Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE"

Transkriptio

1 Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

2 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas

3 Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan. ETF -rahastot ovat tehokkaita, kustannustehokkaita ja läpinäkyviä sijoituskohteita, jotka voivat tarjota myös mahdollisuuden riskien vähentämiseen. Nämä edut ovat tehneet ETF -rahastoista suosittuja vaativimpien sijoittajien keskuudessa, yksityispankeista ja eläkerahastoista julkisiin sijoittajiin ja sijoitusalan ammattilaisiin. Myös sijoitusneuvojat käyttävät ETF -rahastoja yhä enemmän. TÄMÄN OPPAAN KÄYTTÖ Tämä opas on tarkoitettu työkaluksi sijoitusneuvojille. Se sisältää yleisiä tietoja ETF -rahastoista, ETF:n valinnassa huomioon otettavia seikkoja, tietoja verovaikutuksista ja vastauksia asiakkaiden kysymyksiin miksi. Kaikki osiot toimivat itsenäisinä tietolähteinä. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään, miten ETF -rahastot toimivat, mitkä niiden edut ovat ja miten niitä voidaan hyödyntää asiakkaille suunnittelemissasi salkuissa. 1

4 Sisällysluettelo 1Mikä on ETF -rahasto? 3 2ETF -rahastojen ja sijoitusrahastojen vertailu 7 3Oikean ETF -rahaston valitseminen 11 4Miksi valita ETF? 23 ishares ETF -rahastojen maailmanlaajuinen markkinajohtaja ishares on maailman suurin ETF -rahastojen toimittaja. Sen hallinnassa olevan varallisuuden arvo on yli 998 miljardia Yhdysvaltojen dollaria 1. ishares on ensimmäisenä tuonut ETF -rahastot kaikkien sijoittajien ulottuville. Se on sitoutunut auttamaan sijoitusneuvojia löytämään ETF -rahastojen parhaat puolet. isharesilla on yli 720 pörssilistattua ETF -rahastoa maailmanlaajuisesti ja yli 38 prosentin markkinaosuus. Se on suositellut ETF -rahastoja hyvinä sijoituskohteina yli 15 vuoden ajan. Tällä hetkellä isharesilla on yli 140 ETF -rahastoa listattuna Lontoon pörssissä 2. 1 Rahaston tiedot sellaisina, kuin ne olivat Lähde:BlackRock Investment Institute - ETP Research, Bloomberg. 2 Lähde: BlackRock,

5 Mikä on ETF -rahasto? 3

6 Mikä on ETF -rahasto? ETF -rahasto on sijoitusrahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä. ETF:n tarkoitus on jäljitellä tietyn indeksin tulosta (esimerkiksi FTSE 100:n) ja tarjota sijoittajille kyseisen indeksin tuotto kuluilla vähennettynä. Jotta ETF -rahasto voi tarjota indeksin tuoton, sen tarjoaja hallinnoi rahastoa, joka joko replikoi indeksin osia (fyysisesti replikoiva ETF) tai indeksin tulosta käyttämällä synteettistä swap-rakennetta (johdannaisilla replikoiva ETF, tarkempia tietoja osiossa 3). Rahaston tapaan ETF -sijoitus antaa mahdollisuuden sijoittaa hajautettuun joukkoon yrityksiä (osakkeita), joukkovelkakirjoja tai muita omaisuuslajeja (kuten hyödykkeitä tai kiinteistöjä). ETF -osuuksia ostetaan ja myydään osakkeiden tavoin pörssissä. Tämän ansiosta ETF:t tarjoavat sijoittajille molempien tapojen parhaat puolet: sijoitusrahastojen hajautuksen ja osakkeiden helpon kaupankäynnin. Saatavilla on ETF -rahastoja, jotka jäljittelevät useimpia tärkeimpiä osake-, joukkovelkakirja-, hyödykeja muiden omaisuuslajien (kuten kiinteistöjen) indeksejä, minkä ansiosta sijoittajilla on tehokas pääsy monille eri markkinoille. Saatavana on myös toimialakohtaisia ETF -rahastoja, joiden avulla voi sijoittaa tietyille aloille. Tämän ansiosta ETF -rahastoista on nopeasti tulossa yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista ETF -rahastojen sijoitukset jäljittelevät indeksejä ja ne voivat tarjota asiakkaillesi todellisia etuja helposti käytettävässä muodossa. sijoitussalkkujen hallinnan työkaluista. ETF -rahastojen sijoitukset jäljittelevät indeksejä ja ne voivat tarjota asiakkaillesi todellisia etuja helposti käytettävässä muodossa. SIJOITUS- RAHASTO PÖRSSI- NOTEERATTU RAHASTO (ishares) OSAKE 4

7 ETF -rahastoista on muodostunut keskeinen sijoitussalkkujen osa, joka tarjoaa hajautusta, läpinäkyvyyttä ja likviditeettiä monia perinteisiä sijoitusrahastoja alemmilla kustannuksilla. Niiden kasvava suosio osoittaa, kuinka paljon sijoittajat arvostavat seuraavia ETF -rahastojen tarjoamia hyötyjä: Joustavuus ETF -osuuksilla on paikka sekä taktisessa että strategisessa varojen allokoinnissa. Päivänsisäinen kaupankäynti: sijoituksesta pääsee eroon yhtä helposti kuin sen hankkii. Likviditeetti ETF -rahastot on listattu pörsseissä ja niillä voidaan käydä kauppaa aina pörssien aukioloaikoina. ETF -rahasto on yhtä likvidi kuin arvopaperit, joista se koostuu. ETF -rahastojen edut sijoitusneuvojille Hajautus Rahaston tasolla: koko indeksi omistukseen yhdessä kaupassa. Kustannustehokkuus ETF -rahastot tarjoavat kustannustehokkaan reitin hajauttaa sijoituksia markkinoilla. Läpinäkyvyys Rahastojen sijoitustavoitteet. Rahastoihin kuuluvien arvopapereiden julkistaminen päivittäin. Julkinen kokonaiskulusuhde (TER). Salkun tasolla: ETF -rahastot kattavat omaisuusluokat laajasti osakkeista, joukkovelkakirjoista ja hyödykkeistä erilaisiin sijoitusteemoihin ja muihin. Lähde: BlackRock,

8

9 ETF -rahastojen ja sijoitusrahastojen vertailu 7

10 ETF -rahastojen ja sijoitusrahastojen vertailu Perinteinen sijoitusrahasto on monien sijoitusneuvojien ensisijainen sijoitustyyppivalinta. ETF -rahastot yhdistävät useita sijoitusrahastojen ja osakkeiden etuja. On kuitenkin tiettyjä piirteitä, jotka erottavat ETF -rahastot perinteisistä sijoitusrahastoista. Alla oleva taulukko vertaa ETF -rahastoja perinteisiin aktiivisiin sijoitusrahastoihin ja indeksejä jäljitteleviin sijoitusrahastoihin. ETF -rahastot Aktiiviset sijoitusrahastot Indeksiä seuraavat Rakenne Avoin rahasto Avoin rahasto Avoin rahasto Sijoitustavoite Indeksin replikointi Indeksiä parempi tulos Indeksin replikointi Kaupankäynti Saatavuus Noteeraaminen Päivänsisäinen Lontoon pörssin aukioloaikoina Arvopaperivälittäjän tai kaupankäyntifoorumin kautta Noteerataan lähes nettoarvoon (NAV) jatkuvasti kaupankäyntiaikana Kulusuhteet Kokonaiskulusuhde (TER) 3 Kerran päivässä tai harvemmin Rahaston hallinnoijan tai rahastomarkkinan kautta Noteerataan päivittäin lähes rahaston nettoarvoon (NAV) Hallinnointipalkkio ja muut kulut 4 Kerran päivässä tai harvemmin Rahaston hallinnoijan tai rahastomarkkinan kautta Noteerataan päivittäin lähes rahaston nettoarvoon (NAV) Hallinnointipalkkio ja muut kulut 4 Osto-/myyntihinnan ero Kyllä Kyllä (jollei vain yksi hinta) Kyllä (jollei vain yksi hinta) Osinkojen käyttö Jaetaan tai kumuloidaan Jaetaan tai kumuloidaan Jaetaan tai kumuloidaan Läpinäkyvyys Korkea Alhainen Alhainen Vähimmäissijoitusmäärä Ei Kyllä Kyllä Ennenaikaisesta lunastuksesta perittävät palkkiot Ei Joskus Joskus Jäljittelyvirhe Alhainen Korkea Alhainen Tuoton vaihtelu Alhainen Korkea Alhainen Hallinnoijan valintariski Ei Kyllä Ei 3 Kokonaiskulusuhde (TER). 4 Hallinnointipalkkio ja muut kulut, kuten arvopaperisäilytys-, hallinnointi- ja rekisteröintikulut. 8

11 Alemmat kustannuksen ja johdonmukaiset tuotot yhdistettynä täydelliseen läpinäkyvyyteen tekevät ETF -rahastoista hyvän vaihtoehdon perinteisille sijoitusrahastoille. ETF -rahastojen laskuttamat palkkiot ovat usein perinteisten yhteissijoitusrahastojen palkkioita alhaisempia. ETF -rahastot tarjoavat hyvän läpinäkyvyyden, sillä suurin osa niiden tarjoajista julkaisee omistukset päivittäin verkkosivullaan. Keskeiset kohdat sijoitusneuvojille ETF -osuuden omistamisesta syntyvä vuosittainen kulu tunnetaan kokonaiskulusuhteena (TER), joka voi olla 0,05 % hallinnassa olevista varoista. Aktiivisesti hallitut rahastot perivät korkeampaa palkkiota pelkästä mahdollisuudesta ei takuusta ylittää markkinoiden tuotto. Indeksejä jäljittelevät tuotteet, kuten ETF -rahastot, on suunniteltu noudattelemaan vertailutuottoja. Lähde: BlackRock heinäkuu

12

13 Oikean ETF -rahaston valitseminen 311

14 Kysy oikeat kysymykset ETF -markkinoiden viime vuosien nopean kasvun vuoksi on entistäkin tärkeämpää osata erottaa toisistaan tuotteet, jotka ensi vilkaisulla saattavat vaikuttaa hyvin samanlaisilta. Oikeat kysymykset auttavat sinua valitsemaan oikean ETF -rahaston asiakkaallesi. Seuraavassa osiossa keskitymme neljään keskeiseen seikkaan: Mikä on vertailuindeksini? Millä tavalla ETF -rahastot jäljittelevät vertailuindeksejänsä? Tunne indeksi Mitä kustannuksia niihin sisältyy? Kuinka kokenut ETF -rahastojen toimittaja on? Kysymällä oikeita kysymyksiä ETF - rahastoista sijoitusneuvojilla on hyvä mahdollisuus tarjota parhaat sijoitussalkkuratkaisut asiakkailleen. ETF -rahastot on suunniteltu jäljittelemään indeksejä, joten valitun ETF -rahaston jäljittelemän indeksin tunteminen on ratkaisevan tärkeätä. Markkinoilla on laaja valikoima indeksejä, joiden välillä on merkittäviä eroja sijoitustyypin ja -strategian suhteen. Tämän vuoksi on olennaista pystyä arvioimaan kunkin indeksin koostumusta, tavoitteita, tuloksia ja riskejä. MIKÄ ON VERTAILUINDEKSINI? Seuraavassa on muutamia esimerkkejä keskeisistä osakeja korkomarkkinoiden eri omaisuusluokkien indekseistä: OSAKEINDEKSITYYPIT Kokonaismarkkinaindeksit esim. MSCI World Toimialakohtaiset indeksit esim. EURO STOXX Banks Alue-/maakohtaiset indeksit esim. MSCI Europe, FTSE 100 Kokoluokkaan perustuvat indeksit esim. FTSE 250, EURO STOXX Small Strategiaindeksit esim. EURO STOXX Total Market Value/ Growth Large Lähde: BlackRock. KORKOINDEKSITYYPIT Yhdistelmäindeksit esim. Barclays Euro Aggregate Valtionvelkakirjaindeksi esim. FTSE UK Gilts All Stock Yritysten joukkovelkakirjaindeksit esim. Markit iboxx Liquid Corporates Omaisuusvakuudelliset indeksit esim. Markit iboxx Euro Covered Bond Inflaatioon sidotut indeksit esim. Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index 12

15 Tunne indeksi case-tutkimus MSCI AC World ja MSCI World ovat kaksi erittäin hyvin tunnettua kansainvälistä osakeindeksiä. MSCI:n indeksimetodologian mukaan AC merkitsee kaikkia maita. MSCI AC World -indeksiin kuuluvat kehittyneet ja kehittyvät maat, MSCI World -indeksiin ainoastaan MSCI AC World -indeksin kehittyneet alueet. MSCI AC World on todennäköisesti globaalein tällä hetkellä käytössä oleva osakeindeksi. Sen piiriin kuuluu noin 85 % maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta ja se sisältää yli arvopaperia 46 maasta. Sitä vastoin MSCI World -indeksiin kuuluu vain 23 kehittynyttä maata ja yli arvopaperia. Koska MSCI AC World -indeksiin kuuluvat myös kehittyvät markkinat, se on diversifioituneempi indeksi kuin MSCI World. Sijoitusalan ammattilaiset käyttävät sitä yleisesti maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden mittarina. Todella maailmanlaajuisia markkinoita hakevat sijoittajat voivat päästä käsiksi suurimpaan osaan maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta yhdistämällä ishares MSCI World UCITS ETF (Dist)- ja ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) -rahastot. MSCI World voidaan replikoida myös käyttäen laajempaa ishares-valikoimaa, kuten alla olevasta kaaviosta näkyy. MSCI AC World on todennäköisesti globaalein tällä hetkellä käytössä oleva osakeindeksi. ishares MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) ishares MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) ishares MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF ishares MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF ishares MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) ishares MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (DIST) Lähde: BlackRock, heinäkuu

16 Millä tavalla ETF -rahastot jäljittelevät vertailuindeksejänsä? ETF -rahastojen tarjoajat voivat käyttää eri tekniikoita indeksien jäljittelyyn. ishares ETF -rahastojen lähestymistapa on käytännöllinen niitä varten valitaan kulloinkin sopivin tapa saavuttaa markkinatuotto. ETF -rahastojen hallinnoijat käyttävät yleensä kolmea tekniikkaa saavuttaakseen indeksien tuotot. ishares ETF -rahastot käyttävät kaikkia kolmea tapaa riippuen siitä, minkä katsomme olevan kyseiselle rahastolle tehokkainta. Sekä fyysisesti että johdannaisilla replikoivilla tekniikoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa indeksin tuoton tavoittelussa. Seuraavassa osiossa on yleiskatsaus erilaisiin rakenteisiin. FYYSISESTI REPLIKOIVAT ETF -RAHASTOT Indeksin tuoton jäljittelemistä ostamalla käteismarkkinoilta joko kaikkia tai osaa pohjana olevan vertailuindeksin sisältämistä arvopapereista kutsutaan fyysiseksi replikoinniksi. Käytössä on kaksi fyysisen replikoinnin tapaa:indeksin täysi replikointi ja näytteenottoreplikointi. MILLÄ TAVALLA ETF-RAHASTO REPLIKOI INDEKSIÄNSÄ? FYYSINEN ETF- RAHASTO JOHDAN- NAISILLA REPLIKOIVA ETF-RAHASTO Indeksin täysi replikointi Näytteenottoreplikointi Yksittäinen vastapuoli, vakuudeton Useita vastapuolia, vakuudeton Yksittäinen vastapuoli, ylivakuus* * Tässä yhteydessä ylivakuudellinen merkitsee sitä, että vakuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on suurempi kuin kokonaisvastapuoliriski. Lähde: BlackRock. 14

17 Indeksin täysi replikointi Indeksin täysi replikointi saavutetaan ostamalla kaikkia indeksiin kuuluvia arvopapereita. Esimerkiksi ishares Core FTSE 100 UCITS ETF -ETF -rahasto omistaa indeksin mukaisin painotuksin kaikkia 101 osaketta, jotka on listattu FTSE 100 -indeksissä. Täysin replikoiviin ETF -rahastoihin liittyy kolme keskeistä etua: Omistusten täysi läpinäkyvyys. Alhainen jäljittelyero (ero indeksin ja sitä jäljittelevän indeksin tuottojen välillä). Alhainen vastapuoliriski (riski, että sopimuksen toinen osapuoli ei pysty täyttämään velvoitettaan). Näytteenottoreplikointi Helpoin tapa selittää näytteenottoreplikointi on käyttää esimerkkinä hyvin laajaa indeksiä, kuten MSCI World -indeksiä, johon sisältyy yli osaketta 23 maasta. Täyden replikoinnin vaatimien transaktioiden suorittamiseen tarvittava aika, vaiva ja kustannus voisivat olla haitallisia salkulle. Tämän vuoksi ETF -salkkujen hallinnoijat käyttävät toisinaan näytteenotto- tai optimointitekniikoita replikoinnissa. Nämä ETF -rahastot ostavat vain osan indeksin sisällöstä, mikä vähentää hallinnollisia ja transaktiokustannuksia. Näiden etujen mukana saattaa kuitenkin seurata myös jonkin verran suurempi jäljittelyvirhe, koska ETF -rahasto ei sisällä kaikkia vertailuindeksin arvopapereita. Kaikkiin fyysisiin ETF -rahastoihin, riippumatta siitä, käyttävätkö ne täyttä replikointia tai näytteenottoa, liittyy täydellinen läpinäkyvyys ja alhainen vastapuoliriski. ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (ISF) Kuten alla oleva ruutukaappaus osoittaa, sijoittajat näkevät kunkin ishares ETF -rahaston omistukset päivittäin käyttäen rahaston hakutyökalua tai rahaston omistussivua. Asiakkaat ja sijoitusneuvojat voivat käyttää myös kunkin rahaston avaintietosivua osoitteessa ja löytää sieltä tärkeitä tietoja vertailuindeksistä ja tuotteiden hinnoittelusta, tuloksista ja osingoista. INVESTERINGSMÅL ishares Core FTSE 100 UCITS ETF er en børshandlet fond (ETF), hvis formål er at følge afkastet for FTSE 100-indekset så tæt som muligt. ETF en investerer i fysiske værdipapirer. FTSE 100-indekset giver eksponering til de 100 største britiske aktier ved fuld markedsværdi. Indekset vægtes efter free-float markedsværdi. ishares ETF er er fonde, der administreres af BlackRock. De er transparente, omkostningseffektive, likvide produkter, der handles på børser som almindelige værdipapirer. ishares ETF er tilbyder fleksibel og nem adgang til en bred række af markeder og aktivklasser. Viktig information: Värdet av din investering och intäkterna från den kommer att variera och det initiala investeringsbeloppet kan inte garanteras. KORT FORTALT Aktivklasse Aktier Basisvaluta GBP Oprettelsesdato 27/Apr/2000 Udlånsudbytte for værdipapirer i 0.03% Benchmark-indeks FTSE 100 Index TM Samlet omkostningsgrad i 0.07% Udlodningsfrekvens i Kvartalsvis Hjemsted Irland Metodologi i Replikation Produktstruktur Physisch Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis Investeringsinstitut i Ja ISIN Bloomberg Ticker Fondsadministrator Udstedende virksomhed Administrator Depositar Udbyttestatus IE ISF LN BlackRock Asset Management Ireland Limited ishares plc State Street Fund Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Ausschüttung 15

18 JOHDANNAISIA REPLIKOIVAT ETF -RAHASTOT Viime vuosina fyysisesti replikoivien ETF -menetelmien rinnalle on kehittynyt toinenkin rakenne. Tätä menetelmää kutsutaan yleensä johdannaisilla replikoivaksi ja se toimii käyttämällä swap-sopimusta sijoituspankin ja rahaston tarjoajan välillä. Seuraava esimerkki kuvaa tapaa, jolla johdannaisilla replikoiva ETF -rahasto pyrkii replikoimaan vertailuindeksinsä. ETF -rahasto omistaa swap-vastapuolen määrittämän ishares arvopaperikorin ja tekee sopimuksen, jonka mukaan se vaihtaa tämän korin tuloksen kulloisenkin indeksin tulokseen. Vaihe II:saa 7 On tärkeätä huomioida, että osakekori ei sisällä kaikkia arvopapereita, joihin indeksi perustuu. Se omistaa ennemminkin valikoiman likvidejä osakkeita sekä swap-sopimuksen joka tarjoaa indeksin tuloksen. Johdannaisilla replikoivissa ETF -rahastoissa replikointi on täysin ulkoistettu sijoituspankille, jonka kanssa rahaston tarjoajalla on swap-sopimus. Seuraava kaavio näyttää, millä tavalla indeksin tuotto voidaan saavuttaa kokonaistuottoswapin avulla. Osakekorin tulos: lisäys 100 punnasta 105 puntaan = +2 ETF:N NAV: = 107 Kokonaistuottoindeksin tulos:lisäys 100 punnasta 107 puntaan Lähde:BlackRock.Ainoastaan havainnollistamistarkoituksiin. Esimerkissä rahastolla on arvopaperikori, jonka arvo nousee 100 punnasta 105 puntaan tietyssä ajassa. Vastaava kokonaistuottoindeksi nousee 100 punnasta 107 puntaan. Vaihe I:maksaa 5 Swap-vastapuoli Tästä seuraavat viiden punnan (swapin ensimmäinen vaihe) ja seitsemän punnan (swapin toinen vaihe) maksut ETF -rahastosta ja swap-vastapuolelta vähennetään toisistaan. ETF saa kaksi puntaa, jolloin sen nettovarallisuusarvo (NAV) on 107 puntaa. Swapin vastapuolen velvollisuus on maksaa kahden punnan erotus, minkä se yleensä tuottaa sijoittamalla arvopapereihin tai indeksin tulosta jäljitteleviin johdannaisiin ja suojaamalla swapin avoimet positiot. Tietyt ETF -rahastot voivat olla UCITS II -säännösten hajautusta ja omaisuuslajia koskevien määräysten mukaisia luomalla rakenteen, jonka tavoitteena on replikoida vertailuindeksi omistamatta siihen kuuluvia arvopapereita. Johdannaisilla replikoivat ETF -rahastot tarjoavat monia etuja, kuten vertailuindeksin tarkan jäljittelyn ennen kuluja ja pääsyn monille markkinoille ja alueille, joille on hankala sijoittaa fyysisesti. 16

19 Tällaisia alueita voivat olla kehittyvät maat, hyödykkeet tai rahamarkkinaindeksit.on hyvä huomata, että johdannaisilla replikoiviin ETF -rahastoihin voi liittyä vastapuoliriski. UCITS III -säännöt rajaavat tämän riskin kuitenkin 10 prosenttiin vastapuolta kohden. isharesin strategiaan kuuluu tarjota fyysisesti replikoivia ETF -rahastoja silloin, jos indeksiin kuuluvan omaisuuden kaupankäynti ja omistus voidaan toteuttaa tehokkaasti. Jos omaisuusluokassa/sijoituksessa on mahdotonta rakentaa UCITS-direktiivin mukainen, fyysisesti replikoiva ETF (esimerkiksi hyödykkeiden futuurimarkkinoilla), ishares hyödyntää johdannaisia. Miltei kaikki markkinoilla olevista isharesin ETF -rahastoista* on fyysisesti replikoituja. Mitä swapit ovat? Swap on kahden osapuolen (joista toinen on yleensä sijoituspankki) välinen sopimus vaihtaa (swap) tulovirta toiseen. Swapit ovat yksilöllisesti räätälöityjä sopimuksia (joita kutsutaan myös myyjän ja ostajan välisiksi Over-The- Counter-sopimuksiksi) ja ne voivat perustua mihin tahansa osapuolten sopimiin ehtoihin. Korkotasoon ja valuuttoihin perustuvia swapeja on käytetty jo yli 30 vuotta. Nykyään niihin kuuluu alati kasvava valikoima instrumentteja, kuten inflaatio, luotto, osakemarkkinoiden tuotto ja hyödykkeet. Swapiin kuuluu yleensä kiinteän ja etukäteen tunnetun kassavirtavalikoiman vaihto muuttuvaan (vaihtuvaan) kassavirtavalikoimaan, joka riippuu muuttujan tulevasta kehityksestä, esimerkiksi tietyn osakemarkkinan tuloksesta. * BlackRockin Isossa-Britanniassa rekisteröidyistä rahastoista 100 % oli fyysisesti replikoivia BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg,

20 Lisätietoja swap-pohjaisista ETF -rahastoista on verkkosivustossamme osoitteessa ja ETP Due Diligence -oppaassamme. Alla oleva taulukko vertailee fyysisiä ja swap-pohjaisia ETF -rahastoja. Fyysiset Swap-pohjaiset ETF -rahastot (yksittäinen vastapuoli) Pörssilistautunut Kyllä Kyllä Kyllä Omistaa indeksin kohdearvopapereita Kyllä Ei Ei Swap-pohjaiset ETF -rahastot (useita vastapuolia) Swap-vastapuoliriski Ei Kyllä Kyllä, hajautettu useiden vastapuolten välille Palkkiot Alhaiset Alhaiset Alhaiset 18

21 Ota kokonaiskulut huomioon Kun ETF -rahaston kustannustehokkuutta arvioidaan, sijoittajien tulee pyrkiä tuntemaan omistuksen kokonaiskulut (Total Cost of Ownership, TCO). Tämä lähestymistapa huomioi eksplisiittiset ja implisiittiset veloitukset sekä muut tulolähteet, kuten ETF -rahaston saamat arvopaperilainauksen tuotot. Omistuksen kokonaiskulut saadaan laskemalla yhteen kaikki ETF -rahaston kulut ja vähentämällä kaikki samalla ajanjaksolla saadut tuotot. Ne ottavat huomioon sekä sisäiset että ulkoiset kulut (katso kuvaajaa alla). OMISTUKSEN KOKONAISKULUT: SISÄISET JA ULKOISET TEKIJÄT Sisäisiin tekijöihin kuuluvat sekä rahaston kulut että rahaston samana ajanjaksona saamat tuotot. Näihin sisäisiin tekijöihin kuuluvat kokonaiskulusuhde, uudelleenkohdistamiskulut ja kaikki saadut arvopaperilainauksen tuotot. Kokonaiskulusuhde kertoo ETF -omistuksen yhden vuoden omistamiseen liittyvät kokonaiskulut. Kokonaiskulusuhde sisältää kaikki rahastonhallintaan liittyvät vuosittaiset kulut. Ulkoiset tekijät ovat sijoittajan kuluja, jotka vähennetään ETF -osuuden osto- ja myyntihetkenä. Niihin lukeutuvat kaupankäynti- tai perustamis-/lunastamiskustannukset sekä välityspalkkiot ja verot. Kaupankäyntikulut näkyvät osto- ja myyntihinnan erona ostettaessa ETF -osuuksia jälkimarkkinoilta (pörssistä tai suoraan myyjältä). Kaikissa sijoituspäätöksissä omistuksen kokonaiskulun ymmärtäminen on yhtä tärkeätä kuin riskin ja tuotto-odotuksen tunteminen. SISÄISET TEKIJÄT Fyysisesti replikoivat rahastot Kokonaiskulusuhde (TER) Uudelleenkohdistamiskulut Arvopaperilainauksen tuotto Johdannaisia replikoivat rahastot Kokonaiskulusuhde (TER) Swap-spread Arvopaperilainauksen tuotto ULKOISET TEKIJÄT Kaupankäynnin hintaerot + = Perustamis- ja lunastamiskustannukset Välityspalkkiot Verot OMISTUKSEN KOKONAISKULUT 19

22 SISÄISET KULUT Kokonaiskulusuhde (TER) Kokonaiskulusuhteeseen sisältyvät kaikki ETF -rahaston operatiiviset ja hallinnointikustannukset, kuten vaaditun dokumentoinnin, lakiasioiden ja auditointien kustannukset sekä hallinnointi- ja lisensointipalkkiot. Kokonaiskulusuhde voi olla 0,05 prosentista yli 1 prosenttiin hallinnassa olevista varoista. Vertailuindeksin uudelleenkohdistus Indeksien tarjoajat, kuten FTSE, Standard & Poor s, MSCI ja Dow Jones uudelleenkohdistavat vertailuindeksinsä kuukausittain, vuosineljänneksittäin tai puolivuosittain. Nämä muutokset voivat kuvastaa indeksin tarjoajan arvopapereiden valintakriteerejä, yritysten toimia tai muita tapahtumia. Jos indeksi uudelleenkohdistetaan, ETF -hallinnoijan tulee välittömästi tehdä vastaavat muutokset salkkuunsa, mistä johtuvat arvopapereiden ostot ja myynnit aiheuttavat transaktiokustannuksia. Arvopaperilainaus Arvopapereiden lainaus on vakiintunut toiminto salkunhoitoalalla. Se on tapa, jolla rahastot saavat lisätuloja vähäisellä riskillä lainaamalla omaisuutta tietyksi ajaksi kolmansille osapuolille. Nämä kolmannet osapuolet maksavat palkkion arvopapereiden lainauksesta ja asettavat vakuuden, jonka arvo on lainoja suurempi. ETF -rahastojen ja monien indeksirahastojen hallinnoijat ansaitsevat lisätuloja arvopaperilainausmarkkinoilla ja siirtävät tuotot rahastoon. Arvopaperilainausteollisuus on erittäin suuri ja vakiintunut myyjien ja ostajien välinen (Over-The- Counter) markkina. Lainattavaksi tarjottujen arvopapereiden arvo on yli 15,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja päivittäin lainassa olevien arvopapereiden arvo on yli 1,9 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria 5. ishares ETF -rahastojen arvopaperilainauksen tuotonkeräysja riskienhallintatavat ovat kvantitatiivisia. Molemmissa on hyötyä taidoistamme, kokemuksestamme, kehittyneestä tekniikastamme, suuruusluokastamme ja asemastamme yhtenä maailman suurimmista varainhoitajista. ishares hallitsee riskejä aktiivisesti: Valitsemalla hyvin pääomitettuja lainaajia. ishares ETF -rahastot hyötyvät johtavasta arvopaperilainausohjelmasta, joka perustuu vahvaan riskienhallintamalliin. Ottamalla aina lainaa suuremman vakuuden. Vastaanottamalla vakuuden aina ennen lainan antamista. Määrittämällä lainojen ja vakuuksien arvon päivittäin markkinoiden mukaisesti. Sijoittamalla omiin järjestelmiin, joiden ansiosta käsittely on suoraviivaista ja laina- ja vakuustransaktiot automaattisia. Osoittamalla laki- ja veroasiain ammattilaisia tukemaan kaikkia lainausohjelman osia. Suojautumalla lainaajan maksuhäiriöistä johtuvia tappioita vastaan 6. 5 Lähde: Markit joulukuu BlackRockin suojautuminen takaa tällä hetkellä lainaajien velvoitteiden täyttymisen lainaussopimuksessa. Suojautuminen ei kata käteisvakuuden uudelleensijoittamiseen liittyviä riskejä. Suojautumisjärjestelyä voidaan muuttaa (tietyissä tapauksissa ilmoittamatta). 20

23 ULKOISET KULUT Kaupankäyntikulut ostamisen ja myymisen kulut ETF -rahaston kaupankäyntikulut näkyvät yleensä osto- ja myyntihinnan erona. Nämä erot ovat yleensä pienemmät suuremmissa rahastoissa, joihin kuuluu paljon hallittavaa omaisuutta, ja rahastoissa, joissa on suuret päivittäiset kaupankäynnin määrät.erot ovat myös sitä pienemmät, mitä likvidimpiä indeksiin kuuluvat arvopaperit ovat. Koska ETF -rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään kuin osakkeita kaupankäyntifoorumeiden ja välittäjien kautta, kaupoista maksetaan välityspalkkio. Molempien kustannusten (osto-/myyntihintojen erot ja välityspalkkiot) merkitys nousee sitä mukaa, mitä lyhyemmäksi sijoittajan sijoitusaika muuttuu. Sisäisten kulujen vaikutusta voidaan arvioida ETF -rahaston 12 kuukauden tuottoeron perusteella. Alla oleva esimerkki havainnollistaa implisiittisten kustannusten ja lisätulonlähteiden vaikutusta ETF -rahastojen yleiseen kulurakenteeseen. Vaikutus näkyy selvimmin verrattaessa ETF -rahaston tuottoeroa (12 kk) ja indeksin arvokehitystä. Ensisilmäyksellä ETF 2 vaikuttaa edullisemmalta vaihtoehdolta, koska sen kokonaiskulusuhde on 0,15 % ja ETF 1:n 0,25 %. Molempien ETF -rahastojen kokonaiskulut ovat kuitenkin samat, kun verrataan kuluja ja lisätuottoja (rahastojen tuottoeron perusteella) ja huomioidaan kaupankäyntikulut. Valistuneiden sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tulisi katsoa kokonaisuutta ja ottaa huomioon omistamisen kokonaiskulut, johon kuuluu muitakin kuluja kuin kokonaiskulusuhde ja jossa otetaan huomioon myös lisätuoton hankkimismahdollisuudet. Lisätietoja arvopaperilainauksesta saat käymällä verkkosivustossamme ja tutustumalla siellä arvopaperilainaus-osioon. Tuottoero, 12 kk Kaupankäyntikulut Kokonaiskulut (TCO) 7 ETF 1 (TER 0,25 %) -0,10 % 0,04 % 0,14 % ETF 2 (TER 0,15 %) -0,15 % 0,07 % 0,22 % Lähde: BlackRock. 7 Positiivinen kokonaiskulu tarkoittaa kuluja. 21

24 Arvioi tarjoaja Kokemuksella on merkitystä. ETF -tarjoajien koko, laajuus, ammattitaito ja sitoutumisen aste voivat vaihdella huomattavasti. Nämä erot voivat vaikuttaa tulokseen monin tavoin. Sijoitusneuvojien tulisi arvioida ETF -tarjoajan osalta seuraavia asioita: Toiminnan laajuuden vaikutus kulujen minimointiin ja markkinavaikutusten hallintaan. Aiemmat tulokset indeksisalkkujen hoidossa sekä seurantavirheen ja kaupankäyntikustannusten minimoinnissa. Indeksin muodostamisen ja metodologian tuntemus. Sitoutuminen tuen ja resurssien tarjoamiseen sijoittajille, välittäjille ja markkinaosapuolille. Sitoutuminen tuotekehitykseen. ishares on hallinnassa olevilla varoilla mitattuna maailman suurin ETF -rahastojen tarjoaja 8. Tarjoajilla tulee olla laaja kokemus indeksisijoitusten hallinnoinnista, näyttöjä salkunhoidon osaamisesta ja myös tutkimustyöhön keskittyneitä tiimejä. 8 Rahaston tiedot sellaisina, kuin ne olivat Lähde: BlackRock Investment Institute - ETP Research, Bloomberg. 22

25 Miksi valita ETF? 23

26 Miksi valita ETF? MIKSI ETF -RAHASTO? ETF -rahastot tarjoavat läpinäkyvän, edullisen ja likvidin tavan päästä eri markkinoille ja sijoittaa moniin eri omaisuusluokkiin. ETF -rahastot ovat sijoitusrahastoja, joilla käydään kauppaa pörsseissä ja jotka jäljittelevät indeksejä eri omaisuusluokista sekä eri markkinoilta ja toimialoilta. Rahastoelementti merkitsee, että ETF on avoin yhteissijoitusväline, joka kerää rahaa sijoitettavaksi jäljiteltävään indeksiin kuuluviin arvopapereihin. Pörssikauppaelementti taas merkitsee sitä, että ETF -osuuksia voidaan ostaa ja myydä yhtä helposti ja tehokkaasti kuin mitä tahansa suuren yrityksen osaketta osakemarkkinoilla. Suurimmalle osalle tärkeimmistä indekseistä on saatavana ishares ETF -rahasto, jonka avulla sijoittaminen on yksinkertaista, tarkkaa ja kustannustehokasta. ETF -rahastot ovat kelvollisia käytettäväksi ISA-, SIPP- ja ulkomaan joukkovelkakirjaratkaisuissa. MIKSI ISHARES? ishares on edelläkävijänä tuonut ETF -rahastot kaikenlaisten sijoittajien ulottuville. isharesilla on yli 720 pörssilistattua ETF -rahastoa maailmanlaajuisesti ja yli 38 prosentin 9 markkinaosuus. Se on suositellut ETF -rahastoja hyvänä sijoitustapana viimeisen 15 vuoden ajan. Isossa-Britanniassa isharesilla on yli 140 rahastoa listattuna Lontoon pörssissä ja se hallitsee jatkuvasti kymmenen eniten vaihdetun osakeja korkorahaston luetteloa 9. ishares on sitoutunut tarjoamaan sijoitusneuvojille ensiluokkaista ETF -rahastoihin liittyvää palvelua ja koulutusta. MIKSI INDEKSIRAHASTO? Indeksirahasto on suunniteltu jäljittelemään markkinoita, minkä vuoksi sitä ei hallita aktiivisesti ja sen kulut ovat yleensä alhaisemmat. Indeksointi tarjoaa ylivertaisen hajautuksen ja edullisemman pääsyn markkinoille, minkä ansiosta se voi auttaa jatkuvassa kulujen ja riskien hallinnassa. MIKSI YHDISTÄÄ INDEKSI- JA AKTIIVISET RAHASTOT? Aktiivisesti hoidetut rahastot tarjoavat mahdollisuuden vertailuindeksiä suurempaan tuottoon, mutta eivät takaa sitä. Vaikka jotkin niistä antavat vertailuindeksiänsä paremman tuoton, johdonmukaista pitkäaikaistuottoa voi olla vaikeata löytää. Indeksointi sijoitusstrategian ytimessä takaa markkinoiden mukaisen tuoton ja antaa enemmän aikaa valita parhaat aktiiviset salkunhoitajat, jotka voivat antaa markkinoita paremman tuoton. Aktiivisten ja indeksirahastojen yhdistäminen tarjoaa ihanteellisen ratkaisun, joka yhdistää mahdollisimman suuren tuoton riskien ja kustannusten hallintaan. CASE-TUTKIMUS: AKTIIVISTEN JA INDEKSISIJOITUSTEN YHDISTÄMINEN Indeksi- ja aktiivisten sijoitusten yhdistelyllä on selkeä tavoite:tarjota sijoittajille mahdollisuus vertailuindeksiä parempaan tuottoon aktiivisesti hallituilla sijoituksilla, mutta samalla indeksisijoitusten kautta luoda mahdollisuus hallita riskiä sekä vero- ja kustannusvaikutuksia entistä paremmin. Valinta indeksisijoitusten ja aktiivisen hallinnan välillä ei tapahdu vain tulosten perusteella, vaan siihen vaikuttaa myös sijoittajan riskinottokyky. Indeksirahastot on suunniteltu jäljittelemään indeksiä ja ne voivat tarjota mahdollisuuden jäljitellä varojen allokointimallia tarkasti. Aktiivisiin rahastoihin kuuluu varojen allokointiin liittyvä riski jo sen 9 Lähde: BlackRock,

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot