Hallituksen toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006"

Transkriptio

1 Tilinpäätös Tilinpäätös 36 Hallituksen toimintakertomus 42 Konsernin tuloslaskelma 43 Konsernitase 44 Konsernin rahavirtalaskelma 45 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 46 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 62 Emoyhtiön tuloslaskelma 63 Emoyhtiön tase 64 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 65 Laskelma emoyhtiön oman pääoman muutoksesta 67 Tilintarkastuskertomus 68 Tunnuslukujen laskentakaavat Tässä katsauksessa kerrotaan SRV-konsernin taloudellisesta kehityksestä vuonna SRV Yhtiöt Oyj:n täydellinen tilinpäätös tilikaudelta sisältyy yhtiön virallisiin tilinpäätösasiakirjoihin, jotka ovat luettavissa yhtiön internetsivuilta

2 Hallituksen toimintakertomus SRV:n vuoden 2006 liikevaihto kasvoi 13,6% ja oli 479,5 milj. euroa (422,0 milj. euroa vuonna 2005) Liikevoitto oli 24,6 milj. euroa (21,8 milj. euroa) Katsauskauden voitto oli 15,3 milj. euroa (14,7 milj. euroa) Tulouttamaton tilauskanta kasvoi 80 % ja oli tilikauden päättyessä 453,7 milj. euroa (251,8 milj. euroa) Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9% (19,1%) ja oman pääoman tuotto 27,3% (34,0%) Omavaraisuusaste oli 31,7% (19,8%) IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja raportointi SRV-konserni (SRV) siirtyi kansainväliseen IFRStilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Vuoden 2006 tilinpäätös esitetään IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tilinpäätöksessä esitetyt vertailuluvut vuodelta 2005 ovat IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisia. SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot. Segmenttien luvut raportoidaan IFRS 8 -standardin mukaisesti ja ne on laadittu katsauskaudelta sekä niiden vertailuluvut vuodelta 2005 yhdistämällä konserniyhtiöitten taloudelliset luvut liiketoimintajaon mukaisesti. SRV:n konsernirakenne SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita. SRV Yhtiöt Oyj on konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja. SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot. Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Viitoset Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja alueliiketoiminnan muodostaa SRV Westerlund Oy:n ja alueellisten tytäryhtiöitten liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa SRV International alakonsernin liiketoiminta. Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n toiminnoista. SRV-konsernin strategiset tavoitteet SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on määrittänyt konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitetasot. Tuloksen ennen veroja kasvutavoite on vähintään 10% vuodessa ja osuus liikevaihdosta vähintään 5%. Omavaraisuusasteen tavoitetaso on 30%. Liikevaihto kasvoi 13,6% ja tilauskanta 80% SRV-konsernin vuoden 2006 liikevaihto kasvoi 13,6% 479,5 milj. euroon (422,0 milj. euroa vuonna 2005) ja tulouttamaton tilauskanta nousi 454 milj. euroon (252 milj. euroa). Konsernin avainluvut 1 12/ 1 12/ Muutos milj. euroa % Liikevaihto 479,5 422,0 13,6 Liikevoitto 24,6 21,8 12,9 Tulos ennen veroja 20,7 21,7-4,6 Tilikauden voitto 15,3 14,7 4,1 Tilauskanta ,7 251,8 80,2 Liikevoitto % 5,1 5,2 Tulos ennen veroja % 4,3 5,1 Tilikauden voitto % 3,2 3,5 36 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

3 Hallituksen toimintakertomus Liiketoimintojen avainluvut Liikevaihto Osuus liike- 1 12/ 1 12/ vaihdosta milj. euroa Muutos % 2006, % Toimitilaliiketoiminta 297,0 244,0 21,7 61,9 Asunto- ja Alueliiketoiminta 138,1 148,9-7,3 28,8 Kansainvälinen liiketoiminta 44,6 36,2 23,1 9,3 Muut toiminnot 6,0 8,8-31,6 1,3 Eliminoinnit -6,2-16,0-61,3-1,3 Konsernin liikevaihto 479,5 422,0 13,6 100,0 Tulos ennen veroja Osuus tuloksesta 1 12/ 1 12/ ennen veroja milj. euroa 2006 % 2005 % Muutos % 2006, % Toimitilaliiketoiminta 24,4 8,2 12,0 4,9 103,0 118,1 Asunto- ja Alueliiketoiminta 4,2 3,0 10,0 6,7-58,4 20,1 Kansainvälinen liiketoiminta -4,3-9,6 2,1 5,7-307,6-20,7 Muut toiminnot -4,7-78,3-0,8-9,4 471,2-22,8 Eliminoinnit 1,1-1,6 Konsernin tulos ennen veroja 20,7 4,3 21,7 5,1-4,6 100,0 IFRS-laadintaperiaatteiden mukaisesti hankkeiden suunnittelukustannukset kirjataan kuluksi, kunnes hankkeen aktivointiedellytykset täyttyvät. Yhtiöllä ei ole olennaisia tutkimus- ja kehityskustannuksia hankkeitten kehittämiskulujen lisäksi. Tulouttamaton tilauskanta Osuus tilauskannasta /2006, milj. euroa Muutos % % Toimitilaliiketoiminta 287,7 163,4 76,1 63,4 Asunto- ja alueliiketoiminta 154,4 70,8 118,1 34,0 Kansainvälinen liiketoiminta 11,6 17,6-34,1 2,6 Konserni yhteensä 453,7 251,8 80,2 100,0 Liiketoimintojen tuloskehitys Toimitilaliiketoiminta 1 12/ 1 12/ Muutos milj.euroa % Liikevaihto 297,0 244,0 21,7 Liikevoitto 25,0 11,9 109,4 Tulos ennen veroja 24,4 12,0 103,0 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 0,7 25,3-97,1 Lyhytaikaiset varat 111,2 122,6-9,3 Varat yhteensä 111,9 147,9-24,3 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 14,0 1,7 748,7 Lyhytaikaiset velat 58,1 116,2-50,0 Velat yhteensä 72,2 117,8-38,8 Tilauskanta ,7 163,4 76,1 Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 297,0 milj. euroa (244,0 milj. euroa). Liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 24,4 milj. euroa (12,0 milj. euroa). Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Viitoset Oy:n liike- toimisto- ja logistiikka-rakentamisesta sekä kiinteistöjen kehittämisestä ja yhtiöön liitetystä SRV Teräsbetoni Oy:n logistiikka- ja infrarakentamistoiminnoista. Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 37

4 Hallituksen toimintakertomus Kampin Liikekeskuksen ja toimistorakennusten valmistuminen ja myynti alkuvuonna vaikuttivat merkittävästi liikevaihtoon ja tulokseen. Muita valmistuneita kohteita olivat mm. Graniittitalon toimistojen saneeraus ja Kampin tori- ja katualueet, KaraPhone East toimitalo Nokia Oyj:n käyttöön, Haltin pääkonttorirakennus Vantaalle, Liikekaupunki Ideapark Lempäälään, Rock Vallilan 700 autopaikan maanalainen pysäköintilaitos ja Tuusulan Riha-Center liiketalo sekä Santahaminan Öljyntorjuntavarikko. Uusina kohteina käynnistyivät mm. Aviapoliksen Viihtymiskeskus Vantaalla, Kara Mid Point toimisto- ja tuotekehitysrakennus Nokia Oyj:lle Espoossa, Porvoon Kuninkaanportin kaupankeskittymän alueelle useita projekteja, PartnerTech Oy:n toimistohanke, Teknos Oyj:n jauhemaalitehdas, Biomedicumin 2-vaihe ja Aktia-Forumin 2-vaihe. Espoon Keilaniemessä on aloitettu Neste Oil Oyj:n uuden pääkonttorin rakentaminen ja HTC Keilaniemen toimistorakennusten rakennustyöt. Katsauskauden aikana käynnistyivät myös Ämmässuon kaatopaikan huoltotunnelihanke, Pameton laajennus, Upinniemen keskusvarasto, Helsinki-Vantaa lentoaseman kunnossapitokeskus ja Jorvin sairaalan pysäköintitalo. Asunto- ja alueliiketoiminta 1 12/ 1 12/ Muutos milj.euroa % Liikevaihto 138,1 148,9-7,3 Liikevoitto 5,1 10,5-51,4 Tulos ennen veroja 4,2 10,0-58,4 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 1,1 0,9 29,6 Lyhytaikaiset varat 73,1 51,8 41,0 Varat yhteensä 74,2 52,7 40,8 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 25,5 19,2 32,8 Lyhytaikaiset velat 35,5 17,8 99,4 Velat yhteensä 61,0 37,0 64,6 Tilauskanta ,4 70,8 118,1 Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli 138,1 milj. euroa (148,9 milj. euroa). Liiketoiminnan tulos ennen veroja oli 4,2 milj. euroa (10,0 milj. euroa). Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu SRV Westerlund Oy:n pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisten tytäryhtiöitten liiketoiminnasta. Alueyhtiöt toteuttavat asunto-, liike-, toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeita. Vuoden aikana käynnistettiin 490 (166 vuonna 2005) omaperusteisen asunnon rakentaminen. Merkittävimpiä aloitettuja kohteita ovat Vantaan Marsalkka, johon valmistuu 113 asuntoa ja Helsingissä Eiran Kommodori, johon valmistuu 47 asuntoa. Loppuvuoden aikana aloitettiin useita omaperusteisia kohteita Helsingin ympäristön kehyskuntiin. Merkittävimmät rakenteilla olevat yhteistoimintakohteet ovat Vantaan Ulrikanpuiston ja Puu-Ylästön alueet ja urakkatuotantokohteet Helsingissä Ilmarisen entisen pääkonttorin muuttaminen ja peruskorjaaminen asunnoiksi. Katsauskaudella lähdettiin mukaan 3-vuotiseen ja osin TEKES-rahoitteeseen asumisen klusterin 24Living -kehityshankkeeseen. Hankkeen vetäjänä toimii Taideteollinen Korkeakoulu yhteistyössä Finpro:n, MIT:n ja Tekesin kanssa ja siihen osallistuu useita suomalaisia yrityksiä. Katsauskauden aikana hankittiin Helsingin ydinkeskustasta Leppäsuon alueelta kaksi tonttia. Tonteille tullaan rakentamaan kaksi kerrostaloa ja ensimmäisen talon rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta Kansainvälinen liiketoiminta 1 12/ 1 12/ Muutos milj.euroa % Liikevaihto 44,6 36,2 23,1 Liikevoitto -3,6 1,4-351,0 Tulos ennen veroja -4,3 2,1-307,6 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 0,4 1,1-63,0 Lyhytaikaiset varat 65,2 51,1 27,6 Varat yhteensä 65,6 52,2 25,6 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 17,5 12,4 40,9 Lyhytaikaiset velat 36,9 29,4 25,3 Velat yhteensä 54,3 41,8 29,9 Tilauskanta ,6 17,6-34,1 Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 44,6 milj. euroa (36,2 milj. euroa) ja tulos ennen veroja oli -4,3 milj. euroa (+2,1 milj. euroa). Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin liiketoiminnoista Baltiassa ja Venäjällä. Baltia Virossa valmistui mittava asuin- ja toimistotalokohde Osten Tor. Viron asuinrakentaminen jatkuu voimakkaana ja uusia aluekohteita on vuoden aikana kehitetty siten, että rakentaminen niiden osalta voidaan käynnistää tulevan vuoden alusta. Wihurille valmistui uudet huolto- ja logistiikkatilat Tallinnaan. Latviassa rakentamisen toteutusmuotona on ollut pääosin projektinjohtourakointi. DHL:lle valmistui merkittävä logistiikkakeskus keskeiselle paikalle Riian lentoaseman välittömään läheisyyteen. Keskolle valmistui uudet K-Raudat sekä Jelgavaan että Liepajaan. Keskolle on lisäksi rakenteilla kaksi K-Agroa. Venäjä Kauden aikana jatkettiin Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojektin kehittämistä Moskovan ydinkeskustaan. Projektin rakentamisen valmistelutyöt aloitettiin huhtikuussa ja rakentaminen alkoi vuoden viimeisin neljänneksen aikana. Kauden aikana jatkettiin Papulan asuntoalueen suunnittelua Viipurin 38 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

5 Hallituksen toimintakertomus kaupunkiin tavoitteena saada I vaiheen rakennuslupa alkuvuoden 2007 aikana. Toukokuussa OOO Ahlstrom Tverin kanssa allekirjoitetun tavoitehintapohjaisen projektinjohtourakan suunnittelu saatiin hyväksytettyä ja lasikuitukangastehtaan rakentaminen käynnistyi syyskuussa. SRV Russian rakentama Park Inn hotelli valmistui maaliskuun alussa Jekaterinburgiin ja avattiin yleisölle SRV purki alkuperäisen myyntisopimuksen ostajatahon viivästyksen takia loppusyksyllä Koska valmis kohde jäi yhtiön omistukseen, kansainvälisten toimintojen tulos ennen veroja aleni 0,6 milj. euroa. Muut toiminnot 1 12/ 1 12/ Muutos milj.euroa % Liikevaihto 6,0 8,8-31,6 Liikevoitto -4,4-0,7 526,3 Tulos ennen veroja -4,7-0,8 471,2 Segmentin varat Pitkäaikaiset varat 7,4 25,3-70,8 Lyhytaikaiset varat 64,3 82,2-21,8 Varat yhteensä 71,7 107,4-33,3 Segmentin velat Pitkäaikaiset velat 0,9 60,3-98,6 Lyhytaikaiset velat 44,3 18,4 140,3 Velat yhteensä 45,1 78,7-42,7 Muiden toimintojen liikevaihto oli 6,0 milj. euroa (8,8 milj. euroa) ja tulos ennen veroja oli -4,7 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n liiketoiminnoista. Rahoitus ja taloudellinen asema Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden päättyessä 79,5 milj. euroa (132,4 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 4,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 14,9 milj. euroa (23,5 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9% (19,1%) ja oman pääoman tuotto 27,3% (34,0%). Omavaraisuusaste oli 31,7% (19,8%). Investoinnit ja yrityskaupat Konsernin investoinnit olivat 3,3 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ja ne olivat pääosin kone- ja laiteinvestointeja. Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n varsinaiseen liiketoiminnan kassavirtaan että rahoituskustannuksiin. SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta. Projektien riskienhallinta on SRV:n toiminnan ja projektien onnistumisen edellytys. Rakentamisen riskejä seurataan jatkuvasti sekä konsernitasolla että kaikissa projekteissa. Tekninen suunnittelu ja toteutus tehdään alalla tunnettuja ja hyväksi koettuja ratkaisuja ja SRV:n pitkäaikaista kokemusta hyödyntäen. Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja materiaalin kustannusriskejä. Projektien toteutumisen seuranta sekä rakentamisen että talouden näkökulmasta tapahtuu säännöllisesti kuukausittain. Projektijohtamiseen perustuva toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävää saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta. Rakentamisen takuu- ja vastuukustannuksia hallitaan panostamalla projektien laatujärjestelmiin. Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista riskienhallintaa ja valvontaa konsernin emoyhtiön hallituksen hyväksymän konsernistrategian mukaisesti. Konsernin toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnan operatiivisesta toiminnasta. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n riskeistä, riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuosikertomuksessa 2005 ja julkistetaan vuosikertomuksessa Ympäristöasiat Konsernin tavoitteena on toiminnassaan noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja minimoida rakennusten elinkaareen liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Konsernissa on otettu käyttöön ympäristöraportointijärjestelmä, joka on keskeinen osa konsernin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuhanketta. Sen käyttöönottoa sekä kehitystyötä jatkettiin vuonna Muutokset yhtiön johdossa SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Eero Heliövaara alkaen. Yhtiön taloudesta ja hallinnosta vastaavana varatoimitusjohtajana aloitti Hannu Linnoinen. Kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaavana johtajana aloitti Ari Beilinson Asunto- ja aluerakentamisen liiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Veikko Nikulainen aloitti ja viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Ollila Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Eero Heliövaara, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja Hannu Linnoinen, kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Beilinson, asunto- ja alueliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Veikko Nikulainen ja toimitilaliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Pekka Ojala, henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen, talousjohtaja Anu Hämäläinen, viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Ollila ja lakiasiainjohtaja Marja Sarnela. Johtoryhmän sihteerinä toimii kehitysjohtaja Matti Kärnä. SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana toimi Hannu Mikkonen asti. SRV Teräsbetoni Oy:n toimitusjohtajana toimi Arto Toikkanen asti. SRV Teräsbetonin toimitus- Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 39

6 Hallituksen toimintakertomus johtajana toimii toimitilaliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Pekka Ojala. SRV Westerlund Oy:n toimitus johtaja Marko Heino toimi yhtiön palveluksessa asti. Yhtiön toimitusjohtajana toimi SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen Juha-Veikko Nikulaisen aloitukseen asti. Muutokset konsernirakenteessa SRV:n yhtiörakennetta tiivistettiin syyskuussa 2006 sisäisillä järjestelyillä, kun SRV Teräsbetoni Oy:n liike-, logistiikka- ja infrarakentaminen päätettiin siirtää osaksi SRV Viitoset Oy:n liiketoimintaa alkaen. SRV Teräsbetonin Lappeenrannan yksikkö yhtiöitettiin ja liitettiin osaksi SRV:n Asunto- ja alueliiketoimintaa. SRV Teräsbetonin Kalustokeskus -toiminta yhtiöitettiin SRV Kalusto Oy:n osaksi Muut toiminnot -segmenttiä. Henkilöstö SRV:n henkilöstö oli keskimäärin 668 (671) henkilöä, joista toimihenkilöitä 460 (432). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 60 (47) toimihenkilöä. Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 707 (632) henkilöä, joista emoyhtiössä 66 (51). Ulkomailla työskentelee 10% henkilöstöstä. Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2006 yhteensä 29,3 milj. euroa (25,4 milj. euroa vuonna 2005). Osuus konsernin Henkilöstö henkilöstöstä segmenteittäin 12/ / , % Toimitilaliiketoiminta ,4 Asunto- ja alueliiketoiminta ,4 Kansainvälinen liiketoiminta ,3 Muut toiminnot ,9 Konserni yhteensä ,0 Hallinto ja yhtiökokouksen päätökset SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 1,70 euroa osakkeelta. SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana toiminut Hannu Mikkonen erosi yhtiön palveluksesta Toimitusjohtajana aloitti Eero Heliövaara Toimitusjohtajan sijaisena toimii varatoimitusjohtaja Timo Nieminen. Hallituksen puheenjohtaja on Ilpo Kokkila. Hallituksen muina jäseninä toimivat Eero Heliövaara, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies. Tilintarkastajana on Jarmo Lohi, KHT sekä varatilintarkastajana Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena Mikko Rytilahti, KHT. Osakkeet ja omistus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 1,3 milj. euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa ja osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. SRV Yhtiöt Oyj:n omistajat ovat Ilpo Kokkila (52%) ja SRV Henkilöstö Oy (48%). SRV Henkilöstö Oy on perustettu henkilöstön sitouttamiseksi yhtiön pitkäaikaiseen kehittämiseen. SRV Henkilöstö Oy:llä oli 170 osakkeenomistajaa ja yhtiön omistus jakautui seuraavasti: Kolpi Investment Oy (Ilpo Kokkila) 50,4%, konsernin johtoryhmä 28,6% ja muut 21,0%. SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön osakkeiden lukumäärään lisäämisestä kaksikymmenkertaiseksi yhtiön osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa siten, että yhtiön osakepääoma jakautuu aikaisemman osakkeen sijasta osakkeeseen. Rakentamisen näkymät Vuonna 2006 Suomen kansantalous ohitti suhdannehuipun. Kokonaistuotannon määrä lisääntyi 5,5% ja suhdannetila oli kaikilla päätoimialoilla pitkän ajan keskimäärää parempi. Vuosina 2007 ja 2008 talouskasvun ennakoidaan hidastuvan pitkän ajan keskimääräiselle trendille eli noin noin 3 prosenttiin. Rakennusalan suhdanneryhmän arvion mukaan talonrakentaminen lisääntyy kuluvana vuonna 4 5 prosenttia ja jonkin verran myös vuonna Rakentamisen kasvun painopiste on siirtymässä muuhun kuin asuin- ja korjausrakentamiseen. RT:n mukaan vuonna 2007 aloitetaan yhteensä asunnon rakentaminen. Etenkin liike- ja toimistorakentaminen lisääntyvät, mutta myös teollisuusrakentaminen vilkastuu. Uusia asuntojakin aloitetaan liki viimevuotinen määrä. Ammattitaitoisesta työvoimasta on tuntuvaa niukkuutta etenkin etelän kasvukeskuksissa. Myös muut kuin työvoimaresurssit ovat tiukoilla, sillä Suomen lähialueillakin rakentaminen on vilkasta. Suomen lähialueella, varsinkin Venäjällä ja Baltian maissa, on talouskasvu selvästi nopeampaa kuin Euroopassa keskimäärin. Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta kasvaa ripeästi ja ennusteen mukaan kansainvälisen toiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2006 yli 10 prosenttia 2,7 miljardiin euroon. Vuonna 2007 laskutus noussee lähes kolmeen miljardiin euroon. Venäjän osuus rakennusliikkeiden kansainvälisestä laskutuksesta on 23% ja Baltian 18%. Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat Konsernistrategian mukaisesti liiketoiminnot on organisoitu alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen, Toimitilaliiketoimintaan, Asunto- ja alueliiketoimintaan sekä Kansainväliseen liiketoimintaan. Liiketoiminnoista vastaavat johtoryhmän jäseninä Ari Beilinson (kansainvälinen liiketoiminta), Juha-Veikko Nikulainen (asunto- ja alueliiketoiminta) ja Juha Pekka Ojala (toimitilaliiketoiminta). Tulevaisuuden näkymät Tilauskannan korkea taso tarjoaa myönteisen perustan vuoden 2007 liikevaihdon ja tuloksen kehitykselle. Asuntojen kysynnässä ei odoteta negatiivista kehitystä kotimaassa. Rakentamisen määrän arvioidaan kasvavan sekä Baltiassa että Venäjällä, mutta kustannustason nousu ja ammattitaitoisen henkilöstön pula asettavat toiminnalle haasteita. 40 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

7 Hallituksen toimintakertomus Voitonkäyttöehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat joista tilikauden voitto on euroa euroa Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osakkaille jaetaan osinkoa 2,40 euroa osakkeelta eli Omaan pääomaan jätetään euroa euroa Mikäli SRV-Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden lukumäärään lisäämisestä ennen osingonjaon täsmäytyspäivää kaksikymmenkertaiseksi siten, että yhtiön osakepääoma jakautuu aikaisemman osakkeen sijasta osakkeeseen, osakekohtaista osinkoa jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä Espoossa SRV Yhtiöt Oyj Hallitus Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 41

8 Konsernin tuloslaskelma euroa Liite Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja palveluiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) 14 11,10 9,70 42 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

9 Konsernitase euroa Liite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvot Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot 10 Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Korolliset velat Muut velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 43

10 Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Rahoitustuotot ja -kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot Verot Käyttöpääoman muutokset: Lainasaamisten muutos Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Osto- ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Saadut osingot 7 6 Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti Sijoitusten myynti 45 0 Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen maksut Yhtiölainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Yli- Muunto- Arvon- Kertyneet Vähem- Oma Osake- kurssi- ero- muutos- voitto- Pääoma- mistön pääoma pääoma rahasto rahasto *) rahasto varat laina Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma (FAS) IFRS:n käyttöönoton vaikutus Oikaistu oma pääoma (IFRS) Myytävissä olevien rahoitusvarojen käypään arvoon arvostus Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot Tilikauden voitto Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Oma pääoma (IFRS) Oma pääoma (IFRS) Muuntoerot Myytävissä olevien rahoitusvarojen siirrot tuloslaskelmaan Myytävissä olevien rahoitusvarojen käypään arvoon arvostus Muu muutos Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot Tilikauden voitto Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Oma pääoma (IFRS) *) 2004 ja 2005 muuntoerot on sisällytetty kertyneisiin voittoihin. Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 45

12 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Liiketoiminnan kuvaus SRV Yhtiöt Oyj tytäryhtiöineen (SRV Yhtiöt -konserni) on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä teollisuus- ja logistiikkakohteita Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Konsernistrategian mukaisesti liiketoiminta on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen; toimitilaliiketoimintaan, asunto- ja alueliiketoimintaan ja kansainväliseen liiketoimintaan. Liiketoimintojen pääyhtiöt ovat toimitila- ja liiketila- sekä logistiikka- ja infrarakentamiseen keskittynyt SRV Viitoset Oy, pääkaupunkiseudun asuntotuotannosta vastaava SRV Westerlund Oy ja kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaava SRV International Oy. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimien alueellisten rakennusyhtiöitten liiketoiminta on pääosin asuntotuotantoa ja ne raportoidaan osana asuntoliiketoimintasegmenttiä. SRV Yhtiöt Oyj:n hankekehitysyksikkö ja konserni-hallintotoiminnot sekä talotekniikka -yksikkö ( alkaen SRV Viitoset Oy) tukevat ja palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja. Konsernin emoyhtiö, SRV Yhtiöt Oyj (Yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo, Suomi. Yhtiön rekisteröity osoite on Niittytaival 13, Espoo. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Laatimisperusta Tilikaudelta 2006 julkaistaan SRV Yhtiöt -konsernin ensimmäinen konsernitilinpäätös, joka on laadittu voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernin siirtymäpäivä IFRS:ään oli ja vuodelta 2005 on laadittu IFRS:n mukaiset vertailutiedot. Tilinpäätöksen luvut esitetään tuhansina euroina. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia sijoituksia, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja sekä käypään arvoon arvostettuja johdannaissopimuksia. SRV Yhtiöt -konsernin konsernitilinpäätökset laadittiin saakka suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön mukaisesti. IFRS -standardien käyttöönotosta johtuvat erot on esitetty täsmäytyslaskelmissa liitetietojen kohdassa 31. SRV IFRS:ään siirryttäessä on sovellettu IFRS 1 Ensimmäinen IFRS -standardien käyttöönotto -standardia ja sen sallimia helpotuksia seuraavasti: Liikearvojen oletushankintameno vastaa suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti laskettuja liikervoja Ennen IFRS -siirtymispäivää kertyneet kumulatiiviset muuntoerot on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin. Seuraavaa uutta standardia on sovellettu alkaen ennen standardin viimeistä voimaantuloa: IFSR 8, Operating Segments -standardia, jota on sovellettu alkaen. Standardin käyttöönotto vaikuttaa konsernin liitetietoihin. Uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen käyttöönotto Seuraavat uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat olemassa oleviin standardeihin on julkaistu ja niiden soveltaminen tulee olemaan pakollista konsernissa viimeistään niiden tullessa voimaan. IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan alkavalla tilikaudella). Konserni tulee noudattamaan tätä muutosta alkaen. Muutoksella on jonkin verran vaikutusta konsernin liitetietoihin. IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan alkavalla tilikaudella). Konserni tulee noudattamaan tätä muutosta alkaen. Muutoksella on jonkin verran vaikutusta konsernin liitetietoihin. IFRIC 11, IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions (voimaan alkavalla tilikaudella). Tulkinnalla ei tule olemaan vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. Konserni tulee noudattamaan tätä muutosta alkaen. IFRIC 12 Service Concession Agreements (voimaan alkavalla tilikaudella). Tulkinnalla ei tule olemaan vaikutusta konsernin taloudelliseen raportointiin. Konserni tulee noudattamaan tätä muutosta alkaen. Muilla julkaistuilla ja myöhemmin voimaan tulevilla standardeilla ja tulkinnoilla sekä niiden muutoksilla ei ole merkitystä konsernille. Arvioiden käyttö Tilinpäätöksen laatiminen IFRS -standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tehdyt arviot ja oletukset vaikuttavat tilinpäätöksen taseen varojen, velkojen ja raportointikauden tuottojen ja kulujen määrään. Arvioita ja oletuksia on käytetty muun muassa liikearvojen ja aineettomien sekä aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistestauksessa, pitkäaikaishankkeiden tuloutuksessa, takuu- ja vastuuvarauksien laskennassa sekä laskennallisten verovelkojen kirjauksessa. Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen (perustajaurakointikohteissa kokonaisvalmistusasteen) perusteella, kun hankkeen lopputulos 46 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

13 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot voidaan arvioida luotettavasti. Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, samoin kuin hankkeen etenemisen luotettavaan mittaukseen. Arvioon hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista vaikuttaa hankkeeseen sisältyvien vuokravastuuvelvoitteiden arvioitu toteutuma. Mikäli arviot hankkeen lopputulemasta muuttuvat, muutetaan tuloutettua myyntiä ja voittoa sillä tilikaudella, jolloin muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Takuuvarauksia ja 10-vuotisvastuuvarauksia kirjataan, kun varauksen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Kirjattava määrä on tilinpäätöspäivän paras arvio vaateen täyttämiseksi vaadittavasta kustannuksesta. Arvio toteutuvien kustannusten todennäköisyydestä edellyttää konsernin johdon harkintaa, joka perustuu aiempiin samankaltaisiin tapahtumiin ja kokemusperäiseen tietoon. Konsernitilinpäätös Tytäryhtiöt Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:n ja kaikki ne yhtiöt, joissa SRV Yhtiöt Oyj:llä on välittömästi tai välillisesti yli 50%:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin määräysvalta. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Osakeyhtiömuotoiset rakennuskohteiden tase-erät konsolidoidaan konsernitilinpäätöksessä, mutta yhtiöitä ei käsitellä tytäryhtiöinä niiden väliaikaisesta luonteesta johtuen. SRV Yhtiöt -konsernin tilinpäätökset on yhdistelty hankintamenomenetelmällä. Hankintamenoa määritettäessä otetaan huomioon käypiin arvoihin arvostetut vastikkeeksi annetut varat ja vastuulle otetut velat sekä hankinnasta välittömästi johtuneet menot. Hankitut, yksilöitävissä olevat varat ja velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, riippumatta mahdollisen vähemmistöosuuden suuruudesta. Se määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankittujen yksilöitävissä olevien nettovarojen käyvästä arvosta, kirjataan liikearvoksi. Liikearvoista ei kirjata poistoja vaan liikearvoille suoritetaan vuosittain arvonalentumistestaus. Jos hankintameno on pienempi kuin hankitun tytäryhtiön nettovarojen käypä arvo, tämä erotus kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti, ennen , tehtyjä yrityshankintoja ei ole oikaistu, vaan ne on jätetty suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisiin arvoihin. Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu konsernin laadintaperiaatteiden mukaisiksi. Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lähtien, jolloin määräysvalta siirtyy konsernille ja yhdistely päättyy sinä päivänä, kun määräysvalta lakkaa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä konsernin sisäisistä liiketapahtumista syntyneet realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, mikäli tappio ei johdu arvonalentumisesta. Vähemmistöosuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa. Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen Toimintavaluutta ja esittämisvaluutta Jokaisen konserniyrityksen tilinpäätöksiin sisältyvät erät arvostetaan käyttäen sen toimintavaluuttaa, jossa yritys pääasiallisesti toimii. Toimintavaluutta on se valuutta, joka parhaiten kuvastaa kyseisen tytäryhtiön taloudellisia toimintaolosuhteita. Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. Konserniyhtiöt Niiden tytäryhtiöiden tuloslaskelmat, joiden raportointivaluutta ei ole euro, muunnetaan euroiksi tilikauden keskikursseilla. Tytäryhtiöiden taseet muunnetaan euroiksi käyttämällä tilinpäätöspäivän kursseja. Eri kurssien käytöstä syntyvät muuntoerot kirjataan konsernin omaan pääomaan muuntoeroihin. Kun ulkomainen tytäryritys myydään, kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti osana myyntivoittoa tai -tappiota. IFRS:ään siirryttäessä konserni on kirjannut mennessä kertyneet muuntoerot kertyneisiin voittovaroihin. Ensimmäinen IFRS -standardien käyttöönotto -standardin (IFRS 1) salliman helpotuksen nojalla. Tapahtumat ja tase-erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan käyttäen tapahtumapäivän kursseja. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräiset ei-monetaariset erät arvostetaan tapahtumapäivän kurssiin. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslaskelman vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolella. Rahoituserien kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Tuottojen määrittäminen Pitkäaikaishankkeet Pitkäaikaishankkeen tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. Valmistusaste määritetään laskemalla kunkin hankkeen tilinpäätöspäivään mennessä kertyneiden menojen prosenttiosuus kyseisen hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Perustajaurakoinnin tulot ja menot kirjataan tuloslaskelmaan valmistusasteen ja myyntiasteen tulosta saatavan kokonaisvalmistusasteen mukaisesti. Menot, joiden määrä ylittää kokonaisvalmistusasteen mukaiset menot, kirjataan omaisuuseräksi vaihto-omaisuuden keskeneräisiin töihin. Kun on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi. Vuokravastuuvelvoitteen sisältämistä hankkeista tuloutetaan katetta siitä alkaen, kun kiinteän Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 47

14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot urakkahinnan ja solmituista vuokrasopimuksista saatavan tuoton yhteismäärä ylittää hankkeen arvioidut kokonaistuotot. Liikevaihdon tuloutusta lykätään arvioidun vuokravastuuvelvoitteen osalta ja tämä arvioitu osuus hankkeen tuloista kirjataan saaduksi ennakoksi. Solmittuun vuokrasopimukseen sisältyvät epävarmuustekijät otetaan tuloutuksessa huomioon. Jos pitkäaikaishankkeesta syntyneet menot ja kirjatut voitot vähennettynä ovat suuremmat kuin hankkeesta ennakkoon laskutettu määrä, esitetään erotus taseen erässä myyntisaamiset ja muut saamiset. Jos pitkäaikaishankkeista syntyneet menot ja kirjatut voitot ovat pienemmät kuin hankkeen ennakkolaskutus, esitetään erotus erässä ostovelat ja muut velat. Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sen tilikauden aikana, jolloin ne ovat syntyneet. Tutkimusmenot SRV:n kehitystyö on luonteeltaan hankkeiden ja konseptien kehittämistä ja ne kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on merkitty konsernitaseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistappioilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää menot, jotka johtuvat välittömästi kyseisen hyödykkeen hankinnasta. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja, koska niiden taloudellista käyttöikää ei voida määritellä. Poistot muista omaisuuseristä lasketaan degressiivisinä jäännösarvopoistoina tai tasapoistoina kirjaamalla hankintamenot kuluksi arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa seuraavasti: Rakennukset ja rakennelmat jäännösarvopoisto 4 7% Koneet ja kalusto jäännösarvopoisto 25% Muut aineelliset hyödykkeet tasapoisto 3 5 vuotta Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat arvioidaan ja oikaistaan tarvittaessa jokaisena tilinpäätöspäivänä. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on sen arvioitua kerrytettävissä olevaa rahamäärää suurempi, kyseisen omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan välittömästi siten, että se vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslaskelmaan. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoonsa ja poistetaan tasapoistoina arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa (3 5 vuotta). Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden jälkeen hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Tätä aiempien liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona. Näiden hankintojen luokittelua tai tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa IFRS -tasetta laadittaessa. Liikearvo testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalennukset kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Omaisuuseriä, joista tehdään poistot, tarkastellaan arvonalentumisen varalta aina kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset viittaavat siihen, että kirjanpitoarvoa vastaava rahamäärä ei ehkä ole kerrytettävissä. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti siltä osin kuin omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on se joka on korkeampi seuraavista: omaisuuserän käypä arvo myyntikuluilla vähennettynä tai käyttöarvo. Rahoitusvarat ja -velat Konserni luokittelee rahoitusvaransa ja -velkansa seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvaroihin kuuluvat erät, eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset, myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat ja muut velat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen ja -velkojen hankinnan tarkoituksen perusteella alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä ja konserni kirjaa rahoitusvarat tai -velat taseeseen silloin, kun siitä tulee instrumentin sopimusehtojen osapuoli. Konsernin johto määrittää luokittelun alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan selvityspäivänä. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai kun konserni on siirtänyt merkittäviltä osin rahoitusvaroihin kuuluvat riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty, kumottu tai sen voimassaolo on lakannut. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Konsernin käyttämät johdannaisinstrumentit eivät täytä suojauslaskennan ehtoja. Johdannaiset merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa, sinä päivänä, jolloin johdannaissopimus tehdään ja arvostetaan aina jatkossa tilinpäätöshetken käypään arvoonsa. Käypien arvojen muutokset kirjataan tuloslaskelmaan muihin rahoitustuottoihin. Käyvän arvon määrittely perustuu noteerattuihin markkinahintoihin ja -kursseihin. Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia. Niitä ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä yhtiön pääasiallisena tarkoituksena ole myydä niitä lyhyen ajan kuluessa. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin, lukuun ottamatta eriä, joiden maturiteetti on lyhyempi kuin 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen. Nämä luokitellaan lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin. 48 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

15 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Lainat ja muut saamiset ml. myyntisaamiset on kirjattu taseeseen jaksotettuun hankintamenoon. Korot jaksotetaan tuloslaskelmaan laina-ajalle käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Arvonalentuminen saamisesta kirjataan kuluksi heti, kun on olemassa perusteltu näyttö, ettei konserni tule saamaan saamista kokonaan tai osittain alkuperäisin ehdoin. Tällaisiksi näytöiksi voidaan lukea velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, todennäköisyys velallisen ajautumisesta konkurssiin tai muihin taloudellisiin järjestelyihin sekä maksujen laiminlyönti. Arvonalentumisen määrä on taseessa olevan saamisen ja arvioitujen tulevien kassavirtojen nykyarvon erotus. Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat rahoitusvaroja, jotka on joko määritetty tähän erään kuuluviksi tai joita ei ole luokiteltu mihinkään muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin, ellei sijoituksesta aiota luopua 12 kuukauden kuluessa tilinpäätös päivästä. Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon käyttäen noteerattuja markkinahintoja ja -kursseja tai soveltuvia arvonmääritysmalleja. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan. Kun tällainen omaisuuserä myydään, kertyneet käyvän arvon muutokset kirjataan omasta pääomasta tulokseen. Sijoitukset kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoituksen rahavirtoihin lakkaavat olemasta voimassa tai ne on siirretty ja konserni on siirtänyt olennaisilta osin omistamiseen liittyvät riskit ja edut. Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä siitä, että myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai erien ryhmän arvo on alentunut. Rahavarat Rahavarat koostuvat käteisvaroista, lyhytaikaisista pankkitalletuksista sekä muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, joiden maturiteetti on enintään kolme kuukautta. Pankeista saadut tililuotot sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Muut velat Muut velat merkitään alunperin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Korot jaksotetaan tuloslaskelmaan laina-ajalle käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Pitkäaikaishankkeisiin liittyvien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ottama ulkopuolinen rahalaitoslaina eli yhtiölaina on huomioitu velkana siltä osin kuin se kohdistuu myymättömiin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin. Laina poistuu kohteen myynnin yhteydessä, kun ostaja ottaa vastatakseen velan. Vuokrasopimukset Muut vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät ole olennaisilta osin siirtyneet konsernille, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muun vuokrasopimuksen perusteella määräytyvät vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on arvioitu normaalin liiketoiminnan mukainen myyntihinta vähennettynä tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavilla menoilla ja myynnistä johtuvilla menoilla. Erä Maa-alueet ja tonttiyhtiöt koostuu kehitteillä olevien ja käynnistymättömien kohteiden hankintakustannuksista. Erä Keskeneräiset työt sisältää keskeneräisten rakennuskohteiden kuluksi kirjaamattoman rakennus- ja tonttikustannuksen. Erä Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet koostuu myymättömistä valmistuneista kohteista. Tuloverot Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan (ja soveltaen niitä verolakeja) perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennallinen vero kirjataan väliaikaisista eroista, jotka johtuvat tytäryrityksiin tehdyistä sijoituksista, paitsi silloin, kun konserni voi määrätä väliaikaisen eron purkautumisajankohdan ja väliaikainen ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Työsuhde-etuudet Eläkevelvoitteet Konserniyhtiöillä on erilaisia eläkejärjestelyjä kunkin toimintamaan paikallisten olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Järjestelyt on rahoitettu vakuutusyhtiöihin suoritetuilla, maksettuihin palkkoihin perustuvilla maksuilla. Konsernilla on ainoastaan maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Konsernin maksuperusteisiin järjestelyihin suorittamat maksut kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, johon kyseiset maksut kohdistuvat. Osakeperusteinen palkitseminen SRV Henkilöstö Oy omistaa 48%:ia SRV Yhtiöt Oyj:stä. Sen toimialana on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden omistaminen. SRV Henkilöstö Oy teki henkilöstöannin syksyllä Transaktiosta ei synny IFRS 2 osakeperusteiset maksut -standardin mukaista maksua ja kulukirjausta, koska osakekaupat perustuivat käypään arvoon. Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 49

16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Varaukset Varaus kirjataan, kun yhtiöllä on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite kolmatta osapuolta kohtaan ja maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköinen, sekä sen suuruus on luotettavasti arvioitavissa. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Takuuvaraukset sisältävät kohteiden korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, jos takuuaikaa on tilinpäätöspäivänä jäljellä. Takuuvaraus kirjataan hankkeen luovutuksen yhteydessä ja sen suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Takuuvaraukset odotetaan käytettävän seuraavien kahden vuoden aikana. Rakennusalan 10-vuotisvastuuvarauksen suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon näiden vastuiden toteutumisesta. 10-vuotisvastuuvaraus odotetaan käytettävän seuraavan kymmenen vuoden aikana kohteen valmistumisesta. Osingot Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osingonjako kirjataan tilinpäätökseen, kun yhtiön osakkeenomistajat ovat hyväksyneet sen yhtiökokouksessa. 50 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1. Segmenttitiedot Segmenttitiedot on laadittu IFRS 8 -standardin mukaisesti. Segmenttiraportointi noudattaa konsernin johtamis- ja organisaatiorakennetta. IFRS 8 -standardia on sovellettu ennen standardin viimeistä voimaantuloa Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan. Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä. Muut toiminnot sisältävät konsernin palvelut sekä kaluston vuokraustoiminnan. Liiketoimintasegmentit SRV Yhtiöillä on seuraavat liiketoimintasegmentit: TOIMITILALIIKETOIMINTA Toimitilaliiketoiminta on erikoistunut toimisto-, liike-, logistiikka- ja kalliorakentamiseen Suomessa. Yhtiön asiakkaita ovat pääasiassa tilojen käyttäjät, kiinteistön- tai tontinomistajat ja kiinteistösijoittajat sekä kunnat, valtio ja muut julkisyhteisöt. Toimitilaliiketoiminta tuo konsernin yhteishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen liike- ja toimitilojen kehittämisen ja toteuttamisen erityisasiantuntemuksen. ASUNTO - JA ALUELIIKETOIMINTA Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisten tytäryhtiöitten liiketoiminnasta. Alueyhtiöt toteuttavat asunto-, liike-, toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeita. Asiakaskunta muodostuu kuluttaja-asiakkaista, ammattimaisista rakennuttajista sekä julkisyhteisöistä. Asunto- ja alueliiketoiminta tuo konsernin yhteishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen asuntorakentamisen uudistuotannon ja saneerauksen erityisasiantuntemuksen. KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA Kansainvälinen liiketoiminta on erikoistunut rakentamisprojektien toteuttamiseen Baltian maissa ja Venäjän alueellisissa keskuksissa sekä omaperusteiseen asuntotuotantoon valituilla markkinoilla. Tuotevalikoima kattaa asunnot, toimisto- ja liiketilat sekä logistiikka- ja teollisuuskohteet. Asiakaskunta muodostuu pääasiassa alueelle laajentavista suomalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä, kiinteistösijoittajista ja kuluttajista. Liiketoimintasegmenttien palvelut koostuvat rakentamispalveluista. Konsernin liiketoimintojen maantieteellinen jakauma vastaa sen liiketoimintasegmenttien jakaumaa. Konsernilla oli tilikaudella IFRS 8 -standardin mukainen merkittävä yksittäinen asiakas, jonka osuus tilikauden liikevaihdosta oli yhteensä 77,7 milj. euroa. Liikevaihto kohdistui Toimitilat -liiketoimintasegmenttiin. Tilikaudella konsernilla ei ole ollut IFRS 8:n määritelmän mukaisia yksittäisiä merkittäviä asiakkaita Asunto- ja Kansainvälinen euroa Toimitilat aluetoiminta toiminta Muut Yhteensä Liikevaihto, ulkoiset Liikevaihto, sisäiset Yhteensä Liikevoitto Tulos ennen veroja Segmentin varat Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Yhteensä Segmentin velat Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Yhteensä Tilauskanta Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 51

18 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 2005 Asunto- ja Kansainvälinen euroa Toimitilat aluetoiminta toiminta Muut Yhteensä Liikevaihto, ulkoiset Liikevaihto, sisäiset Yhteensä Liikevoitto Tulos ennen veroja Segmentin varat Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Yhteensä Segmentin velat Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Yhteensä Tilauskanta LIIKEVAIHTO Segmenttien liikevaihto Liikevaihto, muut Eliminoinnit ja muut oikaisut Yhteensä LIIKEVOITTO Segmenttien liikevoitto Liikevoitto, muut Eliminoinnit ja muut oikaisut Yhteensä TULOS ENNEN VEROJA Segmenttien tulos Tulos, muut Eliminoinnit ja muut oikaisut Yhteensä Hankitut liiketoiminnot Hankitut liiketoiminnot vuonna 2006 SRV konserni ei hankkinut uusia liiketoimintoja vuonna Hankitut liiketoiminnot vuonna 2005 SRV konserni ei hankkinut uusia liiketoimintoja vuonna Myydyt liiketoiminnot Myydyt liiketoiminnot vuonna 2006 SRV konserni myi vuonna 2006 omistuksensa yhtiössä SRV Statyba UAB 51%. Liiketoiminta myytiin eurolla. Tasearvo myyntihetkellä oli euroa, joten myyntivaikutus ennen verovaikutusta oli euroa. Myydyt liiketoiminnot vuonna 2005 SRV konsernilla ei ollut merkittäviä liiketoimintojen myyntejä vuonna Tulos ennen veroja ei sisällä konserniavustuksia. VARAT Segmenttien varat Varat, muut Eliminoinnit ja muut oikaisut Laskennalliset verosaamiset Yhteensä VELAT Segmenttien velat Velat, muut Eliminoinnit ja muut oikaisut Laskennalliset verovelat Yhteensä TILAUSKANTA Milj. euroa Segmenttien tilauskannat 453,7 251,8 Yhteensä 453,7 251,8 4. Pitkäaikaishankkeet Tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot pitkäaikaishankkeista Kertyneet toteutuneet menot ja kirjatut voitot tilikauden lopussa (kirjatuilla tappioilla vähennettynä) Saamiset asiakkailta liittyen pitkäaikaishankkeisiin *) Velat asiakkaille liittyen pitkäaikaishankkeisiin **) *) Pitkäaikaishankkeiden syntyneet menot ja kirjatut voitot, jotka ovat suuremmat kuin hankkeesta laskutettu määrä, esitetään taseen kohdassa Myyntisaamiset ja muut saamiset. **) Syntyneiden menojen ja kirjattujen voittojen ollessa pienemmät kuin hankkeen laskutus, esitetään erotus kohdassa Ostovelat ja muut velat. 52 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

19 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 5. Liiketoiminnan muut tuotot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot Vuokratuotot Muu liiketoiminta Muut tuotot Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot Vuokrat Vapaaehtoiset henkilösivukulut Auto- ja matkustuskulut Edustus- ja markkinointi Viestintä- ja IT Ulkopuoliset palvelut Muut kiinteät kulut Yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 0 Yhteensä Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut - maksupohjainen eläkejärjestely Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilökunta keskimäärin Yhteensä Tiedot johdon palkoista ja palkkioista sekä muista työsuhde etuuksista esitetään kohdassa lähipiiritapahtumat. SRV Henkilöstö Oy omistaa 48%:ia SRV Yhtiöt Oyj:stä. Sen toimialana on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden omistaminen. SRV Henkilöstö Oy teki henkilöstöannin syksyllä Järjestelyssä kolme osakasta luopui koko omistuksestaan. Transaktiosta ei synny IFRS 2 osakeperusteiset maksut -standardin mukaista maksua ja kulu kirjausta, koska osakekaupat perustuivat käypään arvoon. 10. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Osinkotuotot Korkotuotot Valuuttakurssivoitot Muut rahoitustuotot Yhteensä Rahoituskulut Lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen korkokulut Valuuttakurssitappiot Muut rahoituskulut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tuloverot Tuloverot tuloslaskelmassa Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Yhteensä Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot eroavat suomalaisen yhtiön verokannan (26% vuonna 2006 ja vuonna 2005) mukaisesta tuloverosta seuraavasti: Verokantatäsmäytys Voitto ennen veroja Verot laskettuna Suomen verokannalla (26%) Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Verokantojen muutosten vaikutus laskennallisiin veroihin Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Tuloveroihin kirjaamattomat tilikauden tappiot ja väliaikaiset erot Verot aikaisemmilta tilikausilta Konsernieliminoinnit Verot tuloslaskelmassa Osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, 1000 euroa Osakkeiden painotettu lukumäärä tilikauden aikana, 1000 kpl Osakekohtainen tulos, euroa/osake 11,10 9,70 SRV Yhtiöt Oyj:llä ei ole osakekohtaista tulosta laimentavia järjestelyitä. 9. Tutkimus- ja kehittämismenot SRV konsernin kehitystyö on luonteeltaan hankkeiden ja konseptien kehittämistä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Vuosikertomus 2006 SRV Yhtiöt Oyj 53

20 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut 2006 Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja aineelliset euroa vesialueet rakennelmat kalusto hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kurssierot Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Muut 2005 Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja aineelliset euroa vesialueet rakennelmat kalusto hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Rahoitusleasingsopimukset SRV -konsernissa ei ole ollut rahoitusleasingsopimuksia vuonna 2006 ja Aineettomat hyödykkeet Muut pitkä Aineettomat vaikutteiset euroa oikeudet Liikearvo menot Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Muut pitkä Aineettomat vaikutteiset euroa oikeudet Liikearvo menot Yhteensä Hankintameno Lisäykset Tytäryritysten hankinta Hankintameno Kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Vuoden 2006 liikearvon vähennys euroa sisältää Rakennusliike Erkki Huhdanpää Oy:n 10% myynnin. Vuoden 2005 liikearvon lisäys tytäryritysten hankinta sisältää Rakennusliike Erkki Huhdanpää Oy:stä maksetun lisäkauppahinnan euroa. 54 SRV Yhtiöt Oyj Vuosikertomus 2006

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ 1(18) 3.5.2007

SRV YHTIÖT OYJ 1(18) 3.5.2007 SRV YHTIÖT OYJ 1(18) Julkaisuvapaa klo 8.30 SRV-KONSERNIN TULOSTIEDOTE 1.1. - 31.3.2007: LIIKEVAIHTO, TULOS JA TILAUSKANTA KASVOIVAT SELVÄSTI SRV:n liikevaihto kasvoi 91,1 prosenttia 121,4 oon (63,5 Me

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV Yhtiöt Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja 20 vuoden kokemus liiketoiminnasta Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot