Kymenlaakson energiajärjestely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson energiajärjestely"

Transkriptio

1 Kymenlaakson energiajärjestely Kymenlaakson Sähkö, KSS Energia ja Kotkan Energia kpmg.fi LUOTTAMUKSELLINEN

2

3 Kymenlaakson energiajärjestely Sisällys Selvityksen taustaa ja tuloksia 4 Selvityksen pääasialliset tulokset 6 Suositukset 10 Arvonmäärityksen yhteenveto Selvityksen pääasialliset tulokset Hankintameno ja pääomarakenne 12 Omistajatuloutus 14 Synergiat Arvonmäärityksen yhteenveto 14 Omistajatuloutus 16 Synergiat

4 01 Selvityksen taustat ja tulokset Kymenlaakson energiayhtiöiden omistajakunnat päättivät kokouksessaan jatkaa energiaselvitystä teettämällä KPMG Oy Ab:lla analyysin kuntaomisteisen energiayhtiöiden kokonaisuuden muodostamisesta yhdistämällä nykyiset yhtiöt samaan konserniin. Konsernin tytäryhtiöinä olisivat Kotkan Energia Oy, KSS Energia Oy ja Kymenlaakson Sähkö Oy. Perustettavan konsernin emoyhtiön muodostaisivat edellä mainittujen yhtiöiden johto ja tukipalvelutoiminnot, jotka olisivat talous, HR ja ICT. Myös sähkön hankinta ja myynti voitaisiin sijoittaa emoyhtiöön. Yrityskokonaisuus toimisi edelleen paikallisesti ja sen omistus säilyisi nykyisillä omistajilla. Uudesta yhtiöstä tulisi Suomen neljänneksi suurin kuntaomisteinen energiakonserni. Järjestelyiden yhteydessä omistajille vapautuisi merkittävästi rahaa muihin kehittämisinvestointeihin. Selvityksen taustalla on muun muassa varautuminen kovenevaan kilpailuun, energiamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin, toimintaympäristössä lähivuosina tapahtuvaan yhteispohjoismaiseen sähkön vähittäiskaupan vapautumiseen sekä yhtiöiden vaikutusmahdollisuuksien kasvattamiseen Suomen energiamarkkinoilla. Kuntatalouden jatkuva kiristyminen luo osaltaan tarvetta arvioida kunnallisen omistajapolitiikan tavoitteita nopeasti muuttuvilla energiamarkkinoilla. Selvitykseen ovat osallistuneet yhtiöiden toimitus- ja talousjohtajat sekä lämpö-, sähköverkko-, verkonrakennus- ja sähkön hankinta ja myynti -työryhmät. Saavutettavissa olevia synergiaetuja on arvioitu tasapuolisesti ja objektiivisesti ryhmissä ja arviot synergiaeduista perustuvat työryhmissä saavutettuihin tuloksiin. Väliraportointi omistajakuntien kuntajohtajista ja yhtiöiden johdoista koostuvalle ohjausryhmälle tapahtui Yritysjärjestely toteutettaisiin siten, että uusi emoyhtiö ostaisi nykyisten energiayhtiöiden osakkeet kunnilta. Osto rahoitettaisiin pankkilainalla, osakaslainoilla ja osakepääomasijoituksella. Omistajien tuloutus koostuisi tällöin korkotuloista ja mahdollisesti osingoista. Uusi yhtiö voidaan vaihtoehtoisesti pääomittaa omalla pääomalla, jolloin omistajien tuloutus koostuisi osingoista. Järjestelyssä emoyhtiön oma pääoma olisi 55 % ja vieras pääoma 45 % taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on riittävä. Energiamarkkinat kehittyvät vallitsevan kilpailuasetelman mukaan, mutta olemme arvioineet, että järjestely ei sinänsä vaikuta lämmön ja sähkön hintoihin. 4 / KPMG Oy Ab

5 Yritysjärjestelyn taloudelliset vaikutukset Rakennejärjestelyssä omistajakunnat saavat rahaa, jota voidaan käyttää kehityshankkeisiin, investointeihin ja työllisyyden parantamiseen. Energiayhtiöistä muodostuu entistä elinvoimaisempi yrityskokonaisuus, joka pärjää paremmin muuttuvilla energiamarkkinoilla ja kovenevassa kilpailussa. Analyyseissä olemme arvioineet energiayhtiöitä kokonaisuutena. Selvityksen perusteella yrityskokonaisuuden osakkeiden kauppahinta olisi 590 miljoonaa euroa, joka sisältäisi 265 miljoonaa euroa pankkilainaa ja 325 miljoonaa euroa osakaslainaa. Uusi yhtiö maksaa osakkeiden kauppahinnat kunnille pankkilainoilla. Kunnat sijoittavat saamastaan rahasta 100 miljoonaa euroa takaisin yhtiöön omaksi pääomaksi. Kunnille jäisi noin 165 miljoonaa euroa rahaa osakepääoman ja osakaslainojen suoritusten jälkeen. Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myyntivoittoja tulee selvittää kunkin kunnan taseiden hankintamenojen pohjalta. KPMG on selvittänyt Kotkan ja Kouvolan taseiden pohjalta, että kaupungeille realisoituisi kaikista osakekaupoista myyntivoittona yhteensä 278 miljoonaa euroa. Kotkan kaupunki saisi myyntivoittoa 61 miljoonaa euroa ja Kouvolan kaupunki 217 miljoonaa euroa. Kotkan kaupunki saisi myyntihinnasta uuden emoyhtiön pääomituksen jälkeen rahana 36 miljoonaa euroa ja Kouvolan kaupunki saisi rahana 97 miljoonaa euroa. Kouvolan omistusosuus uudesta energiakonsernista yrityskokonaisuudesta olisi 46,99 prosenttia ja Kotkan 22,02 prosenttia. Muiden kuntien omistusosuudet ovat pienempiä. Tosin Haminan, Loviisan ja Orimattilan kaupunkien omistusosuudet ylittävät merkittäväksi pidettävän 5 %:n osakeomistuksen. Yritysjärjestelyn henkilöstövaikutukset Yhtiöiden tämän hetkinen henkilömäärä on 341 työntekijää, mikä eläköitymisten ja uusien rekrytointien vaikutuksesta vähenisi vuoteen 2023 mennessä 292 henkilöön. Eläköityvien määrä olisi 100 henkilöä vuoteen 2023 mennessä ja uusien rekrytoitavien tarve olisi 51 henkilöä. Taustaa energiajärjestelylle Ensimmäisen vaiheen selvityksessä käsiteltiin myös Kotkan kaupungin omistamien Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä muille omistajakunnille ja muiden kuntien valmiutta muuttaa yhtiöasiakirjoja niin, että Kotka voi myydä osakkeensa muille omistajakunnille. Myyntiä muille kunnille ei pidetty käytännössä mahdollisena. KPMG:n selvitysraportti annettiin Jatkotoimenpiteet KPMG on toimittanut tehdyn selvityksen omistajakuntien hallitusten arvioitavaksi. Tämän jälkeen on syytä tehdä ne käytännön järjestelyt, joita selvityksen toimeenpano edellyttää. Kunnat voivat esittää selvityksen tarkentamista ja syventämistä. KPMG on valmis mm. vielä tarkemmin käymään yhtiöiden liiketoimintoja ja lukuja läpi ja tarkentamaan esitettyjä arvioita ja ennusteita yhtiöiltä saatavien luottamuksellisten strategisten ja operatiivisten tietojen pohjalta, sekä tekemään osakassopimusluonnoksen. Koko selvityksen viimeistely on kuitenkin tehtävä siten, että lopulliset päätökset saadaan tehtyä ennen lomakautta. Selvityksen taustat ja tulokset KPMG Oy Ab / 5

6 02 Selvityksen pääasialliset tulokset Voimakkaampana yhdessä kilpailun kiristyessä kuin erillisinä yhteisöinä Suurempi kokonaisuus koetaan jatkossa välttämättömäksi Yhteispohjoismainen vähittäiskaupan vapautuminen Synergiamahdollisuudet Vaikutusmahdollisuudet energiakentässä leveämmin hartioin, mm. Energiateollisuus ry Järjestelyn hyödyt ovat ilmeiset: Kertatuloutus 165 miljoonaa euroa omistajille generoi rahaa. Lisäksi Kouvolan lainat KSS:lle 20 milj. euroa kuitataan pois Verohyötyjä mahdollisuus rahan säästöön Nykyisen kaltainen tuloutus säilytetään ja on ylipäätään mahdollinen niin, että velatkin lyhenevät, tuloutuksen kasvattaminen mahdollista Selkeitä synergioita IT- ja järjestelmäpuoli, johto, tukipalvelut Työryhmissä arvioidut tuotto- ja kulusynergiat ovat kokemusperäisesti saavutettavissa ja vaikuttavat konservatiivisesti arvioiduilta Nykyinen omistuspohja säilyy Selvityksen perusteella ei edellytyksiä irtautumisiin - ainakaan ilman järjestelyä Omistuksia on arvioitu tasapuolisesti ja riippumattomasti Muodostettu energiayhtiö ei ole jonkun kaupungin tytäryhtiö Yhteenveto Selvityksen perusteella: Järjestelylle ei ole taloudellisia esteitä Järjestelylle ei ole verotuksellisia esteitä 6 / KPMG Oy Ab

7 Yhteenveto numeroista Osakkeiden kauppahinta noin 590 meur Pankkilaina noin 265 meur Osakepääoma 100 meur Kertatuloutus 165 meur Kouvolalle lisäksi 20 meur KSS:n lainoista Osakaslaina noin 325 meur Kouvolan omistus %, Kotkan 22,02 % Henkilömäärä nyt 341 arvio vuoden 2023 organisaatiosta 292 Eläköitymisten vaikutus -100 Uusien rekrytointien vaikutus +51 Kouvola Vaikutukset kaupungeille Kouvola Kotka 61 meur 217 meur Myyntivoitto Kotka 36 meur 97 meur Kertatuloutus rahana Selvityksen pääasialliset tulokset KPMG Oy Ab / 7

8 Yritysjärjestelyn tavoitteena on järjestää nykyisten yhtiöiden johto, tukipalvelut sekä sähkön myynti ja hankinta yhdeksi kokonaisuudeksi, joka muodostaa yrityskokonaisuuden emoyhtiön. Nykyiset yhtiöryhmät ovat yrityskokonaisuuden tytäryhtiöt. Emoyhtiö Johto Talous HR ICT Sähkön hankinta ja myynti Tytäryhtiöt Nykyiset yhtiöryhmät Kymenlaakson Sähkö Oy KSS Energia Oy Kotkan Energia Verkonrakennus Verkonrakennus Lämpö Sähköverkko Sähköverkko Lämpö Lämmön tuotanto 8 / KPMG Oy Ab Selvityksen pääasialliset tulokset

9 Kaukolämpö Osakassopimuksen avulla kaukolämmöstä ja sen hinnan muodostuksesta sovitaan Kotkan ja Kouvolan osalta Säilytetään erilliset kaukolämpöyhtiöt Yhtiöiden laatimissa ennusteissa hintakehitys on yhtenäinen Sähkön hinta Yhtiöiden välisen tämänhetkisen hintaeron odotetaan tasoittuvan yhtiöiden laatimissa ennusteissa järjestelystä riippumatta Järjestely ei aiheuta hintaerojen tasoittumista, vaan hinnat tasoittuvat sähkönsiirron regulaation johdosta Nyt yhtiöiden välillä saattaa olla sähkönsiirrossa hintaeroja, mutta valvontajakson pituus (4 vuotta) tasoittaa hintaerot Uusi Energiakonserni Energiakonserni säilyy elinkelpoisena ja kilpailukykyisempänä kuin erilliset yhteisöt Energiakonserni selviää järjestelyn vaatimasta rahoituksesta ja kuluista Operatiivisten yhtiöiden velat lyhenevät nopeammin kuin erillisinä yhtiöinä Tuloutusta varten ei tarvitse ottaa ulkoista lainaa Selvityksen pääasialliset tulokset KPMG Oy Ab / 9

10 03 Suositukset Selvityksen perusteella KPMG suosittelee, että Kymenlaakson Sähkö Oy:n, KSS Energia Oy:n ja Kotkan Energia Oy:n osakkeet myydään käypään hintaan perustettavalle osakeyhtiölle Kunnat tulisivat omistamaan uuden yhtiön, ja uusi yhtiö omistaisi nykyiset yhtiöt Yhtiöiden organisoituminen jatkossa Montako yhtiötä pidemmällä tähtäimellä? Kaukolämpö halutaan rauhoittaa Sähköverkot yhdeksi yhtiöksi? Verkon rakentamisen ja mm. päivystyksen synergioiden koetaan realisoituvan paremmin yhden yhtiön mallissa Hintaerot eivät ole selittävä tekijä siinä, yhdistetäänkö sähköverkot vai ei hintaeron odotetaan tasoittuvan yhtiöiden omissa ennusteissa Kilpailutetuissa toiminnoissa nähdään synergiahyötyjä Sähkön myynti ja hankinta Tuotantokapasiteetin osto, hallinta ja omistus Tukipalvelut IT- ja muut järjestelmäinvestoinnit ja -kustannukset Johto Henkilöstöä koskevat järjestelyt toteutettavissa pitkälti eläköitymisten myötä Tukipalveluyhtiö (konsernin emo) sisältää tukitoiminnot sekä sähkön hankinnan ja myynnin Markkinatilanne on haastava Pystyisivätkö yhtiöt tuottamaan omistajien haluaman tuloutuksen vallitsevilla yhtiörakenteilla ilman järjestelyn tuomia synergioita, kun oletetaan hintojen laskevan. Energiayhtiön päätöksenteko Energiayhtiön hallinnoinnista ja päätöksenteosta sovitaan osakassopimuksessa 10 / KPMG Oy Ab

11 04 Arvonmäärityksen yhteenveto Arvonmäärityksen yhteenveto m Kertoimet DCF Keskim. Yritysarvo (EV) Kymenlaakson Sähkö 359,5 356,3 357,9 KSS Energia 265,1 266,8 266,0 Kotkan Energia 97,7 97,7 97,7 Yhteensä 722,3 720,8 721,6 Nettovelat (12/2013) Kymenlaakson Sähkö 43,1 KSS Energia 37,0 Kotkan Energia 53,1 Yhteensä 133,1 Oman pääoman arvon käypä hinta/kauppahinta Kymenlaakson Sähkö 316,4 313,2 314,8 KSS Energia 228,2 229,9 229,0 Kotkan Energia 44,6 44,6 44,6 Yhteensä 589,2 587,6 588,4 Omistuspohja Kymenlaakson Sähkö 53,5 % KSS Energia 38,9 % Kotkan Energia 7,6 % Kertoimiin perustuva arvonmääritys ja kassavirtaperusteinen arvonmääritys ovat hyvin linjassa keskenään Yhtiöiden toimitusjohtajat ovat vahvistaneet kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen takana olevat hintaennusteet Sähköverkkojen käyttökatekertoimena on käytetty Kymenlaakson Sähkölle ja KSS Energialle Kotkan Energian käyttökatekerroin on 8-10 Minimihintana voi pitää tasearvoa 44 MEUR Kassavirtaperusteinen analyysi osoittaa samaa arvoa Kymenlaakson Sähkön muun toiminnan käyttökatekerroin on sama kuin Kotkan Energia Oy:llä, 8-10 KSS Energian muun toiminnan käyttökatekerroin on sama kuin Kotkan Energialla, 8-10 Kertoimet perustuvat perusteelliseen kaupankäynti- ja yrityskauppakerroinanalyysiin sekä näkemykseemme tämän hetken markkinatilanteesta Arvonmäärityksen yhteenveto KPMG Oy Ab / 11

12 05 Hankintameno ja pääomarakenne Kaupungit myyvät osakkeensa uudelle yhtiölle yhteishintaan 588,4 M Uusi yhtiö hakee pankkilainan 264,8 M, joka maksetaan omistajille Omistajat sijoittavat emoyhtiön osakepääomaan 100 M Loppuosa kauppahinnasta eli 323,6 M jää lainaksi osakkaille Järjestely toteutetaan käyvin arvoin, jolloin järjestelyn yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti Arvot perustuvat yhtiöiden itsensä toimittamiin ennusteoletuksiin Kukaan ei maksa järjestelyä toisten hyötyessä Hankintamenolaskelma m Keskim. Yritysarvo (EV) Kymenlaakson Sähkö 357,9 KSS Energia 266,0 Kotkan Energia 97,7 Yhteensä 721,6 Nettovelat (12/2013) Kymenlaakson Sähkö 43,1 KSS Energia 37,0 Kotkan Energia 53,1 Yhteensä 133,1 Oman pääoman arvon käypä hinta/kauppahinta Kymenlaakson Sähkö 314,8 KSS Energia 229,0 Kotkan Energia 44,6 Yhteensä 588,4 Omistuspohja Kymenlaakson Sähkö 53,5 % KSS Energia 38,9 % Kotkan Energia 7,6 % 12 / KPMG Oy Ab

13 Liikearvolaskelma Hankittu oma pääoma (nettovarallisuus) Kymenlaakson Sähkö 90,7 KSS Energia 45,9 Kotkan Energia 44,0 Yhteensä 180,6 Allokoitava kauppahinta (goodwill) Kymenlaakson Sähkö KSS Energia Kotkan Energia Yhteensä 407,8 Pääomarakennelaskelma Emoyhtiö Avaavan taseen loppusumma 588,4 Valittu pääom arakenne Oma pääoma 55,0 % Vieras pääoma 45,0 % Allokoitava vastattavaa 588,4 Vieras pääoma 264,8 Oma pääoma (osakepääoma) 100,0 Oma pääoma (uusi osakaslaina) 323,6 Kassa 100,0 Hankintameno ja pääomarakenne KPMG Oy Ab / 13

14 06 Omistajatuloutus Kertatuloutus omistajille m Omistusosuus-% Kauppahinta Osakaslaina Osakepääoma Kertatuloutus Kotka 22,02 % 129,6 71,3 22,0 36,3 Kouvola 46,99 % 276,5 152,1 47,0 77,4 Loviisa 7,58 % 44,6 24,5 7,6 12,5 Orimattila 6,96 % 41,0 22,5 7,0 11,5 Hamina 5,42 % 31,9 17,5 5,4 8,9 Lapinjärvi 3,80 % 22,4 12,3 3,8 6,3 Hämeenkoski 1,86 % 11,0 6,0 1,9 3,1 Myrskylä 1,30 % 7,6 4,2 1,3 2,1 Luumäki 1,23 % 7,2 4,0 1,2 2,0 Virolahti 1,17 % 6,9 3,8 1,2 1,9 Askola 0,88 % 5,2 2,8 0,9 1,4 Pukkila 0,62 % 3,7 2,0 0,6 1,0 Hollola 0,18 % 1,0 0,6 0,2 0,3 Yhteensä 100,00 % 588,4 323,6 100,0 164,8 Kertatuloutus on merkittävästi omistajakuntien taloutta kohentava oikeaa rahaa Taulukon lisäksi Kouvola saa KSS:lle myönnetyt lainat rahana, n. 20 M Omistajakunnat sijoittavat osakkeiden kauppahinnasta 323,6 M osakaslainaa ja 100 M omaa pääomaa perustettavaan yhtiöön ja saavat rahatuloutuksena 164,8 M. 14 / KPMG Oy Ab

15 Omistajatuloutus 200,0 16, ,8 = 181,0 180,0 160,0 M 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 18,7 18,8 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 20,1 20,3 20,5 16,3 16,4 16,6 16,8 16,9 17,1 17,3 17,4 17, Ilman järjestelyä Järjestelyn jälkeen Rakennejärjestelyn rahallinen kokonaistuloutus on selvästi nykyistä tilannetta parempi. Vuosittainen omistajatuloutus perustuu osakaslainan korkoihin Korkotasona käytetty 5 % Yhtiöittämisissä hyväksytty (11/2014) 4 %, 5 %, 5.5 %, 6 % KPMG:n näkemyksen mukaan edellä esitettyjen perustelujen valossa järjestely turvaa parhaimpia omistajatuloutusvuosia vastaavan tason jatkumisen vuosittain Ennusteiden perusteella yhtiöiden velkaisuus ei välttämättä pienene, jos omistajatuloutuksella pyritään parhaiden vuosien tasoihin; yhtiöt hakevat lainaa toteuttaakseen tuloutusvaatimukset Volyymikasvu Kymenlaaksossa lähellä nollaa mistä kasvua erillisinä yhtiöinä? Kenen etu olisi järjestelyn lykkääminen ei ainakaan Kymenlaakson alueella asuvien! Omistaja tuloutus KPMG Oy Ab / 15

16 07 Synergiat Organisaatio Kokopäiväisten lukumäärä Johto 18 9 Talous, HR ja ICT Verkonrakennus Verkko Lämpö Lämpö / tuotanto Sähkön hankinta ja myynti Yhteensä Johdon ja tukipalveluiden henkilömäärät perustuvat johdon ja talousjohtajien kanssa arvioituihin tulevaisuuden resurssitarpeisiin sekä työryhmien työskentelyn pohjalta laadittuun toimintokohtaiseen tavoiteorganisaatioon Operatiivisten toimintojen organisaatio pienenee hyvin maltillisesti, ja vähennykset perustuvat eläköitymisiin, sähköverkon kaapelointiasteen ja säävarmuuden paranemiseen sekä teknologian kehittymiseen 16 / KPMG Oy Ab

17 Synergioiden yhteenveto Kulusynergiat Henkilöstösynergiat Toimitiloista tuleva potentiaalinen synergia Sähkön hankinta ja myynti Lämpö Sähköverkko Verkonrakennus Muista kuluista tuleva synergia Synergiat yhteensä % kokonaiskustannuksista 1,8 % 2,1 % 2,6 % 2,8 % 1,83,0 %% 2,1 3,1 %% 2,6 3,4 %% 2,8 3,5 %% 3,0 3,5 %% rgiat Ennustelaskelmissa huomioidut synergiat 25 % 50 % 75 % 100 % %% %% %% %% %% Synergiat yhteensä laskelmissa % kokonaiskustannuksista 0,5 % 1,1 % 1,9 % 2,8 % 0,53,0 %% 1,1 3,1 %% 1,9 3,4 %% 2,8 3,5 %% 3,0 3,5 %% Synergioiden on oletettu realisoituvan täysimääräisenä neljäntenä vuonna järjestelyn toteuttamisen jälkeen Tämä kuvastaa integrointiin liittyviä kustannuksia, joiden osuus on ensimmäisinä vuosina merkittävä Näitä huomioitu yht. 6,6 M synergioita pienentävänä, joten toteutuvien synergioiden määrä on konservatiivinen Työryhmäkohtaiset synergiat perustuvat työryhmien työhön Toimitilasynergiat sisältävät vain KSOY:n Kotkan kiinteistöstä luopumisen vuosikustannuksen pienenemän muita vaikutuksia (esim. myyntivoitto) ei ole sisällytetty laskelmiin Muut kulusynergiat koostuvat hankintasynergioista (aineet, tarvikkeet, ulkopuoliset palvelut) sekä esim. vakuutuksista sekä henkilösidonnaisista kuluista (esim. IT-lisenssit) Talous, HR ja ICT Yhtiöiden talousjohtajat ovat arvioineet, että hallinnon keskittäminen johtaisi resurssitarpeen pienenemiseen noin 10 henkilötyövuodella Lisäksi on arvioitu, että johdon tuleva organisaatio kattaisi päällekkäisyyksien karsimisen jälkeen 50 % nykyisestä 18 henkilöstä vähennys 9 henkilötyövuotta Muut kuin operatiivisissa ryhmissä pohditut ICTvuosikustannukset ovat yhteensä noin 800 t, josta voitaisiin varovaisen arvion mukaan säästää 25 % - synergia 200 t / vuosi Lisäksi kaikista ICT-investoinneista voitaisiin säästää puolet eli noin 150 t / vuosi Investoinneista on arvioitu säästettävän yhteensä 5 % vuosittain eli noin 1,5 M. Tämä voi toteutua päällekkäisyyksien karsimisena, henkilösidonnaisten investointitarpeiden pienenemänä tai esim. määräalennusten myötä KPMG on lisäksi arvioinut, että muista kustannuksista säästetään vähintään 1,0 M / vuosi Aine- ja tarvikeostot, ulkopuoliset palvelut, muut hallintomenot, vakuutukset, jäsenmaksut, mainonta ja markkinointi Synergiat KPMG Oy Ab / 17

18 Sähköverkko 0,75 M / vuosi Verkonrakennus 0,1 M / vuosi Verkkotoiminnan johtajien mukaan synergioita on mahdollista saavuttaa paremmin yhden verkkoyhtiön mallissa Käytönvalvonta ja varallaolo Käytönvalvonnassa ja varallaolossa potentiaalia yhdistää resursseja KPMG:n arvio pitkän aikavälin säästöstä 200 t / vuosi Luentapalvelut Mittaustiedon käsittely pienemmin kiintein kustannuksin; toiset luentajärjestelmän kustannukset mahdollista jäädä pois yhden verkkoyhtiön mallissa; säästöpotentiaali ICTkustannuksista laskettuna 200 t / vuosi Järjestelmät Hyöty: tietojärjestelmien tehostaminen (SCADA, DMS, NIS ym.) operoinnin, päivitysten ja ylläpidon osuus puolittuisi Haitta: jäljelle jääneen järjestelmän laajentaminen kattamaan koko verkkoyhtiön alue ei onnistu ilman investointia lisälisensseihin Nettohyöty arviolta 200 t / vuosi Kalustojen yhteiskäytöstä saavutettavat synergiaedut Suuremman toimijan etu: materiaalihankinnat, ulkopuoliset palvelut Hajautettu organisaatio jatkossakin - Elimäen toimipaikka voidaan yhdistää KSS:n kanssa Varallaolo- ja häiriökorjausresurssien yhdistäminen Laajennetaan mahdollisuutta tarjota ulkopuolista urakointia verkonrakennuksessa Tehokkaamman konsernirakenteen mahdollistama pienempi kuluvyörytys ja sitä kautta edullisemmat ja kilpailukykyisemmät hinnat Verkon kaapelointiasteen ja säävarmuuden noustessa pitkällä aikavälillä verkon korjaamistarve vähenee Haitat: in-house-aseman menettäminen Kouvolassa Synergioiksi arvioitu varovaisesti 100 t Viestiliikenne yms. IT-asiat Hyöty: Suurempana toimijana voidaan saada toimittajilta edullisimpia tarjouksia; hyöty arviolta 50 t / vuosi Organisaatiohyödyt: eläköitymiset, toimitilahyödyt Lähivuosina eläköityy 7 henkilöä. Verkkotoiminnan johtajien mukaan on mahdollista pyrkiä siihen, ettei tilalle tarvitse rekrytoida uusia työntekijöitä, jos henkilön tekemä työ voidaan hoitaa sisäisin järjestelyin Hyöty sisällytetty henkilöstösynergioihin; lisäksi henkilöstösidonnaisten kustannusten lasku arviolta 50 t / vuosi Regulaatiohyödyt: Painoarvo edunvalvonnassa, mahdollisuus kehittää tehokkuutta varovainen arvio operatiivisten kulujen alenemasta 50 t / vuosi 18 / KPMG Oy Ab Synergiat

19 Sähkön hankinta ja myynti 1,0 M / vuosi Työryhmässä tunnistetut synergian lähteet Sähkökauppa Tasehallinta ja selvitys, risteilyhyöty yht. 250 t / vuosi Johdannaiskauppa Markkinapaikan kustannukset (jäsenmaksut, kaupankäynti Nasdaq, ICE), vakuuskustannukset, analyysipalvelut (Montel, STM ym.) yht. 150 t / vuosi Riskienhallinta Kaupankäynti, raportointi ja markkina-analyysi, ostopalvelu PD ym. yht. 150 t / vuosi Asiakaspalvelu CRM ym. vuosikustannukset yht. 200 t / vuosi Myynti ja markkinointi Asiakaslehdet, mainonta, messut, yritysmyynnin erillisjärjestelmät ym. yht. 250 t / vuosi Tukipalvelut Ostopalvelut konsernilta, yritysnäkyvyys huomioitu jo muissa luvuissa Lämpö 0,1 M / vuosi Työryhmässä tunnistetut synergian lähteet Päivystys Hyöty: päivystyksen järjestäminen yhdellä esimiehellä, 70 t / vuosi Materiaalihankinnat ja urakkakilpailutus Hyöty: edullisemmat hankinnat, 30 t / vuosi (arvioitu hyöty 1 %) Asiakastietojärjestelmä Hyöty: tehostettu toiminta, vain yksi lisenssi, 20 t / vuosi Etäluentajärjestelmä Hyöty: joustava toiminta, yksi lisenssi ja huoltosopimus, 2 t / vuosi Synergiat KPMG Oy Ab / 19

20 Yhteystiedot KPMG Leif-Erik Forsberg P: E: KPMG Veli-Matti Ohtonen P: E: KOTKA Henry Lindelöf P: E: KPMG PL 1037 Töölönlahdenkatu 3 A Helsinki P: E: KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijapalveluja tarjoavista organisaatioista, jonka tarkoitus on siirtää osaaminen arvoksi ja hyödyksi asiakkailleen, henkilöstölleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle. KPMG:n palveluihin kuuluvat tilintarkastus, vero- ja neuvontapalvelut. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. Suomessa meitä on yli 800 henkilöä 21 paikkakunnalla KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity.

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot