FiKoPa-loppuseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FiKoPa-loppuseminaari 7.9.2011"

Transkriptio

1 FiKoPa-loppuseminaari Suomen kansallismuseon auditorio SEMINAARIOHJELMA Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus Projektin johtoryhmän puheenjohtaja ja OP-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Harri Nummela KEYNOTE 1 TEM:n kansliapäällikkö Erkki Virtanen KEYNOTE 2: Financing of SMEs and Start-ups in Europe SME-Unionin kunniapuheenjohtaja Mr. Peter Jungen Pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteistarjoomat pk-yritysasiakkaille asiakasarvoa yhden oven periaatteen ja yhdistelmätuotteiden kautta? Tutkija Irinja Mäenpää, TTY Yritysasiakkaiden kokema arvo pankkialalla: pk-asiakkaiden ja asiakasvastaavien näkökulmien vertailu Tutkija Hanna-Riikka Kuokkala, TTY Kahvitarjoilu E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla; hyödyt ja haitat / Finanssipalvelujen käyttö pk-sektorilla; palvelupaketit Tutkija Karoliina Lamminen, TTY Finanssitavaratalojen tuotekehityksen haasteet sekä asiakkaiden osallistuttaminen uusien palveluiden kehittämiseen / Pk-yritykset finanssipalvelujen käyttäjinä -käsikirjan esittely Tutkimusapulainen Jesse Valtanen, TTY Paneelikeskustelu Moderaattori: Raimo Voutilainen, Nordea Life Panelistit: Pekka Mäkinen, Fennia Altti Kuuri, Sampo Pankki Pia Pakarinen, Helsingin Yrittäjät ry. Riku Lamppu, Midas Touch Loppusanat Projektinjohtaja professori Olavi Uusitalo, TTY Cocktail-tilaisuus Seminaari loppuu

2 Seminaariesitykset 2 1. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteistarjoomat pk-yritysasiakkaille asiakasarvoa yhden oven periaatteen ja yhdistelmätuotteiden kautta? Tutkija Irinja Mäenpää 2. Yritysasiakkaiden kokema arvo pankkialalla: pk-asiakkaiden ja asiakasvastaavien näkökulmien vertailu Tutkija Hanna-Riikka Kuokkala 3. Finanssipalvelujen käyttö pk-sektorilla / E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla Tutkija Karoliina Lamminen 4. Finanssitavaratalojen tuotekehityksen haasteet ja asiakkaiden osallistaminen uusien palvelujen kehitykseen Tutkija Jesse Valtanen

3 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteistarjoomat pk-yritysasiakkaille asiakasarvoa yhden oven periaatteen ja yhdistelmätuotteiden kautta? Tutkija Irinja Mäenpää, TTY Mäenpää, I. & Voutilainen, R. (2011) Value through combined offerings of bank and insurance, International Journal of Bank Marketing, Vol. 29(7).

4 Agenda Käsitteiden määrittely Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusmetodi miten aineisto kerättiin Tulokset Finanssipalveluiden tarjoajat Pk-yritysasiakkaat Yhteenveto Johtopäätökset

5 Käsitteiden määrittely (1/4) Ristiinmyynti Yhteistarjoomat ja niiden esittely asiakkaille ristiinmyynnillä ovat nykyään vallitseva toimintalogiikka pankkien ja vakuutusyhtiöiden välisissä liittoumissa niiden muodosta riippumatta Yhteistarjooma (combined offering) Pankin ja vakuutusyhtiön tuotteiden yhdistelmä Yhdistelmän tarjoaminen asiakkaille Ristiinmyynti (cross-selling) Pankki myy asiakkailleen vakuutustuotetta tai vakuutusyhtiö asiakkaalleen pankkituotetta Tarkoituksena lisätä asiakkaan käyttämien tuotteiden lukumäärää kyseisessä yrityksessä Tässä tutkimuksessamme pyrimme selvittämään, millä tavoin pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhteistarjoomien myyntiä pk-yritysasiakkaille voidaan tehostaa ristiinmyynnin keinoin

6 Käsitteiden määrittely (2/4) Yhden oven periaate Myyntiprosessien integrointi pankkien ja vakuutusyhtiöiden välillä Erilliset myyntitapahtumat Yhden oven periaate Yhden oven periaate (one-stop shopping) Asiakkaalle tarjotaan laajasti tuotteita, ja usein nimenomaan sekä pankki- että vakuutustuotteita Yhdellä ja samalla asiointikerralla, yhden oven takaa Kokonaisvaltainen ratkaisu asiakkaan kaikkiin finanssipalvelutarpeisiin Käytetään laajasti henkilöasiakaspuolella Kuluttajat preferoivat yhden oven periaatetta Haluavat ostaa sekä pankki- että vakuutuspalveluja samalta finanssipalveluiden tarjoajalta Vastakkaisia tutkimustuloksia pk-yritysasiakkaiden kohdalla Asiakasuskollisuus pankkisektorilla alhaista (Trayler et al., 2000; Lam & Burton, 2005, 2006) Ei haluja keskittää kaikkia palveluja yhdelle palveluntarjoajalle (Lam et al., 2009)

7 Käsitteiden määrittely (3/4) Yhdistelmätuotteet Tuotetason integrointi pankkien ja vakuutusyhtiöiden välillä Erilliset tuotteet Yhdistelmätuotteet Tietyt pankki- ja vakuutusalan tuotteet voidaan luokitella yhdistelmätuotteiksi (hybrid products) Pankki- ja vakuutuskomponentilla kiinteä looginen yhteys toisiinsa (Bergendahl, 1995; Voutilainen, 2006) Hybridituotteen komponentit läheisesti yhteydessä toisiinsa ja vahvasti riippuvaisia toisistaan Tyypillisiä esimerkkejä hybridituotteista: Laina ja lainaturva (Bergendahl, 1995; Voutilainen, 2006), Moottoriajoneuvon leasingrahoitus ja täyskasko (Lymberopoulos et al., 2004) Asuntolaina ja kotivakuutus (Lymberopoulos et al., 2004) Yhdistelmätuotteita tutkittu jonkin verran henkilöasiakaspuolella Tutkimustuloksia ei ole olemassa business-to-business kontekstissa

8 Käsitteiden määrittely (4/4) Yhteistarjoomien luokittelu Tutkimuksessa yhteistarjoomien ristiinmyyntitavat luokiteltiin neljään erilliseen luokkaan: Erilliset myyntitapahtumat (separate sales events) vs. yhden oven periaate (one-stop shopping) Erilliset tuotteet (non-related products) vs. yhdistelmätuotteet (hybrid products) Ristiinmyyntimetodi Erilliset myyntitapahtumat Yhden oven periaate Erilliset tuotteet Luokka 1 Luokka 2 Tuoterakenne Yhdistelmätuotteet Luokka 3 Luokka 4

9 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen päätavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Millä tavoin (ristiinmyyntimetodit, tuoterakenteet) pankit ja vakuutusyhtiöt ristiinmyyvät yhteistarjoomia pk-yritysasiakkailleen? 2. Millaista asiakasarvoa kyseiset yhteistarjoomien ristiinmyyntitavat luovat? Ristiinmyyntimetodi Erilliset myyntitapahtumat Yhden oven periaate Erilliset tuotteet Luokka 1 Luokka 2 Tuoterakenne Yhdistelmätuotteet Luokka 3 Luokka 4

10 Tutkimusmetodi Laadullinen tutkimusote Toteutus haastattelututkimuksena (yht. 20 yksilö/ryhmähaastattelua 16 yrityksessä) Kohdeyritys Ristiinmyyntiyhteys Finanssipalveluiden tarjoajat (8 palveluntarjoajaa) Henkivakuutusyhtiö (1, 2) Vahinkovakuutusyhtiö (3, 4, 5) Pankki (5, 6, 7, 8) Pankki + henkivakuuttaja Pankki + henkivakuuttaja + vahinkovakuuttaja Henkivakuuttaja + vahinkovakuuttaja Pk-asiakkaat (8 pk-yritystä) Mikro (A, B, C, D) Pieni (E, F, G) Keskikokoinen (H) Erilliset palveluntarjoajat Yhteinen palveluntarjoaja Haastat. lkm 12 (1-2 per yritys; 1-4 hlö/haast.) 8 (1 per yritys; 1-2 hlö/haast.) Haastateltavat Toimitusjohtajia / varatoimitusjohtajia Johtajia (myynti, liiketoiminnan kehittäminen) Liiketoimintayksiköiden johtajia Yrittäjiä Talousjohtajia Toimitusjohtajia

11 Tutkimuksen tulokset Finanssipalveluiden tarjoajat (1/3) ERILLISET MYYNTITAPAHTUMAT vs. YHDEN OVEN PERIAATE Sekä erillisiä myyntitapahtumia että yhden oven periaatetta käytetään yhtälailla No meil on kyllä molemmat (käytössä tällä hetkellä) (Henkivakuutusyhtiö) Pienemmässä päässä (pk-yritysasiakkaat) on selkeesti vielä vinkitystä, mutta entistä enemmän me haetaan sielläkin kohdistettuja tämmöisiä et sinne (asiakkaalle) mennään yhdessä (Vahinkovakuutusyhtiö) Ristiinmyytävät pankki- ja vakuutuspalvelut Pankki ja henkivakuutusyhtiö yhden oven periaate Kyllä me ollaan pyrkimässä toistaiseksi kaikin tavoin siihen yhden oven periaatteeseen enemmän (Henkivakuutusyhtiö) Pankki ja vahinkovakuutusyhtiö erilliset myyntitapahtumat Kyllä se (myynti) vielä tapahtuu erikseen enemmän, eli selkeesti sitä vinkitystä. (Vahinkovakuutusyhtiö) Pk-yritysasiakkaan koko Mikro- ja pienet yritysasiakkaat: standardeja bulkkituotteita yhden oven periaate Keskisuuret asiakkaat: laajemmat tarpeet, osaamista ja asiakaskohtaiset muutokset erilliset myyntitapahtumat

12 Tutkimuksen tulokset Finanssipalveluiden tarjoajat (2/3) ERILLISET TUOTTEET vs. YHDISTELMÄTUOTTEET Yhdistelmätarjoomat rakentuvat erillisistä tuotteista pk-sektorilla Tuotteet on edelleen vielä yrityspuolella kun puhutaan niin erillisiä. (Vahinkovakuutusyhtiö) Yhdistelmätuotteita ei juuri tarjota pk-yritysasiakkaille tällä hetkellä Yhdistelmätuotteita on hyvin rajallisesti (pk-yrityksille). Ja samantyyppisesti mennään. (Pankki) Kyllä nämä yhdistelmätuotteet on lähtenyt tuolta henkilöasiakaspuolelta liikkeelle. Vielä meillä ei oo semmosta samanlaista konkreettista yrityspuolella (Vahinkovakuutusyhtiö) Laina ja lainaturva ainoa poikkeus (mikroyritykset) Yrityspuolella meillä on kyllä lainaturva ihan pienille yrittäjille. Se on ainoa sellainen yhdistelmätuote. Mutta ei se ole keskeinen fokusalue meillä (Henkivakuutusyhtiö) Huomattavia mahdollisuuksia voi olla olemassa, ei kartoitettu Sitä (yhdistelmätuotteita pk-yrityksille) ei ole kovin tarkkaan lähdetty pohtimaan. Siellä voi olla hirveästikin mahdollisuuksia, mutta aika vähän on keskusteltu siitä, että olisi tällaista yhdistelmätuotemaailmaa. (Henkivakuutusyhtiö)

13 Tutkimuksen tulokset Finanssipalveluiden tarjoajat (3/3) NYKYHETKI Erilliset myyntitapahtumat Yhden oven periaate Erilliset tuotteet Luokka 1 Luokka Yhdistelmätuotteet Luokka 3 Luokka 4 7 = henkivakuutusyhtiö = vahinkovakuutusyhtiö = pankki

14 Tutkimuksen tulokset Finanssipalveluiden tarjoajat (3/3) TULEVAISUUS Erilliset myyntitapahtumat Yhden oven periaate 1 2 Erilliset tuotteet Luokka 1 Luokka Yhdistelmätuotteet Luokka 3 Luokka = henkivakuutusyhtiö = vahinkovakuutusyhtiö = pankki

15 Tutkimuksen tulokset Pk-yritysasiakkaat (1/3) ERILLISET MYYNTITAPAHTUMAT vs. YHDEN OVEN PERIAATE Erilliset myyntitapahtumat ja erilliset palveluntarjoajat päämetodi Mun mielestä on tärkeetä et tässä säilyy se kilpailuasetelma. Mä haluun pitää ne (pankki- ja vakuutusasiat) erossa ilman muuta. (Pieni yritys) Henkilökohtaisesti tykkään että ne on eroteltu. Se on selkeempää. Pankkiasiat pankkiasioina ja vakuutukset vakuutuksina. (Pieni yritys) Yhden oven periaate: henkivakuutusyhtiön tuotteita yrityksen pääpankin kautta Tämmösii sitouttamisvakuutuksii, eli ryhmähenkivakuutus meil on yrityksen avainhenkilöille tuolla pääpankin henkivakuutusyhtiössä. (Pieni yritys) Finanssialan kokonaisvaltaiset ratkaisut pk-yrityksille Start-up yritykset potentiaalisin kohderyhmä? Hyvä paketti, johon kuulu myös vakuutukset, saatiin yhdeltä toimijalta ja siellä yhdeltä henkilöltä. Sieltä sai yhden paketin ja sai laittaa rastin ruutuun niihin palveluihin joita halutaan ja niihin jota ei haluta. Näin saatiin asiat mukavasti liikkeelle. (Mikroyritys)

16 Tutkimuksen tulokset Pk-yritysasiakkaat (2/3) ERILLISET TUOTTEET vs. YHDISTELMÄTUOTTEET Yhdistelmätuotteiden tarjonta pk-yrityksille olematonta Ei oo koskaan myyty. (Mikroyritys) Ei o tarjottu. (Pieni yritys) Ainoa tarjottu yhdistelmätuote laina ja lainaturva, josta suurin osa haastatelluista yrityksistä ei ollut kiinnostunut Me ollaan oltu vielä siinä onnellisessa asemassa että me ei olla tarvittu vierasta pääomaa. Mutta eihän sitä tiedä mitä tulevaisuudessa tulee. Periaatteessa vois ihan kiinnostaakin. (Pieni yritys) Pk-yritysten näkemykset yhdistelmätuotteista melko ympäripyöreitä Tuotepaketointi Tuotteet jotka yritys haluaa / tuotteet joita yritys ei halua ei turhia tuotteita pakettiin Erillisten tuotteiden vaihto kilpailijalle mahdollista

17 Tutkimuksen tulokset Pk-yritysasiakkaat (3/3) NYKYHETKI Erilliset myyntitapahtumat Yhden oven periaate A B C B D E F G G Erilliset tuotteet Luokka 1 Luokka 2 H Yhdistelmätuotteet Luokka 3 Luokka 4 = mikroyritys = pieni yritys = keskikokoinen yritys

18 Tutkimuksen tulokset Pk-yritysasiakkaat (3/3) TULEVAISUUS Erilliset myyntitapahtumat Yhden oven periaate A B C D B D E F G Erilliset tuotteet Luokka 1 Luokka 2 G H Yhdistelmätuotteet Luokka 3 Luokka 4 G D = mikroyritys = pieni yritys = keskikokoinen yritys

19 Tutkimuksen tulokset: Asiakasarvon muodostuminen (1/3) ERILLISET MYYNTITAPAHTUMAT Tehokasta ja vaikuttavaa molemmille osapuolille Se on aika laaja alue jos lähdetään vakuutukset ja pankkiasiat yhtä aikaa hoitaan, ni se ei hetkessä kyllä onnistu (Pieni yritys) Ei tää (pankki- ja vakuutustuotteiden) keskittäminen ainakaan mua millään tavalla puhuttele. Osaaminen ratkaisee. (Keskisuuri yritys) Erillisten palveluntarjoajien käyttäminen hyödyllisempää (diversifiointi, neuvotteluvoima, hinnoittelu) Riskienhallinnan kannalta on parempi että on eri (pankki- ja vakuutus)yhtiöitten kanssa. (Keskisuuri yritys) Kyllä mä pidän tätä kilpailunäkökohtaa tärkeimpänä siinä, että mä pystyn pitämään sellasta pelon ilmapiiriä näissä. (Pieni yritys) Korkeat vaihtokustannukset Toisaalta se lisää myös riippuvuutta palveluntarjoajan suuntaan ja se vaatii todella paljon, jos haluaisi esimerkiksi vaihtaa toimijaa. (Mikroyritys) Kyllä se (nykyinen vakuutusyhtiö) oli sitte loppujen lopuks se mikä kannatti, että kyllä niitten siirtoon olis menny aika paljon rahaa. (Pieni yritys)

20 Tutkimuksen tulokset: Asiakasarvon muodostuminen (2/3) YHDEN OVEN PERIAATE Yksi yhteinen asiakasvastaava vs. suorat kontaktit tuotevastaaville Meillä on yksi nimetty yhteyshenkilö, joka hoitaa kaikki nää asiat jos halutaan, mutta mä oon huomannu että siin ei oo järkee koska hän ei kuitenkaan niitä hoida oikeesti vaan pistää eteenpäin, ni sit mä oon ottanu suorat kontaktit niihin yhteyspäälliköihin. Siinä viestit ei jumita ja se on helpompi, kun sen (vastauksen) haluais saada nopeesti. (Mikroyritys) Keskittämisetuohjelmat: ei juuri olemassa, ei juuri suunniteltu ASIAKASEDUT? Meillä ei tällä hetkellä ole tämmöisiä keskittämisetuohjelmia täällä yrityspuolella, yksityispuolellahan meillä on keskittämiseen liittyviä etuohjelmia. (Pankki) No tietysti yksityispuolellahan meillä on selkeesti tällaisia etuja. Yrityspuolella ei oo toistaiseksi vielä ihan tällaisia. Emme ole nähneet et meil olis tarvetta markkinoida ulospäin tällaisia keskittämisalennuksia. (Henkivakuutusyhtiö) Eihän siitä (keskittämisestä) periaatteessa yritykselle oo koskaan hyötyä, että jos yksityisasiakkaana sä olisit ni sähän saisit sieltä alennukset ynnä bonukset ynnä muut. Yrityksille ei. Jos olis ollu vastaava bonusjärjestelmä joku yrityksille ni kenties olisimme kallistuneetkin sille puolelle. (Pieni yritys)

21 Tutkimuksen tulokset Asiakasarvon muodostuminen (3/3) Pk-yritysasiakkaiden tarpeiden huomiointi? YHDISTELMÄTUOTTEET Nykyiset yhdistelmätuotteet kehitetty henkilöasiakkaille Siirretään pk-segmentille, jos mahdollista Kyllä mä veikkaan et nää tulee yrityspuolelle kanssa nämä yhdistelmätuotteet. Mä en nää et miks ei. On hyvä kysyä, et jos joku asia toimii yksityispuolella, niin totta kai se pitäis toimia myöskin yrityspuolella (Henkivakuutusyhtiö) Asiakkaiden kiinnostuksen määrittää: Tunnistettavan asiakastarpeen täyttäminen (Tulevaisuudessa) me tarvitaan vierasta pääomaa, ja silloin varmaan tämmöinen lainaturvakuvio tulee kysymykseen. Eli periaatteessa vois ihan kiinnostaakin. Kaikki pitää ottaa avoimin mielin ja tutkii asiat että mitä siihen sisältyy, ja sehän ratkaisee se kokonaisuus aina. (Pieni yritys) Tuotteen luoma arvo asiakkaalle Kilpailukykyinen hinnoittelu Voin kuvitella et se hinnoittelu olis sellanen et, se saattas olla että se ei kiinnosta. (Pieni yritys)

22 Yhteenveto Finanssipalveluiden tarjoajat Selvä siirtymä kohti yhden oven periaatetta myös pk-yritysasiakassegmentissä Kiinnostus pk-yritysasiakkaille suunnattuja yhdistelmätuotteita kohtaan kasvamassa Pk-yritysasiakkaat Hankkivat pankki- ja vakuutustuotteensa pääosin erillisiltä finanssipalveluiden tarjoajilta Kiinnostus yhdistelmätuotteita kohtaan epävarmaa Asiakasarvon luominen yhden oven periaatteen ja yhdistelmätuotteiden kautta Keskittämisetuohjelmat pk-yritysasiakkaille? Yhdistelmätuotteiden kehittäminen pk-yritysasiakkaiden tarpeisiin?

23 Johtopäätelmät Suosituksia finanssipalveluiden tarjoajille Tutkimustulosten perusteella esitämme finanssipalveluiden tarjoajille seuraavia suosituksia: 1) Kehitä yhden oven periaatteen konseptiasi pk-yritysasiakassegmentissä luomalla asiakasuskollisuusohjelma, joka palkitsee asiakasyrityksen useiden tuotteiden käytöstä. 2) Harkitse uusien yhdistelmätuotteiden kehittämistä pohjautuen pk-yritysten tarpeisiin. 3) Korosta yhden asiakasvastaavan hyödyllisyyttä pk-yritysasiakkaillesi. 4) Toteuttamalla tavoite 3, sido pk-yritysasiakkaasi tuote- ja myyntikonseptien kehitystyöhön liiketoimintayksikkörajojen yli. Tämä auttaa tavoitteiden 1 ja 2 toteuttamisessa.

24 KIITOS! Irinja Mäenpää Tutkija Tampereen teknillinen yliopisto Raimo Voutilainen Executive Vice President Nordea Henkivakuutus

25 25 Yritysasiakkaiden kokema arvo pankkialalla: pk-asiakkaiden ja asiakasvastaavien näkökulmien vertailu Hanna-Riikka Kuokkala Tampereen teknillinen yliopisto FiKoPa-projektin loppuseminaari

26 Agenda 26 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen kohde Asiakasarvon määritelmä Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen tulokset Yhteenveto

27 Taustaa tutkimukselle 27 Kuva 1. Suomalaisten yritysten kokema asiakastyytyväisyys pankkialalla (EPSI Rating Finland).

28 28 Pk-yritykset pankkien asiakaskuntana Suurin osa suomalaisista yrityksistä mikro- ja pienyrityksiä Kuva 2. Suomen yritysten jakautuminen henkilöstömäärän mukaan (Tilastokeskus, 2009) Henkilökohtaisen palvelun osuus vähäistä erityisesti pienimpien yritysten kohdalla Asiakasarvotutkimukset finanssialalla ovat keskittyneet pääasiassa yksityisasiakkaisiin

29 Asiakkaan kokema arvo 29 Palveluntarjoajat usein määrittelevät asiakkaan kokeman arvon perustuen heidän omiin näkemyksiinsä (Daniels, 2000) Monet palveluntarjoajat tarkoittavat asiakasarvolla arvoa, jonka asiakkaat tuottavat heille, eikä niinkään arvoa, jonka he voivat tarjota asiakkaalleen (Payne et al. 2000) Tässä tutkimuksessa asiakasarvolla tarkoitetaan asiakkaan kokemaa arvoa, joka on määritelty asiakkaan näkökulmasta on sidonnainen asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen suhteeseen muodostuu asiakkaan kokemien hyötyjen ja kustannusten erotuksesta ottaa huomioon kilpailevat tarjoamat

30 Tutkimuksen tavoite 30 Tunnistaa arvoa tuottavat tekijät pk-yritysten suhteessa pääpankkiinsa Mitä pk-yritykset pitävät kaikista tärkeimpänä pankkisuhteessaan? Mitä pankkien asiakasvastaavat kokevat heidän pk-yritysasiakkaansa pitävän tärkeänä pankkisuhteessaan? Onko pk-yritysten kokeman arvon näkemyksissä eroja, kun tuloksia vertaillaan pk-yritysten sekä pankkien asiakasvastaavien näkökulmasta?

31 Tutkimusmenetelmä 31 Pk-yritykset Kvalitatiivinen esitutkimus Puolistrukturoituja haastatteluita 16 pk-yritystä Kvantitatiivinen kyselytutkimus Tärkeysluokitukset 63 arvotekijää Sähköinen kyselylomake Suomen Yrittäjien ja Teknologiateollisuuden jäsenet vastaajina 682 vastausta Asiakasvastaavat Kvantitatiivinen kyselytutkimus Tärkeysluokitukset 21 arvotekijää Sähköinen kyselylomake Vastauksia kuudelta eri pankkiryhmältä 162 vastausta

32 Tutkimuksen tulokset 32 Tutkimus pk-yrityksille: Mitä pk-yritykset pitävät kaikista tärkeimpänä pankkisuhteessaan?

33 33 Taustatietoja pk-yrityksistä (1/3) 3 % 11 % Mikroyritys (lv < 2M ) Pienyritys (2M < lv < 9,9M ) Keskisuuri yritys (lv > 10M ) 86 % Kuva 3. Vastausten jakautuminen yritysten koon mukaan.

34 Taustatietoja pk-yrityksistä (2/3) 34 Yrityksen pääpankki OP-Pohjola(Osuuspankki) Nordea Säästöpankki Paikallisosuuspankki Sampo Pankki Muu Aktia Handelsbanken Kuva 4. Vastausten jakautuminen yritysten pääpankin mukaan. %

35 35 Taustatietoja pk-yrityksistä (3/3) 45 % 26 % 16 % Alle 5 vuotta 5-9 vuotta vuotta yli 15 vuotta 13 % Kuva 5. Vastausten jakautuminen yrityksen ja pankin välisen yhteistyösuhteen keston mukaan.

36 Asiakkaan kokema arvo (1/6) 36 Sosiaalinen arvo Asiakasvastaavan arvo Asiakasvastaavan arvo (ka 4.12) Palvelun arvo Palvelun arvo (ka 4.08) Finanssipalveluiden arvo Rahoituksen arvo (ka 4.05) Yhteistyösuhteen arvo Pankin arvo Yhteistyösuhteen arvo (ka 3.98) Pankin arvo (ka 3.68)

37 Asiakkaan kokema arvo (2/6) 37 Asiakasvastaavan arvo Edustan hyvin vanhanaikaista ajattelutapaa, joten itselle on tärkeää, että niin pankissa kuin vakuutusyhtiössäkin on yhteyshenkilö, jonka tunnen ja jolle voin puhua niitä asioita ihan reilusti, ja että on sellainen syvä ja luottamuksellinen suhde. Kyllä edellytän, että siellä sellainen yhteyshenkilö on ja asiat hoituvat. Asiakasvastaava tuntee pankin tarjoamat tuoteryhmät hyvin: Kun pankki rakentaa näitä omia uusia tuotteitaan, niin kyllä näitä täytyisi olla aktiivisesti myymässä sitten ja käydä ihan oikeasti kertomassa. Ne alkaa olla niin spesiaalijuttuja, että ei niistä ainakaan tällaisessa pk-yrityksessä ole sellaista henkilökuntaa, joka ymmärtää niitä. Asiakasvastaava selittää palveluiden sisällön yksityiskohtaisesti: Mä näen, että siinä se on monesti se vaikeus, että jos toinen on lakimies tai ekonomi, ja mä oon tämmönen konepajaihminen, niin jos puhutaan hammaspyöristä ja moduulien profiilien siirrosta, niin mä osaan siihen heti sanoa mielipiteeni, kun mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Mutta tämmösiä, kun jos mulle ruvetaan tyrkyttämään kaikennäköisiä sijoitusjuttuja niin ei, ei kerta kaikkiaan käy. Sanotaan, että se mitä koitetaan kertoa, niin se pitäisi kertoa sellaisessa muodossa, että se kenelle se asia kerrotaan, niin se pystyisi sen käsittämään.

38 Asiakkaan kokema arvo (3/6) 38 Palvelun arvo Pankista saa henkilökohtaista palvelua: Tässä nyky-yhteiskunnassa on pankkimaailmakin mennyt siihen suuntaan, että kuvitellaan, että kaikki hoituu netin kautta. Mutta uskon, että tälle on tullut nyt pientä vastaliikettä. Ihmiset alkavat ehkä kaipaamaan sitä, että on sitä henkilökohtaista kontaktia, kun asioita hoidetaan. Arvostan sitä, että siellä on ihminen siellä toisessa päässä. Se on tärkeetä, että se on ihminen siellä pankissa. Ja että he ymmärtävät meidän toimintaa täällä, että mitä tehdään. Nämä on pieniä asioita, mutta niistä muodostuu se kokemus, että sopiiko se ihminen tänne vai ei, että miten se suhtautuu tähän meidän liiketoimintaan, siitä pystyy kyllä yllättävän paljon päättelemään. Pankki on aidosti kiinnostunut yrityksestä: Yleensä tuntuu, että pankeissa kaikilla virkailijoilla on aina kiire. Itse olemme onnistuneet keräämään sellaisen porukan, jotka ovat kiinnostuneita meistä ja meidän toiminnasta. Olisi tärkeää, että pankeissakin oikeasti tiedettäisiin, mitä se asiakas tekee ja keskityttäisiin siihen asiakkaaseen. Joku pankki saattaa olla halvempi, mutta jos niitä ei kiinnosta, ei yhteistyö kannata. Siihen vaan menee enemmän omaa aikaa.

39 Asiakkaan kokema arvo (4/6) 39 Rahoituksen arvo Pankin tarjoama rahoitus on hinnaltaan kilpailukykyinen: Lainan hinta oli merkittävä tekijä, silloin puhuttiin kuitenkin aika isoista lainakannoista tämän kokoiselle yritykselle Siihen aikaan lainan hinnalla oli paljonkin merkitystä. Se oli yksi ratkaiseva tekijä. Rahoituspäätöksen perustellaan avoimesti ja selkeästi: Kyllä ihan rahoituksen perässä mä jouduin tossa vähän juokseen. Eli mulla oli Finnvera takaamassa. Kun siinä oli kuitenkin järjestyksessä niin kuin Finnvera ja sitten toi pankki, niin kuin et yhdessä rahoittaa. Eli pankille ei missään muotoa tule sataprosenttista riskiä missään kohtaa, niin sitten pankki ei halunnut lähteä mukaan. Rahoituspäätös tehdään nopeasti: Siellä on se kumppani, jolla on olemassa limiitit meitä varten ja kun hän sen tietää, että missä on varaa, niin hän voi luvata esimerkiksi tilapäisluototuksen. Se ei lähde millekään kierrokselle, tai käymään Helsingissä ja kestää kaksi viikkoa ennen kuin päätös tulee. Kyllä tämä päätöksenteon nopeus on tärkeää, vaikka se ei vielä paperilla olisikaan.

40 Asiakkaan kokema arvo (5/6) 40 Yhteistyösuhteen arvo Pankki on luotettava yhteistyökumppani: Olisi tärkeää, että voi luottaa siihen, että meillä on vaan sellaisia juttuja, mitä itse tarvitaan, niin että ei tarvitsisi olla koko ajan vahtimassa. Se luottamushan tulee siitä, että sieltä pankin taholta saa jotain, niin että kaikkea ei tarvitse itse tehdä. Se on ikävä huomata, että se meidän hyvä asiakassuhde onkin sitä, että meitä lypsetään ja maksetaan ihan turhaan jostain. Pankki pitää tekemänsä lupaukset: Asiat menee nopeasti, ja ottaa tilanteen tosissaan kun tietää ja tuntee, ja on se yhteinen keskinäinen luottamus. Jos joku asia tulee esiin, se otetaan ja hoidetaan, eikä sitä pallotella jossain. Ei myöskään tarvitse itse hirveästi taustoja selittää tai selvitellä asioita, kun se tietää ja tuntee. Eli on heti juonessa mukana, että missä mennään ja mikä on tilanne, ja mittasuhteet ja muut on tiedossa. Eli kyllä se on asian helppoutta ja nopeutta, mitä arvostan. Yritys saa asiakasetuja pitkäaikaisen asiakassuhteen johdosta: Tuntuu monesti siltä, kun katselee noita tarjouksia, joilla uusia asiakkaita houkutellaan, että uudet asiakkaat ovat paljon tärkeämpiä.

41 Asiakkaan kokema arvo (6/6) 41 Pankin arvo Pankin toimintatapa on asiakaslähtöinen: Siitä olen juuri tykännyt tässä yrityspankin toiminnassa, että ne eivät pelkästään hae pankille parasta ratkaisua, vaan ne ihan oikeasti ottavat asiakkaidenkin tarpeet huomioon. Ja pitäähän se ottaa, koska jos asiakas ajetaan vaikeuksiin pankin edun kannalta, niin se voi tulla lopulta pankille tosi kalliiksikin. Kyllähän se by definition on just niin että pankkipuoli hyötyy. Kyllähän ne on sitten ne isot yritykset joilla on talousyksiköt ja kassapäälliköt, niin niillä on paljon enemmän resursseja ja tietysti miljoonia kenties tilillä. Pienessä yrityksessä siellä yrityksen sisällä ei ole sellaisia resursseja ja onhan se ehkä niinkin että se ei ehkä kiinnosta sillä tavalla pankkia, että nekin priorisoi aikaansa. Pankki tukee yritystä myös laskusuhdanteessa

42 Tutkimuksen tulokset 42 Tutkimus asiakasvastaaville: Mitä pankkien asiakasvastaavat kokevat heidän pkyritysasiakkaansa pitävän tärkeänä pankkisuhteessaan?

43 Taustatietoja asiakasvastaavista (1/2) 43 Missä pankissa toimitte asiakasvastaavana? OP-Pohjola (Osuuspankki) Sampo Pankki Nordea Säästöpankki Paikallisosuuspankki Handelsbanken Kuva 6. Vastausten jakautuminen asiakasvastaavien työnantajan mukaan. %

44 44 Taustatietoja asiakasvastaavista (2/2) 3 % 25 % Mikroyritys (lv < 2M ) Pienyritys (2M < lv < 9,9M ) Keskisuuri yritys (lv > 10M ) 72 % Kuva 7. Vastausten jakautuminen asiakasyritysten koon mukaan.

45 45 Arvotulosten vertailu Tärkeys Pk-asiakkaat Asiakasvastaavat I Pankki on luotettava yhteistyökumppani Pankki on luotettava yhteistyökumppani II Pankista saa henkilökohtaista palvelua Pankista saa henkilökohtaista palvelua III Pankin tarjoama rahoitus on hinnaltaan kilpailukykyinen Asiakasvastaava tuntee yrityksen toiminnan IV Rahoituspäätös tehdään nopeasti Pankin toimintatapa on asiakaslähtöinen V Pankin toimintatapa on asiakaslähtöinen Pankki tukee yritystä myös laskusuhdanteessa VI Pankki tukee yritystä myös laskusuhdanteessa Rahoituspäätös tehdään nopeasti VII VIII Asiakasvastaava toimii linkkinä yrityksen ja pankin asiantuntijoiden välillä Asiakasvastaava selittää palveluiden sisällön yksityiskohtaisesti Pankin tarjoama rahoitus on hinnaltaan kilpailukykyinen Asiakasvastaava toimii linkkinä yrityksen ja pankin asiantuntijoiden välillä IX Asiakasvastaavalla on päätöksentekovaltaa Pankista pidetään säännöllisesti yhteyttä yritykseen X Asiakasvastaava tiedottaa yritykselle sopivista uusista palveluista Pankki tunnistaa yrityksen finanssipalvelutarpeet Taulukko 1. Pk-yritysasiakkaiden ja asiakasvastaavien tulosten vertailua.

46 Yhteenveto 46 Asiakasvastaavat tuntuvat tietävän melko hyvin, mitä heidän pk-yritysasiakkaansa pitävät tärkeimpänä pankkisuhteessaan Asiakasvastaavat pitivät selkeästi tärkeämpänä, että he tuntevat asiakasyrityksen toiminnan ja että pankista pidetään säännöllisesti yhteyttä asiakasyritykseen Ristiriita haastatteluiden tuloksiin nähden? Sekä pk-yritykset että asiakasvastaavat pitävät tärkeimpänä asiakkaiden näkökulmasta, että pankki on luotettava yhteistyökumppani ja pankista saa henkilökohtaista palvelua Henkilökohtaisen asiakasvastaavan roolia pidettiin asiakasyritysten näkökulmasta erityisen tärkeänä Tästä huolimatta pienimpiä yrityksiä pyritään ohjaamaan muiden palvelukanavien käyttäjiksi Miten ja millaista palvelua pankkien tulisi tarjota pk-yrityksille?

47 47 Kiitos! Hanna-Riikka Kuokkala Tutkija Tampereen teknillinen yliopisto

48 48 1. Finanssipalvelujen käyttö pk-sektorilla Palvelupaketit 2. E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla Tutkija Karoliina Lamminen Tampereen teknillinen yliopisto FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

49 49 Esityksen sisältö 1. Finanssipalvelujen käyttö pk-sektorilla - Miksi tutkimus tehtiin ja mitä haluttiin selvittää? - Tutkimuksen suoritus - Tulokset - Haastatteluista - Palvelupaketit - Puuttuvat palvelut 2. E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla - Miksi tutkimus tehtiin ja mitä haluttiin selvittää? - Tutkimuksen suoritus - Tulokset - Koetut hyödyt ja haitat - Miksi siirtyi käyttämään e-laskua /miksi ei - Käyttäjien ja ei-käyttäjien vastausten vertailua FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

50 50 Finanssipalvelujen käyttö pk-sektorilla Palvelupaketit FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

51 Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? 51 Otetaan huomioon vain pankki- ja vakuutuspalvelut MIKSI? Suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä Suomessa 99,8% yrityksistä vuonna 2009 (Tilastokeskus) Oletus: Monet pk-yritykset omaavat vajavaiset tiedot finanssipalvelutarpeistaan heidän on vaikea ymmärtää mitä finanssipalveluja he tarvitsevat finanssipalvelujen hankinta on aikaa vievä ja raskas prosessi mutta myös pakollinen MITÄ? Onko oletus vajavaisista finanssipalvelutarpeista totta? Mitä finanssipalveluja pk-yritykset käyttävät? Voiko tämän tiedon perusteella muodostaa palvelupaketteja, joiden avulla pankki- ja vakuutuspalvelutarpeet saadaan selkeämmin esille pk-yrityksille? FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

52 52 Tutkimuksen suoritus 1. Teorian tutkiminen Modulaarisuus ja peruspalvelupaketti 2. Haastattelut 4 pankkia ja 5 vakuutusyhtiötä Tarjooma, palvelupaketit, pk-yritysten tietoisuus finanssipalvelutarpeistaan 3. Kvantitatiivinen kysely Lähetettiin pk-yritysten toimitusjohtajille sähköpostilla linkki kyselyyn Mitä pankki- ja vakuutuspalveluja pk-yritykset käyttävät? Puuttuuko pankkien tai vakuutusyhtiöiden palvelutarjoomasta jotain? 599 käypää vastausta 4. Tulosten analysointi Perustuu siihen, kuinka suuri osa pk-yrityksistä käyttää mitäkin palvelua FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

53 53 Haastattelujen tulokset Mitä pankkien ja vakuutusyhtiöiden haastatteluista selvisi? Erilaisia palveluja on todella paljon Pk-yritysten tietämys pankki- ja vakuutuspalvelutarpeista on vajavainen Riippuu yrityksen koosta, alasta ja iästä Pankkipalvelutarpeet tunnetaan paremmin kuin vakuutuspalvelutarpeet FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

54 Kyselyn tulokset Palvelupaketit 54 Palvelupakettien muodostus Mitä palveluja suurin osa pk-yrityksistä käyttää? Peruspalvelupaketti Etsittiin myös pk-yritysten ominaisuuksia, jotka vaikuttavat pankki- ja vakuutuspalvelujen käyttöön Vuoden 2010 liikevaihto Henkilöstömäärä Toimiala Kansainvälinen toiminta 5 lisäpakettia FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

55 Kyselyn tulokset Palvelupaketit 55 PERUSPALVELUPAKETTI Yrityksen käyttötili Tiliote Yrityksen verkkopankki Viitemaksut Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijän eläkevakuutus TyEL Yrittäjän eläkevakuutus YEL Yrittäjien tapaturmavakuutus FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

56 Kyselyn tulokset Palvelupaketit 56 LISÄPAKETIT 1 Liikevaihto vähintään 0,4 miljoonaa Palkkojen maksu Maksujen lähetys MasterCard E-lasku Työttömyysvakuutus Työntekijän ryhmähenkivakuutus Vapaa-ajan vakuutukset Vastuu- ja sopimusriskiltä varautuminen Murto, ilkivalta ja ryöstö -vakuutus Palo, myrsky ja vuoto -vakuutus FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

57 Kyselyn tulokset Palvelupaketit 57 LISÄPAKETIT 2 Toimialana kauppa 3 Toimialana rakentaminen Maksupäätepalvelut Rakentamisen virheiden vakuutus Valuuttamaksut Luotollinen tili Toiminnan keskeytymisvakuutus Ajoneuvovakuutukset 4 Ajoneuvovakuutukset Toimialana teollisuus Toiminnan keskeytymisvakuutus Ajoneuvovakuutukset 5 Yrityksellä ulkomaantoimintoja Maksutoimeksiannot ulkomaalaisiin pankkeihin ja/tai ulkomailta Suomeen Matkavakuutus FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

58 Kyselyn tulokset Puuttuvat palvelut 58 Pankkipalvelut 18 ehdotettua palvelua, jotka eivät ole olemassa Esimerkiksi Jos yrityksellä on nettikauppa, josta heidän asiakkaansa voivat ostaa nettipankkitunnuksilla, yrityksellä täytyy olla tili joka pankissa, jonka nettipankkitunnuksilla voi nettikaupassa maksaa liiallisesta pankkitilien määrästä halutaan päästä eroon Vakuutuspalvelut Seitsemän ehdotettua palvelua, joista kaikki jo olemassa FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

59 59 Päätelmät PALVELUPAKETIT Yhtäläisyyksiä pk-yritysten finanssipalvelujen käytössä voitiin löytää Peruspalvelupaketti ja 5 lisäpakettia voitiin muodostaa Pakettien on tarkoitus toimia pohjana eli aina tarvitaan myös räätälöintiä PUUTTUVAT PALVELUT Joitakin uusia pankkipalvelutarpeita löydettiin Jokaiseen 7 ehdotettuun vakuutustarpeeseen on jo olemassa palvelu Pk-yritykset eivät tiedä mitä vakuutukset sisältävät tai millaisia vakuutuksia on olemassa PERUSPALVELUPAKETTI Yrityksen käyttötili Tiliote Yrityksen verkkopankki Viitemaksut Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijän eläkevakuutus TyEL Yrittäjän eläkevakuutus YEL Yrittäjien tapaturmavakuutus FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

60 60 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

61 Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? 61 MIKSI? E-laskun käyttö ei ole yleistynyt niin hyvin kuin oltaisiin haluttu Pinnalla oleva asia E-laskun hyötyjä ja haittoja ei ole vahvistettu suuremmalla kvantitatiivisella kyselyllä Koko ajan muuttuva asia MITÄ? E-laskun koetut hyödyt ja haitat (asiakasarvo) Miksi yritys on alkanut käyttämään e-laskua? Miksi ei? Miten e-laskun käyttäjien kokemukset eroavat ei-käyttäjien mieltymyksistä? FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

62 Tutkimuksen suoritus 62 Teoria Haastattelut Kyselyn testaus Kysely Tulokset 4 pankkia 5 pk-yritystä 4 pk-yritystä 599 pk-yritystä FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

63 Tulokset Koetut hyödyt ja haitat 63 Kaikki yritykset (K) Isommat yritykset (I) = yli 100 lähetettyä ja vastaanotettua laskua vuodessa Pienemmät yritykset (P) = lähetettyä ja vastaanotettua laskua vuodessa Voimakkaimmin koetut hyödyt Likertin asteikon keskiarvot 1. Parempi asiakaspalvelu: K=5,0; I=5,1; P=4,7 2. Kasvanut ympäristöystävällisyys: K=4,4; I=4,6; P=3,9 3. E-laskut käsitellään nopeammin yrityksen sisällä: K=4,1; I=4,3; P=3,3 Voimakkaimmin koetut haitat Likertin asteikon keskiarvot 1. Käyttö oli aluksi vaikeaa: K=3,8; I=3,8; P=3,6 2. Opastus e-laskun käyttöön oli liian vähäistä ja/tai huonolaatuista: K=3,7; I=3,8; P=3,5 3. E-laskut eivät ole menneet ja/tai tulleet perille: K=3,5; I=3,7; P=3,2 Kustannukset koetaan sopiviksi ja laatu hyväksi. FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

64 Tulokset Koetut hyödyt ja haitat 64 Kaikkien hyötyjen keskiarvo: 4,0 (I=4,4; P=3,5) Kaikkein haittojen keskiarvo: 3,0 (I=3,2; P=2,6) Paljon vahvemmat hyödyt kuin haitat Suuremmat yritykset omaavat vahvemmat mielipiteet hyödyistä ja haitoista 14 muuta hyötyä 43 muuta haittaa Hyödyt ovat paljon yhtenäisempiä kuin haitat FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

65 Tulokset Miksi yritys on siirtynyt käyttämään e-laskua? Miksi ei? 65 Pääsyyt miksi yritys on siirtynyt käyttämään e-laskua Likertin asteikon keskiarvo 1. Yrityksen toiminnan tehostaminen: K=5,2; I=5,4; P=4,7 2. Halu tarjota parempaa palvelua: K=5,1; I=5,2; P=4,5 3. Pakko (esim. asiakkaiden vaade): K=5,0; I=5,0; P=5,1 Pääsyyt miksi yritys ei käytä e-laskua Likertin asteikon keskiarvo 1. Hyödyt verrattuna paperilaskuihin ovat liian pienet: K=5,2; I=5,1; P=5,1 2. Siirtymisprosessi e-laskuihin on liian suurivaivainen: K=4,5; I=4,8; P=4,2 3. Emme ole jaksaneet perehtyä e-laskuun: K=4,4; I=4,4; P=4,1 FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

66 Tulokset Käyttäjien ja ei-käyttäjien tulosten vertailua 66 Käyttäjät Kokevat, että e-laskun käyttö on alentanut kustannuksia (materiaali ja aika) Ei-käyttäjät Eivät käytä e-laskua, koska uskovat sen nostavan kustannuksia Suurin hyöty on, että yritys tarjoaa parempaa asiakaspalvelua (5,0) E-laskun avulla voi palvella yrityksen asiakkaita paremmin saa keskiarvokseen vain 3,6 Ongelmia on syntynyt, koska jotkut asiakkaat eivät ole olleet valmiita vastaanottamaan e-laskuja saa keskiarvokseen 3,2 Ongelmia syntyy koska jotkut asiakkaat eivät ole valmiita vastaanottamaan e- laskuja saa keskiarvokseen 5,8 (suurin haitta) Ongelmia on ollut e-laskusovelluksen yhteensovittamisessa yrityksen muihin itjärjestelmiin saa keskiarvokseen 2,9 Ongelmia syntyy, koska e-laskuohjelmat eivät toimi hyvin muiden yrityksen itjärjestelmien kanssa saa keskiarvokseen 4,3 FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

67 67 Päätelmät Hyödyt koetaan vahvemmin kuin haitat E-lasku tuo arvoa yritykselle E-laskua voidaan kehittää parantamalla opastusta e-laskun käyttöön (laatua ja määrää) E-laskun markkinoinnissa kannattaa Korostaa kaikkein arvostetuimpia ominaisuuksia: parempi asiakaspalvelu, ympäristöystävällisyys, kustannusten aleneminen Pyrkiä muuttamaan vääriä mielikuvia: kustannukset, asiakaspalvelu, yhteensopivuus muiden it-järjestelmien kanssa, asiakkaiden kyky vastaanottaa e-laskuja FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

68 68 Kiitos! Karoliina Lamminen FiKoPa-hankkeen loppuseminaari Karoliina Lamminen

69 FINANSSITAVARATALOJEN TUOTEKEHITYKSEN HAASTEET JA ASIAKKAIDEN OSALLISTAMINEN UUSIEN PALVELUJEN KEHITYKSEEN Jesse Valtanen Tutkimusapulainen Tampereen Teknillinen Yliopisto

70 Finanssitavaratalojen tuotekehityksen haasteet Palvelut ovat ominaispiirteiltään heterogeenisiä, kompleksisia, vaativat erityistä tietoutta ja niihin sisältyy epävarmuutta Pitää hallita useita liiketoimintoja ja integroituja organisaatiorakenteita, mikä lisää byrokratiaa ja kompleksisuutta Sisäinen dialogi Hidastaa palvelukehitysprosessia Finanssitavaratalojen palvelut ovat tietointensiivisiä, minkä vuoksi informaatio asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä on epäsymmetristä Asiakkaan on vaikea ymmärtää palveluita ja asiakkaan ja palveluntarjoilijan välillä tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta Pääongelmat: Kompleksisuus Asiakas ei välttämättä saa, mitä haluaa tai ei ymmärrä palvelun merkitystä itselleen

71 Asiakkaan osallistumisen hyödyt (Alam 2002) 1. Ylivoimainen ja differoitu palvelutuote, kun ymmärretään asiakkaan kokema arvo 2. Kehitysprosessin kiertoaikaa voidaan lyhentää, kun byrokratia vähenee ja asiakas on kommentoi ja kehittää ajatuksia omasta näkökulmastaan 3. Asiakkaiden koulutus on helpompaa, kun puhutaan samaa kieltä alusta asti 4. PR-toiminta on tehokasta, kun asiakas on sisällä prosessissa 5. Nopea diffuusio ja markkinoiden hyväksyntä 6. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen

72 Asiakkaan osallistumisen ongelmat (Alam 2005) Sijoittuu pääosin kolmeen kategoriaan: 1. Yliräätälöinti, jos osallistettavien asiakkaiden määrä on suppea 2. Luottamuksellisuusongelmat 3. Asiakkaan motivaation, yhteistyöhalukkuuden tai kyvykkyyksien puute

73 Asiakkaan rooli ja osallistaminen uuden palvelun innovoinnissa 1) Strategiset tavoitteet 2) Kuinka tiiviisti asiakas osallistuu? 3) Milloin ja missä vaiheissa asiakas osallistuu? 4) Mitkä ovat asiakkaan valinnan kriteerit? Asiakkaan rooli ja osallistaminen uuden palvelun innovoinnissa

74 Strategiset tavoitteet 1) Strategiset tavoitteet 1. Ylivoimainen ja differoitunut palvelutuote 2. Kehitysprosessin kiertoaikaa voidaan lyhentää 3. Asiakkaiden koulutus on helpompaa 4. PR-toiminta on tehokasta 5. Nopea diffuusio ja markkinoiden hyväksyntä 6. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen

75 Kuinka tiiviisti asiakas osallistuu palvelun kehitykseen? 2) Kuinka tiiviisti asiakas osallistuu palvelun kehitykseen? Ei asiakkaan osallistamista Asiakkaat asiantuntijoina Asiakkaat palvelun kehittäjinä Asiakkaat tiedonantajina Asiakkaat partnereina Osallistamisen muoto Asiakashaastattelut Workshopit Asiakaskäynnit ja -tapaamiset Ideapalaverit Käyttäjän havainnointi ja palaute Tietokone ja muut viestintävälineet Focusryhmäkeskustelut

76 Missä vaiheissa asiakas osallistuu? 3) Milloin ja missä vaiheissa asiakas osallistuu? Palvelukehitysmalliesimerkki Asiakkaan mahdollisia aktiviteetteja Strateginen suunnitelu Palaute tunnuslukuja tarkkailemalla Ideointi Asiakastarpeet, ongelmat ja omat ratkaisut niihin, nykyisen palvelun kritisointi ja reklamaatiot Ideoiden karsinta Liiketoiminta-analyysi Ehdotukset myyntikanavista ja halutuista ominaisuuksista, mieltymykset ja ostohalukkuus konsepteille auttavat jatka/hylkää päätöksissä Palaute talouden tunnuslukuja tarkkailemalla Poikkiorganisatorisen tiimin muodostus Auttaa johtoa valitsemaan tiimin jäsenet Palvelun ja prosessin suunnittelu Ehdottaa parannusehdotuksia havaittujen ongelmien perusteella, testaa prosessia Henkilöstön koulutus Mystery shopping/testiasiakkaat ja parannusehdotukset Palvelun testaus ja pilotointi Osallistuu simuloituihin palveluprosesseihin, ehdottaa parannusehdotuksia ja muutostarpeita Testimarkkinointi Kommentoi markkinasuunnitelmaa, markkinointitiimimixin tyydyttävyyttä ja parannusehdotukset Kaupallistaminen Palaute palvelun kokonaissuorituksesta, muutosehdotukset, suusta suuhun kulkeutuva kommunikointi muille potentiaalisille asiakkaille

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Kim Alen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot