Hyvillä mielin kohti kesää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvillä mielin kohti kesää"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen katsauksen mukaan viimeaikaiset talouden tilaa kuvaavat indikaattorit osoittavat kuitenkin kansainvälisen taloustilanteen heikkenemisen pysähtyneen ja rahoitusmarkkinoiden tilanteen olevan vakiintumaan päin. Euroalueen tilanne on kuitenkin vieläkin herkkä uusille ongelmille. Asiakaskentässämme harva ennustaa kuluvalle vuodelle merkittäviä kasvulukemia. Sen sijaan paljon puhetta aiheuttanut rahoituksen saanti näyttäisi olevan helpottumaan päin. Maalis huhtikuun vaihteessa hallitus julkisti valtiontalouden kehykset vuosille Tämän seurauksena mm. yhteisövero ja osinkojen verotus tulevat muuttumaan. Yhteisöveron reilu lasku on mielestäni rohkea päätös hallitukseltamme. Tämä on kuitenkin taloutemme tukijalalle teollisuudelle vain yksi osa kilpailukyvyn parantamisessa. Kilpailukyvyn parantamisessa ei toiminnan kehittämistä ja kovaa työntekoa voi korostaa liikaa. Tarkemmin ajankohtaisiin veroasioihin pureudutaan tässä uutiskirjeessä Grant Thorntonin tuoreen kansainvälisen tutkimuksen kautta. Tilintarkastuspuolella ollaan aloittamassa tilintarkastuslain osittaisuudistamista. Uudistuksen keskeisempiä elementtejä ovat tavoite yhtenäisestä tilintarkastajien tutkinto- ja ammattinimikejärjestelmästä sekä tilintarkastajien valvonta- ja viranomaistehtävien siirtäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tutkintouudistuksessa kaikilla tilintarkastajilla olisi jatkossa yhteinen perustutkinto. Lisätutkinnolla olisi mahdollista pätevöityä julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja niihin rinnastettavien yhteisöjen tilintarkastajaksi, nykyistä KHT-tutkintoa vastaavasti. Vastaavalla tavalla lisätutkinnon suorittamalla olisi mahdollisuus pätevöityä julkisyhteisöjen tilintarkastajaksi, nykyistä JHTT-tutkintoa vastaavasti. Yhteisölainsäädännön puolella hallitus antoi esityksen uudeksi osuuskuntalaiksi joulukuussa Uudistuksen tavoitteena on ollut saattaa osuuskuntien toiminnan sääntely nykyaikaisen yri- tystoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Laki tulee voimaan aikaisintaan 1. heinäkuuta 2013, mutta todennäköisesti vasta Myös säätiölain uudistus etenee. Oikeusministeriön asettama työryhmä julkisti mietintönsä toukokuussa Mietinnön mukaan jatkossa mm. säätiöiden perustamista helpotettaisiin, selvennettäisiin kieltoa antaa lähipiirissä toimiville erityisiä taloudellisia etuja ja sijoitustoiminnasta olisi laadittava suunnitelma, jonka noudattamista valvoisi tilintarkastaja. Edellä mainituista muutoksista ja niiden vaikutuksesta omaan toimintaan kannattaa keskustella asiantuntijoidemme kanssa. Taakse jäänyt kevät oli taas työntäyteinen, mutta täynnä mielenkiintoisia toimeksiantoja. Kuitenkin välillä on itse kunkin syytä löysätä työtahtia. Meiltä jokaiselta löytyy varmasti oma tapamme rauhoittua ja ladata akkuja uusia koitoksia varten. Toivotan asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä omalle henkilökunnallemme edellistä kesää parempia lomakelejä. Kalle Kotka, KHT

2 Uusi kansainvälinen Grant Thornton -raportti kartoitti yritysten suhtautumista yritysverotukseen Uuden kansainvälisen Grant Thornton -raportin mukaan (International Business Report, IBR) suurin osa yrityksistä (68%) kannattaa veroprosentin alentamista tietyistä vähennyksistä luopumalla. Paikallisilta hallituksilta kaivataan myös toimenpiteitä. Yli yrityksessä toteutettu, 44 maata kattanut Grant Thorntonin tutkimus osoittaa, että 67 prosenttia yrityksistä ei siirtäisi toimintaansa ulkomaille minkään tasoisten yritysveroprosentin kevennysten saamiseksi. Toiminnan siirtämiseen suhtaudutaan kielteisimmin Uudessa-Seelannissa, jonka yrityksistä 94 % ei siirtäisi toimintaa toiseen maahan alhaisemman yritysverotuksen perässä. Seuraavana tulevat Georgia (92 %), Sveitsi (90 %), Ranska (88 %), Saksa (87 %) ja Irlanti (86 %). Alhaisempi veroprosentti koettiin tutkimuksen mukaan houkuttelevimmaksi Venäjän, Intian, Taiwanin, Kreikan, Botswanan ja Norjan yrityksissä. Suomessa toiminnan siirtämiseen suhtautui kielteisesti 70 prosenttia yrityksistä, Pohjoismaiden yhteenlasketun vastaavan luvun ollessa hieman matalampi (66 %). Muissa Pohjoismaissa vastaavat luvut olivat hieman Suomea korkeammat: Ruotsissa 72,8 % ja Tanskassa 78 %. Norjassa alhaisempi veroprosentti koettiin suhteellisen houkuttelevaksi jopa 50 % yrityksistä harkitsisi toiminnan siirtämistä toiseen maahan alhaisemman yritysverotuksen perässä. Yritysveroprosentti on vain osa kokonaisuudesta. Useimmille kansainvälisille yrityksille tärkeintä on efektiivisen veroprosentin hallinta, joten yksittäinen muutos kokonaisverotuksessa ei riitä houkuttelemaan yrityksiä suuntaan tai toiseen. Useiden tekijöiden yhteisvaikutus kuitenkin saa aikaan muutoksia. Näin kävi esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa useat yritykset päättivät siirtää pääkonttorinsa muualle, mutta peruivat siirtoaikeet yritysverotuksen alenemisen ja muiden verohelpotusten vaikutuksesta. Verojärjestelmän johdonmukaisuus ja selkeys ovat tärkeitä yrityksille niiden harkitessa sijaintivaltiotaan. Suomessa järjestelmä on kokonaisuudistuksen tarpeessa, jotta siitä saataisiin toimiva ja johdonmukainen. Yritysveroprosentti alemmaksi verohelpotuksia karsimalla Yli kaksi kolmasosaa (68 %) yritysjohtajista kannattaa maansa yritysveroprosentin alentamista, vaikka se tarkoittaisi joidenkin nykyisten verohelpotusten poistumista. Suurinta kannatus oli Vietnamissa (94 %), Liettuassa (92 %), Malesiassa (92 %), Perussa (90 %), Kreikassa (88 %), Meksikossa (82 %), Intiassa (81 %) ja Yhdysvalloissa (81 %). Myös Suomessa (60 %) ja Tanskassa (62 %) yli puolet vastaajista olisivat valmiita luopumaan joistain nykyisistä verovähennyksistä, jos se tarkoittaisi maan yritysveroprosentin alentamista. Sitä vastoin Ruotsissa vain 39 ja Norjassa 48 prosenttia yritysjohtajista olivat asian kannalla. Pohjoismaiden yhteenlaskettu vastaava luku oli 50 prosenttia. Verovähennysten korvaaminen veroprosentin alentamisella johtaa usein alhaisempaan kokonaisveroprosenttiin ja yksinkertaistaa verotusta. Tämän vaikeutena on, että myönnettyjä verohelpotuksia on hankala poistaa erityisesti maissa, jotka pyrkivät saamaan taloutensa nousuun ja hyödyntävät verohelpotuksia tiettyjen sektoreiden tai teollisuuden alojen tukemiseen. Tärkeitä päätöksiä saatetaan tehdä nykyisten verohelpotusten perusteella, ja jos helpotukset poistuvat yllättäen, päätökset saattavat näyttää huonoilta olosuhteiden muututtua. Vakaus on tärkeää liike-elämässä, joten muutoksia on valmisteltava hyvissä ajoin ja niistä on tiedotettava selkeästi. Kevennykset sinänsä edesauttavat varmasti yritysten pysymistä Suomessa ja jopa muista maista Suomeen sijoittautumista. Yritysveroprosentti on laskenut jo huomattavasti nyt keväällä esitettyjen kevennysten perusteella verrattuna reilun viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Toisaalta nyt tekeillä oleva uudistus lisää verojärjestelmän monimutkaisuutta Uutiskirje

3 kokonaisuudessaan erilaisten poikkeussäännösten* ja huomattavan monimutkaisten korkovähennysrajoitusten myötä. Elinkeinoverolaki on pirstaleinen ja vanha useiden osauudistusten jäljiltä. Sen entisestään lisääntyvä monimutkaisuus vaikuttaa puolestaan päinvastaiseen suuntaan sijainnin houkuttelevuudessa kuin veroprosentin alentaminen. Hallituksilta kaivataan toimenpiteitä Tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista kaksi viidestä (61 %) oli sitä mieltä, että hallitus ei puuttunut verotukseen riittävästi taloudellisten paineiden helpottamiseksi. Tyytymättömyys oli suurinta Argentiinassa (92 %), Japanissa (86 %), Puolassa (82 %), Espanjassa (82 %), Latviassa (78 %), Australiassa (77 %) ja Tanskassa (76 %). Suomen ja Ruotsin yritysjohtajat olivat huomattavasti tyytyväisempiä hallituksen toimiin: Suomessa vain 38 ja Ruotsissa 24,2 prosenttia oli sitä mieltä, että hallitus ei ole puuttunut verotukseen riittävästi. Norjassa taas tyytymättömyys (70 %) oli lähes yhtä korkealla kuin Tanskassa, Pohjoismaiden keskiarvon ollessa 51,3 prosenttia. Verotuksen ollessa otsikoissa ihanteellista olisi, jos hallitukset tiivistäisivät yhteistyötään verotuskysymyksissä ja selkeyttäisivät toimintaansa kansainvälisellä tasolla. *) esim. määräaikaiset huojennukset poistoissa ja T&Kvähennyksissä. Experian toteutti tutkimuksen marras- ja joulukuussa 2012 osana neljännesvuosittain tehtävää Grant Thornton International Business Report -raporttia. Tutkimukseen vastasi vastaajaa 44 maasta. Suomessa tutkimukseen vastasi 100 yritystä. Uutiskirje

4 Toimitusjohtaja Markus Backlund, EmCe Solution Partner Oy Yritykset haluavat tietohallinnoltaan huolettomuutta EmCe Solution Partner Oy on yksityinen perheyhtiö, ohjelmistotalo, joka tarjoaa it-palveluja erityisesti pk-yrityksille. Markus Backlund jatkaa isänsä työtä yrityksessä, johon hänen isänsä tuli omistajaksi oston kautta muutama vuosikymmen sitten. Markus Backlund on toimitusjohtaja jo toisessa polvessa. Hänen isänsä, joka toimii edelleen EmCen hallituksen puheenjohtajana, toimi 1960-luvulla ruotsalaisen tietokoneyrityksen tytäryhtiössä palkkajohtajana ja päätyi sitä kautta yrittäjäksi ruotsalaisten myydessä omistuksensa. Myöhemmin myös EmCe tuli perheen omistukseen. Nyt EmCellä on noin kaksikymmentä osakasta, ja pääomistus on Backlundin perheessä. Olemme ohjelmistotalo: tarjoamme ohjelmistoja ja sovitustyötä, liiketoimintaa tukevia ratkaisuja tavoitteena vapauttaa asiakkaamme keskittymään omaan ydintoimintaansa. Usein ratkaisut tuovat myös muutoksia yrityksen tapaan toimia. Voi sanoa, että olemme projektitoimitustalo, Markus Backlund määrittelee yrityksensä toimialaa. Asiakassuhteemme ovat pitkäikäisiä, jopa kymmeniä vuosia; pisimmät ovat alkaneet jo 1980-luvulla. Tyypillisessä pitkässä asiakassuhteessa toimimme ylläpitomoodissa eli asiakkuus kehittyy, toimintamallia ja ohjelmia modifioidaan vähintäänkin sitä mukaa, kun maailma ja lainsäädäntö ympä- rillä muuttuvat. Ohjelmistot sopeutuvat muuttuvaan maailmaan. EmCe on vahva kaikessa, missä käsitellään numeroita. Yritys aloitti aikoinaan kirjanpito-ohjelmilla, ja esimerkiksi taloushallinto, laskutus, reskontra, palkanlaskenta ovat edelleen sen keskeistä osaamista. Lisätoimintoja kuten henkilöstöhallintoon liittyviä ohjelmia tarjotaan ja pidetään yllä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. EmCen tärkeimpiä tuotteita ovat EmCe Talous- ja Henkilöstöhallinto, Microsoft Dynamics NAV, Baswaren maksu- ja laskuautomaatioratkaisut sekä PARM-projektinhallintaohjelmisto. Muutoksessa mukana Markus Backlund opiskeli aikoinaan Hankenissa taloushallintoa ja juridiikkaa eikä aluksi ajatellut uraa perheyhtiössä. Isä kuitenkin houkutteli poikansa yritykseensä 1990-luvun puolivälissä. Markus Backlund on siis seurannut tietotekniikka-alaa erityisesti pk-yritysten näkökulmasta jo pitkään. Mitkä ovat alan trendit tällä hetkellä? Iso trendi on, että yritykset haluavat tietohallinnoltaan huolettomuutta. Etsitään ratkaisuja, joissa ei tarvita isoja investointeja vaan toimitaan mieluummin kuukausiveloituksella. Puhutaan

5 sitten pilvestä, private cloudista, hostingista tai sovellusvuokrauksesta, tavoite on sama: ulkoistaa huolet ja murheet ja saada kuluihin ennustettavuutta ja budjetoitavuutta. Me olemme jo vuosia toimineet käyttöpalvelumallilla, jossa asiakkaamme saa tarvitsemansa palvelut ohjelmistoistamme ja koneistamme. Asiakkaamme tiedot ovat luotettavan kotimaisen toimijan konesalissa, eikä asiakasyrityksen tarvitse huolehtia teknisistä yksityiskohdista. Viime vuosien epävarmuus on tehnyt yrityksistä arkoja investoimaan. Silloin on hyvä, kun it-puolen huolet voi heittää luotettavan yhteistyökumppanin käsiin. Toisaalta tuntuu kuitenkin, että pk-yrityksissä on jo totuttu epävakauteen. Suomi ei ole yhtä kuin paperiteollisuus. Jos UPM:llä ja kumppaneilla on ongelmia, se vaikuttaa yleiseen sentimenttiin, mutta monella alalla tilanne on business as usual. EmCe palvelee hyvin laajaa alojen kirjoa. Markus Backlundin mukaan on helpompi sanoa, miltä alalta asiakkaita ei ole. Asiakkainamme ei ole pankki- ja vakuutusalan tai lääketeollisuuden yrityksiä. Sen sijaan melkein kaikkea muuta on: palvelemme sekä julkishallintoa että yksityistä sektoria, valmistavaa teollisuutta, tukkukauppaa. Erityisen paljon meillä on asiakkaina tilitoimistoja. EmCe palvelee koko Suomen laajuisesti. Pääpaikka on Helsingin Vallilassa ja muut toimipisteet Tampereella, Lahdessa ja Oulussa. Henkilökuntaa on noin 50 ja asiakkaita yli tuhat. Keskisuuri koko vahvuus ja haaste EmCe on alallaan keskisuuri, mikä on vahvuus mutta asettaa myös haasteita tekniikan kehittyessä nopeasti ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa. Kokomme on vahvuus siinä mielessä, että pienehkönä kotimaisena yrityksenä olemme ketterä, mukautuvainen ja lähellä asiakasta. Toisaalta riittävän teknisen osaamisen ylläpitämiseen pitää panostaa erityisesti, kun tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Emme kuitenkaan hae jatkuvasti parempaa osaamista kasvun kautta vaan tekemällä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja pitämällä yllä omaa tuotekehitysosastoa. Kumppaneista mainittakoon, että ulkoistimme konesalitoimintomme kolme vuotta sitten. Basware ja Microsoft ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita. Mielenkiintoinen kehitysvaihe on, että ennen niin nuori, pääasiassa ja 1970-luvuilla syntynyt atk- tai it-ala alkaa ikääntyä. Tämä on megatrendi, johon alan perinteiset yritykset törmäävät. Meillä on kokenutta porukkaa, mikä tarkoittaa sitä, että merkittävät avain osaajat lähestyvät eläkeikää lähivuosina. On panostettava kouluttamaan nuorista uusia avainosaajia. Vaihtuvuus ei ole meillä ollut ongelma. Olemme pyrkineet siihen, että kokemus ja nuorten innokkuus yhdistyvät sopivasti henkilöstössämme. Tämän hetken ja tulevaisuuden haasteita on myös se, että tavat tulla sisään järjestelmiin lisääntyvät jatkuvasti ja kaikki järjestelmät on saatava juttelemaan keskenään. Ennen riitti, että liittymä vei tietokoneeseen, mutta nyt on otettava huomioon tabletit, puhelimet ynnä muut. Se ei periaatteessa ole vaikeaa, mutta aiheuttaa paljon työtä. Ei tarvita uuden keksimistä vaan raakaa koodausta. Kokenut neuvonantaja tukena muutoksessa Muuttuvassa maailmassa tarvitaan joustavia ja monipuolisia yhteistyökumppaneita kaikilla alueilla. Tilintarkastuksessa ja sen ympärille kytkeytyvissä palveluissa EmCe on luottanut Grant Thorntoniin jo 1990-luvulta alkaen. Revico tuli yritykseemme yhteyshenkilöiden aiempien kokemusten kautta jo vuosia sitten. On hyvä, kun tilintarkastaja tuntee toiminnan hyvin. Tilintarkastus ja siihen liittyvät neuvontapalvelut, välitilintarkastukset ja veroneuvonta sujuvat hyvin, kun on olemassa hyvä yhteistyömalli. Tiimimme avainpelaajat ovat säilyneet pitkään ennallaan, mikä tuo jatkuvuutta kaikkeen toimintaan. EmCe Solution Partner Oy Liikevaihto vuonna 2012 n. 6,8 milj. Henkilöstöä n. 50 Oma tuotekehitys Sopimusasiakkaita n

6 M - Itella Oyj Hannamari Tuomainen ja Alexander Edgren Ulkoistettu palkanlaskenta Palkkahallinnon ulkoistaminen on yritykselle kannattavaa, olipa kyseessä sitten pieni tai iso yritys. Se varmistaa, että toiminta vastaa lakien ja määräysten muuttuvia vaatimuksia, eivätkä lomat tai sairastumiset aiheuta viivästyksiä palkkojen ja korvausten maksuun. Yritysten palkanlaskenta on monimutkaistunut viime vuosina, ja monimutkaiset säännöt ja työehtosopimukset edellyttävät palkanlaskijalta jatkuvaa kouluttautumista ja ajankohtaisten muutosten seuraamista. Palkanlaskenta on yksi yrityksen tärkeimmistä ja kriittisimmistä toiminnoista, ja sen toimivuus tuleekin varmistaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Niinpä esimerkiksi palkanlaskijan äkillinen sairastuminen ja lomat voivat aiheuttaa ongelmia; ulkoistettu palkkahallinto ei ole niin haavoittuvainen. Toimiva yhteistyö asiakkaan HR-osaston kanssa takaa parhaan mahdollisen laadun ja prosessien oikeellisuuden. Asiakkaalla on aina nimettynä yhteyshenkilö, jolla on ympärillä osaava tiimi palkanlaskijoita, kirjanpitäjiä, tilintarkastajia ja verotuksen asiantuntijoita. Yhteyshenkilön poissa ollessa tiimin muut jäsenet palvelevat asiakasta. Palkkahallinnon ulkoistaminen tuo yritykselle hyötyjä yrityksen koosta riippumatta. Yritys voi keskittyä omaan liiketoimintaansa, ja saada palkkahallinnon edellyttämää erityisosaamista. Palkkahallinnon ulkoistaminen on myös helppoa, koska se on yksi selkeä kokonaisuus, joka on helposti irrotettavissa muista toiminnoista. Palkanlaskijoidemme säännöllinen koulutus pitää huolen siitä, että asiantuntijatiimimme on ajantasalla lainsäädännöllisissä muutoksissa ja pitää asiakkaan informoituna. Muutoksia tiedossa Vuosilomaki muuttuu Lokakuussa voimaan astuvat muutokset poistavat 7 päivän sairauskarenssin, ts. työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa jo ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen olettaen, että hän ilmoittaa asiasta viipymättä työnantajalle tämä ei koske kesällä 2013 pidettäviä lomia. Karenssisääntö koskee vain vuosilomaa, joten esim. lomarahan vaihtaminen vapaaseen kuluu vaikka olisi sairaslomalla. Vuosilomapalkan laskentaan on myös tulossa muutos. Muutos koskee alkanutta lomanmääräytymisvuotta. Mikäli työntekijän palkka ja työaika muuttuvat (esim. osa-aikaeläkkeelle jääminen) lomakertymisvuoden aikana, lasketaan hänen vuosilomapalkkansa prosenttiperustein. Mikäli palkka ja työaika muuttuvat lomanmääräytymisvuoden päätyttyä ennen loman alkamista, maksetaan lomapalkka lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan palkan mukaan. Myös Kelan sairauspäivärahan hakuaikaan tuli muutoksia viime vuoden kesäkuussa. Sairauspäivärahaa tulee hakea kahden kuukauden sisällä sairauden alkamisesta. Varsinkin lomakaudella on hyvä tarkistaa, että päivärahahakemukset ovat Kelalla ajoissa. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita: TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2014 Erityisasiantuntijat palveluksessanne Hallitse vaativat esimiestilanteet Työaika seurantaan Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys tarkkaan syyniin PÄÄTOIMITTAJALTA Kesän jälkeen on tullut

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

tärkein asia investointien

tärkein asia investointien 9 viennin IMuSSA Profile Vehiclen liikevaihdosta 65 70 prosenttia tulee viennistä. 11 MentoroInnILLA yritys tutuksi Bisnesenkeli panostaa yrityksen nopeaan arvonnousuun. KESÄKUU NRO 2 2012 tärkein asia

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Automaattinen ja päivittäinen seuranta ovat edesauttaneet palvelukatkojen vähentymistä

Automaattinen ja päivittäinen seuranta ovat edesauttaneet palvelukatkojen vähentymistä INTRUM JUSTITIAN TOIMEKSIANTAJALEHTI NO. 3 I 2011 Tampereen kaupunki: Automaattinen ja päivittäinen seuranta ovat edesauttaneet palvelukatkojen vähentymistä Viivästyneet maksut uhkaavat yritysten selviytymistä

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon 1 20 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti laatua palveluun Kohtaa asiakas oikein s. 06 > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon sisältö puheenvuoro s. 12 lähivuosina näemme yhä useamman yrityksen

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi. Yritys- maailma Oulun seutu Maaliskuu 1/2011 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net Tyrnävän seurakunta

Lisätiedot

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2012 MCI AVIOEHTO auttaa erossa LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar Riccardo Bernard: UNELMIEN AUTOBISNES 2 EVLI 2/2012 Ikuinen iho Aito nahka

Lisätiedot

työpaikkaa 6/2013 Myy! Jos yrittäjä ajattelee järjellä, kannattaa hänen keskittyä myyntiin. Valtteri Lindholm Etusivu

työpaikkaa 6/2013 Myy! Jos yrittäjä ajattelee järjellä, kannattaa hänen keskittyä myyntiin. Valtteri Lindholm Etusivu suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Pk-yritystä ei saa pitää pankkina 3 Etusivu 1 6/2013 VesA-MAtti VääRä Myy! Jos yrittäjä ajattelee järjellä, kannattaa hänen

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot