Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Muut saapuvilla olleet Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, HYVINKÄÄ Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Järvinen Tiina Kotiranta Pirjo (10.30 alkaen) Mäntylä Matti Nummenranta Charlotte Palenius Timo Peltola Veijo Pokki Hilkka Salovaara Risto Sovasto Eeva Suuronen Airi Warras-Stjernvall Annika (10.15 alkaen) Henkilökohtainen varajäsen Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lempiäinen Jussi Träff Raija Lylylahti Harri Järvinen Anja Hautala Hanna Nikulainen Heikki Alén Hannu (10.04 alkaen) Rahkio Marjatta Lyly Sakari Rossi Reeta Keipilä Leenamaria Alatalo John Bäckroos Roger Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet Sivut Liitteet Pta-liitteet Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Suuronen ja Sakari Lyly. Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Kaarina Kilpeläinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Airi Suuronen Paikka ja pvm Mäntsälä Sakari Lyly Allekirjoitus Hallintoassistentti Kimmo Luoti

2 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Aiesopimus Eteva kuntayhtymän eräiden palvelujen siirtämisestä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen palvelutuotannoksi alkaen 30 Eteva-konsernin kiinteistöpalveluyhtiöiden yhdistäminen 31 Kuntayhtymän tulos 1 3/ Afman Oy:n panttikirjojen vapauttaminen 33 Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Etevassa Asumispalvelujen organisaatiomuutos 35 Tehtävänimikemuutokset asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueilla 36 Palvelupäällikön virkojen perustaminen 37 Tiedoksi yhtymähallitukselle 38 Muut asiat

3 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Aiesopimus Eteva kuntayhtymän eräiden palvelujen siirtämisestä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen palvelutuotannoksi alkaen Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan aloittaa neuvottelut Eteva kuntayhtymän tuottamien eräiden palvelujen siirtämiseksi Lahden kaupungin omaksi toiminnaksi. Lisäksi lautakunta päätti pyytää Heinolan kaupungilta sekä Peruspalvelukeskus Aavalta ja Oivalta lausunnon mahdollisuudesta osallistua kehitysvammaisten palvelujen kunnallistamiseen toimintamuodossa, jossa Lahti toimisi kehitysvammaisten asumispalvelujen sekä päivä- ja työtoiminnan tuottajana ja koordinoijana. Lahden kaupungin alueella sijaitsevien Etevan asumisyksiköiden ja toimintakeskuksen osalta toiminta on siirtynyt Lahden kaupungin toiminnaksi alkaen. Toisessa vaiheessa hankkeen on tarkoitus edetä Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisesti siten, että Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos: 1) aloittaa Eteva kuntayhtymän kanssa neuvottelut Orimattilan työ- ja päivätoimintakeskuksen siirtämiseksi Aavan toiminnaksi 2) aloittaa Eteva kuntayhtymän ja Lahden kaupungin kanssa neuvottelut Aavan alueella sijaitsevien asumisyksiköiden siirtämiseksi Lahden kaupungin toiminnaksi lukuun ottamatta Nastolassa sijaitsevan Hakamaan ja Orimattilassa sijaitsevan Hakalan yksikön kokonaisuutta. Lisäksi valmistelussa on neuvoteltu Nastolan työ- ja päivätoimintakeskuksen asiakkaiden ja henkilöstön siirtymisestä Lahden kaupungin organisaatioon vuoden 2015 alusta lukien. Edellä selostetun periaatteen mukaisesti myös Hollolan kunta / Peruspalvelukeskus Oiva on alustavasti ilmoittanut pitävänsä hyvänä toimintatapana Salpakankaalla sijaitsevan Etevan asumisyksikön siirtämistä osaksi Lahden kaupungin hallinnoimaa seudullista palvelutuotantoa. Edellä mainittujen yksiköiden henkilöstö siirtyy toiminnoittain liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti Lahden kaupungin tai Peruspalvelukeskus Aavan palvelukseen. Edellä kuvattuun palveluiden siirtoon liittyvä aiesopimus on valmisteltu Eteva kuntayhtymän, Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen viranhaltijoiden yhteistyönä. Siirrosta aiheutuu Eteva kuntayhtymälle lähinnä henkilötyö- ja tietojärjestelmäkustannuksia. Jäsenkuntien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi nämä olisi perusteltua laskuttaa Lahden kaupungilta ja Peruspalvelukeskus Aavalta. Pta-liite 17 Aiesopimus on pta-liitteenä 17. (Valmistelija: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p )

4 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 52 1 hyväksyä Salpakankaalla sijaitsevan Etevan asumisyksikön siirtämisen osaksi Lahden kaupungin hallinnoimaa seudullista palvelutuotantoa, 2 hyväksyä aiesopimuksen eräiden Eteva kuntayhtymän palveluiden siirtämisestä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen palvelutuotannoksi alkaen, 3 palveluiden siirrosta Eteva kuntayhtymälle aiheutuvien kustannusten kohdistamisesta. Toimitusjohtaja muutti ehdotuksen saamansa lisäinformaation perusteella Muutettu ehdotus 1 hyväksyä Salpakankaalla sijaitsevan Etevan asumisyksikön ja päiväaikaisen toiminnan siirtämisen osaksi Lahden kaupungin hallinnoimaa seudullista palvelutuotantoa, 2 hyväksyä aiesopimuksen eräiden Eteva kuntayhtymän palveluiden siirtämisestä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen palvelutuotannoksi alkaen, 3 palveluiden siirrosta Eteva kuntayhtymälle aiheutuvien kustannusten kohdistamisesta. Päätös Yhtymähallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti sekä päätti kohdassa 3 esitetyt kustannukset veloitettaviksi omakustannushintaan.

5 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Eteva-konsernin kiinteistöpalveluyhtiöiden yhdistäminen Eteva konserniin kuuluvat Eteva kuntayhtymän sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy. Yhtiöiden toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata vammaisten asumiseen ja palvelutoimintaan tarkoitettuja kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä vuokrata niitä vammaisten asuin- ja palvelukäyttöön. Yhtiöt voivat myös tuottaa muita vammaisille tarkoitettuja palveluja mukaan luettuna kiinteistöpalvelut. Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy perustettiin ja merkittiin kaupparekisteriin Yhtiö perustettiin, koska silloisessa Pääjärven kuntayhtymässä oltiin toteuttamassa laajaa palvelurakennemuutosta, jossa keskitetyistä laitospalveluista oltiin siirtymässä hajautettuihin lähipalveluihin. Tällöin kiinteistöpalvelujen kannalta oli keskeistä suunnitella ja toteuttaa Kauppilan laitosalueen tuleva käyttö sekä vastata osaltaan palvelurakennemuutoksen edellyttämistä uusinvestoinneista. Eteva kuntayhtymässä näitä korvaavia asuntohankkeita pohjoisen alueella alettiin sitten käynnistää kuitenkin pääosin Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimesta. Ronnin alueen kaupan jälkeen Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n toiminta on vähentynyt merkittävästi. Tämän johdosta Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n hallitusten kokouksissa on sovittu Pääjärven Kiinteistöpalvelujen sulauttamisesta Uudenmaan Vammaispalveluihin sellaisella tavoiteaikataululla, että fuusio voisi tapahtua tulevassa vuodenvaihteessa. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista toimittaa myös Kiinteistö Oy Ollinpolku 2:n fuusio Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:hyn. Toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset maksaa fuusioiva yhtiö eli Uudenmaan Vammaispalvelut Oy. Prosessissa käytetään ulkopuolisena asiantuntijana KPMG Oy:n Lakipalvelut-yksikköä. (Valmistelijat: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ja talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) 1 antaa Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Eteva kuntayhtymän toimivalle johdolle ohjeen valmistella Pääjärven Kiinteistöpalvelujen ja Kiinteistö Oy Ollinpolku 2 yhdistäminen Uudenmaan Vammaispalveluihin siten, että fuusio voidaan toteuttaa Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

6 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Kuntayhtymän tulos 1 3/2014 Eteva kuntayhtymän tulos 1-3/2014 on alijäämäinen 72 tuhatta euroa sekä toimintatuottojen että -kulujen ollessa budjetoidulla tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen lievä alijäämäisyys (0,3 % toimintakuluista) johtuu helmikuun vähempien kalenteripäivien vaikutuksesta toimintatuottoihin tuhatta euroa keskimääräistä kalenterikuukautta alhaisempi laskutus. Vuositason tulosennuste on budjetoidun mukainen. Viime vuoden vastaavan jakson tulos oli ylijäämäinen 203 tuhatta euroa tuloksen sisältäessä 204 tuhatta euroa Evantia Oy:ltä saatuja osinkotuottoja. Jäsenkuntamyynti on kasvanut viime vuodesta 3 % ja suoritteiden määrä laskenut 2 %. Tulos (1 000 eur) 1-3/ /2013 ind B2014 B-ind TP2013 Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) 1-3/ /2013 ind B2014 B-ind TP2013 Asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta Tukikeskukset Asiantuntijapalvelut Projektit Yhteensä Kuntayhtymähallinto UVP PKP Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) 1 merkitä asian tiedoksi saaduksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

7 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Afman Oy:n panttikirjojen vapauttaminen Kuntayhtymän takauksella Afman Oy on saanut lainaa Kevasta Sointeentie 13:n, 15:n, 17:n ja 19:n hankkimiseksi vuonna Vastavakuutena Etevalla on ollut alun perin hallussaan 4 kappaletta panttikirjoja, á ,- euroa eli yhteensä ,- euroa. Panttikirjoista on 2 kpl vapautettu Afman Oy:lle maaliskuussa 2014 lainan jäljellä olevan pääoman ollessa euroa. Eteva ei tarvitse enää käyttöönsä ko. tiloja ja vuokrasopimus on päättynyt Kevan vahvistuksen mukaan Afman Oy on suorittanut koko jäljellä olleen pääoman korkoineen ja palkkioineen. Kaikkien lainaan liittyvien vastuiden tultua hoidetuksi Afman Oy pyytää Eteva kuntayhtymää vapauttamaan hallussaan olevat panttikirjat nro 6745 ja nro Etevan taloushallinto puoltaa panttikirjojen vapauttamista. (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) 1 edellisen johdosta vapauttaa Afman Oy:n antamat kaksi panttikirjaa ja valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan asiaan liittyvät järjestelyt. Päätös Hallituksen varapuheenjohtaja Arto Lindberg jääväsi itsensä ja poistui keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Yhtymähallituksen jäsen Pirjo Kotiranta ei ollut vielä saapunut asian käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

8 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Etevassa Pta-liite 18 Pta-liitteenä 18 on luonnos osaamisen kehittämisen ja johtamisen toimintaohjelmasta Etevassa Ohjelma on yksi työnantajan pakollisista henkilöstöohjelmista. Ohjelma on päivitetty vastaamaan osaamisen kehittämistä koskevaa lainsäädäntöä ja Etevan strategisia tavoitteita. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) määrittelee ammatillisen osaamisen kehittämiseksi työntekijöille tarjottavan suunnitelmallisen koulutuksen, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Lain koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) tarkoitus on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen heidän ammatillista osaamistaan kehittävää koulutusta. Koulutuskorvaukseen työnantajalla on oikeus koulutuksesta, joka perustuu lain 1136/2013 3:ssa kirjattuun suunnitelmaan ja seurantaan. Koulutuskorvaus on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Valtion viranomaiset hakevat koulutuskorvausta valtiovarainministeriöltä ja muut työnantajat työttömyysvakuutusrahastolta. Työttömyysvakuutusrahasto antaa päätöksen koulutuskorvauksen määrästä samassa yhteydessä, kun se määrää rahoituslain perusteella työttömyysvakuutusmaksun määrän. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Valtiovarainministeriö maksaa kalenterivuosittain hakemuksesta työttömyysvakuutusrahastolle sen määrän, jonka rahasto on hyvittänyt työnantajille koulutuskorvauksina. Ohjelma on valmisteltu yhteistoimintamenettelyä noudattaen. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 hyväksyä Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Etevassa ohjelman. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

9 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Asumispalvelujen organisaatiomuutos Johtamisen ja esimiestyön tehtävät ja osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet ja monimuotoistuneet. Em. vaikuttavat siihen, että esimiestyötä on arvioitava ja kehitettävä rakenteellisesti ja sisällöllisesti. Yhtymähallitus on hyväksynyt asumispalvelujen organisaatiomuutoksen suunnitelman kokouksessaan Muutoksen toteutuessa jää asumispalvelujen vastuualuejohtajan alaisuuteen kolme aluepäällikön virkaa (nimikemuutoksesta jäljempänä erillinen ). Toimintayksiköiden 36 esimiehen virkaa korvaamaan perustetaan 24 palvelupäällikön virkaa (nimikemuutoksesta jäljempänä erillinen ). Toimintayksiköiden esimiesten asiakas-, henkilöstöja talousvastuut ovat olleet erisuuret. Muutoksen toteutuessa ovat alueet samansuuruiset (budjetti, asiakas- ja henkilöstömäärä) tai palvelupäälliköllä on vastuullaan asumisyksikön lisäksi päiväaikainen toiminta. Toimintayksikön esimiehen apuna on ollut vuodeksi kerrallaan nimetty varahenkilö, jolla on toimivaltaa vain esimiehen loma-aikoina. Varahenkilöiden johtamis- ja esimiesvalmiudet ovat heterogeeniä ja varmistamattomia. Esimiehen varahenkilönä toimimisesta on maksettu 5 % korvaus laskettuna tehtäväkohtaisesta palkasta. Organisaatiouudistuksen toteutuessa varahenkilöjärjestelmä puretaan ja asumisyksiköihin perustetaan 45 vastaavan ohjaajan tehtävää (tehtävien perustamisesta jäljempänä erillinen ). Vastaavan ohjaajan tehtävänä on päivittäisen toiminnan ohjaaminen yksikössä ja päivittäiseen ohjaustyöhön osallistuminen. Tällä varmistetaan strategian jalkauttaminen käytännön toiminnaksi. Valmistelun käynnistämisestä on sovittu edellisen toimitusjohtajan aikana. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat Etevan hallituksen linjausten mukaiset. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on kehittää asumispalveluiden johtamista ja esimiestyön toimivuutta niin, että asiakkaalle annettu palvelulupaus ja laadukas henkilöstöjohtaminen toteutuvat. Muutokset ovat mitattavissa hyvinvointina ja tuottavuutena. Asumispalvelujen organisointia esitetään muutettavaksi siten, että 1. Asumispalvelut organisoidaan 2-3 toimintayksikön kokonaisuuksiksi, jokaisen vastuuhenkilönä toimii yksi palvelupäällikkö. Toteutuessaan tämä tarkoittaa 24 palvelupäällikön viran perustamista ja 36 toimintayksikön esimiehen viran lakkauttamista asumispalveluissa. Palvelupäällikön virkoihin nimetään ensisijaisesti tällä hetkellä toimintayksikön esimiehen virkoja hoitavat. 2. Päivittäisen työnjohdon ja henkilöstöjohtamisen vastuu esitetään vastaavan ohjaajan tehtäväksi. Yhdelle vastaavalle ohjaajalle kuuluu 1-2 toimintayksikköä. Toteutuessaan tämä tarkoittaa 45 vastaavan ohjaa-

10 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 58 jan työsopimussuhteisen tehtävän perustamista ja 45 ohjaajan tehtävän lakkauttamista asumispalveluissa. Vastaavan ohjaajan tehtävät täytetään hakumenettelyä käyttäen. Virkamuutoksia ei kuitenkaan toimeenpanna niissä yksiköissä, joiden tiedetään siirtyvän kunnan toiminnaksi. Valmistelusta on keskusteltu Yhteistoimintalain (449/2007) mukaisesti asumispalveluiden esimiesten sekä järjestöjen edustajien kanssa. Keskusteluissa esiin tulleita esityksiä ja näkökulmia on otettu huomioon. Työnantajan esityksenä on, että lähtökohtaisesti muutos toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä sopien ja neuvotellen. Pta-liite 19 Pta-liite 20 Palvelupäälliköt, heidän johtamansa yksiköt sekä vastaavien ohjaajien määrät yksiköittäin ovat pta-liitteenä 19. Aluepäällikön, palvelupäällikön ja vastaavan ohjaajan TVA:t ovat pta-liitteenä 20. (Valmistelijat: palvelujohtaja Elli Luoma, p ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 muuttaa asumispalvelujen organisointia siten, että 1. Asumispalvelut organisoidaan 2-3 toimintayksikön kokonaisuuksiksi, jokaisen vastuuhenkilönä toimii yksi palvelupäällikkö. Toteutuessaan tämä tarkoittaa 24 palvelupäällikön viran perustamista ja 36 toimintayksikön esimiehen viran lakkauttamista asumispalveluissa. Palvelupäällikön virkoihin nimetään ensisijaisesti tällä hetkellä toimintayksikön esimiehen virkoja hoitavat. 2. Päivittäisen työnjohdon ja henkilöstöjohtamisen vastuu osoitetaan vastaavan ohjaajan tehtäväksi. Yhdelle vastaavalle ohjaajalle kuuluu 1-2 toimintayksikköä. Toteutuessaan tämä tarkoittaa 45 vastaavan ohjaajan työsopimussuhteisen tehtävän perustamista ja 45 ohjaajan tehtävän lakkauttamista asumispalveluissa. Vastaavan ohjaajan tehtävät täytetään hakumenettelyä käyttäen. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

11 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Tehtävänimikemuutokset asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueilla Mikäli kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä pykälässä 34 esitetyn asumispalvelujen organisaatiomuutoksen, kuntayhtymän hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueilla alkaen 1. palvelupäällikkö, taso 1, virkasuhteisen tehtävänimikkeen ja kelpoisuusehdon muutos 2. toimintayksikön esimies, tasot 1 ja 2, virkasuhteisten tehtävänimikkeen ja kelpoisuusehdon muutos ja 3. vastaava ohjaaja, työsopimussuhteisen tehtävänimikkeen perustaminen ja kelpoisuusehdon hyväksyminen. Nykyinen tehtävänimike Palvelupäällikkö, taso 1 virka yleistyöaika itsenäinen asema hinnoittelematon Toimintayksikön esimies, tasot 1 ja 2 virka yleistyöaika itsenäinen asema 04SOS030 Kelpoisuusehto Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija- ja johtamistehtävissä Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto ja erikoistumistutkinto sekä lisäksi riittävä alan tuntemus ja johtamiskokemus Uusi tehtävänimike Aluepäällikkö virka yleistyöaika itsenäinen asema hinnoittelematon Palvelupäällikkö virka yleistyöaika itsenäinen asema 04SOS030 Kelpoisuusehto Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus asiantuntija- tai johtamistehtävissä Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto ja erikoistumistutkinto sekä lisäksi riittävä alan tuntemus ja johtamiskokemus Vastaava ohjaaja työsopimussuhde yleistyöaika itsenäinen asema 04SOS030 Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinto tai soveltuva erikoisammattitutkinto ja riittävä työkokemus. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 hyväksyä asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueilla alkaen 1. palvelupäällikkö, taso 1, virkasuhteisen tehtävänimikkeen ja kelpoisuusehdon muutoksen, 2. toimintayksikön esimies, tasot 1 ja 2, virkasuhteisten tehtävänimikkeen ja kelpoisuusehdon muutoksen ja

12 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja vastaava ohjaaja, työsopimussuhteisen tehtävänimikkeen perustamisen ja kelpoisuusehdon. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

13 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Palvelupäällikön virkojen perustaminen Mikäli kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä pykälien 34 ja 35 mukaiset esitykset, kuntayhtymän hallitukselle esitetään yhteensä 34 palvelupäällikön viran perustamista asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueille alkaen. Viranhaltijan siirtämisessä toiseen virkasuhteeseen noudatetaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta (304 / ) ja yhteistoimintalakia (334/2007). Palvelupäällikön virkoihin nimetään ensisijaisesti tällä hetkellä toimintayksikön esimiehen virkoja hoitavat ja virkasiirtoon suostumuksensa antavat työntekijät. Siirtämiset toiseen virkasuhteeseen toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä, minkä jälkeen hallitukselle valmistellaan esitys 44 toimintayksikön esimiehen viran lakkauttamisesta. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 perustaa 34 palvelupäällikön virkaa asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueille alkaen. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

14 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: Kuntien toimielimien pöytäkirjanotteet ja kirjeet 1 Jäsenkuntien valtuustojen pöytäkirjanotteet koskien Etevan perussopimuksen muuttamista: Espoon kaupunginvaltuusto , Hattulan kunnanvaltuusto , Hausjärven kunnanvaltuusto , Hollolan kunnanvaltuusto , Iitin kunnanvaltuusto , Janakkalan kunnanvaltuusto , Jokioisten kunnanvaltuusto , Järvenpään kaupunginvaltuusto , Kauniaisten kaupunginvaltuusto , Lahden kaupunginvaltuusto , Loviisan kaupunginvaltuusto , Nurmijärven kunnanvaltuusto , Pukkilan kunnanvaltuusto , Sysmän kunnanvaltuusto , Tuusulan kunnanvaltuusto Hyvinkään kaupungin ostotarjous Uudenmaan Vammaispalvelu Oy:n osuudesta Kiinteistö Oy Päivämartin osakekannasta. Muut 3 Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta. Yhtiökokouksen pöytäkirja Pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) 1 merkitä asian tiedoksi saaduksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

15 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Muut asiat Yhtymähallituksella ei ollut esittää muita asioita.

16 Eteva kuntayhtymä Kokouspäivämäärä ( 29 38) Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 31, 37, 38 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, MÄNTSÄLÄ, puh , 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)

17 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 29 38) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 ja markkinaoikeudessa 244. Maksuista lisää osoitteessa Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot