RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Vuoden 2012 kunnallisvaalit Lausunto Itä-Suomen maahanmuuttostrategiasta Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Vuokrasopimuksen jatkaminen Toholahden ryhmäperhepäiväkodin osalta Osaomistusrivi- ja ketjutalojen rakentaminen Rautalammille Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiön tervehdyttäminen Rautalammin kunnan omistaman taloyhtiön kirjanpito, laskutus ja perintä Rautalammin kuntakonsernin asunto-osakeyhtiöiden ja mahdollisten muiden asumista koskevien yhteisöjen yhdistäminen Vuoden 2013 talousarvion raami Rautalammin kunnan takaus Rautalammin Viilutuote Oy:n konkurssissa PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Kunnanhallitus Sivu 145 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Raija Haukka Tauno Herranen Anu Hotti Ulla Pakarinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Anneli Jalkanen Jaakko Vesterinen Sari Hintikka-Varis Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja, klo kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t 141 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Ossi Maukonen Tapio Kataja Allekirjoitukset Jarmo Hänninen Anu Hotti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 141 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 142 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Hännisen ja Anu Hotin. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 143 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa yhden asian lisälistalta käsiteltäväkseen.

4 Kunnanhallitus Vuoden 2012 kunnallisvaalit Kh 144 Liite 1 Valmistelija: Osastosihteeri Ossi Maukonen Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja päättää: - kunnassa toimivan yleisen ennakkoäänestyspaikan sijainnista ja sen aukioloajoista; - ne sosiaalihuollon toimintayksiköt/laitokset, mitkä toimivat ennakkoäänestyspaikkoina; - Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakuntien asettamisesta (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä); - vaalitoimikunnan asettamisesta (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme); - kunnan pystyttämistä ulkomainontapaikoista. Vuoden 2012 tasavallan presidentinvaaleja varten valitut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet ovat liitteenä 1. Kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokkuus ei ole este olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Ei ole myöskään sinänsä estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (33 ja 36 ) säädetään. Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä, koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat

5 Kunnanhallitus sen, missä äänestyspaikka on. Niiden muuttelu saattaa aiheuttaa äänioikeutetuissa epätietoisuutta siitä, missä äänioikeuttaan voi käyttää. Oikeusministeriön mukaan hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna klo 20 saakka. Kunnanhallitus päättää: 1., että Rautalammin kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanvirasto; 2., että em. yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti: ke-pe klo 9-18 la-su klo ma-ti klo , että ennakkoäänestyspaikkoina Rautalammilla toimivat seuraavat laitokset: Hoitokoti Kyllikki, Palvelukoti Pauliina, Palvelukoti Aapeli, Hoitokoti Hermanninranta Ky, Willmar Oy ja Kierinniemen Hoitokoti Oy; 4., että kunnan pystyttämiä ulkomainontapaikkoja on kirkonkylässä yksi entisen Kivitsyn tontilla ja Kerkonkoskella yksi kaupan lähellä sekä niihin varataan korvauksetta kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle yksi välikkö siihen järjestykseen kuin ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainokset saa asettaa aikaisintaan ja ne on poistettava viimeistään keskiviikkona Ulkomainonnan vastuuhenkilönä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen muutoin, mutta vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeämiset suoritetaan myöhemmin.

6 Kunnanhallitus Lausunto Itä-Suomen maahanmuuttostrategiasta Kh 145 Liite 2 Valmistelija: Perusturvajohtaja Mira Laasonen Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää Rautalammin kunnan lausuntoa Itä- Suomen maahanmuuttostrategiasta 2017 viimeistään mennessä. Strategia-asiakirja on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Etelä- Savon maahanmuuttotoimijoiden kanssa. Vuoteen 2017 ulottuvan strategian toimet tähtäävät kansainvälistymisen kautta alueen hyvinvoinnin lisäämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Strategian on tarkoitus toimia alueen maahanmuuttoa ja sen tulevaisuuden tavoitteita linjaavana asiakirjana, jota hyödynnetään monipuolisesti eri maahanmuuttotoimijoiden työssä ja muiden kansainvälistymiseen ja maahanmuuttoon liittyvien strategisten asiakirjojen laadinnassa. Strategian laatiminen aloitettiin vuoden 2011 keväällä ja työ on edennyt luonnosvaiheeseen. Strategia lähestyy maahanmuuttoa kolmella eri toimintalinjalla: Elinkeinoelämän kansainvälistyminen ja ulkomaalaistaustaisten työllistyminen, Asenteet ja osallistuminen sekä Kunnat ja kotouttaminen. Strategiassa näiden kolmen toimintalinjan keskinäistä suhdetta kuvataan kolmiomallin avulla. Kolmion kivijalaksi kuvataan kuntien tekemää kotouttamistyötä ja sen visiona on, että ulkomaalaistaustaisten kotouttaminen kunnissa on toimiva osa normaaleja peruspalveluja. Strategia sisältää yhteensä 22 eri toimenpidettä toteutettavaksi. Maahanmuuttostrategian kullekin toimenpidekokonaisuudelle on määritelty koordinaatiovastuutahot. Maahanmuuttostrategia on liitteenä 2. Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Itä-Suomen maahanmuuttostrategiasta 2017 Pohjois-Savon ELY-keskukselle, ettei sillä ole huomautettavaa laaditusta strategialuonnoksesta. Strategian valitut kolme toimintalinjaa ja niiden toimenpidekokonaisuudet sekä vastuutahot luo hyvän pohjan Rautalammin kunnassa tehtävälle maahanmuuttotyölle.

7 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 146 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouksen kokouskutsu Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja ARAn kirje : Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat. 4. Siilinjärven kunnan maaseutulautakunnan pöytäkirja Itä-Suomen avi-keskuksen päätös : Vuoden 2011 perustoimeentulotuen lopullinen valtionosuus. 6. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje 2/ Kevan yleiskirje : Vuoden 2013 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

8 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 147 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Osastosihteerin päätös , ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa Vantutniemi RN:o 6:509 Raudanniemellä Vaajasalmessa. 2. Perusturvalautakunnan pöytäkirja Osastosihteerin päätös , ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa Mikkola RN:o 25:3 Vaajasalmen kylässä. Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

9 Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen jatkaminen Toholahden ryhmäperhepäiväkodin osalta Kh 148 Liite 3 Kunta on vuokrannut PTI-Systems Oy:ltä Toholahden ryhmäperhepäiväkodin tarvitsemat tilat entiseltä vanhainkodilta vuonna 2010 ja se on uusittu kesäkuussa Nykyinen vuokrasopimus päättyy Päivähoidon ohjaajan mukaan tiloja tarvitaan ainakin vuodeksi eteenpäin. Vuokranantajan kanssa on käyty neuvottelut ja sen pohjalta on laadittu tiloista vuokrasopimus, liite 3. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen.

10 Kunnanhallitus Osaomistusrivi- tai ketjutalojen rakentaminen Rautalammille Kh 149 Rautalammin kunnassa on valmisteltu Lassilanrannan alueelle vuodesta 2011 alkaen paritalo- ja rivitalohankkeita Kuntarak Oy:n kanssa. Rakennuskustannusten kohoamisen johdosta hanke ei ole edennyt toivotulla tavalla. Tässä yhteydessä olisi perusteltua selvittää se, miten ja millä tavalla paritalo- ja rivitalohanke saataisiin käynnistettyä kunnassa. Kunta on päättänyt myydä perustettavan yhtiön lukuun Lassilanrannalta tontit rivi- ja paritalohankkeita varten ja samalla kunta valmistautunut mahdolliseen takauksen antamiseen. Kunnanhallitukselle selvitetään hankkeen tämän hetkinen tilanne ja tehdään sen jälkeen päätöksiä siitä, miten jatketaan.

11 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiön tervehdyttäminen Kh 150 Rautalammin kunnanhallitus toimii kunnan omistaman teollisuushallit Oy:n yhtiökokouksena. Yhtiön talouden tervehdyttämisestä varten on yhtiön hallitus laatinut suunnitelmat. Tässä yhteydessä emokonsernin kannalta on perusteltua varautua myös siihen vaihtoehtoon, joissa kahta teollisuushallia ei saada kokonaan myydyksi, vaan toinen halli voitaisiin myydä ja pilkkoa tarvittaessa pienempiin osiin myymistä varten. Valtion yhtiölle antamien avustusten rajoitukset myymisen osalta eivät enää kosketa yhtiötä toisen hallin osalta. Kunnanjohtaja ehdotus: Kunnanhallitus antaa yhtiön hallitukselle tehtäväksi hallien mahdollista osittaista myymistä varten osittaa yhtiön omistamat tarkoituksenmukaisesti siten, että ainakin isomman hallin osittainen myyminen on mahdollista.

12 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan omistaman taloyhtiön kirjanpito, laskutus ja perintä Kh 151 ARAn ja Valtiokonttorin vierailun yhteydessä tuli esille se, että kunnan olisi perusteltua selvittää, mutta myös muuttaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n käytäntöä kirjanpidon, laskutuksen ja perinnän osalta siten, että se muutettaisiin kokonaisuudessaan atk-pohjaiseksi. Tilintarkastajat ovat eri yhteyksissä esittäneet jo aikaisemmin siirtymistä atkpohjaisiin järjestelmiin kaikilta osin ja myös palkanlaskennan osalta mainitussa taloyhtiössä. Rautalammin kunta emokonsernina käyttää tilintarkastajayhteisönä kuluvana valtuustokautena Audiator Oy:tä tai yhtiön tytäryhtiöitä. Kuntalaskenta Oy vastaa Rautalammin kuntakonsernin kirjanpidon atk-pohjaisesta toteutuksesta ja kunnan palkanlaskenta hoidetaan kunnan omana työnä. Lindorf Oy vastaa Rautalammin kunnan emokonsernin perinnästä atk-pohjaisesti. Pidemmän aikavälin tavoite on, että kaikki Rautalammin kuntakonsernin tytär- ja osakkuusyhteisöt toimivat talouden osalta samoja talous- ja hallintojärjestelmiä hyväksikäyttäen atk-pohjaisesti kuin emokonserni. Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kuntakonserni siirtyy alusta alkaen Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osalta käyttämään kirjanpidossa, palkanlaskennassa, laskutuksessa ja perinnässä samoja yhtiöitä kuin emokonserni käyttää. Valmistelutyöt tulee aloittaa välittömästi. Ossi Maukonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjan laati tämän pykälän osalta Tapio Kataja.

13 Kunnanhallitus Rautalammin kuntakonsernin asunto-osakeyhtiöiden ja mahdollisten muiden asumista koskevien yhteisöjen yhdistäminen Kh 152 Rautalammin kunnassa vieraili ARA:n ja Valtiokonttorin edustajat tutustumassa ja keskustelemassa Rautalammin kunnan edustajien kanssa julkisrahoitteisen asuntokannan taloudesta, asuntokannan saneerauksesta sekä mahdollisen uuden asuntokannan rakentamisesta. ARA:n ja Valtiokonttorin edustajat vierailevat eri puolilla Suomea kunnissa ja kaupungeissa tutustumassa julkisrahoitteiseen asuntotuotantoon. Paikalla olivat myös asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijät ja osastopäälliköt. Keskustelujen aikana esille tuli Rautalammin kuntakonsernin asuntoosakeyhtiöiden taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat. Johtopäätöksenä oli se, että asunto-osakeyhtiöitä tuli tarkastella siitä näkökulmasta, että a) asunto-osakeyhtiöiden osalta tulisi laatia asunto-, käyttötarkoitus- ja kehittämisohjelma, b) asunto-, käyttötarkoitus- ja kehittämisohjelma tavoitteena tulisi olla asunto-osakeyhtiöiden yhdistäminen kuntakonsernin sisällä ja samalla harkita myös laajemmin julkista rahoitusta saavien asuntoyhteisöjen yhdistämistarve yhdeksi kokonaisuudeksi, c) samassa yhteydessä kunnan tulisi harkita asunto-osakeyhtiöiden omistamien asuntojen ja osakkeiden myymistä tai osittaismyymistä, d) ARA ja Valtionkonttori voisivat olla mukana jo varhaisessa vaiheessa järjestelyissä ja neuvottelujen jälkeen kunnan hakemuksesta vapauttaa tarvittaessa taloyhtiöitä erilaisista rajoituksista, mikäli se on mahdollista asuntojen myymisen, jotta saatuja rahoja voitaisiin käyttää asuntoosakeyhtiöiden taloudelliseen tervehdyttämiseen. Tällä hetkellä Valtionkonttori voi olla mukana taloudellisissa järjestelyissä, jotka koskevat velkasaneerausjärjestelyitä tai tukemassa sellaisia, joiden talous täyttää taloudellisen tilanteen osalta sellaiset kriteerit, että Valtionkonttori voi niitä ylipäätään avustaa. e) uuden asuntokannan rakentaminen olisi mahdollista ja sille olisi tilaa. Kunnassa on perusteltua käydä periaatekeskustelu siitä, mitä nyt tulisi julkisrahoitteisten taloyhtiöiden ja yhteisöjen osalta. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n taloudellinen tilanne on pitkään ollut

14 Kunnanhallitus vaikea suuren lainakannan johdosta, vaikka asunnot ovat varsin hyvin vuokrattu (käyttöaste on ollut korkea). Rautalammin Hakan taloudellinen tilanne on hyvä ja lainakanta on suhteellisen pieni. Selvää on, että molemmissa taloyhtiöissä tarvitaan tulevaisuudessa mittavia saneerauksia, joita on kunnan taloussuunnitelmassa osittain hahmoteltu. Kun taloyhtiöiden talouden vakauttamis- ja kehittämissuunnitelmat on tehty, on mahdollisuus saada ARA ja Valtionkonttori mukaan myös taloudellisten tukien ja lainaehtojen lieventämisen muodossa. Kunnanhallitus päättää, että 1. Rautalammin kuntakonsernissa kunnanhallitus käynnistää selvitystyöt ja neuvottelut asunto-osakeyhtiöiden asunto-, käyttötarkoitus- ja kehittämisohjelman laatimiseksi yhtiöiden taloudellisen tilan parantamiseksi ja tarvittavien saneerausten toteuttamiseksi. 2. Samalla kunta käynnistää neuvottelut Rautalammin Vanhankotiyhdistyksen kanssa yhdistyksen asuntokannan tulevaisuuden järjestelyistä, käyttötarkoituksen muuttamisesta, saneerauksista ja yhteisen julkisen asuntoyhteisön luomisesta kuntaan. 3. Rautalammin kuntakonsernin omistamien asunto-osakeyhtiöitä koskeva tavoite ARA:n ja Valtionkonttorin kanssa käymien neuvottelujen tuloksena tulisi olla yhden yhtiön muodostaminen kuntaan julkista asuntotuotantoa varten. Ossi Maukonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjan laati tämän pykälän osalta Tapio Kataja. Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

15 Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvion raami Kh 153 Liitteet 4-5 Kuluvan vuoden talousarvion ulkoiset käyttömenot ovat kertyneet toukokuun loppuun suurin piirtein talousarviossa arvioidun mukaisesti. Merkittävin ylitys on erikoissairaanhoidossa, tästä johtuen koko terveydenhuollossa on toukokuun lopussa 2,5 % -yksikön eli noin euron laskennallinen ylitys, käytännössä terveydenhuollon menot tullevat ylittymään myös koko kuluvana vuonna. Vuoden 2013 lähtötilanne ei ole kovin huono, koska kaksi edellistä tilinpäätöstä ovat olleet ylijäämäisiä ja kunnalla ei ole kattamatonta alijäämää. Ongelmia tullee aiheuttamaan valtionosuuksien viime vuosia pienempi kasvu ja verotulokertymäni kasvu kuluvana ja todennäköisesti myös ensi vuonna. Palkkamenot kasvavat ensi vuonna noin 2,3 % ja muiden menojen kasvuvaraksi jää 1,0 1,8 %. Käyttötulojen kasvun tulisi olla 4,3 %. Liitteenä 4 on ohjeellinen raami vuodelle 2013 ja talousarviovertailu on liitteenä 5. Kunnanhallitus keskustelee vuoden 2013 talousarviosta ja tekee kokoukseen tuotavien tarkempien arvioiden pohjalta päätöksen talousarvion raamista.

16 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan takaus Rautalammin Viilutuote Oy:n konkurssissa Kh 154 Liitteet 6-7 Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Rautalammin Viilutuote Oy:n Rautalammin Osuuspankista ottamalle lainalle enintään euron takauksen, liite 6. Rautalammin Viilutuote Oy on asetettu konkurssiin Pohjois-Savon käräjäoikeuden antamallaan päätöksellä 12/8861 K 12/9469. Velkakirjan saldo ja muut tiedot ilmenevät päätöksen liitteistä. Liitteenä 7 on maksuvaatimus ja muut takausta koskevat tiedot Kunnanhallitus päättää maksaa kunnanvaltuuston tekemän takauspäätöksen nojalla pankin esittämän ja liitteenä olevan maksuvaatimuksen perusteella euron takaussuorituksen lisättynä korkolain mukaisella viivästyskorolla.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot