mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki"

Transkriptio

1 mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki 08/ /2014 UUDENMAAN ELY- KESKUS

2 Kehitysympäristöt Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kehitysympäristöt, joissa eri tuotteita ja palveluja testataan yhdessä asiakkaiden, yritysten ja asiantuntijoiden kanssa Testauksen lisäksi kehitysympäristöt toimivat myös koulutuksen ja ohjauksen paikkana Vantaan kehitysympäristöt Teknologialainaamo aktiivisille senioreille Yhteistyössä Vantaan kaupunki ja Vantaan kaupunginkirjasto Mobiilisovellus syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Yhteistyössä Vantaan nuorisotoimi ja Nuorten kaupunki -hanke Espoon kehitysympäristö Showroom ja testausympäristö Soukan palvelutalossa Yhteistyössä Espoon kaupunki Kehitysympäristössä espoolaiset voivat tutustua eri mhealth-yritysten ratkaisuihin ja saada opastusta niiden käyttämiseen sekä halutessaan myös lainata/ostaa laitteen kotiin

3 Nuorten kaupunki hanke ja mobiilipalvelu Nuorten kaupunki -hanke (2012) toimii kehittämisympäristönä Nuorten kaupunki -hanke on monialainen ja sen tarkoituksena on kehittää keinoja lasten ja nuorten tärkeisiin siirtymävaiheiden tukemiseen Kohderyhmänä ovat nuoret, joiden hyvinvointia ja arjen hallintaa halutaan edistää Pilotissa toteutetaan mobiilisovellusyrityksen kanssa nuorille suunnattu mobiilipalvelukokonaisuus, jossa huomioidaan nuorten tarpeet, elämäntilanne ja ajatukset Kehittämisympäristössä luodaan nuorisopalveluiden työntekijöiden käyttöön eri sovelluksien palvelukokonaisuus, millä mahdollistetaan monitahoinen ja vuorovaikutteinen nuorten arjen hallinnan tukeminen

4 Mukana Vantaan kaupunki/ Nuorisopalvelut Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä Länsimäen Nuorisotila Nuori - omaan elämäänsä vaikuttaja - yhteisössä toimija hanke Lasten ja nuorten palveluiden koordinaattori Laurea Nuorten kaupunki hanke mhealth booster hanke

5 TYÖPAJAT 12/ / 2014 Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja KAIKKI (n=8+5+4) KIPINÄN TYÖNTEKIJÄT (n=3) KIPINÄN NUORET (n=4+2) KIPINÄN TYÖNTEKIJÄT & NUORET & MOVENDOS (n= 3+5+1) KAIKKI (n=5) YRITYKSET & VALMENTAJAT Käyttöönottokoulutus (n=3+4)

6 Työpajat Työpaja / KAIKKI Nuoret (8 Länsimäki, Kipinä) Työntekijät (5/7 Länsimäki, Kipinä, Lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori) Yritysten edustajat (4 Headsted, Mubik Entertainment, Planetboard, Wellbookers) Alkuhaastattelut Työpaja / KIPINÄN TYÖNTEKIJÄT Kipinän ohjaajat (2), sairaanhoitaja (1) Työpaja / KIPINÄN NUORET Kipinän nuoret (4) Kipinän työntekijät (2) Työpaja / KIPINÄN TYÖNTEKIJÄT & NUORET & MOVENDOS Kipinän nuoret (5) Kipinän työntekijät (3) Yritysten edustajat (1 Movendos) Työpaja / KAIKKI Nuoret (Kipinä, Länsimäki) Työntekijät (5, Kipinä, Länsimäki, Lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori) Yritysten edustajat (Headsted, Mubik Entertainment, Planetboard, Movendos) Työpaja / YRITYKSET & VALMENTAJAT Käyttöönottokoulutus Työntekijät (4, Kipinä, Länsimäki) Yritysten edustajat (3, Headsted, Mubik Entertainment, Planetboard, Movendos)

7 TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN JA ARJENHALLINAN TUKEMISEEN KÄYTTÄMÄT PALVELUT Sosiaalityöntekijä Palveluohjaus Jeesi Harrastustoiminta Työpaikka Asunto Kela Työvoimatoimisto Koulu Aikuissosiaalityö Poliisi Seurakunta Nuorisoasema Nopea tiedon etsintä Verkostoja paljon (jopa 8 eri toimijaa) Sosiaali- ja terveystoimi Lastensuojelu Päihdepuoli Työterveyshuolto Irti huumeista ry Kriisipäivystys Harrastustoiminta Työpaikka (TE-tsto) Koulukuraattori Poliisi Nopea tiedon etsintä Jatkuva tiedon päivittäminen Asunto Kela HAASTEET Riittämättömyyden tunne kohtaamisissa (ajan vähyys, nuorten paljous) Monikulttuurisuus Tuen tarpeen moninaisuus Verkoston sisäinen tiedonkulku ja kirjaus Rekisterien yhdistäminen, salassapidettävyys Tavoitettavuus Nuorella tulee olla halu muuttua, motivaatiota edes hivenen Tuen tarpeen moninaisuus Verkoston sisäinen tiedonkulku ja kirjaus Usein muuttuvat puhelinnumerot Tavoitettavuus Puuttuu yksi toimipiste, jolla olisi kaikki langat käsissään LÄNSIMÄKI KIPINÄ TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÄMÄT PALVELUT KOHTAAMISEN HAASTEET SEKÄ YHTEYDENPITO NUORIIN JA LÄHIPIIRIIN YHTEYDENPITO Puhelimitse (tarvittaessa, harvemmin) Tekstiviestein Kokouksissa Sähköposti Kaikki edellä + Facebook KOKEMUS ASIAKKAAN HYVINVOINNISTA JA TERVEYDESTÄ NÄKEMYS ASIAKKAAN ITSENÄISESTÄ SELVIYTYMISESTÄ, TUEN TARPEESTA SEKÄ TARVITTAVISTA PALVELUISTA HYVINVOINTI JA TERVEYS Hyvinvoivia, mutta kasaantuvia huolia (opiskelu, työ, ihmissuhteet, ulkonäkö, persoona, päihteet, riskikäyttäytyminen) Eniten apua tarvitsevat tavoittamattomissa Pitkäjänteisyyden ja motivaation puuttuminen Koulunkäynnin haasteet Terveys kohtalainen sukupuolten väliset erot Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunnon haasteet Yksinäisyys Tarve huomiolle Sosiaalisien suhteiden luomisen haasteet Arjen asioiden hoitamisen haasteet Unirytmi, pelaamiskierre VAHVA TUKIVERKOSTO Vanhemmat Viranomaiset Toimialojen yhteistyön tiivistäminen (LS-NuPa-muut) Kipinän ohjaajat ja sh Vanhemmat Viranomaiset (sote-toimijat) Verkostokokoukset 1krt/kk TUEN & PALVELUIDEN TARVE Tukihenkilöitä tarvitaan Siirtymävaiheen tuki (aa ya) Matalan kynnyksen palvelua Neuvontapiste Nuorten kohtaamista lisää (face to face) Vertaismotivointi Koulutus Nuoret täysi-ikäisiä (asuu vielä kotona) Tiiviit välit perheeseen (suurella osaa) Nuoret kaipaavat tukea arjen hallintaan kaikilla osa-alueilla Kipinässä vanhempien vertaistuellinen keskusteluryhmä,

8 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN JA ARJEN HALLINTAAN KÄYTTÄMÄT PALVELUT Nettiportaalit ja oppaat / Opinnot, arjen hallinta, asuminen, peruspalvelut Asumisen abc Verkkopankki Leffat Tv-sarjat Wikipedia Kirjasto Ebay Karttapallo Last.fm Sähköposti Kela Helpnetti Youtube Google yms. NUORTEN KÄYTTÄMÄT PALVELUT KOKEMUS OMASTA HYVINVOINNISTA JA TERVEYDESTÄ HYVINVOINTI JA TERVEYS Harrastukset Tärkeitä kaverit, urheilu, musiikki, pelit, luonto ym. Yhteisölliset ratkaisut Tapahtumat, kaverin luona hengailu, Kipinässä käynti ym. Yöuni > Laatu, määrä arki vs. vkl Pelaaminen Ravinto Fyysinen terveys: ok kohtalainen erinomainen Psyykkinen terveys: kohtalainen Sosiaaliset suhteet: osalla kavereita tai ei kavereita juurikaan HAASTEET Liittymien vaihdokset (prepaid) vaikeuttaa yhteydenpitoa Netistä tiedon löytämisen vaikeus Netissä väärää tietoa Nettipalvelut syrjäyttää entisestään Viestintä ja puheyhteys läheisiin, ystäviin, kipinän ohjaajiin Tarve yhteisöllisyyteen Face to face tapaamisien tärkeys YHTEYDENPITO: Facebook Puhelimitse Tekstiviestein Sähköposti Kipinän yksilö- ja ryhmäohjaus KOHTAAMISEN HAASTEET JA TARPEET SEKÄ YHTEYDENPITO NUORIIN JA LÄHIPIIRIIN NÄKEMYS ITSENÄISESTÄ SELVIYTYMISESTÄ, TUEN TARPEESTA JA TARVITSEMISTA PALVELUISTA TUKIVERKOSTO Vanhempien tuki Kipinän yksilö- ja ryhmä ohjaus, tuki ja motivointi TUEN & PALVELUIDEN TARVE Nettiportaalit ja oppaat Opintoihin, arjenhallintaan, asumiseen ja peruspalveluihin liittyvät palvelut Palveluiden helppo saatavuus ja sijainti Kriteereinä nopeus, helppous, sijainti Kipinän yksilö- ja ryhmä ohjaus, tuki ja motivointi

9 LÄHTÖKOHDAT JA ODOTUKSET ERI SOVELLUKSISTA Lähtökohdat (työntekijä) Kohti tavoitetta (nuori)

10 TOIVEITA JA TAVOITTEITA Yrittäjät Selkeän kohderyhmän löytäminen Palvelun profilointi toimijoiden intressit Yritysyhteistyön hyödyntäminen Palvelukokonaisuuden rakentaminen eri sovelluksista Sovellus/Palvelu/Tuote vastaisi asiakasryhmien (Nuoret Työntekijät Viranomaisverkostot) tarpeisiin oman yrityskonseptin näkökulmasta Resurssit Työntekijät & Nuoret Mahdollisuus ottaa nuoria eri tavalla mukaan ns. ydinryhmänä, jonka kanssa yhdessä jalostetaan sovellusta Tarve luoda tuotepaketti, jossa sähköiset palvelut (sovellukset, nettiporttaalit, kalenterit, käyttöliittymät yms.) täydentäisivät face to face palveluja (Kipinän ohjaus, Länsimäen nuorisotilalla tehtävä työ) Helppokäyttöinen, motivaatiota, toimijuutta ja aktiivisuutta edistävä, kaikkiin puhelinmalleihin sopiva, edullinen sekä viranomaisverkoston toimirajat ylittävä arjen hallintaa tukeva sovellus/palvelu/tuote/nettiportaali Helpottaisi lähipiiri, viranomaisten ja muiden toimijoiden keskinäistä tiedonsiirtoa ja kulkua Oleellista, että asiakkaan rooli on aktiivinen, vastuullinen, omatoiminen ja sitoutunut sovelluksen/palvelun/tuotteen/nettiporttaalin käyttäjänä

11 Next Steps? TARVITTAVIEN LAITTEIDEN HANKINTA SOVELLUKSEN TESTAUS 3-4-testiryhmää KÄYTTÄJÄ- KOKEMUKSET RAPORTOINTI VÄLISEMINAARI (Kesä) LOPPUSEMINAARI (Joulu) SOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

12 Kiitos! Lisätietoja: Eeva Järveläinen

13 LÄNSIMÄEN TYÖNTEKIJÖIDEN ODOTUKSET JA TOIVEET ASIAKKAIDEN TARVITSEMILLE PALVELUILLE / SOVELLUKSILLE LÄHTÖKOHTANA Nuorten kiinnostuksen kohteet, harrastukset (harrastaminen edellyttää tietynlainen käytös) Räätälöity ja yksilökohtainen palvelukokonaisuus Nuorten asenteet Työntekijän sitoutuneisuus nuoreen lisää motivaatiota ja vaikuttamismahdollisuuksia HAASTEENA Rekistereitä ei saa yhdistää Kenellä aikaa yhteydenpitoon Miten tieto siirtyy nuorille/perheille IDEAALINA Omien tietojen hallinnointi Avoimempi tiedonsiirto/-vaihto asiakkaan luvalla Toimisi avoimena tietopakettina vanhemmille Toimisi helppona yhteydenpidon välineenä toimijoilla Mahdollistaa arjen kannustukseen ja motivointiin (elämänhallinta, täytettä vapaa-ajalle, pois pahuuksista) Lisää hyvinvointia Lisää liikuntaa EHDOTUKSIA SOVELLUKSESTA/PALVELUSTA Matalan kynnyksen palvelu Pulmakulmapalvelu Palveluseikkailu Palvelu nuorten keskinäiseen yhteydenpitoon Motivoi lähipiiriä Toimii eri-ikäisille Helppokäyttöinen Nopea Yhdistää hauskuuden ja vakavuuden Huomaamaton Lisää positiivisuutta Visuaalisesti houkutteleva Yksinkertainen Toiminnallisuutta edistävä TOIMII Piilovaikutteisesti Aktivaattorina Nuori nuorelle viestintuojana Nuoren yksilökohtaiset kiinnostuksen kohteet hyödyntäen Lisäisi uusia näkökulmia, pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota oman elämän miettimiseen Tukisi itsenäistä toimijuutta Face to face -palveluna Tarjoaisi monipuolisia työkaluja Tiedonhankinnan väylänä

14 KIPINÄN TYÖNTEKIJÖIDEN ODOTUKSET JA TOIVEET ASIAKKAIDEN TARVITSEMILLE PALVELUILLE / SOVELLUKSILLE LÄHTÖKOHTANA; Tukee itsenäistä selviytymistä Tukee vanhempia Perustuu face to face asiointiin Lisää vuorovaikutustaitoja Perustuu palveluohjaukselliseen työotteeseen Toimisi muistuttaja arjen toimimiseen (esim. vuorokausirytmin ylläpito, päivän askareet) Lisää vastuullisuutta Lisäisi uusia näkökulmia, pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota oman elämän miettimiseen Tukisi itsenäistä toimijuutta Sovellus/Kalenteri/Portaali oli tarpeeksi motivoiva ja kannustava, että nuori sitoutuisi sitä käyttämään Käytön myötä olisi mahdollisuus seurata omaa edistymistään HAASTEENA; Viranomaisten välinen tiedonsiirto/-kulku Sovelluksen tulee olla kaikkien saatavilla (muutoin syrjäyttää ja lisää eriarvoisuutta) Appsit vs. nettiportaalit Miten rakentaa sellainen sovellus/palvelu/portaali, mikä toimisi kaikille vantaalaisille nuorille Nyt pilotissa pohditaan Kipinä nuorten näkökulmasta (Kipinätoiminnan teemat: Itsetunto, arjenhallinta, koulutus, ammatit, tutustumiskäynnit, Avaimet työelämään -kirja, ravitsemus, uni, päihteet jne.) Työntekijän vastuu ja resurssit? EHDOTUKSIA SOVELLUKSESTA/ NETTIPORTAALISTA; Sähköinen kalenteri jokaisella kännykässä jo oma olemassa motivoisi käyttämään Itserakennettava Nettiprofiili profiilikuvauksen ja itselle asetettujen arkitavoitteiden mukaan muistutuksia toimimiseen palkinto toteutuneista tehtävistä Tärkeintä itseohjautuvuus ja vastuunotto aktivoi ja motivoi nuorta nuoret osoittavat sitoutumistaan näyttämällä, mitä tehneet palvelussa (esim. yhdistäminen toimeentulotuen varmistukseen sosiaalitoimistosta) TOIMII; Palvelu olisi yhteinen ja avoin muiden kaupungin palvelujen ja verkostojen kanssa Nettiportaalia/Kalenteria voisi käyttää yhdessä nuoren kanssa Tukee face to face toivetta Kerran viikossa viikkokokouksissa yhdessä täytetään kalenteria ja sovitaan jatkosta Motivaattorina Aktivaattorina Ohjaa kohti tavoitetta

15 KIPINÄN NUORTEN ODOTUKSET JA TOIVEET TARVITSEMILLEEN PALVELUILLE/SOVELLUKSELLE YLEISTÄ PALAUTETTA KAIKISTA YRITYKSIEN PALVELUISTA Ei mitään isoveli valvoo systeemiä Käyttö ei edellytä kallista älypuhelinta ja soveltuvuus vanhempiinkin puhelimiin Ei saa eristää tavallisesta maailmasta Tulee olla positiivisella tavalla koukuttava Tulee edistää yhteisöllisyyttä Helppokäyttöinen Nettipohjainen Saa rakentaa oman näköiseksi Räätälöidyt palvelut Edistää tiedonkulkua ja jakoa Helppo saatavuus Tarpeeksi alhainen hinta Laitteen/ Appsin tulee olla yhteistapaamisiin liitettävänä työkaluna SÄHKÖINEN KALENTERI IDEA Jokaiselle nuorelle oma lukujärjestys Voisi yhdistää eri yritysten juttuja mukaan (esim. musiikkia) Kalenterin yhdistäminen nettiversio + kännykkäversio Tietosuojariskit (esim. Google) Työntekijöiden näkemyksenä hyvä, jos kaikki toimijat löytyvät samasta paikasta Puhelimen kalenteri käytössä osalla nuorista ELÄMÄNHALLINTA-SOVELLUS Herätyskello Arjen hallinta; jaksaminen, opiskelupaikka, tulevaisuuden suunnittelu LAITTEET Ongelmana se, ettei netti ja tietokoneen käyttö innosta, vaan toivotaan enemmän kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista Tabletti; vaikea kantaa mukana (vrt. puhelin); väärinkäyttömahdollisuus asetukset

16 Headsted, Mubik, Planetboard, Pieni Piiri HEADSTED Erilaisilla verkko- ja mobiilikursseja oppimistehtävillä jännittämiseen ja/tai esiintymispelkoon mielen hyvinvointia tukevalla Oiva-sovelluksella. Oivan avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Jännäpaikka yhteisön keskustelupalstalla on mahdollisuus saada tukea Erilaisien harjoitteiden kautta voisi harjaannuttaa arjen hallintaan liittyvää osaamista MUBIK ENTERTAINMENT Erilaisilla soittopeleillä voi saada musiikillisia elämyksiä, vaikkei soittotaitoa olisikaan Nuori voi rakentaa räätälöidysti lempibiisien mukaan päivän tapahtumiin liittyvän Joulukalenteri -kalenterin Kalenteritehtävän onnistuneen suorittamisen jälkeen saa onnistumispisteitä, millä voi ostaa uuden biisin tms. Motivaattorina uuden oppimiseen, muistin harjaannuttamiseen Aktivaattorina päivän arkitehtävien suorittamiseen Luo yhteisöllisyyttä Ohjaa kohti tavoitetta/tapaamista PLANETBOARD OutCatch pelillä voisi suunnitella ns. aarteen kätkentäpelin omaan arjen päivärytmiin ja askareisiin liittyen Nuori voi rakentaa räätälöidysti päivän tapahtumiin liittyviä reitin, jonka varrella on erilaisia tehtäviä/palveluja (kätketty aarre). Tehtävän onnistuneen suorittamisen (aarteen löytämisen) jälkeen saa onnistumispisteitä, mitkä motivoi jatkamaan Motivaattorina arjen askareiden suorittamiselle Aktivaattorina liikkumiselle ns. Hyvänä koukuttajana Luo yhteisöllisyyttä Ohjaa kohti tavoitetta/tapaamista PIENI PIIRI Mukaan 9.4. alkaen

17 Movendos MOVENDOS Palvelun käyttöliittymä asiakkaan näkökulmasta Valmentajalla käyttöliittymä coachaajana Asiakkaalla on tavoite, mikä dokumentoidaan Valmennusohjelma on asiakkaan valitsema, jossa tehtäväosiot rakennetaan hänen toiveiden mukaan Alkaa valmennussuhde, kuljetaan yhdessä sovitusti kohti tavoitetta Tavoitteen saavuttamiseksi työstetään Uuden tavan muodostamistehtäviä Erilaisia päiväkirjoja Räätälöityjä tehtäviä Kerätään aktiivisuuspisteitä Fiilismittarilla seurataan kehittymistä ja motivaatiota Onnistumisen tunteet suhteessa tekemisiin ja tilanteisiin Valmentaja Antaa tehtäviä Kannustaa Kommentoi Ohjaa kohti tavoitetta Kipinä EHDOTUKSIA MOVENDOKSESTA NUORILTA Päiväkirjoja tulisi olla erilaisia Fiilismittariin enemmän asteikkoja Valmentajan kanssa rakennetaan räätälöidysti valmennusohjelma Alussa sovittaisiin itselle sopivat tehtävät Tehtäviä tulisi itse pystyä rakentamaan Valmennusohjelmaan voisi osallistua omasta tukiverkostosta tarvittavat toimijat (Kipinän ohjaajat, sh, psykologi, sosiaalityöntekijä ym.) EHDOTUKSIA KIPINÄN OHJAAJILTA Nuori toimii vastuullisena käyttöliittymän käyttäjänä ja sisällön rakentajana KYSYMYKSIÄ? Kuka toimii coachina? Kenellä valmentajan oikeudet? Miten käyttöliittymää pääsee kukin muokkaamaan/kommentoimaan/rakentamaan? Miten säilyy privaattiuus, jos käyttäjiä monta? Asiakas Toimii itsenäisesti ja aktiivisesti tavoitetta kohden Tehtävät omakohtaisia ja itserakennettuja Ylläpitää motivaatioja ja toimijuutta Saavutetut tavoitteet kannustavat eteenpäin Haasteellisessa tilanteessa valmentajan/ohjaajan välitön tuki Osallistaa, tukee arjen hallinnassa ja vähentäen syrjäytymistä

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Ammattiopiston näkökulma Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Mitä tukea nuoret haluavat vanhemmilta ja koululta? En oo tajunnu koskaan peruskoulussa matikkaa. Opettajan

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Kaijus Varjonen, Espoon aikuisten sosiaalipallvelut, 2013 Tarvitsemme jotain uutta Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Espoon Kipinän toiminnan tavoitteet & tarkoitus 2013 Espoon Kipinän tavoitteena

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

mhealth booster Kuka ottaa kopin? 10.12.2014

mhealth booster Kuka ottaa kopin? 10.12.2014 mhealth booster Kuka ottaa kopin? 10.12.2014 mhealth booster ESR Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeessa edistetään hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -palvelujen jalkautumista tukemaan ihmisten hyvinvointia,

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä

OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä OHJAUS- JA TUKIKESKUS / ETSIVÄ NUORISOTYÖ K I P I N Ä osana nuoriso- ja koulutustakuuta Vantaalla Nuorisopalvelut, Sivistystoimi ja Sosiaali- ja terveystoimi Nuorisolain muutos 1.1.2011 tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi Kouluhenkilökunta Nuoren ja perheen tukena koulussa toimivat opettajien lisäksi myös oppilashuoltohenkilöstö (esim. terveydenhoitaja, koulukuraattori ja -psykologi), joiden puoleen voit kääntyä arjen pulmatilanteissa.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ PERUSTIEDOT Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puh.nro: Siviilisääty: OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus, mitä kouluja olet käynyt: Ammatit: Työhistoria: PERHE- JA IHMISSUHTEET Keitä asuu samassa taloudessa kanssasi?

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin

Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin Mikko Hytönen 18.4.2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ( 2007 2013) Projekteja käynnistetty kpl 27, 16 projektia päättynyt Monipuolisia

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015

Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena Lapin alueellinen kehittämisohjelma vuoteen 2015 Toteutus ESR -rahoitteisessa hankkeessa ajalla heinäkuu 2011

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Ranuan kunnan kuntastrategia: hyvinvoiva kuntalainen, laadukkaat lähipalvelut Riskittömin perhekuntoutus

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

Tsemppaaminen intohimona

Tsemppaaminen intohimona Vetrea Tsemppi Eläköön elämä! Me Vetreassa uskomme, että jokaisella ihmisellä on oikeus ja vapaus nauttia elämästä kaikissa elämänsä vaiheissa. Vetrea Tsemppi on aktiivisen ja turvatun elämän mahdollistava

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012 Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen 12/2012 1 Monitoimijainen yhteistyö Monitoimijaista lastensuojelun

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW

mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW mhealth booster hankkeen käyttäjälähtöiset KEHITTÄMISYMPÄRISTÖT Soukan palvelukeskuksen HYVINVOINTIKIOSKI

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa. (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) (HE 1/2010 vp) Tuula Lybeck Tavoitteet Siirrytään nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä varhaisemman tuen toteuttamiseen

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

LIIKUNTAA JA KULTTUURIA KAIKILLE

LIIKUNTAA JA KULTTUURIA KAIKILLE LIIKUNTAA JA KULTTUURIA KAIKILLE KENELLE LIIKUNTAA JA KULTTUURIA KAIKILLE-TOIMINTA ON TARKOITETTU? Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä työttömien terveystarkastuksen asiakkaille. Asiakkaille joiden muuten

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ. Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen

VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ. Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen VAMOS ETSIVÄ NUORISOTYÖ Jokaiselle oikeus ihmisarvoiseen huomiseen 1 VAMOS PALVELULUPAUS Luomme jokaiselle nuorelle katkeamattoman ja jatkuvan palvelupolun, jossa hän voi kulkea palvelusta toiseen tuen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Kohti kuntouttavaa arkea. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa

Kohti kuntouttavaa arkea. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Kohti kuntouttavaa arkea Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Oppimisen ja kasvun tuen päivät Jyväskylä 22.9.2016 Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri VALTERI on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen

Lisätiedot

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa sairaanhoitaja Päivi Viro ja ohjauksen asiantuntija Anna Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä, etsivä nuorisotyö 17.9.2014 Nuorten koulutus- ja työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011 ASUNTOJA on kaikkiaan 270 kpl. Omistaja on Y-säätiö ja vuokranantajana asuntopalvelut Asunnot sijaitsevat eri puolilla Espoota, Espoonlahti: 103 asuntoa Espoon keskus ja Tapiola: 25 + 6 asuntoa Leppävaara

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN

VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN Sivu 1/6 KOKEMUKSIA- KOHTAAMISIA JA KONKRETIAA Virta PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 22.2.2013 Eeva-Leena Laru projektikoordinaattori VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin. Varsinais-Suomen Sininauha ry Riku Salo

MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin. Varsinais-Suomen Sininauha ry Riku Salo MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin Varsinais-Suomen Sininauha ry. 10.4.2013 Riku Salo TAUSTAA Vankilatyön lähtökohtia: Vankien keskimääräinen laitosaika oli 9 kk (1/4 avolaitoksista) Vuonna

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä.

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Aikuissosiaalityön päivät Jyväskylä 8.1.2014 Anne Määttä, VTT Elsa Keskitalo,

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot