RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004"

Transkriptio

1 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt suunnitellusti. Kertaluonteisia yhdistämiskustannuksia syntyi katsauskaudella 4,9 Me mutta synergiahyötyjen odotetaan alkavan toteutua vasta vuoden toisella puoliskolla. - Tulos ennen poistoja, korkoja ja veroja (EBITDA) kasvoi 56% ollen 29,1 (18,7)Me - Liikevoitto (EBIT) kasvoi 20% ollen 6,5 (5,4)Me. Ilman kertaluonteisia yhdistämiskustannuksia liikevoitto parani 111% ollen 11,4 Me. - Tulos rahoituserien jälkeen oli 2,5 (2,9)Me - EPS-luku 0,24e (0,40e) - Omavaraisuusaste 35,7% (26,3%) Liikevaihto kasvoi 76%, josta pääosa tuli Altiman yritysoston myötä. Lisäksi kasvua tapahtui Ramirentin Suomen ja Europen toiminnoissa. Altiman liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa helmikuun alusta lukien. Katsauskauden tulosta rasittivat Altiman liiketoimintojen yhdistämisestä tähän mennessä kertyneet kertaluonteiset integraatiokustannukset, yhteensä 4,9 Me. Tilikauden ensimmäinen puolisko on Ramirent-konsernin toiminnassa tyypillisesti hiljaisempaa aikaa kuin toinen puolisko, johtuen rakentamisen kausivaihteluista. Lisäksi monet panostukset ajoittuvat vuoden alkuun heikentäen ensimmäisen puolivuotiskauden tulosta. Konsernin liiketoiminnassa tulos vaihtelee normaalisti koko tilikauden sisällä siten, että vuoden tulos syntyy kesän ja syksyn (touko-marraskuun) aikana. 1-6/ / /2003 Liikevaihto, Me 141,7 80,7 172,9 Tulos ennen poistoja (EBITDA), Me 29,1 18,7 45,2 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 8,4 6,9 21,7 Liikevoitto (EBIT), Me 6,5 5,4 19,3 EBIT ilman kertaluonteisia eriä, Me 11,4 5,4 19,3 Rahoitustuotot ja kulut, Me -4,0-2,5-6,3 Tulos rahoituserien jälkeen (EBT), Me 2,5 2,9 13,1 Tilikauden tulos, Me 2,4 2,5 10,5 Omavaraisuusaste, % 35,7 26,3 31,6 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 125,9 210,1 156,1 Korollinen nettovelka, Me 188,2 130,5 125,1 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Oma pääoma/osake, e 11,36 8,20 9,26 Tulos/osake (EPS) (laimennettu), e 0,24 0,40 1,57 Tulos/osake (EPS) (laimentamaton), e 0,24 0,40 1,58 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sekä itäisen ja keskisen Euroopan markkinoilla. Konevuokrausmarkkinat ovat hienoisessa kasvussa Suomessa ja Norjassa, sen sijaan Ruotsissa ja Tanskassa markkinatilanne on jonkin verran tiukentunut verrattuna edelliseen vuoteen. Itäisen ja keskisen Euroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari) markkinatilanne on edelleen voimakkaasti parantumassa.

2 KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 141,7 (80,7)Me, josta Ramirent Suomen liikevaihto oli 33,7 (26,2)Me, Ramirent Ruotsin 44,0 (12,6)Me, Ramirent Norjan 39,2 (33,9)Me ja Ramirent Tanskan 12,1 (-)Me sekä Ramirent Europen 12,7 (8,0)Me. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 6,5 (5,4)Me, josta Ramirent Suomen 3,9 (2,7)Me, Ramirent Ruotsin 0,5 (0,3)Me, Ramirent Norjan 1,6 (2,2)Me, Ramirent Tanskan -0,2 (-)Me sekä Ramirent Europen 0,7 (0,2)Me. Konsernin katsauskauden tulos rahoituserien jälkeen oli 2,5 (2,9)Me. Katsauskauden tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 2,4 (2,5)Me. INTEGRAATIOKUSTANNUKSET JA UUDELLEENJÄRJESTELYT Tänä vuonna kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on suoritettu lukuisia uudelleenjärjestelyjä, jotka tähtäävät yhtiön liiketoimintojen rationalisointiin ja integroitumiseen. Toimenpiteitä on tehty niin konsernitasolla kuin maakohtaisestikin. Kokonaisuudessaan henkilöstöä on vähennetty 228 työntekijällä, toimipisteitä on yhdistetty tai suljettu yhteensä 24 ja eri maissa on hallintoja uudelleenjärjestelty. Raimirentin ja Altiman integroituminen on luonut kannattavan perustan Ramirentin kilpailukyvyn parantamiseksi. Konserni on nyt suuntautunut edelleen vahvistamaan markkinaasemaansa ja parantamaan asiakaspalveluaan. Suurin osa arvioiduista 5,5 miljoonan euron yhdistymiskustannuksista (mukaan lukien Altima ja Treffco) on jo syntynyt ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Kokonaiskustannukset olivat 4,9 miljoonaa euroa. Altiman osuus kustannuksista on 4,5 miljoonaa ja Treffcon 0,4 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyjen mukanaan tuomien säästöjen vaikutusta tulokseen odotetaan vuoden jälkipuolella, vuositasolla 10 miljoonan euron säästöjä odotetaan täysimääräisinä vuonna Kannattavuuden edelleen parantamiseksi tullaan panostamaan kaluston siirrettävyyden, ostojen ja logistiikan edistämiseen. INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin olivat yhteensä 126,1 (20,9) Me. Altima AB:n osakekannan hankintahinta oli 88,5 Me, josta konserniliikearvon osuus oli 29,5 Me. Tämän konserniliikearvon poistoaika on 20 vuotta. Emoyhtiön hankkiman Ramirent Europe Oy:n vähemmistöosuuden (35%) hankintahinta oli 9,8 Me, josta konserniliikearvon osuus oli 5,8 Me. Tämä konserniliikearvo poistetaan 15 vuodessa. Katsauskaudella tästä on kirjattu poistoja 3 kk:n ajalta, koska hankinta tapahtui maaliskuun lopussa. Liikearvon ja konserniliikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 64,1 (29,9) Me. Niistä katsauskaudella kirjatut poistot olivat 2,0 (1,4) Me. RAHOITUS JA TASE Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskaudella hyvänä. Katsauskauden lopussa Ramirentilla oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 202,4 (130,5) Me. Korollinen vieras pääoma lisääntyi katsauskaudella 90,7 (4,0) Me. Korollisen vieraan pääoman keskikorko oli katsauskauden lopussa 4,6% (4,9%). Ramirentin korolliseen velkaan sisältyi 75% vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 45% oli muutettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 68 Me. Nettorahoituskulut nousivat 4,0 miljoonaan euroon (2,5 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli 35,7% (26,3%). Taseen loppusumma oli 418,8 (224,5) Me, josta likvidit varat olivat 14,2 (6,5) Me. LIIKETOIMINTA

3 Katsauskauden aikana Ramirent-konsernin liiketoiminta on kokonaisuutena kehittynyt suunnitellulla tavalla. Ruotsin ja Tanskan arvioitua heikompi markkinatilanne on jonkin verran rasittanut toimintaa ja kannattavuutta. Ramirent toteutti Altiman osakkeiden vaihtotarjouksensa Altiman osakkeenomistajille tammikuun lopussa ja Altima siirtyi osaksi Ramirentkonsernia helmikuun alusta lukien. Suomi Suomessa Altima Oy:n liiketoiminta on siirretty Ramirent Oyj:öön ja sen tytäryhtiöihin. Samassa yhteydessä on suljettu tai yhdistetty 10 toimipistettä ja henkilöstöä on vähennetty 77 henkilöä. Lisäksi Altima Oy:n hallinto on yhdistetty Ramirentin hallintoon. Ramirentin liiketoiminta Suomessa on kehittynyt myönteisesti. Liikevaihto on kasvanut 28,6% ja suhteellinen kannattavuus on parantunut verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvu on johtunut sekä Altiman mukaantulosta että Ramirentin perustoiminnan kasvusta. Suomessa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisia integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,3 Me. Ruotsi Ruotsin Altima AB:n, Altima Sverige AB:n ja Stavdal i Sverige AB:n hallinnot on yhdistetty Ramirent AB:hen ja tässä yhteydessä on henkilöstöä vähennetty 30 henkilöä. Stavdalin ja Altiman operatiiviset toiminnot on myös päätetty yhdistää Ramirent AB:hen ja toiminta tapahtuu Ramirentin nimen alla alkaen. Ramirentin liikevaihto Ruotsissa on kasvanut voimakkaasti johtuen etupäässä Altiman mukaantulosta. Ruotsissa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisia integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,9 Me. Norja Norjassa Altima AS:n liiketoiminta on siirretty Ramirentin tytäryhtiöön Bautas AS:ään. Yhdistymisen yhteydessä on suljettu tai yhdistetty neljä toimipistettä ja lisäksi Altima AS:n hallinto on yhdistetty Bautas AS:n hallintoon ja henkilöstöä on vähennetty 55 henkilöä. Ramirentin liikevaihto Norjassa on kasvanut johtuen lähinnä Altiman mukaantulosta. Kannattavuutta on rasittanut Altiman yhdistämisestä kertyneet kertaluonteiset integraatiokustannukset, tähän mennessä yhteensä 3,1 Me. Tanska Ramirentin tanskalainen tytäryhtiö Altima A/S osti Treffco A/S:n henkilönostinten vuokrausliiketoiminnan maaliskuun alkupuolella. Treffco A/S:n liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa maaliskuun alusta lukien. Tanskassa on päätetty yhdistää Altiman ja Treffcon operatiiviset toiminnot ja toiminta tulee tapahtumaan Ramirent nimen alla. Nämä muutokset toteutetaan vuoden 2004 aikana. Tässä yhteydessä on suljettu 3 toimipistettä ja henkilöstöä on vähennetty 30 henkilöä. Toimintojen yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset erät 0,4 Me rasittavat Ramirentin Tanskan alkuvuoden kannattavuutta. Ramirent Europe Baltian maissa Altiman yhtiöiden liiketoiminnat on siirretty Ramirent Europe Oy:n paikallisiin tytäryhtiöihin. Yhdistämisen yhteydessä on suljettu tai yhdistetty yhteensä kahdeksan toimipistettä ja lisäksi Altiman yhtiöiden hallinnot kyseisissä maissa on yhdistetty Ramirent Europe Oy:n tytäryhtiöiden vastaaviin hallintoihin. Tässä yhteydessä on henkilöstöä vähennetty 36 henkilöä. Ramirent Oyj osti maaliskuun lopussa Ramirent Europe Oy:n 35 %:n vähemmistöosuuden Alliance Scan East Fundilta. Kaupan jälkeen Ramirent Oyj omistaa 100 % Ramirent Europe Oy:stä. Vähemmistön osto edesauttaa Ramirent-konsernin toiminnan kehittämistä kasvavilla itäisen ja keskisen Euroopan konevuokrausmarkkinoilla.

4 Ramirent Europen puolalainen tytäryhtiö Ramirent S.A. osti maaliskuussa saksalaisen MVS AG:n puolalaisen tytäryhtiön MVS Polska Sp.Z.oo:n liiketoiminnan. MVS AG:n liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa maaliskuun alusta lukien. Ostettu liiketoiminta käsittää 550 kpl työmaatiloja ja kontteja sekä niihin liittyvät asiakassopimukset ja henkilökunnan. Tehty kauppa vahvistaa Ramirentin työmaatilatoimintaa Puolassa merkittävästi. Ramirentin liiketoiminta itäisen ja keskisen Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari ja Ukraina) on kehittynyt myönteisesti. Liikevaihto on kasvanut 60,0% ja kannattavuus on parantunut. Kasvu on tullut sekä Altiman mukaantulon myötä että perustoiminnan kasvusta. Ramirent Europessa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisin integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,2 Me. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 2299 (1432) henkilöä. Henkilöstöstä 558 (501) oli kotimaan toiminnoissa ja 1741 (931) kansainvälisissä toiminnoissa. Henkilöstön lisäys on johtunut Altiman toimintojen yhdistämisestä Ramirent-konserniin helmikuun alusta lukien. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Ramirentin osakepääoma oli ,55 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET REKISTERÖITY Ramirent Oyj:n osakepääoman korotuksia on katsauskaudella rekisteröity neljä kertaa, , , ja yhteensä ,90 euroa ja kpl. VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli osaketta ja 50,3 miljoonaa euroa ( kpl ja 13,6 milj. euroa) eli osakekannasta 26 prosenttia vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 17,10 euroa ja alin 12,83 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 14,67 euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän ( ) noteeraus oli 17,01 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ,03 euroa. KYMMENEN SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA Osakemäärä kpl Osuus % osakkeista ja äänistä Nordea Pankki Suomi Oyj ,36 hallintarekisteröity, josta Nordstjernan AB ,92 LE Lundbergföretagen AB ,53 Veidekke ASA (Norja) ,55 Oy Julius Tallberg Ab ,35 Gaspar Oy Ab ,98 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken AB hallintarekisteröity ,87 FIM Fenno Sijoitusrahasto ,66 Optiomi Oy ,32 EQ Pikkujättiläiset/EQ rahastoyhtiö Oy ,54 Odin Finland ,37 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap ,16 Muut osakkeenomistajat , ,00

5 RAMIRENTIN HALLITUKSEN JA JOHDON OMISTAMAT OSAKKEET Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten omistuksessa tai määräysvallassa Ramirent Oyj:stä oli joko suoraan tai välillisesti 1,75% osakkeista ja äänistä. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Tilinpäätöksen vahvistaminen Ramirent Oyj:n vuoden 2003 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin. Osingonjako Ramirent Oyj:n osakkeille päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osingon maksaminen aloitettiin Vastuuvapaus Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen jäsenet Hallituksen jäseniksi valittiin Kaj-Gustav Bergh, Eigil Flaathen, Matti Haapala, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Erkki Norvio ja Raimo Taivalkoski. Hallituksen yhtiökokouksen jälkeen pitämässä järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Taivalkoski ja varapuheenjohtajaksi Peter Hofvenstam. Tilintarkastajat Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Solveig Törnroos-Huhtamäki. Valtuutus hallitukselle hankkia omia osakkeita Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiön omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla: - Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys- tai liiketoimintakaupoissa. - Hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärä on osaketta, eli 5% osakkeiden kokonaismäärästä. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus valtuutettiin päättämään niiden omien osakkeiden luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella ehdoin: - Valtuutuksen kohteena on enintään osaketta. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Valtuutus hallitukselle päättää suunnatun annin toimeenpanosta Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatun osakeannin toimeenpanosta: - Valtuutuksen nojalla hallitus oikeutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta, eli noin 11,6% kaikista nykyisistä osakkeista, ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään ,10 eurolla. - Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä päättämään merkintähinnoista sekä merkintäehdoista. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty.

6 Osakepääoman korottaminen rahastoannilla Päätettiin korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla ,10 eurolla nykyisestä ,45 eurosta ,55 euroon. Osakepääoman korottaminen tapahtuu korottamalla osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo nykyisestä 0,84 eurosta (ei tarkka arvo) 0,85 euroon ja siirtämällä osakepääoman korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. NOTEERAUSTA TUKHOLMAN PÖRSSIIN EI HAETA Ramirentin hallitus on tehdyn selvityksen perusteella ja Helsingin Pörssin ja Tukholman Pörssin vireillä oleva integraatio huomioon ottaen päättänyt, että osakkeiden noteerausta Tukholman Pörssin O-listalla ei tässä vaiheessa haeta. Niille Ramirentin osakkeenomistajille, joiden osakkeet on noteerattu Ruotsin VPC:ssä, tullaan tekemään tarjous myydä osakkeensa oman välittäjänsä kautta soveltaen ruotsalaisten osakkeiden kaupoissa sovellettavaa normaalia komissiota. Kauppahinta tulee tapahtumaan Ruotsin kruunuissa. Tämä yksinkertaistettu myyntiprosessi tulee olemaan mahdollinen ennalta määriteltynä, rajoitettuna ajanjaksona. Osakkeenomistajia tullaan informoimaan lähemmistä yksityiskohdista kirjeitse. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ramirentin norjalainen tytäryhtiö Bautas AS ja Malthus AS ovat yhdessä solmineet Skanska Norge AS:n kanssa 230 miljoonan Norjan kruunun arvoisen työmaatilakaupan. Bautaksen osuus kaupasta on noin puolet. Sopimus on Norjan historian mittavin työmaatilatoimitus ja käsittää yöpymistilat yli työntekijälle Norjan länsirannikolla olevalla Ormen Langeprojektilla. Toimitus, joka kattaa noin koppineliömetriä, on jo alkanut ja on tarkoitus saada kokonaan valmiiksi keväällä Työmaa avataan virallisesti 15 joulukuuta 2004 ja arvioitu kesto on vuoden 2007 loppupuolelle. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Pääpaino yhtiössä vuonna 2004 on ostettujen Altima-toimintojen integroinnissa ja synergiaetujen saavuttamisessa tavoitteena parantaa konsernin kannattavuutta ja operatiivista kassavirtaa sekä vähentää korollista vierasta pääomaa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on aikaansaada säästöjä hankinta- ja investointitoiminnan keskittämisellä konsernin sisällä. Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan Suomessa kasvavan 2-4% verrattuna vuoteen Muissa Pohjoismaissa rakentamisen arvioidaan pysyvän ennallaan tai hiukan kasvavan. Keski- ja Itä-Euroopan maissa arvioidaan suhteellisen voimakkaan rakentamisen kasvun jatkuvan. Arviot perustuvat VTT:n ja Euroconstruct raportin (kesäkuun 2004) tietoihin. Ramirent-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2004 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu etupäässä Altiman liiketoimintojen yhdistämisestä konserniin. Altima on mukana konsernin luvuissa helmikuun alusta lukien. Lisäksi kasvua arvioidaan syntyvän Ramirentin perustoiminnoissa Suomessa ja Norjassa sekä itäisen ja keskisen Euroopan maissa. Altiman yhdistyminen etenee suunnitellusti. Suuri osa toimenpiteistä on toteutettu ja kustannukset ovat syntyneet ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Yhdentymisen hyödyt alkavat näkyä loppuvuonna mutta vasta vuoden 2005 tulokseen vaikuttavat täysimääräisesti arviolta noin 10 miljoonan euron säästöt. Ramirent konsernin vuoden 2004 tuloksen arvioidaan paranevan verrattuna edelliseen vuoteen. RAMIRENT-KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE SEKÄ TUNNUSLUKUINFORMAATIO RAMIRENT-KONSERNI TULOSLASKELMA 1-6/04 1-6/03 muutos muutos 1-12/03

7 Me Me Me % Me Liikevaihto Suomi 33,7 26,2 7,5 28,6 57,3 Ruotsi 44,0 12,6 31,4 249,2 25,4 Norja 39,2 33,9 5,3 15,6 69,4 Tanska 12,1-12,1 100,0 - Muu Eurooppa 12,7 8,0 4,7 58,8 20,8 Liikevaihto yhteensä 141,7 80,7 61,0 75,6 172,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 Poistot 22,7 13,3 9,4 70,7 25,9 Liikevoitto Suomi 3,9 2,7 1,2 44,4 10,3 Ruotsi 0,5 0,3 0,2 66,7 1,4 Norja 1,6 2,2-0,6-27,3 4,8 Tanska -0,2 - -0,2-100,0 - Muu Eurooppa 0,7 0,2 0,9 450,0 2,8 Liikevoitto yhteensä 6,5 5,4 1,1 20,4 19,3 Rahoituserät -4,0-2,5-1,5-60,0-6,3 Voitto rahoituserien jälkeen 2,5 2,9-0,4-13,8 13,1 Osuus liikevaihdosta, % 1,8 3,6 7,5 Voitto ennen veroja 2,5 2,9-0,4-13,8 13,1 Kauden tulos 2,4 2,5-0,1 0,0 10,5 Osuus liikevaihdosta, % 1,7 3,0 6,1 Laskennallisen nettoverovelan pieneneminen paransi katsauskauden voittoa yhteensä noin 0,5 miljoonalla eurolla johtuen yritysveroasteen alenemisesta Suomessa 29 prosentista 26 prosenttiin. Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus. TASE muutos VASTAAVAA Me Me Me Me Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 66,9 31,8 35,1 30,8 Aineelliset hyödykkeet 256,4 143,2 113,2 140,7 Sijoitukset 0,4 0,4 0,0 0,4 Pysyvät vastaavat yhteensä 323,7 175,4 148,3 171,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 12,9 7,2 5,7 6,3 Saamiset 68,0 35,4 32,6 32,4 Rahat ja pankkisaamiset 14,2 6,5 7,7 5,3 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 95,1 49,1 46,0 44,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 418,8 224,5 194,3 215,9 VASTATTAVAA Oma pääoma 147,1 53,3 93,8 61,9 Vähemmistöosuus 2,4 5,7-3,3 6,2 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 180,6 117,0 63,6 100,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 88,8 48,5 40,2 47,3 Yhteensä 269,4 165,5 103,8 147,8

8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 418,8 224,5 194,3 215,9 RAHOITUSLASKELMA 1-6/04 1-6/ /03 Me Me Me Liiketoiminnan rahavirta 14,2 13,2 36,9 Investointien rahavirta -126,1-23,1-28,8 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 85,9 0,2 2,6 Maksetut osingot -3,2-3,2-3,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos -12,3 0,9-1,6 Pitkäaikaisten lainojen muutos 50,3 10,9-8,2 Rahoituksen rahavirta yhteensä 120,7 8,9-10,4 Rahavarojen muutos 8,8-1,1-2,3 TULOSLASKELMA 4-6/04 1-3/ /03 7-9/03 4-6/03 1-3/03 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Me Me Me Me Me Me Liikevaihto Suomi 17,8 15,9 14,6 16,5 14,1 12,1 Ruotsi 25,6 18,4 6,8 6,0 7,3 5,3 Norja 22,2 17,0 18,3 17,2 16,4 17,5 Tanska 7,7 4, Muu Eurooppa 7,2 5,5 6,7 6,1 4,6 3,4 Liikevaihto yhteensä 80,5 61,2 46,4 45,8 42,4 38,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 Liikevoitto Suomi 3,0 0,9 2,8 4,8 2,2 0,5 Ruotsi 0,4 0,1 0,1 1,0 0,3 0,0 Norja 0,9 0,7 1,2 1,4 1,3 0,9 Tanska -0,3 0, Muu Eurooppa 0,5 0,2 1,3 1,3 0,3-0,1 Liikevoitto yhteensä 4,5 2,0 5,4 8,5 4,1 1,3 Voitto rahoituserien jälkeen 2,5 0,0 4,1 6,1 3,2-0,3 Osuus liikevaihdosta, % 3,1 0,0 8,8 13,2 7,7-0,8 Voitto ennen veroja 2,5 0,0 4,1 6,1 3,2-0,3 Kauden tulos 2,4-0,1 3,5 4,5 2,9-0,4 Osuus liikevaihdosta, % 3,0-0,2 7,5 9,8 6,9-0,1 TUNNUSLUVUT 1-6/04 1-6/ /03 Korolliset velat Me 202,4 130,5 111,7 Nettovelka Me 188,2 124,0 106,3 Nettovelkaantumisaste (gearing),% 125,9 210,1 156,1 Omavaraisuusaste, % 35,7 26,3 31,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Me 126,1 20,9 32,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 89,0 25,9 18,6 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtainen tulos 0,24e 0,40e 1,58e Osakekohtainen oma pääoma 11,36e 8,20e 9,26e Osakemääränä käytetty kpl osaketta ja kpl osaketta sekä kpl osaketta VASTUUSITOUMUKSET OMASTA PUOLESTA Me Me Me Me Kiinteistökiinnitykset 8,9 8,9 4,8 5,5

9 Yrityskiinnitykset 243,1 243,1 236,6 236,6 Osakkeet (kirjanpitoarvo) 50,3 37,8 32,1 33,0 Muut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta 8,9 6,5 1,0 6,4 Leasingvastuut 1,8 2,9 4,9 3,0 Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMINEN Tiistaina järjestetään tiedotustilaisuus klo lehdistön edustajille ja sijoitusanalyytikoille World Trade Centerin tiloissa Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Marskin sali, 2. kerros. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Erkki Norvio esittää yhtiön osavuosikatsauksen ja tulevaisuuden näkymiä. Helsingissä Ramirent Oyj Hallitus TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Ramirent Oyj:n osavuosikatsauksen ajalta tammikuu kesäkuu 2004 KHT-yhdistyksen yleisluonteisesta tarkastuksesta antaman suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti rajoitetumpi kuin tilintarkastus. Tarkastuksessamme ei ole ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei osavuosikatsausta olisi laadittu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Helsingissä 31. elokuuta 2004 KPMG WIDERI OY AB Solveig Törnroos-Huhtamäki KHT Lisätiedot: Erkki Norvio tai JAKELU: HELSINGIN PÖRSSI JA KESKEISET TIEDOTUSVÄLINEET Internet: Tämä tiedote on myös Ramirent Oyj:n kotisivuilla:

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI Julkaistu: 2003-02-27 12:00:27 CET Ramirent Oyj - neljännesvuosikatsaus RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 26,8 % ollen 77,6 (61,2) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0 (edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS Tulosta sivu ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.08.2005 KLO 09.00 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %, LIIKEVOITTO OLI 2,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 40,5 milj.euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot