Kempeleen kunta Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 2

3 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot 9 Maanmyyntivoitot 10 Toimintakulut 10 Henkilöstömenot 11 Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) 11 Muut toimintakuluerät 12 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista 12 Vuosikate 12 Poistot 12 Loppuvuoden ennuste 12 RAHOITUSLASKELMA 13 Toiminnan rahavirta 13 Investoinnin rahavirta 14 Lainamäärä Loppuvuoden ennuste 14 TASE 15 TALOUSARVION SITOVUUS 17 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN 19 Kunnanjohto 20 Peruspalvelut 24 Ympäristöpalvelut 30 Tukipalvelut 33 TYTÄRYHTEISÖT 35 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano 35 Kempeleen Vesihuolto Oy 36 INVESTOINNIT Maa- ja vesialueet 39 Rakennukset 39 Rakentaminen 39 Pienet investointihankkeet 41 Muut pitkävaikutteiset menot 41 Kunnallistekniikka 42 Tietokoneohjelmistot 43 Koneet ja kalusto 43 3

4 4

5 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 Vuosi 2014 on edennyt vaiherikkaasti. Jo kevääseen kohdistui kuntakentällä poikkeuksellisen suuria odotuksia. Maan hallituksen suurten rakenteellisten uudistusten sisällöstä ja kohtalosta saatiin uusia linjauksia. Kuntarakennelaki astui voimaan Se velvoitti myös Oulun seudun kuntaliitosneuvotteluihin. Oulu, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Hailuoto ja Ii käynnistivät virallisesti kuntaliitosneuvottelut huhtikuussa Valtionvarainministeriö nimesi kuntaliitosselvittäjiksi Janne Antikaisen, Markku Möllärin ja Claes Krygerin. Heidän työtään on koordinoinut ja tukenut kuukausittain kokoontunut ohjausryhmä, jossa on ollut edustettuna kunkin kunnan ylin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto. Ohjausryhmän kokouksissa on keskitytty pohtimaan Oulun seudun tulevaisuutta, vetovoimatekijöitä, vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Samalla on tehty selväksi se, etteivät nämä liitosneuvottelut tähtää kuntaliitoksiin, vaan erityisesti seudun elinvoiman, keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön vahvistamiseen. Kuntarakenneneuvottelujen väliraportti julkaistiin syyskuun alussa. Tavoitteena on, että rakenneneuvottelujen tulos on valtuustojen käsittelyssä helmikuussa Eduskunta hyväksyi valtionosuusuudistuksen kesällä Uudistuksella haluttiin ajantasaistaa, yksinkertaistaa ja selkeyttää nykyistä valtionosuusjärjestelmää sekä tehdä siitä kuntien näkökulmasta aiempaa kannustavampi. Valtionosuuksien määräytymisperusteita vähennettiin ja eri kriteerien painoarvoja muutettiin. Jatkossa lähes 95 % valtionosuuksista jaetaan kunnille ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Kempeleen kunta kuuluu valtionosuusuudistuksen voittajiin. Kunnan valtionosuustulo vahvistuu kahden seuraavan vuoden aikana 88 euroa asukasta kohden. Se merkitsee lähes 1,5 miljoonan euron kasvua valtionosuuspohjaan nykytasoon verrattuna. On kuitenkin muistettava, että samaan aikaan valtionosuuspohjaa leikkaavat hallituksen kehysriihien päätökset aikaisemmilta vuosilta, mikä jättää tason kokonaisuudessaan miinusmerkkiseksi. Vääntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista on jatkunut läpi vuoden. Hallituksen vielä alkuvuonna ajama uudistus kohtasi laajaa arvostelua, mikä uhkasi johtaa valmistelun umpikujaan. Maaliskuun lopulla umpisolmu kuitenkin aukesi - ainakin väliaikaisesti. Hallitus- ja oppositiopuolueiden johto valmistelivat julkisuudelta piilossa ja nopealla aikataululla kompromissiehdotuksen sote -kokonaisuuden uudelleenvalmisteluun. Hallitus hylkäsi oman lakiehdotuksensa ja uuden lain laatiminen aloitettiin alusta parlamentaariselta pohjalta. Sosiaalija terveydenhoidon järjestämisvastuu ja tilaajarooli on jatkossa viidellä miljoonapiirillä. Nämä maantieteellisesti laajat piirit jakautuvat puolestaan tuotantoalueisiin. Uusi järjestämislakiluonnos on syys-lokakuussa lausuntokierroksella kunnissa. Alustavien vaikutusarvioiden mukaan Kempeleen kunta joutuu yhdeksi uudistuksen maksumiehistä. Kyse on miljoonien lisälaskusta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Uhkana on myös laatutason laskeminen ajan mittaan. Tilannetta kuitenkin lääkitsee jossain määrin terveyskeskuksen ja sairaalan peruskorjaus- ja laajennusinvestointi, josta valtuusto päätti pitää kiinni aikaisempien päätösten mukaisesti. Kuokka isketään maahan kesällä Rakenteelliset uudistukset tulevat heijastumaan voimakkaasti kuntien tulevaisuuteen ja koko kunnan ideaan. Uudistustyö on kuitenkin välttämätöntä. Suomi on pahassa velkakierteessä, samoin kunnat. Pitkään jatkunut taantuma ei juuri ole hellittämässä otettaan. Jotain on tehtävä. Pelkästään leikkaamalla ei taloutta nousu uralle saada. On karsittava rönsyjä ja tehostettava prosesseja, mutta samalla tulee olla rohkeutta tehdä elinvoimaa tukevia päätöksiä. Kempele onkin jatkanut päättäväisesti kaavoitustyötään, rakentanut suunnitelmien mukaisesti infrastruktuuria ja pyrkinyt eri tavoin aktivoimaan otettaan sekä kuntalaisten että yrityselämän suuntaan. Syksyn aikana rekrytoitava elinkeinopäällikkö tuo uutta voimaa ja resurssia uusien yritysten hankintaan, tonttien myyntiin ja markkinointiin ja ylipäätään kunnan elinvoiman edellytysten vahvistamiseen. Kempeleen talous on toteutunut kevään 2014 aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Ylityspaineet kohdentuvat lähinnä varhaiskasvatukseen ja vammaispalveluihin. Suhdanne on kireä ja talouden liikkumavara olematon, mikä edellyttää tiukkaa menokuria ja siihen väistämättä sisältyviä kipeitä päätöksiä. Toimintoja, toimintatapoja ja toimintaympäristöä on pöyhitty ja muutettu. 5

6 Se on merkinnyt totutusta poisoppimista ja vanhasta luopumista. Muutostilanteet ovat haastavia ja tekevät toisinaan kipeää. Mutta vain muutoksen kautta pääsemme käsiksi uusiin mahdollisuuksiin ja toimivampiin sekä tehokkaampiin palvelurakenteisiin ja -toimintatapoihin. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja 6

7 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälinen talous Maailmantalouden kasvu on ollut käynnissä jo hyvän aikaa ja myös Euroopassa talouden kasvu on alkanut aavistuksen viriämään. Suomi ei kuitenkaan ole päässyt ainakaan toistaiseksi mukaan tähän orastavaankaan kasvuun ja tälle vuodelle arvioitu kasvu olisi hieman nollan yläpuolella. Tulevalle vuodelle 2015 talouden kasvun arvioidaan hieman jo piristyvän mutta eväitä mihinkään voimakkaaseen ja pitkäaikaiseen kasvuun ei taida olla näköpiirissä. Parhaimmillaankin kasvu lähivuosina tulee olemaan melko maltillista. Euroopan komissio julkaisi kesäkuun alussa maakohtaiset suositukset myös Suomelle. Suosituksissa arvioidaan maan toimia talouspolitiikassa ja annetaan ohjeita kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi vuosina 2014 ja Suositusten avulla EU pyrkii ohjaamaan jäsenmaiden talouspolitiikkaa. Suosituksissa Suomelle komissio toteaa, että Suomen makrotaloudessa on edelleen epätasapainotiloja, jotka edellyttävät seurantaa ja poliittisia toimia. Luupin alla on ollut erityisesti viennin viime vuosien kehitys sekä kasvun ja kilpailukyvyn haasteet. Myös kuntia koskevia huomioita oli mukana mm. rakenne- ja kuntauudistuksen muodossa. (Lähde:Kuntatalous 02/2014) Taloudellinen tilanne Suomessa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen määrä heikkeni 1,4 prosenttia vuonna Toteutuma oli odotettua heikompi, vaikka monet suhdannelaitokset ennakoivatkin kokonaistuotannon laskevan viime vuonna. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi, sillä vuonna 2012 bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,0 prosenttia. Finanssikriisistä alkanutta heikon talouskehityksen jaksoa Suomessa voidaankin jo perustellusti verrata 1990-alun lamaan. Kansantalouden kysyntää heikensivät viime vuonna erityisesti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien supistuminen. Yksityisen kulutuksen ongelmiin vaikutti osaltaan se, että arvonlisäverokantoja korotettiin vuoden 2013 alussa yhdellä prosenttiyksiköllä. Muutos syvensi yksityisen kulutuksen laskua 0,4 prosenttiyksiköllä ja vastaavasti kasvatti julkisten kulutusmenojen kasvun nollasta 0,8 prosenttiin. Viennin kasvu jäi viime vuonna 0,3 prosenttiin. Huolestuttavaa on, että vienti euroalueen ulkopuolelle supistui peräti viisi prosenttia. Viennin ja tuonnin erotus eli tavaroiden ja palveluiden tase oli viime vuonna 222 milj. alijäämäinen. Valtiovarainministeriön suhdanne-katsauksen mukaan talous kääntyy tänä vuonna maltillisesti parempaan suuntaan, mutta siitä huolimatta bruttokansantuotteen määrä kasvaa vain 0,2 prosenttia. Aikaisempiin arvioihin verrattuna ennusteura ei pohjaudukaan tämän vuoden osalta vientikysynnän piristymiseen, vaan pikemminkin yksityisen kulutuksen ja nettoviennin hyvin lievään voimistumiseen. Investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna yhä alamaissa, ja eniten laskevat asuin-rakennusinvestoinnit. Myös monet muut kokonaistaloudellisia ennusteita laatineet suhdannelaitokset, kuten Euroopan komissio ja Handelsbanken, ovat asettaneet kuluvan vuoden talousennusteen samalla tasolle. Sen sijaan esimerkiksi Nordea, Danske Bank ja Aktia ennakoivat tuoreissa talous-ennusteissaan kuluvalle vuodelle miinus-merkkistä talouskasvua. Erot eri suhdannelaitosten välillä ovat kuitenkin suhteellisesti ottaen hyvin pieniä, mutta mielikuvaa eroista voimistaa ennustelukujen liikkuminen nollan molemmin puolin. Kaikki suhdanne-ennusteet ovat joka tapauksessa pienentyneet alkuvuoden aikana, kun maailmalla virinnyt talouskasvu ei ole välittynyt toivotulla voimalla Suomen kansantalouteen. Yleisesti voidaankin todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. 7

8 VÄESTÖ Useista poikkeustekijöistä johtuen kuntien verotulot kasvoivat viime vuonna erittäin voimakkaasti, sillä verojen kasvu ylsi peräti 6,8 prosenttiin. Kunnallisveron tilitykset kasvoivat viime vuonna 6,6 prosenttia, yhteisövero 8,2 prosenttia ja kiinteistövero 7,2 prosenttia. Tänä vuonna veroperustemuutokset, vaatimaton talouskehitys, työmarkkinaratkaisun matalat sopimuskorotukset sekä väestön ikääntyminen vaikuttavat väistämättä veropohjien kehitykseen ja kuntatalouden verotulojen kertymiin. Lähde: kuntataloustiedote 1 ja 2/2014 Alkuvuoden perusteella väestöennuste tulee ylittymään tänä vuonna. Ennuste talousarviossa oli vuoden lopussa asukasta. Elokuun lopussa oli asukasta eli lisäystä tälle vuodelle tullut jo 236 asukasta. Tulomuutto on aikaisempia vuosia vilkkaampaa ja lähtömuutto vaimeampaa. 8

9 TYÖTTÖMYYS 9

10 10

11 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, kuinka tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmassa esitetään ne tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta. Lisäksi tuloslaskelma kuvaa kuinka toimintatuotot riittävät kattamaan lainojen korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot: Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. 11

12 Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ja kulut. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Poistoeron muutos kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä, koska kyse on tilikauden tuloksen järjestelystä. Tilikauden 2014 alusta on Kempeleen kunnassa otettu käyttöön uudet kirjanpito- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Raportoinnin osalta on toteutettu merkittävä muutos huhtikuun alusta alkaen. Kirjanpidon ns. kuukausikatkoja on pidennetty aikaisempaan verraten. Osavuosikatsauksen, eli huhtikuun raportointi on toteutettu uuden raportointiaikataulun mukaisesti. Menettelytavan avulla varmistetaan, että kirjanpidonkaudelle kirjataan kaikki kaudelle kuuluvat tulot ja menot, esim. elokuun menoksi on kirjattu elokuun erikoissairaanhoidon menot. Kirjauskäytännön muutos vaikeuttaa vertailua edellisen vuoden vastaavan kuukauden tietoihin, mutta muutos toisaalta parantaa talousarvion vertailtavuutta. Tavoitteena on myös luoda paremmat edellytykset tuloksen ennustamiselle ja ennen kaikkia uhkatekijöihin reagoimiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Haastetta talousarvion pitävyydelle on edelleen. Maanmyyntivoittojen toteutumisessa on haastetta alkuvuoden pienen toteuman vuoksi. Lisäksi haastetta talousarvion pitävyydelle on varhaiskasvatuksen, vammaispalveluiden ja erikoissairaanhoidon osalta. Kuntaliiton verotuloennuste asettaa myös haasteita talousarvion pitävyydelle. Toimintatuotot Kempeleen kunnan toimintatuottojen kokonaismäärä on 6,5 milj. (62,9 %), vähennys edelliseen vuoteen verrattuna on euroa. Tuotoista merkittävimmin alkuvuoden osalta kasvoivat myyntituotot (86,8 %). Haastetta toimintatuottojen osalta on maksutuottojen (57,8 %) ja muiden toimintatuottojen osalta (53,5 %). Talousarviovertailussa tulee kuitenkin huomioida, että prosessien osalta valtuustoon nähden sitovaa on prosessien ulkoisten menojen ja ulkoisten tulojen muodostama käyttökate. Pienempi tuloerä voidaan kompensoida pienentämällä kulukertymää. Toimintatuottojen kehitys on muutaman vuoden ajalta ollut negatiivinen. 12

13 Maanmyyntivoitot Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan yhteensä n , joka on talousarviota vähemmän. Maanmyyntituloista kirjataan käyttötalousosaan maaomaisuuden hallinnan palveluyksikköön maksettujen tonttien myyntivoitoksi n Maanhankintaa arvioidaan toteutettavan talousarvion mukaisesti n arvosta. Tontteja on myyty seuraavasti: Omakotitalotontteja 20 kpl, paritalotontteja 2 kpl, rivitalotontteja 1 kpl. Lisäksi on myyty 2 kpl palvelutonttien osa-aluetta. Allekirjoitettujen tonttikauppojen myyntihinta on yhteensä euroa. Toimintakulut Kempeleen kunnan toimintakulujen ovat 56,5 milj. euroa. Toimintakulujen vertailu edelliseen vuoteen on haastavaa koska raportointiaikataulua on muutettu. Tilikauden tuloksen vertailuun kirjauskauden muutoksella ei ole vaikutusta. Toimintakulujen suurin menoerä on henkilöstökulut 28,1 milj. euroa (66,4 %) ja toiseksi suurin menoerä on palvelujen ostot 21,1 milj. euroa (65,3 %). Ylitystä talousarvioon nähden on avustuksissa jossa toteumaprosentti on jo 75,2 %. 13

14 Henkilöstömenot Huhtikuussa on toteutettu uuden henkilöstöhallinnon järjestelmän avulla lomapalkkavelan kirjaus. Lomapalkkavelka oli tilinpäätöksessä 3,9 milj euroa ja elokuun lopun lomapalkkavelka oli 3,7 milj. euroa. Lomapalkkavelan muutos elokuun lopussa on n euroa pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Oletuksena on, että lomapalkkavelan osalta ei ole poikkeamia talousarvioon nähden. Lomapalkkavelkaa seurataan kirjanpidossa joka kuukausi. Lomapalkkavelka kuvaa henkilöstön pitämättömien lomien, pitämättömien säästövapaiden ja maksamattomien lomarahojen määrää tarkasteluajankohtana. Henkilöstömenojen osalta tulee edelleen seurata vakinaisten, määräaikaisten ja tuntipalkkaisten kustannuskehitystä. Myös työllistettyjen palkkoja osalta tulee huomioida, ettei talousarvio ylity. Henkilöstökorvaukset ovat Kelan työnantajalle maksamat korvaukset sairausajanpalkoista. Talousarvion laadinnan yhteydessä on erittäin haastavaa arvioida henkilöstökorvausten määrä. Kempeleen kunnan henkilöstövahvuus oli 987 henkilöä (voimassa olevat palvelussuhteet). Vahvuudesta 799 oli naisia ja 188 miehiä. Sairauspäivät (kalenteripäivää/henkilö) on tarkasteluajankohtaan nähden samalla tasolla kuin elokuussa Tilinpäätös 2014 ennuste on 13.6 kalenteripäivää/henkilö joka on sama kuin tilinpäätöksessä Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) 14

15 Euromääräisesti merkittävimmin kasvoivat edellisenä vuonna palvelujen ostot, joihin tänä vuonna on käytetty 21,1 milj euroa. Alkuvuoden osalta on erityisesti peruspalveluprosessissa panostettu ostopalveluiden pienentämiseen. Erikoissairaanhoito on toteutunut maltillisesti alkuvuoden osalta. Ennusteen mukaisesti kesä tasoittaa alkuvuoden lievän ylityksen ja erikoissairaanhoito tasoittuu loppuvuonna talousarvion mukaisesti. Muut toimintakuluerät Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmän toimintakulut olivat 2,99 milj. euroa (65,0 %) ja niiden taso ennustetaan pysyvän ennallaan. Toimintakuluissa avustukset -ryhmän toteuma ylittää talousarvion kehityksen. Avustukset on elokuun loppuun mennessä 3,5 milj. euroa (75,2 %). Haasteena loppuvuoden osalta on lasten kodinhoidontuki ja kuntalisä, yksityisen hoidon tuki, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot, vammaisille annetut avustukset sekä kodinhoidon palveluseteli. Kaikissa em. tileissä on ajankohtaan nähden suurempi talousarviototeuma. Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Verotulojen osalta haasteen toi alkuvuoden huono verokertymä. Tammikuun tilityserään vaikutti aikaisempi lainsäädännöllinen muutos tilitysaikataulun aikaistamisesta. Aikaisempina vuosina tammikuulle kirjattu verotulo on jo verottajan toimesta maksettu joulukuussa Kuntaliiton syyskuun tilinpäätös 2014 veroennusteen mukaan Kempeleen kunnan verotulot ovat n euroa pienemmät kuin talousarviossa olevat verotulot. Ennusteen heikkeneminen koskee kunnallisveroa. Syyskuun tilityksen perusteella voi todeta, että talousarviomuutosta tuloverojen osalta ei tarvitse tehdä. 15

16 Vuosikate Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut. Elokuun vuosikate on 5,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 elokuun vuosikatteeseen ei voi verrata koska tuloslaskelma sisältää kirjausmuutoksia jotka vaikeuttavat vertailua edelliseen vuoteen nähden. Poistot Poistot pysyvistä vastaavista olivat 3,3 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteumaprosentti on 66,2 %. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 2014 investointihankkeet valmistuvat loppuvuodesta. Uusien investointihankkeiden poistot alkavat kun hanke on otettu ns. tuotantokäyttöön. Loppuvuoden ennuste Ympäristöpalveluiden ennuste maanmyyntivoiton osalta vähentää tuloja yhteensä Peruspalveluiden osalta loppuvuoden toimintatuotot pienenevät yhteensä ja toimintamenot ylittävät talousarvion Peruspalveluiden tulosvaikutus on heikentävästi yhteensä Peruspalveluiden ennuste on osittain optimistinen ja pahimman ennusteen mukaan tulosheikennys voi olla jopa Muutokset vaikuttavat kunnan toimintatuottoja vähentävästi ja toimintamenoja lisäävästi euroa. Muiden erien osalta ennustetaan pysyvät talousarviossa. Ennustettu tilikauden tulos on negatiivinen. 16

17 RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset. Toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään maan myyntivoitot, jotka 17

18 on kirjattu tuloslaskelmaosaan muihin toimintatuottoihin sekä lisätään mahdolliset satunnaiset tuotot (alkuvuoden osalta ei ole satunnaisia tuottoja). Toiminnan rahavirta on miljoonaa euroa Investoinnin rahavirta Investoinnin rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maan myyntitulot ja investointikohteisiin saadut valtionosuudet. Investointimenoja on kertynyt 3,5 miljoonaa euroa. Alkuvuoden osalta on toteutettu Sarkkirannan päiväkodin rakentaminen. Investointiohjelma on käsitelty valtuustossa. Tarkastus johti useiden vuoden 2014 talousarvioasiakirjan investointikohteiden talousarviomuutoksiin. Lainamäärä Talousarviovuoden aikana ei ole otettu uutta lyhytaikaista tai pitkäaikaista lainaa. Edellisten tilikausien aikana nostettua lainaa on lyhennetty 1,685 miljoonaa euroa. Lainakanta oli t ja vastaavalta ajanjaksolta tunnusluku lainaa per asukas oli euroa. / asukas. Elokuun mukaan tunnusluku oli 1780,5 lainaa / asukas). Talousarviolainaa ei ole otettu myöskään osavuosikatsausraportin laadintahetkenä. Loppuvuoden ennuste Ennustettu vuosikate heikkenee euroa. Investointimenot eivät toteudu siinä laajuudessa kuin talousarvion yhteydessä on päätetty, huomioiden myös valtuuston toukokuisen investointiohjelman tarkastuksen. Investointimenot alittuvat yhteensä 1.58 milj.. Ennustettu maanmyynti vaikuttaa myös rahoituslaskelmaan. Kokonaisuudessaan toiminnan ja investoinnin rahavirta paranee. Lainanottovaltuutta ei tarkastelun perusteella ole syytä muuttaa. Ennusteen perusteella kassatilanne paranee hiukan. 18

19 TASE 19

20 20

21 21

22 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja kunnan viranhaltijoita. Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, joita ei ole tarkoitettu sitovaksi osaksi. Käyttötalousosa Kunnanjohdon, perus-, ympäristö- ja tukipalveluiden vuosikatteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Kunnanhallitus Kunnanhallitusta sitoo kunnan toimintakate. Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuuston asettama tilikauden tulostavoite toteutuu. Kunnanjohto Kunnanjohtajaa sitoo kunnanjohdon toimintakate. Varhe- ja eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä työterveydenhuoltopalveluiden kustannukset vyörytetään palveluille. Peruspalvelut, ympäristöpalvelut sekä tukipalvelut Peruspalvelujohtajaa sitoo peruspalveluiden, teknistä johtajaa ympäristöpalveluiden ja tukipalvelujohtajaa tukipalveluiden toimintakate. Peruspalvelujohtaja päättää muutoksista peruspalveluiden sisällä. Tekninen johtaja päättää muutoksista ympäristöpalveluiden sisällä ja tukipalvelujohtaja päättää muutoksista tukipalveluiden sisällä. Määrärahaa ei voida korottaa, ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate. Investointiosa Investoinnit on valtuustoon nähden sitovia Maa- ja vesialueiden, Muiden pitkävaikutteis ten menojen, Kunnallistekniikan, Tietokoneohjelmien, Osakkeiden ja osuuksien määrä rahat sekä Rakennusten ja Koneiden ja kaluston osalta menokohdittain. Lisäksi valtuustoon nähden sitovia eriä ovat korko- ja rahoitusmenot sekä antolainasaamis ten lisäykset. Pitkäaikaisten lainojen lisäys ei saa olla budjetoitua suurempi. Verotulo jen, valtionosuuksien, korko- ja rahoitusmenojen, antolainasaamisten vähennysten sekä pitkä aikaisten saamisten vähennysten olennaisista poikkeamista on raportoitava valtuustolle. 22

23 23

24 24

25 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN 25

26 26

27 Kunnanjohto Toimielimet: Valtuusto on kokoontunut 3 kertaa ja pitänyt yhden kaksipäiväisen seminaarin kesäkuussa. Kunnanhallituksella on kokouksia ollut 12, palveluvaliokunnalla 12 ja resurssivaliokunnalla 9. Yhteisöllisyysvaliokunta on kokoontunut 7 kertaa. Tärkeimmät valmistelussa olleet asiat olivat Kempele-palkintojen ja urheiluseurojen ja yhteisöjen avustusten valmistelu viestintä ja markkinointisuunnitelma yhteistyöillan järjestäminen Elinvoimavaliokunta on kokoontunut 8 kertaa. Tärkeimmät valmistelussa olleet asiat olivat maapoliittinen ohjelma, asunto-ohjelma, tiepoliittinen ohjelma viestintä- ja markkinointisuunnitelma, elinkeinopoliittiset linjaukset, 27

28 yrityspalveluiden nykytilanne ja uusi järjestämistapa, maanhankinta. Elinvoimavaliokunta on toiminut ÄRM-hankkeen ohjausryhmänä. Hanke on painottunut yrityspalveluiden toimintamallin sekä Sijoitu Kempeleeseen toimintakonseptin suunnitteluun. Luottamushenkilöiden osallistumisaktiivisuus toimielinten kokouksiin on merkillepantavaa. Organisaatiouudistuksen eteneminen: Uudistuksen toisessa vaiheessa toimintojen uudelleenjärjestely koski talous- ja palkkahallintoa, toimistopalveluita sekä tietohallintoa mukaan lukien oppimateriaalikeskus. Osana tukipalvelukeskuksen purkua talouspalvelut, tietohallintopalvelut, henkilöstö- ja palkkahallinto sekä ateria ja puhdistuspalvelut siirtyivät talousjohtajan alaisuuteen alkaen. Toimistopalvelu- ja oppimateriaalikeskuksen henkilöstön siirrot prosesseihin toteutettiin 1.8. alkaen. Henkilöstön tehtäväkuvia ja nimikkeitä tarkennetaan syksyn 2014 aikana. Talouden ohjaus: Kuukausiraportointi, osavuosikatsaus ja talousarvioprosessit on uudistettu. Tavoitteena on ollut, että taloustietoisuutta lisätään ja raportointi on systemaattista. Hyvinvointikertomus: TEA-viisarin 2013 mukaan Kempeleen terveydenedistämisen aktiivisuus on kunnanjohdon (75/72) ja peruskoulujen (72/65) osalta korkeammat kuin koko maassa. Strategiset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat) Hallittu ja riittävä väestönkasvu Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne asukasta, +200 Asukasta/vuosi Asukkaita , lisäys 236 asukasta Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Työpaikkojen lisäys 100 Yritysten nettolisäys 30 Työpaikkojen muutos/ vuosi Uusyrityskeskuksen tilasto Uusyrityskeskuksen asiakkaita tammi-kesäkuussa 44. Uusia yrityksiä perustettiin tammi-elokuussa 40. Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Kunta mukana sosiaalisessa mediassa Kunnan kotisivujen sisältöä uudistettu Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa 28 Viestintä- ja markkinointisuunnitelma valmistunut ja hyväksytty. Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Kunta on kirjautunut sekä Facebookiin ja Twitteriin. Some-koulutusta henkilöstölle pidetty 2 pv. Tonttipörssi otettu käyttöön. Nykyisten sivujen päivityksestä uudella

29 Yritystonttien ja asuntotonttien kysyntä on lisääntynyt Kyselytutkimus Tilastot versiolla sovittu (alkuvuosi 2015). Asuntotontteja markkinoitu Rakentajamessuilla ja tonttitempauksella Zeppeliinissä. Koti Kempeleestä esite laadittu. ÄRM-hankkeessa kehittämisalueiden (Linnakallio, Zatelliitti, Logistiikka-alue) markkinointimateriaalin suunnittelu ja valmistus aloitettu. Yritystontteja myyty 2 kpl (tontin osia), varauksia tehty tammi-elokuussa 3 kpl. Omakotitontteja myyty 20,varattu 13 kpl. Paritalotontteja myyty 2, varattu 1 kpl Rivitalotontteja myyty 1,varattu 1 kpl. Kunnan talous on vahva Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Tilikauden tulos on 0 Tilikauden tulos Tilikauden tulos elokuussa on 2,5 milj. Tilinpäätöksen ennuste on heikompi kuin talousarviossa. Velkamäärä 2110 euroa/as Lainamäärä/asukas Lainamäärä / asukas on elokuussa 1.780,5 /as. Tilikauden 2014 aikana lainaa otetaan vain tarpeellinen määrä Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Prosessikuvaukset Henkilöstön kouluttautuminen Luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti kokouksiin Esimiestaitojen arvosana paranee Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti Työhyvinvointi -mittariston tulokset Työhyvinvointi -mittariston tulokset Työhyvinvointi -mittariston tulokset 85 prosessia on kuvattu. Käydyt koulutukset kirjataan kurssirekisteriin, jonka perusteella koulutuksia on käyty vähän vuonna Osallistumisaktiivisuus yli 90 %. Esimiestyön arvosana on pysynyt samana tilinpäätös 2012 ja tilinpäätös 2013 osalta Kehityskeskustelut on käytävä mennessä noin 90 prosenttisesti. Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Päätöksenteon keskeiset prosessikuvaukset valmiit Päätöksenteko säädösten mukaista Aloitteisiin ja palautteisiin vastataan viivytyksettä Itsearvioinnit joka toinen vuosi Kumottujen päätösten määrä Vastausaika Päätöksenteon prosessikuvaukset on tehty, valtuuston itsearviointi toteutetaan ennen vuodenvaihdetta. 0, päätökset tehty määräaikoja noudattaen Kuntalaisaloitteisiin: 2 vk 3 kk 29

30 Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa on lisätty Kuullaan kuntalaisia Tiedottamista sosiaalisen median keinoin on lisätty Tapahtumien lkm 4 Osallistujien palaute Sosiaalisen median käyttöönotto etenee suunnitellusti. Tiedotettu seudullisen tapahtumakalenterin käyttömahdollisuuksista. Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Yrityspalvelut toimivat tehokkaasti ja vaikuttavat uusien työpaikkojen syntymiseen Hallinto on joustavaa ja nopeaa Sähköinen hyvinvointikertomus on vakiintunut suunnittelu- ja seurantavälineeksi Terveyden edistämisen aktiivisuus strategissa johtamisessa on noussut (TEA-viisari) Palaute TEA-viisarin pistemäärä Kehityspalveluita annettu 100 yritykselle. Ärm-hankkeessa kehitetty yrityspalveluprosessia ja työkaluja. Sisällytetty talousarvioon ja seurantaraportteihin. 75/72 (2013) Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Aloitejärjestelmä on käytössä ja palautejärjestelmää on kehitetty Sähköisten palveluiden käyttö ja toimivuus Palaute Kuntalaisaloite.fi on otettu käyttöön 30

31 Peruspalvelut Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Peruspalveluprosessin toimintakate on 67,2 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla 69,4 % ja toimintakulut 67,4 %. Peruspalvelujen v talousarvion ylitysriskit painottuvat lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin ostopalveluihin ja avustuksiin: lasten kotihoidon tukeen, lasten kotihoidon tuen kuntalisään, varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksiin, yksityisen hoidon tuen kuntalisään sekä sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin vammaispalvelujen kustannuksiin. Lisäksi lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessissa varhaiskasvatuksen toimintatuotot alittuvat. Varhaiskasvatuksen ja vammaispalvelujen kustannusten osalta on valmisteltu ns. talouden sopeuttamistoimet, joiden tavoitteena on mahdollisten talousarviomäärärahojen ylitysten minimoiminen. Sopeuttamistoimet on käsitelty palveluvaliokunnassa sekä kunnanhallituksessa Terveys ja toimintakyvyn alaprosessin toiminta on toteutunut tarkasteluajanjaksolla tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuoltolain mukaan vuoden 2014 alusta alkaen kuntalaisella on ollut mahdollisuus valita oma terveyskeskus yli kuntarajojen. Tarkasteluajanjaksolla Kempeleen terveyskeskuksen palveluiden piiriin muista kunnista on siirtynyt noin 70 henkilöä. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma on 67,4 %. Ikääntyneiden hoito- ja huolenpito alaprosessin toiminta on toteutunut tarkasteluajanjaksolla tavoitteiden mukaisesti. Kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet. Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessissa on tarkasteluajanjaksolla onnistuttu hillitsemään lastensuojelukustannusten kasvua. Työttömyyden kasvu on lisännyt työllistämiseen liittyviä palvelutarpeita. Lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessissa Kirkonkylän yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmän muutos valmisteltiin. Kirkonkylän yhtenäiskoululle perustettiin verkostorehtorin virka. Nuorisotyön siirtymisen valmistelua Pirilän alueelta Kirkonkylän yhtenäiskoulun tiloihin jatkettiin. Prosessikuvauksia jatkettiin edelleen. Prosessikuvauksia on tehty yhteensä 85 eri prosesseista. 31

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016 Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeisiä käsitteitä Visio Yhteinen näkemys kunnan tavoiteltavasta tulevaisuudesta Strategia = Kempele-sopimus Kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi tehty suunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 30.4.2015 Osavuosikatsaus 30.04.2015 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2015 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 7 TYÖTTÖMYYS 7 HENKILÖSTÖ 8 TULOSLASKELMA 10 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 10

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot