JA -HENKILÖ. Henkilöstöhallinto; henkilöstöpäällikkö Milla Paasu. Taloushallinto; laskentasihteeri Pia Oinonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA -HENKILÖ. Henkilöstöhallinto; henkilöstöpäällikkö Milla Paasu. Taloushallinto; laskentasihteeri Pia Oinonen"

Transkriptio

1 JULKISUUSLAIN MUKAINEN TIETOJÄRJESTELMÄLUETTELO Edellinen päivitys: JORY , , Keskushallinto , , Henkilötietolain ja julkisuuslain mukaiset henkilörekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet HRKS = henkilörekisteriseloste TJS = tietojärjestelmäseloste TIETOJÄRJESTEL-M ÄN NIMI LAURArektytointijärjestelmä TIEDOT VASTUUTAHO SISÄLTYVÄT AMS TJS HRKS Kontiolahden VASTUUYKSIKKÖ JA -HENKILÖ Henkilöstöhallinto; henkilöstöpäällikkö Milla Paasu KÄYTTÖTARKOITUS TIETOSISÄLTÖ JULKISUU S julk. sal. Virkojen ja toimien hakeminen sähköisesti, tietojen saaminen työnhakijoista Avoimet hakemukset ja tiettyyn virkaan tai toimeen kohdistetut hakemukset Finance lainanhallinta Kontiolahden Taloushallinto; laskentasihteeri Pia Oinonen Kunnan myöntämien lainojen ja valtion välittämien arava-lainojen ylläpito ja laskutus Kunnan ottolainojen seuranta ja ylläpito Kunnan maksuvalmiuden seuranta Lainansaajien tiedot Lainan antajien tiedot Lainojen tiedot Ohjelman käyttäjien tiedot Tiedot siitä minkä laisia eri lainoja ja avust uksia kunnil ta voi saada. Kunna na lainak annan suuru Kaikk i lainaasiak astie dot 1

2 Basware maksujenjako ( In-House Banking ) Basware maksuliikenne X Kontiolahden X Kontiolahden Taloushallinto; laskentasihteeri Pia Oinonen Taloushallinto; laskentasihteeri Pia Oinonen Kontiolahden kunnan ostoreskontran maksujen jakaminen pankkeihin Kontiolahden kunnan ostoreskontran maksujen jakaminen pankkeihin Ohjelman käyttäjien tiedot sekä kunnan maksupankkien tiedot. Ohjelman käyttäjien tiedot sekä kunnan maksuliikenteen hoitamisessa tarvittavat tiedot, mm maksuliikennekäytännöt, tilitiedot. us, korkoj akau ma ja keskik orko Kunna n maks upank kien tilinu merot Kunna n maks upank kien tilinu merot TIMECON- työajan ja kulunvalvontajärjestel mä Kontiolahden Henkilöstöhallinto; laskentasihteeri Pia Oinonen Rekisterin käyttötarkoituksena on henkilöstön turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen sekä mahdollisuus rajoittaa kulkuoikeuksia. Rekisteritietoja voidaan käyttää tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen rikosja vahinkotapahtumia selvitettäessä. Rekisteriin tallennetaan kulkutunnisteella liikkuvista henkilöistä sukunimi, etunimi, tehtävänimike, osasto, puhelinnumero. Tunnisteella kuljetaan järjestelmässä olevista ovista, jolloin tallentuvat kulkutapahtuman kellonajat ovikohtaisesti. Työaikapäätteillä tallennetaan työaikaleimat. Esim. tilojen turvalli suutta koske vat tiedot (laki virano maisto iminna n julkisu udesta 24 7-koht a) kuten kulkuo ikeude t PRIMA palkat, palkkiot nimikirjat Kontiolahden Henkilöstöhallinto; palkkasihteeri Taina Wärn Henkilöstöhallinnon tehtävät, kuten henkilötietojen ylläpito, Henkilön perustiedot - henkilön nimi, henkilötunnus, henki lötun 2

3 henkilöstöhallint o sisältää osittain henkilöstö-, luottamustoimi (johon luetaan myös vanhemmat kortistot ennen Primaa) ja palkka/palkkiore kisterit Selainkäytössä alkaen (alustavasti 2 vuotta) Asiasta on sovittava vielä tarkemmin Logican/PTTK:n kanssa. Tavoitteena, että poistuu Yleishallinto; toimistosihteeri Marita Eronen (luottamushenkilöre kisteri, nimikirja) palvelussuhdetietojen ylläpito, virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien tietojen ylläpito, poissaolot ja virkavapaudet, nimikirjatietojen ylläpito, vuosiloma-asioiden hoito, palkan ja apurahojen maksuun liittyvät tehtävät, tietojen tuottaminen sidosryhmille (verottaja, ammattiyhdistykset, valtiokonttori) kotiosoite, sukupuoli, peruskoulutus, kansalaisuus - suoritetut tutkinnot, muu koulutus - asevelvollisuus, kunniamerkit, luottamustehtävät, eläkepäätös - pankkitilitiedot, verotustiedot Palvelussuhdetiedot - virka- ja työehtosopimustieto, nimike, organisaatio, hoitotapa, määräaikaisuuden syy, palvelujakson kesto - työaika (työaikasäännös, koko-/osa-aikaisuus) - palkan osat (mm.tehtäväkohtainen palkanosa ja henkilökohtainen palkanosa (salassa pidettävä), - työura (aikaisemmat palvelussuhteet) nus Palkan vähennyksiä koskevat tiedot - veronpidätystiedot, jäsenmaksutiedot, ulosottopidätystiedot, muut pidätykset (mm. vuokra, sähkö, ateriat), 3

4 luontaisetutiedot (asunto, ravinto, matkapuhelin) Poissaolot ja virkavapaudet - poissolon syy, nimikirjaan tuleva poissaolon kuvaus ja ajankohta vaikutus palkkaukseen Vuosilomat - vuosilomaoikeus ja sen käyttö, lomajaksot, lomarahanvaihtopäivät Vakanssit - nimike, organisaatio, tehtävän vaativuustaso, työaika - perustaminen, lakkauttaminen - vakanssin muutokset, mm.nimike-, organisaatioja vakanssilajimuutokset POPULUS Kontiolahden Henkilöstöhallinto; palkkasihteeri Taina Wärn pääkäyttäjä ja palkkasihteeri Tuija Tuukkanen varapääkäyttäjä Henkilöstöhallinnon tehtävät, kuten henkilötietojen ylläpito, palvelussuhdetietojen ylläpito, virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien tietojen ylläpito, poissaolot ja Henkilön perustiedot - henkilön nimi, henkilötunnus, kotiosoite, sukupuoli, peruskoulutus, kansalaisuus - suoritetut tutkinnot, muu koulutus hen kilöt unn us 4

5 Yleishallinto; toimistosihteeri Marita Eronen (luottamushenkilöre kisteri) virkavapaudet, henkilöt toimivat itse henkilökäyttäjinä, nimikirjatietojen ylläpito, vuosiloma-asioiden hoito, palkan ja apurahojen maksuun liittyvät tehtävät, tietojen tuottaminen sidosryhmille (verottaja, ammattiyhdistykset, valtiokonttori) - asevelvollisuus, kunniamerkit, luottamustehtävät, eläkepäätös - pankkitilitiedot, verotustiedot Palvelussuhdetiedot - virka- ja työehtosopimustieto, nimike, organisaatio, hoitotapa, määräaikaisuuden syy, palvelujakson kesto - työaika (työaikasäännös, koko-/osa-aikaisuus) - palkan osat (mm.tehtäväkohtainen palkanosa ja henkilökohtainen palkanosa (salassa pidettävä), - työura (aikaisemmat palvelussuhteet) Palkan vähennyksiä koskevat tiedot - veronpidätystiedot, jäsenmaksutiedot, ulosottopidätystiedot, muut pidätykset (mm. vuokra, sähkö, ateriat), luontaisetutiedot (asunto, ravinto, matkapuhelin) Poissaolot ja 5

6 virkavapaudet - poissolon syy, nimikirjaan tuleva poissaolon kuvaus ja ajankohta vaikutus palkkaukseen Vuosilomat - vuosilomaoikeus ja sen käyttö, lomajaksot, lomarahanvaihtopäivät Vakanssit - nimike, organisaatio, tehtävän vaativuustaso, työaika - perustaminen, lakkauttaminen - vakanssin muutokset, mm.nimike-, organisaatioja vakanssilajimuutokset DNA DVR Comp-kameravalvontaj ärjestelmä Kontiolahden Tekninen osasto, kiinteistöpäällikkö Ari Markkanen Rekisteriä käytetään henkilöturvallisuuden ja kassatoimistojen turvallisuuden hoitamiseksi sekä kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidosta huolehtimiseen ja vahinkoa aiheuttaneiden vastuuseen saattamiseen. Valvonta-alueelle liikkuvien henkilöiden kuva. Tallenteita saa käyttää vain niihin tarkoituksiin,joita varten valvonta suoritettu. Tallenteet hävitettävä viimeistän vuoden kuluttua; tiedot on suojattava ei-julki nen 6

7 DYNASTY for SQL asianhallintajärjestelm ä - sisältää asiakirja- ja asianhallintarekisterin: diaari, postikirja/kirjeet, kokousasiakirjat ja arkisto Tuotantokäytössä alkaen Kontiolahden Yleishallinto, asianhallintasihteeri Miia Kauppinen Järjestelmän käyttötarkoituksena on seurata virastoissa/laitoksissa valmisteltavien asioiden käsittelyn etenemistä kaupungin hallinnossa asianhallintajärjestelm än avulla: diaari, postikirja, kokousasiakirjat, päätösluettelo, viraston/osaston kirjeet Asianhallintajärjestelmä n diaarissa ja postikirjassa tieto on määrämuotoisessa muodossa (dataa). Diaarissa ovat seuraavat tiedot: - henkilön nimi- ja osoitetiedot - käsiteltävän asian kuvaus - asian kuvailutiedot - asian käsittelytiedot ja päätökset. merkitt y, myös osittai n salaisi a esim liite salain en antaa tietopalvelua asian käsittelyvaiheista ja päätöksistä viranomaisille ja laisille sekä lehdistölle yksilöidyn pyynnön perusteella noudattaen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia sekä niiden pohjalta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Asian- ja asiakirjanhallintajärjest elmään rekisteröidään pääsääntöisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, Postikirjassa ovat seuraavat tiedot: - lähtevän postin kirjenumero, joka on vuosittain ykkösestä alkaen juokseva - vastaanottajan nimija osoitetiedot. Asiakirjanhallintajärjestel mään tallennettavat päätösasiakirjat liiteaineistoineen ovat vapaamuotoista dataa ja saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: - henkilön nimi- ja osoitetiedot, henkilötunnus, ammatti yms. - käsiteltävän asian vaatimat yksilöivät ja kuvaavat tiedot 7

8 lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden päätettävät asiat. - käsiteltävien asiakirjojen kuvailutiedot. Diaarista on yhteys asiakirjanhallintajärjestel mään tallennettuihin vastaaviin päätösasiakirjoihin sekä niihin mahdollisesti liitettyihin liiteasiakirjoihin. DYNASTY for Lotus Notes asianhallintajärjestelm ä - sisältää asiakirja- ja asianhallintarekisterin: diaari, postikirja/kirjeet, kokousasiakirjat ja arkisto alkaen selailukäytössä, tuotantokäyttö loppunut Kontiolahden Yleishallinto, asianhallintasihteeri Miia Kauppinen Järjestelmän käyttötarkoituksena on seurata virastoissa/laitoksissa valmisteltavien asioiden käsittelyn etenemistä kaupungin hallinnossa asianhallintajärjestelm än avulla: diaari, postikirja, kokousasiakirjat, päätösluettelo, viraston/osaston kirjeet Asianhallintajärjestelmä n diaarissa ja postikirjassa tieto on määrämuotoisessa muodossa (dataa). Diaarissa ovat seuraavat tiedot: - henkilön nimi- ja osoitetiedot - käsiteltävän asian kuvaus - asian kuvailutiedot - asian käsittelytiedot ja päätökset. merki tty, myös ositta in salai sia esim liite salai nen antaa tietopalvelua asian käsittelyvaiheista ja päätöksistä viranomaisille ja laisille sekä lehdistölle yksilöidyn pyynnön perusteella noudattaen viranomaisten Postikirjassa ovat seuraavat tiedot: - lähtevän postin kirjenumero, joka on vuosittain ykkösestä alkaen juokseva - vastaanottajan nimija osoitetiedot. 8

9 toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia sekä niiden pohjalta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Asian- ja asiakirjanhallintajärjest elmään rekisteröidään pääsääntöisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden päätettävät asiat. Asiakirjanhallintajärjestel mään tallennettavat päätösasiakirjat liiteaineistoineen ovat vapaamuotoista dataa ja saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: - henkilön nimi- ja osoitetiedot, henkilötunnus, ammatti yms. - käsiteltävän asian vaatimat yksilöivät ja kuvaavat tiedot - käsiteltävien asiakirjojen kuvailutiedot. Diaarista on yhteys asiakirjanhallintajärjestel mään tallennettuihin vastaaviin päätösasiakirjoihin sekä niihin mahdollisesti liitettyihin liiteasiakirjoihin. Computer Program Unit Oy (CPU) X Kontiolahden laskentasihteeri Pia Oinonen Kassakirjausten kirjaaminen ja suorasiirto kirjanpitoon Kassaan maksetut laskut, pankkikorttiaineisto, palveluseteleiden myynti X RONDO ostolaskujen sähköinen kierrätys ja arkistointi Kontiolahden laskentasihteeri Jaana Kortelainen paperiton kirjanpitojärjestelmä on määräajan säilytettävien talous- ja henkilöstöhallinnon Henk ilötun nus Pank kiyht eysti edot 9

10 AdeEko+ Selailukäytössä, tuotantokäyttö loppunut tilinpäätökseen 2008 Poistuu ostoreskontra Kontiolahden pääkirjanpitäjä Raija Piippo laskentasihteeri Jaana Kortelainen asiakirjojen digitaaliseen käsittelyyn ja arkistointiin tarkoitettu järjestelmä. Ostoreskontran toimittajarekisterin tarkoitus on ylläpitää tavaroiden ja palvelujen toimittajien nimi-, osoite-, ja pankkitilitietoja ostolaskujen sekä ostovelkojen seurantaa ja maksatusta varten. Järjestelmään rekisteröidään toimittajakohtaisesti ostolaskut ja niiden maksamiset. Järjestelmän avulla kirjataan tilitapahtumat kirjanpitoon sekä raportoidaan tapahtumista tarvittaessa. - toimittajan nimi, toimittajanumero, osoitetiedot ja puhelinnumero - toimittajan pankkitili(t) - ennakkoperintärekis-teri otteen voimassaoloaika - toimittajan Y-tunnus (ennakkoperintärekisteri otteelta tai laskulta) - toimittajaryhmä - OVT (=toimittajan sähköinen osoite) - YEL (=eläkevakuutus) - maksuehdot - laskujen tila (avoin, maksettu) käyttöomaisuuskirjanpito - käyttöomaisuus-kirjanp ito - poistolaskenta - omaisuuden hallinta - raportointi Yritykset, tilikartat ja muut kirjaustunnisteen osat, käyttöomaisuus, sumu-poistojen laskenta, poistoajat, luovutukset (myynnit), rahoitusosuudet, poistoerolaskenta 10

11 myyntireskontra Myyntireskontran asiakasrekisterin tarkoitus on ylläpitää asiakkaiden nimi- ja osoitetietoja myyntilaskutusta sekä saatavien seurantaa, perintää, viivästyskorkojen ja perimispalkkioiden laskutusta varten. Järjestelmään rekisteröidään asiakaskohtaisesti laskut ja niiden suoritukset. Järjestelmän avulla kirjataan tilitapahtumat kirjanpitoon sekä raportoidaan tapahtumista tarvittaessa. - asiakkaan nimi, henkilö-/y-tunnus, asiakasnumero ja osoitetiedot - laskujen summat, numerot ja eräpäivät - laskujen tilat (avoin, maksettu, perinnässä) kirjanpitojärjes-t elmä ProE-laskutus Kontiolahden pääkirjanpitäjä Järjestelmän tarkoitus on ylläpitää AdeEko+:n eri osajärjestelmien käyttäjätietoja ja valtuuksia. Järjestelmään rekisteröidään käyttäjäkohtaisesti jokaiselle henkilölle oma salasana ja valtuudet osajärjestelmiin. Laskutusohjelma, jolla laskutetaan sekä - käyttäjätunnus - käyttäjän nimi - työpuhelinnumero - henkilökohtainen salasana, ja salasanan muutosväli - valtuusprofiilikoodi(t) - työtiedosto(t) - käyttäjän ominaisuudet - osajärjestelmien valtuudet - tunnistekohtaiset valtuudet Asiakastiedot: asiakasnumero, nimi, 11

12 Raija Piippo sisäiset että ulkoiset myyntilaskut. Ohjelman kautta siirretään myös esijärjestelmistä tuleva myyntilaskuaineisto Raindancen kirjanpitoon. osoite, ly/henkilötunnus ( jos tiedossa), laskutusosoite, jos eri kuin osoite, suoraveloitusasiakkaide n pankkitilinumerot. Laskutustiedot: laskun tyyppitiedot, maksuehdot, laskun peruste, eurot, tiliöinnit Budnetti 3 Kontiolahden kirjanpitäjä Pia Oinonen Talousarvion ja taloussuunnitelmien suunnittelut ja laadinta Raportointi Tilikartat ja muut kirjaustunnisteen osat Laskennallisten tilien sotuprosentit Talousarviot, suunnitelmat, tilinpäätökset omina laskelmatyyppeinä Käyttäjätunnusten hallinta Raportointi UDP-raportointi report manager Konsernitilinpää -tös Kontiolahden pääkirjanpitäjä Raija Piippo Konsernitilinpäätösten laadinta Tilikartat ja tilikaudet Konserniin kuuluvat yritykset ja omistusosuudet Konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätökset ja liitetiedot Eliminointitositteet ja eliminoitu tilinpäätös Tulos- ja tasevertailut, toteutumisvertailut Päivä- ja pääkirjat sekä muut raportit 12

13 tietovarastora-p ortointi laskentasihteeri Pia Oinonen Talousarvion toteuman tarkempi raportointi -talousarvion toteuma - kirjaus- ja tositetiedot - käyttäjätunnusten hallinta PTTK Oy 13

14 Raindance taloudenohjausjärjestel mä ostoreskontra Kontiolahden laskentasihteeri Jaana Kortelainen pääkirjanpitäjä Raija Piippo Ostoreskontran toimittajarekisterin tarkoitus on ylläpitää tavaroiden ja palvelujen toimittajien nimi-, osoite-, ja pankkitilitietoja ostolaskujen sekä ostovelkojen seurantaa ja maksatusta varten. Järjestelmään rekisteröidään toimittajakohtaisesti ostolaskut ja niiden maksamiset. Järjestelmän avulla kirjataan tilitapahtumat kirjanpitoon sekä raportoidaan tapahtumista tarvittaessa. - toimittajan nimi, toimittajanumero, osoitetiedot ja puhelinnumero - toimittajan pankkitili(t) - ennakkoperintärekis-teri otteen voimassaoloaika - toimittajan Y-tunnus (ennakkoperintärekisteri otteelta tai laskulta) - toimittajaryhmä - OVT (=toimittajan sähköinen osoite) - YEL (=eläkevakuutus) - maksuehdot - laskujen tila (avoin, maksettu) käyttöomaisuuskirjanpito - käyttöomaisuus-kirjanp ito - poistolaskenta - omaisuuden hallinta - raportointi Yritykset, tilikartat ja muut kirjaustunnisteen osat, käyttöomaisuus, sumu-poistojen laskenta, poistoajat, luovutukset (myynnit), rahoitusosuudet, poistoerolaskenta kirjanpitojärjes-t elmä Järjestelmän tarkoitus on ylläpitää Raindancn eri osajärjestelmien käyttäjätietoja ja valtuuksia. Järjestelmään - käyttäjätunnus - käyttäjän nimi - työpuhelinnumero - henkilökohtainen salasana, ja salasanan muutosväli 14

15 Tane talousarvio netissä - raportointi Kontiolahden pääkirjanpitäjä Raija Piippo rekisteröidään käyttäjäkohtaisesti jokaiselle henkilölle oma salasana ja valtuudet osajärjestelmiin. Kokoaa kunnan kirjanpidon Raindancen eri osajärjestelmistä. Alv-laskenta ja tilitys. Raportointi ja täsmäytykset. Talousarvion toteuman raportointi - valtuusprofiilikoodi(t) - työtiedosto(t) - käyttäjän ominaisuudet - osajärjestelmien valtuudet - tunnistekohtaiset valtuudet - talousarviototeuma, ei käyttäjätunnusta ehrminfo Selailukäytössä alkaen. Ei sovittu loppupvää. Kulkee samassa aikataulussa priman kanssa. Kontiolahden Henkilöstöhallinto; henkilöstöpäällikkö Milla Paasu Henkilöstöhallinnon raportointi. ehrminfo on henkilöstöhallinnon johdolle tarkoitettu web-pohjainen infojärjestelmä, jonka tunnusluvut lasketaan henkilöstöhallinnan ja palkanlaskennan kokonaisjärjestelmästä ja siirretään ehrminfoon. Tunnusluvuilla kuvataan henkilöstön rakennetta, ajankäyttöä, palkkakustannuksia, työpanosta, vaihtuvuutta, henkilötyövuosia ja koulutusrakennetta. Tunnusluvut Primasta sis. sala ssa pide ttäv ää tieto a 15

16 16

17 JULKISUUSLAIN MUKAINEN HENKILÖREKISTERILUETTELO Keskushallinto Henkilörekisterin nimi Rekisterin sisältö 1. Asuntolainarekisteri sähköinen kortisto - paperikortisto 2. Kontiolahden kunnan rekrytointirekisteri sähköiset työhakemukset manuaaliset työhakemukset henkilöstöpankki kesätyöhakemukset koonti ym listat liittyen rekrytointiin 3. Henkilöstörekisteri palkat tva yhteystiedot todistus jne aktit 4. Luottamushenkilörekisteri sähköinen kortisto 5 Asiakirja- ja asianhallintarekisteri diaari postikirja/kirjeet kokousasiakirjat arkisto 6. Kameravalvontarekisteri 7. Työajanseurantarekisteri 8. Talous- ja kirjanpitorekisteri reskontra kirjanpito 9. Työllisyysrekisteri kaikki työllisyysmäärärahalla palkattuihin liittyvät asiakirjat 10. Palauterekisteri kunnan internetsivuilla oleva palautelomake 11. Vaalirekisteri vaaliluettelot ilmoitukset 12. Luottamushenkilöiden ja - sidonnaisuusilmoitukset 17

18 viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusrekisteri 18

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LASKUTUS sisältää seuraavat osat ASIAKASKORTISTO - asiakas-, jäsen- ym. rekisterien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Liite 7.2 Taloushallinnon tietojärjestelmien liittymät OM v1.0 / 5.1.2005 OM Taloushallinnon liittymät

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80 Versioseloste Versio 5.80 Oppaan päiväys: 4.9.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot