Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto euroa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto 52 000 euroa."

Transkriptio

1 Äänekosken kaupunki Rahatoimisto Talouden vakauttamisohjelma 2010 Vakauttamistoimet Keskushallinto 1. Korkoa Poken peruspääomalle Kaupunginhallitus päätti esittää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän muille jäsenkunnille perussopimuksen muuttamista siten, että se mahdollistaa koron maksamisen peruspääomalle. Mikään kunta ei ole vastustanut muutosta. Jos korkoa maksetaan 3,0 prosentin mukaan, on kulu yhtymälle ja tuotto kaupungille euroa. Viiden prosentin mukaan summat ovat ja euroa. Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto euroa. 2. Korkoa konsernilainoille Kaupungin vuokrataloyhtiöilleen myöntämät lainat on toistaiseksi vapautettu koronmaksusta, johtuen yhtiöiden tiukasta taloudellisesta tilanteesta, mikä on seurausta vuokra-asuntojen vajaakäytöstä. Alhainen korkotaso sekä asuntojen myyminen omistusasunnoiksi on osin helpottanut yhtiöiden taloustilannetta. Ko. lainojen määrä on 3,0 milj. euroa. Kolmen prosentin koron vaikutus on euroa. Hyväksytään, että vuokrataloyhtiöiltä peritään korkoa vuoden 2011 alusta 2,5 prosentin mukaan. Tuotto euroa. 3. Vuokra-asuntojen myyminen vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/7) Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/7) Kaupunginvaltuusto liite nro 11 (1/7) Keväällä 2010 toteutuneen kolmen kerrostalon (54 asuntoa) myynnin jälkeen kaupungilla on omistuksessaan 110 vuokralla olevaa asuntoa. Näistä 42 asuntoa on kerrostalossa Äänekoskentie 1305, jonka purkamiseen varaudutaan lähivuosina. Muut kohteet ovat asuttuja ja niitä tarjotaan ostettavaksi, kun niitä vapautuu vuokrakäytöstä. Äänekosken ja Suolahden vuokra-asuntoyhtiöillä on riittävästi tarjolla vuokra-asuntoja eri taajamissa. Osa vuokra-asunnoista on vuokralla varsin alhaisella vuokratasolla, huomioiden yleinen vuokrataso, kiinteistöjen kustannukset sekä kaupungin taloudellinen tilanne. Tämä vaikuttaa osaltaan myös asuntojen hitaaseen kiertoon ja vapautumiseen.

2 Yksittäisillä asunto-osakeyhtiöissä omistetuilla huoneistoille olisi jatkuvasti kysyntää omistusasunnoiksi. Kaupungin omistusta erityisesti asunto-osakeyhtiöissä, joissa omistus rajoittuu yhden tai muutaman huoneistoon, voitaisiin omistuksesta luopua. Suojarinteeltä kaupungille siirtyneiden kahden pienen rivitalon omistamisesta voitaisiin myös luopua. Ko. yhdeksän asuntoa (361 hm²) ovat vuokrattuina. Hyväksytään, että yksittäisten asuntojen myyntiä voidaan tapauskohtaisesti vauhdittaa tarjoamalla asuntoja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi ja tarjoamalla vaihtoehtoisesti vuokra-asuntoa varsinaisesta vuokratalosta ja että Suojarinteen alueen kahden rivitalon omistuksesta voidaan luopua joko myymällä koko kohde yhtenä kokonaisuutena tai muodostamalla niistä asunto-osakeyhtiö ja myymälle huoneistot yksi kerrallaan. 4. Luovutusvoitot Kaupunginhallitus liite nro 2 (2/7) Kaupunginhallitus liite nro 2 (2/7) Kaupunginvaltuusto liite nro 11 (2/7) Omaisuuden myynnistä kertyneet luovutusvoitot ovat vuosina poikkeuksellisen suuret, lähes 1,0 milj. euroa/vuosi, osaltaan johtuen myytyjen rakennusten osuudesta. Kiinteistökannan väheneminen vähentää vuokratuottoja ja toimintakuluja. Tulevina vuosina rakennusten ym. myynnistä saatavat luovutusvoitot jäävät vähäisimmiksi, mutta tätä pyritään kompensoimaan tonttien myynnillä. Tilojen realisointien myötä käyttökulut alenevat. Samalla käyttötuotot osin myös alenevat ja korkotuotot sekä vuosipoistot alenevat. 5. Henkilöstömuutokset Keskushallinnon henkilöstön eläköitymisen myötä henkilöstökulut vähenevät vuoteen 2013 yhteensä euroa. 6. Luottamuselinpalkkiot Kuntien yhdistymissopimuksissa sovittiin kauden kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenmäärät normaalia suuremmiksi, alueellisen edustavuuden turvaamiseksi. Vuoden 2009 luottamuselinpalkkiot olivat euroa. Jos luottamuselimet ovat 9-jäseniset, pienenevät kokouspalkkiot n eurolla.

3 Perusturvatoimiala Kaupunginhallitus liite nro 2 (3/7) Kaupunginhallitus liite nro 2 (3/7) Kaupunginvaltuusto liite nro 11 (3/7) 1. Koko toimiala Henkilöstöhallinnon toimenpiteet henkilöstökulujen vähentämiseksi Sijaiskustannusten vähentäminen edelleen; edelliset yht. n Säästöt hankinnoissa ja materiaali- ja tarvikehankinnoissa 2. Lasten ja perheiden palvelut Perhepalvelukeskuksen toimintamallin mukaiset mahdollisuudet perheiden tukemiseen ja kevyempien päivähoitomallien tarjoamiseen (avoin päiväkoti, osaaikahoito, kerhotoiminta jne). Tavoitteena hallita / vähentää päivähoitotarpeen kasvua Yksityisen päivähoidon tukimallin käyttöönotto. Tavoitteena pieneltä osin korvata kunnallisen päivähoidon tarvetta niin, että kunnan kustannukset ko. tukimallilla ovat nykyistä alhaisemmat (n %/ hoitopaikka, vaikutus n /v esim. kymmenellä hoitopaikalla) Kerhotoiminnan ja perhepäivähoidon varahoitoyksikön toimintamallin ja kustannusvaikutusten arviointi Määräaikaisten päivähoitoyksiköiden ja määräaikaisen henkilöstön tarpeen kriittinen arviointi huomioiden yo. muutokset Perhepalvelujen vastuualueen toimistotyöpanoksen arviointi Tukipalvelujen (ruokahuolto, siivous jne) arviointi ja koordinointi huomioiden mm. päiväkotien osastojen loma-aikojen sulut, joustot jne. 3. Aikuispalvelut Terveyspalvelujen osuus esitellään erillisellä tuottavuusohjelmalla o Vastaanottopalvelujen organisoinnin muutos; säästötavoite asteittain vuoteen 2013 mennessä o Mielenterveyspalvelujen palvelurakenteen ja toimintatavan muutokset; säästötavoite asteittain vuoteen 2013 o fysioterapian toimintatavan muutokset; säästötavoite o työterveyshuollon mitoituksen muutos; säästötavoite Sosiaalityön tulosalue o Resurssien painotus aktivointiin ja työelämävalmiuksien lisäämiseen, painopisteenä nuoret. Tavoitteena pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkuuksien määrän vähentäminen. o Työllisyyttä edistävien palvelujen uudelleenorganisointi yhdessä keskushallinnon, kehitysyhtiön ja nuorisotoimen kanssa. Esim. pitkäaikaistyöttömien määrän vähentyminen 20 henkilöllä vähentäisi työmarkkinatuen kuntaosuutta o Palveluasumisen kehittäminen vammaispalveluissa; tavoitteena ympärivuorokautisen ostopalvelun käytön ja henkilökohtaisen avun tarpeen vähentäminen. Asiakaskohtainen kustannusero n /v, ja muutaman vuoden siirtymäajalla rakennemuutoksen kustannusvaikutus voisi olla n

4 o Kehitysvammaisten kuntoutusohjauksen kohdentaminen arjen tukeen; tavoitteena ostopalveluna hankittujen tukijaksojen käytön vähentäminen; arvio vrk, n o Lastensuojelun palvelurakennemuutoksen toteuttaminen. Tavoitteena lastensuojelun raskaan hoidon tarpeen kasvun hallinta. 4. Vanhuspalvelut / aikuispalvelut Kaupunginhallitus liite nro 2 (4/7) Kaupunginhallitus liite nro 2 (4/7) Kaupunginvaltuusto liite nro 11 (4/7) Palveluasumisen porrasteisuuden kehittäminen yhteistyössä vanhuspalvelujen, mielenterveyspalvelujen ja vammaispalvelujen kanssa. Painopisteenä välimuotoisten asumispalvelujen kehittäminen mielenterveys- ja vammaisasiakkaille, ja kotihoitoa (ml. omaishoito) tukevien intervallipaikkojen lisääminen vanhusasiakkaille. o Kotirannan palvelutalon painopistettä siirretään nykyistä enemmän vanhuspalveluista mielenterveyskuntoutujiin ja vammaisasiakkaisiin. Tavoitteena on ympärivuorokautisten ostopalvelujen vähentäminen. Siirretään talon hallinnointi ja henkilöstö aikuispalveluihin. Henkilöstömitoitus ennallaan. o Suolahden vanhaan vanhainkotiin perustetaan ensimmäisessä vaiheessa (v. 2011) pääasiassa mielenterveysasiakkaiden paikkainen asumispalveluyksikkö/ryhmäkoti. Tavoitteena on ympärivuorokautisen ostopalvelun oleellinen vähentäminen. o Toisessa vaiheessa (v. 2012) perustetaan toiseen kerrokseen asumispalveluyksikkö pääasiassa vanhusten lyhytaikaista kotihoitoa tukevaa hoidontarvetta varten (omaishoidon lomajaksot, kotihoitoa tukevat intervallihoidot jne). Tavoitteena on kotihoidon tukeminen ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen siirtäminen, sekä hoitoketjujen kokonaisuudessa myös epätarkoituksenmukaisen sairaalahoidon vähentäminen. Järjestely vapauttaa palvelutalojen paikkoja. o Kuntolan profiloinnin muuttaminen hoidollisen tarpeen suuntaan, esim. sairaalan jatkohoitoa yms. joustotarvetta varten. Lähellä terveyskeskus ja Piilolan vanhainkoti. Oman, perustettavan kevyemmän yksikön kustannusarvion mukaan hoitopäivän hinta olisi n. 118 /vrk, ympärivuorokautisen ostopalvelun hinta /vrk, vanhainkodin hoitopäivähinta ja sairaalapaikan hinta tk:n vuodeosastolla n. 200 ja keskussairaalassa n.300. Palvelutalopaikan (ei tehostettu) hinta on n. 60 /pv. Kustannussäästö 20 paikan kevyemmän tason hoitopaikkaratkaisulla arvioituna olisi /v. Laitospaikkojen muuttaminen palveluasumispaikoiksi o Konginkankaan vanhainkodista 10 paikan muuttaminen selvitetään Kotihoidon tuottavuuden parantaminen o Kotihoidon henkilöstön kuormituksen, resurssien suuntaamisen ja alueiden asiakkaiden yhdenvertaisuuden varmistaminen. Kotihoidon suoritetavoite on yhtenäistetty kaikilla alueilla (suhteutettuna henkilöstömäärään) ja toteutumisen seurantaa tiivistetään. Tarvittaessa henkilöstö liikkuu alueiden välillä. Aloitetaan henkilöstön työkierto alueitten kesken. o Kotisairaanhoitoon ohjautumisen kriteerit ja hoidon pituus (akuuttisairaudet) otetaan uudelleentarkasteluun Yhden asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarpeen siirtyminen yhdellä vuodella säästää kustannuksia kotihoidon keskimäärään nähden

5 Sivistystoimiala Kaupunginhallitus liite nro 2 (5/7) Kaupunginhallitus liite nro 2 (5/7) Kaupunginvaltuusto liite nro 11 (5/7) 1. Opetuslautakunnan esitys Opetuslautakunta on kahteen otteeseen ottanut ennakkoluulottomasti kantaa talouden tasapainottamiseen kouluverkkomuutoksella. Lautakunnan motiivina on ollut taata perusopetuksen laatu takaamalla riittävät resurssit = tuntimäärä = toimiva ryhmäkoko = opettajien palkkapotti Lautakunta toivoo hallituksen käyvän poliittisen keskustelun Äänekoskelaisen perusopetuksen tasosta. Jos tuntimääriä leikataan radikaalisti ainoana toimenpiteenä, tulee tietää/hyväksyä leikkauksen vaikutukset ja kantaa siitä vastuu. Lautakunta ei ole halunnut ottaa asiantuntijalautakuntana tätä roolia, koska on olemassa myös muita vaihtoehtoja. 2. Pienet purot Supistamalla hankintoja ja palveluiden ostoa ja toimimalla mahdollisimman taloudellisesti voidaan opetuslautakunnan vastuualueella saavuttaa säästö. Muutos ei ole kuitenkaan rakenteellinen vaan väliaikainen. 2-3 vuoden kuluttua joudumme nostamaan tarvike- ja palvelumäärärahat vähintäänkin nykyiselle tasolle. (Ops-uudistus ) merkitsee: o oppikirja, koulutarvike, opetusväline ja kalusto määrärahojen pienentämistä o supistaa opintoretkien määrän vain opetussuunnitelman vaatimiin o opintoretket mahd. mukaan vain Äänekosken alueella o perusopetusryhmien jakaminen mahdollista vain erittäin vahvoilla pedagogisilla perusteilla o oppilashuollon/erityisopetuksen konsultoivien palvelujen hankintakriteereitä tiukennetaan o opetuksen järjestelyissä huomioidaan entistä tarkemmin vaikutus kuljetuksiin. o henkilöstön täydennyskoulutusmäärärahat pienenevät 3. Lautakuntien yhdistäminen Opetus- ja vapaa-ajan lautakuntien yhdistäminen sivistyslautakunnaksi ja jäsenmäärän laskeminen 10 toisi n säästön vuosittain. Muutos lisäisi lautakunnan painoarvoa; pakottaisi pidättäytymään strategisessa työskentelyssä. 4. Kahden yläkoulun malli Siirtyminen kahden yläkoulun malliin 2012 tai 2013 mikäli Telakkakadun koulun peruskorjauksen vuoksi on järkevämpi ajankohta. Toteutetaan lukuvuodesta alkaen asteittainen yläkoulujen ryhmäkoon kasvatus 20 oppilaaseen/perusopetusryhmä Vaikuttaa keskimäärin säästön kursseista. Vaihtelee vuosittain myös nollavuosia mukana.

6 Kaupunginhallitus liite nro 2 (6/7) Kaupunginhallitus liite nro 2 (6/7) Kaupunginvaltuusto liite nro 11 (6/7) 5. Vapaa-aikapalvelut Musiikkiopisto o oppilasmaksuhuojennukset poistuvat alkaen. o vaikutus n Kulttuuripalvelut o eläköityneen % toimistosihteerin paikkaa ei täytetä > vuositasolla o Elokuvatoiminnan siirtyminen yksityiselle > n. 5000, sopimus on määräaikainen Nuorisopalvelut o työpaja siirtyy toimimaan yhteen kiinteistöön > o Työpajan laskutushintaa korotetaan alkaen >? Liikuntapalvelut o Uimahallien ja kuntosalien maksuja korotettu , voimailusali tulee maksulliseksi > vähintään o Kun muutoinkin noudatetaan yleistä niukkuutta, voidaan saavuttaa n säästö vuodelle 2011

7 Tekninen toimiala Kaupunginhallitus liite nro 2 (7/7) Kaupunginhallitus liite nro 2 (7/7) Kaupunginvaltuusto liite nro 11 (7/7) hallinto tonttipalvelut tilapalvelut kunnallistekniikka liikenneväylät puistot yhteensä Hallinnon, tilapalvelujen sekä kunnallisteknisten palvelujen osalla säästöt tehdään menoja vähentämällä pääosin palvelujen ostosta sekä aineista ja tarvikkeista. Tonttipalvelujen osalla lisätään puunmyyntituloja. Tilapalvelujen ja kunnallistekniikan osalla vuosina 2012 ja 2013 sähkösopimuksista johtuen energiakustannukset vähenevät , huomioitu esityksessä. Henkilöstöä jää eläkkeelle todennäköisesti vuonna henkilöä - tonttisihteeri, vähennys huomioitu tämän vuoden talousarviossa - 2 kiinteistönhoitajaa, työt siirretty Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n tehtäväksi - 3 siivooja, työt siirretään Äänekosken kiinteistönhoito Oy:n tehtäväksi Vuonna henkilöä - 3 siivoojaa, työt siirretään kuten vuoden 2010 osalta - koneasentaja - traktorinkuljettaja Näistä kahdesta (koneasentaja, traktorinkuljettaja) pitäisi saada täyttää 1 henkilön työpanos, jos aiotaan hoitaa omana työnä koko nykyinen hoitoalue, toisen rahat ostopalveluihin. Vuonna henkilöä - 4 siivoojaa, työt siirretään kuten vuoden 2010 osalta - 1 erikoisammattimies, työt siirretään kuten vuoden 2010 osalta Vuonna henkilöä - 2 siivoojaa, työt siirretään kuten vuoden 2010 osalta - kirvesmies, toimi olisi syytä täyttää - kunnallistekniikan työntekijä, ainut investointityöntekijä - puistotyöntekijä, rahat olisi säilytettävä osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseksi

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot