Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille"

Transkriptio

1 Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille FOR SERVICE ENTERPRISES Projektitoiminnan saumatonta ohjaamista Kotimaassa Kansainvälisesti Useilla eri kielillä Useilla eri valuutoilla Moniyritysympäristössä Projekteissa Alihankinnassa Resurssoinnissa Suunnittelussa Raportoinnissa Budjetoinnissa Myynnissä Kirjanpidossa Palkanlaskennassa

2 EPICOR FOR SERVICE ENTERPRISES palvelualan yrityksille Onko liiketoimintanne projektiohjautuvaa? Epicor for Service Enterprises (E4SE) on projektiohjautuvan palveluliiketoiminnan tarpeisiin suunniteltu järjestelmä. Haluatko keskittyä projektihenkilöstön kasvattamiseen ja minimoida hallinnolliset resurssit? Tarjoamallamme ratkaisulla saavutat huomattavia säästöjä projektien suunnittelussa, resurssien optimoinnissa, hallinnoinnissa, laskutuksessa, kirjanpidossa, palkanlaskennassa, raportoinnissa ja monissa muissa yrityksesi välttämättömissä toiminnoissa. Näetkö etuja järjestelmässä, joka liittää liiketoimintaprosessit saumattomasti yhteen? Ratkaisumme on valmiiksi integroitu ja käyttöönottoon ei tarvita erillistä integrointiprojektia. Liittyykö liiketoimintaanne omien, alihankkijoiden tai yhteistyöyritysten resurssien käyttöä, suunnittelua ja optimointia? E4SE:n resurssienhallinta huolehtii omien ja alihankittujen resurssien työajanseurannasta, resurssoinnista ja suunnittelusta. Laajentuuko tai muuttuuko liiketoimintanne? E4SE:tä voi laajentaa joustavasti useille tuhansille käyttäjille, ja se on muokattavissa liiketoimintanne tarpeisiin kotimaassa ja kansainvälisesti. Arvostatko käyttöönoton sujumista sovitussa aikataulussa? Järjestelmä toimitetaan Epicorin Signature-toimitusmenetelmällä, joka helpottaa projektin työvaiheiden sisällön tunnistamista, määrittelyä ja aikataulutusta. E4SE:N käyttäjiä Australia Axon, asiantuntijapalvelut, 550 käyttäjää Barry-Wehmiller Design Group, konsultointi ja suunnittelu, 350 käyttäjää Beauchamp Financials, talouspalvelut, 100 käyttäjää CiTect, suunnittelutoimisto, 150 käyttäjää GEAC, asiantuntijapalvelut, käyttäjää Grant Thornton, kirjanpito ja tilintarkastus, käyttäjää e Concepts, ohjelmistopalvelut, 20 käyttäjää Metastorm, Ohjelmistopalvelut, 160 käyttäjää NATA, testaus ja tilintarkastus, 100 käyttäjää Parsons Brinckerhoff, rakennussuunnittelu ja johtaminen käyttäjää Runge, asiantuntijapalvelut, 200 käyttäjää Skanska, rakennustoiminta, käyttäjää

3 e4se-ohjelmiston edut E4SE tehostaa Palvelualan yrityksen projektitoimintaa Useat palvelualan yritykset hoitavat projektiliiketoimintaa järjestelmillä, joita ei ole suunniteltu projektien erityistarpeisiin. E4SEtoiminnanohjausjärjestelmän lähtökohtana on juuri projektien vaatimukset, joista ohjelma huolehtii projektin avaamisesta aina taloushallinnon seurantaan asti. Ajattelumalli mahdollistaa projektin etenemisen, seuraamisen ja läpiviemisen aivan uudella tavalla. Kun yrityksen liiketoiminta kasvaa, manuaalisen työn määrä lisääntyy, mikäli toimintaa tukevat ohjelmistot eivät kasva liiketoiminnan tarpeiden mukana. E4SE:ssä tieto viedään järjestelmään vain kerran, minkä jälkeen se on käytettävissä läpi koko järjestelmän. Tiedon saumaton siirtyminen osajärjestelmien välillä vähentää kustannuksia, pienentää virhemahdollisuuksia, lisää tehokkuutta ja ennen kaikkea vapauttaa resursseja liiketoiminnan todelliseen kehittämiseen. E4SE käyttöönotossa ei synny massiivisia integrointikustannuksia, sillä E4SE:n osa-alueet on integroitu valmiiksi yhteen. Tämä myös nopeuttaa järjestelmän käyttöönottoa huomattavasti. Esitteen keskiaukeamalla esitellään tarkemmin järjestelmän eri toiminnallisuuksia. E4SE:n rakenne mahdollistaa järjestelmän kasvattamisen nopeasti. Moniyritystoiminnallisuus tukee esimerkiksi resurssien käyttöä yli yritysrajojen ja taloushallinnon vaatimat tapahtumat syntyvät yritysten välille automaattisesti. Ohjelmistoalustaa voidaan laajentaa useisiin tuhansiin käyttäjiin. Tämä luo pohjan kustannustehokkaalle projektiyritysten hallinnalle, oli kyseessä yksi tai useampi järjestelmää käyttävä yritys. E4SE on toimitettavissa usealla eri kielellä, ja sen toiminnallisuudet tukevat monivaluuttakäsittelyä sekä SOX-lainsäädännön ja -asetusten vaatimuksia. Taloushallinnon toiminnallisuudet on lokalisoitu yli 50 maahan. Kysy mitä etuja E4SE tuo juuri teidän yrityksellenne!

4 EPICOR FOR SERVICE ENTERPRISES E4SE on saumaton toiminnanohjausjärjestelm E4SE yhdistää liiketoiminnan eri osa-alueet. Yksi ainoa ratkaisu sisältää kaikki tarvittavat toiminnallisuudet. Kaikki toiminnot ja informaatio on yhdistetty saumattomaksi kokonaisuudeksi, mikä maksimoi tehokkuuden ja taloudellisen tuloksen. Projektiohjauksen toiminnallisuuksia 1 Projektit-toiminnallisuudella ylläpidetään projekteja, suunnitellaan työaikatauluja ja resurssointia. Projektisuunnitelmista voidaan laatia useita eri versioita ja malliprojekteja, joilla uuden projektin saa vauhdikkaasti liikkeelle. Malliprojektiin voidaan kytkeä työluettelo, aktiviteetit, resurssit, materiaalit, aikataulusuunnittelu, laskutussuunnitelma ja projektin hinnoittelu. Projektit voivat olla myös sisäisiä projekteja, kuten hallinto, myynti, markkinointi tai muita seurattavia hankkeita. Projekti voi toimia myös budjettina tai työarviona tarjouksessa. Jos projekti sisältää toimitettavia materiaaleja, voidaan niiden suunnittelu ja toimitukset kytkeä projektin hallintaan. Resurssit koostuvat omista työntekijöistä ja alihankintaresursseista. Jos alihankinta tapahtuu omasta intressiyrityksestä, joka käyttää E4SE:tä, resursseja voidaan käyttää eri yhtiöiden välillä. Järjestelmä huolehtii käyttöoikeuksista ja kirjanpidon tapahtumista. Tuntikirjaukset ja kuluerittelyt tehdään järjestelmään projektikohtaisesti. Voit luoda malleja, joiden avulla tuntien ja kulujen syöttö helpottuu. Jos tietyn resurssin työ kohdistuu pitkäaikaisesti samaan projektiin, voidaan viikkokohtaisia tuntikirjauksia kopioida tuleville viikoille ja muuttaa ainoastaan työtä tarkentavia kuvauksia. Alihankkijat voidaan lisätä järjestelmään erillisinä resursseina tai resurssikokonaisuuksina. Alihankkijoille voidaan määrittää oikeudet omien tapahtumien päivittämiseen. Alihankkijoiden kirjaamat tapahtumat hyväksytään valitun hyväksyntämenettelyn mukaisesti. Alihankkijoiden tapahtumat voidaan eritellä projekteittain, ja taloushallinto-osiossa voidaan seurata alihankkijoiden osuutta projektin kokonaiskustannuksista. Alihankijoiden laskut kirjataan ostolaskujen käsittelyn kautta, ja halutusta laskutustavasta riippuen alihankintatyöt esitetään projektin myyntilaskussa joko eriteltynä tai kokonaissummana. Jos ei ole tarvetta eritellä alihankkijan tekemää työtä resursseittain, alihankintatyö voidaan kirjata tuntiseurantaan myös kokonaisuutena. projektien ja asiakkuuksien ohjaus Projektihallinta Projektit Asiakkaat Toimittajat Laskutus Tuntikirjaukset Kuluerittelyt Materiaalit Ostot Omat resurssit Alihankinta Hinnoittelu Tiliöintisäännöt Projektien suunnittelu ja resurssointi 4 Koulutustenhallinta asiakkuudenhallinta Laajennettu resurssointi ja Gantt-kaaviot Exchange-kalenteri, kontaktit ja sähköposti Laskutus tapahtuu projektisuunnitelmaan määritetyn laskutussuunnitelman mukaisesti. Laskutus voi olla tuntipohjaista, päiväpohjaista tai kiinteään hinnoitteluun perustuvaa. Samalla projektilla voi olla tuntipohjaisesti ja kiinteällä hinnalla veloitettavia tehtäviä. Tunnit, kiinteähintaiset tehtävät, materiaalit, koulutukset ja edelleenveloitettavat kustannukset esitetään samalla laskulla. Lasku voi koostua koostesivusta ja erittelystä, ja nämä voidaan tulostaa samanaikaisesti. Jatkuu seuraavalla aukeamalla Portal-ratkaisu selainpoh

5 ohjelmiston toiminnallisuudet ä palvelualan yrityksille Näin toimii E4SE:n saumattomuus 5 pankkiohjelmistoihin Taloushallinta Kirjanpito Myyntireskontra Ostoreskontra Palkanlaskenta Käyttöomaisuus talousohjaus 1 Projektit ja talous Projektit ja niiden työvaiheet avautuvat tiliöintikäsitteenä taloushallinnon käyttöön. Projekteille kohdistetut ostolaskut ja suorat kirjanpidon tapahtumat siirtyvät haluttaessa projektijärjestelmään, ja ne voidaan laskuttaa edelleen projektin laskutusasiakkaalta. Asiakkaiden ja toimittajien tiedot siirtyvät reaaliajassa reskontriin, olipa kyseessä uusi asiakas/toimittaja tai tietojen päivitys. Lopullinen projektilasku (työt, kulut, materiaalit, koulutukset) muodostaa laskutietueen reskontraan ja valmiiksi tiliöidyn kirjanpitotapahtuman. Järjestelmä huolehtii keskeneräisestä työstä ja liikevaihdon tuloutuksesta määritettyjen säännösten mukaisesti. Tuntikirjauksista luodaan kirjanpitotapahtumat määritettyjen tiliöintisääntöjen mukaisesti. Tuntikirjauksista voidaan luoda myös palkkatapahtumat määritettyjen palkkaluokkien mukaisesti. Näin saadaan muodostettua täydellinen palkanlaskenta-aineisto työntekijöiden tuntikirjausten pohjalta. Kuluerittelyt muodostavat oman laskutietueen ostoreskontraan, jota vastaan maksu voidaan suorittaa kyseiselle henkilölle. Kuluerittelyt muodostavat tarvittavat kirjanpitotapahtumat kirjanpitoon. Materiaalien hankinnan, toimitusten ja varastoinnin osalta tarvittavat projektikohtaiset kirjanpitotapahtumat tehdään taloushallintoon. 3 Budjetointi 2 Ostolaskujen skannaus, hyväksyntä ja tiliöinti Toimittajat, tilikartta ja muut tiliöintitasot kuten projektit ovat ostolaskujen kierrätysjärjestelmän käytettävissä. Ostolaskut viedään ostoreskontraan alustavasti kirjattuna ja muuttuvat lopullisiksi ostolaskukirjauksiksi, kunnes ne on hyväksytty ja tiliöity lopullisesti. 2 Taloushallinnon raportit Ostolaskujen käsittely 3 Budjetointi ja taloushallinnon raportit Raportointisovellus hyödyntää kirjanpidon tapahtumatietoja, ja sillä voidaan kehittää uusia raportteja taloushallinnon tarpeisiin. Budjettiluvut saadaan suoraan budjetointiohjelmasta. 4 Projektien suunnittelu ja resurssointi Laajennettu suunnittelu- ja resurssointitoiminto mahdollistaa projektin työtehtävien kytkemisen Gantt-kaavioon sekä tehtävien nopean aikataulutuksen. jaiseen raporttien jakamiseen 5 Pankkiohjelmistot Taloushallinnon toiminnot tukevat yleisesti tunnistettuja pankkiohjelmistoja ja standardeja. Katso seuraava aukeama

6 EPICOR FOR SERVICE ENTERPRISES Jatkoa edelliseltä aukeamalta Moniyritysresurssointi. Konsernit tai useista yhtiöistä koostuvat yrityskokonaisuudet voivat käyttää eri yhtiöiden resursseja läpinäkyvästi yli yritysten rajojen. Resurssit on määritelty tietyn yhtiön hallinnoitavaksi, mutta tarvittaessa resurssi voi kirjata tapahtumia projekteille, jotka hallinnoidaan eri yhtiössä. Kirjanpitotapahtumat kirjautuvat automaattisesti järjestelmään, ja yhtiöiden väliset laskutustapahtumat tehdään järjestelmän avulla. Laajennettu projektien suunnittelu ja resurssointi. E4SE:hen kuuluu Microsoft Enterprise Project Management -ohjelmisto, jolla voidaan toteuttaa projektien suunnittelu, resurssointi ja Gantt-kaaviot. Ohjelmiston edut kasvavat merkittäviksi, jos yrityksessä on paljon projekteja tai jos ne vaativat tarkkaa päiväkohtaista suunnittelua ja resurssien allokointia. Ostolaskujen edelleenveloitus. Ostolaskut, jotka kohdistetaan ostolaskujen käsittelyssä projekteille, kuormittavat myös projektiohjelman kustannuslaskentaa. Jos kustannus on edelleenveloitettava, se näkyy myös projektin laskutusehdotuksella ja lopullisessa myyntilaskussa. Eri kustannustyypeille voidaan määrittää kateprosenttilisäys, jonka perusteella edelleenveloitettava kustannus voi olla esimerkiksi viisi prosenttia alkuperäistä kustannusta suurempi. Hinnoittelu. Projektien hinnoittelukriteerinä voi toimia esimerkiksi projekti, resurssi, resurssiryhmä tai resurssien osaamistaso. Hinnoittelu voi perustua määritettyihin tuntihintoihin tai esimerkiksi resurssin kustannuksen päälle laskettavaan marginaaliin. Tiliöintien ohjaus taloushallintoon ja projektien tuloutus. Ohjelmistossa syntyvät tapahtumat on tyypitettävissä ja ohjattavissa halutulla tavalla kirjanpitoon. Kirjaukset viedään tiliöintisääntöjen mukaisesti kirjanpitoon, olipa kyseessä laskutus, keskeneräinen työ, tuloutukset, ostot, alihankinta tai sisäiset projektit. Tuloutusten tiliöintiohjausta voidaan muuttaa projektikohtaisesti erillisellä toiminnallisuudella. Materiaalit. Projektien yhteydessä toimitettavat materiaalit ja niiden hankinta sekä mahdollinen varastointi suunnitellaan ja toteutetaan projektihallinnan avulla. Projektin suunnitteluvaiheessa materiaalit voidaan kytkeä projektiin ja työtehtävään, tai ne voidaan toimittaa erillisinä toimituksina erillisen suunnitelman mukaan. Projektille toimitetut materiaalit siirtyvät laskutusehdotuksen kautta projektilaskulle. Tarvittavat kirjanpitotapahtumat luodaan tiliöinnin ohjaussääntöjen mukaisesti. Oletteko tyytyväinen nykyiseen taloushallinto-ohjelmistoonne? E4SE on integroitavissa käytössä olevaan taloushallinto-ohjelmistoon, ja se voi toimia yhdessä E4SE:n kanssa. Integrointi on mahdollista omaan tai ulkoistettuun taloushallintoon. Kysy meiltä lisää integrointimahdollisuuksista! Asiakkuudenhallinta (CRM) kytkee prospektit/asiakkaat ja kontaktit sekä myyntimahdollisuudet yhteen. Myyntimahdollisuuksiin voi liittää toimintasuunnitelmia, joiden pohjalta hanketta viedään eteenpäin suunnitelmallisesti. Projektitoiminnoilla myyntimahdollisuudet voi kytkeä omaan projektisuunnitelmaan, jossa määritellään alustava budjetti, tarjotut projektityöt ja tarvittavat resurssit. Budjetoidun suunnitelman voi tarvittaessa tulostaa tarjouksen liitteeksi. Koulutusten hallinnasta on hyötyä yrityksille, jotka toteuttavat säännöllisiä koulutuksia eri intressiryhmille. Koulutukset voivat olla sisäistä tai ne voivat kohdistua asiakasyrityksiin. Ne voivat koostua erillisistä luennoista tai harjoituksista, jotka muodostavat kurssikokonaisuuden. Koulutusten hallinnalla voi ylläpitää luentoja, kursseja, opettajia, ilmoittautumislistoja sekä luennoilla tarvittavia resursseja kuten luentotiloja ja videotykkejä. Kurssihistorian avulla voidaan seurata osallistuneiden arvosanoja ja kurssitusvaatimuksia. Microsoft Exchange -palvelun integrointi mahdollistaa kontaktien, kalenteritietojen ja sähköpostien siirron järjestelmien välillä. Esimerkiksi E4SE:n projektisuunnittelun kalenterimerkinnät voidaan siirtää Exchange-palvelun kalenteriin resurssikohtaisesti. TALOUSHALLINTO Taloushallinto-osio koostuu kirjanpidosta, reskontrien hallinnasta, käyttöomaisuuskirjanpidosta sekä palkanlaskennasta. Projektihallinnan tuottama laskutus, asiakkaat, toimittajat, kirjanpitotapahtumat ja palkanlaskenta-aineisto integroituvat saumattomasti taloushallintoon. Ohjelmisto sisältää myös konsernikonsolidoinnin. Reskontrat sekä palkanlaskenta tukevat suomalaisia pankkiohjelmistoja ja standardeja. Toiminnallisuudet on lokalisoitu vastaamaan yli 50 maan lainsäädäntöä. BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄ Budjetointijärjestelmän työkalut korvaavat virhealttiit ja raskaat Excel-asiakirjat. Järjestelmän toiminnallisuuksilla voi rakentaa monitasoisia budjetointialustoja. Näille voidaan määritellä käyttäjäoikeudet, hyväksymisoikeudet ja budjetointiprosessin eteneminen. Järjestelmä varmistaa, että budjetointi on edennyt oikeassa järjestyksessä ja tarvittava tieto on syötetty budjetointialustoille. Käyttöoikeuksilla voi rajata esimerkiksi osastopäälliköiden nähtäväksi vain oman osastonsa budjettitiedot ja yrityksen johto saa nähtäväksi koostetut budjettitiedot. Porautuminen organisaation eri budjetointitasoille onnistuu vaivattomasti. Tarvittavat vertailutiedot, kuten edellisen vuoden toteuma, saadaan automaattisesti ja manuaalista tiedon syöttöä ei tarvita. OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Ostolaskujen käsittely alkaa ostolaskujen skannuksella, jonka jälkeen laskut siirtyvät hyväksyntäkierrokselle ja kirjaantuvat alustavasti ostoreskontraan. Tiliöinnit voi tehdä keskitetysti tai hajautetusti tiliöintitasokohtaisesti. Tiliöintien täydennyksen ja lopullisen hyväksynnän jälkeen laskut siirtyvät lopullisina laskuina ostoreskontraan, ja samalla syntyvät tarvittavat kirjanpitokirjaukset. Ostolaskuja ja historiatietoja voi hakea monipuolisilla hakutoiminnoilla, ja järjestelmällä voi seurata ostolaskujen hyväksyntätilaa.

7 E4SE:n Portal-ratkaisu selainpohjaiseen ohjelmiston raporttien toiminnallisuudet jakamiseen Raportointi-portal tarjoaa kattavan raporttisalkun E4SE:n Portal-ratkaisu on suunniteltu yritysinformaation tuottamiseen eri sidosryhmille. Raportointiportaalin kautta yritys voi jakaa tietoa operatiiviselle johdolle, hallitukselle ja asiakkaille. Olemme kehittäneet valmiin valikoiman tärkeitä liiketoiminnan ohjausta tukevia raportteja. Raportteja voidaan käyttää internet/intranet-sivuston kautta, ja ne voidaan siirtää Exceliin, tallentaa pdf:ksi tai liittää sähköpostiin. Taloushallinnon raporttien lähetys sähköpostitse halutuille vastaanottajille voidaan automatisoida ja ajastaa. Käyttöoikeuksien hallinnalla voidaan rajata eri raportit nähtäväksi eri ryhmille. Suojattu yhteys takaa, että raporttien lukeminen on aina turvallista. Monipuolisilla sovelluksilla voit kehittää uusia raportteja, jotka voidaan liittää haluttuun raporttiportaaliin. Portaali hyödyntää valmista teknologiaa, joka pohjautuu Epicor Portal -ratkaisuun ja Microsoft SharePoint -ohjelmistoon. Portal-ratkaisun raportit Projektit Projektilaskutus kuukausi/vuosi Laskutusaste, tulosyksiköittäin/projekteittain Resurssisuunitelma projekteittain Resurssisuunnitelma resurssiryhmittäin Resurssisuunnitelma resursseittain Kuormitusanalyysi Laskuttamattoman työn erittely Projektien laskutusvalmiit työt, kulut ja materiaalit Hyväksyntää odottavat kulut ja tunnit Projektien kuukausittainen työsuunnitelma ja toteutunut laskutus Talous Tuloslaskelma* Projektikohtainen tuloslaskelma* Tase* Tositteet* Arvonlisäverolaskelma* Myyntisaatavat asiakkaittain Myyntisaatavat projekteittain Ostovelat Kassavirtalaskelma* Projektien ja taloushallinnon täsmäytysnäkymä* Asiakkuudenhallinta Myyntimahdollisuudet Asiakkaat, prospektit ja kontaktihenkilöt Myyntimahdollisuuksien toteumaennuste Koulutukset Koulutuspäivät ja kurssit Koulutuspäivien varaustilanne ja ilmoittautuneet *Taloushallinnon raportit sovitetaan asiakkaan tilikarttaan. E4SE helpottaa projektien seurantaa! E4SE sisältää Business Process Management -toiminnallisuuden, jonka avulla voit automatisoida liiketoimintaprosesseja. Järjestelmä voi lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä tietoa liiketoiminnan tapahtumista. Esimerkiksi: projektibudjetin ylittymisen ollessa lähellä työntekijällä on hyväksymättömiä tuntikirjauksia resurssien käyttöaste laskee alle 80%

8 Kiinnostuitko ratkaisusta? Tee kysely sähköpostilla ja otamme yhteyttä. Smart Time Oy on Epicorin hyväksymä Authorized Channel Partner. Edustamme Epicorin tuotteita ja toteutamme niihin liittyviä käyttöönotto- ja kehitysprojekteja sekä tuemme asiakkaillemme toimitettuja ratkaisuja. Smart Time Oy on perustettu vuonna Omaamme pitkän kokemuksen yritysten toiminnanohjauksen konsultoinnista, koulutuksesta ja tuoteratkaisujen ohjelmistokehityksestä. Yritystoimintamme avainasemassa on asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen. Toimimme vastuuntuntoisesti ja koulutamme henkilöstöämme, jotta voisimme vastata ohjelmistoalan ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Epicor Software on maailman johtavia yritysohjelmistojen tarjoajia. Yli asiakasta 140 maasta luottaa Epicorin ratkaisuihin ja palveluihin. Epicorin ratkaisut hyödyntävät uusinta teknologiaa, ovat skaalautuvia ja joustavia ja tukevat siten myös asiakkaiden pitkän aikavälin kasvutavoitteita. Tuotteita täydentää mittava palveluvalikoima, joka auttaa asiakasta saamaan sijoitukselleen nopeasti tuottoa ja pitämään elinkaarikustannukset alhaisina. Smart Time Oy, Vallilantie 21, Helsinki Myynti ja lisätiedot: Sami Lahdensuo +358 (0) Lauri Kestilä +358 (0) Epicor Software Finland Oy Metsänneidonkuja 10, Espoo Myynti ja lisätiedot: Sähköposti: Tel: +358 (0) Fax: +358 (0) Lisätietoja: kuvat shutterstock 2008 Epicor Software Corporation ja Epicor ovat Epicor Software Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä dokumentissa esitetyt tuotteet ovat Epicor Software Corporationin tuottamia. Microsoft ja Microsoft-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä dokumentti on tarkoitettu ainoastaan tiedonannoksi. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Epicor ei takaa mitään tässä dokumentissa suoraan tai epäsuoraan ilmaistua. Tämän dokumentin sisällön uskotaan olevan ajantasaista ja oikeaa sen julkaisupäivänä. Lisätietoa tuotteiden ominaisuuksista on tuotteiden käyttöoppaissa ja versiotiedotteissa.

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely... 8 4. Laskujen tiliöinti...12 5. Sopimukset ja sopimukselliset

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja YHDISTÄ Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja NOPEUTA Liiketoimintaa ilman rajoja Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

EDI-yhteydet. ei rakettitiedettä, vaan tietojärjestelmien välinen sähköposti. Mitä hyötyä EDI-sanomista on?

EDI-yhteydet. ei rakettitiedettä, vaan tietojärjestelmien välinen sähköposti. Mitä hyötyä EDI-sanomista on? ei rakettitiedettä, vaan tietojärjestelmien välinen sähköposti Yhä useammassa pienessä ja keskisuuressa yrityksessä törmätään termiin EDI-yhteys. Suuremmissa teollisuusyrityksissä nämä tietojärjestelmien

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot