KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON"

Transkriptio

1 Palveluhinnasto 2015

2 KORJAUKSET JA LISÄYKSET VUODEN 2015 PALVELUHINNASTOON 1. Visalan sairaala, s. 67 Kirjoitusvirhe; Hoitopäivät hl 44 Terveyskeskukseen siirtoa odottavan potilaan hoitopäivä, hinta 605 (jäänyt vuoden 2014 hinta, oikea hinta mainittu Palveluhinnaston sivulla 5). 2. Asiakasmaksut, Laitoshoito, s. 7 Lisätty uusi kohta: o Ylläpitomaksu aikuispsykiatrian avohoitoyksikössä 10,00 euroa alkaen 3. Lastentaudit, s. 40 Avohoidon hintaluokka 7, lasten hematologian käynti; poistettu sana punasolusiirto Avohoidon hintaluokka 20, lasten hematologian käynti; poistettu sana trombosyyttisiirto sekä hyytymistekijäluettelo korvattu tekstillä muut paitsi Novoseven 4. Knk-tautien ja foniatrian klinikka, s. 16 Hintaluokka 10 Kalliita kertakäyttöinstrumentteja vaativat toimenpiteet esim. ballong dilataatiot muutetaan hintaluokaksi Aikuispsykiatria, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria, s. 51 Oikeuspsykiatrinen tutkimus hintaluokka 17 hinta palautetaan vuoden 2014 tasolle 559 euroa alkaen.

3 SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta 4 Asiantuntijakonsultaatiot 4 Sähköiset konsultaatiot 4 Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus 4 Sopimushinta 5 Suoramyynti 5 Potilaskoti 5 Asiakasmaksut 6 Avohoito 6 Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa 6 Laitoshoito 7 OSA I 9 PPSHP OMA TUOTTEISTUS 9 OPERATIIVINEN TULOSALUE 10 ANESTESIA JA TEHOHOITO 11 PEHMYTKUDOSKIRURGIA 11 TUKIELIN- JA NEUROKIRURGIA 11 PÄÄN JA KAULAN SAIRAUDET 15 HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN KLINIKKA 15 KNK-TAUTIEN JA FONIATRIAN KLINIKKA 16 SILMÄTAUTIEN KLINIKKA 19 KUNTOUTUS 21 FYSIATRIA 21 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 23 MEDISIININEN TULOSALUE 25 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE 26 ERIKOISSAIRAANHOITO 26 PERUSTERVEYDENHUOLTO 27 KARDIOLOGIAN VASTUUALUE 28 SYÖPÄTAUTIEN JA HEMATOLOGIAN VASTUUALUE 30 NEUROLOGIAN, IHOTAUTIEN JA GERIATRIAN VASTUUALUE 32 NEUROLOGIA 32 IHOTAUDIT 33 GERIATRIA 34 SISÄTAUTIEN JA KEUHKOSAIRAUKSIEN VASTUUALUE 35 1

4 LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE 38 LASTENTAUDIT JA LASTENNEUROLOGIA 39 LASTENKIRURGIA 42 PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE 43 SYNNYTYKSET JA NAISTENTAUDIT 45 PSYKIATRIAN TULOSALUE 48 AIKUISPSYKIATRIA 50 NUORISO- JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA 50 LASTENPSYKIATRIA 52 OULASKANKAAN - VISALAN TULOSALUE 54 OULASKANKAAN SAIRAALA 55 Sisätaudit ja keuhkosairaudet 57 Kirurgia 59 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 61 Lastentaudit 62 Synnytykset ja naistentaudit 63 Muut palvelut 64 Perusterveydenhuollon päivystys 65 VISALAN SAIRAALA 66 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 68 APUVÄLINEPALVELUT 68 OSA II 70 DRG-PERUSTEINEN TUOTTEISTUS 70 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 72 OYS, LASTENTAUDIT 86 OULASKANKAAN SAIRAALA 89 OSA III 92 KEHITYSVAMMAHUOLTO 92 LAITOSHOITO 93 POLIKLINIKKA 94 OSA IV 95 SUORAMYYNTI JA MUUT PALVELUT 95 2

5 Hinnaston käyttäjälle Vuoden 2015 Palveluhinnasto sisältää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten avohoitoyksiköiden ja vuodeosastojen potilaiden hoitoon liittyvät palvelut: OYS (laskutuksessa sairaalatunnus 2, somaattinen hoito), Oulaskankaan sairaala (sairaalatunnus 4), OYS:n psykiatrian klinikka (sairaalatunnus 2) Visalan sairaala (sairaalatunnus 9) ja Kehitysvammahuollon tulosalue (sairaalatunnus 3) Yhteispäivystyksen perusterveydenhuolto (sairaalatunnus 8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa somaattisen vuodeosastohoidon drgperusteisesti (Diagnosis related groups). Poikkeuksena kuntoutus, joka laskutetaan PPSHP:n oman tuotteistuksen mukaisesti. Vuoden 2014 alusta myös päiväkirurgia ja muu siihen rinnastettava toiminta on laskutettu drg-ryhmityksen mukaisesti. Muu avohoito ja psykiatria kuuluvat oman tuotteistuksen piiriin samoin kuin hengityshalvauspotilaat, terveyskeskukseen siirtoa odottelevat potilaat sekä tarkkailun perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä. Palveluhinnasto Osa I sisältää avohoidon tuotehinnastot ja muut PPSPH:n oman tuotteistuksen mukaiset hinnat. Osa II sisältää drg-pohjaiset hinnastot, jotka on laadittu erikseen Oulun yliopistolliselle sairaalalle ilman lastentauteja, OYS:n lastentaudeille ja Oulaskankaan sairaalalle. Osa III sisältää Kehitysvammahuollon tulosalueen hinnaston. Osa IV sisältää suoramyyntiyksiköiden ja muiden palveluiden yhteyshenkilöt. Tuotekohtaisen palvelujen käytön laskutuksen ohella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi solmia erillisiä, tiettyjä tuotteita, tuoteryhmiä tai palveluja koskevia sopimuksia, joissa palvelujen sisältö, hinnat ja määrät sovitaan yksityiskohtaisesti osapuolten erikseen määrittämällä tavalla. Sairaanhoitopiiri pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutoksia voivat aiheuttaa mm. hoitokustannusten nousu sekä palveluvarustuksen ylläpidosta johtuvien kustannusten ja niiden jakoperusteiden muutokset. Välisuoritteiden kustannusmuutokset voivat aiheuttaa muutoksia hinnoitteluun. Mahdolliset muutokset lisätään internetsivuilla julkaistavan Palveluhinnaston alkusivuille hyväksymisen jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalat myyvät palveluja myös muualle Suomeen. Palvelujen sisällöstä, tuottamisesta ja erikoisalan palvelujen järjestämisestä antavat tietoja kunkin tulosyksikön ja vastuualueen edustajat, jotka on mainittu hinnastossa ao. yksikön alkulehdellä. Tiedustelut voi osoittaa myös taloussuunnittelija Ritva Jussilalle, puhelin (08) , faksi (08) , sähköposti: tai taloussuunnittelupäällikkö Pia Peterille, puhelin (08) , sähköposti: 3

6 Erillislaskutus Poikkeuksellisen kalliit lääkkeet (lähinnä hematologisilla vuodeosastoilla) ja tarvikkeet voidaan laskuttaa erikseen silloin kun niiden kustannukset eivät sisälly tuotteen hintaan. Uusien menetelmien ja kalliiden lääkkeiden käyttöönotto (vaikutus vastuualuetasolla yli ) edellyttää mini-hta lomakkeen täyttämistä ja tulosalueen johtajan sekä johtajaylilääkärin hyväksyntää. Sairaanhoitopiiri käyttää potilaskuljetuksissa omia kuljetussopimuksiaan. Ambulanssilentokoneella tapahtuvat sairaalasiirrot laskutetaan erikseen. Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt myyvät palveluja myös ns. etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoimintana. Tällöin sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvat tuottavat erikoissairaanhoidon palveluja tai antavat konsultaatiopalveluja jäsenkuntien tai kuntayhtymien terveyskeskuksissa tai muissa terveydenhuollon yksiköissä. Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminnasta sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen ja niiden perusteella tapahtuva laskutus ei sisälly jäsenkuntien sitovuustasoihin. Asiantuntijakonsultaatiot Asiantuntijakonsultaatioilla tarkoitetaan perusterveydenhuollon yksiköistä tai muista terveydenhuollon yksiköistä tulevia puhelin-, yms. konsultaatiopyyntöjä, joita koskevien potilaiden hoitosuhde ei ole eikä siirry Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Asiantuntijakonsultaation antaja voi olla lääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Konsultaatioiden laskutuksen Oberonin kautta G-käyntityypillä edellytyksenä on, että vastauksesta tehdään merkintä elektroniseen sairauskertomusjärjestelmään (Esko). Kaikki erikoisalat käyttävät hintaluokkia: 996 Normaali asiantuntijakonsultaatio (kesto alle 20 min.) Laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto min.) Erityisen laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto yli 40 min) 232 Sähköiset konsultaatiot Sähköisellä konsultaatiolla tarkoitetaan tässä myös sähköisen lähetteen muuttamista sähköiseksi konsultaatiovastaukseksi. Laskutus tapahtuu elektronisen sairauskertomusjärjestelmän (Esko) kautta. Potilaasta ei tehdä merkintöjä PPSHP:n potilastietojärjestelmään. Kaikilla yksiköillä on käytettävissään kolme eri konsultaatiohintaluokkaa: * Tavallinen konsultaatio 57 * Vaativa konsultaatio 110 * Erittäin vaativa konsultaatio 232 Terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden laskutus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut lähtien jäsenkuntien osalta voimassa käytäntö, jonka mukaisesti terveyskeskukseen (tai muuhun hoitopaikkaan) siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivälaskutus on kirjattu koodille 044HP. 4

7 Kirjaaminen koodille 044HP koskee niitä potilaita, jotka eivät enää lääketieteellisin perustein kuulu erikoissairaanhoidon piiriin, vaan ovat em. perusteella perusterveydenhuollossa hoidettavia. Uusi laskutuspäätös 044HP:ksi voidaan tehdä vasta siirtoilmoitusta seuraavana päivänä. Näin kunnalle jää yksi vuorokausi aikaa järjestää potilaalle jatkohoitopaikka. Hoitopäivän hinta v on kaikilla osastoilla 605 euroa. Kaikilla osastoilla, joilla joudutaan hoitamaan tarkkailuosastolle tarkoitettuja potilaita, voidaan ko. potilaan ensimmäinen hoitopäivä kirjata koodilla 045HP (=Perusterveydenhuollon ensimmäinen hoitopäivä). Hoitopäivän hinta v on kaikilla osastoilla 371 euroa. Mikäli potilasta ei ole siirretty kotikunnan järjestämään jatkohoitoon ensimmäisen vuorokauden jälkeen, hänelle tehdään uusi laskutuspäätös 044HP:ksi. 044HP ja 045HP eivät kuulu sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelujen sitovuustasoihin. Sopimushinta Sairaanhoitopiirissä on olemassa yksi Sopimushintaluokka 999, jota voidaan käyttää vain yksittäisten kalliiden potilastapausten laskutuksessa. Hinta lasketaan potilaskohtaisesti euromääräiseksi. Hintaluokkaa voidaan käyttää vain, jos yksikössä ei ole olemassa mitään muuta hintaluokkaa, jolla ko. tapaus voitaisiin muutoin laskuttaa. Tämä hintaluokka on pääsääntöisesti käytössä vain Potilas- ja kuntamaksuyksikössä. Kaikissa avohoitotuotteissa, joiden maksajana on Aluehallintovirasto, käytetään sopimushintaluokkaa 999 ja potilaskohtaista hintaa. Suoramyynti Palveluhinnastossa esitettyjen tuotteiden lisäksi kaikki sairaanhoitopiirin yksiköt voivat myydä palveluja ns. suoramyyntinä. Tällöin potilas ei ole hoitosuhteessa sairaanhoitopiiriin tai palvelujen myynnistä on sovittu erikseen. Näiden palvelujen sisällöstä ja hinnoista sovitaan erikseen tilaajan kanssa, lukuun ottamatta tässä hinnastossa mukana olevia suoramyyntituotteita. Suoramyyntituotteiden osalta yhteyshenkilöt on lueteltu hoidollisten yksiköiden osalta hinnaston osassa 1 ja muiden yksiköiden osalta hinnaston osassa IV sivuilla Potilaskoti Potilaskodissa asuvilta henkilöiltä, jotka ovat joko tutkimuksissa tai hoidossa sairaalassa ja jotka tarvitsevat vuodepaikan, mutta eivät vuodeosastopaikkaa, laskutetaan kotikuntaa 39,14 euroa potilaskotipäivältä yleislaskutuksen kautta. Potilaskodin yöpymismaksu asiakkaan (aikuinen) maksama korvaus on 33,90 /vrk. Lapset alle 16 vuotta 20,00 /vrk, alle 4-vuotiaat maksutta. 5

8 Asiakasmaksut Asiakasmaksut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakkailta peritään sairaanhoitopiirin hallituksen vahvistamat asiakasmaksut, joiden enimmäismääristä on säädetty asetuksilla. (Hallituksen päätös , hinnat voimaan alkaen). Avohoito o o o o o o o Poliklinikkakäynti 32,10 euroa Sarjahoitokäynti 8,80 euroa, joka peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa Psykiatrian klinikan päiväsairaalan ylläpito 17,60 euroa Visalan sairaalan pien- ja kuntoutuskotien maksu 13,45 euroa Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut 11,30 euroa Varatun ajan peruuttamatta ja käyttämättä jättäminen 15 vuotta täyttäneiltä 39,60 euroa Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja joka edellyttää suonensisäistä lääkitystä, laaja-alaista puudutusta tai yleisanestesiaa, 105,50 euroa käynti. Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään häneltä 105,50 euron lisäksi 38,10 euroa toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä. Asumispalvelut Kehitysvammahuollossa Ateriamaksu työ/päivätoiminnassa 2,10 euroa/päivä Potilasmaksua ei peritä: lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonnasta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito hengityshalvauspotilaan hoito psykiatrian avohoito, johon ei sisälly ylläpitoa kehitysvammaisten neuvolatoiminta potilas jää välittömästi osastolle konsultaatiokäynti ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava käynti (potilaan osuus sisältyy täyden korvauksen hintaan) 6

9 Asiakasmaksut alle 18-vuotiaan sarjahoito sarjahoito 45 käyntikerran jälkeen kalenterivuodessa vapaakortin voimassaoloaika sotiemme veteraanien poliklinikkamaksu partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleiden siviiliuhrien ja karjan evakuointitehtävissä olleiden poliklinikkamaksu Laitoshoito o o o o o o o o o o Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 38,10 euroa hoitopäivä Yleinen maksuluokka lyhytaikainen laitoshoito 17,60 euroa hoitopäivä maksukaton täyttymisen jälkeen Lyhytaikainen psykiatrinen laitoshoito 17,60 euroa hoitopäivä Ylläpitomaksu aikuispsykiatrian avohoitoyksikössä 10,00 euroa ( alkaen) Päivä- ja yöhoitomaksu 17,60 euroa hoitopäivä Vammaisen henkilön kuntoutushoito 13,20 euroa Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut 11,30 euroa Pitkäaikaispotilaan hoitomaksu määrätään kullekin henkilökohtaisesti Asiakkaalta peritään hoitopäivämaksu myös kotiutuspäivältä Asiakkaan siirtyessä välittömästi toiseen julkiseen laitokseen lähettävä laitos ei saa periä lähtöpäivän hoitomaksua Potilasmaksua ei peritä: lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus yleisvaarallinen tartuntatauti ja eräät ilmoitettavat tartuntataudit ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito hengityshalvauspotilaan hoito ns. täyden korvauksen mukaan laskutettava hoito (potilasmaksu sisältyy täyden korvauksen hintaan) alle 18-vuotiaan osastohoito 7 päivän jälkeen kalenterivuodessa (valtakunnallinen) lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa mielenterveyslain 9 :n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 :ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. 7

10 Asiakasmaksut niiltä täysiltä hoitovuorokausilta, jolloin potilas on hoitojakson aikana poissa laitoksesta esim. loman takia (pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä 5 päivää ylittävältä poissaolojakson päiviltä). vapaakortin voimassaoloaika alle 18-vuotiaalta lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa, vammaisen potilaan kuntoutushoitoa, yö- ja päivähoitoa 8

11 Osa 1 PPSHP oma tuotteistus OSA I PPSHP OMA TUOTTEISTUS OPERATIIVINEN TULOSALUE MEDISIININEN TULOSALUE LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE PSYKIATRIAN TULOSALUE OULASKANKAAN VISALAN TULOSALUE SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 9

12 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I OPERATIIVINEN TULOSALUE Tulosalueen johtaja, ylilääkäri Kari Haukipuro, (08) Tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell, (08) Vastuualueet: Anestesia ja tehohoito Pehmytkudoskirurgia Tukielin- ja neurokirurgia Pään ja kaulan sairaudet Kuntoutus 10

13 Osa 1 Pehmytkudos- tukielin ja neurokirurgia PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue ANESTESIA JA TEHOHOITO Yhteyshenkilöt: Vastuualuejohtaja Päivi Laurila, (08) Hall. apul.ylil. Tanja Forchini, (08) Kipupoliklinikka ja tehon jälkipoliklinikka (erikoisala 11) päivystyskerroin 1,3 0 Hoitajan hoidollinen puhelinkontakti tai vastaanotto 70 1 Hoitajan antama terapiakäynti 93 2 Käynnin korvaava puhelinvastaanotto alle 30 min Käynnin korvaava puhelinvastaanotto yli 30 min, kipuryhmäkäynti Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti alle 45 min Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti yli 45 min, ja /tai pientoimenpiteen 456 sisältävä käynti 7 Lääkärin vastaanotto, ensikäynti 761 Käynti tehon jälkipoliklinikalla 8 Lääkärin vastaanotto sisältäen moniammatillisen kiputyöryhmän tai vaativat toimenpiteet 9 Lääkärin vastaanotto, erittäin vaativa toimenpide tai tutkimus PEHMYTKUDOSKIRURGIA (erikoisala 20) Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja Heikki Wiik, (08) TUKIELIN- JA NEUROKIRURGIA (erikoisala 20 ja 25) Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja Susanna Yli-Luukko, (08) Kuvaukset ovat esimerkinomaisia. Hintaluokka valitaan käynnin sisältöä lähinnä vastaavaksi. päivystyskerroin 1,3 0 Käynnin korvaava puhelinvastaanotto. Jonotyö hoitopalvelujen ostotilanteissa. 1 Sairaalalääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia, ei fysioterapeutin ohjausta)

14 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia 2 Erikoislääkärin vastaanotto (ei tutkimuksia) Sairaalalääkärin vastaanotto ja fysioterapeutin suppea ohjaus, voi sisältää lisäksi peruslabran Sairaalalääkärin vastaanotto, hoitoisuus, vastaanoton kesto, vaativa ajanvaraus Peruskäynti uroterapeutilla, sis.toistokatetroinnin ohjaus / lantionpohjalihasharjoitusten ohjaus / erektiolääkeinjektion ohjaus. Kestokatetrin laitto / poisto ja virtsaamisen seuranta sairaanhoitajan vastaanotolla. Haavapoliklinikka: lyhyt käynti, huokeat materiaalit. Neurokirurgia: kontrollikäynti, ei tutkimuksia. KT-4 käynti, johon sisältyy natiiviröntgen ja labra. Videokonsultaatio / -neuvottelu 1 3 Vastaanotto, johon sisältyy paljon työtä, aikaperuste, hoitoisuus, usean henkilön työpanos esim. fysioterapeutin laaja ohjaus. Vastaanotto, johon sisältyy natiivirtg-tutkimus, voi sisältää kipsin poiston. Vastaanotto, johon sisältyy pientoimenpide esim. injektio, punktio, näkyvän piikin veto. Virtsarakon sisäinen lääkehoito esim.dmso, Gepan +labra sairaanhoitajan vastaanotolla. KT- 4 käynti, johon sisältyy tavanomainen UÄ-tutkimus ja peruslabra. Videokonsultaatio / -neuvottelu 2. 4 Erikoislääkärin lähetepotilas, aikaa vievä, vaativa vastaanotto, natiivi-rtg, peruslabra. Vastaanotto, johon sisältyy verisuonitutkimus ABI virtausmittarilla Vastaanotto, johon sisältyy hyvin laaja fysioterapeutin ohjaus Vastaanottoon sisältyy flow, residuaali, peruslabra. Videokonsultaatio / -neuvottelu 3. 5 Kahden erikoislääkärin vastaanotto, (kirurgi, fysiatri, infektiolääkäri, anestesialääkäri) Vastaanotto, johon sisältyy mammografia- tai UÄ-tutkimus tai laajat natiivirtg-tutkimukset, tai kipsaus rtg-kuvineen, urologialla peruslabra ja UÄ-tutkimus (rtg tai TRUÄ). Virtsarakon sisäinen lääkehoito (BCG, Mitomycin, Farmorubisin) ja labra sairaanhoitajan vastaanotolla. Urologia: Vaativa konsultaatiokäynti jatko-hoito-ohjeineen. Tavanomainen varjoainekuvaus (iv-urografia, uretrografia, kystografia). Hoitoneuvottelu ilman luuston isotooppitutkimusta tai luustokuvaus. UÄ (varjoainetehosteinen). Zometa-infuusio ja labrat sairaanhoitajan vastaanotolla. KT4-NATIIVICT. Vastaanotto, joka sisältää kirurgin tekemän laskimo- tai valtimopuolen UÄ-tutkimuksen. Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa ABI-mittaus. Pientoimenpide suppea (luomi, patti, tarvittaessa PAD). Haavapoliklinikka: aikaa vievä, kalliit materiaalit. Neurokirurgia: kontrolli- tai ensikäynti, labratutkimuksia

15 Osa 1 Pehmytkudos- tukielin ja neurokirurgia PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue 6 Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa ABI- ja happiosapainemittaus. Suonikohjujen ruiskutushoito. Vastaanotto, johon sisältyy kilpirauhasen UÄ ja ONB tai mammografia ja UÄ-tutkimus neulanäytteineen. Tavanomainen rtg-varjoainetutkimus (laskimot). Isotooppitutkimus, joka ei sisällä vastaanottokäyntiä. Vastaanotto, johon sisältyy suppea CT-tutkimus. Perusteellinen urologinen tutkimus (TRUÄ, prostatabiopsiat, PAD ja labrat Kultamarkkereiden laitto prostataan Kystoskopia ja / tai sytologia ja peruslabrat UÄ, natiiviröntgen, peruslabrat (urologia) UÄ-ohjattu näytteenotto (esim.munuaiskudosnäyte) Virtsarakon sisäinen lääkehoito (Epirubisin + interferoni, Cystistat) ja labra sairaanhoitajan vastaanotolla. KT4-luuston isotooppitutkimus (hoitoneuvottelu myöhemmin). Toimenpide (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus) esim. kystostoomakatetrin laitto/vaihto. Urologia: Natiivi-CT, labrat Urologia: Suppea MRI, labrat KT4-Varjoainetehosteinen CT, labrat, (tarvittaessa. iv.nesteytys). Neurofysiologiset tutkimukset (ENMB 1-3, SEP, EEG) ilman muita laajoja tutkimuksia. Repositio ja kipsaus kuvineen, tarvittaessa. anestesiassa. Pientoimenpide, laaja (aikaperuste, tarvittaessa useita näytteitä) Tatuointi. Hermojuuriblokadi. Prepoliklinikkakäynti (2 erikoislääkäriä + fysioterapeutti + sairaanhoitaja). 7 Vastaanotto ja verisuonilaboratoriossa kävelytesti ja ABI-mittaukset ennen ja jälkeen Vastaanotto, johon sisältyy laaja CT tutkimus MRI-tutkimus Plastiikkakirurginen toimenpide (arpikorjaus tai re-ekskisio) Kallis iv-lääkehoito ja seuranta (Zometa) Neurokirurgia: Vastaanotto ja CT- tutkimus Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 1 ampulla. Vastaanotto, jossa laaja varjoainetehosteinen CT, labrat, (tarvittaessa iv.nesteytys). Urodynaaminen tutkimus ja peruslabrat. Luuston isotooppitutkimus ja labrat. Kystoskopia, sytologia + PAD ja labrat. Kystoskopia, UÄ ja labrat. Cavernosografia. Laaja tai erittäin laaja MRI (kohteesta riippuen), labrat. Punasolujen siirto (2 yks.) + labrat sairaanhoitajan vastaanotolla

16 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Pehmytkudos-, tukielin- ja neurokirurgia 8 Käynti, johon sisältyy angiografia tai MRA (magneettiangiografia), voi sisältää lab, nat. rtg, ja verisuonilab. tutkimuksia. Käynti, johon sisältyy CT, UÄ, nat-rtg ja korkea hoitoisuus. Vena ovarican varjoainekuvaus MRI-tutkimus, erittäin laaja esim. koko selkäranka varjoaineella Urodynaaminen tutkimus, kystoskopia ja labrat. Videourodynaaminen tutkimus, labrat. Neurokirurginen DSA-kontrolli (yksi suoni) Neuropsykologin testaus, CT-tutkimus ja vastaanotto Neurokirurgia: Vastaanotto ja MRI-tutkimus Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 2-3 ampullaa 9 Vastaanotto, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta Käsikirurgiselle potilaalle Xiapex-lääkehoito Neurokirurginen DSA-kontrolli (kaksi tai useampi suoni) Neurokirurgia: Baklofen-pumpun täyttö 4 ampullaa 10 Vastaanotto, johon sisältyy useita kalliita tutkimuksia Toimenpideradiologia (vena ovarican embolisaatio) Lyhytjälkihoitoinen kirurgia 905 Iso gastrokirurgia Luokittelematon isompi lyhki Reumayksikkö (erikoisala 10R) Yhteyshenkilö: Apulaisylilääkäri Anna Karjalainen, (08) Päivystyskerroin 1,3 40 Yksinkertainen peruskäynti, käynti sairaanhoitajalla tai kuntoutusohjaajalla, 87 pkl-potilaiden soitto tai laboratorionäyttö, pkl-käynnin kor- vaava paperikonsultaatiovastaus 41 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät peruslaboratoriotutkimukset, 161 erittäin vaativa paperikonsultaatiovastaus 42 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät vaativat laboratorio- 550 ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimukset 44 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia laboratorio- 963 ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja 45 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja 46 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja 47 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä erittäin vaativia laboratorio ja/tai kuvantamis- ja/tai tähystystutkimuksia tai pkl-hoitoja 48 Vaativa polikliininen hoito (kuten reuman biologiset hoidot) Vaativa polikliininen hoito (kuten reuman biologiset hoidot)

17 Osa 1 Pään ja kaulan sairaudet/hammas- ja suusairaudet PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue PÄÄN JA KAULAN SAIRAUDET HAMMAS- JA SUUSAIRAUKSIEN KLINIKKA (erikoisala 58) Yhteyshenkilöt: Ylihammaslääkäri Kai Sundquist, (08) Hallinnollinen apulaisylihammaslääkäri Pauli Mattila, (08 ) Klinikkasihteeri Tarja Lahtinen, (08) Erikoishammaslääkärin työpanos/pv Matkakulut laskutetaan voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti 883 Avohoito, päivystyskerroin on 1,3 Polikliininen hoito 1 Lyhytkestoinen toimenpide, kontrolli tai konsultaatio Laajempi toimenpide tai hoidonsuunnittelu Laaja tai pitkäkestoinen toimenpide, usean erikoisalan yhteinen 361 hoidonsuunnittelu 4 Laaja ja pitkäkestoinen toimenpide Erittäin laaja polikliininen hoitokäynti Oheisten hintojen lisäksi laskutetaan mahdolliset hammastekniset kulut. 15

18 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Pään ja kaulan sairaudet/knk-taudit KNK-TAUTIEN JA FONIATRIAN KLINIKKA (erikoisala 55 ja 57) Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Petri Koivunen, (08) Ylihoitaja vs. Tarja Arvola, (08) Apulaisylilääkäri Samuli Hannula, (08) Klinikkasihteeri Merja Portimo, (08) Avohoito, päivystyskerroin 1,3 0 Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti 65 1 Sairaanhoitajan tutkimus- ja hoitokäynti ilman toimenpiteitä 88 2 Erikoislääkärikäynti. Sisältäen tavanomaisia laboratorio-, rtg- ym. tutkimuksia sekä perustoimenpiteitä. - maxpunktio, parasenteesi - hyposensibilitaatio jatkokäynnit (muut kuin1. käynti) Vaativia tutkimuksia (kalliimmat laboratoriotutkimukset, esim. aivolisäkehormonitutkimuksia) sisältävä käynti ja yksinkertaisia (ryhmä 1) toimenpiteitä sisältävä käynti sekä pkl-käynti samana päivänä muilla polikinikoilla - esim. skopiatutkimus - biopsia, suturaatio, incisio, nenän tamponaatio - vierasesineen poisto, - PEG poisto, - rhinomanometria, - trakeostomiakanyylin vaihto (kanyyli klinikasta) 4 RII pkl toimenpiteet - hyposensibilisaatiohoito (1. käynti) - RFTA-hoito, pieni pdt-hoito - tympanostomia, - CT-tutkimuksen sisältävä käynti - nenärepositio 5 MRI-tutkimuksen sisältävä käynti PET-CT tutkimuksen sisältävä käynti RIII pkl toimenpiteet Toimenpiteitä sisältävä poliklinikakäynti - ihomuutoksen poisto pkl leikkaussalissa tai ihoplastia - shaver polypektomia - polikliininen larynx toimenpide (esim. injektio), botulinumtoksiinihoito - laaja pdt hoito - rasvapaikkaus - puheproteesin laitto Nenäaltistustutkimuksen sisältävä käynti Kalliita kertakäyttöinstrumentteja vaativat toimenpiteet esim. ballong dilataatiot

19 Osa 1 Pään ja kaulan sairaudet/knk-taudit PPSHP oma tuotteistu Operatiivinen tulosalue Muut toimenpiteet 917 Muu toimenpide, kesto alle 45 min Muu toimenpide, kesto yli 45 min Kuulokeskus 20 Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti lääkärillä ilman toimenpiteitä Tavanomaisia laboratorio-, rtg-, kuulontutkimuksia tms. sisältävät 190 käynnit lääkärillä (esim. pre- ja postoperatiiviset käynnit, kuulon seurannan käynnit 23 Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit kuten kuulokojesovitus, 399 vaativaa informaatiota sisältävä käyti, tinnitushoito, rasvapaikkaus, istutepotilaan seurantakäynti, työkykyselvitys 24 CT-tutkimukset, useat eri tyyppiset kuulon ja tasapainoelimen tutkimukset 492 yhdistettynä aikaa vievään lääkärikäyntiin 25 MRI-tutkimuksen sisältävät käynnit Suoramyyntituotteet 10 Kommunikaatiokeskus Tikoteekin tekninen ohjaus ja laitekorjaus Aikuisten puhe- tai äänesaudiogrammitutkimus 42 (ei sisällä lääkärin tutkimusta) 30 Puheaudiogrammi + äänesaudiogrammi tutkimukset yhdessä (ei sisälllä lääkärin tutkimusta) 79 Kuntoutusohjauskäynnit, kuulokeskus 71 Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Muiden käyntien yhteydessä tapahtuva kotikäynti 104 Foniatrian avohoito 0 Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti Puheterapeutin sarjahoitokäynti Tutkimuskäynti, mm. pelkkä kuulontutkimus Työryhmäkäynti Psykologi, Oraalimotorinen työryhmä tai istutepotilas MRI-tutkimus tai vastaava, Päiväyksikkökäynti, suppeat etiologiset tutkimukset 16 Päiväyksikkökäynti, laajat etiologiset tutkimukset Aikaa vievä tutkimuskäynti mm. kuulontutkimus ja lääkäri/sh, puheterapeutin 316 tupla-aika 19 Päiväyksikkökäynti, ei erityistutkimuksia tai aikaa vievä työryhmäkäynti, konsultaatio / yhteistyöneuvottelu 768 Kommunikaatiokeskus, foniatrian avohoito 60 Kommunikaatiokeskuskäynti, lyhyt Kommunikaatiokeskuskäynti, vaativa Kommunikaatiokeskuskäynti, erittäin vaativa Yksinkertainen laitteen luovutus

20 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Pään ja kaulan sairaudet/knk-taudit Kuntoutusohjauskäynnit, foniatrian avohoito 91 Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Kuntoutusohjauskotikäynti Muiden käyntien ohessa tapahtuva kotikäynti tai ohjausselvittely pkl:lla

21 Osa 1 Pään ja kaulan sairaudet/silmätaudit PPSHP oma tuotteistu Operatiivinen tulosalue SILMÄTAUTIEN KLINIKKA (erikoisala 50) Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri, Ville Saarela, (08) Ylihoitaja, (08) Klinikkasihteeri Tarja Lahtinen, (08) Avohoito, päivystyskerroin 1,3 Poliklinikan lyhytkestoinen käynti 11 Lyhyt kontrollikäynti (esim. iriitti-, silmänpaine- tai muu vastaava kontrolli). Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti 55 Mobiiliyksikön käynti 15 Paineenmittaus Glaukoomatutkimus (sisältää paineenmittauksen, näkökenttätutkimuksen 72 ja valokuvauksen) Suoramyyntituote: Diabeteskuvaus Poliklinikan aikaa vievä käynti 21 Ensikäynti, silmien perustutkimus Pelkästään silmälaboratoriotutkimus (esim. näkökenttätutkimukset, 93 erilaiset valokuvaukset) 23 Uusintakäynti, johon liittyy yksi lisätutkimus Aikaa vievä uusintakäynti Aikaa vievä paperikonsultaatio Koululaisen perustutkimus 93 Vaativa polikliininen käynti 31 Polikliininen pientoimenpide (esim. chalazionin poisto) Laserhoito (esim. silmänpohja, glaukooma, jälkikaihi) Neuro-oftalmologinen tutkimus Näkökeskuskäynti Piilolasipoliklinikan käynti Useita tutkimuksia tai konsultaation sisältävä käynti Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT) Pelkkä hoitokäynti 38 TT- tai elektrofysiologisen tutkimuksen sisältävä käynti MRI-tutkimuksen sisältävä käynti Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT) sisältäen esitutkimukset (lääkäri + valokuvaukset)

22 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Pään ja kaulan sairaudet/silmätaudit Muut hoidot 920 Anti-VEGF injektio A, yksi silmä Anti-VEGF injektio B, yksi silmä Molempien silmien Anti-VEGF injektio A Molempien silmien Anti-VEGF injektio B Kortisoni-implantin laittaminen lasiaiseen Karsastuspoliklinikan lyhytkestoinen käynti 41 Karsastuspoliklinikan uusintakäynti Karsastusleikkauksen jälkeinen kontrollikäynti 77 Karsastuspoliklinikan aikaa vievä käynti 51 Karsastuspoliklinikan ensikäynti Karsastuspoliklinikan vuosikontrolli Ortoptinen hoito (silmien yhteistyön harjoitushoito) 113 Karsastuspoliklinikan pleoptoforihoito 61 Heikkonäköisen silmän näön parannushoito pleoptoforilaitteella 235 Kuntoutuksen kotikäynnit 70 Perustason kotikäynti (esim. apuvälineen toimitus ja käytön opastus) Kuntoutustarpeen seuranta, jatkotoimenpiteet lausuntoineen, 388 asiakkaan ja omaisten informointi 72 Vaativa ja aikaa vievä käynti (esim. asiakaskäynnin lisäksi asiointi 527 virastoissa, koulussa jne., kuntoutuskokous) 73 Erittäin aikaa vievä käynti (esim. matka, kesto, jatkotoimenpiteet, 674 yhteiskäynti toisen ohjaajan kanssa) tai laajaan hoitovastuualueeseen liittyvät kotikäynnit 74 Lyhytkestoinen kotikäynti tai vastaava 97 20

23 Osa 1 Kuntoutus/Fysiatria PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue KUNTOUTUS FYSIATRIA (erikoisala 96) Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Eero Kyllönen, (08) Ylihoitaja, (08) Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen, (08) Avohoito 1 Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti 89 2 Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti, joka sisältää natiivikuvan tai peruslaboratoriotutkimuksia Vaativa lääkärissäkäynti, joka sisältää laajoja natiivitutkimuksia, uätutkimuksen 221 ja laboratoriotutkimuksia 4 Soitto vastauksista, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona 57 5 Pitkä puhelu, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona 100 Fysioterapiakäynnit 10 Lyhyt fysioterapiakäynti Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 tunti) Fysioterapiakäynti (kesto n. 1 ½ tuntia) Fysioterapiakäynti (kesto n. 2 tuntia) Fysioterapiakäynti inkontinenssihoito Inkontinenssihoito ja apuvälineet Muu vaativa terapia tai tutkimuskäynti esim. liikuntafysiologin luona Soittoaika ( fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ym. ) 47 Toimintaterapiakäynnit 20 Toimintaterapiakäynti Vaativa toimintaterapiakäynti esim. työkykyarvio Lastan valmistus Laaja toimintaterapiakäynti (esim työkykyarvio, apuvälineet ym.) 213 Kuntoutusohjauskäynnit 30 Lyhyt peruskäynti vastaanotolla Pidempi peruskäynti vastaanotolla, kotikäyntinä tai muuna käyntinä Vaativa: koti-, koulu- tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen 363 ja jatkotoimenpiteet. Asunnonmuutostöiden selvitys lausuntoi- neen. Kuntoutusseuranta. 33 Erittäin vaativa: koti-, koulu- tai muu käynti. Aikaa vievä kokonaisselvitys toimenpiteineen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset

24 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Kuntoutus/Fysiatria Tutkimuskäynnit 40 Peruslaboratoriotutkimukset/natiiviröntgenkuva Ultraäänitutkimus Laajat laboratoriotutkimukset Laajat laboratoriotutkimukset ja laajat natiivitutkimukset/fasettiblokadi EnMg-tutkimus Hermojuuriblokadi Isotooppitutkimukset CT-tutkimukset Magneettitutkimus Diskografia (MRI/CT) Kahden alueen magneettitutkimus Usean alueen magneettitutkimus Vaativa EnMg-tutkimus 519 Yhdistetyt hoito- ja tutkimuskäynnit 60 Lyhyt lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti Vaativa lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti Fysioterapia- ja toimintaterapiakäynti Fysioterapia ja toimintaterapia, sisältää lastan valmistuksen Usean asiantuntijan luona käynti (esim. lääkäri, fysioterapeutti, 338 toimintaterapeutti, psykologi ja kuntoutusohjaaja) 65 Apuvälinekäynti (kipsikengät, kyynärsauvat) Lääkärikäynti, johon sisältyy esim. CT-tutkimus, isotooppitutkimus 549 tai muu vaativa tutkimus, fysioterapeutin hoito ja tutkimus 67 Lääkärissäkäynti, johon sisältyy EnMg-tutkimus, SI-artrografia tai 564 muu vastaava tutkimus 68 Lääkärissäkäynti, johon sisältyy magneettitutkimus 792 Ryhmät ja kurssitoiminta 71 Fysioterapeutin/toimintaterapeutin ryhmäterapia /kerta Selkä, esikurssi/pv (kesto 5 pv) Selkä, varsinainen kurssi/pv (kesto 10 pv) Niska, esikurssi/pv (kesto 5 pv) Niska, varsinainen kurssi/pv (kesto 10 pv) Sydän- yms. ryhmä/krt (kesto 10 krt) Tekonivelpotilaiden kuntoutuskurssi/pv (kesto 10pv)

25 Osa 1 Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS (erikoisala 99) Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri Mauri Kallinen, (08) Ylihoitaja, (08) Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen, (08) I Avohoito Poliklinikkakäynnit 0 Käynti lääkärillä tai vastaava käynti Peruskäynti Vaativa ja aikaa vievä käynti (useampi työntekijä) Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti Tutkimuskäynti (peruslaboratorio-/natiiviröntgentutkimus) 93 6 Erityisen vaativa, aikaa vievä tutkimus, sisältää useamman henkilön työpanosta tai kalliita erityistutkimuksia 7 Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, suppea 51 8 Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, laaja Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa Videokonsultaatio/videoneuvottelu, suppea Videokonsultaatio/videoneuvottelu, laaja Uusintakäynti lääkärillä tai vastaava käynti Peruskäynti (kävelysimulaattoriharjoittelu + sähköstimulaatio) tunti 61 Vaativa käynti (kävelysimulaattoriharjoittelu+sähköstimulaatio 210 +alku-/loppumittaus; kävelyanalyysi, tasapainomittaus, videointi) 2 tuntia 18 Sairaanhoitajan ohjaus- ja seurantakäynti 110 Ammattitautipoliklinikkakäynnit: 42 Peruskäynti Vaativa peruskäynti Seurantakäynti Vaativa seurantakäynti Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, vaativa

26 PPSHP oma tuotteistus Operatiivinen tulosalue Osa I Kuntoutus/Lääkinnällinen kuntoutus II Muut kuntoutuspalvelut Avohoito Kuntoutusohjaus (oma toiminta) 52 Pidempi peruskäynti vastaanotolla, kotikäyntinä tai muuna käyntinä Vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen 363 ja jatkotoimenpiteet. Asunnonmuutostöiden selvitys lausuntoineen. Kuntoutusseuranta. 54 Erittäin vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Aikaa vievä kokonaisselvitys toimenpiteineen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset Ostopalvelut sisältävät kuntoutuksen vastuualueen hallintokulun 2,15 /käynti Hoitojaksot Kuntoutushoito 16 Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, yksilöllinen Kuntoutushoito, erittäin vaativa Kuntoutushoito, vaativa Hengityshalvauspotilaan hoito Hengityshalvauspotilaan vaativa hoito Ensitieto ja sopeutumisvalmennus (oma toiminta) Hintaluokat määräytyvät kurssin kokonaiskustannusten perusteella, joihin vaikuttavat kohderyhmä, kurssin kesto, tarvittavien asiantuntijoiden ja henkilökunnan määrä sekä omaisten osallistuminen. Etäryhmässä asiantuntijoihin on yhteys videon välityksellä. 8 Hintaluokka I / etäryhmä 75 9 Hintaluokka II Hintaluokka III / kuntoutuskurssi Hintaluokka IV Hintaluokka V / lasten perhekurssi Ostopalvelut sisältävät kuntoutuksen vastuualueen hallintokulun 4,40 /vrk) 24

27 Osa 1 PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue MEDISIININEN TULOSALUE Tulosalueen johtaja, professori Taina Turpeenniemi-Hujanen, (08) Tulosalueen ylihoitaja Eila Alavahtola, (08) Vastuualueet: Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Kardiologian vastuualue Syöpätautien ja hematologian vastuualue Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue 25

28 PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE Yhteyshenkilöt: Osa I Yhteispäivystys, erikoissairaanhoito Vastuualuejohtaja Matti Martikainen, (08) Ylilääkäri Antti Koskinen perusterveydenhuolto, (08) Osastonhoitaja Vesa Vähäkangas, (08) Klinikkasihteeri Tarja Tyvelä, (08) ERIKOISSAIRAANHOITO Avohoito 180 Polikliinisen potilaan tutkimuskäynti Sisältää eri erikoisalojen perusselvittelyn ilman tutkimuksia Sisältää eri erikoisalojen perusselvittelyn lisäksi perustutkimuksia, natiivirtg-kuva ja peruslaboratorionäytteet, kipsaus sisältäen yhden kontrollirtg-kuvan, yksinkertaiset toimenpiteet 184 Sisältää: Useita natiivirtg-kuvauksia tai ultraäänitutkimuksen tai artrografian ja/tai erikoislaboratorionäytteitä esim. lääkeainepitoisuusmäärityksiä - Repositiot röntgenkuvineen - Usean henkilön työpanoksen 185 Sisältää: Varjoainertg-tutkimuksia - Osan intoksikaatiopotilaiden tutkimuksia ja hoitoa, osan sydäninfarkti-potilaiden liuotushoidoista, osan anestesiaa vaativista toimenpiteistä 186 Sisältää: Usean henkilön työpanoksen ja/tai pitkäaikaista seurantaa vaativien potilaiden hoidon - Runsaasti aikaa vievät anestesiatoimenpiteet - CT-tutkimus varjoaineella tai ilman 187 Sisältää: Usean henkilön työpanoksen lisäksi paljon tutkimuksia esim. monivammapotilas, aikaa vievä elvytys - CT:t sekä varjoaineella että ilman varjoainetta 188 Sisältää: Runsaasti useita kalliita tutkimuksia ja sitovat paljon henkilökuntaa esim. angiot, magneettitutkimukset - Osa sydäninfarktipotilaiden liuotushoidoista 26

29 Osa 1 Yhteispäivystys, perusterveydenhuolto PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue PERUSTERVEYDENHUOLTO (erikoisala 98) Arkipäivisin klo ja viikonloppuisin sopimuskuntien (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala) perusterveydenhuollon päivystys tapahtuu Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Avohoito, erikoisala 98 1 Luokka 1 - Peruskäynti - Kesto alle 30 min. - Tavanomaiset päivystyskäynnit ja yksinkertaiset toimenpiteet, joissa ei tarvita avustavaa henkilökuntaa (esim. paracenteesit, injektiot) Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen. 2 Luokka II - Kesto yhteensä yli 30 minuuttia. - Henkilökuntaa sitovat ja/tai aikaa vievät tapaukset (kuten rintakipuiset, neurologiset- ja mielenterveyspotilaat tai näitä vastaavat käynnit sekä kuoleman toteaminen - Kipsaukset, suturaatiot ja muut aikaa vievät ja/tai avustavaa henkilökuntaa vaativat toimenpiteet Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen. 3 Luokka III - Selviämishoitoa tarvitseva päihdeasiakas - Pitkään Osypissa jatkohoitopaikkaa odottava potilas 4 Puhelinkonsultaatio 18 5 Koti- ja/tai laitoskäynti, kestänyt enintään 1 ½ tuntia Koti- ja/tai laitoskäynti, kestänyt yli 1 ½ tuntia Sairaanhoitajan vastaanottokäynti., peruskäynti Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen. 8 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva Laboratorio- ja röntgentutkimukset laskutetaan erikseen 9 Terveysneuvonta puhelinpalveluna (alv 0%) (Mahdollinen hintamuutos vahvistetaan erikseen) 11 Luokka I Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset (sopimuskuntien ulkopuolinen) 12 Luokka II Tutkimukset sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset (sopimuskuntien ulkopuolinen) 13 Luokka III Selviämishoitoa tarvitseva päihdeasiakas (sopimuskuntien ulkopuolinen) 17 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, peruskäynti, (sopimuskuntien ulkopuolinen) 18 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva (sopimuskuntien ulkopuolinen) ,

30 PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue KARDIOLOGIAN VASTUUALUE Osa I Kardiologian vastuualue Yhteyshenkilö: Vastuualuejohtaja professori Timo Mäkikallio, (08) Kardiologiset polikliiniset tutkimukset 340 Kippilautakoe Sydämen ultraäänitutkimus (sis. Ekg) Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (sis. Ekg) Vrk-EKG-tutkimus (sis. Ekg) RasitusEKG-tutkimus Tapahtuma-EKG-tutkimus Sydäntahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg) Rytmihäiriötahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg) Rytmihäiriöpotilaan etäseuranta Sepelvaltimoiden TT Vajaatoimintatahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. EKKO) Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio+ptca+stentti Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio+ptca+lääk.stentti Polikliininen sydänkatetri, mol.puolet (sis. koronaariangion) Polikliininen angio+ptca ja metallistentti Polikliininen angio+ptca ja lääkeainestentti Polikliininen sepelvaltimokuvaus (sis. UÄ tarvittaessa) Polikliininen sydänkatetri,, mol.puolet+sydänbiopsia Polikliininen sydän biopsia (sis. EKKO, tarv. angio) Polikliininen angio+ivus Polikliininen angio+ptca+ivus+stentti Polikliininen rytmivalvurin asennus Sydämen isotooppiperfuusiotutkimus (MIBI) Rytmihäiriötahdistimen testaus anestesiassa 485 Kardiologiset polikliiniset tutkimuspaketit 370 Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus Polikliininen laajempi elektrofysiologinen tutkimus Polikliininen kartoitusblaatio, erikoislaitteisto Polikliininen elektofysiol.tutkimus + tahdistimen implantointi Polikliininen elektrofys.tutkimus + ablaatiohoito + tahd. implantointi Polikliininen koronaariangio + elektrofysiol. tutkimus Polikliinen vaikea el.fys.tutkimus+ablaatio, erikoisvälineet Polikliinen noninvasiivinen elektofysiologinen tutkimus (SNRT) Polikliininen eteisvärinän kartoitusablaatiohoito (Carto) Polikliininen vaikea elektrofysiologinen ablaatio Rytminsiirto, elektiivinen Peruskäynti, sairaalalääkäri Vaativa käynti, erikoislääkäri Erittäin vaativa käynti, suppean alan erikoislääkäri Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus + ablaatiohoito Rytmivalvurin luku

31 Osa 1 Kardiologian vastuualue PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue 387 Sydänleikatun poliklinikkakäynti (CABG, ei sis. EKKOa) Rytmivalvurin poisto (sis. valvurin lukemisen) Poliklinikkakäynti sairaanhoitajan luona Vaativa ultraäänitutkimus Vajaatoimintapotilaan poliklinikkakäynti Sydämen oikovirtausmittaus gammakuvauksella Polikliininen eteislepatuksen ablaatiohoito Polikliinisen potilaan soitto / laboratorio näyttö Nuorisokardiologinen poliklinikka / sydänsiirtopotilas (sis. EKKO) Polikliininen tahdistimen vaihto SSIR Polikliininen tahdistimen vaihto DDD Polikliininen tahdistimen vaihto BIVE Polikliininen tahdistinimplantointi (SSIR) Polikliininen tahdistinimplantointi (DDD) Polikliininen rytmihäiriötahdistimen vaihto (VVIR) Polikliininen rytmihäiriötahdistimen vaihto (DDD) Koronaariangio viikonloppuna Koronaariangio + PCI viikonloppuna Koronaariangio + PCI + lääkestentti viikonloppuna Koronaariangio + IVUS + stentti viikonloppuna Polikliininen tahdistimen implantointi CRT-P Polikliininen tahdistinelektr. vaihto tai korjaus Polikliininen tahdistinjohdon poisto Polikliininen rytmihäiriötahdistimen impl. DDD Polikliininen rytmihäiriötahdistimen impl. VVIR Polikliininen biventr. ryhtimhäiriötahd. asennus Medisiinisen päiväsairaalan polikliiniset suoramyyntituotteet (sisätaudit, ihotaudit, syöpätaudit, neurologia, keuhkosairaudet ja geriatrian erikoisalat 601 Päiväsairaalahoito, 2 tuntia Päiväsairaalahoito, 4 tuntia Päiväsairaalahoito, 6 tuntia Päiväsairaalahoito, 8 tuntia

32 PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue Osa I Syöpätautien ja hematologian vastuualue SYÖPÄTAUTIEN JA HEMATOLOGIAN VASTUUALUE (syöpätaudit ea 65, hematologia ea 10H) Yhteyshenkilöt: Vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Pirjo Koistinen, (08) Ylihoitaja Eila Alavahtola, (08) Avohoito 62 Kustannukset sisältyvät muihin pkl-käynteihin 0 64 Vastaanotto ja suppea peruslaboratoriotutkimus Vastaanotto ja suppea peruslaboratorio-/röntgentutkimus Vastaanotto ja peruslaboratorio-/röntgentutkimus. 242 Ryhmän 1 lääkehoito. 69 Vastaanotto (uusi potilas)/hoitokäynti ja peruslaboratorio- 292 /röntgentutkimus Palliatiivisen hoidon tavallinen vastaanotto. Ryhmän 1 lääkehoito. 70 Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai laaja laboratorio-/röntgentutkimus. 434 Ryhmän 1 ja 2 lääkehoito. Palliatiivisen hoidon vaativa vastaanotto. Osa CT-tutkimuksista 71 Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai laaja laboratorio- 541 /röntgentutkimus/ skopia. Ryhmän 1 ja 2 lääkehoito. Osa CT- ja MRI-tutkimuksista, luuston gammakuvaus, kilpirauhasmetastaasien kuvaus. 72 Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai laaja laboratorio- 740 /röntgentutkimus/ skopia. Ryhmän 1 ja 2 lääkehoito. Osa MRI-tutkimuksista. 74 Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai vaativa laboratorio- 825 /röntgentutkimus/ skopia. Ryhmän 1-3 lääkehoito. 75 Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai vaativa laboratorio /röntgentutkimus/ skopia. Ryhmän 1-3 lääkehoito 80 Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset Ryhmän 1-3 lääkehoito. 82 Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset Ryhmän 1-4 lääkehoito. 84 Erittäin vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset. Ryhmän 1-5 lääkehoito PET-CT-tutkimus

33 Osa 1 Syöpätautien ja hematologian vastuualue 87 Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset. Ryhmän 1-6 lääkehoito. 89 Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset Ryhmön 1-7 lääkehoito. 90 Vaativa vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset. Ryhmän 1-8 lääkehoito 91 Vastaanotto/hoitokäynti ja/tai erittäin vaativat tutkimukset Ryhmän 9 lääkehoito. PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue Polikliininen sädehoito 92 Sädehoitokäynti Uuden potilaan vastaanottokäynti Vaativa sädehoitokäynti Erittäin vaativa sädehoitokäynti Sädehoitokäynti + Ryhmän 1-3 lääkehoito Sädehoitokäynti + Ryhmän 1-4 lääkehoito Stereotaktinen sädehoito kertafraktiohoito Konsultaatiot/puhelinkontaktit (korvaa käynnin) 25 Puhelinkontakti (< 5 min) 42 LABNÄ 26 Tavallinen konsultaatio 81 Puhelinkontakti (< 15 min) 27 Vaativa konsultaatio 145 Puhelinkontakti (< 30 min) 28 Erittäin vaativa konsultaatio 252 Puhelinkontakti (< 60 min) 29 Videovälitteinen konsultaatio 362 Kuntoutusohjaajalla käynnit 54 Kuntoutusohjaajalla käynti Vaativa kuntoutusohjaajalla käynti Kotona tapahtuva toimintakyvyn arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu

34 PPSHP oma tuotteistus Medisiininen tulosalue Osa I Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualue NEUROLOGIAN, IHOTAUTIEN JA GERIATRIAN VASTUUALUE NEUROLOGIA (erikoisala 77) Yhteyshenkilöt: Ylilääkäri, professori Kari Majamaa, (08) Ylihoitaja Tarja Hulkko, (08) Ayl. (hall.) Tarja Haapaniemi, (08) Klinikkasihteeri Mirja Kouvala, (08) Avohoito 1 Hoitajan vastaanottokäynti 87 2 Peruskäynti/yksinkertainen seuranta-/ensikäynti (ei tutkimuksia) Aikaavievä peruskäynti/ensikäynti. 261 Muu käynti, jolla yksinkertaisia tutkimuksia, ohjaus/neuvonta 4 Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä)* Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä)* Erityistaso (sisältää tutkimuksia tai käynnin usealla työntekijällä) * Laaja erityistaso, kalliit/vaativat tutkimukset * Laaja eritystaso, kalliit/vaativat tutkimukset* Laaja erityistaso, poikkeuksellisen kalliit/vaativat tutkimukset ja hoidot 15 Käynnin korvaava puhelin- tai asiakirjakonsultaatio, hoitaja Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, lääkäri Käynnin korvaava puhelin-, asiakirjakonsultaatio, lääkäri, vaativa Televideokonsultaatio Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Suppea taso. Apuvälinearvio tai 103 sovitus. Kuntoutusseuranta 12 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Perustaso. Kuntoutus-, apuväline- 357 sekä asunnonmuutostarpeiden selvittely lausuntoineen 13 Kuntoutusohjaajan kotikäynti: Vaativa taso. Aikaa vievä selvitys, 466 yhteistyö- ja verkostokokoukset 14 Sairaanhoitajan ohjaus- ja neuvontakäynti Vaativa immunomodulaattorihoito, mm. MS-taudissa Vaativa infuusiohoito Päiväsairaalassa Aivoverenkierron DSA-tutkimus tai infuusiohoito Päiväsairaalassa Korkea-annos IVIG-infuusiohoito Päiväsairaalassa * Hinta määritetään käynnin tutkimus - ja hoitokustannusten mukaan. Työnohjaushinnat (+alv%) Psykologi, yksilötyönohjaus Psykologi, ryhmätyönohjaus 171e/h 80e/h/henkilö 32

SISÄLLYSLUETTELO. Hinnaston käyttäjälle 3. Asiakasmaksut 6 OSA I 9 PPSHP OMA TUOTTEISTUS 9 OPERATIIVINEN TULOSALUE 10 MEDISIININEN TULOSALUE 25

SISÄLLYSLUETTELO. Hinnaston käyttäjälle 3. Asiakasmaksut 6 OSA I 9 PPSHP OMA TUOTTEISTUS 9 OPERATIIVINEN TULOSALUE 10 MEDISIININEN TULOSALUE 25 Palveluhinnasto SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta 4 Asiantuntijakonsultaatiot 4 Sähköiset konsultaatiot 4 Terveyskeskukseen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta 4 Asiantuntijakonsultaatiot 4

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2013 PALVELUHINNASTON 2013 LISÄYKSET JA MUUTOKSET 1. OULASKANKAAN SAIRAALA Synnytykset ja naistentaudit, sivu 68 Uusia hintaluokkia 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2012 PALVELUHINNASTON 2012 MUUTOKSET 1. OYS:N LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE Synnytykset ja naistentaudit, sivu 50 Uusia hintaluokkia 1.2.2012 alkaen Hinta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Etäpoliklinikka- ja konsultaatiotoiminta

Lisätiedot

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4. Asiakasmaksut 6

SISÄLLYSLUETTELO. Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4. Asiakasmaksut 6 Palveluhinnasto SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Erityisen kalliit lääkkeet ja tarvikkeet 4 Ambulanssilentokonesiirrot 4 Avohoitoon annettavat lääkkeet 4 Etäpoliklinikka-

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2010 SISÄLLYS Hinnaston käyttäjälle.... 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri... 4 Asiakasmaksut.. 6 OSA I Suoritepeusteinen tuotteistus OULUN YLIOPISTOLLINEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2009 SISÄLLYS Hinnaston käyttäjälle.... 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri... 4 Asiakasmaksut.. 6 OSA I Suoritepeusteinen tuotteistus OULUN YLIOPISTOLLINEN

Lisätiedot

Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4

Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Palveluhinnasto 2018 SISÄLLYSLUETTELO Hinnaston käyttäjälle 3 Palveluhinnasto 3 Erillislaskutus 4 Erityisen kalliit lääkkeet ja tarvikkeet 4 Ambulanssilentokonesiirrot 4 Avohoitoon annettavat lääkkeet

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Pieksämäen kaupungin perusturva Perusturvalautakunta 19.1.2015 TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Voimaan 1.2.2015 alkaen PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERUSTURVA TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Tammi-joulukuu 12/2010

Tammi-joulukuu 12/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-joulukuu 122010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä TARJOUSLOMAKE 1: PALVELUJA KOSKEVAT VAATIMUKSE Pos. Palvelut Palvelun sisältö ja laajuus Palvelun suorittaja 1. RINTATUTKIMUKSET 1.1. Mammografiatutkimus (ei seulonta) Mammografiatutkimus ja lausunto Lääkäri

Lisätiedot

Tammi-lokakuu 10/2010

Tammi-lokakuu 10/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-lokakuu 10/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2016 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 724 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2009

Tammi-toukokuu 5/2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/29 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Kuvaus Coxa Dextra

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot ja hoidon alkamistiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 8.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2009

Tammi-marraskuu 11/2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu /2009 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 2013 11.06.2013 Valtuustoseminaari Aiheista Yleistä tulosalueesta Erikoisalakohtainen esittely Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Neurofysiologia Fysiatria Ihotaudit Kuntoutustutkimus

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2018 2019 Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Tuotenumero A1 YLE

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Sisätautien tulosyksikön esittely

Sisätautien tulosyksikön esittely Sisätautien tulosyksikön esittely Pasi Salmela oyl SISÄTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ Ketä ja mitä varten yksikkö on olemassa? - Väestön terveystarpeet Koulutustehtävä Tutkimustehtävä VÄESTÖN TERVEYSTARPEET Suuret

Lisätiedot

Heinäkuu 7/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Heinäkuu 7/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Heinäkuu 7/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

www.sydansairaala.fi Palveluhinnasto 2016 KARDIOLOGIAN JA SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN PALVELUT Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.

www.sydansairaala.fi Palveluhinnasto 2016 KARDIOLOGIAN JA SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN PALVELUT Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. www.sydansairaala.fi Palveluhinnasto 2016 KARDIOLOGIAN JA SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN PALVELUT Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. Käsitteitä: - Elektiivinen: ennalta suunniteltu, potilaalle

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Tuotenumero

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi / itsenäisen ammatinharjoittajan nimi

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot