DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA"

Transkriptio

1 Pääjohtajan viesti DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Samuel R. Allen Pääjohtaja Vuosi 2009 jää historiaan John Deeren merkittävänä onnistumisten vuotena. Vaikka maailmantalouden tilanne oli huonoin vuosikymmeniin ja myynti heikkeni prosentuaalisesti enemmän kuin yhtenäkään vuotena yli 50 vuoteen, pystyimme pitämään tuloksemme vahvasti voitollisena sekä vahvistamaan talous- ja likviditeettiasemaamme. Toimme markkinoille edistyksellisiä uusia tuotteita ja veimme John Deeren vahvan brändin yhä useammille alueille maailmassa. John Deeren varainhallinnassa on jälleen tapahtunut edistystä, ja yhtiö on etsinyt edelleen entistä tehokkaampia toimintatapoja. Deere myös teki merkittäviä investointeja, joilla yhtiö pyrkii laajentamaan valmistuskapasiteettiaan ja liiketoimintansa koostumusta. Tämän ansiosta yrityksellä on hyvät valmiudet hyötyä tulevasta markkinakasvusta ja pidemmällä tähtäimellä myös lupaavista makrotaloudellisista trendeistä. Deeren vuoden 2009 nettotulos oli 873 miljoonaa dollaria kokonaisliikevaihdon ollessa 23,1 miljardia dollaria. Tulokseen sisältyi noin 330 miljoonan dollarin kustannukset liikearvon alaskirjauksesta ja työntekijöiden vapaaehtoisen irtisanoutumisen ohjelmasta. Nettotulos pieneni 57 prosenttia ja liikevaihto 19 prosenttia. Tuloksen heikentyminen ei koskaan ole hyvä asia. Vuonna 2009 John Deere teki kuitenkin haastavissa taloudellisissa olosuhteissa historiansa kahdeksanneksi parhaan tuloksen. Tästä saamme kiittää sitä, että olemme kehittäneet entistä joustavamman kulu- ja omaisuusrakenteen keskittyen samalla auttamaan asiakkaita parantamaan omaa tulostaan ja tuottavuuttaan. Yrityksemme kassavirta oli jälleen vahva. Toiminnan nettokassavirta ylsi lähes 2 miljardiin dollariin. Tämä riitti helposti merkittävän investointiprojektien määrän rahoittamiseen ja ennätyksellisten osinkojen maksamiseen osakkeenomistajille. Deeren viime vuosien taloudellinen menestys kertoo suurelta osin siitä, että olemme onnistuneet tekemään entistä parempaa tulosta suhteellisen vähäisellä omaisuudella. Olemme jo jonkin aikaa kehittäneet kustannus- ja omaisuusmallia, jonka tavoitteena on, että kukin liiketoimintamme osa-alue peittää omat pääomakustannuksensa ja siten tuottaa osakkeenomistajille kertyvää lisäarvoa (SVA, Shareholder Value Added) jopa huonoimmilla markkinoilla. Vuonna 2009 laiteliiketoimintamme tuottama SVA oli positiivinen, vaikka olosuhteet metsäalalla, nurmenhoidon alalla sekä tiettyjen maatilalaitteiden markkinoiden osa-alueilla olivat haasteelliset. Vaikka laiteliiketoiminnan tulos laski, uusi maatalous- ja nurmenhoitoyksikkö Agriculture & Turf (A&T) teki vaikeassa taloustilanteessa hyvää tulosta. Tämä johtui pääosin vahvasta laitemyynnistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. A&T:n liikevoitto oli 1,4 miljardia dollaria ja SVA 441 miljoonaa dollaria. Sen omaisuudenhallinta oli tehokasta ja asiakaspalvelu korkealaatuista. Muista liiketoimintayksiköistämme Construction & Forestryn (C&F) liiketulos oli tappiollinen. Se teki kuitenkin hyvää tulosta ottaen huomioon sen markkinoiden ennennäkemättömän alamäen. C&F toi markkinoille edistyksellisiä uusia tuotteita, laajensi toimintaansa uusille alueille ja kasvatti markkinaosuuttaan keskeisissä tuoteryhmissä. Liikevaihto (miljoonaa dollaria) Liikevoitto (miljoonaa dollaria) Nettovoitto (miljoonaa dollaria) $ $ $ $ $ $ $ $ 873 $ 1

2 John Deeren 3E-sarjan traktorit (kuvassa 3038E) on varustettu korkealuokkaisilla toiminnoilla nostamatta hintaa pilviin. Ne ovat helppokäyttöisiä traktoreita, joiden ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi hydrostaattinen voimansiirto ja sähköhydraulisesti käytettävät itsenäiset voimanottolaitteet. Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi suurempi moottorin teho ja kuormaajan nostokapasiteetti. Osana yrityksen historian suurinta golfkenttälaitteiden lanseerausta on tuotu markkinoille 7500 E-Cut -ruohonleikkuri. Se on yksi kolmesta uudesta peliväylämallista, jotka perustuvat hybriditeknologiaan. Ne ovat entistä tehokkaampia mutta hiljaisempia ja polttoaineen käytöltään taloudellisempia. Sähkötoimiset leikkuuyksiköt vähentävät alttiutta hydraulisille vuodoille. Rahoitustoiminnalta vahvaa tukea Viime vuoden tulosta oli omalta osaltaan parantamassa myös John Deere Credit, jonka tulos pysyi voitollisena. Tärkeää oli myös, että se pystyi edelleen tarjoamaan rahoitusta laitteita hankkiville asiakkaillemme. Tämä oli merkittävä saavutus monien rahoitusyhtiöiden varojensaantiongelmien valossa. Saimme rahoitusta edullisilla ehdoilla jopa maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana. Pystyimme antamaan lainaa noin 9 miljardia dollaria rahoittaen käytännössä kaikki seuraavana vuonna erääntyvät velat. Tämä menestys johtui suurelta osin konservatiivisesta pääomarakenteesta sekä rahoitusliiketoimintamme pitkästä pienten luottotappioiden historiasta ja arvopaperisalkun korkeasta laadusta. Vuoden 2009 merkittäviin tapahtumiin kuului myös maatalouslaitteiden sekä yritys- ja kuluttajalaiteliiketoimintojen yhdistäminen. Yksikön viralliseksi nimeksi annettiin viime vuoden puolivälissä Worldwide Agriculture and Turf. Uuden organisaation koko maailmaa koskevassa toimintamallissa hyödynnetään yhteisiä prosesseja, standardeja ja resursseja. Yksikön odotetaan tuottavan vähintään 50 miljoonan dollarin vuotuiset säästöt. Yhtä merkittävää on, että entistä virtaviivaisempana ja asiakaskeskeisempänä yksikkönä A&T voi toimia aiempaa joustavammalla ja tehokkaammalla tavalla. Ohjausperiaatteet keskeisessä asemassa Tämä on ensimmäinen viestini sijoittajille Deeren pääjohtajana. Sain kunnian tulla valituksi pääjohtajaksi yrityksen johdon päätöksellä viime kesänä. Olen toiminut yrityksen tärkeimmissä liiketoiminnoissa 34 vuoden ajan. Edeltävässä tehtävässäni toimin Construction & Forestry -divisioonan johtajana. Pääjohtajana olen edelleen täysin sitoutunut yrityksemme ohjausperiaatteisiin painottaen rehellisyyden, laadun, sitoutumisen ja innovoinnin tärkeyttä kaikessa työssä. Aion myös pitää kiinni panostuksestamme SVA-malliin ja vahvistaa sitä sekä jatkaa keskittymistämme sijoitetun pääoman tuoton maksimointiin. Kukaan johtaja ei pysty olemaan tehokkaampi kuin häntä ympäröivät henkilöt. Tukenani on onneksi kokeneiden johtajien osaava ryhmä, jolta saan asiantuntevaa tukea ja neuvoja. He kaikki ovat uskollisia yrityksen arvoille ja tahdolle palvella asiakkaita, työntekijöitä, sijoittajia ja muita osakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. On myös paikallaan lausua kiitokset edeltäjälleni Bob Lanelle, joka johti yritystä pääjohtajana ansiokkaasti yhdeksän viime vuoden ajan. Ymmärryksellään ja tinkimättömyydellään Bob johdatti John Deeren täysin uudelle tasolle taloudellisen menestyksen ja tulevaisuuden näkymien suhteen. Hänen johtajuutensa ja erityisesti hänen kykynsä sitouttaa ja inspiroida lahjakkaita työntekijöitä ja johtajia ovat saattaneet yhtiön hyvään asemaan, jossa se pystyy toimimaan nykyisessä maailmantalouden vaikeassa tilanteessa ja on valmis tarttumaan tulevaisuutemme kannalta tärkeisiin pitkän aikavälin trendeihin. Myötätuulet muokkaavat suunnitelmia Nykyinen talouden lama ei ole juuri hiljentänyt makrotaloudellisia myötätuulia, jotka tarjoavat kasvun mahdollisuuksia. Vaikka maapallon väkiluvun kasvu on hiljattain hidastunut, ihmisten määrä kasvaa edelleen noin ruokittavan suun päivävauhdilla. Ennusteiden mukaan maapallon väkiluku on vuonna 2050 noin 3 miljardia nykyistä suurempi. Yhtä merkittävää 2

3 on, että keskiluokan kasvu vie ruoan ja energian, kuten etanolin kaltaisten biopolttoaineiden, tarpeen aivan uudelle tasolle. Kulutuksen lisääntyessä tärkeiden maataloustuotteiden varastot kaikkialla maailmassa ovat kutistuneet suhteessa käyttöön lähes ennätyksellisen niukoiksi. Joidenkin arvioiden mukaan maataloustuotannon tulee kysynnän tyydyttämiseksi kaksinkertaistua vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä tulee varmasti vaatimaan maataloustuotannolta entistäkin parempaa tehokkuutta. Tällaiset myönteiset trendit mitä todennäköisimmin näkyvät edistyksellisten maatalouskoneiden myynnin kasvuna ja ovat hyödyksi myös muille liiketoimintamme osa-alueille. Väestön lisääntynyt määrä ja vauraus ei lisää vain ruoan kysyntää vaan myös asuntojen ja globaalin infrastruktuurin tarvetta, mikä puolestaan tukee maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiä. Maailmanlaajuinen lama voi hidastaa tätä kehitystä. Uskomme kuitenkin näiden muutosten toteutumiseen ja siihen, että niillä on suuri ja erittäin edullinen merkitys John Deeren tulevaisuudelle. Tavoitteena enemmän lisäarvoa osakkeenomistajille John Deere -brändin tutuksi tekeminen yhä laajemmille kansainvälisille markkinoille on edelleen yksi tärkeimpiä tavoitteitamme. Viime vuonna lama heikensi Deeren myyntiä Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella. Muun maailman osuus koko laitemyynnistämme oli silti 37 prosenttia, ja myynti näissä maissa on yli kaksinkertaistunut tällä vuosikymmenellä. Viime vuonna julkistettiin tai käynnistettiin monia tärkeitä projekteja, joiden tavoitteena on kasvattaa myyntiä koko maailmassa. Näihin lukeutuu uusi tuotanto- ja varaosakeskus, jonka toiminta on määrä aloittaa Venäjällä vuonna Intiaan perustimme yhteisyrityksen, joka valmistaa kaivinkoneita ja nelirenkaisia kuormaajia. Nämä investoinnit ovat jatkoa edellisille investoinneillemme, jotka ovat merkittävällä tavalla kasvattaneet kapasiteettiamme ja markkinointivoimaamme maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoiman laajentaminen sekä uusien ja lupaavien liiketoimintojen käynnistäminen ovat olennaisen tärkeitä kasvupyrkimyksillemme. Vuonna 2009 esittelemiämme tuotteita olivat esimerkiksi uudet tehokkaat rivikylvötraktorit sekä yhtiön historian suurin istuttaja ja tehokkain rehunkorjuukone. Deere toi markkinoille myös uuden tuoteryhmän: yritysasiakkaille tarkoitetut innovatiiviset sauvaohjattavat ruohonleikkurit. Lisäksi se lanseerasi suuren joukon golfkenttäleikkureita ja -kunnossapitolaitteita. Innovointi on ollut jo pitkään yrityksen vahvuus ja on edelleen keskeisenä suunnitelmissamme hankkia uusia asiakkaita ja hyödyntää myönteisiä talouden trendejä. Vuonna 2009 yhtiö sai monia kunnianosoituksia erittäin edistyksellisistä tuotteistaan ja tuotteidensa toiminnoista. Näitä olivat esimerkiksi Saksassa pidetyillä maailman suurimmilla maatalouskonemessuilla myönnetyt kuusi kunniamerkkiä. Yksi palkituista innovaatioista oli tulevaisuuden traktoreihin tarkoitettu ohjausmalli, joka parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta. Yritys jatkoi lisäksi asiakkaiden tehokkuusvaatimukset täyttävien mutta samalla entistä pienempipäästöisten moottorien kehittämistä. Joissakin vuoden 2011 malleissa tullaan käyttämään näitä moottoreita. Niin uusien kuin jo vahvan jalansijan saaneiden John Deeren tuotteiden menestyksen kannalta olennaista on kokeneista ja John Deere 1910E on yksi alan tehokkaimmista kuormatraktoreista. Se on erittäin nopea ja vahva kuormatraktori raskaiden kuormien siirtämiseen. Malli kantaa entiseen verrattuna kaksi tonnia painavampia kuormia ja on teholtaan, hydrauliikkapumpun kapasiteetiltaan ja vetovoimaltaan entistä vahvempi. E-sarjan koneissa on myös kääntyvät ja vakaavat ohjaamot, jotka parantavat tehokkuutta ja antavat käyttäjille paremman näkyvyyden työalueelle. 3

4 7030 E Premium -traktorit (kuvassa 7530E) ovat markkinoiden ensimmäiset traktorit, jotka on varustettu sähkö- ja hybridikoneisiin sopivalla integroidulla sähkönjako- ja virranhallintajärjestelmällä E Premium -sarjaa myydään pääasiassa Euroopassa, ja se palkittiin vuonna 2009 Isossa-Britanniassa innovaatiopalkinnolla. 318D on uusi helppokäyttöinen ja helposti huollettava pienkuormaaja, joka on yksi yhdeksästä erittäin tehokkaiden ja luotettavien D-sarjan pienkuormaajien ja pientelakuormaajien malleista. Sen ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi käyttömukavuuden ja tehokkuuden osalta paranneltu ohjaamo. ammattitaitoisista itsenäisistä jälleenmyyjistä koostuva verkosto. Deeren jälleenmyyjät tarjoavat tuotteillemme elintärkeää tukea ja auttavat meitä tuottamaan asiakkaillemme merkittäviä hyötyjä. Niin tärkeitä kuin myönteiset trendit ja tuottoisat laitteet John Deeren tulevaisuudelle ovatkin, niiden täyden vaikutuksen voi ymmärtää vasta, kun ne yhdistetään asialleen omistautuneiden jälleenmyyjien kanavaan. Toiminnallista osaamista edistävä strategia Huolellinen varainhallinta on edelleen keskeinen tekijä strategiassamme, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa entistä tasaisemmin. Yrityksen omaisuustehokkuus on parantunut merkittävästi viime vuosina, mutta viime vuoden onnistuminen ansaitsee erityishuomion. Myyntisaatavat ja varastot vähenivät 1,3 miljardilla eurolla, ja niiden osuus oli 24 prosenttia vuoden myynnistä. Osuus ei ole viime aikoina ollut kertaakaan näin pieni. Varastojen pitäminen sopivassa suhteessa jyrkkään myynnin vähenemiseen kertoo parantuvasta kyvystämme tasapainottaa tehdastuotantoa markkinoiden olosuhteiden mukaan. Tehokas pääomanhallinta on pitkälti tulosta sijoittamisesta parempaan tehokkuuteen ja siihen liittyvien toimintaprosessien ja -periaatteiden käyttöönotosta. Lähes kaikki valmistuslaitoksemme ovat nykyaikaistettuja, jotta ne pystyvät toimimaan tehokkaammin ja joustavammin. Yhtiö jatkoi viime vuonna traktoritehtaiden kapasiteetin tai työtilojen laajennuksia Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Kiinassa sekä Yhdysvaltain leikkuupuimuritehtaallaan. Merkittäviin tapahtumiin kuului myös kahden tärkeän valmistusjärjestelmän integrointi. Näin luotiin yksi ohjelma tehdastuotantoa ja tuotteiden laatua varten. Kaikkialla maailmassa yhtiön käytössä olevat vakioidut prosessit auttavat yhtiötä suoriutumaan liiketoimintojen monimutkaistuessa ja parantamaan yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja laatua. Vastuuntuntoinen yrityskansalainen John Deere suhtautuu vakavasti asemaansa yrityskansalaisena. Yhtiö ja John Deere Foundation ovat jatkaneet yhteistyötään monien arvostettujen organisaatioiden kanssa. Nämä organisaatiot pyrkivät helpottamaan maailman nälänhätää sekä edistämään koulutusta ja yhteisöissä tehtäviä parannuksia. Maailman nälänhädän helpottamiseen tähtäävät ratkaisut olivat vuonna 2009 edelleen John Deere Foundationin tärkein ohjelma. Aktiivista tukea jatkettiin KickStart Internationalille, joka suunnittelee ja jakaa Afrikan kotitarveviljelijöille tarkoitettuja käsikäyttöisiä keinokastelupumppuja, sekä mikrorahoitusta tarjoavalle Opportunity Internationalille. Yhdysvalloissa yhtiö lisäsi 4

5 Vuoden 2009 uutuus oli myös John Deere DB120, joka nostaa suurirunkoisten kylvökoneiden koon ja tuottavuuden uudelle tasolle. Tämä 48-rivinen 120 jalan levyinen kylvökone on John Deeren suurin malli. Sen palkittu tekniikka mahdollistaa kylvöyksiköiden tarkan hallinnan. Tämä auttaa pienentämään tuotantokustannuksia ja vähentää ylikylvämisen mahdollisuutta. rahoitusta paikallisille ruokapankeille ja auttoi käynnistämään tai laajentamaan opiskelijoiden rinkkaohjelmia, joissa toimitetaan ruokatarvikkeita yli köyhälle lapselle viikonloppuisin. Lisäavustuksia annettiin myös miljoonan dollarin arvosta United Way -organisaatioille merkittävissä Yhdysvaltain yksikköjen yhteisöissä. Yritys, sen työntekijät ja säätiö tekivät yhteensä kaikkiaan 5 miljoonan dollarin lahjoitukset United Waylle viime vuonna. Entä työntekijöiden turvallisuus? John Deeren toimitilat ovat maailman turvallisimpien joukossa, ja vuonna 2009 työntekijöidemme turvallisuus parani entisestään. Työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapahtumien määrä väheni entisestään ja oli historian alhaisimmalla tasolla. Illinois n hydrauliikkasylinteritehtaamme teki yhtiön historian ennätyksen: tehtaassa ei ole tapahtunut työkyvyttömyyttä aiheuttanutta onnettomuutta 14 peräkkäiseen vuoteen. Deeren toimintojen ympäristösaavutukset ja ympäristöystävällinen tilojenhoito jatkui esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntymisellä, mikä vähentää kasvihuonepäästöjä. Intian Punessa sijaitsevan tehtaamme katolle asennettiin aurinkokäyttöinen vedenlämmitysjärjestelmä vähentämään sähkönkulutusta. Osoittaen sitoutumista kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan Meksikon Torreonissa sijaitseva tehtaamme perusti alueen, jolla kierrätetään tehtaassa käytettäviä maaaineksia ekologisesti. Jatkoimme ympäristöä vähemmän kuormittavien ja luonnonresursseja säästävien tuoteratkaisujen kehittämistä. John Deere Waterin maankosteutta seuraavat anturit auttavat viljelijöitä hallitsemaan kastelutarpeensa paremmin ja käyttämään vettä järkevämmin. Uudet golfin peliväylien ja viheriöiden yhdistelmäleikkurit puolestaan kuluttavat entistä vähemmän polttoainetta, ovat hiljaisempia ja vähemmän alttiita hydraulisille vuodoille. Parempaa sitoutumista ja yhteistyötä Team Enrichmentin kautta John Deere kehittää työsuoritukseen perustuvaa yrityskulttuuria, jota yli työntekijästä koostuva sitoutunut henkilöstö eri puolilla maailmaa johdonmukaisesti tukee. Tämän toiminnan vaikutus näkyy selvästi myös tuloksessamme. Tässä mielessä yhtiön Team Enrichment -ohjelma kehittyi edelleen vuonna Edistämällä kansainvälisempää työympäristöä, johon kaikki tuntevat kuuluvansa, Team Enrichment auttaa yritystä houkuttelemaan parhaat, eri taustoista lähtöisin olevat henkilöt yhtiön palvelukseen sekä kehittämään heitä ja pitämään heidät yhtiössä. Kehittymistämme näiden tärkeiden asioiden saralla seurataan vuoden aikana yhtiössä käyttöön otetuilla mittareilla. Toisena keskittymiskohteena oli alueellisten Team Enrichment -neuvostojen huomaamien ratkaisujen integrointi toimintayksiköihin. Käytössä oli tiimiprosessi, joka vahvistaa sitouttavaa käyttäytymistä ja tukee kansainvälistä tiimi- ja yhteistyötä. Viime vuoden työntekijätutkimus kertoi laajasta kehittymisestä tärkeillä sitoutumisen osa-alueilla korostaen johtajan ja työntekijän välisen suhteen parantamisen tärkeyttä. Deere sai myös tunnustusta keskittymisestään työntekijöiden kehittämiseen tulevaisuuden liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseksi. Yhtiön työ johtajuuden kehittämiseksi arvostettiin 14. sijalle koko maailman kattavassa Fortune-lehden tutkimuksessa. Hyvistä asemista eteenpäin Kaikki John Deeressä ovat ylpeitä menestyksestämme vuonna Yhtiö pysyi kovissa taloudellisissa paineissa voitollisena, paransi taloudellista asemaansa ja laajensi uusille markkinaalueille. Vuodesta 2010 ennustamme voitollista, vaikka uskomme olosuhteiden pysyvän haastavina. Pyrimme rakentamaan vuoden 2009 ja sitä edeltävien vuosien pohjalle, jotta voimme saada kaiken hyödyn irti markkinoidemme tulevasta kasvusta. Valmistaudumme lupaavaan tulevaisuuteen, joka perustuu maailman väkiluvun ja talouden tulevaan kasvuun. Maailmanlaajuinen taloudellinen lama on vaikuttanut John Deeren ja muiden yritysten tulokseen. Se ei kuitenkaan ole muuttanut sitä tosiasiaa, että lisääntyvä väestö tarvitsee ruokaa, vaatteita, asuinpaikan ja infrastruktuurin elämäntapansa perustaksi. Lama ei ole myöskään muuttanut uskoamme siihen, että John Deere on edelleen poikkeuksellisen hyvässä asemassa vastatakseen näihin tarpeisiin jatkuvasti. Ymmärrämme tämän mahdollisuuden tärkeyden. Pidämme kiinnostavana myös siihen liittyvää maailmanlaajuisen ihmisten hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuutta. John Deeren tiimin puolesta, 17. joulukuuta 2009 Samuel R. Allen 5

Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle

Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2011 oli ennätyksellisen hyvä John Deerelle John Deere valmistautuu viettämään 175. juhlavuottaan päätettyään edellisen vuoden ennätystulokseen. Perustamisestaan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

L i s ä k a p a s i t e e t t i a t o P o h. y d i n t e i n n o v a a t io. i t a

L i s ä k a p a s i t e e t t i a t o P o h. y d i n t e i n n o v a a t io. i t a N O K I A N R E N K A A T O Y J V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 O s a k e k o h N t a i n e n t u l o s 2 V ä h i t t ä i s k a u p p a v e r kos p r o s e n t i n L i s ä k a p a s i t e e t t i a t

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2012...0 Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet... 10 Tavoitteet... 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Kasvu jatkui vuonna 2012

Kasvu jatkui vuonna 2012 Metso 2012 Sisällys Toimitusjohtajalta...2 Strategiakatsaus... 4 Metso 2012...6 Kestävä kehitys...8 Asiakasteollisuudet...10 Metson liiketoiminnat...12 Kaivos ja maarakennus...14 Automaatio...16 Massa,

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Liiketoimintasegmentit Talvi ja ulkoilu...24 Pallopelit...34 Fitness...42

Liiketoimintasegmentit Talvi ja ulkoilu...24 Pallopelit...34 Fitness...42 SISÄLTÖ Amer Sports lyhyesti ja avainlukuja..................1 Toimitusjohtajan katsaus..........................8 Strategia.......................................12 Missio ja arvot..................................14

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Aspo Vuosikertomus 2009 Aspo Oyj PL 70, Lintulahdenkuja 10 00501 Helsinki Puhelin (09) 5211 Faksi (09) 521 4999 www.aspo.fi Aspo luottamuksen arvoinen Aspon vuosikertomus

Lisätiedot

2 15 yhtiö Vuosi 2009 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fiskars maailmalla 6 Strategia 8 Vastuullisuus 12 Henkilöstö 14. 16 33 Liiketoiminta

2 15 yhtiö Vuosi 2009 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fiskars maailmalla 6 Strategia 8 Vastuullisuus 12 Henkilöstö 14. 16 33 Liiketoiminta vuosikertomus 2009 2 FISKARS Vuosikertomus 2009 2 15 yhtiö Vuosi 2009 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fiskars maailmalla 6 Strategia 8 Vastuullisuus 12 Henkilöstö 14 16 33 Liiketoiminta Home 18 Garden

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot