DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA"

Transkriptio

1 Pääjohtajan viesti DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Samuel R. Allen Pääjohtaja Vuosi 2009 jää historiaan John Deeren merkittävänä onnistumisten vuotena. Vaikka maailmantalouden tilanne oli huonoin vuosikymmeniin ja myynti heikkeni prosentuaalisesti enemmän kuin yhtenäkään vuotena yli 50 vuoteen, pystyimme pitämään tuloksemme vahvasti voitollisena sekä vahvistamaan talous- ja likviditeettiasemaamme. Toimme markkinoille edistyksellisiä uusia tuotteita ja veimme John Deeren vahvan brändin yhä useammille alueille maailmassa. John Deeren varainhallinnassa on jälleen tapahtunut edistystä, ja yhtiö on etsinyt edelleen entistä tehokkaampia toimintatapoja. Deere myös teki merkittäviä investointeja, joilla yhtiö pyrkii laajentamaan valmistuskapasiteettiaan ja liiketoimintansa koostumusta. Tämän ansiosta yrityksellä on hyvät valmiudet hyötyä tulevasta markkinakasvusta ja pidemmällä tähtäimellä myös lupaavista makrotaloudellisista trendeistä. Deeren vuoden 2009 nettotulos oli 873 miljoonaa dollaria kokonaisliikevaihdon ollessa 23,1 miljardia dollaria. Tulokseen sisältyi noin 330 miljoonan dollarin kustannukset liikearvon alaskirjauksesta ja työntekijöiden vapaaehtoisen irtisanoutumisen ohjelmasta. Nettotulos pieneni 57 prosenttia ja liikevaihto 19 prosenttia. Tuloksen heikentyminen ei koskaan ole hyvä asia. Vuonna 2009 John Deere teki kuitenkin haastavissa taloudellisissa olosuhteissa historiansa kahdeksanneksi parhaan tuloksen. Tästä saamme kiittää sitä, että olemme kehittäneet entistä joustavamman kulu- ja omaisuusrakenteen keskittyen samalla auttamaan asiakkaita parantamaan omaa tulostaan ja tuottavuuttaan. Yrityksemme kassavirta oli jälleen vahva. Toiminnan nettokassavirta ylsi lähes 2 miljardiin dollariin. Tämä riitti helposti merkittävän investointiprojektien määrän rahoittamiseen ja ennätyksellisten osinkojen maksamiseen osakkeenomistajille. Deeren viime vuosien taloudellinen menestys kertoo suurelta osin siitä, että olemme onnistuneet tekemään entistä parempaa tulosta suhteellisen vähäisellä omaisuudella. Olemme jo jonkin aikaa kehittäneet kustannus- ja omaisuusmallia, jonka tavoitteena on, että kukin liiketoimintamme osa-alue peittää omat pääomakustannuksensa ja siten tuottaa osakkeenomistajille kertyvää lisäarvoa (SVA, Shareholder Value Added) jopa huonoimmilla markkinoilla. Vuonna 2009 laiteliiketoimintamme tuottama SVA oli positiivinen, vaikka olosuhteet metsäalalla, nurmenhoidon alalla sekä tiettyjen maatilalaitteiden markkinoiden osa-alueilla olivat haasteelliset. Vaikka laiteliiketoiminnan tulos laski, uusi maatalous- ja nurmenhoitoyksikkö Agriculture & Turf (A&T) teki vaikeassa taloustilanteessa hyvää tulosta. Tämä johtui pääosin vahvasta laitemyynnistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. A&T:n liikevoitto oli 1,4 miljardia dollaria ja SVA 441 miljoonaa dollaria. Sen omaisuudenhallinta oli tehokasta ja asiakaspalvelu korkealaatuista. Muista liiketoimintayksiköistämme Construction & Forestryn (C&F) liiketulos oli tappiollinen. Se teki kuitenkin hyvää tulosta ottaen huomioon sen markkinoiden ennennäkemättömän alamäen. C&F toi markkinoille edistyksellisiä uusia tuotteita, laajensi toimintaansa uusille alueille ja kasvatti markkinaosuuttaan keskeisissä tuoteryhmissä. Liikevaihto (miljoonaa dollaria) Liikevoitto (miljoonaa dollaria) Nettovoitto (miljoonaa dollaria) $ $ $ $ $ $ $ $ 873 $ 1

2 John Deeren 3E-sarjan traktorit (kuvassa 3038E) on varustettu korkealuokkaisilla toiminnoilla nostamatta hintaa pilviin. Ne ovat helppokäyttöisiä traktoreita, joiden ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi hydrostaattinen voimansiirto ja sähköhydraulisesti käytettävät itsenäiset voimanottolaitteet. Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi suurempi moottorin teho ja kuormaajan nostokapasiteetti. Osana yrityksen historian suurinta golfkenttälaitteiden lanseerausta on tuotu markkinoille 7500 E-Cut -ruohonleikkuri. Se on yksi kolmesta uudesta peliväylämallista, jotka perustuvat hybriditeknologiaan. Ne ovat entistä tehokkaampia mutta hiljaisempia ja polttoaineen käytöltään taloudellisempia. Sähkötoimiset leikkuuyksiköt vähentävät alttiutta hydraulisille vuodoille. Rahoitustoiminnalta vahvaa tukea Viime vuoden tulosta oli omalta osaltaan parantamassa myös John Deere Credit, jonka tulos pysyi voitollisena. Tärkeää oli myös, että se pystyi edelleen tarjoamaan rahoitusta laitteita hankkiville asiakkaillemme. Tämä oli merkittävä saavutus monien rahoitusyhtiöiden varojensaantiongelmien valossa. Saimme rahoitusta edullisilla ehdoilla jopa maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana. Pystyimme antamaan lainaa noin 9 miljardia dollaria rahoittaen käytännössä kaikki seuraavana vuonna erääntyvät velat. Tämä menestys johtui suurelta osin konservatiivisesta pääomarakenteesta sekä rahoitusliiketoimintamme pitkästä pienten luottotappioiden historiasta ja arvopaperisalkun korkeasta laadusta. Vuoden 2009 merkittäviin tapahtumiin kuului myös maatalouslaitteiden sekä yritys- ja kuluttajalaiteliiketoimintojen yhdistäminen. Yksikön viralliseksi nimeksi annettiin viime vuoden puolivälissä Worldwide Agriculture and Turf. Uuden organisaation koko maailmaa koskevassa toimintamallissa hyödynnetään yhteisiä prosesseja, standardeja ja resursseja. Yksikön odotetaan tuottavan vähintään 50 miljoonan dollarin vuotuiset säästöt. Yhtä merkittävää on, että entistä virtaviivaisempana ja asiakaskeskeisempänä yksikkönä A&T voi toimia aiempaa joustavammalla ja tehokkaammalla tavalla. Ohjausperiaatteet keskeisessä asemassa Tämä on ensimmäinen viestini sijoittajille Deeren pääjohtajana. Sain kunnian tulla valituksi pääjohtajaksi yrityksen johdon päätöksellä viime kesänä. Olen toiminut yrityksen tärkeimmissä liiketoiminnoissa 34 vuoden ajan. Edeltävässä tehtävässäni toimin Construction & Forestry -divisioonan johtajana. Pääjohtajana olen edelleen täysin sitoutunut yrityksemme ohjausperiaatteisiin painottaen rehellisyyden, laadun, sitoutumisen ja innovoinnin tärkeyttä kaikessa työssä. Aion myös pitää kiinni panostuksestamme SVA-malliin ja vahvistaa sitä sekä jatkaa keskittymistämme sijoitetun pääoman tuoton maksimointiin. Kukaan johtaja ei pysty olemaan tehokkaampi kuin häntä ympäröivät henkilöt. Tukenani on onneksi kokeneiden johtajien osaava ryhmä, jolta saan asiantuntevaa tukea ja neuvoja. He kaikki ovat uskollisia yrityksen arvoille ja tahdolle palvella asiakkaita, työntekijöitä, sijoittajia ja muita osakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. On myös paikallaan lausua kiitokset edeltäjälleni Bob Lanelle, joka johti yritystä pääjohtajana ansiokkaasti yhdeksän viime vuoden ajan. Ymmärryksellään ja tinkimättömyydellään Bob johdatti John Deeren täysin uudelle tasolle taloudellisen menestyksen ja tulevaisuuden näkymien suhteen. Hänen johtajuutensa ja erityisesti hänen kykynsä sitouttaa ja inspiroida lahjakkaita työntekijöitä ja johtajia ovat saattaneet yhtiön hyvään asemaan, jossa se pystyy toimimaan nykyisessä maailmantalouden vaikeassa tilanteessa ja on valmis tarttumaan tulevaisuutemme kannalta tärkeisiin pitkän aikavälin trendeihin. Myötätuulet muokkaavat suunnitelmia Nykyinen talouden lama ei ole juuri hiljentänyt makrotaloudellisia myötätuulia, jotka tarjoavat kasvun mahdollisuuksia. Vaikka maapallon väkiluvun kasvu on hiljattain hidastunut, ihmisten määrä kasvaa edelleen noin ruokittavan suun päivävauhdilla. Ennusteiden mukaan maapallon väkiluku on vuonna 2050 noin 3 miljardia nykyistä suurempi. Yhtä merkittävää 2

3 on, että keskiluokan kasvu vie ruoan ja energian, kuten etanolin kaltaisten biopolttoaineiden, tarpeen aivan uudelle tasolle. Kulutuksen lisääntyessä tärkeiden maataloustuotteiden varastot kaikkialla maailmassa ovat kutistuneet suhteessa käyttöön lähes ennätyksellisen niukoiksi. Joidenkin arvioiden mukaan maataloustuotannon tulee kysynnän tyydyttämiseksi kaksinkertaistua vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä tulee varmasti vaatimaan maataloustuotannolta entistäkin parempaa tehokkuutta. Tällaiset myönteiset trendit mitä todennäköisimmin näkyvät edistyksellisten maatalouskoneiden myynnin kasvuna ja ovat hyödyksi myös muille liiketoimintamme osa-alueille. Väestön lisääntynyt määrä ja vauraus ei lisää vain ruoan kysyntää vaan myös asuntojen ja globaalin infrastruktuurin tarvetta, mikä puolestaan tukee maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiä. Maailmanlaajuinen lama voi hidastaa tätä kehitystä. Uskomme kuitenkin näiden muutosten toteutumiseen ja siihen, että niillä on suuri ja erittäin edullinen merkitys John Deeren tulevaisuudelle. Tavoitteena enemmän lisäarvoa osakkeenomistajille John Deere -brändin tutuksi tekeminen yhä laajemmille kansainvälisille markkinoille on edelleen yksi tärkeimpiä tavoitteitamme. Viime vuonna lama heikensi Deeren myyntiä Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella. Muun maailman osuus koko laitemyynnistämme oli silti 37 prosenttia, ja myynti näissä maissa on yli kaksinkertaistunut tällä vuosikymmenellä. Viime vuonna julkistettiin tai käynnistettiin monia tärkeitä projekteja, joiden tavoitteena on kasvattaa myyntiä koko maailmassa. Näihin lukeutuu uusi tuotanto- ja varaosakeskus, jonka toiminta on määrä aloittaa Venäjällä vuonna Intiaan perustimme yhteisyrityksen, joka valmistaa kaivinkoneita ja nelirenkaisia kuormaajia. Nämä investoinnit ovat jatkoa edellisille investoinneillemme, jotka ovat merkittävällä tavalla kasvattaneet kapasiteettiamme ja markkinointivoimaamme maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoiman laajentaminen sekä uusien ja lupaavien liiketoimintojen käynnistäminen ovat olennaisen tärkeitä kasvupyrkimyksillemme. Vuonna 2009 esittelemiämme tuotteita olivat esimerkiksi uudet tehokkaat rivikylvötraktorit sekä yhtiön historian suurin istuttaja ja tehokkain rehunkorjuukone. Deere toi markkinoille myös uuden tuoteryhmän: yritysasiakkaille tarkoitetut innovatiiviset sauvaohjattavat ruohonleikkurit. Lisäksi se lanseerasi suuren joukon golfkenttäleikkureita ja -kunnossapitolaitteita. Innovointi on ollut jo pitkään yrityksen vahvuus ja on edelleen keskeisenä suunnitelmissamme hankkia uusia asiakkaita ja hyödyntää myönteisiä talouden trendejä. Vuonna 2009 yhtiö sai monia kunnianosoituksia erittäin edistyksellisistä tuotteistaan ja tuotteidensa toiminnoista. Näitä olivat esimerkiksi Saksassa pidetyillä maailman suurimmilla maatalouskonemessuilla myönnetyt kuusi kunniamerkkiä. Yksi palkituista innovaatioista oli tulevaisuuden traktoreihin tarkoitettu ohjausmalli, joka parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta. Yritys jatkoi lisäksi asiakkaiden tehokkuusvaatimukset täyttävien mutta samalla entistä pienempipäästöisten moottorien kehittämistä. Joissakin vuoden 2011 malleissa tullaan käyttämään näitä moottoreita. Niin uusien kuin jo vahvan jalansijan saaneiden John Deeren tuotteiden menestyksen kannalta olennaista on kokeneista ja John Deere 1910E on yksi alan tehokkaimmista kuormatraktoreista. Se on erittäin nopea ja vahva kuormatraktori raskaiden kuormien siirtämiseen. Malli kantaa entiseen verrattuna kaksi tonnia painavampia kuormia ja on teholtaan, hydrauliikkapumpun kapasiteetiltaan ja vetovoimaltaan entistä vahvempi. E-sarjan koneissa on myös kääntyvät ja vakaavat ohjaamot, jotka parantavat tehokkuutta ja antavat käyttäjille paremman näkyvyyden työalueelle. 3

4 7030 E Premium -traktorit (kuvassa 7530E) ovat markkinoiden ensimmäiset traktorit, jotka on varustettu sähkö- ja hybridikoneisiin sopivalla integroidulla sähkönjako- ja virranhallintajärjestelmällä E Premium -sarjaa myydään pääasiassa Euroopassa, ja se palkittiin vuonna 2009 Isossa-Britanniassa innovaatiopalkinnolla. 318D on uusi helppokäyttöinen ja helposti huollettava pienkuormaaja, joka on yksi yhdeksästä erittäin tehokkaiden ja luotettavien D-sarjan pienkuormaajien ja pientelakuormaajien malleista. Sen ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi käyttömukavuuden ja tehokkuuden osalta paranneltu ohjaamo. ammattitaitoisista itsenäisistä jälleenmyyjistä koostuva verkosto. Deeren jälleenmyyjät tarjoavat tuotteillemme elintärkeää tukea ja auttavat meitä tuottamaan asiakkaillemme merkittäviä hyötyjä. Niin tärkeitä kuin myönteiset trendit ja tuottoisat laitteet John Deeren tulevaisuudelle ovatkin, niiden täyden vaikutuksen voi ymmärtää vasta, kun ne yhdistetään asialleen omistautuneiden jälleenmyyjien kanavaan. Toiminnallista osaamista edistävä strategia Huolellinen varainhallinta on edelleen keskeinen tekijä strategiassamme, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa entistä tasaisemmin. Yrityksen omaisuustehokkuus on parantunut merkittävästi viime vuosina, mutta viime vuoden onnistuminen ansaitsee erityishuomion. Myyntisaatavat ja varastot vähenivät 1,3 miljardilla eurolla, ja niiden osuus oli 24 prosenttia vuoden myynnistä. Osuus ei ole viime aikoina ollut kertaakaan näin pieni. Varastojen pitäminen sopivassa suhteessa jyrkkään myynnin vähenemiseen kertoo parantuvasta kyvystämme tasapainottaa tehdastuotantoa markkinoiden olosuhteiden mukaan. Tehokas pääomanhallinta on pitkälti tulosta sijoittamisesta parempaan tehokkuuteen ja siihen liittyvien toimintaprosessien ja -periaatteiden käyttöönotosta. Lähes kaikki valmistuslaitoksemme ovat nykyaikaistettuja, jotta ne pystyvät toimimaan tehokkaammin ja joustavammin. Yhtiö jatkoi viime vuonna traktoritehtaiden kapasiteetin tai työtilojen laajennuksia Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Kiinassa sekä Yhdysvaltain leikkuupuimuritehtaallaan. Merkittäviin tapahtumiin kuului myös kahden tärkeän valmistusjärjestelmän integrointi. Näin luotiin yksi ohjelma tehdastuotantoa ja tuotteiden laatua varten. Kaikkialla maailmassa yhtiön käytössä olevat vakioidut prosessit auttavat yhtiötä suoriutumaan liiketoimintojen monimutkaistuessa ja parantamaan yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja laatua. Vastuuntuntoinen yrityskansalainen John Deere suhtautuu vakavasti asemaansa yrityskansalaisena. Yhtiö ja John Deere Foundation ovat jatkaneet yhteistyötään monien arvostettujen organisaatioiden kanssa. Nämä organisaatiot pyrkivät helpottamaan maailman nälänhätää sekä edistämään koulutusta ja yhteisöissä tehtäviä parannuksia. Maailman nälänhädän helpottamiseen tähtäävät ratkaisut olivat vuonna 2009 edelleen John Deere Foundationin tärkein ohjelma. Aktiivista tukea jatkettiin KickStart Internationalille, joka suunnittelee ja jakaa Afrikan kotitarveviljelijöille tarkoitettuja käsikäyttöisiä keinokastelupumppuja, sekä mikrorahoitusta tarjoavalle Opportunity Internationalille. Yhdysvalloissa yhtiö lisäsi 4

5 Vuoden 2009 uutuus oli myös John Deere DB120, joka nostaa suurirunkoisten kylvökoneiden koon ja tuottavuuden uudelle tasolle. Tämä 48-rivinen 120 jalan levyinen kylvökone on John Deeren suurin malli. Sen palkittu tekniikka mahdollistaa kylvöyksiköiden tarkan hallinnan. Tämä auttaa pienentämään tuotantokustannuksia ja vähentää ylikylvämisen mahdollisuutta. rahoitusta paikallisille ruokapankeille ja auttoi käynnistämään tai laajentamaan opiskelijoiden rinkkaohjelmia, joissa toimitetaan ruokatarvikkeita yli köyhälle lapselle viikonloppuisin. Lisäavustuksia annettiin myös miljoonan dollarin arvosta United Way -organisaatioille merkittävissä Yhdysvaltain yksikköjen yhteisöissä. Yritys, sen työntekijät ja säätiö tekivät yhteensä kaikkiaan 5 miljoonan dollarin lahjoitukset United Waylle viime vuonna. Entä työntekijöiden turvallisuus? John Deeren toimitilat ovat maailman turvallisimpien joukossa, ja vuonna 2009 työntekijöidemme turvallisuus parani entisestään. Työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapahtumien määrä väheni entisestään ja oli historian alhaisimmalla tasolla. Illinois n hydrauliikkasylinteritehtaamme teki yhtiön historian ennätyksen: tehtaassa ei ole tapahtunut työkyvyttömyyttä aiheuttanutta onnettomuutta 14 peräkkäiseen vuoteen. Deeren toimintojen ympäristösaavutukset ja ympäristöystävällinen tilojenhoito jatkui esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntymisellä, mikä vähentää kasvihuonepäästöjä. Intian Punessa sijaitsevan tehtaamme katolle asennettiin aurinkokäyttöinen vedenlämmitysjärjestelmä vähentämään sähkönkulutusta. Osoittaen sitoutumista kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan Meksikon Torreonissa sijaitseva tehtaamme perusti alueen, jolla kierrätetään tehtaassa käytettäviä maaaineksia ekologisesti. Jatkoimme ympäristöä vähemmän kuormittavien ja luonnonresursseja säästävien tuoteratkaisujen kehittämistä. John Deere Waterin maankosteutta seuraavat anturit auttavat viljelijöitä hallitsemaan kastelutarpeensa paremmin ja käyttämään vettä järkevämmin. Uudet golfin peliväylien ja viheriöiden yhdistelmäleikkurit puolestaan kuluttavat entistä vähemmän polttoainetta, ovat hiljaisempia ja vähemmän alttiita hydraulisille vuodoille. Parempaa sitoutumista ja yhteistyötä Team Enrichmentin kautta John Deere kehittää työsuoritukseen perustuvaa yrityskulttuuria, jota yli työntekijästä koostuva sitoutunut henkilöstö eri puolilla maailmaa johdonmukaisesti tukee. Tämän toiminnan vaikutus näkyy selvästi myös tuloksessamme. Tässä mielessä yhtiön Team Enrichment -ohjelma kehittyi edelleen vuonna Edistämällä kansainvälisempää työympäristöä, johon kaikki tuntevat kuuluvansa, Team Enrichment auttaa yritystä houkuttelemaan parhaat, eri taustoista lähtöisin olevat henkilöt yhtiön palvelukseen sekä kehittämään heitä ja pitämään heidät yhtiössä. Kehittymistämme näiden tärkeiden asioiden saralla seurataan vuoden aikana yhtiössä käyttöön otetuilla mittareilla. Toisena keskittymiskohteena oli alueellisten Team Enrichment -neuvostojen huomaamien ratkaisujen integrointi toimintayksiköihin. Käytössä oli tiimiprosessi, joka vahvistaa sitouttavaa käyttäytymistä ja tukee kansainvälistä tiimi- ja yhteistyötä. Viime vuoden työntekijätutkimus kertoi laajasta kehittymisestä tärkeillä sitoutumisen osa-alueilla korostaen johtajan ja työntekijän välisen suhteen parantamisen tärkeyttä. Deere sai myös tunnustusta keskittymisestään työntekijöiden kehittämiseen tulevaisuuden liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseksi. Yhtiön työ johtajuuden kehittämiseksi arvostettiin 14. sijalle koko maailman kattavassa Fortune-lehden tutkimuksessa. Hyvistä asemista eteenpäin Kaikki John Deeressä ovat ylpeitä menestyksestämme vuonna Yhtiö pysyi kovissa taloudellisissa paineissa voitollisena, paransi taloudellista asemaansa ja laajensi uusille markkinaalueille. Vuodesta 2010 ennustamme voitollista, vaikka uskomme olosuhteiden pysyvän haastavina. Pyrimme rakentamaan vuoden 2009 ja sitä edeltävien vuosien pohjalle, jotta voimme saada kaiken hyödyn irti markkinoidemme tulevasta kasvusta. Valmistaudumme lupaavaan tulevaisuuteen, joka perustuu maailman väkiluvun ja talouden tulevaan kasvuun. Maailmanlaajuinen taloudellinen lama on vaikuttanut John Deeren ja muiden yritysten tulokseen. Se ei kuitenkaan ole muuttanut sitä tosiasiaa, että lisääntyvä väestö tarvitsee ruokaa, vaatteita, asuinpaikan ja infrastruktuurin elämäntapansa perustaksi. Lama ei ole myöskään muuttanut uskoamme siihen, että John Deere on edelleen poikkeuksellisen hyvässä asemassa vastatakseen näihin tarpeisiin jatkuvasti. Ymmärrämme tämän mahdollisuuden tärkeyden. Pidämme kiinnostavana myös siihen liittyvää maailmanlaajuisen ihmisten hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuutta. John Deeren tiimin puolesta, 17. joulukuuta 2009 Samuel R. Allen 5

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Sisältö Paluu kannattavaan kasvuun Vuosi 2010 Näkymät vuodelle 2011 Pitkän tähtäimen kehitysohjelmat ja vuotuiset prioriteetit 2 Paluu

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Talous Sivu 1 / 5 Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Beckhoff Automationin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen

Lisätiedot

SUORITUS VAHVASSA NOUSUSSA: YHTIÖLLÄ KUNNIAN- HIMOINEN SUUNNITELMA TULEVAISUUDEN VARALLE

SUORITUS VAHVASSA NOUSUSSA: YHTIÖLLÄ KUNNIAN- HIMOINEN SUUNNITELMA TULEVAISUUDEN VARALLE PUHEENJOHTAJAN VIESTI SUORITUS VAHVASSA NOUSUSSA: YHTIÖLLÄ KUNNIAN- HIMOINEN SUUNNITELMA TULEVAISUUDEN VARALLE Samuel R. Allen, hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Vuosi 2010 oli John Deerelle tärkeä

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Sisällys. Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät

Sisällys. Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät Sisällys Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät 2 Q3 2012 keskeiset tapahtumat Vahva, odotustemme mukainen neljännes Kannattavuus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2007 Tammi syyskuu kehittyi tammi syyskuussa odotusten mukaisesti ja oli 56,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu 2006: 52,6 miljoonaa euroa). Edellisvuoden vastaavan

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2014

KONEen tilinpäätös 2014 Paikallinen huoltotiimi palveluksessasi. Huollon asiantuntijamme päivystävät ympäri vuorokauden ja huoltavat yli miljoonaa laitetta lähes 60 maassa. He pitävät hissit, liukuportaat ja automaattiovet toiminnassa

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Palveluiden ja 3G:n eteneminen Strategian toteutus Voitonjako Näkymät vuodelle 2010 2 Vuosi

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARSIN VUOSI 2010 Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas Fiskars vuonna 2010 Liikevaihto 716 miljoonaa euroa 3 600 työntekijää yli 20 maassa Tuotteita myydään

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007

Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007 Osavuosikatsauksen julkistus Helsinki 7.8.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa, USA:ssa edelleen heikko markkinatilanne Kysyntä jatkui hyvänä Sekä taloteknisten että yhdyskuntateknisten

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Piensijoittajatilaisuudet, maaliskuu 2015 Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhdepäällikkö Huhtamäki lyhyesti Olemme maailmanlaajuinen elintarvikepakkausten

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2009: Hyvä kasvu liikevoitossa ja rahavirrassa Q2/2009 Q2/2008 Historiallinen muutos 1-12/2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson F-Secure Oyj Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtaja Christian Fredrikson Protecting the irreplaceable f-secure.com 3.4. 2013 Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2012 3. Tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Yhtiökokous 22.3.2013

Yhtiökokous 22.3.2013 Yhtiökokous 22.3.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 22.3.2013 Componenta 1 Vuosi 2012 lukuina 22.3.2013 2 Liikevaihto ja liikevoitto laskivat 800 700 600 681 48 576 545 60 50 40 500 452 30 30 Me 400

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki.

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki. Ruukki tänään Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama 14.11.2007 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki tänään Liikevaihto vuonna 2006: 3,7 mrd euroa 14 700 työntekijää

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Fortumin strategia Liiketoimintojen kehitys Investoinnit Vuosi 2012 keskeisten tunnuslukujen valossa Asiakastyytyväisyys Henkilöstö ja

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot