RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004"

Transkriptio

1 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt suunnitellusti. Kertaluonteisia yhdistämiskustannuksia syntyi katsauskaudella 4,9 Me mutta synergiahyötyjen odotetaan alkavan toteutua vasta vuoden toisella puoliskolla. - Tulos ennen poistoja, korkoja ja veroja (EBITDA) kasvoi 56% ollen 29,1 (18,7)Me - Liikevoitto (EBIT) kasvoi 20% ollen 6,5 (5,4)Me. Ilman kertaluonteisia yhdistämiskustannuksia liikevoitto parani 111% ollen 11,4 Me. - Tulos rahoituserien jälkeen oli 2,5 (2,9)Me - EPS-luku 0,24e (0,40e) - Omavaraisuusaste 35,7% (26,3%) Liikevaihto kasvoi 76%, josta pääosa tuli Altiman yritysoston myötä. Lisäksi kasvua tapahtui Ramirentin Suomen ja Europen toiminnoissa. Altiman liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa helmikuun alusta lukien. Katsauskauden tulosta rasittivat Altiman liiketoimintojen yhdistämisestä tähän mennessä kertyneet kertaluonteiset integraatiokustannukset, yhteensä 4,9 Me. Tilikauden ensimmäinen puolisko on Ramirent-konsernin toiminnassa tyypillisesti hiljaisempaa aikaa kuin toinen puolisko, johtuen rakentamisen kausivaihteluista. Lisäksi monet panostukset ajoittuvat vuoden alkuun heikentäen ensimmäisen puolivuotiskauden tulosta. Konsernin liiketoiminnassa tulos vaihtelee normaalisti koko tilikauden sisällä siten, että vuoden tulos syntyy kesän ja syksyn (touko-marraskuun) aikana. 1-6/ / /2003 Liikevaihto, Me 141,7 80,7 172,9 Tulos ennen poistoja (EBITDA), Me 29,1 18,7 45,2 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 8,4 6,9 21,7 Liikevoitto (EBIT), Me 6,5 5,4 19,3 EBIT ilman kertaluonteisia eriä, Me 11,4 5,4 19,3 Rahoitustuotot ja kulut, Me -4,0-2,5-6,3 Tulos rahoituserien jälkeen (EBT), Me 2,5 2,9 13,1 Tilikauden tulos, Me 2,4 2,5 10,5 Omavaraisuusaste, % 35,7 26,3 31,6 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 125,9 210,1 156,1 Korollinen nettovelka, Me 188,2 130,5 125,1 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Oma pääoma/osake, e 11,36 8,20 9,26 Tulos/osake (EPS) (laimennettu), e 0,24 0,40 1,57 Tulos/osake (EPS) (laimentamaton), e 0,24 0,40 1,58 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sekä itäisen ja keskisen Euroopan markkinoilla. Konevuokrausmarkkinat ovat hienoisessa kasvussa Suomessa ja Norjassa, sen sijaan Ruotsissa ja Tanskassa markkinatilanne on jonkin verran tiukentunut verrattuna edelliseen vuoteen. Itäisen ja keskisen Euroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari) markkinatilanne on edelleen voimakkaasti parantumassa.

2 KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 141,7 (80,7)Me, josta Ramirent Suomen liikevaihto oli 33,7 (26,2)Me, Ramirent Ruotsin 44,0 (12,6)Me, Ramirent Norjan 39,2 (33,9)Me ja Ramirent Tanskan 12,1 (-)Me sekä Ramirent Europen 12,7 (8,0)Me. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 6,5 (5,4)Me, josta Ramirent Suomen 3,9 (2,7)Me, Ramirent Ruotsin 0,5 (0,3)Me, Ramirent Norjan 1,6 (2,2)Me, Ramirent Tanskan -0,2 (-)Me sekä Ramirent Europen 0,7 (0,2)Me. Konsernin katsauskauden tulos rahoituserien jälkeen oli 2,5 (2,9)Me. Katsauskauden tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 2,4 (2,5)Me. INTEGRAATIOKUSTANNUKSET JA UUDELLEENJÄRJESTELYT Tänä vuonna kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on suoritettu lukuisia uudelleenjärjestelyjä, jotka tähtäävät yhtiön liiketoimintojen rationalisointiin ja integroitumiseen. Toimenpiteitä on tehty niin konsernitasolla kuin maakohtaisestikin. Kokonaisuudessaan henkilöstöä on vähennetty 228 työntekijällä, toimipisteitä on yhdistetty tai suljettu yhteensä 24 ja eri maissa on hallintoja uudelleenjärjestelty. Raimirentin ja Altiman integroituminen on luonut kannattavan perustan Ramirentin kilpailukyvyn parantamiseksi. Konserni on nyt suuntautunut edelleen vahvistamaan markkinaasemaansa ja parantamaan asiakaspalveluaan. Suurin osa arvioiduista 5,5 miljoonan euron yhdistymiskustannuksista (mukaan lukien Altima ja Treffco) on jo syntynyt ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Kokonaiskustannukset olivat 4,9 miljoonaa euroa. Altiman osuus kustannuksista on 4,5 miljoonaa ja Treffcon 0,4 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyjen mukanaan tuomien säästöjen vaikutusta tulokseen odotetaan vuoden jälkipuolella, vuositasolla 10 miljoonan euron säästöjä odotetaan täysimääräisinä vuonna Kannattavuuden edelleen parantamiseksi tullaan panostamaan kaluston siirrettävyyden, ostojen ja logistiikan edistämiseen. INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin olivat yhteensä 126,1 (20,9) Me. Altima AB:n osakekannan hankintahinta oli 88,5 Me, josta konserniliikearvon osuus oli 29,5 Me. Tämän konserniliikearvon poistoaika on 20 vuotta. Emoyhtiön hankkiman Ramirent Europe Oy:n vähemmistöosuuden (35%) hankintahinta oli 9,8 Me, josta konserniliikearvon osuus oli 5,8 Me. Tämä konserniliikearvo poistetaan 15 vuodessa. Katsauskaudella tästä on kirjattu poistoja 3 kk:n ajalta, koska hankinta tapahtui maaliskuun lopussa. Liikearvon ja konserniliikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 64,1 (29,9) Me. Niistä katsauskaudella kirjatut poistot olivat 2,0 (1,4) Me. RAHOITUS JA TASE Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskaudella hyvänä. Katsauskauden lopussa Ramirentilla oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 202,4 (130,5) Me. Korollinen vieras pääoma lisääntyi katsauskaudella 90,7 (4,0) Me. Korollisen vieraan pääoman keskikorko oli katsauskauden lopussa 4,6% (4,9%). Ramirentin korolliseen velkaan sisältyi 75% vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 45% oli muutettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 68 Me. Nettorahoituskulut nousivat 4,0 miljoonaan euroon (2,5 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli 35,7% (26,3%). Taseen loppusumma oli 418,8 (224,5) Me, josta likvidit varat olivat 14,2 (6,5) Me. LIIKETOIMINTA

3 Katsauskauden aikana Ramirent-konsernin liiketoiminta on kokonaisuutena kehittynyt suunnitellulla tavalla. Ruotsin ja Tanskan arvioitua heikompi markkinatilanne on jonkin verran rasittanut toimintaa ja kannattavuutta. Ramirent toteutti Altiman osakkeiden vaihtotarjouksensa Altiman osakkeenomistajille tammikuun lopussa ja Altima siirtyi osaksi Ramirentkonsernia helmikuun alusta lukien. Suomi Suomessa Altima Oy:n liiketoiminta on siirretty Ramirent Oyj:öön ja sen tytäryhtiöihin. Samassa yhteydessä on suljettu tai yhdistetty 10 toimipistettä ja henkilöstöä on vähennetty 77 henkilöä. Lisäksi Altima Oy:n hallinto on yhdistetty Ramirentin hallintoon. Ramirentin liiketoiminta Suomessa on kehittynyt myönteisesti. Liikevaihto on kasvanut 28,6% ja suhteellinen kannattavuus on parantunut verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvu on johtunut sekä Altiman mukaantulosta että Ramirentin perustoiminnan kasvusta. Suomessa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisia integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,3 Me. Ruotsi Ruotsin Altima AB:n, Altima Sverige AB:n ja Stavdal i Sverige AB:n hallinnot on yhdistetty Ramirent AB:hen ja tässä yhteydessä on henkilöstöä vähennetty 30 henkilöä. Stavdalin ja Altiman operatiiviset toiminnot on myös päätetty yhdistää Ramirent AB:hen ja toiminta tapahtuu Ramirentin nimen alla alkaen. Ramirentin liikevaihto Ruotsissa on kasvanut voimakkaasti johtuen etupäässä Altiman mukaantulosta. Ruotsissa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisia integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,9 Me. Norja Norjassa Altima AS:n liiketoiminta on siirretty Ramirentin tytäryhtiöön Bautas AS:ään. Yhdistymisen yhteydessä on suljettu tai yhdistetty neljä toimipistettä ja lisäksi Altima AS:n hallinto on yhdistetty Bautas AS:n hallintoon ja henkilöstöä on vähennetty 55 henkilöä. Ramirentin liikevaihto Norjassa on kasvanut johtuen lähinnä Altiman mukaantulosta. Kannattavuutta on rasittanut Altiman yhdistämisestä kertyneet kertaluonteiset integraatiokustannukset, tähän mennessä yhteensä 3,1 Me. Tanska Ramirentin tanskalainen tytäryhtiö Altima A/S osti Treffco A/S:n henkilönostinten vuokrausliiketoiminnan maaliskuun alkupuolella. Treffco A/S:n liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa maaliskuun alusta lukien. Tanskassa on päätetty yhdistää Altiman ja Treffcon operatiiviset toiminnot ja toiminta tulee tapahtumaan Ramirent nimen alla. Nämä muutokset toteutetaan vuoden 2004 aikana. Tässä yhteydessä on suljettu 3 toimipistettä ja henkilöstöä on vähennetty 30 henkilöä. Toimintojen yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset erät 0,4 Me rasittavat Ramirentin Tanskan alkuvuoden kannattavuutta. Ramirent Europe Baltian maissa Altiman yhtiöiden liiketoiminnat on siirretty Ramirent Europe Oy:n paikallisiin tytäryhtiöihin. Yhdistämisen yhteydessä on suljettu tai yhdistetty yhteensä kahdeksan toimipistettä ja lisäksi Altiman yhtiöiden hallinnot kyseisissä maissa on yhdistetty Ramirent Europe Oy:n tytäryhtiöiden vastaaviin hallintoihin. Tässä yhteydessä on henkilöstöä vähennetty 36 henkilöä. Ramirent Oyj osti maaliskuun lopussa Ramirent Europe Oy:n 35 %:n vähemmistöosuuden Alliance Scan East Fundilta. Kaupan jälkeen Ramirent Oyj omistaa 100 % Ramirent Europe Oy:stä. Vähemmistön osto edesauttaa Ramirent-konsernin toiminnan kehittämistä kasvavilla itäisen ja keskisen Euroopan konevuokrausmarkkinoilla.

4 Ramirent Europen puolalainen tytäryhtiö Ramirent S.A. osti maaliskuussa saksalaisen MVS AG:n puolalaisen tytäryhtiön MVS Polska Sp.Z.oo:n liiketoiminnan. MVS AG:n liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa maaliskuun alusta lukien. Ostettu liiketoiminta käsittää 550 kpl työmaatiloja ja kontteja sekä niihin liittyvät asiakassopimukset ja henkilökunnan. Tehty kauppa vahvistaa Ramirentin työmaatilatoimintaa Puolassa merkittävästi. Ramirentin liiketoiminta itäisen ja keskisen Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari ja Ukraina) on kehittynyt myönteisesti. Liikevaihto on kasvanut 60,0% ja kannattavuus on parantunut. Kasvu on tullut sekä Altiman mukaantulon myötä että perustoiminnan kasvusta. Ramirent Europessa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisin integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,2 Me. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 2299 (1432) henkilöä. Henkilöstöstä 558 (501) oli kotimaan toiminnoissa ja 1741 (931) kansainvälisissä toiminnoissa. Henkilöstön lisäys on johtunut Altiman toimintojen yhdistämisestä Ramirent-konserniin helmikuun alusta lukien. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Ramirentin osakepääoma oli ,55 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET REKISTERÖITY Ramirent Oyj:n osakepääoman korotuksia on katsauskaudella rekisteröity neljä kertaa, , , ja yhteensä ,90 euroa ja kpl. VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli osaketta ja 50,3 miljoonaa euroa ( kpl ja 13,6 milj. euroa) eli osakekannasta 26 prosenttia vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 17,10 euroa ja alin 12,83 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 14,67 euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän ( ) noteeraus oli 17,01 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ,03 euroa. KYMMENEN SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA Osakemäärä kpl Osuus % osakkeista ja äänistä Nordea Pankki Suomi Oyj ,36 hallintarekisteröity, josta Nordstjernan AB ,92 LE Lundbergföretagen AB ,53 Veidekke ASA (Norja) ,55 Oy Julius Tallberg Ab ,35 Gaspar Oy Ab ,98 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken AB hallintarekisteröity ,87 FIM Fenno Sijoitusrahasto ,66 Optiomi Oy ,32 EQ Pikkujättiläiset/EQ rahastoyhtiö Oy ,54 Odin Finland ,37 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap ,16 Muut osakkeenomistajat , ,00

5 RAMIRENTIN HALLITUKSEN JA JOHDON OMISTAMAT OSAKKEET Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten omistuksessa tai määräysvallassa Ramirent Oyj:stä oli joko suoraan tai välillisesti 1,75% osakkeista ja äänistä. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Tilinpäätöksen vahvistaminen Ramirent Oyj:n vuoden 2003 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin. Osingonjako Ramirent Oyj:n osakkeille päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osingon maksaminen aloitettiin Vastuuvapaus Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen jäsenet Hallituksen jäseniksi valittiin Kaj-Gustav Bergh, Eigil Flaathen, Matti Haapala, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Erkki Norvio ja Raimo Taivalkoski. Hallituksen yhtiökokouksen jälkeen pitämässä järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Taivalkoski ja varapuheenjohtajaksi Peter Hofvenstam. Tilintarkastajat Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Solveig Törnroos-Huhtamäki. Valtuutus hallitukselle hankkia omia osakkeita Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiön omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla: - Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys- tai liiketoimintakaupoissa. - Hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärä on osaketta, eli 5% osakkeiden kokonaismäärästä. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus valtuutettiin päättämään niiden omien osakkeiden luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella ehdoin: - Valtuutuksen kohteena on enintään osaketta. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Valtuutus hallitukselle päättää suunnatun annin toimeenpanosta Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatun osakeannin toimeenpanosta: - Valtuutuksen nojalla hallitus oikeutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta, eli noin 11,6% kaikista nykyisistä osakkeista, ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään ,10 eurolla. - Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä päättämään merkintähinnoista sekä merkintäehdoista. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty.

6 Osakepääoman korottaminen rahastoannilla Päätettiin korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla ,10 eurolla nykyisestä ,45 eurosta ,55 euroon. Osakepääoman korottaminen tapahtuu korottamalla osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo nykyisestä 0,84 eurosta (ei tarkka arvo) 0,85 euroon ja siirtämällä osakepääoman korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. NOTEERAUSTA TUKHOLMAN PÖRSSIIN EI HAETA Ramirentin hallitus on tehdyn selvityksen perusteella ja Helsingin Pörssin ja Tukholman Pörssin vireillä oleva integraatio huomioon ottaen päättänyt, että osakkeiden noteerausta Tukholman Pörssin O-listalla ei tässä vaiheessa haeta. Niille Ramirentin osakkeenomistajille, joiden osakkeet on noteerattu Ruotsin VPC:ssä, tullaan tekemään tarjous myydä osakkeensa oman välittäjänsä kautta soveltaen ruotsalaisten osakkeiden kaupoissa sovellettavaa normaalia komissiota. Kauppahinta tulee tapahtumaan Ruotsin kruunuissa. Tämä yksinkertaistettu myyntiprosessi tulee olemaan mahdollinen ennalta määriteltynä, rajoitettuna ajanjaksona. Osakkeenomistajia tullaan informoimaan lähemmistä yksityiskohdista kirjeitse. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ramirentin norjalainen tytäryhtiö Bautas AS ja Malthus AS ovat yhdessä solmineet Skanska Norge AS:n kanssa 230 miljoonan Norjan kruunun arvoisen työmaatilakaupan. Bautaksen osuus kaupasta on noin puolet. Sopimus on Norjan historian mittavin työmaatilatoimitus ja käsittää yöpymistilat yli työntekijälle Norjan länsirannikolla olevalla Ormen Langeprojektilla. Toimitus, joka kattaa noin koppineliömetriä, on jo alkanut ja on tarkoitus saada kokonaan valmiiksi keväällä Työmaa avataan virallisesti 15 joulukuuta 2004 ja arvioitu kesto on vuoden 2007 loppupuolelle. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Pääpaino yhtiössä vuonna 2004 on ostettujen Altima-toimintojen integroinnissa ja synergiaetujen saavuttamisessa tavoitteena parantaa konsernin kannattavuutta ja operatiivista kassavirtaa sekä vähentää korollista vierasta pääomaa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on aikaansaada säästöjä hankinta- ja investointitoiminnan keskittämisellä konsernin sisällä. Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan Suomessa kasvavan 2-4% verrattuna vuoteen Muissa Pohjoismaissa rakentamisen arvioidaan pysyvän ennallaan tai hiukan kasvavan. Keski- ja Itä-Euroopan maissa arvioidaan suhteellisen voimakkaan rakentamisen kasvun jatkuvan. Arviot perustuvat VTT:n ja Euroconstruct raportin (kesäkuun 2004) tietoihin. Ramirent-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2004 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu etupäässä Altiman liiketoimintojen yhdistämisestä konserniin. Altima on mukana konsernin luvuissa helmikuun alusta lukien. Lisäksi kasvua arvioidaan syntyvän Ramirentin perustoiminnoissa Suomessa ja Norjassa sekä itäisen ja keskisen Euroopan maissa. Altiman yhdistyminen etenee suunnitellusti. Suuri osa toimenpiteistä on toteutettu ja kustannukset ovat syntyneet ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Yhdentymisen hyödyt alkavat näkyä loppuvuonna mutta vasta vuoden 2005 tulokseen vaikuttavat täysimääräisesti arviolta noin 10 miljoonan euron säästöt. Ramirent konsernin vuoden 2004 tuloksen arvioidaan paranevan verrattuna edelliseen vuoteen. RAMIRENT-KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE SEKÄ TUNNUSLUKUINFORMAATIO RAMIRENT-KONSERNI TULOSLASKELMA 1-6/04 1-6/03 muutos muutos 1-12/03

7 Me Me Me % Me Liikevaihto Suomi 33,7 26,2 7,5 28,6 57,3 Ruotsi 44,0 12,6 31,4 249,2 25,4 Norja 39,2 33,9 5,3 15,6 69,4 Tanska 12,1-12,1 100,0 - Muu Eurooppa 12,7 8,0 4,7 58,8 20,8 Liikevaihto yhteensä 141,7 80,7 61,0 75,6 172,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 Poistot 22,7 13,3 9,4 70,7 25,9 Liikevoitto Suomi 3,9 2,7 1,2 44,4 10,3 Ruotsi 0,5 0,3 0,2 66,7 1,4 Norja 1,6 2,2-0,6-27,3 4,8 Tanska -0,2 - -0,2-100,0 - Muu Eurooppa 0,7 0,2 0,9 450,0 2,8 Liikevoitto yhteensä 6,5 5,4 1,1 20,4 19,3 Rahoituserät -4,0-2,5-1,5-60,0-6,3 Voitto rahoituserien jälkeen 2,5 2,9-0,4-13,8 13,1 Osuus liikevaihdosta, % 1,8 3,6 7,5 Voitto ennen veroja 2,5 2,9-0,4-13,8 13,1 Kauden tulos 2,4 2,5-0,1 0,0 10,5 Osuus liikevaihdosta, % 1,7 3,0 6,1 Laskennallisen nettoverovelan pieneneminen paransi katsauskauden voittoa yhteensä noin 0,5 miljoonalla eurolla johtuen yritysveroasteen alenemisesta Suomessa 29 prosentista 26 prosenttiin. Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus. TASE muutos VASTAAVAA Me Me Me Me Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 66,9 31,8 35,1 30,8 Aineelliset hyödykkeet 256,4 143,2 113,2 140,7 Sijoitukset 0,4 0,4 0,0 0,4 Pysyvät vastaavat yhteensä 323,7 175,4 148,3 171,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 12,9 7,2 5,7 6,3 Saamiset 68,0 35,4 32,6 32,4 Rahat ja pankkisaamiset 14,2 6,5 7,7 5,3 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 95,1 49,1 46,0 44,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 418,8 224,5 194,3 215,9 VASTATTAVAA Oma pääoma 147,1 53,3 93,8 61,9 Vähemmistöosuus 2,4 5,7-3,3 6,2 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 180,6 117,0 63,6 100,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 88,8 48,5 40,2 47,3 Yhteensä 269,4 165,5 103,8 147,8

8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 418,8 224,5 194,3 215,9 RAHOITUSLASKELMA 1-6/04 1-6/ /03 Me Me Me Liiketoiminnan rahavirta 14,2 13,2 36,9 Investointien rahavirta -126,1-23,1-28,8 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 85,9 0,2 2,6 Maksetut osingot -3,2-3,2-3,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos -12,3 0,9-1,6 Pitkäaikaisten lainojen muutos 50,3 10,9-8,2 Rahoituksen rahavirta yhteensä 120,7 8,9-10,4 Rahavarojen muutos 8,8-1,1-2,3 TULOSLASKELMA 4-6/04 1-3/ /03 7-9/03 4-6/03 1-3/03 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Me Me Me Me Me Me Liikevaihto Suomi 17,8 15,9 14,6 16,5 14,1 12,1 Ruotsi 25,6 18,4 6,8 6,0 7,3 5,3 Norja 22,2 17,0 18,3 17,2 16,4 17,5 Tanska 7,7 4, Muu Eurooppa 7,2 5,5 6,7 6,1 4,6 3,4 Liikevaihto yhteensä 80,5 61,2 46,4 45,8 42,4 38,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 Liikevoitto Suomi 3,0 0,9 2,8 4,8 2,2 0,5 Ruotsi 0,4 0,1 0,1 1,0 0,3 0,0 Norja 0,9 0,7 1,2 1,4 1,3 0,9 Tanska -0,3 0, Muu Eurooppa 0,5 0,2 1,3 1,3 0,3-0,1 Liikevoitto yhteensä 4,5 2,0 5,4 8,5 4,1 1,3 Voitto rahoituserien jälkeen 2,5 0,0 4,1 6,1 3,2-0,3 Osuus liikevaihdosta, % 3,1 0,0 8,8 13,2 7,7-0,8 Voitto ennen veroja 2,5 0,0 4,1 6,1 3,2-0,3 Kauden tulos 2,4-0,1 3,5 4,5 2,9-0,4 Osuus liikevaihdosta, % 3,0-0,2 7,5 9,8 6,9-0,1 TUNNUSLUVUT 1-6/04 1-6/ /03 Korolliset velat Me 202,4 130,5 111,7 Nettovelka Me 188,2 124,0 106,3 Nettovelkaantumisaste (gearing),% 125,9 210,1 156,1 Omavaraisuusaste, % 35,7 26,3 31,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Me 126,1 20,9 32,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 89,0 25,9 18,6 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtainen tulos 0,24e 0,40e 1,58e Osakekohtainen oma pääoma 11,36e 8,20e 9,26e Osakemääränä käytetty kpl osaketta ja kpl osaketta sekä kpl osaketta VASTUUSITOUMUKSET OMASTA PUOLESTA Me Me Me Me Kiinteistökiinnitykset 8,9 8,9 4,8 5,5

9 Yrityskiinnitykset 243,1 243,1 236,6 236,6 Osakkeet (kirjanpitoarvo) 50,3 37,8 32,1 33,0 Muut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta 8,9 6,5 1,0 6,4 Leasingvastuut 1,8 2,9 4,9 3,0 Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMINEN Tiistaina järjestetään tiedotustilaisuus klo lehdistön edustajille ja sijoitusanalyytikoille World Trade Centerin tiloissa Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Marskin sali, 2. kerros. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Erkki Norvio esittää yhtiön osavuosikatsauksen ja tulevaisuuden näkymiä. Helsingissä Ramirent Oyj Hallitus TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Ramirent Oyj:n osavuosikatsauksen ajalta tammikuu kesäkuu 2004 KHT-yhdistyksen yleisluonteisesta tarkastuksesta antaman suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti rajoitetumpi kuin tilintarkastus. Tarkastuksessamme ei ole ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei osavuosikatsausta olisi laadittu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Helsingissä 31. elokuuta 2004 KPMG WIDERI OY AB Solveig Törnroos-Huhtamäki KHT Lisätiedot: Erkki Norvio tai JAKELU: HELSINGIN PÖRSSI JA KESKEISET TIEDOTUSVÄLINEET Internet: Tämä tiedote on myös Ramirent Oyj:n kotisivuilla:

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00 Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00 ILKKA-YHTYMÄ KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 TILIKAUSI 2012 - Liikevaihto 46,2 miljoonaa euroa (50,0 miljoonaa euroa), lasku 7,6 % - Alma Media

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot