mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki"

Transkriptio

1 mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki 08/ /2014 UUDENMAAN ELY- KESKUS

2 Kehitysympäristöt Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kehitysympäristöt, joissa eri tuotteita ja palveluja testataan yhdessä asiakkaiden, yritysten ja asiantuntijoiden kanssa Testauksen lisäksi kehitysympäristöt toimivat myös koulutuksen ja ohjauksen paikkana Vantaan kehitysympäristöt Teknologialainaamo aktiivisille senioreille Yhteistyössä Vantaan kaupunki ja Vantaan kaupunginkirjasto Mobiilisovellus syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Yhteistyössä Vantaan nuorisotoimi ja Nuorten kaupunki -hanke Espoon kehitysympäristö Showroom ja testausympäristö Soukan palvelutalossa Yhteistyössä Espoon kaupunki Kehitysympäristössä espoolaiset voivat tutustua eri mhealth-yritysten ratkaisuihin ja saada opastusta niiden käyttämiseen sekä halutessaan myös lainata/ostaa laitteen kotiin

3 Nuorten kaupunki hanke ja mobiilipalvelu Nuorten kaupunki -hanke (2012) toimii kehittämisympäristönä Nuorten kaupunki -hanke on monialainen ja sen tarkoituksena on kehittää keinoja lasten ja nuorten tärkeisiin siirtymävaiheiden tukemiseen Kohderyhmänä ovat nuoret, joiden hyvinvointia ja arjen hallintaa halutaan edistää Pilotissa toteutetaan mobiilisovellusyrityksen kanssa nuorille suunnattu mobiilipalvelukokonaisuus, jossa huomioidaan nuorten tarpeet, elämäntilanne ja ajatukset Kehittämisympäristössä luodaan nuorisopalveluiden työntekijöiden käyttöön eri sovelluksien palvelukokonaisuus, millä mahdollistetaan monitahoinen ja vuorovaikutteinen nuorten arjen hallinnan tukeminen

4 Mukana Vantaan kaupunki/ Nuorisopalvelut Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä Länsimäen Nuorisotila Nuori - omaan elämäänsä vaikuttaja - yhteisössä toimija hanke Lasten ja nuorten palveluiden koordinaattori Laurea Nuorten kaupunki hanke mhealth booster hanke

5 TYÖPAJAT 12/ / 2014 Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja Työpaja KAIKKI (n=8+5+4) KIPINÄN TYÖNTEKIJÄT (n=3) KIPINÄN NUORET (n=4+2) KIPINÄN TYÖNTEKIJÄT & NUORET & MOVENDOS (n= 3+5+1) KAIKKI (n=5) YRITYKSET & VALMENTAJAT Käyttöönottokoulutus (n=3+4)

6 Työpajat Työpaja / KAIKKI Nuoret (8 Länsimäki, Kipinä) Työntekijät (5/7 Länsimäki, Kipinä, Lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori) Yritysten edustajat (4 Headsted, Mubik Entertainment, Planetboard, Wellbookers) Alkuhaastattelut Työpaja / KIPINÄN TYÖNTEKIJÄT Kipinän ohjaajat (2), sairaanhoitaja (1) Työpaja / KIPINÄN NUORET Kipinän nuoret (4) Kipinän työntekijät (2) Työpaja / KIPINÄN TYÖNTEKIJÄT & NUORET & MOVENDOS Kipinän nuoret (5) Kipinän työntekijät (3) Yritysten edustajat (1 Movendos) Työpaja / KAIKKI Nuoret (Kipinä, Länsimäki) Työntekijät (5, Kipinä, Länsimäki, Lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori) Yritysten edustajat (Headsted, Mubik Entertainment, Planetboard, Movendos) Työpaja / YRITYKSET & VALMENTAJAT Käyttöönottokoulutus Työntekijät (4, Kipinä, Länsimäki) Yritysten edustajat (3, Headsted, Mubik Entertainment, Planetboard, Movendos)

7 TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN JA ARJENHALLINAN TUKEMISEEN KÄYTTÄMÄT PALVELUT Sosiaalityöntekijä Palveluohjaus Jeesi Harrastustoiminta Työpaikka Asunto Kela Työvoimatoimisto Koulu Aikuissosiaalityö Poliisi Seurakunta Nuorisoasema Nopea tiedon etsintä Verkostoja paljon (jopa 8 eri toimijaa) Sosiaali- ja terveystoimi Lastensuojelu Päihdepuoli Työterveyshuolto Irti huumeista ry Kriisipäivystys Harrastustoiminta Työpaikka (TE-tsto) Koulukuraattori Poliisi Nopea tiedon etsintä Jatkuva tiedon päivittäminen Asunto Kela HAASTEET Riittämättömyyden tunne kohtaamisissa (ajan vähyys, nuorten paljous) Monikulttuurisuus Tuen tarpeen moninaisuus Verkoston sisäinen tiedonkulku ja kirjaus Rekisterien yhdistäminen, salassapidettävyys Tavoitettavuus Nuorella tulee olla halu muuttua, motivaatiota edes hivenen Tuen tarpeen moninaisuus Verkoston sisäinen tiedonkulku ja kirjaus Usein muuttuvat puhelinnumerot Tavoitettavuus Puuttuu yksi toimipiste, jolla olisi kaikki langat käsissään LÄNSIMÄKI KIPINÄ TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÄMÄT PALVELUT KOHTAAMISEN HAASTEET SEKÄ YHTEYDENPITO NUORIIN JA LÄHIPIIRIIN YHTEYDENPITO Puhelimitse (tarvittaessa, harvemmin) Tekstiviestein Kokouksissa Sähköposti Kaikki edellä + Facebook KOKEMUS ASIAKKAAN HYVINVOINNISTA JA TERVEYDESTÄ NÄKEMYS ASIAKKAAN ITSENÄISESTÄ SELVIYTYMISESTÄ, TUEN TARPEESTA SEKÄ TARVITTAVISTA PALVELUISTA HYVINVOINTI JA TERVEYS Hyvinvoivia, mutta kasaantuvia huolia (opiskelu, työ, ihmissuhteet, ulkonäkö, persoona, päihteet, riskikäyttäytyminen) Eniten apua tarvitsevat tavoittamattomissa Pitkäjänteisyyden ja motivaation puuttuminen Koulunkäynnin haasteet Terveys kohtalainen sukupuolten väliset erot Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunnon haasteet Yksinäisyys Tarve huomiolle Sosiaalisien suhteiden luomisen haasteet Arjen asioiden hoitamisen haasteet Unirytmi, pelaamiskierre VAHVA TUKIVERKOSTO Vanhemmat Viranomaiset Toimialojen yhteistyön tiivistäminen (LS-NuPa-muut) Kipinän ohjaajat ja sh Vanhemmat Viranomaiset (sote-toimijat) Verkostokokoukset 1krt/kk TUEN & PALVELUIDEN TARVE Tukihenkilöitä tarvitaan Siirtymävaiheen tuki (aa ya) Matalan kynnyksen palvelua Neuvontapiste Nuorten kohtaamista lisää (face to face) Vertaismotivointi Koulutus Nuoret täysi-ikäisiä (asuu vielä kotona) Tiiviit välit perheeseen (suurella osaa) Nuoret kaipaavat tukea arjen hallintaan kaikilla osa-alueilla Kipinässä vanhempien vertaistuellinen keskusteluryhmä,

8 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN JA ARJEN HALLINTAAN KÄYTTÄMÄT PALVELUT Nettiportaalit ja oppaat / Opinnot, arjen hallinta, asuminen, peruspalvelut Asumisen abc Verkkopankki Leffat Tv-sarjat Wikipedia Kirjasto Ebay Karttapallo Last.fm Sähköposti Kela Helpnetti Youtube Google yms. NUORTEN KÄYTTÄMÄT PALVELUT KOKEMUS OMASTA HYVINVOINNISTA JA TERVEYDESTÄ HYVINVOINTI JA TERVEYS Harrastukset Tärkeitä kaverit, urheilu, musiikki, pelit, luonto ym. Yhteisölliset ratkaisut Tapahtumat, kaverin luona hengailu, Kipinässä käynti ym. Yöuni > Laatu, määrä arki vs. vkl Pelaaminen Ravinto Fyysinen terveys: ok kohtalainen erinomainen Psyykkinen terveys: kohtalainen Sosiaaliset suhteet: osalla kavereita tai ei kavereita juurikaan HAASTEET Liittymien vaihdokset (prepaid) vaikeuttaa yhteydenpitoa Netistä tiedon löytämisen vaikeus Netissä väärää tietoa Nettipalvelut syrjäyttää entisestään Viestintä ja puheyhteys läheisiin, ystäviin, kipinän ohjaajiin Tarve yhteisöllisyyteen Face to face tapaamisien tärkeys YHTEYDENPITO: Facebook Puhelimitse Tekstiviestein Sähköposti Kipinän yksilö- ja ryhmäohjaus KOHTAAMISEN HAASTEET JA TARPEET SEKÄ YHTEYDENPITO NUORIIN JA LÄHIPIIRIIN NÄKEMYS ITSENÄISESTÄ SELVIYTYMISESTÄ, TUEN TARPEESTA JA TARVITSEMISTA PALVELUISTA TUKIVERKOSTO Vanhempien tuki Kipinän yksilö- ja ryhmä ohjaus, tuki ja motivointi TUEN & PALVELUIDEN TARVE Nettiportaalit ja oppaat Opintoihin, arjenhallintaan, asumiseen ja peruspalveluihin liittyvät palvelut Palveluiden helppo saatavuus ja sijainti Kriteereinä nopeus, helppous, sijainti Kipinän yksilö- ja ryhmä ohjaus, tuki ja motivointi

9 LÄHTÖKOHDAT JA ODOTUKSET ERI SOVELLUKSISTA Lähtökohdat (työntekijä) Kohti tavoitetta (nuori)

10 TOIVEITA JA TAVOITTEITA Yrittäjät Selkeän kohderyhmän löytäminen Palvelun profilointi toimijoiden intressit Yritysyhteistyön hyödyntäminen Palvelukokonaisuuden rakentaminen eri sovelluksista Sovellus/Palvelu/Tuote vastaisi asiakasryhmien (Nuoret Työntekijät Viranomaisverkostot) tarpeisiin oman yrityskonseptin näkökulmasta Resurssit Työntekijät & Nuoret Mahdollisuus ottaa nuoria eri tavalla mukaan ns. ydinryhmänä, jonka kanssa yhdessä jalostetaan sovellusta Tarve luoda tuotepaketti, jossa sähköiset palvelut (sovellukset, nettiporttaalit, kalenterit, käyttöliittymät yms.) täydentäisivät face to face palveluja (Kipinän ohjaus, Länsimäen nuorisotilalla tehtävä työ) Helppokäyttöinen, motivaatiota, toimijuutta ja aktiivisuutta edistävä, kaikkiin puhelinmalleihin sopiva, edullinen sekä viranomaisverkoston toimirajat ylittävä arjen hallintaa tukeva sovellus/palvelu/tuote/nettiportaali Helpottaisi lähipiiri, viranomaisten ja muiden toimijoiden keskinäistä tiedonsiirtoa ja kulkua Oleellista, että asiakkaan rooli on aktiivinen, vastuullinen, omatoiminen ja sitoutunut sovelluksen/palvelun/tuotteen/nettiporttaalin käyttäjänä

11 Next Steps? TARVITTAVIEN LAITTEIDEN HANKINTA SOVELLUKSEN TESTAUS 3-4-testiryhmää KÄYTTÄJÄ- KOKEMUKSET RAPORTOINTI VÄLISEMINAARI (Kesä) LOPPUSEMINAARI (Joulu) SOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

12 Kiitos! Lisätietoja: Eeva Järveläinen

13 LÄNSIMÄEN TYÖNTEKIJÖIDEN ODOTUKSET JA TOIVEET ASIAKKAIDEN TARVITSEMILLE PALVELUILLE / SOVELLUKSILLE LÄHTÖKOHTANA Nuorten kiinnostuksen kohteet, harrastukset (harrastaminen edellyttää tietynlainen käytös) Räätälöity ja yksilökohtainen palvelukokonaisuus Nuorten asenteet Työntekijän sitoutuneisuus nuoreen lisää motivaatiota ja vaikuttamismahdollisuuksia HAASTEENA Rekistereitä ei saa yhdistää Kenellä aikaa yhteydenpitoon Miten tieto siirtyy nuorille/perheille IDEAALINA Omien tietojen hallinnointi Avoimempi tiedonsiirto/-vaihto asiakkaan luvalla Toimisi avoimena tietopakettina vanhemmille Toimisi helppona yhteydenpidon välineenä toimijoilla Mahdollistaa arjen kannustukseen ja motivointiin (elämänhallinta, täytettä vapaa-ajalle, pois pahuuksista) Lisää hyvinvointia Lisää liikuntaa EHDOTUKSIA SOVELLUKSESTA/PALVELUSTA Matalan kynnyksen palvelu Pulmakulmapalvelu Palveluseikkailu Palvelu nuorten keskinäiseen yhteydenpitoon Motivoi lähipiiriä Toimii eri-ikäisille Helppokäyttöinen Nopea Yhdistää hauskuuden ja vakavuuden Huomaamaton Lisää positiivisuutta Visuaalisesti houkutteleva Yksinkertainen Toiminnallisuutta edistävä TOIMII Piilovaikutteisesti Aktivaattorina Nuori nuorelle viestintuojana Nuoren yksilökohtaiset kiinnostuksen kohteet hyödyntäen Lisäisi uusia näkökulmia, pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota oman elämän miettimiseen Tukisi itsenäistä toimijuutta Face to face -palveluna Tarjoaisi monipuolisia työkaluja Tiedonhankinnan väylänä

14 KIPINÄN TYÖNTEKIJÖIDEN ODOTUKSET JA TOIVEET ASIAKKAIDEN TARVITSEMILLE PALVELUILLE / SOVELLUKSILLE LÄHTÖKOHTANA; Tukee itsenäistä selviytymistä Tukee vanhempia Perustuu face to face asiointiin Lisää vuorovaikutustaitoja Perustuu palveluohjaukselliseen työotteeseen Toimisi muistuttaja arjen toimimiseen (esim. vuorokausirytmin ylläpito, päivän askareet) Lisää vastuullisuutta Lisäisi uusia näkökulmia, pitkäjänteisyyttä ja motivaatiota oman elämän miettimiseen Tukisi itsenäistä toimijuutta Sovellus/Kalenteri/Portaali oli tarpeeksi motivoiva ja kannustava, että nuori sitoutuisi sitä käyttämään Käytön myötä olisi mahdollisuus seurata omaa edistymistään HAASTEENA; Viranomaisten välinen tiedonsiirto/-kulku Sovelluksen tulee olla kaikkien saatavilla (muutoin syrjäyttää ja lisää eriarvoisuutta) Appsit vs. nettiportaalit Miten rakentaa sellainen sovellus/palvelu/portaali, mikä toimisi kaikille vantaalaisille nuorille Nyt pilotissa pohditaan Kipinä nuorten näkökulmasta (Kipinätoiminnan teemat: Itsetunto, arjenhallinta, koulutus, ammatit, tutustumiskäynnit, Avaimet työelämään -kirja, ravitsemus, uni, päihteet jne.) Työntekijän vastuu ja resurssit? EHDOTUKSIA SOVELLUKSESTA/ NETTIPORTAALISTA; Sähköinen kalenteri jokaisella kännykässä jo oma olemassa motivoisi käyttämään Itserakennettava Nettiprofiili profiilikuvauksen ja itselle asetettujen arkitavoitteiden mukaan muistutuksia toimimiseen palkinto toteutuneista tehtävistä Tärkeintä itseohjautuvuus ja vastuunotto aktivoi ja motivoi nuorta nuoret osoittavat sitoutumistaan näyttämällä, mitä tehneet palvelussa (esim. yhdistäminen toimeentulotuen varmistukseen sosiaalitoimistosta) TOIMII; Palvelu olisi yhteinen ja avoin muiden kaupungin palvelujen ja verkostojen kanssa Nettiportaalia/Kalenteria voisi käyttää yhdessä nuoren kanssa Tukee face to face toivetta Kerran viikossa viikkokokouksissa yhdessä täytetään kalenteria ja sovitaan jatkosta Motivaattorina Aktivaattorina Ohjaa kohti tavoitetta

15 KIPINÄN NUORTEN ODOTUKSET JA TOIVEET TARVITSEMILLEEN PALVELUILLE/SOVELLUKSELLE YLEISTÄ PALAUTETTA KAIKISTA YRITYKSIEN PALVELUISTA Ei mitään isoveli valvoo systeemiä Käyttö ei edellytä kallista älypuhelinta ja soveltuvuus vanhempiinkin puhelimiin Ei saa eristää tavallisesta maailmasta Tulee olla positiivisella tavalla koukuttava Tulee edistää yhteisöllisyyttä Helppokäyttöinen Nettipohjainen Saa rakentaa oman näköiseksi Räätälöidyt palvelut Edistää tiedonkulkua ja jakoa Helppo saatavuus Tarpeeksi alhainen hinta Laitteen/ Appsin tulee olla yhteistapaamisiin liitettävänä työkaluna SÄHKÖINEN KALENTERI IDEA Jokaiselle nuorelle oma lukujärjestys Voisi yhdistää eri yritysten juttuja mukaan (esim. musiikkia) Kalenterin yhdistäminen nettiversio + kännykkäversio Tietosuojariskit (esim. Google) Työntekijöiden näkemyksenä hyvä, jos kaikki toimijat löytyvät samasta paikasta Puhelimen kalenteri käytössä osalla nuorista ELÄMÄNHALLINTA-SOVELLUS Herätyskello Arjen hallinta; jaksaminen, opiskelupaikka, tulevaisuuden suunnittelu LAITTEET Ongelmana se, ettei netti ja tietokoneen käyttö innosta, vaan toivotaan enemmän kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista Tabletti; vaikea kantaa mukana (vrt. puhelin); väärinkäyttömahdollisuus asetukset

16 Headsted, Mubik, Planetboard, Pieni Piiri HEADSTED Erilaisilla verkko- ja mobiilikursseja oppimistehtävillä jännittämiseen ja/tai esiintymispelkoon mielen hyvinvointia tukevalla Oiva-sovelluksella. Oivan avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Jännäpaikka yhteisön keskustelupalstalla on mahdollisuus saada tukea Erilaisien harjoitteiden kautta voisi harjaannuttaa arjen hallintaan liittyvää osaamista MUBIK ENTERTAINMENT Erilaisilla soittopeleillä voi saada musiikillisia elämyksiä, vaikkei soittotaitoa olisikaan Nuori voi rakentaa räätälöidysti lempibiisien mukaan päivän tapahtumiin liittyvän Joulukalenteri -kalenterin Kalenteritehtävän onnistuneen suorittamisen jälkeen saa onnistumispisteitä, millä voi ostaa uuden biisin tms. Motivaattorina uuden oppimiseen, muistin harjaannuttamiseen Aktivaattorina päivän arkitehtävien suorittamiseen Luo yhteisöllisyyttä Ohjaa kohti tavoitetta/tapaamista PLANETBOARD OutCatch pelillä voisi suunnitella ns. aarteen kätkentäpelin omaan arjen päivärytmiin ja askareisiin liittyen Nuori voi rakentaa räätälöidysti päivän tapahtumiin liittyviä reitin, jonka varrella on erilaisia tehtäviä/palveluja (kätketty aarre). Tehtävän onnistuneen suorittamisen (aarteen löytämisen) jälkeen saa onnistumispisteitä, mitkä motivoi jatkamaan Motivaattorina arjen askareiden suorittamiselle Aktivaattorina liikkumiselle ns. Hyvänä koukuttajana Luo yhteisöllisyyttä Ohjaa kohti tavoitetta/tapaamista PIENI PIIRI Mukaan 9.4. alkaen

17 Movendos MOVENDOS Palvelun käyttöliittymä asiakkaan näkökulmasta Valmentajalla käyttöliittymä coachaajana Asiakkaalla on tavoite, mikä dokumentoidaan Valmennusohjelma on asiakkaan valitsema, jossa tehtäväosiot rakennetaan hänen toiveiden mukaan Alkaa valmennussuhde, kuljetaan yhdessä sovitusti kohti tavoitetta Tavoitteen saavuttamiseksi työstetään Uuden tavan muodostamistehtäviä Erilaisia päiväkirjoja Räätälöityjä tehtäviä Kerätään aktiivisuuspisteitä Fiilismittarilla seurataan kehittymistä ja motivaatiota Onnistumisen tunteet suhteessa tekemisiin ja tilanteisiin Valmentaja Antaa tehtäviä Kannustaa Kommentoi Ohjaa kohti tavoitetta Kipinä EHDOTUKSIA MOVENDOKSESTA NUORILTA Päiväkirjoja tulisi olla erilaisia Fiilismittariin enemmän asteikkoja Valmentajan kanssa rakennetaan räätälöidysti valmennusohjelma Alussa sovittaisiin itselle sopivat tehtävät Tehtäviä tulisi itse pystyä rakentamaan Valmennusohjelmaan voisi osallistua omasta tukiverkostosta tarvittavat toimijat (Kipinän ohjaajat, sh, psykologi, sosiaalityöntekijä ym.) EHDOTUKSIA KIPINÄN OHJAAJILTA Nuori toimii vastuullisena käyttöliittymän käyttäjänä ja sisällön rakentajana KYSYMYKSIÄ? Kuka toimii coachina? Kenellä valmentajan oikeudet? Miten käyttöliittymää pääsee kukin muokkaamaan/kommentoimaan/rakentamaan? Miten säilyy privaattiuus, jos käyttäjiä monta? Asiakas Toimii itsenäisesti ja aktiivisesti tavoitetta kohden Tehtävät omakohtaisia ja itserakennettuja Ylläpitää motivaatioja ja toimijuutta Saavutetut tavoitteet kannustavat eteenpäin Haasteellisessa tilanteessa valmentajan/ohjaajan välitön tuki Osallistaa, tukee arjen hallinnassa ja vähentäen syrjäytymistä

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot