VANHUSTEN PALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUOPAS"

Transkriptio

1 VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu Riihimäki p Päiväys 4/2015

2 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvonta Kotihoito Kotihoidon palveluseteli Ateriapalvelu Kauppakassipalvelu Kylvetys- ja saunapalvelu VUOKRA-ASUNNOT sivu 7 Siivouspalvelu Päivätoiminta Muistisairaiden päivätoiminta Kuljetuspalvelu Turvapuhelin Turvalaitteet ASUMISPALVELUT sivu 8 Lyhytaikaishoito Ympärivuorokautinen hoito TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET sivut 9-14 Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeensaajan asumistuki Omaishoidon tuki Toimeentulotuki Matkakulujen korvaus TERVEYSPALVELUT sivut Lääkärin vastaanotto Sairaanhoitajan vastaanotto Päivystys Reseptien uusiminen Ambulanssi Geriatrian poliklinikka Diabetesneuvonta Mielenterveyspalvelut Rokotukset Hoitotarvikejakelu Toimintaterapia Fysioterapia NEUVONTA JA LAKIASIAT sivut Oikeusapu Sosiaaliasiamies Edunvalvonta Lääkekustannusten lisäkorvaus Kotitalousvähennys ja palvelujen arvonlisäverottomuus Asunnon korjaus- ja muutostyöt Puheterapia Jalkaterapia Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä Laboratorio Apuvälinepalvelu Hammashuolto Rintamaveteraanien kuntoutus ja hammashoito Potilasasiamies Terveydenhuollon maksukatto Apteekit Yleinen edunvalvonta Talous- ja velkaneuvonta VAPAAEHTOISTYÖ JA YSTÄVÄTOIMINTA sivut Vapaaehtoistyönkeskus VIRSU SPR Riihimäen ev.lut. seurakunta Eläkeläisjärjestöt YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA sivut Hoiva- ja kotipalvelut Piha- ja remonttipalvelut Siivouspalvelut Tietojen muutokset: sähköpostilla tai p

3

4 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Palveluneuvonta Kotihoidon ja tukipalvelujen piiriin hakeudutaan palveluneuvonnan kautta. Palveluneuvoja tarjoaa tietoja palveluista ja arvioi kotikäynnillä palvelutarpeen asiakkaan toimintakyvyn, kodin ja ympäristön olosuhteiden sekä omaisten osallistumisen perusteella. Palveluneuvoja kokoaa palvelut asiakkaan tueksi. Palveluneuvonta on asiakaslähtöistä työtä, jonka tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään tukemaan asiakkaan toimintakykyä niin, että kotona asuminen turvallisesti onnistuu mahdollisimman pitkään. Asiakkaan tullessa kotihoidon piiriin hänelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman teossa ovat mukana asiakkaan ja hänen nimeämänsä lähiomaisen lisäksi tarvittavat auttajatahot. Palveluneuvoja toimii aina asiakkaan suostumuksella hoitaessaan asiakkaan asioita ja välittäessään asiakastietoja. Palveluneuvonta on maksutonta. Palveluneuvontaan saat yhteyden puhelimitse tai käymällä palveluneuvonnan palvelupisteessä. Muistisairaiden palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvojan työn tavoitteena on antaa muistisairaalle ja hänen läheisilleen asiakaslähtöistä ja kotona asumista turvaavaa tukea. Palvelu on maksutonta Riihimäen asukkaille ja heidän omaisilleen. Muistisairaiden palveluneuvojan tehtävänä on arvioida yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita ja auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa hoidot ja palvelut sosiaali- ja terveydenhuollosta. Palveluneuvoja antaa tietoa muistisairauksista, toimii muistisairaan ja hänen läheistensä tukena ja auttaa tarvittavan avun ja tuen hakemisessa. Palveluneuvonta p , ma pe klo 8 11 (arkipäivisin) (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) sähköposti: Palveluneuvojat: Päivi Lintunen, Paula Paavilainen Muistisairaiden palveluneuvonta Palveluneuvoja Viivi Koivula p (arkipäivisin) Koti- ja vanhuspalvelut, palvelupiste Temppelikatu 10 avoinna klo 9 12 ma pe (arkipäivisin) 1

5 Kotihoito Kotihoidon piiriin hakeudutaan palveluneuvonnan kautta. Kotihoito tukee ja auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista silloin, kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma. Kotihoidosta peritään bruttotuloihin ja hoitoaikaan perustuva kuukausimaksu. Kotisairaanhoito on lääkärin valvomaa terveyden- ja sairaanhoitoa, jota annetaan kotiin silloin kun potilas ei voi sitä terveydenhuollon toimipisteestä hakea. Kotisairaanhoito vastaa kiireelliseen hoidon tarpeeseen saman päivän aikana ja kiireettömään kolmen päivän sisällä. Lääkäri ja sairaanhoitaja arvioivat potilaan hoidontarpeen ja kotikäyntitiheyden yhdessä potilaan kanssa. Kotisairaanhoito on maksullista ja perustuu terveydenhuollon asiakasmaksulakiin. Kotihoidon yhteystiedot Länsi keskusta sairaanhoitaja tiiminvetäjä Länsi keskusta sairaanhoitaja Länsi keskusta hoitaja Lasi sairaanhoitaja tiiminvetäjä Lasi sairaanhoitaja Lasi hoitaja Itä keskusta sairaanhoitaja tiiminvetäjä Itä keskusta sairaanhoitaja Itä keskusta hoitaja Pohjoinen keskusta sairaanhoitaja tiiminvetäjä Pohjoinen keskusta sairaanhoitaja Pohjoinen keskusta hoitaja Kirjaus sairaanhoitaja tiiminvetäjä Kirjaus sairaanhoitaja Kirjaus hoitaja Peltosaari sairaanhoitaja tiiminvetäjä Peltosaari hoitaja Riihimäki sairaanhoitaja iltatyö, viikonlopputyö Kotihoidon ohjaajat Keskustan tiimit: Marjo Mäntylä, p , klo 8 11 ma pe (arkipäivinä) Kirjauksen, Lasin ja Peltosaaren tiimit: Riitta Sokka, p , klo 8 11 ma pe (arkipäivinä) Kotisairaanhoidon osastonhoitaja Sari Valaja-Jokinen, p (arkipäivinä) Temppelikatu 10, Riihimäki 2

6 Kotihoidon palveluseteli Tilapäiseen kotihoidon tarpeeseen voidaan myöntää palveluseteli esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Setelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja sitä käytetään kaupungin kotihoitoa vastaaviin hoito- ja huolenpitotehtäviin. Asiakas tilaa palveluntuottajan kaupungin hyväksymästä palveluntuottajarekisteristä. Palvelua on mahdollista saada 40 tuntia 3 kuukauden aikana. Palvelusetelin arvo on 25 euro/tunti, ylimenevän osan asiakas maksaa itse. Ateriapalvelu Ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeätä. Jos aterian valmistaminen ei omatoimisesti enää onnistu, on ruokailumahdollisuus järjestetty Riihikodissa, Kotokartanosäätiön kaikissa yksiköissä ja Inkilänhovissa sekä Peltosaaren, Lasitehtaan ja Uramon (osoite Kalevankatu 5 11) kouluilla. Riihikodin (Kontiontie 73), ruokailumahdollisuutta suositellaan erityisesti Pohjoisen alueen vanhuksille. Riihikodin ruokailuun haluavien tulee ottaa yhteyttä palveluneuvontaan. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Henkilöillä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, on mahdollisuus saada ateriapalvelua kotiin kuljetettuna. kotiin kuljetettavista aterioista saa palveluneuvojilta ja kotipalvelun ohjaajalta. Sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, on oikeus saada lounasseteleitä tai kotiin kuljetettu ateria. Kauppakassipalvelu Kauppakassipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itse hoitamaan kauppa-asioita. Riihimäen kaupunki ostaa Inkilänhovilta palvelua kotihoidon määrittelemille tukipalveluasiakkaille kerran viikossa. Kauppakassipalvelun palvelumaksut laskutetaan kotihoitolaskun yhteydessä. Kylvetys- ja saunapalvelu Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään Riihikodissa ja päivätoiminnan yhteydessä. Asiakkaille järjestetään kuljetus. Siivouspalvelu Kotihoito järjestää pelkkää siivousapua ainoastaan sotainvalideille (haitta-aste vähintään 20 %), jotka eivät selviydy siivouksesta. Muille on tarjolla yksityisten palveluntuottajien järjestämää siivouspalvelua. Heidän yhteystietojaan löytyy tämän oppaan lopusta. Päivätoiminta Päivätoiminta tukee ja edistää kotona asuvan vanhuksen terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä lisäten turvallisuutta. Päivätoiminta tuo vaihtelua elämään ja rikastuttaa vanhuksen arkea. Toiminta tarjoaa asiakkaille virikkeellisen ja kuntouttavan päivän sekä sosiaalisia kontakteja. Päivän aikana on yhteistä virikkeellistä toimintaa ja vanhusta kannustetaan omien voimavarojen käyttöön. Omaishoitajalle päivätoiminta antaa mahdollisuuden omaan vapaa-aikaan ja lepoon. 3

7 Asiakkaille järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus taksilla. Päivätoimintaa tarjotaan myös osapäiväisenä. Rautatienpuiston päivätoimintakeskus Ohjaaja Sirpa Väänänen p Öllerinkatu 7, Riihimäki Muistisairaiden päivätoiminta Rentukka Toiminta tarjoaa tavoitteellista ja kuntouttavaa, asiakkaan omia voimavaroja tukevaa, toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävää ja virkistävää toimintaa kotona asuville muistisairaille. Toiminnan tärkeänä painopisteenä on fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Toiminnan sisältö vaihtelee asiakkaiden kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Päivittäiset asiakasryhmät kootaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Taksikuljetus järjestetään tarpeen mukaan. Muistisairaiden päivätoiminta Rentukka Ohjaaja Seija Paananen p Uudenmaankatu 10, Riihimäki Koti- ja vanhuspalvelut, palvelupiste Temppelikatu 10 avoinna klo 9 12 ma pe (arkipäivisin) Palveluneuvonta p , ma pe klo 8 11 (arkipäivisin) (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) sähköposti: Palveluneuvojat: Päivi Lintunen, Paula Paavilainen Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Kuljetuspalveluja myönnetään omatoimisesti kotona asuville asiakkaille enintään 8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Palvelutalossa asuville asiakkaille myönnetään enintään 4 yhdensuuntaista taksimatkaa. Asiakkaalta perittävä maksu on sama kuin Riihimäen sisäisen linja-autoliikenteen taksa. Taksimatkat voi tehdä vain Riihimäen kaupungin alueella. Mikäli asiakas matkustaa Riihimäen ulkopuolelle, maksaa hän itse matkastaan Riihimäen kaupungin rajojen ulkopuolisen osuuden suoraan taksinkuljettajalle. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikkatai kuntoutusmatkoihin. Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää muille kuukausille. 4

8 Myöntämisperusteet: Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Riihimäellä. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle henkilölle - jolla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa, mutta henkilö ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun - joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla - vähintään 20 %:n sotainvalideilta tai rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta ei peritä omavastuuosuutta. Kuljetuspalvelua ei myönnetä, mikäli asiakkaalla on mahdollisuus oman auton käyttöön. Kotihoidon ohjaaja Hannele Mäki p Temppelikatu 10, Riihimäki Turvapuhelin Kotona selviytymisen tukemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollisuus vuokrata turvapuhelin. Turvapuhelimen avulla pystyy tarvittaessa hälyttämään apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelimen hankinnan yhteydessä tehdään turvapuhelinpalvelun tilaussopimus, joka tulee täyttää huolellisesti. Turvapuhelimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytysnappi, jonka avulla tehdään hälytys. Laite mahdollistaa hälytystilanteessa keskusteluyhteyden käyttäjän ja hälytyskeskuksen välillä. Kaupunki myöntää turvapuhelinlaitteen vain sotilasvammalain mukaisille 20 % haitta-asteen sotainvalideille. Palveluneuvonta p , klo 8 11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) Avaimet turvapuhelinta varten toimitetaan: Palvelusihteeri Maria Kallio, p , ajasta sovittava etukäteen Puhelimia vuokraavat: Mainio Vire Oy, p Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy, p

9 Turvalaitteet Kodinkonevahdin avulla pystytään estämään palo- ja vesivahinkoja. Kodinkonevahti katkaisee automaattisesti sähkön tai veden kodinkoneesta. Jokaiseen kodin sähkö- tai vesilaitteeseen on saatavilla varoittimia, vahteja ja hälyttimiä ehkäisemään vahinkoja. mm. Kodinkonevahtien valmistaja Innohome Oy, p

10 VUOKRA-ASUNNOT Riihimäen kaupunki omistaa noin 1400 aravarahoitteista vuokra-asuntoa. Näiden hallinnointi on pääosin Riihimäen Kotikulma Oy:ssä. Kaupunki omistaa lisäksi osakehuoneistoja, joiden hallinnointi on kaupungilla. Asuntoja on sekä kerrostaloissa että pientaloissa. Keskivuokra ja vuokravakuus Riihimäen Kotikulma Oy:n perimä keskivuokra vuonna 2014 oli 11,02 euroa/m2/kk. Vuokravakuus Kotikulman hallinnoimissa asunnoissa on 250 euroa. Kaupungin suoraan omistamissa asunnoissa vuokravakuus on yhden kuukauden vuokraa vastaava summa. Asukkaiden valinta Asukkaat vapautuviin asuntoihin valitaan kaksi kertaa kuukaudessa pidettävässä kokouksessa. Arava-asuntoihin valittavilta henkilöiltä edellytetään valtioneuvoston asettamien varallisuusehtojen täyttämistä. Asuntojen hakeminen Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy hoitaa Riihimäen kaupungin vuokra-asuntojen välityksen osoitteessa Maisterinkatu 9. Sieltä asiakkaat saavat kaikki vuokra-asuntojen hakemiseen ja isännöintiin liittyvät palvelut. Sähköisen asuntohakemuksen voit täyttää ja lähettää e-lomakkeena. Sähköinen lomake löytyy kaupungin asumisen ja rakentamisen internetsivuilta: Asumispalvelusihteeri Sanna Eskelinen p Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy Maisterinkatu Riihimäki Avoinna klo 9 15 Tukiasumiseen, kaupungin omistamiin osakehuoneistoihin ja pienkiinteistöihin liittyvät asumisasiat hoidetaan teknisen keskuksen asumispalveluissa, Yritystalon 3. kerroksessa, Eteläinen Asemakatu 2 (A-porras). Vanhusten palveluasuntoja koskevat vuokrasopimukset ja laskutus hoidetaan teknisen keskuksen asumispalveluissa. sopimuksista ja laskutuksesta antaa palvelusihteeri, p Asukasvalinnat käsitellään kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon SASyhteistyöryhmässä. 7

11 ASUMISPALVELUT Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito tarjoaa ympärivuorokautista asiakkaan voimavaroja ja kotihoitoa tukevaa palvelua joko tilapäisesti tai toistuvissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee vanhuksen kotona selviytymistä ja mahdollistaa hoitavan omaisen vapaan järjestämisen. Hoitojaksosta ja jakson pituudesta sovitaan vanhustenhuollon sosiaalityöntekijän kanssa. Lyhytaikaishoitoa järjestetään Riihikodissa. Ympärivuorokautinen hoito Tehostettu palveluasuminen turvaa yksilöllisen, kodinomaisen asumisen yli 65-vuotiaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista, runsasta hoitoa ja huolenpitoa, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Palveluasumisessa on yhden ja kahden hengen huoneita, jotka voi kalustaa omilla huonekaluilla. Asukkaan on mahdollista hakea Kelan eläkettä saavan hoitotukea ja asumistukea. Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikköjä ovat: Riihikodin Pajula, Pikku-Pajula ja Vilja sekä Uranuskoti. Yksityisiin tehostetun palveluasumisen palveluihin voidaan harkinnan mukaan myöntää kaupungin tukea tai palveluseteli. Kaikki asukasvalinnat käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon SAS-yhteistyöryhmässä. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoitetaan vain lääketieteellisillä tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Sosiaalityöntekijä Tuija Levola p Temppelikatu 10, Riihimäki Tapaamisaika on sovittava etukäteen. 8

12 TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET Eläkettä saavan hoitotuki Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Hoitotuki on verotonta tuloa. Hoitotukea voidaan myöntää, jos toimintakyky voidaan arvioida olevan sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia. Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen. Hoitotukien määrät vuonna 2015 ovat: perushoitotuki 62,48 euroa, korotettu hoitotuki 155,53 euroa, ylin hoitotuki 328,87 euroa. Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65- vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistus-asunnoissa. Jos molemmat puolisot saavat asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia taikka ovat täyttäneet 65 vuotta, he hakevat asumistuen yhteisesti kummallekin ja tuki maksetaan heille puoliksi. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat hakijan asumiskustannukset, perhesuhteet ja vuositulo ja omaisuus. Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunnumero, p

13 Omaishoidontuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahaan sidottu. Tuki voidaan myöntää joko rahallisena hoitopalkkiona tai hoitopalkkiona ja palveluna. Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos: - Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa - Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. - Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi. - Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. - Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. - Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, johon tulee liittää lääkärin C-lausunto, joka ei saa ole puolta vuotta vanhempi. Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin tai tuki korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen. Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää ja käyttää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5 7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja tai saa kuntoutusta. Hoidon vaativuus arvioidaan toimintakykymittareilla. Avun tarvetta määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä toimintakykymittareilla RAVA ja/tai MMSE. Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä asiakkaalle ei synny subjektiivista oikeutta tukeen. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen. I-maksuryhmä 487,20 euroa/kk palkkiona tai 389,76 euroa/kk palkkiona ja 8 tuntia/kk palveluna II-maksuluokka 615,41 euroa/kk palkkiona tai 492,33 euroa/kk palkkiona ja 8 tuntia/kk palveluna tai 387,71 euroa/kk palkkiona ja 20 tuntia/kk palveluna. III-maksuryhmä 1143,39 euroa/kk palkkiona. Omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtään tai päätoimista opiskelua. Hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja, oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityshoitorahaan tai oikeutta vuorottelulain (1305/2002) 13 :n mukaiseen vuorottelukorvaukseen. Lyhytaikaishoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen määrää vastaavassa suhteessa. 10

14 Omaistaan hoitavalla henkilöllä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kotihoidon ohjaaja Hannele Mäki p Temppelikatu 10, Riihimäki Toimeentulotuki Toimeentulotuki on toimeentuloturvaa täydentävä viimesijainen etuus. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ensisijaiset tulot ja käytettävissä olevat säästöt eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin tai niiden saaminen viivästyy. Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki Sosiaalityöntekijöiden ajanvaraus- ja puhelinaika on Jarrumiehenkatu 15, Riihimäki Itäinen alue p Läntinen alue p Pohjoinen alue p Matkakulujen korvaus Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kela maksaa matkakuluja siltä osin kuin ne ylittävät 16 euron omavastuuosuuden yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Jos käyttää taksia, tulee olla terveydenhuollon antama todistus taksikyydin tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuksessa. Jos matkakustannusten omavastuuosuudet ylittävät kalenterivuoden aikana 272 euron omavastuuosuuden, Kelan toimisto maksaa ylittävän osan kokonaan. Matkakattoon eli vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan mukaan sekä matkojen omavastuuosuudet, että niitä pienemmät kertakustannukset. Kela seuraa matkakaton täyttymistä. Kun matkakatto on täyttynyt, Kela lähettää matkakattokortin. Korttia näyttämällä ei tarvitse maksaa matkasta taksin kuljettajalle, jos hän on tehnyt Kelan kanssa valtakirjasopimuksen. Muussa tapauksessa korvaus matkakuluista haetaan jälkikäteen. 11

15 Matkakorvaus heti taksissa Matka julkiseen tai yksityiseen terveydenhuollon yksikköön tai kuntoutukseen ja sinulla on sairautesi vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, voit tilata matkan keskitetystä tilausnumerosta. Muista näyttää autoilijalle Kela-kortti ennen matkan alkamista. Tilausnumerosta tilatusta matkasta maksat vain 16 euron omavastuun yhdensuuntaisesta matkasta. Säilytä terveydenhuollosta matkaa varten saamasi todistus (Todistus matkakorvausta varten, SV67) tai muu selvitys oikeudestasi taksin käyttöön. Kela voi pyytää sitä sinulta myöhemmin. Jos tilaa matkan muualta kuin alueellisesta tilausnumerosta, omavastuu on 32 euroa. Tällöin maksetaan ensin matkan koko hinta kuljettajalle ennen kuin voi hakea korvausta Kelasta. 32 euron omavastuuosuus ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta, ns. matkakattoa. Näin tilaat taksin Tilaa matka oman sairaanhoitopiirisi tilausnumerosta. Puhelun hinta on sama kuin tavallisen taksin tilauspuhelun hinta. Kanta-Hämeen taksin tilausnumero on (1,49 + pvm). Jos vastaanottoaika on tiedossa etukäteen, matka tilataan viimeistään edellisenä päivänä klo mennessä. Yhdellä kerralla voi tilata kaikki matkat, jotka on määrä tehdä seuraavien kahden viikon aikana. Paluumatkalle voi pyytää oman kotikunnan taksin. Myös päivystysluontoiset taksin tilaukset tilataan alueellisesta tilausnumerosta. Kun soitatte tilausnumeroon, kysytään seuraavia matkaan liittyviä tietoja: - Nimi ja henkilötunnus - Osoite, mistä auto noutaa - Matkan kohde - Kellonaika, jolloin tulee olla perillä hoitoyksikössä - Apuvälineet ja saattaja - Puhelinnumero Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p Lääkekustannusten lisäkorvaus Lääkkeistä voi saada lisäkorvauksen, jos korvattujen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden yhteenlasketut omavastuuosuudet ylittävät 612,62 euroa. Vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä lääkkeet maksavat 1,50 euroa. Lääkettä voi ostaa kerralla enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän. Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajan täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuraja on ylittynyt, Kela lähettää tästä tiedon, ja samalla lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. Kelan lähettämä ilmoitus tulee säilyttää apteekkia varten. 12

16 Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A Kelan palvelunumero, p Kotitalousvähennys ja palvelujen arvonlisäverottomuus Kotitalousvähennykseen oikeuttaa kotitaloustyö, hoiva- tai hoitotyö, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyö. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkako työntekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa Internetistä (www.ytj.fi) tai verohallinnon palvelunumerosta Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa. Vuonna 2015 kotitalousvähennyksen enimmäismäärää on euroa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4800 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Jos palvelu on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saa vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Palkatun henkilön palkasta sekä palkkaan liittyvistä työnantajan sivukuluista saa vähentää 15 %. Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen (esimerkiksi siivouspalvelun) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan siivouspalvelun lisäksi esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kanta-Hämeen verotoimisto Lukiokatu 26, Hämeenlinna p

17 Asunnon korjaus- ja muutostyöt Valtion avustusta asuntojen korjaustoimintaan myönnetään vuosittain vahvistettavien perusteiden mukaan. Korjausavustuksia voi hakea seuraaviin toimenpiteisiin: - vanhusväestön ja vammaisten sekä veteraanien ja veteraanien leskille asuntojen korjauksiin sosiaalisin perustein (tulorajat) - kuntotutkimusavustuksiin kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin (terveydensuojeluviranomaisen lausunto) - uusien hissien rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen Pientalojen tarveharkintaisia energia-avustuksia voi hakea sosiaalisin perustein (tulorajat) toimenpiteisiin energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. ja hakulomakkeita saa teknisen keskuksen asumispalveluista. Hakulomakkeita saa myös kaupungintalon Tietotuvasta, Kalevankatu 1. Valtion asuntorahaston sivuilta Tekniikan ja ympäristön toimiala/asuntotoimi Palvelusihteeri Sinikka Kukkonen p Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo, A-rappu) Riihimäki Avustus vanhusten asunnonmuutostöihin Vanhuspalveluissa on pieni määräraha yli 65-vuotiaiden asunnonmuutostöihin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi liikkumisen esteiden poistamiseen sekä parantamaan ikäihmisen kotona selviytymistä. Avustusta myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa (hakijatalouden bruttotulot alle 1700 euroa/henkilö/kk, säästöt alle euroa) ja omavastuuosuus riippuu hakijatalouden bruttotuloista. Yleisenä perusteena on, että korjaus- ja muutostöiden tulee olennaisesti parantaa itsenäistä suoriutumista. Avustusta voidaan myöntää seuraaviin korjaustoimenpiteisiin: saniteettitilojen korjaaminen, kulkuväylien korjaaminen ja asunnon turvallisuuden parantaminen tekniikan avulla, esim. ovihälytin, mattohälytin tai turvaliesi. Avustusta haetaan Avustushakemus ikääntyneiden asunnonmuutostöihin -lomakkeella, joita saa vanhuspalvelutoimistosta alla olevasta osoitteesta. Avustuspäätös tulee hakea ennen muutostöiden tekemistä. Sosiaalityöntekijä Tuija Levola, p Temppelikatu 10, Riihimäki 14

18 TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto Oma lääkäri ja sairaanhoitaja toimivat työparina. Sairaanhoitaja neuvoo ja ohjaa sairauksien hoidossa, kuten diabetesasioissa, antaa injektioita, tekee haavahoitoja, poistaa ompeleita. Numerosta voi varata ajan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. Puhelimessa tehdään hoidon tarpeen arviointi, kerrotaan tutkimustulosten vastaukset sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa tarpeen mukaan. Terveyskeskuksessa on käytössä takaisinsoitto-järjestelmä. Noudattamalla puhelimessa annettuja ohjeita saa takaisinsoittoajan, jolloin ei tarvitse soittaa monta kertaa. Takaisinsoitto asiakkaalle tulee tuntemattomasta numerosta. Kiireettömissä asioissa kannattaa soittaa iltapäivällä. Päivystys Päivystys on tarkoitettu vain sellaisille äkillisesti sairastuneille, jotka eivät sairautensa vuoksi voi odottaa omalääkärin vastaanotolle pääsyä. Päivystys on avoinna klo Päivystyksen puhelinnumero on Päivystysvastaanotto toimii Riihimäen sairaalassa, Kontiontie 77, Riihimäki. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa ensin kysyä ohjeita omalta hoitajalta vastaanotolta. Riihimäen seudun perusterveydenhuollon yöaikainen klo 22 8 ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys toimii Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Välitöntä lääkärinhoitoa vaativat potilaat pääsevät sinne ilman lähetettä. Osoite Ahvenistontie 20, Hämeenlinna, p Reseptien uusiminen Lääkereseptin saa sähköisesti (eresepti), jolloin resepti menee suoraan reseptikeskuksen kautta apteekkiin. Saatte lääkäriltä kirjallisen ohjeen, jossa lukee käyttämänne lääkkeen nimi ja käyttöohjeet. Apteekista saatte lääkkeet ko. ohjeella ja/tai Kela-kortilla. Paperiresepti vaihdetaan sähköiseen reseptiin lääkärin vastaanotolla. Omia sähköisiä reseptejä voi katsoa pankkitunnuksilla internetissä kohdassa omien tietojen katselu. Sähköisen reseptin voi uusia apteekin tai terveyskeskuksen kautta. Reseptien uusimiseen pitää varata viisi arkipäivää. Hoitakaa reseptien uusimiset ajoissa ja ennakoikaa se, että vastaanotot voivat olla suljettuina heinäkuussa ja joulun-uudenvuoden tienoilla. Riihimäen vastaanotto, ajanvaraus ja puhelinneuvonta p (takaisinsoitto) Penttilänkatu 5, Riihimäki avoinna ma to klo ja pe klo Terveyskeskuksen päivystys p klo Kontiontie 77, Riihimäki Keskussairaalan päivystys p Ahvenistontie 20, Hämeenlinna 15

19 Ambulanssi Ambulanssi tilataan yleisestä hätänumerosta 112 tai hätäkeskuksen varanumerosta Geriatrian poliklinikka Poliklinikalla arvioidaan muistihäiriöisiä ja muita vanhusasiakkaita. Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista. Muistihoitajan vastaanotolle ei tarvitse lääkärin lähetettä. Geriatrian erikoislääkärin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikkakäynnille toivotaan omaisen tai läheisen mukanaoloa. Sairaanhoitaja, muistihoitaja Pääterveysasema, Penttilänkatu 5 Puhelin- ja ajanvarausaika ma pe klo p Diabetesneuvonta Oma sairaanhoitaja ohjaa ja tukee diabeetikkoa hoidossaan, dieetti- ja lääkitysasioissa sekä antaa alkuneuvontaa, kun diabetes todetaan. Sairaanhoitaja huolehtii määräaikaistarkastukset ja ohjaa vuositarkastukseen. Aika varataan suoraan omalta sairaanhoitajalta. Terveyskeskuksessa tyypin II-diabeetikot hoitaa omalääkäri. Tyypin I-diabeetikot hoidetaan Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikössä. Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelut on järjestetty väestövastuisesti. Kullakin alueella toimii psykiatrinen sairaanhoitaja. He auttavat mielenterveysasioissa, kuten masennus ja uupumistilat, ahdistuneisuushäiriöt, elämänkriisit tai sairauksien jatkohoito. Psykologi tarjoaa terapeuttista keskusteluapua eri-ikäisille kuntalaisille. Keskusteluihin voi hakeutua elämänkriisien yhteydessä ja erilaisten ongelmien ahdistuksen, masennuksen, pelkojen tai muun vastaavan vaivatessa. Psykiatrisen sairaanhoitajan puhelinaika on klo Läntinen alue p Itäinen alue p Pohjoinen alue p Psykologi Harri Kousa Pääterveysasema, Kallionkatu B Puhelin- ja ajanvarausaika ma ti ja to pe klo 12 13, p

20 Rokotukset Yleisimmät rokotukset saa oman alueen terveysaseman sairaanhoitajan vastaanotolla. Sieltä saatte myös neuvot, jos tarvitsette harvinaisempia rokotteita. Ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin, jotta ehditte saada kaikki tarvitsemanne rokotukset ennen matkaa. Hoitotarvikejakelu Terveyskeskuksesta jaetaan terveyskeskuslääkärin päätöksellä hyväksytyn luettelon mukaisia välineitä pitkäaikaisen sairauden hoitoon. Maksuttomia hoitotarvikkeita annetaan kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville henkilöille. Jakelu perustuu yksilölliseen, pitkäaikaiseen (yli 3 kk) tarpeeseen. Näitä välineitä ovat mm. sokeritaudin hoitoon ja seurantaan käytettävät välineet, sairauden aiheuttamaan virtsanpidätyskyvyttömyyteen vaipat tai katetrit sekä sidetarvikkeet (omavastuuaika 3 kk). Keskitetty hoitotarvikejakelu p Penttilänkatu 5, apuvälinehuollon käytävä 2. krs (käynti Kallionkadulta E-ovesta) Jakeluajat: ma klo 9 12, ke klo ja pe klo 9 12 Laboratorio Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan lähete terveyskeskuksesta tai jatkohoitolähete muusta sairaanhoitolaitoksesta. Ajan laboratorioon voi varata laboratoriosta p tai internetistä osoitteesta: Jotkut tutkimukset vaativat esivalmisteluja kuten ravinnotta oloa, lepoa tms. Tutkimusten luotettavuuden kannalta on tärkeätä, että toimitte saamienne ohjeiden mukaan. Pääterveysasema, Penttilänkatu 5 ma to klo pe p

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 11/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Painopaikka: Riihimäen kaupungin monistamo Toukokuu 2014 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvonta Kotihoito Kotihoidon palveluseteli

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kuntien järjestämä sotainvalidien avo- ja laitoshoito Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Teuva Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA Perusturvaltk. 24.3.2014 32 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET ENONTEKIÖN KUNNASSA kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Palveluseteli vanhuspalveluissa

Palveluseteli vanhuspalveluissa Palveluseteli vanhuspalveluissa PALVELUSETELI VANHUSPALVELUISSA Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä hänelle

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN KIIMINGIN KUNTA Stl. 26.8.2008 39, Liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perusja

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva

Ikäihmisten sosiaaliturva Ikäihmisten sosiaaliturva 2015 Tietoa ikäihmisten sosiaaliturvasta Maalahdessa Maalahden kunta, sosiaaliosasto, Malminkatu 5, 66100 Maalahti Kotipalvelu ja tukipalvelut Yhteyshenkilöt: Kotipalveluohjaaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT 2009 SISÄLLYSLUETTELO A APUVÄLINEET 4 F FYSIOTERAPIA 4 H HOITOTARVIKKEET 4 K KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT 4 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO 5 KOTIHOIDON

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot