Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE"

Transkriptio

1 Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

2 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas

3 Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan. ETF -rahastot ovat tehokkaita, kustannustehokkaita ja läpinäkyviä sijoituskohteita, jotka voivat tarjota myös mahdollisuuden riskien vähentämiseen. Nämä edut ovat tehneet ETF -rahastoista suosittuja vaativimpien sijoittajien keskuudessa, yksityispankeista ja eläkerahastoista julkisiin sijoittajiin ja sijoitusalan ammattilaisiin. Myös sijoitusneuvojat käyttävät ETF -rahastoja yhä enemmän. TÄMÄN OPPAAN KÄYTTÖ Tämä opas on tarkoitettu työkaluksi sijoitusneuvojille. Se sisältää yleisiä tietoja ETF -rahastoista, ETF:n valinnassa huomioon otettavia seikkoja, tietoja verovaikutuksista ja vastauksia asiakkaiden kysymyksiin miksi. Kaikki osiot toimivat itsenäisinä tietolähteinä. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään, miten ETF -rahastot toimivat, mitkä niiden edut ovat ja miten niitä voidaan hyödyntää asiakkaille suunnittelemissasi salkuissa. 1

4 Sisällysluettelo 1Mikä on ETF -rahasto? 3 2ETF -rahastojen ja sijoitusrahastojen vertailu 7 3Oikean ETF -rahaston valitseminen 11 4Miksi valita ETF? 23 ishares ETF -rahastojen maailmanlaajuinen markkinajohtaja ishares on maailman suurin ETF -rahastojen toimittaja. Sen hallinnassa olevan varallisuuden arvo on yli 998 miljardia Yhdysvaltojen dollaria 1. ishares on ensimmäisenä tuonut ETF -rahastot kaikkien sijoittajien ulottuville. Se on sitoutunut auttamaan sijoitusneuvojia löytämään ETF -rahastojen parhaat puolet. isharesilla on yli 720 pörssilistattua ETF -rahastoa maailmanlaajuisesti ja yli 38 prosentin markkinaosuus. Se on suositellut ETF -rahastoja hyvinä sijoituskohteina yli 15 vuoden ajan. Tällä hetkellä isharesilla on yli 140 ETF -rahastoa listattuna Lontoon pörssissä 2. 1 Rahaston tiedot sellaisina, kuin ne olivat Lähde:BlackRock Investment Institute - ETP Research, Bloomberg. 2 Lähde: BlackRock,

5 Mikä on ETF -rahasto? 3

6 Mikä on ETF -rahasto? ETF -rahasto on sijoitusrahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä. ETF:n tarkoitus on jäljitellä tietyn indeksin tulosta (esimerkiksi FTSE 100:n) ja tarjota sijoittajille kyseisen indeksin tuotto kuluilla vähennettynä. Jotta ETF -rahasto voi tarjota indeksin tuoton, sen tarjoaja hallinnoi rahastoa, joka joko replikoi indeksin osia (fyysisesti replikoiva ETF) tai indeksin tulosta käyttämällä synteettistä swap-rakennetta (johdannaisilla replikoiva ETF, tarkempia tietoja osiossa 3). Rahaston tapaan ETF -sijoitus antaa mahdollisuuden sijoittaa hajautettuun joukkoon yrityksiä (osakkeita), joukkovelkakirjoja tai muita omaisuuslajeja (kuten hyödykkeitä tai kiinteistöjä). ETF -osuuksia ostetaan ja myydään osakkeiden tavoin pörssissä. Tämän ansiosta ETF:t tarjoavat sijoittajille molempien tapojen parhaat puolet: sijoitusrahastojen hajautuksen ja osakkeiden helpon kaupankäynnin. Saatavilla on ETF -rahastoja, jotka jäljittelevät useimpia tärkeimpiä osake-, joukkovelkakirja-, hyödykeja muiden omaisuuslajien (kuten kiinteistöjen) indeksejä, minkä ansiosta sijoittajilla on tehokas pääsy monille eri markkinoille. Saatavana on myös toimialakohtaisia ETF -rahastoja, joiden avulla voi sijoittaa tietyille aloille. Tämän ansiosta ETF -rahastoista on nopeasti tulossa yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista ETF -rahastojen sijoitukset jäljittelevät indeksejä ja ne voivat tarjota asiakkaillesi todellisia etuja helposti käytettävässä muodossa. sijoitussalkkujen hallinnan työkaluista. ETF -rahastojen sijoitukset jäljittelevät indeksejä ja ne voivat tarjota asiakkaillesi todellisia etuja helposti käytettävässä muodossa. SIJOITUS- RAHASTO PÖRSSI- NOTEERATTU RAHASTO (ishares) OSAKE 4

7 ETF -rahastoista on muodostunut keskeinen sijoitussalkkujen osa, joka tarjoaa hajautusta, läpinäkyvyyttä ja likviditeettiä monia perinteisiä sijoitusrahastoja alemmilla kustannuksilla. Niiden kasvava suosio osoittaa, kuinka paljon sijoittajat arvostavat seuraavia ETF -rahastojen tarjoamia hyötyjä: Joustavuus ETF -osuuksilla on paikka sekä taktisessa että strategisessa varojen allokoinnissa. Päivänsisäinen kaupankäynti: sijoituksesta pääsee eroon yhtä helposti kuin sen hankkii. Likviditeetti ETF -rahastot on listattu pörsseissä ja niillä voidaan käydä kauppaa aina pörssien aukioloaikoina. ETF -rahasto on yhtä likvidi kuin arvopaperit, joista se koostuu. ETF -rahastojen edut sijoitusneuvojille Hajautus Rahaston tasolla: koko indeksi omistukseen yhdessä kaupassa. Kustannustehokkuus ETF -rahastot tarjoavat kustannustehokkaan reitin hajauttaa sijoituksia markkinoilla. Läpinäkyvyys Rahastojen sijoitustavoitteet. Rahastoihin kuuluvien arvopapereiden julkistaminen päivittäin. Julkinen kokonaiskulusuhde (TER). Salkun tasolla: ETF -rahastot kattavat omaisuusluokat laajasti osakkeista, joukkovelkakirjoista ja hyödykkeistä erilaisiin sijoitusteemoihin ja muihin. Lähde: BlackRock,

8

9 ETF -rahastojen ja sijoitusrahastojen vertailu 7

10 ETF -rahastojen ja sijoitusrahastojen vertailu Perinteinen sijoitusrahasto on monien sijoitusneuvojien ensisijainen sijoitustyyppivalinta. ETF -rahastot yhdistävät useita sijoitusrahastojen ja osakkeiden etuja. On kuitenkin tiettyjä piirteitä, jotka erottavat ETF -rahastot perinteisistä sijoitusrahastoista. Alla oleva taulukko vertaa ETF -rahastoja perinteisiin aktiivisiin sijoitusrahastoihin ja indeksejä jäljitteleviin sijoitusrahastoihin. ETF -rahastot Aktiiviset sijoitusrahastot Indeksiä seuraavat Rakenne Avoin rahasto Avoin rahasto Avoin rahasto Sijoitustavoite Indeksin replikointi Indeksiä parempi tulos Indeksin replikointi Kaupankäynti Saatavuus Noteeraaminen Päivänsisäinen Lontoon pörssin aukioloaikoina Arvopaperivälittäjän tai kaupankäyntifoorumin kautta Noteerataan lähes nettoarvoon (NAV) jatkuvasti kaupankäyntiaikana Kulusuhteet Kokonaiskulusuhde (TER) 3 Kerran päivässä tai harvemmin Rahaston hallinnoijan tai rahastomarkkinan kautta Noteerataan päivittäin lähes rahaston nettoarvoon (NAV) Hallinnointipalkkio ja muut kulut 4 Kerran päivässä tai harvemmin Rahaston hallinnoijan tai rahastomarkkinan kautta Noteerataan päivittäin lähes rahaston nettoarvoon (NAV) Hallinnointipalkkio ja muut kulut 4 Osto-/myyntihinnan ero Kyllä Kyllä (jollei vain yksi hinta) Kyllä (jollei vain yksi hinta) Osinkojen käyttö Jaetaan tai kumuloidaan Jaetaan tai kumuloidaan Jaetaan tai kumuloidaan Läpinäkyvyys Korkea Alhainen Alhainen Vähimmäissijoitusmäärä Ei Kyllä Kyllä Ennenaikaisesta lunastuksesta perittävät palkkiot Ei Joskus Joskus Jäljittelyvirhe Alhainen Korkea Alhainen Tuoton vaihtelu Alhainen Korkea Alhainen Hallinnoijan valintariski Ei Kyllä Ei 3 Kokonaiskulusuhde (TER). 4 Hallinnointipalkkio ja muut kulut, kuten arvopaperisäilytys-, hallinnointi- ja rekisteröintikulut. 8

11 Alemmat kustannuksen ja johdonmukaiset tuotot yhdistettynä täydelliseen läpinäkyvyyteen tekevät ETF -rahastoista hyvän vaihtoehdon perinteisille sijoitusrahastoille. ETF -rahastojen laskuttamat palkkiot ovat usein perinteisten yhteissijoitusrahastojen palkkioita alhaisempia. ETF -rahastot tarjoavat hyvän läpinäkyvyyden, sillä suurin osa niiden tarjoajista julkaisee omistukset päivittäin verkkosivullaan. Keskeiset kohdat sijoitusneuvojille ETF -osuuden omistamisesta syntyvä vuosittainen kulu tunnetaan kokonaiskulusuhteena (TER), joka voi olla 0,05 % hallinnassa olevista varoista. Aktiivisesti hallitut rahastot perivät korkeampaa palkkiota pelkästä mahdollisuudesta ei takuusta ylittää markkinoiden tuotto. Indeksejä jäljittelevät tuotteet, kuten ETF -rahastot, on suunniteltu noudattelemaan vertailutuottoja. Lähde: BlackRock heinäkuu

12

13 Oikean ETF -rahaston valitseminen 311

14 Kysy oikeat kysymykset ETF -markkinoiden viime vuosien nopean kasvun vuoksi on entistäkin tärkeämpää osata erottaa toisistaan tuotteet, jotka ensi vilkaisulla saattavat vaikuttaa hyvin samanlaisilta. Oikeat kysymykset auttavat sinua valitsemaan oikean ETF -rahaston asiakkaallesi. Seuraavassa osiossa keskitymme neljään keskeiseen seikkaan: Mikä on vertailuindeksini? Millä tavalla ETF -rahastot jäljittelevät vertailuindeksejänsä? Tunne indeksi Mitä kustannuksia niihin sisältyy? Kuinka kokenut ETF -rahastojen toimittaja on? Kysymällä oikeita kysymyksiä ETF - rahastoista sijoitusneuvojilla on hyvä mahdollisuus tarjota parhaat sijoitussalkkuratkaisut asiakkailleen. ETF -rahastot on suunniteltu jäljittelemään indeksejä, joten valitun ETF -rahaston jäljittelemän indeksin tunteminen on ratkaisevan tärkeätä. Markkinoilla on laaja valikoima indeksejä, joiden välillä on merkittäviä eroja sijoitustyypin ja -strategian suhteen. Tämän vuoksi on olennaista pystyä arvioimaan kunkin indeksin koostumusta, tavoitteita, tuloksia ja riskejä. MIKÄ ON VERTAILUINDEKSINI? Seuraavassa on muutamia esimerkkejä keskeisistä osakeja korkomarkkinoiden eri omaisuusluokkien indekseistä: OSAKEINDEKSITYYPIT Kokonaismarkkinaindeksit esim. MSCI World Toimialakohtaiset indeksit esim. EURO STOXX Banks Alue-/maakohtaiset indeksit esim. MSCI Europe, FTSE 100 Kokoluokkaan perustuvat indeksit esim. FTSE 250, EURO STOXX Small Strategiaindeksit esim. EURO STOXX Total Market Value/ Growth Large Lähde: BlackRock. KORKOINDEKSITYYPIT Yhdistelmäindeksit esim. Barclays Euro Aggregate Valtionvelkakirjaindeksi esim. FTSE UK Gilts All Stock Yritysten joukkovelkakirjaindeksit esim. Markit iboxx Liquid Corporates Omaisuusvakuudelliset indeksit esim. Markit iboxx Euro Covered Bond Inflaatioon sidotut indeksit esim. Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index 12

15 Tunne indeksi case-tutkimus MSCI AC World ja MSCI World ovat kaksi erittäin hyvin tunnettua kansainvälistä osakeindeksiä. MSCI:n indeksimetodologian mukaan AC merkitsee kaikkia maita. MSCI AC World -indeksiin kuuluvat kehittyneet ja kehittyvät maat, MSCI World -indeksiin ainoastaan MSCI AC World -indeksin kehittyneet alueet. MSCI AC World on todennäköisesti globaalein tällä hetkellä käytössä oleva osakeindeksi. Sen piiriin kuuluu noin 85 % maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta ja se sisältää yli arvopaperia 46 maasta. Sitä vastoin MSCI World -indeksiin kuuluu vain 23 kehittynyttä maata ja yli arvopaperia. Koska MSCI AC World -indeksiin kuuluvat myös kehittyvät markkinat, se on diversifioituneempi indeksi kuin MSCI World. Sijoitusalan ammattilaiset käyttävät sitä yleisesti maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden mittarina. Todella maailmanlaajuisia markkinoita hakevat sijoittajat voivat päästä käsiksi suurimpaan osaan maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta yhdistämällä ishares MSCI World UCITS ETF (Dist)- ja ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) -rahastot. MSCI World voidaan replikoida myös käyttäen laajempaa ishares-valikoimaa, kuten alla olevasta kaaviosta näkyy. MSCI AC World on todennäköisesti globaalein tällä hetkellä käytössä oleva osakeindeksi. ishares MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) ishares MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) ishares MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF ishares MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF ishares MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) ishares MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (DIST) Lähde: BlackRock, heinäkuu

16 Millä tavalla ETF -rahastot jäljittelevät vertailuindeksejänsä? ETF -rahastojen tarjoajat voivat käyttää eri tekniikoita indeksien jäljittelyyn. ishares ETF -rahastojen lähestymistapa on käytännöllinen niitä varten valitaan kulloinkin sopivin tapa saavuttaa markkinatuotto. ETF -rahastojen hallinnoijat käyttävät yleensä kolmea tekniikkaa saavuttaakseen indeksien tuotot. ishares ETF -rahastot käyttävät kaikkia kolmea tapaa riippuen siitä, minkä katsomme olevan kyseiselle rahastolle tehokkainta. Sekä fyysisesti että johdannaisilla replikoivilla tekniikoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa indeksin tuoton tavoittelussa. Seuraavassa osiossa on yleiskatsaus erilaisiin rakenteisiin. FYYSISESTI REPLIKOIVAT ETF -RAHASTOT Indeksin tuoton jäljittelemistä ostamalla käteismarkkinoilta joko kaikkia tai osaa pohjana olevan vertailuindeksin sisältämistä arvopapereista kutsutaan fyysiseksi replikoinniksi. Käytössä on kaksi fyysisen replikoinnin tapaa:indeksin täysi replikointi ja näytteenottoreplikointi. MILLÄ TAVALLA ETF-RAHASTO REPLIKOI INDEKSIÄNSÄ? FYYSINEN ETF- RAHASTO JOHDAN- NAISILLA REPLIKOIVA ETF-RAHASTO Indeksin täysi replikointi Näytteenottoreplikointi Yksittäinen vastapuoli, vakuudeton Useita vastapuolia, vakuudeton Yksittäinen vastapuoli, ylivakuus* * Tässä yhteydessä ylivakuudellinen merkitsee sitä, että vakuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on suurempi kuin kokonaisvastapuoliriski. Lähde: BlackRock. 14

17 Indeksin täysi replikointi Indeksin täysi replikointi saavutetaan ostamalla kaikkia indeksiin kuuluvia arvopapereita. Esimerkiksi ishares Core FTSE 100 UCITS ETF -ETF -rahasto omistaa indeksin mukaisin painotuksin kaikkia 101 osaketta, jotka on listattu FTSE 100 -indeksissä. Täysin replikoiviin ETF -rahastoihin liittyy kolme keskeistä etua: Omistusten täysi läpinäkyvyys. Alhainen jäljittelyero (ero indeksin ja sitä jäljittelevän indeksin tuottojen välillä). Alhainen vastapuoliriski (riski, että sopimuksen toinen osapuoli ei pysty täyttämään velvoitettaan). Näytteenottoreplikointi Helpoin tapa selittää näytteenottoreplikointi on käyttää esimerkkinä hyvin laajaa indeksiä, kuten MSCI World -indeksiä, johon sisältyy yli osaketta 23 maasta. Täyden replikoinnin vaatimien transaktioiden suorittamiseen tarvittava aika, vaiva ja kustannus voisivat olla haitallisia salkulle. Tämän vuoksi ETF -salkkujen hallinnoijat käyttävät toisinaan näytteenotto- tai optimointitekniikoita replikoinnissa. Nämä ETF -rahastot ostavat vain osan indeksin sisällöstä, mikä vähentää hallinnollisia ja transaktiokustannuksia. Näiden etujen mukana saattaa kuitenkin seurata myös jonkin verran suurempi jäljittelyvirhe, koska ETF -rahasto ei sisällä kaikkia vertailuindeksin arvopapereita. Kaikkiin fyysisiin ETF -rahastoihin, riippumatta siitä, käyttävätkö ne täyttä replikointia tai näytteenottoa, liittyy täydellinen läpinäkyvyys ja alhainen vastapuoliriski. ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (ISF) Kuten alla oleva ruutukaappaus osoittaa, sijoittajat näkevät kunkin ishares ETF -rahaston omistukset päivittäin käyttäen rahaston hakutyökalua tai rahaston omistussivua. Asiakkaat ja sijoitusneuvojat voivat käyttää myös kunkin rahaston avaintietosivua osoitteessa ja löytää sieltä tärkeitä tietoja vertailuindeksistä ja tuotteiden hinnoittelusta, tuloksista ja osingoista. INVESTERINGSMÅL ishares Core FTSE 100 UCITS ETF er en børshandlet fond (ETF), hvis formål er at følge afkastet for FTSE 100-indekset så tæt som muligt. ETF en investerer i fysiske værdipapirer. FTSE 100-indekset giver eksponering til de 100 største britiske aktier ved fuld markedsværdi. Indekset vægtes efter free-float markedsværdi. ishares ETF er er fonde, der administreres af BlackRock. De er transparente, omkostningseffektive, likvide produkter, der handles på børser som almindelige værdipapirer. ishares ETF er tilbyder fleksibel og nem adgang til en bred række af markeder og aktivklasser. Viktig information: Värdet av din investering och intäkterna från den kommer att variera och det initiala investeringsbeloppet kan inte garanteras. KORT FORTALT Aktivklasse Aktier Basisvaluta GBP Oprettelsesdato 27/Apr/2000 Udlånsudbytte for værdipapirer i 0.03% Benchmark-indeks FTSE 100 Index TM Samlet omkostningsgrad i 0.07% Udlodningsfrekvens i Kvartalsvis Hjemsted Irland Metodologi i Replikation Produktstruktur Physisch Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis Investeringsinstitut i Ja ISIN Bloomberg Ticker Fondsadministrator Udstedende virksomhed Administrator Depositar Udbyttestatus IE ISF LN BlackRock Asset Management Ireland Limited ishares plc State Street Fund Services (Ireland) Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Ausschüttung 15

18 JOHDANNAISIA REPLIKOIVAT ETF -RAHASTOT Viime vuosina fyysisesti replikoivien ETF -menetelmien rinnalle on kehittynyt toinenkin rakenne. Tätä menetelmää kutsutaan yleensä johdannaisilla replikoivaksi ja se toimii käyttämällä swap-sopimusta sijoituspankin ja rahaston tarjoajan välillä. Seuraava esimerkki kuvaa tapaa, jolla johdannaisilla replikoiva ETF -rahasto pyrkii replikoimaan vertailuindeksinsä. ETF -rahasto omistaa swap-vastapuolen määrittämän ishares arvopaperikorin ja tekee sopimuksen, jonka mukaan se vaihtaa tämän korin tuloksen kulloisenkin indeksin tulokseen. Vaihe II:saa 7 On tärkeätä huomioida, että osakekori ei sisällä kaikkia arvopapereita, joihin indeksi perustuu. Se omistaa ennemminkin valikoiman likvidejä osakkeita sekä swap-sopimuksen joka tarjoaa indeksin tuloksen. Johdannaisilla replikoivissa ETF -rahastoissa replikointi on täysin ulkoistettu sijoituspankille, jonka kanssa rahaston tarjoajalla on swap-sopimus. Seuraava kaavio näyttää, millä tavalla indeksin tuotto voidaan saavuttaa kokonaistuottoswapin avulla. Osakekorin tulos: lisäys 100 punnasta 105 puntaan = +2 ETF:N NAV: = 107 Kokonaistuottoindeksin tulos:lisäys 100 punnasta 107 puntaan Lähde:BlackRock.Ainoastaan havainnollistamistarkoituksiin. Esimerkissä rahastolla on arvopaperikori, jonka arvo nousee 100 punnasta 105 puntaan tietyssä ajassa. Vastaava kokonaistuottoindeksi nousee 100 punnasta 107 puntaan. Vaihe I:maksaa 5 Swap-vastapuoli Tästä seuraavat viiden punnan (swapin ensimmäinen vaihe) ja seitsemän punnan (swapin toinen vaihe) maksut ETF -rahastosta ja swap-vastapuolelta vähennetään toisistaan. ETF saa kaksi puntaa, jolloin sen nettovarallisuusarvo (NAV) on 107 puntaa. Swapin vastapuolen velvollisuus on maksaa kahden punnan erotus, minkä se yleensä tuottaa sijoittamalla arvopapereihin tai indeksin tulosta jäljitteleviin johdannaisiin ja suojaamalla swapin avoimet positiot. Tietyt ETF -rahastot voivat olla UCITS II -säännösten hajautusta ja omaisuuslajia koskevien määräysten mukaisia luomalla rakenteen, jonka tavoitteena on replikoida vertailuindeksi omistamatta siihen kuuluvia arvopapereita. Johdannaisilla replikoivat ETF -rahastot tarjoavat monia etuja, kuten vertailuindeksin tarkan jäljittelyn ennen kuluja ja pääsyn monille markkinoille ja alueille, joille on hankala sijoittaa fyysisesti. 16

19 Tällaisia alueita voivat olla kehittyvät maat, hyödykkeet tai rahamarkkinaindeksit.on hyvä huomata, että johdannaisilla replikoiviin ETF -rahastoihin voi liittyä vastapuoliriski. UCITS III -säännöt rajaavat tämän riskin kuitenkin 10 prosenttiin vastapuolta kohden. isharesin strategiaan kuuluu tarjota fyysisesti replikoivia ETF -rahastoja silloin, jos indeksiin kuuluvan omaisuuden kaupankäynti ja omistus voidaan toteuttaa tehokkaasti. Jos omaisuusluokassa/sijoituksessa on mahdotonta rakentaa UCITS-direktiivin mukainen, fyysisesti replikoiva ETF (esimerkiksi hyödykkeiden futuurimarkkinoilla), ishares hyödyntää johdannaisia. Miltei kaikki markkinoilla olevista isharesin ETF -rahastoista* on fyysisesti replikoituja. Mitä swapit ovat? Swap on kahden osapuolen (joista toinen on yleensä sijoituspankki) välinen sopimus vaihtaa (swap) tulovirta toiseen. Swapit ovat yksilöllisesti räätälöityjä sopimuksia (joita kutsutaan myös myyjän ja ostajan välisiksi Over-The- Counter-sopimuksiksi) ja ne voivat perustua mihin tahansa osapuolten sopimiin ehtoihin. Korkotasoon ja valuuttoihin perustuvia swapeja on käytetty jo yli 30 vuotta. Nykyään niihin kuuluu alati kasvava valikoima instrumentteja, kuten inflaatio, luotto, osakemarkkinoiden tuotto ja hyödykkeet. Swapiin kuuluu yleensä kiinteän ja etukäteen tunnetun kassavirtavalikoiman vaihto muuttuvaan (vaihtuvaan) kassavirtavalikoimaan, joka riippuu muuttujan tulevasta kehityksestä, esimerkiksi tietyn osakemarkkinan tuloksesta. * BlackRockin Isossa-Britanniassa rekisteröidyistä rahastoista 100 % oli fyysisesti replikoivia BlackRock Investment Institute ETP Research, Bloomberg,

20 Lisätietoja swap-pohjaisista ETF -rahastoista on verkkosivustossamme osoitteessa ja ETP Due Diligence -oppaassamme. Alla oleva taulukko vertailee fyysisiä ja swap-pohjaisia ETF -rahastoja. Fyysiset Swap-pohjaiset ETF -rahastot (yksittäinen vastapuoli) Pörssilistautunut Kyllä Kyllä Kyllä Omistaa indeksin kohdearvopapereita Kyllä Ei Ei Swap-pohjaiset ETF -rahastot (useita vastapuolia) Swap-vastapuoliriski Ei Kyllä Kyllä, hajautettu useiden vastapuolten välille Palkkiot Alhaiset Alhaiset Alhaiset 18

21 Ota kokonaiskulut huomioon Kun ETF -rahaston kustannustehokkuutta arvioidaan, sijoittajien tulee pyrkiä tuntemaan omistuksen kokonaiskulut (Total Cost of Ownership, TCO). Tämä lähestymistapa huomioi eksplisiittiset ja implisiittiset veloitukset sekä muut tulolähteet, kuten ETF -rahaston saamat arvopaperilainauksen tuotot. Omistuksen kokonaiskulut saadaan laskemalla yhteen kaikki ETF -rahaston kulut ja vähentämällä kaikki samalla ajanjaksolla saadut tuotot. Ne ottavat huomioon sekä sisäiset että ulkoiset kulut (katso kuvaajaa alla). OMISTUKSEN KOKONAISKULUT: SISÄISET JA ULKOISET TEKIJÄT Sisäisiin tekijöihin kuuluvat sekä rahaston kulut että rahaston samana ajanjaksona saamat tuotot. Näihin sisäisiin tekijöihin kuuluvat kokonaiskulusuhde, uudelleenkohdistamiskulut ja kaikki saadut arvopaperilainauksen tuotot. Kokonaiskulusuhde kertoo ETF -omistuksen yhden vuoden omistamiseen liittyvät kokonaiskulut. Kokonaiskulusuhde sisältää kaikki rahastonhallintaan liittyvät vuosittaiset kulut. Ulkoiset tekijät ovat sijoittajan kuluja, jotka vähennetään ETF -osuuden osto- ja myyntihetkenä. Niihin lukeutuvat kaupankäynti- tai perustamis-/lunastamiskustannukset sekä välityspalkkiot ja verot. Kaupankäyntikulut näkyvät osto- ja myyntihinnan erona ostettaessa ETF -osuuksia jälkimarkkinoilta (pörssistä tai suoraan myyjältä). Kaikissa sijoituspäätöksissä omistuksen kokonaiskulun ymmärtäminen on yhtä tärkeätä kuin riskin ja tuotto-odotuksen tunteminen. SISÄISET TEKIJÄT Fyysisesti replikoivat rahastot Kokonaiskulusuhde (TER) Uudelleenkohdistamiskulut Arvopaperilainauksen tuotto Johdannaisia replikoivat rahastot Kokonaiskulusuhde (TER) Swap-spread Arvopaperilainauksen tuotto ULKOISET TEKIJÄT Kaupankäynnin hintaerot + = Perustamis- ja lunastamiskustannukset Välityspalkkiot Verot OMISTUKSEN KOKONAISKULUT 19

22 SISÄISET KULUT Kokonaiskulusuhde (TER) Kokonaiskulusuhteeseen sisältyvät kaikki ETF -rahaston operatiiviset ja hallinnointikustannukset, kuten vaaditun dokumentoinnin, lakiasioiden ja auditointien kustannukset sekä hallinnointi- ja lisensointipalkkiot. Kokonaiskulusuhde voi olla 0,05 prosentista yli 1 prosenttiin hallinnassa olevista varoista. Vertailuindeksin uudelleenkohdistus Indeksien tarjoajat, kuten FTSE, Standard & Poor s, MSCI ja Dow Jones uudelleenkohdistavat vertailuindeksinsä kuukausittain, vuosineljänneksittäin tai puolivuosittain. Nämä muutokset voivat kuvastaa indeksin tarjoajan arvopapereiden valintakriteerejä, yritysten toimia tai muita tapahtumia. Jos indeksi uudelleenkohdistetaan, ETF -hallinnoijan tulee välittömästi tehdä vastaavat muutokset salkkuunsa, mistä johtuvat arvopapereiden ostot ja myynnit aiheuttavat transaktiokustannuksia. Arvopaperilainaus Arvopapereiden lainaus on vakiintunut toiminto salkunhoitoalalla. Se on tapa, jolla rahastot saavat lisätuloja vähäisellä riskillä lainaamalla omaisuutta tietyksi ajaksi kolmansille osapuolille. Nämä kolmannet osapuolet maksavat palkkion arvopapereiden lainauksesta ja asettavat vakuuden, jonka arvo on lainoja suurempi. ETF -rahastojen ja monien indeksirahastojen hallinnoijat ansaitsevat lisätuloja arvopaperilainausmarkkinoilla ja siirtävät tuotot rahastoon. Arvopaperilainausteollisuus on erittäin suuri ja vakiintunut myyjien ja ostajien välinen (Over-The- Counter) markkina. Lainattavaksi tarjottujen arvopapereiden arvo on yli 15,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja päivittäin lainassa olevien arvopapereiden arvo on yli 1,9 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria 5. ishares ETF -rahastojen arvopaperilainauksen tuotonkeräysja riskienhallintatavat ovat kvantitatiivisia. Molemmissa on hyötyä taidoistamme, kokemuksestamme, kehittyneestä tekniikastamme, suuruusluokastamme ja asemastamme yhtenä maailman suurimmista varainhoitajista. ishares hallitsee riskejä aktiivisesti: Valitsemalla hyvin pääomitettuja lainaajia. ishares ETF -rahastot hyötyvät johtavasta arvopaperilainausohjelmasta, joka perustuu vahvaan riskienhallintamalliin. Ottamalla aina lainaa suuremman vakuuden. Vastaanottamalla vakuuden aina ennen lainan antamista. Määrittämällä lainojen ja vakuuksien arvon päivittäin markkinoiden mukaisesti. Sijoittamalla omiin järjestelmiin, joiden ansiosta käsittely on suoraviivaista ja laina- ja vakuustransaktiot automaattisia. Osoittamalla laki- ja veroasiain ammattilaisia tukemaan kaikkia lainausohjelman osia. Suojautumalla lainaajan maksuhäiriöistä johtuvia tappioita vastaan 6. 5 Lähde: Markit joulukuu BlackRockin suojautuminen takaa tällä hetkellä lainaajien velvoitteiden täyttymisen lainaussopimuksessa. Suojautuminen ei kata käteisvakuuden uudelleensijoittamiseen liittyviä riskejä. Suojautumisjärjestelyä voidaan muuttaa (tietyissä tapauksissa ilmoittamatta). 20

23 ULKOISET KULUT Kaupankäyntikulut ostamisen ja myymisen kulut ETF -rahaston kaupankäyntikulut näkyvät yleensä osto- ja myyntihinnan erona. Nämä erot ovat yleensä pienemmät suuremmissa rahastoissa, joihin kuuluu paljon hallittavaa omaisuutta, ja rahastoissa, joissa on suuret päivittäiset kaupankäynnin määrät.erot ovat myös sitä pienemmät, mitä likvidimpiä indeksiin kuuluvat arvopaperit ovat. Koska ETF -rahastojen osuuksia ostetaan ja myydään kuin osakkeita kaupankäyntifoorumeiden ja välittäjien kautta, kaupoista maksetaan välityspalkkio. Molempien kustannusten (osto-/myyntihintojen erot ja välityspalkkiot) merkitys nousee sitä mukaa, mitä lyhyemmäksi sijoittajan sijoitusaika muuttuu. Sisäisten kulujen vaikutusta voidaan arvioida ETF -rahaston 12 kuukauden tuottoeron perusteella. Alla oleva esimerkki havainnollistaa implisiittisten kustannusten ja lisätulonlähteiden vaikutusta ETF -rahastojen yleiseen kulurakenteeseen. Vaikutus näkyy selvimmin verrattaessa ETF -rahaston tuottoeroa (12 kk) ja indeksin arvokehitystä. Ensisilmäyksellä ETF 2 vaikuttaa edullisemmalta vaihtoehdolta, koska sen kokonaiskulusuhde on 0,15 % ja ETF 1:n 0,25 %. Molempien ETF -rahastojen kokonaiskulut ovat kuitenkin samat, kun verrataan kuluja ja lisätuottoja (rahastojen tuottoeron perusteella) ja huomioidaan kaupankäyntikulut. Valistuneiden sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tulisi katsoa kokonaisuutta ja ottaa huomioon omistamisen kokonaiskulut, johon kuuluu muitakin kuluja kuin kokonaiskulusuhde ja jossa otetaan huomioon myös lisätuoton hankkimismahdollisuudet. Lisätietoja arvopaperilainauksesta saat käymällä verkkosivustossamme ja tutustumalla siellä arvopaperilainaus-osioon. Tuottoero, 12 kk Kaupankäyntikulut Kokonaiskulut (TCO) 7 ETF 1 (TER 0,25 %) -0,10 % 0,04 % 0,14 % ETF 2 (TER 0,15 %) -0,15 % 0,07 % 0,22 % Lähde: BlackRock. 7 Positiivinen kokonaiskulu tarkoittaa kuluja. 21

24 Arvioi tarjoaja Kokemuksella on merkitystä. ETF -tarjoajien koko, laajuus, ammattitaito ja sitoutumisen aste voivat vaihdella huomattavasti. Nämä erot voivat vaikuttaa tulokseen monin tavoin. Sijoitusneuvojien tulisi arvioida ETF -tarjoajan osalta seuraavia asioita: Toiminnan laajuuden vaikutus kulujen minimointiin ja markkinavaikutusten hallintaan. Aiemmat tulokset indeksisalkkujen hoidossa sekä seurantavirheen ja kaupankäyntikustannusten minimoinnissa. Indeksin muodostamisen ja metodologian tuntemus. Sitoutuminen tuen ja resurssien tarjoamiseen sijoittajille, välittäjille ja markkinaosapuolille. Sitoutuminen tuotekehitykseen. ishares on hallinnassa olevilla varoilla mitattuna maailman suurin ETF -rahastojen tarjoaja 8. Tarjoajilla tulee olla laaja kokemus indeksisijoitusten hallinnoinnista, näyttöjä salkunhoidon osaamisesta ja myös tutkimustyöhön keskittyneitä tiimejä. 8 Rahaston tiedot sellaisina, kuin ne olivat Lähde: BlackRock Investment Institute - ETP Research, Bloomberg. 22

25 Miksi valita ETF? 23

26 Miksi valita ETF? MIKSI ETF -RAHASTO? ETF -rahastot tarjoavat läpinäkyvän, edullisen ja likvidin tavan päästä eri markkinoille ja sijoittaa moniin eri omaisuusluokkiin. ETF -rahastot ovat sijoitusrahastoja, joilla käydään kauppaa pörsseissä ja jotka jäljittelevät indeksejä eri omaisuusluokista sekä eri markkinoilta ja toimialoilta. Rahastoelementti merkitsee, että ETF on avoin yhteissijoitusväline, joka kerää rahaa sijoitettavaksi jäljiteltävään indeksiin kuuluviin arvopapereihin. Pörssikauppaelementti taas merkitsee sitä, että ETF -osuuksia voidaan ostaa ja myydä yhtä helposti ja tehokkaasti kuin mitä tahansa suuren yrityksen osaketta osakemarkkinoilla. Suurimmalle osalle tärkeimmistä indekseistä on saatavana ishares ETF -rahasto, jonka avulla sijoittaminen on yksinkertaista, tarkkaa ja kustannustehokasta. ETF -rahastot ovat kelvollisia käytettäväksi ISA-, SIPP- ja ulkomaan joukkovelkakirjaratkaisuissa. MIKSI ISHARES? ishares on edelläkävijänä tuonut ETF -rahastot kaikenlaisten sijoittajien ulottuville. isharesilla on yli 720 pörssilistattua ETF -rahastoa maailmanlaajuisesti ja yli 38 prosentin 9 markkinaosuus. Se on suositellut ETF -rahastoja hyvänä sijoitustapana viimeisen 15 vuoden ajan. Isossa-Britanniassa isharesilla on yli 140 rahastoa listattuna Lontoon pörssissä ja se hallitsee jatkuvasti kymmenen eniten vaihdetun osakeja korkorahaston luetteloa 9. ishares on sitoutunut tarjoamaan sijoitusneuvojille ensiluokkaista ETF -rahastoihin liittyvää palvelua ja koulutusta. MIKSI INDEKSIRAHASTO? Indeksirahasto on suunniteltu jäljittelemään markkinoita, minkä vuoksi sitä ei hallita aktiivisesti ja sen kulut ovat yleensä alhaisemmat. Indeksointi tarjoaa ylivertaisen hajautuksen ja edullisemman pääsyn markkinoille, minkä ansiosta se voi auttaa jatkuvassa kulujen ja riskien hallinnassa. MIKSI YHDISTÄÄ INDEKSI- JA AKTIIVISET RAHASTOT? Aktiivisesti hoidetut rahastot tarjoavat mahdollisuuden vertailuindeksiä suurempaan tuottoon, mutta eivät takaa sitä. Vaikka jotkin niistä antavat vertailuindeksiänsä paremman tuoton, johdonmukaista pitkäaikaistuottoa voi olla vaikeata löytää. Indeksointi sijoitusstrategian ytimessä takaa markkinoiden mukaisen tuoton ja antaa enemmän aikaa valita parhaat aktiiviset salkunhoitajat, jotka voivat antaa markkinoita paremman tuoton. Aktiivisten ja indeksirahastojen yhdistäminen tarjoaa ihanteellisen ratkaisun, joka yhdistää mahdollisimman suuren tuoton riskien ja kustannusten hallintaan. CASE-TUTKIMUS: AKTIIVISTEN JA INDEKSISIJOITUSTEN YHDISTÄMINEN Indeksi- ja aktiivisten sijoitusten yhdistelyllä on selkeä tavoite:tarjota sijoittajille mahdollisuus vertailuindeksiä parempaan tuottoon aktiivisesti hallituilla sijoituksilla, mutta samalla indeksisijoitusten kautta luoda mahdollisuus hallita riskiä sekä vero- ja kustannusvaikutuksia entistä paremmin. Valinta indeksisijoitusten ja aktiivisen hallinnan välillä ei tapahdu vain tulosten perusteella, vaan siihen vaikuttaa myös sijoittajan riskinottokyky. Indeksirahastot on suunniteltu jäljittelemään indeksiä ja ne voivat tarjota mahdollisuuden jäljitellä varojen allokointimallia tarkasti. Aktiivisiin rahastoihin kuuluu varojen allokointiin liittyvä riski jo sen 9 Lähde: BlackRock,

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! ETF-webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle ETF-sijoittamisen ja säästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit mitä ETF:t ovat ja kuinka niillä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Aasiassa kurssikehitys oli elokuussa hyvin epäyhtenäistä, kun Kaakkois-Aasian maiden pörssit jatkoivat kiihtyvällä vauhdilla laskujaan, eikä kyseisten maiden heikkenevät valuutat auttaneet tilannetta.

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Henkilösijoittajan opas

Henkilösijoittajan opas Henkilösijoittajan opas Joutsen Rahoitus Tervetuloa sijoittamaan suomalaisiin yrityslainoihin Olemme tehneet yrityslainoihin sijoittamisesta niin helppoa kuin se turvallisuudesta tinkimättä on mahdollista.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot