Tikkurilan tilinpäätös Sijoittajat ja media

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilan tilinpäätös 2011. Sijoittajat ja media"

Transkriptio

1 Tikkurilan tilinpäätös 2011 Sijoittajat ja media

2 Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. Helmikuu

3 Sisältö Katsaus Tikkurilaan Konsernin katsauskausi Segmenttien katsauskausi Rakennemuutos Näkymät Liitteet Helmikuu

4 Katsaus Tikkurilaan

5 Tikkurila lyhyesti Perustiedot Tikkurilasta Tikkurilan toimipaikat Asiakkaat: Kuluttajat ja ammattilaiset Markkina-asema: Johtava markkina-asema kauppa- ja rakennusmaaleissa Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa, yksi johtavista Puolassa Suomi Ruotsi Puola Saksa Viro Ukraina Venäjä Kazakstan Markkina-alue: Pohjois-Eurooppa, Keskinen Itä-Eurooppa, Venäjä ja muut IVY-maat, Ukraina Serbia Kiina Tuotteet ja palvelut: Kauppa- ja rakennusmaalit, puu- ja metalliteollisuusmaalit, asiakaskoulutus, kattava maalausneuvonta (mm. Maalilinja), suunnittelija- ja tekijäpankki jne. Tuotanto, logistiikkakeskus, myynti Logistiikkakeskus, myynti Jakelukeskus, myynti Helmikuu

6 Maailman maalimarkkinan arvo ~73 mrd. euroa Kauppa- ja rakennusmaalit 44 % 10 % Kuljetusvälineet Metalliteollisuusmaalit Teollisuusmaalit 56 % 8 % 44 % 8 % Teollisuuden kunnossapito ja korroosionestomaalit Kauppa- ja rakennusmaalit 7 % Autojen korjausmaalaus 6 % 3 % 3 % 4 % 6 % Jauhemaalit Lähde: IPPIC 2010, Valspar 2012 Pakkausmateriaalit Coil-pinnoitteet Laivamaalit Puuteollisuusmaalit Helmikuu

7 Maalinkulutus ja kysynnän rakenne Maalinkysyntään vaikuttavia tekijöitä Maalinkulutus asukasta kohti, arvio* Elintaso Paikalliset tottumukset ja maalinkäyttötavat Rakennustyylit ja saatavilla olevat rakennusmateriaalit Trendit sisustuksessa, väreissä jne. Uudis- ja korjausrakentamisen sekä teollisen toiminnan aktiivisuus Funktionaaliset maalit Länsi-Euroopassa markkinat kypsät; kasvumahdollisuudet alueilla, joilla kotitalouksien tulot lisääntyvät Tikkurilalla on vakiintunut asema alueilla, joilla odotetaan kulutuksen henkeä kohti lisääntyvän ja premium-tuotteiden kysynnän kasvavan = Korkea taso = Keskimääräinen taso = Alhainen taso *Lähteet maalinkulutusarvioille: johdon arviot, IPPIC Helmikuu

8 Liikevaihto, milj. euroa EBIT- %, ilman kertaluoteisia eriä Kannattava kasvu Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys Tärkeimmät yritysostot ja -myynnit Sävytysliiketoiminnan myynti 2000 (liikevaihto ~ 130 milj. euroa) Alcro-Beckersin osto 2001 (liikevaihto ~190 milj. euroa) Kraski Teksin osto 2006 (liikevaihto ~ 80 milj. euroa) Zorka Colorin osto 2011 (liikevaihto ~ 8 milj. euroa) Liikevaihto Liikevaihto yritysostoista Myynnit EBIT-% (ilman kertaluonteisia eriä) 0 Helmikuu

9 Vahvat ja vakiintuneet brändit Strategiset brändit Taktiset brändit "High end" (premium), "High end" (premium), "Medium", "Economy", Myynnistä suurin osa tulee strategisista brändeistä Helmikuu

10 Tiivis kumppanuus kauppiaiden kanssa ensisijaisen tärkeää Lisäarvoa kuluttajalle Vahvimmat brändit Markkinoinnin tuki Aktiivinen tuotteiden ja palvelujen kehittäminen Kauppojen henkilökunnan kouluttaminen Kategorian kehittäminen yhteistyössä kaupan kanssa Helmikuu

11 Palvelukonseptit ja sävytysteknologia Inspiraatio Ideat Värit Myymälä Suunnittelijapankki Tekijäpankki Internet Maalilinja Koulutus Helmikuu

12 Jakelutie Tikkurila Tukkukauppa (jotkut maat) Suora myynti: rakennusteollisuus puutuoteteollisuus metalliteollisuus VÄHITTÄISKAUPPA BIG Boxes Erikoistuneet maalikaupat Temaspeed Kuluttajat Ammattilaiset Mainonta ja brändinrakennus Helmikuu

13 Tikkurilan omistusrakenne vuoden 2011 lopussa Omistajia yhteensä ~ Suurimmat omistajat Oras Invest Oy (18,1 %), Ilmarinen (10,4 %) ja Varma (8,6 %) 23,9 % (9,5 %) 23,1 % (37,7 %) Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt 50 suurimmalla omistajalla hallussaan ~60 % osakkeista ~94 % osakkeenomistajista omistaa enintään osaketta 3,1 % (3,4 %) 13,0 % (14,9 %) 26,5 % (24,2 %) 10,5 % (10,2 %) Kotitaloudet Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt Helmikuu

14 Konsernin katsauskausi

15 Yhteenveto viimeisestä vuosineljänneksestä Kehitys Q4/2011 vs. Q4/2010 Liikevaihto kasvoi 5,2 % Etenkin myyntihintojen korotusten johdosta Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä kasvoi Taustalla kustannustason nousu Kertaluonteiset erät liittyvät käynnissä olevaan rakennemuutokseen Rahavirran pieneneminen johtui etenkin nettokäyttöpääoman kasvusta; raaka-ainehintojen nousu lisäsi vaihto-omaisuuden arvoa Helmikuu Milj. euroa 10 12/ /2010 Muutos-% Liikevaihto 119,1 113,3 5,2 % Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä -2,3-1,4-63,7 % Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä, % -1,9 % -1,2 % Liikevoitto (EBIT) -3,8-1,0-260,6 % Liikevoitto (EBIT), % Avainluvut -3,2 % -0,9 % Tulos per osake*, euroa -0,11-0,10-10,0 % Rahavirta investointien jälkeen 0,8 14,0-94,2 % * Laskuperusteena liikkeellä olevien osakkeiden määrä

16 Yhteenveto koko vuodesta Kehitys 2011 vs Liikevaihto kasvoi 9,4 % Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,7 % Etenkin myyntihintojen korotusten johdosta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 5,0 % Liikevaihdon kasvun ja tehostamis- ja säästötoimenpiteiden johdosta Vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,1 % liikevaihdosta Rahavirran pieneneminen johtui etenkin nettokäyttöpääoman kasvusta Avainluvut Milj. euroa 1 12/ /2010 Muutos-% Liikevaihto 643,7 588,6 9,4 % Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 62,7 59,7 5,0 % Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä, % 9,7 % 10,1 % Liikevoitto (EBIT) 61,2 60,8 0,7 % Liikevoitto (EBIT), % 9,5 % 10,3 % Tulos per osake*, euroa 0,80 0,83-3,6 % Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % rullaava 19,4 % 19,2 % Rahavirta investointien jälkeen 13,3 51,4-74,2 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 99,4 78,6 26,5 % Nettovelkaantumisaste, % 51,9 % 41,4 % Omavaraisuusaste, % 44,1 % 41,1 % Henkilöstö kauden lopussa ,4 % * Laskuperusteena liikkeellä olevien osakkeiden määrä Helmikuu

17 Toimintaympäristö ja markkina-asema Markkina-alueiden yleinen kehitys 2011 Keskeisten markkinoiden BKTkasvu noin 3 4 % Kuluttajien luottamus laski etenkin kehittyneillä markkinoilla Rakentaminen vielä kohtuullisen hyvällä tasolla monilla markkinoilla, näkymät heikentyneet Tikkurilan markkina-asema vahvistui hieman Venäjällä ja Puolassa ja säilyi ennallaan Ruotsissa ja Suomessa Tikkurilan markkina-asema* * Kauppa- ja rakennusmaaleissa Helmikuu

18 Bruttokansantuotteen kasvu-% E Venäjä Ruotsi , A 2012E A E Suomi Puola A 2012E A 2012E Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, Eurostat, Citibank Helmikuu

19 Liikevaihto ja -voitto* segmenteittäin Q4/2010 vs. Q4/2011 Liikevaihdon kehitys segmenteittäin Liikevoiton* kehitys segmenteittäin Milj. euroa Milj. euroa , ,9-0,2 +0, , , * Ilman kertaluonteisia eriä Helmikuu

20 Liikevaihto ja -voitto* segmenteittäin 2010 vs Liikevaihdon kehitys segmenteittäin Liikevoiton* kehitys segmenteittäin Milj. euroa Milj. euroa ,0-2, , ,5 +2, ,6-0,4 +0,4 62,7 +25, * Ilman kertaluonteisia eriä Helmikuu

21 Liikevaihdon kehitys Milj. euroa 1 12/ /2010 Muutos-% Liikevaihto 643,7 588,6 9,4 % Konsernin liikevaihdon kehitys 2010 vs Lisäys/vähennys, % % (+38,5 milj. euroa) +1 % (+4,0 milj. euroa) +1 % (+6,0 milj. euroa) +9 % (+55,1 milj. euroa) % (+6,6 milj. euroa) Volyymi Myyntimix/Hinta Valuuttakurssit Yritysostot tai -myynnit Yhteensä Yllä olevan kuvaajan luvut on pyöristetty itsenäisesti yhteen desimaaliin, mikä pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Helmikuu

22 Liikevaihdon jakauma Tammi-joulukuu Liikevaihto raportointisegmenteittäin Liikevaihto asiakassegmenteittäin 19 % (18 %) 34 % (33 %) 16,3 % (16,2 %) 17 % (18 %) 30 % (31 %) 83,7 % (83,8 %) East Scandinavia Finland CEE Kauppa- ja rakennusmaalit Teollisuusmaalit Täsmennetyn strategian mukaisesti Tikkurilan asiakassegmentit ovat vuoden 2012 alusta alkaen kuluttajat ja ammattilaiset. Teolliset asiakkaat ovat jatkossa osa ammattilaissegmenttiä. Helmikuu

23 Tase, yhteenveto Varat Milj. euroa Liikearvo 68,7 68,4 Muut aineettomat hyödykkeet 30,2 30,5 Aineelliset hyödykkeet 112,6 114,7 Muut pitkäaikaiset varat 17,0 14,6 Pitkäaikaiset varat yhteensä 228,4 228,3 Oma pääoma ja velat Milj. euroa Osakepääoma 35,0 35,0 Rahastot 42,0 41,7 Muuntoerot -16,3-12,1 Kertyneet voittovarat 130,8 125,5 Oma pääoma yhteensä 191,5 190,0 Vaihto-omaisuus 94,7 76,8 Lyhytaikaiset saamiset 96,1 85,4 Pitkäaikaiset korolliset velat 60,3 139,3 Pitkäaikaiset korottomat velat 30,6 28,1 Rahavarat 10,4 69,4 Myytävänä olevat varat 4,9 2,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä 206,1 234,0 Lyhytaikaiset korolliset velat 49,5 8,7 Lyhytaikaiset korottomat velat 102,5 96,3 Velat yhteensä 243,0 272,3 Varat yhteensä 434,5 462,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 434,5 462,3 Helmikuu

24 Rahavirtalaskelma, yhteenveto Liiketoiminnan rahavirta Milj. euroa 1-12/ /2010 Tilikauden tulos 35,5 36,5 Oikaisut 51,5 50,8 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 86,9 87,3 Käyttöpääoman muutos -25,4-1,0 Korot ja rahoituserät, netto -11,6-7,6 Maksetut tuloverot -12,8-14,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 37,1 63,9 Investointien ja rahoituksen rahavirta Milj. euroa 1-12/ /2010 Yrityshankinnat -11,9 - Muut investoinnit -15,6-11,3 Luovutustulot 3,3 0,4 Muut investointierät, netto 0,4-1,6 Investointien nettorahavirta -23,8-12,4 Rahavirta ennen rahoitusta 13,3 51,4 Milj. euroa 1-12/ /2010 Pitkäaikaisten lainojen muutos -80,0 24,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos 40,0-30,2 Osingonjako -30,9 - Muut rahoituserät, netto -1,3-0,4 Rahoituksen nettorahavirta -72,1-6,5 Helmikuu Rahavarojen nettomuutos -58,8 44,9

25 Taloudelliset tavoitteet Tikkurila on vuonna 2010 asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: Liikevaihdon orgaaninen kasvu >5 % vuodessa Operatiivinen liikevoitto >10 % liikevaihdosta Sidotun pääoman (ROCE) tuottoprosentin jatkuva parantaminen Nettovelkaantuneisuus < 100 % Osinkopolitiikka: tavoitteena maksaa osinkoina vähintään 40 % vuotuisesta operatiivisesta nettotuloksesta Toteumatiedot Tavoitetaso Orgaaninen kasvu, % 1 6 % 9 % 3 % -20 % 11 % 8 % > 5 % Liikevoitto, % 2 10,0 % 10,3 % 9,1 % 9,5 % 10,1 % 9,7 % > 10 % ROCE 23,7 % 24,5 % 18,7 % 15,7 % 19,2 % 19,4 % Jatkuva parantaminen Gearing 220,3 % 135,3 % 208,5 % 90,0 % 41,4 % 51,9 % < 100 % Osinko; osuus operatiivisesta nettotuloksesta, % 86 % (0,70 euroa/ osake) 88 % 3 (0,73 euroa/ osake) 1 Orgaanisen kasvun laskennassa on otettu huomioon raportoitu liikevaihto ja raportoidut yrityshankinnat ja -myynnit 2 Ilman kertaluonteisia eriä 3 Hallituksen ehdotus Helmikuu

26 150 vuotta suojaa ja kauneutta Tikkurila täyttää tänä vuonna 150 vuotta Näkyy monin tavoin markkinoinnissa, muun muassa juhlavuoden purkkeina ja uusina pakkauskokoina Keväällä käynnistyy Kestävää kauneutta -sosiaalisen vastuun ohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten hyvinvointia luomalla väreillä kauneutta erilaisiin ympäristöihin Helmikuu

27 Segmenttien katsauskausi

28 SBU East 2011 Milj. euroa 10 12/ /2010 Muutos-% 1 12/ /2010 Muutos-% Liikevaihto 39,1 36,2 8,0 % 220,0 194,5 13,1 % Liikevoitto (EBIT)* 1,7 1,9-11,0 % 25,3 22,7 11,8 % Liikevoitto (EBIT)*, % 4,4 % 5,2 % 11,5 % 11,6 % Liikevaihdon kehitys 2011 vs Keskeistä 2011 Lisäys/vähennys, % % -2 % -1 % +13 % Tikkurilalla hyvä hinnoitteluvoima Venäjällä Suhteellinen kannattavuus edellisvuoden tasolla Markkinointia lisättiin 5 +3 % 0 Volyymi Myyntimix/Hinta Valuuttakurssit Yritysostot tai - myynnit * Ilman kertaluonteisia eriä Yhteensä Helmikuu

29 SBU Scandinavia 2011 Milj. euroa 10 12/ /2010 Muutos-% 1 12/ /2010 Muutos-% Liikevaihto 38,3 38,5-0,4 % 192,3 181,8 5,8 % Liikevoitto (EBIT)* -0,4 1,0-137,8 % 24,3 21,3 14,0 % Liikevoitto (EBIT)*, % -1,0 % 2,5 % 12,6 % 11,7 % Lisäys/vähennys, % % +1 % Liikevaihdon kehitys 2011 vs % Volyymi Myyntimix/Hinta Valuuttakurssit Yritysostot tai - myynnit 0 % +6 % Yhteensä Keskeistä 2011 Talouden epävarmuus ja luottamuksen lasku heijastuivat Tikkurilan tuotteiden kysyntään jälkimmäisellä vuosipuoliskolla Parantuneen kannattavuuden taustalla myyntihintojen korotukset, kustannussäästöt ja valuuttakurssimuutokset Ruotsin kruunu vahvistui * Ilman kertaluonteisia eriä Helmikuu

30 SBU Finland 2011 Milj. euroa 10 12/ /2010 Muutos-% 1 12/ /2010 Muutos-% Liikevaihto 17,7 16,9 4,5 % 109,2 107,2 1,9 % Liikevoitto (EBIT)* -1,7-2,5 30,4 % 10,9 13,6-19,9 % Liikevoitto (EBIT)*, % -9,7 % -14,6 % 10,0 % 12,7 % Lisäys/vähennys, % % Liikevaihdon kehitys 2011 vs % 0,0 % 0,0 % +2 % Volyymi Myyntimix/Hinta Valuuttakurssit Yritysostot tai - myynnit Yhteensä Keskeistä 2011 Talouden epävarmuus ja luottamuksen lasku heijastuivat Tikkurilan tuotteiden kysyntään Myyntihintojen korotukset eivät täysin riittäneet kattamaan kohonneita raakaainekustannuksia -3 Yllä olevan kuvaajan luvut on pyöristetty itsenäisesti yhteen desimaaliin, mikä pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. * Ilman kertaluonteisia eriä Helmikuu

31 SBU Central Eastern Europe 2011 Milj. euroa 10 12/ /2010 Muutos-% 1 12/ /2010 Muutos-% Liikevaihto 24,0 21,7 10,9 % 122,2 105,2 16,2 % Liikevoitto (EBIT)* -1,5-1,5 1,8 % 4,4 4,8-8,3 % Liikevoitto (EBIT)*, % -6,2 % -6,7 % 3,6 % 4,6 % Lisäys/vähennys, % % Liikevaihdon kehitys 2011 vs % +7 % -2 % 0 Volyymi Myyntimix/Hinta Valuuttakurssit Yritysostot tai - myynnit * Ilman kertaluonteisia eriä Helmikuu % Yhteensä Keskeistä 2011 Myyntihintojen korotukset eivät täysin riittäneet kattamaan kohonneita raakaainekustannuksia Serbialaisen Zorka Colorin liiketoiminnan osto Vuoden 2012 alussa käynnistetty tehostamistoimet Puolassa ja Baltiassa

32 Rakennemuutos

33 Tikkurilan uusi konsernirakenne Venäjä & Keski-Aasia Ukraina & Valko- Venäjä Skandinavia Suomi Baltia Puola Serbia Saksa Kiina Vienti Business Portfolio and Brand Management Toimitusketju & HSEQ Tutkimus ja tuotekehitys Kuluttajat ja Ammattilaiset Tukitoiminnot Tikkurilan raportointirakenne säilyy ennallaan Helmikuu

34 Rakennemuutoksen toteutettuja toimenpiteitä Konsernin johtoryhmän uusi kokoonpano Business Boardin uusi kokoonpano Scandinavia Färgglädje Måleributiken i Alvik -yhtiön ja Alcro-Beckersin Uppsalassa sijaitsevan myymälän myynti Tikkurila Oyj YT-neuvottelut: 62 henkilön irtisanominen (17 henkilöä johtajia tai ylempiä toimihenkilöitä, 22 toimihenkilöä, 23 työntekijää) Vantaan toimipaikan henkilöstöravintolan, siivoustoimintojen, kiinteistöhuollon ja toimistopalvelujen ulkoistaminen ISS Palvelut Oy:lle (noin 50 henkilöä siirtyy ISS Palveluiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä) East CEE Puolan organisaation virtaviivaistaminen, juridisten organisaatioiden yhdistäminen Aiesopimus Unkarin, Slovakian ja Tsekin tytäryhtiöiden myynnistä Romanian uudelleenjärjestely Rakenneuudistuksia Baltian myyntiorganisaatiossa Alueiden uudelleenryhmittely Myyntiorganisaatioiden yhdistäminen Venäjällä 34

35 Näkymät 2012

36 Näkymät vuodelle 2012 Tikkurilan liikevaihto ja kannattavuus Vuoden 2012 näkymät Milj. euroa % Liikevaihto EBIT, % (ilman kertaluonteisia) Bruttokansantuotteen arvioidaan jäävän lähelle vuoden 2011 tasoa tai sen kasvun arvioidaan olevan vähäistä Tikkurilan keskeisillä markkinoilla vuonna Raaka-ainekustannusten kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen nousun odotetaan olevan selvästi alhaisempaa kuin vuonna Tikkurila arvioi liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin keskeisten markkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun vuonna 2012, ja euromääräisen liikevoiton arvioidaan säilyvän vuoden 2011 tasolla. Helmikuu

37 Liitteet

38 Tikkurilan liiketoimintayksiköt (SBU:t) Toiminta-alue Tuotantopaikat East Venäjä ja muut IVY-maat Pietari, Venäjä Stary Oskol, Venäjä Kiova, Ukraina Finland Scandinavia CEE Suomi Ruotsi, Norja, Tanska Keskisen Itä-Euroopan maat ja muut maat, mukaan lukien Saksa Tikkurila, Vantaa Nykvarn, Ruotsi Tallinna, Viro Ansbach, Saksa Debica, Puola Sabac, Serbia Nykyinen kysynnän rakenne Economy-hinta- ja laatuluokan tuotteet Premium- ja mediumhinta- ja laatuluokkien tuotteet Premium- ja mediumhinta- ja laatuluokkien tuotteet Medium- ja economyhinta- ja laatuluokkien tuotteet Odotettu kysynnän rakenne Premium-hinta- ja laatuluokan tuotteiden kysynnän odotetaan nousevan Premium- ja mediumhinta- ja laatuluokkien tuotteet Premium- ja mediumhinta- ja laatuluokkien tuotteet Medium- ja premiumhinta- ja laatuluokkien tuotteet Kilpailijat Akzo Nobel, Lakra-Sintez, Empils, ABC-Farben, Meffert, Caparol Akzo Nobel, Teknos, Nor- Maali 2, Becker Acroma 2 Akzo Nobel, Flügger, Jotun, Becker Acroma, Teknos Akzo Nobel, PPG, useita paikallisia ja alueellisia kilpailijoita Jakelukanavat Deco: rakennustarvikeliikkeet, itsenäiset maalikauppiaat, tukkukauppiaat Industry: suoramyynti, Temaspeed Deco: rakennustarvikeliikkeet, itsenäiset maalikauppiaat Industry: suoramyynti, Temaspeed Deco: rakennustarvikeliikkeet, Alcron myymälät 1, Happy Homes -ketju 1, Coloramakauppaketju 1 Industry: suoramyynti, Temaspeed Deco: rakennustarvikeliikkeet, itsenäiset maalikauppiaat Industry: suoramyynti, Temaspeed 1) Ruotsissa 2) Teollisuusmaaleissa Helmikuu

39 SBU East lyhyesti Avaintietoja Toimipaikat Toiminta-alue Liikevaihto 2011 Venäjä, IVY-maat, Ukraina 220,0 milj. euroa, 34 % koko konsernista EBIT ) 25,3 milj. euroa, 39 % koko konsernista 2) Henkilöstö (keskimäärin) Tuotantopaikat Myyntitoimistot 3 Pietarissa ja 1 Stary Oskolissa Venäjällä, 1 Kiovassa Ukrainassa Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Kazakstan Laajentuminen SBU Eastin alueella 1970-luku Vienti Venäjälle ja ent. Neuvostoliittoon alkoi 1994 Myyntiyhtiö Venäjälle 1995 Ensimmäinen länsimainen maalitehdas avattiin Pietarissa 1998 Myyntiyhtiö OOO Tikkurila Coatings perustettiin 2004 Kolorit Paintsin osto Ukrainassa 2006 Kraski Teksin osto Venäjällä 2006 Myyntiyhtiö perustettiin Almatyyn, Kazakstaniin 2007 Ostettiin Pietarista 2 yhtiötä (Gamma, Powder Coatings) 2008 Perustettiin myyntiyhtiö Minskiin Valko-Venäjälle 2009 Mytishin logistiikkakeskus valmistui Moskovan alueelle 2011 Jauhemaaliliiketoiminnan myynti Minsk St. Petersburg Kiev Mytishchi Stary Oskol 1 ) Ilman kertaluonteisia eriä 2) Ilman konsernieriä Chelyabinsk Novosibirsk Almaty Helmikuu

40 Tikkurila Venäjällä Yleistä Tikkurilan maalibrändit Venäjällä Tikkurila Venäjän johtava kauppa- ja rakennusmaalien toimittaja Tikkurilan tuotteita myydään yli vähittäismyymälässä Tuotevalikoimaan kuuluvat kauppa- ja rakennusmaalien lisäksi puu- ja metalliteollisuuden tuotteet Tikkurilan tunnettuja brändejä Venäjällä: Teks, Finncolor, Gamma ja Tikkurila Tikkurilalla on kolme tuotantolaitosta Pietarissa ja yksi Staryi Oskolissa Henkilöstön määrä noin vuoden 2011 lopussa PREMIUM ECONOMY Markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa 2011 * 18 % Tikkurila 6 % Empils 4 % Lakra Muut 72 % * Chem-Courier, 1 9/2011 (volyymi) Helmikuu

41 Kasvua haetaan etenkin Venäjällä, muissa IVY-maissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa Tikkurilan tuotantokapasiteetti Tuotanto ja raaka-aineet 48,6 % EU-alueen ulkopuolella 51,4 % EU-alueella 11 tuotantolaitosta 8 maassa Paikallinen tuotanto lisää joustavuutta; korostuu etenkin epävakaina aikoina Vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta kasvussa; ~60 % koko tuotannosta, ~70 % kauppa- ja rakennusmaaleista Raaka-aineiden hintoihin vaikuttavat etenkin öljyn hinta, toimituskapasiteetti ja valuuttakurssit ~75 % raaka-aineista länsimaisilta toimittajilta, Venäjällä ~50 % raakaaineista paikallisilta toimittajilta Helmikuu

42 Kauppa- ja rakennusmaalibrändit Venäjällä Segment Trends Hyllyhinta Tikkurila Empils Farben Akzo Nobel Lakra Russkiye Predpriyatie Dekart + ICI kraski VGT Caparol Khimik Holding Prestizh Eskaro Meffert Premium > 6 euroa Medium 2-6 euroa Value 1-2 euroa Low / Economic < 1,0 euroa 42

43 SBU Scandinavia lyhyesti Avaintietoja Toimipaikat Toiminta-alue Liikevaihto 2011 Ruotsi, Norja, Tanska 192,3 milj. euroa, 30 % koko konsernista EBIT ) 24,3 milj. euroa, 37 % koko konsernista 2) Henkilöstö Tuotantopaikat Myyntitoimistot 473 (keskimäärin) Nykvarn, Ruotsi Ruotsi, Norja, Tanska Kehitys SBU Scandinavian alueella 1865 Beckers perustettiin 1906 Alcro perustettiin 1967 Tikkurila perusti enimmäisen tytäryhtiön Ruotsiin 2001 Alcro-Beckersin osto 2002 Akzo Nobelin metalliteollisuusmaaliliiketoiminnan osto 2007 Uusi tuotantolaitos Nykvarniin 2008 Uusi konttori Hammarby Sjöstadiin 2008 Måleributikenin osto Alvikissa Ruotsissa 2011 Kahden vähittäismyymälän myynti Ruotsissa 1) Ilman kertaluontoisia eriä 2) Ilman konsernieriä Oslo Kööpenhamina Nykvarn Tukholma Helmikuu

44 SBU Finland lyhyesti Avaintietoja Toimipaikat Toiminta-alue Finland Liikevaihto ,2 milj. euroa, 17 % koko konsernista EBIT ) 10,9 milj. euroa, 17 % koko konsernista 2) Henkilöstö 746 (keskimäärin) Tuotantopaikat Vantaalla Suomessa Myyntitoimistot Useita Suomessa Vantaa 1) Ilman kertaluontoisia eriä 2) Ilman konsernieriä Helmikuu

45 SBU CEE lyhyesti Toiminta-alue Liikevaihto 2011 Avaintietoja Albania, Bosnia-Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tshekin tasavalta, Viro, Makedonia, Kosovo, Unkari, Latvia, Liettua, Montenegro, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia ja muut markkinat (esim. Kiina) 122,2 milj. euroa, 19 % koko konsernista Toimipaikat Tallinn Riga Vilnius EBIT ) 4,4 milj. euroa, 7 % koko konsernista 2) Henkilöstö 845 (keskimäärin) Lodz Warsaw Tuotantopaikat Myyntitoimistot Tallinna, Viro, Ansbach, Saksa, Debica, Puola, Sabac, Serbia Tshekin tasavalta, Unkari, Latvia, Liettua, Romania, Slovakia, Kiina, Suomi (vienti) Laajentuminen SBU CEE:n alueella Ansbach Prague Debica Martin Budapest Šabac Bucharest 1989 Tallinnaan Viroon perustettiin yhteistyritys 1992 Maalituotanto alkoi Tallinnasa 1993 Myyntiyhtiö Riikaan Latviaan 1995 Vilnaan Liettuaan perustettiin myyntiyhtiö 1997 Myyntiyhtiö Budapestiin Unkariin 2001 Tuotantolaitokset Ansbachiin Saksaan ja Debicaan Puolaan 2006 Myyntiyhtiön osto Prahassa Tshekin tasavallassa 2007 Kiinaan Pekingiin perustettiin myyntiyhtiö 2008 Myyntiyhtiöt Shanghaihin Kiinaan, Bukarestiin Romaniaan ja Martiniin Slovakiaan 2011 Serbialaisen Zorka Colorin liiketoiminnan osto 1) Ilman kertaluontoisia eriä 2) Ilman konsernieriä Skopje + Kiina (Peking ja Shanghai) Helmikuu

46 Sijoittaja- ja mediakontaktit Erkki Järvinen Toimitusjohtaja Jukka Havia CFO Minna Avellan Päällikkö, Sijoittajasuhteet Puh Helmikuu

47 Kiitos!

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3. Toimitusjohtajan kirje 4. Markkinat ja brändit 6. Hallituksen toimintakertomus 7

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3. Toimitusjohtajan kirje 4. Markkinat ja brändit 6. Hallituksen toimintakertomus 7 Vuosikertomus Sisällysluettelo Sisällysluettelo TeliaSonera lyhyesti 3 Toimitusjohtajan kirje 4 Markkinat ja brändit 6 Hallituksen toimintakertomus 7 Laaja konsernituloslaskelma 18 Konsernitase 19 Konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013...1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013...2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2013... 8 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)...8 Konsernitase

Lisätiedot

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja,

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

More with metals. Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2009

More with metals. Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2009 More with metals Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2009 Sisällys Ruukki yhtiönä 1 Ruukki lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2009 lyhyesti 6 Liiketoimintaympäristö 10 Strategia 18 Ruukki Construction

Lisätiedot

Vahvasti mukana tulevaisuudessa

Vahvasti mukana tulevaisuudessa Vahvasti mukana tulevaisuudessa Nerokkaat yksityiskohdat... Vuosikertomus 20 Vuosi 20 oli Huhtamäelle taloudellisesti vahva. Vaikka kysyntää leimasi varovaisuus, tulos parani ja nettovelka väheni. Liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2013

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää Stockmann-konserni lyhyesti Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Sen kolme liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä sekä muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä. Stockmann

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7 Vuosikertomus Sisällysluettelol Sisällysluettelo TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7 Hallituksen toimintakertomus 9 Corporate Governance -selostus 22

Lisätiedot