RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004"

Transkriptio

1 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt suunnitellusti. Kertaluonteisia yhdistämiskustannuksia syntyi katsauskaudella 4,9 Me mutta synergiahyötyjen odotetaan alkavan toteutua vasta vuoden toisella puoliskolla. - Tulos ennen poistoja, korkoja ja veroja (EBITDA) kasvoi 56% ollen 29,1 (18,7)Me - Liikevoitto (EBIT) kasvoi 20% ollen 6,5 (5,4)Me. Ilman kertaluonteisia yhdistämiskustannuksia liikevoitto parani 111% ollen 11,4 Me. - Tulos rahoituserien jälkeen oli 2,5 (2,9)Me - EPS-luku 0,24e (0,40e) - Omavaraisuusaste 35,7% (26,3%) Liikevaihto kasvoi 76%, josta pääosa tuli Altiman yritysoston myötä. Lisäksi kasvua tapahtui Ramirentin Suomen ja Europen toiminnoissa. Altiman liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa helmikuun alusta lukien. Katsauskauden tulosta rasittivat Altiman liiketoimintojen yhdistämisestä tähän mennessä kertyneet kertaluonteiset integraatiokustannukset, yhteensä 4,9 Me. Tilikauden ensimmäinen puolisko on Ramirent-konsernin toiminnassa tyypillisesti hiljaisempaa aikaa kuin toinen puolisko, johtuen rakentamisen kausivaihteluista. Lisäksi monet panostukset ajoittuvat vuoden alkuun heikentäen ensimmäisen puolivuotiskauden tulosta. Konsernin liiketoiminnassa tulos vaihtelee normaalisti koko tilikauden sisällä siten, että vuoden tulos syntyy kesän ja syksyn (touko-marraskuun) aikana. 1-6/ / /2003 Liikevaihto, Me 141,7 80,7 172,9 Tulos ennen poistoja (EBITDA), Me 29,1 18,7 45,2 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 8,4 6,9 21,7 Liikevoitto (EBIT), Me 6,5 5,4 19,3 EBIT ilman kertaluonteisia eriä, Me 11,4 5,4 19,3 Rahoitustuotot ja kulut, Me -4,0-2,5-6,3 Tulos rahoituserien jälkeen (EBT), Me 2,5 2,9 13,1 Tilikauden tulos, Me 2,4 2,5 10,5 Omavaraisuusaste, % 35,7 26,3 31,6 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 125,9 210,1 156,1 Korollinen nettovelka, Me 188,2 130,5 125,1 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Oma pääoma/osake, e 11,36 8,20 9,26 Tulos/osake (EPS) (laimennettu), e 0,24 0,40 1,57 Tulos/osake (EPS) (laimentamaton), e 0,24 0,40 1,58 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sekä itäisen ja keskisen Euroopan markkinoilla. Konevuokrausmarkkinat ovat hienoisessa kasvussa Suomessa ja Norjassa, sen sijaan Ruotsissa ja Tanskassa markkinatilanne on jonkin verran tiukentunut verrattuna edelliseen vuoteen. Itäisen ja keskisen Euroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari) markkinatilanne on edelleen voimakkaasti parantumassa.

2 KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 141,7 (80,7)Me, josta Ramirent Suomen liikevaihto oli 33,7 (26,2)Me, Ramirent Ruotsin 44,0 (12,6)Me, Ramirent Norjan 39,2 (33,9)Me ja Ramirent Tanskan 12,1 (-)Me sekä Ramirent Europen 12,7 (8,0)Me. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 6,5 (5,4)Me, josta Ramirent Suomen 3,9 (2,7)Me, Ramirent Ruotsin 0,5 (0,3)Me, Ramirent Norjan 1,6 (2,2)Me, Ramirent Tanskan -0,2 (-)Me sekä Ramirent Europen 0,7 (0,2)Me. Konsernin katsauskauden tulos rahoituserien jälkeen oli 2,5 (2,9)Me. Katsauskauden tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 2,4 (2,5)Me. INTEGRAATIOKUSTANNUKSET JA UUDELLEENJÄRJESTELYT Tänä vuonna kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on suoritettu lukuisia uudelleenjärjestelyjä, jotka tähtäävät yhtiön liiketoimintojen rationalisointiin ja integroitumiseen. Toimenpiteitä on tehty niin konsernitasolla kuin maakohtaisestikin. Kokonaisuudessaan henkilöstöä on vähennetty 228 työntekijällä, toimipisteitä on yhdistetty tai suljettu yhteensä 24 ja eri maissa on hallintoja uudelleenjärjestelty. Raimirentin ja Altiman integroituminen on luonut kannattavan perustan Ramirentin kilpailukyvyn parantamiseksi. Konserni on nyt suuntautunut edelleen vahvistamaan markkinaasemaansa ja parantamaan asiakaspalveluaan. Suurin osa arvioiduista 5,5 miljoonan euron yhdistymiskustannuksista (mukaan lukien Altima ja Treffco) on jo syntynyt ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Kokonaiskustannukset olivat 4,9 miljoonaa euroa. Altiman osuus kustannuksista on 4,5 miljoonaa ja Treffcon 0,4 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyjen mukanaan tuomien säästöjen vaikutusta tulokseen odotetaan vuoden jälkipuolella, vuositasolla 10 miljoonan euron säästöjä odotetaan täysimääräisinä vuonna Kannattavuuden edelleen parantamiseksi tullaan panostamaan kaluston siirrettävyyden, ostojen ja logistiikan edistämiseen. INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin olivat yhteensä 126,1 (20,9) Me. Altima AB:n osakekannan hankintahinta oli 88,5 Me, josta konserniliikearvon osuus oli 29,5 Me. Tämän konserniliikearvon poistoaika on 20 vuotta. Emoyhtiön hankkiman Ramirent Europe Oy:n vähemmistöosuuden (35%) hankintahinta oli 9,8 Me, josta konserniliikearvon osuus oli 5,8 Me. Tämä konserniliikearvo poistetaan 15 vuodessa. Katsauskaudella tästä on kirjattu poistoja 3 kk:n ajalta, koska hankinta tapahtui maaliskuun lopussa. Liikearvon ja konserniliikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 64,1 (29,9) Me. Niistä katsauskaudella kirjatut poistot olivat 2,0 (1,4) Me. RAHOITUS JA TASE Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskaudella hyvänä. Katsauskauden lopussa Ramirentilla oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 202,4 (130,5) Me. Korollinen vieras pääoma lisääntyi katsauskaudella 90,7 (4,0) Me. Korollisen vieraan pääoman keskikorko oli katsauskauden lopussa 4,6% (4,9%). Ramirentin korolliseen velkaan sisältyi 75% vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 45% oli muutettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 68 Me. Nettorahoituskulut nousivat 4,0 miljoonaan euroon (2,5 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli 35,7% (26,3%). Taseen loppusumma oli 418,8 (224,5) Me, josta likvidit varat olivat 14,2 (6,5) Me. LIIKETOIMINTA

3 Katsauskauden aikana Ramirent-konsernin liiketoiminta on kokonaisuutena kehittynyt suunnitellulla tavalla. Ruotsin ja Tanskan arvioitua heikompi markkinatilanne on jonkin verran rasittanut toimintaa ja kannattavuutta. Ramirent toteutti Altiman osakkeiden vaihtotarjouksensa Altiman osakkeenomistajille tammikuun lopussa ja Altima siirtyi osaksi Ramirentkonsernia helmikuun alusta lukien. Suomi Suomessa Altima Oy:n liiketoiminta on siirretty Ramirent Oyj:öön ja sen tytäryhtiöihin. Samassa yhteydessä on suljettu tai yhdistetty 10 toimipistettä ja henkilöstöä on vähennetty 77 henkilöä. Lisäksi Altima Oy:n hallinto on yhdistetty Ramirentin hallintoon. Ramirentin liiketoiminta Suomessa on kehittynyt myönteisesti. Liikevaihto on kasvanut 28,6% ja suhteellinen kannattavuus on parantunut verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvu on johtunut sekä Altiman mukaantulosta että Ramirentin perustoiminnan kasvusta. Suomessa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisia integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,3 Me. Ruotsi Ruotsin Altima AB:n, Altima Sverige AB:n ja Stavdal i Sverige AB:n hallinnot on yhdistetty Ramirent AB:hen ja tässä yhteydessä on henkilöstöä vähennetty 30 henkilöä. Stavdalin ja Altiman operatiiviset toiminnot on myös päätetty yhdistää Ramirent AB:hen ja toiminta tapahtuu Ramirentin nimen alla alkaen. Ramirentin liikevaihto Ruotsissa on kasvanut voimakkaasti johtuen etupäässä Altiman mukaantulosta. Ruotsissa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisia integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,9 Me. Norja Norjassa Altima AS:n liiketoiminta on siirretty Ramirentin tytäryhtiöön Bautas AS:ään. Yhdistymisen yhteydessä on suljettu tai yhdistetty neljä toimipistettä ja lisäksi Altima AS:n hallinto on yhdistetty Bautas AS:n hallintoon ja henkilöstöä on vähennetty 55 henkilöä. Ramirentin liikevaihto Norjassa on kasvanut johtuen lähinnä Altiman mukaantulosta. Kannattavuutta on rasittanut Altiman yhdistämisestä kertyneet kertaluonteiset integraatiokustannukset, tähän mennessä yhteensä 3,1 Me. Tanska Ramirentin tanskalainen tytäryhtiö Altima A/S osti Treffco A/S:n henkilönostinten vuokrausliiketoiminnan maaliskuun alkupuolella. Treffco A/S:n liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa maaliskuun alusta lukien. Tanskassa on päätetty yhdistää Altiman ja Treffcon operatiiviset toiminnot ja toiminta tulee tapahtumaan Ramirent nimen alla. Nämä muutokset toteutetaan vuoden 2004 aikana. Tässä yhteydessä on suljettu 3 toimipistettä ja henkilöstöä on vähennetty 30 henkilöä. Toimintojen yhdistämisestä johtuvat kertaluonteiset erät 0,4 Me rasittavat Ramirentin Tanskan alkuvuoden kannattavuutta. Ramirent Europe Baltian maissa Altiman yhtiöiden liiketoiminnat on siirretty Ramirent Europe Oy:n paikallisiin tytäryhtiöihin. Yhdistämisen yhteydessä on suljettu tai yhdistetty yhteensä kahdeksan toimipistettä ja lisäksi Altiman yhtiöiden hallinnot kyseisissä maissa on yhdistetty Ramirent Europe Oy:n tytäryhtiöiden vastaaviin hallintoihin. Tässä yhteydessä on henkilöstöä vähennetty 36 henkilöä. Ramirent Oyj osti maaliskuun lopussa Ramirent Europe Oy:n 35 %:n vähemmistöosuuden Alliance Scan East Fundilta. Kaupan jälkeen Ramirent Oyj omistaa 100 % Ramirent Europe Oy:stä. Vähemmistön osto edesauttaa Ramirent-konsernin toiminnan kehittämistä kasvavilla itäisen ja keskisen Euroopan konevuokrausmarkkinoilla.

4 Ramirent Europen puolalainen tytäryhtiö Ramirent S.A. osti maaliskuussa saksalaisen MVS AG:n puolalaisen tytäryhtiön MVS Polska Sp.Z.oo:n liiketoiminnan. MVS AG:n liiketoiminnot ovat mukana konsernin luvuissa maaliskuun alusta lukien. Ostettu liiketoiminta käsittää 550 kpl työmaatiloja ja kontteja sekä niihin liittyvät asiakassopimukset ja henkilökunnan. Tehty kauppa vahvistaa Ramirentin työmaatilatoimintaa Puolassa merkittävästi. Ramirentin liiketoiminta itäisen ja keskisen Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari ja Ukraina) on kehittynyt myönteisesti. Liikevaihto on kasvanut 60,0% ja kannattavuus on parantunut. Kasvu on tullut sekä Altiman mukaantulon myötä että perustoiminnan kasvusta. Ramirent Europessa on kirjattu kuluksi Altiman yhdistämisestä johtuvia kertaluonteisin integraatiokustannuksia tähän mennessä yhteensä 0,2 Me. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 2299 (1432) henkilöä. Henkilöstöstä 558 (501) oli kotimaan toiminnoissa ja 1741 (931) kansainvälisissä toiminnoissa. Henkilöstön lisäys on johtunut Altiman toimintojen yhdistämisestä Ramirent-konserniin helmikuun alusta lukien. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Ramirentin osakepääoma oli ,55 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET REKISTERÖITY Ramirent Oyj:n osakepääoman korotuksia on katsauskaudella rekisteröity neljä kertaa, , , ja yhteensä ,90 euroa ja kpl. VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli osaketta ja 50,3 miljoonaa euroa ( kpl ja 13,6 milj. euroa) eli osakekannasta 26 prosenttia vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 17,10 euroa ja alin 12,83 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 14,67 euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän ( ) noteeraus oli 17,01 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ,03 euroa. KYMMENEN SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA Osakemäärä kpl Osuus % osakkeista ja äänistä Nordea Pankki Suomi Oyj ,36 hallintarekisteröity, josta Nordstjernan AB ,92 LE Lundbergföretagen AB ,53 Veidekke ASA (Norja) ,55 Oy Julius Tallberg Ab ,35 Gaspar Oy Ab ,98 HSS/Skandinaviska Enskilda Banken AB hallintarekisteröity ,87 FIM Fenno Sijoitusrahasto ,66 Optiomi Oy ,32 EQ Pikkujättiläiset/EQ rahastoyhtiö Oy ,54 Odin Finland ,37 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap ,16 Muut osakkeenomistajat , ,00

5 RAMIRENTIN HALLITUKSEN JA JOHDON OMISTAMAT OSAKKEET Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten omistuksessa tai määräysvallassa Ramirent Oyj:stä oli joko suoraan tai välillisesti 1,75% osakkeista ja äänistä. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Tilinpäätöksen vahvistaminen Ramirent Oyj:n vuoden 2003 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin. Osingonjako Ramirent Oyj:n osakkeille päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osingon maksaminen aloitettiin Vastuuvapaus Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen jäsenet Hallituksen jäseniksi valittiin Kaj-Gustav Bergh, Eigil Flaathen, Matti Haapala, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Erkki Norvio ja Raimo Taivalkoski. Hallituksen yhtiökokouksen jälkeen pitämässä järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Taivalkoski ja varapuheenjohtajaksi Peter Hofvenstam. Tilintarkastajat Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Solveig Törnroos-Huhtamäki. Valtuutus hallitukselle hankkia omia osakkeita Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiön omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla: - Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys- tai liiketoimintakaupoissa. - Hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärä on osaketta, eli 5% osakkeiden kokonaismäärästä. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus valtuutettiin päättämään niiden omien osakkeiden luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella ehdoin: - Valtuutuksen kohteena on enintään osaketta. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Valtuutus hallitukselle päättää suunnatun annin toimeenpanosta Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatun osakeannin toimeenpanosta: - Valtuutuksen nojalla hallitus oikeutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta, eli noin 11,6% kaikista nykyisistä osakkeista, ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään ,10 eurolla. - Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä päättämään merkintähinnoista sekä merkintäehdoista. - Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty.

6 Osakepääoman korottaminen rahastoannilla Päätettiin korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla ,10 eurolla nykyisestä ,45 eurosta ,55 euroon. Osakepääoman korottaminen tapahtuu korottamalla osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo nykyisestä 0,84 eurosta (ei tarkka arvo) 0,85 euroon ja siirtämällä osakepääoman korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. NOTEERAUSTA TUKHOLMAN PÖRSSIIN EI HAETA Ramirentin hallitus on tehdyn selvityksen perusteella ja Helsingin Pörssin ja Tukholman Pörssin vireillä oleva integraatio huomioon ottaen päättänyt, että osakkeiden noteerausta Tukholman Pörssin O-listalla ei tässä vaiheessa haeta. Niille Ramirentin osakkeenomistajille, joiden osakkeet on noteerattu Ruotsin VPC:ssä, tullaan tekemään tarjous myydä osakkeensa oman välittäjänsä kautta soveltaen ruotsalaisten osakkeiden kaupoissa sovellettavaa normaalia komissiota. Kauppahinta tulee tapahtumaan Ruotsin kruunuissa. Tämä yksinkertaistettu myyntiprosessi tulee olemaan mahdollinen ennalta määriteltynä, rajoitettuna ajanjaksona. Osakkeenomistajia tullaan informoimaan lähemmistä yksityiskohdista kirjeitse. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ramirentin norjalainen tytäryhtiö Bautas AS ja Malthus AS ovat yhdessä solmineet Skanska Norge AS:n kanssa 230 miljoonan Norjan kruunun arvoisen työmaatilakaupan. Bautaksen osuus kaupasta on noin puolet. Sopimus on Norjan historian mittavin työmaatilatoimitus ja käsittää yöpymistilat yli työntekijälle Norjan länsirannikolla olevalla Ormen Langeprojektilla. Toimitus, joka kattaa noin koppineliömetriä, on jo alkanut ja on tarkoitus saada kokonaan valmiiksi keväällä Työmaa avataan virallisesti 15 joulukuuta 2004 ja arvioitu kesto on vuoden 2007 loppupuolelle. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Pääpaino yhtiössä vuonna 2004 on ostettujen Altima-toimintojen integroinnissa ja synergiaetujen saavuttamisessa tavoitteena parantaa konsernin kannattavuutta ja operatiivista kassavirtaa sekä vähentää korollista vierasta pääomaa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on aikaansaada säästöjä hankinta- ja investointitoiminnan keskittämisellä konsernin sisällä. Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan Suomessa kasvavan 2-4% verrattuna vuoteen Muissa Pohjoismaissa rakentamisen arvioidaan pysyvän ennallaan tai hiukan kasvavan. Keski- ja Itä-Euroopan maissa arvioidaan suhteellisen voimakkaan rakentamisen kasvun jatkuvan. Arviot perustuvat VTT:n ja Euroconstruct raportin (kesäkuun 2004) tietoihin. Ramirent-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2004 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu etupäässä Altiman liiketoimintojen yhdistämisestä konserniin. Altima on mukana konsernin luvuissa helmikuun alusta lukien. Lisäksi kasvua arvioidaan syntyvän Ramirentin perustoiminnoissa Suomessa ja Norjassa sekä itäisen ja keskisen Euroopan maissa. Altiman yhdistyminen etenee suunnitellusti. Suuri osa toimenpiteistä on toteutettu ja kustannukset ovat syntyneet ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Yhdentymisen hyödyt alkavat näkyä loppuvuonna mutta vasta vuoden 2005 tulokseen vaikuttavat täysimääräisesti arviolta noin 10 miljoonan euron säästöt. Ramirent konsernin vuoden 2004 tuloksen arvioidaan paranevan verrattuna edelliseen vuoteen. RAMIRENT-KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE SEKÄ TUNNUSLUKUINFORMAATIO RAMIRENT-KONSERNI TULOSLASKELMA 1-6/04 1-6/03 muutos muutos 1-12/03

7 Me Me Me % Me Liikevaihto Suomi 33,7 26,2 7,5 28,6 57,3 Ruotsi 44,0 12,6 31,4 249,2 25,4 Norja 39,2 33,9 5,3 15,6 69,4 Tanska 12,1-12,1 100,0 - Muu Eurooppa 12,7 8,0 4,7 58,8 20,8 Liikevaihto yhteensä 141,7 80,7 61,0 75,6 172,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 Poistot 22,7 13,3 9,4 70,7 25,9 Liikevoitto Suomi 3,9 2,7 1,2 44,4 10,3 Ruotsi 0,5 0,3 0,2 66,7 1,4 Norja 1,6 2,2-0,6-27,3 4,8 Tanska -0,2 - -0,2-100,0 - Muu Eurooppa 0,7 0,2 0,9 450,0 2,8 Liikevoitto yhteensä 6,5 5,4 1,1 20,4 19,3 Rahoituserät -4,0-2,5-1,5-60,0-6,3 Voitto rahoituserien jälkeen 2,5 2,9-0,4-13,8 13,1 Osuus liikevaihdosta, % 1,8 3,6 7,5 Voitto ennen veroja 2,5 2,9-0,4-13,8 13,1 Kauden tulos 2,4 2,5-0,1 0,0 10,5 Osuus liikevaihdosta, % 1,7 3,0 6,1 Laskennallisen nettoverovelan pieneneminen paransi katsauskauden voittoa yhteensä noin 0,5 miljoonalla eurolla johtuen yritysveroasteen alenemisesta Suomessa 29 prosentista 26 prosenttiin. Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus. TASE muutos VASTAAVAA Me Me Me Me Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 66,9 31,8 35,1 30,8 Aineelliset hyödykkeet 256,4 143,2 113,2 140,7 Sijoitukset 0,4 0,4 0,0 0,4 Pysyvät vastaavat yhteensä 323,7 175,4 148,3 171,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 12,9 7,2 5,7 6,3 Saamiset 68,0 35,4 32,6 32,4 Rahat ja pankkisaamiset 14,2 6,5 7,7 5,3 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 95,1 49,1 46,0 44,0 VASTAAVAA YHTEENSÄ 418,8 224,5 194,3 215,9 VASTATTAVAA Oma pääoma 147,1 53,3 93,8 61,9 Vähemmistöosuus 2,4 5,7-3,3 6,2 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 180,6 117,0 63,6 100,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 88,8 48,5 40,2 47,3 Yhteensä 269,4 165,5 103,8 147,8

8 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 418,8 224,5 194,3 215,9 RAHOITUSLASKELMA 1-6/04 1-6/ /03 Me Me Me Liiketoiminnan rahavirta 14,2 13,2 36,9 Investointien rahavirta -126,1-23,1-28,8 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti 85,9 0,2 2,6 Maksetut osingot -3,2-3,2-3,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos -12,3 0,9-1,6 Pitkäaikaisten lainojen muutos 50,3 10,9-8,2 Rahoituksen rahavirta yhteensä 120,7 8,9-10,4 Rahavarojen muutos 8,8-1,1-2,3 TULOSLASKELMA 4-6/04 1-3/ /03 7-9/03 4-6/03 1-3/03 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Me Me Me Me Me Me Liikevaihto Suomi 17,8 15,9 14,6 16,5 14,1 12,1 Ruotsi 25,6 18,4 6,8 6,0 7,3 5,3 Norja 22,2 17,0 18,3 17,2 16,4 17,5 Tanska 7,7 4, Muu Eurooppa 7,2 5,5 6,7 6,1 4,6 3,4 Liikevaihto yhteensä 80,5 61,2 46,4 45,8 42,4 38,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 Liikevoitto Suomi 3,0 0,9 2,8 4,8 2,2 0,5 Ruotsi 0,4 0,1 0,1 1,0 0,3 0,0 Norja 0,9 0,7 1,2 1,4 1,3 0,9 Tanska -0,3 0, Muu Eurooppa 0,5 0,2 1,3 1,3 0,3-0,1 Liikevoitto yhteensä 4,5 2,0 5,4 8,5 4,1 1,3 Voitto rahoituserien jälkeen 2,5 0,0 4,1 6,1 3,2-0,3 Osuus liikevaihdosta, % 3,1 0,0 8,8 13,2 7,7-0,8 Voitto ennen veroja 2,5 0,0 4,1 6,1 3,2-0,3 Kauden tulos 2,4-0,1 3,5 4,5 2,9-0,4 Osuus liikevaihdosta, % 3,0-0,2 7,5 9,8 6,9-0,1 TUNNUSLUVUT 1-6/04 1-6/ /03 Korolliset velat Me 202,4 130,5 111,7 Nettovelka Me 188,2 124,0 106,3 Nettovelkaantumisaste (gearing),% 125,9 210,1 156,1 Omavaraisuusaste, % 35,7 26,3 31,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Me 126,1 20,9 32,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 89,0 25,9 18,6 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtainen tulos 0,24e 0,40e 1,58e Osakekohtainen oma pääoma 11,36e 8,20e 9,26e Osakemääränä käytetty kpl osaketta ja kpl osaketta sekä kpl osaketta VASTUUSITOUMUKSET OMASTA PUOLESTA Me Me Me Me Kiinteistökiinnitykset 8,9 8,9 4,8 5,5

9 Yrityskiinnitykset 243,1 243,1 236,6 236,6 Osakkeet (kirjanpitoarvo) 50,3 37,8 32,1 33,0 Muut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta 8,9 6,5 1,0 6,4 Leasingvastuut 1,8 2,9 4,9 3,0 Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMINEN Tiistaina järjestetään tiedotustilaisuus klo lehdistön edustajille ja sijoitusanalyytikoille World Trade Centerin tiloissa Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Marskin sali, 2. kerros. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Erkki Norvio esittää yhtiön osavuosikatsauksen ja tulevaisuuden näkymiä. Helsingissä Ramirent Oyj Hallitus TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Ramirent Oyj:n osavuosikatsauksen ajalta tammikuu kesäkuu 2004 KHT-yhdistyksen yleisluonteisesta tarkastuksesta antaman suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti rajoitetumpi kuin tilintarkastus. Tarkastuksessamme ei ole ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei osavuosikatsausta olisi laadittu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Helsingissä 31. elokuuta 2004 KPMG WIDERI OY AB Solveig Törnroos-Huhtamäki KHT Lisätiedot: Erkki Norvio tai JAKELU: HELSINGIN PÖRSSI JA KESKEISET TIEDOTUSVÄLINEET Internet: Tämä tiedote on myös Ramirent Oyj:n kotisivuilla:

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2004 klo 8.00

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2004 klo 8.00 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2004 klo 8.00 RAMIRENT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004 - Liikevaihto kasvoi 78,7% ollen 226,0 (126,5)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirent-konserniin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 30.6.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 80,7 (34,1) ME, kasvua 137% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5)

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5) RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2003 1(5) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.9.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 126,5 (58,1) ME, kasvua 118% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 8.00

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 8.00 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 klo 8.00 RAMIRENT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 - Liikevaihto kasvoi 82,8 % ollen 316,2 (172,9)Me - Altiman yhdistäminen Ramirent konserniin on saatettu päätökseen.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI

RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 RAMIRENT KASVAA VAHVASTI Julkaistu: 2003-02-27 12:00:27 CET Ramirent Oyj - neljännesvuosikatsaus RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELT RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.02.2003 1(7) RAMIRENT OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent -konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin,

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 26,8 % ollen 77,6 (61,2) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot