Hyvillä mielin kohti kesää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvillä mielin kohti kesää"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen katsauksen mukaan viimeaikaiset talouden tilaa kuvaavat indikaattorit osoittavat kuitenkin kansainvälisen taloustilanteen heikkenemisen pysähtyneen ja rahoitusmarkkinoiden tilanteen olevan vakiintumaan päin. Euroalueen tilanne on kuitenkin vieläkin herkkä uusille ongelmille. Asiakaskentässämme harva ennustaa kuluvalle vuodelle merkittäviä kasvulukemia. Sen sijaan paljon puhetta aiheuttanut rahoituksen saanti näyttäisi olevan helpottumaan päin. Maalis huhtikuun vaihteessa hallitus julkisti valtiontalouden kehykset vuosille Tämän seurauksena mm. yhteisövero ja osinkojen verotus tulevat muuttumaan. Yhteisöveron reilu lasku on mielestäni rohkea päätös hallitukseltamme. Tämä on kuitenkin taloutemme tukijalalle teollisuudelle vain yksi osa kilpailukyvyn parantamisessa. Kilpailukyvyn parantamisessa ei toiminnan kehittämistä ja kovaa työntekoa voi korostaa liikaa. Tarkemmin ajankohtaisiin veroasioihin pureudutaan tässä uutiskirjeessä Grant Thorntonin tuoreen kansainvälisen tutkimuksen kautta. Tilintarkastuspuolella ollaan aloittamassa tilintarkastuslain osittaisuudistamista. Uudistuksen keskeisempiä elementtejä ovat tavoite yhtenäisestä tilintarkastajien tutkinto- ja ammattinimikejärjestelmästä sekä tilintarkastajien valvonta- ja viranomaistehtävien siirtäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tutkintouudistuksessa kaikilla tilintarkastajilla olisi jatkossa yhteinen perustutkinto. Lisätutkinnolla olisi mahdollista pätevöityä julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja niihin rinnastettavien yhteisöjen tilintarkastajaksi, nykyistä KHT-tutkintoa vastaavasti. Vastaavalla tavalla lisätutkinnon suorittamalla olisi mahdollisuus pätevöityä julkisyhteisöjen tilintarkastajaksi, nykyistä JHTT-tutkintoa vastaavasti. Yhteisölainsäädännön puolella hallitus antoi esityksen uudeksi osuuskuntalaiksi joulukuussa Uudistuksen tavoitteena on ollut saattaa osuuskuntien toiminnan sääntely nykyaikaisen yri- tystoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Laki tulee voimaan aikaisintaan 1. heinäkuuta 2013, mutta todennäköisesti vasta Myös säätiölain uudistus etenee. Oikeusministeriön asettama työryhmä julkisti mietintönsä toukokuussa Mietinnön mukaan jatkossa mm. säätiöiden perustamista helpotettaisiin, selvennettäisiin kieltoa antaa lähipiirissä toimiville erityisiä taloudellisia etuja ja sijoitustoiminnasta olisi laadittava suunnitelma, jonka noudattamista valvoisi tilintarkastaja. Edellä mainituista muutoksista ja niiden vaikutuksesta omaan toimintaan kannattaa keskustella asiantuntijoidemme kanssa. Taakse jäänyt kevät oli taas työntäyteinen, mutta täynnä mielenkiintoisia toimeksiantoja. Kuitenkin välillä on itse kunkin syytä löysätä työtahtia. Meiltä jokaiselta löytyy varmasti oma tapamme rauhoittua ja ladata akkuja uusia koitoksia varten. Toivotan asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä omalle henkilökunnallemme edellistä kesää parempia lomakelejä. Kalle Kotka, KHT

2 Uusi kansainvälinen Grant Thornton -raportti kartoitti yritysten suhtautumista yritysverotukseen Uuden kansainvälisen Grant Thornton -raportin mukaan (International Business Report, IBR) suurin osa yrityksistä (68%) kannattaa veroprosentin alentamista tietyistä vähennyksistä luopumalla. Paikallisilta hallituksilta kaivataan myös toimenpiteitä. Yli yrityksessä toteutettu, 44 maata kattanut Grant Thorntonin tutkimus osoittaa, että 67 prosenttia yrityksistä ei siirtäisi toimintaansa ulkomaille minkään tasoisten yritysveroprosentin kevennysten saamiseksi. Toiminnan siirtämiseen suhtaudutaan kielteisimmin Uudessa-Seelannissa, jonka yrityksistä 94 % ei siirtäisi toimintaa toiseen maahan alhaisemman yritysverotuksen perässä. Seuraavana tulevat Georgia (92 %), Sveitsi (90 %), Ranska (88 %), Saksa (87 %) ja Irlanti (86 %). Alhaisempi veroprosentti koettiin tutkimuksen mukaan houkuttelevimmaksi Venäjän, Intian, Taiwanin, Kreikan, Botswanan ja Norjan yrityksissä. Suomessa toiminnan siirtämiseen suhtautui kielteisesti 70 prosenttia yrityksistä, Pohjoismaiden yhteenlasketun vastaavan luvun ollessa hieman matalampi (66 %). Muissa Pohjoismaissa vastaavat luvut olivat hieman Suomea korkeammat: Ruotsissa 72,8 % ja Tanskassa 78 %. Norjassa alhaisempi veroprosentti koettiin suhteellisen houkuttelevaksi jopa 50 % yrityksistä harkitsisi toiminnan siirtämistä toiseen maahan alhaisemman yritysverotuksen perässä. Yritysveroprosentti on vain osa kokonaisuudesta. Useimmille kansainvälisille yrityksille tärkeintä on efektiivisen veroprosentin hallinta, joten yksittäinen muutos kokonaisverotuksessa ei riitä houkuttelemaan yrityksiä suuntaan tai toiseen. Useiden tekijöiden yhteisvaikutus kuitenkin saa aikaan muutoksia. Näin kävi esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa useat yritykset päättivät siirtää pääkonttorinsa muualle, mutta peruivat siirtoaikeet yritysverotuksen alenemisen ja muiden verohelpotusten vaikutuksesta. Verojärjestelmän johdonmukaisuus ja selkeys ovat tärkeitä yrityksille niiden harkitessa sijaintivaltiotaan. Suomessa järjestelmä on kokonaisuudistuksen tarpeessa, jotta siitä saataisiin toimiva ja johdonmukainen. Yritysveroprosentti alemmaksi verohelpotuksia karsimalla Yli kaksi kolmasosaa (68 %) yritysjohtajista kannattaa maansa yritysveroprosentin alentamista, vaikka se tarkoittaisi joidenkin nykyisten verohelpotusten poistumista. Suurinta kannatus oli Vietnamissa (94 %), Liettuassa (92 %), Malesiassa (92 %), Perussa (90 %), Kreikassa (88 %), Meksikossa (82 %), Intiassa (81 %) ja Yhdysvalloissa (81 %). Myös Suomessa (60 %) ja Tanskassa (62 %) yli puolet vastaajista olisivat valmiita luopumaan joistain nykyisistä verovähennyksistä, jos se tarkoittaisi maan yritysveroprosentin alentamista. Sitä vastoin Ruotsissa vain 39 ja Norjassa 48 prosenttia yritysjohtajista olivat asian kannalla. Pohjoismaiden yhteenlaskettu vastaava luku oli 50 prosenttia. Verovähennysten korvaaminen veroprosentin alentamisella johtaa usein alhaisempaan kokonaisveroprosenttiin ja yksinkertaistaa verotusta. Tämän vaikeutena on, että myönnettyjä verohelpotuksia on hankala poistaa erityisesti maissa, jotka pyrkivät saamaan taloutensa nousuun ja hyödyntävät verohelpotuksia tiettyjen sektoreiden tai teollisuuden alojen tukemiseen. Tärkeitä päätöksiä saatetaan tehdä nykyisten verohelpotusten perusteella, ja jos helpotukset poistuvat yllättäen, päätökset saattavat näyttää huonoilta olosuhteiden muututtua. Vakaus on tärkeää liike-elämässä, joten muutoksia on valmisteltava hyvissä ajoin ja niistä on tiedotettava selkeästi. Kevennykset sinänsä edesauttavat varmasti yritysten pysymistä Suomessa ja jopa muista maista Suomeen sijoittautumista. Yritysveroprosentti on laskenut jo huomattavasti nyt keväällä esitettyjen kevennysten perusteella verrattuna reilun viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Toisaalta nyt tekeillä oleva uudistus lisää verojärjestelmän monimutkaisuutta Uutiskirje

3 kokonaisuudessaan erilaisten poikkeussäännösten* ja huomattavan monimutkaisten korkovähennysrajoitusten myötä. Elinkeinoverolaki on pirstaleinen ja vanha useiden osauudistusten jäljiltä. Sen entisestään lisääntyvä monimutkaisuus vaikuttaa puolestaan päinvastaiseen suuntaan sijainnin houkuttelevuudessa kuin veroprosentin alentaminen. Hallituksilta kaivataan toimenpiteitä Tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista kaksi viidestä (61 %) oli sitä mieltä, että hallitus ei puuttunut verotukseen riittävästi taloudellisten paineiden helpottamiseksi. Tyytymättömyys oli suurinta Argentiinassa (92 %), Japanissa (86 %), Puolassa (82 %), Espanjassa (82 %), Latviassa (78 %), Australiassa (77 %) ja Tanskassa (76 %). Suomen ja Ruotsin yritysjohtajat olivat huomattavasti tyytyväisempiä hallituksen toimiin: Suomessa vain 38 ja Ruotsissa 24,2 prosenttia oli sitä mieltä, että hallitus ei ole puuttunut verotukseen riittävästi. Norjassa taas tyytymättömyys (70 %) oli lähes yhtä korkealla kuin Tanskassa, Pohjoismaiden keskiarvon ollessa 51,3 prosenttia. Verotuksen ollessa otsikoissa ihanteellista olisi, jos hallitukset tiivistäisivät yhteistyötään verotuskysymyksissä ja selkeyttäisivät toimintaansa kansainvälisellä tasolla. *) esim. määräaikaiset huojennukset poistoissa ja T&Kvähennyksissä. Experian toteutti tutkimuksen marras- ja joulukuussa 2012 osana neljännesvuosittain tehtävää Grant Thornton International Business Report -raporttia. Tutkimukseen vastasi vastaajaa 44 maasta. Suomessa tutkimukseen vastasi 100 yritystä. Uutiskirje

4 Toimitusjohtaja Markus Backlund, EmCe Solution Partner Oy Yritykset haluavat tietohallinnoltaan huolettomuutta EmCe Solution Partner Oy on yksityinen perheyhtiö, ohjelmistotalo, joka tarjoaa it-palveluja erityisesti pk-yrityksille. Markus Backlund jatkaa isänsä työtä yrityksessä, johon hänen isänsä tuli omistajaksi oston kautta muutama vuosikymmen sitten. Markus Backlund on toimitusjohtaja jo toisessa polvessa. Hänen isänsä, joka toimii edelleen EmCen hallituksen puheenjohtajana, toimi 1960-luvulla ruotsalaisen tietokoneyrityksen tytäryhtiössä palkkajohtajana ja päätyi sitä kautta yrittäjäksi ruotsalaisten myydessä omistuksensa. Myöhemmin myös EmCe tuli perheen omistukseen. Nyt EmCellä on noin kaksikymmentä osakasta, ja pääomistus on Backlundin perheessä. Olemme ohjelmistotalo: tarjoamme ohjelmistoja ja sovitustyötä, liiketoimintaa tukevia ratkaisuja tavoitteena vapauttaa asiakkaamme keskittymään omaan ydintoimintaansa. Usein ratkaisut tuovat myös muutoksia yrityksen tapaan toimia. Voi sanoa, että olemme projektitoimitustalo, Markus Backlund määrittelee yrityksensä toimialaa. Asiakassuhteemme ovat pitkäikäisiä, jopa kymmeniä vuosia; pisimmät ovat alkaneet jo 1980-luvulla. Tyypillisessä pitkässä asiakassuhteessa toimimme ylläpitomoodissa eli asiakkuus kehittyy, toimintamallia ja ohjelmia modifioidaan vähintäänkin sitä mukaa, kun maailma ja lainsäädäntö ympä- rillä muuttuvat. Ohjelmistot sopeutuvat muuttuvaan maailmaan. EmCe on vahva kaikessa, missä käsitellään numeroita. Yritys aloitti aikoinaan kirjanpito-ohjelmilla, ja esimerkiksi taloushallinto, laskutus, reskontra, palkanlaskenta ovat edelleen sen keskeistä osaamista. Lisätoimintoja kuten henkilöstöhallintoon liittyviä ohjelmia tarjotaan ja pidetään yllä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. EmCen tärkeimpiä tuotteita ovat EmCe Talous- ja Henkilöstöhallinto, Microsoft Dynamics NAV, Baswaren maksu- ja laskuautomaatioratkaisut sekä PARM-projektinhallintaohjelmisto. Muutoksessa mukana Markus Backlund opiskeli aikoinaan Hankenissa taloushallintoa ja juridiikkaa eikä aluksi ajatellut uraa perheyhtiössä. Isä kuitenkin houkutteli poikansa yritykseensä 1990-luvun puolivälissä. Markus Backlund on siis seurannut tietotekniikka-alaa erityisesti pk-yritysten näkökulmasta jo pitkään. Mitkä ovat alan trendit tällä hetkellä? Iso trendi on, että yritykset haluavat tietohallinnoltaan huolettomuutta. Etsitään ratkaisuja, joissa ei tarvita isoja investointeja vaan toimitaan mieluummin kuukausiveloituksella. Puhutaan

5 sitten pilvestä, private cloudista, hostingista tai sovellusvuokrauksesta, tavoite on sama: ulkoistaa huolet ja murheet ja saada kuluihin ennustettavuutta ja budjetoitavuutta. Me olemme jo vuosia toimineet käyttöpalvelumallilla, jossa asiakkaamme saa tarvitsemansa palvelut ohjelmistoistamme ja koneistamme. Asiakkaamme tiedot ovat luotettavan kotimaisen toimijan konesalissa, eikä asiakasyrityksen tarvitse huolehtia teknisistä yksityiskohdista. Viime vuosien epävarmuus on tehnyt yrityksistä arkoja investoimaan. Silloin on hyvä, kun it-puolen huolet voi heittää luotettavan yhteistyökumppanin käsiin. Toisaalta tuntuu kuitenkin, että pk-yrityksissä on jo totuttu epävakauteen. Suomi ei ole yhtä kuin paperiteollisuus. Jos UPM:llä ja kumppaneilla on ongelmia, se vaikuttaa yleiseen sentimenttiin, mutta monella alalla tilanne on business as usual. EmCe palvelee hyvin laajaa alojen kirjoa. Markus Backlundin mukaan on helpompi sanoa, miltä alalta asiakkaita ei ole. Asiakkainamme ei ole pankki- ja vakuutusalan tai lääketeollisuuden yrityksiä. Sen sijaan melkein kaikkea muuta on: palvelemme sekä julkishallintoa että yksityistä sektoria, valmistavaa teollisuutta, tukkukauppaa. Erityisen paljon meillä on asiakkaina tilitoimistoja. EmCe palvelee koko Suomen laajuisesti. Pääpaikka on Helsingin Vallilassa ja muut toimipisteet Tampereella, Lahdessa ja Oulussa. Henkilökuntaa on noin 50 ja asiakkaita yli tuhat. Keskisuuri koko vahvuus ja haaste EmCe on alallaan keskisuuri, mikä on vahvuus mutta asettaa myös haasteita tekniikan kehittyessä nopeasti ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa. Kokomme on vahvuus siinä mielessä, että pienehkönä kotimaisena yrityksenä olemme ketterä, mukautuvainen ja lähellä asiakasta. Toisaalta riittävän teknisen osaamisen ylläpitämiseen pitää panostaa erityisesti, kun tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Emme kuitenkaan hae jatkuvasti parempaa osaamista kasvun kautta vaan tekemällä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja pitämällä yllä omaa tuotekehitysosastoa. Kumppaneista mainittakoon, että ulkoistimme konesalitoimintomme kolme vuotta sitten. Basware ja Microsoft ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita. Mielenkiintoinen kehitysvaihe on, että ennen niin nuori, pääasiassa ja 1970-luvuilla syntynyt atk- tai it-ala alkaa ikääntyä. Tämä on megatrendi, johon alan perinteiset yritykset törmäävät. Meillä on kokenutta porukkaa, mikä tarkoittaa sitä, että merkittävät avain osaajat lähestyvät eläkeikää lähivuosina. On panostettava kouluttamaan nuorista uusia avainosaajia. Vaihtuvuus ei ole meillä ollut ongelma. Olemme pyrkineet siihen, että kokemus ja nuorten innokkuus yhdistyvät sopivasti henkilöstössämme. Tämän hetken ja tulevaisuuden haasteita on myös se, että tavat tulla sisään järjestelmiin lisääntyvät jatkuvasti ja kaikki järjestelmät on saatava juttelemaan keskenään. Ennen riitti, että liittymä vei tietokoneeseen, mutta nyt on otettava huomioon tabletit, puhelimet ynnä muut. Se ei periaatteessa ole vaikeaa, mutta aiheuttaa paljon työtä. Ei tarvita uuden keksimistä vaan raakaa koodausta. Kokenut neuvonantaja tukena muutoksessa Muuttuvassa maailmassa tarvitaan joustavia ja monipuolisia yhteistyökumppaneita kaikilla alueilla. Tilintarkastuksessa ja sen ympärille kytkeytyvissä palveluissa EmCe on luottanut Grant Thorntoniin jo 1990-luvulta alkaen. Revico tuli yritykseemme yhteyshenkilöiden aiempien kokemusten kautta jo vuosia sitten. On hyvä, kun tilintarkastaja tuntee toiminnan hyvin. Tilintarkastus ja siihen liittyvät neuvontapalvelut, välitilintarkastukset ja veroneuvonta sujuvat hyvin, kun on olemassa hyvä yhteistyömalli. Tiimimme avainpelaajat ovat säilyneet pitkään ennallaan, mikä tuo jatkuvuutta kaikkeen toimintaan. EmCe Solution Partner Oy Liikevaihto vuonna 2012 n. 6,8 milj. Henkilöstöä n. 50 Oma tuotekehitys Sopimusasiakkaita n

6 M - Itella Oyj Hannamari Tuomainen ja Alexander Edgren Ulkoistettu palkanlaskenta Palkkahallinnon ulkoistaminen on yritykselle kannattavaa, olipa kyseessä sitten pieni tai iso yritys. Se varmistaa, että toiminta vastaa lakien ja määräysten muuttuvia vaatimuksia, eivätkä lomat tai sairastumiset aiheuta viivästyksiä palkkojen ja korvausten maksuun. Yritysten palkanlaskenta on monimutkaistunut viime vuosina, ja monimutkaiset säännöt ja työehtosopimukset edellyttävät palkanlaskijalta jatkuvaa kouluttautumista ja ajankohtaisten muutosten seuraamista. Palkanlaskenta on yksi yrityksen tärkeimmistä ja kriittisimmistä toiminnoista, ja sen toimivuus tuleekin varmistaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Niinpä esimerkiksi palkanlaskijan äkillinen sairastuminen ja lomat voivat aiheuttaa ongelmia; ulkoistettu palkkahallinto ei ole niin haavoittuvainen. Toimiva yhteistyö asiakkaan HR-osaston kanssa takaa parhaan mahdollisen laadun ja prosessien oikeellisuuden. Asiakkaalla on aina nimettynä yhteyshenkilö, jolla on ympärillä osaava tiimi palkanlaskijoita, kirjanpitäjiä, tilintarkastajia ja verotuksen asiantuntijoita. Yhteyshenkilön poissa ollessa tiimin muut jäsenet palvelevat asiakasta. Palkkahallinnon ulkoistaminen tuo yritykselle hyötyjä yrityksen koosta riippumatta. Yritys voi keskittyä omaan liiketoimintaansa, ja saada palkkahallinnon edellyttämää erityisosaamista. Palkkahallinnon ulkoistaminen on myös helppoa, koska se on yksi selkeä kokonaisuus, joka on helposti irrotettavissa muista toiminnoista. Palkanlaskijoidemme säännöllinen koulutus pitää huolen siitä, että asiantuntijatiimimme on ajantasalla lainsäädännöllisissä muutoksissa ja pitää asiakkaan informoituna. Muutoksia tiedossa Vuosilomaki muuttuu Lokakuussa voimaan astuvat muutokset poistavat 7 päivän sairauskarenssin, ts. työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa jo ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen olettaen, että hän ilmoittaa asiasta viipymättä työnantajalle tämä ei koske kesällä 2013 pidettäviä lomia. Karenssisääntö koskee vain vuosilomaa, joten esim. lomarahan vaihtaminen vapaaseen kuluu vaikka olisi sairaslomalla. Vuosilomapalkan laskentaan on myös tulossa muutos. Muutos koskee alkanutta lomanmääräytymisvuotta. Mikäli työntekijän palkka ja työaika muuttuvat (esim. osa-aikaeläkkeelle jääminen) lomakertymisvuoden aikana, lasketaan hänen vuosilomapalkkansa prosenttiperustein. Mikäli palkka ja työaika muuttuvat lomanmääräytymisvuoden päätyttyä ennen loman alkamista, maksetaan lomapalkka lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan palkan mukaan. Myös Kelan sairauspäivärahan hakuaikaan tuli muutoksia viime vuoden kesäkuussa. Sairauspäivärahaa tulee hakea kahden kuukauden sisällä sairauden alkamisesta. Varsinkin lomakaudella on hyvä tarkistaa, että päivärahahakemukset ovat Kelalla ajoissa. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Läpinäkyvyyskertomus 2014 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Revico Grant Thornton Oy on vuonna 1993 perustettu

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Arto Saarinen, KHT 23.4.2013 1 YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA Sisältö Mitä hallituksen tulisi muistaa yrityksen talouden seurannasta Hallituksen rooli

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI?

Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 HALLITUKSEN PUOLIVÄLITARKASTELUN JA KEHYSRIIHEN NÄKYMISTÄ 1) Kehysriihi ja valtiontalous 2) Kohtuullinen verotus tukemaan

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012 Kansainvälinen palkkaverovertailu 212 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint -yritysesittely Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint Oy Suomen suurin henkilöstöpalveluyritys syntyi, kun Extra Henkilöstöpalvelut ja Jokela Capital yhdistyivät kesällä 2004.

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2009

Suomi työn verottajana 2009 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 9 Tutkimuksen maat 18 maata: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa,, Sveitsi,

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013 Kansainvälinen palkkaverovertailu 13 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2017

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2017 Julkaisuvapaa klo 6. Kansainvälinen palkkaverovertailu 217 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 216 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

www.pretax.net Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja.

www.pretax.net Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja. Pretax Yhtiöt Pretax Pohjois-Karjala Oy Leena Kinanen Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja.

Lisätiedot

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Rantalainen Rantalainen on kotimainen tilitoimistokonserni ja alan suurin perheyritys. Perinteikäs, vuonna 1972 perustettu perheyritys tuottaa asiakkailleen taloushallinnon

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

01 June 2015. Subject/Place/Occasion

01 June 2015. Subject/Place/Occasion Palveluyritys Missiomme on tukea asiakkaitamme ja toimittajatehtaitamme ja tuottaa niille lisäarvoa Välitämme ihmisistä Enemmän kuin laajan tuotevalikoiman toimittaminen: Tukea jokapäiväiseen työhön Yksinkertaiset

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitten Jyväskylän toimisto Sinun ja asiakkaidesi palveluksessa Keski-Suomessa Yhteystiedot: Puistokatu 2 B 40100 Jyväskylä Puhelin: 020 755 5200 Telefax:

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomen tehtävä oma rankka rakennemuutoksensa samalla kun globalisoitunutta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015

Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä. Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Liiketoiminta Venäjän muuttuneessa Business-ympäristössä Risto Rausti ja Taija Kaivola 22.5.2015 Esityksen kulku Sivu Liiketoimintaympäristö [2] Lainsäädännön kehitys ja muutokset [3] Tytäryhtiön raportointi

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

14 10 October 28, 2011. Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies.

14 10 October 28, 2011. Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies. Heeros asiakasristeily i il 13-14.10.2011 14 10 October 28, 2011 Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies. Liaison Technologies Oy Ydinliiketoiminta: Integraatio

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti

Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti Lehdistötiedote 23.1.2012 Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti Kolmannes suomalaisista PK-yrityksistä on menettänyt yrityksen tiedostoja hajonneen kovalevyn takia. Vain joka viides yrityksistä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Vaikeita hetkiä, positiivisia pilkahduksia

Vaikeita hetkiä, positiivisia pilkahduksia Uutiskirje 4/2015 Joulukuu Vaikeita hetkiä, positiivisia pilkahduksia Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa bruttokansantuote on kasvanut 20 prosenttia finanssikriisin jälkeen vuodesta 2008. Saksassa kasvu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely

Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely Kirjaudu palveluun osoitteessa www.asiakastieto.fi Asiakastiedon palveluista haet helposti tietoa luoton- ja riskienhallintaan sekä myynnin

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Pretax Yhtiöt. Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus. Jukka Marttila 5.11.2012. www.pretax.net

Pretax Yhtiöt. Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus. Jukka Marttila 5.11.2012. www.pretax.net Pretax Yhtiöt Jukka Marttila 5.11.2012 Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus Pretax historia Pretaxin historia alkoi vuonna 1944, kun Konekirjanpito Oy perustettiin. Perustajat olivat Itä- Karjalan sotilaspiirin

Lisätiedot

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 7.12.2010 Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PANKKI- JA VAKUUTUSALALLA 2010 Sisällys JOHDANTO... 3 PANKKIALA - YKSITYISASIAKKAAT... 4 Asiakastyytyväisyys... 4 Asiakasuskollisuus...

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa.

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Sampo Pankki Private Banking Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Yhteyshenkilönne Tiina Forsgrén - Senior Private Banker - Varainhoidon kokemusta vuodesta

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritykset Suomessa Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritys Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa EU:n komission suositus (6.5.2003) pienten ja keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä (2003/361/EY,

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Heeros-sijoittajaesittely. Helsingin Osakesäästäjät

Heeros-sijoittajaesittely. Helsingin Osakesäästäjät Heeros-sijoittajaesittely Helsingin Osakesäästäjät 9.1.2018 Matti Lattu CEO Nopeasti kasvava TALOUSHALLINNON OHJELMISTORATKAISUJEN TOIMITTAJA Yleistä Heeros perustettiin vuonna 2000 Yhtiö toimittaa taloushallinnon

Lisätiedot

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Askeleen edellä Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit kilpailuetuna Asiakkaamme saavat meiltä heidän kilpailijoitaan tehokkaammat liiketoiminnan

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot