KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 37 VALOKUITUYHTIÖN PERUSTAMINEN (LIITE) 3 38 KUNTAUUDISTUS / UUDENMAAN ALUEKIERROS TALOUSHALLINNON SIIRTÄMINEN KUNNAN TAITOA OY:N TUOTTAMAKSI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TEHTÄVIEN JÄRJESTELY NOSTETUN TALOUSARVIOLAINAN KORON TARKISTAMINEN LAPINJÄRVEN KUNNAN ELINTARVIKEHANKINNOISTA PÄÄTTÄMINEN (LIITE) HARKINNANVARAISTEN VIRKA- JA TYÖVAPAIDEN PERIAATTEET KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAINEN JÄRJESTELYERÄ ANOMUS VANHUSTYÖN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEKSI KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖKOKOUS OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB:N YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) 31 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 32

2 Kokouspöytäkirja No 5/2012 KUNNANHALLITUS 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Thomas Antas Ari Koivisto Ulla Onnila Benny Engård Tuomo Hasu Markku Lautamäki Christina Mickos Anne Rönkkö Marketta Takkala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen Jäsen Jäsen Jäsen Poissa olleet Muut osallistujat Arto Kujala Mats Antas Veijo Peltonen Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Jäsen Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja, esittelijä Hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Thomas Antas Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Marketta Takkala Aika ja paikka Lapinjärvellä Benny Engård Todistaa Christian Sjöstrand

3 KUNNANHALLITUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita Marketta Takkalan ja Benny Engårdin pöytäkirjantarkastajiksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

4 KUNNANHALLITUS VALOKUITUYHTIÖN PERUSTAMINEN (LIITE) Lapinjärven kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan talousarvion muutoksena euroa valokuituyhtiön perustamiseen yhdessä Myrskylän kunnan kanssa. Yhtiötä ei perustettu vuonna 2011 ja vuoden 2012 talousarviossa on varattu yhtiön pääomaa varten. Myrskylän kunta on nyt pyytänyt tulevia osakkaita tekemään virallisia osallistumispäätöksiä. Yhtiön perustaminen olisi Lapinjärven kunnan intressissä Porlammin koulukeskuksen valokuituyhteyden takia. Perustettava yhtiö on osakeyhtiömuotoisena toimiva verkkoyhtiö, joka toimii Myrskylän ja Lapinjärven kunnissa sekä niiden lähialueilla. Yhtiön kotipaikka olisi Myrskylä. Yhtiön toimialana olisi omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja, tuottaa tietoliikennepalveluita sekä harjoittaa alan konsultointitoimintaa Myrskylän ja Lapinjärven kunnissa sekä niiden lähialueilla. Yrityksen liikeideana olisi parantaa ja täydentää kuntien kotitalouksien, yritysten ja kuntaorganisaatioiden omien yksiköiden tietoliikenneyhteyksiä ja edistää tällä tavoin kunnissa toimivien yritysten tulevaisuuden kilpailukykyä sekä luoda keskuksiin verraten tasavertaisia asumisedellytyksiä maaseutukuntiin. Yhtiö tarjoaisi toiminta-alueensa kotitalouksille, yritysasiakkaille ja muille toimijoille moitteettomasti toimivan liittymän yleiseen viestintäverkkoon näiden vakituisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Liittymä toteutetaan pääosin kiinteässä viestintäverkossa. Vuoden 2012 aikana yhtiö rakennuttaa Kreiviläntien alueella n.8 km pituisen runkojohdon Syväjärventien ja Kreiviläntien liittymästä Kreivilään. Runkojohdon rakentaminen mahdollistaa aiemmin rakennetun verkoston liittämisen ulkoiseen verkkomaailmaan. Runkojohdosta vedetään 6,5 km:n yhdysjohto Lapinjärven kunnan Porlammin taajamaan. Yhtiön osakepääoma olisi euroa ja jakautuisi osakkeeseen (osakkeille ei määritetä nimellisarvoa). Lapinjärven kunnan osuus olisi osaketta (= ), eli 12,58% yhtiöstä. Lisäksi perustajaosakkaat sitoutuisivat yhtiölle myönnettävään euron pääomalainaan osakeomistukseensa suhteessa. Lapinjärven kunnan osuus pääomalainasta olisi Lapinjärven kunnalle ja muillekin osakkaille (paitsi Myrskylän kunta) tulisi yksi hallituksen jäsen (hallituksessa 6 jäsentä). Myrskylän kunta saisi hallituksessa 2 paikka, josta toinen olisi hallituksen puheenjohtaja.

5 KUNNANHALLITUS Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys, osakassopimus ja liiketoimintasuunnitelma liitteinä. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle - että se Lapinjärven kunnan puolesta hyväksyisi perustettavan yhtiön osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja liiketoimintasuunnitelman - että se myöntäisi perustettavalle yhtiölle euron pääomalainan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KUNNANHALLITUS KUNTAUUDISTUS / UUDENMAAN ALUEKIERROS Kunnanhallitus Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvitys elinvoimaisesta kunta- ja palvelurakenteesta on valmistunut. Selvitys luovutettiin hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle keskiviikkona 8. helmikuuta Ehdotuksen mukaan Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi muodostaisivat selvitysalueen (yht as.): Loviisan, Lapinjärven, Askolan, Porvoon ja Myrskylän yhdistämistä voidaan selvityksen mukaan pitää toiminnallisesta ja yhdyskuntarakenteen näkökulmasta luontevana. Porvoo on työssäkäynnin näkökulmasta alueen keskus, jonne suuntautuu erityisesti Askolasta voimakasta pendelöintiä ja asiointia. Myös Myrskylästä suuntautuu työssäkäyntiä Porvooseen. Loviisa suuntautuu työssäkäynnin näkökulmasta sekä Helsinkiin että hieman tiiviimmin Porvooseen, Lapinjärvi taas Loviisaan ja tätä kautta Helsinkiin. Asioinnin näkökulmasta erityisesti Porvoo, Askola ja Myrskylä muodostavat yhtenäisen toiminnallisen alueen. Asiointia suuntautuu Porvooseen myös Loviisasta ja Lapinjärveltä, Lapinjärveltä myös Kouvolan suuntaan. Kunnilla on aiempaa yhteistyötä, Myrskylän suuntautuessa osin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössään Päijät-Hämeen suuntaan ja asioinnin osalta Lahteen. Myrskylä suuntautuu kuitenkin selkeästi myös Uudellemaalle, sillä se kuuluu Porvoon kautta Helsingin työssäkäyntialueeseen. Kunnista Porvoo on nykyisellään työpaikkaomavaraisuuden suhteen vahva ja oman kunnan alueella työssäkäyvien osuus on korkea. Myös Loviisa ja Lapinjärvi näyttäytyvät työpaikkaomavaraisuuden ja oman kunnan alueella työssäkäyvien suhteen kohtuullisen itsenäisinä. Sen sijaan Askolassa vain 35,1 prosenttia käy oman kunnan alueella töissä, Myrskylässäkin alle puolet. Yhdyskuntarakenteellisesti itäinen Uusimaa muodostaa läntisen maakunnan tavoin oman, ydinalueesta eli pääkaupunkiseudun vaikutuspiiristä itsenäisemmän vyöhykkeensä. Toiminnallisesti pääkaupunkiseutu ulottuu kuitenkin Porvooseen asti, muttei sitä edemmäs. Lapinjärvi ja Myrskylä ovat selvityksen mukaan talouden näkökulmasta haasteellisessa tilanteessa eikä niillä ole edellytyksiä vastata kasvaviin palvelutarpeisiin itsenäisinä. Myös Loviisan osalta palvelutarpeen tarkastelu osoittaa mm. huoltosuhteen olevan kohtuullisen epäedullinen. Lisäksi mediaani-ikä on Loviisassa varsin heikko.

7 KUNNANHALLITUS Uudessa kunnassa väestö kasvaisi vuoteen 2030 mennessä 10,4 prosenttia ollen silloin asukasta. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä olisi 14,3 prosenttia vuonna 2030 ja huoltosuhde olisi 74,9 eli merkittävästi alhaisempi kuin myöhemmin esitettävässä toissijaisessa vaihtoehdossa eli Loviisan ja Lapinjärven muodostamassa uudessa kunnassa. Huomioiden vielä sekä Lapinjärven että Myrskylän osalta alhainen syntyvyys voi todeta, että uudessa kunnassa väestörakenne kokonaisuudessaan olisi nykyistä edullisempi. Selvityksessä todetaan, että viiden kunnan vaihtoehdon voi siten arvioida tasaavan väestörakennemuutoksia paremmin kuin jäljemmin esitetyt toissijaiset vaihtoehdot. Tätä tukee se, että Loviisa on palvelutarvetekijöillä maan keskitasoa ja sen yhdistäminen taloudeltaan heikon Lapinjärven kanssa ei välttämättä merkittävästi vahvista uuden kunnan toimintaedellytyksiä pidemmällä aikavälillä. Pinta-alaltaan uusi kunta olisi 2273 km² eli verrattain varsin laaja. Uusi kunta olisi taloudeltaan erittäin vahva. Yhteenlaskettuna kuntien verotulot ylittäisivät selvästi koko maan tason, joka oli /asukas vuonna Uuden kunnan verotulot olisivat /asukas. Porvoota ja Loviisaa lukuun ottamatta muissa kunnissa verotulot olivat koko maan tason alapuolella. Muutos vahvistaisi alueen kuntien taloudellista itsenäisyyttä. Tämä mahdollistaisi väestönkasvun ja ikääntymisen paremman hallinnan. Uusi kunta vastaisi pitkälti yhtenäistä työssäkäyntialuetta ja toiminnallista seutua, jolla olisi siten itsenäisiä kuntia paremmat mahdollisuudet vastata myös yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitykseen ja elinkeinojen kehittämiseen. Viiden kunnan liitos myös mahdollistaisi myös nykyisten yhteistoimintarakenteiden purkamisen. Uusi kunta täyttäisi perusopetuksen järjestämisen edellyttämän 50 syntyneen kriteerin. Uusi kunta myös parantaisi edellytyksiä lukiokoulutuksen tarjonnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen sekä mahdollistaisi tehokkaamman opetuksellisen yhteistyön. Uusi kunta ei itsenäisenä kuntana täyttäisi laissa säädettyjä ammatillisen koulutuksen järjestämisedellytyksiä. Uuden kunnan muodostavat kunnat ovat jäsenkuntina Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä, jossa on yhteensä yhdeksän jäsenkuntaa. Porvoo, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi ovat jäsenkuntana myös Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland - nimisessä koulutuskuntayhtymässä, jossa niiden lisäksi on Sipoo. Porvoo on molempien koulutuskuntayhtymien suurin jäsenkunta. Uuden kunnan muodostavat kunnat ovat lisäksi osakkaina osakeyhtiöpohjaisessa ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on suosittanut, että ammatillisen koulutuksen kokoamista jatketaan alueellisten kaikki nuorten ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen palvelut kattavien järjestäjäorganisaatioiden muodostamiseksi.

8 KUNNANHALLITUS Uusi kunta olisi kaksikielinen ja ruotsinkielisten asukkaiden määrä olisi kohtuullisen suuri eli asukasta, 31 prosenttia väestöstä, mikä mahdollistaisi nykyistä paremmin ruotsikielisten palvelujen turvaamisen. Porvoon, Loviisan, Lapinjärven ja Myrskylän osalta kielisuhteet eivät muuttuisi, mutta Askolan osalta liitos merkitsisi muutosta yksikielisestä suomenkielisestä kunnasta kaksikieliseksi kunnaksi. Koska suomi säilyisi uudenkin kunnan enemmistökielenä, tämän ei voida katsoa merkitsevän merkittäviä muutoksia Askolan suomenkielisen väestön osalta. Sen sijaan Askolan ruotsinkielisten asukkaiden (nyt 2,9 prosenttia väestöstä) osalta kaksikielinen kunta parantaisi asukkaiden palveluja. Lisäksi Askola on toiminnallisesti sekä asioinnin että työssäkäynnin näkökulmasta selkeästi suuntautunut Porvooseen, eikä sillä voi katsoa olevan muuta suuntautumisvaihtoehtoa. Uusi kunta muodostaisi paikallisidentiteetiltään kohtuullisen selkeän kokonaisuuden kuntien kuuluessa monin osin jo nyt yhtenäiseen toiminnalliseen alueeseen. Uuden kunnan muodostamisessa olisi kyse viiden kunnan liitoksesta. Muutoksen haasteellisuutta lisäisi se, että liitos edellyttäisi osin nykyisten yhteistoimintarakenteiden purkamista huomioiden mm. Paras-puitelain perusteella tehdyt rakenneratkaisut. Lisäksi Loviisan ja Lapinjärven palvelutarvetekijät ja erityisesti pienempien kuntien talouden nykytila huomioon ottaen yhdistyminen edellyttäisi mahdollisesti tehostettua kuntaliitosta. Valtiovarainministeriö järjestää selvityksestä aluekierroksen helmimaaliskuussa 2012 ja kutsuu Uudenmaan maakunnan kuntien edustajat (10 henkilöä/kunta, mukaan lukien henkilöstön edustaja) keskiviikkona noin klo 9 15 Helsingin messukeskuksessa järjestettävään Uuttamaata koskevaan kuntauudistusseminaariin. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys sekä keskustella selvityksestä ja erityisesti sen kriteereistä, karttaehdotuksista sekä toteuttamistavoista alueen edustajien kanssa. Seminaarissa käydään läpi myös jokaista kuntaa koskevaa kuulemismenettelyä. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - nimetä Lapinjärven kunnan edustajat (korkeintaan 9 kpl.) Uuttamaata koskevaan kuntauudistusseminaariin 21.3 Helsingissä - pyytää yhteistyötoimikuntaa nimeämään henkilöstön edustajan yllä mainittuun seminaariin - keskustella kuntauudistuksesta ja Lapinjärven kunnan käsittelytavasta ja aikataulusta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti

9 KUNNANHALLITUS nimetä Lapinjärven kunnan edustajiksi Uuttamaata koskevan kuntauudistusseminaariin 21.3 Helsingissä seuraavat henkilöt: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aino Villikka kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Mats Antas kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Veijo Peltonen kunnanhallituksen puheenjohtaja Thomas Antas kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Ari Koivisto kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Ulla Onnila kunnanvaltuutettu Mari Lotila kunnanhallituksen varajäsen Markku Lautamäki kunnanjohtaja Christian Sjöstrand - pyytää henkilöstöä nimeämään edustajansa yllä mainittuun seminaariin - merkitä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi. Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö on kirjeessään kunnille pyytänyt kuntien lausunnot kunnallishallinnon rakenne- työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Lausuntopyyntö koskee kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä sekä käynnistettäviä kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksia sekä jo meneillään olevaa kuntien tehtävien arviointityötä. Lausuntopyyntö liitteenä. Valtiovarainministeriö pyytää kunnanvaltuuston lausunnon sähköisellä lausuntomenettelyllä perjantaina klo mennessä. Valtiovarainministeriöön ei tule toimittaa sähköisesti täytetyn lomakkeen lisäksi kirjallista lausuntoa. Lapinjärven kunnanvaltuuston seuraava suunniteltu kokous olisi Jos halutaan varata valtuustolle mahdollisuus käydä lähetekeskustelua kunnan lausunnosta ja ehdotetusta kuntauudistuksesta voitaisiin lykätä valtuuston kokousta pari viikkoa eteenpäin niin, että valtuusto kokoontuisi iltakouluun ke ja varsinaiseen kokoukseen ke EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - keskustella Lapinjärven kunnan lausunnon sisällöstä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi.

10 KUNNANHALLITUS EHDOTUS: Kunnanhallitus - päättää Uudenmaan aluetilaisuuden (21.3) Lapinjärven kunnan puheenvuoron pitäjästä - keskustelee kunnan puheenvuoron sisällöstä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - että kunnanhallituksen puheenjohtaja Thomas Antas pitää Lapinjärven kunnan puheenvuoron Uudenmaan aluetilaisuudessa (21.3) - merkitä keskustelun kunnan puheenvuoron sisällöstä tietoonsa.

11 KUNNANHALLITUS TALOUSHALLINNON SIIRTÄMINEN KUNNAN TAITOA OY:N TUOTTAMAKSI Kunnanhallitus Lapinjärven kunnassa toimii tänä päivänä itsenäiset henkilöstö- ja taloushallinnot. Molempien tietojärjestelmänä toimii Pegasos. Tietojärjestelmän toimittaja Logica ilmoitti toukokuun alussa, että taloushallinnon järjestelmän tuki päättyy seuraavaan tilinpäätökseen vuoden 2012 alussa. Logicalta saamiemme tietojen mukaan Pegasoksella voidaan jatkaa tämä tilikausi loppuun, eli kunnes tilinpäätös on ensi keväänä tehty. Sen jälkeen ylläpito ja sen veloitus päättyy. Tämä tarkoittaa, että Pegasokseen ei enää tehdä mitään muutoksia, ja asiakaspalvelu muuttuu erikseen hinnoiteltavaksi normaalin palveluhinnastomme mukaan. Ohjelman käyttö ylläpidon päättymisen jälkeen on kunnan omalla riskillä. Logica on korvaavana järjestelmänä tarjonnut kunnalle taloudenohjauksen järjestelmää Palveluna. Palveluna-mallissa sovelluksia käytetään jaetuilta palvelimilta. Tarjouksessa oli kaksi vaihtoehtoista sopimuskauden pituutta, 3 tai 5 vuotta, mikä vaikuttaa tuotteen kuukausihintaan. Logican tarjous ei kuitenkaan ole kustannusvaikutukseltaan varteenotettava vaihtoehto. Lapinjärvi on Kunnan Taitoa Oy:n omistajaosakas. Kunta on pyytänyt tarjousta (liite) Taitoa Oy:ltä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita koskevan selvityksen laatimisesta. Tämä selvitys yhdistää Taitoa Oy:n prosessien mukaisten alue- ja siirtoselvityksien osakokonaisuudet Lapinjärven kunnalle sopivimmalla tavalla. Siirtoselvitysvaiheessa pyritään yhteistyöhön alueellisesti omistajien niin päättäessä. Asia on kunnan saamien tietojen mukaan ainakin Askolassa ja Pukkilassa sekä osittain ehkä Myrskylässä. Tällöin mm. matkakustannusten ja yhteisten esittelytilaisuuksien kustannukset pystytään jakamaan osallistujien kesken. Taitoa Oy esittää Lapinjärven kunnalle laadittavaksi talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden selvityksen. Selvitys on ensimmäinen vaihe Taitoan asiakkaaksi tulemista koskevassa prosessissa. Selvityksessä määritellään palvelutuotannon siirron periaatteet ja vaikutukset. Selvityksen jälkeen kunnalla on parempi valmius tehdä päätös talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden tuotannon mahdollisesta keskittämisestä Taitoalle. Päätösten jälkeen toteutetaan palvelutuotantokonseptin tarkennettu suunnittelu. Kunnan Taitoa Oy veloittaa siirtoselvityksen toteutuksesta omina kustannuksinaan käytetyn työajan mukaisesti 700 euroa/htp + alv 23 %. Etukä-

12 KUNNANHALLITUS teen arvioituna siirtoselvityksen edellyttämä Taitoa Oy:n työpanos on n. 4-5 htp. Tarvittaessa esitetään Tiera Oy:n selvitystä tietojärjestelmistä sekä niihin liittyvistä sopimuksista ja lisensseistä. Tieran työn laajuus on n. 1-2 htp. Selvitystyön hinta olisi näin ollen korkeintaan (alv 0) + matkakustannukset. Jos muut kunnat lähtevät mukaan samaan aikaan, voidaan mm. matkakulut ja yhteisten päivien kulut jakaa. Koska kunta on liittynyt asiakasomistajaksi sekä Kunnan Taitoan että Tieraan olisi tarkoituksenmukaista selvittää yhtiöiden tarjoamat ratkaisuvaihtoehdot. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä Kunnan Taitoa Oy:n tekemän tarjouksen talousja henkilöstöhallintopalveluiden keskittämistä koskevan selvityksen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Taitoa Oy:n kehityspäällikkö Atte Niittylä esittelee kokouksessa siirtoselvityksen. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - merkitä siirtoselvitys tiedoksi - palata asiaan syksyn 2011 aikana. KÄSITTELY: Kehityspäällikkö Atte Niittylä Taitoa Oy:stä oli läsnä kokouksessa esittelemässä siirtoselvitystä kunnanhallitukselle. Kunnassa talousja henkilöstöhallinnossa työskentelevät taloussihteeri Johanna Sjöberg, henkilöstösihteeri Arja Grönberg, toimistovirkailija Minna Toropainen, palkanlaskija Arja Sirén ja ATK-vastaava Sinikka Mickos olivat myös läsnä kokouksessa tämän pykälän osalta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Yllä mainittu siirtoselvitys on ensimmäinen vaihe Taitoan asiakkaaksi tulemista koskevassa prosessissa. Selvityksessä määritellään palvelutuotannon siirron periaatteet ja vaikutukset. Selvityksen jälkeen kunnalla on parempi valmius tehdä päätös talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden tuotannon mahdollisesta siirtämisestä Taitoalle.

13 KUNNANHALLITUS Kunnan tilanne ei ole muuttunut yllä olevasta syksyn tilanteesta. Taloushallinnon käyttämä ohjelma voidaan käyttää enintään vuoden 2012 aikana, mutta henkilöstöhallinnon ohjelma pystytään sen sijaan käyttämään myös tämän vuoden jälkeen. Valtioneuvoston käynnistämä kuntauudistus ehdottaa Lapinjärven kunnan liittämistä joko Porvooseen tai Loviisaan, mutta mahdollinen tuleva kuntaliitos ei muuta taloushallinnon tilannetta. Kunnan tulee tässä vaiheessa päättää Kunnan Taitoa Oy:n asiakkaaksi ryhtymisestä ja taloushallinnon palvelujen tuotannon siirtämisestä Taitoa Oy:lle. Myönteisen päätöksen jälkeen ryhdytään laatimaan tuotantosuunnitelmaa, jossa määritellään yksityiskohtaisesti ko. tuotannon siirtymisen liittyvät asiat. Tuotantosuunnitelman valmistumisen jälkeen ennen tuotantoon siirtoa tehdään vielä täytäntöönpanopäätös. Sopiva aika tuotannon siirtämiselle olisi heinäkuun alku, kun kunnan taloussihteeri siirtyy äitiyslomalle. Muutos koskisi kirjanpitoa sekä myynti- että ostosreskontraa. Henkilökunnan kanssa tulee käynnistää tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut jo tässä vaiheessa. Taloushallinnossa on käytössä määräaikaisia (vuoden loppuun asti) ratkaisuja ja tarvittaessa kunta voi liikkeenluovutuksen periatteella siirtää henkilöstä Taitoa Oy:lle. Hintakysymyksen vertailu - Tuotantosiirron kustannukset kokonaisuudessaan (sis. käyttöönotto) - Järjestelmärajapintojen muutosyöt (liittymärakentaminen kunnan kuluna) - Projektijohtaminen ja suunnittelu (Taitoalta, veloitukseton) - Taitoan palvelujen hinta verrattuna kunnan nykykustannuksiin sekä uuden taloushallintojärjestelmän käyttökustannuksiin - Taitoan tuotantoon siirryttäessä ensimmäisenä toimintavuonna palvelun laajuus ja kustannustaso sovitaan jäävän ennalleen - Yhtenäistämisvaiheiden kautta tuotannontekijät ja tuotantoympäristö harmonisoidaan. Samalla siirrytään Taitoan yhtenäisen hinnoittelun piiriin. Siirryttäessä Taitoan tuotantoon, arvioidaan tietojärjestelmien tarkoituksenmukainen kehityspolku ja siirretään asiakas uuden järjestelmäympäristön piiriin yhtenäistämisvaiheen projektina. Myönteisen valtuustopäätöksen jälkeen ryhdytään laatimaan yksityiskohtainen suunnitelma: - Tehtävät: mitkä tehtävät jäävät peruskuntaan, mitkä siirtyvät - Henkilöstö: henkilöstön työntekopaikka ja siirtyvät henkilöt

14 KUNNANHALLITUS Rajapinnat: miten varmistetaan saumaton yhteistyö - Liittymät: tarkka kuvaus, määrät ja liikenne, arvio kustannuksista - Tiedonsiirto - Aikataulut: milloin ollaan halukkaita/valmiita tuotannon siirrolle EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - ehdottaa valtuustolle, että se päättäisi että Lapinjärven kunnan taloushallinnon palvelutuotanto siirretään liikkeenluovutuksen ehdoilla Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi - käynnistää tarvittavat neuvottelut taloushallinnossa työskentelevän henkilöstön kanssa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - palauttaa asian jatkovalmisteluun.

15 KUNNANHALLITUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TEHTÄVIEN JÄRJESTELY Ympäristölautakunta Lapinjärven kunnanhallitus on vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpanoohjeissaan antanut ympäristölautakunnalle tehtäväksi selvittää ympäristöpalveluiden tuottamistavan ja mahdollisen yhteistyön Loviisan kaupungin kanssa toukokuun loppuun mennessä. Lapinjärven kunnan hallintosäännön 11 luvussa on määritelty ympäristölautakunnan tehtävät yksityiskohtaisesti. Lautakunnan pääasialliset tehtävät ovat toimia rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena. Ympäristölautakunnan alaisena viranhaltija toimiva rakennustarkastaja jää eläkkeelle alkaen. Tämän vuoksi on ajankohtaista harkita ympäristöpalveluiden tuottamistapaa. Rakennuslainsäädännön ja ympäristölainsäädännön asettamat vaatimukset ovat kasvaneet suuresti sen jälkeen kuin nykyiseen virkajärjestelyyn on päädytty. Ympäristöministeriön suosituksen mukaan rakennusvalvontayksikön pienin koko on 3 täysipäiväistä rakennustarkastajaa. Suomen Kuntaliitto teki vuonna 2002 Loviisan seudun teknisten palvelujen järjestämisestä selvityksen, jossa todetaan mm rakennusvalvonta- ja ympäristötehtävien seudullisessa järjestämisessä keskeistä on tehtävien hoidon vaatiman asiantuntemuksen turvaaminen, tehtävien edellyttämän oikeusharkintaisen päätöksenteon riippumattomuuden edistäminen ja tehtävien laadukkaasta hoidosta kunnille seututasolla aiheutuvien kustannusten kasvun estäminen. Järjestelyä ei kuitenkaan ehditty toteuttaa ennen kuntafuusiota. Nykyisen kaltainen yhdistelmävirka ei vastaa tehtävien hoidolle tänä päivänä asetettavia vaatimuksia. Rakennusvalvonta- ja ympäristövirkamiesten tehtävät vaativat kumpikin oman koulutusalansa ammattilaisen. Vaihtoehdot tehtävien järjestelylle ovat joko palkata kuntaan sekä rakennustarkastaja että ympäristönsuojelusihteeri tai ostaa palvelut. Ostopalveluna voidaan ostaa pelkästään rakennustarkastajan ja ympäristöviranhaltijan työ virkavastuulla, ja käsitellä asiat kotikunnan lautakunnassa. Yksi mahdollisuus on ostaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut kokonaisuutena. Tällöin asioiden käsittely tapahtuu isäntäkunnan lautakunnassa, jossa Lapinjärven kunnalla on edustus. Kuntien välisessä sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti mm palvelujen sisältö, hallinto, lautakunnan koko ja kustannusten jako. Päätösvallan delegointi on isäntäkunnan hallintosäännön mukainen. Tämä vaihtoehto tarjoaa parhaat edellytykset varmentaa oikeus-

16 KUNNANHALLITUS harkintaiset päätösten valmistelun riippumattomuus kunnan muista intresseistä. Myös palvelujen saatavuus paranee esim. sijaisjärjestelyjen osalta. EHDOTUS: Ympäristölautakunta pyytää Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa mahdollisuudesta - myydä rakennusvalvonta- ja ympäristöpalveluja Lapinjärven kunnalle - yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan perustamisesta. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti Ympäristölautakunta Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut pyydetyn lausunnon kokouksessaan Päätös asiasta on seuraava: Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on valmis aloittamaan neuvottelut Lapinjärven ympäristölautakunnan kanssa Lapinjärven ehdotuksen pohjalta; eli myydä rakennusvalvonta- ja ympäristöpalveluja Lapinjärven kunnalle tai yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan perustamisesta. EHDOTUS: Ympäristölautakunta pyytää kunnanhallitusta nimeämään Lapinjärven edustajat neuvotteluihin Loviisan kaupungin kanssa yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan perustamiseksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - nimetä Lapinjärven kunnan edustajat neuvotteluihin Loviisan kaupungin kanssa yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan perustamiseksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - nimetä ympäristölautakunnan puheenjohtaja Alf Illmanin, kunnanhallituksen edustaja ympäristölautakunnassa Tuomo Hasun, rakennustarkastaja Ulla-Maija Turjan ja kunnanjohtaja Christian Sjöstrandin Lapinjärven kunnan edustajiksi neuvotteluihin Loviisan kaupungin kanssa yhteisen rakennus- ja ympäristölautakunnan perustamiseksi.

17 KUNNANHALLITUS NOSTETUN TALOUSARVIOLAINAN KORON TARKISTAMINEN Kunnanhallitus Taloussihteeri ja kunnanjohtaja ovat pyytäneet lainatarjoukset euron talousarviolainan nostamiseksi investointeja varten (mm. biolämpölaitos, traktori, tiet, kunnallistekniikka). Puolet lainasta on sidottu 5. viitekorkoon ja puolet 6 kk euriboriin Laina-aika on 20 vuotta. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta rahalaitoksilta: Kuntarahoitus Oyj Aktia Pankki Oy Länsi-Kymen Osuuspankki Tarjousten viimeinen jättöaika oli kello 16:00. Määräaikaan mennessä on tullut seuraavat tarjoukset: Kuntarahoitus Oyj - Tarjous on tarjouspyynnön mukainen - Euriborvaihtoehdon mukaan korko olisi 2,088 % p.a, sisältäen marginaalin - Luoton viitekorko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on Kuntarahoituksen 6 kk viitekorko lisättynä 0,750 %-yksikön marginaalilla p.a. - Viiden vuoden viitekorkovaihtoehdon mukaan korko olisi 3,530 p.a. sisältäen marginaalin. - Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 0,600 %- yksikön marginaalilla p.a. - Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 0,750 %-yksikön marginaalilla p.a. - Ei muita kuluja - Ei vakuutta - Muut ehdot tarjouksen mukaan Aktia-pankki Oy - Tarjous on tarjouspyynnön mukainen - Euriborvaihtoehdon mukaan korko olisi 2,99 % p.a, sisältäen marginaalin

18 KUNNANHALLITUS Viiden vuoden viitekorkovaihtoehdon mukaan korko olisi 4,48 % p.a. - Viiden vuoden kiinteän koronjakson jälkeen korko määräytyy vaihtuvakorkoisen 6 kk Euribor koron mukaan + marginaali 1,5 %. Tarvittaessa laina voidaan tällöin sitoa myös uuteen kiinteään koronmääräytymisjaksoon. - Toimitusmaksu 250 /velkakirja ja käsittelymaksu 1,10 /lasku. - Ei vakuutta. - Muut ehdot tarjouksen mukaan Länsi-Kymen Osuuspankki / Pohjola Pankki Oyj - Tarjous ei ole voimassaolostaan tarjouspyynnön mukainen. Tarjous on voimassa asti. - Euriborvaihtoehdon marginaali olisi 0,75 %. Korko sisältäen marginaalin ei ilmene tarjouksesta (lienee 2,24 % jos marginaali on 0,75 %). - Viiden vuoden viitekorkovaihtoehdon mukaan kiinteä korko olisi 2,885 % koronvaihtosopimuksella. Korko ei sisällä luoton marginaalia, joka peritään vaihtuvakorkoisen luoton yhteydessä. - Pankilla on oikeus tarkistaa marginaalia kolmen vuoden välein. - Järjestelypalkkio 2 000,00. Erääntymisilmoituskulut peritään pankin palveluhinnaston mukaan. Suoraveloitus ilman ennakkoilmoitusta on tällä hetkellä kaksi euroa. Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat tämän pykälän liitteenä. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - nostaa lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen mukaisin ehdoin, niin että puolet lainasta ( ) on sidottu 6 kk Euriboriin ja puolet ( ) 5 vuoden viitekorkoon - nostaa lainan kokonaisuudessaan KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aluksi jäsen Tuomo Hasu ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - todeta että jäsen Tuomo Hasu on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, joten hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi - nostaa lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen mukaisin ehdoin, niin että puolet lainasta ( ) on sidottu 6 kk Euriboriin ja puolet ( ) 5 vuoden viitekorkoon - nostaa lainan kokonaisuudessaan

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot