Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto xx.x.2015

2 Sisällysluettelo I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan katsaus Toisen asteen rahoitusta leikataan Nuorisoikäluokat pienenevät Oppilaitoksesta eroamiset vähentyneet Läpäisyaste parantunut Kuntayhtymän organisaatiota kehitetään Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 Yhtymävaltuusto... 4 Yhtymähallitus... 5 Tarkastuslautakunta... 6 Johtoryhmä... 6 Viranhaltijaorganisaatio... 6 Vastuuyksiköt Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2014 yhtymävaltuuston tasolla Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Painotettu opiskelijamäärä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet II Talousarvion toteutuminen/tilinpäätös Käyttötalous Tuloslaskelma, koko koulutuskuntayhtymä (ulkoinen) Vastuuyksiköiden talouden toteutuminen (ml. sisäiset erät) Investointien toteutuminen Rahoituslaskelman toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (ml. sisäiset erät ja poistot) III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma vuosilta Rahoituslaskelma vuosilta Tase vuosilta ProEconomica- raportit Tuloslaskelma Koulutusaloille vyörytetyt poistot Investointiosan toteutuma IV Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät... 72

3 2 Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Valuuttamääräiset erät Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot (mukana sisäiset erät) Satunnaiset erät Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelmapoistojen ja poiston alaisten investointien suhde Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Rahoitustuotot ja -kulut Tilintarkastajan palkkiot Taseen liitetiedot Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Arvonkorotukset Aktivoidut korkomenot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pakolliset varaukset Sekkilimiitti Vuokrakohteen lunastusvelka Erittely siirtoveloista Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Vakuudet Johdannaissopimukset Leasingvastuiden yhteismäärä Muut vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Arvonlisäveron palautusvastuu Muut liitetiedot Tuloslaskelman tilit Tositelajit Kirjanpitokirjat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän taloushallinnon järjestelmät Sähköinen ostolaskujen kierrätys Mittariselosteet... 94

4 I Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus Toisen asteen rahoitusta leikataan Maamme hallituksen on tehnyt rakennepoliittisen päätöksen toisen asteen koulutuksen 260 milj. euron menoleikkauksista ja kehyspäätöksen valtionosuusrahoituksen vähentämisestä vuoden 2014 tasosta noin 87,5 prosenttiin vuonna Kuntayhtymässä aloitettiin toimintavuonna varautuminen tuleviin taloudellisiin muutoksiin muun muassa siirtämällä käyttötaloudesta ministeriöltä saatu tuloksellisuusraha sivuun myöhäisempää käyttöä varten ja yhtymähallituksen päätöstä edellyttävällä palvelussuhteiden täyttölupamenettelyllä Nuorisoikäluokat pienenevät Vuodesta 2010 alkanut vuotiaiden ikäluokkien pieneneminen saavuttaa pohjalukeman vasta vuonna 2019 ja lähtee sen jälkeen lievään kasvuun. Myös kuntayhtymän jäsenkunnissa ikäluokkien kehityksessä tapahtuu muutoksia, jotka näkyvät toisen asteen koulutukseen hakeutuvien määrässä. Peruskouluikäisten 7-15 vuotiaiden määrä vuosina kasvaa Aurassa, Koski Tl:ssä, Liedossa ja Pöytyällä. Nykytasolla se säilyy Oripäässä, mutta laskee Loimaalla, Marttilassa ja Uudessakaupungissa. Merkittävintä kasvu on Liedossa ja Pöytyällä ja suurinta lasku Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Toimintavuonna aloitettiin keskustelu ja suunnittelu koulutuspalveluiden ennakoinnista ja tarjonnan kehittämisestä tulevat ikäluokat huomioiden. Kevään 2014 laskentapäivänä kuntayhtymän nuorisoasteen valtionosuuteen oikeuttava opiskelijamäärä oli 1646 ja syksyn laskentapäivänä Opiskelijoiden painotettu keskiarvo oli 1658, eli kolme enemmän kuin kuntayhtymän järjestämisluvan sallima opiskelijamäärä. Laskua vuoteen 2013 oli 17 opiskelijaa. Vuonna 2014 opiskelijamäärä kasvoi sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla ja tekniikan ja liikenteen alalla ja väheni kaikilla muilla aloilla Oppilaitoksesta eroamiset vähentyneet Opiskelijoiden eroamiset vähenivät neljä prosenttiyksikköä vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna. Positiivisten ja negatiivisten erojen määrä suhteessa koko opiskelijamäärään oli vuonna 2014 yhteensä 9 %, josta positiivisten erojen osuus 2 % ja negatiivisten osuus 7 %. 1

5 Vuonna 2013 positiivisten erojen määrä oli 4 % ja negatiivisten eroamisten määrä oli 9 %. Positiivisia eroamisia ovat mm. toiseen oppilaitokseen tai työelämään siirtyminen. Eroamisten määrässä on alakohtaisia eroja. Ainoa ala, jossa eronneiden määrä on kasvanut vuoteen 2013 verrattuna, on matkailu-, ravitsemus- ja talousala. Negatiivisten eronneiden määrät oppilaitoksittain vaihtelevat välillä 6 8 prosenttia. Pienin negatiivisten eroamisten määrä on Loimaalla ja suurin Liedossa ja Uudessakaupungissa. 2

6 1.1.4 Läpäisyaste parantunut Kuntayhtymän oppilaitosten läpäisyaste eli valmistuneiden määrä suhteessa aloittaneiden määrään on parantunut merkittävästi vuonna 2014 verrattuna vuoteen Ero on 9 %. Paras läpäisyaste on Loimaan ammatti- ja aikuisopistossa 74 % ja muutos edelliseen vuoteen on peräti 14 %. Alhaisin läpäisyaste on Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistossa 63 % Kuntayhtymän organisaatiota kehitetään Yhtymävaltuusto on vuosien ja talousarvion 2014 hyväksymisen yhteydessä todennut, että kuntayhtymällä on vielä paljon tekemistä yhtenäisen kuntayhtymän rakentamisessa. Vielä toistaiseksi kuntayhtymän oppilaitokset toimivat melko itsenäisinä oppilaitoksina, mutta tavoitteena on rakentaa yksi hyvin toimiva oppilaitos, joka tarjoaa laadukkaita koulutuspalveluita nuorille ja aikuisille Loimaalla, Liedossa, Uudessakaupungissa ja mahdollisuuksien mukaan myös muissa jäsenkunnissamme. Yhtymähallituksen marraskuussa 2013 käynnistämän kuntayhtymän organisaation kehittämistä valmisteltiin useissa ryhmissä koko vuoden. Kuntayhtymän laajennettu johtoryhmä on valmistellut hallituksen asettamalle, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta muodostuvalle ryhmälle eri henkilöstöryhmien ja johdon tehtäväkuvien uudistamista. Hallituksen asettama ryhmä kokoontui 11 kertaa ja tuo esityksensä hallituksen päätettäväksi keväällä Hallitus on asettanut organisaation kehittämisen tavoitteeksi kuntayhtymän toiminnan tehostaminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen, koulutuksen laadun kehittäminen, yhteistyön ja yhtenäisyyden lisääminen, päätöksenteon selkeyttäminen, resurssien allokointi ja pidemmällä aikavälillä säästöjen saaminen. Organisaation kehittämistyöhön on otettu koko henkilöstö mukaan ja henkilöstö on voinut tuoda omia esityksiänsä ja ajatuksiansa valmistelijoille. Lisäksi henkilökuntaa ja opiskelijoita on laajasti kuultu valmistelun yhteydessä. Lopulliset päätökset kuntayhtymän organisaation kehittämisestä tehdään yhtymävaltuustossa vuonna

7 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yhtymävaltuusto Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on kuulunut kymmenen (10) jäsenkuntaa vuonna Yhtymävaltuustossa on ollut kustakin jäsenkunnasta kaksi (2) edustajaa paitsi Loimaalta ja Uudestakaupungista kuusi (6) sekä Pöytyältä neljä (4) edustajaa. Yhteensä jäseniä on 30. Yhtymävaltuuston puheenjohtajana on toiminut Jussi Ahtiainen Uudestakaupungista, I varapuheenjohtajana Pirjo Reide Pöytyältä sekä II varapuheenjohtajana Anne-Mari Kaarto Oripäästä. Yhtymävaltuusto piti toimintavuonna kaksi kokousta ja pöytäkirjaan kertyi 19 pykälää. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, talousarviomuutos investointimäärärahoihin 2014, talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille , talousarviomuutosten hyväksyminen vuodelle 2014, kuntayhtymän tulevaisuusstrategia, aikuiskoulutuksen yhtiöittäminen. Kunta/Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Aura Kemppainen Maria Aalto Pia Leino Jukka Sollo Jukka-Pekka Huittinen Mäenpää Jari Ritakallio Anu Ojala Virpi Rantanen Veikko Koski Tl Jalli Marja Mattila Marja Nummela Olli-Pekka Anttila Jarmo Lieto Salmi Raija Heikkilä Juha Satto Simo Keränen Timo ( asti) Varjonen Rami ( ) Lankila Raimo ( alkaen) Loimaa Aalto Anu Wilén Hannele Levomäki Tuomas Vainio Heikki Luoto Seija Heinonen Riina Metsänperä Jarmo Jokinen Matti Saarikallio Simo Haveri Ville-Veikko Virtanen Leena Sanna Vuolle Marttila Heikkilä Marko Niinivuo Kari Ojanotko Pia Portaala Mari Oripää Kaarto Anne-Mari Isotalo Päivi Kulmanen Matti Pukkila Tapani 4

8 Pöytyä Laaksonen Pentti ( asti) Näränen Jari ( alkaen) Loponen Marika Reide Pirjo Simola Ville Siukonen Jyri Lindfors Sanna Ketola Anne Hämäläinen Timo Tarvasjoki Raitis Tiina Laakso Merja Sipilä Janne Katalin Varga Uusikaupunki Ahtiainen Jussi Kutila Johanna Maikola Eija Arvonen Teemu Myllymäki Lea Tähtinen Esko Pietilä Mauri Reijonsaari Jaana Wallin Ilpo Tyykilä Paavo Vikman Kaarina Taurén Tarja Yhtymähallitus Yhtymähallitukseen kuuluu valtuuston valitsemat yhdeksän (9) jäsentä. Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Virtanen ja varapuheenjohtajana Jari Alppiranta, molemmat Loimaalta. Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Vuoden aikana kokouksia oli 11 ja pöytäkirjaan kertyi yhteensä 131 pykälää. Yhtymähallituksen jäseniksi on valittu seuraavat henkilöt: Jäsen: Varajäsen: Alppiranta Jari Loimaa Heilala Tuomas Loimaa Heiniö Helvi Uusikaupunki Järvinen Jukka Uusikaupunki Hiukkanen Vesa-Pekka Loimaa Metsänperä Jarmo Loimaa Lindholm Hannele Lieto Mäkelä Sarianne Lieto Niittymaa Veikko Pöytyä Kulju Tero Pöytyä Pitkänen Paavo Uusikaupunki Sandell Päivi Uusikaupunki Ruohonen Veikko Loimaa Ojala Jouni Loimaa Salminen Liidia Huittinen Huovinen Joni Huittinen Virtanen Leena Loimaa Vuolle Sanna Loimaa Esittelijä: Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen. 5

9 Tarkastuslautakunta Kuntalain mukaiseen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat viisi (5) jäsentä. Poliittinen jakauma on kuntalain 81 :n mukainen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Marja Jalli Koski Tl:stä ja varapuheenjohtajana Virpi Ojala Huittisista. Jäseninä Anu Aalto Loimaalta, Juha Lehtinen Pöytyältä ja Ritva Vainio Aurasta. Tilintarkastajaksi yhtymävaltuusto valitsi tilitarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n ja paikallisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Hannu Laurila ja avustajana Aino Lepistö. Johtoryhmä Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen, talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta, rehtorit Tarja Asula, Merja Koski ja vt. rehtori Petri Lähde. Talousarviovuoden aikana johtoryhmä kokoontui yhteensä 33 kertaa, pääsääntöisesti kerran viikossa. Lisäksi kumpikin tulosalue on pitänyt oman tulosalueensa johtoryhmän kokouksia. Viranhaltijaorganisaatio Kuntayhtymäjohtajana toimii Antti Virtanen. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja toimivat toinen toistensa varahenkilöinä. Vastaavasti tulosalueiden sisällä rehtorit ja apulaisrehtorit toimivat toinen toistensa varahenkilöinä tulosalueittain. Vastuuyksiköt Vastuutasot yhtymävaltuustoon nähden Kuntayhtymän yhteiset (Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen / talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta) Loimaan tulosalue, vt. rehtori Petri Lähde Uudenkaupungin tulosalue, rehtori Merja Koski Vastuutasot yhtymähallitukseen nähden Myllykyläntie (Tevasaari) Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Liedon ammatti- ja aikuisopisto (Asula) Aikuiskoulutus (Lähde) Oppisopimustoimisto Loimaa (Lähde) Kiinteistöt (Suonkanta) Ruokapalvelut (Suonkanta) Ammattistartti (Lähde) Tulosaluehallinto Loimaa (Lähde) Novidan opetus (Koski) Aikuiskoulutus (Koski) Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Kiinteistöt (Koski) Ruokapalvelut (Koski) Yrityspalvelut (Koski) Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Koski) 6

10 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen talouden vaikeudet ovat jatkuneet vuonna Kehitystä huonontaneet tekijät ovat suurelta osin sellaisia, että ne eivät väisty nopeasti. Suomen talous joutuu heikentyneenä kohtaamaan tilanteen, jossa työikäisen väestön määrä supistuu nopeasti ja vanhusten osuus kasvaa. Talouden kehitys on jäänyt selvästi useimmista euroalueen maista. Suomen bruttokansantuotteen määrä on edelleen runsaat 5 % pienempi kuin juuri ennen kansainvälisen finanssikriisin alkamista vuonna Valtiovarainministeriön ennuste vuodesta 2014 pitää sisällään oletuksen hyvin maltillisesta kasvusta kuluvan vuoden neljännelle neljännekselle ja siten BKT:n vuosikasvuksi vuodelle 2014 ennustetaan 0,1 %. Julkinen talous on vuonna 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Alijäämä pienenee vuonna 2015 sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan. Kokonaiskysyntä väheni vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,9 prosenttia vuoden takaisesta. Vähäiset investoinnit rakennuksiin ja koneisiin pienensivät kansantalouden kysyntää. Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset vuodentakaisesta 3. neljänneksellä 2014 (työpäiväkorjattuna, prosenttia) Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 0,5 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,0 prosenttia. Inflaation hidastumisen aiheutti erityisesti bensiinin ja kevyen polttoöljyn halpeneminen. Vuoden 2014 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 prosenttia. Suomen inflaatiomittarit, joulukuu 2014 Pisteluku Vuosimuutos Kuukausimuutos Kuluttajahintaindeksi 2010= ,5 % -0,1 % Elinkustannusindeksi 1951:10= Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005= ,9 0,6 % -0,1 % 118,7 0,1 % -0,2 % 7

11 Työllisyyskehitys on jatkunut heikkona vuoden 2014 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Työllisten määrä oli kausitasoitettuna pienempi kuin vastaavina ajankohtina edellisvuonna ja lasku oli ennakoidun mukaista. Työllisten määrä ei kuitenkaan enää loppuvuodesta supistunut yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Esimerkiksi syyskuussa 2014 työllisiä oli enemmän kuin vastaavana aikana vuonna Tästä huolimatta työllisten määrä jää toimintakertomusvuonna 0,4 % viime vuotta alemmalle tasolle. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa vähän ennakoitua voimakkaammin sekä otospohjaisen työvoimatutkimuksen (TK) että työnvälitystilaston (TEM) mukaan. Ennuste työttömyysasteeksi vuodelle 2014 on 8.6 %. EKP:n neuvosto laski ohjauskorkoja kahdessa vaiheessa kesä- ja syyskuun kokouksissaan. Syyskuun kokouksen jälkeen eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko on 0,05 %. Se on alempana kuin koskaan aiemmin ja 0,20 prosenttiyksikköä alempana kuin ennen kesäkuuta. Maksuvalmiusluoton korkoa on laskettu 0,45 prosenttiyksikköä 0,30 prosenttiin. Talletuskorkoa on laskettu 0,20 prosenttiyksikön verran 0,20 prosenttiin. Talletuskorko on ollut negatiivinen kesäkuusta alkaen. Se merkitsee, että pankit joutuvat hieman maksamaan talletuksistaan keskuspankissa. Euriborkorkojen aleneminen hyödyttää nopeasti velallisia yrityksiä ja kotitalouksia koko euroalueella. Euriborkorot tammikuussa ja joulukuussa 2014: Ajanjakso 1 kk 3 kk 12 kk Tammikuu 0,224 0,292 0,562 Joulukuu 0,023 0,081 0,329 Manner-Suomen kuntien vuosikatteet heikkenivät 1,6 prosenttia, johon vaikutti muun muassa valtionosuuksien pieneneminen 1,3 prosentilla. Sitä vastoin kuntien toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna hyvin maltillisesti, 1,0 prosenttia. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa. Kasvu hidastui edellisvuoteen verrattuna ja oli 7,9 prosenttia. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 304 kunnalta ja 146 kuntayhtymältä. Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,0 prosenttia. Kasvu hidastui merkittävästi edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 3,3 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosentilla, kun taas palkkakulut laskivat lievästi 0,1 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuntien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat myös edellisvuotta vähemmän. Kasvua niissä oli 1,1 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia pysyivät puolestaan edellisen vuoden tasolla. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,7 prosentilla, mutta toisaalta palkkakulut pienenivät 1,1 prosenttia. Kuntayhtymien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat 0,7 prosenttia, joka oli edellisvuotta vähemmän. 8

12 Seutukunnittain tarkasteltuna Varsinais-Suomen elinkeinoelämän kehitysnäkymät ovat eriytymässä. Vakka-Suomen positiivisen kehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan, ja seudun kokonaisliikevaihto onkin kasvanut vahvasti. Tämä selittyy seudullisesti suurten yritysten nousujohteisella tuotantokehityksellä ja muutenkin vilkkaalla investointiaktiivisuudella. Loimaan seudun monipuolisen koneklusterin ja sahateollisuuden avainyritysten tilanne ja näkymät ovat vakaat suhdannetilanne huomioiden. Kokonaisliikevaihto on kasvanut Loimaan seudulla noin 25 % vuoden 2009 jälkeen. Autotehtaan tuotanto on kasvussa Uudessakaupungissa. Tehdas työllistää tällä hetkellä autonrakentajaa ja 300 toimihenkilöä. Alkuvuonna tehtaalle palkattiin noin 300 työntekijää, joista puolet vuokratyövoimana. Kesä-heinäkuussa rekrytoitiin 150 työntekijää lisää ja tällä hetkellä on käynnissä uusi 150 työntekijää koskeva kampanja. Daimler AG:N kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Uudessakaupungissa valmistetaan yli A-sarjan henkilöautoa vuosina Myös muussa teollisuudessa, kuten esim. kulkuneuvoille laseja valmistavassa teollisuudessa menee tällä hetkellä hyvin Vakka- Suomessa. Asukaskehitys seutukunnittain Loimaan seutukunta Oripää, Aura, Tarvasjoki, Koski Tl, Marttila, Loimaa, Pöytyä Loimaan seutukunnassa asui kesäkuun 2014 lopussa henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 48 henkilöllä. Vuonna 2012 seutukunnassa oli yritysten toimipaikkaa, joissa henkilöstöä Kesäkuun 2014 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 % ja työttömiä työnhakijoita oli Vakka-Suomi Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi Vakka-Suomen seutukunnassa asui kesäkuun 2014 lopussa henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 148 henkilöllä. Vuonna 2012 seutukunnassa oli yritysten toimipaikkaa, joissa henkilöstöä Kesäkuun 2014 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli Lähde: Tilastokeskuksen, Valtiovarainministeriön, Suomen Pankin, TEM:n ja Varsinais- Suomen Ely-keskuksen julkaisut. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän peruskuntien väkiluku on lisääntynyt yhteensä 102 hengellä viime vuoden aikana. Aurassa väkiluku lisääntyi 19, Koski Tl:ssä 18, Liedossa 55, Marttilassa 18, Pöytyällä 36, Tarvasjoella 14 ja Uudessakaupungissa 94. Sitä vastoin Huittisten väkiluku laski 59 hengellä, Loimaan 86 ja Oripään 7 hengellä. Kuntayhtymän peruskuntien väkilukuarvio (suluissa edellinen vuosi): Kunta yhteensä joista miehiä naisia Aura (3 960) Huittinen (10 551) Koski Tl (2 423) Lieto (17 177) Loimaa (16 709) Marttila (2 051) Oripää (1 423) Pöytyä (8 588) Tarvasjoki (1 956) Uusikaupunki (15 475) yhteensä (80 313)

13 1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2014 yhtymävaltuuston tasolla Näkökulmat Keskeiset strategiset tavoitteet Ratkaisevat menestystekijät Mittarit Toteutuma Tavoite 2014 Toteutu ma 2014 Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Asiakkaat ja yhteistyötahot - ammatti-taitoinen ja motivoitunut henkilöstö - opettajat perehtyneet hyvin alansa työelämään ja sen kehitysnäkymiin - työelämän tarpeiden mukainen tutkinto- ja kurssitarjonta - pysyminen kehityksen eturintamassa - pätevän henkilöstön saanti, onnistunut rekrytointi - ennakointitoiminta laajaa työhallinnon ja työelämän kanssa - oppimisympäristöt soveltuvia koko ikäluokkaa ja elinikäistä oppimista varten - läheinen yhteistyö työelämän kanssa opetuksen toteutuksessa ja opetusvälineiden käytössä -osallistuminen tiiviisti alueen kehittämiseen - henkilöstön osaaminen - henkilöstön työkyky ja motivaatio - joustavat työajat ja - muodot - koulutustarjonnan uusiutumiskyky - tutkintotiimien innovatiivisuus - johtamisen ja esimiestoiminnan tasokkuus - tilojen ja välineiden ajanmukaisuus - koulutustarjonnan vetovoimaisuus - yhteisten kehittämishankkeiden määrä työelämän, kehittämiskeskuksen ja Turun amk:n kanssa - aikuiskoulutuksen joustavuus ja laatu - asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen 1. päteviä opettajia % päätoimisista 2. henkilöstökoulutus % palkoista 3. henkilöstökyselyn tulos 4. ulkopuolinen kehittämisrahoitus /v 5. uusia koulutustutkintoja kpl/vuosi 6. % ikäluokasta ammatilliseen koulutukseen alueella peruskouluittain 7. asiakaspalautteen tulos 8. aikuiskoulutuksen volyymi opiskelijatyöpäivinä 81,25 % 1,65 % 3, ,15 % ei tehty % 3,5 % 3, % % 1,47 % 3, ,97 % Ydin- ja tukiprosessit Talous -ryhmätyöskentelyn, verkostoitumisen ja yhteistyön syventäminen -yhteistyö valmistuneiden työllistämisessä - kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu ja ohjaus - toiminnan arviointijärjestelmä - systemaattinen palautteen kerääminen ja sen tulosten hyödyntäminen - kustannusten hyvä hallinta - riittävä investointikyky - oppimisen teho ja laatu - opetusjärjestelyjen joustavuus - koulutuksen osuvuus, asiakastyytyväisyys, valmistuminen ammattiin normiajassa, erityisopetuksen teho - kaksoistutkintojen kehittäminen yhteistyössä lukioiden kanssa - sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto - esimiestoimintaa palvelevat kustannusten seurantajärjestelmät - välineiden ja tilojen uusiminen - tutkinnot toteutettava vos-rahoituksella 9. koulutuksen vaikuttavuus 10. opiskelijapalautteen tulos 11. suhteellinen velkautuneisuus % 12. vuosikate % poistoista ei mitattu 3,6 23,4 % 343,3 % 25 3,8 20 % 150 % 19,9 3,8 23 % 188,1 % mittariselosteet sivulla 94 10

14 1.4.2 Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuma Näkökulma Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Henkilöstö Asiakkuus Ydinprosessit Talous Opettajien työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Kuntayhtymän ja tulosalueiden hallinnon keventäminen. Palvelu- ja asiakastöiden hinnoittelun yhtenäistäminen. Oppilaskuntien toiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen Erityisopetuksen ja opiskelijahuollon toteuttamissuunnitelman päivittäminen. Vuoden 2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon hakeminen koko kuntayhtymälle. Kestävän kehityksen laatusertifikaatin hakeminen. Kuntayhtymän ja tulosalueiden talous sopeutetaan vuoden 2014 yksikköhintoihin kohdistuviin leikkauksiin. Tehostetaan tilojen käyttöastetta. Toteutuu. Mm MOT-hankkeen kautta saatu rahaa työelämäjaksojen toteuttamiseen. Kuntayhtymän taloustoimisto ja Loimaan oppisopimustoimisto ovat yhteensä säästäneet kuluvana vuonna yhden henkilötyövuoden. Lisäksi taloustoimiston määräaikainen toimistosihteeri oli 4 kk palkatta suorittaessaan opintoihinsa liittyvää harjoittelua ja loppuvuoden vain 3 päiväisenä taloustoimistossa. Uudenkaupungin tulosalue on säästänyt tulosaluehallinnosta ½ henkilötyövuotta ja aikuiskoulutuksesta yhden henkilötyövuoden. Palkanlaskennan henkilöstömuutosten ja kirjaustavan muutosten vuoksi henkilöstöhallinnon kustannuspaikan henkilöstökustannukset kuitenkin ylittyivät noin ja palvelusten ostot noin uuden henkilön kouluttamisen vuoksi ja ohjelmistojen päivityksen vuoksi. Yhtymähallitus on tehnyt päätöksen koko kuntayhtymää koskien joistakin palveluhinnoista. Asiakastöiden hinnoittelun yhtenäistäminen ei toimi käytännössä. Oppilaskunta toimii lähes kaikissa kuntayhtymän toimipaikoissa. Ylistaronkadulla se tosin toimii Osuuskunta KuKaPa:n kautta. Novidassa toiminta hiipui syksyllä Erityisopetuksen toteuttamissuunnitelma on tehty vuosi sitten. Opiskelijahuollon toteuttamissuunnitelman päivitys on meneillään. Laatupalkintoa ei tänäkään vuonna saatu. Kestävän kehityksen laatusertifikaatin hakeminen on kesken. Sopeuttamistoimia on tehty ja niiden tekemistä jatketaan. Tilojen käyttöastetta on pyritty tehostamaan, mutta vuokralaisia ei ole saatu. 11

15 1.4.3 Painotettu opiskelijamäärä PAINOTETUT MÄÄRÄT 2014 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) vuoden nämä luvut 2014 Koulutusala painotettu opiskelijamä erityisärä aloittain opiskelijat määräytyvät tilanteen porrastetut mukaan majoitusetu luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 775 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto 99 4 Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 253 Loimaa 78 6 Lieto Novida luonnontieteiden ala 43 Loimaa 0 Lieto 41 2 Novida 2 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 108 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 281 kauneudenhoitoala sosiaali- ja terveysala 225 Loimaa Lieto 26 3 Novida 90 8 kulttuuriala 125 artesaani 76 6 audiovisuaalinen viestintä 49 Loimaa 49 8 Novida 0 ammattistartti 0 Loimaa 0 Lieto 0 painotettu yhteensä Painotetut opiskelijamäärät opistoittain 2014 Lieto 235 Loimaa 897 Novida 527 Yhteensä 1659 Painotetut määrät auto josta erit. opisk. josta kahta tutk. suoritt avia kone ja metal li josta erit. opisk. josta kahta tutk. suoritt avia josta kahta tutk. suoritt raken avia nus josta erit. opisk. josta kahta tutk. suorit tavia sähkö josta erit. opisk. josta kahta tutk. suoritt avia kemia josta erit. opisk. josta kahta tutk. suoritt avia Talotekniik ka Loimaa Lieto Novida yht josta erit. opisk. josta kahta tutk. suoritt avia 12

16 Oppisopimus- ja aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät Oppilasmäärät oppisopimuksessa Opiskelijamäärät ammatillisessa lisäkoulutuksessa Arit.keskiarvo Toteutuma Keskiarvo PT Uusikaupunki PT Loimaa 75,5 Omaehtoinen koulutus 9,5 9,1 PT Uusikaupunki 49,5 Henkilöstökoulutus 1,7 1,0 PT-yhteensä 125 yhteensä 11,2 10,1 AT AT Loimaa 33 Loimaa AT Uusikaupunki 30,5 Omaehtoinen koulutus 91,2 84,3 EAT Henkilöstökoulutus 12,1 25,5 EAT Loimaa 26,5 yhteensä 103,3 109,7 EAT Uusikaupunki 47,5 at-eat yhteensä: Lieto Loimaa 59,5 Omaehtoinen koulutus 1,2 2,4 Uusikaupunki 78 Henkilöstökoulutus 0 1,9 at-eat yhteensä 137,5 yhteensä 1,2 4,3 ei-tutkinto tavoitteinen Loimaa 15 Yhteensä i- v. Uusikaupunki 12,5 Omaehtoinen koulutus 100,4 95 ei-tutk.tav. yhteensä 27,5 Henkilöstökoulutus 11,5 27 at-tutkinnonosa yhteensä 111,9 122 Loimaa 1,5 Uusikaupunki 1 Työvoimakoulutus at-tutkinnonosa 2,5 yhteensä Loimaa lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) Uusikaupunki yht. Loimaa 76 yhteensä 0. Uusikaupunki 91,5 lisäk.yhteensä 167,5 Nao (nuorten aikuisten osaamisohjelma) Yhteensä Loimaa 0,6 Loimaa 151,5 Uusikaupunki 141 Tulosalueet yhteensä 292,5 PT (perustutkinto) AT (ammattitutkinto) EAT (erikoisammattitutkinto) 13

17 1.5 Henkilöstö Henkilöstötiedot ovat tarkemmin esitetty liitetiedossa 33. Kuntayhtymässä on laadittu myös henkilöstökertomus. 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan/kuntayhtymän ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntayhtymän toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntayhtymän toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallintoja johtosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on yhtymävaltuusto hyväksynyt Yhtymähallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäisen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta annetaan myös vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Vuoden aikana taloustoimisto on suorittanut käteiskassojen tarkastusta sekä kiinnittänyt huomiota menojen kirjaamiseen oikeille tileille sekä arvonlisäverojen oikein kirjaamiseen. Lisäksi on valvottu mm. hankintojen kilpailuttamista, joskin tämä vaatii seurannan tehostamista. Yleiset hankintaohjeet päivitettiin ja uudet ohjeet tulivat voimaan ja niistä tiedotettiin henkilöstölle. Rahavarojen, varastojen ja irtaimistojen tarkastus on tehty ja Tarkastajat kiinnittivät huomiota mm. Myllykyläntien yksikössä sijaitsevan keskusvaraston inventaarioon. Inventaarion tuloksesta on nähtävä, mihin tavara on mennyt ja vastaako varaston tuotteiden kappalemäärä ostojen ja myyntien erotusta eli hävikki on käytävä selville. Varastokirjanpitoa pitää kehittää tähän suuntaan. Loppusyksystä hankittiin Sonet-varastovalvontaohjelma, jonka käyttöönotto tapahtuu keväällä Tämän odotetaan tuovan parannusta keskusvaraston varastovalvontaan sekä myös osastojen laskutukseen, josta tarkastajat myös huomauttivat sillä edelleenkin laskutus laahaa jäljessä. Jokainen toimipiste on vastuussa oman irtaimistonsa luetteloinnista. Kuntayhtymän vakuutukset vuodelta 2014 ovat olleet (suluissa edellinen vuosi): - lakisääteinen tapaturmavakuutus noin ( ) - vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset ( ) - omaisuusvakuutukset ( ) - ajoneuvovakuutukset ( ) 14

18 - keskeytysvakuutus, toiminnan vastuuvakuutus, luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus ja matkavakuutus yhteensä (3 556 ) Johtoryhmä on käsitellyt kuntayhtymää koskevia riskejä: A. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskinä nähdään kuntayhtymästrategian perustuminen virheellisiin olettamuksiin ja että strategiaa päivitetään liian harvoin. Talousarviotavoitteet eivät välttämättä ole kuntayhtymän strategiasta johdettuja. Tavoitteiden osalta on olemassa mittaamisongelma joidenkin tavoitteiden osalta. Kuntayhtymän kirjanpito ja talousarvion/käyttösuunnitelmien toteutuksen seuranta ovat ajan tasalla. Riittävän isot vastuuyksiköt antavat liikkumavaraa talousarvion määrärahojen sisällä. Tavoitteet ovat olleet realistisia resursseihin nähden. Raportoinnin perusteella taloutta tarkastellaan kuukausittain. Tarvittavien nopeiden muutosten teko talousarviovuoden aikana on haasteellista. Järjestämisluvat ja valtionosuusjärjestelmä uudistuvat Riskinä on järjestämisluvan saaminen halutussa muodossa ja valtionosuuksien vähentyminen. Opiskelijamäärien sijasta valtionosuudet määräytyvät tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja laadun perusteella. Joskin osa valtionosuudesta määräytyy jatkossakin opiskelijamäärien perusteella, maksimissaan kuitenkin vain 49 %. Riskinä on myös aikuiskoulutuksen toteutuminen ennakoitua vähäisempänä kilpailutilanteesta johtuen sekä opiskelijamäärän vähentyminen koulutuksen kuluessa. B. Johtamisjärjestelmän riskit Organisaatio, johtosäännöt ja muut ohjeet muodostavat rungon sisäisen valvonnan toteuttamiselle. Päätöksenteon ja dokumentoinnin suhteen johtoryhmä katsoo, että ne vastaavat hyvän hallinnon periaatteita. Dynasty asianhallintajärjestelmällä laaditaan virallisten toimielinten pöytäkirjat ja tehdään viranhaltijapäätökset. Hallinto- ja johtosääntöjen sekä toimintaohjeiden riittävä tunteminen on haaste johtamisjärjestelmälle ja perehdyttämiselle. Kuluneen vuoden aikana on edelleen päivitetty vanhentuneita toimintaohjeita. Johtamisjärjestelmään liittyy myös tiedonkulun riskit; tieto ei tavoita, tiedonkulku siirtyy sosiaaliseen mediaan, jonka piirissä ei kuitenkaan toimita riittävän kattavasti, kuntayhtymän tunnettavuus pienenee ja imago himmenee. C. Ydin- ja tukitoimintojen riskit Toimintaympäristön muutokset mahdollistavat sekä toiminnallisia että taloudellisia riskejä kuntayhtymän toiminnalle. Tällaisia muutoksia ovat mm. koulutuksen järjestäjäverkossa tapahtuvat muutokset, työelämän muutokset ja tällä hetkellä hyvinkin akuutit kuntarakenneuudistus, joka voi vaikuttaa omistuspohjaan ja valtionosuuksiin liittyvä rahoituslain uudistus. Päivittäisessä opetustoiminnassa riskeinä ovat opiskelijoiden tapaturmat sekä työssäoppimisjaksoilla tapahtuvat vahingot työnantajien omaisuudelle. Riskien pienentämiseksi työnantajan tulee mm. huolehtia, että hankittavat uudet koneet ja laitteet 15

19 täyttävät lainsäädännön edellyttämät vaatimukset ja niiden käyttöön on annettu riittävä perehdytys, ja käyttö tapahtuu valvonnan alaisena. Tarvittaessa voidaan pyytää Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat paikalle suorittamaan koneiden ja laitteiden turvallisuutta koskeva tarkastus. Tukitoiminnassa, jota ovat talous- ja kiinteistötoimet sekä ruokapalvelut, suurimpana riskinä ovat henkilöriskit. Riittävä sijaisuuksien turvaaminen on tärkeää. Tapaturmien ja työn kuormituksen mittaamiseksi tehdään säännöllisin väliajoin työergonomian ja riskien kartoitus. Projekteihin liittyy riskejä, jotka on tiedostettu ja asiasta on annettu johtoryhmän toimesta koulutusta vastuuhenkilöille. Projekteihin liittyvä ohjeistus sisältyy niitä koskeviin päätöksiin. Seurantarekisteriä pidetään maksatuksesta. Lisäksi tavoitteena on, että yhtymähallitukselle annetaan säännöllisesti selvitys projektien tilanteesta. Jokaisesta alkavasta projektista on oltava vähintäänkin johtoryhmän hyväksyntä. Hankintamenettelyn oikeellisuuden turvaamiseksi on annettu hankintaohjeet erikseen joka vuosi talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä. Jopa pieniä hankintoja kilpailutetaan. Hankinnoista tehdään joko viranhaltijapäätös tai yhtymähallituksen päätös riippuen hankinnan suuruudesta. Riskinä on hankintaosaamisen puute. Hankintoihin liittyy nykyisin yhä suurempi riski päätyä markkinaoikeuden käsiteltäväksi, koska yleinen valituskynnys on madaltunut. D. Sopimus- ja vastuuriskit Tehtäviä sopimuksia ovat urakka- ja vuokrasopimukset sekä ostopalvelusopimukset koulutuksista. Vuokrasopimuksia on solmittu mm. Liedon opiston väistötilojen osalta. Ostopalvelusopimuksia on oppisopimustoiminnasta ja näytöistä. Kopiokoneista ja osasta atklaitteista on leasingpuitesopimus Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Lisäksi tietotekniikkahankinnoista on leasingsopimuksia 3Step Oy:n kanssa. Vastuut on tarkemmin selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Taloustoimisto pitää sopimuksista luetteloa. E. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyvät riskit Kaikkiin talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyy riski väärinkäytöksistä ja virheellisyyksistä. Näitä pystytään kuitenkin eliminoimaan toimivaltuuksia rajaamalla, raportointivastuilla, hyväksymis- ja vahvistusmenettelyillä, estämällä vaaralliset työyhdistelmät, toimintaan ja talouteen liittyvillä täsmäytyksillä sekä talouden seurannalla. F. Tietoriskit ja tietojärjestelmien riskit Riskit on tiedostettu. Tietoturvasuunnitelma on toteutettu laitteisto- ja ohjelmistotasoilla (virustutkat, haittaohjelmatorjunta, tietoturvaohjeet). Suurimpina riskeinä ovat laiteviat, ohjelmistojen käytettävyys, mobiilikäyttö ja ohjelmien ja laitteiden toimimattomuus sekä luottamuksellisten tietojen julkitulo. Tietojärjestelmien vastuuhenkilöt on nimetty ja varahenkilöjärjestelmä toimii. Tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä riskeistä vastaavat atk-päällikkö, it-päällikkö ja atk-tuki, jotka seuraavat tietojärjestelmissä esiintyviä toimintahäiriöitä. Varmistukset ovat kunnossa. 16

20 Kuntayhtymässä on laadittu ja hyväksytty vuonna 2012 Tietohallintostrategia, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja Tietoturvasuunnitelma on laadittu. Kulunvalvonta on otettu käyttöön vuoden 2014 keväällä. G. Rahoitusriskit Rahoitusriskejä ei ole ollut eikä myöskään sijoitustoiminnan riskejä. Yhtymähallitus on hyväksynyt sijoitustoimintaa uudet nykyhetkeen tarkennetut perusteet Niiden mukaan sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimuksena on tavoitella sijoituksen reaaliarvon säilyttämistä. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan ja että sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoitusten rahoittaminen lainanotolla ei tule kysymykseen. Takausriskejä ei ole, koska ei ole annettuja takauksiakaan. Rakennusurakoiden vakuuksista ja vakuutuksista huolehtii taloustoimisto ja pitää niistä luetteloa. Saatavien osalta on annettu ohjeet, että ne siirtyvät yhden huomautuslaskun jälkeen Intrum Justitia Oy:n perintään. H. Omaisuusriskit Omaisuus on vakuutettu. Vakuutukset on kilpailutettu viimeksi joulukuussa Tarjouskilpailun voitti If Vahinkovakuutus Oy. Omaisuuden inventaariot ovat joidenkin osastojen osalta olleet puutteelliset. Tähän on kiinnitetty huomiota. I. Henkilöriskit ja palkkaus Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain. Kuntayhtymässä on käytössä täyttölupamenettely ja on ryhdytty varautumaan vuoden 2017 alusta voimaan tulevan uuden rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin, jotka ovat määrältään nykyistä alhaisemmat johtuen valtiontalouden säästöistä ja rahoituksen rakenteen muutoksista. Varsinkin tukipalveluhenkilöstön osalta vakinaistamisia ei ole tehty ja riskinä onkin se, että pätevät henkilöt lähtevät pois kuntayhtymän palveluksesta, kun tarjolla on vain määräaikaisia työsuhteita. Koko kuntayhtymää koskeva koulutussuunnitelma laadittiin syksyllä ja yhteistyötoimikunta hyväksyi sen Palkkojen kehitystä seurataan henkilöstökertomuksessa. Kuntayhtymässä on ollut meneillään organisaatiouudistuksen valmistelu, jonka yhteydessä johto- ja päällikkötason sekä koulutusalavastaavien ja opettajien tehtäväkuvat uudistetaan. 17

21 J. Ympäristöriskit Kuntayhtymän toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Hyvin tekemistä länteen hankkeen myötä aloitettiin kestävän kehityksen nykytilan kartoitus. OKKA-säätiön kestävän kehityksen-teemoista valittiin Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kestävän kehityksen (keke)-ohjelman painopistealueiksi viisi edelleen työstettäväksi: 1. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus koulussa ja kotimatkalla 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy 5. Oppilashuolto ja oppimisen tuki Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän keke-työryhmän kokoonpano vahvistettiin. Ryhmä käynnisti toimintansa keväällä Tarkoituksena on päivittää kestävän kehityksen strategia. 1.7 Ympäristötekijät Tilikauden ympäristökulut (tässä luvussa ei ole palkkoja mukana) ovat pääasiassa jätteiden käsittelyyn ja pois kuljetukseen liittyviä kuluja, puhdistusaineita ja tarvikkeita sekä vaihtomattojen ja -pyyherullien käyttämiseen liittyviä kustannuksia. Koulutuskuntayhtymällä on huollettavanaan Hämeentien toimipaikan yhteydessä myös jätevedenpuhdistamo, johon johdetaan Hämeentien toimipaikan jätevesien lisäksi viiden kotitalouden jätevedet. Vuonna 2014 jätevedenpuhdistamon aineista, tarvikkeista, vesiensuojeluyhdistyksen jätevesi- ja vesistötarkkailumaksuista, hoito ja huoltotöistä ja lietekuljetuksista kertyi ,03 :n kustannukset (tästä summasta Loimaan kaupunki maksaa näiden viiden kotitalouden osuuden ,95 ). Jätevedenpuhdistamo on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Varsinais-Suomen Ely-keskus ei ole ilmoittanut, että laitoksen toiminta vaatisi ympäristöluvan. 18

22 2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Yhtymähallituksen on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta mukaan tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella, miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää ja jos on havaittu puutteita ja virheitä sisäisessä valvonnassa, on niistä tehtävä selkoa ja esitys niiden korjaamisesta. Valtuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan perusteissa on sanottu, että yhtymähallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäisen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Yhtymähallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohjeen mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on tuloksellista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoit-teet saavutetaan, toiminta noudattaa lainsäädäntöä ja koulutuskuntayhtymän omia sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä, voimavaroja käytetään tuloksellisesti, omaisuus on turvattu ja, että joh-don saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Kuntayhtymässämme riskien kartoitus on käyty läpi työsuojelutoimikunnan sekä johtoryhmän toimesta. Hallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä annetaan sisäisen valvonnan osa-alueittain: 1. Valvontaympäristö (Johtamis- ja hallintojärjestelmä, eettiset ohjeet, hallitustyöskentely, organisaatiorakenne, vastuut ja velvollisuudet, henkilöstö ja sen osaamisen kehittäminen). Kuntayhtymälle on vahvistettu hallinto-organisaatio, arvot ja johtosäännöt, jotka ohjaavat ja muodostavat rungon sisäiselle valvonnalle. Johtamis- ja hallintojärjestelmä edistää hyvän hallintotavan, organisaation määrittelemien eettisten arvojen sekä toiminnan luonteen mukaisten arvojen toteutumista. Tehtävät ja vastuut on selkeästi määritelty hallintosäännössä, jota ollaan organisaatiouudistuksen osana tarkastamassa vielä selkeämmäksi. 2. Riskienhallinta (tavoitteet, riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta, raportointi) Riskit kartoitetaan työsuojelutoimikunnan ja johtoryhmän toimesta vuosittain ja näistä laaditaan raportit. Tavoitteena on, että vakuutukset kilpailutetaan noin kolmen vuoden välein. Riskien hallinta on siltä osin kunnossa kuin, mitä riskejä on tunnistettu. Tunnistetut riskit on pyritty poistamaan. 19

23 3. Kontrollitoimenpiteet (raportoinnit, täsmäytykset, käyttöoikeushallinta, toiminnan seuranta- ja arviointi) Taloushallinnon raportointi, täsmäytykset ja käyttöoikeushallinta perustuvat valittuun taloushallinto-ohjelmistoon CGI Suomi Oy:n Pro Economica -taloushallintojärjestelmään. Kuukausittain täsmäytetään: pankki-/kassatilit sekä myynti- ja ostoreskontrat kirjanpitoon arvonlisäveropäiväkirja pääkirjaan kirjanpito ja sisäinen tunnistelaskenta keskenään pysyvät vastaavat kirjanpitoon ennakonpidätys-, sotu- ja eläkevakuutusmaksut sekä palkkakirjanpito pääkirjanpitoon rahoituslaskelman vuosikate tuloslaskelman vuosikatteeseen tuloslaskelman yli-/alijäämä taseen vastaavaan kirjanpidon pää- ja päiväkirjojen täsmääminen toisiinsa (kerran vuodessa) Yhtymähallitukselle annetaan kuukausittain raportti talousarvion toteutumisesta. Kerran vuodessa laaditaan välitilinpäätös. Kuntayhtymän prosessikuvaukset ja toimintaohjeet on koottu selainpohjaiseen järjestelmään (IMS). Toimintajärjestelmä käytännöllistää yrityksen strategiat prosessikuvausten sekä mittariston kautta. IMS mahdollistaa myös koko organisaation dokumentaation hallinnan. Lisäksi sillä toteutetaan organisaation tasapainoinen mittaristo ja raportointi. Prosessikuvauksia ja toimintaohjeita on täydennetty vuoden aikana. Omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista on pidetty luetteloita. 4. Informaatio ja tiedonkulku (oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa muodossa) Ulkoisen tiedotuksen menettelytavat ja vastuuhenkilöt on sovittu. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Sisäinen tiedotus tapahtuu viikkotiedotteen (otettu käyttöön vuoden 2013 aikana), intranetin ja sähköpostin välityksellä, henkilöstökokouksina sekä muuna suorana informaationa. Vaikkakin tietoa pyritään jakamaan ja lähettämään mahdollisimman paljon, saa tiedonkulku keskiarvoa jonkin verran huonommat arviot henkilöstökyselyissä, asteikolla 1-5. Vuonna 2014 toteutetun työhyvinvointikyselyn kysymyksen, tiedonkulku koko kuntayhtymässä on riittävää`, vastausten keskiarvo oli 2,9 (edellinen vuosi 2,64). 5. Seuranta Sisäinen valvonta ja menettelyjen laillisuuden seuranta on jatkuvaa. Kunnallisvalituksia yhtymävaltuuston päätöksistä ei ole tehty. Yhtymähallituksen päätöksistä tehtiin yksi oikaisuvaatimus. Valituksia markkinaoikeuteen ei kuntayhtymän hankintapäätöksistä tehty vuoden 2014 aikana. Hankintojen kilpailuttamisessa havaitut puutteet, kuten esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjan laadinta ja kilpailuttamisen pisteytys, ovat vähentyneet, koska asianomaisille on annettu koulutusta ja lisäinformaatiota asiasta. Tilintarkastajat kiinnittivät huomiota yhteen hankintaan, joka oli tehty ilman kilpailutusta. Kysymyksessä oli myrskyvahinko, joka tuli pikaisesti saada korjatuksi. Tilaus tehtiin yritykseltä, jonka laatima talotekniikka oli kysymyksessä. Koulutuskuntayhtymän omaisuuden hoidosta on annettu ohjeita. 20

24 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 13 4 Muut rahoitustuotot 1 1 Korkokulut Muut rahoituskulut -1-1 Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Toimintatuotot/toimintakulut, % 108,71 114,47 Vuosikate/Poistot, % 188,06 343,33 Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista (= 100 * Toimintatuotot/(Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön)) osoittaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan/kuntayhtymän tulorahoitus on riittävä. Vuosikate prosenttia poistoista (=100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset) Kun tunnusluvun arvo on 100 %, tulorahoitus on riittävä. Poistojen on tällöin vastattava kunnan / kuntayhtymän keskimääräistä vuotuista investointitasoa (investointien omahankintameno). Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan/kuntayhtymän keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 poistot ovat yhteensä ,37. Poistot ovat korkeammat kuin edellisvuonna. Vuosikate prosenttia poistoista tunnusluku muodostuu 188,1 %:ksi. Vuosikatteella pystytään siis kattamaan poistot. Investointitaso tulisi määritellä voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä keskimäärän osoittamiseksi. Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymän investointeja ei pystytä kattamaan nykyisellä poistotasolla, kun otetaan huomioon koko investointitarve. 21

25 3.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -1 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 267 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 277,47 263,27 Pääomamenojen tulorahoitus, % 164,24 189,35 Lainanhoitokate 3,86 6,38 Kassan riittävyys, pv 56,23 26,73 22

26 Investointien tulorahoitus, % (=100* Vuosikate/Investointien omahankintameno) kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuosikate ,31 vuodelta 2014 kattaa investoinnit, joita oli ,28. Pääomamenojen tulorahoitus, % (=100* Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2014 pystytty kattamaan investoinnit ilman pitkäaikaista lainaa. Lainanhoitokate, = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset), kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Tunnusluvun ollessa alle 1 joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Vuoden 2014 tilinpäätösluku 3,9 osoittaa, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän lainanhoitokyky on ollut hyvä lainojen hoitoon. Kassan riittävyys (= 365 pv x Rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella) oli ammatillisen koulutuksen kuntayhtymissä vuonna 2013 keskimäärin 53 päivää (ed. vuosi 59 päivää). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän maksuvalmiustilanne oli hyvä koko vuoden. Tunnusluvuksi muodostui 56,2 päivää, joka kuvaa hyvin koko vuoden tilannetta. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan/kuntayhtymän rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. 23

27 4 Rahoitusasema ja sen muutokset 4.1 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma Tietokoneohjelmistot Muut omat rahastot Maa- ja vesialueet Edellisten tilikausien yli/alijäämä Rakennukset Tilikauden yli-/alijäämä Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksu ja keskeneräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rah.- ja vak. laitoksilta Vaihto-omaisuus Saadut ennakot muilta Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Lyhytaikainen Ennakkomaksut Lainat rah.- ja vak. laitoksilta Saadut ennakot Saamiset Ostovelat Pitkäaikaiset saamiset Muut velat Muut saamiset Siirtovelat Lyhytaikaiset saamiset Vastattavaa yhteensä 1721 Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 9 12 Taseen tunnusluvut: 1830 Rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % 71,3 69, Osakkeet 10 0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 23,1 23, Sijoitukset rahamarkkinainstrum Kertynyt yli-/alijäämä, Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt yli-/alijäämä, /opiskelija Kertynyt yli-/alijäämä yhteensä mennessä Lainakanta , Vastaavaa yhteensä Lainakanta , /opiskelija Opiskelijat (yksikköhintaisen valtionosuuden piirissä olevat)

28 Omavaraisuusaste, % (=100* (oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot)) mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta, 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymissä omavaraisuusaste on vuoden 2013 tilinpäätöksissä ollut keskimäärin 74,8 %. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on 71,3 %:n omavaraisuusasteella kuntasektorin keskitasoa. Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100 * (Vieras pääoma Saadut ennakot)/käyttötulot)) kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntien välisessä vertailussa suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) (= edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)) osoittaa, paljonko kunnalla/kuntayhtymällä on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylijäämäksi muodostui vuodelta 2014 yhteensä ,07. Ylijäämät edellisiltä vuosilta ovat yhteensä ,28. Lainakanta (= Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)) tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä oli lainaa yhteensä Luvussa on mukana myös seuraavana vuonna erääntyvä lyhennyserä. 25

29 5 Kokonaistulot ja -menot TULOT Toiminta Toimintatuotot Valtionosuudet Korkotuotot 13 4 Muut rahoitustuotot 1 1 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0-1 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 6 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0 Oman pääoman lisäykset 0 0 Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön 0 0 Korkokulut Muut rahoituskulut 1 1 Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 Oman pääoman vähennykset 0 0 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos=[1021]-[1729]= [-708] [-1437] 6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,07 siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. 26

30 II Talousarvion toteutuminen/tilinpäätös 7 Käyttötalous 7.1 Tuloslaskelma, koko koulutuskuntayhtymä (ulkoinen) Toimintatuotot Talousarvio Ta- Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Poikkeama muutokset jälkeen (KS II) (TP 2014) (TP 2014/KS II) % Myyntituotot , , , , ,40 4,32 Maksutuotot , , , , ,12 42,70 Tuet ja avustukset , , , , ,16 57,81 Muut tuotot , , , , ,80-13,68 Toimintatuotot yhteensä , , , , ,88 5,31 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut Henkilöstökulut , , , , ,68-0,02 Palvelujen ostot , , , , ,55 5,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,62-7,68 Avustukset 5 500,00-400, , , ,99 49,88 Muut kulut , , , , ,50 6,46 Toimintakulut yhteensä , , , , ,74 0,06 Toimintakate , , , , ,14 164,39 Rahoitustuotot ja -menot Korkotuotot 0, , , , ,56 226,06 Muut rahoitustuotot 1 500,00 500, , ,73-365,27-18,26 Korkokulut , , , , ,13-27,68 Muut rahoituskulut 2 000,00 0, , ,12-614,88-30,74 Rahoitustuotot ja -menot yhteensä , , , , ,30-61,22 Vuosikate , , , , ,44 175,01 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,37 13,13 Tilikauden alijäämä(- )/ylijäämä(+) 0, , , , ,07-540,99 27

31 7.2 Vastuuyksiköiden talouden toteutuminen (ml. sisäiset erät) Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymähallinnon osalta määrärahat ovat ylittyneet joidenkin kustannuspaikkojen osalta. Tällaisia ovat mm. Yhteiset hankkeet, joissa kustannukset ovat noin euroa korkeammat kuin käyttösuunnitelma 2:een varatut määrärahat. Kuntayhtymä on ollut mukana monissa hankkeissa ja suurimmassa osassa niitä on myös omavastuuosuus, joten menot ovat tuloja suuremmat. Taitaja 2015 osalta talousarvioon ei ole tiedetty varata riittäviä määrärahoja, koska talousarvion laadintavaiheessa ei toiminnasta ollut riittävästi tietoa. Sekä tulot että menot ylittyivät, tulot euroa ja menot euroa käyttösuunnitelmaan varatuista määrärahoista ja tuloarvioista. Henkilöstöhallinnon osalta sekä palkkaus-, koulutus- ja atk-ohjelmiin varatut määrärahat ylittyivät ja kustannuspaikan kokonaismäärärahaylitys oli noin euroa. Määrärahojen ylitykseen vaikutti se, että kuntayhtymään koulutettiin uutta palkkasihteeriä samanaikaisesti, kun eläkkeelle lähtevä oli vielä työssä, varhe-maksu on noussut noin euroa edellisestä vuodesta ja atkohjelmien päivitykset sekä uudet ominaisuudet ovat lisänneet näitä kustannuksia noin euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä toimintakulujen ylitys ,34, jota nettona pienentää joidenkin kustannuspaikkojen säästöt sekä Taitaja 2015 toimintaan tullut tuloarvion ylitys euroa. Loimaan tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014 Loimaan ja Liedon ammatti- ja aikuisopistot Vastuuhenkilö: vt. rehtori Petri Lähde Tavoitteet/hankkeet Toteutuma Perustutkintojen laajuudet opintoviikoista Suunnitelma lukuvuodelle on opintopisteisiin ja opintojaksojen kokoaminen tehty. Joka opistosta on nimetty mentori, joille laajemmiksi kokonaisuuksiksi V-S on järjestetty yhteinen perehdytys Tutke 2 liittyen (liittyy Viitta hankkeeseen). Tutke2 on johtoryhmän kokouksen yhtenä aiheena säännöllisesti ja on päätetty veso päivien käytöstä työn eteenpäin viemisessä. Attoopettajille ja koulutusalavastaaville on järjestetty omat perehdytyspäivät. Työssäoppimisen lisääminen työvaltaisia oppimispolkuja. Tehty monilla aloilla, mm. oppisopimuskoulutus yhtenä osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Oppipaikat ja Oppivuorot 2+1 hankkeet). Joustavien opintopolkujen käyttöönotto toisen asteen tutkinnon suorittaneille on toteutunut Opeda-hankkeen avulla Riittävien opetustilojen turvaaminen ja tilojen asianmukaisina pitäminen. 28 Liedon opetustilojen korjaustyöt ovat vaiheessa Opintien kiinteistön osalta ja selvitystyö sisäilma-asiassa on vielä kesken. Tilojen riittämättömyys sekä sisäilmaongelmista johtuen opetus syksystä 2014 alkaen on hajautettuna neljään eri toimipisteeseen. Opetuksen hajauttaminen näin moneen toimipisteeseen ei ole tarkoituksenmukaista.

32 Oppimisympäristöjen kehittäminen Mobiilipedagogiikka opetuksessa ja Osaava hankkeiden avulla. Opettajien työelämäosaamisen ajan tasalla pitäminen. Koulutusalojen yhteistyön lisääminen suunnittelemalla valinnaisia tutkinnonosia muille koulutusaloille. Oppisopimuskoulutuksen teoriaopetuksen järjestäminen ja sen niveltäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Mobiilipedagogia opetuksessa I ja IIhankkeessa on mobiilitekniikkaa hyödynnetty mm. ottamalla sähköiset portfoliot pilvipalvelun kautta käyttöön, mahdollistettu töiden dokumentointia tablettien, älypuhelimien ja älytaulujen avulla. Henkilökunnan perehdytys uuden teknologian käyttöön toteutettiin hankkeessa. M.O.T. hankkeen avulla pääsee opettajia työelämäjaksolle yhteensä 40 viikoksi lukuvuoden aikana. Liedosta on lähdössä 2 opettajaa ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolle. Ei ole toteutunut. Oppisopimuskoulutus yhtenä osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Oppipaikat ja Oppivuorot 2+1 hankkeet). Uudenkaupungin tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014 Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski Tavoitteet /hankkeet Toteutuma Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen C&Q-analyysejä on toteutettu. Kaikille aloille yhteinen kestävän kehityksen tietopaketti on tekeillä. Opsien tarkastelu muutosten näkökulmasta on toteutunut vain osittain. Tiedossa on tutkintorakenneuudistus Uusien alojen/sisältöjen kehittäminen on toteutunut varastopalvelujen osalta. Valmistuvien työllistymisen tukeminen Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen Yrittäjyyteen kasvattaminen Työssäoppimisen kehittäminen on toteutunut osittain. Täältä tullaan työelämä-tapahtuma toteutettu, työnhakukoulutusta toteutettu ja kaksi Rekry-tapahtuma yritysten kanssa toteutettu. Ammatillinen ohjaaja on palkattu kaikille aloille ja Pesti kii!-hanketta toteutettu tuloksellisesti. Yrittäjät ovat olleet vain rajoitetusti luennoitsijoina. 29

33 Metallialan koulutuksen kehittäminen ja vetovoimaisuuden parantaminen Uusien opetusmenetelmien kehittäminen on toteutunut vain osittain. Imagon parantaminen yritysyhteistyönä on toteutunut osittain. Yhteistyö perusopetuksen opojen kanssa on toteutunut. Aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus ja työelämän kehittäminen Yrityspalveluiden kehittäminen Koulutustarjonnan ja hankkeiden suuntaaminen kasvaville ja työllistäville aloille sekä paikallisiin tarpeisiin Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen Oppisopimusryhmien lisääminen Hallintotyökalujen kehittäminen Oppisopimus- ja aikuiskoulutus osaksi koulutusaloja Yleistä Henkilöstön eläköitymisiin varautuminen pitkällä tähtäyksellä Määräaikaisten työsuhteiden korvaaminen toistaiseksi voimassa olevilla Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa Toimielimen ja neuvottelukuntien toiminnan seuranta ja kehittäminen KV-toiminta C&Q-analyysejä on toteutettu. On toteutunut vähentyneiden resurssien rajoissa. Toteutettiin Korjausrakentamis-hanke ja vihannesviljelyhanke. On toteutunut vähentyneiden resurssien rajoissa. Prosessitekniikan järjestämislupa on saatu. On toteutunut vain osittain, kysynnän väheneminen esteenä. Primus/Wilma-ohjelmien käyttöönotto/kehittäminen on toteutunut hyvin. Toteutunut logistiikan ja sosiaali-ja terveysalan koulutusaloilla. Toteutunut hyvin. Ei toteutunut, vrt. kuntayhtymän linjaus. Kierrätyksen parantaminen toteutunut erittäin hyvin, esim. uusi moderni jätekatos. Toteutunut vain osittain. Toteutunut hyvin, useita nuoria osallistunut suuntautuen eri puolille Eurooppaa ja Kiinaan. 30

34 Toimintakulut ja tuotot yhtymävaltuuston hyväksymistasolla (ml. sisäiset erät) Kuntayhtymän hallinto yhteensä TA 2014 Ta-muutokset KS 2 Ta-muutosten jälkeen TP 2014 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,2 Toimintakate ,2 Loimaan tulosalue yhteensä Toimintakulut ,7 Toimintatuotot ,3 Toimintakate ,9 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,4 Toimintakate ,3 Käyttötalous yhteensä Menot Tulot Toimintakate Investoinnit Rakennusten korjaus Irtaimisto Yhteensä Huom. Toimintakate ei sisällä rahoituskustannusten ja poistojen kattamista. 31

35 Toimintakulut ja tuotot yhtymähallituksen hyväksymistasolla (ml. sisäiset erät) TA 2014 Ta-muutokset KS 2 Ta-muutosten jälkeen TP 2014 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,9 Toimintakate ,2 Talousjohtaja (Suonkanta) Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,9 Toimintakate ,0 Kuntayhtymän hallinto yhteensä Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,2 Toimintakate ,2 Myllykyläntie (Tevasaari) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,5 Toimintakate ,7 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Toimintakulut ,3 Toimintatuotot ,5 Toimintakate ,8 Liedon toimipaikka (Asula) Toimintakulut ,3 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,7 Aikuiskoulutus (Lähde) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,5 Toimintakate ,9 Oppisopimustoimisto Loimaa (Lähde) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,4 Kiinteistöt (Suonkanta) Toimintakulut ,7 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Toimintakulut ,1 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,0 Ammattistartti (Lähde) Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate

36 Tulosaluehallinto Loimaa TA 2014 Ta-muutokset KS 2 Ta-muutosten jälkeen TP 2014 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Toimintakulut ,4 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,9 Loimaan tulosalue yhteensä Toimintakulut ,7 Toimintatuotot ,3 Toimintakate ,9 Novida opetus (Koski) Toimintakulut ,4 Toimintatuotot ,6 Toimintakate ,4 Aikuiskoulutus (Koski) Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,7 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,4 Toimintakate ,2 Kiinteistöt (Koski) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,0 Ruokapalvelut (Koski) Toimintakulut ,7 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,0 Yrityspalvelut (Koski) Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,6 Toimintakate ,8 Tulosaluehallinto Uusikaupunki Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,6 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,4 Toimintakate ,3 Loimaa ja Uusikaupunki yhteensä Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,8 Kuntayhtymä yhteensä Toimintakulut ,7 Toimintatuotot ,9 Toimintakate ,4 33

37 Kustannukset (ulkoiset+sisäiset) per opiskelija 2014 Koulutusala Painotettu opisk.määrä KS 2 menot+poistot hlöä 2014 Toimintamenot + poistot KS 2 Toimintatulot Netto menot Toteutuneet tulot 2014 Toteutuneet / opisk. Loimaa: , , , ,54 Tekniikan ja liikenteen ala , , , , , ,63 auto , , , , , ,68 kone- ja metalli , , , , , ,70 rakennus , , , , , ,87 sähkö , , , , , ,84 talotekniikka , , , , , ,54 logistiikka , , , , , ,04 Matkailu-, rav.-, ja talousala , , , , , ,18 Sos.ja terv.ala/hiusala , , , , , ,12 Luonnonvara-ala , , , , , ,53 Yht.kuntatiet.-,liiketal. ja hallinnon ala , , , , , ,76 Sos.ja terv.ala/lähihoitajat , , , , , ,00 Kulttuuriala , , , , , ,04 artesaanit , , , , , ,50 mediat , , , , , ,60 Yhteensä , , , , ,10 Lieto: , , , , ,44 Tekniikan ja liikenteen ala , , , , , ,44 rakennus , , , , , ,68 sähkö , , , , , ,87 talotekniikka , , , , , ,13 Yht.kuntatiet.-, liiketal.ja hall.ala , , , , , ,04 Luonnontieteiden ala , , , , , ,78 Sos.-, terv.ala/lähihoitajat , , , , , ,19 Yhteensä , , , , ,73 Uusikaupunki: , , , , ,20 Tekniikan ja liikenteen ala , , , , , ,62 auto , , , , , ,71 kone- ja metalli , , , , , ,22 rakennus , , , , , ,77 sähkö , , , , , ,12 kemiantekniikka , , , , , ,74 logistiikka , , , , , ,83 Matkailu-, rav.-, ja talousala , , , , , ,04 Yht.kuntatiet.-,liiketal. ja hallinnon ala , , , , , ,35 Luonnontieteiden ala , ,61 0, , , ,81 Sos.ja terv.ala/lähihoitajat , , , , , ,16 Kulttuuriala 0 0, ,42 0,00 323, ,81 mediat 0 0, ,42 0,00 323, ,81 Yhteensä , , , , ,01 34

38 Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Valtionosuudet Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimuskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Yhteensä Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimuskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus 35

39 36 8 Investointien toteutuminen Hanke 1 (tunniste 4104) Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.- ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Menot , , ,00 0, , ,01-47, ,85 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , ,01-47, ,85 Ajokentän rakentamista toteutettu suunniteltuun valmiuteen v Hanke 2 (tunniste 4209) Myllykyläntie; piha-alueen pääll. varastorak. edustalla Menot ,00 0, ,00 0, , ,80 354, ,80 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , ,80 354, ,80 Päällystystyö toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hanke 3 (tunniste 4208) Myllykyläntie; toimistotilojen jäähdytys Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,67 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,67 Toteutunut suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Hanke 4 (tunniste 4502) Lieto; Pajakuja Menot , , ,00 0, , , , ,15 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , , , ,15 Pajakujan kiinteistön muutostöitä on jatkettu pääasiassa opiskelijatyönä. Tilat on käyttöönotettu.

40 37 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.- ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 5 Myllykyläntie; paloilm.järj. laajent. työpajasiivessä Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke ei käynnistynyt v Hanke 6 (tunniste 4203) Myllykyläntie; Puuhamaa-halli Menot , , , , , , , ,42 Tulot Nettomeno , , , , , , , ,42 Puuhamaa- hallin rakentamista on jatkettu opiskelijatyönä. Rakennuksen käyttöönotto siirtyy vuodelle Hanke 7 (tunniste 4503) Lieto; tilaratkaisujen kartoitus, hankesuunnitt. Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Opetus siirretty Opintieltä väistötiloihin. Liedon kunta on luvannut Opintien korjatut tilat käyttöön lukuvuoden alkaessa syksyllä Hanke 8 Novida; A-rak. (cat-os.) ilmastoinnin uusiminen Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Selvitystyötä tehty, suunnittelutyö ei toteutunut.

41 38 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 9 (tunniste 4618) Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen Menot ,00 0, ,00 0, , ,71 718, ,71 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , ,71 718, ,71 Rehtorin huoneen ikkunat on uusittu. Hanke 10 (tunniste 4609) Novida; kiinteistöautomaatiojärjestelmän uudistaminen Menot , ,00 0, , , , , ,74 Tulot Nettomeno , ,00 0, , , , , ,74 Rakennusautomaation uudistustyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja järjestelmän käyttöönotto on menossa. Hanke 11 (tunniste 4614) Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus Menot , , ,00 0, , , , ,79 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , , , ,79 Varastorakennuksen rakentamista on jatkettu opiskelijatyönä. Talousarviossa euron määräraha vuodelle Hanke 12 Novida; D-rak. seinien korjaus ja C-rak. laajennus Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laajennushanketta ei käynnistetty.

42 39 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 13 (tunniste 4610) Novida; paloilmoitinjärj. laajentaminen ja uusiminen Menot , , ,00 0, , , , ,29 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , , , ,29 Uutta paloilmoitusjärjestelmää on toteutettu opiskelijatyönä suunnitelman mukaisesti. Järjestelmän käyttöönotto siirtyy vuodelle Hanke 14 (tunniste 4613) Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, pihaalueen päällyst.) Menot , , , , , ,93-876, ,73 Tulot Nettomeno , , , , , ,93-876, ,73 Jätepisteen ympäristön päällystystyöt toteutettu. Jätepiste on viimeistelyvaiheessa. Hanke 15 Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Menot , , ,00 0, , , , ,73 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , , , ,73 Talotekniikan ensikertaiseen kalustamiseen on hankittu työ- ja opetusvälineitä. Hanke 16 Myllykyläntie; catering-alan uuni ja lämpöhaude Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,14 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,14 Catering-alan koneiden uudistamista. Toteutunut suunnitellusti.

43 40 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 17 Myllykyläntie; sähkö- ja automaatiotekniikka Menot ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,37 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,37 Sähkö- ja automaatiotekniikan opetuksen kehittämiseen tarvikkeita. Hanke 18 Hämeentie; logistiikka; nosturi kuorma-autoon Menot ,00 0, ,00 0, , ,00-100, ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , ,00-100, ,00 Nosturia ei hankittu, koska olisi tarvittu myös kuorma-auto ja tähän ei ollut määrärahaa. Sen sijaan hankittiin harjoitteluajoon kuorma-auto ja moottorityökone Hanke 19 Hämeentie; luonnonvara-ala; harvesteripää Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Harvesteripää tilattiin, mutta toimitus viivästyi vuodelle Tätä varten on varattava määräraha uudelleen talousarvioon. Hanke 20 Hämeentie; luonnonvara-ala; leasing-traktorin lunastus Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Leasing sopimusta traktorista on jatkettu 12 kuukautta, joten se tulee lunastettavaksi 1/2016.

44 41 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 21 Lieto; lähihoitajakoulutus Menot , , ,00 0, , , , ,73 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , , , ,73 Lähihoitaja-alan ensikertaista kalustamista ja opetusvälineiden hankintaa. Hanke 22 Lieto; talotekniikka Menot , , ,00 0, , , , ,70 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , , , ,70 Talotekniikka-alan ensikertaista kalustamista ja työja opetusvälineiden hankintaa. Hanke 23 Novida; kone- ja metallios.; sorvien suojat Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,92 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,92 Hankinta toteutunut. Hanke 24 Novida; prosessitekniikan os.; pienoispanimo Menot ,00 0, , , , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , , , ,00 Hankinnasta osa toteutunut. Novidasta riippumattomista syistä laitetoimittaja ei saanut toimitettua pienoispanimon viimeistä vaihetta vuoden 2014 aikana, joten laitteisto tuli lopullisesti käyttöön vuonna Hankinnasta on maksettu 1. erä euroa (ALV 0 %). Hankinnasta maksetaan vuonna 2015 loppuerä euroa (ALV 0 %).

45 42 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 25 Novida; logistiikka; jalkalava tms. vaihtopäällirakenne Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hankinta ei toteutunut. Hanke 26 Novida; logistiikka; varastopuolen atk-ohjelmisto ja oheisvälineet Menot ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Hankinta ei toteutunut. Hanke 27 Novida; opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä Menot , , , , , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno , , , , , ,00 0, ,00 Hankinta toteutunut. Hanke 28 Novida; IT-osasto; ATK1, Multimedia, Tepi-luokan konepäivitykset Menot ,00 0, ,00 0, , ,00-256, ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , ,00-256, ,00 Hankinta toteutunut

46 43 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 29 Novida; IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen Menot ,00 0, ,00 0, , ,00 170, ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , ,00 170, ,00 Hankinta toteutunut. Hanke 30 Kuntayhtymä; virtuaalipalvelin ja levyjärjestelmä Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Virtuaalipalvelinta ja levy-järjestelmää ei hankittu investointina. Sen sijaan hankittiin Sonetvarastovalvontaohjelmisto. Novida; Renault pakettiauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Hankintaa ei ollut talousarviossa eikä käyttösuunnitelmassa. Hankittu toisen auton, josta saatu vakuutuskorvausta, tilalle. Esitetään hyväksyttäväksi. Yhteensä , , ,00 0, , , , ,74

47 8.1 Rahoituslaskelman toteutuminen Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Alkuperäinen talousarvio Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Vuosikate , , , , ,44 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, , , ,72 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 Toiminta ja investoinnit, netto , , , , ,72 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille Antolainasaamisten vähennykset muilta Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,00 0, , ,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Käyttötalousosasta, investoinneista ja rahoitusosasta on toimintakertomuksen numero-osassa suoraan ProEconomica -ohjelmasta saadut toteutumavertailut. 44

48 8.2 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (ml. sisäiset erät ja poistot) Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Määrärahat Tuloarviot Alkup. TA:n TA Toteu- Poikke- Alkup. TA:n talousarvitokset muu- muut:n tuma talous- muu- jälkeen ama arvio tokset mukana sisäiset erät ja poistot TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA Kuntayhtymän yhteiset Loimaan tulosalue Uudenkaupungin tulosalue TULOSLASKELMAOSA Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot INVESTOINTIOSA Rakennusinvestoinnit Irtaimistoinvestoinnit RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ

49 III Tilinpäätöslaskelmat 9 Tuloslaskelma vuosilta Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot , ,47 Maksutuotot , ,84 Tuet ja avustukset , ,99 Muut toimintatuotot , , , ,83 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,47 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,09 Muut henkilösivukulut , ,19 Palvelujen ostot , ,99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,82 Avustukset , ,79 Muut toimintakulut , , , ,65 Toimintakate , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,79 Muut rahoitustuotot 1 634, ,58 Korkokulut , ,29 Muut rahoituskulut , , , ,50 Vuosikate , ,68 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,10 Tilikauden tulos , ,58 Tilikauden ylijäämä , ,58 46

50 9.1 Rahoituslaskelma vuosilta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,68 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , ,76 Investointien rahavirta Investointimenot , ,18 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,57 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,19 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -619, ,06 Vaihto-omaisuuden muutos , ,72 Saamisten muutos , ,42 Korottomien velkojen muutos , , , ,65 Rahoituksen rahavirta , ,65 Rahavarojen muutos , ,54 Rahavarojen muutos Kassavarat , ,16 Kassavarat , , , ,54 47

51 10 Tase vuosilta TASE 1000 VASTAAVAA 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1002 Aineettomat hyödykkeet , Aineelliset hyödykkeet 1101 Maa- ja vesialueet , , Rakennukset , , Kiinteät rakenteet ja lait , , Koneet ja kalusto , , Ennakkomaksut ja keskenerä , , Aineelliset hyödykkeet , , PYSYVÄT VASTAAVAT , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1440 Lahjoitusrahastojen erityis , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , VAIHTUVAT VASTAAVAT 1501 Vaihto-omaisuus , , Saamiset 1601 Pitkäaikaiset saamiset 1660 Muut saamiset , , Pitkäaikaiset saamiset , , Lyhytaikaiset saamiset 1721 Myyntisaamiset , , Muut saamiset , , Siirtosaamiset 1816 Siirtyvät korot 36,13 173, Muut siirtosaamiset 8 457, , Siirtosaamiset 8 493, , Lyhytaikaiset saamiset , , Saamiset , , Rahoitusarvopaperit 1831 Osakkeet ja osuudet , Sijoitukset rahamarkkinain , , Rahoitusarvopaperit , , Rahat ja pankkisaamiset , , VAIHTUVAT VASTAAVAT , , VASTAAVAA , , VASTATTAVAA 2001 OMA PÄÄOMA 2002 Peruspääoma , , Muut omat rahastot , , Edellisten tilikausien yli/ , , Tilikauden yli-/alijäämä , , OMA PÄÄOMA , , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2325 Lahjoitusrahastojen pääomat , , Muut toimeksiantojen pääoma 518, TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , VIERAS PÄÄOMA 2401 Pitkäaikainen 2410 Lainat rahoitus- ja vakuut , , Saadut ennakot , , Pitkäaikainen , , Lyhytaikainen 2510 Lainat rahoitus- ja vakuut , , Saadut ennakot , Ostovelat , , Muut velat , , Siirtovelat 2571 Siirtyvät korot 9 501, , Lomapalkkajaksotus , , Valtionosuusennakot , Muut siirtovelat , , Siirtovelat , , Lyhytaikainen , , VIERAS PÄÄOMA , , VASTATTAVAA , ,59 48

52 49 ProEconomica- raportit Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 10:31:26 EUR Ulkoinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk ,00 103, Korvaukset kunnilta ja kuntayht ,08 414, Muut suoritteiden myyntituotot ,32 113, Myyntituotot ,40 104, Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks ,12 142, Maksutuotot ,12 142, Tuet ja avustukset ,16 157, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot ,07 81, Muut toimintatuotot ,13 119, Muut toimintatuotot ,20 86, TOIMINTATUOTOT ,88 105, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot ,17 100, Jaksotetut palkat ja palkkiot ,87-96, Henkilöstökorvaukset, henk.kor ,32 144, Palkat ja palkkiot ,98 99, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut ,39 102, Muut henkilösivukulut ,95 99, Henkilösivukulut ,34 102, Henkilöstökulut ,32 100, Palvelujen ostot

53 50 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 10:31:31 EUR Ulkoinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4340 Muiden palvelujen ostot ,55 105, Palvelujen ostot ,55 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana ,38 92, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,38 92, Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille ,99 149, Avustukset ,99 149, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat ,60 101, Muut toimintakulut ,90 117, Muut toimintakulut ,50 106, TOIMINTAKULUT ,74 100, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,14 264, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,56 326, Muut rahoitustuotot ,73 81, Korkokulut ,87 72, Muut rahoituskulut ,12 69, Rahoitustuotot ja -kulut ,70 38, VUOSIKATE ,44 275, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,37 113, Poistot ja arvonalentumiset ,37 113, TILIKAUDEN TULOS ,07-441, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,07-441,0

54 51 Käyttötalousosan toteutuma/yhtymävaltuustotaso LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 11:59:06 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , , Maksutuotot ,00-100, Tuet ja avustukset ,70 121, Muut toimintatuotot ,39 109, TOIMINTATUOTOT ,52 173, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,96 113, Palvelujen ostot ,13 126, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,40 106, Muut toimintakulut ,85 138, TOIMINTAKULUT ,34 116, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VUOSIKATE , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Loimaan tulosalue (Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,32 102, Maksutuotot ,99 117, Tuet ja avustukset ,98 205, Muut toimintatuotot ,03 109, TOIMINTATUOTOT ,32 104,3

55 52 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 11:59:21 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,52 100, Palvelujen ostot ,41 108, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 89, Avustukset ,99 138, Muut toimintakulut ,17 110, TOIMINTAKULUT ,73 102, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,59 142, VUOSIKATE ,59 142, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,91 112, Poistot ja arvonalentumiset ,91 112, TILIKAUDEN TULOS ,68 420, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,68 420, Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,20 98, Maksutuotot ,13 111, Tuet ja avustukset ,48 167, Muut toimintatuotot ,85 98, TOIMINTATUOTOT ,66 99, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,84 95, Palvelujen ostot ,05 99, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,85 99, Avustukset -600,00-100, Muut toimintakulut ,55 100, TOIMINTAKULUT ,29 97,4

56 53 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 11:59:30 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,37 368, VUOSIKATE ,37 368, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,46 113, Poistot ja arvonalentumiset ,46 113, TILIKAUDEN TULOS ,09 22, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,09 22, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,56 326, Muut rahoitustuotot ,73 81, Korkokulut ,87 72, Muut rahoituskulut ,12 69, Rahoitustuotot ja -kulut ,70 38, VUOSIKATE ,70 38, TILIKAUDEN TULOS ,70 38, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,70 38,8 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,95 104, Maksutuotot ,12 142, Tuet ja avustukset ,16 157, Muut toimintatuotot ,27 106, TOIMINTATUOTOT ,50 105, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,32 100, Palvelujen ostot ,59 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,89 92, Avustukset ,99 149,9

57 54 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 11:59:39 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4800 Muut toimintakulut ,57 107, TOIMINTAKULUT ,36 101, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,14 264, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,56 326, Muut rahoitustuotot ,73 81, Korkokulut ,87 72, Muut rahoituskulut ,12 69, Rahoitustuotot ja -kulut ,70 38, VUOSIKATE ,44 275, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,37 113, Poistot ja arvonalentumiset ,37 113, TILIKAUDEN TULOS ,07-441, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,07-441,0

58 55 Käyttötalousosan toteutuma/yhtymähallitustaso LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:17:50 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymäjohtaja (Antti Virtanen) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , , Maksutuotot ,00-100, Tuet ja avustukset ,31 120, Muut toimintatuotot ,91 94, TOIMINTATUOTOT ,79 228, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,51 123, Palvelujen ostot ,65 117, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,20 110, Muut toimintakulut ,25 71, TOIMINTAKULUT ,61 120, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VUOSIKATE , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Talous- ja hallintojohtaja (Leena Suonka 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,86 0, Tuet ja avustukset 1.696,39-100, Muut toimintatuotot ,48 122, TOIMINTATUOTOT ,73 111,9

59 56 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:18:07 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,45 104, Palvelujen ostot ,48 163, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,20 97, Muut toimintakulut ,60 155, TOIMINTAKULUT ,73 111, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Myllykyläntie (Jouko Tevasaari) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 99, Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT ,98 102, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,75 98, Palvelujen ostot ,34 113, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17 112, Avustukset ,00 82, Muut toimintakulut ,64 99, TOIMINTAKULUT ,90 100, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VUOSIKATE , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,81 99,9

60 57 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:18:18 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 7000 Poistot ja arvonalentumiset ,81 99, TILIKAUDEN TULOS ,73 64, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,73 64, Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,63 103, Tuet ja avustukset ,64-100, Muut toimintatuotot ,00-100, TOIMINTATUOTOT ,27 106, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,78 106, Palvelujen ostot ,43 100, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,22 88, Avustukset ,99 125, Muut toimintakulut ,68 103, TOIMINTAKULUT ,10 103, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,17 128, VUOSIKATE ,17 128, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,34 118, Poistot ja arvonalentumiset ,34 118, TILIKAUDEN TULOS ,83 135, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,83 135, Liedon ammatti- ja aik.opisto (Tarja Asu 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,23 103, Maksutuotot ,90 126,2

61 58 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:18:29 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset 4.132,20-100, Muut toimintatuotot ,01 116, TOIMINTATUOTOT ,34 106, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,46 102, Palvelujen ostot ,07 194, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,31 47, Avustukset ,00 239, Muut toimintakulut ,56 113, TOIMINTAKULUT ,40 103, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,06 33, VUOSIKATE ,06 33, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,67 181, Poistot ja arvonalentumiset ,67 181, TILIKAUDEN TULOS ,73 75, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,73 75, Aikuiskoulutus (Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,63 107, Tuet ja avustukset 737,03-100, Muut toimintatuotot 19,41-100, TOIMINTATUOTOT ,07 107, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,73 92, Palvelujen ostot ,31 100, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,78 66, Avustukset -500,00-100, Muut toimintakulut ,97 479, TOIMINTAKULUT ,79 106,0

62 59 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:18:49 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,28 143, VUOSIKATE ,28 143, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,53 161, Poistot ja arvonalentumiset ,53 161, TILIKAUDEN TULOS ,75 143, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,75 143, Oppisop.toimisto Loimaa (Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 93, Tuet ja avustukset 7.487,93-100, TOIMINTATUOTOT ,93 94, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,78 96, Palvelujen ostot ,74 108, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,31 79, Muut toimintakulut ,28 99, TOIMINTAKULUT ,11 106, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,18-236, VUOSIKATE ,18-236, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,68 117, Poistot ja arvonalentumiset ,68 117, TILIKAUDEN TULOS ,86-243, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,86-243, Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,02 103,0

63 60 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:19:00 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 3200 Maksutuotot ,54 82, Tuet ja avustukset 2.180,88-100, Muut toimintatuotot ,78 100, TOIMINTATUOTOT ,22 100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,27 95, Palvelujen ostot ,94 98, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 104, Muut toimintakulut ,65 110, TOIMINTAKULUT ,22 100, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,64 119, Tuet ja avustukset 5.549,52-100, Muut toimintatuotot ,77 89, TOIMINTATUOTOT ,93 96, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,23 89, Palvelujen ostot ,52 90, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,58 108, Muut toimintakulut ,60 150, TOIMINTAKULUT ,93 96,9

64 61 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:19:09 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tulosaluehallinto Loimaa (Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,11 306, Maksutuotot ,55 139, Tuet ja avustukset ,23 87, Muut toimintatuotot ,69 105, TOIMINTATUOTOT ,58 118, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,52 146, Palvelujen ostot ,06 88, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,91 83, Avustukset 4800 Muut toimintakulut ,79 203, TOIMINTAKULUT ,28 120, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,70 150, VUOSIKATE ,70 150, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,88 55, Poistot ja arvonalentumiset ,88 55, TILIKAUDEN TULOS ,58 132, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,58 132,0

65 62 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:19:24 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Novidan opetus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,64 95, Maksutuotot 686,13-100, Tuet ja avustukset ,59-100, Muut toimintatuotot 418,39-100, TOIMINTATUOTOT ,75 95, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,65 91, Palvelujen ostot ,62 93, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,98 91, Avustukset -600,00-100, Muut toimintakulut ,89 99, TOIMINTAKULUT ,14 93, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,61 163, VUOSIKATE ,61 163, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,62 113, Poistot ja arvonalentumiset ,62 113, TILIKAUDEN TULOS ,01 30, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,01 30, Aikuiskoulutus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,17 137, Tuet ja avustukset 967,96-100, TOIMINTATUOTOT ,13 138, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,32 96, Palvelujen ostot ,35 101,2

66 63 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:19:33 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,19 112, Muut toimintakulut ,73 103, TOIMINTAKULUT ,59 98, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,54-25, VUOSIKATE ,54-25, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,04 121, Poistot ja arvonalentumiset ,04 121, TILIKAUDEN TULOS ,50-24, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,50-24, Oppisop.toimisto Uusikaupunki (Merja Kos 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 98, Tuet ja avustukset 9.409,04-100, TOIMINTATUOTOT ,04 99, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,95 105, Palvelujen ostot ,58 109, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,21 69, Muut toimintakulut ,24 105, TOIMINTAKULUT ,98 107, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,06 22, VUOSIKATE ,06 22, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,80 126, Poistot ja arvonalentumiset ,80 126, TILIKAUDEN TULOS ,26 20, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,26 20,8

67 64 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:19:43 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Kiinteistöt (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 175, Tuet ja avustukset 524,31-100, Muut toimintatuotot ,35 98, TOIMINTATUOTOT ,66 99, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,83 113, Palvelujen ostot ,04 87, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,40 104, Muut toimintakulut ,39 98, TOIMINTAKULUT ,66 99, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ruokapalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,43 112, Tuet ja avustukset ,72 83, Muut toimintatuotot ,10 95, TOIMINTATUOTOT ,25 97, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,91 103, Palvelujen ostot ,17 80,8

68 65 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:19:58 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 98, Muut toimintakulut ,94 71, TOIMINTAKULUT ,25 97, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Yrityspalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,36 142, Tuet ja avustukset 296,29-100, TOIMINTATUOTOT ,65 144, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,33 59, Palvelujen ostot ,05 153, Aineet, tarvikkeet ja tavarat -610,46-100, TOIMINTAKULUT ,84 90, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,81 218, VUOSIKATE ,81 218, TILIKAUDEN TULOS ,81 218, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,81 218, Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Merja Ko

69 66 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:20:07 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,60 369, Maksutuotot ,00 106, Tuet ja avustukset ,57 152, Muut toimintatuotot ,01 99, TOIMINTATUOTOT ,18 140, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,85 157, Palvelujen ostot ,24 113, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,38 410, Muut toimintakulut ,36 254, TOIMINTAKULUT ,83 147, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,65 205, VUOSIKATE ,65 205, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS ,65 205, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,65 205, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,56 326, Muut rahoitustuotot ,73 81, Korkokulut ,87 72, Muut rahoituskulut ,12 69, Rahoitustuotot ja -kulut ,70 38, VUOSIKATE ,70 38,8

70 67 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:20:23 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % 8499 TILIKAUDEN TULOS ,70 38, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,70 38,8 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,95 104, Maksutuotot ,12 142, Tuet ja avustukset ,16 157, Muut toimintatuotot ,27 106, TOIMINTATUOTOT ,50 105, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,32 100, Palvelujen ostot ,59 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,89 92, Avustukset ,99 149, Muut toimintakulut ,57 107, TOIMINTAKULUT ,36 101, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,14 264, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,56 326, Muut rahoitustuotot ,73 81, Korkokulut ,87 72, Muut rahoituskulut ,12 69, Rahoitustuotot ja -kulut ,70 38, VUOSIKATE ,44 275, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,37 113, Poistot ja arvonalentumiset ,37 113, TILIKAUDEN TULOS ,07-441, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,07-441,0

71 68 Koulutusaloille vyörytetyt poistot LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 11:12:56 EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma % Talous- ja hallintojohtaja (Leena Suonka 7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyör ,68-100, Poistot koneista ja kalustosta 7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto -267,10-100, Sisäinen poistotulo (vyörytetty 3.544,78-100, Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 7130 Poistot rakennuksista ,08 102, Poistot kiint. rakenteista ja l ,79-100, Poistot koneista ja kalustosta ,74 93, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,61 105, Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 7130 Poistot rakennuksista -519,84-100, Poistot koneista ja kalustosta ,91 89, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,75 95, Kiinteistöt (Merja Koski) 7130 Poistot rakennuksista ,92 101, Poistot kiint. rakenteista ja l ,26-100, Poistot koneista ja kalustosta ,42 132, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,60 107, Ruokapalvelut (Merja Koski) 7150 Poistot koneista ja kalustosta ,32 100, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,32 100,1 Yhteensä 7130 Poistot rakennuksista ,84 102, Sisäinen kiinteistöpoisto (vyör ,68-100, Poistot kiint. rakenteista ja l ,05-100, Poistot koneista ja kalustosta ,39 101, Sisäinen poisto koneet&kalusto -267,10-100, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,06 106,9

72 69 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Rakennusinvestoinnit Hämeentie 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen ,01-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen ,00-100, Inv/Rakennuttaminen yhteensä ,01 99, Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 9000 Inv/Palkat ,15-100, Inv/Muut henkilöstömenot ,46-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen ,48-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen ,20-100, Inv/Rakennuttaminen ,99 42,5 yhteensä ,28 92, Rakennusinvestoinnit Turuntie 9040 Inv/Rakennuttaminen yhteensä Rakennusinvestoinnit Novida 9000 Inv/Palkat ,00-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen ,13-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen ,12-100, Inv/Muut menot, oma rakentaminen -148,55-100, Inv/Alv-palkat, muut järjestelmät 9040 Inv/Rakennuttaminen ,69 7, Inv/Muut menot -740,00-100,0 yhteensä ,49 87,0

73 70 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Rakennusinvestoinnit Lieto 9000 Inv/Palkat 9010 Inv/Muut henkilöstömenot 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen ,35-100, Inv/Käyttöomaisuuden osto 9040 Inv/Rakennuttaminen ,87 36,0 yhteensä ,22 38, Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,00 49,9 yhteensä ,00 49, Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,24 81,4 yhteensä ,24 81, Irtaimistoinvestoinnit Lieto 9030 Inv/Avustukset kunnille ja kuntayht:lle 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,12 61,3 yhteensä ,12 61, Irtaimistoinvestoinnit Novida (Koski) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,92 57, Inv/Käyttöomaisuuden myynti yhteensä ,92 57, Irtaimistoinvestoinnit kuntayhtymän yht Inv/Käyttöomaisuuden osto ,00 87,3 yhteensä ,00 87,3

74 71 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Investoinnit (Leena Suonkanta) 9000 Inv/Palkat ,15-100, Inv/Muut henkilöstömenot ,46-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen ,97-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen ,32-100, Inv/Muut menot, oma rakentaminen -148,55-100, Inv/Alv-palkat, muut järjestelmät 9030 Inv/Avustukset kunnille ja kuntayht:lle 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,28 61, Inv/Rakennuttaminen ,55 32, Inv/Muut menot -740,00-100, Inv/Käyttöomaisuuden myynti yhteensä ,28 74,5

75 IV Tilinpäätöksen liitetiedot 1 Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus: Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Vaihto-omaisuuden arvostus: Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. 2 Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut 6 Valuuttamääräiset erät Kohdat 2-6 ei ilmoitettavaa 72

76 Tuloslaskelman liitetiedot 7 Toimintatuotot (mukana sisäiset erät) Kuntayhtymäjohtaja (Antti Virtanen) Talous- ja hallintojohtaja (Leena Suonkanta) Kuntayhtymähallinto yhteensä Myllykyläntie opetus (Jouko Tevasaari) Hämeentie, Turuntie Ylistaronkatu opetus (Petri Lähde) Liedon opetus (Tarja Asula) Novidan opetus (Merja Koski) Ammattistartti (Petri Lähde) Aikuiskoulutus ja oppisopimus Loimaa (Petri Lähde) Aikuiskoulutus ja oppisopimus Uusikaupunki (Merja Koski) Opetus yhteensä Kiinteistöt ja ruokapalvelut Loimaa (Leena Suonkanta) Kiinteistöt ja ruokapalvelut Lieto (Tarja Asula) Kiinteistöt ja ruokapalvelut Uusikaupunki (Merja Koski) Kiinteistöt ja ruokapalvelut yhteensä Tulosaluehallinto Loimaa (Petri Lähde) Yrityspalvelut ja tulosaluehallinto Uusikaupunki (Merja Koski) Tulosaluehallinto yhteensä Yhteensä Kuntayhtymän hallinto Loimaan tulosalue Uudenkaupungin tulosalue

77 Miljoonat Toimintatuotot tulolajeittain (ulkoiset erät) Toimintatuotot Yksikköhintarahoitus , ,00 Muut myyntituotot , ,47 Maksutuotot , ,84 Tuet ja avustukset , ,99 Muut toimintatuotot , ,53 Toimintatuotot yhteensä , , ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 8 Satunnaiset erät ei ilmoitettavaa 74

78 9 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistosuunnitelmaa on valtuuston päätöksellä muutettu siten, että uusia poistoaikoja on alettu soveltamaan 2013 vuoden alusta lukien. Yhtymähallitus on vahvistanut poistolaskennan pohjaksi käytettäväksi pienhankintarajaksi euroa. Tasapoisto Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 2 vuotta Aineettomat oikeudet 5 vuotta Liikearvo 2 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot 2 vuotta Muut 2 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset 20 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 vuotta Talousrakennukset 10 vuotta Vapaa-ajan rakennukset 20 vuotta Asuinrakennukset 30 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot 15 vuotta Sillat, laiturit ja uimalat 10 vuotta Muut maa- ja vesirakenteet 15 vuotta Vedenjakeluverkosto 30 vuotta Viemäriverkko 30 vuotta Kaukolämpöverkko 20 vuotta Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15 vuotta Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 10 vuotta Maakaasuverkko 20 vuotta Muut putki- ja kaapeliverkot 15 vuotta Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet 10 vuotta Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 vuotta Liikenteen ohjauslaitteet 10 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 vuotta Koneet ja kalusto Rautaiset alukset 15 vuotta Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8 vuotta Muut kuljetusvälineet 4 vuotta Muut liikkuvat työkoneet 5 vuotta Muut raskaat koneet 10 vuotta Muut kevyet koneet 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 5 vuotta Atk-laitteet 3 vuotta Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta 75

79 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet käytön mukainen poisto ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa 10 Suunnitelmapoistojen ja poiston alaisten investointien suhde Tilinpäätös Tilinpäätös Taloussuunnitelma Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten hankintojen omahankintameno Ero ( ) Poikkeama -37,08 % jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin tämän verran pitäisi poistojen olla poistoihin -58,93 % suuremmat tämän verran pitäisi investointien olla jos eroa verrataan investointeihin -37,08 % pienemmät eli sumupoistot ovat investoinneista 62,92 % 11 Pakollisten varausten muutokset 12 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot 13 Rahoitustuotot ja -kulut Kohdat ei ilmoitettavaa. 14 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastajan palkkiot 2014 Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot 7 730,50 Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 1 222,92 Tarkastuslautakunnan avustaminen 2 178,00 Muut palkkiot ,42 76

80 54 Taseen liitetiedot 15 Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset 16 Arvonkorotukset 17 Aktivoidut korkomenot Kohdat ei ilmoitettavaa 18 Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno Arvonkorotukset Kirjanpito Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

81 Maa- ja vesialueet erittely Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut: Myllykyläntie 8:n lämpösopimus Loimaan Kaukolämpö Oy:n kanssa , , , ,83 Puuhamaahallin (Myllykyläntie 8) vesisopimus Loimaan Vesi-liikelaitoksen kanssa 7 060, , ,50 Muut maa- ja vesialueet: Kiinteistöt Rataskuja m , , , ,00 Kiinteistöt m , , , ,25 Kiinteistöt m , , , ,45 Kiinteistöt m , , , ,65 Kiinteistöt m , , , ,65 Maa- ja vesialueet yhteensä , , , ,83 19 Siirtosaamiset Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät ei ilmoitettavaa 20 Rahoitusarvopaperit Osakkeita Nordea Bank FDR 389 kpl - kuuluvat stipendirahastoon arvo arvo o hankintahinta o markkina-arvo (389 x 9,635 ) 3 748, ,19 - vastikkeettomina saatavina ei ole kirjattu taseeseen Joukkolainarahasto Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 78

82 21 Oma pääoma Oman pääoman muutokset Peruspääoma , ,24 Muu oma pääoma: Käyttörahasto , ,11 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,28 Tilikauden ali-/ylijäämä ,07 Oma pääoma yhteensä , ,70 Peruspääoma jakaantuu jäsenkunnittain: Osuudet Jäsenkunta Peruspääomaosuus, 3 Aura ,95 2 % 5 Huittinen ,58 4 % 4 Koski Tl ,27 3 % 9 Lieto ,85 7 % 60 Loimaa ,01 45 % 1 Marttila ,32 1 % 3 Oripää ,95 2 % 16 Pöytyä ,07 12 % 1 Tarvasjoki ,32 1 % 31 Uusikaupunki ,92 23 % Yhteensä , % 22 Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät jälkeen: Lainat rahoituslaitoksilta Pakolliset varaukset Ei ilmoitettavaa. 24 Sekkilimiitti 2014 Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti Loimaan Seudun Osuuspankki ,51 Nordea Pankki Oyj / Loimaa ,00 79

83 25 Vuokrakohteen lunastusvelka Ei ilmoitettavaa. 26 Erittely siirtoveloista Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lainojen korot 9 501, ,73 Lomapalkkajaksotukset , ,78 Valtionosuusennakot ,00 Tuloennakot * Cimo ja OPH:n hankkeet , ,57 Henkilösivukulujen jaksotukset * työttömyys- ja tapaturmavakuutus- maksut sekä eläkkeet , ,16 Menojäämät * hankkeiden kuluja sekä investointilaskuja ,96 Siirtovelat yhteensä , ,24 27 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin 28 Vakuudet Kohdat ei ilmoitettavaa 29 Johdannaissopimukset Kuntayhtymällä on sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus) Kuntarahoitus Oy:n kanssa, mutta kuntayhtymä ei ole tehnyt koronvaihtosopimuksia. 30 Leasingvastuiden yhteismäärä Kopiokoneet: Kopiokoneet Loimaan tulosalueelle ja Uudenkaupungin tulosalueelle. Hankinnat tehty Konica Minolta Business Solution Oy:ltä. Kuntarahoitus Oyj Leasingvastuut ovat: vuosi ,62 vuosi ,74 vuosi ,76 vuosi ,68 vuosi ,90 Vuokravastuut yhteensä ,70 80

84 Edellä mainittuun sisältyy: Hewlett Packard mini 5102 tietokoneita 6 kpl, leasingaika , vuokravastuu vuonna 2015 on 753,16. Jäännösarvo vuokra-ajan päättyessä 34,63. Vuokrakohteiden toimittaja NET Ratkaisu Oy. Tietokoneet: Yhtymähallitus päätti lokakuussa 2013 solmia leasing-puitesopimuksen 3 Step IT Oy:n kanssa koskien tietotekniikan vuokrausta ja laitekannan hallinnointia. Vuosisopimuksen limiitiksi päätettiin Syyskuussa 2014 limiitti päätettiin muuttaa kokonaislimiitiksi ja sen määräksi hyväksyttiin Leasingvastuut ovat: vuosi ,12 vuosi ,00 vuosi ,55 vuosi ,17 VUOKRAVASTUUT , , , Kuvassa vuosi 2014 näkyy nollana, koska raportti on otettu Autot ja traktorit: Santander Consumer Finance Oy/Sectoleasing Think City BOA-763 sähköauto. vuosi ,84 Vuokra-aika Jäännösarvo vuokra-ajan päättyessä 6 173,37. Ford Tourneo NIA-992 vuosi ,52 vuosi ,52 vuosi ,52 vuosi ,60 Vuokra-aika Jäännösarvo vuokra-ajan päättyessä 8 374,96. 81

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 14.3.2016 Yhtymävaltuusto xx.xx.2016

Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 14.3.2016 Yhtymävaltuusto xx.xx.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 14.3.2016 Yhtymävaltuusto xx.xx.2016 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto 15.5.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto 15.5.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto 15.5.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa

Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 Yhtymävaltuusto 10.05.2016 Aika 10.05.2016 17:00-17:35 Paikka Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot