klo Microsoft talo (Keilalahdentie 4, Espoo) Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24.3.2015 klo 8.45 15.30 Microsoft talo (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo) Espoo"

Transkriptio

1 klo Microsoft talo (Keilalahdentie 4, Espoo) Espoo

2 Toimiala referenssi: Lahti Aqua Oy (video) kokonaisratkaisulle asetetut vaatimukset: Mahdollistettava asiakaspalveluun yhtenäinen ja joustava käyttökokemus palvelun tehostamiseksi Asiakastietojen kertasyöttö ja tehokkaat tietojen hakumenetelmät Kulutustietojen automaattinen siirtyminen laskutukseen ja reskontratietojen näkyminen asiakaspalveluun Konsernitasoa myöten talouden analysointiin ja raportointiin joustavuutta ja tehokkuutta

3 Lahti Aquan kokonaisratkaisu Mepcolta Kokonaisratkaisu koostuu seuraavista järjestelmistä: Microsoft Dynamics CRM Asiakkuudet, tuotteet ja hinnoittelu Asiakaspalvelu Sopimukset ja laskutusaineisto Integraatio Dynamics AX:iin ja mittausjärjestelmiin Kattavat konversiot Aqua Forumista Microsoft Dynamics AX Laskutus ja reskontra Taloushallinto Sähköinen laskutus ja perintäliittymä Raportointi ja kannattavuuslaskenta Liittymät on toteutettu hyödyntäen MS BizTalk teknologiaa. Lisäksi tulossa: Mepco Metrics Johdon raportointi ja Liiketoiminnan analysointi (k otto Q2/2015) Asiakasportaali

4 Kokonaisratkaisun kuvaus

5 Hankkeen toteutus: Hankekartoitus 02 04/2013 Aquan tavoitteet ja Mepcon POC niiden pohjalta Hankintasopimus 04/2013 Määrittelyt 05 07/2013 Käytiin läpi kahdessa eri kokonaisuudessa Microsoft Dynamics CRM asiakaspalvelun näkökulmasta Microsoft Dynamics AX taloushallinnnon näkökulmasta Lisäksi omat määrittelyt teknisestä toteutuksesta, liittymistä ja konversioista Koodaus, räätälöinti ja parametrointi > 08 12/2013 Käyttöliittymä, oleellisimmat toiminnot ja konversiot Aquan testiympäristön rakentaminen ja sovellusten asennus Sovellustestaus ja rinnakkaistestit Ensimmäinen hyväksyntätestausjakso Q1/2014 Tarkennukset ja jatkokehitys Q2/2014 Scope muutos (myre ulkoistus) lisätyöt ja Forum konversiot tuotantokannasta Q3/2014, runsaasti testausta Testausta ja koodin viimeistelyä, tuotantokäytön aloituksen valmistelut, lopulliset Forum konversiot Q4/2014 Käyttöönotto , ensimmäinen laskutusajo

6

7 Asiakkaan perustaminen Rakennuttaja rakentaa Käyttöpaikkaan omakotitalon, tarvitsee rakennukseen veden Rakennuttaja on uusi eikä järjestelmästä löydy ko. yritystä Luodaan uusi asiakas Uuden asiakkaan perustaminen Tietosisältö Asiakkaan perustaminen

8 Sopimusten luonti Jotta vedenjakelu voidaan aloittaa, tarvitaan sopimussuhde Juuri luotu asiakasyritys kytketään Käyttöpaikkaan asiakkaaksi Asiakkaalle luodaan Liittymis ja käyttösopimus sekä Laskutusperuste

9 Mittalaitteen kytkentä Jotta tiedetään mitä laskutetaan, tarvitaan käyttöpaikalle mittalaite Luodaan uusi mittalaite & kytketään se käyttöpaikkaan

10 Omistajan vaihto Rakennuttaja myy kohteen varsinaiselle asukkaalle. Rakennuttajan sopimussuhde päätetään, uudelle asukkaalle tarvitaan uusi sopimus. Ajetaan työnkulku, joka tekee tietueisiin tarvittavat muutokset Luodaan loppulasku rakennuttajalle Omistajan vaihtuminen

11 Lukematietojen vastaanotto Lukematietoja vastaanotetaan eri kanavista: itseilmoituskortit, sähköposti, wwwlomakkeet, puhelut Asiakas soittaa ja ilmoittaa lukeman, syötetään ilmoitettu lukema järjestelmään. Lukematietojen käsittely

12 Laskutus Järjestelmästä luodaan laskuaineisto aiemmin syötettyjen lähtötietojen perusteella. Luodaan liittymislasku, arviolasku, tasauslasku sekä massalaskutus Laskuttaminen Lahti Aqua CRM käyttötapaukset: laskutus CRM osuus AX osuus Laskutusryhmien muodostus Laskutettavan kauden anto ja laskutuserien muodostus Menneiden vuosien kulutusmäärien laskenta Tulevien eräpäivien ja summien laskenta Laskutustapahtumien siirto AX:iin Lukema, ja muut asiakkaan liittymä ja sopimustiedot CRM:stä Laskutusryhmät CRM:ssä Laskutuskausitiedot CRM:stä Laskutettavan kauden laskutuserät CRM:ään Kulutusmäärien luku CRM:stä Arvioeräpäivät ja summat CRM:ään AX laskutus

13 Rakennuttaja rakentaa talon kohteeseen, tarvitsee vesisopimuksen Tarkennetaan Käyttöpaikan tiedot Luodaan Liittymis ja Käyttösopimus Luodaan Laskutusperuste Liitetään rakennuttaja Käyttöpaikan asiakkaaksi (asiakkuus jo olemassa) Tulostetaan sopimusdokumentti Luodaan yksittäinen liittymislasku

14 Saadaan tieto tulevasta käyttöpaikasta rakennusvalvonnasta, perustetaan uusi käyttöpaikan valmiiksi

15 Asennustyöt sopimuksen luonnin yhteydessä Tehdään työtilaus asennuspalvelulle

16 Asennuspalvelun työnjohto ottaa työtilauksen vastaan, aikatauluttaa asennuksen

17 Asentaja tekee asennustyöt, kytkee mittalaitteen käyttöpaikalle (CRM dialogi)

18 Laskutus saa ilmoituksen valmistuneesta asennustyöstä, siirtää kohteen varsinaiseen laskutukseen

19 Talo valmis, omistus siirtyy uudelle asiakkaalle Rakennuttaja myy kohteen asiakkaalle, jota ei ole vielä luotu. Luodaan uusi asiakas, jonka tiedot siirtyy AX:iin. Omistajanvaihto dialogilla: loppulukeman syöttö automaattinen sopimusten päättäminen Uusien sopimusten automaattinen luonti Loppulaskun luonti rakennuttajalle Uusi asiakas massalaskutukseen

20 Massalaskutuksen suunnittelu Eri laskutyypit Aikarajaus Käyttötiedote laskujen mukana

21 Itseilmoituskorttien lähetys & vastaanotto

22 Laskulla lukuisia osoitekenttiä eri tarpeisiin

23 Laskujen selailu sekä tietojen nopea & helppo haku CRM:n helpolla hakutoiminnallisuudella voidaan: hakea kohde käyttöpaikan numerolla, osoitteella, sopimusnumerolla, asiakkuudella jne.

24 CRM:ään upotetut AX näkymät Upotetut AX näkymät helpottavat asiakaspalvelun työtä asiakkaiden laskuihin liittyvissä kyselyissä CRM käyttäjällä on käytössään neljä eri AX näkymää asiakkaan tiedoissa. Asiakkaan laskutapahtumat Avoin saldo Korkolaskelmat Maksusuunnitelmat

25 Dynamics AX Sähköinen laskutus Mepcon Finvoice komponentti mahdollistaa sähköisen laskutuksen. Sähköisen laskutuksen kautta on mahdollista lähettää myös suoraveloitukset korvanneita suoramaksuja kuluttaja asiakkaille. Myös paperilaskuasiakkaiden laskut voidaan toimittaa operaattorille sähköisesti, jolloin operaattori huolehtii laskujen tulostamisesta. Vesilaitostoteutuksessa myös pikalaskut ovat operaattorin kautta lähitulostimelle kierrätettyjä sähköisiä laskuja. Sähköisen laskutuksen lisäominaisuutena on saatavissa myös Ilmoittamispalvelu komponentti, jonka avulla asiakkaat saavat verkkopankissaan tiedon mahdollisuudesta vastaanottaa laskut sähköisessä muodossa.

26 Sähköinen laskutus, käyttötavat + Mepcon Finvoice komponenttia voidaan käyttää laskujen lähettämisessä kolmella tavalla, joista valitaan asiakkaalle laskun lähetystapa Lasku lähetetään sähköisessä muodossa operaattorille, joka tulostaa laskun ja lähettää sen asiakkaalle paperilla Lasku toimitetaan sähköisessä muodossa asiakkaan verkkopankkiin Lasku toimitetaan konekielisenä asiakkaan reskontraan Jokainen lähetyserä saa oman seurantanumeronsa, jonka avulla laskuja on helppo hakea järjestelmästä ja tarvittaessa esimerkiksi lähettää uudelleen

27 Dynamics AX Myyntireskontra Päivittäiset toiminnot Asiakasrekisterin ylläpito Vapaatekstilaskut Intuitiivinen käyttöliittymä Tuottojen jako laskentakohteille Toistuvaislaskutus Laskujen korjaus ja hyvitys Viitesuoritukset ja manuaaliset kohdistukset, Hyvitysten palautukset Avointen tapahtumien muokkaus Siirtyvien erien hallinnointi Tapahtumien ja saldojen näkymät Kausittaiset toiminnot Kurssioikaisut Korko ja maksukehotukset Perintä Raportit Asiakkaan perustietojen raportit Asiakkaan tapahtumaraportit Asiakkaan statusraportit Asiakkaan ulkoiset raportit

28 Dynamics AX Luotonvalvonta ja korkolaskutus + Collections näkymä Asiakastapahtumien värikooditus (maksukehotus, korkolasku) Luottorajan seuranta Maksukehotukset Useita perintäkertoja ja tapoja Perintäkertojen päivitys tulostettaessa Perinnän esto Korkolaskutus Joustavat koronlaskentatavat Korkolaskujen kirjaaminen Perintäkulut korkolaskulle Multiple rate toiminto Perinnän esto Mepco Perintä liittymä perintätoimistoille

29 Dynamics AX Myyntireskontran perintäliittymät Perintäliittymällä saadaan perintätoimistolle lähetettävät laskut koottua tiedostoon, tuloksena on sähköinen perintäaineisto lähetettäväksi eteenpäin Muutosaineistoliittymällä saadaan perintätoimistolle koottua ohisuoritukset asiakkaalta ohi perintätoimiston tulleet suoritukset tiedostoon Sähköinen perinnän muutosaineisto lähetetään perintätoimistolle, ja näin saatetaan tiedoksi laskutapahtumat, joille on saatu suoritus ja joiden perintä voidaan lopettaa

30 Dynamics AX Taloushallinto Kirjanpito ja reskontrat Kirjanpitokirjausten säännöt, rajoitusket, automatiikka Reskontrien seurattavuus ja täsmäytys Valmiit rajapinnat kirjanpidon tapahtumien tuontiin ja perustietojen vientiin Pankkitapahtumat, palkkakirjanpito, ostolaskujen kierrätysjärjestelmä Tilikartta, dimensiot, toimittajat Monivaluuttakäsittely kirjanpitotileillä Valuuttakurssien ylläpito Kausittaiset kurssiajot Täydellinen Audit trail Budjetointi Konsolidointi, ja automaattiset eliminointikirjaukset Käyttöomaisuuskirjanpito Keskeneräinen käyttöomaisuus projektinhallinnalla Ulkoinen ja sisäinen laskenta Joustavat laskentadimensiot Vyörytys Monipuolinen taloushallinnon raportointi

31 Dynamics AX Kirjanpito Päivittäiset toiminnot Tapahtumien syöttö kirjauskansiossa Tositemallit Palautustapahtumat Tapahtumien ja saldojen näkymät Tilien sekä dimensioiden tiliöinti ja kohdistussäännöt Kausittaiset Valuuttakurssiajot Arvonlisäveromaksut Kausien sulkeminen Tilikauden päättäminen Vyörytys Kyselyt ja raportit AX raporttigeneraattori (mm. Tuloslaskelma ja Tase) Kirjanpidon tapahtumaluettelo Pääkirja ja päiväkirja Arvonlisäveroraportointi Tositetapahtumat

32 Dynamics AX Mepco Geneerinen + Talouden valmiit rajapinnat: KIRJANPITO Tuonti Kirjanpitotapahtumat Pankkitapahtumat Ostolaskut kierrätysjärjestelmästä Palkkatapahtumat Kirjanpitobudjetti Vienti Toimittajatiedot Kirjanpitotilit Dimensiot OSTORESKONTRA

33 Dynamics AX Ostoreskontra Päivittäiset tehtävät Toimittajien perustaminen Ostolaskujen kirjaaminen Maksut toimittajille Avointen tapahtumien muokkaus Tapahtumien ja saldojen näkymät Kausittaiset tehtävät Kurssioikaisut Raportointi Toimittajan perustiedot Toimittajan tapahtumatiedot Toimittajan statustiedot Toimittajan tilastotiedot Linkitetyissä toimittaja tapahtumissa nähdään reskontrassa tapahtumaan liittyvät kirjaukset värikoodein

34 Mepco Metrics: Yhteenveto Lahti Aqua Oy:lle

35 Tiedolla johtamisen ratkaisuna Mepco Metrics Mepco Metrics on Business Intelligence ratkaisu, jonka avulla liiketoimintatietoa voidaan älykkäästi käyttää johtamiseen, ohjaamiseen ja päätöksentekoon. Mepco Metrics sisältää: valmiita raportteja, graafeja ja tunnuslukuja tietojen seurantaan ja analysointiin yritysjohdon näkymät nopeaan tiedon seuraamiseen uusimmat työkalut tehokkaaseen raporttien luomiseen, muokkaamiseen ja tiedon analysointiin valmiuden roolipohjaiseen raportointiin valmiuden mobiilikäyttöön

36 Liiketoimintatekijät Tehostaa toimintaa Oikeat työkalut työntekijöiden käytössä Valmiit raportit, graafit ja tunnusluvut Selkeä käyttöliittymä Nopea tiedon saanti Mobiilikäyttö Tehostaa kontrollia Määritetyt mittaristot ja kojelaudat Oikean tiedon jakaminen oikeille henkilöille oikeaan aikaan Vähentää virheitä Integraatiot suoraan tietovarastoon Samat mittaristot ja tunnusluvut koko organisaation käytössä Pienentää kustannuksia Keskittyminen raporttien tuottamisen sijaan tiedon analysointiin Tehottomien liiketoimintaprosessien tunnistaminen

37 Mepco Metrics Kirjautuminen Mepco Metricsiin kirjaudutaan selaimen kautta. Tuetut selaimet: IE8 tai uudempi Google Chrome Mozilla Firefox Safari

38 Mepco Metrics Näkymät Näkymän valinta Filminauha Graafiset raportit Graafiset raportit Tunnusluvut KPI mittarit

39 Havainnolliset ja graafiset raportit Graafiset raportit raportoinnin filminauha Yritys ja operatiivisen johdon tarpeisiin Valmiit ja käyttäjäystävälliset raportit talouslukujen seurantaan Raportoinnin tarkka kohdentaminen seurantadimensioiden mukaan

40 Graafiset raportit Tunnusluvut Graafiset raportit Tunnusluvut Liikevaihto vs. budjetti Liikevaihto yksiköittäin Liikevoitto (EBITA) Liikevoitto (EBITA) yksiköittäin Liikevaihto vs. edellinen vuosi KPI mittarit

41 Talouden KPI -mittaristot Talouden keskeisimmät KPI mittaristot valmistot valmiina: Liikevaihto vs. budjetti Liikevoittoprosentti (EBITA) Quick Ratio Omavaraisuusaste Myyntikateprosentti Liikevaihdon muutos, kuluva vuosi vs. edellinen Current ratio Kokonaispääoman tuottoprosentti (ROA)

42 Porautuminen KPI mittarin tietoon Tuplaklikkaamalla mittaria pääsee porautumaan dimensio- ja tilitietoihin

43 Graafiset raportit Liikevaihto Graafiset raportit Liikevaihto raportti Esitettynä toteuma ja edellisen vuoden toteuma 12 kk rullaavasti taaksepäin Näkymässä on mahdollisuus tehdä vuosi, kuukausi ja dimensio valintoja

44 Graafiset raportit TOP 10 Asiakkaat Graafiset raportit Top 10 Asiakkaat Esitettynä toteuma 12 kk rullaavasti taaksepäin Näkymässä on mahdollisuus tehdä vuosi, kuukausi ja dimensio valintoja

45 Graafiset raportit Kulut Graafiset raportit Kulut Esitettynä toteuma ja edellisen vuoden toteuma 12 kk rullaavasti taaksepäin Näkymässä on mahdollisuus tehdä vuosi, kuukausi ja dimensio valintoja sekä valita kululaji

46 Analyysiraportit Analyysiraportit ovat controller tyyppistä analysointia varten Operatiiviset raportit Valmiit ja muokattavat PoverPivot raportit Talouden analyysit PowerView raportit Viralliset raportit Talouden viralliset raportit Muut dokumentit Dokumenttien liittäminen dokumenttikirjastoon

47 Valmiit Analyysiraportit Operatiiviset raportit PowerPivot raportit Kuukauden toteuma vs. budjetti Liiketoimintayksikkö vertailu Tase Toteuma vs. Budjetti Tuloslaskelma asiakkaittain Tuloslaskelma

48 PowerPivot raportit PowerPivot raportit Porautuminen tiedon lähteelle aina tapahtumalle saakka Raporttien muokkaukset käyttäjän toimesta ja tallennus muiden käyttäjien saataville Datakuution käyttäminen raporttien tekemisessä

49 Valmiit Analyysiraportit Talouden Operatiiviset analyysit raportit PowerView PowerPivot raportit Kuukauden toteuma vs. Henkilöstökulut vs. budjetti edellinen vuosi Liiketoimintayksikkö Liikevaihto vertailu vs. budjetti liiketoiminta yksiköittäin Tase Liikevaihto Toteuma vs. vs. Budjetti budjetti Liikevaihto Tuloslaskelma vs. edellinen asiakkaittain vuosi Tuloslaskelma Tase erät Luo uusi PowerView raportti

50 PowerView raportit PowerView raportit Havainnolliset PowerPivot raportit hyödyntäen datakuution tietoja Käyttäjä voi itse tehdä ja lisätä raportteja Metricsiin Raporttien tallentaminen suoraan powerpoint esityksiin, jotka voidaan päivittää interaktivoimalla powerpoint datakuution tietohin Tuoreella datalla päivitettävät PowerPoint esitykset johtoryhmän ja hallituksen kokouksiin

51

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen sähk laasku ask tuk u s tuk een s v 2.7

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen sähk laasku ask tuk u s tuk een s v 2.7 Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen la askutukseen Yit Yrityksen sähkö öinen laskutus On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja

Lisätiedot

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Integroitu Taloushallintoohjelmisto Macintosh:lle ja Windows:lle Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Asennus, TyšpšytŠ, Yritys, Tyšn aloitus, Asiakkaat, Tuotteet, ja JŠrjestelmŠ moduuli 1998 Hansa Business

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot