VANHUSTEN PALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUOPAS"

Transkriptio

1 VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu Riihimäki p Päiväys 4/2015

2 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvonta Kotihoito Kotihoidon palveluseteli Ateriapalvelu Kauppakassipalvelu Kylvetys- ja saunapalvelu VUOKRA-ASUNNOT sivu 7 Siivouspalvelu Päivätoiminta Muistisairaiden päivätoiminta Kuljetuspalvelu Turvapuhelin Turvalaitteet ASUMISPALVELUT sivu 8 Lyhytaikaishoito Ympärivuorokautinen hoito TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET sivut 9-14 Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeensaajan asumistuki Omaishoidon tuki Toimeentulotuki Matkakulujen korvaus TERVEYSPALVELUT sivut Lääkärin vastaanotto Sairaanhoitajan vastaanotto Päivystys Reseptien uusiminen Ambulanssi Geriatrian poliklinikka Diabetesneuvonta Mielenterveyspalvelut Rokotukset Hoitotarvikejakelu Toimintaterapia Fysioterapia NEUVONTA JA LAKIASIAT sivut Oikeusapu Sosiaaliasiamies Edunvalvonta Lääkekustannusten lisäkorvaus Kotitalousvähennys ja palvelujen arvonlisäverottomuus Asunnon korjaus- ja muutostyöt Puheterapia Jalkaterapia Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä Laboratorio Apuvälinepalvelu Hammashuolto Rintamaveteraanien kuntoutus ja hammashoito Potilasasiamies Terveydenhuollon maksukatto Apteekit Yleinen edunvalvonta Talous- ja velkaneuvonta VAPAAEHTOISTYÖ JA YSTÄVÄTOIMINTA sivut Vapaaehtoistyönkeskus VIRSU SPR Riihimäen ev.lut. seurakunta Eläkeläisjärjestöt YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA sivut Hoiva- ja kotipalvelut Piha- ja remonttipalvelut Siivouspalvelut Tietojen muutokset: sähköpostilla tai p

3

4 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Palveluneuvonta Kotihoidon ja tukipalvelujen piiriin hakeudutaan palveluneuvonnan kautta. Palveluneuvoja tarjoaa tietoja palveluista ja arvioi kotikäynnillä palvelutarpeen asiakkaan toimintakyvyn, kodin ja ympäristön olosuhteiden sekä omaisten osallistumisen perusteella. Palveluneuvoja kokoaa palvelut asiakkaan tueksi. Palveluneuvonta on asiakaslähtöistä työtä, jonka tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään tukemaan asiakkaan toimintakykyä niin, että kotona asuminen turvallisesti onnistuu mahdollisimman pitkään. Asiakkaan tullessa kotihoidon piiriin hänelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman teossa ovat mukana asiakkaan ja hänen nimeämänsä lähiomaisen lisäksi tarvittavat auttajatahot. Palveluneuvoja toimii aina asiakkaan suostumuksella hoitaessaan asiakkaan asioita ja välittäessään asiakastietoja. Palveluneuvonta on maksutonta. Palveluneuvontaan saat yhteyden puhelimitse tai käymällä palveluneuvonnan palvelupisteessä. Muistisairaiden palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvojan työn tavoitteena on antaa muistisairaalle ja hänen läheisilleen asiakaslähtöistä ja kotona asumista turvaavaa tukea. Palvelu on maksutonta Riihimäen asukkaille ja heidän omaisilleen. Muistisairaiden palveluneuvojan tehtävänä on arvioida yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita ja auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa hoidot ja palvelut sosiaali- ja terveydenhuollosta. Palveluneuvoja antaa tietoa muistisairauksista, toimii muistisairaan ja hänen läheistensä tukena ja auttaa tarvittavan avun ja tuen hakemisessa. Palveluneuvonta p , ma pe klo 8 11 (arkipäivisin) (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) sähköposti: Palveluneuvojat: Päivi Lintunen, Paula Paavilainen Muistisairaiden palveluneuvonta Palveluneuvoja Viivi Koivula p (arkipäivisin) Koti- ja vanhuspalvelut, palvelupiste Temppelikatu 10 avoinna klo 9 12 ma pe (arkipäivisin) 1

5 Kotihoito Kotihoidon piiriin hakeudutaan palveluneuvonnan kautta. Kotihoito tukee ja auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista silloin, kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma. Kotihoidosta peritään bruttotuloihin ja hoitoaikaan perustuva kuukausimaksu. Kotisairaanhoito on lääkärin valvomaa terveyden- ja sairaanhoitoa, jota annetaan kotiin silloin kun potilas ei voi sitä terveydenhuollon toimipisteestä hakea. Kotisairaanhoito vastaa kiireelliseen hoidon tarpeeseen saman päivän aikana ja kiireettömään kolmen päivän sisällä. Lääkäri ja sairaanhoitaja arvioivat potilaan hoidontarpeen ja kotikäyntitiheyden yhdessä potilaan kanssa. Kotisairaanhoito on maksullista ja perustuu terveydenhuollon asiakasmaksulakiin. Kotihoidon yhteystiedot Länsi keskusta sairaanhoitaja tiiminvetäjä Länsi keskusta sairaanhoitaja Länsi keskusta hoitaja Lasi sairaanhoitaja tiiminvetäjä Lasi sairaanhoitaja Lasi hoitaja Itä keskusta sairaanhoitaja tiiminvetäjä Itä keskusta sairaanhoitaja Itä keskusta hoitaja Pohjoinen keskusta sairaanhoitaja tiiminvetäjä Pohjoinen keskusta sairaanhoitaja Pohjoinen keskusta hoitaja Kirjaus sairaanhoitaja tiiminvetäjä Kirjaus sairaanhoitaja Kirjaus hoitaja Peltosaari sairaanhoitaja tiiminvetäjä Peltosaari hoitaja Riihimäki sairaanhoitaja iltatyö, viikonlopputyö Kotihoidon ohjaajat Keskustan tiimit: Marjo Mäntylä, p , klo 8 11 ma pe (arkipäivinä) Kirjauksen, Lasin ja Peltosaaren tiimit: Riitta Sokka, p , klo 8 11 ma pe (arkipäivinä) Kotisairaanhoidon osastonhoitaja Sari Valaja-Jokinen, p (arkipäivinä) Temppelikatu 10, Riihimäki 2

6 Kotihoidon palveluseteli Tilapäiseen kotihoidon tarpeeseen voidaan myöntää palveluseteli esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Setelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja sitä käytetään kaupungin kotihoitoa vastaaviin hoito- ja huolenpitotehtäviin. Asiakas tilaa palveluntuottajan kaupungin hyväksymästä palveluntuottajarekisteristä. Palvelua on mahdollista saada 40 tuntia 3 kuukauden aikana. Palvelusetelin arvo on 25 euro/tunti, ylimenevän osan asiakas maksaa itse. Ateriapalvelu Ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeätä. Jos aterian valmistaminen ei omatoimisesti enää onnistu, on ruokailumahdollisuus järjestetty Riihikodissa, Kotokartanosäätiön kaikissa yksiköissä ja Inkilänhovissa sekä Peltosaaren, Lasitehtaan ja Uramon (osoite Kalevankatu 5 11) kouluilla. Riihikodin (Kontiontie 73), ruokailumahdollisuutta suositellaan erityisesti Pohjoisen alueen vanhuksille. Riihikodin ruokailuun haluavien tulee ottaa yhteyttä palveluneuvontaan. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Henkilöillä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, on mahdollisuus saada ateriapalvelua kotiin kuljetettuna. kotiin kuljetettavista aterioista saa palveluneuvojilta ja kotipalvelun ohjaajalta. Sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, on oikeus saada lounasseteleitä tai kotiin kuljetettu ateria. Kauppakassipalvelu Kauppakassipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itse hoitamaan kauppa-asioita. Riihimäen kaupunki ostaa Inkilänhovilta palvelua kotihoidon määrittelemille tukipalveluasiakkaille kerran viikossa. Kauppakassipalvelun palvelumaksut laskutetaan kotihoitolaskun yhteydessä. Kylvetys- ja saunapalvelu Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään Riihikodissa ja päivätoiminnan yhteydessä. Asiakkaille järjestetään kuljetus. Siivouspalvelu Kotihoito järjestää pelkkää siivousapua ainoastaan sotainvalideille (haitta-aste vähintään 20 %), jotka eivät selviydy siivouksesta. Muille on tarjolla yksityisten palveluntuottajien järjestämää siivouspalvelua. Heidän yhteystietojaan löytyy tämän oppaan lopusta. Päivätoiminta Päivätoiminta tukee ja edistää kotona asuvan vanhuksen terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä lisäten turvallisuutta. Päivätoiminta tuo vaihtelua elämään ja rikastuttaa vanhuksen arkea. Toiminta tarjoaa asiakkaille virikkeellisen ja kuntouttavan päivän sekä sosiaalisia kontakteja. Päivän aikana on yhteistä virikkeellistä toimintaa ja vanhusta kannustetaan omien voimavarojen käyttöön. Omaishoitajalle päivätoiminta antaa mahdollisuuden omaan vapaa-aikaan ja lepoon. 3

7 Asiakkaille järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus taksilla. Päivätoimintaa tarjotaan myös osapäiväisenä. Rautatienpuiston päivätoimintakeskus Ohjaaja Sirpa Väänänen p Öllerinkatu 7, Riihimäki Muistisairaiden päivätoiminta Rentukka Toiminta tarjoaa tavoitteellista ja kuntouttavaa, asiakkaan omia voimavaroja tukevaa, toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävää ja virkistävää toimintaa kotona asuville muistisairaille. Toiminnan tärkeänä painopisteenä on fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Toiminnan sisältö vaihtelee asiakkaiden kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Päivittäiset asiakasryhmät kootaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Taksikuljetus järjestetään tarpeen mukaan. Muistisairaiden päivätoiminta Rentukka Ohjaaja Seija Paananen p Uudenmaankatu 10, Riihimäki Koti- ja vanhuspalvelut, palvelupiste Temppelikatu 10 avoinna klo 9 12 ma pe (arkipäivisin) Palveluneuvonta p , ma pe klo 8 11 (arkipäivisin) (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) sähköposti: Palveluneuvojat: Päivi Lintunen, Paula Paavilainen Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Kuljetuspalveluja myönnetään omatoimisesti kotona asuville asiakkaille enintään 8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Palvelutalossa asuville asiakkaille myönnetään enintään 4 yhdensuuntaista taksimatkaa. Asiakkaalta perittävä maksu on sama kuin Riihimäen sisäisen linja-autoliikenteen taksa. Taksimatkat voi tehdä vain Riihimäen kaupungin alueella. Mikäli asiakas matkustaa Riihimäen ulkopuolelle, maksaa hän itse matkastaan Riihimäen kaupungin rajojen ulkopuolisen osuuden suoraan taksinkuljettajalle. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikkatai kuntoutusmatkoihin. Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää muille kuukausille. 4

8 Myöntämisperusteet: Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Riihimäellä. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle henkilölle - jolla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa, mutta henkilö ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun - joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla - vähintään 20 %:n sotainvalideilta tai rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ei peritä omavastuuosuutta. Kuljetuspalvelua ei myönnetä, mikäli asiakkaalla on mahdollisuus oman auton käyttöön. Kotihoidon ohjaaja Hannele Mäki p Temppelikatu 10, Riihimäki Turvapuhelin Kotona selviytymisen tukemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollisuus vuokrata turvapuhelin. Turvapuhelimen avulla pystyy tarvittaessa hälyttämään apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelimen hankinnan yhteydessä tehdään turvapuhelinpalvelun tilaussopimus, joka tulee täyttää huolellisesti. Turvapuhelimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytysnappi, jonka avulla tehdään hälytys. Laite mahdollistaa hälytystilanteessa keskusteluyhteyden käyttäjän ja hälytyskeskuksen välillä. Kaupunki myöntää turvapuhelinlaitteen vain sotilasvammalain mukaisille 20 % haitta-asteen sotainvalideille. Palveluneuvonta p , klo 8 11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) Avaimet turvapuhelinta varten toimitetaan: Palvelusihteeri Maria Kallio, p , ajasta sovittava etukäteen Puhelimia vuokraavat: Mainio Vire Oy, p Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy, p

9 Turvalaitteet Kodinkonevahdin avulla pystytään estämään palo- ja vesivahinkoja. Kodinkonevahti katkaisee automaattisesti sähkön tai veden kodinkoneesta. Jokaiseen kodin sähkö- tai vesilaitteeseen on saatavilla varoittimia, vahteja ja hälyttimiä ehkäisemään vahinkoja. mm. Kodinkonevahtien valmistaja Innohome Oy, p

10 VUOKRA-ASUNNOT Riihimäen kaupunki omistaa noin 1400 aravarahoitteista vuokra-asuntoa. Näiden hallinnointi on pääosin Riihimäen Kotikulma Oy:ssä. Kaupunki omistaa lisäksi osakehuoneistoja, joiden hallinnointi on kaupungilla. Asuntoja on sekä kerrostaloissa että pientaloissa. Keskivuokra ja vuokravakuus Riihimäen Kotikulma Oy:n perimä keskivuokra vuonna 2014 oli 11,02 euroa/m2/kk. Vuokravakuus Kotikulman hallinnoimissa asunnoissa on 250 euroa. Kaupungin suoraan omistamissa asunnoissa vuokravakuus on yhden kuukauden vuokraa vastaava summa. Asukkaiden valinta Asukkaat vapautuviin asuntoihin valitaan kaksi kertaa kuukaudessa pidettävässä kokouksessa. Arava-asuntoihin valittavilta henkilöiltä edellytetään valtioneuvoston asettamien varallisuusehtojen täyttämistä. Asuntojen hakeminen Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy hoitaa Riihimäen kaupungin vuokra-asuntojen välityksen osoitteessa Maisterinkatu 9. Sieltä asiakkaat saavat kaikki vuokra-asuntojen hakemiseen ja isännöintiin liittyvät palvelut. Sähköisen asuntohakemuksen voit täyttää ja lähettää e-lomakkeena. Sähköinen lomake löytyy kaupungin asumisen ja rakentamisen internetsivuilta: Asumispalvelusihteeri Sanna Eskelinen p Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy Maisterinkatu Riihimäki Avoinna klo 9 15 Tukiasumiseen, kaupungin omistamiin osakehuoneistoihin ja pienkiinteistöihin liittyvät asumisasiat hoidetaan teknisen keskuksen asumispalveluissa, Yritystalon 3. kerroksessa, Eteläinen Asemakatu 2 (A-porras). Vanhusten palveluasuntoja koskevat vuokrasopimukset ja laskutus hoidetaan teknisen keskuksen asumispalveluissa. sopimuksista ja laskutuksesta antaa palvelusihteeri, p Asukasvalinnat käsitellään kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon SASyhteistyöryhmässä. 7

11 ASUMISPALVELUT Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito tarjoaa ympärivuorokautista asiakkaan voimavaroja ja kotihoitoa tukevaa palvelua joko tilapäisesti tai toistuvissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee vanhuksen kotona selviytymistä ja mahdollistaa hoitavan omaisen vapaan järjestämisen. Hoitojaksosta ja jakson pituudesta sovitaan vanhustenhuollon sosiaalityöntekijän kanssa. Lyhytaikaishoitoa järjestetään Riihikodissa. Ympärivuorokautinen hoito Tehostettu palveluasuminen turvaa yksilöllisen, kodinomaisen asumisen yli 65-vuotiaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista, runsasta hoitoa ja huolenpitoa, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palveluasumisessa on yhden ja kahden hengen huoneita, jotka voi kalustaa omilla huonekaluilla. Asukkaan on mahdollista hakea Kelan eläkettä saavan hoitotukea ja asumistukea. Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikköjä ovat: Riihikodin Pajula, Pikku-Pajula ja Vilja sekä Uranuskoti. Yksityisiin tehostetun palveluasumisen palveluihin voidaan harkinnan mukaan myöntää kaupungin tukea tai palveluseteli. Kaikki asukasvalinnat käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon SAS-yhteistyöryhmässä. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoitetaan vain lääketieteellisillä tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Sosiaalityöntekijä Tuija Levola p Temppelikatu 10, Riihimäki Tapaamisaika on sovittava etukäteen. 8

12 TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET Eläkettä saavan hoitotuki Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Hoitotuki on verotonta tuloa. Hoitotukea voidaan myöntää, jos toimintakyky voidaan arvioida olevan sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia. Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen. Hoitotukien määrät vuonna 2015 ovat: perushoitotuki 62,48 euroa, korotettu hoitotuki 155,53 euroa, ylin hoitotuki 328,87 euroa. Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65- vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistus-asunnoissa. Jos molemmat puolisot saavat asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia taikka ovat täyttäneet 65 vuotta, he hakevat asumistuen yhteisesti kummallekin ja tuki maksetaan heille puoliksi. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat hakijan asumiskustannukset, perhesuhteet ja vuositulo ja omaisuus. Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunnumero, p

13 Omaishoidontuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahaan sidottu. Tuki voidaan myöntää joko rahallisena hoitopalkkiona tai hoitopalkkiona ja palveluna. Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos: - Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa - Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. - Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi. - Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. - Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. - Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, johon tulee liittää lääkärin C-lausunto, joka ei saa ole puolta vuotta vanhempi. Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin tai tuki korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen. Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää ja käyttää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5 7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja tai saa kuntoutusta. Hoidon vaativuus arvioidaan toimintakykymittareilla. Avun tarvetta määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä toimintakykymittareilla RAVA ja/tai MMSE. Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä asiakkaalle ei synny subjektiivista oikeutta tukeen. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen. I-maksuryhmä 487,20 euroa/kk palkkiona tai 389,76 euroa/kk palkkiona ja 8 tuntia/kk palveluna II-maksuluokka 615,41 euroa/kk palkkiona tai 492,33 euroa/kk palkkiona ja 8 tuntia/kk palveluna tai 387,71 euroa/kk palkkiona ja 20 tuntia/kk palveluna. III-maksuryhmä 1143,39 euroa/kk palkkiona. Omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtään tai päätoimista opiskelua. Hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja, oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityshoitorahaan tai oikeutta vuorottelulain (1305/2002) 13 :n mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Lyhytaikaishoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen määrää vastaavassa suhteessa. 10

14 Omaistaan hoitavalla henkilöllä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kotihoidon ohjaaja Hannele Mäki p Temppelikatu 10, Riihimäki Toimeentulotuki Toimeentulotuki on toimeentuloturvaa täydentävä viimesijainen etuus. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ensisijaiset tulot ja käytettävissä olevat säästöt eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin tai niiden saaminen viivästyy. Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki Sosiaalityöntekijöiden ajanvaraus- ja puhelinaika on Jarrumiehenkatu 15, Riihimäki Itäinen alue p Läntinen alue p Pohjoinen alue p Matkakulujen korvaus Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kela maksaa matkakuluja siltä osin kuin ne ylittävät 16 euron omavastuuosuuden yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Jos käyttää taksia, tulee olla terveydenhuollon antama todistus taksikyydin tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuksessa. Jos matkakustannusten omavastuuosuudet ylittävät kalenterivuoden aikana 272 euron omavastuuosuuden, Kelan toimisto maksaa ylittävän osan kokonaan. Matkakattoon eli vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan mukaan sekä matkojen omavastuuosuudet, että niitä pienemmät kertakustannukset. Kela seuraa matkakaton täyttymistä. Kun matkakatto on täyttynyt, Kela lähettää matkakattokortin. Korttia näyttämällä ei tarvitse maksaa matkasta taksin kuljettajalle, jos hän on tehnyt Kelan kanssa valtakirjasopimuksen. Muussa tapauksessa korvaus matkakuluista haetaan jälkikäteen. 11

15 Matkakorvaus heti taksissa Matka julkiseen tai yksityiseen terveydenhuollon yksikköön tai kuntoutukseen ja sinulla on sairautesi vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, voit tilata matkan keskitetystä tilausnumerosta. Muista näyttää autoilijalle Kela-kortti ennen matkan alkamista. Tilausnumerosta tilatusta matkasta maksat vain 16 euron omavastuun yhdensuuntaisesta matkasta. Säilytä terveydenhuollosta matkaa varten saamasi todistus (Todistus matkakorvausta varten, SV67) tai muu selvitys oikeudestasi taksin käyttöön. Kela voi pyytää sitä sinulta myöhemmin. Jos tilaa matkan muualta kuin alueellisesta tilausnumerosta, omavastuu on 32 euroa. Tällöin maksetaan ensin matkan koko hinta kuljettajalle ennen kuin voi hakea korvausta Kelasta. 32 euron omavastuuosuus ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta, ns. matkakattoa. Näin tilaat taksin Tilaa matka oman sairaanhoitopiirisi tilausnumerosta. Puhelun hinta on sama kuin tavallisen taksin tilauspuhelun hinta. Kanta-Hämeen taksin tilausnumero on (1,49 + pvm). Jos vastaanottoaika on tiedossa etukäteen, matka tilataan viimeistään edellisenä päivänä klo mennessä. Yhdellä kerralla voi tilata kaikki matkat, jotka on määrä tehdä seuraavien kahden viikon aikana. Paluumatkalle voi pyytää oman kotikunnan taksin. Myös päivystysluontoiset taksin tilaukset tilataan alueellisesta tilausnumerosta. Kun soitatte tilausnumeroon, kysytään seuraavia matkaan liittyviä tietoja: - Nimi ja henkilötunnus - Osoite, mistä auto noutaa - Matkan kohde - Kellonaika, jolloin tulee olla perillä hoitoyksikössä - Apuvälineet ja saattaja - Puhelinnumero Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p Lääkekustannusten lisäkorvaus Lääkkeistä voi saada lisäkorvauksen, jos korvattujen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden yhteenlasketut omavastuuosuudet ylittävät 612,62 euroa. Vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä lääkkeet maksavat 1,50 euroa. Lääkettä voi ostaa kerralla enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän. Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajan täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuraja on ylittynyt, Kela lähettää tästä tiedon, ja samalla lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. Kelan lähettämä ilmoitus tulee säilyttää apteekkia varten. 12

16 Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p Kotitalousvähennys ja palvelujen arvonlisäverottomuus Kotitalousvähennykseen oikeuttaa kotitaloustyö, hoiva- tai hoitotyö, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyö. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkako työntekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa Internetistä (www.ytj.fi) tai verohallinnon palvelunumerosta Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa. Vuonna 2015 kotitalousvähennyksen enimmäismäärää on euroa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4800 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Jos palvelu on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saa vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Palkatun henkilön palkasta sekä palkkaan liittyvistä työnantajan sivukuluista saa vähentää 15 %. Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen (esimerkiksi siivouspalvelun) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan siivouspalvelun lisäksi esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kanta-Hämeen verotoimisto Lukiokatu 26, Hämeenlinna p

17 Asunnon korjaus- ja muutostyöt Valtion avustusta asuntojen korjaustoimintaan myönnetään vuosittain vahvistettavien perusteiden mukaan. Korjausavustuksia voi hakea seuraaviin toimenpiteisiin: - vanhusväestön ja vammaisten sekä veteraanien ja veteraanien leskille asuntojen korjauksiin sosiaalisin perustein (tulorajat) - kuntotutkimusavustuksiin kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin (terveydensuojeluviranomaisen lausunto) - uusien hissien rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen Pientalojen tarveharkintaisia energia-avustuksia voi hakea sosiaalisin perustein (tulorajat) toimenpiteisiin energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. ja hakulomakkeita saa teknisen keskuksen asumispalveluista. Hakulomakkeita saa myös kaupungintalon Tietotuvasta, Kalevankatu 1. Valtion asuntorahaston sivuilta Tekniikan ja ympäristön toimiala/asuntotoimi Palvelusihteeri Sinikka Kukkonen p Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo, A-rappu) Riihimäki Avustus vanhusten asunnonmuutostöihin Vanhuspalveluissa on pieni määräraha yli 65-vuotiaiden asunnonmuutostöihin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi liikkumisen esteiden poistamiseen sekä parantamaan ikäihmisen kotona selviytymistä. Avustusta myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa (hakijatalouden bruttotulot alle 1700 euroa/henkilö/kk, säästöt alle euroa) ja omavastuuosuus riippuu hakijatalouden bruttotuloista. Yleisenä perusteena on, että korjaus- ja muutostöiden tulee olennaisesti parantaa itsenäistä suoriutumista. Avustusta voidaan myöntää seuraaviin korjaustoimenpiteisiin: saniteettitilojen korjaaminen, kulkuväylien korjaaminen ja asunnon turvallisuuden parantaminen tekniikan avulla, esim. ovihälytin, mattohälytin tai turvaliesi. Avustusta haetaan Avustushakemus ikääntyneiden asunnonmuutostöihin -lomakkeella, joita saa vanhuspalvelutoimistosta alla olevasta osoitteesta. Avustuspäätös tulee hakea ennen muutostöiden tekemistä. Sosiaalityöntekijä Tuija Levola, p Temppelikatu 10, Riihimäki 14

18 TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto Oma lääkäri ja sairaanhoitaja toimivat työparina. Sairaanhoitaja neuvoo ja ohjaa sairauksien hoidossa, kuten diabetesasioissa, antaa injektioita, tekee haavahoitoja, poistaa ompeleita. Numerosta voi varata ajan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. Puhelimessa tehdään hoidon tarpeen arviointi, kerrotaan tutkimustulosten vastaukset sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa tarpeen mukaan. Terveyskeskuksessa on käytössä takaisinsoitto-järjestelmä. Noudattamalla puhelimessa annettuja ohjeita saa takaisinsoittoajan, jolloin ei tarvitse soittaa monta kertaa. Takaisinsoitto asiakkaalle tulee tuntemattomasta numerosta. Kiireettömissä asioissa kannattaa soittaa iltapäivällä. Päivystys Päivystys on tarkoitettu vain sellaisille äkillisesti sairastuneille, jotka eivät sairautensa vuoksi voi odottaa omalääkärin vastaanotolle pääsyä. Päivystys on avoinna klo Päivystyksen puhelinnumero on Päivystysvastaanotto toimii Riihimäen sairaalassa, Kontiontie 77, Riihimäki. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa ensin kysyä ohjeita omalta hoitajalta vastaanotolta. Riihimäen seudun perusterveydenhuollon yöaikainen klo 22 8 ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys toimii Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Välitöntä lääkärinhoitoa vaativat potilaat pääsevät sinne ilman lähetettä. Osoite Ahvenistontie 20, Hämeenlinna, p Reseptien uusiminen Lääkereseptin saa sähköisesti (eresepti), jolloin resepti menee suoraan reseptikeskuksen kautta apteekkiin. Saatte lääkäriltä kirjallisen ohjeen, jossa lukee käyttämänne lääkkeen nimi ja käyttöohjeet. Apteekista saatte lääkkeet ko. ohjeella ja/tai Kela-kortilla. Paperiresepti vaihdetaan sähköiseen reseptiin lääkärin vastaanotolla. Omia sähköisiä reseptejä voi katsoa pankkitunnuksilla internetissä kohdassa omien tietojen katselu. Sähköisen reseptin voi uusia apteekin tai terveyskeskuksen kautta. Reseptien uusimiseen pitää varata viisi arkipäivää. Hoitakaa reseptien uusimiset ajoissa ja ennakoikaa se, että vastaanotot voivat olla suljettuina heinäkuussa ja joulun-uudenvuoden tienoilla. Riihimäen vastaanotto, ajanvaraus ja puhelinneuvonta p (takaisinsoitto) Penttilänkatu 5, Riihimäki avoinna ma to klo ja pe klo Terveyskeskuksen päivystys p klo Kontiontie 77, Riihimäki Keskussairaalan päivystys p Ahvenistontie 20, Hämeenlinna 15

19 Ambulanssi Ambulanssi tilataan yleisestä hätänumerosta 112 tai hätäkeskuksen varanumerosta Geriatrian poliklinikka Poliklinikalla arvioidaan muistihäiriöisiä ja muita vanhusasiakkaita. Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista. Muistihoitajan vastaanotolle ei tarvitse lääkärin lähetettä. Geriatrian erikoislääkärin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikkakäynnille toivotaan omaisen tai läheisen mukanaoloa. Sairaanhoitaja, muistihoitaja Pääterveysasema, Penttilänkatu 5 Puhelin- ja ajanvarausaika ma pe klo p Diabetesneuvonta Oma sairaanhoitaja ohjaa ja tukee diabeetikkoa hoidossaan, dieetti- ja lääkitysasioissa sekä antaa alkuneuvontaa, kun diabetes todetaan. Sairaanhoitaja huolehtii määräaikaistarkastukset ja ohjaa vuositarkastukseen. Aika varataan suoraan omalta sairaanhoitajalta. Terveyskeskuksessa tyypin II-diabeetikot hoitaa omalääkäri. Tyypin I-diabeetikot hoidetaan Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikössä. Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelut on järjestetty väestövastuisesti. Kullakin alueella toimii psykiatrinen sairaanhoitaja. He auttavat mielenterveysasioissa, kuten masennus ja uupumistilat, ahdistuneisuushäiriöt, elämänkriisit tai sairauksien jatkohoito. Psykologi tarjoaa terapeuttista keskusteluapua eri-ikäisille kuntalaisille. Keskusteluihin voi hakeutua elämänkriisien yhteydessä ja erilaisten ongelmien ahdistuksen, masennuksen, pelkojen tai muun vastaavan vaivatessa. Psykiatrisen sairaanhoitajan puhelinaika on klo Läntinen alue p Itäinen alue p Pohjoinen alue p Psykologi Harri Kousa Pääterveysasema, Kallionkatu B Puhelin- ja ajanvarausaika ma ti ja to pe klo 12 13, p

20 Rokotukset Yleisimmät rokotukset saa oman alueen terveysaseman sairaanhoitajan vastaanotolla. Sieltä saatte myös neuvot, jos tarvitsette harvinaisempia rokotteita. Ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin, jotta ehditte saada kaikki tarvitsemanne rokotukset ennen matkaa. Hoitotarvikejakelu Terveyskeskuksesta jaetaan terveyskeskuslääkärin päätöksellä hyväksytyn luettelon mukaisia välineitä pitkäaikaisen sairauden hoitoon. Maksuttomia hoitotarvikkeita annetaan kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville henkilöille. Jakelu perustuu yksilölliseen, pitkäaikaiseen (yli 3 kk) tarpeeseen. Näitä välineitä ovat mm. sokeritaudin hoitoon ja seurantaan käytettävät välineet, sairauden aiheuttamaan virtsanpidätyskyvyttömyyteen vaipat tai katetrit sekä sidetarvikkeet (omavastuuaika 3 kk). Keskitetty hoitotarvikejakelu p Penttilänkatu 5, apuvälinehuollon käytävä 2. krs (käynti Kallionkadulta E-ovesta) Jakeluajat: ma klo 9 12, ke klo ja pe klo 9 12 Laboratorio Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan lähete terveyskeskuksesta tai jatkohoitolähete muusta sairaanhoitolaitoksesta. Ajan laboratorioon voi varata laboratoriosta p tai internetistä osoitteesta: Jotkut tutkimukset vaativat esivalmisteluja kuten ravinnotta oloa, lepoa tms. Tutkimusten luotettavuuden kannalta on tärkeätä, että toimitte saamienne ohjeiden mukaan. Pääterveysasema, Penttilänkatu 5 ma to klo pe p

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas Hamina 15.1.2010 Ikäihmisten palveluopas Hyvä haminalainen Kädessäsi on Haminan kaupungin palveluopas. Haminassa pidetään tärkeänä palveluita koskevan tiedonsaannin helppoutta ja kotona asumisen ensisijaisuutta

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010 Sisältö: Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn, sivu 2 Perheneuvolatyötä Suupohjassa

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot