Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille"

Transkriptio

1 Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille FOR SERVICE ENTERPRISES Projektitoiminnan saumatonta ohjaamista Kotimaassa Kansainvälisesti Useilla eri kielillä Useilla eri valuutoilla Moniyritysympäristössä Projekteissa Alihankinnassa Resurssoinnissa Suunnittelussa Raportoinnissa Budjetoinnissa Myynnissä Kirjanpidossa Palkanlaskennassa

2 EPICOR FOR SERVICE ENTERPRISES palvelualan yrityksille Onko liiketoimintanne projektiohjautuvaa? Epicor for Service Enterprises (E4SE) on projektiohjautuvan palveluliiketoiminnan tarpeisiin suunniteltu järjestelmä. Haluatko keskittyä projektihenkilöstön kasvattamiseen ja minimoida hallinnolliset resurssit? Tarjoamallamme ratkaisulla saavutat huomattavia säästöjä projektien suunnittelussa, resurssien optimoinnissa, hallinnoinnissa, laskutuksessa, kirjanpidossa, palkanlaskennassa, raportoinnissa ja monissa muissa yrityksesi välttämättömissä toiminnoissa. Näetkö etuja järjestelmässä, joka liittää liiketoimintaprosessit saumattomasti yhteen? Ratkaisumme on valmiiksi integroitu ja käyttöönottoon ei tarvita erillistä integrointiprojektia. Liittyykö liiketoimintaanne omien, alihankkijoiden tai yhteistyöyritysten resurssien käyttöä, suunnittelua ja optimointia? E4SE:n resurssienhallinta huolehtii omien ja alihankittujen resurssien työajanseurannasta, resurssoinnista ja suunnittelusta. Laajentuuko tai muuttuuko liiketoimintanne? E4SE:tä voi laajentaa joustavasti useille tuhansille käyttäjille, ja se on muokattavissa liiketoimintanne tarpeisiin kotimaassa ja kansainvälisesti. Arvostatko käyttöönoton sujumista sovitussa aikataulussa? Järjestelmä toimitetaan Epicorin Signature-toimitusmenetelmällä, joka helpottaa projektin työvaiheiden sisällön tunnistamista, määrittelyä ja aikataulutusta. E4SE:N käyttäjiä Australia Axon, asiantuntijapalvelut, 550 käyttäjää Barry-Wehmiller Design Group, konsultointi ja suunnittelu, 350 käyttäjää Beauchamp Financials, talouspalvelut, 100 käyttäjää CiTect, suunnittelutoimisto, 150 käyttäjää GEAC, asiantuntijapalvelut, käyttäjää Grant Thornton, kirjanpito ja tilintarkastus, käyttäjää e Concepts, ohjelmistopalvelut, 20 käyttäjää Metastorm, Ohjelmistopalvelut, 160 käyttäjää NATA, testaus ja tilintarkastus, 100 käyttäjää Parsons Brinckerhoff, rakennussuunnittelu ja johtaminen käyttäjää Runge, asiantuntijapalvelut, 200 käyttäjää Skanska, rakennustoiminta, käyttäjää

3 e4se-ohjelmiston edut E4SE tehostaa Palvelualan yrityksen projektitoimintaa Useat palvelualan yritykset hoitavat projektiliiketoimintaa järjestelmillä, joita ei ole suunniteltu projektien erityistarpeisiin. E4SEtoiminnanohjausjärjestelmän lähtökohtana on juuri projektien vaatimukset, joista ohjelma huolehtii projektin avaamisesta aina taloushallinnon seurantaan asti. Ajattelumalli mahdollistaa projektin etenemisen, seuraamisen ja läpiviemisen aivan uudella tavalla. Kun yrityksen liiketoiminta kasvaa, manuaalisen työn määrä lisääntyy, mikäli toimintaa tukevat ohjelmistot eivät kasva liiketoiminnan tarpeiden mukana. E4SE:ssä tieto viedään järjestelmään vain kerran, minkä jälkeen se on käytettävissä läpi koko järjestelmän. Tiedon saumaton siirtyminen osajärjestelmien välillä vähentää kustannuksia, pienentää virhemahdollisuuksia, lisää tehokkuutta ja ennen kaikkea vapauttaa resursseja liiketoiminnan todelliseen kehittämiseen. E4SE käyttöönotossa ei synny massiivisia integrointikustannuksia, sillä E4SE:n osa-alueet on integroitu valmiiksi yhteen. Tämä myös nopeuttaa järjestelmän käyttöönottoa huomattavasti. Esitteen keskiaukeamalla esitellään tarkemmin järjestelmän eri toiminnallisuuksia. E4SE:n rakenne mahdollistaa järjestelmän kasvattamisen nopeasti. Moniyritystoiminnallisuus tukee esimerkiksi resurssien käyttöä yli yritysrajojen ja taloushallinnon vaatimat tapahtumat syntyvät yritysten välille automaattisesti. Ohjelmistoalustaa voidaan laajentaa useisiin tuhansiin käyttäjiin. Tämä luo pohjan kustannustehokkaalle projektiyritysten hallinnalle, oli kyseessä yksi tai useampi järjestelmää käyttävä yritys. E4SE on toimitettavissa usealla eri kielellä, ja sen toiminnallisuudet tukevat monivaluuttakäsittelyä sekä SOX-lainsäädännön ja -asetusten vaatimuksia. Taloushallinnon toiminnallisuudet on lokalisoitu yli 50 maahan. Kysy mitä etuja E4SE tuo juuri teidän yrityksellenne!

4 EPICOR FOR SERVICE ENTERPRISES E4SE on saumaton toiminnanohjausjärjestelm E4SE yhdistää liiketoiminnan eri osa-alueet. Yksi ainoa ratkaisu sisältää kaikki tarvittavat toiminnallisuudet. Kaikki toiminnot ja informaatio on yhdistetty saumattomaksi kokonaisuudeksi, mikä maksimoi tehokkuuden ja taloudellisen tuloksen. Projektiohjauksen toiminnallisuuksia 1 Projektit-toiminnallisuudella ylläpidetään projekteja, suunnitellaan työaikatauluja ja resurssointia. Projektisuunnitelmista voidaan laatia useita eri versioita ja malliprojekteja, joilla uuden projektin saa vauhdikkaasti liikkeelle. Malliprojektiin voidaan kytkeä työluettelo, aktiviteetit, resurssit, materiaalit, aikataulusuunnittelu, laskutussuunnitelma ja projektin hinnoittelu. Projektit voivat olla myös sisäisiä projekteja, kuten hallinto, myynti, markkinointi tai muita seurattavia hankkeita. Projekti voi toimia myös budjettina tai työarviona tarjouksessa. Jos projekti sisältää toimitettavia materiaaleja, voidaan niiden suunnittelu ja toimitukset kytkeä projektin hallintaan. Resurssit koostuvat omista työntekijöistä ja alihankintaresursseista. Jos alihankinta tapahtuu omasta intressiyrityksestä, joka käyttää E4SE:tä, resursseja voidaan käyttää eri yhtiöiden välillä. Järjestelmä huolehtii käyttöoikeuksista ja kirjanpidon tapahtumista. Tuntikirjaukset ja kuluerittelyt tehdään järjestelmään projektikohtaisesti. Voit luoda malleja, joiden avulla tuntien ja kulujen syöttö helpottuu. Jos tietyn resurssin työ kohdistuu pitkäaikaisesti samaan projektiin, voidaan viikkokohtaisia tuntikirjauksia kopioida tuleville viikoille ja muuttaa ainoastaan työtä tarkentavia kuvauksia. Alihankkijat voidaan lisätä järjestelmään erillisinä resursseina tai resurssikokonaisuuksina. Alihankkijoille voidaan määrittää oikeudet omien tapahtumien päivittämiseen. Alihankkijoiden kirjaamat tapahtumat hyväksytään valitun hyväksyntämenettelyn mukaisesti. Alihankkijoiden tapahtumat voidaan eritellä projekteittain, ja taloushallinto-osiossa voidaan seurata alihankkijoiden osuutta projektin kokonaiskustannuksista. Alihankijoiden laskut kirjataan ostolaskujen käsittelyn kautta, ja halutusta laskutustavasta riippuen alihankintatyöt esitetään projektin myyntilaskussa joko eriteltynä tai kokonaissummana. Jos ei ole tarvetta eritellä alihankkijan tekemää työtä resursseittain, alihankintatyö voidaan kirjata tuntiseurantaan myös kokonaisuutena. projektien ja asiakkuuksien ohjaus Projektihallinta Projektit Asiakkaat Toimittajat Laskutus Tuntikirjaukset Kuluerittelyt Materiaalit Ostot Omat resurssit Alihankinta Hinnoittelu Tiliöintisäännöt Projektien suunnittelu ja resurssointi 4 Koulutustenhallinta asiakkuudenhallinta Laajennettu resurssointi ja Gantt-kaaviot Exchange-kalenteri, kontaktit ja sähköposti Laskutus tapahtuu projektisuunnitelmaan määritetyn laskutussuunnitelman mukaisesti. Laskutus voi olla tuntipohjaista, päiväpohjaista tai kiinteään hinnoitteluun perustuvaa. Samalla projektilla voi olla tuntipohjaisesti ja kiinteällä hinnalla veloitettavia tehtäviä. Tunnit, kiinteähintaiset tehtävät, materiaalit, koulutukset ja edelleenveloitettavat kustannukset esitetään samalla laskulla. Lasku voi koostua koostesivusta ja erittelystä, ja nämä voidaan tulostaa samanaikaisesti. Jatkuu seuraavalla aukeamalla Portal-ratkaisu selainpoh

5 ohjelmiston toiminnallisuudet ä palvelualan yrityksille Näin toimii E4SE:n saumattomuus 5 pankkiohjelmistoihin Taloushallinta Kirjanpito Myyntireskontra Ostoreskontra Palkanlaskenta Käyttöomaisuus talousohjaus 1 Projektit ja talous Projektit ja niiden työvaiheet avautuvat tiliöintikäsitteenä taloushallinnon käyttöön. Projekteille kohdistetut ostolaskut ja suorat kirjanpidon tapahtumat siirtyvät haluttaessa projektijärjestelmään, ja ne voidaan laskuttaa edelleen projektin laskutusasiakkaalta. Asiakkaiden ja toimittajien tiedot siirtyvät reaaliajassa reskontriin, olipa kyseessä uusi asiakas/toimittaja tai tietojen päivitys. Lopullinen projektilasku (työt, kulut, materiaalit, koulutukset) muodostaa laskutietueen reskontraan ja valmiiksi tiliöidyn kirjanpitotapahtuman. Järjestelmä huolehtii keskeneräisestä työstä ja liikevaihdon tuloutuksesta määritettyjen säännösten mukaisesti. Tuntikirjauksista luodaan kirjanpitotapahtumat määritettyjen tiliöintisääntöjen mukaisesti. Tuntikirjauksista voidaan luoda myös palkkatapahtumat määritettyjen palkkaluokkien mukaisesti. Näin saadaan muodostettua täydellinen palkanlaskenta-aineisto työntekijöiden tuntikirjausten pohjalta. Kuluerittelyt muodostavat oman laskutietueen ostoreskontraan, jota vastaan maksu voidaan suorittaa kyseiselle henkilölle. Kuluerittelyt muodostavat tarvittavat kirjanpitotapahtumat kirjanpitoon. Materiaalien hankinnan, toimitusten ja varastoinnin osalta tarvittavat projektikohtaiset kirjanpitotapahtumat tehdään taloushallintoon. 3 Budjetointi 2 Ostolaskujen skannaus, hyväksyntä ja tiliöinti Toimittajat, tilikartta ja muut tiliöintitasot kuten projektit ovat ostolaskujen kierrätysjärjestelmän käytettävissä. Ostolaskut viedään ostoreskontraan alustavasti kirjattuna ja muuttuvat lopullisiksi ostolaskukirjauksiksi, kunnes ne on hyväksytty ja tiliöity lopullisesti. 2 Taloushallinnon raportit Ostolaskujen käsittely 3 Budjetointi ja taloushallinnon raportit Raportointisovellus hyödyntää kirjanpidon tapahtumatietoja, ja sillä voidaan kehittää uusia raportteja taloushallinnon tarpeisiin. Budjettiluvut saadaan suoraan budjetointiohjelmasta. 4 Projektien suunnittelu ja resurssointi Laajennettu suunnittelu- ja resurssointitoiminto mahdollistaa projektin työtehtävien kytkemisen Gantt-kaavioon sekä tehtävien nopean aikataulutuksen. jaiseen raporttien jakamiseen 5 Pankkiohjelmistot Taloushallinnon toiminnot tukevat yleisesti tunnistettuja pankkiohjelmistoja ja standardeja. Katso seuraava aukeama

6 EPICOR FOR SERVICE ENTERPRISES Jatkoa edelliseltä aukeamalta Moniyritysresurssointi. Konsernit tai useista yhtiöistä koostuvat yrityskokonaisuudet voivat käyttää eri yhtiöiden resursseja läpinäkyvästi yli yritysten rajojen. Resurssit on määritelty tietyn yhtiön hallinnoitavaksi, mutta tarvittaessa resurssi voi kirjata tapahtumia projekteille, jotka hallinnoidaan eri yhtiössä. Kirjanpitotapahtumat kirjautuvat automaattisesti järjestelmään, ja yhtiöiden väliset laskutustapahtumat tehdään järjestelmän avulla. Laajennettu projektien suunnittelu ja resurssointi. E4SE:hen kuuluu Microsoft Enterprise Project Management -ohjelmisto, jolla voidaan toteuttaa projektien suunnittelu, resurssointi ja Gantt-kaaviot. Ohjelmiston edut kasvavat merkittäviksi, jos yrityksessä on paljon projekteja tai jos ne vaativat tarkkaa päiväkohtaista suunnittelua ja resurssien allokointia. Ostolaskujen edelleenveloitus. Ostolaskut, jotka kohdistetaan ostolaskujen käsittelyssä projekteille, kuormittavat myös projektiohjelman kustannuslaskentaa. Jos kustannus on edelleenveloitettava, se näkyy myös projektin laskutusehdotuksella ja lopullisessa myyntilaskussa. Eri kustannustyypeille voidaan määrittää kateprosenttilisäys, jonka perusteella edelleenveloitettava kustannus voi olla esimerkiksi viisi prosenttia alkuperäistä kustannusta suurempi. Hinnoittelu. Projektien hinnoittelukriteerinä voi toimia esimerkiksi projekti, resurssi, resurssiryhmä tai resurssien osaamistaso. Hinnoittelu voi perustua määritettyihin tuntihintoihin tai esimerkiksi resurssin kustannuksen päälle laskettavaan marginaaliin. Tiliöintien ohjaus taloushallintoon ja projektien tuloutus. Ohjelmistossa syntyvät tapahtumat on tyypitettävissä ja ohjattavissa halutulla tavalla kirjanpitoon. Kirjaukset viedään tiliöintisääntöjen mukaisesti kirjanpitoon, olipa kyseessä laskutus, keskeneräinen työ, tuloutukset, ostot, alihankinta tai sisäiset projektit. Tuloutusten tiliöintiohjausta voidaan muuttaa projektikohtaisesti erillisellä toiminnallisuudella. Materiaalit. Projektien yhteydessä toimitettavat materiaalit ja niiden hankinta sekä mahdollinen varastointi suunnitellaan ja toteutetaan projektihallinnan avulla. Projektin suunnitteluvaiheessa materiaalit voidaan kytkeä projektiin ja työtehtävään, tai ne voidaan toimittaa erillisinä toimituksina erillisen suunnitelman mukaan. Projektille toimitetut materiaalit siirtyvät laskutusehdotuksen kautta projektilaskulle. Tarvittavat kirjanpitotapahtumat luodaan tiliöinnin ohjaussääntöjen mukaisesti. Oletteko tyytyväinen nykyiseen taloushallinto-ohjelmistoonne? E4SE on integroitavissa käytössä olevaan taloushallinto-ohjelmistoon, ja se voi toimia yhdessä E4SE:n kanssa. Integrointi on mahdollista omaan tai ulkoistettuun taloushallintoon. Kysy meiltä lisää integrointimahdollisuuksista! Asiakkuudenhallinta (CRM) kytkee prospektit/asiakkaat ja kontaktit sekä myyntimahdollisuudet yhteen. Myyntimahdollisuuksiin voi liittää toimintasuunnitelmia, joiden pohjalta hanketta viedään eteenpäin suunnitelmallisesti. Projektitoiminnoilla myyntimahdollisuudet voi kytkeä omaan projektisuunnitelmaan, jossa määritellään alustava budjetti, tarjotut projektityöt ja tarvittavat resurssit. Budjetoidun suunnitelman voi tarvittaessa tulostaa tarjouksen liitteeksi. Koulutusten hallinnasta on hyötyä yrityksille, jotka toteuttavat säännöllisiä koulutuksia eri intressiryhmille. Koulutukset voivat olla sisäistä tai ne voivat kohdistua asiakasyrityksiin. Ne voivat koostua erillisistä luennoista tai harjoituksista, jotka muodostavat kurssikokonaisuuden. Koulutusten hallinnalla voi ylläpitää luentoja, kursseja, opettajia, ilmoittautumislistoja sekä luennoilla tarvittavia resursseja kuten luentotiloja ja videotykkejä. Kurssihistorian avulla voidaan seurata osallistuneiden arvosanoja ja kurssitusvaatimuksia. Microsoft Exchange -palvelun integrointi mahdollistaa kontaktien, kalenteritietojen ja sähköpostien siirron järjestelmien välillä. Esimerkiksi E4SE:n projektisuunnittelun kalenterimerkinnät voidaan siirtää Exchange-palvelun kalenteriin resurssikohtaisesti. TALOUSHALLINTO Taloushallinto-osio koostuu kirjanpidosta, reskontrien hallinnasta, käyttöomaisuuskirjanpidosta sekä palkanlaskennasta. Projektihallinnan tuottama laskutus, asiakkaat, toimittajat, kirjanpitotapahtumat ja palkanlaskenta-aineisto integroituvat saumattomasti taloushallintoon. Ohjelmisto sisältää myös konsernikonsolidoinnin. Reskontrat sekä palkanlaskenta tukevat suomalaisia pankkiohjelmistoja ja standardeja. Toiminnallisuudet on lokalisoitu vastaamaan yli 50 maan lainsäädäntöä. BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄ Budjetointijärjestelmän työkalut korvaavat virhealttiit ja raskaat Excel-asiakirjat. Järjestelmän toiminnallisuuksilla voi rakentaa monitasoisia budjetointialustoja. Näille voidaan määritellä käyttäjäoikeudet, hyväksymisoikeudet ja budjetointiprosessin eteneminen. Järjestelmä varmistaa, että budjetointi on edennyt oikeassa järjestyksessä ja tarvittava tieto on syötetty budjetointialustoille. Käyttöoikeuksilla voi rajata esimerkiksi osastopäälliköiden nähtäväksi vain oman osastonsa budjettitiedot ja yrityksen johto saa nähtäväksi koostetut budjettitiedot. Porautuminen organisaation eri budjetointitasoille onnistuu vaivattomasti. Tarvittavat vertailutiedot, kuten edellisen vuoden toteuma, saadaan automaattisesti ja manuaalista tiedon syöttöä ei tarvita. OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Ostolaskujen käsittely alkaa ostolaskujen skannuksella, jonka jälkeen laskut siirtyvät hyväksyntäkierrokselle ja kirjaantuvat alustavasti ostoreskontraan. Tiliöinnit voi tehdä keskitetysti tai hajautetusti tiliöintitasokohtaisesti. Tiliöintien täydennyksen ja lopullisen hyväksynnän jälkeen laskut siirtyvät lopullisina laskuina ostoreskontraan, ja samalla syntyvät tarvittavat kirjanpitokirjaukset. Ostolaskuja ja historiatietoja voi hakea monipuolisilla hakutoiminnoilla, ja järjestelmällä voi seurata ostolaskujen hyväksyntätilaa.

7 E4SE:n Portal-ratkaisu selainpohjaiseen ohjelmiston raporttien toiminnallisuudet jakamiseen Raportointi-portal tarjoaa kattavan raporttisalkun E4SE:n Portal-ratkaisu on suunniteltu yritysinformaation tuottamiseen eri sidosryhmille. Raportointiportaalin kautta yritys voi jakaa tietoa operatiiviselle johdolle, hallitukselle ja asiakkaille. Olemme kehittäneet valmiin valikoiman tärkeitä liiketoiminnan ohjausta tukevia raportteja. Raportteja voidaan käyttää internet/intranet-sivuston kautta, ja ne voidaan siirtää Exceliin, tallentaa pdf:ksi tai liittää sähköpostiin. Taloushallinnon raporttien lähetys sähköpostitse halutuille vastaanottajille voidaan automatisoida ja ajastaa. Käyttöoikeuksien hallinnalla voidaan rajata eri raportit nähtäväksi eri ryhmille. Suojattu yhteys takaa, että raporttien lukeminen on aina turvallista. Monipuolisilla sovelluksilla voit kehittää uusia raportteja, jotka voidaan liittää haluttuun raporttiportaaliin. Portaali hyödyntää valmista teknologiaa, joka pohjautuu Epicor Portal -ratkaisuun ja Microsoft SharePoint -ohjelmistoon. Portal-ratkaisun raportit Projektit Projektilaskutus kuukausi/vuosi Laskutusaste, tulosyksiköittäin/projekteittain Resurssisuunitelma projekteittain Resurssisuunnitelma resurssiryhmittäin Resurssisuunnitelma resursseittain Kuormitusanalyysi Laskuttamattoman työn erittely Projektien laskutusvalmiit työt, kulut ja materiaalit Hyväksyntää odottavat kulut ja tunnit Projektien kuukausittainen työsuunnitelma ja toteutunut laskutus Talous Tuloslaskelma* Projektikohtainen tuloslaskelma* Tase* Tositteet* Arvonlisäverolaskelma* Myyntisaatavat asiakkaittain Myyntisaatavat projekteittain Ostovelat Kassavirtalaskelma* Projektien ja taloushallinnon täsmäytysnäkymä* Asiakkuudenhallinta Myyntimahdollisuudet Asiakkaat, prospektit ja kontaktihenkilöt Myyntimahdollisuuksien toteumaennuste Koulutukset Koulutuspäivät ja kurssit Koulutuspäivien varaustilanne ja ilmoittautuneet *Taloushallinnon raportit sovitetaan asiakkaan tilikarttaan. E4SE helpottaa projektien seurantaa! E4SE sisältää Business Process Management -toiminnallisuuden, jonka avulla voit automatisoida liiketoimintaprosesseja. Järjestelmä voi lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä tietoa liiketoiminnan tapahtumista. Esimerkiksi: projektibudjetin ylittymisen ollessa lähellä työntekijällä on hyväksymättömiä tuntikirjauksia resurssien käyttöaste laskee alle 80%

8 Kiinnostuitko ratkaisusta? Tee kysely sähköpostilla ja otamme yhteyttä. Smart Time Oy on Epicorin hyväksymä Authorized Channel Partner. Edustamme Epicorin tuotteita ja toteutamme niihin liittyviä käyttöönotto- ja kehitysprojekteja sekä tuemme asiakkaillemme toimitettuja ratkaisuja. Smart Time Oy on perustettu vuonna Omaamme pitkän kokemuksen yritysten toiminnanohjauksen konsultoinnista, koulutuksesta ja tuoteratkaisujen ohjelmistokehityksestä. Yritystoimintamme avainasemassa on asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen. Toimimme vastuuntuntoisesti ja koulutamme henkilöstöämme, jotta voisimme vastata ohjelmistoalan ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Epicor Software on maailman johtavia yritysohjelmistojen tarjoajia. Yli asiakasta 140 maasta luottaa Epicorin ratkaisuihin ja palveluihin. Epicorin ratkaisut hyödyntävät uusinta teknologiaa, ovat skaalautuvia ja joustavia ja tukevat siten myös asiakkaiden pitkän aikavälin kasvutavoitteita. Tuotteita täydentää mittava palveluvalikoima, joka auttaa asiakasta saamaan sijoitukselleen nopeasti tuottoa ja pitämään elinkaarikustannukset alhaisina. Smart Time Oy, Vallilantie 21, Helsinki Myynti ja lisätiedot: Sami Lahdensuo +358 (0) Lauri Kestilä +358 (0) Epicor Software Finland Oy Metsänneidonkuja 10, Espoo Myynti ja lisätiedot: Sähköposti: Tel: +358 (0) Fax: +358 (0) Lisätietoja: kuvat shutterstock 2008 Epicor Software Corporation ja Epicor ovat Epicor Software Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä dokumentissa esitetyt tuotteet ovat Epicor Software Corporationin tuottamia. Microsoft ja Microsoft-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä dokumentti on tarkoitettu ainoastaan tiedonannoksi. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Epicor ei takaa mitään tässä dokumentissa suoraan tai epäsuoraan ilmaistua. Tämän dokumentin sisällön uskotaan olevan ajantasaista ja oikeaa sen julkaisupäivänä. Lisätietoa tuotteiden ominaisuuksista on tuotteiden käyttöoppaissa ja versiotiedotteissa.

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan NYKYAIKAINEN RATKAISU TYÖAJAN- SEURANTAAN JA PROJEKTIKOHDISTUKSEEN Kellokortti.fi tuo työtuntien seurannan nykyaikaan. Sen avulla työtunnit voidaan kirjata

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Askeleen edellä Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit kilpailuetuna Asiakkaamme saavat meiltä heidän kilpailijoitaan tehokkaammat liiketoiminnan

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA -konserni lyhyesti Liikevaihto noin 772 miljoonaa EUR (2012) Liikevaihto kvartaaleittain 2012: Q1/2012 n. 190 milj. EUR Q2/2012 n. 194,4 milj. EUR Q3/2012 n. 180,0 milj. EUR

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta - Yleistä NTG Projektinhallinta on palvelimella sijaitseva järjestelmä, jota

Lisätiedot

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto (PlanMan Project2000 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 7.5.2010 Pekka Väätänen PlanMan Project 2010 -yleiskuvaus

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Kenttä- ja salivarausohjelmisto koripalloseuroille ja halleille

Kenttä- ja salivarausohjelmisto koripalloseuroille ja halleille Kenttä- ja salivarausohjelmisto koripalloseuroille ja halleille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto on suunniteltu lajien tarpeisiin Kenttävarausohjelmistolla hallinnoidaan seuran kenttävaraukset tehokkaasti

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI AGENDA Yrityksen esittely Lähtökohdat Tavoitteet Projektin kulku Tulokset: Operatiivinen

Lisätiedot

Hyvää Palvelua Joukkueille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto jalkapalloseuroille ja halleille

Hyvää Palvelua Joukkueille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto jalkapalloseuroille ja halleille Hyvää Palvelua Joukkueille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto jalkapalloseuroille ja halleille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto on suunniteltu lajien tarpeisiin ASIO-Ohjelmistolla teet seuran kenttävaraukset tehokkaasti

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 11 30 160 3.500 10.000 95 % 1.400.000 3.800.000 Yli 50 % vuotta työntekijää tilitoimistoa asiakasta käyttäjää pääkäyttäjistä suosittelee vientiä

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi

Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi IFRS Forum 29.5.2012 Seija Sneitz ja Anne-Mari Kela- Seppänen Agenda Esittäytyminen Mitä on konsernitason budjetointi ja estimointi? Mitä asioita on otettava

Lisätiedot

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY Palvelukeskuspalveluiden tarjoaminen maantieteellisesti laajalla alueella sijaitseville asiakkaille Marjo Helin 14.12.2011 Perustettu vuonna 2006. Kotipaikkana Rauma, toimipiste

Lisätiedot

leimauslaitteella tietokoneella omalla matkapuhelimella.

leimauslaitteella tietokoneella omalla matkapuhelimella. Kellokortti.fi tuo työtuntien seurannan nykyaikaan. Sen avulla työtunnit voidaan kirjata helposti ja nopeasti, leimauslaitteella, tietokoneella tai omalla matkapuhelimella. Palvelun kolmesta eri käyttöliittymästä

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET

ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET MEPCO // LIIKETOIMINTARATKAISUJEN ENERGINEN TOIMITTAJA PROCOUNTOR // SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON EDELLÄKÄVIJÄ MARAPLAN // TYÖVUOROSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Econet 7.30 Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Duetto-liittymä Visma Econet Pro 7.30 -versiossa Maksuhuomautusten ja perinnän ulkoistaminen, www.vismaduetto.fi Euromääräiset laskut Palvelun aktivointi

Lisätiedot

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle)

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 Asteri Tehtäväseuranta Asteri Tehtäväseuranta ohjelmalla

Lisätiedot

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Kaikki kerralla on järjestelmä- ja palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa yrityksellesi taloushallinnon järjestelmän ja laskutusprosessin toteuttamisen

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

TIETOTOIMISTO.FI Projekti

TIETOTOIMISTO.FI Projekti TIETOTOIMISTO.FI Projekti Ohjelmiston esittely TIETOTOIMISTO.FI - Projekti on insinööri- ja suunnittelutoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto tuntikirjaukseen, projektiseurantaan ja laskutukseen.

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4

U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4 Sivu 1/5 U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4 Talgraf Raportointi, sivut 1-2 Talgraf Budjetointi, sivu 3 Talgraf Viewer, sivu 4 Talgraf Konserni, sivu 5 Express

Lisätiedot

Laskutus/myyntireskontra (peruspaketti)

Laskutus/myyntireskontra (peruspaketti) Laskutus/myyntireskontra (peruspaketti) Lemonsoft-peruspaketti sisältää laskutus- ja myyntireskontraohjelmien lisäksi asiakas-, toimittaja-, henkilö- ja nimikerekisterit. Vankka jalusta Lemonsoft-ohjelmille

Lisätiedot

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditron ulkoistuspalvelut 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditro palvelee asiakkaitaan neljällä alueella Asiakasrajapinta Liiketoimintaprosessit Informaatiologistiikka Asiakassuhteen hallinta

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi Tuoteluettelo AVISTE OY on suomalainen ohjelmistotalo. Erikoisalaamme ovat taloushallinnon ja oppilashallinnon ohjelmistot sekä toimialakohtaiset erikoisohjelmistot. Ohjelmistojemme yhteispiirteinä on

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot

Hyvää Palvelua Joukkueille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto urheiluseuroille ASIO

Hyvää Palvelua Joukkueille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto urheiluseuroille ASIO Hyvää Palvelua Joukkueille Kenttävaraus-ohjelmisto urheiluseuroille Kenttävuorojen ja varausten hallinnointi voi olla tehotonta ja aikaa vievää KENTTÄVARAUSTEN HALLINNOINTIIN PALAA AIKAA JA RAHAA Kenttävarausten

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille

Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille Käytännön kokemuksia 15.1.2010 Janne Saarela Profium Oy Esityksen sisältö Semanttisen Webin arvolupaus Arvolupauksen lunastaminen Kuvapankeissa Järjestelmäintegraatiossa

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa MEPCO TUOTTAA RATKAISUJA YRITYSTEN JA JULKISHALLINNON ASIAKKUUDENHALLINTAAN, TALOUDEN- JA TOIMINNANOHJAUKSEEN SEKÄ PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOON

Lisätiedot

Pretax Yhtiöt. Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus. Jukka Marttila 5.11.2012. www.pretax.net

Pretax Yhtiöt. Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus. Jukka Marttila 5.11.2012. www.pretax.net Pretax Yhtiöt Jukka Marttila 5.11.2012 Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus Pretax historia Pretaxin historia alkoi vuonna 1944, kun Konekirjanpito Oy perustettiin. Perustajat olivat Itä- Karjalan sotilaspiirin

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Herätys Yrityksemme ATK Team Tomerat Toiminnanohjausjärjestelmä TomeraERP Yrityksemme on perustettu vuonna 2000 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä

Lisätiedot

Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä

Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä Julkaistu 14.6.2011 Taloushallintoliiton Kesäpäivillä Taloushallintoliiton käyttäjätutkimus tilitoimistojen

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

Kenttävaraus. Ohjelmistoratkaisu urheiluseurojen ja hallien kenttien ja tilojen nettipohjaiselle varaustoiminnalle

Kenttävaraus. Ohjelmistoratkaisu urheiluseurojen ja hallien kenttien ja tilojen nettipohjaiselle varaustoiminnalle Kenttävaraus Ohjelmistoratkaisu urheiluseurojen ja hallien kenttien ja tilojen nettipohjaiselle varaustoiminnalle Kenttävaraus Kenttävuorojen ja tilojen varaaminen joukkueille Monipuoliset varauskalenterit

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Basware Financial Performance Management (FPM)

Basware Financial Performance Management (FPM) Basware Financial Performance Management (FPM) Jyri Mononen, Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi ON-BOARDING TOOL INCLUDED

Lisätiedot

RAVINTOLA- JÄRJESTELMÄT

RAVINTOLA- JÄRJESTELMÄT RAVINTOLA- JÄRJESTELMÄT KESKUS 041 5260 901 laskutus@finnpos.fi SERVICE DESK ravintolat 041 5260 909 tuki@finnpos.fi www.finnpos.fi Finnpos Systems Oy Lentokentänkatu 3, FI-33900 TAMPERE Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUJA EDELLÄKÄVIJÄLTÄ Viitoitamme tietäsi kohti positiivista muutosta ja menestystä.

KOKONAISRATKAISUJA EDELLÄKÄVIJÄLTÄ Viitoitamme tietäsi kohti positiivista muutosta ja menestystä. KOKONAISRATKAISUJA EDELLÄKÄVIJÄLTÄ Viitoitamme tietäsi kohti positiivista muutosta ja menestystä. MEPCO TOIMITTAA RATKAISUJA YRITYSTEN JA JULKISHALLINNON ASIAKKUUDENHALLINTAAN, TALOUDEN- JA TOIMINNAN-

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Työajan seuranta. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Matti Immonen, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Työajan seuranta. ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Matti Immonen, ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Työajan seuranta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Matti Immonen, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 Yleisesti työajan seurannasta ValueFramessa Keskeisiä parametrejä työajan seurantaa varten Työajan

Lisätiedot

Visma Services Oy - Askeleen edellä

Visma Services Oy - Askeleen edellä Visma Services Oy - Askeleen edellä Technopolis Business breakfast, Lappeenranta 8.5.2014 Visio, missio ja arvot Tavoitteemme on Tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja, joiden avulla he ovat aina askeleen kilpailijoitaan

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8 VARAUSJÄRJESTELMÄ Vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit tehokkaaseen käyttöön. Voi toimia julkisena tai yrityksen sisäisenä varauspalveluna. Helppo ylläpitää sekä yrityksen nettisivujen kautta toimivaa

Lisätiedot

www.pretax.net Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja.

www.pretax.net Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja. Pretax Yhtiöt Pretax Pohjois-Karjala Oy Leena Kinanen Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja.

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot