Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 9/2013

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä perjantaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Raudaskoski Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Pirnes Satu Ahlholm Jani Kujala Helena Hilkka Suni Kangas Esko Pihlajaniemi Jarmo Uusitalo Tapio Valtanen Kari Karikumpu Päivi Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t puheenjohtaja 1. vpj 2. vpj jäsen Satu Pirneksen vh. kv:n pj kv:n 1. vpj kv:n 2. vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä poissa Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 89, KH :00 Sijoitussalkun ajankohtaiskatsaus Aktia Invest Oy Aktia Invest Oy:stä salkunhoitaja Tommi Tähtinen ja Antti Rikka esittelevät Nivalan kaupungin sijoitussalkun kehityksen sekä antavat ajankohtaisen markkinanäkemyksen tämän hetken tilanteesta ja tulevaisuudesta rahoitusmarkkinoilla. Kaupunginhallitus päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tietoon saaduksi.

5 90, KH :00 HALL: 57/2013 Kunnan ja seurakunnan osallistuminen vuoden 2013 kutsuntoihin Oheismateriaali: Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kirje. Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat järjestetään syksyllä Nivalassa kutsunnat ovat seurakuntatalolla 30. ja Pohjois-Pohjanmaan kuntia pyydetään nimeämään edustajansa vuoden 2013 kutsuntalautakuntiin, mikäli mahdollista, niin nuorisotai sosiaalityöhön perehtyneitä. Nivalaa pyydetään nimeämään kaksi edustajaa. Lisäksi pyydetään nimeämään tarpeellinen määrä (1-2) varahenkilöitä. Kutsuntapäivät aloitetaan klo 9.00 Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston johtamalla avaustilaisuudella, johon kunnalta ja seurakunnalta pyydetään lyhyt tervehdys kutsunnanalaisille. Tilaisuudessa esitetään lisäksi aluetoimiston ja veteraanien tervehdys. Asevelvollisuuslakiin perustuen kuntia pyydetään nimeämään kutsuntalääkäri oman kuntansa kutsuntatoimituksiin. Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto esittää, että vakiintuneen tavan mukaisesti, että kunta tai seurakunta tai molemmat yhdessä järjestävät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun kutsunnanalaisille. Kutsuntajärjestelyistä vastaavaa pyydetään nimeämään yhteyshenkilö. Kutsuntatilaisuus pidetään yhtenä päivänä ja kutsuntalautakuntia on kaksi. Kaupunginhallitus päättää nimetä kutsuntalautakuntiin - kunnan edustajat - tarpeellisen määrän varahenkilöitä - kutsuntalääkäriksi ylilääkäri Mikko Sunin - yhteyshenkilöksi kaupunginjohtajan sihteeri Minna Korkeakosken.

6 91, KH :00 Luottamushenkilövalinnat vuosille lomituspalvelulautakunnan varapuheenjohtajien nimeäminen Kaupunginhallitus Liite: Luottamushenkilövalinnat Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Valtuusto nimeää kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin säädetä. Toimielimen kokoonpanossa on huomioitava säännökset miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä vaalikelpoisuussäännökset. Kaupunginvaltuuston tulee valita luottamushenkilöt eri lautakuntiin ja toimielimiin valtuustokaudelle Tämän asiakirjan liitteenä on yhteenveto niistä lautakunnista ja luottamuselimistä, joihin valinnat tässä yhteydessä tulee tehdä. Näitä ovat: - maaseutulautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta - tarkastuslautakunta - keskusvaalilautakunta - lomituspalvelulautakunta. Kaupunginvaltuuston tulee myös valita luottamushenkilöt seuraaviin jaostoihin: - henkilöstöjaos - tekninen lupajaos. Jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä. Valtuusto valitsee toimielimen jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Maaseutulautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa. Kullekin em. toimielimen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Keskusvaalilautakunnan jäsenet valitaan kuitenkin siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Lautakunnat valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi. Lisäksi tulee valita - kiinteistötoimitusten uskotut miehet - käräjäoikeuden lautamiehet

7 91, KH :00 Esitetään kaupunginvaltuustolle, että seuraaviin hallintosäännössä määritettyihin lautakuntiin valitaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetään puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Maaseutulautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa. Lautakuntien toimikausi on valtuuston toimikautta vastaava. - maaseutulautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta - tarkastuslautakunta - lomituspalvelulautakunta Esitetään kaupunginvaltuustolle, että valitaan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu 5 jäsentä sekä varajäsenet. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Nimetään puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat. Keskusvaalilautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaava. Jaostojen osalta esitetään, että valtuusto päättää valita henkilöstöjaoksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä muut jaoksen jäsenet. Lisäksi nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto päättää ko. toimielimen toimikauden. Valtuusto päättää valita teknisen lupajaoksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä muut jaoksen jäsenet. Lisäksi nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto päättää ko. toimielimen toimikauden. Lisäksi valitaan kiinteistötoimitusten uskotut miehet sekä käräjäoikeuden lautamiehet. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Liite: Luottamushenkilövalinnat Irja Erkkilä/Keskustan valtuustoryhmä esitti, että luottamushenkilöt nimetään lautakuntiin ja toimielimiin valtuustokaudelle liitteen mukaisesti. Lisäksi esitettiin valittavaksi kiinteistötoimitusten uskotut miehet ja käräjäoikeuden lautamiehet liitteen mukaisesti. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Lomituspalvelulautakunta

8 91, KH :00 Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se nimeää lomituspalvelulautakuntaan kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudelle

9 92, KH :00 HALL: 1/2009 Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle Vanhusneuvosto on ikääntyvien ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vanhuksille, päättäjille ja viranomaisille. Vanhusneuvoston nimeää kaupunginhallitus. Vanhusneuvosto voi olla yhden kunnan vanhusneuvosto tai useamman kunnan yhteinen tai se voi olla yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto, jolloin se toimii myös vammaisten ihmisten asiantuntijana. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisen osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kotikunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kotikunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnallishallituksen määräämät tehtävät. Vanhusneuvosto voi kutsua alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella kukin kunta on nimennyt oman vanhus- ja vammaisneuvoston. Edellisellä toimikaudella Nivalassa vanhus- ja vammaisneuvostossa ovat nimettyinä olleet seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja: Reino Kivioja Jäsenet: Matti Uusitalo (Nivalan Eläkkeensaajat ry) Veikko Sikala (Nivalan Diabetesyhdistys) Terttu Järviluoma (Nivalan Seurakunta) Eeva-Liisa Kauppila (Kalajokilaakson Kuulo ry) Aune Pääkkö (Nivalan seudun invalidit) Sauli Halmetoja (Nivalan kehitysvammaisten tuki ry) Sirkka Junttila (Sotainvalidien Veljesliitto Nivalan osasto ry) Toivo Ainasoja (Nivalan Syöpäkerho) Tatu Rajala (Sydänyhdistys) Kaija Mämmi (Eläkeliiton Nivalan yhdistys ry). Virpi Kamunen (Ppky Kallion edustaja), varalla Leena Sikala

10 92, KH :00 HALL: 1/2009 Toimikaudelle tulisi nimetä Nivalan kaupungin vanhusja vammaisneuvosto. Tämän johdosta Nivalan kaupunki on pyytänyt edellä mainittuja järjestöjä nimeämään edustajansa ja hänelle varahenkilön mennessä vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudelle Mahdollista on, että nykyinen/entinen jäsen jatkaa neuvostossa. Tieto nimetystä henkilöstä on pyydetty toimittamaan kaupunginjohtajan sihteeri Minna Korkeakoskelle Lisäksi kaupunki on pyytänyt vanhus- ja vammaisneuvostoa nimeämään edustajansa (1-2 henkilöä) Nivalan kaupungin strategian laadinnan yhteydessä pidettäviä valtuustoseminaareja varten. Ensimmäinen valtuustoseminaari pidetään tiistaina kello alkaen ja toinen tiistaina kello alkaen mennessä seuraavat tahot ovat nimenneet seuraavat edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon: Nivalan Eläkkeensaajat ry / Pirjo Malkki (varalla Keijo Toivoniemi) Nivalan seudun invalidit / Aune Pääkkö Sotainvalidien Veljesliitto, Nivalan osasto ry / Sirkka Junttila Nivalan Sydänyhdistys / Tatu Rajala (varalla Riitta Mehtälä) Eläkeliiton Nivalan yhdistys ry / Kaija Mämmi Kaupunginhallitus päättää nimetä vanhus- ja vammaisneuvostoon seuraavat järjestöjen esittämät henkilöt varahenkilöineen: Nivalan Eläkkeensaajat ry / Pirjo Malkki (varalla Keijo Toivoniemi) Nivalan seudun invalidit / Aune Pääkkö Sotainvalidien Veljesliitto, Nivalan osasto ry / Sirkka Junttila Nivalan Sydänyhdistys / Tatu Rajala (varalla Riitta Mehtälä) Eläkeliiton Nivalan yhdistys ry / Kaija Mämmi Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoa täydennetään kun kaikilta järjestöiltä on saatu ehdotukset. Myös Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota pyydetään nimeämään edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon.

11 93, KH :00 HALL: 32/2011 Kunniamerkkityöryhmän nimeäminen v Kaupunginhallituksen tulee nimetä kunniamerkkityöryhmä vuosille Kunniamerkkityöryhmään ovat kuuluneet kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Esko Kangas, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Kalervo Mantila ja kaupunginjohtaja Kari Valtanen. Sihteerinä on toiminut palvelusihteeri Anja Koski. Kaupunginhallitus päättää nimetä kunniamerkkityöryhmän vuosille Sihteeriksi nimetään palvelusihteeri Anja Koski.

12 94, KH :00 HALL: 63/2013 Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) malminetsintälupahakemuksesta Oheismateriaali: Lausuntopyyntö. Valmistelija tekninen johtaja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain ( /621) 37 :n nojalla Nivalan kaupungilta lausuntoa liitteenä olevasta Haapaveden ja Nivalan kaupunkien alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta. Valmistelijan päätösehdotus Nivalan kaupungilla ei ole huomautettavaa malminetsintälupahakemukseen. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen asiasta.

13 95, KH :00 HALL: 19/2013 Jokilaaksojen kuntien yhteisen tietohallinnon kehittäminen ja jatkotoimenpiteet Oheismateriaali: Suunnitelma Jokilaaksojen kuntien yhteisen tietohallinnon kehittämiseksi ja jatkotoimenpiteet. Jokilaaksojen alueella on tehty suunnitelma tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelujen järjestämisestä alueella. Aikaisemmin tähän liittyen on alueella tehty kehittämistyön perustaksi ICT-palvelujen nykytilakartoitus. Molemmissa selvityksissä asiantuntijana on ollut Kuntien Tiera Oy. Suunnitelmassa esitetty Oy tarjoaa omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Yhtiö järjestää ja kehittää palveluita koordinoimalla kuntasektorin ICTkehityshankkeita ja palvelutarpeita. Se yhdistää toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toimintoja hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi. Yhtiön perustamisen tavoitteena on saavuttaa säästöjä pitkällä aikavälillä yhtenäistämällä ja virtaviivaistamalla prosesseja ja sirpaleisia tietohallinnon järjestelmiä. Esiselvityksen vastaanottanut viranhaltijatyöryhmä on päättänyt esittää uutta toimintamallia Jokilaaksojen alueen kuntatoimijoiden tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelujen järjestämiseksi. Lähtökohtana projektissa on tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelujen järjestäminen alueelle Oy:n toimesta, jonka omistusrakenne ratkaistaan tarkemmin projektin aikana. Tulevaisuudessa Oy tuottaa määritellyt ICT-palvelut kuntien palvelusopimuksiin perustuen ja tarkoituksena on, että Jokilaaksojen alueen ICT-henkilöstö siirtyy Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Toimintamallissa tietohallinto ja tietotekniikka erotetaan toisistaan. Tietohallinnon tehtävänä on kehittää ja tukea kuntatoimijan varsinaista toimintaa mm. kokonaisarkkitehtuurin, prossien kehityksen ja tietotekniikan avulla. Tietotekniikan tehtävänä on tuottaa määritellyt IT-palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti itse tai ulkopuolisten palveluntarjoajien avulla. Tietohallintopalvelun kunnat ja kuntayhtymät järjestävät itse joko yksin tai yhteistoiminnassa keskenään tai ostamalla sen palveluna yhtiöltä. Suurin osa Jokilaaksojen alueen kunnista on Kuntien Tiera Oy:n omistajia. Suoraan Tieran organisaatioon kuuluvan tietotekniikan järjestämistavan etuna on mm. Tieran valtakunnallisen osaamisen helppo hyväksikäyttö, tietohallintoon ja tietotekniikkaan erikoistunut taustaorganisaatio, riippumattomuus kuntarakenteesta ja kuntien yhteistyörakenteista ja niiden muutoksista sekä helppo laajennettavuus. Näin ei myöskään luoda uusia organisaatioita. Toimeenpanoa varten perustetaan kuntatoimijoiden edustajien muodostama ohjausryhmä, johon kukin nimeää edustajansa. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimeenpanon asiantuntijapalveluista asukaskohtaiset kustannukset tulevat olemaan enintään 0,5 euroa riippuen mukaan tulevien kuntatoimijoiden lukumäärästä.

14 95, KH :00 HALL: 19/2013 Toimeenpanoprojektin yhteydessä luodaan: Organisointimalli Eri osapuolten tehtävät Lyhyen ja pitkän aikavälin karkea kehittämissuunnitelma Talousarvio Palvelukuvaukset ja -sopimus Henkilöstösopimus Liikkeenluovutussopimus Yhteistyösopimus. Tavoiteaikataulu uudelle järjestelylle on Tällöin uusi osakeyhtiö aloittaisi toimintansa ja palvelutuotannon kunnille. Hanketta varten perustetaan ohjausryhmä, johon kukin osallistuva organisaatio nimeää edustajansa. Kuntia pyydetään käsittelemään suunnitelma sekä tekemään päätös jatkotoimenpiteistä Kaupunginhallitus päättää, että Nivalan kaupunki ei tässä vaiheessa lähde mukaan hankkeeseen.

15 96, KH :00 HALL: 48/2013 Valtuustoaloite Nivalan kaupungin konserniohjeen tarkistamisesta - KD:n valtuustoryhmä Oheismateriaali: Valtuustoaloite Kristillisdemokraatien valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteena esityksen, että kaupunginhallitus valmistelisi valtuuston käsiteltäväksi Nivalan kaupungin konserniohjeen kohdan Ohjeistaminen muuttamisen siten, että ohjeistuksen antaminen ei olisi mahdollista pelkästään yhden henkilön päätöksellä. Voimassa olevassa, kaupunginvaltuuston hyväksymässä konserniohjeessa kohta Ohjeistaminen on kirjattu muotoon Tytäryhteisöt ovat velvollisia pyytämään laajaa merkitystä omaavia päätöksiä tehdessään kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen ohjeistuksen ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian keskushallinnon valmisteltavaksi.

16 97, KH :00 HALL: 47/2013 Valtuustoaloite katuvalojen saamiseksi Erkkilän ja Sarjankylän alueille - Keskustan valtuustoryhmä Oheismateriaali: Valtuustoaloite Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen katuvalojen saamiseksi Erkkilän ja Sarjankylän alueelle. Erkkilän ja Sarjankylän alueelle on viime vuosina rakennettu ahkerasti ja se on edelleen haluttu asuinalue taajaman läheisyydessä. Kylällä on oppilasmäärältään kasvava koulu. Koulu sijaitsee asutuksen keskellä ja monet lapset kulkevat koulutiensä jalkaisin tai polkupyörällä. Vanhempainyhdistys yhdessä kylällä toimivan Kehitysosuuskunnan kanssa on kunnostanut koulun piha-aluetta ja tehnyt siitä viihtyisän paikan koko kylän käyttöön ja laajemmaltikin. Lähes kaikilla kylillä Nivalassa on jo katuvalaistus. Aloite on tehty yleisen tieturvallisuuden parantamiseksi ja että tiellä liikkuminen olisi mielekästä myös pimeän aikaa. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

17 98, KH :00 HALL: 69/2013 Valtuustoaloite torialueen rauhoittamisesta Oheismateriaali: Valtuustoaloite Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin valtuustoaloite koskien Nivalan torin rauhoittamista. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi antaa aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

18 99, KH :00 Tiedoksiantoasiat Opetus- ja kulttuuriministeriö - erityisavustuksen myöntämisestä perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto -Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupapäätös. -Seutulupalausuntomenettelyn käyttöönottoa koskeva koulutustilaisuus. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä rakennusperinnön hoitoon. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio -Yhtymähallituksen esityslista Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä -Yhtymäkokouksen pöytäkirja Elisa Oyj, PPO Yhtiöt Oy:n asiakastiedote Sysmän kunta -Kansalaisaloite kunnallisen itsehallinnon puolesta pakkoliitoksia vastaan. Pohjolan Sotilassoittokunnan Tuki ry:n vuosikokous Suomen Yksityisten Perhepäivähoitajien Edustajisto SYPE -Vuoden 2014 hoitomaksusuositukset -Yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Hyvinkään kaupunki -Tervetuloa Asuntomessuille Hyvinkäälle Valtiokonttori -Kuolinpesää koskeva veroilmoitus (ei julkisuuteen). Seminaareja Työ- ja elinkeinoministeriö; Pakolaisten kuntavastaanottoa koskeva seminaari Valtiovarainministeriö; Kuntatuottavuus ja tuloksellisuusseminaari Suomen Kotiseutuliitto; Maakunnallinen kotiseututoimijoiden tapaaminen Ppky Kallio; Kutsu vuoden 2012 tietoihin perustuvan Maisemaraportin esittelyyn Pudasjärven kaupunki

19 99, KH :00 -Harvaan asutun maaseudun tieverkko seminaari Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Teknisen lautakunnan esityslista Viranhaltijapäätökset -Hallintojohtaja nro 7, 9 ja 10: Päätökset kesäduunisetelin myöntämisestä, nro 8: Ranskan matka - virkamatkahakemus, nro 11: Lyhytaikaisen lainan kilpailutus. Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot