Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1

2 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Julkaisu B:67 ISBN (nide) ISBN (verkkojulkaisu) ISSN Julkaisuvuosi Kannen kuva: Jussi Metsäpelto, Seinäjoen kaupunki Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 1

3 ESIPUHE, Asko Peltola... 1 YLEISTÄ ETELÄ POHJANMAAN VÄESTÖKEHITYKSESTÄ JA NUORISTA, Marko Rossinen... 2 HYVINVOINTIJOHTAMINEN ETELÄ POHJANMAAN KUNNISSA: PÄÄMÄÄRÄNÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINTI, TYÖVÄLINEENÄ SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS, ESIPUHE, Asko Sanna Peltola Salmela YLEISTÄ POHJALAISMAAKUNTIEN ETELÄ POHJANMAAN HYVINVOINTIBAROMETRIN VÄESTÖ KEHITYKSESTÄ JA YLEISESITTELYÄ, NUORISTA, Marko Arto Rossinen Rautajoki HYVINVOINTIJOHTAMINEN NUORET ETELÄ POHJANMAAN ETELÄ POHJANMAAN TYÖMARKKINOILLA, KUNNISSA: Timo Takala PÄÄMÄÄRÄNÄ... KUNTALAISTEN HYVINVOINTI, 53 TYÖVÄLINEENÄ SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS, Sanna Salmela MITÄ TILASTOT, REKISTERIT JA KYSELYT KERTOVAT LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ? Tuija Leppäkoski & POHJALAISMAAKUNTIEN Eija Paavilainen... HYVINVOINTIBAROMETRIN YLEISESITTELYÄ, Arto Rautajoki NUORET ETELÄPOHJALAISTEN ETELÄ POHJANMAAN NUORTEN TYÖMARKKINOILLA, NÄKEMYKSIÄ JA KOKEMUKSIA Timo Takala... HYVINVOINNISTA SEKÄ HYVINVOINTIPALVELUISTA, 53 MITÄ Päivi TILASTOT, Rinne & Anne REKISTERIT Saarijärvi JA... KYSELYT KERTOVAT LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISESTÄ? Tuija Leppäkoski & 83 Eija NUORTEN Paavilainen OHJAUS... JA PALVELUVERKOSTOT 2014, Annika Kattilakoski ETELÄPOHJALAISTEN NUORISOTAKUU MISTÄ NUORTEN ON KYSE? NÄKEMYKSIÄ Hannele JA Koivumäki KOKEMUKSIA... HYVINVOINNISTA SEKÄ HYVINVOINTIPALVELUISTA, 122 Päivi Rinne & Anne Saarijärvi AMMATTIKORKEAKOULUISTA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN, Taru Mäki NUORTEN OHJAUS JA PALVELUVERKOSTOT 2014, Annika Kattilakoski PERUSKOULULAISTEN JA LUKIOLAISTEN YLIPAINO JA LIHAVUUS SEKÄ SIIHEN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT NUORISOTAKUU ETELÄ POHJANMAALLA, MISTÄ ON Leena KYSE? Koivusilta, Hannele Arja Koivumäki Hyytiä &... Hanne Kivimäki... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 134 AMMATTIKORKEAKOULUISTA NUORTEN AJANKÄYTTÖ JA KULTTUURIHARRASTUKSET VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN, ETELÄ POHJANMAALLA, Taru Mäki... Leena Koivusilta & Anna Maria 126 PERUSKOULULAISTEN Tenojoki... JA LUKIOLAISTEN YLIPAINO JA LIHAVUUS SEKÄ SIIHEN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT 149 ETELÄ POHJANMAALLA, NUORA TUOTTAA PÄÄTTÄJILLE Leena Koivusilta, AJANKOHTAISTA Arja Hyytiä TIETOA & Hanne NUORTEN Kivimäki ELINOLOISTA,... Anna Maria Tenojoki TUTKIMUSPALSTA, Juha Alarinta LIITE: Hyvinvointikatsaus Etelä Pohjanmaan 2014 tilastoliite, hyvinvointikatsaus luettavissa osoitteessa: I 2

4 ESIPUHE Nyt julkistettava Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 on ensimmäinen laatuaan. Kunnilla on merkittävä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen tuottajina ja järjestäjinä. Tässä katsauksessa pääpaino on kuntien hyvinvointipalveluihin liittyvässä tiedossa. Hyvinvointipalveluihin kohdistuu kasvavia paineita, joiden taustalla ovat mm. väestön ikääntyminen ja siihen liittyvät taloudelliset vaikutukset, jotka vaikeuttavat palveluiden tuotantomahdollisuuksia. Samaan aikaan palvelutarpeet ovat kasvussa, mikä lisää entisestään palvelujen toimintaympäristöön liittyvän tiedon merkitystä. Etelä Pohjanmaan liitto muodostuu 18 kunnasta. Maakunnan liiton yhtenä tehtävänä on arvioida ja seurata maakunnan ja sen osien kehitystä. Tämän katsauksen toivotaan myös auttavan eteläpohjalaisia kuntia lakisääteisten kunnallisten hyvinvointikertomusten laadinnassa. Nämä kaksi tekijää ovat olleet keskeisinä syinä nyt julkistettavan hyvinvointikatsauksen synnylle. Katsauksen erikoisteemaksi on valittu nuoret. Teemaa tarkastellaan useasta eri näkökulmasta, sekä määrällisen että laadullisen aineiston avulla. Tämän päivän nuoret ovat tulevaisuuden aikuisia, joilla on merkittävä vaikutus oman kuntansa ja maakuntansa kehitykseen. Katsauksen kirjoittajina ovat olleet useat eri asiantuntijat, jotka tarkastelevat valittua teemaa mm. työmarkkinoiden, väestörakenteen sekä nuorten hyvinvointipalveluja koskevien kokemusten kautta. Etelä Pohjanmaan liitto kiittää kaikkia Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsauksen 2014 suunnitteluun ja laadintaan osallistuneita. Toivon lukijoilta aktiivista palautetta katsauksesta. Seinäjoella Asko Peltola Maakuntajohtaja Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 3

5 Kunta asiamies Marko Rossinen, Etelä Pohjanmaan liitto YLEISTÄ ETELÄ POHJANMAAN VÄESTÖ KEHITYKSESTÄ JA NUORISTA Etelä Pohjanmaan väestönkehityksen yleispiirteitä Etelä Pohjanmaalla asui vuoden 2013 lopulla yhteensä henkeä. Vuoden aikana väkiluku kasvoi kolmessa maakunnan kunnassa, eli Seinäjoella, Ilmajoella ja Lapualla. Muissa kunnissa väkiluku pienentyi. Kokonaisuudessaan maakunnan väkiluku väheni 81 henkeä. Keskipitkällä aikavälillä, eli vuosina , väkiluku on kasvanut kolmessa Etelä Pohjanmaan kunnassa jokaisena edellä mainituista vuosista. Nämä kolme kuntaa ovat Seinäjoki, Ilmajoki ja Lapua. Kauhajoella ja Karijoella väestökehitys on vaihdellut siten, että jonakin vuosina väkiluku on kasvanut, mutta toisina vähentynyt. Kaikissa muissa kunnissa väkiluku on vähentynyt jokaisena tarkastelujakson vuotena. Edellä mainittujen kolmen kunnan väestönkasvu on ollut maakunnan väkiluvun kasvun taustalla. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 2

6 Kartta 1: Etelä Pohjanmaan kuntien väestönmuutokset vuosittain Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 3

7 Maakunnan kokonaisväkiluku oli vuoden 2008 lopulla henkeä ja vuoden 2013 lopussa eli vuosien aikana väkiluvun lisäys maakunnassa on ollut noin 470 henkeä. Maakunnan väestönlisäyksen taustalla on valtaosin maahanmuutto, sillä kaikki Etelä Pohjanmaan kunnat ovat saaneet viime vuosina muuttovoittoa siirtolaisuudesta, vaikka maahanmuutto muualle Suomeen on ollut tappiollista valtaosassa kunnista. Vuosina suhteellinen väestönkasvu on ollut suurinta Seinäjoella (7,4 %) ja väestö on vähentynyt suhteellisesti eniten Isojoella, eli 8,2 %. Työikäisiä eli vuotiaita asui vuoden 2013 lopulla Etelä Pohjanmaalla yhteensä henkeä eli heidän osuutensa maakunnan väestöstä oli 61,2 %. Tämä oli maakunnistamme toiseksi pienin osuus. Alle 15 vuotiaita asukkaita Etelä Pohjanmaalla oli tuolloin noin eli noin 17 prosenttia väestöstä. 65 vuotta täyttäneiden osuus oli 21,6 %. Maakunnistamme vain Uusimaa ja Pohjois Pohjanmaa olivat tilanteessa, että maakunnassa asui enemmän alle 15 vuotiaita kuin 65 vuotta täyttäneitä asukkaita. Vuosien aikana Seinäjoki oli ainoa maakunnan kunta, joka sai vuotiaiden ikäryhmässä muuttovoittoa. Kaikissa muissa kunnissa ikäryhmään kuuluvien muuttoliike oli tappiollista. Kaikista korkein negatiivinen nettomuutto suhteessa ikäryhmän väestöön oli Soinissa, Teuvalla ja Kuortaneella. Merkittävimpinä nuorten muuttoliikkeen taustasyinä ovat opiskeluun, työhön ja perhe elämään liittyvät tekijät. Nuoret eri ikäryhmissä ja vieraskieliset nuoret Etelä Pohjanmaalla sekä Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 Seuraavassa käsitellään nuorten väestöryhmiä, joilla tässä artikkelissa tarkoitetaan vuotiaita henkilöitä. Etelä Pohjanmaalla asui vuoden 2013 lopulla yhteensä vuotiasta eli 17,1 % maakunnan väestöstä kuului tähän ikäryhmään. Koko maassa ikäryhmään kuului henkilöä eli 18,2 % väestöstä. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 4

8 Etelä Pohjanmaan kunnista suurimmat vuotiaiden väestöosuudet olivat vuoden 2013 lopulla Seinäjoella (20,7 %), Kauhajoella (17,1 %) ja Lappajärvellä (16,6 %). Näissä kunnissa on huomattavan paljon oppilaitoksissa opiskelevia nuoria, minkä vuoksi nuorten osuus kuntien asukkaista on muodostunut korkeaksi. Pienimpiä tähän ikäryhmään kuuluvien väestöosuudet olivat Kuortaneella (12,3 %), Teuvalla (13,5 %) ja Isojoella (14,0 %). Maakuntakeskus Seinäjoki oli ainoa Etelä Pohjanmaan kunnista, jossa vuotiaiden ikäryhmään kuuluva yksivuotisikäryhmä, eli 21 vuotiaat, oli väkiluvultaan suurin ikäryhmä. Kaikissa muissa kunnissa suurimmat yksivuotisikäryhmät kuuluivat vanhempiin ikäluokkiin ja koko maakunnassa ja maassa suurin ikäryhmä olivat 65 vuotiaat. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 5

9 Kartta 2: vuotiaiden väestöosuus Etelä Pohjanmaalla kunnittain , % väestöstä Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 6

10 Tilastokeskus laatii muutaman vuoden välein väestöennusteen, jossa esitetään ennuste Suomen tulevasta väestökehityksestä ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan. Väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos ennusteen laatimista edeltävien vuosien väestökehitys jatkuisi samanlaisena tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen mukaan sekä päivähoito, esikoulu ja peruskouluikäisten määrät kasvaisivat Etelä Pohjanmaalla vuosien aikana. Tämä tarkoittaa, että nuorten muodostamien lapsiperheiden palvelutarpeessa tapahtuisi hienoista kasvua. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 7

11 Taulukko 1: Etelä Pohjanmaan väestö eräissä ikäryhmissä vuosina 2008, 2013 ja väestöennuste vuodelle 2018 (tilanne 31.12) Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 8

12 Kun tarkastellaan tarkemmin Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennustetta, havaitaan, että vuotiaiden ikäryhmän sisällä ennustetussa väestökehityksessä Etelä Pohjanmaan osalta on melko suuria eroja. Ennuste on esitetty oheisessa taulukossa 2. Nuorempien, eli vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmät, pienenisivät Etelä Pohjanmaalla kokonaisuudessaan ja näin tapahtuisi myös valtaosassa kunnista. Sen sijaan vuotiaiden ikäryhmän koko kasvaisi maakunnallisesti ja 12:ssa Etelä Pohjanmaan kunnassa. Nuorten ikäluokkien koon kehityksessä olisi ennusteen mukaan kuitenkin huomattavat erot eri kuntien välillä. Viidessä kunnassa kaikki kolme edellä mainittua nuorten ikäryhmää pienenisivät, mutta kolmessatoista kunnassa niiden koon kehitys olisi vaihtelevaa. Lapua olisi maakunnan ainoa kunta, jossa kaikkien kolmen edellä mainitun ikäluokan koko kasvaisi. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 9

13 Taulukko 2: vuotiaiden ikäryhmä Etelä Pohjanmaalla vuonna 2011 ja Tilastokeskuksen väestöennuste vuodelle Etelä Pohjanmaalla asui vuoden 2013 lopussa vieraskielistä henkilöä. Vieraskielisellä tarkoitetaan sellaista henkilöä, jonka äidinkielenä on joku muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saamen kielet. Koko maassa vieraskielisiä asui tuolloin noin , eli lähes saman verran kuin oli ruotsinkielistä väestöä. Etelä Pohjanmaalla vieraskielisiä oli 1,8 prosenttia väestöstä ja koko maassa osuus oli 5,3 prosenttia. Vieraskielisen väestön osuus oli Etelä Pohjanmaalla tuolloin maakunnistamme pienin. Korkein maakunnittainen vieraskielisen väestön osuus oli Uudellamaalla, 10 prosenttia. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 10

14 Vieraskielisten osuus eri ikäryhmissä vaihtelee. Vaikka Etelä Pohjanmaalla oli vieraskielisiä 1,8 % väestöstä, oli vieraskielisten osuus väestöstä tätä suurempi vuotiaiden keskuudessa. Korkein vieraskielisten osuus oli vuotiaiden ryhmässä, eli 5.0 prosenttia vuotiaiden ikäryhmästä vieraskielisiä oli Etelä Pohjanmaalla yhteensä henkeä eli 3,1 % ikäryhmän väestöstä. Koko maassa vieraskielisiä oli tässä ikäryhmässä henkeä eli 7,4 % ikäryhmään kuuluvista. Kuviossa 1 esitetään ikäryhmittäin vieraskielisen väestön osuudet Etelä Pohjanmaan ja koko maan väestöstä vuoden 2013 lopulla. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 11

15 Kuvio 1: Vieraskielisen väestön osuus ikäryhmittäin Etelä Pohjanmaalla ja koko maassa , % ikäryhmästä. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 12

16 Työikäisten eli vuotiaiden osuus vieraskielisestä väestöstä on huomattavasti korkeampi kuin suomenkielisestä väestöstä. Vuoden 2013 lopulla vieraskielisistä oli työikäisiä Etelä Pohjanmaalla 83,5 %, mutta suomenkielisistä työikäisten osuus oli 60,7 % ja koko väestöstä 61,2 %. Etelä Pohjanmaalla työikäisten osuus vieraskielisestä väestöstä oli maakuntiemme korkein. Tätä selittänee, että vieraskieliset muuttavat huomattavassa määrin työperäisten syiden takia maakuntaan (työtehtävinä ovat esim. turkistarhaus ja maatalouslomitus). Vuoden 2013 lopulla vieraskielisen väestön osuus vuotiaasta väestöstä oli siis Etelä Pohjanmaalla 3,1 prosenttia ja koko maassa 7,4 prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna Lappajärvi oli kuitenkin selkeä poikkeus, sillä siellä vieraskielisen väestön osuus koko ikäryhmään suhteutettuna oli ainoana Etelä Pohjanmaan kuntana kansallista tasoa korkeampi, ollen 13,9 prosenttia ikäryhmän väestöstä. Lappajärven suurta osuutta selittänevät sekä kunnassa olevat vieraskieliset opiskelijat että maa ja metsätaloustöissä työskentelevät vieraskieliset työntekijät. Koko maan vieraskielisestä väestöstä enemmistö on miehiä (51 %) ja näin on myös Etelä Pohjanmaalla. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 13

17 Kuvio 2: Vieraskielisen väestön osuus vuotiaiden ikäryhmästä Etelä Pohjanmaalla , % Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 14

18 Nuorten perheet Seuraavassa käsitellään nuorten perheitä. Lapsiperheellä tarkoitetaan tässä tekstissä perhettä, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18 vuotias lapsi. Vuoden 2013 lopulla Etelä Pohjanmaalla oli kaikkiaan lapsiperhettä. Lapsiperheitä oli tuolloin 38,1 % maakunnan kaikista perheistä. Kunnallisesti lapsiperheiden osuus oli suurin Ilmajoella, jossa lähes 42 % perheistä oli lapsiperheitä. Myös Seinäjoella ja Lapualla lapsiperheitä oli hieman yli 40 % kaikista perheistä. Matalimmat lapsiperheiden osuudet olivat Lappajärvellä (26,6 %) ja Karijoella (29,7 %). Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 15

19 Kartta 3: Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä Etelä Pohjanmaalla , % Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 16

20 Etelä Pohjanmaalla lapsiperheiden keskimääräinen lapsimäärä on 1.95, kun mukaan lasketaan asunnossa asuvat alle 18 vuotiaat lapset. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsimäärä on suurin Alajärvellä (2,30) ja pienin Karijoella (1,76). Hieman yli 39 prosenttia maakunnan lapsiperheistä on yksilapsisia ja vähintään kolmen lapsen perheitä on 23,4 prosenttia. Suhteellisesti eniten monilapsisia perheitä on Alajärvellä (64,1 %) ja Jalasjärvellä (63,8 %). Monilapsiset perheet olivat lapsiperheiden enemmistönä kaikissa eteläpohjalaiskunnissa. Yksinhuoltajaperheitä maakunnan lapsiperheistä on 16,4 %. Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on suurin Kauhajoella (19,6 %) ja Ähtärissä (19,4 %) sekä pienin Soinissa (8,0 %) ja Evijärvellä (9,0 %). Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 17

21 Kuvio 3: Monilapsisten ja yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä alueittain , % Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 18

22 Etelä Pohjanmaalla on kansallisesti vertaillen melko vähän yksinhuoltajaperheitä. Vuoden 2013 lopulla yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä oli Etelä Pohjanmaalla maakuntiemme kolmanneksi pienin, Pohjanmaan ja Keski Pohjanmaan jälkeen. Elatustukea saaneiden lasten osuus oli vuonna 2013 Etelä Pohjanmaalla 8,8 % 0 17 vuotiaista lapsista. Maakunnallinen osuus on ollut vuosien aikana jokaisena vuotena matalampi kuin Suomen keskimääräinen osuus, joka vuonna 2013 oli 9,4 % 0 17 vuotiaista. Suhteessa ikäryhmään elatustukea saaneiden osuudet olivat Etelä Pohjanmaalla tuolloin korkeimmat Kurikassa (11,5 %), Ähtärissä ja Kauhajoella (kummassakin 10,4 %). Matalimmat osuudet olivat Lappajärvellä (5,1 %), Evijärvellä (5,7 %) ja Kuortaneella (6,1 %). Elatustukea maksettiin vuonna 2013 Etelä Pohjanmaalla 6,12 miljoonaa euroa. Vuoteen 2008 verrattuna maksetun elatustuen määrä oli noin 46 prosenttia korkeampi. Monilapsisten perheiden osuus lapsiperheistä on Etelä Pohjanmaalla melko suuri. Vuoden 2013 lopulla monilapsisten perheiden osuus lapsiperheistä oli Etelä Pohjanmaalla maakunnistamme kolmanneksi suurin Pohjois Pohjanmaan ja Keski Pohjanmaan jälkeen. Lapsiperheiden lukumäärä on pidemmällä aikavälillä laskenut. Vuoden 2003 lopulla Etelä Pohjanmaalla oli lapsiperheitä , mutta kymmenen vuotta myöhemmin niiden määrä oli vähentynyt 7,5 %. Koko maassa lapsiperheiden määrä vähentyi samalla jaksolla 3,3 %. Lapsiperheiden lukumäärä vähentyi tämän jakson aikana jokaisessa Etelä Pohjanmaan kunnassa Seinäjokea, Ilmajokea ja Lapuaa lukuun ottamatta. Näissä kolmessa kunnassa lapsiperheiden määrä kasvoi, suhteellisesti eniten Seinäjoella eli 6,7 %. Edellä mainitun jakson aikana lapsiperheiden lukumäärä vähentyi suhteellisesti eniten Lappajärvellä ( 34,5 %), Soinissa ( 32,2 %) ja Karijoella ( 27,5 %). Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 19

23 Nuoret koulutuksessa Vuosien aikana hieman yli puolet peruskoulunsa päättäneistä (50,3 52,1 %) on Etelä Pohjanmaalla hakenut ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen. Lukiokoulutukseen hakeneita on ollut hieman vähemmän (47,7 48,8 % peruskoulun päättäneistä). Etelä Pohjanmaa poikkeaa tässä suhteessa koko maan keskimääräisestä tilanteesta, sillä kansallisesti lukiokoulutukseen on ollut enemmän ensisijaisia hakijoita kuin ammatilliseen koulutukseen. Sukupuolten välillä on merkittäviä eroja koulutukseen hakeutumisessa. Vuonna 2012 Uusimaa oli esimerkiksi ainoa maakunta, jossa lukiokoulutukseen oli miesten keskuudessa enemmän ensisijaisia hakijoita kuin oli ammatilliseen koulutukseen. Muissa maakunnissa ammatillinen koulutus oli lukiokoulutusta suositumpi hakukohde miesten keskuudessa. Naisten keskuudessa lukiokoulutus oli puolestaan tuolloin kaikissa maakunnissa suositumpi hakukohde kuin ammatillinen koulutus. Vuonna 2012 Etelä Pohjanmaalla peruskoulunsa päättäneiden miesten keskuudessa haettiin enemmän jatkoopintoihin ammatilliseen koulutukseen kuin lukioon. Naisten keskuudessa lukioihin haettiin enemmän kuin ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen suosiossa on alueellisia eroja, joita kuvataan kartassa numero 4. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 20

24 Kartta 4: Kumpaan peruskoulun 9 luokan vuonna 2012 päättäneet hakivat enemmän (ensisijaiset hakijat), lukiokoulutukseen vai ammatilliseen koulutukseen? Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 21

25 Etelä Pohjanmaan ammatillisessa opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa (OPS perusteinen koulutus) aloitti perustutkinnon suorittamisen vuonna 2012 yhteensä opiskelijaa. Eniten aloittaneita oli tekniikan ja liikenteen alan opinnoissa, 967 opiskelijaa. Vuosina ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden määriä on kuvattu tarkemmin taulukossa 2. Taulukko 3: Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen uudet opiskelijat Etelä Pohjanmaalla Vuonna 2012 Etelä Pohjanmaalla päätti peruskoulun 9. luokan henkeä. Heistä ammatillisessa peruskoulutuksessa jatkoi opintojaan 48,3 prosenttia ja lukiokoulutuksessa 46,8 prosenttia. 4,9 prosenttia ei jatkanut opintojaan välittömästi. Niiden osuus, jotka eivät jatkaneet opintojaan heti, oli maakunnista pienin. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 22

26 Kuvio 4: Niiden peruskoulunsa vuonna 2012 päättäneiden 9 luokkalaisten osuus, jotka eivät jatkaneet tutkintotavoitteista opiskelua heti peruskoulun jälkeen, % Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 23

27 Lukiokoulutuksessa aloitti vuonna 2012 yhteensä opiskelijaa. Heistä nuorten opetussuunnitelman mukaisessa koulutuksessa aloittaneita oli 97 %. Uusista aloittaneista lukion opiskelijoista oli naisten osuus 58,5 prosenttia. Kuvio 5: Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat nuorten opetussuunnitelman mukaisessa koulutuksessa Etelä Pohjanmaalla Suhteellisesti eniten lukiokoulutukseen sijoittuivat Lappajärvellä opintonsa päättäneet peruskoululaiset. Heistä lähes 69 % pääsi lukiokoulutukseen. Ammatillisessa koulutuksessa opintojaan jatkoivat heti valmistumisen jälkeen suhteellisesti eniten Kurikassa valmistuneet peruskoululaiset, joista lähes 59 prosenttia jatkoi opiskelua ammatillisessa kou Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 24

28 lutuksessa. Alavudella oli suhteellisesti eniten niitä peruskoululaisia, jotka eivät välittömästi valmistumisensa jälkeen jatkaneet opiskelua. Heitä oli 13 prosenttia Alavuden 9 luokkalaisista. Etelä Pohjanmaan 9 luokkalaiset sijoittuivat siis kansallisesti verrattuna erittäin hyvin heti peruskoulun jälkeisiin jatko opintoihin. Isojoella ja Kuortaneella oli jopa se tilanne, että kaikki peruskoulun 9 luokkalaiset pääsivät jatkamaan heti peruskoulun jälkeen opintojaan. Kartta 4 kuvaa vuonna 2012 Etelä Pohjanmaalla 9. luokan päättäneiden sijoittumista heti peruskoulun jälkeen alkaneeseen koulutuksen. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 25

29 Kartta 5: Etelä Pohjanmaalla vuonna 2012 peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko opintoihin, mihin sijoituttiin eniten Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 26

30 On huomattava, että eri koulutuksiin hakeutuneiden ja sijoittuneiden määrissä on vuosittaisia vaihteluita ja että osa peruskoulun päättäneistä ei välittömästi peruskoulun päättämisen jälkeen hae lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Seuraavassa tekstissä käsitellään opiskelijamääriä ja nuorten sijoittumista suoritetun koulutuksen jälkeen. Tekstin laadintaa varten ei ole ollut saatavilla ikäryhmittäisiä tietoja siitä, kuinka paljon tietyn ikäisiä nuoria on valmistunut koulutuksesta tai sijoittunut sen jälkeen jollekin tietylle maantieteelliselle alueelle. Koska lukioista, ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakoulutuksesta valmistuneista valtaosa on alle 30 vuotiaita, on tässä tekstissä oletuksena yleistys, että sijoittumista ja valmistumista koskevat tiedot koskevat huomattavassa määriä myös nuoria. Tekstissä keskitytään ammatilliseen peruskoulutukseen, joka on suoritettu perustutkintona. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Etelä Pohjanmaalla oli vuonna 2012 yhteensä opiskelijaa opetussuunnitelmaperusteisessa (OPS perusteinen) ammatillisessa peruskoulutuksessa. Opiskelijoista oli miehiä eli heitä oli vajaat 53 prosenttia opiskelijoista. Opiskelijoita oli eniten tekniikan ja liikenteen alalla, hieman alle Toiseksi eniten opiskelijoita oli sosiaali, terveys ja liikunta alalla, 908. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät ovat viime vuosina vähentyneet jonkun verran: esimerkiksi vuonna 2008 opiskelijoita oli Etelä Pohjanmaalla Suhteellisesti eniten opiskelijamäärät ovat vähentyneet vuosina luonnontieteiden alalla ( 20 %) ja kulttuurialalla ( 14 %). Opiskelijamäärät ovat kasvaneet eniten sosiaali, terveys ja liikunta alalla (18 %) sekä luonnonvara ja ympäristöalalla (14 %). Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 27

31 Taulukko 4: Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Etelä Pohjanmaalla Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 28

32 OPS perusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettiin Etelä Pohjanmaalla vuonna 2012 yhteensä tutkintoa. Eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla, 765. Taulukko 5 kuvaa viime vuosina suoritettujen tutkintojen määrien kehitystä. Taulukko 5: Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot Etelä Pohjanmaalla Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 29

33 Niistä, jotka olivat vuonna 2008 suorittaneet Etelä Pohjanmaalla ammatillisen toisen asteen tutkinnon, oli työllisinä vuoden 2011 lopulla 70,6 % eli hieman vähemmän kuin oli kansallinen keskiarvo (72,0 %). Valmistuneiden työllisyyteen vaikuttavat mm. alueella olevat työllistymismahdollisuudet sekä heidän sijoittumisensa eri alueille tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kuvio 6: Toisen asteen ammatillisen tutkinnon vuonna 2008 suorittaneiden työllisyysaste vuoden 2011 lopulla, tutkinnon suoritusmaakunnan mukaan, % Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 30

34 Ammatillisen peruskoulutuksen vuonna 2008 Etelä Pohjanmaalla suorittaneista oli vuoden 2011 lopulla työllistynyt Etelä Pohjanmaalle 73,3 %. Maakunnittaiset työllistymisasteet tutkinnon suorittamismaakuntaan vaihtelivat tuolloin välillä 54,2 % (Kainuu) 93,9 % (Ahvenanmaa). Etelä Pohjanmaalla tutkinnon suorittaneiden työllisten sijoittumisessa Etelä Pohjanmaalle oli alakohtaisia eroja, joita kuvataan tarkemmin kuviossa 6. Suurin valmistumismaakuntaan työllistyneiden osuus oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla ja pienin kulttuurialalla. Kuvio 7: Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2008 Etelä Pohjanmaalla suorittaneiden työllistymismaakunta vuoden 2011 lopulla, % tutkinnon suorittaneista (OPS perusteinen koulutus) Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 31

35 Etelä Pohjanmaan vuoden 2012 ylioppilaista suurin osa (53,9 %) ei jatkanut heti valmistumisensa jälkeen välittömästi tutkintotavoitteista opiskelua. Niistä, jotka jatkoivat heti opiskelua, useimmat jatkoivat opiskelua ammattikorkeakoulutuksessa sekä yliopistokoulutuksessa. Opiskeluaan välittömästi jatkavien osuus oli Etelä Pohjanmaalla maakunnista kolmanneksi korkein Pohjanmaan ja Keski Pohjanmaan jälkeen. Kuvio 8: Vuoden 2012 ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko opintoihin, % ylioppilaista. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 32

36 Nuorten koulutustaso Vaikka Etelä Pohjanmaan koko väestön koulutustaso on kansallisesti matala, ovat maakunnan nuoret suorittaneet maan tasoa useammin perusasteen jälkeisiä tutkintoja. Vuoden 2013 lopulla tutkintoja suorittaneiden osuus koko väestöstä oli Etelä Pohjanmaalla 66,8 %, mutta vuotiaiden osalta osuus oli 86,8 %. Etelä Pohjanmaan kunnissa tutkintoja suorittaneiden osuus ikäryhmästä vaihteli em. ajankohtana 80,1 90,3 prosentin välillä. Kartta 6: Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaasta väestöstä , % Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 33

37 Ikäryhmän tutkintoja suorittaneiden enemmistö oli miehiä: heitä oli 52,1 prosenttia tutkinnon suorittaneista. Miehet olivat enemmistönä vain pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneiden ryhmässä sekä keskiasteen tutkinnon suorittaneissa. Sen sijaan korkea asteen tutkintoja suorittaneista naisia oli noin 67 % niistä, jotka asuivat Etelä Pohjanmaalla ja olivat suorittaneet korkea asteen tutkinnon korkeimpana koulutuksena. Kuvio 9: Miesten ja naisten osuudet Etelä Pohjanmaalla koulutuksen mukaan vuotiaista , % ryhmästä Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 34

38 Koko väestön ja myös nuorten koulutustaso on kehittynyt nousujohteisesti. Kuviosta 6 ilmenee, millaista kehitys on ollut vuosien aikana. Vuoden 2013 lopulla 13,2 % ikäryhmään kuuluvista oli suorittanut korkeimpana koulutuksena perusasteen koulutuksen, noin 70 % keskiasteen koulutuksen ja 16,6 % korkea asteen koulutuksen. Kansallisessa vertailussa voidaan todeta, että Etelä Pohjanmaan vuotias väestö on suorittanut suhteellisesti paljon perusasteen jälkeisiä tutkintoja: perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus oli maakuntiemme toiseksi korkein tässä ikäryhmässä (86,8 %) Pohjois Karjalan jälkeen. Kuvio 10: Etelä Pohjanmaan vuotiaan väestön koulutustaso (31.12), % ikäryhmästä Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 35

39 Lähteet: Tilastokeskus, koulutukseen hakeutuminen: Tilastokeskus, oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot: Tilastokeskus, perheet: Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu: Tilastokeskus, vuoden 2012 väestöennuste: Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne: Tilastokeskus, väestörakennetilastot: Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 36

40 Projektipäällikkö Sanna Salmela, Terveempi Pohjois Suomi 2 hanke, Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri HYVINVOINTIJOHTAMINEN ETELÄ POHJANMAAN KUNNISSA: PÄÄMÄÄRÄNÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINTI, TYÖVÄLINEENÄ SÄHKÖINEN HYVIN VOINTIKERTOMUS Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on niin kuntalaisten kuin kunnankin etu. Vastuu hyvinvoinnin edistämisestä tulee kuulumaan jatkossa yhä selvemmin kunnalle ja sen kaikille toimialoille (mm. tuleva kuntalaki). Poikkihallinnollisessa yhteistyössä ollaankin ottamassa askeleita kohti käytännönläheistä poikkitoiminnallista yhdessä tekemistä. Epäilevät Tuomaat sanovat, että ainahan kuntalaisten hyvinvointia on edistetty. Tuomaat ovat oikeassa. Tavoitteena onkin, että hyvinvointia edistävä työ tehdään jatkossa aiempaa suunnitelmallisemmin, tavoitteellisemmin ja läpinäkyvämmin. Näin ollen sitä myös seurataan ja arvioidaan kuten kunnan talouttakin. Aiemmin on valitettavan usein käynyt niin, että jos hyvinvointitavoitteita on ylipäätään asetettu, myöhemmin ei ole järjestelmällisesti arvioitu sitä, mitä todella tehtiin ja millaisia vaikutuksia saatiin aikaiseksi. Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 37

41 Sähköistä hyvinvointikertomusta käytetään Etelä Pohjanmaallakin Sähköinen hyvinvointikertomus on internetissä toimiva kuntien tiedolla johtamisen työväline (www.hyvinvointikertomus.fi). Työväline tukee hyvinvoinnin kytkemistä kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin erityisesti strategisella tasolla. Etelä Pohjanmaan kunnista jo yhdeksän kuntaa on julkaissut työvälineellä valmistellun hyvinvointikertomuksen (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Teuva). Lisäksi valmistelu on kesken tai on ainakin alkuvuonna 2014 ollut kesken Ilmajoella, Karijoella, Kurikassa ja Ähtärissä. Valtakunnallisesti työvälinettä käyttää 78 prosenttia Manner Suomen kunnista. Sähköinen hyvinvointikertomus on tarkoitettu lakisääteisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun. Se helpottaa kuntalaisten hyvinvointia kuvaavan tiedon kokoamista, tulkintaa ja raportointia sekä hyvinvoinnin edistämisen suunnittelua ja seurantaa. Työvälineen avulla abstrakti ja laaja hyvinvoinnin käsite hahmottuu kokonaisuutena ja konkreettisina mittareina. Työväline näyttää automaattisesti tietoa kuntalaisten osallisuudesta, turvallisuudesta, toimeentulosta, asumisesta ja ympäristöstä, opiskelusta ja työstä, terveydestä ja toimintakyvystä, tasa arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, henkisestä hyvinvoinnista ja palveluista. Sähköisessä hyvinvointikertomuksessa on hyödynnetty jo olemassa olevia, valtakunnallisista tietojärjestelmistä löytyviä mittareita. Näin ollen työvälineen mittareita kannattaakin tarkastella peilinä, joka kuvastaa valtakunnallisten tietojärjestelmien antia hyvinvointinäkökulmasta katsottuna. Yhteen kerättyjen, konkreettisten mittareiden seurauksena hyvinvoinnin edistäminen aletaan nähdä myös konkreettisina, mitattavissa olevina toimenpiteinä. Hyvinvointiryhmien ja valtuutettujen kokemuksia kartoitettu Kuntiin on perustettu viime vuosina useimmiten kaikkien toimialojen edustajista muodostuvia hyvinvointiryhmiä. Ryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta, jonka aikataulutus tulee sisällyttää kunnan toiminta ja talous Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 I 38

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA 2010

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Merja Laitinen Pekka Ojaniemi Marja-Sisko Tallavaara Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot