Kymenlaakson energiajärjestely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson energiajärjestely"

Transkriptio

1 Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson Sähkö, KSS Energia ja Kotkan Energia kpmg.fi LUOTTAMUKSELLINEN

2

3 Kymenlaakson energiajärjestely Sisällys Selvityksen taustaa ja tuloksia 4 Selvityksen pääasialliset tulokset 6 Suositukset 10 Arvonmäärityksen yhteenveto Selvityksen pääasialliset tulokset Hankintameno ja pääomarakenne 12 Omistajatuloutus 14 Synergiat Arvonmäärityksen yhteenveto 14 Omistajatuloutus 16 Synergiat

4 01 Selvityksen taustat ja tulokset Kymenlaakson energiayhtiöiden omistajakunnat päättivät kokouksessaan jatkaa energiaselvitystä teettämällä KPMG Oy Ab:lla analyysin kuntaomisteisen energiayhtiöiden kokonaisuuden muodostamisesta yhdistämällä nykyiset yhtiöt samaan konserniin. Konsernin tytäryhtiöinä olisivat Kotkan Energia Oy, KSS Energia Oy ja Kymenlaakson Sähkö Oy. Perustettavan konsernin emoyhtiön muodostaisivat edellä mainittujen yhtiöiden johto ja tukipalvelutoiminnot, jotka olisivat talous, HR ja ICT. Myös sähkön hankinta ja myynti voitaisiin sijoittaa emoyhtiöön. Yrityskokonaisuus toimisi edelleen paikallisesti ja sen omistus säilyisi nykyisillä omistajilla. Uudesta yhtiöstä tulisi Suomen neljänneksi suurin kuntaomisteinen energiakonserni. Järjestelyiden yhteydessä omistajille vapautuisi merkittävästi rahaa muihin kehittämisinvestointeihin. Selvityksen taustalla on muun muassa varautuminen kovenevaan kilpailuun, energiamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin, toimintaympäristössä lähivuosina tapahtuvaan yhteispohjoismaiseen sähkön vähittäiskaupan vapautumiseen sekä yhtiöiden vaikutusmahdollisuuksien kasvattamiseen Suomen energiamarkkinoilla. Kuntatalouden jatkuva kiristyminen luo osaltaan tarvetta arvioida kunnallisen omistajapolitiikan tavoitteita nopeasti muuttuvilla energiamarkkinoilla. Selvitykseen ovat osallistuneet yhtiöiden toimitus- ja talousjohtajat sekä lämpö-, sähköverkko-, verkonrakennus- ja sähkön hankinta ja myynti -työryhmät. Saavutettavissa olevia synergiaetuja on arvioitu tasapuolisesti ja objektiivisesti ryhmissä ja arviot synergiaeduista perustuvat työryhmissä saavutettuihin tuloksiin. Väliraportointi omistajakuntien kuntajohtajista ja yhtiöiden johdoista koostuvalle ohjausryhmälle tapahtui Yritysjärjestely toteutettaisiin siten, että uusi emoyhtiö ostaisi nykyisten energiayhtiöiden osakkeet kunnilta. Osto rahoitettaisiin pankkilainalla, osakaslainoilla ja osakepääomasijoituksella. Omistajien tuloutus koostuisi tällöin korkotuloista ja mahdollisesti osingoista. Uusi yhtiö voidaan vaihtoehtoisesti pääomittaa omalla pääomalla, jolloin omistajien tuloutus koostuisi osingoista. Järjestelyssä emoyhtiön oma pääoma olisi 55 % ja vieras pääoma 45 % taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on riittävä. Energiamarkkinat kehittyvät vallitsevan kilpailuasetelman mukaan, mutta olemme arvioineet, että järjestely ei sinänsä vaikuta lämmön ja sähkön hintoihin. 4 / KPMG Oy Ab

5 Yritysjärjestelyn taloudelliset vaikutukset Rakennejärjestelyssä omistajakunnat saavat rahaa, jota voidaan käyttää kehityshankkeisiin, investointeihin ja työllisyyden parantamiseen. Energiayhtiöistä muodostuu entistä elinvoimaisempi yrityskokonaisuus, joka pärjää paremmin muuttuvilla energiamarkkinoilla ja kovenevassa kilpailussa. Analyyseissä olemme arvioineet energiayhtiöitä kokonaisuutena. Selvityksen perusteella yrityskokonaisuuden osakkeiden kauppahinta olisi 590 miljoonaa euroa, joka sisältäisi 265 miljoonaa euroa pankkilainaa ja 325 miljoonaa euroa osakaslainaa. Uusi yhtiö maksaa osakkeiden kauppahinnat kunnille pankkilainoilla. Kunnat sijoittavat saamastaan rahasta 100 miljoonaa euroa takaisin yhtiöön omaksi pääomaksi. Kunnille jäisi noin 165 miljoonaa euroa rahaa osakepääoman ja osakaslainojen suoritusten jälkeen. Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myyntivoittoja tulee selvittää kunkin kunnan taseiden hankintamenojen pohjalta. KPMG on selvittänyt Kotkan ja Kouvolan taseiden pohjalta, että kaupungeille realisoituisi kaikista osakekaupoista myyntivoittona yhteensä 278 miljoonaa euroa. Kotkan kaupunki saisi myyntivoittoa 61 miljoonaa euroa ja Kouvolan kaupunki 217 miljoonaa euroa. Kotkan kaupunki saisi myyntihinnasta uuden emoyhtiön pääomituksen jälkeen rahana 36 miljoonaa euroa ja Kouvolan kaupunki saisi rahana 97 miljoonaa euroa. Kouvolan omistusosuus uudesta energiakonsernista yrityskokonaisuudesta olisi 46,99 prosenttia ja Kotkan 22,02 prosenttia. Muiden kuntien omistusosuudet ovat pienempiä. Tosin Haminan, Loviisan ja Orimattilan kaupunkien omistusosuudet ylittävät merkittäväksi pidettävän 5 %:n osakeomistuksen. Yritysjärjestelyn henkilöstövaikutukset Yhtiöiden tämän hetkinen henkilömäärä on 341 työntekijää, mikä eläköitymisten ja uusien rekrytointien vaikutuksesta vähenisi vuoteen 2023 mennessä 292 henkilöön. Eläköityvien määrä olisi 100 henkilöä vuoteen 2023 mennessä ja uusien rekrytoitavien tarve olisi 51 henkilöä. Taustaa energiajärjestelylle Ensimmäisen vaiheen selvityksessä käsiteltiin myös Kotkan kaupungin omistamien Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä muille omistajakunnille ja muiden kuntien valmiutta muuttaa yhtiöasiakirjoja niin, että Kotka voi myydä osakkeensa muille omistajakunnille. Myyntiä muille kunnille ei pidetty käytännössä mahdollisena. KPMG:n selvitysraportti annettiin Jatkotoimenpiteet KPMG on toimittanut tehdyn selvityksen omistajakuntien hallitusten arvioitavaksi. Tämän jälkeen on syytä tehdä ne käytännön järjestelyt, joita selvityksen toimeenpano edellyttää. Kunnat voivat esittää selvityksen tarkentamista ja syventämistä. KPMG on valmis mm. vielä tarkemmin käymään yhtiöiden liiketoimintoja ja lukuja läpi ja tarkentamaan esitettyjä arvioita ja ennusteita yhtiöiltä saatavien luottamuksellisten strategisten ja operatiivisten tietojen pohjalta, sekä tekemään osakassopimusluonnoksen. Koko selvityksen viimeistely on kuitenkin tehtävä siten, että lopulliset päätökset saadaan tehtyä ennen lomakautta. Selvityksen taustat ja tulokset KPMG Oy Ab / 5

6 02 Selvityksen pääasialliset tulokset Voimakkaampana yhdessä kilpailun kiristyessä kuin erillisinä yhteisöinä Suurempi kokonaisuus koetaan jatkossa välttämättömäksi Yhteispohjoismainen vähittäiskaupan vapautuminen Synergiamahdollisuudet Vaikutusmahdollisuudet energiakentässä leveämmin hartioin, mm. Energiateollisuus ry Järjestelyn hyödyt ovat ilmeiset: Kertatuloutus 165 miljoonaa euroa omistajille generoi rahaa. Lisäksi Kouvolan lainat KSS:lle 20 milj. euroa kuitataan pois Verohyötyjä mahdollisuus rahan säästöön Nykyisen kaltainen tuloutus säilytetään ja on ylipäätään mahdollinen niin, että velatkin lyhenevät, tuloutuksen kasvattaminen mahdollista Selkeitä synergioita IT- ja järjestelmäpuoli, johto, tukipalvelut Työryhmissä arvioidut tuotto- ja kulusynergiat ovat kokemusperäisesti saavutettavissa ja vaikuttavat konservatiivisesti arvioiduilta Nykyinen omistuspohja säilyy Selvityksen perusteella ei edellytyksiä irtautumisiin - ainakaan ilman järjestelyä Omistuksia on arvioitu tasapuolisesti ja riippumattomasti Muodostettu energiayhtiö ei ole jonkun kaupungin tytäryhtiö Yhteenveto Selvityksen perusteella: Järjestelylle ei ole taloudellisia esteitä Järjestelylle ei ole verotuksellisia esteitä 6 / KPMG Oy Ab

7 Yhteenveto numeroista Osakkeiden kauppahinta noin 590 meur Pankkilaina noin 265 meur Osakepääoma 100 meur Kertatuloutus 165 meur Kouvolalle lisäksi 20 meur KSS:n lainoista Osakaslaina noin 325 meur Kouvolan omistus %, Kotkan 22,02 % Henkilömäärä nyt 341 arvio vuoden 2023 organisaatiosta 292 Eläköitymisten vaikutus -100 Uusien rekrytointien vaikutus +51 Kouvola Vaikutukset kaupungeille Kouvola Kotka 61 meur 217 meur Myyntivoitto Kotka 36 meur 97 meur Kertatuloutus rahana Selvityksen pääasialliset tulokset KPMG Oy Ab / 7

8 Yritysjärjestelyn tavoitteena on järjestää nykyisten yhtiöiden johto, tukipalvelut sekä sähkön myynti ja hankinta yhdeksi kokonaisuudeksi, joka muodostaa yrityskokonaisuuden emoyhtiön. Nykyiset yhtiöryhmät ovat yrityskokonaisuuden tytäryhtiöt. Emoyhtiö Johto Talous HR ICT Sähkön hankinta ja myynti Tytäryhtiöt Nykyiset yhtiöryhmät Kymenlaakson Sähkö Oy KSS Energia Oy Kotkan Energia Verkonrakennus Verkonrakennus Lämpö Sähköverkko Sähköverkko Lämpö Lämmön tuotanto 8 / KPMG Oy Ab Selvityksen pääasialliset tulokset

9 Kaukolämpö Osakassopimuksen avulla kaukolämmöstä ja sen hinnan muodostuksesta sovitaan Kotkan ja Kouvolan osalta Säilytetään erilliset kaukolämpöyhtiöt Yhtiöiden laatimissa ennusteissa hintakehitys on yhtenäinen Sähkön hinta Yhtiöiden välisen tämänhetkisen hintaeron odotetaan tasoittuvan yhtiöiden laatimissa ennusteissa järjestelystä riippumatta Järjestely ei aiheuta hintaerojen tasoittumista, vaan hinnat tasoittuvat sähkönsiirron regulaation johdosta Nyt yhtiöiden välillä saattaa olla sähkönsiirrossa hintaeroja, mutta valvontajakson pituus (4 vuotta) tasoittaa hintaerot Uusi Energiakonserni Energiakonserni säilyy elinkelpoisena ja kilpailukykyisempänä kuin erilliset yhteisöt Energiakonserni selviää järjestelyn vaatimasta rahoituksesta ja kuluista Operatiivisten yhtiöiden velat lyhenevät nopeammin kuin erillisinä yhtiöinä Tuloutusta varten ei tarvitse ottaa ulkoista lainaa Selvityksen pääasialliset tulokset KPMG Oy Ab / 9

10 03 Suositukset Selvityksen perusteella KPMG suosittelee, että Kymenlaakson Sähkö Oy:n, KSS Energia Oy:n ja Kotkan Energia Oy:n osakkeet myydään käypään hintaan perustettavalle osakeyhtiölle Kunnat tulisivat omistamaan uuden yhtiön, ja uusi yhtiö omistaisi nykyiset yhtiöt Yhtiöiden organisoituminen jatkossa Montako yhtiötä pidemmällä tähtäimellä? Kaukolämpö halutaan rauhoittaa Sähköverkot yhdeksi yhtiöksi? Verkon rakentamisen ja mm. päivystyksen synergioiden koetaan realisoituvan paremmin yhden yhtiön mallissa Hintaerot eivät ole selittävä tekijä siinä, yhdistetäänkö sähköverkot vai ei hintaeron odotetaan tasoittuvan yhtiöiden omissa ennusteissa Kilpailutetuissa toiminnoissa nähdään synergiahyötyjä Sähkön myynti ja hankinta Tuotantokapasiteetin osto, hallinta ja omistus Tukipalvelut IT- ja muut järjestelmäinvestoinnit ja -kustannukset Johto Henkilöstöä koskevat järjestelyt toteutettavissa pitkälti eläköitymisten myötä Tukipalveluyhtiö (konsernin emo) sisältää tukitoiminnot sekä sähkön hankinnan ja myynnin Markkinatilanne on haastava Pystyisivätkö yhtiöt tuottamaan omistajien haluaman tuloutuksen vallitsevilla yhtiörakenteilla ilman järjestelyn tuomia synergioita, kun oletetaan hintojen laskevan. Energiayhtiön päätöksenteko Energiayhtiön hallinnoinnista ja päätöksenteosta sovitaan osakassopimuksessa 10 / KPMG Oy Ab

11 04 Arvonmäärityksen yhteenveto Arvonmäärityksen yhteenveto m Kertoimet DCF Keskim. Yritysarvo (EV) Kymenlaakson Sähkö 359,5 356,3 357,9 KSS Energia 265,1 266,8 266,0 Kotkan Energia 97,7 97,7 97,7 Yhteensä 722,3 720,8 721,6 Nettovelat (12/2013) Kymenlaakson Sähkö 43,1 KSS Energia 37,0 Kotkan Energia 53,1 Yhteensä 133,1 Oman pääoman arvon käypä hinta/kauppahinta Kymenlaakson Sähkö 316,4 313,2 314,8 KSS Energia 228,2 229,9 229,0 Kotkan Energia 44,6 44,6 44,6 Yhteensä 589,2 587,6 588,4 Omistuspohja Kymenlaakson Sähkö 53,5 % KSS Energia 38,9 % Kotkan Energia 7,6 % Kertoimiin perustuva arvonmääritys ja kassavirtaperusteinen arvonmääritys ovat hyvin linjassa keskenään Yhtiöiden toimitusjohtajat ovat vahvistaneet kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen takana olevat hintaennusteet Sähköverkkojen käyttökatekertoimena on käytetty Kymenlaakson Sähkölle ja KSS Energialle Kotkan Energian käyttökatekerroin on 8-10 Minimihintana voi pitää tasearvoa 44 MEUR Kassavirtaperusteinen analyysi osoittaa samaa arvoa Kymenlaakson Sähkön muun toiminnan käyttökatekerroin on sama kuin Kotkan Energia Oy:llä, 8-10 KSS Energian muun toiminnan käyttökatekerroin on sama kuin Kotkan Energialla, 8-10 Kertoimet perustuvat perusteelliseen kaupankäynti- ja yrityskauppakerroinanalyysiin sekä näkemykseemme tämän hetken markkinatilanteesta Arvonmäärityksen yhteenveto KPMG Oy Ab / 11

12 05 Hankintameno ja pääomarakenne Kaupungit myyvät osakkeensa uudelle yhtiölle yhteishintaan 588,4 M Uusi yhtiö hakee pankkilainan 264,8 M, joka maksetaan omistajille Omistajat sijoittavat emoyhtiön osakepääomaan 100 M Loppuosa kauppahinnasta eli 323,6 M jää lainaksi osakkaille Järjestely toteutetaan käyvin arvoin, jolloin järjestelyn yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti Arvot perustuvat yhtiöiden itsensä toimittamiin ennusteoletuksiin Kukaan ei maksa järjestelyä toisten hyötyessä Hankintamenolaskelma m Keskim. Yritysarvo (EV) Kymenlaakson Sähkö 357,9 KSS Energia 266,0 Kotkan Energia 97,7 Yhteensä 721,6 Nettovelat (12/2013) Kymenlaakson Sähkö 43,1 KSS Energia 37,0 Kotkan Energia 53,1 Yhteensä 133,1 Oman pääoman arvon käypä hinta/kauppahinta Kymenlaakson Sähkö 314,8 KSS Energia 229,0 Kotkan Energia 44,6 Yhteensä 588,4 Omistuspohja Kymenlaakson Sähkö 53,5 % KSS Energia 38,9 % Kotkan Energia 7,6 % 12 / KPMG Oy Ab

13 Liikearvolaskelma Hankittu oma pääoma (nettovarallisuus) Kymenlaakson Sähkö 90,7 KSS Energia 45,9 Kotkan Energia 44,0 Yhteensä 180,6 Allokoitava kauppahinta (goodwill) Kymenlaakson Sähkö KSS Energia Kotkan Energia Yhteensä 407,8 Pääomarakennelaskelma Emoyhtiö Avaavan taseen loppusumma 588,4 Valittu pääom arakenne Oma pääoma 55,0 % Vieras pääoma 45,0 % Allokoitava vastattavaa 588,4 Vieras pääoma 264,8 Oma pääoma (osakepääoma) 100,0 Oma pääoma (uusi osakaslaina) 323,6 Kassa 100,0 Hankintameno ja pääomarakenne KPMG Oy Ab / 13

14 06 Omistajatuloutus Kertatuloutus omistajille m Omistusosuus-% Kauppahinta Osakaslaina Osakepääoma Kertatuloutus Kotka 22,02 % 129,6 71,3 22,0 36,3 Kouvola 46,99 % 276,5 152,1 47,0 77,4 Loviisa 7,58 % 44,6 24,5 7,6 12,5 Orimattila 6,96 % 41,0 22,5 7,0 11,5 Hamina 5,42 % 31,9 17,5 5,4 8,9 Lapinjärvi 3,80 % 22,4 12,3 3,8 6,3 Hämeenkoski 1,86 % 11,0 6,0 1,9 3,1 Myrskylä 1,30 % 7,6 4,2 1,3 2,1 Luumäki 1,23 % 7,2 4,0 1,2 2,0 Virolahti 1,17 % 6,9 3,8 1,2 1,9 Askola 0,88 % 5,2 2,8 0,9 1,4 Pukkila 0,62 % 3,7 2,0 0,6 1,0 Hollola 0,18 % 1,0 0,6 0,2 0,3 Yhteensä 100,00 % 588,4 323,6 100,0 164,8 Kertatuloutus on merkittävästi omistajakuntien taloutta kohentava oikeaa rahaa Taulukon lisäksi Kouvola saa KSS:lle myönnetyt lainat rahana, n. 20 M Omistajakunnat sijoittavat osakkeiden kauppahinnasta 323,6 M osakaslainaa ja 100 M omaa pääomaa perustettavaan yhtiöön ja saavat rahatuloutuksena 164,8 M. 14 / KPMG Oy Ab

15 Omistajatuloutus 200,0 16, ,8 = 181,0 180,0 160,0 M 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 18,7 18,8 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 20,1 20,3 20,5 16,3 16,4 16,6 16,8 16,9 17,1 17,3 17,4 17, Ilman järjestelyä Järjestelyn jälkeen Rakennejärjestelyn rahallinen kokonaistuloutus on selvästi nykyistä tilannetta parempi. Vuosittainen omistajatuloutus perustuu osakaslainan korkoihin Korkotasona käytetty 5 % Yhtiöittämisissä hyväksytty (11/2014) 4 %, 5 %, 5.5 %, 6 % KPMG:n näkemyksen mukaan edellä esitettyjen perustelujen valossa järjestely turvaa parhaimpia omistajatuloutusvuosia vastaavan tason jatkumisen vuosittain Ennusteiden perusteella yhtiöiden velkaisuus ei välttämättä pienene, jos omistajatuloutuksella pyritään parhaiden vuosien tasoihin; yhtiöt hakevat lainaa toteuttaakseen tuloutusvaatimukset Volyymikasvu Kymenlaaksossa lähellä nollaa mistä kasvua erillisinä yhtiöinä? Kenen etu olisi järjestelyn lykkääminen ei ainakaan Kymenlaakson alueella asuvien! Omistaja tuloutus KPMG Oy Ab / 15

16 07 Synergiat Organisaatio Kokopäiväisten lukumäärä Johto 18 9 Talous, HR ja ICT Verkonrakennus Verkko Lämpö Lämpö / tuotanto Sähkön hankinta ja myynti Yhteensä Johdon ja tukipalveluiden henkilömäärät perustuvat johdon ja talousjohtajien kanssa arvioituihin tulevaisuuden resurssitarpeisiin sekä työryhmien työskentelyn pohjalta laadittuun toimintokohtaiseen tavoiteorganisaatioon Operatiivisten toimintojen organisaatio pienenee hyvin maltillisesti, ja vähennykset perustuvat eläköitymisiin, sähköverkon kaapelointiasteen ja säävarmuuden paranemiseen sekä teknologian kehittymiseen 16 / KPMG Oy Ab

17 Synergioiden yhteenveto Kulusynergiat Henkilöstösynergiat Toimitiloista tuleva potentiaalinen synergia Sähkön hankinta ja myynti Lämpö Sähköverkko Verkonrakennus Muista kuluista tuleva synergia Synergiat yhteensä % kokonaiskustannuksista 1,8 % 2,1 % 2,6 % 2,8 % 1,83,0 %% 2,1 3,1 %% 2,6 3,4 %% 2,8 3,5 %% 3,0 3,5 %% rgiat Ennustelaskelmissa huomioidut synergiat 25 % 50 % 75 % 100 % %% %% %% %% %% Synergiat yhteensä laskelmissa % kokonaiskustannuksista 0,5 % 1,1 % 1,9 % 2,8 % 0,53,0 %% 1,1 3,1 %% 1,9 3,4 %% 2,8 3,5 %% 3,0 3,5 %% Synergioiden on oletettu realisoituvan täysimääräisenä neljäntenä vuonna järjestelyn toteuttamisen jälkeen Tämä kuvastaa integrointiin liittyviä kustannuksia, joiden osuus on ensimmäisinä vuosina merkittävä Näitä huomioitu yht. 6,6 M synergioita pienentävänä, joten toteutuvien synergioiden määrä on konservatiivinen Työryhmäkohtaiset synergiat perustuvat työryhmien työhön Toimitilasynergiat sisältävät vain KSOY:n Kotkan kiinteistöstä luopumisen vuosikustannuksen pienenemän muita vaikutuksia (esim. myyntivoitto) ei ole sisällytetty laskelmiin Muut kulusynergiat koostuvat hankintasynergioista (aineet, tarvikkeet, ulkopuoliset palvelut) sekä esim. vakuutuksista sekä henkilösidonnaisista kuluista (esim. IT-lisenssit) Talous, HR ja ICT Yhtiöiden talousjohtajat ovat arvioineet, että hallinnon keskittäminen johtaisi resurssitarpeen pienenemiseen noin 10 henkilötyövuodella Lisäksi on arvioitu, että johdon tuleva organisaatio kattaisi päällekkäisyyksien karsimisen jälkeen 50 % nykyisestä 18 henkilöstä vähennys 9 henkilötyövuotta Muut kuin operatiivisissa ryhmissä pohditut ICTvuosikustannukset ovat yhteensä noin 800 t, josta voitaisiin varovaisen arvion mukaan säästää 25 % - synergia 200 t / vuosi Lisäksi kaikista ICT-investoinneista voitaisiin säästää puolet eli noin 150 t / vuosi Investoinneista on arvioitu säästettävän yhteensä 5 % vuosittain eli noin 1,5 M. Tämä voi toteutua päällekkäisyyksien karsimisena, henkilösidonnaisten investointitarpeiden pienenemänä tai esim. määräalennusten myötä KPMG on lisäksi arvioinut, että muista kustannuksista säästetään vähintään 1,0 M / vuosi Aine- ja tarvikeostot, ulkopuoliset palvelut, muut hallintomenot, vakuutukset, jäsenmaksut, mainonta ja markkinointi Synergiat KPMG Oy Ab / 17

18 Sähköverkko 0,75 M / vuosi Verkonrakennus 0,1 M / vuosi Verkkotoiminnan johtajien mukaan synergioita on mahdollista saavuttaa paremmin yhden verkkoyhtiön mallissa Käytönvalvonta ja varallaolo Käytönvalvonnassa ja varallaolossa potentiaalia yhdistää resursseja KPMG:n arvio pitkän aikavälin säästöstä 200 t / vuosi Luentapalvelut Mittaustiedon käsittely pienemmin kiintein kustannuksin; toiset luentajärjestelmän kustannukset mahdollista jäädä pois yhden verkkoyhtiön mallissa; säästöpotentiaali ICTkustannuksista laskettuna 200 t / vuosi Järjestelmät Hyöty: tietojärjestelmien tehostaminen (SCADA, DMS, NIS ym.) operoinnin, päivitysten ja ylläpidon osuus puolittuisi Haitta: jäljelle jääneen järjestelmän laajentaminen kattamaan koko verkkoyhtiön alue ei onnistu ilman investointia lisälisensseihin Nettohyöty arviolta 200 t / vuosi Kalustojen yhteiskäytöstä saavutettavat synergiaedut Suuremman toimijan etu: materiaalihankinnat, ulkopuoliset palvelut Hajautettu organisaatio jatkossakin - Elimäen toimipaikka voidaan yhdistää KSS:n kanssa Varallaolo- ja häiriökorjausresurssien yhdistäminen Laajennetaan mahdollisuutta tarjota ulkopuolista urakointia verkonrakennuksessa Tehokkaamman konsernirakenteen mahdollistama pienempi kuluvyörytys ja sitä kautta edullisemmat ja kilpailukykyisemmät hinnat Verkon kaapelointiasteen ja säävarmuuden noustessa pitkällä aikavälillä verkon korjaamistarve vähenee Haitat: in-house-aseman menettäminen Kouvolassa Synergioiksi arvioitu varovaisesti 100 t Viestiliikenne yms. IT-asiat Hyöty: Suurempana toimijana voidaan saada toimittajilta edullisimpia tarjouksia; hyöty arviolta 50 t / vuosi Organisaatiohyödyt: eläköitymiset, toimitilahyödyt Lähivuosina eläköityy 7 henkilöä. Verkkotoiminnan johtajien mukaan on mahdollista pyrkiä siihen, ettei tilalle tarvitse rekrytoida uusia työntekijöitä, jos henkilön tekemä työ voidaan hoitaa sisäisin järjestelyin Hyöty sisällytetty henkilöstösynergioihin; lisäksi henkilöstösidonnaisten kustannusten lasku arviolta 50 t / vuosi Regulaatiohyödyt: Painoarvo edunvalvonnassa, mahdollisuus kehittää tehokkuutta varovainen arvio operatiivisten kulujen alenemasta 50 t / vuosi 18 / KPMG Oy Ab Synergiat

19 Sähkön hankinta ja myynti 1,0 M / vuosi Työryhmässä tunnistetut synergian lähteet Sähkökauppa Tasehallinta ja selvitys, risteilyhyöty yht. 250 t / vuosi Johdannaiskauppa Markkinapaikan kustannukset (jäsenmaksut, kaupankäynti Nasdaq, ICE), vakuuskustannukset, analyysipalvelut (Montel, STM ym.) yht. 150 t / vuosi Riskienhallinta Kaupankäynti, raportointi ja markkina-analyysi, ostopalvelu PD ym. yht. 150 t / vuosi Asiakaspalvelu CRM ym. vuosikustannukset yht. 200 t / vuosi Myynti ja markkinointi Asiakaslehdet, mainonta, messut, yritysmyynnin erillisjärjestelmät ym. yht. 250 t / vuosi Tukipalvelut Ostopalvelut konsernilta, yritysnäkyvyys huomioitu jo muissa luvuissa Lämpö 0,1 M / vuosi Työryhmässä tunnistetut synergian lähteet Päivystys Hyöty: päivystyksen järjestäminen yhdellä esimiehellä, 70 t / vuosi Materiaalihankinnat ja urakkakilpailutus Hyöty: edullisemmat hankinnat, 30 t / vuosi (arvioitu hyöty 1 %) Asiakastietojärjestelmä Hyöty: tehostettu toiminta, vain yksi lisenssi, 20 t / vuosi Etäluentajärjestelmä Hyöty: joustava toiminta, yksi lisenssi ja huoltosopimus, 2 t / vuosi Synergiat KPMG Oy Ab / 19

20 Yhteystiedot KPMG Leif-Erik Forsberg P: E: KPMG Veli-Matti Ohtonen P: E: KOTKA Henry Lindelöf P: E: KPMG PL 1037 Töölönlahdenkatu 3 A Helsinki P: E: KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijapalveluja tarjoavista organisaatioista, jonka tarkoitus on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. KPMG:n palveluihin kuuluvat tilintarkastus, vero- ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. Suomessa meitä on yli 800 henkilöä 21 paikkakunnalla KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity.

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Esityksen kulku Sivu Liiketoimintaympäristö [2] Lainsäädännön kehitys ja muutokset [3] Tytäryhtiön raportointi

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

LUONNOS 31.10.2013. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi

LUONNOS 31.10.2013. Kouvolan kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi 31.10.2013 kaupungin teknisten toimintojen rakennejärjestelyjen ja pääoman hallinnan analyysi kaupungin rakennejärjestelyt Vaihtoehtojen läpikäynti Otsikoissa on yliviivattu toimeksiannossa alun perin

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015

HTML5 - Vieläkö. Antti Pirinen 15.1.2015 HTML5 - Vieläkö perinteinen webtestaus riittää? Antti Pirinen 15.1.2015 Esittäjä Antti Pirinen Antti Pirinen Valmistunut TKK:lta 2006, pääaineena tietoliikenneohjelmistot, sivuaineena yritysturvallisuus.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia?

BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia? BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia? Oulu, 4.10.2013 OTK, VT Anu Kangasniemi Agenda Sopimusten hyödyistä ja sudenkuopista Riskienhallinnasta Osakassopimus - tiekartta vai pahan päivän vara? 1 Kirjallisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN YHTEENVETO

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN YHTEENVETO KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN YHTEENVETO BDO Oy 20.11.2015 1 TOTEUTETTAVA JÄRJESTELY Kemijärven kaupunki on päättänyt selvittää vesihuoltotoiminnan ja kaukolämpötoiminnan

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

KPMG:n ja Ateneumin pitkäjänteinen ja monimuotoinen sponsorointiyhteistyö

KPMG:n ja Ateneumin pitkäjänteinen ja monimuotoinen sponsorointiyhteistyö KPMG:n ja Ateneumin pitkäjänteinen ja monimuotoinen sponsorointiyhteistyö 6.11.2014 Kimmo Niku, markkinointijohtaja, KPMG Jonna Hurskainen, markkinointipäällikkö, Ateneum KPMG maailmanlaajuisesti KPMG

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen Yrityksen myyntikuntoon saattaminen Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 25.9.2013 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa vs. liiketoimintakauppa Määritelmät

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi

KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi KPMG:n tietosuojaselvitys kpmg.fi KPMG:n tietosuojaselvitys Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Tietosuojan hallinnan suunnitelmallisuus 6 Tietosuojan riskianalyysit 6 06 Tietosuojan hallinta Organisaatioon

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 Valmistelija: Liikelaitos Salon

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

E.ON Kainuu Oy:n muut osakkeenomistajat ovat Kajaanin kaupunki (37,47 %) ja Sotkamon kunta (11,98 %).

E.ON Kainuu Oy:n muut osakkeenomistajat ovat Kajaanin kaupunki (37,47 %) ja Sotkamon kunta (11,98 %). Kunnanvaltuusto 4 17.06.2013 E. ON Kainuun Oy:n ja Karhu Voima Oy:n osakkeiden ostaminen KVALT 4 Khsal 28 Kunnanjohtaja E.ON-konserni on maailman suurin yksityisessä omistuksessa oleva energiayhtiö, jonka

Lisätiedot

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan?

Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Miten ympäristömegatrendit vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja strategiaan? Nathalie Clément, Senior Manager, Responsible Investment, Climate and Sustainability Business, KPMG Mistä puhun Megatrendit

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma. kulma TAX

Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma. kulma TAX Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma kulma TAX Timo Torkkel Senior Tax Partner Helsinki 28.9.2010 Esityksen rakenne Investoinnit verotuksen kannalta Viimeaikaisia keskusteluteemoja Verolaskenta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä. Whistleblowingjärjestelmät. suomalaisyhtiöissä. kpmg.fi

Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä. Whistleblowingjärjestelmät. suomalaisyhtiöissä. kpmg.fi Väärinkäytösepäilyjen raportointi osana hyvän hallintotavan kehittämistä Whistleblowingjärjestelmät suomalaisyhtiöissä kpmg.fi 2 Whistleblowing-järjestelmien tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENKEHITYS 2011-2014 2014 2013 2012 2011 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENMAKSUPOHJA 2011-2014 Vuosi Jäsenmaksu

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/4 28.04.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/4 28.04.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 512 Mitox Oy:n omistuksesta luopuminen HEL 2014-002606 T 02 07 01 Päätös päätti Korjattu 26.5.2014 AV. Päätös julkinen. myydä kaupungin omistamat Mitox -nimisen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011

Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011 Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011 Hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksen verolinjaukset Yhteystiedot: Jani Peräsarka Veroasiantuntija Tuloverotus Puhelin:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

omistajapolitiikka TkT, KTM Eija Vinnari Turun kauppakorkeakoulu k k k Laskentatoimen laitos eija.vinnari@tse.fi Kuka omistaa vesihuoltolaitokset?

omistajapolitiikka TkT, KTM Eija Vinnari Turun kauppakorkeakoulu k k k Laskentatoimen laitos eija.vinnari@tse.fi Kuka omistaa vesihuoltolaitokset? Vesihuoltolaitosten l it t omistajapolitiikka TkT, KTM Eija Vinnari Turun kauppakorkeakoulu k k k Laskentatoimen laitos eija.vinnari@tse.fi Kuka omistaa vesihuoltolaitokset? 95 % vedestä tuotetaan kuntien

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Arvonkasvuohjelma. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

Arvonkasvuohjelma. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk Arvonkasvuohjelma Yritysarvo on kattava toiminnan tuloksellisuuden mittari riippumatta omistajatavoitteesta. Yritysarvo heijastaa kaikkien tulevien rahavirtojen summaa. Kasvava yritysarvo = kasvava kassavirta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011

www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011 www.pwc.com Kymenlaakson energiajärjestely Omistajakokous 23. maaliskuuta 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kymenlaakson energiaselvitys 3. Arvonmääritys 4. Kymenlaakson energiajärjestelyn rakennevaihtoehdot

Lisätiedot