Kempeleen kunta Osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 2

3 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot 9 Maanmyyntivoitot 10 Toimintakulut 10 Henkilöstömenot 11 Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) 11 Muut toimintakuluerät 12 Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista 12 Vuosikate 12 Poistot 12 Loppuvuoden ennuste 12 RAHOITUSLASKELMA 13 Toiminnan rahavirta 13 Investoinnin rahavirta 14 Lainamäärä Loppuvuoden ennuste 14 TASE 15 TALOUSARVION SITOVUUS 17 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN 19 Kunnanjohto 20 Peruspalvelut 24 Ympäristöpalvelut 30 Tukipalvelut 33 TYTÄRYHTEISÖT 35 Kiinteistö Oy Kempeleenkartano 35 Kempeleen Vesihuolto Oy 36 INVESTOINNIT Maa- ja vesialueet 39 Rakennukset 39 Rakentaminen 39 Pienet investointihankkeet 41 Muut pitkävaikutteiset menot 41 Kunnallistekniikka 42 Tietokoneohjelmistot 43 Koneet ja kalusto 43 3

4 4

5 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 Vuosi 2014 on edennyt vaiherikkaasti. Jo kevääseen kohdistui kuntakentällä poikkeuksellisen suuria odotuksia. Maan hallituksen suurten rakenteellisten uudistusten sisällöstä ja kohtalosta saatiin uusia linjauksia. Kuntarakennelaki astui voimaan Se velvoitti myös Oulun seudun kuntaliitosneuvotteluihin. Oulu, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Hailuoto ja Ii käynnistivät virallisesti kuntaliitosneuvottelut huhtikuussa Valtionvarainministeriö nimesi kuntaliitosselvittäjiksi Janne Antikaisen, Markku Möllärin ja Claes Krygerin. Heidän työtään on koordinoinut ja tukenut kuukausittain kokoontunut ohjausryhmä, jossa on ollut edustettuna kunkin kunnan ylin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto. Ohjausryhmän kokouksissa on keskitytty pohtimaan Oulun seudun tulevaisuutta, vetovoimatekijöitä, vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Samalla on tehty selväksi se, etteivät nämä liitosneuvottelut tähtää kuntaliitoksiin, vaan erityisesti seudun elinvoiman, keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön vahvistamiseen. Kuntarakenneneuvottelujen väliraportti julkaistiin syyskuun alussa. Tavoitteena on, että rakenneneuvottelujen tulos on valtuustojen käsittelyssä helmikuussa Eduskunta hyväksyi valtionosuusuudistuksen kesällä Uudistuksella haluttiin ajantasaistaa, yksinkertaistaa ja selkeyttää nykyistä valtionosuusjärjestelmää sekä tehdä siitä kuntien näkökulmasta aiempaa kannustavampi. Valtionosuuksien määräytymisperusteita vähennettiin ja eri kriteerien painoarvoja muutettiin. Jatkossa lähes 95 % valtionosuuksista jaetaan kunnille ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Kempeleen kunta kuuluu valtionosuusuudistuksen voittajiin. Kunnan valtionosuustulo vahvistuu kahden seuraavan vuoden aikana 88 euroa asukasta kohden. Se merkitsee lähes 1,5 miljoonan euron kasvua valtionosuuspohjaan nykytasoon verrattuna. On kuitenkin muistettava, että samaan aikaan valtionosuuspohjaa leikkaavat hallituksen kehysriihien päätökset aikaisemmilta vuosilta, mikä jättää tason kokonaisuudessaan miinusmerkkiseksi. Vääntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista on jatkunut läpi vuoden. Hallituksen vielä alkuvuonna ajama uudistus kohtasi laajaa arvostelua, mikä uhkasi johtaa valmistelun umpikujaan. Maaliskuun lopulla umpisolmu kuitenkin aukesi - ainakin väliaikaisesti. Hallitus- ja oppositiopuolueiden johto valmistelivat julkisuudelta piilossa ja nopealla aikataululla kompromissiehdotuksen sote -kokonaisuuden uudelleenvalmisteluun. Hallitus hylkäsi oman lakiehdotuksensa ja uuden lain laatiminen aloitettiin alusta parlamentaariselta pohjalta. Sosiaalija terveydenhoidon järjestämisvastuu ja tilaajarooli on jatkossa viidellä miljoonapiirillä. Nämä maantieteellisesti laajat piirit jakautuvat puolestaan tuotantoalueisiin. Uusi järjestämislakiluonnos on syys-lokakuussa lausuntokierroksella kunnissa. Alustavien vaikutusarvioiden mukaan Kempeleen kunta joutuu yhdeksi uudistuksen maksumiehistä. Kyse on miljoonien lisälaskusta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Uhkana on myös laatutason laskeminen ajan mittaan. Tilannetta kuitenkin lääkitsee jossain määrin terveyskeskuksen ja sairaalan peruskorjaus- ja laajennusinvestointi, josta valtuusto päätti pitää kiinni aikaisempien päätösten mukaisesti. Kuokka isketään maahan kesällä Rakenteelliset uudistukset tulevat heijastumaan voimakkaasti kuntien tulevaisuuteen ja koko kunnan ideaan. Uudistustyö on kuitenkin välttämätöntä. Suomi on pahassa velkakierteessä, samoin kunnat. Pitkään jatkunut taantuma ei juuri ole hellittämässä otettaan. Jotain on tehtävä. Pelkästään leikkaamalla ei taloutta nousu uralle saada. On karsittava rönsyjä ja tehostettava prosesseja, mutta samalla tulee olla rohkeutta tehdä elinvoimaa tukevia päätöksiä. Kempele onkin jatkanut päättäväisesti kaavoitustyötään, rakentanut suunnitelmien mukaisesti infrastruktuuria ja pyrkinyt eri tavoin aktivoimaan otettaan sekä kuntalaisten että yrityselämän suuntaan. Syksyn aikana rekrytoitava elinkeinopäällikkö tuo uutta voimaa ja resurssia uusien yritysten hankintaan, tonttien myyntiin ja markkinointiin ja ylipäätään kunnan elinvoiman edellytysten vahvistamiseen. Kempeleen talous on toteutunut kevään 2014 aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Ylityspaineet kohdentuvat lähinnä varhaiskasvatukseen ja vammaispalveluihin. Suhdanne on kireä ja talouden liikkumavara olematon, mikä edellyttää tiukkaa menokuria ja siihen väistämättä sisältyviä kipeitä päätöksiä. Toimintoja, toimintatapoja ja toimintaympäristöä on pöyhitty ja muutettu. 5

6 Se on merkinnyt totutusta poisoppimista ja vanhasta luopumista. Muutostilanteet ovat haastavia ja tekevät toisinaan kipeää. Mutta vain muutoksen kautta pääsemme käsiksi uusiin mahdollisuuksiin ja toimivampiin sekä tehokkaampiin palvelurakenteisiin ja -toimintatapoihin. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja 6

7 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälinen talous Maailmantalouden kasvu on ollut käynnissä jo hyvän aikaa ja myös Euroopassa talouden kasvu on alkanut aavistuksen viriämään. Suomi ei kuitenkaan ole päässyt ainakaan toistaiseksi mukaan tähän orastavaankaan kasvuun ja tälle vuodelle arvioitu kasvu olisi hieman nollan yläpuolella. Tulevalle vuodelle 2015 talouden kasvun arvioidaan hieman jo piristyvän mutta eväitä mihinkään voimakkaaseen ja pitkäaikaiseen kasvuun ei taida olla näköpiirissä. Parhaimmillaankin kasvu lähivuosina tulee olemaan melko maltillista. Euroopan komissio julkaisi kesäkuun alussa maakohtaiset suositukset myös Suomelle. Suosituksissa arvioidaan maan toimia talouspolitiikassa ja annetaan ohjeita kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi vuosina 2014 ja Suositusten avulla EU pyrkii ohjaamaan jäsenmaiden talouspolitiikkaa. Suosituksissa Suomelle komissio toteaa, että Suomen makrotaloudessa on edelleen epätasapainotiloja, jotka edellyttävät seurantaa ja poliittisia toimia. Luupin alla on ollut erityisesti viennin viime vuosien kehitys sekä kasvun ja kilpailukyvyn haasteet. Myös kuntia koskevia huomioita oli mukana mm. rakenne- ja kuntauudistuksen muodossa. (Lähde:Kuntatalous 02/2014) Taloudellinen tilanne Suomessa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen määrä heikkeni 1,4 prosenttia vuonna Toteutuma oli odotettua heikompi, vaikka monet suhdannelaitokset ennakoivatkin kokonaistuotannon laskevan viime vuonna. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi, sillä vuonna 2012 bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,0 prosenttia. Finanssikriisistä alkanutta heikon talouskehityksen jaksoa Suomessa voidaankin jo perustellusti verrata 1990-alun lamaan. Kansantalouden kysyntää heikensivät viime vuonna erityisesti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien supistuminen. Yksityisen kulutuksen ongelmiin vaikutti osaltaan se, että arvonlisäverokantoja korotettiin vuoden 2013 alussa yhdellä prosenttiyksiköllä. Muutos syvensi yksityisen kulutuksen laskua 0,4 prosenttiyksiköllä ja vastaavasti kasvatti julkisten kulutusmenojen kasvun nollasta 0,8 prosenttiin. Viennin kasvu jäi viime vuonna 0,3 prosenttiin. Huolestuttavaa on, että vienti euroalueen ulkopuolelle supistui peräti viisi prosenttia. Viennin ja tuonnin erotus eli tavaroiden ja palveluiden tase oli viime vuonna 222 milj. alijäämäinen. Valtiovarainministeriön suhdanne-katsauksen mukaan talous kääntyy tänä vuonna maltillisesti parempaan suuntaan, mutta siitä huolimatta bruttokansantuotteen määrä kasvaa vain 0,2 prosenttia. Aikaisempiin arvioihin verrattuna ennusteura ei pohjaudukaan tämän vuoden osalta vientikysynnän piristymiseen, vaan pikemminkin yksityisen kulutuksen ja nettoviennin hyvin lievään voimistumiseen. Investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna yhä alamaissa, ja eniten laskevat asuin-rakennusinvestoinnit. Myös monet muut kokonaistaloudellisia ennusteita laatineet suhdannelaitokset, kuten Euroopan komissio ja Handelsbanken, ovat asettaneet kuluvan vuoden talousennusteen samalla tasolle. Sen sijaan esimerkiksi Nordea, Danske Bank ja Aktia ennakoivat tuoreissa talous-ennusteissaan kuluvalle vuodelle miinus-merkkistä talouskasvua. Erot eri suhdannelaitosten välillä ovat kuitenkin suhteellisesti ottaen hyvin pieniä, mutta mielikuvaa eroista voimistaa ennustelukujen liikkuminen nollan molemmin puolin. Kaikki suhdanne-ennusteet ovat joka tapauksessa pienentyneet alkuvuoden aikana, kun maailmalla virinnyt talouskasvu ei ole välittynyt toivotulla voimalla Suomen kansantalouteen. Yleisesti voidaankin todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. 7

8 VÄESTÖ Useista poikkeustekijöistä johtuen kuntien verotulot kasvoivat viime vuonna erittäin voimakkaasti, sillä verojen kasvu ylsi peräti 6,8 prosenttiin. Kunnallisveron tilitykset kasvoivat viime vuonna 6,6 prosenttia, yhteisövero 8,2 prosenttia ja kiinteistövero 7,2 prosenttia. Tänä vuonna veroperustemuutokset, vaatimaton talouskehitys, työmarkkinaratkaisun matalat sopimuskorotukset sekä väestön ikääntyminen vaikuttavat väistämättä veropohjien kehitykseen ja kuntatalouden verotulojen kertymiin. Lähde: kuntataloustiedote 1 ja 2/2014 Alkuvuoden perusteella väestöennuste tulee ylittymään tänä vuonna. Ennuste talousarviossa oli vuoden lopussa asukasta. Elokuun lopussa oli asukasta eli lisäystä tälle vuodelle tullut jo 236 asukasta. Tulomuutto on aikaisempia vuosia vilkkaampaa ja lähtömuutto vaimeampaa. 8

9 TYÖTTÖMYYS 9

10 10

11 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, kuinka tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmassa esitetään ne tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta. Lisäksi tuloslaskelma kuvaa kuinka toimintatuotot riittävät kattamaan lainojen korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot: Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. 11

12 Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ja kulut. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Poistoeron muutos kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä, koska kyse on tilikauden tuloksen järjestelystä. Tilikauden 2014 alusta on Kempeleen kunnassa otettu käyttöön uudet kirjanpito- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Raportoinnin osalta on toteutettu merkittävä muutos huhtikuun alusta alkaen. Kirjanpidon ns. kuukausikatkoja on pidennetty aikaisempaan verraten. Osavuosikatsauksen, eli huhtikuun raportointi on toteutettu uuden raportointiaikataulun mukaisesti. Menettelytavan avulla varmistetaan, että kirjanpidonkaudelle kirjataan kaikki kaudelle kuuluvat tulot ja menot, esim. elokuun menoksi on kirjattu elokuun erikoissairaanhoidon menot. Kirjauskäytännön muutos vaikeuttaa vertailua edellisen vuoden vastaavan kuukauden tietoihin, mutta muutos toisaalta parantaa talousarvion vertailtavuutta. Tavoitteena on myös luoda paremmat edellytykset tuloksen ennustamiselle ja ennen kaikkia uhkatekijöihin reagoimiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Haastetta talousarvion pitävyydelle on edelleen. Maanmyyntivoittojen toteutumisessa on haastetta alkuvuoden pienen toteuman vuoksi. Lisäksi haastetta talousarvion pitävyydelle on varhaiskasvatuksen, vammaispalveluiden ja erikoissairaanhoidon osalta. Kuntaliiton verotuloennuste asettaa myös haasteita talousarvion pitävyydelle. Toimintatuotot Kempeleen kunnan toimintatuottojen kokonaismäärä on 6,5 milj. (62,9 %), vähennys edelliseen vuoteen verrattuna on euroa. Tuotoista merkittävimmin alkuvuoden osalta kasvoivat myyntituotot (86,8 %). Haastetta toimintatuottojen osalta on maksutuottojen (57,8 %) ja muiden toimintatuottojen osalta (53,5 %). Talousarviovertailussa tulee kuitenkin huomioida, että prosessien osalta valtuustoon nähden sitovaa on prosessien ulkoisten menojen ja ulkoisten tulojen muodostama käyttökate. Pienempi tuloerä voidaan kompensoida pienentämällä kulukertymää. Toimintatuottojen kehitys on muutaman vuoden ajalta ollut negatiivinen. 12

13 Maanmyyntivoitot Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan yhteensä n , joka on talousarviota vähemmän. Maanmyyntituloista kirjataan käyttötalousosaan maaomaisuuden hallinnan palveluyksikköön maksettujen tonttien myyntivoitoksi n Maanhankintaa arvioidaan toteutettavan talousarvion mukaisesti n arvosta. Tontteja on myyty seuraavasti: Omakotitalotontteja 20 kpl, paritalotontteja 2 kpl, rivitalotontteja 1 kpl. Lisäksi on myyty 2 kpl palvelutonttien osa-aluetta. Allekirjoitettujen tonttikauppojen myyntihinta on yhteensä euroa. Toimintakulut Kempeleen kunnan toimintakulujen ovat 56,5 milj. euroa. Toimintakulujen vertailu edelliseen vuoteen on haastavaa koska raportointiaikataulua on muutettu. Tilikauden tuloksen vertailuun kirjauskauden muutoksella ei ole vaikutusta. Toimintakulujen suurin menoerä on henkilöstökulut 28,1 milj. euroa (66,4 %) ja toiseksi suurin menoerä on palvelujen ostot 21,1 milj. euroa (65,3 %). Ylitystä talousarvioon nähden on avustuksissa jossa toteumaprosentti on jo 75,2 %. 13

14 Henkilöstömenot Huhtikuussa on toteutettu uuden henkilöstöhallinnon järjestelmän avulla lomapalkkavelan kirjaus. Lomapalkkavelka oli tilinpäätöksessä 3,9 milj euroa ja elokuun lopun lomapalkkavelka oli 3,7 milj. euroa. Lomapalkkavelan muutos elokuun lopussa on n euroa pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Oletuksena on, että lomapalkkavelan osalta ei ole poikkeamia talousarvioon nähden. Lomapalkkavelkaa seurataan kirjanpidossa joka kuukausi. Lomapalkkavelka kuvaa henkilöstön pitämättömien lomien, pitämättömien säästövapaiden ja maksamattomien lomarahojen määrää tarkasteluajankohtana. Henkilöstömenojen osalta tulee edelleen seurata vakinaisten, määräaikaisten ja tuntipalkkaisten kustannuskehitystä. Myös työllistettyjen palkkoja osalta tulee huomioida, ettei talousarvio ylity. Henkilöstökorvaukset ovat Kelan työnantajalle maksamat korvaukset sairausajanpalkoista. Talousarvion laadinnan yhteydessä on erittäin haastavaa arvioida henkilöstökorvausten määrä. Kempeleen kunnan henkilöstövahvuus oli 987 henkilöä (voimassa olevat palvelussuhteet). Vahvuudesta 799 oli naisia ja 188 miehiä. Sairauspäivät (kalenteripäivää/henkilö) on tarkasteluajankohtaan nähden samalla tasolla kuin elokuussa Tilinpäätös 2014 ennuste on 13.6 kalenteripäivää/henkilö joka on sama kuin tilinpäätöksessä Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) 14

15 Euromääräisesti merkittävimmin kasvoivat edellisenä vuonna palvelujen ostot, joihin tänä vuonna on käytetty 21,1 milj euroa. Alkuvuoden osalta on erityisesti peruspalveluprosessissa panostettu ostopalveluiden pienentämiseen. Erikoissairaanhoito on toteutunut maltillisesti alkuvuoden osalta. Ennusteen mukaisesti kesä tasoittaa alkuvuoden lievän ylityksen ja erikoissairaanhoito tasoittuu loppuvuonna talousarvion mukaisesti. Muut toimintakuluerät Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmän toimintakulut olivat 2,99 milj. euroa (65,0 %) ja niiden taso ennustetaan pysyvän ennallaan. Toimintakuluissa avustukset -ryhmän toteuma ylittää talousarvion kehityksen. Avustukset on elokuun loppuun mennessä 3,5 milj. euroa (75,2 %). Haasteena loppuvuoden osalta on lasten kodinhoidontuki ja kuntalisä, yksityisen hoidon tuki, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot, vammaisille annetut avustukset sekä kodinhoidon palveluseteli. Kaikissa em. tileissä on ajankohtaan nähden suurempi talousarviototeuma. Analyysi verotuloista ja valtionosuuksista Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Verotulojen osalta haasteen toi alkuvuoden huono verokertymä. Tammikuun tilityserään vaikutti aikaisempi lainsäädännöllinen muutos tilitysaikataulun aikaistamisesta. Aikaisempina vuosina tammikuulle kirjattu verotulo on jo verottajan toimesta maksettu joulukuussa Kuntaliiton syyskuun tilinpäätös 2014 veroennusteen mukaan Kempeleen kunnan verotulot ovat n euroa pienemmät kuin talousarviossa olevat verotulot. Ennusteen heikkeneminen koskee kunnallisveroa. Syyskuun tilityksen perusteella voi todeta, että talousarviomuutosta tuloverojen osalta ei tarvitse tehdä. 15

16 Vuosikate Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut. Elokuun vuosikate on 5,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 elokuun vuosikatteeseen ei voi verrata koska tuloslaskelma sisältää kirjausmuutoksia jotka vaikeuttavat vertailua edelliseen vuoteen nähden. Poistot Poistot pysyvistä vastaavista olivat 3,3 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteumaprosentti on 66,2 %. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 2014 investointihankkeet valmistuvat loppuvuodesta. Uusien investointihankkeiden poistot alkavat kun hanke on otettu ns. tuotantokäyttöön. Loppuvuoden ennuste Ympäristöpalveluiden ennuste maanmyyntivoiton osalta vähentää tuloja yhteensä Peruspalveluiden osalta loppuvuoden toimintatuotot pienenevät yhteensä ja toimintamenot ylittävät talousarvion Peruspalveluiden tulosvaikutus on heikentävästi yhteensä Peruspalveluiden ennuste on osittain optimistinen ja pahimman ennusteen mukaan tulosheikennys voi olla jopa Muutokset vaikuttavat kunnan toimintatuottoja vähentävästi ja toimintamenoja lisäävästi euroa. Muiden erien osalta ennustetaan pysyvät talousarviossa. Ennustettu tilikauden tulos on negatiivinen. 16

17 RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset. Toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Tulorahoitus saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään maan myyntivoitot, jotka 17

18 on kirjattu tuloslaskelmaosaan muihin toimintatuottoihin sekä lisätään mahdolliset satunnaiset tuotot (alkuvuoden osalta ei ole satunnaisia tuottoja). Toiminnan rahavirta on miljoonaa euroa Investoinnin rahavirta Investoinnin rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maan myyntitulot ja investointikohteisiin saadut valtionosuudet. Investointimenoja on kertynyt 3,5 miljoonaa euroa. Alkuvuoden osalta on toteutettu Sarkkirannan päiväkodin rakentaminen. Investointiohjelma on käsitelty valtuustossa. Tarkastus johti useiden vuoden 2014 talousarvioasiakirjan investointikohteiden talousarviomuutoksiin. Lainamäärä Talousarviovuoden aikana ei ole otettu uutta lyhytaikaista tai pitkäaikaista lainaa. Edellisten tilikausien aikana nostettua lainaa on lyhennetty 1,685 miljoonaa euroa. Lainakanta oli t ja vastaavalta ajanjaksolta tunnusluku lainaa per asukas oli euroa. / asukas. Elokuun mukaan tunnusluku oli 1780,5 lainaa / asukas). Talousarviolainaa ei ole otettu myöskään osavuosikatsausraportin laadintahetkenä. Loppuvuoden ennuste Ennustettu vuosikate heikkenee euroa. Investointimenot eivät toteudu siinä laajuudessa kuin talousarvion yhteydessä on päätetty, huomioiden myös valtuuston toukokuisen investointiohjelman tarkastuksen. Investointimenot alittuvat yhteensä 1.58 milj.. Ennustettu maanmyynti vaikuttaa myös rahoituslaskelmaan. Kokonaisuudessaan toiminnan ja investoinnin rahavirta paranee. Lainanottovaltuutta ei tarkastelun perusteella ole syytä muuttaa. Ennusteen perusteella kassatilanne paranee hiukan. 18

19 TASE 19

20 20

21 21

22 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja kunnan viranhaltijoita. Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, joita ei ole tarkoitettu sitovaksi osaksi. Käyttötalousosa Kunnanjohdon, perus-, ympäristö- ja tukipalveluiden vuosikatteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Kunnanhallitus Kunnanhallitusta sitoo kunnan toimintakate. Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuuston asettama tilikauden tulostavoite toteutuu. Kunnanjohto Kunnanjohtajaa sitoo kunnanjohdon toimintakate. Varhe- ja eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä työterveydenhuoltopalveluiden kustannukset vyörytetään palveluille. Peruspalvelut, ympäristöpalvelut sekä tukipalvelut Peruspalvelujohtajaa sitoo peruspalveluiden, teknistä johtajaa ympäristöpalveluiden ja tukipalvelujohtajaa tukipalveluiden toimintakate. Peruspalvelujohtaja päättää muutoksista peruspalveluiden sisällä. Tekninen johtaja päättää muutoksista ympäristöpalveluiden sisällä ja tukipalvelujohtaja päättää muutoksista tukipalveluiden sisällä. Määrärahaa ei voida korottaa, ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate. Investointiosa Investoinnit on valtuustoon nähden sitovia Maa- ja vesialueiden, Muiden pitkävaikutteis ten menojen, Kunnallistekniikan, Tietokoneohjelmien, Osakkeiden ja osuuksien määrä rahat sekä Rakennusten ja Koneiden ja kaluston osalta menokohdittain. Lisäksi valtuustoon nähden sitovia eriä ovat korko- ja rahoitusmenot sekä antolainasaamis ten lisäykset. Pitkäaikaisten lainojen lisäys ei saa olla budjetoitua suurempi. Verotulo jen, valtionosuuksien, korko- ja rahoitusmenojen, antolainasaamisten vähennysten sekä pitkä aikaisten saamisten vähennysten olennaisista poikkeamista on raportoitava valtuustolle. 22

23 23

24 24

25 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN PROSESSEITTAIN 25

26 26

27 Kunnanjohto Toimielimet: Valtuusto on kokoontunut 3 kertaa ja pitänyt yhden kaksipäiväisen seminaarin kesäkuussa. Kunnanhallituksella on kokouksia ollut 12, palveluvaliokunnalla 12 ja resurssivaliokunnalla 9. Yhteisöllisyysvaliokunta on kokoontunut 7 kertaa. Tärkeimmät valmistelussa olleet asiat olivat Kempele-palkintojen ja urheiluseurojen ja yhteisöjen avustusten valmistelu viestintä ja markkinointisuunnitelma yhteistyöillan järjestäminen Elinvoimavaliokunta on kokoontunut 8 kertaa. Tärkeimmät valmistelussa olleet asiat olivat maapoliittinen ohjelma, asunto-ohjelma, tiepoliittinen ohjelma viestintä- ja markkinointisuunnitelma, elinkeinopoliittiset linjaukset, 27

28 yrityspalveluiden nykytilanne ja uusi järjestämistapa, maanhankinta. Elinvoimavaliokunta on toiminut ÄRM-hankkeen ohjausryhmänä. Hanke on painottunut yrityspalveluiden toimintamallin sekä Sijoitu Kempeleeseen toimintakonseptin suunnitteluun. Luottamushenkilöiden osallistumisaktiivisuus toimielinten kokouksiin on merkillepantavaa. Organisaatiouudistuksen eteneminen: Uudistuksen toisessa vaiheessa toimintojen uudelleenjärjestely koski talous- ja palkkahallintoa, toimistopalveluita sekä tietohallintoa mukaan lukien oppimateriaalikeskus. Osana tukipalvelukeskuksen purkua talouspalvelut, tietohallintopalvelut, henkilöstö- ja palkkahallinto sekä ateria ja puhdistuspalvelut siirtyivät talousjohtajan alaisuuteen alkaen. Toimistopalvelu- ja oppimateriaalikeskuksen henkilöstön siirrot prosesseihin toteutettiin 1.8. alkaen. Henkilöstön tehtäväkuvia ja nimikkeitä tarkennetaan syksyn 2014 aikana. Talouden ohjaus: Kuukausiraportointi, osavuosikatsaus ja talousarvioprosessit on uudistettu. Tavoitteena on ollut, että taloustietoisuutta lisätään ja raportointi on systemaattista. Hyvinvointikertomus: TEA-viisarin 2013 mukaan Kempeleen terveydenedistämisen aktiivisuus on kunnanjohdon (75/72) ja peruskoulujen (72/65) osalta korkeammat kuin koko maassa. Strategiset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat) Hallittu ja riittävä väestönkasvu Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne asukasta, +200 Asukasta/vuosi Asukkaita , lisäys 236 asukasta Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Työpaikkojen lisäys 100 Yritysten nettolisäys 30 Työpaikkojen muutos/ vuosi Uusyrityskeskuksen tilasto Uusyrityskeskuksen asiakkaita tammi-kesäkuussa 44. Uusia yrityksiä perustettiin tammi-elokuussa 40. Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Kunta mukana sosiaalisessa mediassa Kunnan kotisivujen sisältöä uudistettu Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa 28 Viestintä- ja markkinointisuunnitelma valmistunut ja hyväksytty. Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Kunta on kirjautunut sekä Facebookiin ja Twitteriin. Some-koulutusta henkilöstölle pidetty 2 pv. Tonttipörssi otettu käyttöön. Nykyisten sivujen päivityksestä uudella

29 Yritystonttien ja asuntotonttien kysyntä on lisääntynyt Kyselytutkimus Tilastot versiolla sovittu (alkuvuosi 2015). Asuntotontteja markkinoitu Rakentajamessuilla ja tonttitempauksella Zeppeliinissä. Koti Kempeleestä esite laadittu. ÄRM-hankkeessa kehittämisalueiden (Linnakallio, Zatelliitti, Logistiikka-alue) markkinointimateriaalin suunnittelu ja valmistus aloitettu. Yritystontteja myyty 2 kpl (tontin osia), varauksia tehty tammi-elokuussa 3 kpl. Omakotitontteja myyty 20,varattu 13 kpl. Paritalotontteja myyty 2, varattu 1 kpl Rivitalotontteja myyty 1,varattu 1 kpl. Kunnan talous on vahva Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Tilikauden tulos on 0 Tilikauden tulos Tilikauden tulos elokuussa on 2,5 milj. Tilinpäätöksen ennuste on heikompi kuin talousarviossa. Velkamäärä 2110 euroa/as Lainamäärä/asukas Lainamäärä / asukas on elokuussa 1.780,5 /as. Tilikauden 2014 aikana lainaa otetaan vain tarpeellinen määrä Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Prosessikuvaukset Henkilöstön kouluttautuminen Luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti kokouksiin Esimiestaitojen arvosana paranee Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti Työhyvinvointi -mittariston tulokset Työhyvinvointi -mittariston tulokset Työhyvinvointi -mittariston tulokset 85 prosessia on kuvattu. Käydyt koulutukset kirjataan kurssirekisteriin, jonka perusteella koulutuksia on käyty vähän vuonna Osallistumisaktiivisuus yli 90 %. Esimiestyön arvosana on pysynyt samana tilinpäätös 2012 ja tilinpäätös 2013 osalta Kehityskeskustelut on käytävä mennessä noin 90 prosenttisesti. Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Päätöksenteon keskeiset prosessikuvaukset valmiit Päätöksenteko säädösten mukaista Aloitteisiin ja palautteisiin vastataan viivytyksettä Itsearvioinnit joka toinen vuosi Kumottujen päätösten määrä Vastausaika Päätöksenteon prosessikuvaukset on tehty, valtuuston itsearviointi toteutetaan ennen vuodenvaihdetta. 0, päätökset tehty määräaikoja noudattaen Kuntalaisaloitteisiin: 2 vk 3 kk 29

30 Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa on lisätty Kuullaan kuntalaisia Tiedottamista sosiaalisen median keinoin on lisätty Tapahtumien lkm 4 Osallistujien palaute Sosiaalisen median käyttöönotto etenee suunnitellusti. Tiedotettu seudullisen tapahtumakalenterin käyttömahdollisuuksista. Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Yrityspalvelut toimivat tehokkaasti ja vaikuttavat uusien työpaikkojen syntymiseen Hallinto on joustavaa ja nopeaa Sähköinen hyvinvointikertomus on vakiintunut suunnittelu- ja seurantavälineeksi Terveyden edistämisen aktiivisuus strategissa johtamisessa on noussut (TEA-viisari) Palaute TEA-viisarin pistemäärä Kehityspalveluita annettu 100 yritykselle. Ärm-hankkeessa kehitetty yrityspalveluprosessia ja työkaluja. Sisällytetty talousarvioon ja seurantaraportteihin. 75/72 (2013) Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tilanne Aloitejärjestelmä on käytössä ja palautejärjestelmää on kehitetty Sähköisten palveluiden käyttö ja toimivuus Palaute Kuntalaisaloite.fi on otettu käyttöön 30

31 Peruspalvelut Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Peruspalveluprosessin toimintakate on 67,2 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla 69,4 % ja toimintakulut 67,4 %. Peruspalvelujen v talousarvion ylitysriskit painottuvat lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin ostopalveluihin ja avustuksiin: lasten kotihoidon tukeen, lasten kotihoidon tuen kuntalisään, varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksiin, yksityisen hoidon tuen kuntalisään sekä sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin vammaispalvelujen kustannuksiin. Lisäksi lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessissa varhaiskasvatuksen toimintatuotot alittuvat. Varhaiskasvatuksen ja vammaispalvelujen kustannusten osalta on valmisteltu ns. talouden sopeuttamistoimet, joiden tavoitteena on mahdollisten talousarviomäärärahojen ylitysten minimoiminen. Sopeuttamistoimet on käsitelty palveluvaliokunnassa sekä kunnanhallituksessa Terveys ja toimintakyvyn alaprosessin toiminta on toteutunut tarkasteluajanjaksolla tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuoltolain mukaan vuoden 2014 alusta alkaen kuntalaisella on ollut mahdollisuus valita oma terveyskeskus yli kuntarajojen. Tarkasteluajanjaksolla Kempeleen terveyskeskuksen palveluiden piiriin muista kunnista on siirtynyt noin 70 henkilöä. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma on 67,4 %. Ikääntyneiden hoito- ja huolenpito alaprosessin toiminta on toteutunut tarkasteluajanjaksolla tavoitteiden mukaisesti. Kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet. Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessissa on tarkasteluajanjaksolla onnistuttu hillitsemään lastensuojelukustannusten kasvua. Työttömyyden kasvu on lisännyt työllistämiseen liittyviä palvelutarpeita. Lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessissa Kirkonkylän yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmän muutos valmisteltiin. Kirkonkylän yhtenäiskoululle perustettiin verkostorehtorin virka. Nuorisotyön siirtymisen valmistelua Pirilän alueelta Kirkonkylän yhtenäiskoulun tiloihin jatkettiin. Prosessikuvauksia jatkettiin edelleen. Prosessikuvauksia on tehty yhteensä 85 eri prosesseista. 31

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu.

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu. Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu 17 300 asukasta Asukasta/vuosi Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteesta jäädään. Väestönmuutos tammimaaliskuu -25. Edellytykset vahvalle

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot