Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41"

Transkriptio

1 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen laskentakaavat 12 Okmetic Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat 13 Konsernitilinpäätös, IFRS 17 Konsernin laaja tuloslaskelma 17 Konsernitase 17 Konsernin rahavirtalaskelma 18 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 19 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 20 Yhteisön perustiedot 20 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 21 1 Segmentti-informaatio 25 2 Toimintokohtaisten kulujen erittely 26 3 Liiketoiminnan muut tuotot 26 4 Liiketoiminnan muut kulut 26 5 Poistot 27 6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 27 7 Tutkimus- ja kehittämismenot 27 8 Rahoitustuotot ja -kulut 27 9 Tuloverot Muut laajan tuloksen erät Osakekohtainen tulos Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Laskennalliset verosaamiset ja -velat Rahoitusinstrumentit ryhmittäin Myyntisaamiset ja muut saamiset Vaihto-omaisuus Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Oma pääoma Osakeperusteiset maksut Rahoitusvelat Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Ostovelat ja muut velat Rahoitusriskien hallinta Johdannaissopimukset Lähipiiritapahtumat Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 40 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Emoyhtiön tuloslaskelma 41 Emoyhtiön tase 42 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 43 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 44 Hallituksen ehdotus voitonjakokelpoisia varoja koskeviksi toimenpiteiksi 50 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 50 Tilintarkastuskertomus 51 Tilinpäätöksen lukuja on pyöristetty. Summat ja prosenttiluvut saattavat siten poiketa esitetystä summaluvusta. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 1 Okmetic Vuosikertomus 2011

2 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa erikoistumiseen perustuvan strategiansa mukaisesti anturi- ja puolijohdealojen yrityksille lisäarvoa tuottavia piikiekkoja sekä myy solar-kiteitä ja teknologiaosaamista aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic on maailman markkinajohtaja vaativien piipohjaisten MEMS-antureiden alustoina käytettävissä anturikiekoissa. Useat merkittävät anturivalmistajat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ovat Okmeticin asiakkaita. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. Yhtiön tuotteet perustuvat asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin. Okmetic toimittaa anturi- ja puolijohdeteollisuudelle piikiekkoja, joiden halkaisija on mm. Teknologiamyynti sisältää oman osaamisen myymisen lisäksi yhtiön valmistamien piikiteiden myyntiä. Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto. Yhtiöllä on tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa, myyntitoimistot Japanissa ja Hongkongissa sekä fab lite -periaatteella toimivaa sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Maailmanlaajuisesti operoitava toimitusketju pohjautuu omaan kiteenkasvatukseen sekä omaan ja ulkoistettuun piikiekkojen valmistukseen. Okmeticin hallitus hyväksyi yhtiön päivitetyt pitkän aikavälin tavoitteet huhtikuussa. Yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään 10 prosenttia vuositasolla ja liiketulos 10 prosenttia liikevaihdosta. Markkinat Asiakasteollisuudet anturi-, puolijohde- ja aurinkokennoteollisuus Anturiteollisuus Vuonna 2011 anturiteollisuuden myynnin arvo kasvoi eri arvioiden mukaan noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Anturimyynnin kehitykseen on vaikuttanut mikroantureiden lisääntyvä käyttö monissa kulutuselektroniikan tuotteissa. Anturiteollisuuden myynnin arvon arvioidaan vuonna 2012 kasvavan prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Määrällisesti anturitoimitukset nousevat selvästi uuteen ennätykseen vuonna Anturiteollisuuden myynnin arvolle ennustetaan prosentin vuosittaista kasvua lähivuosien ajalle. (IHS isuppli, Yole, Semico) Anturisegmentin sisällä on eräitä piipohjaisia mikroelektromekaanisia (MEMS) tuotteita, joiden myynnin kasvu on muita nopeampaa. Erityisen voimakkaasti vuonna 2011 kasvoivat gyroskooppien toimitusmäärät, kasvua vuoden aikana tuli yli 40 prosenttia (IHS isuppli). Myös paine- ja kiihtyvyysantureiden, mikrofonien sekä mikromekaanisten suodattimien kysyntä nousi. Muun muassa näiden tuotteiden valmistuksessa käytetään enenevissä määrin silicon-on-insulator (SOI) -teknologiaa. SOI-kiekkojen tarjoamisessa anturiteollisuudelle Okmetic kuuluu edelläkävijöihin. Puolijohdeteollisuus Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä puolijohdeteollisuuden Yhdysvaltojen dollarimääräinen myynti taantui hieman sekä vuodentakaiseen tasoon että vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2011 myynti oli 299,5 miljardia Yhdysvaltojen dollaria (kasvua 0,4 %) (SIA). Vuoden 2011 puolivälissä alkanut myynnin kasvun hiipuminen on tasaantunut, ja varastotasojen käännyttyä laskuun alan ennustetaan palaavan selkeälle kasvu-uralle vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla (IHS isuppli, Gartner, Morningstar). Puolijohdemarkkinoiden kokonaiskysyntään merkittävästi vaikuttavien DRAM-muistipiirien kysynnän odotetaan edelleen laskevan (IHS isuppli). Okmeticille oleellisessa markkinassa, mm. autoelektroniikan puolijohteissa, näkymät ovat myönteiset ja koko markkinalle ennustetaan 2,2 4,5 prosentin kasvua vuonna 2012 (WSTS, Gartner, VLSI research). Tehopuolijohteiden kasvunopeuden arvioidaan ylittävän puolijohdemarkkinoiden keskiarvon hienoisesti vuoden 2012 aikana (IMS). Puolijohteiden kasvussa avainasemassa on joukko kasvavia sovelluksia kuten älypuhelimia ja tablettitietokoneita (IC Insights, Gartner). Lähivuosina puolijohteiden kysynnän kasvuarviot asettuvat 4,8 6,0 prosentin välille (IDC, RNCOS). Aurinkokennoteollisuus Aurinkoenergian käyttö sähköntuotantoon jatkoi nopeaa laajenemista vuoden 2011 aikana. Alan kysyntä vaihteli vuoden aikana voimakkaasti ylituotannon ja kansainvälisen rahoituskriisin vaikutuksesta. Kysynnän vaihtelu aiheutti merkittävää varastotasojen nousua ja hintojen laskua läpi koko alan toimitusketjun. Vuoden lopussa voimakkaasti kiihtyneen kysynnän vauhdittamana koko vuoden markkinan ennakoidaan ylittäneen 25 GW:n tason (IHS isuppli, IMS Research). Ylituotannon odotetaan jatkuvan vuoden 2012 alkupuolella ja markkinan paranevan asteittain laskevien varastotasojen ja edelleen kasvavien markkinoiden myötä. Avainluvut euroa Liikevaihto Käyttökate Liiketulos % liikevaihdosta 14,2 12,9 0,3 Tilikauden tulos Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,61 0,60-0,03 Liiketoiminnan nettorahavirta Nettovelka Omavaraisuusaste, % 78,9 76,6 78,9 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana Liikevaihto miljoonaa euroa Okmetic Vuosikertomus

3 Hallituksen toimintakertomus Piikiekkomarkkina SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) vuoden 2012 helmikuussa julkaiseman tilaston mukaan koko piikiekkoteollisuuden kiekkotoimitusten pinta-ala kalenterivuonna 2011 laski kolme prosenttia vuoden 2010 toimitusten pinta-alasta. Teknologiakehityksen myötä tapahtuva markkinan siirtyminen isompiin kiekkokokoihin oli keskimääräistä voimakkaampaa. Vuodelle 2012 ennustetaan edelliseen vuoteen verrattuna kolmen prosentin kasvua. Okmeticin keskeiset asiakasalueet piikiekkomarkkinassa Okmetic hakee strategiansa mukaisesti koko piikiekkomarkkinasta erikoisalueita, joissa kasvu on markkinan keskikasvua suurempaa ja joissa yhtiöllä on erikoisosaamista. Okmetic toimittaa etupäässä 150 mm ja 200 mm kiekkoja. Anturi/MEMS -teollisuus on Okmeticin keskeinen kasvualue. MEMS-markkina kasvaa kannettavien kuluttajatuotteiden, autojen elektroniikan sekä teollisuuden prosessikontrolloinnin lisääntyessä. Puolijohdemarkkinasta Okmeticin kasvualueita ovat erillis- ja tehopuolijohteet. Näillä kiekkomarkkinoilla kasvualueita ovat mm. uusiutuvan energian tuotannossa käytettävät komponentit, autoissa lisääntyvä elektroniikka, kannettavat kuluttajatuotteet, lääke- ja hyvinvointiteollisuuden kehittyvät sovellukset sekä teollisuusprosessien kontrollointi. Myynti Vuonna 2011 Okmeticin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,8 (48,8) prosenttia ja oli 83,2 (80,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui anturikiekkojen myynnin ja aurinkokennoteollisuudelle suuntautuvan myynnin kasvusta. Yhtiön markkinaosuus vahvistui yhtiölle tärkeissä tuoteryhmissä. Myynti asiakaspohjaisesti Anturikiekot 46 % 43 % 41 % Puolijohdekiekot 35 % 42 % 31 % Teknologia 19 % 15 % 28 % Anturikiekkojen myynti kasvoi vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Anturikiekoissa erityisen myönteistä oli strategisesti tärkeiden SOI-kiekkojen tuotantomäärien nousu. Antureiden käytön ja niiden vaatimustason uskotaan yhä kasvavan. Anturisovellukset lisääntyvät autoteollisuudessa sekä varsinkin kulutuselektroniikan tuotteissa kuten älypuhelimissa, kameroissa, pelikonsoleissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Puolijohdekiekkojen myynti laski vuoden 2011 toisella puoliskolla yleisen markkinatilanteen johdosta. Markkinan kasvuodotukset ovat tällä hetkellä maltillisia. Teknologiamyynti kasvoi vuonna 2011 ja sen liikevaihto muodostui pääosin solar-kiteiden toimituksista. Myynti markkina-alueittain Pohjois-Amerikka 37 % 43 % 37 % Eurooppa 30 % 25 % 33 % Aasia 33 % 32 % 30 % Vuonna 2011 Okmeticin myynti kasvoi Euroopassa ja Aasiassa, mutta laski Pohjois-Amerikassa. Liiketulos % liikevaihdosta 15 Liiketoiminnan nettorahavirta miljoonaa euroa Okmetic Vuosikertomus 2011

4 Hallituksen toimintakertomus Tulos Okmeticin tammi-joulukuun liiketulos oli 11,8 (10,4) miljoonaa euroa eli 14,2 (12,9) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 10,2 (10,0) miljoonaa euroa. Tilikauden 2011 verokulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (vuonna 2010 verotuloa 0,1 miljoonaa euroa). Laskennallisiin veroihin sisältyy 0,3 miljoonaa euroa saamista ulkomaisten tytäryhtiöiden vahvistetuista tappioista. Emoyhtiön vahvistetuista tappioista muodostuneet verosaamiset käytettiin loppuun tilikauden 2011 aikana. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,60) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,58) euroa. Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2011 oli 11,7 (16,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2011 liiketoiminnan rahavirtaa heikensi 6,8 (0,2) miljoonaa euroa toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman kasvu. Tämä johtui tavanomaisten nettokäyttöpääomaerien muutoksista. Yhtiöllä oli lainaa 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Rahavaroja oli vuoden 2011 lopussa 11,3 (14,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lopussa yhtiöllä oli lisäksi korkorahastosijoituksia 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiön rahavarat ylittivät korolliset velat 10,3 miljoonalla eurolla ( rahavarat 18,0 milj. euroa korollisia velkoja suuremmat). Oman pääoman tuotto oli 17,2 (18,6) prosenttia. Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 78,9 (76,6) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,68 (3,49) euroa. Investoinnit Vuoden 2011 bruttoinvestoinnit olivat 12,0 (2,2) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin hallituksen huhtikuussa hyväksymään SOI-kiekkojen tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Vantaan tehdasta laajentamalla. Vuosien aikana toteutettava noin 30 miljoonan euron investointiohjelma käsittää tehtaan laajennusosan sekä erilaisia tuotantolaitteita. Laajennusosan rakentaminen alkoi elokuussa. Tämä investointi, yhdessä aiemmin päätettyjen SOI-laiteinvestointien kanssa, yli kolminkertaistaa Vantaan tehtaan SOI-kiekkojen tuotantokapasiteetin ja mahdollistaa markkina-aseman kasvattamisen SOI-kiekoissa. Okmetic osti alkuvuodesta norjalaiselta NorSun-yhtiöltä kymmenen Vantaan tuotantolaitoksella sijaitsevaa kiteenkasvatusuunia. Uunit ovat peräisin vuonna 2006 tehdystä järjestelystä, jossa NorSun sijoitti uunit Vantaan tuotantolaitokseen. Investoinnin kokonaisarvo oli 3,3 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä yhtiön oma kiteenkasvatuskapasiteetti kasvoi merkittävästi. Hankittuja uuneja käytetään solar-kiteiden valmistukseen sekä piikiekkojen omaan tuotantoon ja sopimusvalmistukseen tarvittavaan kiteenkasvatukseen. Okmetic turvasi näin tuotantokapasiteettinsa riittävyyden lähivuosien tarpeisiin. Tuotekehitys Tuotekehitysprojektien kustannukset olivat 2,4 (2,1) miljoonaa euroa vuonna Kustannusten osuus oli 2,9 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu. Vuonna 2011 Okmeticin tuotekehitys suuntautui etupäässä SOI-kiekkoihin ja kiteenkasvatukseen. Näiden alueiden lisäksi kaikkien tuotantolinjojen prosesseja pyrittiin kehittämään edelleen. SOI-kiekoissa keskityttiin tuotantokapasiteetin laajentamisen lisäksi suorituskyvyn ja tuottavuuden parantamiseen sekä SOI-tuoteperheen edelleen kehittämiseen. Kidepuolella Okmetic pyrki parantamaan kiteenkasvatusprosessin tuottavuutta ja suorituskykyä sekä laajentamaan myös korkearesistiivisten tuotteiden portfoliota ottamalla FZ-materiaalit mukaan valikoimaan. Strategista tutkimustyötä tehtiin useissa hankkeissa asiakkaiden, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Okmetic osallistui vuonna 2011 kansallisiin Tekesin rahoittamiin ja kansainvälisiin EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin sekä kansallisen ja kansainvälisen MEMS Roadmapin laadintaan. MEMS Roadmapin tarkoituksena on koordinoida MEMS:n pidemmän aikavälin T&K-panostusta. Tutkimus- ja tuotekehitystyöllä Okmetic vahvistaa teknologista osaamistaan ja kilpailukykyään. Toiminta suuntautuu sekä uusien tuotteiden kehittämiseen että nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja tuotantoprosessin suorituskyvyn parantamiseen. Okmetic tekee tiivistä yhteistyötä myös laite- ja materiaalivalmistajien kanssa etenkin uusia laitteita hankittaessa optimaalisen laitekannan varmistamiseksi. Henkilöstö Henkilöstön merkitys Okmeticin menestyksen tekijänä on tunnistettu yhtiön strategiassa, ja sitä on korostettu yhtiön arvoissa sekä henkilöstöja laatupolitiikassa. Vuonna 2011 Okmeticin henkilömäärä oli keskimäärin 363 (2010: 345 ja 2009: 337). Konsernin henkilöstöstä 312 työskenteli vuoden lopussa Suomessa, 34 Yhdysvalloissa, kolme Japanissa ja yksi Hongkongissa. Omavaraisuusaste % 100 Henkilöstö keskimäärin Okmetic Vuosikertomus

5 Hallituksen toimintakertomus Henkilöstöstä 26 (27) prosenttia oli naisia ja 74 (73) prosenttia miehiä. Toimihenkilöiden osuus henkilöstöstä oli 36 (36) prosenttia ja työntekijöiden 64 (64) prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 43 (42) vuotta ja työsuhteen keskimääräinen kesto 10,9 (10,3) vuotta. Henkilökunnan palkkaus perustuu kaikissa henkilöstöryhmissä tehtävien vaativuuteen. Vuonna 2011 palkkojen ja palkkioiden määrä oli 20,7 miljoonaa euroa (2010: 19,8 ja 2009: 15,9 milj. euroa) sisältäen osakepalkkiojärjestelmien kulut 1,2 (1,3) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiössä sovelletaan Teknologiateollisuuden työehtosopimuksia. Okmeticin kaikki henkilöstöryhmät ovat kannustavan palkkauksen piirissä. Työntekijöiden mahdollinen tuotantolisä maksetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella kuukausittain. Toimi henki - löiden tulospalkkaus perustuu asetettuihin konsernitason tavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamisesta maksetaan palkkio osuutena laskennallisesta vuosiansiosta. Osuus vuosiansiosta on tehtävästä riippuen enintään prosenttia. Lisätietoja henkilöstöstä on hallituksen toimintakertomuksen liitteenä. Ympäristöasiat Okmetic tunnistaa toimintaansa liittyvät ympäristöriskit. Riskejä hallitaan sekä koko yhtiön kattavan toiminnan että yksittäisten prosessien puitteissa. Ekologisesti kestävä toiminta tukee Okmeticin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Ympäristöriskien ehkäisemiseksi toteutettavat toimenpiteet on integroitu Okmeticin toimintaprosesseihin. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ympäristönäkökohdat huomioidaan tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä. Ennaltaehkäisevä suunnittelu on tärkeä osa ympäristöriskien hallintaa. Okmetic seuraa ympäristölainsäädännön kehittymistä sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla ja mukauttaa toimintansa lakien ja asetusten vaatimuksiin. Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön uusi lakiseurantasovellus, jonka avulla jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön seuraaminen ja lakikirjaston ylläpito on selkeää ja tehokasta. Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön (REACH) vaatimusten täyttämisestä on huolehdittu asianmukaisesti ja kaikki Okmeticin tuotteet täyttävät RoHS-direktiivissä asetetut vaatimukset. Okmeticin ympäristöohjelman päätavoitteena vuonna 2011 oli rakentaa ja sertifioida ympäristöjärjestelmä epi-kiekkoja tuottavalle tehtaalle Yhdysvalloissa. Toiminnalle myönnettiin ISO standardin mukainen sertifikaatti kesäkuussa Okmeticilla on nyt molemmilla tehtailla ISO 9001:2008, TS 16949:2009 ja ISO 14001:2004 laatu- ja ympäristösertifikaatit. Ympäristö näkökohdat on huomioitu yhtiön tehtailla jo rakennusvaiheessa. Okmetic edellyttää tärkeimmiltä alihankkijoiltaan ja toimittajiltaan ISO 9001 ja ISO sertifiointia. Energian kulutus sekä veden ja pääraaka-aineiden käyttö on arvioitu merkittäviksi ympäristötekijöiksi. Toiminnassa pyritään näiden mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Jätteiden ja materiaalien kierrätykseen panostetaan. Vantaan tehtaalla ympäristöohjelmassa oli tavoitteena kaatopaikkajätteen vähentäminen nollaan. Tämä tavoite saavutettiin vuonna Vuonna 2011 Okmeticissa ei tapahtunut yhtään vakavaksi luokiteltavaa ympäristöpoikkeamaa. Okmeticin ympäristönhallinnan menettelyjen todettiin vastaavan kansainvälisten asiakasyritysten korkeaa vaatimustasoa. Päästökauppajärjestelmä ei koske yhtiön toimipaikkoja. Keskeiset ympäristönsuojeluun liittyvät tunnusluvut vuodelta 2011 ovat Vantaan tehtaan osalta seuraavat: Energian kulutus (GWh) sähkö 32,9 34,2 kaukolämpö 2,7 3,1 Veden kulutus (tm 3 ) vesi jätevesi Jätemäärä (tn) vaarallinen jäte kaatopaikkajäte hyötykäytetty jäte Okmetic ei julkaise erillistä ympäristöraporttia toimintakertomuksen lisäksi. Yhdysvaltojen dollarin kurssikehitys euro/usd 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1, Suurimmat osakkeenomistajat Omistajat Osakkeita, kpl Osuus, % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,6 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,7 Valtion eläkerahasto ,5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,8 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Okmetic Management Oy ,3 Etra-Invest Oy Ab ,3 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap ,1 Okmetic Oyj ,7 Sijoitusrahasto Aktia Secura ,4 Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt osakkeet ,3 Muut ,5 Yhteensä ,0 Yhdysvaltojen dollarin kurssikehitys Viiden vuoden keskiarvo Vuoden keskiarvo 5 Okmetic Vuosikertomus 2011

6 Hallituksen toimintakertomus Liiketoiminnan riskit Okmeticin liiketoiminnot ovat alttiina riskeille, jotka saattavat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Okmeticin piikiekkojen myynti on suunnattu elektroniikkateollisuudessa antureiden ja puolijohteiden valmistajille. Puolijohdekiekkojen kysyntä on suhdanneherkkää ja alan markkinatilanteen vaihtelut saattavat olla nopeita ja voimakkaita. Anturikiekkojen kysyntä on vakaampaa. Antureiden yleistyminen kulutuselektroniikan sovelluksissa saattaa kuitenkin jatkossa kasvattaa tämänkin markkinan alttiutta suhdannevaihteluille. Teknologiamyynti on pääosin kidemyyntiä, johon vaikuttavat lähinnä aurinkokennoteollisuuden suhdanteet. Okmeticin osuus maailman piikiekkomarkkinoista on noin prosentti, ja markkinahinnat vaikuttavat voimakkaasti yhtiön tuotteiden hintakehitykseen. Yhtiöllä on vain omissa erikoistuotteissaan merkittävää hinnoitteluvoimaa. Muiden kiekkojen hinnoittelu perustuu pitkälti maailmanmarkkinahintaan. Okmetic toimii kansainvälisesti, ja yhtiön liiketoimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat ostojen ja myyntien rahavirroista. Merkittävä osa myynnistä tapahtuu Yhdysvaltojen dollareissa. Japanin jeni on toinen merkittävä kauppavaluutta. Suojauksista huolimatta yhtiö on alttiina valuuttakurssien vaihtelulle. Okmeticin tuotannossa käytetään runsaasti sähköenergiaa. Suojauksista huolimatta yhtiö altistuu sähkön hintavaihteluille. Osakkeet ja osakkeenomistajat Okmetic Oyj:n täysin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,00 euroa. Osakkeiden määrä oli Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Pörssikurssin kehitys ja osakkeiden vaihto Osakkeiden vaihto oli 10,9 (14,0) miljoonaa kappaletta, mikä on 63,1 (81,4) prosenttia osakkeiden kokonaismäärän painotetusta keskiarvosta 17,3 (17,2) miljoonaa. Tilikauden alin noteeraus oli 3,50 (2,98) euroa, ylin 6,65 (5,70) euroa ja keskiarvo 5,48 (4,22) euroa. Kauden päätöskurssi oli 4,92 (5,29) euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 85,1 (91,5) miljoonaa euroa. Okmetic noteerataan NASDAQ OMX:n Helsinki Oy:n Small Cap -ryhmässä tunnuksella OKM1V. Pörssin kansainvälisessä toimialaluokituksessa (ICB) Okmetic Oyj luokitellaan teknologiateollisuudeksi. Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa: Omat osakkeet ja suunnatut osakeannit Yhtiön hallitus päätti yhtiön hallussa olleen oman osakkeen luovuttamisesta osana yhtiön johtoryhmän osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka perustamisesta yhtiö on antanut pörssitiedotteen Kaikki annettavat osakkeet suunnattiin yhtiön johtoryhmän jäsenille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakepalkkio-ohjelman palkkiot maksettiin Okmeticin osakkeina ja verot kattavana rahaosuutena. Yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksen mukaisesti Okmetic Oyj luovutti hallituksen jäsenille 2011 vuosipalkkion maksuna yhteensä osaketta Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja hallituksen osakepalkkioita on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 26. Okmetic Oyj:n hallitus ilmoitti päätöksestään luovuttaa yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Okmeticin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvalle johtoryhmän jäsenelle ansaintajaksolta 2010 maksettavan palkkion osakeosuutena. Hallitus päätti hallituksella olevan valtuutuksen perusteella hankkia enintään yhtiön osaketta. Hankinnat alkoivat Osakkeenomistajat ryhmittäin Osakkeenomistuksen jakautuminen Ryhmät Osakkeita, kpl Osuus, % Osakkeita, kpl Omistajien lukumäärä %-osuus omistajista Osakemäärä, kpl % osakekannasta Yritykset ,9 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,8 Julkisyhteisöt ,9 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,9 Kotitaloudet ,2 Ulkomaiset sijoittajat ja hallintarekisteröidyt ,3 Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Yhteensä , ,0 Okmetic Vuosikertomus

7 Hallituksen toimintakertomus ja päättyivät Osakkeita hankittiin kappaletta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä. Omat osakkeet hankittiin yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla ja hankinta alensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa ,32 euroa. Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken hintaan. Ostettujen osakkeiden keskihinnaksi muodostui 4,76 euroa. Hankittuja osakkeita voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Vuoden lopussa Okmeticin hallussa oli omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä. Lähipiirilainat Lähipiirilainoja on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 26. Lähiajan näkymät Asiakasteollisuuksien arvioidaan kasvavan kaikissa Okmeticin päätuoteryhmissä myös vuonna 2012, mutta kasvuennusteet ovat toistaiseksi maltillisia. Vuoden 2011 puolivälissä alkanut puolijohdeteollisuuden matalasuhdanne jatkuu vielä ensimmäisellä neljänneksellä, minkä jälkeen kysynnän odotetaan taas vilkastuvan. Anturikiekkojen kysynnän kehityksen arvioidaan vuonna 2012 olevan jonkin verran puolijohdekiekkojen kysyntää vakaampaa. Anturikiekkojen kasvuennuste kuluvalle vuodelle on myös hieman puolijohdekiekkoja korkeampi. Teknologiamyynti painottuu solar-kiteiden myyntiin ja on luonteeltaan melko tasaista läpi vuoden. Koko vuoden 2012 liikevaihdon ja -tuloksen arvioidaan ylittävän vuoden 2011 tason, vaikka ne jäävät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä suhdannesyistä alle vertailukauden tason. Muut tapahtumat tilikaudella Okmeticin hallitus hyväksyi yhtiön päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet huhtikuussa. Yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään 10 prosenttia vuositasolla ja liiketulos yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Aikaisemmissa pitkän aikavälin taloudellisissa tavoitteissa yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vähintään 6 prosenttia vuositasolla ja liiketulos yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Samalla luovuttiin muista erikseen määritellyistä pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista, joita olivat 50 prosentin omavaraisuusaste ja tasainen vuotuinen osingonmaksu. Okmeticin hallitus päätti marraskuussa saamansa valtuutuksen puitteissa jakaa lisäosinkona 0,15 euroa osakkeelta (yhteensä ,60 euroa). Osingon maksupäivä oli Okmetic avasi syksyllä yhtiölle tärkeää, Japanin ulkopuolista Aasian markkinaa palvelevan myyntitoimiston Hongkongiin. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Konserniin kuulunut yhtiö Kiinteistö Oy Piitalot on sulautunut Okmetic Oyj:hin ja sen varat ja velat ovat tässä yhteydessä siirtyneet Okmetic Oyj:lle. Johto ja tilintarkastaja Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuoden 2011 aikana Henri Österlund puheenjohtajana, Esa Lager varapuheenjohtajana saakka, Tapani Järvinen varapuheenjohtajana alkaen sekä hallituksen jäseninä Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel alkaen ja Pekka Salmi. Okmetic Oyj:n toimitusjohtajana toimii Kai Seikku ja toimitusjohtajan sijaisena johtaja, asiakkaat ja markkinat Mikko Montonen. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi asiakkaista ja markkinoista vastaava johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Mikko Montonen, teknologiaprojekteista vastaava johtaja Petri Antola, talous-, IT- ja viestintäjohtaja Juha Jaatinen, toimitusketjusta (supply chain) vastaava johtaja Jaakko Montonen, strategisen tutkimuksen johtaja Markku Tilli, henkilöstö-, laatu- ja ympäristöjohtaja Markus Virtanen ja tuotteista vastaava johtaja Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilntarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Hallituksen osingonjakoehdotus Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 26,5 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Okmetic Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Okmetic Oyj jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,28 euroa osaketta kohti eli rekisteriin merkittyjen osakkeen perusteella yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. 7 Okmetic Vuosikertomus 2011

8 Hallituksen toimintakertomus Tietoja henkilöstöstä Työsuhteiden määrä, vuosikeskiarvo Okmetic Oyj, Suomi Okmetic Inc., Yhdysvallat Okmetic K.K., Japani Okmetic Limited, Hongkong Yhteensä Työsuhteiden määrä vuoden lopussa Palkat ja palkkiot, miljoonaa euroa 1 20,7 19,8 15,9 Keskimääräinen työsuhteen pituus, vuotta 10,9 10,3 9,6 Henkilöstön ikärakenne 19 0 % 0 % 0 % % 9 % 9 % % 31 % 37 % % 34 % 31 % % 22 % 21 % 60 4 % 4 % 2 % Toimihenkilöiden koulutusrakenne Tohtori- tai lisensiaattitutkinnot 10 % 10 % 10 % Ylemmät korkeakoulututkinnot 39 % 38 % 35 % Alemmat korkeakoulututkinnot 26 % 26 % 27 % Muut tutkinnot 24 % 27 % 28 % Koulutuspäivien lukumäärä/henkilö 1,9 1,2 2,4 Työterveys ja turvallisuus Sairauspoissaolot 3,0 % 2,8 % 2,7 % Työpaikkatapaturmataajuus 2 7,2 12,1 4,1 Tasa-arvo Miehiä 74 % 73 % 71 % Naisia 26 % 27 % 29 % 1 sisältää osakepalkkiojärjestelmien kulut 1,2 miljoonaa euroa vuodelta 2011 (2010: 1,3 milj. euroa) 2 yli kolmen vuorokauden tai pidemmän sairausloman aiheuttaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden Okmetic Vuosikertomus

9 Hallituksen toimintakertomus Viiden vuoden lukusarjat Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut euroa Tilikausi Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % 2,8 48,8-19,9 5,0 1,5 Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta, % 94,4 95,8 95,4 95,6 93,0 Käyttökate % liikevaihdosta 1 21,7 21,1 13,1 23,1 23,5 Liiketulos % liikevaihdosta 1 14,2 12,9 0,3 12,7 11,0 Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 13,6 12,1-1,1 8,2 8,1 Oman pääoman tuotto, % 17,2 18,6-1,0 12,1 12,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,7 18,2 0,0 9,9 10,8 Korottomat velat Nettovelka Nettovelkaantumisaste, % -16,8-31,0-9,8-1,2 19,6 Omavaraisuusaste, % 78,9 76,6 78,9 62,8 55,3 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin % liikevaihdosta 14,4 2,8 2,7 4,1 7,4 Poistot Tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta 2,9 2,6 3,9 3,3 2,9 Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstö tilikauden lopussa Okmetic on muuttanut vuonna 2011 valuuttajohdannaisten voittojen ja tappioiden esittämispaikkaa tuloslaskelmassa. Uuden käytännön mukaisesti valuuttajohdannaisten voitot ja tappiot esitetään rahoituserissä liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen sijaan. Muutos on tehty takautuvasti. 2 Rahavaroihin luettiin vuonna 2010 myös likvidit korkorahastosijoitukset. 9 Okmetic Vuosikertomus 2011

10 Hallituksen toimintakertomus Osakekohtaiset tunnusluvut Euroa Tilikausi Osakekohtainen tulos, laimentamaton 3 0,61 0,60-0,03 0,34 0,31 Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,59 0,58-0,03 0,34 0,31 Osakekohtainen oma pääoma 3 3,68 3,49 2,89 2,98 2,70 Osakekohtainen osinko 4 0,28 0,45 0,05 0,05 0,10 Osinko/tulos, % 45,8 75,0-164,7 14,5 31,8 Efektiivinen osinkotuotto, % 5,7 8,5 1,6 2,1 3,3 Hinta/voitto-suhde (P/E) 8,0 8,9-105,4 7,0 9,6 Osakkeen kurssikehitys Keskikurssi 5,48 4,22 2,54 2,63 3,87 Alin kurssi 3,50 2,98 1,81 2,15 2,54 Ylin kurssi 6,65 5,70 3,20 3,14 4,67 Kurssi kauden lopussa 4,92 5,29 3,20 2,40 3,03 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, euroa Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden vaihto, kpl Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta, % 63,1 81,4 25,6 49,5 78,0 Osakkeiden vaihto, euroa Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, kpl Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa, kpl Osakekohtaista tulosta ja osakekohtaista omaa pääomaa laskettaessa osakkeiden määrästä on vähennetty Okmetic Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet sekä Okmetic Management Oy:n omistamat Okmeticin osakkeet. 4 Vuoden 2010 tieto sisältää joulukuussa 2011 jaetun lisäosingon. Okmetic Vuosikertomus

11 Hallituksen toimintakertomus Tuloskehitys vuosineljänneksittäin euroa 10 12/ / / /2011 Liikevaihto Muutos % edelliseen kauteen -14,7-2,3-1,4-4,4 Muutos % edellisen vuoden vastaavaan kauteen -21,4-1,7 10,5 33,5 Liiketulos % liikevaihdosta 12,9 19,0 12,0 12,8 Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 13,4 19,4 11,4 10,4 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys/vähennys Henkilöstö kauden lopussa euroa 10 12/ / / /2010 Liikevaihto Muutos % edelliseen kauteen 6,7 9,8 19,2 19,6 Muutos % edellisen vuoden vastaavaan kauteen 67,0 77,7 45,4 11,3 Liiketulos % liikevaihdosta 14,9 17,2 12,6 4,8 Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 12,9 13,6 15,2 5,6 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys/vähennys Henkilöstö kauden lopussa Okmetic Vuosikertomus 2011

12 Hallituksen toimintakertomus Tunnuslukujen laskentakaavat Käyttökate = Liiketulos + poistot Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos x 100 Oma pääoma (kauden keskiarvo) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo) Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Nettovelka = Korolliset velat - rahavarat Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 Oma pääoma Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden tulos Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100 Tilikauden päätöskurssi Hinta/voitto-suhde (P/E) = Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Osakekohtainen tulos Osakkeen keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x päätöskurssi kauden lopussa Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden kokonaismäärän painotettu keskiarvo Okmetic Vuosikertomus

13 Hallituksen toimintakertomus Okmetic Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat Osakkeet ja osakepääoma Okmetic Oyj:n täysin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,00 euroa. Osakkeiden määrä oli Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen omien osakkeiden hankintaohjelmasta. Osakkeita päätettiin hankkia enintään kappaletta. Hankinnat alkoivat ja päättyivät Osakkeita hankittiin kappaletta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken hintaan. Ostettujen osakkeiden keskihinnaksi muodostui 4,76 euroa. Osakkeen noteeraus Okmetic noteerataan NASDAQ OMX:n Helsinki Oy:n Small Cap -ryhmässä tunnuksella OKM1V. Pörssin kansainvälisessä toimialaluokituksessa (ICB) Okmetic Oyj luokitellaan teknologiateollisuudeksi. Omien osakkeiden hankkiminen ja luovutus Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen omien osakkeiden luovuttamisesta. Okmetic luovutti yhteensä omaa osaketta osana yhtiön johtoryhmän osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Kaikki osakkeet suunnattiin yhtiön johtoryhmän jäsenille. Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen jäsenille vuosipalkkion maksuna. Hallituksen jäsenille luovutettiin yhteensä osaketta. Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen omien osakkeiden luovuttamisesta yhtiön osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluneelle johtoryhmän jäsenelle ansaintajaksolta 2010 maksettavan palkkion osakeosuutena. Johtoryhmän jäsenelle luovutettiin osaketta. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään kappaletta omia osakkeita, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään saakka. Osakkeen kurssikehitys euro/indeksi 8 Osakkeen kuukausivaihto miljoonaa kappaletta Okmetic OMX Helsinki informaatioteknologia OMX Helsinki 13 Okmetic Vuosikertomus 2011

14 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti. Hallitus voi myös mitätöidä hankitut osakkeet. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään saakka, eikä kumoa muita valtuutuksia, jotka annettiin samassa yhtiökokouksessa. Lunastusvelvollisuus Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeisiin ei ole määritetty erityistä lunastusvelvollisuutta. Vaihtovelkakirjalainat Yhtiöllä ei ole voimassa olevia vaihtovelkakirjalainoja. Henkilöstön optio-ohjelmat Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Johdon osakkeenomistus Okmetic Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen hallitsivat yhteensä ( ) osaketta eli 2,73 (2,39) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta. Yhtiön johtoryhmän muut jäsenet omistivat yhteensä (3 600) yhtiön osaketta. Johdon osakeomistusta on käsitelty lisäksi konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 26. Sisäpiirisäännöt Okmetic Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan konsernissa noudatettavat sisäpiirisäännöt. Säännöissä on huomioitu arvopaperimarkkinoihin vaikuttavat säännökset, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännöt ja ohjeet sekä Arvopaperinvälittäjien Yhdistys ry:n suositukset. Okmeticin säännöt on päivitetty Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto Osakkeiden vaihto oli 10,9 (14,0) miljoonaa kappaletta, mikä on 63,1 (81,4) prosenttia osakkeiden kokonaismäärän painotetusta keskiarvosta 17,3 (17,2) miljoonaa. Tilikauden alin noteeraus oli 3,50 (2,98) euroa, ylin 6,65 (5,70) euroa ja keskiarvo 5,48 (4,22) euroa. Kauden päätöskurssi oli 4,92 (5,29) euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 85,1 (91,5) miljoonaa euroa. Osakekannan markkina-arvo miljoonaa euroa Okmetic Vuosikertomus

15 Hallituksen toimintakertomus Osakepääoman korotukset rekisteröintipäivittäin Osakkeita, kpl Osakepääoma, euroa Osakepääoma ,10 Osakepääoman korotus uusmerkinnällä ja ,45 Osakepääoman muuttaminen euroiksi, nimellisarvon poistaminen, osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ,39 Rahastoanti ,00 Osakkeiden lukumäärän lisääminen, julkinen osakeyhtiö ,00 Osakepääoman korottaminen listautumisen yhteydessä ,00 Lisäosakkeet annista ,00 Suunnattu osakeanti ,00 Osakepääoman korotus oman pääoman ehtoisella vaihtovelkakirjalainalla tehtyjen osakemerkintöjen johdosta ,00 Ylimmän johdon kannustinjärjestelmään liittyvä osakkeen anti Osakepääoma ,00 Suurimmat osakkeenomistajat Omistajat Osakkeita, kpl Osuus, % Osakkeita, kpl Osuus, % Muutos, kpl Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen , , Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö , , Valtion eläkerahasto , ,5 0 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma , ,8 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas , , Okmetic Management Oy , ,3 0 Etra-Invest Oy Ab , , Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap , , Okmetic Oyj , , Sijoitusrahasto Aktia Secura , , Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt osakkeet , , Muut , , Yhteensä , , Okmetic Vuosikertomus 2011

16 Hallituksen toimintakertomus Osakkeenomistajat ryhmittäin Ryhmät Osakkeita, kpl Osuus, % Osakkeita, kpl Osuus, % Yritykset , ,8 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset , ,7 Julkisyhteisöt , ,4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt , ,0 Kotitaloudet , ,3 Ulkomaiset sijoittajat ja hallintarekisteröidyt , ,8 Yhteensä , ,0 Osakkeenomistuksen jakautuminen Osakkeita, kpl Omistajien lukumäärä %-osuus omistajista Osakemäärä, kpl % osakekannasta , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Yhteensä , ,0 Osakkeenomistuksen jakautuminen Osakkeita, kpl Omistajien lukumäärä %-osuus omistajista Osakemäärä, kpl % osakekannasta , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Yhteensä , ,0 Okmetic Vuosikertomus

17 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase euroa Liitetieto euroa Liite - tieto Liikevaihto , ,9 Varat Myytyjä suoritteita vastaavat kulut , ,0 Bruttokate , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot 3 615,9 827,9 Myynnin ja markkinoinnin kulut , ,0 Hallinnon kulut , ,9 Liiketoiminnan muut kulut 4-892,4-186,4 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , ,9 Laskennalliset verosaamiset ,5 4,7 Muut saamiset , ,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä , ,9 Liiketulos , ,5 Rahoitustuotot 8 223,5 612,7 Rahoituskulut 8-702, ,3 Tulos ennen veroja , ,9 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus , ,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset , ,7 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,0 Rahavarat , ,9 Tuloverot ,6 141,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä , ,5 Tilikauden tulos , ,1 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset ,0 - Muuntoerot ,2 623,9 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 631,2 623,9 Varat yhteensä , ,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä , ,0 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille , ,1 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille , ,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 11 0,61 0,60 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 11 0,59 0,58 Oheiset, sivuilla esitetyt liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä. 17 Okmetic Vuosikertomus 2011

18 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma euroa Liitetieto euroa Liitetieto Oma pääoma ja velat Oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma , ,3 Ylikurssirahasto , ,3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 200, ,0 Suojausrahasto -177,0 - Muuntoerot 1 846, ,6 Edellisten tilikausien voittovarat , ,4 Tilikauden tulos , ,1 Oma pääoma yhteensä , ,6 Velat Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat ,0 - Laskennalliset verovelat ,2 - Muut velat , , , ,4 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat ,7 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 530,0 - Ostovelat ja muut velat , , , ,4 Liiketoiminnan rahavirrat Tulos ennen veroja , ,9 Oikaisut Poistot , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut 8 478,8 609,6 Voitot/tappiot johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutoksista 639,2-801,0 Muut oikaisut 204,4 517,4 Käyttöpääoman muutokset Myynti- ja muiden saamisten muutos , ,5 Vaihto-omaisuuden muutos , ,4 Osto- ja muiden velkojen muutos , ,5 Saadut korot 31,9 17,0 Maksetut korot -0,4-116,7 Muut rahoituserät -432,2-392,5 Maksetut verot -39,3 58,5 Liiketoiminnan nettorahavirta , ,2 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin käyttö omaisuushyödykkeisiin , ,6 Korkorahastosijoitusten muutos , ,0 Investointien nettorahavirta , ,6 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut - -38,8 Osakeanti ,0 Omien osakkeiden hankinta , ,0 Maksetut osingot ,7-834,2 Rahoituksen nettorahavirta , ,0 Velat yhteensä , ,8 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,4 Rahavarojen lisäys (+), vähennys (-) , ,6 Rahavarat tilikauden alussa , ,4 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 303,6 354,9 Rahavarat tilikauden lopussa , ,9 Oheiset, sivuilla esitetyt liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä. Okmetic Vuosikertomus

19 Konsernitilinpäätös, IFRS Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma euroa Liitetieto Osake - pääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Suojausrahasto Muunto - erot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma , ,3 0,0-414, , ,7 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto tai tappio 9 952, ,1 Muut laajan tuloksen erät, verovaikutuksella oikaistuna 10 Muuntoerot 623,9 623,9 Tilikauden laaja tulos yhteensä , , ,0 Liiketoimet omistajien kanssa Osakeanti , ,0 Omien osakkeiden hankinta , ,0 Osakepalkitseminen ,1 426,1 Osingonjako ,2-834,2 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä , , ,1 Oma pääoma , , ,0 0, , , ,6 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto tai tappio , ,0 Muut laajan tuloksen erät, verovaikutuksella oikaistuna 10 Rahavirran suojaukset -177,0-177,0 Muuntoerot 808,2 808,2 Tilikauden laaja tulos yhteensä ,0 808, , ,2 Liiketoimet omistajien kanssa Omien osakkeiden hankinta , ,4 Osakepalkitseminen ,7 543,7 Osingonjako , ,4 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä , ,1 Oma pääoma , , ,0-177, , , ,7 Oheiset, sivuilla esitetyt liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä. 19 Okmetic Vuosikertomus 2011

20 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yhteisön perustiedot Okmetic-konsernin emoyhtiö Okmetic Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Sen rekisteröity osoite on Piitie 2, Vantaa, Suomi. Okmetic valmistaa ja jatkojalostaa korkealaatuisia piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Okmeticin kiekkoja käytetään auto-, ilmailu- ja lääketeollisuuden sekä kulutuselektroniikan sovelluksissa. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta tai konsernin emoyhtiön pääkonttorista yllä mainitusta osoitteesta. Okmetic Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. Tilinpäätöksen laatimisperusta Okmeticin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRSstandardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa ole toisin mainittu. Muutokset laadintaperiaatteissa Okmetic on muuttanut vuoden 2011 alusta lukien valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutosten ja niiden realisoituneiden voittojen ja tappioiden esittämispaikkaa tuloslaskelmassa. Uuden käytännön mukaisesti valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset ja niiden realisoituneet voitot ja tappiot esitetään rahoitustuottojen ja -kulujen erissä. Aikaisemmin nämä erät esitettiin liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Muutoksen ansiosta liiketulosrivi antaa jatkossa yhtiön näkemyksen mukaan parempaa ja merkityksellisempää informaatiota yhtiön taloudellisen tuloksen kehityksestä ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Vastaava muutos on tehty vertailukauden tietoihin. Okmetic on soveltanut IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa jälkeen tehtyihin sähkön hankintahintaa suojaaviin johdannaissopimuksiin. Suojauslaskennasta annetaan lisätietoa laadintaperiaatteiden kohdassa Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta. Käyttöön otetut uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin Konserni on alkaen ottanut käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin: - IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Uudistetussa standardissa on selkeytetty ja yksinkertaistettu lähipiirin määritelmää. Julkiseen valtaan yhteydessä olevilta yhteisöiltä on poistettu vaatimus kaikkien julkisen vallan tai muiden julkiseen valtaan yhteydessä olevien yhteisöjen kanssa toteutuneiden liiketoimien yksityiskohtien esittämisestä. Uudistetulla standardilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. - IAS 32 (muutos), Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu. Muutos koskee sellaisten liikkeeseen laskettujen oikeuksien kirjanpitokäsittelyä, jotka ovat muun kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutan määräisiä. Tiettyjen ehtojen täyttyessä tällaiset oikeudet luokitellaan nyt omaksi pääomaksi riippumatta siitä, missä valuutassa toteutushinta on määritetty. Aiemmin tällaiset oikeudet käsiteltiin johdannaisvelkoina. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. - IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla. Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa rahoitusvelan ehdot neuvotellaan uudelleen ja sen tuloksena yritys laskee liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan osaksi tai kokonaan (velan vaihtaminen omaksi pääomaksi). Uudella tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. - IFRIC 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut. Muutoksella on korjattu ei-toivottu vaikutus, joka on seurannut tulkinnasta IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys. Ilman näitä muutoksia yritykset eivät olisi saaneet merkitä varoiksi taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukäteen suorittamiaan vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvia maksuja. Tulkinnan muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. - IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs). IASB julkaisi toukokuussa 2010 parannuksia seitsemään standardiin tai tulkintaan osana vuosittaisia parannuksia standardeihin, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna Muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS-standardien mukaan joutuu yhtiön johto tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettyihin taseen lukuihin ja raportointikauden tuottoihin ja kuluihin. Arvioita on käytetty muun muassa määritettäessä omaisuuserien realisoitavuutta, käyttöomaisuuden pitoaikoja, kehitysmenojen aktivoitavuutta, arvonalentumistestien parametrejä ja laskennallisia veroja. Vaikka arviot perustuvat viimeisimpään käytettävissä olevaan tietoon, lopulliset toteumat voivat poiketa arvioista. Tilinpäätöksen osa-alueet, joihin liittyvät olettamukset ja arviot ovat Okmeticin konsernitilinpäätöksen kannalta merkittävimmät, on esitetty alla: Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentuminen Okmetic-konsernin merkittäviä käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvoja testataan arvonalentumisen varalta laatimisperiaatteissa kuvattujen menettelyjen mukaisesti. Konserniyhtiöissä ei ole kirjattu arvonalentumistappioita tai arvonalentumistappioiden palautuksia vuoden 2011 aikana. Laskennalliset verot Käyttämättömien verotuksellisten tappioiden kirjaaminen verosaamiseksi edellyttää näyttöä siitä, että tulevaisuudessa syntyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. Okmeticin johto arvioi taseeseen merkitsemättömiä verosaamisia ja niiden kirjaa- Okmetic Vuosikertomus

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007

30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 25.10.2011 1(16) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 21,3 (21,6) miljoonaa euroa, laskua 1,7 %. - Liiketulos 4,0 (3,7) miljoonaa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 7.4.2010 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Toimitusjohtajan katsaus 7.4.2010 Okmetic lyhyesti Okmetic vuonna 2009 Tilinpäätös 2009 Näkymät vuodelle 2010 2 / Kai Seikku / 7.4.2010 Okmetic

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 12.4.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Toimitusjohtajan katsaus 12.4.2012 Okmetic lyhyesti Markkinat 2011 Okmeticin vuosi 2011 Tilinpäätös 2011 Näkymät vuodelle 2012 2 Räätälöityjä piikiekkoja

Lisätiedot

8.2.2012 1(21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

8.2.2012 1(21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 8.2.2012 1(21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 83,2 (80,9) miljoonaa euroa, kasvua 2,8 %. - Liiketulos 11,8 (10,4) miljoonaa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 43

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 43 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009

28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009 28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00

23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00 23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014: VAHVA KOLMAS VUOSINELJÄNNES ANTURIKIEKKOJEN HYVÄN MENEKIN MYÖTÄ Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010 Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Tammi-joulukuu

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yhtiökokous 14.4.2015. Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous 14.4.2015. Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 14.4.2015 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Sisältö Okmetic lyhyesti Markkinat Tilinpäätös 2014 Näkymät vuodelle 2015 2 / Yhtiökokous 14.4.2015 Räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

30.10.2008 1(18) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008

30.10.2008 1(18) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008 30.10.2008 1(18) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot