Kuuntelen herkällä korvalla vakuutuslääkärikeskustelua. Ministeri Paula Risikko: Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuuntelen herkällä korvalla vakuutuslääkärikeskustelua. Ministeri Paula Risikko: Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit"

Transkriptio

1 FINVAn asiakaslehti 1/2014 Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit Uusia palveluja tarjolle: S-Pankki haastaa Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa Ministeri Paula Risikko: Kuuntelen herkällä korvalla vakuutuslääkärikeskustelua Finanssi&Vakuutus1/ Koulutus- ja julkaisutarjontamme keskiaukeaman liitteessä!

2 Sisältö 1/2014 Lehti luettavissa verkossa ja Koulutus- ja kirjatarjontamme keskiaukeaman liitteessä! Uusia palveluja tarjolle S-Pankki haastaa Kuvat Teppo Jokinen TULOS-hanke: Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa Kuva Teppo Jokinen S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula ja Nordean johtaja Liisa Kanniainen kertovat rahavirroista, pankkien haasteista ja uusista palveluista. Sivu 14 Talouden rytmi on otettava mukaan työn johtamiseen kehotti tulevaisuudentutkija Ilkka Halava ja painotti, että vanhoista ja huonoistakin malleista on osattava luopua. Sivu 8 Juhlaa Lontoossa Kuva: Göran Lindholm Timothy Fitzgerald-O Connorille on myönnetty Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki. Sivu 10 Finanssialan emba-alumnit Kuva Teppo Jokinen Tulevaisuuden johtamismuutosta käsitelleiden työpajojen lisäksi finanssialan emba-alumnit keskustelivat ja muistelivat opiskeluaikaansa. Yhteiset opiskelumuistot ja vertaiskeskustelut lähentävät alumneja entisestään. Sivu 20 4 Lääkkeitä vakuutuslääkärikritiikkiin: Roolit selviksi ja vakuutettu haltuun 8 TULOS-hankkeen satoa: Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa 9 TULOS-hankkeen satoa: Asiakaskokemus ratkaisee 10 Lontoolaiselle vakuutusmeklarille ritarimerkki 12 Kolumni, Pekka Puustinen: Sehän on Lidl ja juuri siksi meillä on finanssialalla ongelma! Liitteessä koulutus- ja julkaisutarjonta 33 Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit 34 Uusia palveluja tarjolle S-Pankki haastaa 37 Osaamisen kehittämisen lainsäädäntömuutokset pähkinänkuoressa 38 Tarvitsemme vanhuushoivan palveluja ja uusia vakuutustuotteita Rahaa on 40 Bulevardilla 2 Finanssi&Vakuutus1/2014

3 Pääkirjoitus FINVAn asiakaslehti Julkaisija Vakuutustiedon Kehittämissäätiö Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA Päätoimittaja Hannele Ikonen, puh Toimitus Salla Närhinen, puh Toimitusneuvosto Seppo Juutilainen, Finanssivalvonta Kati Kalliomäki, Eläketurvakeskus Tarja Kallonen, Finanssialan Keskusliitto Hannele Ikonen, FINVA Salla Närhinen, FINVA Bulevardi Helsinki puh faksi Lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset Osoitelähde FINVAn asiakasrekisteri Ulkoasu ja repro Teppo Jokinen, Painopaikka PunaMusta Oy ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Kansikuva: Teppo Jokinen Pelillistämisen mahdollisuudet Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan teettämä tutkimus tulevaisuuden radikaaleista teknologioista on mielenkiintoista luettavaa. Parisataasivuinen tutkimus paitsi listaa 100 erilaista radikaalia teknologiaa myös laittaa ne tärkeysjärjestykseen arvonluontiverkostojen näkökulmasta. Yhtä ja samaa teknologiaa voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin ja sama teknologia taas voi vaikuttaa useissa arvonluotiverkostoissa. Näin oppimisen kannalta mielenkiintoisin ja kuudenneksi tärkeimmäksi arvioitu teknologia oli oppimisen uudelleenorganisointi. Miten voimme hyödyntää teknologioita osaamisen siirrossa? Miten mahdollistamme yksilöllisen etenemisrytmin kunkin oman kiinnostuksen ja oppimistyylin mukaan? Uudet oppimisen alustat mahdollistavat tietämyksen jakamisen ja jalostamisen erilaisissa rajat ylittävissä verkostoissa. Oppiminen ja muutos ovat vuorovaikutteisesti sidoksissa toisiinsa; muutoksessa nykyinen osaaminen ei riitä, vaan uuden osaamisen hankkiminen tulee välttämättömäksi. Tutkimuksessa neljännelle sijalle noussut yhteistyön ja yhteiskunnan pelillistäminen tarjoaa myös huikeat mahdollisuudet oppimiselle. Pelissä näkee heti tekojensa seuraukset ja myös muiden toimenpiteiden vaikutukset reaaliajassa. Pelien avulla voidaan harjoitella yhteistyötä, muokata asenteita, kehittää taitoja, tehdä tarvittavia siirtoja ongelmien ratkaisemiseen ja saada välitöntä palautetta. Pelillistäminen on myös muutakin kun pelejä. Pelillistämisellä pyritään vetoamaan ihmisten luontaisiin vietteihin kuten kilpailuviettiin tai itseilmaisuun ja pelissä palkitseminen toimii motivaation lähteenä. Kuva Teppo Jokinen Myynnillinen asenne finanssialalla Innostu tarjoamaan yrityksesi palveluita Kuva Teppo Jokinen Esa Saarinen Pasi Rautio Kuva Kimmo Torkkeli Ajattelussa on voimaa! Esa Saarinen innostaa osallistujia pohtimaan omia asenteita ja kertoo, miten muokata ja kehittää niitä. Finanssialalla on opittava pois ja omaksuttava uutta. Saarinen avaa erilaisia tilanteita, joissa autamme toinen toisiamme olemaan parhaimmillamme. Päivä itsellesi finanssialan muutosten ja kiireen keskellä! Tule kuulemaan uskomattomia luentoja, miten rakennat luottamusta asiakkaaseen ja löydät asiakaskohtaamisiin uudenlaisen näkökulman. Näe oma asiantuntijuutesi eri tavalla! Kolmivaiheinen kokonaisuus: seminaari 7.2., välityö ja myynti- ja yrittäjyysvalmentaja Pasi Raution webinaari 5.3. Auta, älä myy. Finanssi&Vakuutus1/2014 3

4 4 Finanssi&Vakuutus1/2014

5 Teksti Kati Kalliomäki Kuvat Teppo Jokinen Lääkkeitä vakuutuslääkärikritiikkiin: Roolit selviksi ja vakuutettu haltuun Ministeri Paula Risikko lähti pelottomasti tulta päin, kun hän asetti tavoitteekseen vakuutuslääkärijärjestelmän kohentamisen. Tavoitteina ovat vakuutetun osallisuuden parantaminen ja avoimuuden lisääminen, jotka molemmat nauttivat yleistä hyväksyntää. Vakuutuslääketiede sen sijaan muodostaa yhden vakuutusalan kipupisteistä. Ihannetilanne on tämä: lääketieteellisten seikkojen perusteella sairaus- ja terveystiedoiltaan samankaltaiset ihmiset saavat vakuutuksesta samankaltaisia ratkaisuja. Sekin lienee vielä yleisesti ymmärrettävää, että työ- ja toimintakykyyn vaikuttaa terveydentilan lisäksi ihmisen elämäntilanne. Sen merkittävämmät osa-alueet ovat työ ja ikä. Yleensä näiden avulla voidaan perustella, miksi samanlaisen lääketieteellisen diagnoosin saaneet henkilöt saattavat saada erilaiset päätökset. Lääketieteellisten arvioiden suhteuttaminen korvauksen edellytyksiin tarvitsee sekä juridista että lääketieteellistä osaamista. Tällöin toimeen tarttuvat korvaus- ja vahingonkäsittelijät ja asiantuntijalääkärit, joita kansan suussa vakuutuslääkäreiksi kutsutaan ja joita kansan mielessä karsastetaan. Rohkeasti kohti myrskyn silmää Miksi vakuutuslääkäri arvioi tapauksen näkemättä vakuutettua? Miten yksi vakuutuslääkäri voi päättää asiasta? Miksi kaksi samasta ongelmasta kärsivää voi saada Ministeri Paula Risikko testaa, miltä tuntuisi sulautua seinään. Tositoimissa hänestä ei sellaiseen ole, mistä osoituksena on vakuutuslääkäriproblematiikkaan tarttuminen. erilaisen päätöksen? Miksi päätöksiä perustellaan niin kehnosti? Miksei potilasta kuulla? Edellä esitetyt kysymykset ovat usein kuultuja. Kansalaisten oikeustajuun eivät mitenkään mahdu vakuutuslääketieteen käytännöt. Tämän olen nähnyt niin kansanedustajana kuin täällä ministeriössäkin, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Yksi syy epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen Risikon mukaan on se, että kansalaisille ei ole yksinkertaisesti onnistuttu avaamaan asioita tarpeeksi eivätkä he tunne olevansa osallisia oman tapauksensa käsittelyyn. Tämä tarkoittaa, että ongelmalle on tehtävä jotakin. Siksi perustin noin vuosi sitten mittavan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen toimenpideohjelman, jolla pyritään lisäämään vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutuksen läpinäkyvyyttä ja toivon mukaan kansalaisten luottamusta siinä samassa, hän toteaa. Nyt ehdotukset ovat kasassa, ohjelman toteuttaminen lähtökuopissa ja odotukset korkealla. Myös soraäänet saava kuulua Risikon ryhmistä yksi on keskittynyt tiedottamisen kohentamiseen, toinen lääkärinlausuntojen kehittämiseen, kolmas vakuutuslääkäreiden koulutukseen ja neljäs hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden tiedonkulun ja yhteistyön parantamiseen. Alaryhmien työtä viitoittamassa on toiminut ohjausryhmä, jossa edustetuksi tulevat niin viranomaiset, toimijat kuin ammatti- ja kansalaisjärjestötkin. Pidän hirvittävän tärkeänä sitä, että sekä Potilasyhdistyksen että Oikeutta vakuutetuille ry:n edustajat ovat ohjausryhmässä mukana ja niin ikään Lääkäriliiitto, Risikko toteaa. On selvää, ettei eri intressejä edustavasta ohjausryhmästä muotoudu ajankaan kanssa samaa ääntä päästävää kuoroa, mutta tarkoitus lieneekin saada mahdollisimman laajasti näkemystä kootuksi. Ajatuksena on myös pitää laajaa ryhmää jatkossakin koossa neuvottelukuntana vakuutuslääkärikysymyksille. Sen voin kyllä puhtain mielin sanoa, että aivan kaikilla meillä laajaan neuvottelukuntaan kuuluvilla on yhteinen tavoite, ja se on vakuutetun etu. Koulutusta sekä vakuutusettä hoitaville lääkäreille Yksi ikuisuuskivi kengässä on peruskysymys potilaan tapaamisesta. Luonnollisin käsitys lienee se, että tietysti lääkärin pitää tavata potilas. Näin onkin, jos potilaista hoidetaan, mutta vakuutuksissa kyse on korvausten edellytysten täyttymisen arvioinnista. Tietenkin tilanne on eläkkeenhakijan kannalta hämmentävä, jos hän on jo saanut hoitavalta lääkäriltään ikään kuin lupauksen päästä Finanssi&Vakuutus1/2014 5

6 Pelkät suunnitelmat eivät enää riitä. Tarvitaan oikeita toimenpiteitä. eläkkeelle, ja vakuutusyhtiössä päätetään toisin. Lainsäädäntö kuitenkin määrittelee korvaustoiminnan, eikä se ole mielivaltaista, toteaa pitkään vakuutuslääketieteen parissa työskennellyt Jukka Kivekäs. Vakuutuskuntoutuksen toimitusjohtajan paikalta Varmaan ylilääkäriksi siirtynyt Kivekäs toimii myös puheenjohtajana Telan työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunnassa, joten näkemystä hänelle on kertynyt. Risikon työssä hän veti myös ryhmää, joka pohti vakuutuslääkäreiden koulutuksen kehittämistä. Ehdotamme muun muassa vakuutuslääketieteen professuurin perustamista, jotta alueen riippumattomuus ja auktoriteetti vahvistuisi. Samalla saataisiin aikaiseksi vakuutuslääketieteen yliopistollinen koulutusjakso, Kivekäs kertoo. Oman osansa järjestelmän huollosta kantavat myös vakuutusyhtiöt, jotka kouluttavat työntekijöitään FINVAn asiantuntijaseminaareissa. Keväällä on tarjolla muun muassa sekä hyvän lääketieteellisen korvauskäytännön perusteet että modernin lääketieteen ja vakuutusjuridiikan syventävä koulutus. Kielteinenkin päätös on perusteltava hyvin Päätösten perusteluakin on opiskeltu vakuutusalalla jo pitkään, mutta silti se tuntuu ontuvan. Osana Risikon hanketta perustelujen tasoa tullaan parantamaan. Silti vielä olisi varmasti paljon tehtävää. Vaikkei päätös olisikaan myönteinen, niin tärkeintä on, että se perustellaan hyvin, Risikko painottaa. Tehtävää on edelleen niin ikään silloin, kun vakuutettu on saanut kielteisen päätöksen. Muutoksenhakuun onkin tiedossa muutoksia, jotka korostavat vakuutetun asemaa. Oman hankaluutensa tuo myös se, että sosiaalivakuutuskokonaisuus koostuu monesta erilaisesta järjestelmästä, joilla saattaa olla erilaiset työkyvyn määritelmät ja joissa toisissa vaaditaan syy-yhteyttä työn ja vamman tai sairauden välille. Erilaisia työkyvyn määritelmiä on peräti yksitoista, joten ei ihme, jos kansalainen ihmettelee, Risikko huokaa. Uskon, että kun tieto lisääntyy, niin tuska vähenee, Risikko tuumii. Hän toivoo, että kun alaryhmien ehdotuksia päästään toden teolla toteuttamaan, ei vakuutettu ole enää asiansa kanssa niin yksin ja neuvoton kuin nykyään. Hoitajanakin työskennellyt Risikko sanoo Vakuutuslääketiedettä ja talousteorioita Vakuutuslääketiede on ajautunut myös Bulevardin käytäville ja ruumiillistunut Seppo Kettuseen. Tämä tarmokas mies opiskelee FINVAn Executive MBA -ohjelmaa, työskentelee Ilmarisessa ylilääkärinä ja toimii Vakuutuslääkärit ry:n puheenjohtajana. Ja kyllä minä vielä teen ihan niitä oikeita lääkärintöitäkin sivutoimisena. Täytyyhän jokin kontakti ja inhimillinen ote säilyä potilaan arkeen, Seppo Kettunen lisää. Kettunen on siis syvällä sekä vakuutusyhtiön prosesseissa että lääkäreiden työssä. Mitä tarvetta sitten palvelee pankki- ja vakuutusalan jatko-opinnot? Sanoisin, että se täydentää minun tapauksessani tiettyä vajetta. Finanssilaitoksethan pyörivät pitkälti kaupallisen tai juridisen koulutuksen saaneiden spesialistien varassa. Tähän maailmaan on hyödyllistä tutustua, toteaa kurssinsa ainoa ja koulutuksen ensimmäinen lääkäri. Osa sosiaalivakuutusta Kettunen toteaa lähteneensä opiskeluun takamatkalta muihin nähden, mutta ymmärtävänsä ihmisten tilanteen ja kuuntelevansa heitä herkällä korvalla. Tähän asiaan on yksinkertaisesti pakko saada kohennusta. Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. kiinniottamiseen löytyi vahva motiivi. Halusin tutustua vakuutusliiketoiminnan logiikkaan ja syventää tietojani kaupalliselta alata. Loppujen lopuksihan vakuutustoiminnassa on raadollisimmillaan kyse rahasta. Siis raha sittenkin pyörittää myös vakuutuslääkärien ympärillä pyörivää järjestelmää? Kyllä tämä on yhä pohjimmiltaan sosiaalivakuutusta ja liittyy yhteiskunnallisiin perusrakenteisiin. Tarvitaan lääketieteellisiin arvioihin paneutunut ammattikunta, jotta ihmisille voidaan tarjota heidän tarvitsemaansa sosiaaliturvaa, hän muistuttaa. Lääketieteen spesialistit kuuluvat vakuutustoimintaan ja ovat olleet mukana alusta lähtien. Kettusen johtama Vakuutuslääkäriyhdistyskin täytti vastikään kunnioitettavat 70 vuotta. Kuntoutuksen onnistuminen kertoo kannattavuudesta Mutta se raha siihen siis palataan aina, ja niin myös Kettusen MBA-tutkielmassa. Aihe sinänsä on pehmeä ja ihmisläheinen. 6 Finanssi&Vakuutus1/2014

7 Toimittajan kommentti: Mutta eihän vakuutuslääkäriä ole olemassakaan! Seppo Kettunen kannustaa jatko-opintoihin ja tutustumaan samalla vaikkapa oman ydinalueen ulkopuolisiin maailmoihin: Tämä on innostava mahdollisuus vaiheessa, jossa oma työura on jo vakiintunut. Tutkin työeläkekuntoutusta ja sen kannattavuutta. Kuntoutuksen vaikuttavuudesta euroina on jo nyt tietoa. Eläketurvakeskus laskee kuntoutukselle takaisinmaksuajan, joka on kansantalouden kannalta hyvä mittari. Myös yksilön kannalta kuntoutukseen pääseminen on melkoinen investointi tulevaisuuteen. Kettunen sanoo, että jos hän itse saisi muuttaa yhden asian korvausjärjestelmästä, se liittyisi juuri kuntoutukseen: FINVAn suositut Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö, Aiheena henkilövakuutuskorvaamiseen vaikuttavat lääketieteelliset ja juridiset asiat sekä kommunikaatio vakuutusyhtiön ja hoitavan lääkärin välillä. Tiivistetysti näyttö- ja todistustaakka, syy-yhteyden selvittely ja hyvän vakuutustavan mukaiset säännöt. Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa, Keinoja korvausprosessiin liittyvän lääketieteen ja vakuutusjuridiikan ym märtämiseen. Kuntoutuksen pitäisi astua kuvioihin jo silloin, kun vakuutetun sairauspäivärahakausi pitkittyy. Työeläkepuolen ja Kelan pitäisi yhdessä kiinnostua hänestä. Varhainen kuntoutus olisi inhimillisestikin tärkeää. Lisää inhimillisyyttä onkin luvassa, sillä ministeriö on tuoreeltaan ehdottanut lakimuutosta, joka ohjaisi etsimään kuntoutusta aina, jos työkyvyttömyyden ehdot eivät täyty. Hyvään suuntaan ollaan menossa, Seppo Kettunen toteaa. Puheenvuorot syy-seuraustarkasteluna ortopediasta, kipulääketieteestä, aivovammoista ja neurologisista sairauksista. Lisää lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa, syksyllä 2014 Toiveiden pohjalta! Tietoa lääketieteellisistä ja oikeudellisista asioista korvauspäätösten tekoon. Asiakaslähtöinen ja laadukas korvauspäätös on lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumattoman tiimityön tulos. Löydät kaikki asiantuntijaseminaarit Kati Kalliomäki toimii viestintäjohtajana Eläketurvakeskuksessa. Tätä juttukokonaisuutta kannattaa lukea sillä tietämyksellä, että sen kirjoittaja tarkastelee kysymystä systeemin sisäpuolisesta näkökulmasta. Jouduin myrskyn silmään yllättäen, vaan en pyytämättä, kun ministeri Risikko osoitti vakuutuslääkärijärjestelmän viestintäryhmän vetovastuun Eläketurvakeskukseen. Tartuin tehtävään innolla, olinhan taannoisina journalistinvuosinani kirjoittanut itsekin aiheesta monen monta kertaa. Lehtijutuissa yksi kysymys on kautta aikain ollut ylitse muiden: miten ihmeessä lääkäri voi tietää potilaan terveydestä näkemättä tätä? Vuosien varrella julkinen keskustelu on löytänyt kasvualustaa sosiaalisessa mediassa. Samalla äänensävyt ovat raaistuneet ja muuttuneet jopa vihamielisiksi. Julkikuva on vääristynyt. Vakuutustapausten parissa työskentelevät lääkärit tekevät hyvää työtä: he paneutuvat lääketieteellisen arvion lisäksi etuudenhakijan työn sisältöön, työolosuhteisiin ja elämäntilanteeseen. Mutta kansa mieltää lääkärin sellaiseksi, joka hoitaa potilasta. Eli onko kansa väärässä? Väitän että ei, mutta yleisesti käytetty terminologia mättää. Tietenkin lääkäri tutkii potilaan ja hoitaa. Mikä kummajainen on sitten vakuutuslääkäri, joka tuijottaa vain papereita? Ehkäpä yleinen ymmärrys lisääntyisi ja turhat odotukset vähentyisivät, jos vakuutuslääkäriä ei olisi olemassakaan. Toisin sanoen alettaisiin kutsua heitä vakuutuslääketieteellisiksi asiantuntijoiksi tai vielä napakammin asiantuntijalääkäreiksi. Näin he laskeutuisivat - tai pikemminkin nousisivat asiantuntijoiksi asiantuntijoiden joukkoon. Finanssi&Vakuutus1/2014 7

8 Teksti Paula Hämäläinen Kuva Teppo Jokinen Tulevaisuudentutkija, toimitusjohtaja Ilkka Halava on erikoistunut työn ja oppimisen murrokseen sekä työyhteisöjen valmentamiseen muuttuvien pelisääntöjen ympäristössä. Hän on työskennellyt yli 240 työyhteisön apuna. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava ravisutteli aiheesta Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa Kaikki me yli neljäkymmenvuotiaat olemme lineaarisen aikakauden kasvatteja. Emme halua ottaa kantaa epämääräisiin, häilyviin uhkiin. Mikä on TULOS-hanke? TULOS logo_cmyk.indd :17:12 FINVA on pohtinut TULOS-hankkeessaan yhdes - sä asiakasyritystensä kanssa, miten olemassa ole vaa ennakointitietoa voidaan hyödyntää liiketoimin nan kehittämisessä ja osaamistarpeiden kartoit tamisessa. Ennakointiraporteista poimittiin finans sialalle relevantit globaalit muutosajurit, joi den vaikutuksia finanssialaan arvioitiin erilai silla menetelmillä seitsemässä tulevaisuustyöpajassa. Hankkeessa oli mukana FINVAn lisäksi Kiinko, Sykli ja Rastor. Hanketta osarahoitti Uudenmaan ELY-keskus. Näin tulevaisuudentutkija Ilkka Halava herätti viimeisetkin aamu-uniset ja otti yleisön haltuun TULOShankkeen Ennakointia yli toimirajojen -seminaarissa. Halavan mukaan pidämme mieluusti kiinni vanhoista ja huonoistakin malleista, kun olemme haluttomia muutokseen. Yritämme tehdä autonromuista uuden auton siinä onnistumatta. Kuluttajakansalainen ei ole hallintoalamainen Vanhasta ajattelusta on päästävä irti ja siirryttävä kuluttajakansalaisen aikakauteen. Kuluttajakansalaisella on valinnanvapautta vapaa-ajan lisäksi työpaikalla. Kuluttajakansalainen ei halua olla kohde vaan tuottaja. Hän osallistuu ja on aktiivinen, mutta voi myös pitää pidempiä lomia, kehittää itseään aktiivisesti kouluttautumalla ja antaa aiheellista kritiikkiä. Mistään hallintoalamaisesta ei ole siis kyse. Kuluttajakansalaisen aikakaudella ei pärjää yksin puurtaen. Tuottavuus nousee, kun työtä tehdään vapaamuotoisesti porukalla. Itse asiassa tietotyössä yksin tehdyn työn arvo ei kata edes yhden henkilön palkkaa. Lisäarvo tulee yhdessä tekemisestä. Esteitä voivat kuitenkin tuoda vanhaan aikakauteen jumittuneet pikkuruhtinaat, jotka tekevät esteitä ja valleja, jottei työkaveri saa tietoonsa ja käyttöönsä minun juttujani. 8 Finanssi&Vakuutus1/2014

9 Lineaarisen pakottamisen aika on ohi Halavan mukaan rytmi on erittäin tärkeä asia työn johtamisessa. Organisaatiot ovat tottuneet tavoittelemaan lineaarista eli tasaista työsuoritusta. Toimintaympäristö on kuitenkin poukkoileva ja asiakaskunnan kysynnässä on heilahteluja. Luovuuteen ja tuottavuuteen ei istu lineaarinen pakottaminen. Rytmitalouden sisäistänyt johtaja on kiinnostunut aidosti asioiden omasta, luonnollisesta rytmistä ja eri rytmien yhteensovittamisesta. Esimerkiksi koulutuksia voitaisiin järjestää niinä ajankohtina, jolloin työssä on hiljaisempaa. Koulutuksella sitten parannetaan tuottavuutta ja toisaalta koulutusorganisaatiot voivat luoda malleja yhdessä tekemiseen. TULOS logo_cmyk.indd :17:12 Finanssiala mukaan kuluttajan arkeen FINVAn kanssa Perehdy kuluttajan arkeen osallistumalla seminaareihin, kuten Myynnillinen asenne finanssialalla Energisoiva Esa Saarinen + pohdintatehtäviä + webinaari Finanssialan muutosten ennakointi Tehostusta ennakoimistaitoihin strategisessa suunnittelussa ja innovoinnissa! FINVAsta verkkokursseja eri tarpeisiin ja sähköinen kirjahylly! Lyhyttä, pitkää, sähköistä, eri koulutusmuotojen yhdistelmiä. Rakennetaan yhdessä toimivia kokonaisuuksia! Tulemme kiinnittämään FINVAssa vieläkin vahvemmin huomiota oppimisen uudelleenorganisointiin, useiden tietoteknisten ratkaisujen yhdistämiseen, oppimisen ja opastuksen yksilöllistämiseen ja pelillistämiseen. Kuluttajakansalainen kohtaa muutoksia jatkuvasti. Olemme mukana kohtaamassa muutoksia ammattitaidolla! Teksti Salla Närhinen Kuva Jakke Nikkarinen / Studio Skaala Asiakaskokemus ratkaisee FINVA kutsui asiantuntijafooruminsa jäseniä työpajaan oppimaan lisää palvelumuotoilusta ja kokeilemaan palvelupolun kuvaamista. Palvelumuotoilutyöpajassa hyödynnettiin TULOS-hankkeesta saatua tietoa muutosajurien vaikutuksista liiketoimintaan ja asiakkaiden käyttäytymiseen. Työpajan veti TkT Minna-Kaarina Forssén Aalto-yliopistosta. Perinteisesti pari kertaa vuodessa kokoontuneissa asiantuntijafoorumeissa on ensin kuunneltu ajankohtainen lainsäädäntökatsaus ja sitten keskitytty tuleviin koulutustarpeisiin. Foorumeista toinen keskittyy vakuutusalaan ja toinen rahoitus- ja sijoitusalaan. Tänä vuonna foorumien asiantuntijat osat saaneet osallistua käytännöllisiin työpajoihin. Service design on palvelumuotoilua Palvelumuotoilua käytetään takaamaan, että palvelut ovat hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toivottavia asiakkaan kannalta sekä tehokkaita ja erottuvia palveluntuottajan kannalta. Sillä tarkoitetaan ihmisten kokemuksen visualisointia ja kuvausta. Asiakkaiden kokemukset halutaan saada näkyviksi. Työpajan tunnelma oli odottava. Lakikatsauksen sijaan osallistujat asettuivat asiakkaan rooliin. Ryhmätyön palveluksi valikoitui asiantuntijaseminaariin osallistuminen. Kosketuspisteistä syntyy palvelupolku Palvelupolun kuvauksessa pysähdytään tarkastelemaan kaikkia niitä palveluhetkiä, kosketuspisteitä, joissa asiakas ja palveluntuottaja kohtaavat. Näistä muodostuu palvelutuokioiden ketju. Se alkaa asiakkaan ensimmäisestä kosketuspisteestä yritykseen ja päättyy viimeiseen kontaktiin. Siihen sisällytetään kaikki kosketuspisteet: asiakaspalvelu ja puhelinkeskustelut, verkkosivu ja sähköposti, markkinointi, esitteet ja lehdet, sosiaalinen media ja muu vuorovaikutus sekä itse koulutustapahtuma. Työpajan asiantuntijat pysähtyivät kaikissa seminaariin liittyvissä kosketuspisteissä miettimään asiakkaan kokemusta, minkälaisen tunteen palveluhetki herättää. Keskustelu oli rakentavaa ja yllättävää. Se muistutti kaikkia siitä, miten kokemukset ja mielikuvat suodattuvat asiakkaan iän, henkilöhistorian, toiveiden ja tarpeiden läpi. Asiakkaan kokemus on ratkaiseva tekijä. Ideoita käyttöön Onnistunut ryhmätyö kannusti osallistujia kokeilemaan palvelumuotoilua myös omissa organisaatioissaan. Kaiken ajatustenvaihdon mukana välittyi tieto tulevista koulutustoiveista ja -tarpeista. Samalla osanottajat saivat arvokasta tietoa käytettäväksi asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Asiantuntijoilta välittyi kouluttajille muistutus perusosaamisen merkityksestä. Tehtävänsä taitava finanssialan ammattilainen omaksuu myös helpommin uutta tietoa ja sisäistää sen nopeammin. Toisenlainen asiantuntijafoorumi osoittautui varsin monimuotoiseksi, kaikille osallistujille antoisaksi ja mielekkääksi aamupäiväksi. Finanssi&Vakuutus1/2014 9

10 Teksti Paula Hämäläinen Kuvat Göran Lindholm Lontoolaiselle vakuutusmeklarille ritarimerkki Arvomerkkiseremonia pidettiin Suomen Lontoon suurlähettilään residenssissä. Timothy Fitzgerald-O Connor on ohjannut suomalaisia kollegoita löytämään vastuullisia liikekumppaneita Lontoon Citystä. Englantilaisen vakuutusmeklariyrityksen RFIB:n johtaja Timothy Fitzgerald-O Connorille on myönnetty Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki ansioistaan Suomen talouselämälle ja palveluista vakuutusalalle. Arvomerkkiseremonia pidettiin Suomen Lontoon suurlähettilään residenssissä Pitkät suhteet Suomeen Lontoolaisella Fitzgerald-O Connorilla on pitkät suhteet Suomeen ja suomalaisiin vakuutusyhtiöihin. Hän teki ensimmäiset matkat Suomeen 1970-luvulla työskennellessään erään tunnetun Lloyd sin meklarifirman palveluksessa. Yhteistyö on jatkunut aktiivisesti monien suomalaisten vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa vuosikymmenten, kun hän on työskennellyt ja ollut osakkaana pienissä ja keskisuurissa meklariyrityksissä. Luotettava yhteistyökumppani Fitzgerald-O Connorin tuntevat kertovat, että häneen, hänen apuunsa, ammattitaitoonsa ja ammattietiikkaansa on aina voinut luottaa. Hän on ohjannut suomalaisia kollegoita sekä jälleenvakuutusturvan ostajana että myyjänä löytämään vastuullisia liikekumppaneita Lontoon Citystä. Takavuosina ja eritoten 1980-luvulla suomalaiset vakuutusyhtiöt olivat erittäin aktiivisia ulkomaisten riskien jälleenvakuuttajia. Onpa sellaisiakin tarinoita kuultu, että Lontoon Cityssä on huijattu sinisilmäisiä ja kokemattomia suomalaisia ottamaan roskariskejä. Fitzgerald-O Connorin kanssa työskenneltäessä ja hänen neuvojensa ansiosta monilta tällaisilta hyväksikäyttäjiltä on vältytty. Ei pelkkä bisneskumppani Suomalaiset Fitzgerald-O Connorin kollegat kertovat, että Timothy tai oikeastaan tuttavallisemmin Tim on suuri Suomen ystävä ja kiinnostunut maamme historiasta ja Sibeliuksesta. Suomessa käydessään hän on nauttinut kulttuuriharrastuksestaan oopperan ja baletin parissa. Tim ei ole pelkkä bisneskumppani vaan hän on luonut ystävyyssuhteita suomalaisiin 10 Finanssi&Vakuutus1/2014

11 vakuutusalalla työskenteleviin ja heidän perheisiinsä. Tim on innostanut suomalaisia nuoria vakuutus- ja jälleenvakuutustehtävissä tutustumaan vakuutusmaailman keskukseen, Lontoon vakuutusmarkkinoihin. Onpa Timin perhe ottanut sydämellisesti vastaan suomalaisten ja pohjoismaisten asiakkaiden lapsia. Tällä tavoin vieraat ovat oppineet kieltä ja kulttuuria. Fitzgerald-O Connor ja Ahvenanmaa Ahvenanmaa on tärkeä Timille. Arvomerkkiseremonian jälkeen pidettiinkin Ahvenanmaa-seminaari ahvenanmaalaisine alustajineen. Ahvenanmaalla ja Iso-Britanniallahan on merenkulun kautta vahvat kytkökset. Lisäksi Ahvenanmaan autonomisuus kiinnostaa brittejä. Äänessä Ömsenin toimitusjohtaja Göran Lindholm ja mukana myös maaneuvos Camilla Gunell sekä Suomen Ison-Britannian suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi. Seremoniassa ja seminaarissa vakuutusala oli vahvasti esillä. Seminaarin alustajina olivat mm. Alandia Vakuutuksen toimitusjohtaja Leif Nordlund ja Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolagin toimitusjohtaja Göran Lindholm. Alandian Nordlund valotti kuulijoille Ahvenanmaan merenkulkua. Ömsenin Lindholm puolestaan kertoi Ahvenanmaan muusta elinkeinoelämästä merkityksineen Ahvenanmaan kehitykselle tietenkään unohtamatta vakuutusnäkökulmaa. Paikalla molemmissa tilaisuuksissa olivat myös Timin pitkäaikaiset liikekumppanit ja ystävät Eero Holma Pohjoismaisesta Ydinvakuutuspoolista ja Mikko Sinko Compre Groupista, joilta on saatu taustaaineistoa tähän artikkeliin. Suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi (vas.) ja Timothy Fitzgerald-O Connor. Lontoon City on VALIKOlaisille tuttu Vuoden kestävään finanssialan liikkeenjohdolliseen koulutusohjelma VALIKOon kuuluu opintomatka, jossa käydään tutustumassa kansainvälisiin finanssimarkkinoihin Lontoossa. Viime syksynä vierailukohteina olivat Prudential, M&G Investment, Marsh, Lloyd s, AIG, Metro Bank, Moody s, Berwin Leighton Paisner LLP ja Royal Courts of Justice. Hakuaika helmikuussa 2014 käynnistyvään ryhmään on päättynyt, mutta kysy vapaita paikkoja! Lisätietoja koulutusliitteessä s. 16 ja > Koulutus > Johdon koulutukset > VALIKO VALIKO-opintomatkasta sanottua: Matkan sisältö oli todella mielenkiintoinen ja paljon uutta asiaa. Harvoin samaan reissuun mahtuu näin monta hienoa mahdollisuutta tutustua erilaisiin ulkomaisiin yrityksiin. Matka ylitti odotukseni monessa mielessä. Hienoja yritysvierailuja, mukavaa seuraa ja hyvät järjestelyt! Ehdottomasti huippunsa viety konsepti. Ehdottomasti paras mitä tähän mennessä ollut vastaavia. Finanssi&Vakuutus1/

12 Kolumni Pekka Puustinen Sehän on Lidl ja juuri siksi meillä on finanssialalla ongelma! Kuva Teppo Jokinen Taiteilija Jean-Pierre Kusela tiuskasi aina nukkuvalle pianistilleen: Herää Puppe! Herätelläänpä nyt finanssi- ja vakuutussektorin sisäistä ja nukkuvaa Puppea seuraavalla kysymyksellä: mitä sinun yhtiösi lupaa asiakkaalle sellaista, jota mikään muu finanssitoimija ei kykene lupaamaan? Jos vastaamiseen meni yli 5 sekuntia, yrityksesi on pulassa. Disneyland lupaa Magic, Ryanair Cheapest flights, BMW Ajamisen iloa mutta mistä lupauksesta sinun yrityksesi on tunnettu? Herätä itsesi! Syksyllä 2013 pidin Vaihdantavallankumous-blogia, jossa äärettömän meritoitunut porukka halusi vilpittömästi auttaa kirjoituksillaan finanssija vakuutussektoriamme. Palaute oli loistava mutta jo entuudestaan hereillä olevilta. Ongelma on siinä, että palautteen antoivat ne, jotka jo osasivat silmänräpäyksessä vastata edellä esittämääni kysymykseen. Sellaisiakin ihmisiä ja yrityksiä finanssi- ja vakuutussektorillamme on. Tässä Finanssi & Vakuutus -lehden numerossa käydään läpi toimialamurrosta erityisesti pankkisektorilla. Kyseinen murros tulee ulkoapäin, mutta nyt muutoksen pitäisi tulla sisältäpäin eli sinusta itsestäsi arvon lukija. Se, että herätät itsesi tarkoittaa sitä, että hyväksyt muutaman asian. Ensinnäkin yrityksesi ei ole koskaan luonut mitään arvoa asiakkailleen, sillä välittämiesi palvelujen ja tuotteiden arvon luo aina asiakas. Toisekseen yrityksesi ainoa mahdollisuus tehdä tuohta markkinoilla on luvata KTT Pekka Puustinen toimii vakuu tustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hän on myös varainhoitoyhtiö Helsinki Capital Partnersin hallituksen jäsen ja osakas. ja lunastaa jotain, jota muut eivät pysty tekemään paremmin. Kolmanneksi sinun täytyy päästä ulos siitä oikosulusta, jossa kuvitellaan, että yrityksesi ainoa tehtävä on tuoda markkinapaikalle tuotteita. Lukemattomia mahdollisuuksia Jos sisäinen Puppesi herää, niin näemme lukemattomia uudenlaisia asiakkaalle arvoa tuottavia palveluja. Asiakas tulee saamaan autovakuutuspalvelua, jossa hän voi selvittää autonsa huoltoa koskevat tiedot, kuten öljynvaihdon, tyyppiviat, rengaspaineet ja lähimmät korjaamot. Pian markkinoilla on henkivakuuttamista, joka on terveyden edistämistä, ja eläkevakuuttamista, joka on työhyvinvoinnin edistämistä. Yrityksesi voi lanseerata pankkipalvelun, joka ei ole vain informaation lypsämistä ja lainan antoa, vaan informaation jakamista asiakkaalle takaisin esimerkiksi siitä, miten asiakkaan asunnon arvo kehittyy. Asiakkailla on mahdollisuus varainhoitoon, jossa ymmärretään, että tarjotulla rahastolla on erilaista arvoa eri asiakasryhmille: olipa kyseessä ammattiurheilija, instituutio tai joensuulainen liikemies. Tarjolle tulee riskienhallintapalvelua, jossa pk-yrittäjä voi katsoa ipadistään miten syksyinen Nokian myynti vaikuttaa tilastollisten todennäköisyyksien mukaan pk-yrittäjän tilauskantaan tänä vuonna. Nämä muutamat nostot vain esimerkkeinä mainitakseni. Mutta kun asiakkaita kiinnostaa vain hinta? No ainakin niin kauan, kun kukaan ei yritä kilpailla millään muulla keinolla. Sitä paitsi hyväksymällä mainitut kolme pointtia heräät siihenkin, ettei yrityksesi yli 90 % todennäköisyydellä ole se halvin nytkään. Halvin voi olla vain yksi. Kuka muuten on tunnetuttu lupauksestaan On halpa vähittäiskaupan puolella? Jep, ymmärrät pointtini! 12 Finanssi&Vakuutus1/2014

13 Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Ota liite talteen! Kuva: Teppo Jokinen Sijoita osaamiseen! Kehitä ammattitaitoasi finanssialan laaja työkalupakki on käytettävissäsi. Valitse palveluistamme sopivimmat tai valmistellaan yhdessä oppimisen toimintamallit sinun tai yrityksesi tarpeisiin. Seuraa tarjontaamme Finanssi&Vakuutus1/

14 Koulutuskalenteri Tammikuu VTS-tenttitilaisuus Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku VTS Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto, lähijakso RAVA Asiakkuuksien hoitaminen viestintä ja vuorovaikutus RAVA Sosiaaliturva, lähijakso, vuosikurssi 21 YVTS Sijoituspalvelututkinnon (APV1) tenttiin valmentava koulutus APV1 valmennus Sijoittajan verotus Asiantuntijaseminaari Riskienhallinta emba Helmikuu Finanssimarkkinat osana kansantaloutta, 1. lähijakso VALIKO Johtajuus murroksessa finanssialalla Premium Miniseminaari Rahoituspalvelut RAVA Myynnillinen asenne finanssialalla Asiantuntijaseminaari Vastuullinen yritysluotonanto Asiantuntijaseminaari Liikennevakuutuksen korvausseminaari Asiantuntijaseminaari Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö Asiantuntijaseminaari Maaliskuu Haastavat esimiestilanteet finanssialalla Asiantuntijaseminaari Rahoitus- ja vakuutusliiketoiminnan muodot, 2. lähijakso VALIKO Eläkevakuutuspalvelut RAVA Rahoitusmarkkinat, pankkitoiminta ja tuloksen muodostuminen Asiantuntijaseminaari Vastuuvakuutuksen korvausseminaari ja case-päivä Asiantuntijaseminaari Työkyvyn aleneman määrittäminen Yhteistyöseminaari (TVL) Onnistunut vastuunvalinta henkilövakuutuksissa Asiantuntijaseminaari Vahingonkorvaus, vakuutustoiminta ja -lainsäädäntö, lähijakso, vuosikurssi 21 YVTS Strategisen talousohjauksen mittaristot Asiantuntijaseminaari Riskienhallinta ja Corporate Governance Asiantuntijaseminaari 14 Finanssi&Vakuutus1/2014

15 Seuraa tarjontaamme Huhtikuu Kehity edelleen esiintyjänä finanssialalla Asiantuntijaseminaari Lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen seminaari Asiantuntijaseminaari EU-päätöksentekoprosessi ja vaikuttaminen Asiantuntijaseminaari Säästämisen ja sijoittamisen palvelut RAVA Asiakasyritysten tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut ja case-päivä Asiantuntijaseminaari Organisaation johtaminen, internaattijakso, 3. lähijakso VALIKO Finanssialan muutosten ennakointi Asiantuntijaseminaari Johdannaiset ja korkojohdannaiset käytännössä Asiantuntijaseminaari Sijoituspalvelututkinnon (APV1) tenttiin valmentava koulutus APV1 valmennus Vahvistuu FATCAn eteneminen Asiantuntijaseminaari Toukokuu Vakuutusmatematiikan perusteet ja case-päivä Asiantuntijaseminaari Kannustava johtaminen finanssialalla Asiantuntijaseminaari Riskivakuuttamisen palvelut RAVA Riskienhallinta liikekiinteistöissä Yhteistyöseminaari (Kiinko) VTS-tenttitilaisuus Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku VTS Vakuutustoiminnan laskentapäivät Asiantuntijaseminaari Asiakkuuksien hallinta, 4. lähijakso VALIKO Lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen ajankohtaispäivä Yhteistyöseminaari (TVL) MiFID ja arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä Asiantuntijaseminaari Solvenssi II Asiantuntijaseminaari Kesäkuu Maksamisen palvelut RAVA Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa Asiantuntijaseminaari Perheen verosuunnittelu Asiantuntijaseminaari RAVA Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto VTS Vakuutustutkinto, YVTS Ylempi vakuutustutkinto emba Executive MBA in Insurance and Financial Services VALIKO Finanssialan liikkeenjohdollinen koulutusohjelma Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti FINVAn tiloissa Bulevardi 28, Helsinki. Finanssi&Vakuutus1/

16 Asiantuntijaseminaarit Osallistumalla asiantuntijaseminaareihin varmistat, että sinulla on aina ajankohtaisin tieto lainsäädännön uudistuksista, finanssialan kehitystrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä. Seminaarit tarjoavat loistavan mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja tutustua myös muihin alalla toimiviin. Luennoitsijat edustavat alansa parasta asiantuntijuutta. Finanssialan ja asiakasyritysten talous Asiakasyritysten tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut ja case-päivä Seminaarissa käydään läpi erityyppisten asiakasyritysten tilinpäätösten tunnusluvut ja kerrotaan, miten lukuja hyödynnetään yritysten analysoinnissa ja päätöksenteossa. Case-päivässä lasketaan mm. yrittäjän ansionmenetystä ja arvioidaan yrityksen arvoa. Rahoitusmarkkinat, pankkitoiminta ja tuloksen muodostuminen Ymmärrä eri rahoitusmarkkinoita ja miten niillä tapahtuvat muutokset vaikuttavat pankin taseeseen ja kannattavuuteen. Solvenssi II Seminaari tarjoaa tuoretta tietoa Solvenssi II -vakavaraisuuskehikon etenemisestä. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi syvennytään erityisesti Solvenssi II:n vaikutuksiin vakuutusyhtiön toimintaan. Strategisen talousohjauksen mittaristot Seminaarissa syvennytään strategiseen tulosmittaukseen sekä ohjausjärjestelmiin. Kuulet, miten modernin talousjohdon käytännöillä voidaan tukea strategista liikkeenjohtamista sekä tehostaa liiketoiminnan operatiivista johtamista. Vakuutusmatematiikan perusteet ja case-päivä Seminaaripäivä antaa yleiskuvan vakuutusmatematiikasta henki-, työeläke- ja vahinkovakuutustoiminnassa. Case-päivässä syvennytään aihepiiriin laskuharjoittein ja tehdään analyyseja. Vakuutustoiminnan laskentapäivät Ensimmäisen päivän aikana käsitellään tuloslaskelmaa ja sen liitteitä, vakuutusmaksutulon rakennetta ja korvauksia sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Toisena seminaaripäivänä keskitytään vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätökseen sekä konsernitilinpäätöksen erityispiirteisiin. Vastuullinen yritysluotonanto Seminaarissa keskitytään vastuulliseen yritysrahoitukseen ja sitä tarkastellaan juridisesta näkökulmasta. Seminaari on suunnattu erityisesti yritysrahoitusta tekeville finanssialan asiantuntijoille ja esimiehille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään luotonantoon liittyvästä juridiikasta ja vastuullisuudesta. Finanssialan riskienhallinta ja sääntely Johdannaiset ja korkojohdannaiset käytännössä Seminaari keskittyy osake- ja korkojohdannaisiin, niiden ominaispiirteisiin ja hinnoittelun perusteisiin. Pääpaino on johdannaisten käytössä ja siinä, miksi ja miten näitä tuotteita käytetään. EU-päätöksentekoprosessi ja vaikuttaminen Finanssialan sääntely tapahtuu entistä enemmän EU-tasolla. Miten saada tuoretta tietoa eri hankkeiden etenemisestä? Seminaari tarjoaa tietoa EU-päätöksentekoprosesseista ja eri toimijoiden roolista. Erityisesti kuullaan käytännönläheisesti, miten finanssialan sääntelyhankkeiden prosessi etenee ja miten niihin voi vaikuttaa. Lisäksi kuullaan EU-tason valvojien roolista. MiFID ja arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä Seminaari tarjoaa viimeisintä tietoa sääntelyhankkeiden etenemisestä ja niiden vaikutuksista arvopaperimarkkinoihin ja alan toimijoihin. Keskeistä antia on MiFID-päivitys ja markkinarakenteen liittyvän sääntelyn eteneminen. Riskienhallinta ja Corporate Governance Seminaarissa syvennytään finanssikonsernin riskienhallintaan, hyvään hallintotapaan ja hallinnon järjestämistä ohjaavaan sääntelyyn. Lisäksi kuullaan hallituksen roolista ja vastuusta osana organisaation riskienhallintaa. Tule päivittämään tietosi hyvän hallintotavan ajankohtaisista aiheista. Riskienhallinta liikekiinteistöissä FINVAn ja Kiinkon riskienhallintaseminaarissa teemana liikekiinteistöt luvassa ajankohtaisia aiheita! FATCAn eteneminen, huhtikuu Aamupäivän tietoisku keskittyy Yhdysvaltojen FATCA-hankkeen etenemiseen ja erityisesti sen vaikutuksiin kotimaisiin finanssitoimijoihin. Tule kuulemaan hallitusten välisten sopimusten (IGA) sisällöstä ja verohallinnon ohjeistuksesta FATCAan liittyen. 16 Finanssi&Vakuutus1/2014

17 Solvenssi II Seminaari tarjoaa tuoretta tietoa Solvenssi II -vakavaraisuuskehikon etenemisestä. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi syvennytään erityisesti Solvenssi II:n vaikutuksiin vakuutusyhtiön toimintaan. Kehity Finanssialan asiantuntijana ja esimiehenä Finanssialan muutosten ennakointi Mistä tietää, mitä markkinat haluavat tulevaisuudessa? Seminaarin avulla on mahdollista tehostaa ennakoimistaitoja strategisessa suunnittelussa ja innovoinnissa. Päivän aikana kuullaan case-esimerkki miten finanssitoimija hyödyntää ennakointitietoa ja tuottaa lisäarvoa asiakkailleen. Haastavat esimiestilanteet finanssialalla Tavoitteena on antaa esimiehille välineitä puuttua työyhteisössä ilmeneviin ristiriitoihin ja tuntea esimiehen oikeudet ja velvollisuudet. Seminaarissa on mahdollisuus jakaa kokemuksia haastavista esimiestilanteista luottamuksellisessa ilmapiirissä kollegoiden kanssa. Kannustava johtaminen finanssialalla Päivän tavoitteena on kasvattaa innostusta työhön ja kykyä tuottaa uusia ideoita. Seminaari on oivalluttava ja osallistava, koska kannustava esimies valmentaa ja kirkastaa työn merkitystä. Kehity edelleen esiintyjänä finanssialalla Esiintymistaidon jatkokoulutuspäivän tavoitteena on kehittää esiintymistaitoja ja tehostaa puhe-esityksen vaikuttavuutta. Päivän aikana harjoitellaan tilannepuheita, joita jokainen tarvitsee asiakkaidensa ja oman työyhteisönsä kanssa. Seminaaripäivän jälkeen omasta esiintymisestä saadaan dvd-levy. Myynnillinen asenne finanssialalla Koulutus toteutetaan kolmivaiheisena: seminaari , välityö & webinaari Seminaarin vetäjänä toimii filosofi Esa Saarinen. Päivän tavoitteena on kasvattaa innostusta myyntityöhön. Seminaari sisältää uskomattomia luentoja, videoita ja lyhyitä parikeskusteluja. Esimerkkien avulla avataan erilaisia tilanteita, joissa ihmiset voivat vaikuttaa toisiinsa. Seminaarin herättämiä ajatuksia on mahdollista työstää välityöllä ja webinaarissa, jonka vetäjänä toimii valmentaja, tietokirjailija Pasi Rautio. Webinaarissa avataan myynnissä hyväksi koettuja käytäntöjä sekä käydään läpi myyntiprosessia ja perehdytään myyntityötä helpottavien välineiden käyttöön. Webinaari on helppokäyttöinen. Sijoitustuotteet ja sijoituspalvelualaan (APV1 ja APV2) liittyvä koulutus Johdannaiset ja korkojohdannaiset käytännössä Seminaari keskittyy osake- ja korkojohdannaisiin, niiden ominaispiirteisiin ja hinnoittelun perusteisiin. Pääpaino on johdannaisten käytössä ja siinä, miksi ja miten näitä tuotteita käytetään. Perheen verosuunnittelu Seminaarissa perehdytään perhe- ja perintöoikeuteen verotuksen näkökulmasta ja tarkastellaan perheen verotusta elinkaaren eri vaiheissa. Sijoittajan verotus Seminaarissa käydään läpi osinkojen ja sijoitusrahastojen voittoosuuksien verotus sekä syvennytään ammattimaisen sijoitustoiminnan verotukseen. Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille. Sijoituspalvelututkinnon (APV1) tenttiin valmentava koulutus ja harjoitustentti Tule valmentautumaan APV1-tentin suorittamiseen. Iltapäivän valmennus sisältää harjoitustentin ja tarjoaa mahdollisuuden testata omaa osaamistaan mahdollisimman aidossa tilanteessa. Tavoitteena on helpottaa varsinaisessa suorituksessa onnistumista. Valmennus tarjoaa vinkkejä tenttiin valmistautumiseen sekä antaa osallistujalle tietoa tentin aihealueista, joita hänen kannattaa harjoitella vielä ennen varsinaista tenttisuoritusta. Valmennusiltapäivät ovat , , ja Vakuutukset ja korvaustoiminta Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö Päivässä käydään läpi henkilövakuutuskorvaamiseen vaikuttavat lääketieteelliset ja juridiset asiat sekä kommunikaatio vakuutusyhtiön ja hoitavan lääkärin välillä. Päivässä keskitytään näyttö- ja todistustaakkaan sekä syy-yhteyden selvittelyyn ja hyvän vakuutustavan mukaisiin sääntöihin. Lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen seminaari Koulutuksen jälkeen tavoitteena on hallita lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen ja -korvaamisen pääperiaatteet, vakuuttamisvelvollisuudet ja liitännäisvakuutukset. Seminaarissa perehdytään myös kansainvälisiin sosiaaliturvamääräyksiin ja niiden vaikutuksiin työtapaturmavakuuttamisessa. Finanssi&Vakuutus1/

18 Liikennevakuutuksen korvausseminaari Seminaari tarjoaa laajan yleiskuvan liikennevakuuttamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja liikennevahingoista. Päivien aikana käsitellään omaisuus- ja henkilövahinkojen korvausperiaatteita liikennevahingoissa ja korvausten yhteensovittamista sekä myös toimenpiteitä ulkomailla sattuneissa liikennevahingoissa. Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää paremmin korvausprosessiin liittyvää lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa. Päivän aikana kuulet lääkärien puheenvuoroja ortopediasta, kipulääketieteestä, aivovammoista ja neurologisista sairauksista. Näitä tarkastellaan syy-seurausperiaatteen kautta. Onnistunut vastuunvalinta henkilövakuutuksissa Seminaarissa käsitellään henkilövakuutuksen vastuunvalintaa sopimusoikeudellisena kysymyksenä vakuutuksenottajan näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi terveysselvityksessä ilmoitettavien tietojen merkitystä sopimuksen tekohetkellä ja vakuutustapahtuman yhteydessä. TVL-yhteistyö: Työkyvyn aleneman määrittäminen Seminaarissa käsitellään työkyvyn aleneman määrittämisen pääperiaatteet ja yrittäjän työkyvyn aleneman arviointia. TAMLAn ja TAKOn asiantuntijat avaavat vuosityöansion määrittämisen ongelmakohtia. Lisäksi seminaarissa tulkitaan tilinpäätöstietoja. TVL-yhteistyö: Lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen ajankohtaispäivä Syventävä koulutuspäivä lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen ja -järjestelmän ajankohtaisista asioista. Vastuuvakuutuksen korvausseminaari ja case päivä Ensimmäisenä päivänä selvitetään vakuutuskorvaustoiminnan kannalta keskeistä vahingonkorvauslakia. Päivän aikana käydään läpi eri vastuuvakuutustuotteita ja lisäksi tarkastellaan vastuuta sopimussuhteessa. Toisena päivänä pohditaan esimerkkitapauksia tuotevastuusta, ympäristövastuuvahingosta ja kiinteistön omistajan vastuusta. Tulevia asiantuntijaseminaareja, syksy 2014 Finanssialan ja asiakasyritysten talous Tilinpäätösiin valmistautuminen rahoitus- ja sijoitusalalla Taloussuhdanteiden ennakoiminen ja päätöksenteko Vastuullinen luotonanto yksityishenkilöille Finanssialan riskienhallinta ja sääntely Basel III ja pankkien vakavaraisuus Compliance käytännössä Riskienhallinta finanssialalla EU-päätöksenteko ja vaikuttaminen Finanssialan lainsäädäntöhankkeet ja sääntely 2015 Kehity Finanssialan asiantuntijana ja esimiehenä Asiakasymmärrys ja sosiaalinen media finanssialalla Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana Tuloksellinen vuorovaikutus finanssialan esimiestyössä Vakuuttava ja luonteva esiintyminen finanssialalla Sijoitustuotteet ja sijoituspalvelualaan (APV1 ja APV2) liittyvä koulutus Sijoitusneuvojan ajankohtaispäivä Sijoittajan verotus Vakuutukset ja korvaustoiminta Autovakuutuskorvauksen ja -verotuksen seminaari Kiinteistöjen vakuutuspäivä Kuntoutukseen keskittyvä seminaari Lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen korvausseminaari Lisää lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa LVK-yhteistyö: Ajankohtaispäivä TVL-yhteistyö: Lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen regressipäivä TVL-yhteistyö: Lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen ajankohtaispäivä Vakuutusrikollisuus omaisuusvahingoissa Katso myös valmennusohjelmat s Finanssi&Vakuutus1/2014

19 Aiotko suorittaa tai oletko suorittanut APV-tutkinnon? Sijoituspalvelualan tutkinnot eli APV-tutkinnot ovat sijoituspalvelualan ammattitutkintojärjestelmä. Se koostuu kahdesta tutkinnosta, jotka ovat APV1: sijoituspalvelututkinto ja APV2: sijoitusneuvojan tutkinto. APV1-tutkinto on Finanssialan Keskusliiton auktorisoima tutkinto, joka on tarkoitettu kaikille sijoituspalvelualalla toimiville. Se on erityisesti suunnattu asiakaspalvelutehtäviä hoitaville. Sijoituspalvelututkinto on osa alan itsesääntelyä, jolla pyritään turvaamaan ja kehittämään alan arvostusta sekä sijoituspalveluyritysten henkilökunnan korkeaa osaamisen tasoa. FINVA järjestää tutkintoihin valmentavaa ja sitä täydentävää koulutusta. Tenttiin voi valmentautua FINVAn verkkomateriaalien avulla tai uutuutena tenttivalmennusiltapäivässä, jossa tehdään harjoitustentti ja valmentaudutaan tentin suorittamiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit täydentää ja syventää finanssialan osaamistasi FINVAn asiantuntijaseminaareissa. Osallistumalla asiantuntijaseminaareihin, varmistat, että sinulla on ajantasainen tieto sijoituspalvelualan tutkintojen eri osa-alueista. Valmentaudu APV-tutkintohin tai päivitä APV-tutkinnon tietoja! Finanssi&Vakuutus1/

20 Valmennusohjelma sisältää korvaustoiminnan periaatteet, korvauskäsittelyprosessin kokonaisuudessaan ja vakuutuslajikohtaiset korvausseminaarit. Korvaustoiminnan perusteet -seminaari on hyvä pohja valmennusohjelman suorittamiselle. Korvaustoiminnan valmennusohjelma Saat halutessasi todistuksen, kun olet osallistunut vähintään kolmeen korvaustoimintaan liittyvään seminaariin. Voit sisällyttää valmennusohjelmaan muitakin korvaustoimintaan liittyviä asiantuntijaseminaareja kuin kuvassa näkyviä. Täydennämme tarjontaamme jatkuvasti. Omaisuusvakuutukset Toimintavakuutukset Autovakuutuskorvauksen ja -verotuksen seminaari kevät 2014 Vastuuvakuutuksen korvausseminaari kevät 2014 Vakuutusrikollisuus omaisuusvahingoissa Vastuuvakuutuksen case-päivä kevät 2014 Korvaustoiminnan perusteet -seminaari syksy 2014 Oikeusturvavakuutukset ja -korvaukset syksy 2014 Juridiikka Vakuutusalan juridiikan perusteet kevät 2014 Henkilövakuutukset Vakuutusrikollisuus henkilövahingoissa Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö kevät 2014 Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa kevät 2014 Lisää lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa syksy 2014 Vakuutusjuridiikan case-päivä kevät 2014 Lakisääteiset vakuutukset Liikennevakuutuksen korvausseminaari kevät 2014 Lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen korvausseminaari syksy Finanssi&Vakuutus1/2014

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola: TYÖELÄKE 3 2012 MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Liite: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 Pääkirjoitus Paluuta ei ole Ihminen on turvallisuushakuinen olento.

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES?

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? 1/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara Mikä on työntekijän asema liikkeenluovutuksessa? www.liiketaloudenliitto.fi 5/2014

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon 1 20 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti laatua palveluun Kohtaa asiakas oikein s. 06 > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon sisältö puheenvuoro s. 12 lähivuosina näemme yhä useamman yrityksen

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot