Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014"

Transkriptio

1 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Työn eteneminen ja tehtävän rajaukset KONSERNIHALLINTO Nykytilanne kunnissa Uuden kunnan yleishallinto KIINTEISTÖOMAISUUS UUSI KUNTAKONSERNI IT-TOIMINNOT / - HALLINTO YHTEISESSÄ KUNNASSA Tietojärjestelmät ja ohjelmat Kustannukset Tavoitetila Yhteinen ICT-organisaatio Tilaaja tuottaja -malli yhteisen kunnan IT-toiminoissa Riskit Yhteenveto TUKIPALVELUT Tausta ja tehtävä Eri osa-alueiden nykytila Siivouspalvelut Ruokapalvelut Kiinteistöjen kunnossapito Muut kunnossapitotyöt Konekanta Johtopäätös yhteinen Resurssi Oy? Henkilöstöresurssit

3 LIITE I LIITE II LIITE III Talousselvitys Konsernikuva Konekantataulukko 2

4 1 JOHDANTO Väliraportin tavoitteena on kuvata hallinnon ja tukipalvelujen järjestämistavat Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvityksen kuudessa kunnassa. Nykytila analyysin kautta kuvataan mahdollisuuksia kohdata tulevat haasteet itsenäisinä kuntina sekä mahdollisuudet luoda uusi koko Pietarsaaren seudun kattava noin asukkaan kunta. Ryhmän tehtäväantoon kuului myös isona osana kuntatalous. Kuntatalouden osalta ohjausryhmä päätti jo kesäkuun alussa, että talousselvityksen tekee ulkopuolinen taho. Talousselvityksen tekijäksi valittiin Perlacon Oy ja HTT Eero Laesterä. Tässä väliraportissa ei oteta kantaa talousselvitykseen, mutta se on tämän väliraportin liitteenä. Talousselvitys on kattava kokonaisuus ja siinä jokaista kuntaa tarkastellaan erikseen ja kunnista muodostetaan samansisältöinen ja yhteismitallinen kuvaus nykyisestä talouden tilanteesta. Yhdistämällä kuntakohtaiset analyysit voidaan liitoslaskelman avulla arvioida ja suunnitella uuden kunnan talouden kehitystä. Tässä väliraportissa on käyty läpi nykytila jokaisessa kunnassa osa-alueittain sekä otettu alustavasti kantaa siihen miten kyseinen osa-alue tai toiminta hoidettaisiin uudessa kunnassa. Tässä väliraportissa ei kuitenkaan esitetä minkäänlaisia ehdotuksia tai loppupäätelmiä hyväksyttäväksi. Syvällisemmät analyysit ja vertailut jäävät loppuraportissa esitettäviksi. 1.1 Työn eteneminen ja tehtävän rajaukset Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa huhti-syyskuun 2014 aikana. Väliraportti on saatu valmiiksi Vuoden loppuun mennessä valmistuu aikataulun mukaisesti ryhmän loppuraportti. Ohjausryhmän hyväksymän työsuunnitelman mukaisesti talous, henkilöstö ja tukipalveluttyöryhmä käsittelee työssään seuraavat kokonaisuudet: 1. Kuntatalous 2. Konsernirakenne, omistajapolitiikka, kuntien yhteistoiminta 3. Hankinnat 4. Kiinteistöomaisuus 5. Tietohallinto 6. Siivouspalvelut 7. Ruokahuolto Kuntarakenneselvityksen talous-, hallinto- ja tukipalvelutyöryhmän jäsenet: Evijärvi: Lasse Vertanen Sabah Samaletdin, puheenjohtaja 3

5 Kruunupyy: Elisabeth Hagström Pamela Kjellman Luoto: Pedersöre: Pietarsaari: Uusikaarlepyy: Åsa Björkman Carola Löf Johanna Överfors Jan-Erik Backa Owe Sjölund Jonny Wallsten Milla Kallioinen, sihteeri Maria Palm Gunilla Lillbacka 2 KONSERNIHALLINTO Selvityksessä mukana olevien kuuden kunnan osalta kaikissa on samantyyppinen organisaatio ja palveluiden tuottamisrakenne. Hallintohenkilöstöä on jokaisessa kunnassa sekä keskushallinnossa että eri hallintokunnissa. Yleensä talous- ja henkilöstöpalvelut tuotetaan keskushallinnon toimesta. Kunnat tuottavat palvelut pääsääntöisesti itse. Ainoastaan perintä on ulkoistettu kolmessa kunnassa. Lisäksi Evijärvi on ulkoistanut palkanlaskennan ja kirjanpidon. Selvitysalueen kuntien palveluksessa oli vuonna 2013 yhteensä 4665 henkilöä ja henkilöstökulut olivat 176,4 miljoonaa euroa. 2.1 Nykytilanne kunnissa Evijärvi Yleishallinto Yleishallinto-osastolle kuuluu 4 henkilöä ja tähän sisältyy kunnanjohtaja ja 3 työntekijää. Käännöstyöt Evijärvi on yksikielinen kunta. Käännöspalveluja ostetaan tarvittaessa. Kehittäminen, viestintä ja markkinointi Ei erillistä osastoa. Budjetti sisältyy yleishallinnon budjettiin. Taloushallinto Evijärvellä ei taloushallinnossa varsinaisesti nimettyä henkilökuntaa. Osastot kirjaavat menokohdat itse ja laskuttavat laskunsa itse. Palkkakirjanpito 4

6 Palkkakirjanpito on ulkoistettu Järvinet Oy:lle. Hankinnat Kunnalla ei ole hankinta-asiantuntijaa. Osastot kilpailuttavat pääasiassa ostot itse. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista konsulttia. Luoto Yleishallinto Yleishallinto-osastolle kuuluu 3,5 henkilöä ja tähän sisältyy hallintohenkilöstö ja vaihdepalvelu. Käännöstyöt Ei erillistä osastoa. Kuuluu yleishallintoon. Osa käännöksistä hoidetaan omana työnä, ja loput ostetaan palveluna tarpeen mukaan. Kehittäminen, viestintä ja markkinointi Ei erillistä osastoa. Budjetti sisältyy yleishallinnon budjettiin. Taloushallinto Taloushallintoa hoidetaan omana toimintana. Taloushallinnon tehtäviä hoitaa 2,5 työntekijää. Palkkakirjanpito Palkkakirjanpitoa hoidetaan omana toimintana. Palkanlaskentatehtävissä on henkilöstöpäällikkö plus kaksi osa-aikaista palkanlaskijaa. Hankinnat Kunnalla ei ole täysipäiväistä hankinta-asiantuntijaa. Pietarsaari Yleishallinto Yleishallinto-osastolle eli kaupunginkansliaan kuuluu noin 20 henkilöä ja tähän sisältyy hallintohenkilöstö, vaihdepalvelu (sekä kaupunki että yhteinen sosiaali- ja terveysvirasto), talous- ja velkaneuvoja ja kielenkääntäjät. Käännöstyöt Pietarsaaren kaupunki on kaksikielinen kunta ja kääntää lähestulkoon kaiken materiaalin. Lisäksi Pietarsaari hoitaa isäntäkuntana yhteisen sosiaali- ja terveysviraston tarvitsemat käännökset. Palveluksessa on kolme kielenkääntäjää. Kehittäminen, viestintä ja markkinointi Ei erillistä osastoa. Budjetti sisältyy kaupunginkansliaan. Matkailutoimistossa työskentelee lisäksi kolme henkilöä, jotka organisatorisesti kuuluvat kaupunginkansliaan. Taloushallinto Taloushallintoa hoidetaan omana toimintana. Osastolla on 20 työntekijää. Palkkakirjanpito Palkkakirjanpitoa hoidetaan omana toimintana. Palkanlaskentatehtävien hoitoon käytetään 14 henkilötyövuotta. Henkilöstöhallinnossa työskentelee yhteensä noin 20 henkilöä. Hankinnat Kunnalla ei ole täysipäiväistä hankinta-asiantuntijaa. Keskushallinnossa on kuitenkin muutama henkilö, jotka hoitavat hankintoja osa-aikaisesti. Päätöksenteko on keskitetty keskushallintoon. Sosiaali- ja terveysalueen kilpailutukset hoidetaan täysin Pietarsaaren kaupungin keskushallinnon 5

7 kautta. Tekninen palvelukeskus hoitaa osittain omat hankintansa alusta loppuun. Lisäksi osassa hankinnoista käytetään Kuntahankintojen kilpailuttamia sopimuksia. Pietarsaari on tehostamassa hankintoja ja on ottanut käyttöön sähköisen hankintapalvelujärjestelmän. Liikelaitokset eivät sisälly Pietarsaaren lukuihin, mutta käyttävät osittain konsernihallinnon palveluja. Pedersöre Yleishallinto Yleishallinto-osastolle kuuluu 5 henkilöä ja tähän sisältyy hallintohenkilöstö ja vaihdepalvelu. Käännöstyöt Ei erillistä osastoa. Käännöstyöt hoitaa oman toimensa ohella hallinto-osastoon kuuluva kielenkääntäjä. Kehittäminen, viestintä ja markkinointi Ei erillistä osastoa. Budjetti sisältyy yleishallinnon budjettiin. Yksi työntekijä. Taloushallinto Taloushallintoa hoidetaan omana toimintana. Taloushallinnon tehtäviä hoitaa 4,5 työntekijää. Palkkakirjanpito Palkkakirjanpitoa hoidetaan omana toimintana. Palkanlaskentatehtävissä on 2 palkanlaskijaa ja henkilöstösihteeri. Hankinnat Kunnalla ei ole täysipäiväistä hankinta-asiantuntijaa. Hankintatehtävät hoitaa OTO-tehtävänä taloushallintoon kuuluva työntekijä. Uusikaarlepyy Yleishallinto Yleishallinto-osastolle kuuluu 5,8 henkilöä. (Kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri, kaksi kanslistia, puhelinvaihdehenkilö ja yhteispalvelutoimistohenkilö). Käännöstyöt Kunnanvaltuuston listat kokonaisuudessaan liitteitä lukuunottamatta ostetaan ulkopuoliselta kielenkääntäjältä. Muut käännöstyöt hoidetaan oman henkilökunnan toimesta. Kehittäminen, viestintä ja markkinointi Ei erillistä osastoa eikä henkilökuntaa Taloushallinto Taloushallintoa hoidetaan omana toimintana. Taloushallinnnon tehtäviä hoitaa 3 työntekijää (Kamreeri, pääkirjanpitäjä ja kanslisti). Palkkakirjanpito Palkkakirjanpitoa hoidetaan omana toimintana. Palkanlaskentatehtävissä on 2,7 palkanlaskijaa ja henkilöstösihteeri. Hankinnat 6

8 Kunnalla ei ole täysipäiväistä hankinta-asiantuntijaa. Kruunupyy Yleishallinto Yleishallinto-osastolle kuuluu 5 henkilöä ja tähän sisältyy hallintohenkilöstö ja vaihdepalvelu. Käännöstyöt Ei erillistä osastoa. Käännöstyöt hoitaa yleishallintoon kuuluva henkilö. Kehittäminen, viestintä ja markkinointi Ei erillistä osastoa. Budjetti sisältyy yleishallinnon budjettiin. Taloushallinto Taloushallintoa hoidetaan omana toimintana. Taloushallinnon tehtäviä hoitaa 4 työntekijää. Energialaitos ei ole luvuissa mukana. ICT-vastaava henkilö kuuluu taloushallintoon. Palkkakirjanpito Palkkakirjanpitoa hoidetaan omana toimintana. Palkanlaskentatehtävissä on 4 työntekijää. Energialaitos ei ole luvuissa mukana. Hankinnat Kunnalla ei ole täysipäiväistä hankinta-asiantuntijaa. 2.2 Uuden kunnan yleishallinto Hallinnon näkökulmasta mahdollinen yhdistyminen ei tuota ongelmaa, suurin haaste on saada palveluverkosta kustannustehokas ja kuntalaisia palveleva. Muissa kunnissa lukuun ottamatta Pietarsaarta on ohut keskushallinto ml. talous- ja henkilöstöosastot. Pietarsaaressa alueen keskuskuntana ja sosiaali- ja terveysalueen isäntäkuntana on laajempi organisaatio. Isommassa kunnassa henkilöstön olisi helpompaa erikoistua yhteen tai muutamaan tehtävään, saada vertaistukea kollegoilta sekä sijaisjärjestelyiden hoitaminen olisi helpompaa. Kaikissa kunnissa on suunnilleen samanlaiset tietojärjestelmät, mikä osaltaan helpottaisi yhdistymistä ja vähentäisi kustannuksia. Monella kunnalla on juuri nyt samanlainen tilanne, ja ohjelmistokanta esim. palkanlaskennassa tulisi uudistaa. Tällaiset investoinnit tulisivat edullisemmaksi tehdä yhden kunnan toimesta. Yleensä suuremmat volyymit pienentävät yksikkökustannuksia myös hallinnon tukitoimien osalta. Tietojärjestelmäkustannukset ovat pienemmät työntekijää tai asukasta kohden. Palvelupaletti ja palveluiden kattavuus kasvaa ja palvelu on tasalaatuisempaa. Esimerkiksi isommassa kunnassa voidaan järjestää asiakaspalvelupisteen aukiolo joustavasti, on resursseja panostaa sähköisiin palveluihin ja palveluiden kehittämiseen sekä mahdollisuus hyödyntää kattavasti tietojärjestelmiä. Onnistuminen edellyttää, että hallinnosta ei rakenneta liian raskasta ja että tehtävät ja toimenkuvat mietitään tarkasti. Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio luodaan tarkoituksenmukaisiksi. Yhdistyneen kunnan henkilöstöllä on tämän hetkisen lainsäädännön mukaan viiden vuoden irtisanomissuoja taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Organisaation ja tehtävien uudelleenjärjeste- 7

9 lyillä, eläkepoistuman hyödyntämisellä sekä tarvittavalla henkilöstön uudelleenkoulutuksella voidaan saavuttaa potentiaalisia hyötyjä jo suoja-ajan kuluessa. Suoja-aika on kuitenkin myös organisaation kehittämistä ehkäisevä tekijä, vaikka henkilöstön suoranaiseen vähentämiseen ei olisikaan tarvetta. Tässä vaiheessa ei myöskään ole otettu kantaa siihen miten ja missä uuden kunnan yleishallinto- ja asiakaspalvelut toimisivat. Palkkaharmonisointi Selvitysalueen kunnista mikään ei ole ns. palkkajohtaja. Palkkaeroja löytyy kuitenkin varmasti useassa verraten isossa ammattiryhmässä. Tehtävän vaativuuteen perustuva palkkajärjestelmä edellyttää, että yhtä vaativissa tehtävissä olevilla henkilöillä on sama tehtäväkohtainen palkka. Palkkaerot tulisi harmonisoida erikseen päätettävällä aikataululla. Eläkepoistuman hyödyntämisellä, täsmennetyillä tehtävänkuvauksilla ja hallinnon tarkoituksenmukaisella järjestämisellä voidaan vaikuttaa myös palkkamenoihin ja palkkaharmonisoinnin tarpeeseen. Eläkepoistumaa hyödyntämällä ja palvelutarjontaa järkeistämällä voidaan toisaalta saada aikaan merkittävää säästöä. 3 KIINTEISTÖOMAISUUS TAUSTA Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvityksen työryhmä 2 vastuualueena on mm. talouden, kiinteistöjen tietohallinnon ja hallinnon selvittäminen. Työryhmän kokouksessa sovittiin tehtävien jaosta työryhmä päätti arvioida kiinteistöomaisuuden organisoinnin mahdollisuudet uudessa kunnassa jakamalla kiinteistöt viiteen eri ryhmään. Ryhmät ovat seuraavat: Opetus, SOTE, toimistot, asunnot sekä muut. Ensimmäisen ryhmän tarkastelua rajoittaa toisen asteen koulutukseen liittyvät epävarmuudet. Toisen ryhmän tarkastelua rajoittaa SOTE uudistukseen liittyvä merkittävä palveluiden organisointiin liittyvä epävarmuus. Viimeiseen ryhmään kuuluvat myös ne kiinteistöt, jotka olisivat mahdollisia muokata muuhun omaisuusarvomuotoon. Selvitystä tehtäessä uuden kunnan strategian selvittäminen on kesken. Tämän tähden kiinteistöihin liittyvät arviot ja ehdotukset jatkoselvityksiksi tulee pitää hyvin alustavina. NYKYTILA Kuntarakenneselvityksessä mukana olevat kunnat ovat Evijärvi, Kruunupyy,Uusikaarlepyy, Pedersöre, Pietarsaari ja Luoto. Kunnilta on pyydetty kiinteistöihin liittyviä tietoja, jotta saataisiin alustava kuva uuden kunnan kiinteistöistä sekä mahdollisesta kiinteistöstrategiasta. Evijärvi käyttää kuntayhtymä kaksineuvoisen palveluita SOTE toiminnoissa ja Kruunupyy hankkii SOTE palvelunsa Kokkolan isäntäkunnalta. Riippuen mahdollisesta uuden kunnan SOTE tilojen tarpeesta ja organisoinnista, on SOTE kiinteistöjen kehittämistarpeet hyvinkin erilaiset. Kunnat ovat 8

10 organisoineet kiinteistöihin liittyviä toimintojansa useammalla tavalla ja siten yhteismitallisuus ei ole aina mahdollista. Vastaava tilanne toistuu siinä, miten kustannukset on jaoteltu. Kiinteistöt Toimistokannassa, johon kuuluu niin rakennuskanta kuten myös siihen tarkoitetut kiinteistöreservi, voi olla kulttuuriperimän tai rahoituksellisten ratkaisujen kannalta kohteita, joita kaupungin tulee omistaa. Muutoin omistuksella ei ole operatiivista merkitystä. Luoto omistaa yhden toimistohotellin, joka on hyvä esimerkki siitä kuinka kaupunki voi täyttää markkina-aukon, jos yksityinen sektori ei sitä tee. Nyt se on täytetty eikä omistuksella ole operatiivista merkitystä. Koska julkisella sektorilla on yksityisiin toimijoihin nähden rahoituksellinen etu, veronmaksajien kannalta kaupungin omistus on usein viisain ratkaisu. SOTE ryhmässä kaikkien kuntien osalta varallisuuden optimaalista hoitamista ei ole pidetty tärkeimpänä osa-alueena. Tärkeimpänä on ollut laadukkaan palvelun facilitointi huomioiden taloudelliset rajoitteet. Aivan vastaava tilanne on opetus ryhmän kiinteistöjen kanssa. Kummankaan edellä mainitun ryhmän osalta kunnan omistajuuden operatiivista hyötyä ei ole nähtävillä, mutta rahoituksellinen etu on ilmeinen korkoeron sekä rahoituksen saatavuuden johdosta. Kummankin yllä mainitun ryhmän kiinteistökannassa, kun käsitellään tulevaa organisointia, on mukana kummallekin tarkoitetut rakennukset, tonttireservit ja mahdolliset osuuksien omistukset yksittäisissä kiinteistökohteissa. Voi olla myös kulttuuriperimän tai rahoituksellisten ratkaisujen kannalta kohteita, joita kaupungin tulee omistaa. Asunnot ryhmän kiinteistöissä, jossa tulevaa organisointia käsiteltäessä muodostuu nykyisestä kiinteistökannasta, osakkuuksista sekä nimenomaan sosiaaliseen asumiseen varatuista tonteista, ei kaikilta osin voida puhua elinkaariajattelun tulleen esille korjaustoiminnan pitkäjänteisyyden osalta. Asuntokannassa näkyy myös keskimääräisen perhekoon pienentymisen tuoma ongelma. Kysyntää olisi suuremmallekin määrälle yksiöitä kun taas kolmioiden kysyntä on vähäisempää kuin tarjonta. Asuntokannassa kuntien omistuksen - nimenomaan rajoitusten alaisten asuntojen - rahoituksellinen etu on pienempää. Muut kiinteistöt ryhmään kuuluvat hallit jne., kiinteistöt ja tontit ovat hyvinkin erilaisia. Niiden kuntoa ei tässä selvityksessä ole tarkistettu, mutta se voi olla suositeltavaa kuntarakenneselvityksen myöhäisemmässä vaiheessa. Kiinteistöt voidaan erotella myös asiakkaiden määrän ja asiakassuhteen aikajänteen mukaan. SO- TE, toimisto ja opetuskiinteistöjen asiakkaat ovat pitkäaikaisia ja asiakkaiden määrä on yhdestä muutamaan. Sen sijaan asuntokiinteistöjen asiakkaiden lukumäärä on selkeästi korkeampi ja asiakassuhteen pituus on selkeästi lyhempi. Nämä tekijät ovat niin merkittävät, että ne vaikuttavat kuinka hyvin toimiva hallinnointiorganisaatio on muodostunut ja millainen organisaatiokulttuuri muodostuu. Organisointi ja henkilöstö 9

11 Nykytilanteessa yhdelläkään kunnalla ei ole kiinteistöomaisuuden hallintaan ja kehittämiseen keskittyvää organisaatiota. Ylläpitämiseen liittyvä resursointi on kuitenkin osana kunnan muuta organisaatiota, eikä yksikään kunta ole käyttänyt merkittävästi ulkoistamismahdollisuuksia. Kuntien operatiivisena muotona on ollut toimia itsenäisesti niin itse kiinteistöomaisuuden omistuksen kuin myös siihen liittyvän operatiivisten palveluiden osalta. Riskit Kiinteistöjen riskeistä voidaan nostaa: - Kaupungin tavoitteet omistajana eivät ole kristallisoituneet, joten toiminnan kehittäminen jää puutteelliseksi. Tämä koskettaa kaikkia kiinteistöryhmiä. - Omistajaohjaus ei onnistu kunnolla, jolloin organisaation tavoitteet eivät välttämättä ole täysin yhtenevät kaupungin tavoitteiden kanssa. Tämä ilmeisesti kohdistuu ennen kaikkia ryhmiin Muut sekä SOTE kiinteistöt. - Lyhytaikainen säästäminen vahingoittaa kiinteistöjen elinkaaren arvoa. Tämä koskettaa kaikkia kiinteistöryhmiä. - Sisäilmaongelmien ilmentyminen keskimääräistä enemmän, eikä kunnalla ole mahdollisuutta löytää korvaavaa tilaa nykyisestä kiinteistökannastaan. Tämä kohdistuu kaikkiin ryhmiin, muta asuntokannan suuruuden johdosta riski palvelutarjonnan riittämättömyydestä on pienin. Yhteenveto Kiinteistöomaisuuden hoito on perinteiseen tyylin mukaisesti hoidettu kunkin kunnan toimesta. Kunnat ovat pitäneet tärkeämpänä pitää ohjauskykynsä asuntotarjonnan hinnan ja määrän osalta kuin etsiä kustannussäästöjä skaalaetujen hankkimisella. Skaalaetuja on mahdollista hankkia yhdistämällä nykyiset toiminnot tai siirtää osan kiinteistöistä valtakunnallisten tai alueellisten toimijoiden alle. Kuntien välillä on myös selkeitä kustannuseroja. Tästä esimerkkinä on Isännöitsijäkulujen osuus vuokratuloista, joka vuoden 2013 luvuilla Pietarsaaressa oli 5 % ja Evijärvellä 6 %. Kuntien kiinteistöjen korollinen velka neliötä kohden voi olla erilainenkin, mutta silti kiinteistösalkun kyky lyhentää lainoja voi olla yhtäläinen. Kuntalaisen näkökulmasta hyödyllistä on tietää pystyykö nykyinen kiinteistökanta lyhentämään korollista velkaansa siinä määrin kun se tarpeen. Tätä kyky voi mitata arvioimalla kuinka monta vuotta kestää, ennen kuin rahoitustulokselle velka on maksettu pois. Rahoitustulos saadaan kun käyttökatteesta maksetaan pois nettorahoituskulut. Kyseisen mittarin mukaan Pietarsaaren kiinteistöjen lainakannan maksuun menee 59 vuotta vuoden 2013 numeroiden perusteella. Tämä kuitenkin vaatii, että kiinteistöihin ei tule lainakannan kasvattamista vaativia peruskorjauksia, korkotaso ei nouse seuraavan 59 vuoden aikana jne. Siinä tapauksessa kaupunki voi joutua takaamaan kiinteistösalkkua tai myöntämään sille lainoja, tämä sillä oletuksella, että kiinteistösalkun kiinteistöt kokonaisuutena eivät vaadi korkeampaa vuokraa. Vastaava luku Evijärvelle on negatiivinen kuvastaen vuokrien riittämättömyyttä. Näin ollen voitaneen sanoa, että Evijärven ja Pietarsaaren kiinteistöjen taloudelliseen asemaan sisältyy selkeä taloudellinen riski. 10

12 Riskiä voi pienentää selkeällä vuokrien korotuksella, kiinteistömassa muokkaamisella vähemmän velkaiseksi tai kaupungin myöntämällä pääomittamisella. ALUSTAVA ORGANISOINTI Työryhmä on lähtenyt kiinteistöstrategiassa oletuksesta, että suunniteltu Palvelu Oy toteutuu ja kiinteistöjen toiminta nojautuu edellä mainitun yrityksen palveluihin. Näin ollen toimintaan tarvittavat huolto, isännöinti ja taloushallintopalvelut hankitaan Palvelu Oy:ltä. Toiminnan organisointi tukisi tilaaja- tuottajamallin toimeenpanoa uuden kunnan toiminnoissa. Kiinteistöjä, asuntotoimintaa sekä omistusmuodoltaan muokattavia kiinteistöjä lukuun ottamatta, johdettaisiin toimintaan erikoistuneen pienen hallinnollisen organisaation puitteissa. Asuntojen kysyntädynamiikan ja sosiaalisen asumisen lainsäädännön johdosta saattaa hyvinkin olla parasta eriyttää hallinnollinen osa asukasvalinnalla lisättynä muusta kiinteistötoiminnasta mahdollisimman sopivan organisaatiokulttuurin luomiseksi. Tällöin tulisi myös selvittää lähimaakuntien alueelta muiden kuntien kiinnostusta synnyttää sosiaalisen asumisen yhtiö, kasvattaen edelleen skaalaetuja. Kaupungin pääkonttoriosaamisen kannalta olisi tällöin erinomaista pitää pääkonttori Pietarsaaren seudulla. Jos uuden kaupunkistrategian tukemiseksi on muokattava yhdistyvän kaupungin eri omaisuusluokkia, toiminta on tehokkaampaa siihen keskittyvässä organisaatiossa. Tällöin jatkoselvityksen arvoista on tutkia olisiko syytä siirtää edellä mainitun organisaation hoidettavaksi myös osa kiinteistöistä. Vaihtoehdon toteutuessa, työryhmä pitää suositeltavana kaikkien muokattavien omaisuuserien keskittämistä kyseiseen organisaatioon. Vuokra-asuntomassa on uudessa kaupungissa merkittävä toimija. Tämä velvoittaa kuntaa toimimaan siten, että se ei järkytä vuokra-asuntomarkkinoiden tasapainoa. Asuntojen määrä kuitenkin mahdollistaa yhtiön käyttämistä alustana, jos maakunnan alueella syntyy halu muodostaa suurempi toimija. Koulu ja SOTE kiinteistöjen osalta vastaavaa markkinahäiriötä ei voi syntyä. Toimistokiinteistöjen osalta tämä on mahdollista. Saattaa olla parasta siirtää kaikki ne toimistokiinteistöt muokattavien kiinteistöjen organisaatioon, jotka eivät ole kaupungille operatiivisesti kriittisiä. Näin mahdollinen markkinatasapainon häiriö pienenee ja samalla uuden kaupungin kehittäminen toteutuu ilman kaupungin talouden rasittamista. Tämä mahdollistaa ratkaisuja, jotka muutoin saattaisivat jäädä toteutumatta. Koska uuden kaupungin kiinteistöomaisuuden muoto muodostuu toimintalinjoiltaan erilaisten kuntien yhdistymisestä, ei näin syntyvä kiinteistöportfolio välttämättä ole optimaalinen uuden kaupungin tavoitteille. Täten työryhmän alustavana ajatuksena on siirtää niitä kiinteistöportfolion osia, joiden siirtäminen parantaa portfolion optimaalisuutta, uuteen erilliseen organisaatioon muokattavaksi. Portfolioon kuuluu niin tontit, vähemmistö- ja enemmistöomisteiset kiinteistöt sekä osakeomistukset. Kyseisen organisaation tulee olla innovatiivinen ja nopea, jotta uuden kaupungin kiinteistöportfolio olisi mahdollisimman nopeasti sopusoinnussa kaupungin tavoitteiden kanssa. Organisaation ei välttämättä tarvitse keskittyä pelkästään tietyn kiinteistöryhmän muuttamiseksi omaisuusmuodoltaan likvidimpään muotoon vaan siihen voisi sijoittaa myös muita omaisuuseriä, joita uusi kaupunki haluaa muuttaa likvidimpään muotoon. Tarvittavat toimintaan liittyvät isännöinti, taloushallintopalvelut jne. olisivat Palvelu Oy:n tuottamia. 11

13 Jos tähän ryhmään siirretään muista ryhmistä operatiivisesti vähemmän tärkeät kiinteistöt, ryhmän kiinteistöarvo voi hyvinkin nousta niin suureksi, että erillinen organisaatio on motivoitua. Kiinteistön määrä riippuu täysin siitä, miten myöhemmin päätetään uuden kaupungin strategiasta ja omistajapolitiikasta. Riskit Kiinteistötoimintaan liittyvistä riskeistä voidaan nostaa seuraavaa: - Jos ryhmään kuuluvia kiinteistöjä sekä osakkeita siirretään erillisen yhtiöön, ei ole varmaa, että kaupungin taseessa ei tulisi joitain alaskirjauksia. - Koska yksittäiset kiinteistöt eivät ole kaupungin taseessa merkittävä erä, jäävät ne helposti ilman tarvitsemaansa huomiota eikä niille allokoida resursseja investointien aikaansaamiseksi. - Kaupungin tavoitteet omistajana eivät ole kristallisoituneet, joten toiminnan kehittäminen jää puutteelliseksi. - Omistajaohjaus ei onnistu kunnolla, jolloin organisaation tavoitteet eivät välttämättä ole täysin yhtenevät kaupungin tavoitteiden kanssa. - Haluttomuus korjata vuokrat tarvittavalle tasolle johtaa korjausvelan kasvuun MAHDOLLISUUDET Jos uusi kunta päätyy aktiivisesti kasvattamaan kiinteistöyhtiöiden tasetta myös apporttiomaisuuden puitteissa, on kasvavan organisaation hallintotoimintojen kasvattaminen luonnollista. Tämä taas vahvistaa koko kaupungin näkökulmasta pääkonttoritoimintokompetenssien syventämistä. Tätä osaamisen syventymistä kaupunki voi käyttää houkutellessaan uusia yrityksiä alueelleen. Kaupungilla on vahvuutena kaksikielinen osaaminen. Tämä antaa mahdollisuuden tarjota maakunnalliselle tai valtakunnalliselle toiminnalle kaksikielisen osaajajoukon ja siten mahdollistaa kunta- ja kolmannen sektorin mukaan ottamisen omistajina kiinteistötoiminnan skaalaetuja hyödyttämään. Palvelu Oy:n kiinteistötoimintaan liittyvien toimintojen tuottaminen on vähemmän häiriöherkkää kuin Pietarsaaren seudun pienempien kuntien. Tämä mahdollistaa paremman asiakastyytyväisyyden ja sitäkin kautta paremman asiakasuskollisuuden, jos ei peräti voimistuvan yhteisöllisyyden tunteen asiakkaiden keskuudessa. YHTEENVETO Jatkoselvitys Alla on esitetty joukon jatkokysymyksiä, joihin perehtyminen on suotavaa siinä tapauksessa, että kunnat päättävät jatkaa kuntarakenneselvitystä toiseen vaiheeseen. Kysymykset ovat seuraavat: 12

14 - Löytyykö lähimaakunnista kuntia tai kolmannen sektorin toimijoita, jotka olisivat kiinnostuneita yhdistämään juuri asuntojen ja asunto osakkeiden omistuksia tehokkuuden kasvattamiseksi. - Ryhmän Muut kiinteistömassan kehittäminen ja toiminta on suunnitelmassa erilainen muiden ryhmien kiinteistöomaisuuden hoitamiseen nähden. Siten optimaalinen hoitaminen vaatinee muuhun kiinteistönhoitamiseen nähden erilaista organisaatiokulttuuria. Onko tarvittava toimintatapa helpommin toimeenpantavissa laajentamalla hallituksen jäsenistöä myös luottamushenkilöiden ulkopuolelle kuitenkin niin, että uuden kaupungin KJ toimisi hallituksen puheenjohtajana. - Onko Ryhmän Muut osalta tähdellisintä omaisuusmuodon nopea muuttaminen likvidimpään muotoon, jotta näin tuetaan mahdollisimman paljon uuden kaupungin elinvoimaa lisääviä investointeja? - Onko kiinteistöyhtiöiden vähemmistöomistukseen liittyvä omaisuuden hoito tehokkaimmin hoidettu mahdollisessa uuden kaupungin omaisuuserien hallinnointiin erikoistuneessa organisaatioissa vai itse kiinteistöorganisaatioiden toimesta? 4 UUSI KUNTAKONSERNI Kuntakonserniin voi kuulua tytäryhtiöitä, kuntayhtymiä, osakkuusyhtiöitä, yhteisomistuksessa olevia yhteisöjä sekä säätiöitä ja yhdistyksiä. Konsernin perustana on kehittää kaikilla tulostasoilla johtamisprosessi, joka mahdollistaa hyvän taloudenpidon. Toiminnan tavoitteet ja resurssit, tilitys, seuranta ja arviointi sekä sisäinen tarkastus myötävaikuttavat kunnan talouden ja toiminnan ohjauksessa. Hyvä taloudenpito luodaan tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla toiminnalla. Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä. Konserniohje ohjaa tytärorganisaatioiden päätöksiä ja valvontaa. Konserniohjeet ovat yleisiä ohjeita, joiden tarkoituksena on toisaalta edistää yhteisen näkemyksen synnyttämistä konsernia koskevien valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, toisaalta antaa tarkennettu tehtäväkuvaus konsernin johtoon liittyvistä kunnan eri toiminnoista. Tytäryhtiö Yhteisö, jossa kunnalla on määräämisvaltaa, on kunnan tytäryhteisö. Kunta ja tytäryhteisöt muodostavat kuntakonsernin. Myös säätiön, jossa kunnalla on määräämisvaltaa, katsotaan kuuluvan kuntakonserniin. Uusi kunta saa valvottavakseen merkittävän konsernirakenteen. Konsernirakenne koostuu 35 tytäryhtiöstä, näistä 23 on kiinteistöyhtiöitä, 10 kunnallisteknistä yhtiötä ja 2 muuta. Suurin osa on toiminut aikaisemminkin tytäryhtiöinä, mutta uusia tytäryhtiötä syntyy viisi: Pietarsaaren jäähalli, Kruunupyyn Lentohalli, Katternö Ab, Kovjoki Vatten Ab ja Concordia Oy. 13

15 Kiinteistöyhtiöt Kunnan uusista tytäryhtiöistä olisi siis suurin osa kiinteistöyhtiöitä, jotka tarjoavat pääosin asuntoja, mutta myös toimitiloja sekä julkisiin että yksityisiin palveluihin. Kiinteistöyhtiöistä 10 on 100 %:sti uuden kunnan omistuksessa ja kaksi uutta tytäryhtiötä muodostuu. Kunnallistekniset yhtiöt Uudella kunnalla olisi yhdeksän lämpö-, vesi- ja viemärijakelun sekä sähköjakelun hoitavaa tytäryhtiötä (liite x). Energiayhtiö Katternö Ab:stä tulisi kunnan tytäryhtiö yhdessä kokonaan kunnan omistuksessa olevan Nykarleby kraftverkin ja Kruunupyyn Sähkölaitoksen kanssa (liikelaitos). Nykarleby Kraftverk toimittaa myös vesi- ja viemäripalveluja, joten Uudenkaarlepyyn, Pedersören ja Kruunupyyn vesihuolto hoidettaisiin suurimmilta osin yhtiömuotoisena. Nykarleby Kraftverk ja Pedersöre Lämpö tuottavat myös kaukolämpöä biomassalla. (hake). Muut Muita tytäryhteisöjä ovat Pietarsaaren Vanha Satama Oy, joka omistaa Jakobstads Wapenin, ja Juthbacka Säätiö, joka hallinnoi Juthbacka Herrgårdia. Concordia Oy tarjoaa elinkeinoelämän kehityspalveluja ja yhtiöstä tulisi kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöiden joukossa on useita yhtiöitä, jotka on perustettu elinkeinoelämän edellytysten edistämistarkoituksessa, kuten Baltic Boat Yard, Teknologiakeskus BTC, Fab Fresh Pedersöre ja Pohjanmaan Biokaasu. Aikakauslehti Coastlinea julkaisevasta Guldkusten Ab:sta tulisi kunnan osakkuusyhtiö. Muiden osakkuusyhtiöiden kärjessä ovat kiinteistö- ja asuntoyhtiöt, jotka on perustettu asuntojen ja toimitilojen tarpeen tyydyttämiseksi. Näihin kuuluvat myös Pedersören ja Uudenkaarlepyyn jäähallit sekä Kronoby Konstis Oy. Kronoby Energiandelslag, Katternö Kraft ja Pohjanmaan Biokaasu edustavat energiapoliittisia panostuksia, kun taas Aspegrenin puutarhasäätiö on perustettu kulttuuriperinnön hallinnoimiseksi. Muut yhtiöt, omistusosuus alle 20 % Muut yhtiöt, joissa uuden kunnan omistusosuus olisi 20 % tai vähemmän, edustavat sekä kiinteistö-, sähkö- että teleyhtiöitä, ja joukossa on myös yksi kunnallisille toimialoille datajärjestelmiä toimittava yhtiö. Kuntayhtymä Kuntayhtymät perustetaan kuntien välisellä perustussopimuksella. Kuntayhtymä on jäsenkuntiin nähden erillinen ja itsenäinen, julkisoikeudellinen henkilö. Uusi kunta toimisi jäsenenä 15 eri kuntayhtymässä, jotka liittyvät pääosin koulutukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä edunvalvontaan. Koulutus Uusi kunta saa merkittävää vaikutusvaltaa, sillä kunta saisi yli 80 % enemmistön sekä koulutuksen järjestäjä Optimassa että Kvarnenissa. Muut koulutus- ja/tai kulttuuripalveluja hoitavat kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä, ovat Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Kes- 14

16 kipohjanmaan koulutusyhtymä, Järviseudun koulutusyhtymä ja Keksi-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Sosiaali- ja terveydenhuolto Malmin kiinteistöt on ainoa kuntayhtymä, jonka kohdalla uudella kunnalla olisi perustussopimus itsensä kanssa, sillä mitkään muut kunnat eivät ole sen jäsenkuntia. Malmin kiinteistöt tarjoaa tänä päivänä tilat Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolle. Evijärvi on yhdessä Lappajärven ja Kauhavan kanssa jäsen Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa, jonka tehtävänä on hoitaa olemassa olevien kuntakeskusten asukkaiden perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Uudesta kunnasta tulee kolmen sairaanhoitopiirin jäsen: Vaasan sairaanhoitopiirin, Etelä-Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsen. Lisäksi uudesta kunnasta tulee jäsen Kårkullan kuntayhtymässä ja Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymässä. Edunvalvonta Kuntayhtymät, jotka hoitavat osittain uuden kunnan edunvalvonnan, ovat sekä Pohjanmaan liitto että Etelä-Pohjanmaan Liitto. 5 IT-TOIMINNOT / - HALLINTO YHTEISESSÄ KUNNASSA Tausta Kuntarakenneselvityksen työryhmän 2 (Talous ja hallinto) vastuualueina ovat mm. kuntatalous, hankinnat, kiinteistöomaisuus, tietohallinto, tilahallinto. Työryhmän kokouksessa päätettiin jakaa työtehtävät siten, että kunnat saavat omia vastuualueita. Kruunupyyn kunta sai tehtäväkseen analysoida, miten IT-toiminnot järjestetään parhaiten yhteisessä kunnassa (kuntaliitoksessa). Työryhmä on kerännyt tietoja erilaisten "kotitehtävien" muodossa. Lisäksi kuntien ITvastaavat ovat antaneet tietoja nykytilasta. Kyseisiä tietoja on käytetty pohjana tässä selvityksessä. Tässä vaiheessa ei ole tehty taloudellisia vertailuja /-laskelmia, vaan nykytila-analyysissa on yhteenveto kaikkien kuntien kustannuksista. Lukuja voi käyttää pohjana tulevissa keskusteluissa, yhteisissä tarjouspyynnöissä jne. Yhteisen ITyksikön mahdollisen perustamisen yhteydessä on tehtävä huolellinen selvitys käyttämällä ulkopuolista apua, jolla on riittävästi resursseja kokonaisselvityksen tekemiseen, jossa tavoitteena on löytää kokonaisratkaisu, jotta olemassa olevia resursseja voi hyödyntää optimaalisella tavalla. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltosektorit eivät ole mukana tämän selvityksen kaikissa vertailuissa. Pietarsaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Pedersöressä ja Larsmossa päämiehenä toimii Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto. Kruunupyyssä sosiaali- ja terveydenhuollon päämiehenä toimii Kokkolan kaupunki. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköillä on omat IT-organisaationsa. Evijärven sosiaali- ja terveydenhuoltoa hoitaa Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Nykytila 15

17 Kuntarakenneselvitykseen osallistuvat Kruunupyy, Larsmo, Pedersöre, Uusikaarlepyy ja Evijärvi. Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi nykytilasta kuntia on pyydetty antamaan perustietoja ICT:stä. Alla on yhteenveto kuntien ICT -toimintojen nykytilasta. Työntekijät Yhteensä 14 henkilöä työskentelee ICT-tehtävissä. He jakautuvat kunnittain seuraavasti: - Pietarsaari 7 kpl (sosiaali- ja terveyshuollon IT-henkilökunta mukaan luettuna, paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon sovellusasiantuntijat") - Pedersöre 3 kpl - Uusikaarlepyy 2 kpl - Larsmo 1 kpl - Kruunupyy 1 kpl - Evijärvi 0 kpl Evijärvellä käytetään Järvinetiä ylläpitoon, omaa henkilökuntaa ei ole. Muissa kunnissa on oma IThenkilöstö. Tietokoneiden, palvelimien ja tablettien määrä Tässä kuntarakenneselvityksessä mukana olevilla kunnilla on tietokoneita, tabletteja ja palvelimia seuraavasti. Tiedot perustuvat kuntien antamiin tietoihin: Kunta Tietokoneet Tabletit Palvelimet Pietarsaari Pedersöre Kruunupyy Larsmo Evijärvi Uusikaarlepyy Yhteensä HUOM! Lukumäärään ei ole laskettu mukaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuollon tietokoneita. Suurin osa tabeleista on ipadeja, mutta myös Android tabletteja löytyy. Kruunupyyssä on myös Win 8 tabletteja/hybridejä. Näitä ei ole laskettu mukaan tietokoneiden kokonaislukumäärään. 16

18 Kunnissa on yhteensä 186 palvelinta ja 3968 tietokonetta ja noin 1000 tablettia. Virtualisointialusta. Pietarsaaressa on eniten palvelimia ja siellä käytetään (Microsoft) Hyper-V:tä virtualisointialustana. Kaikki muut kunnat käyttävät Vmwarea. Koska Vmware on useimpien kuntien käytössä, pätevyyttä löytynee paljon. Järvinet hoitaa kunnan virtuaalialustaa Evijärvellä. Useimmat palvelimet ovat nykyisin virtualisoituja. Tämä merkitsee sitä, että ne ovat helposti esim. siirrettävissä tarpeen vaatiessa. Fyysisiä palvelimia voi muuntaa virtuaalisiksi. Lisäksi vmware palvelin voi muuntaa/migroida Hyper-V:ksi tarpeen vaatiessa(ja toisin päin). Palvelin/tunnistusalusta Evijärvellä, Pietarsaaressa, Kruunupyyssä ja Larsmossa on käytössä Windows Active Directory verkkoalustana ( ja tunnistamiseen). Sekä Novell että Windows AD ovat käytössä Pedersöressä, kun taas Uudessakaarlepyyssä käytetään Novell netwarea. Sähköpostipalvelin Pietarsaaressa käytetään Office 365 sähköpostijärjestelmää (nk. pilvipalvelua). Kruunupyyssä on Exchange2010 ja Larsmossa sekä Exchange2010 että Exchange2012. Uudessakaarlepyyssä ja Pedersöressä käytetään Novell GroupWisea kun taas Evijärvellä käytetään vmware Zimbraa. Internet palveluiden tarjoaja (ISP) Evijärvellä käytetään APO:ta (Alajärven puhelinosuuskunta). Kruunupyy käyttää Anviaa, kun taas Pedersören ja Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren Internet palveluiden tarjoajana toimii PSP (Pietarsaaren seudun puhelin). Puhelinviestintä Fast telefoni Mobiltelefoni Kommun / Stad Telefonister Växelsystem Undernr. Antal abonnemang Kopplade till växelsystemet Operatör Jakobstad 2 Aastra MX-One Ja (469 st) DNA Pedersöre 1 Aastra MX-One NEJ DNA Kronoby JA / FullMobile Merex/Mobicentrex SONERA Larsmo 1 Ericsson MD NEJ DNA Evijärvi 0 Alcatel OmniPCX Enterprise NEJ SONERA Nykarleby 1 Aastra MX-One NEJ ELISA Totalt Kunnissa on yhteensä 6 puhelinvaihteenhoitajaa (Malmin 2 puhelinvaihteenhoitajaa ja P:saaren 2 taksinvälittäjää ei ole laskettu mukaan). Uudessakaarlepyyssä ja Pedersöressä tehdään jo nyt yhteistyötä vaihteen toimintojen osalta, puheluita voi ohjata molempiin suuntiin. Ratkaisu perustuu Aastra MX-Oneen ja Voip on käytössä. Larsmossa on analoginen vaihde (Ericsson MD110) ja Evijärvellä on käytössä Alcatel OmniPCX Enterprise. Pietarsaaren vaihderatkaisu perustuu Aastra MX-Oneen, johon on integroitu voip sekä matkapuhelimia. Pietarsaaressa on 2 vaihdetta - 1 kaupungintalossa ja 1 Malmilla (2 puhelunvälittäjää molemmissa). 17

19 Kruunupyyssä on Full Mobile vaihde, ts. käytetään ainoastaan matkapuhelimia ja sovelletaan "1nro/henkilö" periaatetta. Sonera toimii operaattorina. Kunnissa on kiinteitä alanumeroita yhteensä 1578 kpl. Matkapuhelinliittymien määrä on 1430 kpl. Useimmissa kunnissa matkapuhelimia ei ole integroitu osaksi vaihdetta. Tämä merkitsee sitä, että kustannuksia syntyy puheluista omien kiinteiden puhelimien ja omien matkapuhelimien välillä. Pedersöressä, Pietarsaaressa ja Larsmossa operaattorina toimii DNA. Evijärvellä ja Kruunupyyssä käytetään Soneraa kun taas Uudessakaarlepyyssä käytetään Elisaa. 5.1 Tietojärjestelmät ja ohjelmat Kunnat ovat laatineet luettelot tietokoneohjelmista ja -järjestelmistä. Tiedoista käy ilmi, että kuntien/kaupunkien välillä on sekä suuria yhtäläisyyksiä että suuria eroja. Kruunupyyssä, Pedersöressä, Pietarsaaressa ja Larsmossa on käytössä melkein identtiset järjestelmät (pääosin Abilitaa), kun taas Uusikaarlepyy ja Evijärvi käyttävät hieman toisenlaisia ratkaisuja. Kaikki kunnat käyttävät Primusta, Kurrea ja Wilmaa oppilas- ja opiskelijarekisterinä. Asianhallintajärjestelmänä käytetään Kuntatoimistoa kaikissa organisaatioissa (paitsi Evijärvellä). Pedersöressä, Pietarsaaressa, Larsmossa, Kruunupyyssä ja Uudessakaarlepyyssä käytetään Abilita Geminia kirjastoissa. Evijärvi käyttää Axiell Auroraa. Taloushallinnossa käytetään Abilitan ratkaisuja Pietarsaaressa, Kruunupyyssä, Pedersöressä ja Larmossa. Uudessakaarlepyyssä käytetään Aditron ratkaisuja (Intime Plus, Personec Regimer, Personec linki), Evijärvellä taas käytetään CGI:n ratkaisuja (ProEconomica, Pegasos). KuntaNet on rakennusvalvonnan käytössä ainakin Kruunupyyssä, Pedersöressä, Larsmossa ja Pedersöressä. Pietarsaari käyttää Tekla/Tribea. Microsoft Office on käytössä Pietarsaaressa, Pedersöressä, Evijärvellä ja Kruunupyyssä. Larsmossa käytetään Open Officea oppilaiden tietokoneilla ja Uudessakaarlepyyssä käytetään LibraOfficea (MS Office tarveharkinta). Pietarsaari ja Kruunupyy käyttävät Microsoft Sharepointia intranetalustana. Kaikissa organisaatioissa on F-securen virustorjuntaohjelma. Liite 1: Luettelo ohjelmista ja tietojärjestelmistä (Liite 1 Tietojärjestelmä.pdf) 5.2 Kustannukset Jokaisella organisaatiolla on omat tapansa kirjata, budjetoida ja jakaa ICT-kustannuksia. Tämä merkitsee, että tilinpäätöksen/talousarvion luvut eivät ole suoraan verrattavissa keskenään. Tietyt kustannuspaikat ovat kuitenkin kaikkien käytössä ja suurin osa organisaatioiden IT-kustannuksista löytyy luultavasti sieltä. Organisaatiot ovat lähettäneet tietonsa ja alla on yhteenveto. Taulukon alla on selitykset kustannuspaikkojen sisältöihin: 18

20 Kustannuspaikka Summa 2013 Selitys Henkilöstökustannukset * Kuntien IT-henkilöstön /-yksikön palkkakustannukset yhteensä (sis. palkan sivukulut) IT-palvelut ja sopimukset * Kaikki kustannukset ylläpitosopimuksista ja lisensseistä - Muut lisenssikustannukset (esim. F-secure, Symantec, Vmware, MS, sertifioinnit yms.) - Ulkopuoliset ostopalvelut (esim. konsultoinnit, kunnossapitokustannukset esim. palomuurin hallinnosta, hostaukset, backup-palvelut jne.) Tietoliikenneyhteydet * Kaikki tietoyhteydet kunnan kaikkiin toimipisteisiin (vuokrayhteydet, sekä xdsl että kuitu) - Internetyhteydet (operaattorin kautta) Ylläpito * Hankinnat, jotka liittyvät IT-toiminnan kunnossapitoon Esim. tulostinvärit, kaapelit ja "IT-tarvikkeet", kaikenlaiset hankinnat. Uushankinnat * Tietokoneiden ja oheisvarustuksen uushankinnat (tietokoneet, kannettavat, tulostimet, tabletit, switchit, palvelimet jne.) Noin /vuosi Leasingkustannukset * ,63 - IT-laitteiden leasing-kustannukset (jos kunta vuokraa laitteita) ICT-kustannukset yhteensä, kaikki kunnat HUOM! Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun kustannukset IT-palveluista ja sopimuksista (noin 1 M ) ei ole otettu mukaan yo. koosteeseen. Jos ne lasketaan mukaan, IT-kustannukset ovat yhteensä Selitykset yo. tietoihin: *Henkilöstökustannukset: Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuollon IT-henkilökunta on laskettu mukaan, sosiaali- ja terveydenhuollon nk. sovellusasiantuntijat eivät. Evijärvellä ei ole omaa henkilökuntaa, palvelua ostetaan Järvinet Oy:ltä, jonka kustannukset ovat mukana IT-palvelut ja sopimukset-osiossa. 19

21 *IT-palvelut ja sopimukset: Pietarsaaren ja Evijärven tietoliikenneyhteydet ovat mukana tämän kustannuspaikan tiedoissa. *Tietoliikenneyhteydet Ks. IT-palvelut ja sopimukset, ts. Pietarsaaren ja Evijärven kustannukset tietoliikenneyhteyksistä eivät ole mukana. Ne ovat ITpalvelut ja sopimukset-osiossa. *Ylläpito Pietarsaaren luvut puuttuvat ylläpitokustannuksista, koska kustannukset kirjataan suoraan käyttäjälle. *Uushankinnat Pietarsaaren luvut puuttuvat uushankinnoista, koska kustannukset kirjataan suoraan käyttäjälle. *Leasing-kustannukset Vain Pietarsaari ja Uusikaarlepyy vuokraa IT-laitteita. 5.3 Tavoitetila Yhteinen ICT-organisaatio Kaikissa kunnissa on suurin piirtein samat tarpeet, tehtävät, velvoitteet ja ydinprosessit. Se helpottaa ITyksikköjen/-toimintojen mahdollista yhdistämistä. Kuntien ei välttämättä tarvitse tuottaa kaikkia tulevia ITpalveluita itse, vaan toimintaa voi yhtä hyvin yhtiöittää. Valitusta mallista riippumatta kaikki tiedonhallintapalvelut tulee hoitaa yhteistoiminnassa. Jotta yhteisestä organisaatiosta saadaan maksimaalinen hyöty irti, pyrkimyksenä tulee olla: - yhtenäiset ohjelmat, järjestelmät ja rutiinit - keskitetyt hankinnat - yhteinen palvelininfrastruktuuri - yhteinen tietoverkko ja yhteiset puhelinratkaisut Yhteinen IT-yksikkö merkitsee, että roolien määrittely on helpompaa ja rutiineista tulee selkeitä ja yhtenäisiä, esim. työhöntulorutiinit, ohjelmien ja laitteiden standardoinnit. ICT- toimintaa on helpompi kehittää ja yhteiselle henkilöstölle on helpompi asettaa (ja saavuttaa) yhteisiä tavoitteita. Jos ICT-organisaatio on yhteinen, on helpompaa/mahdollista rakentaa vastuu-/asiantuntijayksikköjä, jotka vastaavat omista alueistaan. Suuremman organisaation myötä työhuippujen, lomajärjestelyjen jne. järjestäminen on myös helpompaa. Suuren organisaation onnistumisen edellytyksenä on, että kaikki työskentelevät saman tavoitteen eteen ja että organisaatiolla on selkeä ja keskitetty johto. Kuntien ei välttämättä tarvitse tuottaa IT-palveluita itse, vaan toimintaa voi yhtiöittää. Riippumatta siitä ohjaako kunta/kaupunki vai erillinen yhtiö IT-toimintaa, pyrkimyksenä voisi olla "Tilaaja-tuottaja" periaatteen soveltaminen toiminnassa. Näin saadaan joustava ratkaisu, joka on helpommin toteutettavissa uusissa organisaatioissa (esim. kuntaliitoksissa, yhteistoimintaorganisaatioissa, kuntayhtymissä jne.) 20

22 Meidän on myös pohdittava, minkä tyyppistä palvelutasoa haluamme ylläpitää. Pitääkö IT-toimintojen olla fyysisesti lähellä asiakasta (jokaisessa kunnassa) vai kehitetäänkö Help-Desk tyyppistä toimintaa ja sijoitetaan suuri osa henkilöstöstä keskuksiin? Täytyykö kaikki toiminnot olla kaksikielisiä? Kuntien kannalta ei näytä olevan suurempaa väliä sillä, vuokrataanko vai omistetaanko laitteet ja ohjelmistot. Tämä käy ilmi kuntien vastauksista kysymykseen. Uuden yhteisen IT-organisaation mahdollisen perustamisen yhteydessä kannattaa ottaa leasing-vaihtoehto huomioon. Tilanteita löytyy, kun leasing ei ole kaikista suotuisin vaihtoehto, mutta uutta organisaatiota perustettaessa ja rakentaessa (palvelimien ja työpisteiden uushankinnat) kannattaa aina selvittää leasingvaihtoehto. Laitteistojen vuokraaminen on helppo ja hyvä tapa pitää konekanta up-to- date. Nykytila-analyysistä käy ilmi, että kunnissa/kaupungeissa on yhteensä 186 palvelinta. Kuntaliitoksessa lienee mahdollista vähentää palvelimien kokonaismäärää merkittävästi. Useimmat palvelimet ovat nykypäivänä virtualisoituja, joten ylläpitoon ja huoltoon tarvitaan huomattavasti vähemmän resursseja verrattuna fyysisiin palvelimiin. Tästä huolimatta kannattaa ehkä ulkoistaa esim. backup-toimintoja sillä tavalla, että varmuuskopioiden/palvelimien palautuksia testataan säännöllisesti. Kun uusia ohjelmia hankitaan on myös selvitettävä, voiko ohjelman hankkia palveluna. Näin olemassa olevat resurssit voi suunnata muuhun toimintaan kuin huoltoon, päivityksiin, tukeen jne. Kunnissa on noin 1600 kiinteää puhelinta ja 1500 matkapuhelinliittymää. Mahdollisessa kuntaliitoksessa (yhteistä IT-yksikköä perustettaessa) on tehtävä selvitys, jonka tavoitteena on vähentää joko kiinteiden liittymien tai mobiililiittymien lukumäärää. Voi myös pohtia sitä, löytyykö käyttäjiä, joille yksi numero riittää. 5.4 Tilaaja tuottaja -malli yhteisen kunnan IT-toiminoissa Kuntien vastausten perusteella edellytykset yhteisen IT-hallinnon muodostamiseen ovat olemassa. Kaikki kunnat ovat yhtä mieltä siitä, että suuremmasta organisaatiosta on sekä hyötyjä että haittoja, samalla nähdään riski, että organisaatio kasvaa (liian) isoksi. Mahdollisessa kuntaliitoksessa on tehtävä kuntien IT-yksikköjen automaattinen konsolidointi. Kuntien ITtoimintojen pitäminen erillään ei ole tässä tapauksessa tarkoituksenmukaista. Kuten edellä on käynyt ilmi, jonkinlainen "tilaaja-tuottaja"-järjestely voisi toimia mallina. Asiakkaana toimii kunta ja palvelun tuottajana toimisivat yhteinen IT-hallinto yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisen IT-yksikön mahdollinen organisaatiomalli: Lähtötilanne Asiakas Tuottaja suhde. Asiakkaana toimivat kunnat ja palvelun tuottajana toimii IT-yksikkö ( yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa). Jos valintana on yhtiöittäminen, niin toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä mahdolliset yhtiöhallitukset. 21

23 Uutta kuntaa perustettaessa ja esim. uuden hallintosäännön läpikäynnin yhteydessä on pyrittävä siihen, että IT-päällikkö (tai vastaava) kuuluisi kunnan/kaupungin uuteen johtoryhmään. IT on useimmiten osa useimpia prosesseja, joten se pitää ottaa huomioon varhaisessa vaiheessa. IT hallinnon palvelut ja organisaatio Seuraavassa on esimerkki siitä, miltä uusi IT-organisaatio voisi näyttää. IT-yksikön palveluja voisi jakaa loogisesti esimerkiksi neljään eri alueeseen. Tällä tavalla on mahdollista muodostaa asiantuntijayksikköjä, jotka palvelisivat koko organisaatiota (asiakkaat = kunnat/kuntayhtymät) Yksikköjen fyysinen sijainti tulee selvittää tarkasti ja on mietittävä, mitä toimintoja halutaan keskittää tai hajauttaa kuntiin. Jaon ei tarvitse olla yo. mukainen, vaan toimintoja voi jakaa kuntien taitojen tai pätevyyden mukaan. 22

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot