE KORTTELI 481 YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELVITYS KAUNIAISTEN KESKUS, KORTTELI 481 YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELVITYS

Lisätiedot

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus 114 Tärinä Raportti nro PR-TÄR1035 VR Yhtymä Oy Tilaaja: Lasse Kajander Turku 21.6.2007 VR Yhtymä Oy Sivut 1 (14) + 5 liitettä PL 488 00101 Helsinki Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus Kohde: Sorinkatu

Lisätiedot

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-6a 1(17) 14.1.2009 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, MÄNTSÄLÄ TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Vastaanottaja Mäntsälän kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, MÄNTSÄLÄ TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Vastaanottaja Mäntsälän kunta. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.5.2016 LUONNOS MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, MÄNTSÄLÄ TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS MUUTOS JA LAAJENNUS, MÄNTSÄLÄ TÄRINÄ-

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMASEUDUN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSEL- VITYS

JOENSUUN ASEMASEUDUN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSEL- VITYS Vastaanottaja Joensuun kaupunki Päivämäärä..0 JOENSUUN ASEMASEUDUN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSEL- VITYS JOENSUUN ASEMASEUDUN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä..0 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvits Viite

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.1.2014

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.1.2014 LOIMAAN KAUPUNKI LIITE 1 1( 4) Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.1.2014 AK 0182 Keskustan kortteli 6, osa korttelista 2 ja katualuetta Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta.

Lisätiedot

RISE KAMPUS, JYVÄSKYLÄ

RISE KAMPUS, JYVÄSKYLÄ Vastaanottaja Jykes Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Päivämäärä 31.03.2016 RISE KAMPUS, JYVÄSKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS, TÄRINÄSELVITYS RISE KAMPUS, JYVÄSKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 31.3.2016

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 Lausunto Ihalaisen kaivoksen tärinävaikutuksista Geomatti Oy, työ 392 17.6.2016 2 1. Taustaa Lausunnossa

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunto 4580-2b 1(15) Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 4580-2b Runkomelun raja-arvoksi muutettu L prm = 35 db. Päivitetty

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius

Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04703-14 Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius Kirjoittajat: Asko Talja, Jouko Törnqvist Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (58) Alkusanat Ohjeen

Lisätiedot

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 120 Tärinä Raportti PR-TÄR1174 Hyvinkään kaupunki Helsinki 2.5.2011 Tekninen keskus Suutarinkatu 2 Sivu 1 (20) + liitteet (48) 05801 Hyvinkää HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Hyvinkään

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA Asko Talja. Ohjeita liikennetärinän arviointiin

VTT TIEDOTTEITA Asko Talja. Ohjeita liikennetärinän arviointiin VTT TIEDOTTEITA 2569 Asko Talja Ohjeita liikennetärinän arviointiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2569 Ohjeita liikennetärinän arviointiin Asko Talja ISBN 978-951-38-7685-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Lauri Uotinen 12.12.2008 1 2008 19.5. 26.11. 6 kk 2009 2 3 P 4 5 6 7 12 % 15 % 11 % 156 s. 7 % 13 % 9 % 17 % 8

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a Raportti 4557-1a Tärinä- ja runkomeluselvitys Pentinpelto, Parkano Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4557-1a Ensimmäinen versio Raportti 4557-1a 2(11) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen Lyöntipaalutustärinä Tärinä on hukkaan mennyttä energiaa Tärinä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot