DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA"

Transkriptio

1 Pääjohtajan viesti DEERE OTTI MERKITTÄVIÄ EDISTYSASKELIA VAIKEISSA TALOUDELLISISSA OLOSUHTEISSA JA PITI ASEMANSA HYVÄNÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MYÖNTEISEN KEHITYKSEN KANNALTA Samuel R. Allen Pääjohtaja Vuosi 2009 jää historiaan John Deeren merkittävänä onnistumisten vuotena. Vaikka maailmantalouden tilanne oli huonoin vuosikymmeniin ja myynti heikkeni prosentuaalisesti enemmän kuin yhtenäkään vuotena yli 50 vuoteen, pystyimme pitämään tuloksemme vahvasti voitollisena sekä vahvistamaan talous- ja likviditeettiasemaamme. Toimme markkinoille edistyksellisiä uusia tuotteita ja veimme John Deeren vahvan brändin yhä useammille alueille maailmassa. John Deeren varainhallinnassa on jälleen tapahtunut edistystä, ja yhtiö on etsinyt edelleen entistä tehokkaampia toimintatapoja. Deere myös teki merkittäviä investointeja, joilla yhtiö pyrkii laajentamaan valmistuskapasiteettiaan ja liiketoimintansa koostumusta. Tämän ansiosta yrityksellä on hyvät valmiudet hyötyä tulevasta markkinakasvusta ja pidemmällä tähtäimellä myös lupaavista makrotaloudellisista trendeistä. Deeren vuoden 2009 nettotulos oli 873 miljoonaa dollaria kokonaisliikevaihdon ollessa 23,1 miljardia dollaria. Tulokseen sisältyi noin 330 miljoonan dollarin kustannukset liikearvon alaskirjauksesta ja työntekijöiden vapaaehtoisen irtisanoutumisen ohjelmasta. Nettotulos pieneni 57 prosenttia ja liikevaihto 19 prosenttia. Tuloksen heikentyminen ei koskaan ole hyvä asia. Vuonna 2009 John Deere teki kuitenkin haastavissa taloudellisissa olosuhteissa historiansa kahdeksanneksi parhaan tuloksen. Tästä saamme kiittää sitä, että olemme kehittäneet entistä joustavamman kulu- ja omaisuusrakenteen keskittyen samalla auttamaan asiakkaita parantamaan omaa tulostaan ja tuottavuuttaan. Yrityksemme kassavirta oli jälleen vahva. Toiminnan nettokassavirta ylsi lähes 2 miljardiin dollariin. Tämä riitti helposti merkittävän investointiprojektien määrän rahoittamiseen ja ennätyksellisten osinkojen maksamiseen osakkeenomistajille. Deeren viime vuosien taloudellinen menestys kertoo suurelta osin siitä, että olemme onnistuneet tekemään entistä parempaa tulosta suhteellisen vähäisellä omaisuudella. Olemme jo jonkin aikaa kehittäneet kustannus- ja omaisuusmallia, jonka tavoitteena on, että kukin liiketoimintamme osa-alue peittää omat pääomakustannuksensa ja siten tuottaa osakkeenomistajille kertyvää lisäarvoa (SVA, Shareholder Value Added) jopa huonoimmilla markkinoilla. Vuonna 2009 laiteliiketoimintamme tuottama SVA oli positiivinen, vaikka olosuhteet metsäalalla, nurmenhoidon alalla sekä tiettyjen maatilalaitteiden markkinoiden osa-alueilla olivat haasteelliset. Vaikka laiteliiketoiminnan tulos laski, uusi maatalous- ja nurmenhoitoyksikkö Agriculture & Turf (A&T) teki vaikeassa taloustilanteessa hyvää tulosta. Tämä johtui pääosin vahvasta laitemyynnistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. A&T:n liikevoitto oli 1,4 miljardia dollaria ja SVA 441 miljoonaa dollaria. Sen omaisuudenhallinta oli tehokasta ja asiakaspalvelu korkealaatuista. Muista liiketoimintayksiköistämme Construction & Forestryn (C&F) liiketulos oli tappiollinen. Se teki kuitenkin hyvää tulosta ottaen huomioon sen markkinoiden ennennäkemättömän alamäen. C&F toi markkinoille edistyksellisiä uusia tuotteita, laajensi toimintaansa uusille alueille ja kasvatti markkinaosuuttaan keskeisissä tuoteryhmissä. Liikevaihto (miljoonaa dollaria) Liikevoitto (miljoonaa dollaria) Nettovoitto (miljoonaa dollaria) $ $ $ $ $ $ $ $ 873 $ 1

2 John Deeren 3E-sarjan traktorit (kuvassa 3038E) on varustettu korkealuokkaisilla toiminnoilla nostamatta hintaa pilviin. Ne ovat helppokäyttöisiä traktoreita, joiden ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi hydrostaattinen voimansiirto ja sähköhydraulisesti käytettävät itsenäiset voimanottolaitteet. Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi suurempi moottorin teho ja kuormaajan nostokapasiteetti. Osana yrityksen historian suurinta golfkenttälaitteiden lanseerausta on tuotu markkinoille 7500 E-Cut -ruohonleikkuri. Se on yksi kolmesta uudesta peliväylämallista, jotka perustuvat hybriditeknologiaan. Ne ovat entistä tehokkaampia mutta hiljaisempia ja polttoaineen käytöltään taloudellisempia. Sähkötoimiset leikkuuyksiköt vähentävät alttiutta hydraulisille vuodoille. Rahoitustoiminnalta vahvaa tukea Viime vuoden tulosta oli omalta osaltaan parantamassa myös John Deere Credit, jonka tulos pysyi voitollisena. Tärkeää oli myös, että se pystyi edelleen tarjoamaan rahoitusta laitteita hankkiville asiakkaillemme. Tämä oli merkittävä saavutus monien rahoitusyhtiöiden varojensaantiongelmien valossa. Saimme rahoitusta edullisilla ehdoilla jopa maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana. Pystyimme antamaan lainaa noin 9 miljardia dollaria rahoittaen käytännössä kaikki seuraavana vuonna erääntyvät velat. Tämä menestys johtui suurelta osin konservatiivisesta pääomarakenteesta sekä rahoitusliiketoimintamme pitkästä pienten luottotappioiden historiasta ja arvopaperisalkun korkeasta laadusta. Vuoden 2009 merkittäviin tapahtumiin kuului myös maatalouslaitteiden sekä yritys- ja kuluttajalaiteliiketoimintojen yhdistäminen. Yksikön viralliseksi nimeksi annettiin viime vuoden puolivälissä Worldwide Agriculture and Turf. Uuden organisaation koko maailmaa koskevassa toimintamallissa hyödynnetään yhteisiä prosesseja, standardeja ja resursseja. Yksikön odotetaan tuottavan vähintään 50 miljoonan dollarin vuotuiset säästöt. Yhtä merkittävää on, että entistä virtaviivaisempana ja asiakaskeskeisempänä yksikkönä A&T voi toimia aiempaa joustavammalla ja tehokkaammalla tavalla. Ohjausperiaatteet keskeisessä asemassa Tämä on ensimmäinen viestini sijoittajille Deeren pääjohtajana. Sain kunnian tulla valituksi pääjohtajaksi yrityksen johdon päätöksellä viime kesänä. Olen toiminut yrityksen tärkeimmissä liiketoiminnoissa 34 vuoden ajan. Edeltävässä tehtävässäni toimin Construction & Forestry -divisioonan johtajana. Pääjohtajana olen edelleen täysin sitoutunut yrityksemme ohjausperiaatteisiin painottaen rehellisyyden, laadun, sitoutumisen ja innovoinnin tärkeyttä kaikessa työssä. Aion myös pitää kiinni panostuksestamme SVA-malliin ja vahvistaa sitä sekä jatkaa keskittymistämme sijoitetun pääoman tuoton maksimointiin. Kukaan johtaja ei pysty olemaan tehokkaampi kuin häntä ympäröivät henkilöt. Tukenani on onneksi kokeneiden johtajien osaava ryhmä, jolta saan asiantuntevaa tukea ja neuvoja. He kaikki ovat uskollisia yrityksen arvoille ja tahdolle palvella asiakkaita, työntekijöitä, sijoittajia ja muita osakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. On myös paikallaan lausua kiitokset edeltäjälleni Bob Lanelle, joka johti yritystä pääjohtajana ansiokkaasti yhdeksän viime vuoden ajan. Ymmärryksellään ja tinkimättömyydellään Bob johdatti John Deeren täysin uudelle tasolle taloudellisen menestyksen ja tulevaisuuden näkymien suhteen. Hänen johtajuutensa ja erityisesti hänen kykynsä sitouttaa ja inspiroida lahjakkaita työntekijöitä ja johtajia ovat saattaneet yhtiön hyvään asemaan, jossa se pystyy toimimaan nykyisessä maailmantalouden vaikeassa tilanteessa ja on valmis tarttumaan tulevaisuutemme kannalta tärkeisiin pitkän aikavälin trendeihin. Myötätuulet muokkaavat suunnitelmia Nykyinen talouden lama ei ole juuri hiljentänyt makrotaloudellisia myötätuulia, jotka tarjoavat kasvun mahdollisuuksia. Vaikka maapallon väkiluvun kasvu on hiljattain hidastunut, ihmisten määrä kasvaa edelleen noin ruokittavan suun päivävauhdilla. Ennusteiden mukaan maapallon väkiluku on vuonna 2050 noin 3 miljardia nykyistä suurempi. Yhtä merkittävää 2

3 on, että keskiluokan kasvu vie ruoan ja energian, kuten etanolin kaltaisten biopolttoaineiden, tarpeen aivan uudelle tasolle. Kulutuksen lisääntyessä tärkeiden maataloustuotteiden varastot kaikkialla maailmassa ovat kutistuneet suhteessa käyttöön lähes ennätyksellisen niukoiksi. Joidenkin arvioiden mukaan maataloustuotannon tulee kysynnän tyydyttämiseksi kaksinkertaistua vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä tulee varmasti vaatimaan maataloustuotannolta entistäkin parempaa tehokkuutta. Tällaiset myönteiset trendit mitä todennäköisimmin näkyvät edistyksellisten maatalouskoneiden myynnin kasvuna ja ovat hyödyksi myös muille liiketoimintamme osa-alueille. Väestön lisääntynyt määrä ja vauraus ei lisää vain ruoan kysyntää vaan myös asuntojen ja globaalin infrastruktuurin tarvetta, mikä puolestaan tukee maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiä. Maailmanlaajuinen lama voi hidastaa tätä kehitystä. Uskomme kuitenkin näiden muutosten toteutumiseen ja siihen, että niillä on suuri ja erittäin edullinen merkitys John Deeren tulevaisuudelle. Tavoitteena enemmän lisäarvoa osakkeenomistajille John Deere -brändin tutuksi tekeminen yhä laajemmille kansainvälisille markkinoille on edelleen yksi tärkeimpiä tavoitteitamme. Viime vuonna lama heikensi Deeren myyntiä Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella. Muun maailman osuus koko laitemyynnistämme oli silti 37 prosenttia, ja myynti näissä maissa on yli kaksinkertaistunut tällä vuosikymmenellä. Viime vuonna julkistettiin tai käynnistettiin monia tärkeitä projekteja, joiden tavoitteena on kasvattaa myyntiä koko maailmassa. Näihin lukeutuu uusi tuotanto- ja varaosakeskus, jonka toiminta on määrä aloittaa Venäjällä vuonna Intiaan perustimme yhteisyrityksen, joka valmistaa kaivinkoneita ja nelirenkaisia kuormaajia. Nämä investoinnit ovat jatkoa edellisille investoinneillemme, jotka ovat merkittävällä tavalla kasvattaneet kapasiteettiamme ja markkinointivoimaamme maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoiman laajentaminen sekä uusien ja lupaavien liiketoimintojen käynnistäminen ovat olennaisen tärkeitä kasvupyrkimyksillemme. Vuonna 2009 esittelemiämme tuotteita olivat esimerkiksi uudet tehokkaat rivikylvötraktorit sekä yhtiön historian suurin istuttaja ja tehokkain rehunkorjuukone. Deere toi markkinoille myös uuden tuoteryhmän: yritysasiakkaille tarkoitetut innovatiiviset sauvaohjattavat ruohonleikkurit. Lisäksi se lanseerasi suuren joukon golfkenttäleikkureita ja -kunnossapitolaitteita. Innovointi on ollut jo pitkään yrityksen vahvuus ja on edelleen keskeisenä suunnitelmissamme hankkia uusia asiakkaita ja hyödyntää myönteisiä talouden trendejä. Vuonna 2009 yhtiö sai monia kunnianosoituksia erittäin edistyksellisistä tuotteistaan ja tuotteidensa toiminnoista. Näitä olivat esimerkiksi Saksassa pidetyillä maailman suurimmilla maatalouskonemessuilla myönnetyt kuusi kunniamerkkiä. Yksi palkituista innovaatioista oli tulevaisuuden traktoreihin tarkoitettu ohjausmalli, joka parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta. Yritys jatkoi lisäksi asiakkaiden tehokkuusvaatimukset täyttävien mutta samalla entistä pienempipäästöisten moottorien kehittämistä. Joissakin vuoden 2011 malleissa tullaan käyttämään näitä moottoreita. Niin uusien kuin jo vahvan jalansijan saaneiden John Deeren tuotteiden menestyksen kannalta olennaista on kokeneista ja John Deere 1910E on yksi alan tehokkaimmista kuormatraktoreista. Se on erittäin nopea ja vahva kuormatraktori raskaiden kuormien siirtämiseen. Malli kantaa entiseen verrattuna kaksi tonnia painavampia kuormia ja on teholtaan, hydrauliikkapumpun kapasiteetiltaan ja vetovoimaltaan entistä vahvempi. E-sarjan koneissa on myös kääntyvät ja vakaavat ohjaamot, jotka parantavat tehokkuutta ja antavat käyttäjille paremman näkyvyyden työalueelle. 3

4 7030 E Premium -traktorit (kuvassa 7530E) ovat markkinoiden ensimmäiset traktorit, jotka on varustettu sähkö- ja hybridikoneisiin sopivalla integroidulla sähkönjako- ja virranhallintajärjestelmällä E Premium -sarjaa myydään pääasiassa Euroopassa, ja se palkittiin vuonna 2009 Isossa-Britanniassa innovaatiopalkinnolla. 318D on uusi helppokäyttöinen ja helposti huollettava pienkuormaaja, joka on yksi yhdeksästä erittäin tehokkaiden ja luotettavien D-sarjan pienkuormaajien ja pientelakuormaajien malleista. Sen ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi käyttömukavuuden ja tehokkuuden osalta paranneltu ohjaamo. ammattitaitoisista itsenäisistä jälleenmyyjistä koostuva verkosto. Deeren jälleenmyyjät tarjoavat tuotteillemme elintärkeää tukea ja auttavat meitä tuottamaan asiakkaillemme merkittäviä hyötyjä. Niin tärkeitä kuin myönteiset trendit ja tuottoisat laitteet John Deeren tulevaisuudelle ovatkin, niiden täyden vaikutuksen voi ymmärtää vasta, kun ne yhdistetään asialleen omistautuneiden jälleenmyyjien kanavaan. Toiminnallista osaamista edistävä strategia Huolellinen varainhallinta on edelleen keskeinen tekijä strategiassamme, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa entistä tasaisemmin. Yrityksen omaisuustehokkuus on parantunut merkittävästi viime vuosina, mutta viime vuoden onnistuminen ansaitsee erityishuomion. Myyntisaatavat ja varastot vähenivät 1,3 miljardilla eurolla, ja niiden osuus oli 24 prosenttia vuoden myynnistä. Osuus ei ole viime aikoina ollut kertaakaan näin pieni. Varastojen pitäminen sopivassa suhteessa jyrkkään myynnin vähenemiseen kertoo parantuvasta kyvystämme tasapainottaa tehdastuotantoa markkinoiden olosuhteiden mukaan. Tehokas pääomanhallinta on pitkälti tulosta sijoittamisesta parempaan tehokkuuteen ja siihen liittyvien toimintaprosessien ja -periaatteiden käyttöönotosta. Lähes kaikki valmistuslaitoksemme ovat nykyaikaistettuja, jotta ne pystyvät toimimaan tehokkaammin ja joustavammin. Yhtiö jatkoi viime vuonna traktoritehtaiden kapasiteetin tai työtilojen laajennuksia Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Kiinassa sekä Yhdysvaltain leikkuupuimuritehtaallaan. Merkittäviin tapahtumiin kuului myös kahden tärkeän valmistusjärjestelmän integrointi. Näin luotiin yksi ohjelma tehdastuotantoa ja tuotteiden laatua varten. Kaikkialla maailmassa yhtiön käytössä olevat vakioidut prosessit auttavat yhtiötä suoriutumaan liiketoimintojen monimutkaistuessa ja parantamaan yhtenäisyyttä, tehokkuutta ja laatua. Vastuuntuntoinen yrityskansalainen John Deere suhtautuu vakavasti asemaansa yrityskansalaisena. Yhtiö ja John Deere Foundation ovat jatkaneet yhteistyötään monien arvostettujen organisaatioiden kanssa. Nämä organisaatiot pyrkivät helpottamaan maailman nälänhätää sekä edistämään koulutusta ja yhteisöissä tehtäviä parannuksia. Maailman nälänhädän helpottamiseen tähtäävät ratkaisut olivat vuonna 2009 edelleen John Deere Foundationin tärkein ohjelma. Aktiivista tukea jatkettiin KickStart Internationalille, joka suunnittelee ja jakaa Afrikan kotitarveviljelijöille tarkoitettuja käsikäyttöisiä keinokastelupumppuja, sekä mikrorahoitusta tarjoavalle Opportunity Internationalille. Yhdysvalloissa yhtiö lisäsi 4

5 Vuoden 2009 uutuus oli myös John Deere DB120, joka nostaa suurirunkoisten kylvökoneiden koon ja tuottavuuden uudelle tasolle. Tämä 48-rivinen 120 jalan levyinen kylvökone on John Deeren suurin malli. Sen palkittu tekniikka mahdollistaa kylvöyksiköiden tarkan hallinnan. Tämä auttaa pienentämään tuotantokustannuksia ja vähentää ylikylvämisen mahdollisuutta. rahoitusta paikallisille ruokapankeille ja auttoi käynnistämään tai laajentamaan opiskelijoiden rinkkaohjelmia, joissa toimitetaan ruokatarvikkeita yli köyhälle lapselle viikonloppuisin. Lisäavustuksia annettiin myös miljoonan dollarin arvosta United Way -organisaatioille merkittävissä Yhdysvaltain yksikköjen yhteisöissä. Yritys, sen työntekijät ja säätiö tekivät yhteensä kaikkiaan 5 miljoonan dollarin lahjoitukset United Waylle viime vuonna. Entä työntekijöiden turvallisuus? John Deeren toimitilat ovat maailman turvallisimpien joukossa, ja vuonna 2009 työntekijöidemme turvallisuus parani entisestään. Työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapahtumien määrä väheni entisestään ja oli historian alhaisimmalla tasolla. Illinois n hydrauliikkasylinteritehtaamme teki yhtiön historian ennätyksen: tehtaassa ei ole tapahtunut työkyvyttömyyttä aiheuttanutta onnettomuutta 14 peräkkäiseen vuoteen. Deeren toimintojen ympäristösaavutukset ja ympäristöystävällinen tilojenhoito jatkui esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntymisellä, mikä vähentää kasvihuonepäästöjä. Intian Punessa sijaitsevan tehtaamme katolle asennettiin aurinkokäyttöinen vedenlämmitysjärjestelmä vähentämään sähkönkulutusta. Osoittaen sitoutumista kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan Meksikon Torreonissa sijaitseva tehtaamme perusti alueen, jolla kierrätetään tehtaassa käytettäviä maaaineksia ekologisesti. Jatkoimme ympäristöä vähemmän kuormittavien ja luonnonresursseja säästävien tuoteratkaisujen kehittämistä. John Deere Waterin maankosteutta seuraavat anturit auttavat viljelijöitä hallitsemaan kastelutarpeensa paremmin ja käyttämään vettä järkevämmin. Uudet golfin peliväylien ja viheriöiden yhdistelmäleikkurit puolestaan kuluttavat entistä vähemmän polttoainetta, ovat hiljaisempia ja vähemmän alttiita hydraulisille vuodoille. Parempaa sitoutumista ja yhteistyötä Team Enrichmentin kautta John Deere kehittää työsuoritukseen perustuvaa yrityskulttuuria, jota yli työntekijästä koostuva sitoutunut henkilöstö eri puolilla maailmaa johdonmukaisesti tukee. Tämän toiminnan vaikutus näkyy selvästi myös tuloksessamme. Tässä mielessä yhtiön Team Enrichment -ohjelma kehittyi edelleen vuonna Edistämällä kansainvälisempää työympäristöä, johon kaikki tuntevat kuuluvansa, Team Enrichment auttaa yritystä houkuttelemaan parhaat, eri taustoista lähtöisin olevat henkilöt yhtiön palvelukseen sekä kehittämään heitä ja pitämään heidät yhtiössä. Kehittymistämme näiden tärkeiden asioiden saralla seurataan vuoden aikana yhtiössä käyttöön otetuilla mittareilla. Toisena keskittymiskohteena oli alueellisten Team Enrichment -neuvostojen huomaamien ratkaisujen integrointi toimintayksiköihin. Käytössä oli tiimiprosessi, joka vahvistaa sitouttavaa käyttäytymistä ja tukee kansainvälistä tiimi- ja yhteistyötä. Viime vuoden työntekijätutkimus kertoi laajasta kehittymisestä tärkeillä sitoutumisen osa-alueilla korostaen johtajan ja työntekijän välisen suhteen parantamisen tärkeyttä. Deere sai myös tunnustusta keskittymisestään työntekijöiden kehittämiseen tulevaisuuden liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseksi. Yhtiön työ johtajuuden kehittämiseksi arvostettiin 14. sijalle koko maailman kattavassa Fortune-lehden tutkimuksessa. Hyvistä asemista eteenpäin Kaikki John Deeressä ovat ylpeitä menestyksestämme vuonna Yhtiö pysyi kovissa taloudellisissa paineissa voitollisena, paransi taloudellista asemaansa ja laajensi uusille markkinaalueille. Vuodesta 2010 ennustamme voitollista, vaikka uskomme olosuhteiden pysyvän haastavina. Pyrimme rakentamaan vuoden 2009 ja sitä edeltävien vuosien pohjalle, jotta voimme saada kaiken hyödyn irti markkinoidemme tulevasta kasvusta. Valmistaudumme lupaavaan tulevaisuuteen, joka perustuu maailman väkiluvun ja talouden tulevaan kasvuun. Maailmanlaajuinen taloudellinen lama on vaikuttanut John Deeren ja muiden yritysten tulokseen. Se ei kuitenkaan ole muuttanut sitä tosiasiaa, että lisääntyvä väestö tarvitsee ruokaa, vaatteita, asuinpaikan ja infrastruktuurin elämäntapansa perustaksi. Lama ei ole myöskään muuttanut uskoamme siihen, että John Deere on edelleen poikkeuksellisen hyvässä asemassa vastatakseen näihin tarpeisiin jatkuvasti. Ymmärrämme tämän mahdollisuuden tärkeyden. Pidämme kiinnostavana myös siihen liittyvää maailmanlaajuisen ihmisten hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuutta. John Deeren tiimin puolesta, 17. joulukuuta 2009 Samuel R. Allen 5

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Piensijoittajatilaisuudet, maaliskuu 2015 Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhdepäällikkö Huhtamäki lyhyesti Olemme maailmanlaajuinen elintarvikepakkausten

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin. 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin. 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Taloudellinen kehitys 2010 Markkinoiden kehitys Kilpailukyvyn kehittäminen Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONEen Tilinpäätös 2008 23. tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q4 2008: Liikevaihdon ja liikevoiton hyvä kehitys jatkui Q4/2008 Q4/2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Tulostiedote 1.1. - 31.12.26 Esitys 12.2. 27 Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja Vuoden 26 avainluvut Milj. EUR * Q4 26 Q4 25 26 25 Liikevaihto 54,2 44,6 22,6 195,2 Liikevoitto,8-1,3

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2007 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2007 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA WÄRTSILÄ OYJ ABP 27 TULOSPRESENTAATIO OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA 5.2.28 1 Wärtsilä Keskeistä Vuoden 27 tilauskertymä kasvoi vahvasti. Hyvä kysyntä jatkuu vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla Liikevaihto

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Pörssitiedote klo 9.00

Pörssitiedote klo 9.00 Pörssitiedote 22.3.2012 klo 9.00 Stora Enson uuden liiketoiminta-aluejaon mukaiset historialliset luvut STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2012 klo 9.00 Stora Enso on 17.1.2012 julkistetun tiedotteen mukaisesti

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot