KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen

2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä Puhelin Kotisivu: Julkaisu: B 195 ISBN: (sähköinen) ISSN: Jyväskylä 2013 Kannen valokuvat: Stock.XCHNG,

3 Sisällys 1. JOHDANTO JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAAKUNNALLISELLA TASOLLA KOKONAISARKKITEHTUURIN KUVAAMINEN, SOVELLETTU MALLI TAVOITETILAN KUVAUS: IKÄÄNTYVIEN KOTIHOITOPALVELU HYÖDYNNETYT VIITEARKKITEHTUURIT SIDOSRYHMÄT KOTIHOIDON PALVELUN VIITEARKKITEHTUURI Sidosryhmät Palvelut / Palvelusalkku / Palvelukartta Prosessilista / Prosessikartta Käsitemalli Päätietoryhmät Loogiset tietovarannot Tietovirtakuvaus Avustavat matriisit (prosessit tietojärjestelmät: Jämsä, viitearkkitehtuuri) KOTIHOITOPALVELUN VIITEARKKITEHTUURIN JA JÄMSÄN NYKYTILAN VERTAILU NYKYTILA KESKI SUOMEN KUNNISSA TIIVISTELMÄ NYKYTILA SUHTEESSA KOTIHOITOPALVELUN VIITEARKKITEHTUURIIN, JÄMSÄ KOTIHOITOPALVELUN KEHITTÄMISKOHTEET, JÄMSÄ VIITEARKKITEHTUURIN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI LIITTEET VIITTEET

4 Dokumentin versiohistoria VERSIO PÄIVÄMÄÄRÄ LAATIJA MUUTOKSEN KUVAUS Kuntien Tiera Oy Ensimmäinen versio Keski Suomen kokonaisarkkitehtuurityön projektiryhmän kommentoitavaksi Kuntien Tiera Oy Prosessiarkkitehtuuriosuutta ja johtopäätöksiä täydennetty. Lähetetty laajennetun projektiryhmän kommentoitavaksi Kuntien Tiera Oy Tehty tarkennuksia Ari Wahlstedtin palautteen perusteella. Lisätty liitetiedostot Kuntien Tiera Oy Tuotoksen viimeistelyä ohjausryhmän käsittelyyn Kuntien Tiera Oy Versio ohjausryhmän hyväksyttäväksi Kuntien Tiera Oy Ohjausryhmän hyväksymä versio. 3

5 1. JOHDANTO Keski Suomen maakunnallinen ICT strategia valmistui tammikuussa Strategiatyössä kartoitettiin ICT:tä hyödyntävien yritysten lisäksi Keski Suomen kuntien tietotekniikan rakenteita ja ratkaisuja sekä määritettiin tärkeät kehityssuunnat ja toimenpiteet. Keski Suomen kunnat käyttävät ICT laitteisiin, ohjelmistoihin ja henkilötyöhön vähän rahaa, jopa alle prosentin kunnan budjetista. Huonoimmin kehittyneitä osa alueita ovat kunnan palveluprosesseihin liittyvät ratkaisut. Kuntien ICT ratkaisut ja toimintatavat eroavat toisistaan huomattavasti. Myös henkilöstön kouluttamistarpeet ovat ilmeisiä. Keski Suomen ICT strategian mukaiset kehitysehdotukset koskevat lähinnä rakenteita ja toimintamalleja, ei niinkään teknologia ratkaisuja. Kuntien tulisi etsiä yhteisiä ratkaisuja ja vastata kustannuksista yhdessä. Yhteistyö vaatii vastuutahoa, joka suunnittelee ja toteuttaa muutokset. Strategiassa esitetään kehitysehdotuksittain tärkeimmät toimenpiteet ja niille kullekin on osoitettu toteutuksesta vastaava osapuoli. Keski Suomen liitolle vastuutettuja toimenpiteitä toteutetaan käynnistetyillä erillisillä hankkeilla. Keski Suomen ICT strategiassa Keski Suomen liitolle osoitettuihin kuntatoimijoita palveleviin toimenpidekokonaisuuksiin sisältyi Palveluprosessien ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen. Keski Suomen kuntien kokonaisarkkitehtuurityö on siis osa Keski Suomen maakunnallisen ICTstrategian jalkautusta. Näkökulmana tässä työssä on ollut, kuinka kokonaisarkkitehtuurimenetelmän ja ajattelumallin avulla voidaan edesauttaa palveluprosessien ja niitä tukevien sovellusten kehittämistä. [REF ICT Strategia] Keski Suomen liitto tilasi kuntien kokonaisarkkitehtuurityön Kuntien Tiera Oy:ltä. Työtä on tehty kevään 2012 kevään 2013 välisenä aikana. Työn ohjaajana on toiminut Keski Suomen liitto yhdessä Keski Suomen kuntien ja keskeisten kuntatoimijoiden edustajien, Jyväskylän Yliopiston sekä Koulutuskuntayhtymän edustajien muodostamassa ohjausryhmässä. Kohdealueeksi kokonaisarkkitehtuurityön oppimiselle ja hyötyjen konkreettisen esimerkin näyttämiseksi valittiin kotihoidon palvelu, johon liittyen nykytilan kuvausta täydennettiin maakunnan alueelta sekä kuvattiin kansallisiin viitearkkitehtuureihin ja erilaisiin suosituksiin pohjautuen yhteinen tavoitetilan arkkitehtuuri sekä työohjeistus, jonka avulla yksittäiset kunnat Keski Suomen alueella voivat käynnistää omaa kokonaisarkkitehtuurityötään palveluprosessien ja niitä tukevien sovellusten kehittämiseksi. Kokonaisarkkitehtuurityön ohjausryhmä asetti kokonaisarkkitehtuurityölle tavoitteeksi kohdealueeseen liittyen seuraavaa: Ikääntyvien palveluiden kehittämisen tukeminen Sekä konkreettisen esimerkin avulla näyttää: Miten työn tekemisen prosesseja voisi yhdenmukaistaa maakunnassa? 4

6 Miten työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa sekä tietojärjestelmien kehittämisen että toiminnan kehityksen kautta? Miten palveluiden tuomista lähelle kuntalaista saadaan paremmin tuettua tietojärjestelmien kehittämisellä ja mobiiliratkaisuja hyödyntämällä? Miten asiakkaiden ja työntekijöiden tasavertaisuutta voidaan edesauttaa Tämän dokumentin lopussa on arvioitu viitearkkitehtuurin vaikuttavuus jokaisen tavoitteen näkökulmasta. Lisäksi on arvioitu toivottujen mobiiliratkaisujen hyötyjä ja edellytyksiä omana kokonaisuutenaan. Jämsän kaupunki on toiminut tässä työssä pilottikohteena. Jämsän kaupungin tietohallinto, arkistonhoitaja sekä kotihoidon palvelun asiantuntijat ovat olleet merkittävässä roolissa kehittämässä sekä kotihoidon palveluiden viitearkkitehtuurikuvausta, kokonaisarkkitehtuurityön ohjeistusta Keski Suomen kunnille kuin myös arkkitehtuurin hallintamallin kuvausta Jämsän kaupungille. Tässä dokumentissa on lyhyesti esitelty kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseksi kehitetty sovellettu malli, sekä esimerkki kohdealueeseen liittyvät arkkitehtuurityön tuotokset. Ennen jokaista yksittäistä tuotosta on lyhyesti kerrottu tuotoksen sisältö, miksi se on laadittu, ja mitä hyötyä kyseisen tuotoksen tekemisestä on kokonaisuuden hahmottamisen osalta. Kokonaisarkkitehtuurityön ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa työn aikana. Ohjausryhmän jäsenet olivat seuraavat: Teppo Sirniö, Petäjäveden ja Multian kunnanjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Eino Nissinen, Kyyjärven kunnanjohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Jarmo Koskinen, Maakuntainsinööri, Keski Suomen liitto *) *) Timo Mäki Kuutti, ICT koordinaattori, Keski Suomen liitto, elokuu 2012 alkaen) Heli Helminen, Tietohallintopäällikkö, Jämsän kaupunki Leena Koponen, Tietohallintopäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Ari Wahlstedt, Tietohallintoasiantuntija, Jyväskylän kaupunki Tapani Kella, Projekti koordinaattori, Jyväskylän yliopisto Sakari Aho Pynttäri, Kehityspäällikkö, Ääneseudun kehitys Erkki Nikkilä, Aluejohtaja, Kuntien Tiera Oy Kristiina Lammila, Palvelujohtaja, Kuntien Tiera Oy Jaana Siitari, Pääarkkitehti, Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Oy:n hankkeen työmäärä oli 70 htp, työn kustannukset ovat olleet noin euroa ja matkakustannuksineen yhteensä noin euroa. 5

7 2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAAKUNNALLISELLA TASOLLA Kotihoitopalvelun kehittämisen sekä kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä palveluprosessien ja niitä tukevien sovellusten tukemisen osalta tehtiin seuraavat havainnot nykytilan analysoinnin osalta: Positiivista: Positiivinen suhtautuminen seudulliseen ja kansalliseen yhteistyöhön Kotihoitoa pyritään kehittämään aktiivisesti ja innovatiivisesti, seudullista yhteistyötä tulisi lisätä myös kehittämisessä Kokonaisarkkitehtuurimenetelmässä nähtiin mahdollisuuksia hyötyihin jos menetelmästä vaan tehdään ymmärrettävämpi Prosessikuvaukset ja muu dokumentaatio olisi hyvä yhtenäistää alueella helpottaisi mahdollista yhteistyötä. Haasteet: Kokonaisarkkitehtuurityötä pidetään kovin abstraktina ja vaikeaselkoisena Kotihoidon organisoinnissa seuraavia asioita pidettiin kaikkein haastavimpina: Työn organisointi tiimeille ja hoitajille monimutkaista, muutokset jatkuvia, ei sopivia työkaluja Tietojärjestelmien käyttö vie liikaa aikaa hoitotyöltä, tiedon tallennus tullaan tekemään toimistolle Päivittäin käytettäviä tietojärjestelmiä paljon, järjestelmät eivät integroitu Välillisen asiakastyön ja toimistotyön seuranta. Haasteet ja kehityskohteet olivat pitkälti samoja kaikissa haastatelluissa kunnissa, ja kunnat olivat lähtemässä ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti tai valmiiden yhteistyöalueiden rajoissa Sidosryhmien suuri määrä kohdealueessa eli kotihoidossa tuo vaikeusastetta palvelutuotannon hallintaan. Kehittämistarvetta tulisi arvioida laajemmin kuin pelkästään kunnan ja asiakkaan näkökulmasta Projektimenetelmät ja seuranta puuttuvat, mikä vaikeuttaa kehityshankkeiden läpivientiä myös kokonaisarkkitehtuurin osalta. 6

8 Laaditun tavoitetilan viitearkkitehtuurin osalta vaikuttavuutta on arvioitu suhteessa nykytilan analysoinnissa esille tulleisiin kehitystarpeisiin sekä ohjausryhmän hyväksymiin työn tavoitteisiin. Vaikuttavuuden arviointi on esitelty yksityiskohtaisesti kappaleessa kuusi. Esitetyn tavoitetilan kokonaisuuden osalta seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on hahmotettu loogiset kokonaisuudet, joiden avulla kotihoitopalvelun kokonaisuuden hallintaa saadaan parannettua ja arjen työtä kentällä tuettua mobiili ratkaisun avulla. Yhteenveto johtopäätöksistä ja suosituksista Nykytilan haasteita ei ratkaista älypuhelimilla eikä yksittäisillä liikkuvaa työtä tulevilla ratkaisuilla Mobiili kotihoidon ratkaisu edellyttää pääsyä tarvittaviin asiakastietoihin palvelutapahtuman yhteydessä ja palvelutuotetietoa sekä niihin liittyviä kirjaustietoja Keskitetty toiminnanohjaus. Tietää asiakas ja työvuororesurssit. Palvelutuotteiden hallinta: Ohjeistus, kirjauskoodistot Käyttövaltuutus: Roolin ja työajan mukainen pääsynhallinta tietoihin Asiakastiedot: Käynti ja hoitohistoria, lääketiedot, terveystiedot Tietojen hyödyntäminen edellyttää, että kirjaustiedot ovat vertailukelpoisia Ydintiedon hallinta erityisesti tuotetiedon osalta: Ajanvaraus, käyntikirjaukset, tietovarastointi. 7

9 Kuva 1 Mobiilit ratkaisut kotihoidossa Ehdotamme, että viitearkkitehtuurityö tullaan esittelemään osana kokonaisarkkitehtuurityön loppuseminaaria Keski Suomen kunnille syksyn 2012 ja talven 2013 aikana, ja seminaarin yhteydessä käydään läpi mahdollisuudet yhteisen viitearkkitehtuurin jatkokehittämiseen sekä jo laaditun arkkitehtuurikuvauksen hyödyntämiseen. Seminaarin tavoitteena on myös yleisesti yhteistyön tiivistäminen yhteisten toimintamallien kehittämiseksi, yhtenäisten kuvaustapojen ja kokonaisarkkitehtuuri ajattelumallin jalkauttamisen tukeminen Keski Suomen kuntien alueella. 3. KOKONAISARKKITEHTUURIN KUVAAMINEN, SOVELLETTU MALLI Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä tarjoaa systemaattisen lähestymistavan kuvata toimintaa, toiminnassa tarvittavaa ja tuotettavaa tietoa sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmien nykytilaa sekä tavoitetilaa. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää voidaan käyttää koko käsiteltävää organisaatiota koskevan palveluympäristön ja rajatumpien kohteiden arkkitehtuurikuvaukseen. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ei korvaa kuitenkaan yksityiskohtaista ja tarkempaa ratkaisuarkkitehtuurin suunnittelua tai systeemisuunnittelua. Kokonaisarkkitehtuurin avulla saadaan laaja ylätason kuvaus nyky tai tavoitetilasta, jossa keskitytään kuvauksessa huomioitujen eri osa alueiden kattavuuteen ja yhteentoimivuuteen. 8

10 Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin menetelmistö (JHKA) ja erityisesti korkeakoulujen käyttöön kehitetty Kartturi (Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmä) ovat yleisesti sovellettuja menetelmistöjä. [REF JHKA ja REF KARTTURI] Keski Suomen kokonaisarkkitehtuurityössä hyödynnettiin lähinnä Kartturi menetelmistöä, sekä kehitettiin sovellettu kokonaisarkkitehtuuri ajattelumalli tueksi kuntien palveluprosessien ja niitä tukevien sovellusten kehittämiseen. Samaan malliin pohjautuen on laadittu myös Keski Suomen kunnille muistilistan tapainen erillinen ohjeistus, kuinka kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyen tarvittavaa tietoa voisi kerätä eri kuntien toimialueilla liittyen tuotettaviin palveluihin. [LIITE 1] Kuva 2 Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen sovellettu malli kuntien palveluprosessien ja niitä tukevien sovelluksien kehittämiseen Palveluprosessien ja niitä tukevien sovelluksien kehittämiseksi kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan kuvata nyky ja tavoitetilaa niin toiminnan, tiedon hallinnan kuin tietojärjestelmien osalta. Erityyppiset sidosryhmien tarpeet ja rajoitteet toiminnalle on otettava huomioon kokonaisarkkitehtuuria suunniteltaessa. Arkkitehtuurityö käynnistyy yleensä nykytilanteen, siihen liittyvien haasteiden sekä kehitystarpeiden kuvauksella. Nykytilanteen analyysiin pohjautuen laaditaan tavoitetilan kuvaus, jonka yhteydessä pyritään löytämään ratkaisu, joka vastaa nykytilan haasteisiin ja kehitystarpeisiin. Kun tavoitetila on kuvattu, on tarpeen vielä vertailla tavoitetilaa nykytilaan, ja tunnistaa eroavaisuudet. Eroavaisuusanalyysin (gap analysis) tietoa tarvitaan pohjaksi johtopäätösten ja suositusten laatimiseen, sekä tiekartan laatimiseen, kuinka nykytilasta päästään tavoitetilaan. 9

11 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää sovellettaessa sovitaan näkökulma(t), kuvauksen taso(t) ja tuotokset, jotka parhaiten tukevat arkkitehtuurin kuvauksen ja kommunikoinnin tarpeita ja jotka on työstettävissä resurssien puitteissa. Kun menetelmää sovelletaan iteratiivisesti, kuvausten taso tarkentuu käsitteelliseltä ja loogiselta tasolta aina fyysiseen tasoon asti. Taso ja tuotokset valitaan erikseen jokaiselle näkökulmalle ennen uuden iteraation käynnistämistä. Seuraavassa kuvassa on esitetty tässä työssä valitut näkökulmat, kuvaamisen taso ja tuotokset, joiden avulla tämän työn yhteydessä kokonaisarkkitehtuuria on työstetty. Tässä teknologianäkökulma ja fyysinen taso on rajattu pois alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ottaen huomioon käytettävät resurssit. Kuva 3 Osana viitearkkitehtuurityötä tehdyt tuotokset Kartturi kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan 10

12 4. TAVOITETILAN KUVAUS: IKÄÄNTYVIEN KOTIHOITOPALVELU 4.1 Hyödynnetyt viitearkkitehtuurit Viitearkkitehtuureiden tarkoitus on ohjata tarkemman tason arkkitehtuurisuunnittelua, varmistaa yhteentoimivuutta eri kohdealueiden välillä kuvaamalla kohdealueeseen liittyvät yhteiset käsitteet, rakenteet ja toiminteet, joita toteutettavien ratkaisuarkkitehtuureiden pitää noudattaa. Tämän työn yhteydessä tunnistettiin sekä kansallisia että kunta/aluekohtaisia arkkitehtuureja, joiden analysoinnin pohjalta viitearkkitehtuurikuvaus tuotettiin. Kuva 4 Hyödynnetyt kansalliset, alueelliset, seudulliset ja kuntakohtaiset arkkitehtuurikuvaukset 4.2 Sidosryhmät Suunniteltaessa palveluprosessien ja niitä tukevien sovellusten kehittämistä, on yksi ensimmäisistä arkkitehtuurityön tehtävistä kohteena olevan palvelun määrittely yhdessä palveluun liittyvien toimialueiden edustajien kanssa, ellei tätä ole jo tehty. Palvelukuvauksen avulla varmistetaan yhteinen käsitys arkkitehtuurityön kohteesta, ja saadaan tärkeä pohjatieto toiminnallisen muutoksen ja tarvittavan tietojärjestelmätuen suunnitteluun. Tämän projektin yhteydessä päätettiin hyödyntää Tampereen kaupungin tuottamaa määrittelyä kotihoitopalvelusta [REF TRE], koska se vastasi pilottikaupungin (Jämsän) määrittelyä kotihoidonpalvelusta. Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä kotiin järjestettyjä sosiaali ja terveyspalveluja kuten apua, tukea, hoivaa ja hoitoa, kuntoutusta sekä 11

13 ohjausta päivittäisistä perustoiminnoista suoriutumisessa tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Säännöllisiä palveluja tarvitsevalle asiakkaalle laaditaan palvelu ja hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa. Palvelu ja hoitosuunnitelmaan liittyvän viranomaispäätöksen tekee aina kotihoidon asiakasohjaaja. Asiakas saa kotihoidon palvelun sovitun palvelu ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi kotihoidon työntekijät tekevät tilapäisen kotihoidon käyntejä. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa annettavia palveluja. Palveluntuottamiseen liittyvät rajoitteet ja asetukset, niin lainsäädännölliset kuin kunta/aluekohtaiset rajoitteet, on otettava huomioon myös palvelua määriteltäessä. Tämän työn kohteen osalta Sosiaali ja terveysministeriön sivustolla on todettu kotihoitopalveluun liittyvä lainsäädännöllinen tilanne seuraavasti: Kunta voi yhdistää sosiaalihuoltolakiin perustuvan kotipalvelun ja kansanterveyslakiin perustuvan kotisairaanhoidon kotihoidoksi, jos kunta itse tuottaa sekä sosiaalitoimen että perusterveydenhuollon palvelut. Muissa kunnissa kotihoidon on voinut järjestää kotihoidon kokeilulakien mukaisesti. Kokeilu on voimassa vuoden 2014 loppuun [REF STM]. 4.3 Kotihoidon palvelun viitearkkitehtuuri Lähdettäessä määrittelemään kohdealueen toimintaa, on tärkeää tunnistaa ensin kohdealueeseen liittyen sidosryhmät roolitasolla. Sidosryhmätietoa tullaan hyödyntämään myöhemmin toiminnan kuvauksissa, sekä pääteltäessä, mitä tietoa toimintaan osallistuvat roolit tarvitsevat eri vaiheissa omaa toimintaansa Sidosryhmät Kotihoidon palvelutarpeen ilmoittaja Kotihoidon palvelutarpeen ilmoituksen tekijä. Ilmoittaja voi olla henkilö itse, hänen läheisensä (esimerkiksi omainen) tai joku muu taho. Kotihoidon palveluhakemuksen tekijä Kotihoidon palveluhakemusasian vireille laittaja. Kotihoidon palveluhakemuksen tekijä voi olla henkilö itse, hänen läheisensä (esimerkiksi omainen tai joku muu taho). Kotihoidon palvelujen asiakas Kotihoidon palvelutarpeen ilmoituksen kohdehenkilö, kotihoidon palveluhakemuksen kohdehenkilö tai kotipalvelujen asiakas. Kotihoidon palvelujen järjestäjä Kunnan organisaatio (terveyden tai sosiaalihuollon toimintayksikkö), joka järjestää kotihoidon palvelun toiminta alueellaan. Palvelun järjestäjä käsittelee kotihoidon palvelutarpeen ilmoitukset, laatii asiakkaiden palvelutarpeen arvion, käsittelee kotihoidon palvelujen hallintoasian, vastaa palvelusuunnitelman tekemisestä, arvioinnista ja ylläpidosta. Kotihoidon palvelujen tuottaja Kotihoidon palveluja tuottava organisaatio. Palveluiden tuottaja voi olla kunta, yksityinen palvelutuottaja tai kolmannen sektorin toimija. 12

14 Kotihoidon palvelun yhteistyötaho Asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvystä tietoa omaavat henkilöt ja organisaatiot (esimerkiksi omaiset, terveydenhuollon toimijat) Palvelut / Palvelusalkku / Palvelukartta Palvelukartan kokoamisella pyritään kuvaamaan mitä tarkoitusta varten alueen organisaatio ja kohdealue on olemassa ja jäsentää toiminnan tarkoitus sen asiakkaille tuotettavien palveluiden kautta. Palvelukartan ja palveluiden kuvaaminen auttaa hahmottamaan toiminnallista kokonaisuutta ja ymmärtämään mitä tarkoitusta varten tietojärjestelmiä alueelle kehitetään ja varmistamaan että järjestelmät palvelevat organisaation palvelutuotannon tarpeita. Palvelukarttojen kokoaminen kannattaa aloittaa jonkin rajatun alueen tai ratkaisun tavoitetilan määrittelyn yhteydessä. Palvelut kannattaa kuvata aluksi varsin yleisellä tasolla ja tarkentaa kuvauksia myöhemmin. Palvelukartta muodostuu usein hierarkkiseksi, jossa ylätason geneerisistä palveluista edetään kohti konkreettisempia palveluita. Jos palvelukartta kuvataan kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvausten yhteydessä, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen että palvelukartta varmasti kootaan tuotettavista palveluista lähtien, eikä esim. tietojärjestelmien, prosessien tai organisaation rakenteiden kautta. Kotihoito Kotipalvelu Kodin hoito Puhtaus Ravinto Turvallisuus ja esteettömyys Henkinen ja fyysinen vireys Asiointi ja kuljetus Muut Kotisairaanhoito Lääkehoito Erikoishoidot Seuranta Yhteistyö ja tiedottaminen Muut Kuva 5 Kotihoidon palvelukartta, Palvelukartta liitetiedosto sisältää myös vaihtoehtoiset palvelukartat ja valintaperusteet (LIITE 2). 13

15 Kotihoito yhdistää sosiaalihuoltolakiin perustuvan kotipalvelun ja kansanterveyslakiin perustuva kotisairaanhoidon yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Laadukas kotipalvelu ja kotisairaanhoito perustuvat asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja edistävät asiakkaan kuntoutumista. [REF TRE] Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotipalvelun työntekijät ovat pääasiassa kodinhoitajia, kotiavustajia ja lähihoitajia. Kotipalvelun työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia. Monissa kunnissa palveluja saa myös iltaisin ja viikonloppuisin; ja yöpartiotkin ovat yleistymässä. Joissain tapauksissa kotipalveluiden luokittelu jakautuu kotipalveluihin ja niitä tukeviin tukipalveluihin, jotka täydentävät muuta kotipalvelua. Palveluiden jako varsinaisen kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalveluiden välinen vaihtelee, mutta tukipalveluina voidaan järjestää esimerkiksi aterioiden tuominen kotiin, siivous, ja kuljetuspalveluja. Kotisairaanhoito suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoo lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia. Varsin vaativaakin sairaanhoitoa, esimerkiksi saattohoitoa voidaan järjestää kotona. Myös omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoidon työtä. Kotisairaanhoidon henkilöstö on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia Prosessilista / Prosessikartta Palvelukartan ohella toiminnallisesta kokonaisuudesta listataan prosessit (prosessilista) ja kuvataan prosessilistan muodostavat prosessit tarkoituksenmukaisella tarkkuustasolla. Prosessikuvauksia hyödyntävät toiminnan ja tietojärjestelmien kehittäjät. Prosessilistan ja prosessikuvausten tavoitteena on dokumentoida toimintaa ja parantaa yleiskuvaa toiminnallisesta kokonaisuudesta sekä kokonaisuuden osien välisistä riippuvuussuhteista. Prosesseja voidaan tarpeen mukaan jaotella erilaisten luokittelukriteereiden mukaisesti. Tällaisia luokitteluita voivat olla käyttötarkoitus, jako sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihin, jako ydin ja tukiprosesseihin, jne. Prosessit ja prosessikuvaukset muodostavat tavallisesti hierarkian jossa edetään yleiseltä tasolta kohti tarkempia toiminnallisuuden kuvauksia. Prosessilista kuvaa mitä prosesseja toiminnalliseen kokonaisuuteen liittyy (nykytila) tai mitä siihen pitäisi liittyä (tavoitetila). Prosessilista visualisoidaan prosessikartaksi. Prosessikarttaan kuvataan tavallisesti tarkasteltavan toiminnallisen kokonaisuuden ydinprosessit. Kotihoidon prosessit voidaan ryhmitellä niiden ensisijaisen tavoitteen perusteella kolmeen luokkaan: Johtamisprosessien tavoitteena on mm. ohjata millaisia palveluita tarjotaan, miten palvelut tuotetaan sekä varmistaa riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen. Johtamisprosesseista merkittävin on kotihoidon toiminta- ja taloussuunnittelu (TTS) prosessi. 14

16 Tukiprosessien tavoitteena on tukea johtamisprosesseja palvelun ohjaamisessa ja ydinprosessia palveluiden tuottamisessa. Tukiprosesseihin kuuluu mm. kotihoidon asiakkaiden asiakkuuksienhallinta, tuotettavien palveluiden tietojen hallinta, tuotannossa tarvittavien resurssien hallinta, asiakaslaskutus, palveluprosessien tarvitseman ydin tiedon hallinta, jne. Ydinprosessit sisältävät asiakkuuden elinkaareen (asiakkaaksi tuleminen, asiakkuuden päättyminen) liittyvät hallinnollisten prosessit, palvelutuotannon suunnittelun ja seurannan sekä itse asiakastyön. Kotihoitopalvelun johtaminen Kotihoitopalvelun toiminta- ja taloussuunnittelu Kotihoidon tukiprosessit Käytettävissä olevat resurssit Tarjottavat palvelut Resurssienhallinta Asiakkuudenhallinta Ydintiedon hallinta Laskutus Tilastointi ja raportointi Palveluiden - hallinta Resurssitarve, resurssivaraukset Palveluiden mitoitustiedot Kotihoidon ydinprosessit 1. Palvelujen tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely 2. Palvelujen alkukartoitus 3. Palveluiden hallintoasian käsittely 4 Palveluiden järjestäminen asiakkaalle 5. Palvelun tuottaminen asiakkaalle Kuva 6 Kotihoidon prosessikartta Jatkossa keskitytään tarkastelemaan kotipalvelun ydinprosessia. Tarkastelussa ydin prosessi on jaettu kahteen pääprosessiin. Asiakkaaksi tuleminen prosessi sisältää palvelun tarpeen arviointiin ja palvelua koskevan hallinnollisen asian käsittelyn työvaiheet 1 3. Asiakasprosessi sisältää palveluiden järjestämiseen ja niiden tuottamiseen liittyvät työvaiheet 4 5. Tarkemmin käsitellään Asiakasprosessin Palveluiden tuottaminen asiakkaalle aliprosessia sekä sen aliprosessia Palveluiden toteutuksen suunnittelu. (Asiakasprosessi / Palveluiden tuottaminen asiakkaalle / Palveluiden toteutuksen suunnittelu) Prosessien kuvaaminen on toiminnallisen arkkitehtuurin keskeisin loogisen tason tuotos. Prosessien kuvaukset ovat kriittisiä kokonaisarkkitehtuurityön kannalta, koska niiden kautta rakentuu yhteys toiminnan tavoitteiden ja tietoteknisten ratkaisuiden välille. Prosessikuvausten avulla voidaan toiminnasta tunnistaa samanlaisia tai samankaltaisia osia tai palveluita, joita voitaisiin jakaa eri kokonaisuuksien kesken ja jotka voivat olla mahdollisia tietojärjestelmäpalveluiden kehittämisen lähtökohtia. Prosessien kuvaamisen yhteydessä on tavoitteena yleensä kehittää prosessia, ei ainoastaan kuvata nykyistä toimintatapaa. Prosessikuvauksessa kannattaa hyödyntää JHS 152 suositusta, joka perustuu BPMN kuvaustapaan. Prosessien kuvauksessa on prosessikuvien lisäksi syytä laatia prosesseista sanalliset kuvaukset. Sanalliset kuvaukset sisältävät usein lyhyen yhteenvedon prosessin tarkoituksesta ja tavoitteista ja 15

17 lisäksi yksityiskohtaisemman kuvauksen prosessin toiminnasta. Yksityiskohtaiset kuvaukset voidaan laatia esim. prosessikortteina. Prosessit kuvataan usein kokonaisarkkitehtuurissa karkealla tasolla, keskittyen prosessilistauksiin ja karttoihin. Tarkemmat kuvaukset laaditaan osana kohdealueiden arkkitehtuurityötä tai järjestelmähankkeiden yhteydessä. 1. Palveluiden tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely 2. Palveluiden alkukartoitus 3. Palveluiden hallintoasian käsittely Kotihoito palvelutarpeen ilmoittaja Ilmoitus palveluiden tarpeesta Ei toimenpiteitä tai ohjataan muiden palveluiden piiriin Kotihoito palvelujen hakija Hakee palvelua Kotihoito palvelujen asiakas Sopii palvelutarpeen arvioinnista Osallistuu palvelu tarpeen arviointiin Asiakkaalle toimitetaan päätös hakemuksesta, palveluiden asiakasmaksusta ja asiakasmaksulaskelma Kotihoito palvelujen järjestäjä Vastaanottaa Ilmoituksen Ottaa ilmoituksen käsittelyyn Arvioi tarvittavat toimenpiteet Sopii palvelutarpeen arvioinnista Palvelu tarpeen arviointi Vastaanottaa hakemuksen ja ottaa sen käsittelyyn Kartoittaa tilanteen Laatii asiakasmaksulaskelman Valmistelee päätöksen Tekee päätöksen Kotihoito palvelujen tuottaja Kotihoito palvelun yhteistyötaho Osallistuu palvelu tarpeen arviointiin Kuva 7 Asiakkaaksi tuleminen prosessi Aliprosessi 1: Asiakkaaksi tuleminen / Palvelujen tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely Aliprosessi sisältää palvelutarpeen havaitsemista kotihoito palvelujen järjestäjälle tehdyn ilmoituksen käsittelyn ja tarvittavien toimenpiteiden arvioinnin. Prosessin lopputuloksena asiakkaan kanssa ryhdytään sopimaan palvelutarpeen tarkemmasta arvioinnista, asiakas ohjataan muiden palveluiden piiriin tai todetaan ettei ilmoitus aiheuta jatkotoimenpiteitä. Aliprosessi 2: Asiakkaaksi tuleminen / Palvelujen alkukartoitus Aliprosessi sisältää asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin tarkemman tiedon saamiseksi asiakkaan tarvitsemista palveluista. Prosessin lopputuloksena on riittävä tieto, jotta palvelun myöntämiseen liittyvän hallintoasian käsittely voidaan aloittaa. 16

18 Aliprosessi 3: Asiakkaaksi tuleminen / Palvelujen hallintoasian käsittely Aliprosessi sisältää kotihoidon palveluiden hakemuksen käsittelyn, päätöksenteon valmistelun ja päätöksen teon. Mikäli asiakkaalle ei aiemmin ole tehty palvelutarpeen arviointia, tehdään arviointi ennen päätöksen valmistelua. Prosessin lopputuloksena asiakkaalle annetaan päätös kotihoidon palvelusta ja perustetaan mahdollinen asiakkuus. Kotihoito palvelutarpeen ilmoittaja Kotihoito palvelujen hakija 4. Palveluiden järjestäminen asiakkaalle 5. Palveluiden tuottaminen asiakkaalle Kotihoito palvelujen asiakas Osallistuu suunnitelman laatimiseen Anna palautetta suunnitelman toteutumisesta Kyllä Anna palautetta palvelusta Kotihoito palvelujen järjestäjä Laatii hoitoja palvelusuunnitelman Arvioi suunnitelman toteutumista Jatkuuko asiakkuus? Ei Päättää palveluiden asiakkuuden Asiakkuus on päättynyt Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen Palveluiden toteutuksen suunnittelu Palvelun arviointi Kotihoito palvelujen tuottaja Kokoaa asiakkaan tiedot Arkistoi asiakkaan tiedot Osallistuu palveluiden toteutuksen suunnitteluun Palveluiden toteuttaminen Palvelun tapahtuman kirjaaminen Palvelun arviointiin osallistuminen Kotihoito palvelun yhteistyötaho Osallistuu suunnitelman laatimiseen Anna palautetta suunnitelman toteutumisesta Anna palautetta palvelusta Kuva 8 Asiakasprosessi Aliprosessi 4: Asiakasprosessi / Palveluiden järjestäminen asiakkaalle Aliprosessi sisältää hoito ja palvelusuunnitelman laatimisen, hoito ja palvelusuunnitelman toteutumisen ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin, hoito ja palvelusuunnitelman ylläpidon asiakkaan palvelutarpeen arvion mukaisesti, asiakkuuden päättämisen palvelutarpeen poistuessa. Palvelutarpeen muutoksista aiheutuvien hoito ja palvelusuunnitelman muutosten toimeenpano saattaa edellyttää uuden asiakasta koskevan hallinnollisen päätöksen tekemistä. Prosessin lopputuloksena saadaan asiakkaita koskevat ajantasaiset hoito ja palvelusuunnitelmat, jotka määrittelevät mitä palveluita on pystyttävä tuottamaan. Aliprosessi 5: Asiakasprosessi / Palveluiden tuottaminen asiakkaalle Aliprosessi sisältää hoito ja palvelusuunnitelmien mukaisen palvelutuotannon suunnittelun, palveluiden tuotannon, palvelun tapahtuman tietojen kirjaamisen ja tilastoinnin sekä palvelun jatkuvan arvioinnin palvelun tarpeen todentamiseksi sekä palveluiden toteutuksen suunnittelun kehittämiseksi. 17

19 Prosessin lopputuloksena on asiakkaille toimitettu hoito ja palvelusuunnitelmien määrittelemät palvelut palvelutuotannon suunnitelman mukaisesti sekä suoritettu tarvittavat välilliset asiakastyöt (raportointi, tilastointi, asiakkaan seurantatietojen kirjaaminen, jne.). Prosessien kuvauksen yhteydessä laaditaan monesti prosessi integraatio kuvauksia (process integration model, PIM), joilla pyritään havainnollistamaan prosessien tietotarpeita ja niiden välillä siirtyviä tietokokonaisuuksia. Näiden avulla voidaan esim. tunnistaa prosessien ja niitä tukevien tietojärjestelmien välisiä integraatiotarpeita. Prosessi integraatiomalli ei sisälly varsinaisesti JHS 179 suositukseen, eikä Kartturin ohjeistukseen, mutta on käytännössä todettu hyväksi tavaksi hahmottaa tietokokonaisuuksia. Palveluiden järjestäminen asiakkaalle Kotihoito palveluiden tuottaminen asiakkaalle i Hoito- ja palvelusuunnitelmat Palveluiden toteutuksen suunnittelu Palvelutapahtumien toimeksiannot i Palvelutapahtumatiedot i Palveluiden toteuttaminen Palvelun arviointi Resurssitarve, resurssivaraukset i i Asiakastiedot Palveluiden mitoitustiedot Palvelutapahtuman suorittaminen Asiakastiedot i Palvelun tapahtuman kirjaaminen Asiakkaan seuranta- ja arviointitieto, palvelu-tapahtumatieto i i Seurantatieto Palvelutapahtumatiedot i i Resurssienhallinta Palveluiden - hallinta Asiakkuudenhallinta Laskutustieto i Laskutus Tilastointi ja raportointi Palvelun asiakaspalaute Palvelun suoran ja välillisen asiakastyön mitoitustarpeen tarkennukset Kuva 9 Palveluiden tuottaminen asiakkaalle Prosessi integraatiomalli (PIM) Aliprosessi 5.1. Asiakasprosessi / Palveluiden tuottaminen asiakkaalle / Palveluiden toteutuksen suunnittelu. Ydinprosesseista tarkemmin on kuvattu Palveluiden toteutuksen suunnittelun prosessi. Prosessin sanallinen kuvaus on laadittu prosessikortin muotoon. 18

20 Taulukko 1 Prosessikorttiesimerkki Prosessin nimi: Kotihoito / Kotihoidon palveluiden tuottaminen Asiakkaalle / Palveluiden suunnittelun toteutus Kuvaus: Prosessi tuottaa kotihoidon palveluiden toteutussuunnitelman, joka määrittää resurssien allokoinnin hoito ja palvelusuunnitelmien määrittelemien palveluiden tuottamiseen. Toteutussuunnitelman tuottamisen yhteydessä on huomioitava resurssirajoitteet (esim. käytössä oleva henkilöstö), asiakkuuden historia ja tilanne, varattava resurssit palvelun tuottamiseen ja tuotettava palvelutapahtumien tuottamiseen liittyvät toimeksiannot. Prosessin omistaja: Kotipalveluiden järjestäjä Prosessin asiakkaat: Kotihoidon asiakkaat, kotihoidon palveluiden tuottajat Prosessin tavoite: Prosessin herätteet: Tuottaa resurssien allokoinnin ja aikataulutuksen määrittelevän kotihoitopalveluiden toteutussuunnitelma ja suunnitelman mukaiset palvelutapahtumien toimeksiannot suunniteltavalle ajanjaksolle Uusi asiakkuus, vanhan asiakkuuden hoito ja palvelusuunnitelman muutos, resurssien saatavuuden ja/tai käytettävyyden muutos. Prosessin syötteet: Suunnittelujakso: Suunnittelujakson alku ja loppuhetki Resurssit: Käytettävissä olevat resurssit, resurssien ominaisuudet Asiakkaat: Asiakkaiden asiakkuushistoria (käyntihistoria), asiakkaiden hoito ja palvelusopimukset, asiakkaiden perustiedot Palvelut: Palvelut joita hoito ja palvelusopimusten puitteissa tuotetaan, palveluihin liittyvä kuormitustieto (palvelun arvioitu kesto), palveluihin liittyvä resurssitarve (esim. välineet) Kuormitusrajoitteet: Asiakkaiden välisiin siirtymiin kuluva aika, asiakaskäyntien kirjaaminen ja tilastointi, sekä muu välillinen asiakastyöaika Tuotokset Toteuttaa palvelun: Sidosprosessit: Prosessin vaiheet: Suunnittelujakson palveluiden toteutussuunnitelma, joka sisältää resurssivaraukset toteutussuunnitelman mukaisten palveluiden tuottamiseen. Palvelutuotannon suunnittelu Palveluidenhallinta (esim. palvelutuotteiden, hintojen, kuormittavuuden määrittely), asiakastietojen ja asiakkuuksienhallinta, resurssienhallinta. 1. Laadi toteutussuunnitelma 2. Arvioi suunnitelmaa 3. (Tarkista suunnitelmaa) 4. Vahvista suunnitelma 19

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Sisältö Projektin asetus ja tavoitteet Käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Muistio 1/2015 1 (2) 23.2.2015 PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Aika Paikka Osallistujat torstai 19.2.2015 klo 12.00 14.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen)

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Sähköisten palveluiden ARKKITEHTUURI- JA RAKENNUSTOIMISTO Terhi Vesanen, johtava konsultti Carita Savin, palveluarkkitehti Muutokset

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta Hyvinvointiteknologiaohjaaja Mika Mitikka 28.11.2012 Me olemme Eksote Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla SÄTKY sähköinen kotihoito SÄTKY

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 28.11.2014 LUONNOS keskustelun pohjaksi 18.11.2014 Tuija Raaska, CSC Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko

Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko ICT Expo 2012 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala.fi Jos kokonaisarkkitehtuuria ei hyödynnetä, on se hukkainvestointi. Hyödyntämistapoja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUDEN TOIMINTAMALLI KARVIAINEN JA LOHJA

VASTUUHOITAJUUDEN TOIMINTAMALLI KARVIAINEN JA LOHJA VASTUUHOITAJUUDEN TOIMINTAMALLI JA 16.9.2015 LÄHTÖTILANNE JA TAVOITTEET VASTUUHOITAJUUS KÄYTÖSSÄ, MUTTA TOIMINTAMALLIT TIIMEISSÄ ERILAISET TAVOITTEET TOIMINTAMALLIN YHDENMUKAISTAMINEN TYÖNKUVAN SELKIYTYMINEN

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa 1 Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! OLLI NIEMI Yoso Oy Mitä määrittelyltä

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot