Vuosikertomus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto"

Transkriptio

1 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

2 isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu- ja ympäristötieto Asukasviestintä on tärkeä osa HSY:n toimintaa Ympäristövastuullinen HSY Henkilöstö ja talous Kuntayhtymän hallinto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

3 3 Visio HSY:n visio vuoteen 2015 on ympäristövastuullinen metropoli. Strategiset näkökulmat ja päämäärät vuoteen 2015 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Asiakasvaikuttavuus Edistää sähköisiä palveluja ja yhden luukun periaatetta. Talouden hallinta Saavuttaa talouden tasapaino pitkäjänteisellä taksapolitiikalla ja elinkaariajatteluun perustuvalla toiminnalla. Prosessit ja rakenteet Vahvistaa synergisiä prosesseja ja aikaansaada tehokkuushyötyjä. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva.

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Helsingin seudun ympäristöpalveluilla on nyt takana neljä tapahtumarikasta vuotta. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan vesilaitosten, YTV:n jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon sekä Helsingin kaupungilta meille vuosi sitten siirtyneen Ilmastoinfon toimintojen yhdistäminen ja uuden organisaation yhteisten toimintatapojen muotoutuminen on vienyt aikaa. Lopputulokseen voimme kuitenkin olla tyytyväisiä. Jätehuollon, vesihuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon toimialat palvelevat asiakkaitamme asiantuntevasti ja luotettavasti. Haluamme varmistaa, että HSY pystyy jatkossakin kilpailemaan alansa parhaista työntekijöistä. Työhönsä tyytyväinen henkilöstö jaksaa paremmin kiireisessä työrytmissämme. Vain niin pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Vuonna 2013 pääosa organisaation sisäisistä muutoksista ja uudistuksista liittyi henkilöstöhallinnon, viestinnän ja neuvonnan tehtäviin. Henkilöstöhallinnossa työstettiin uutta henkilöstötietojärjestelmää, joka sisältää jokaisen työntekijän kaikki työsuhdetta koskevat tiedot. Järjestelmä otetaan käyttöön kesäkuussa Viestinnässä iso panostus tehtiin uusien intranetsivujen kanssa. Hessuksi ristitty HSY Intranet voitti Suomen Paras Intranet kilpailun, mistä olemme erittäin ylpeitä. Viestintä ja neuvonta yhdistettiin yhdeksi yksiköksi vuoden 2014 alusta. Tätä muutosta suunnitellessa otettiin erityisesti huomioon se, miten nämä ennen erilliset yksiköt yhdistämällä lisäämme päätyönään asiakasviestintää tekevien yhteistyötä ja miten voimme samalla lisätä asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Uskon, että nyt pystymme yhä paremmin antamaan asiakkaillemme ajankohtaista tietoa palveluistamme ja varmistamme, että toteuttamamme neuvontakampanjat saavat mahdollisimman paljon huomioarvoa. Toimintaympäristömme muutokset ja alallamme tapahtuva nopea tekninen kehitys haastavat myös meidät kehittämään toimintaamme. HSY on Suomen vahvin ympäristöalan toimija ja sellaisena haluamme pysyä. Uusi vesihuoltolaki velvoittaa HSY:tä kartoittamaan toimintaansa liittyvät riskit ja varautumaan häiriötilanteisiin. Taloudenpito ja maksujen käyttö korjausinvestointeihin

5 5 saatetaan nykyistä läpinäkyvämmäksi. Esityksessä täsmennetään myös kunnan tehtäviä taajamien hulevesien hallinnassa. HSY:n kannalta uudistetut säädökset edellyttävät muutoksia sopimus- ja toimitusehtoihin, joita valmistellaan yhteistyössä vesilaitosyhdistyksen kanssa. Vuonna 2012 voimaan astuneen jätelain mukanaan tuomista muutoksista monet on meidän osaltamme jo toteutettu. Jätteenkäsittelykeskuksessa on valmisteltu jätteen energiahyödyntämisen alkamiseen ja biojätteen käsittelykapasiteetin lisäämiseen tähtääviä rakennushankkeita. HSY on myös käynnistänyt seudullisen materiaalitehokkuuden parantamiseen liittyvän teollisuuspuisto-hankkeen. Jätteenkäsittelytoimintoja tukeva tutkimustoiminta on painottunut Vantaan jätevoimalan käyttöönottoon liittyvien toimintojen tutkimiseen, kaatopaikkamonitorointia on jatkettu ja uusiutuvien energiaratkaisujen hyödyntämistä on selvitetty. HSY on aloittanut lasin ja metallin erilliskeräyksen kaikilla vähintään 20 asunnon kiinteistöillä. Kartonginkeräys vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä aloitetaan vuonna Kierrätysmahdollisuuksia on parannettu myös kierrätyspisteitä lisäämällä. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella on nyt yhteensä 127 kierrätyspistettä. Sortti-asemaverkosto laajenee Vantaalle Ruskeasannan Sortti-aseman valmistuessa vuonna Muutoksia toimintaan on odotettavissa myös metropolihallintoon liittyvien päätösten myötä. Huhtikuun alussa valmistunut väliraportti sisälsi kaksi eri malliehdotusta, joista kummallakin on vaikutusta toimintaamme. Tehtävämme on nyt ennakoida tulevia muutoksia ja olla valmiita toimimaan päätösten pohjalta, kun ne tulevat voimaan. Muuttui toiminta ja organisaatio miten tahansa, yksi asia on pysyvää. Me teemme työtä puhtaamman pääkaupunkiseudun hyväksi. Raimo Inkinen Toimitusjohtaja Kuva: HSY / Hannu Bask

6 6 Kuva: HSY / Hannu Bask

7 7 Puhtaasti parempaa arkea Lue lisää HSY tuottaa vesi- ja jätehuoltopalveluja sekä toiminta-alueensa asukkaille että yrityksille. Lisäksi tuotamme talousvettä ja puhdistamme jätevettä myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille ja hoidamme jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoa tuotimme pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle Helsingin seudun 14 kunnan alueelle. >> Tietoa HSY:stä >> Vesihuolto >> Jätehuolto Pääkaupunkiseudun asukasmäärä jatkaa kasvamistaan. Vuonna 2013 Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan asukasluku kasvoi asukkaalla. Jäsenkuntien alueella asui vuoden lopussa yhteensä asukasta. Asukasmäärän kasvu kasvattaa sekä vesi- että jätehuollon toimintavolyymejä ja investointeja, yhä enemmän on tarvetta myös seututiedolle ja monipuoliselle ilmasto-osaamiselle. HSY:llä on tärkeä rooli ympäristövastuullisen metropolin rakentamisessa. Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi >> Seutu- ja ympäristötieto HSY:n julkaisut Facebook Twitter

8 8 Vesihuolto Tuotetun talousveden ja käsiteltävän jäteveden määrät laskivat Vuonna 2013 talousvettä tuotettiin Vanhankaupungin, Pitkäkosken ja Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksilla yhteensä 90,1 milj. m 3, joka oli 2,0 prosenttia vähemmän vuoteen 2012 verrattuna. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista ja se täytti sekä viranomaisten laatuvaatimukset ja -suositukset että HSY:n omat laatutavoitteet. Laskutetun veden määrä oli 72,3 milj. m 3, josta myynti HSY:n toiminta-alueelle oli 71,2 milj. m 3 ja alueen ulkopuolelle 1,1 milj. m 3. Laskutettu veden- Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi myynti kasvoi 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Laskutetut vesimäärät eivät ole suoraan suhteessa tuotetun veden määrään johtuen vesimittareiden luennan viiveistä ja laskutuksen rytmeistä. Käsiteltäväksi tulevan jäteveden määrät koostuvat vedenkäytöstä syntyvästä jätevedestä sekä vuotovedestä ja sekaviemärialueen hulevesistä. Vuotovesien määrä riippuu voimakkaasti sademääristä. Vuonna 2013 Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 131,4 milj. m 3. Tämä oli 13,7 prosenttia vähemmän vuoteen 2012 verrattuna, jolloin runsaat sateet ja runsaslumisen talven sulamiskausi kasvattivat jätevesien määrää tavanomaista enemmän. Käsiteltävistä jätevesistä 118,0 milj. m 3 oli HSY:n toiminta-alueelta, 13,6 milj. m 3 alueen ulkopuolelta. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksut HSY:n toiminta-alueelta jäivät 3,5 miljoonaa pienemmiksi vedenmyynnin volyymin jäätyä 0,8 prosenttia talousarvion laskennassa käytettyä määrää alhaisemmaksi. Tämä heijastui myös jätevesituottoihin. Käyttö- ja perusmaksut HSY:n alueen ulkopuolelta kuitenkin toteutuivat 2,0 miljoonaa talousarviota suurempina. HSY:n sisäiset jätevesituotot jäivät 1,0 miljoonaa pienemmiksi osittain sen takia, että Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta johdettiin ennakoitua vähemmän jätevettä puhdistettavaksi. Vesihuollon liittymismaksut jäivät 0,9 miljoonaa talousarviosta uudisrakentamisen ja liittyjien määrän vähennyttyä odotettua enemmän. Tämä näkyy myös tonttijohto- ja liitostyölaskutuksessa, jotka toteutuivat 0,5 miljoonaa talousarviota pienempinä. Johtosiirtotöitä tehtiin vuoden aikana huomattavasti vähemmän kuin mihin oli talousarviossa varauduttu. Tämä vähensi vesihuollon muita myyntituottoja 1,4 miljoonalla eurolla, mutta vähensi vastaavasti myös toimintakuluja. Puhdistuksen sivutuotteena syntyy omassa energiantuotannossa hyödynnettävää biokaasua Biokaasun tuotantotaso säilyi vakaana. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla kaasusta tuotettiin ennätyksellisen paljon sähköä, ja sähköntuotannon omavaraisuusaste nousi 69 prosenttiin. Sähkön tuotannon tehostuminen on seurausta vuosien investoinneista. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla tuotettu kaasu siirtyi Gasumin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti liikennepolttoainekäyttöön. Toisena sivutuotteena syntyvä liete jatkojalostetaan mullaksi ja maanparannusaineeksi. Lietteen jatkojalostus sujui suunnitellusti ja multatuotteilla oli hyvä kysyntä. Multaa ja maanparannuskompostia myytiin yhteensä noin m 3, joka oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Vesihuoltoverkostoa laajennettiin ja sen kuntoa ylläpidettiin Vuoden aikana HSY rakensi uutta vesihuoltoverkostoa 105 kilometriä ja saneerasi vanhaa 31 kilometriä. Äkillisiä vesijohtojen putkirikkoja korjattiin 267 ja viemäritukoksia 95 kappaletta. Kulutuskeskeytysaika oli noin 7,5 minuuttia/asukas. Vuoden 2013 toteutuneista verkostosaneeraushankkeista merkittävin oli Helsingin Tapaninkyläs-

9 9 sä Santerlantien suurikokoisen kokoojaviemärin sujutus. Alueellisessa verkostosaneeraushankkeista merkittävin oli Helsingin Munkkiniemi, jossa vesijohtoja saneerattiin sementtilaastivuorauksella 3 kilometriä ja johtolinjoja yhteensä 1,5 kilometriä. Länsi-Espoon runkovesijohtohanke on pääosin edennyt aikataulun mukaisesti. Leppävaaran alittavan 1,5 kilometrin pituisen vesihuoltotunnelin rakentaminen käynnistyi. Tunnelin louhinta on viivästynyt ennakoitua heikkolaatuisemman kallion vuoksi, mutta rakennustöiden ennakoidaan valmistuvan urakkasopimuksen mukaisesti. Maaasenteista runkojohtolinjaa oli vuodenvaihteeseen mennessä rakennettu yhteensä 4,4 kilometriä. Verkostoylivuotoja vähentävän Merikannontien viemäritunnelin rakennustyöt valmistuivat ja tunneli otettiin käyttöön. Lisäksi Helsingin ydinkeskustan ja Keski-Pasilan viemäröintiä turvaavan Mäntymäki-Vallila viemäritunnelin rakennustyöt käynnistyivät. Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen korkeapainepumppaamon peruskorjausurakka valmistui. Pitkäkosken alavesisäiliön rakennustyöt jatkuivat ja allasrakenteet valmistuivat. Myös siirtoputkilinjat saatiin pääosin valmiiksi ja vesitiiviyskokeet käynnistyivät. Alavesisäiliö saadaan vaiheittain käyttöön kevään 2014 aikana. Viikinmäen puhdistuskapasiteetin kasvattamiseen liittyvän 9. linjan käyttöönottohanke käynnistyi vuoden 2013 alussa ja rakennustekniset työt saatiin pääosin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Hanke valmistuu kesällä Blominmäen jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelu ja kalliorakennussuunnittelu käynnistettiin. Ympäristölupaa varten laadittiin useita laajoja selvityksiä mm. alueen pohjavesistä ja puhdistamon ympäristölupahakemus jätettiin vuoden lopussa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Blominmäen asemakaavaehdotus käsiteltiin Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa, joka puolsi sen hyväksymistä. Osayleiskaavasta Helsingin hallintooikeuteen tehdyt valitukset olivat vuoden lopussa edelleen ratkaisematta. Kuva: HSY / Kai Widell Vesihuollossa investoitiin laitoksiin Vesihuollon investointeja jatkettiin investointiohjelman mukaisesti. Keskeisiä uudisrakennuskohteita olivat Helsingissä Myllypuron voimalaitosalue, Jätkäsaari, Honkasuo, Kalasatama, Viilarintie, Munkkiniemenranta ja Koirasaarentie, Espoossa Lillhemtintie, Suviniityntie, Saunalahdenkatu, Mestarinkatu, Maakauppiaantie, Espoonlahden keskus, Bassenkylä ja Rykmentinmäki, Kauniaisissa Alppikuja ja Sansinpelto sekä Vantaalla Kaivoksela, Nikinmäki ja Kivistö runkolinjoineen. Kuva: HSY / Tero Pajukallio

10 10 Jätehuolto Kuljetettujen jätteiden määrä kasvoi Jätehuollon noin asiakaskiinteistöllä tehtiin yhteensä noin 7,1 miljoonaa jäteastiatyhjennystä ja jätteitä kuljetettiin yhteensä tonnia. Tämä on 0,7 prosenttia enemmän kuin vuonna Kuljetettujen jätteiden määrän kasvu selittyy osin seudun asukasmäärien kasvulla, osin uuden tarkemman laskentamenetelmän käyttöönotolla. Kuljetetuista jätteistä tonnia oli sekajätettä, tonnia biojätettä ja tonnia muuta jätettä. Vuoteen 2012 verrattuna sekajätteen määrä pysyi samalla tasolla, biojätteen Kuva: HSY / Hannu Bask määrä kasvoi tonnia ja muun jätteen määrä 627 tonnia. Vuoden aikana kilpailutettiin seitsemän jätteenkuljetuksen urakka-aluetta. Kilpailutuksen myötä kuljetusurakoiden hinnat laskivat kilpailutetuilla alueilla Espoossa 15,7 prosenttia ja Helsingissä 10,2 prosenttia. HSY käynnisti kiinteistökohtaisen lasin ja metallin keräyksen marraskuussa Keräysastiat jaettiin asiakaskiinteistölle. Uuden jätehuoltomääräyksen mukaan vuoden 2014 alusta alkaen kaikki vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöt ovat velvollisia liittymään lasin ja metallin keräykseen. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa valmistauduttiin vuonna 2014 käyttöönotettavan Vantaan Energian jätevoimalan aiheuttamiin merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin. Alueelle valmistuivat tuhkan ja kuonan käsittelyalueet, lisäksi valmisteltiin niiden käsittelyyn liittyvät hankintasopimukset. Sekajätteen paalaus aloitettiin keväällä ja vuoden aikana paalattiin yhteensä tonnia energiahyödynnettävää sekajätettä. Jätteenkäsittelykeskuksessa käsiteltäväksi vastaanotettujen jätteiden määrä pieneni Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa käsiteltäväksi vastaanotettujen jätteiden ja maa-ainesten yhteismäärä pieneni edellisvuoteen verrattuna. Jätteitä ja maa-aineksia vastaanotettiin yhteensä tonnia, joka on 7,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna Vastaanotetuista jätteistä tonnia oli sekajätettä, tonnia biojätettä, tonnia hyödynnettävää rakennusjätettä ja tonnia maa-aineksia. Vastaanotetusta seka- ja biojätteen määrästä noin 82 prosenttia kerättiin HSY:n kilpailuttaman jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilta asiakaskiinteistöiltä. Vuoden 2013 aikana jätteenkäsittelyssä investoitiin erityisesti biojätteen käsittely kapasiteetin lisäämiseen. Kapasiteetin lisäämisellä valmistaudutaan käsittelemään biojäte sekä mädättämällä että kompostoimalla. Investoinnit mahdollistavat biojätteestä saatavan uusiutuvan energian hyödyntämisen sekä käsittelylaitosten käytettävyyden parantamisen. Mädätykseen siirtymiseen valmistaudutaan nykyisen kompostointilaitoksen saneerauksella siten, että se soveltuu uuden mädätyslaitoksen valmistuttua mädätteen mahdollisimman haitattomaan kompostointiin. Mädätyslaitoksen urakoitsija valittiin syyskuussa ja sopimuksen mukaiset rakennustyöt käynnistettiin loppuvuodesta. Laitos otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2015 alussa. Ämmässuolla käynnistettiin myös alueen pitkäaikaiseen kehittämiseen tähtäävä ekoteollisuuspuistohanke, jonka tavoitteena on löytää alan yksityisten toimijoiden kanssa parhaat edellytyk-

11 11 set alueen kehittämiselle. Ensimmäinen yritystyöpaja hankkeen tiimoilta järjestettiin syksyllä Työpaja järjestettiin yhteisyössä SITRA:n kanssa, ja siihen osallistui noin 30 yritystä. Sortti-asemien asiakasmäärät kasvoivat Kivikon, Konalan ja Ämmässuon Sortti-asemilla sekä Munkinmäen jäteasemalla kävi vuoden aikana yhteensä asiakasta. Asiakasmäärät kasvoivat edellisvuodesta 4,7 prosenttia. Käynneistä 46,7 prosenttia oli Kivikossa, 34,4 prosenttia Konalassa, 12,4 prosenttia Ämmässuolla ja 6,5 prosenttia Munkinmäessä. Maksavien asiakkaiden osuus oli yhteensä 69 prosenttia ja ilmaisasiakkaiden osuus 31 prosenttia. Asiakasmäärien kasvusta johtuen Sortti-asemat olivat erityisesti keväällä ajoittain ruuhkautuneita. Ruuhkaisuus helpottaa tulevaisuudessa varsin kin Kivikossa, kun Vantaan Ruskeasantaan rakennettava Sortti-asema valmistuu. Ruskeasannan Sortti-aseman tontin pohjan vahvistamiseksi rakennettu painopenger valmistui keväällä. Seurantamittausten mukaan tontin maaperä on odotettua heikompaa, joten painopenkereen vaikutusaikaa on pidennetty. Varsinaisiin rakennustöihin päästäneen keväällä 2014, jolloin asema valmistuu vuonna Myös Kirkkonummen uuden Sortti-aseman hankesuunnittelu käynnistettiin loppuvuodesta. Kierrätyspisteverkoston uudistamista jat kettiin. Vuonna 2013 rakennettiin ja uudistettiin kahdeksan alueellista kierrätyspistettä. Kierrätyspisteitä on nyt rakennettu yhteensä 127 kappaletta. Aluepalvelut-yksikkö, joka vastaa mm. Sorttiasematoiminnoista ja alueellisista kierrätyspisteistä, vastaanotti erilliskerättyä jätettä tonnia, joka on 4,0 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Huhti-toukokuussa HSY:n kiertävät keräysautot keräsivät koteihin kertyneitä vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita sekä metalliromua pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella lähes 300 pysähdyspaikalla. Yhteensä kiertävillä keräysautoilla kerättiin jätettä noin 420 tonnia (sisältyy erilliskerättyyn jätemäärään), josta yli puolet oli sähkölaiteromua. Jätteen kuljetusmaksut toteutuivat talousarvion mukaisina. Jätteenkäsittelymaksut jäivät kokonaisuutena 0,4 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Erityisesti sekajätteen määrät jäivät merkittävästi talousarviossa ennakoitua vähäisemmiksi elinkeinoelämän jätteiden ohjautuessa ulkopuolisille käsittelylaitoksille. Biojätteen määrät kasvoivat tilapäisesti, mikä osin kompensoi eroa. Vuoden 2013 aikana HSY on osallistunut useiden jätelain nojalla annettujen säännösten valmisteluun, kuten ympäristöministeriön valmistelemaan pakkausjäteasetukseen sekä jätelain muutoksen valmisteluun. HSY on pakkausasetusta koskevassa lausunnossaan suhtautunut kriittisesti asetusluonnokseen, joka jättää pakkausjätteiden jätehuollon vastuunjaon epäselväksi. Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

12 12 Seutu- ja ympäristötieto Ilmanlaatutietoa reaaliaikaisesti HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua 11 mittausasemalla. Seurantaa tehdään seitsemän kiinteän mittauspisteen lisäksi siirrettävillä asemilla erityyppisissä kaupunkiympäristöissä. Lisäksi HSY huolehti ilmanlaadun seurannasta muualla Uudellamaalla, jossa ilmanlaatua mitattiin kahdella mittausasemalla. Mittausasemilla seurattiin tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien sekä eräiden raskasmetallien pitoisuuksia. Laskelmien ja mittausten tueksi Pasilassa ylläpidettiin omaa säähavaintoasemaa. Ilmanlaatutietoja voi seurata reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Lisäksi ilmanlaadusta tiedotetaan arkipäivisin eri medioissa ja Twitterissä sekä huonosta ilmanlaadusta hälyttävän tekstiviestipalvelun kautta. Kaupunkisuunnittelussa on tarpeen arvioida ilmanlaatua hyvin erilaisissa suunnitteluvaiheissa ja -kohteissa. Laadimme mallin siitä, miten ilmanlaatu tulisi huomioida ja järjestimme useita sidosryhmille suunnattuja koulutus- ja työpajatilaisuuksia. Asiantuntijatyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi Työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi teemme yhdessä Kuva: HSY / Hannu Bask HSY:n jäsenkuntien kanssa. Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaan on koottu seudullisia lähtökohtia ja linjauksia sekä lyhyemmän aikavälin ( ) toimenpidelinjauksia, joiden avulla pääkaupunkiseudun kaupungit, kuntayhtymät ja muut seudulliset toimijat voivat varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. HSY seuraa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n toteutumista laskemalla ja raportoimalla seudun kasvihuonekaasupäästöt, kokoamalla hillintää kuvaavat indikaattorit sekä julkaisemalla vuosittain Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsauksen, jossa tuodaan esiin esimerkkejä seudulla tehdystä ilmastotyöstä. Lisäksi HSY järjestää vuosittain ilmastoseminaarin, joka tavoittaa sidosryhmät ja yhteistyötahot kattavasti. Vuonna 2013 Ilmastoinfo siirtyi Helsingin kaupungilta osaksi HSY:n toimintaa. Ilmastoinfo toteutti toimintasuunnitelman mukaiset hankkeet kaupunkilaisten ja organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Ilmastoinfo jatkoi myös Ekokompassi-palvelun levittämistä. Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen.

13 13 Paikkatiedot palvelevat seudun kehityksen seurantaa Seudullisen paikkatietopalvelun tietopohjana toimivaa Seudullista perusrekisteriä ylläpidettiin suunnitellusti. HSY julkaisi keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävän SeutuCD 13- aineistokokoelman ja jatkoi tietojen avaamista kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. HSY:n paikkatietoseminaari järjestettiin maalis- kuussa. Lisäksi HSY:n toimialojen, HSL:n ja muiden sidosryhmien asiantuntijoille järjestettiin koulutustilaisuuksia ja työpajoja, joissa koulutettiin seudullisen perusrekisterin käyttäjiä ja esiteltiin HSY:n tietotuotteita. Lisäksi HSY koordinoi kaupunkien kanssa yhteisen seudullisen ortoilmakuvan yhteishankinnan, ja yritys- ja toimipaikkatiedoista koottiin laaja Helsingin seudun yritysraportti. HSY vastaa maankäytön asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantaraporttien kokoamisesta ja seurantatiedon tuottamisesta yhteistyössä Uudenmaan liiton, HSL:n, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. HSY kokosi laajan seurantaraportin keväällä ja katsauksen syksyllä. Seuranta pohjautuu aiesopimussihteeristön hyväksymään seurantasuunnitelmaan. Lisäksi tuotettiin toimintaympäristötietoa aiesopimukseen sisältyvää seudun yhteistä maankäyttösuunnitelmaa varten. QR-lukijan voit ladata puhelimesi omasta sovelluskaupasta Du kan ladda ned QR-läsaren i den app-butik som din telefon använder tuottaa ilmanlaatutiedon producerar data om luftkvaliteten Kuva: HSY / Kai Widell

14 14 Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

15 15 Asukasviestintä on tärkeä osa HSY:n toimintaa Lue lisää Jäte- ja vesihuollon asiakkaiden ja seutupalveluja hyödyntävien asiantuntijoiden lisäksi tärkeitä asiakkaitamme ovat niin pääkaupunkiseudun päättäjät, taloyhtiöiden isännöitsijät kuin alakoulujen oppilaatkin. Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Meitä voi tavata myös messuilla ja muissa tapahtumissa. Kaikki tärkeä tieto löytyy myös HSY:n verkkosivuilta. Vaikuttavuutta hankkeilla ja kampanjoinnilla Toiminta-alueelle tarjottujen vesi- ja jätehuollon sekä seututiedon palvelujen lisäksi teemme neuvontatyötä muun muassa jätteiden määrän vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. HSY toteuttaa ja on mukana lukuisissa hankkeissa ja kampanjoissa, jotka tukevat strategisia pyrkimyksiämme. Tässä muutama esimerkki vuodelta Kummikouluohjelma tukee peruskoulujen työtä jätteen vähentämisessä ja kierrätyksessä. Vuosittain mukaan valitaan vähintään kahdeksan kummikoulua Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueelta. Vuonna 2013 ohjelmaan valittiin mukaan yhdeksän uutta koulua. annajotainmuuta.fi -kampanjassa halutaan tarjota vaihtoehtoja perinteisille tavaralahjoille. Kampanjaa on laajennettu joulukaudesta kattamaan juhlasesonkeja ympäri vuoden. Isänpäivän alla teemana oli Tavaraa paremmat lahjaideat. Lasin ja metallin kiinteistökohtaisen keräyksen neuvontaa pilotoitiin keväällä Itä-Helsingissä ja Itä- Vantaalla. Tätä varten tuotimme uutta neuvontamateriaalia. Toukokuussa pilottialueen ostoskeskuksissa kiertänyt Kiitos kun lajittelet -tapahtumapiha tavoitti kaikkiaan asukasta. Syksyllä keräys laajeni koko pääkaupunkiseudulle. Ruoka, joka päätyy syömättömänä keittiöstä tai lautaselta jäteastiaan on rahan ja luonnonvarojen tuhlausta. Ruokaa rippeistä -kampanjassa järjestettiin 55 ruokahävikin vähentämiseen kannustavaa luentoa ja riperuokaneuvojakonseptia kokeiltiin hypermarketeissa. Kampanjamainokset näkyivät liikennevälineissä, sanomalehdissä ja Facebookissa, teema oli esillä myös annajotainmuuta.fi Ekokompassi Fiksu vähentää jätettä Jätehuollon keräysautot Kompostointineuvonta Pyttyetiketti Kummikoulut Materiaalitehokas jätehuolto Petra-jätevertailu

16 16 Kuva: HSY / Hannu Bask

17 17 viidessä eri tapahtumassa. Lisäksi teimme ammattikeittiöitä varten toimintamallin ja työkalut ruokahävikin seurantaan ja vähentämiseen. EAKR-rahoitteisen Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeen aikana etsittiin ratkaisuja jätteen määrän vähentämiseksi, hyötykäytön tehostamiseksi sekä ympäristötietouden lisäämiseksi. Tuotimme uusia toimintamalleja ja neuvonnan aineistoja sekä oppilaitoksille, isännöitsijöille, julkishallinnolle että kotitalouksille. Hankkeen neuvontaprojekteja esiteltiin kaikkiaan kuudessa kansainvälisessä konferenssissa tai muussa foorumissa. HSY:n kehittämä Petra-jätevertailu vertaa organisaation tuottamia jätemääriä muihin saman toimialan toimijoihin ja muihin samantyyppisiin kiinteistöihin. Valmiiden mittareiden avulla on helppo seurata jätteiden hyötykäyttöastetta ja kokonaismäärää suhteessa henkilöstömäärään, liikevaihtoon tai tuotannon määrään. Vuoden 2013 aikana Petra-jätevertailu vakiintui käyttöön Turun ja Lahden seuduilla, ja yhteistyötä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa jatketaan. HSY:n viemäröintialueilla esiintyy jatkuvasti rasvatukoksia. Viemäritukokset johtuvat osittain viemäreiden painaumista, mutta usein myös ravintoloiden rasvojen puutteellisesta käsittelystä. Syyskuussa HSY lähetti Helsingin keskustan alueen noin 70 ravintolalle kirjeen, jossa kerrottiin rasvojen aiheuttamista viemäritukoksista. Lisäksi HSY, Suomen vesilaitosyhdistys ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry laativat yhteistyössä rasvaohjeen, jota lähetettiin noin ravintolalle Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. Rasvaohjeessa muistutetaan ruoantähteiden keräämisestä biojätteisiin ja uppopaistorasvojen keräämisestä hyötykäyttöön. Ohjeessa myös muistutetaan vastuukysymysten tärkeydestä, koska tukoksen aiheuttajalla on viime kädessä korvausvastuu syntyneistä vahingoista. HSY osallistui Helsingin kaupungin työmaavesiohjeen laadintaan. Ohjeessa kerrotaan miten erilaisilla työmailla tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista ei aiheudu haittaa vesistöille tai viemäriverkolle. Työmaavesien johtaminen hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin vaatii aina luvan HSY:n liittymispalveluilta. Veden laadusta riippuen voidaan tarvita myös HSY:n valvontapalveluiden viemäröintilupa. Kotitalouksien kompostoinnin edistämiseksi järjestettiin vuoden aikana 42 kurssia, joilla osallistujia oli kaikkiaan yli 740. Isännöitsijöille laadittiin uusia työkaluja asukasviestintään. Visuaalisen neuvonnan vaikutusta asukkaiden lajittelukäyttäytymiseen tutkittiin etenkin monikulttuurisilla asuinkiinteistöillä. Neuvonta lisäsi biojätteen lajittelua, ja valtaosa isännöitsijöistä oli käyttänyt selkokielisiä julisteita. Vuoden aikana olimme mukana lukuisissa tapahtumissa, esimerkiksi Helsingin työväenopiston Helmikarnevaaleilla, Lapsi2013-messuilla, Energiatehtaalla, Isännöintipäivillä ja Opi ja kasva -konferenssissa. Lisäksi ostettujen neuvontapalvelujen avulla tavoitettiin kuulijaa oppilaitoksissa, päivähoidossa ja asukastilaisuuksissa. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoissa opastettiin kaikkiaan noin 5000 vierasta.

18 18 Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi

19 19 Ympäristövastuullinen HSY Lue lisää HSY:n yhtenä strategisena päämääränä on toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen. HSY sitoutuu kestävän kehityksen periaatteisiin siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. HSY on yksi tärkeimmistä pääkaupunkiseudun uusiutuvan energian tuottajista Vesihuollon laitokset ovat HSY:n suurimpia energian käyttäjiä. Sähkönkulutus erityisesti jätevedenpuhdistamoilla ja -pumppaamoissa on huomattavaa. Vuonna 2013 energiankulutus oli noin 193 GWh, josta sähkön osuus on noin 63 prosenttia ja lämmön 36 prosenttia. Oman energiankulutuksen lisäksi jäte- ja kemikaalikuljetukset, palvelusopimusurakoitsijoiden työkoneet ja muut ulkoistetut toiminnot kuluttavat energiaa noin 36 GWh. Samalla HSY on yksi tärkeimmistä pääkaupunkiseudun uusiutuvan energian tuottajista. Tuotanto perustuu pääasiassa biokaasun hyödyntämiseen ja tehokkaisiin lämmön talteenottojärjestelmiin jätevedenpuhdistamoilla. Sähköä ja lämpöä tuotettiin uusiutuvista energialähteistä yhteensä 189 Gwh, joka on 94 prosenttia HSY:n energiankulutuksesta. Sähköä myytiin valtakunnan verkkoon 88 Gwh. HSY:llä on mahdollisuus saavuttaa energiaomavaraisuus jo ennen tavoitevuotta Viikinmäen jätevedenpuhdistamon oma energiatuotanto saatiin nostettua uuteen ennätykseen, 27 GWh, ja laitoksen energiaomavaraisuusaste nousi 69 prosenttiin. Suomenojan jätevedenpuhdistamon tuottama biokaasu myytiin vuonna 2013 kokonaisuudessaan Gasumille liikennepolttoainekäyttöön ja sen kautta kaasun hyödyntämisaste nousi 100 prosenttiin. Suomenojan jätevedenpuhdistamon osalta solmittiin Fortumin kanssa sopimus puhdistetun jäteveden hukkalämmön hyödyntämisestä Espoon kaukolämpötuotannossa. HSY on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa tavoitteena on yhteensä 17 GWh:n eli noin 9 prosentin energiansäästö vuoteen 2017 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tavoite saavutetaan merkittävillä investoinneilla sekä jalkauttamalla energiatehokkuus koko organisaation läpileikkaavaksi tavoitteeksi. HSY Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 Jätehuollon ympäristöraportit Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja Ympäristövastuullista metropolia rakentamassa

20 20 Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

21 21 on sitoutunut neuvottelemaan Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen jatkosta vuosille HSY seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia HSY:n jätteenkäsittelyn ympäristövaikutuksia syntyy muun muassa jätteen käsittelystä, liikenteestä, rakentamisesta ja kaatopaikkaprosesseista. Ympäristövaikutuksia seurataan ympäristölupamääräysten sekä muiden viranomaispäätösten mukaisesti. Lisäksi suoritetaan omaehtoista tarkkailua, jonka avulla ohjataan jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa ja valvotaan toiminnan laatua. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta julkaistaan ympäristöraportti kaksi kertaa vuodessa. Vastaanotetun jätteen sisältöä ja laatua valvotaan. Näin varmistetaan, että kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan luvassa sallittua jätettä. Syntypaikkalajittelun merkittävistä puutteista välitetään tieto valvovalle viranomaiselle. Kaatopaikkavesiä sekä pohja- ja pintavesiä tarkkaillaan säännöllisesti. Muodostuneet jätevedet johdetaan vesiaseman kautta Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2013 veden määrä oli noin kuutiometriä. Viemäriin johdettavalle vedelle asetetut raja-arvot eivät ylittyneet. Jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupaehtojen mukaiset tavoitteet sekä HSY:n omat tonnipohjaiset tavoitteet. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulos oli vuonna 2013 OCP-indeksillä mitattuna laitoksen historian paras. Kasvihuonekaasujen ja hajujen purkautumista ilmakehään ja ympäristöön pyritään estämään ja näiden kaasujen pitoisuuksia mitataan säännöllisesti. Kerätystä kaatopaikkakaasusta käytettiin 80 prosenttia energiantuotantoon kaasuvoimalassa ja loput poltettiin soihdussa. Hyödyntämisastetta laski edelliseen vuoteen verrattuna (89 prosenttia vuonna 2012) kaasumoottoreille tehdyt huollot. Jätteenkäsittelykeskuksen alueen ja lähiympäristön ilmanlaatua valvotaan Ämmässuon ilmanlaadun mittausasemilla ja mittaustulokset esitetään HSY:n verkkosivuilla tunnin välein päivittyvinä. Jätteenkäsittelykeskuksessa ja sen lähialueilla tarkkaillaan pölyn ja hajun lisäksi myös muun muassa melun leviämistä sekä alueen linnustoa. HSY:n ensimmäinen vastuullisuusraportti, Ympäristövastuullista metropolia rakentamassa, julkaistiin kesäkuun alussa Raportoinnissa noudatetaan Global Reporting Initiative (GRI) ohjeistoa. Kestävän kehityksen näkökulmista on tässä vaiheessa painotettu ympäristöä. Haastajana Itämeri Itämerihaasteen toimenpideohjelma HSY:ssä koostuu meren kuormitukseen vaikuttavista toimista, joissa ympäristön tilaa parannetaan jätevedenpuhdistusta ja viemäriverkostoa koskevin hankkein. HSY kehittää Helsingin kantakaupungin sekaviemäriverkostoa rakentamalla tunneliyhteyden Meilahden ja Rajasaaren viemäritunnelien välille, joka vähentää rankoilla sateilla tapahtuvia sekaviemärin ylivuotoja Rajasaaren edustalla. Vuonna 2013 aloitettiin rakennustyöt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi. Vuonna 2014 valmistuva uusi biologinen puhdistuslinja lisää laitoksen käsittelykapasiteettia noin 12 prosenttia. Jätevedenpuhdistamojen kuormitus Itämereen pieneni vuonna Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforikuormitus Suomenlahteen oli 21 tonnia (-20 prosenttia vuodesta 2012). Typpikuormitus oli 357 tonnia (-40 prosenttia). Suomenojan jätevedenpuhdistamon fosforin kuormitus mereen oli 11 tonnia (-8 prosenttia) ja typen 597 tonnia (-7 prosenttia).

22 22 Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

23 23 Henkilöstö ja talous HSY:ssä työskenteli vuonna 2013 kaikkiaan 765 henkilöä. Heistä vakituisissa työsuhteissa työskenteli 719 ja määräaikaisina 46. Määräaikaisen henkilöstön käyttö liittyy lähes kokonaisuudessaan erilaisten sijaisuuksien hoitamiseen. Organisaatiomuutokset jatkuivat vuoden 2013 aikana. Asiakaspalvelut -yksikkö aloitti toimintansa 1.1. alkaen. Yksikkö sisältää asiakaspalvelun kehittämisen, asiakaspalvelukeskuksen sekä laskutuksen ja perinnän. Samassa yhteydessä lakkautettiin vesihuollon liiketoiminnan tuki -osasto, josta asiakaspalveluhenkilöstö siirtyi uuteen asiakaspalveluyksikköön, verkko-osaston liittymispalveluihin sekä toimialajohtajan alaisuuteen perustettuun talous- ja hallintoyksikköön. Ilmastoinfon toiminta siirtyi HSY:n ja jäsenkuntien välisellä sopimuksella HSY:n hoidettavaksi 1.1. lähtien. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin myös viestinnän ja neuvonnan uudelleen organisointia. HSY:n neuvonta aloitti toimintansa alkaen osana viestintäyksikköä. Työtyytyväisyys lisääntyi Vuoden 2013 aikana toteutettiin syksyllä 2012 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella laadittua toimenpideohjelmaa. Uusi henkilöstötutkimus tehtiin syyskuussa Tutkimuksella selvitettiin henkilöstön tyytyväisyyttä omaan työhönsä sekä esimiehen, oman työyhteisön ja koko HSY:n toimintaan. Tutkimukseen sisältyi myös kohdat HSY:n arvoista, työterveyshuollon toimivuudesta ja työhyvinvoinnin kokemuksesta. Tutkimuksen toteutti Promenade Research Oy. Tutkimuksen vastausprosentti oli varsin hyvä, 80 prosenttia, ja kyselyyn vastasi 588 työntekijää. Työtyytyväisyyden yleisarvosana parani edellisestä vuodesta ollen 3,44 (3,29 vuonna 2012). Tutkimuksen pohjalta HSY:n vahvuuksiksi voidaan todeta omaa työtään ja osaamistaan arvostavat sekä omaan työhönsä sitoutuneet työntekijät. Kehitettävää on edelleen siinä, kuinka HSY toimii yhtenä organisaationa. Edellisen kyselyn tapaan tulosten perusteella laaditaan kehittämissuunnitelmat ja toimenpitei- Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

24 24 den toteuttamista seurataan HSY:n johtoryhmässä. Seuraava henkilöstökysely toteutetaan Työsuhdetiedot HR-Herttaan Vuoden 2013 aikana olemme valmistelleet uuden HR-järjestelmän, HR-Hertan käyttöönottoa. HR-Hertta sisältää jokaisen työntekijän kaikki työsuhdetta koskevat tiedot. Järjestelmä yhdistää kaikki henkilöstöprosessit yhdeksi kokonaisuudeksi ja yhdenmukaistaa erilaiset käytännöt. Jatkossa yhden järjestelmän ansiosta tiedot on helppo pitää aina ajan tasalla, saatavilla ja raportoitavissa työntekijän tai esimiehen tarpeisiin. Työntekijä näkee Hertassa omat tietonsa, pääsee muokkaamaan niitä ja voi hakea järjestelmän kautta esimerkiksi lomaa tai muuta vapaata. HR-Hertta otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Suomen paras intranet HSY voitti Solita Oy:n järjestämän Suomen paras intranet kilpailun. Toista kertaa järjestetty kilpailu ratkesi mobiilioptimointiin ja etäkäytettävyyteen. Yksikkö Henkilöstö Henkilöstö Muutos Vesihuolto 416,0 htv 448,3 htv -32,3 htv Jätehuolto 132,0 htv 131,2 htv +0,8 htv Seutu- ja ympäristötieto 41,8 htv 37,1 htv +4,7 htv Tukipalvelut 63,6 htv 72,6 htv -9,0 htv Asiakaspalvelu 29,5 htv - +29,5 htv Ohjaus ja kehittäminen 45,0 htv 49,0 htv -4,0 htv Johto, 1,4 htv 1,4 htv 0,0 htv - palkat - luottamushlöt, palkkiot Yhteensä 729,3 htv 739,6 htv -10,3 htv Raadin arvosteluiden mukaan HSY:n marraskuussa 2013 käyttöön otettu intranet Hessu on käyttöliittymältään, käyttökokemukseltaan sekä visuaaliselta ilmeeltään yksinkertainen ja selkeä. Etusivut ovat helppokäyttöiset, navigaatiorakenne matala ja sisällöt helposti saavutettavissa. Myös hakuominaisuudet on huomioitu tehokkaasti niin, että hakusanoja oli tarkasteltu analyyttisesti, ja haku ymmärtää myös synonyymit. HSY:n intranetin sosiaalisesta mediasta tutut toiminnallisuudet, kuten uutisten kommentointi ja niistä tykkääminen, on otettu innostuneesti käyttöön. Lisäksi kaikki HSY:n työntekijät voivat julkaista intranetissä lyhyitä uutisia, jotka kohdentuvat työntekijöille toimipisteen ja toimialan mukaan.

25 25 HSY:n yhtymäkokous HSY:n hallitus Toimitusjohtaja Raimo Inkinen HALLINTO- YKSIKKÖ VIESTINTÄ- JA NEUVONTAYKSIKKÖ TALOUS- YKSIKKÖ HENKILÖSTÖ- YKSIKKÖ KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ Hallintojohtaja Matti Hilli Viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala Talousjohtaja Pekka Hänninen Henkilöstöjohtaja Leena Lehtoruusu Kehittämispäällikö Kirsti Mäkinen Jätehuollon toimiala Toimialajohtaja Petri Kouvo Vesihuollon toimiala Toimialajohtaja Jukka Piekkari Seutu- ja ympäristötiedon tulosalue Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen Tukipalveluiden tulosalue Tulosaluejohtaja Tuija Räty Asiakaspalvelutyksikkö Asiakaspalvelujohtaja Tuija Loppi-Hakamäki

26 26 Kuva: HSY / Hannu Bask

27 27 Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat Euroa Myyntituotot , ,91 Kuntaosuudet , ,99 Maksutuotot , ,30 Tuet ja avustukset , ,62 Muut toimintatuotot , , , ,18 Lue lisää Toimintakertomus 2013 Valmistus omaan käyttöön , ,13 Toimintakulut Palkat ja palkkiot , ,98 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , ,79 Palvelujen ostot , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,09 Muut toimintakulut , , , ,91 TOIMINTAKATE , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 942, ,69 Muut rahoitustuotot , ,79 Korkokulut , ,86 Muut rahoituskulut , , , ,76 VUOSIKATE , ,64 Poistot ja arvonalentumiset , ,40 TILIKAUDEN TULOS , ,76 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,76

28 28 Toimintatuotot yhteensä 333,1 miljoonaa euroa Toimintakulut yhteensä 184 miljoonaa euroa Jätehuollon myyntituotot 32,0 % Kuntaosuudet 1,2 % Muut tuotot 1,4 % Vesihuollon myyntituotot 65,5 % Materiaalihankinnat 14,8 % Muut toimintakulut 13,1 % Henkilöstökulut 22,5 % Palveluiden ostot 49,6 %

29 Rahoituslaskelma Euroa Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,64 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,64 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,14 Rahoitusosuudet investointimenoihin , , , ,13 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,49 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,20 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , , ,80 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,13 Saamisten muutos , ,42 Korottomien velkojen muutos , , , ,64 Rahoituksen rahavirta , ,16 Kassavarojen muutos , ,67 Kassavarojen muutos Kassavarat , ,90 Kassavarat , , , ,67

30 Tase 30 VASTAAVAA Euroa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,26 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,66 Rakennukset , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,69 Kuljetusvälineet , ,37 Muut koneet ja kalusto , ,71 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,41 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,22 Muut saamiset , ,27 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,16 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,86 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,23 Lainasaamiset , ,10 Muut saamiset 1 710, ,00 Siirtosaamiset , , , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,90 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,80

31 Tase 31 VASTATTAVAA Euroa Oma pääoma Peruspääoma , ,00 Muu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,13 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,11 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero , ,00 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,12 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset , ,09 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,61 Lainat jäsenkunnilta , ,98 Muut velat , , , ,80 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,16 Ostovelat , ,89 Muut velat , ,61 Siirtovelat , , , ,68 Vieras pääoma yhteensä , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,80

32 32 Kuva: HSY / Hannu Bask

33 Kuntayhtymän hallinto Hallitus Varsinaiset jäsenet Enroth Matti (KOK/Helsinki), puheenjohtaja Jääskeläinen Markku J. (SDP/Vantaa) Kauppinen Sirpa (Vihr/Vantaa) Koulumies Terhi (KOK/Helsinki) Krabbe Johanna (KOK/Helsinki) Kuikka Essi (Vihr/Helsinki) Kuusisto Kari (KOK/Espoo) Lahti Timo (Vihr/Espoo) Portin Anders (RKP/Espoo) Rintamäki-Ovaska Tiina (KOK/Kauniainen) saakka Ant-Wuorinen Lauri (KOK/Kauniainen) alkaen Sademies Olli (PS/Helsinki) Tyystjärvi Kati (Vas/Vantaa) Vainikka Mirka (SDP/Helsinki) Vuorela Antti (SDP/Helsinki) Henkilökohtaiset varajäsenet Härkönen Teppo (KOK/Helsinki) Hako Jukka (SDP/Vantaa) Vauhkonen Jouni (Vihr/Vantaa) Pekkala Maria (KOK/Helsinki) Mehtonen Katri (KOK/Helsinki) Koppanen Anna (Vihr/Helsinki) Vahervuori Hilkka (KOK/Espoo) Saramäki Kaarina (Vihr/Espoo) Sjövall Mikael (RKP/Helsinki) Ant-Wuorinen Lauri (KOK/Kauniainen) saakka Rintamäki-Ovaska Tiina (KOK/Kauniainen) alkaen Kukkonen Jarno (PS/Espoo) Väätäinen Eero (Vas/Vantaa) Nurminen Pentti (SDP/Helsinki) Laakkonen Miriikka (SDP/Helsinki) Asiantuntijajäsenet Pajunen Jussi, Helsinki Mäkelä Jukka, Espoo Lipponen Martti, Vantaa Widèn Torsten, Kauniainen Tarkastuslautakunta Varsinaiset jäsenet Merjola-Repo Nina (KOK/Vantaa), puheenjohtaja Kivelä Marianne (KOK/Kauniainen) Ruuth Minna (KOK/Helsinki) Näre Sari (Vihr/Helsinki), varapuheenjohtaja Pietikäinen Jarkko (Vihr/Vantaa) Turunen Aarno (SDP/Espoo) Vahtera Pauli (Ps/Vantaa) Henkilökohtaiset varajäsenet Luomaranta Ritva-Liisa (KOK/Espoo) Eklund Pertti (KOK/Kauniainen) Toveri Maarit (KOK/Helsinki) Vainionpää Antti (Vihr/Helsinki) Matikka Marjo (Vihr/Espoo) Paunio Pekka (SDP/Helsinki) Vuorinen Timo (PS/Vantaa)

34 HSY:n vuosikertomus 2013 HSY:n julkaisuja I HRM:s publikationer 4/2014 ISSN-L ISSN ISBN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax , Helsinki Region Environmental Services Authority P.O. Box 100, FI HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Tel , Fax ,

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän TILINPÄÄTÖS 2012 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus 1.1.2 HSY:n hallitus ja tarkastuslautakunta 2012 HALLITUS Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Suomen Vesiyhdistys ry Jukka Piekkari toimialajohtaja HSY Vesi Jukka Piekkari, HSY Vesi 22.3.2010 1

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. HSY:n hallitus 21.3.2014

Tilinpäätös 2013. HSY:n hallitus 21.3.2014 Tilinpäätös 2013 HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2015 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) Hallitus 112 17.10.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 397/02.020.200/2014 Hallitus 112 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen,

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja talousjohtaja Pekka Hänninen,

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja talousjohtaja Pekka Hänninen,

Lisätiedot

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kärkölän kunta puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 2 (7) Sisällys 1. Tilinpäätöstiedot... 3 2. Vesihuoltomaksut... 6 3. Toiminta ja verkostot... 6

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot