KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA -OSA II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA -OSA II"

Transkriptio

1 KYSELY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOTEUTTAMISESTA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA -OSA II Kyselyn nimi SOTEPARASKYSELY osa II 29_2_6 Kyselyn tekijä Kysely luotu :28:59 Vastausajankohta ::34 Ordered by answers Vastauksen antava kunta Kunta. Kemijärvi Kuntanumero. 32 Valitkaa seuraavista kuntanne palvelujen organisointia nykyään lähinnä ohjaava malli / mallit (Palvelujen tuottamistapaa koskevasta tilaaja-tuottajamallista kysytään myöhemmin erikseen): Toimiala- eli sektoripohjainen malli Elämänkaarimalli (jossa palvelutuotanto organisoidaan ikäryhmän tai elämänvaiheen mukaan) Alueperustainen (esim. peruskuntatai kaupunginosakohtainen) organisointi Lisätietoja kuntanne organisointimallista antaa: Nimi. Timo Alaräisänen Asema. sosiaali- ja terveysjohtaja Sähköpostisosoite. Toteutatteko palvelujen organisoinnissa tilaaja-tuottaja-järjestelyjä? Kyllä Mitkä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet kunta/yhteistoiminta-alue haluaa jatkossakin pääsääntöisesti tuottaa itse?. Perusterveydenhuollon palvelut sekä eräät erikoissairaanhoidon palvelut Sairaala Lapponia -mallilla, joka on kemijärveläinen tapa tuottaa terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Pääosan sosiaalihuollon peruspalveluista Mitkä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet kunta/yhteistoiminta-alue hankkii pääsääntöisesti ostopalveluna?. Pääosin erikoissairaanhoidon palvelut, osan vanhustenhuollon ryhmäkotipalveluista, kehitysvammahuollon laitoshoito, perhekuntoutus, sijaishuollon palvelut, sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Mikä on sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuudessa ostopalvelujen % -osuus kunnallisen palvelutuotannon kustannuksista Tällä hetkellä (noin):. 33 Viiden vuoden kuluttua (arvio):. 36

2 Mikä on sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuudessa ostopalvelujen % -osuus kunnallisen palvelutuotannon kustannuksista Tällä hetkellä (noin):. 33 Viiden vuoden kuluttua (arvio):. 36 Onko palveluseteli käytössä tai onko sen käyttö suunnitteilla seuraavissa palveluissa? Lasten päivähoito (ka: 3; yht: ) Vanhuspalvelut: laitoshoito (ka: 3; yht: ) Vanhuspalvelut: palveluasuminen (ka: 3; yht: ) Vanhuspalvelut: kotipalvelu (ka: 3; yht: ) Vanhuspalvelut: kotisairaanhoito (ka: 3; yht: ) Tukipalvelut: siivouspalvelu (ka: 3; yht: ) Tukipalvelut: ateriapalvelut (ka: 2; yht: ) Tukipalvelut: kuljetuspalvelu (ka: 2; yht: ) Muu sosiaalihuolto (ka: 3; yht: ) Suun terveydenhuolto (ka: 3; yht: ) Omaishoidon sijaistoiminta (ka: 3; yht: ) Vammaispalvelut: henkilökohtainen apu (ka: 3; yht: ) On käytössä (arvo: ) ole käytössä, mutta käyttö suunnitteilla tulevaisuudessa ole käytössä eikä suunnitteilla Mitä lastensuojelun erityispalveluja kuntanne hankkii tällä hetkellä seuraavilla tavoilla?. perhe- ja mielenterveysklinikka / terapiapalvelut. -. perhekuntoutus, sijaishuollon palvelut, perhekodit- ja laitokset. - Mitä lastensuojelun erityispalveluja kuntanne aikoo hankkia vuonna 23 seuraavilla tavoilla?. perhe- ja mielenterveysklinikka / terapiapalvelut. -. perhekuntoutus, sijaishuollon palvelut, perhekodit- ja laitokset. - Mitä kehitysvammahuollon erityispalveluja kuntanne hankkii tällä hetkellä seuraavilla tavoilla?. avohuollon palvelut. laitoshoidon palvelut ja neuvolapalvelut. -. -

3 Mitä kehitysvammahuollon erityispalveluja kuntanne aikoo hankkia vuonna 23 seuraavilla tavoilla? Miten kunta aikoo hankkia opetustoimen koulukuraattoripalvelut vuonna 23?. avohuollon palvelut. laitoshoidon palvelut ja neuvolapalvelut Mitä vammaishuollon erityispalveluja kuntanne hankkii tällä hetkellä seuraavilla tavoilla?. -. tulkkipalvelut. asunnon muutostyöt, palveluasuminen, kuljetuspalvelut. - Mitä vammaishuollon erityispalveluja kuntanne aikoo hankkia vuonna 23 seuraavilla tavoilla?. -. tulkkipalvelut. asunnon muutostyöt, palveluasuminen, kuljetuspalvelut. - Mitä päihdehuollon erityispalveluja kuntanne hankkii tällä hetkellä seuraavilla tavoilla?. päihdepalvelut. päihdeklinikkapalvelut Mitä päihdehuollon erityispalveluja kuntanne aikoo hankkia vuonna 23 seuraavilla tavoilla?. päihdepalvelut. päihdeklinikkapalvelut Miten kunta hankkii tällä hetkellä opetustoimen koulukuraattoripalvelut? Tuottaa itse Tuottaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa Ostaa järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta Hankkii perustettavalta sosiaali- ja terveydenhuollon laajan väestöpohjan kuntayhtymältä

4 Miten kunta aikoo hankkia opetustoimen koulukuraattoripalvelut vuonna 23? Tuottaa itse Tuottaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa Ostaa järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta Hankkii perustettavalta sosiaali- ja terveydenhuollon laajan väestöpohjan kuntayhtymältä Kuinka kuntanne on organisoinut kansanterveyslain velvoitteen mukaisesti työterveyshuollon palveluiden järjestämisen alueellaan toimiville työnantajille ja yrittäjille? Palvelut tuottaa kunnan käyttämä terveyskeskus/ perusterveydenhuollon organisaatio Palvelut tuottaa muu kunnallinen organisaatio (esim. kunnallinen liikelaitos), jossa kunta on osakkaana tai jäsenenä Palvelut on organisoitu jollakin muulla tavalla, miten Käyttävätkö edellisessä kysymyksessä tarkoitettua työterveyshuollon järjestelyä samat kunnat kuin kunnan käyttämää terveyskeskusta? Kyllä, miten poikkeaa Kuinka suurella osuudella kuntalaisistanne on arvioittenne mukaan kunnan työnantajille tai yrittäjille järjestämän työterveyshuollon henkilöasiakkaina työterveyshuollon osana sairaanhoitosopimus? (%). 55 Onko kunnassa / yhteistoiminta-alueella toimintayksiköitä, joihin on koottu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi perinteisesti eri sektoreilla tuotettuja palveluja, esim. mielenterveys-päihdepalvelut, lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut? Kyllä Jos teillä on tällaisia toimintayksiköitä, kuvatkaa ne tässä Yksikkö ja yksikön toiminnot:. Sairaala Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikka ; mielenterveyspalvelut, perheneuvolapalvelut, päihdehoitopalvelut, asumis- ja kuntoutumispalvelut Yksikkö ja yksikön toiminnot:. Yksikkö ja yksikön toiminnot:. Yksikkö ja yksikön toiminnot:. Yksikkö ja yksikön toiminnot:. Millaisen organisaatiorakenteen alaisuuteen kuuluu kuntanne alueella ikäihmisille tarkoitettujen ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palveluiden (tk-sairaala-/vuodeosasto; vanhainkoti tai vastaava, ns. tehostettu palveluasuminen) järjestäminen? Kukin kolmesta palvelumuodosta on oman vastuuyksikkönsä tai -tahonsa alaisena Laitoshoito (terveyskeskussairaala ja vanhainkoti tai vastaava) on yhteisen yksikön alaisena, tehostettu palveluasuminen oman yksikkönsä alaisena Vanhainkotihoito ja tehostettu palveluasuminen ovat yhteisen

5 Millaisen organisaatiorakenteen alaisuuteen kuuluu kuntanne alueella ikäihmisille tarkoitettujen ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palveluiden (tk-sairaala-/vuodeosasto; vanhainkoti tai vastaava, ns. tehostettu palveluasuminen) järjestäminen? Kukin kolmesta palvelumuodosta on oman vastuuyksikkönsä tai -tahonsa alaisena Laitoshoito (terveyskeskussairaala ja vanhainkoti tai vastaava) on yhteisen yksikön alaisena, tehostettu palveluasuminen oman yksikkönsä alaisena Vanhainkotihoito ja tehostettu palveluasuminen ovat yhteisen yksikön ja terveyskeskussairaala oman yksikkönsä alaisena Kaikki kolme ovat yhteisen yksikön alaisina Millaisten organisaatiorakenteiden alaisuuteen sijoittuvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito kunnassanne? Kumpikin palvelumuoto ovat erillisten hallinnollisten yksikköjen alaisina Kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat yhdistetyn hallinnollisen yksikön alaisena Jos muodostatte muiden kuntien kanssa yhteistoiminta-alueen, onko yhteistoiminta-alue tehnyt henkilöstösuunnitelmaa/strategiaa? Kyllä Valmisteilla Jos muodostatte muiden kuntien kanssa yhteistoiminta-alueen, onko yhteistoiminta-alueen kunnilla yhteinen henkilöstöhallinto? Kyllä Valmisteilla Onko kunnassanne/ yhteistoiminta-alueella työvoimavajeita? Kyllä Jos kunnassanne / yhteistoiminta-alueella on työvoimavajeita, missä ammattiryhmissä ovat suurimmat työvoimavajeet?. Erityisasiantuntijoista ; lääkärit, psykologit, puheterapeutit sekä hoitohenkilökunnan sijaisista Mitä seuraavista henkilöstön osaamisen varmistamisen keinoista kunnassanne on käytössä? Perehdytyskoulutus Osaamiskartoitukset Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat Täydennyskoulutus Jatko- ja uudelleenkoulutuksen tukeminen Esimies- ja johtamisvalmennus Muu, mikä Millaista kuntien yhteistä toimintaa käytetään henkilöstön osaamisen varmistamiseen?

6 Millaista kuntien yhteistä toimintaa käytetään henkilöstön osaamisen varmistamiseen? Yhteisesti järjestetty henkilöstön osaamisen kartoitus Yhteinen henkilöstön täydennys/ henkilöstökoulutussuunnitelma Täydennys/henkilöstökoulutuksen järjestäminen Yhteinen esimies- ja johtamisvalmennus Yhteiset opiskelijan ohjauksen, työssä oppimisen käytännöt Muu, mikä Kuinka seuraavia sosiaali- ja terveystoimen kunnallisia palveluja pitäisi kuntanne näkemyksen mukaan tarjota kuntalaisille ajatellen asiaa kuntanne tilanteen ja maantieteellisten olojen kannalta. Perussosiaalityö, aikuissosiaalityö (ka: ; yht: ) Lasten erityispäivähoidon palvelut (ka: ; yht: ) Lastensuojelun ennaltaehkäisevä työ (ka: ; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: ; yht: ) Lastenvalvojan tehtävät (ka: ; yht: ) Lastensuojelun erityisosaamista vaativa työ (ka: ; yht: ) Kasvatus- ja perheneuvonta (ka: ; yht: ) Perhetyö (ei lastensuojelu) (ka: ; yht: ) Äitiysneuvolapalvelut (ka: ; yht: ) Lastenneuvolapalvelut (ka: ; yht: ) Kouluterveydenhuolto perusopetuksessa (ka: ; yht: ) Koulukuraattoripalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Koulupsykologipalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Opiskelijaterveydenhuolto (ka: ; yht: ) Lääkärin ja hoitajien avosairaanhoidon palvelut (ka: ; yht: ) Päivystysluonteinen vastaanottopalvelu arkisin päiväaikaan (ka: ; yht: ) Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut (ka: ; yht: ) Laboratorionäytteiden ottaminen (ka: ; yht: ) Röntgenkuvien ottaminen (ns. natiivikuvat) (ka: ; yht: ) Fysioterapiapalvelut (ka: ; yht: ) Apuvälinepalvelut (tavallisimmat apuvälineet) (ka: ; yht: ) Kunnalliset työterveyspalvelut (ka: ; yht: ) Mielenterveystyön vastaanottopalvelut (ka: ; yht: ) Terveystarkastajien palvelut (ka: ; yht: ) Lyhytaikainen hoito terveyskeskussairaalassa (ka: ; yht: ) Pitkäaikainen hoito terveyskeskussairaalassa (ka: ; yht: ) Vanhusikäisten kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) (ka: ; yht: ) Laitoshoito (vanhainkoti, palvelukeskus tai vast.) (ka: ; yht: ) Vanhusten tehostettu palveluasuminen (ka: ; yht: ) Vammaishuollon apuvälinepalvelut (ka: ; yht: ) Vammaisten ihmisten asumispalvelut (ka: ; yht: ) Avustajapalvelut vammaisille (ka: ; yht: ) Kehitysvammaisten ihmisten opetus ja ohjaus (ka: ; yht: ) Kehitysvammaisten ihmisten laitoshoito (ka: 3; yht: ) Lähipalveluna (arvo: ) Seudullisena palveluna Laajaa väestöpohjaa edellyttävänä palveluna

7 (ka: 3; yht: ) Kehitysvammaisten ihmisten ympärivrk. palveluasuminen (ka: ; yht: ) Päihdehuollon katkaisuhoito (ka: 2; yht: ) Päihdehuollon vastaanottopalvelut, avokuntoutus (ka: ; yht: ) Päihdehuollon sosiaalityö (ka: ; yht: ) Päihdehuollon asumispalvelut (ka: ; yht: ) Päihdehuollon laitoskuntoutus (ka: 3; yht: ) Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut (ka: ; yht: ) Mielenterveystyön sosiaalityö (ka: ; yht: ) Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta (ka: ; yht: ) Missä sijaitsee kuntanne asukkaiden kannalta keskimäärin lähin palvelupiste, josta seuraavia palveluja saa nykyisin tavallisina arkipäivinä? Perussosiaalityö, aikuissosiaalityö (ka: 2; yht: ) Lasten erityispäivähoidon palvelut (ka: ; yht: ) Lastensuojelun ennaltaehkäisevä työ (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: 2; yht: ) Lastenvalvojan tehtävät (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun erityisosaamista vaativa työ (ka: 2; yht: ) Kasvatus- ja perheneuvonta (ka: 2; yht: ) Perhetyö (ei lastensuojelu) (ka: 2; yht: ) Äitiysneuvolapalvelut (ka: 2; yht: ) Lastenneuvolapalvelut (ka: 2; yht: ) Kouluterveydenhuolto perusopetuksessa (ka: ; yht: ) Koulukuraattoripalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Koulupsykologipalvelut (opetustoimi) (ka: 2; yht: ) Opiskelijaterveydenhuolto (ka: 2; yht: ) Lääkärin ja hoitajien avosairaanhoidon palvelut (ka: 2; yht: ) Päivystysluonteinen vastaanottopalvelu arkisin päiväaikaan (ka: 2; yht: ) Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut (ka: 2; yht: ) Laboratorionäytteiden ottaminen (ka: 2; yht: ) Röntgenkuvien ottaminen (ns. natiivikuvat) (ka: 2; yht: ) Fysioterapiapalvelut (ka: 2; yht: ) Apuvälinepalvelut (tavallisimmat apuvälineet) (ka: 2; yht: ) Kunnalliset työterveyspalvelut (ka: 2; yht: ) Mielenterveystyön vastaanottopalvelut (ka: 2; yht: ) Kunnan alueelta, useammasta kuin yhdestä palvelupisteestä (arvo: ) Kunnan alueelta, yhdestä palvelupisteestä Naapurikunnan alueella sijaitsevasta palvelupisteestä (yhteistoimintaalueen sisällä tai muu järjestely) Alueellisen tai maakunnallisen keskuspaikkakunnan alueella sijaitsevasta palvelupisteestä

8 Terveystarkastajien palvelut (ka: 2; yht: ) Lyhytaikainen hoito terveyskeskussairaalassa (ka: 2; yht: ) Pitkäaikainen hoito terveyskeskussairaalassa (ka: 2; yht: ) Vanhusikäisten kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) (ka: ; yht: ) Laitoshoito (vanhainkoti, palvelukeskus tai vast.) (ka: ; yht: ) Vanhusten tehostettu palveluasuminen (ka: ; yht: ) Vammaishuollon apuvälinepalvelut (ka: 2; yht: ) Vammaisten ihmisten asumispalvelut (ka: 2; yht: ) Avustajapalvelut vammaisille (ka: 2; yht: ) Kehitysvammaisten ihmisten opetus ja ohjaus (ka: ; yht: ) Kehitysvammaisten ihmisten laitoshoito (ka: 4; yht: ) Kehitysvammaisten ihmisten ympärivrk. palveluasuminen (ka: 2; yht: ) Päihdehuollon katkaisuhoito (ka: 2; yht: ) Päihdehuollon vastaanottopalvelut, avokuntoutus (ka: 2; yht: ) Päihdehuollon sosiaalityö (ka: 2; yht: ) Päihdehuollon asumispalvelut (ka: ; yht: ) Päihdehuollon laitoskuntoutus (ka: 4; yht: ) Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut (ka: ; yht: ) Mielenterveystyön sosiaalityö (ka: 2; yht: ) Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta (ka: ; yht: ) Voivatko kyselyyn vastaavan kunnan kuntalaiset käyttää seuraavia perus- ja lähipalveluita kuntarajasta riippumatta yhteistoiminta-alueen sisällä? Sosiaalityö (ka: ; yht: ) Lasten päivähoito (ka: ; yht: ) Lastensuojelun asiakkuus (ka: ; yht: ) Koulukuraattoripalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Koulupsykologipalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut arkisin päiväaikaan (ka: ; yht: ) Terveyskeskussairaalan palvelut (ka: ; yht: ) Vanhainkotihoito tai vastaava (ka: ; yht: ) Kotisairaanhoito (ka: ; yht: ) Kotipalvelu (ka: ; yht: ) Kehitysvammahuollon palvelut (ka: ; yht: ) Käytetään vain omassa kunnassa (arvo: ) Käyttöpaikan voi valita pitkäaikaisesti toisen kunnan alueelta Käyttöpaikan voi vapaasti valita yhteistoimintaalueen sisällä Käyttö yli kuntarajan on mahdollista määritellyissä erityistilanteissa, Päihdehuollon palvelut (ka: ; yht:

9 Voivatko kyselyyn vastaavan kunnan kuntalaiset käyttää seuraavia perus- ja lähipalveluita kuntarajasta riippumatta yhteistoiminta-alueen sisällä? Sosiaalityö (ka: ; yht: ) Lasten päivähoito (ka: ; yht: ) Lastensuojelun asiakkuus (ka: ; yht: ) Koulukuraattoripalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Koulupsykologipalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut arkisin päiväaikaan (ka: ; yht: ) Terveyskeskussairaalan palvelut (ka: ; yht: ) Vanhainkotihoito tai vastaava (ka: ; yht: ) Kotisairaanhoito (ka: ; yht: ) Kotipalvelu (ka: ; yht: ) Kehitysvammahuollon palvelut (ka: ; yht: ) Päihdehuollon palvelut (ka: ; yht: ) Käytetään vain omassa kunnassa (arvo: ) Käyttöpaikan voi valita pitkäaikaisesti toisen kunnan alueelta Käyttöpaikan voi vapaasti valita yhteistoimintaalueen sisällä Käyttö yli kuntarajan on mahdollista määritellyissä erityistilanteissa, millaisissa erityistilanteissa Sosiaalityö. Lasten päivähoito. Lastensuojelun asiakkuus. Koulukuraattoripalvelut (opetustoimi). Koulupsykologipalvelut (opetustoimi). Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut arkisin päiväaikaan. Terveyskeskussairaalan palvelut. Vanhainkotihoito tai vastaava. Kotisairaanhoito. Kotipalvelu. Kehitysvammahuollon palvelut. Päihdehuollon palvelut. Voivatko kuntanne asukkaat käyttää kuntarajasta riippumatta sellaisia palveluja, jotka on järjestänyt joko naapurikunta, joka ei kuulu samaan yhteistoiminta-alueeseen kuin kuntanne, tai yhteistoimintaalue, johon kuntanne ei kuulu? Sosiaalityö (ka: 4; yht: ) Lasten päivähoito (ka: 4; yht: ) Lastensuojelu (ka: 4; yht: ) Koulukuraattoripalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Koulupsykologipalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Käytetään vain omassa kunnassa (arvo: ) Käytetään erillisten ostopalvelusopimusten pohjalta Käyttöpaikan voi valita pitkäaikaisesti toisen kunnan alueelta Käyttöpaikan voi vapaasti valita naapurikunnastakin Käyttö yli kuntarajan on mahdollista märitelyissä erityistilanteissa,

10 Voivatko kuntanne asukkaat käyttää kuntarajasta riippumatta sellaisia palveluja, jotka on järjestänyt joko naapurikunta, joka ei kuulu samaan yhteistoiminta-alueeseen kuin kuntanne, tai yhteistoimintaalue, johon kuntanne ei kuulu?. Tietotekniikan hyödyntäminen etäpalvelujen kehittämisessä. Mielenterveysasiakkaiden hoidonporrastuksen kehittäminen laitoshoidon vähentämiseksi. Ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen lasten ja nuorten huollon menojen hillitsemiseksi. Ikääntyvien kuntouttavan toiminnan laajentaminen kattavaksi ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi, jolla Sosiaalityö (ka: 4; yht: ) Lasten päivähoito (ka: 4; yht: ) Lastensuojelu (ka: 4; yht: ) Koulukuraattoripalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Koulupsykologipalvelut (opetustoimi) (ka: ; yht: ) Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut arkisin päiväaikaan (ka: ; yht: ) Terveyskeskussairaalan palvelut (ka: 2; yht: ) Vanhainkotihoito tai vastaava (ka: ; yht: ) Kotisairaanhoito (ka: ; yht: ) Kotipalvelu (ka: ; yht: ) Kehitysvammahuollon palvelut (ka: 2; yht: ) Päihdehuollon palvelut (ka: ; yht: ) Käytetään vain omassa kunnassa (arvo: ) Käytetään erillisten ostopalvelusopimusten pohjalta Käyttöpaikan voi valita pitkäaikaisesti toisen kunnan alueelta Käyttöpaikan voi vapaasti valita naapurikunnastakin Käyttö yli kuntarajan on mahdollista märitelyissä erityistilanteissa, millaisissa erityistilanteissa? Sosiaalityö. sosiaalipäivystys Lasten päivähoito. käyttö yli kuntarajan, kun se on ollut perheen tarpeiden kannalta järkevää Lastensuojelun asiakkuus. sosiaalipäivystys Koulukuraattoripalvelut (opetustoimi). Koulupsykologipalvelut (opetustoimi). Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut arkisin päiväaikaan. Terveyskeskussairaalan palvelut. lääkäripäivystys Vanhainkotihoito tai vastaava. Kotisairaanhoito. Kotipalvelu. Kehitysvammahuollon palvelut. toimintakeskuspalvelvelu, rehmäkotipalvelu Päihdehuollon palvelut. Kuinka kuntanne mielestä tämä periaate soveltuisi kunnallisesti järjestettäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja miten sitä mielestänne pitäisi soveltaa?. Sopii hyvin Lappiin, koska kunnat ovat laajoja pinta-alaltaan ja etäisyydet ovat pitkiä kuntakeskuksiin Miten kuntanne aikoo edistää palveluiden tuottavuuden ja kuntien menojen kasvun hillitsemistä palveluiden tuotantotapoja kehittämällä ja organisoimalla?

11 Miten kuntanne aikoo edistää palveluiden tuottavuuden ja kuntien menojen kasvun hillitsemistä palveluiden tuotantotapoja kehittämällä ja organisoimalla?. Tietotekniikan hyödyntäminen etäpalvelujen kehittämisessä. Mielenterveysasiakkaiden hoidonporrastuksen kehittäminen laitoshoidon vähentämiseksi. Ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen lasten ja nuorten huollon menojen hillitsemiseksi. Ikääntyvien kuntouttavan toiminnan laajentaminen kattavaksi ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi, jolla varmistetaan mahdollisimman monen onnistunut vanheneminen. Jos olette kehittäneet kunnassanne / alueella palveluiden järjestämiseen tai tuottamiseen uusia ratkaisuja ja innovaatioita, joita ei tässä kyselyssä ole vielä tullut esiin, niin kuvailkaa niitä lyhyesti:. Onnistuneen ikääntymisen toimintamalli : Ikääntyvien arviointi ja kuntoutusyksikön perustaminen, seniorikatasastus 75-vuotiaille, vanhusten päiväkeskustoiminta, ikiliikkuja toiminta yhdessä järjestöjen kanssa Palveluiden innovaatioista lisätietoja antaa Nimi. Sirpa Lohi Asema. ylihoitaja Sähköposti. Puhelin Arvioikaa mitä hyötyjä uudistuksella on kuntanne näkökulmasta saatu aikaan. Vuonna 27 selvitettiin mahdollisuutta perustaa Itä-Lapin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alua. Suunnitelmien tekoon käytettiin runsaasti johtavien viranhaltijoiden ja johtavien luottamusmiesten työaikaa. Hanke kariutui kiistaan hallintomallista. Tämä selvitystyö on ainoa konkreettinen asia, jonka Paras hanke on saanut kunnassamme aikaan. Arvioikaa mitä ongelmia uudistukseen on liittynyt kuntanne näkökulmasta. Seutukunnassa on yksi iso kunta ja kolme pienempää kuntaa. Tämä asetelma on aiheuttanut epäluuloa Parashankkeen osalta Itä-Lapin seutukunnssa. Pienempien kuntien pelko palvelujen keskittämisestä ns. isäntäkuntaan on ollut suurin yhteistoiminta-alueen syntymisen este. Miten palveluiden saatavuus on muuttunut sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa viimeisen vuoden aikana? Arvioikaa myös odotettavissa olevaa. Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: 5; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 5; yht: ) Kuntouttava työtoiminta (ka: 2; yht: ) Asumispalvelut (ka: ; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: 5; yht: ) Päihdehuollon avopalvelut (ka: 5; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: 5; yht: ) (arvo: ) jonkin verran jonkin verran Sosiaalipäivystys (ka: 5; yht:

12 Miten palveluiden saatavuus on muuttunut sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa viimeisen vuoden aikana? Arvioikaa myös odotettavissa olevaa. Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: 5; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 5; yht: ) Kuntouttava työtoiminta (ka: 2; yht: ) Asumispalvelut (ka: ; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: 5; yht: ) Päihdehuollon avopalvelut (ka: 5; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: 5; yht: ) Sosiaalipäivystys (ka: 5; yht: ) Vanhusten kotihoito (ka: 5; yht: ) (arvo: ) jonkin verran jonkin verran Palveluiden saatavuuden odotettavissa oleva muutos Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: ; yht: ) Lastensuojelun perhe-työ (ka: 3; yht: ) Lastensuojelun sosi-aalityö (ka: 3; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 3; yht: ) Kuntouttava työtoi-minta (ka: ; yht: ) Asumispalvelut (ka: ; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: ; yht: ) Päihdehuollon avo-palvelut (ka: ; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: ; yht: ) Sosiaalipäivystys (ka: 3; yht: ) Vanhusten kotihoito (ka: 3; yht: ) Muuttuu (arvo: ) Muuttuu odotettavissa Miten hyvin sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden? Arvioikaa oman kuntanne/yhteistoiminta-alueen osalta viimeisen vuoden aikana SEKÄ tulevaisuudessa odotettavissa olevaa. Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: 5; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 5; yht: ) Kuntouttava työtoiminta (ka: 2; yht: ) Asumispalvelut (ka: 5; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: 5; yht: ) Päihdehuollon avopalvelut (ka: 2; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: 5; yht: ) (arvo: ) jonkin verran jonkin verran

13 Miten hyvin sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden? Arvioikaa oman kuntanne/yhteistoiminta-alueen osalta viimeisen vuoden aikana SEKÄ tulevaisuudessa odotettavissa olevaa. Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: 5; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 5; yht: ) Kuntouttava työtoiminta (ka: 2; yht: ) Asumispalvelut (ka: 5; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: 5; yht: ) Päihdehuollon avopalvelut (ka: 2; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: 5; yht: ) Sosiaalipäivystys (ka: 5; yht: ) Vanhusten kotihoito (ka: 5; yht: ) (arvo: ) jonkin verran jonkin verran Kokonaisuutena toimivuuteen odotettavissa oleva muutos Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: ; yht: ) Lastensuojelun perhe-työ (ka: 3; yht: ) Lastensuojelun sosi-aalityö (ka: 3; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 3; yht: ) Kuntouttava työtoi-minta (ka: ; yht: ) Asumispalvelut (ka: ; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: ; yht: ) Päihdehuollon avo-palvelut (ka: ; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: ; yht: ) Sosiaalipäivystys (ka: 3; yht: ) Vanhusten kotihoito (ka: 3; yht: ) Muuttuu (arvo: ) Muuttuu odotettavissa Miten palveluiden laatu on muuttunut sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa viimeisen vuoden aikana? Arvioikaa myös odotettavissa olevaa. Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: 5; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 5; yht: ) Kuntouttava työtoiminta (ka: 2; yht: ) Asumispalvelut (ka: 5; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: 5; yht: ) Päihdehuollon avopalvelut (ka: 2; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: 5; yht: ) (arvo: ) jonkin verran jonkin verran

14 Miten palveluiden laatu on muuttunut sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa viimeisen vuoden aikana? Arvioikaa myös odotettavissa olevaa. Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun perhetyö (ka: 2; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: 5; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 5; yht: ) Kuntouttava työtoiminta (ka: 2; yht: ) Asumispalvelut (ka: 5; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: 5; yht: ) Päihdehuollon avopalvelut (ka: 2; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: 5; yht: ) Sosiaalipäivystys (ka: 5; yht: ) Vanhusten kotihoito (ka: 5; yht: ) (arvo: ) jonkin verran jonkin verran Palvelujen laadussa odotettavissa oleva muutos Ennaltaehkäisevä perhetyö (ka: ; yht: ) Lastensuojelun perhetyö (ka: 3; yht: ) Lastensuojelun sosiaalityö (ka: 3; yht: ) Kriisipalvelut (ka: 3; yht: ) Kuntouttava työtoiminta (ka: ; yht: ) Asumispalvelut (ka: ; yht: ) Mielenterveyspalvelut (ka: ; yht: ) Päihdehuollon avopalvelut (ka: ; yht: ) Aikuissosiaalityö (ka: ; yht: ) Sosiaalipäivystys (ka: 3; yht: ) Vanhusten kotihoito (ka: 3; yht: ) Muuttuu (arvo: ) Muuttuu odotettavissa Mitkä tekijät ovat kuntalaisen kannalta parhaiten toimivien palvelukokonaisuuksien taustalla? Esimerkkejä. Koulutettu, ammattitaitoinen henkilökunta. Paikkakunnalla on monipuoliset sairaanhoito ja terveyspalvelut. Hankeilla kehityt uudet toimintamallit on voitu jalkauttaa osaksi normaalia toimintaa. Luottamushenkilöiden tuki kehittämistyöhön ja ennaltaehkäisevän toiminnan resurssointiin. Mitkä tekijät ovat kuntalaisten kannalta heikoiten toimivien palvelukokonaisuuksien taustalla? Esimerkkejä. Lakisääteiset peruspalvelut on voitu vielä tuottaa kohtuullisen hyvin, mutta joidenkin erityisosaajien vaikea rekrytointi ja sijaisten heikentynyt saatavuus ovat ajoitttain vaikeuttaneet jodenkin palvelujen tuottamista. Muokkaa vastauksia

15 Lähetä

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut ja palveluverkko Riitta Pylvänen hankesuunnittelija 8.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006 TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta Oulunkaaren seutukunta ja Vaala Kuntien väkiluku 30.6.2006

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Tunnuslukuja taustaksi Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti Pirkanmaalla (2014) 1366 /asukas. Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP-ratkaisu

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP-ratkaisu Parasta palvelua Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP-ratkaisu Sirpa Laaksonen Tampereen kaupunki 9.2.2017 Copyright Kuntien Tiera Oy Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Nykytilan kuvaus /Palvelujenjärjestämistavat. Sote kokoavat rakenteet sekä lähipalveluiden järjestäminen työryhmien väliraportti

Nykytilan kuvaus /Palvelujenjärjestämistavat. Sote kokoavat rakenteet sekä lähipalveluiden järjestäminen työryhmien väliraportti Kuntajakoselvityksen työvaliokunta 17.1.2014 Sote kokoavat rakenteet sekä lähipalveluiden järjestäminen työryhmien väliraportti Jaana Karrimaa ja Aulis Laaksonen Nykytilan kuvaus /Palvelujenjärjestämistavat

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Sote ja Lempäälä. Pirkanmaan vanhusneuvostojen maakunnallinen yhteistyötapaaminen. Vesa Helin

Sote ja Lempäälä. Pirkanmaan vanhusneuvostojen maakunnallinen yhteistyötapaaminen. Vesa Helin Sote ja Lempäälä Pirkanmaan vanhusneuvostojen maakunnallinen yhteistyötapaaminen Vesa Helin 13.10.2016 Lempäälä 10/2016 Yleistä Lempäälän kunnasta Kunnan perustamisvuosi 1866 Pinta-ala 308,7 neliökilometriä,

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin Paavo Kaitokari, Pirjo Tiikkainen, Asta Suomi, Johanna Heikkilä, Kari Jaatinen 13.10.2016 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen

Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2010

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot