Vuosikertomus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto"

Transkriptio

1 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

2 isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu- ja ympäristötieto Asukasviestintä on tärkeä osa HSY:n toimintaa Ympäristövastuullinen HSY Henkilöstö ja talous Kuntayhtymän hallinto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

3 3 Visio HSY:n visio vuoteen 2015 on ympäristövastuullinen metropoli. Strategiset näkökulmat ja päämäärät vuoteen 2015 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Asiakasvaikuttavuus Edistää sähköisiä palveluja ja yhden luukun periaatetta. Talouden hallinta Saavuttaa talouden tasapaino pitkäjänteisellä taksapolitiikalla ja elinkaariajatteluun perustuvalla toiminnalla. Prosessit ja rakenteet Vahvistaa synergisiä prosesseja ja aikaansaada tehokkuushyötyjä. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva.

4 4 Toimitusjohtajan katsaus Helsingin seudun ympäristöpalveluilla on nyt takana neljä tapahtumarikasta vuotta. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan vesilaitosten, YTV:n jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon sekä Helsingin kaupungilta meille vuosi sitten siirtyneen Ilmastoinfon toimintojen yhdistäminen ja uuden organisaation yhteisten toimintatapojen muotoutuminen on vienyt aikaa. Lopputulokseen voimme kuitenkin olla tyytyväisiä. Jätehuollon, vesihuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon toimialat palvelevat asiakkaitamme asiantuntevasti ja luotettavasti. Haluamme varmistaa, että HSY pystyy jatkossakin kilpailemaan alansa parhaista työntekijöistä. Työhönsä tyytyväinen henkilöstö jaksaa paremmin kiireisessä työrytmissämme. Vain niin pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Vuonna 2013 pääosa organisaation sisäisistä muutoksista ja uudistuksista liittyi henkilöstöhallinnon, viestinnän ja neuvonnan tehtäviin. Henkilöstöhallinnossa työstettiin uutta henkilöstötietojärjestelmää, joka sisältää jokaisen työntekijän kaikki työsuhdetta koskevat tiedot. Järjestelmä otetaan käyttöön kesäkuussa Viestinnässä iso panostus tehtiin uusien intranetsivujen kanssa. Hessuksi ristitty HSY Intranet voitti Suomen Paras Intranet kilpailun, mistä olemme erittäin ylpeitä. Viestintä ja neuvonta yhdistettiin yhdeksi yksiköksi vuoden 2014 alusta. Tätä muutosta suunnitellessa otettiin erityisesti huomioon se, miten nämä ennen erilliset yksiköt yhdistämällä lisäämme päätyönään asiakasviestintää tekevien yhteistyötä ja miten voimme samalla lisätä asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Uskon, että nyt pystymme yhä paremmin antamaan asiakkaillemme ajankohtaista tietoa palveluistamme ja varmistamme, että toteuttamamme neuvontakampanjat saavat mahdollisimman paljon huomioarvoa. Toimintaympäristömme muutokset ja alallamme tapahtuva nopea tekninen kehitys haastavat myös meidät kehittämään toimintaamme. HSY on Suomen vahvin ympäristöalan toimija ja sellaisena haluamme pysyä. Uusi vesihuoltolaki velvoittaa HSY:tä kartoittamaan toimintaansa liittyvät riskit ja varautumaan häiriötilanteisiin. Taloudenpito ja maksujen käyttö korjausinvestointeihin

5 5 saatetaan nykyistä läpinäkyvämmäksi. Esityksessä täsmennetään myös kunnan tehtäviä taajamien hulevesien hallinnassa. HSY:n kannalta uudistetut säädökset edellyttävät muutoksia sopimus- ja toimitusehtoihin, joita valmistellaan yhteistyössä vesilaitosyhdistyksen kanssa. Vuonna 2012 voimaan astuneen jätelain mukanaan tuomista muutoksista monet on meidän osaltamme jo toteutettu. Jätteenkäsittelykeskuksessa on valmisteltu jätteen energiahyödyntämisen alkamiseen ja biojätteen käsittelykapasiteetin lisäämiseen tähtääviä rakennushankkeita. HSY on myös käynnistänyt seudullisen materiaalitehokkuuden parantamiseen liittyvän teollisuuspuisto-hankkeen. Jätteenkäsittelytoimintoja tukeva tutkimustoiminta on painottunut Vantaan jätevoimalan käyttöönottoon liittyvien toimintojen tutkimiseen, kaatopaikkamonitorointia on jatkettu ja uusiutuvien energiaratkaisujen hyödyntämistä on selvitetty. HSY on aloittanut lasin ja metallin erilliskeräyksen kaikilla vähintään 20 asunnon kiinteistöillä. Kartonginkeräys vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä aloitetaan vuonna Kierrätysmahdollisuuksia on parannettu myös kierrätyspisteitä lisäämällä. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella on nyt yhteensä 127 kierrätyspistettä. Sortti-asemaverkosto laajenee Vantaalle Ruskeasannan Sortti-aseman valmistuessa vuonna Muutoksia toimintaan on odotettavissa myös metropolihallintoon liittyvien päätösten myötä. Huhtikuun alussa valmistunut väliraportti sisälsi kaksi eri malliehdotusta, joista kummallakin on vaikutusta toimintaamme. Tehtävämme on nyt ennakoida tulevia muutoksia ja olla valmiita toimimaan päätösten pohjalta, kun ne tulevat voimaan. Muuttui toiminta ja organisaatio miten tahansa, yksi asia on pysyvää. Me teemme työtä puhtaamman pääkaupunkiseudun hyväksi. Raimo Inkinen Toimitusjohtaja Kuva: HSY / Hannu Bask

6 6 Kuva: HSY / Hannu Bask

7 7 Puhtaasti parempaa arkea Lue lisää HSY tuottaa vesi- ja jätehuoltopalveluja sekä toiminta-alueensa asukkaille että yrityksille. Lisäksi tuotamme talousvettä ja puhdistamme jätevettä myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille ja hoidamme jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoa tuotimme pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle Helsingin seudun 14 kunnan alueelle. >> Tietoa HSY:stä >> Vesihuolto >> Jätehuolto Pääkaupunkiseudun asukasmäärä jatkaa kasvamistaan. Vuonna 2013 Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan asukasluku kasvoi asukkaalla. Jäsenkuntien alueella asui vuoden lopussa yhteensä asukasta. Asukasmäärän kasvu kasvattaa sekä vesi- että jätehuollon toimintavolyymejä ja investointeja, yhä enemmän on tarvetta myös seututiedolle ja monipuoliselle ilmasto-osaamiselle. HSY:llä on tärkeä rooli ympäristövastuullisen metropolin rakentamisessa. Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi >> Seutu- ja ympäristötieto HSY:n julkaisut Facebook Twitter

8 8 Vesihuolto Tuotetun talousveden ja käsiteltävän jäteveden määrät laskivat Vuonna 2013 talousvettä tuotettiin Vanhankaupungin, Pitkäkosken ja Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksilla yhteensä 90,1 milj. m 3, joka oli 2,0 prosenttia vähemmän vuoteen 2012 verrattuna. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista ja se täytti sekä viranomaisten laatuvaatimukset ja -suositukset että HSY:n omat laatutavoitteet. Laskutetun veden määrä oli 72,3 milj. m 3, josta myynti HSY:n toiminta-alueelle oli 71,2 milj. m 3 ja alueen ulkopuolelle 1,1 milj. m 3. Laskutettu veden- Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi myynti kasvoi 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Laskutetut vesimäärät eivät ole suoraan suhteessa tuotetun veden määrään johtuen vesimittareiden luennan viiveistä ja laskutuksen rytmeistä. Käsiteltäväksi tulevan jäteveden määrät koostuvat vedenkäytöstä syntyvästä jätevedestä sekä vuotovedestä ja sekaviemärialueen hulevesistä. Vuotovesien määrä riippuu voimakkaasti sademääristä. Vuonna 2013 Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 131,4 milj. m 3. Tämä oli 13,7 prosenttia vähemmän vuoteen 2012 verrattuna, jolloin runsaat sateet ja runsaslumisen talven sulamiskausi kasvattivat jätevesien määrää tavanomaista enemmän. Käsiteltävistä jätevesistä 118,0 milj. m 3 oli HSY:n toiminta-alueelta, 13,6 milj. m 3 alueen ulkopuolelta. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksut HSY:n toiminta-alueelta jäivät 3,5 miljoonaa pienemmiksi vedenmyynnin volyymin jäätyä 0,8 prosenttia talousarvion laskennassa käytettyä määrää alhaisemmaksi. Tämä heijastui myös jätevesituottoihin. Käyttö- ja perusmaksut HSY:n alueen ulkopuolelta kuitenkin toteutuivat 2,0 miljoonaa talousarviota suurempina. HSY:n sisäiset jätevesituotot jäivät 1,0 miljoonaa pienemmiksi osittain sen takia, että Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksesta johdettiin ennakoitua vähemmän jätevettä puhdistettavaksi. Vesihuollon liittymismaksut jäivät 0,9 miljoonaa talousarviosta uudisrakentamisen ja liittyjien määrän vähennyttyä odotettua enemmän. Tämä näkyy myös tonttijohto- ja liitostyölaskutuksessa, jotka toteutuivat 0,5 miljoonaa talousarviota pienempinä. Johtosiirtotöitä tehtiin vuoden aikana huomattavasti vähemmän kuin mihin oli talousarviossa varauduttu. Tämä vähensi vesihuollon muita myyntituottoja 1,4 miljoonalla eurolla, mutta vähensi vastaavasti myös toimintakuluja. Puhdistuksen sivutuotteena syntyy omassa energiantuotannossa hyödynnettävää biokaasua Biokaasun tuotantotaso säilyi vakaana. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla kaasusta tuotettiin ennätyksellisen paljon sähköä, ja sähköntuotannon omavaraisuusaste nousi 69 prosenttiin. Sähkön tuotannon tehostuminen on seurausta vuosien investoinneista. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla tuotettu kaasu siirtyi Gasumin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti liikennepolttoainekäyttöön. Toisena sivutuotteena syntyvä liete jatkojalostetaan mullaksi ja maanparannusaineeksi. Lietteen jatkojalostus sujui suunnitellusti ja multatuotteilla oli hyvä kysyntä. Multaa ja maanparannuskompostia myytiin yhteensä noin m 3, joka oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Vesihuoltoverkostoa laajennettiin ja sen kuntoa ylläpidettiin Vuoden aikana HSY rakensi uutta vesihuoltoverkostoa 105 kilometriä ja saneerasi vanhaa 31 kilometriä. Äkillisiä vesijohtojen putkirikkoja korjattiin 267 ja viemäritukoksia 95 kappaletta. Kulutuskeskeytysaika oli noin 7,5 minuuttia/asukas. Vuoden 2013 toteutuneista verkostosaneeraushankkeista merkittävin oli Helsingin Tapaninkyläs-

9 9 sä Santerlantien suurikokoisen kokoojaviemärin sujutus. Alueellisessa verkostosaneeraushankkeista merkittävin oli Helsingin Munkkiniemi, jossa vesijohtoja saneerattiin sementtilaastivuorauksella 3 kilometriä ja johtolinjoja yhteensä 1,5 kilometriä. Länsi-Espoon runkovesijohtohanke on pääosin edennyt aikataulun mukaisesti. Leppävaaran alittavan 1,5 kilometrin pituisen vesihuoltotunnelin rakentaminen käynnistyi. Tunnelin louhinta on viivästynyt ennakoitua heikkolaatuisemman kallion vuoksi, mutta rakennustöiden ennakoidaan valmistuvan urakkasopimuksen mukaisesti. Maaasenteista runkojohtolinjaa oli vuodenvaihteeseen mennessä rakennettu yhteensä 4,4 kilometriä. Verkostoylivuotoja vähentävän Merikannontien viemäritunnelin rakennustyöt valmistuivat ja tunneli otettiin käyttöön. Lisäksi Helsingin ydinkeskustan ja Keski-Pasilan viemäröintiä turvaavan Mäntymäki-Vallila viemäritunnelin rakennustyöt käynnistyivät. Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen korkeapainepumppaamon peruskorjausurakka valmistui. Pitkäkosken alavesisäiliön rakennustyöt jatkuivat ja allasrakenteet valmistuivat. Myös siirtoputkilinjat saatiin pääosin valmiiksi ja vesitiiviyskokeet käynnistyivät. Alavesisäiliö saadaan vaiheittain käyttöön kevään 2014 aikana. Viikinmäen puhdistuskapasiteetin kasvattamiseen liittyvän 9. linjan käyttöönottohanke käynnistyi vuoden 2013 alussa ja rakennustekniset työt saatiin pääosin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Hanke valmistuu kesällä Blominmäen jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelu ja kalliorakennussuunnittelu käynnistettiin. Ympäristölupaa varten laadittiin useita laajoja selvityksiä mm. alueen pohjavesistä ja puhdistamon ympäristölupahakemus jätettiin vuoden lopussa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Blominmäen asemakaavaehdotus käsiteltiin Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa, joka puolsi sen hyväksymistä. Osayleiskaavasta Helsingin hallintooikeuteen tehdyt valitukset olivat vuoden lopussa edelleen ratkaisematta. Kuva: HSY / Kai Widell Vesihuollossa investoitiin laitoksiin Vesihuollon investointeja jatkettiin investointiohjelman mukaisesti. Keskeisiä uudisrakennuskohteita olivat Helsingissä Myllypuron voimalaitosalue, Jätkäsaari, Honkasuo, Kalasatama, Viilarintie, Munkkiniemenranta ja Koirasaarentie, Espoossa Lillhemtintie, Suviniityntie, Saunalahdenkatu, Mestarinkatu, Maakauppiaantie, Espoonlahden keskus, Bassenkylä ja Rykmentinmäki, Kauniaisissa Alppikuja ja Sansinpelto sekä Vantaalla Kaivoksela, Nikinmäki ja Kivistö runkolinjoineen. Kuva: HSY / Tero Pajukallio

10 10 Jätehuolto Kuljetettujen jätteiden määrä kasvoi Jätehuollon noin asiakaskiinteistöllä tehtiin yhteensä noin 7,1 miljoonaa jäteastiatyhjennystä ja jätteitä kuljetettiin yhteensä tonnia. Tämä on 0,7 prosenttia enemmän kuin vuonna Kuljetettujen jätteiden määrän kasvu selittyy osin seudun asukasmäärien kasvulla, osin uuden tarkemman laskentamenetelmän käyttöönotolla. Kuljetetuista jätteistä tonnia oli sekajätettä, tonnia biojätettä ja tonnia muuta jätettä. Vuoteen 2012 verrattuna sekajätteen määrä pysyi samalla tasolla, biojätteen Kuva: HSY / Hannu Bask määrä kasvoi tonnia ja muun jätteen määrä 627 tonnia. Vuoden aikana kilpailutettiin seitsemän jätteenkuljetuksen urakka-aluetta. Kilpailutuksen myötä kuljetusurakoiden hinnat laskivat kilpailutetuilla alueilla Espoossa 15,7 prosenttia ja Helsingissä 10,2 prosenttia. HSY käynnisti kiinteistökohtaisen lasin ja metallin keräyksen marraskuussa Keräysastiat jaettiin asiakaskiinteistölle. Uuden jätehuoltomääräyksen mukaan vuoden 2014 alusta alkaen kaikki vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöt ovat velvollisia liittymään lasin ja metallin keräykseen. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa valmistauduttiin vuonna 2014 käyttöönotettavan Vantaan Energian jätevoimalan aiheuttamiin merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin. Alueelle valmistuivat tuhkan ja kuonan käsittelyalueet, lisäksi valmisteltiin niiden käsittelyyn liittyvät hankintasopimukset. Sekajätteen paalaus aloitettiin keväällä ja vuoden aikana paalattiin yhteensä tonnia energiahyödynnettävää sekajätettä. Jätteenkäsittelykeskuksessa käsiteltäväksi vastaanotettujen jätteiden määrä pieneni Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa käsiteltäväksi vastaanotettujen jätteiden ja maa-ainesten yhteismäärä pieneni edellisvuoteen verrattuna. Jätteitä ja maa-aineksia vastaanotettiin yhteensä tonnia, joka on 7,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna Vastaanotetuista jätteistä tonnia oli sekajätettä, tonnia biojätettä, tonnia hyödynnettävää rakennusjätettä ja tonnia maa-aineksia. Vastaanotetusta seka- ja biojätteen määrästä noin 82 prosenttia kerättiin HSY:n kilpailuttaman jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilta asiakaskiinteistöiltä. Vuoden 2013 aikana jätteenkäsittelyssä investoitiin erityisesti biojätteen käsittely kapasiteetin lisäämiseen. Kapasiteetin lisäämisellä valmistaudutaan käsittelemään biojäte sekä mädättämällä että kompostoimalla. Investoinnit mahdollistavat biojätteestä saatavan uusiutuvan energian hyödyntämisen sekä käsittelylaitosten käytettävyyden parantamisen. Mädätykseen siirtymiseen valmistaudutaan nykyisen kompostointilaitoksen saneerauksella siten, että se soveltuu uuden mädätyslaitoksen valmistuttua mädätteen mahdollisimman haitattomaan kompostointiin. Mädätyslaitoksen urakoitsija valittiin syyskuussa ja sopimuksen mukaiset rakennustyöt käynnistettiin loppuvuodesta. Laitos otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2015 alussa. Ämmässuolla käynnistettiin myös alueen pitkäaikaiseen kehittämiseen tähtäävä ekoteollisuuspuistohanke, jonka tavoitteena on löytää alan yksityisten toimijoiden kanssa parhaat edellytyk-

11 11 set alueen kehittämiselle. Ensimmäinen yritystyöpaja hankkeen tiimoilta järjestettiin syksyllä Työpaja järjestettiin yhteisyössä SITRA:n kanssa, ja siihen osallistui noin 30 yritystä. Sortti-asemien asiakasmäärät kasvoivat Kivikon, Konalan ja Ämmässuon Sortti-asemilla sekä Munkinmäen jäteasemalla kävi vuoden aikana yhteensä asiakasta. Asiakasmäärät kasvoivat edellisvuodesta 4,7 prosenttia. Käynneistä 46,7 prosenttia oli Kivikossa, 34,4 prosenttia Konalassa, 12,4 prosenttia Ämmässuolla ja 6,5 prosenttia Munkinmäessä. Maksavien asiakkaiden osuus oli yhteensä 69 prosenttia ja ilmaisasiakkaiden osuus 31 prosenttia. Asiakasmäärien kasvusta johtuen Sortti-asemat olivat erityisesti keväällä ajoittain ruuhkautuneita. Ruuhkaisuus helpottaa tulevaisuudessa varsin kin Kivikossa, kun Vantaan Ruskeasantaan rakennettava Sortti-asema valmistuu. Ruskeasannan Sortti-aseman tontin pohjan vahvistamiseksi rakennettu painopenger valmistui keväällä. Seurantamittausten mukaan tontin maaperä on odotettua heikompaa, joten painopenkereen vaikutusaikaa on pidennetty. Varsinaisiin rakennustöihin päästäneen keväällä 2014, jolloin asema valmistuu vuonna Myös Kirkkonummen uuden Sortti-aseman hankesuunnittelu käynnistettiin loppuvuodesta. Kierrätyspisteverkoston uudistamista jat kettiin. Vuonna 2013 rakennettiin ja uudistettiin kahdeksan alueellista kierrätyspistettä. Kierrätyspisteitä on nyt rakennettu yhteensä 127 kappaletta. Aluepalvelut-yksikkö, joka vastaa mm. Sorttiasematoiminnoista ja alueellisista kierrätyspisteistä, vastaanotti erilliskerättyä jätettä tonnia, joka on 4,0 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Huhti-toukokuussa HSY:n kiertävät keräysautot keräsivät koteihin kertyneitä vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita sekä metalliromua pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella lähes 300 pysähdyspaikalla. Yhteensä kiertävillä keräysautoilla kerättiin jätettä noin 420 tonnia (sisältyy erilliskerättyyn jätemäärään), josta yli puolet oli sähkölaiteromua. Jätteen kuljetusmaksut toteutuivat talousarvion mukaisina. Jätteenkäsittelymaksut jäivät kokonaisuutena 0,4 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Erityisesti sekajätteen määrät jäivät merkittävästi talousarviossa ennakoitua vähäisemmiksi elinkeinoelämän jätteiden ohjautuessa ulkopuolisille käsittelylaitoksille. Biojätteen määrät kasvoivat tilapäisesti, mikä osin kompensoi eroa. Vuoden 2013 aikana HSY on osallistunut useiden jätelain nojalla annettujen säännösten valmisteluun, kuten ympäristöministeriön valmistelemaan pakkausjäteasetukseen sekä jätelain muutoksen valmisteluun. HSY on pakkausasetusta koskevassa lausunnossaan suhtautunut kriittisesti asetusluonnokseen, joka jättää pakkausjätteiden jätehuollon vastuunjaon epäselväksi. Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

12 12 Seutu- ja ympäristötieto Ilmanlaatutietoa reaaliaikaisesti HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua 11 mittausasemalla. Seurantaa tehdään seitsemän kiinteän mittauspisteen lisäksi siirrettävillä asemilla erityyppisissä kaupunkiympäristöissä. Lisäksi HSY huolehti ilmanlaadun seurannasta muualla Uudellamaalla, jossa ilmanlaatua mitattiin kahdella mittausasemalla. Mittausasemilla seurattiin tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien sekä eräiden raskasmetallien pitoisuuksia. Laskelmien ja mittausten tueksi Pasilassa ylläpidettiin omaa säähavaintoasemaa. Ilmanlaatutietoja voi seurata reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Lisäksi ilmanlaadusta tiedotetaan arkipäivisin eri medioissa ja Twitterissä sekä huonosta ilmanlaadusta hälyttävän tekstiviestipalvelun kautta. Kaupunkisuunnittelussa on tarpeen arvioida ilmanlaatua hyvin erilaisissa suunnitteluvaiheissa ja -kohteissa. Laadimme mallin siitä, miten ilmanlaatu tulisi huomioida ja järjestimme useita sidosryhmille suunnattuja koulutus- ja työpajatilaisuuksia. Asiantuntijatyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi Työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi teemme yhdessä Kuva: HSY / Hannu Bask HSY:n jäsenkuntien kanssa. Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaan on koottu seudullisia lähtökohtia ja linjauksia sekä lyhyemmän aikavälin ( ) toimenpidelinjauksia, joiden avulla pääkaupunkiseudun kaupungit, kuntayhtymät ja muut seudulliset toimijat voivat varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. HSY seuraa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n toteutumista laskemalla ja raportoimalla seudun kasvihuonekaasupäästöt, kokoamalla hillintää kuvaavat indikaattorit sekä julkaisemalla vuosittain Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsauksen, jossa tuodaan esiin esimerkkejä seudulla tehdystä ilmastotyöstä. Lisäksi HSY järjestää vuosittain ilmastoseminaarin, joka tavoittaa sidosryhmät ja yhteistyötahot kattavasti. Vuonna 2013 Ilmastoinfo siirtyi Helsingin kaupungilta osaksi HSY:n toimintaa. Ilmastoinfo toteutti toimintasuunnitelman mukaiset hankkeet kaupunkilaisten ja organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Ilmastoinfo jatkoi myös Ekokompassi-palvelun levittämistä. Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen.

13 13 Paikkatiedot palvelevat seudun kehityksen seurantaa Seudullisen paikkatietopalvelun tietopohjana toimivaa Seudullista perusrekisteriä ylläpidettiin suunnitellusti. HSY julkaisi keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävän SeutuCD 13- aineistokokoelman ja jatkoi tietojen avaamista kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. HSY:n paikkatietoseminaari järjestettiin maalis- kuussa. Lisäksi HSY:n toimialojen, HSL:n ja muiden sidosryhmien asiantuntijoille järjestettiin koulutustilaisuuksia ja työpajoja, joissa koulutettiin seudullisen perusrekisterin käyttäjiä ja esiteltiin HSY:n tietotuotteita. Lisäksi HSY koordinoi kaupunkien kanssa yhteisen seudullisen ortoilmakuvan yhteishankinnan, ja yritys- ja toimipaikkatiedoista koottiin laaja Helsingin seudun yritysraportti. HSY vastaa maankäytön asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantaraporttien kokoamisesta ja seurantatiedon tuottamisesta yhteistyössä Uudenmaan liiton, HSL:n, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. HSY kokosi laajan seurantaraportin keväällä ja katsauksen syksyllä. Seuranta pohjautuu aiesopimussihteeristön hyväksymään seurantasuunnitelmaan. Lisäksi tuotettiin toimintaympäristötietoa aiesopimukseen sisältyvää seudun yhteistä maankäyttösuunnitelmaa varten. QR-lukijan voit ladata puhelimesi omasta sovelluskaupasta Du kan ladda ned QR-läsaren i den app-butik som din telefon använder tuottaa ilmanlaatutiedon producerar data om luftkvaliteten Kuva: HSY / Kai Widell

14 14 Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

15 15 Asukasviestintä on tärkeä osa HSY:n toimintaa Lue lisää Jäte- ja vesihuollon asiakkaiden ja seutupalveluja hyödyntävien asiantuntijoiden lisäksi tärkeitä asiakkaitamme ovat niin pääkaupunkiseudun päättäjät, taloyhtiöiden isännöitsijät kuin alakoulujen oppilaatkin. Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Meitä voi tavata myös messuilla ja muissa tapahtumissa. Kaikki tärkeä tieto löytyy myös HSY:n verkkosivuilta. Vaikuttavuutta hankkeilla ja kampanjoinnilla Toiminta-alueelle tarjottujen vesi- ja jätehuollon sekä seututiedon palvelujen lisäksi teemme neuvontatyötä muun muassa jätteiden määrän vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. HSY toteuttaa ja on mukana lukuisissa hankkeissa ja kampanjoissa, jotka tukevat strategisia pyrkimyksiämme. Tässä muutama esimerkki vuodelta Kummikouluohjelma tukee peruskoulujen työtä jätteen vähentämisessä ja kierrätyksessä. Vuosittain mukaan valitaan vähintään kahdeksan kummikoulua Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueelta. Vuonna 2013 ohjelmaan valittiin mukaan yhdeksän uutta koulua. annajotainmuuta.fi -kampanjassa halutaan tarjota vaihtoehtoja perinteisille tavaralahjoille. Kampanjaa on laajennettu joulukaudesta kattamaan juhlasesonkeja ympäri vuoden. Isänpäivän alla teemana oli Tavaraa paremmat lahjaideat. Lasin ja metallin kiinteistökohtaisen keräyksen neuvontaa pilotoitiin keväällä Itä-Helsingissä ja Itä- Vantaalla. Tätä varten tuotimme uutta neuvontamateriaalia. Toukokuussa pilottialueen ostoskeskuksissa kiertänyt Kiitos kun lajittelet -tapahtumapiha tavoitti kaikkiaan asukasta. Syksyllä keräys laajeni koko pääkaupunkiseudulle. Ruoka, joka päätyy syömättömänä keittiöstä tai lautaselta jäteastiaan on rahan ja luonnonvarojen tuhlausta. Ruokaa rippeistä -kampanjassa järjestettiin 55 ruokahävikin vähentämiseen kannustavaa luentoa ja riperuokaneuvojakonseptia kokeiltiin hypermarketeissa. Kampanjamainokset näkyivät liikennevälineissä, sanomalehdissä ja Facebookissa, teema oli esillä myös annajotainmuuta.fi Ekokompassi Fiksu vähentää jätettä Jätehuollon keräysautot Kompostointineuvonta Pyttyetiketti Kummikoulut Materiaalitehokas jätehuolto Petra-jätevertailu

16 16 Kuva: HSY / Hannu Bask

17 17 viidessä eri tapahtumassa. Lisäksi teimme ammattikeittiöitä varten toimintamallin ja työkalut ruokahävikin seurantaan ja vähentämiseen. EAKR-rahoitteisen Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeen aikana etsittiin ratkaisuja jätteen määrän vähentämiseksi, hyötykäytön tehostamiseksi sekä ympäristötietouden lisäämiseksi. Tuotimme uusia toimintamalleja ja neuvonnan aineistoja sekä oppilaitoksille, isännöitsijöille, julkishallinnolle että kotitalouksille. Hankkeen neuvontaprojekteja esiteltiin kaikkiaan kuudessa kansainvälisessä konferenssissa tai muussa foorumissa. HSY:n kehittämä Petra-jätevertailu vertaa organisaation tuottamia jätemääriä muihin saman toimialan toimijoihin ja muihin samantyyppisiin kiinteistöihin. Valmiiden mittareiden avulla on helppo seurata jätteiden hyötykäyttöastetta ja kokonaismäärää suhteessa henkilöstömäärään, liikevaihtoon tai tuotannon määrään. Vuoden 2013 aikana Petra-jätevertailu vakiintui käyttöön Turun ja Lahden seuduilla, ja yhteistyötä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa jatketaan. HSY:n viemäröintialueilla esiintyy jatkuvasti rasvatukoksia. Viemäritukokset johtuvat osittain viemäreiden painaumista, mutta usein myös ravintoloiden rasvojen puutteellisesta käsittelystä. Syyskuussa HSY lähetti Helsingin keskustan alueen noin 70 ravintolalle kirjeen, jossa kerrottiin rasvojen aiheuttamista viemäritukoksista. Lisäksi HSY, Suomen vesilaitosyhdistys ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry laativat yhteistyössä rasvaohjeen, jota lähetettiin noin ravintolalle Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. Rasvaohjeessa muistutetaan ruoantähteiden keräämisestä biojätteisiin ja uppopaistorasvojen keräämisestä hyötykäyttöön. Ohjeessa myös muistutetaan vastuukysymysten tärkeydestä, koska tukoksen aiheuttajalla on viime kädessä korvausvastuu syntyneistä vahingoista. HSY osallistui Helsingin kaupungin työmaavesiohjeen laadintaan. Ohjeessa kerrotaan miten erilaisilla työmailla tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista ei aiheudu haittaa vesistöille tai viemäriverkolle. Työmaavesien johtaminen hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin vaatii aina luvan HSY:n liittymispalveluilta. Veden laadusta riippuen voidaan tarvita myös HSY:n valvontapalveluiden viemäröintilupa. Kotitalouksien kompostoinnin edistämiseksi järjestettiin vuoden aikana 42 kurssia, joilla osallistujia oli kaikkiaan yli 740. Isännöitsijöille laadittiin uusia työkaluja asukasviestintään. Visuaalisen neuvonnan vaikutusta asukkaiden lajittelukäyttäytymiseen tutkittiin etenkin monikulttuurisilla asuinkiinteistöillä. Neuvonta lisäsi biojätteen lajittelua, ja valtaosa isännöitsijöistä oli käyttänyt selkokielisiä julisteita. Vuoden aikana olimme mukana lukuisissa tapahtumissa, esimerkiksi Helsingin työväenopiston Helmikarnevaaleilla, Lapsi2013-messuilla, Energiatehtaalla, Isännöintipäivillä ja Opi ja kasva -konferenssissa. Lisäksi ostettujen neuvontapalvelujen avulla tavoitettiin kuulijaa oppilaitoksissa, päivähoidossa ja asukastilaisuuksissa. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoissa opastettiin kaikkiaan noin 5000 vierasta.

18 18 Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi

19 19 Ympäristövastuullinen HSY Lue lisää HSY:n yhtenä strategisena päämääränä on toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Toiminnan kulmakivenä on jatkuva parantaminen. HSY sitoutuu kestävän kehityksen periaatteisiin siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. HSY on yksi tärkeimmistä pääkaupunkiseudun uusiutuvan energian tuottajista Vesihuollon laitokset ovat HSY:n suurimpia energian käyttäjiä. Sähkönkulutus erityisesti jätevedenpuhdistamoilla ja -pumppaamoissa on huomattavaa. Vuonna 2013 energiankulutus oli noin 193 GWh, josta sähkön osuus on noin 63 prosenttia ja lämmön 36 prosenttia. Oman energiankulutuksen lisäksi jäte- ja kemikaalikuljetukset, palvelusopimusurakoitsijoiden työkoneet ja muut ulkoistetut toiminnot kuluttavat energiaa noin 36 GWh. Samalla HSY on yksi tärkeimmistä pääkaupunkiseudun uusiutuvan energian tuottajista. Tuotanto perustuu pääasiassa biokaasun hyödyntämiseen ja tehokkaisiin lämmön talteenottojärjestelmiin jätevedenpuhdistamoilla. Sähköä ja lämpöä tuotettiin uusiutuvista energialähteistä yhteensä 189 Gwh, joka on 94 prosenttia HSY:n energiankulutuksesta. Sähköä myytiin valtakunnan verkkoon 88 Gwh. HSY:llä on mahdollisuus saavuttaa energiaomavaraisuus jo ennen tavoitevuotta Viikinmäen jätevedenpuhdistamon oma energiatuotanto saatiin nostettua uuteen ennätykseen, 27 GWh, ja laitoksen energiaomavaraisuusaste nousi 69 prosenttiin. Suomenojan jätevedenpuhdistamon tuottama biokaasu myytiin vuonna 2013 kokonaisuudessaan Gasumille liikennepolttoainekäyttöön ja sen kautta kaasun hyödyntämisaste nousi 100 prosenttiin. Suomenojan jätevedenpuhdistamon osalta solmittiin Fortumin kanssa sopimus puhdistetun jäteveden hukkalämmön hyödyntämisestä Espoon kaukolämpötuotannossa. HSY on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa tavoitteena on yhteensä 17 GWh:n eli noin 9 prosentin energiansäästö vuoteen 2017 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tavoite saavutetaan merkittävillä investoinneilla sekä jalkauttamalla energiatehokkuus koko organisaation läpileikkaavaksi tavoitteeksi. HSY Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 Jätehuollon ympäristöraportit Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja Ympäristövastuullista metropolia rakentamassa

20 20 Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

21 21 on sitoutunut neuvottelemaan Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen jatkosta vuosille HSY seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia HSY:n jätteenkäsittelyn ympäristövaikutuksia syntyy muun muassa jätteen käsittelystä, liikenteestä, rakentamisesta ja kaatopaikkaprosesseista. Ympäristövaikutuksia seurataan ympäristölupamääräysten sekä muiden viranomaispäätösten mukaisesti. Lisäksi suoritetaan omaehtoista tarkkailua, jonka avulla ohjataan jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa ja valvotaan toiminnan laatua. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta julkaistaan ympäristöraportti kaksi kertaa vuodessa. Vastaanotetun jätteen sisältöä ja laatua valvotaan. Näin varmistetaan, että kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan luvassa sallittua jätettä. Syntypaikkalajittelun merkittävistä puutteista välitetään tieto valvovalle viranomaiselle. Kaatopaikkavesiä sekä pohja- ja pintavesiä tarkkaillaan säännöllisesti. Muodostuneet jätevedet johdetaan vesiaseman kautta Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2013 veden määrä oli noin kuutiometriä. Viemäriin johdettavalle vedelle asetetut raja-arvot eivät ylittyneet. Jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupaehtojen mukaiset tavoitteet sekä HSY:n omat tonnipohjaiset tavoitteet. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulos oli vuonna 2013 OCP-indeksillä mitattuna laitoksen historian paras. Kasvihuonekaasujen ja hajujen purkautumista ilmakehään ja ympäristöön pyritään estämään ja näiden kaasujen pitoisuuksia mitataan säännöllisesti. Kerätystä kaatopaikkakaasusta käytettiin 80 prosenttia energiantuotantoon kaasuvoimalassa ja loput poltettiin soihdussa. Hyödyntämisastetta laski edelliseen vuoteen verrattuna (89 prosenttia vuonna 2012) kaasumoottoreille tehdyt huollot. Jätteenkäsittelykeskuksen alueen ja lähiympäristön ilmanlaatua valvotaan Ämmässuon ilmanlaadun mittausasemilla ja mittaustulokset esitetään HSY:n verkkosivuilla tunnin välein päivittyvinä. Jätteenkäsittelykeskuksessa ja sen lähialueilla tarkkaillaan pölyn ja hajun lisäksi myös muun muassa melun leviämistä sekä alueen linnustoa. HSY:n ensimmäinen vastuullisuusraportti, Ympäristövastuullista metropolia rakentamassa, julkaistiin kesäkuun alussa Raportoinnissa noudatetaan Global Reporting Initiative (GRI) ohjeistoa. Kestävän kehityksen näkökulmista on tässä vaiheessa painotettu ympäristöä. Haastajana Itämeri Itämerihaasteen toimenpideohjelma HSY:ssä koostuu meren kuormitukseen vaikuttavista toimista, joissa ympäristön tilaa parannetaan jätevedenpuhdistusta ja viemäriverkostoa koskevin hankkein. HSY kehittää Helsingin kantakaupungin sekaviemäriverkostoa rakentamalla tunneliyhteyden Meilahden ja Rajasaaren viemäritunnelien välille, joka vähentää rankoilla sateilla tapahtuvia sekaviemärin ylivuotoja Rajasaaren edustalla. Vuonna 2013 aloitettiin rakennustyöt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi. Vuonna 2014 valmistuva uusi biologinen puhdistuslinja lisää laitoksen käsittelykapasiteettia noin 12 prosenttia. Jätevedenpuhdistamojen kuormitus Itämereen pieneni vuonna Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforikuormitus Suomenlahteen oli 21 tonnia (-20 prosenttia vuodesta 2012). Typpikuormitus oli 357 tonnia (-40 prosenttia). Suomenojan jätevedenpuhdistamon fosforin kuormitus mereen oli 11 tonnia (-8 prosenttia) ja typen 597 tonnia (-7 prosenttia).

22 22 Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

23 23 Henkilöstö ja talous HSY:ssä työskenteli vuonna 2013 kaikkiaan 765 henkilöä. Heistä vakituisissa työsuhteissa työskenteli 719 ja määräaikaisina 46. Määräaikaisen henkilöstön käyttö liittyy lähes kokonaisuudessaan erilaisten sijaisuuksien hoitamiseen. Organisaatiomuutokset jatkuivat vuoden 2013 aikana. Asiakaspalvelut -yksikkö aloitti toimintansa 1.1. alkaen. Yksikkö sisältää asiakaspalvelun kehittämisen, asiakaspalvelukeskuksen sekä laskutuksen ja perinnän. Samassa yhteydessä lakkautettiin vesihuollon liiketoiminnan tuki -osasto, josta asiakaspalveluhenkilöstö siirtyi uuteen asiakaspalveluyksikköön, verkko-osaston liittymispalveluihin sekä toimialajohtajan alaisuuteen perustettuun talous- ja hallintoyksikköön. Ilmastoinfon toiminta siirtyi HSY:n ja jäsenkuntien välisellä sopimuksella HSY:n hoidettavaksi 1.1. lähtien. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin myös viestinnän ja neuvonnan uudelleen organisointia. HSY:n neuvonta aloitti toimintansa alkaen osana viestintäyksikköä. Työtyytyväisyys lisääntyi Vuoden 2013 aikana toteutettiin syksyllä 2012 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella laadittua toimenpideohjelmaa. Uusi henkilöstötutkimus tehtiin syyskuussa Tutkimuksella selvitettiin henkilöstön tyytyväisyyttä omaan työhönsä sekä esimiehen, oman työyhteisön ja koko HSY:n toimintaan. Tutkimukseen sisältyi myös kohdat HSY:n arvoista, työterveyshuollon toimivuudesta ja työhyvinvoinnin kokemuksesta. Tutkimuksen toteutti Promenade Research Oy. Tutkimuksen vastausprosentti oli varsin hyvä, 80 prosenttia, ja kyselyyn vastasi 588 työntekijää. Työtyytyväisyyden yleisarvosana parani edellisestä vuodesta ollen 3,44 (3,29 vuonna 2012). Tutkimuksen pohjalta HSY:n vahvuuksiksi voidaan todeta omaa työtään ja osaamistaan arvostavat sekä omaan työhönsä sitoutuneet työntekijät. Kehitettävää on edelleen siinä, kuinka HSY toimii yhtenä organisaationa. Edellisen kyselyn tapaan tulosten perusteella laaditaan kehittämissuunnitelmat ja toimenpitei- Kuva: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

24 24 den toteuttamista seurataan HSY:n johtoryhmässä. Seuraava henkilöstökysely toteutetaan Työsuhdetiedot HR-Herttaan Vuoden 2013 aikana olemme valmistelleet uuden HR-järjestelmän, HR-Hertan käyttöönottoa. HR-Hertta sisältää jokaisen työntekijän kaikki työsuhdetta koskevat tiedot. Järjestelmä yhdistää kaikki henkilöstöprosessit yhdeksi kokonaisuudeksi ja yhdenmukaistaa erilaiset käytännöt. Jatkossa yhden järjestelmän ansiosta tiedot on helppo pitää aina ajan tasalla, saatavilla ja raportoitavissa työntekijän tai esimiehen tarpeisiin. Työntekijä näkee Hertassa omat tietonsa, pääsee muokkaamaan niitä ja voi hakea järjestelmän kautta esimerkiksi lomaa tai muuta vapaata. HR-Hertta otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Suomen paras intranet HSY voitti Solita Oy:n järjestämän Suomen paras intranet kilpailun. Toista kertaa järjestetty kilpailu ratkesi mobiilioptimointiin ja etäkäytettävyyteen. Yksikkö Henkilöstö Henkilöstö Muutos Vesihuolto 416,0 htv 448,3 htv -32,3 htv Jätehuolto 132,0 htv 131,2 htv +0,8 htv Seutu- ja ympäristötieto 41,8 htv 37,1 htv +4,7 htv Tukipalvelut 63,6 htv 72,6 htv -9,0 htv Asiakaspalvelu 29,5 htv - +29,5 htv Ohjaus ja kehittäminen 45,0 htv 49,0 htv -4,0 htv Johto, 1,4 htv 1,4 htv 0,0 htv - palkat - luottamushlöt, palkkiot Yhteensä 729,3 htv 739,6 htv -10,3 htv Raadin arvosteluiden mukaan HSY:n marraskuussa 2013 käyttöön otettu intranet Hessu on käyttöliittymältään, käyttökokemukseltaan sekä visuaaliselta ilmeeltään yksinkertainen ja selkeä. Etusivut ovat helppokäyttöiset, navigaatiorakenne matala ja sisällöt helposti saavutettavissa. Myös hakuominaisuudet on huomioitu tehokkaasti niin, että hakusanoja oli tarkasteltu analyyttisesti, ja haku ymmärtää myös synonyymit. HSY:n intranetin sosiaalisesta mediasta tutut toiminnallisuudet, kuten uutisten kommentointi ja niistä tykkääminen, on otettu innostuneesti käyttöön. Lisäksi kaikki HSY:n työntekijät voivat julkaista intranetissä lyhyitä uutisia, jotka kohdentuvat työntekijöille toimipisteen ja toimialan mukaan.

25 25 HSY:n yhtymäkokous HSY:n hallitus Toimitusjohtaja Raimo Inkinen HALLINTO- YKSIKKÖ VIESTINTÄ- JA NEUVONTAYKSIKKÖ TALOUS- YKSIKKÖ HENKILÖSTÖ- YKSIKKÖ KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ Hallintojohtaja Matti Hilli Viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala Talousjohtaja Pekka Hänninen Henkilöstöjohtaja Leena Lehtoruusu Kehittämispäällikö Kirsti Mäkinen Jätehuollon toimiala Toimialajohtaja Petri Kouvo Vesihuollon toimiala Toimialajohtaja Jukka Piekkari Seutu- ja ympäristötiedon tulosalue Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen Tukipalveluiden tulosalue Tulosaluejohtaja Tuija Räty Asiakaspalvelutyksikkö Asiakaspalvelujohtaja Tuija Loppi-Hakamäki

26 26 Kuva: HSY / Hannu Bask

27 27 Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat Euroa Myyntituotot , ,91 Kuntaosuudet , ,99 Maksutuotot , ,30 Tuet ja avustukset , ,62 Muut toimintatuotot , , , ,18 Lue lisää Toimintakertomus 2013 Valmistus omaan käyttöön , ,13 Toimintakulut Palkat ja palkkiot , ,98 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , ,79 Palvelujen ostot , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,09 Muut toimintakulut , , , ,91 TOIMINTAKATE , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 942, ,69 Muut rahoitustuotot , ,79 Korkokulut , ,86 Muut rahoituskulut , , , ,76 VUOSIKATE , ,64 Poistot ja arvonalentumiset , ,40 TILIKAUDEN TULOS , ,76 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,76

28 28 Toimintatuotot yhteensä 333,1 miljoonaa euroa Toimintakulut yhteensä 184 miljoonaa euroa Jätehuollon myyntituotot 32,0 % Kuntaosuudet 1,2 % Muut tuotot 1,4 % Vesihuollon myyntituotot 65,5 % Materiaalihankinnat 14,8 % Muut toimintakulut 13,1 % Henkilöstökulut 22,5 % Palveluiden ostot 49,6 %

29 Rahoituslaskelma Euroa Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,64 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,64 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,14 Rahoitusosuudet investointimenoihin , , , ,13 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,49 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,20 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , , ,80 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,13 Saamisten muutos , ,42 Korottomien velkojen muutos , , , ,64 Rahoituksen rahavirta , ,16 Kassavarojen muutos , ,67 Kassavarojen muutos Kassavarat , ,90 Kassavarat , , , ,67

30 Tase 30 VASTAAVAA Euroa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,26 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,66 Rakennukset , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,69 Kuljetusvälineet , ,37 Muut koneet ja kalusto , ,71 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,41 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,22 Muut saamiset , ,27 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,16 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,86 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,23 Lainasaamiset , ,10 Muut saamiset 1 710, ,00 Siirtosaamiset , , , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,90 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,64 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,80

31 Tase 31 VASTATTAVAA Euroa Oma pääoma Peruspääoma , ,00 Muu oma pääoma , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,13 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,11 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero , ,00 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,12 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset , ,09 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,61 Lainat jäsenkunnilta , ,98 Muut velat , , , ,80 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,16 Ostovelat , ,89 Muut velat , ,61 Siirtovelat , , , ,68 Vieras pääoma yhteensä , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,80

32 32 Kuva: HSY / Hannu Bask

33 Kuntayhtymän hallinto Hallitus Varsinaiset jäsenet Enroth Matti (KOK/Helsinki), puheenjohtaja Jääskeläinen Markku J. (SDP/Vantaa) Kauppinen Sirpa (Vihr/Vantaa) Koulumies Terhi (KOK/Helsinki) Krabbe Johanna (KOK/Helsinki) Kuikka Essi (Vihr/Helsinki) Kuusisto Kari (KOK/Espoo) Lahti Timo (Vihr/Espoo) Portin Anders (RKP/Espoo) Rintamäki-Ovaska Tiina (KOK/Kauniainen) saakka Ant-Wuorinen Lauri (KOK/Kauniainen) alkaen Sademies Olli (PS/Helsinki) Tyystjärvi Kati (Vas/Vantaa) Vainikka Mirka (SDP/Helsinki) Vuorela Antti (SDP/Helsinki) Henkilökohtaiset varajäsenet Härkönen Teppo (KOK/Helsinki) Hako Jukka (SDP/Vantaa) Vauhkonen Jouni (Vihr/Vantaa) Pekkala Maria (KOK/Helsinki) Mehtonen Katri (KOK/Helsinki) Koppanen Anna (Vihr/Helsinki) Vahervuori Hilkka (KOK/Espoo) Saramäki Kaarina (Vihr/Espoo) Sjövall Mikael (RKP/Helsinki) Ant-Wuorinen Lauri (KOK/Kauniainen) saakka Rintamäki-Ovaska Tiina (KOK/Kauniainen) alkaen Kukkonen Jarno (PS/Espoo) Väätäinen Eero (Vas/Vantaa) Nurminen Pentti (SDP/Helsinki) Laakkonen Miriikka (SDP/Helsinki) Asiantuntijajäsenet Pajunen Jussi, Helsinki Mäkelä Jukka, Espoo Lipponen Martti, Vantaa Widèn Torsten, Kauniainen Tarkastuslautakunta Varsinaiset jäsenet Merjola-Repo Nina (KOK/Vantaa), puheenjohtaja Kivelä Marianne (KOK/Kauniainen) Ruuth Minna (KOK/Helsinki) Näre Sari (Vihr/Helsinki), varapuheenjohtaja Pietikäinen Jarkko (Vihr/Vantaa) Turunen Aarno (SDP/Espoo) Vahtera Pauli (Ps/Vantaa) Henkilökohtaiset varajäsenet Luomaranta Ritva-Liisa (KOK/Espoo) Eklund Pertti (KOK/Kauniainen) Toveri Maarit (KOK/Helsinki) Vainionpää Antti (Vihr/Helsinki) Matikka Marjo (Vihr/Espoo) Paunio Pekka (SDP/Helsinki) Vuorinen Timo (PS/Vantaa)

34 HSY:n vuosikertomus 2013 HSY:n julkaisuja I HRM:s publikationer 4/2014 ISSN-L ISSN ISBN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax , Helsinki Region Environmental Services Authority P.O. Box 100, FI HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Tel , Fax ,

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot