Kuuntelen herkällä korvalla vakuutuslääkärikeskustelua. Ministeri Paula Risikko: Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuuntelen herkällä korvalla vakuutuslääkärikeskustelua. Ministeri Paula Risikko: Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit"

Transkriptio

1 FINVAn asiakaslehti 1/2014 Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit Uusia palveluja tarjolle: S-Pankki haastaa Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa Ministeri Paula Risikko: Kuuntelen herkällä korvalla vakuutuslääkärikeskustelua Finanssi&Vakuutus1/ Koulutus- ja julkaisutarjontamme keskiaukeaman liitteessä!

2 Sisältö 1/2014 Lehti luettavissa verkossa ja Koulutus- ja kirjatarjontamme keskiaukeaman liitteessä! Uusia palveluja tarjolle S-Pankki haastaa Kuvat Teppo Jokinen TULOS-hanke: Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa Kuva Teppo Jokinen S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula ja Nordean johtaja Liisa Kanniainen kertovat rahavirroista, pankkien haasteista ja uusista palveluista. Sivu 14 Talouden rytmi on otettava mukaan työn johtamiseen kehotti tulevaisuudentutkija Ilkka Halava ja painotti, että vanhoista ja huonoistakin malleista on osattava luopua. Sivu 8 Juhlaa Lontoossa Kuva: Göran Lindholm Timothy Fitzgerald-O Connorille on myönnetty Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki. Sivu 10 Finanssialan emba-alumnit Kuva Teppo Jokinen Tulevaisuuden johtamismuutosta käsitelleiden työpajojen lisäksi finanssialan emba-alumnit keskustelivat ja muistelivat opiskeluaikaansa. Yhteiset opiskelumuistot ja vertaiskeskustelut lähentävät alumneja entisestään. Sivu 20 4 Lääkkeitä vakuutuslääkärikritiikkiin: Roolit selviksi ja vakuutettu haltuun 8 TULOS-hankkeen satoa: Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa 9 TULOS-hankkeen satoa: Asiakaskokemus ratkaisee 10 Lontoolaiselle vakuutusmeklarille ritarimerkki 12 Kolumni, Pekka Puustinen: Sehän on Lidl ja juuri siksi meillä on finanssialalla ongelma! Liitteessä koulutus- ja julkaisutarjonta 33 Ylempi vakuutustutkinto, YVTS 40 vuotta Vakuutusalan ekspertit 34 Uusia palveluja tarjolle S-Pankki haastaa 37 Osaamisen kehittämisen lainsäädäntömuutokset pähkinänkuoressa 38 Tarvitsemme vanhuushoivan palveluja ja uusia vakuutustuotteita Rahaa on 40 Bulevardilla 2 Finanssi&Vakuutus1/2014

3 Pääkirjoitus FINVAn asiakaslehti Julkaisija Vakuutustiedon Kehittämissäätiö Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA Päätoimittaja Hannele Ikonen, puh Toimitus Salla Närhinen, puh Toimitusneuvosto Seppo Juutilainen, Finanssivalvonta Kati Kalliomäki, Eläketurvakeskus Tarja Kallonen, Finanssialan Keskusliitto Hannele Ikonen, FINVA Salla Närhinen, FINVA Bulevardi Helsinki puh faksi Lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset Osoitelähde FINVAn asiakasrekisteri Ulkoasu ja repro Teppo Jokinen, Painopaikka PunaMusta Oy ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Kansikuva: Teppo Jokinen Pelillistämisen mahdollisuudet Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan teettämä tutkimus tulevaisuuden radikaaleista teknologioista on mielenkiintoista luettavaa. Parisataasivuinen tutkimus paitsi listaa 100 erilaista radikaalia teknologiaa myös laittaa ne tärkeysjärjestykseen arvonluontiverkostojen näkökulmasta. Yhtä ja samaa teknologiaa voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin ja sama teknologia taas voi vaikuttaa useissa arvonluotiverkostoissa. Näin oppimisen kannalta mielenkiintoisin ja kuudenneksi tärkeimmäksi arvioitu teknologia oli oppimisen uudelleenorganisointi. Miten voimme hyödyntää teknologioita osaamisen siirrossa? Miten mahdollistamme yksilöllisen etenemisrytmin kunkin oman kiinnostuksen ja oppimistyylin mukaan? Uudet oppimisen alustat mahdollistavat tietämyksen jakamisen ja jalostamisen erilaisissa rajat ylittävissä verkostoissa. Oppiminen ja muutos ovat vuorovaikutteisesti sidoksissa toisiinsa; muutoksessa nykyinen osaaminen ei riitä, vaan uuden osaamisen hankkiminen tulee välttämättömäksi. Tutkimuksessa neljännelle sijalle noussut yhteistyön ja yhteiskunnan pelillistäminen tarjoaa myös huikeat mahdollisuudet oppimiselle. Pelissä näkee heti tekojensa seuraukset ja myös muiden toimenpiteiden vaikutukset reaaliajassa. Pelien avulla voidaan harjoitella yhteistyötä, muokata asenteita, kehittää taitoja, tehdä tarvittavia siirtoja ongelmien ratkaisemiseen ja saada välitöntä palautetta. Pelillistäminen on myös muutakin kun pelejä. Pelillistämisellä pyritään vetoamaan ihmisten luontaisiin vietteihin kuten kilpailuviettiin tai itseilmaisuun ja pelissä palkitseminen toimii motivaation lähteenä. Kuva Teppo Jokinen Myynnillinen asenne finanssialalla Innostu tarjoamaan yrityksesi palveluita Kuva Teppo Jokinen Esa Saarinen Pasi Rautio Kuva Kimmo Torkkeli Ajattelussa on voimaa! Esa Saarinen innostaa osallistujia pohtimaan omia asenteita ja kertoo, miten muokata ja kehittää niitä. Finanssialalla on opittava pois ja omaksuttava uutta. Saarinen avaa erilaisia tilanteita, joissa autamme toinen toisiamme olemaan parhaimmillamme. Päivä itsellesi finanssialan muutosten ja kiireen keskellä! Tule kuulemaan uskomattomia luentoja, miten rakennat luottamusta asiakkaaseen ja löydät asiakaskohtaamisiin uudenlaisen näkökulman. Näe oma asiantuntijuutesi eri tavalla! Kolmivaiheinen kokonaisuus: seminaari 7.2., välityö ja myynti- ja yrittäjyysvalmentaja Pasi Raution webinaari 5.3. Auta, älä myy. Finanssi&Vakuutus1/2014 3

4 4 Finanssi&Vakuutus1/2014

5 Teksti Kati Kalliomäki Kuvat Teppo Jokinen Lääkkeitä vakuutuslääkärikritiikkiin: Roolit selviksi ja vakuutettu haltuun Ministeri Paula Risikko lähti pelottomasti tulta päin, kun hän asetti tavoitteekseen vakuutuslääkärijärjestelmän kohentamisen. Tavoitteina ovat vakuutetun osallisuuden parantaminen ja avoimuuden lisääminen, jotka molemmat nauttivat yleistä hyväksyntää. Vakuutuslääketiede sen sijaan muodostaa yhden vakuutusalan kipupisteistä. Ihannetilanne on tämä: lääketieteellisten seikkojen perusteella sairaus- ja terveystiedoiltaan samankaltaiset ihmiset saavat vakuutuksesta samankaltaisia ratkaisuja. Sekin lienee vielä yleisesti ymmärrettävää, että työ- ja toimintakykyyn vaikuttaa terveydentilan lisäksi ihmisen elämäntilanne. Sen merkittävämmät osa-alueet ovat työ ja ikä. Yleensä näiden avulla voidaan perustella, miksi samanlaisen lääketieteellisen diagnoosin saaneet henkilöt saattavat saada erilaiset päätökset. Lääketieteellisten arvioiden suhteuttaminen korvauksen edellytyksiin tarvitsee sekä juridista että lääketieteellistä osaamista. Tällöin toimeen tarttuvat korvaus- ja vahingonkäsittelijät ja asiantuntijalääkärit, joita kansan suussa vakuutuslääkäreiksi kutsutaan ja joita kansan mielessä karsastetaan. Rohkeasti kohti myrskyn silmää Miksi vakuutuslääkäri arvioi tapauksen näkemättä vakuutettua? Miten yksi vakuutuslääkäri voi päättää asiasta? Miksi kaksi samasta ongelmasta kärsivää voi saada Ministeri Paula Risikko testaa, miltä tuntuisi sulautua seinään. Tositoimissa hänestä ei sellaiseen ole, mistä osoituksena on vakuutuslääkäriproblematiikkaan tarttuminen. erilaisen päätöksen? Miksi päätöksiä perustellaan niin kehnosti? Miksei potilasta kuulla? Edellä esitetyt kysymykset ovat usein kuultuja. Kansalaisten oikeustajuun eivät mitenkään mahdu vakuutuslääketieteen käytännöt. Tämän olen nähnyt niin kansanedustajana kuin täällä ministeriössäkin, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Yksi syy epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen Risikon mukaan on se, että kansalaisille ei ole yksinkertaisesti onnistuttu avaamaan asioita tarpeeksi eivätkä he tunne olevansa osallisia oman tapauksensa käsittelyyn. Tämä tarkoittaa, että ongelmalle on tehtävä jotakin. Siksi perustin noin vuosi sitten mittavan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen toimenpideohjelman, jolla pyritään lisäämään vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutuksen läpinäkyvyyttä ja toivon mukaan kansalaisten luottamusta siinä samassa, hän toteaa. Nyt ehdotukset ovat kasassa, ohjelman toteuttaminen lähtökuopissa ja odotukset korkealla. Myös soraäänet saava kuulua Risikon ryhmistä yksi on keskittynyt tiedottamisen kohentamiseen, toinen lääkärinlausuntojen kehittämiseen, kolmas vakuutuslääkäreiden koulutukseen ja neljäs hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden tiedonkulun ja yhteistyön parantamiseen. Alaryhmien työtä viitoittamassa on toiminut ohjausryhmä, jossa edustetuksi tulevat niin viranomaiset, toimijat kuin ammatti- ja kansalaisjärjestötkin. Pidän hirvittävän tärkeänä sitä, että sekä Potilasyhdistyksen että Oikeutta vakuutetuille ry:n edustajat ovat ohjausryhmässä mukana ja niin ikään Lääkäriliiitto, Risikko toteaa. On selvää, ettei eri intressejä edustavasta ohjausryhmästä muotoudu ajankaan kanssa samaa ääntä päästävää kuoroa, mutta tarkoitus lieneekin saada mahdollisimman laajasti näkemystä kootuksi. Ajatuksena on myös pitää laajaa ryhmää jatkossakin koossa neuvottelukuntana vakuutuslääkärikysymyksille. Sen voin kyllä puhtain mielin sanoa, että aivan kaikilla meillä laajaan neuvottelukuntaan kuuluvilla on yhteinen tavoite, ja se on vakuutetun etu. Koulutusta sekä vakuutusettä hoitaville lääkäreille Yksi ikuisuuskivi kengässä on peruskysymys potilaan tapaamisesta. Luonnollisin käsitys lienee se, että tietysti lääkärin pitää tavata potilas. Näin onkin, jos potilaista hoidetaan, mutta vakuutuksissa kyse on korvausten edellytysten täyttymisen arvioinnista. Tietenkin tilanne on eläkkeenhakijan kannalta hämmentävä, jos hän on jo saanut hoitavalta lääkäriltään ikään kuin lupauksen päästä Finanssi&Vakuutus1/2014 5

6 Pelkät suunnitelmat eivät enää riitä. Tarvitaan oikeita toimenpiteitä. eläkkeelle, ja vakuutusyhtiössä päätetään toisin. Lainsäädäntö kuitenkin määrittelee korvaustoiminnan, eikä se ole mielivaltaista, toteaa pitkään vakuutuslääketieteen parissa työskennellyt Jukka Kivekäs. Vakuutuskuntoutuksen toimitusjohtajan paikalta Varmaan ylilääkäriksi siirtynyt Kivekäs toimii myös puheenjohtajana Telan työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunnassa, joten näkemystä hänelle on kertynyt. Risikon työssä hän veti myös ryhmää, joka pohti vakuutuslääkäreiden koulutuksen kehittämistä. Ehdotamme muun muassa vakuutuslääketieteen professuurin perustamista, jotta alueen riippumattomuus ja auktoriteetti vahvistuisi. Samalla saataisiin aikaiseksi vakuutuslääketieteen yliopistollinen koulutusjakso, Kivekäs kertoo. Oman osansa järjestelmän huollosta kantavat myös vakuutusyhtiöt, jotka kouluttavat työntekijöitään FINVAn asiantuntijaseminaareissa. Keväällä on tarjolla muun muassa sekä hyvän lääketieteellisen korvauskäytännön perusteet että modernin lääketieteen ja vakuutusjuridiikan syventävä koulutus. Kielteinenkin päätös on perusteltava hyvin Päätösten perusteluakin on opiskeltu vakuutusalalla jo pitkään, mutta silti se tuntuu ontuvan. Osana Risikon hanketta perustelujen tasoa tullaan parantamaan. Silti vielä olisi varmasti paljon tehtävää. Vaikkei päätös olisikaan myönteinen, niin tärkeintä on, että se perustellaan hyvin, Risikko painottaa. Tehtävää on edelleen niin ikään silloin, kun vakuutettu on saanut kielteisen päätöksen. Muutoksenhakuun onkin tiedossa muutoksia, jotka korostavat vakuutetun asemaa. Oman hankaluutensa tuo myös se, että sosiaalivakuutuskokonaisuus koostuu monesta erilaisesta järjestelmästä, joilla saattaa olla erilaiset työkyvyn määritelmät ja joissa toisissa vaaditaan syy-yhteyttä työn ja vamman tai sairauden välille. Erilaisia työkyvyn määritelmiä on peräti yksitoista, joten ei ihme, jos kansalainen ihmettelee, Risikko huokaa. Uskon, että kun tieto lisääntyy, niin tuska vähenee, Risikko tuumii. Hän toivoo, että kun alaryhmien ehdotuksia päästään toden teolla toteuttamaan, ei vakuutettu ole enää asiansa kanssa niin yksin ja neuvoton kuin nykyään. Hoitajanakin työskennellyt Risikko sanoo Vakuutuslääketiedettä ja talousteorioita Vakuutuslääketiede on ajautunut myös Bulevardin käytäville ja ruumiillistunut Seppo Kettuseen. Tämä tarmokas mies opiskelee FINVAn Executive MBA -ohjelmaa, työskentelee Ilmarisessa ylilääkärinä ja toimii Vakuutuslääkärit ry:n puheenjohtajana. Ja kyllä minä vielä teen ihan niitä oikeita lääkärintöitäkin sivutoimisena. Täytyyhän jokin kontakti ja inhimillinen ote säilyä potilaan arkeen, Seppo Kettunen lisää. Kettunen on siis syvällä sekä vakuutusyhtiön prosesseissa että lääkäreiden työssä. Mitä tarvetta sitten palvelee pankki- ja vakuutusalan jatko-opinnot? Sanoisin, että se täydentää minun tapauksessani tiettyä vajetta. Finanssilaitoksethan pyörivät pitkälti kaupallisen tai juridisen koulutuksen saaneiden spesialistien varassa. Tähän maailmaan on hyödyllistä tutustua, toteaa kurssinsa ainoa ja koulutuksen ensimmäinen lääkäri. Osa sosiaalivakuutusta Kettunen toteaa lähteneensä opiskeluun takamatkalta muihin nähden, mutta ymmärtävänsä ihmisten tilanteen ja kuuntelevansa heitä herkällä korvalla. Tähän asiaan on yksinkertaisesti pakko saada kohennusta. Nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. kiinniottamiseen löytyi vahva motiivi. Halusin tutustua vakuutusliiketoiminnan logiikkaan ja syventää tietojani kaupalliselta alata. Loppujen lopuksihan vakuutustoiminnassa on raadollisimmillaan kyse rahasta. Siis raha sittenkin pyörittää myös vakuutuslääkärien ympärillä pyörivää järjestelmää? Kyllä tämä on yhä pohjimmiltaan sosiaalivakuutusta ja liittyy yhteiskunnallisiin perusrakenteisiin. Tarvitaan lääketieteellisiin arvioihin paneutunut ammattikunta, jotta ihmisille voidaan tarjota heidän tarvitsemaansa sosiaaliturvaa, hän muistuttaa. Lääketieteen spesialistit kuuluvat vakuutustoimintaan ja ovat olleet mukana alusta lähtien. Kettusen johtama Vakuutuslääkäriyhdistyskin täytti vastikään kunnioitettavat 70 vuotta. Kuntoutuksen onnistuminen kertoo kannattavuudesta Mutta se raha siihen siis palataan aina, ja niin myös Kettusen MBA-tutkielmassa. Aihe sinänsä on pehmeä ja ihmisläheinen. 6 Finanssi&Vakuutus1/2014

7 Toimittajan kommentti: Mutta eihän vakuutuslääkäriä ole olemassakaan! Seppo Kettunen kannustaa jatko-opintoihin ja tutustumaan samalla vaikkapa oman ydinalueen ulkopuolisiin maailmoihin: Tämä on innostava mahdollisuus vaiheessa, jossa oma työura on jo vakiintunut. Tutkin työeläkekuntoutusta ja sen kannattavuutta. Kuntoutuksen vaikuttavuudesta euroina on jo nyt tietoa. Eläketurvakeskus laskee kuntoutukselle takaisinmaksuajan, joka on kansantalouden kannalta hyvä mittari. Myös yksilön kannalta kuntoutukseen pääseminen on melkoinen investointi tulevaisuuteen. Kettunen sanoo, että jos hän itse saisi muuttaa yhden asian korvausjärjestelmästä, se liittyisi juuri kuntoutukseen: FINVAn suositut Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö, Aiheena henkilövakuutuskorvaamiseen vaikuttavat lääketieteelliset ja juridiset asiat sekä kommunikaatio vakuutusyhtiön ja hoitavan lääkärin välillä. Tiivistetysti näyttö- ja todistustaakka, syy-yhteyden selvittely ja hyvän vakuutustavan mukaiset säännöt. Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa, Keinoja korvausprosessiin liittyvän lääketieteen ja vakuutusjuridiikan ym märtämiseen. Kuntoutuksen pitäisi astua kuvioihin jo silloin, kun vakuutetun sairauspäivärahakausi pitkittyy. Työeläkepuolen ja Kelan pitäisi yhdessä kiinnostua hänestä. Varhainen kuntoutus olisi inhimillisestikin tärkeää. Lisää inhimillisyyttä onkin luvassa, sillä ministeriö on tuoreeltaan ehdottanut lakimuutosta, joka ohjaisi etsimään kuntoutusta aina, jos työkyvyttömyyden ehdot eivät täyty. Hyvään suuntaan ollaan menossa, Seppo Kettunen toteaa. Puheenvuorot syy-seuraustarkasteluna ortopediasta, kipulääketieteestä, aivovammoista ja neurologisista sairauksista. Lisää lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa, syksyllä 2014 Toiveiden pohjalta! Tietoa lääketieteellisistä ja oikeudellisista asioista korvauspäätösten tekoon. Asiakaslähtöinen ja laadukas korvauspäätös on lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumattoman tiimityön tulos. Löydät kaikki asiantuntijaseminaarit Kati Kalliomäki toimii viestintäjohtajana Eläketurvakeskuksessa. Tätä juttukokonaisuutta kannattaa lukea sillä tietämyksellä, että sen kirjoittaja tarkastelee kysymystä systeemin sisäpuolisesta näkökulmasta. Jouduin myrskyn silmään yllättäen, vaan en pyytämättä, kun ministeri Risikko osoitti vakuutuslääkärijärjestelmän viestintäryhmän vetovastuun Eläketurvakeskukseen. Tartuin tehtävään innolla, olinhan taannoisina journalistinvuosinani kirjoittanut itsekin aiheesta monen monta kertaa. Lehtijutuissa yksi kysymys on kautta aikain ollut ylitse muiden: miten ihmeessä lääkäri voi tietää potilaan terveydestä näkemättä tätä? Vuosien varrella julkinen keskustelu on löytänyt kasvualustaa sosiaalisessa mediassa. Samalla äänensävyt ovat raaistuneet ja muuttuneet jopa vihamielisiksi. Julkikuva on vääristynyt. Vakuutustapausten parissa työskentelevät lääkärit tekevät hyvää työtä: he paneutuvat lääketieteellisen arvion lisäksi etuudenhakijan työn sisältöön, työolosuhteisiin ja elämäntilanteeseen. Mutta kansa mieltää lääkärin sellaiseksi, joka hoitaa potilasta. Eli onko kansa väärässä? Väitän että ei, mutta yleisesti käytetty terminologia mättää. Tietenkin lääkäri tutkii potilaan ja hoitaa. Mikä kummajainen on sitten vakuutuslääkäri, joka tuijottaa vain papereita? Ehkäpä yleinen ymmärrys lisääntyisi ja turhat odotukset vähentyisivät, jos vakuutuslääkäriä ei olisi olemassakaan. Toisin sanoen alettaisiin kutsua heitä vakuutuslääketieteellisiksi asiantuntijoiksi tai vielä napakammin asiantuntijalääkäreiksi. Näin he laskeutuisivat - tai pikemminkin nousisivat asiantuntijoiksi asiantuntijoiden joukkoon. Finanssi&Vakuutus1/2014 7

8 Teksti Paula Hämäläinen Kuva Teppo Jokinen Tulevaisuudentutkija, toimitusjohtaja Ilkka Halava on erikoistunut työn ja oppimisen murrokseen sekä työyhteisöjen valmentamiseen muuttuvien pelisääntöjen ympäristössä. Hän on työskennellyt yli 240 työyhteisön apuna. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava ravisutteli aiheesta Ennakointi tuottavuuden ajattelutavassa Kaikki me yli neljäkymmenvuotiaat olemme lineaarisen aikakauden kasvatteja. Emme halua ottaa kantaa epämääräisiin, häilyviin uhkiin. Mikä on TULOS-hanke? TULOS logo_cmyk.indd :17:12 FINVA on pohtinut TULOS-hankkeessaan yhdes - sä asiakasyritystensä kanssa, miten olemassa ole vaa ennakointitietoa voidaan hyödyntää liiketoimin nan kehittämisessä ja osaamistarpeiden kartoit tamisessa. Ennakointiraporteista poimittiin finans sialalle relevantit globaalit muutosajurit, joi den vaikutuksia finanssialaan arvioitiin erilai silla menetelmillä seitsemässä tulevaisuustyöpajassa. Hankkeessa oli mukana FINVAn lisäksi Kiinko, Sykli ja Rastor. Hanketta osarahoitti Uudenmaan ELY-keskus. Näin tulevaisuudentutkija Ilkka Halava herätti viimeisetkin aamu-uniset ja otti yleisön haltuun TULOShankkeen Ennakointia yli toimirajojen -seminaarissa. Halavan mukaan pidämme mieluusti kiinni vanhoista ja huonoistakin malleista, kun olemme haluttomia muutokseen. Yritämme tehdä autonromuista uuden auton siinä onnistumatta. Kuluttajakansalainen ei ole hallintoalamainen Vanhasta ajattelusta on päästävä irti ja siirryttävä kuluttajakansalaisen aikakauteen. Kuluttajakansalaisella on valinnanvapautta vapaa-ajan lisäksi työpaikalla. Kuluttajakansalainen ei halua olla kohde vaan tuottaja. Hän osallistuu ja on aktiivinen, mutta voi myös pitää pidempiä lomia, kehittää itseään aktiivisesti kouluttautumalla ja antaa aiheellista kritiikkiä. Mistään hallintoalamaisesta ei ole siis kyse. Kuluttajakansalaisen aikakaudella ei pärjää yksin puurtaen. Tuottavuus nousee, kun työtä tehdään vapaamuotoisesti porukalla. Itse asiassa tietotyössä yksin tehdyn työn arvo ei kata edes yhden henkilön palkkaa. Lisäarvo tulee yhdessä tekemisestä. Esteitä voivat kuitenkin tuoda vanhaan aikakauteen jumittuneet pikkuruhtinaat, jotka tekevät esteitä ja valleja, jottei työkaveri saa tietoonsa ja käyttöönsä minun juttujani. 8 Finanssi&Vakuutus1/2014

9 Lineaarisen pakottamisen aika on ohi Halavan mukaan rytmi on erittäin tärkeä asia työn johtamisessa. Organisaatiot ovat tottuneet tavoittelemaan lineaarista eli tasaista työsuoritusta. Toimintaympäristö on kuitenkin poukkoileva ja asiakaskunnan kysynnässä on heilahteluja. Luovuuteen ja tuottavuuteen ei istu lineaarinen pakottaminen. Rytmitalouden sisäistänyt johtaja on kiinnostunut aidosti asioiden omasta, luonnollisesta rytmistä ja eri rytmien yhteensovittamisesta. Esimerkiksi koulutuksia voitaisiin järjestää niinä ajankohtina, jolloin työssä on hiljaisempaa. Koulutuksella sitten parannetaan tuottavuutta ja toisaalta koulutusorganisaatiot voivat luoda malleja yhdessä tekemiseen. TULOS logo_cmyk.indd :17:12 Finanssiala mukaan kuluttajan arkeen FINVAn kanssa Perehdy kuluttajan arkeen osallistumalla seminaareihin, kuten Myynnillinen asenne finanssialalla Energisoiva Esa Saarinen + pohdintatehtäviä + webinaari Finanssialan muutosten ennakointi Tehostusta ennakoimistaitoihin strategisessa suunnittelussa ja innovoinnissa! FINVAsta verkkokursseja eri tarpeisiin ja sähköinen kirjahylly! Lyhyttä, pitkää, sähköistä, eri koulutusmuotojen yhdistelmiä. Rakennetaan yhdessä toimivia kokonaisuuksia! Tulemme kiinnittämään FINVAssa vieläkin vahvemmin huomiota oppimisen uudelleenorganisointiin, useiden tietoteknisten ratkaisujen yhdistämiseen, oppimisen ja opastuksen yksilöllistämiseen ja pelillistämiseen. Kuluttajakansalainen kohtaa muutoksia jatkuvasti. Olemme mukana kohtaamassa muutoksia ammattitaidolla! Teksti Salla Närhinen Kuva Jakke Nikkarinen / Studio Skaala Asiakaskokemus ratkaisee FINVA kutsui asiantuntijafooruminsa jäseniä työpajaan oppimaan lisää palvelumuotoilusta ja kokeilemaan palvelupolun kuvaamista. Palvelumuotoilutyöpajassa hyödynnettiin TULOS-hankkeesta saatua tietoa muutosajurien vaikutuksista liiketoimintaan ja asiakkaiden käyttäytymiseen. Työpajan veti TkT Minna-Kaarina Forssén Aalto-yliopistosta. Perinteisesti pari kertaa vuodessa kokoontuneissa asiantuntijafoorumeissa on ensin kuunneltu ajankohtainen lainsäädäntökatsaus ja sitten keskitytty tuleviin koulutustarpeisiin. Foorumeista toinen keskittyy vakuutusalaan ja toinen rahoitus- ja sijoitusalaan. Tänä vuonna foorumien asiantuntijat osat saaneet osallistua käytännöllisiin työpajoihin. Service design on palvelumuotoilua Palvelumuotoilua käytetään takaamaan, että palvelut ovat hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toivottavia asiakkaan kannalta sekä tehokkaita ja erottuvia palveluntuottajan kannalta. Sillä tarkoitetaan ihmisten kokemuksen visualisointia ja kuvausta. Asiakkaiden kokemukset halutaan saada näkyviksi. Työpajan tunnelma oli odottava. Lakikatsauksen sijaan osallistujat asettuivat asiakkaan rooliin. Ryhmätyön palveluksi valikoitui asiantuntijaseminaariin osallistuminen. Kosketuspisteistä syntyy palvelupolku Palvelupolun kuvauksessa pysähdytään tarkastelemaan kaikkia niitä palveluhetkiä, kosketuspisteitä, joissa asiakas ja palveluntuottaja kohtaavat. Näistä muodostuu palvelutuokioiden ketju. Se alkaa asiakkaan ensimmäisestä kosketuspisteestä yritykseen ja päättyy viimeiseen kontaktiin. Siihen sisällytetään kaikki kosketuspisteet: asiakaspalvelu ja puhelinkeskustelut, verkkosivu ja sähköposti, markkinointi, esitteet ja lehdet, sosiaalinen media ja muu vuorovaikutus sekä itse koulutustapahtuma. Työpajan asiantuntijat pysähtyivät kaikissa seminaariin liittyvissä kosketuspisteissä miettimään asiakkaan kokemusta, minkälaisen tunteen palveluhetki herättää. Keskustelu oli rakentavaa ja yllättävää. Se muistutti kaikkia siitä, miten kokemukset ja mielikuvat suodattuvat asiakkaan iän, henkilöhistorian, toiveiden ja tarpeiden läpi. Asiakkaan kokemus on ratkaiseva tekijä. Ideoita käyttöön Onnistunut ryhmätyö kannusti osallistujia kokeilemaan palvelumuotoilua myös omissa organisaatioissaan. Kaiken ajatustenvaihdon mukana välittyi tieto tulevista koulutustoiveista ja -tarpeista. Samalla osanottajat saivat arvokasta tietoa käytettäväksi asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Asiantuntijoilta välittyi kouluttajille muistutus perusosaamisen merkityksestä. Tehtävänsä taitava finanssialan ammattilainen omaksuu myös helpommin uutta tietoa ja sisäistää sen nopeammin. Toisenlainen asiantuntijafoorumi osoittautui varsin monimuotoiseksi, kaikille osallistujille antoisaksi ja mielekkääksi aamupäiväksi. Finanssi&Vakuutus1/2014 9

10 Teksti Paula Hämäläinen Kuvat Göran Lindholm Lontoolaiselle vakuutusmeklarille ritarimerkki Arvomerkkiseremonia pidettiin Suomen Lontoon suurlähettilään residenssissä. Timothy Fitzgerald-O Connor on ohjannut suomalaisia kollegoita löytämään vastuullisia liikekumppaneita Lontoon Citystä. Englantilaisen vakuutusmeklariyrityksen RFIB:n johtaja Timothy Fitzgerald-O Connorille on myönnetty Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki ansioistaan Suomen talouselämälle ja palveluista vakuutusalalle. Arvomerkkiseremonia pidettiin Suomen Lontoon suurlähettilään residenssissä Pitkät suhteet Suomeen Lontoolaisella Fitzgerald-O Connorilla on pitkät suhteet Suomeen ja suomalaisiin vakuutusyhtiöihin. Hän teki ensimmäiset matkat Suomeen 1970-luvulla työskennellessään erään tunnetun Lloyd sin meklarifirman palveluksessa. Yhteistyö on jatkunut aktiivisesti monien suomalaisten vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa vuosikymmenten, kun hän on työskennellyt ja ollut osakkaana pienissä ja keskisuurissa meklariyrityksissä. Luotettava yhteistyökumppani Fitzgerald-O Connorin tuntevat kertovat, että häneen, hänen apuunsa, ammattitaitoonsa ja ammattietiikkaansa on aina voinut luottaa. Hän on ohjannut suomalaisia kollegoita sekä jälleenvakuutusturvan ostajana että myyjänä löytämään vastuullisia liikekumppaneita Lontoon Citystä. Takavuosina ja eritoten 1980-luvulla suomalaiset vakuutusyhtiöt olivat erittäin aktiivisia ulkomaisten riskien jälleenvakuuttajia. Onpa sellaisiakin tarinoita kuultu, että Lontoon Cityssä on huijattu sinisilmäisiä ja kokemattomia suomalaisia ottamaan roskariskejä. Fitzgerald-O Connorin kanssa työskenneltäessä ja hänen neuvojensa ansiosta monilta tällaisilta hyväksikäyttäjiltä on vältytty. Ei pelkkä bisneskumppani Suomalaiset Fitzgerald-O Connorin kollegat kertovat, että Timothy tai oikeastaan tuttavallisemmin Tim on suuri Suomen ystävä ja kiinnostunut maamme historiasta ja Sibeliuksesta. Suomessa käydessään hän on nauttinut kulttuuriharrastuksestaan oopperan ja baletin parissa. Tim ei ole pelkkä bisneskumppani vaan hän on luonut ystävyyssuhteita suomalaisiin 10 Finanssi&Vakuutus1/2014

11 vakuutusalalla työskenteleviin ja heidän perheisiinsä. Tim on innostanut suomalaisia nuoria vakuutus- ja jälleenvakuutustehtävissä tutustumaan vakuutusmaailman keskukseen, Lontoon vakuutusmarkkinoihin. Onpa Timin perhe ottanut sydämellisesti vastaan suomalaisten ja pohjoismaisten asiakkaiden lapsia. Tällä tavoin vieraat ovat oppineet kieltä ja kulttuuria. Fitzgerald-O Connor ja Ahvenanmaa Ahvenanmaa on tärkeä Timille. Arvomerkkiseremonian jälkeen pidettiinkin Ahvenanmaa-seminaari ahvenanmaalaisine alustajineen. Ahvenanmaalla ja Iso-Britanniallahan on merenkulun kautta vahvat kytkökset. Lisäksi Ahvenanmaan autonomisuus kiinnostaa brittejä. Äänessä Ömsenin toimitusjohtaja Göran Lindholm ja mukana myös maaneuvos Camilla Gunell sekä Suomen Ison-Britannian suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi. Seremoniassa ja seminaarissa vakuutusala oli vahvasti esillä. Seminaarin alustajina olivat mm. Alandia Vakuutuksen toimitusjohtaja Leif Nordlund ja Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolagin toimitusjohtaja Göran Lindholm. Alandian Nordlund valotti kuulijoille Ahvenanmaan merenkulkua. Ömsenin Lindholm puolestaan kertoi Ahvenanmaan muusta elinkeinoelämästä merkityksineen Ahvenanmaan kehitykselle tietenkään unohtamatta vakuutusnäkökulmaa. Paikalla molemmissa tilaisuuksissa olivat myös Timin pitkäaikaiset liikekumppanit ja ystävät Eero Holma Pohjoismaisesta Ydinvakuutuspoolista ja Mikko Sinko Compre Groupista, joilta on saatu taustaaineistoa tähän artikkeliin. Suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi (vas.) ja Timothy Fitzgerald-O Connor. Lontoon City on VALIKOlaisille tuttu Vuoden kestävään finanssialan liikkeenjohdolliseen koulutusohjelma VALIKOon kuuluu opintomatka, jossa käydään tutustumassa kansainvälisiin finanssimarkkinoihin Lontoossa. Viime syksynä vierailukohteina olivat Prudential, M&G Investment, Marsh, Lloyd s, AIG, Metro Bank, Moody s, Berwin Leighton Paisner LLP ja Royal Courts of Justice. Hakuaika helmikuussa 2014 käynnistyvään ryhmään on päättynyt, mutta kysy vapaita paikkoja! Lisätietoja koulutusliitteessä s. 16 ja > Koulutus > Johdon koulutukset > VALIKO VALIKO-opintomatkasta sanottua: Matkan sisältö oli todella mielenkiintoinen ja paljon uutta asiaa. Harvoin samaan reissuun mahtuu näin monta hienoa mahdollisuutta tutustua erilaisiin ulkomaisiin yrityksiin. Matka ylitti odotukseni monessa mielessä. Hienoja yritysvierailuja, mukavaa seuraa ja hyvät järjestelyt! Ehdottomasti huippunsa viety konsepti. Ehdottomasti paras mitä tähän mennessä ollut vastaavia. Finanssi&Vakuutus1/

12 Kolumni Pekka Puustinen Sehän on Lidl ja juuri siksi meillä on finanssialalla ongelma! Kuva Teppo Jokinen Taiteilija Jean-Pierre Kusela tiuskasi aina nukkuvalle pianistilleen: Herää Puppe! Herätelläänpä nyt finanssi- ja vakuutussektorin sisäistä ja nukkuvaa Puppea seuraavalla kysymyksellä: mitä sinun yhtiösi lupaa asiakkaalle sellaista, jota mikään muu finanssitoimija ei kykene lupaamaan? Jos vastaamiseen meni yli 5 sekuntia, yrityksesi on pulassa. Disneyland lupaa Magic, Ryanair Cheapest flights, BMW Ajamisen iloa mutta mistä lupauksesta sinun yrityksesi on tunnettu? Herätä itsesi! Syksyllä 2013 pidin Vaihdantavallankumous-blogia, jossa äärettömän meritoitunut porukka halusi vilpittömästi auttaa kirjoituksillaan finanssija vakuutussektoriamme. Palaute oli loistava mutta jo entuudestaan hereillä olevilta. Ongelma on siinä, että palautteen antoivat ne, jotka jo osasivat silmänräpäyksessä vastata edellä esittämääni kysymykseen. Sellaisiakin ihmisiä ja yrityksiä finanssi- ja vakuutussektorillamme on. Tässä Finanssi & Vakuutus -lehden numerossa käydään läpi toimialamurrosta erityisesti pankkisektorilla. Kyseinen murros tulee ulkoapäin, mutta nyt muutoksen pitäisi tulla sisältäpäin eli sinusta itsestäsi arvon lukija. Se, että herätät itsesi tarkoittaa sitä, että hyväksyt muutaman asian. Ensinnäkin yrityksesi ei ole koskaan luonut mitään arvoa asiakkailleen, sillä välittämiesi palvelujen ja tuotteiden arvon luo aina asiakas. Toisekseen yrityksesi ainoa mahdollisuus tehdä tuohta markkinoilla on luvata KTT Pekka Puustinen toimii vakuu tustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hän on myös varainhoitoyhtiö Helsinki Capital Partnersin hallituksen jäsen ja osakas. ja lunastaa jotain, jota muut eivät pysty tekemään paremmin. Kolmanneksi sinun täytyy päästä ulos siitä oikosulusta, jossa kuvitellaan, että yrityksesi ainoa tehtävä on tuoda markkinapaikalle tuotteita. Lukemattomia mahdollisuuksia Jos sisäinen Puppesi herää, niin näemme lukemattomia uudenlaisia asiakkaalle arvoa tuottavia palveluja. Asiakas tulee saamaan autovakuutuspalvelua, jossa hän voi selvittää autonsa huoltoa koskevat tiedot, kuten öljynvaihdon, tyyppiviat, rengaspaineet ja lähimmät korjaamot. Pian markkinoilla on henkivakuuttamista, joka on terveyden edistämistä, ja eläkevakuuttamista, joka on työhyvinvoinnin edistämistä. Yrityksesi voi lanseerata pankkipalvelun, joka ei ole vain informaation lypsämistä ja lainan antoa, vaan informaation jakamista asiakkaalle takaisin esimerkiksi siitä, miten asiakkaan asunnon arvo kehittyy. Asiakkailla on mahdollisuus varainhoitoon, jossa ymmärretään, että tarjotulla rahastolla on erilaista arvoa eri asiakasryhmille: olipa kyseessä ammattiurheilija, instituutio tai joensuulainen liikemies. Tarjolle tulee riskienhallintapalvelua, jossa pk-yrittäjä voi katsoa ipadistään miten syksyinen Nokian myynti vaikuttaa tilastollisten todennäköisyyksien mukaan pk-yrittäjän tilauskantaan tänä vuonna. Nämä muutamat nostot vain esimerkkeinä mainitakseni. Mutta kun asiakkaita kiinnostaa vain hinta? No ainakin niin kauan, kun kukaan ei yritä kilpailla millään muulla keinolla. Sitä paitsi hyväksymällä mainitut kolme pointtia heräät siihenkin, ettei yrityksesi yli 90 % todennäköisyydellä ole se halvin nytkään. Halvin voi olla vain yksi. Kuka muuten on tunnetuttu lupauksestaan On halpa vähittäiskaupan puolella? Jep, ymmärrät pointtini! 12 Finanssi&Vakuutus1/2014

13 Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Ota liite talteen! Kuva: Teppo Jokinen Sijoita osaamiseen! Kehitä ammattitaitoasi finanssialan laaja työkalupakki on käytettävissäsi. Valitse palveluistamme sopivimmat tai valmistellaan yhdessä oppimisen toimintamallit sinun tai yrityksesi tarpeisiin. Seuraa tarjontaamme Finanssi&Vakuutus1/

14 Koulutuskalenteri Tammikuu VTS-tenttitilaisuus Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku VTS Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto, lähijakso RAVA Asiakkuuksien hoitaminen viestintä ja vuorovaikutus RAVA Sosiaaliturva, lähijakso, vuosikurssi 21 YVTS Sijoituspalvelututkinnon (APV1) tenttiin valmentava koulutus APV1 valmennus Sijoittajan verotus Asiantuntijaseminaari Riskienhallinta emba Helmikuu Finanssimarkkinat osana kansantaloutta, 1. lähijakso VALIKO Johtajuus murroksessa finanssialalla Premium Miniseminaari Rahoituspalvelut RAVA Myynnillinen asenne finanssialalla Asiantuntijaseminaari Vastuullinen yritysluotonanto Asiantuntijaseminaari Liikennevakuutuksen korvausseminaari Asiantuntijaseminaari Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö Asiantuntijaseminaari Maaliskuu Haastavat esimiestilanteet finanssialalla Asiantuntijaseminaari Rahoitus- ja vakuutusliiketoiminnan muodot, 2. lähijakso VALIKO Eläkevakuutuspalvelut RAVA Rahoitusmarkkinat, pankkitoiminta ja tuloksen muodostuminen Asiantuntijaseminaari Vastuuvakuutuksen korvausseminaari ja case-päivä Asiantuntijaseminaari Työkyvyn aleneman määrittäminen Yhteistyöseminaari (TVL) Onnistunut vastuunvalinta henkilövakuutuksissa Asiantuntijaseminaari Vahingonkorvaus, vakuutustoiminta ja -lainsäädäntö, lähijakso, vuosikurssi 21 YVTS Strategisen talousohjauksen mittaristot Asiantuntijaseminaari Riskienhallinta ja Corporate Governance Asiantuntijaseminaari 14 Finanssi&Vakuutus1/2014

15 Seuraa tarjontaamme Huhtikuu Kehity edelleen esiintyjänä finanssialalla Asiantuntijaseminaari Lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen seminaari Asiantuntijaseminaari EU-päätöksentekoprosessi ja vaikuttaminen Asiantuntijaseminaari Säästämisen ja sijoittamisen palvelut RAVA Asiakasyritysten tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut ja case-päivä Asiantuntijaseminaari Organisaation johtaminen, internaattijakso, 3. lähijakso VALIKO Finanssialan muutosten ennakointi Asiantuntijaseminaari Johdannaiset ja korkojohdannaiset käytännössä Asiantuntijaseminaari Sijoituspalvelututkinnon (APV1) tenttiin valmentava koulutus APV1 valmennus Vahvistuu FATCAn eteneminen Asiantuntijaseminaari Toukokuu Vakuutusmatematiikan perusteet ja case-päivä Asiantuntijaseminaari Kannustava johtaminen finanssialalla Asiantuntijaseminaari Riskivakuuttamisen palvelut RAVA Riskienhallinta liikekiinteistöissä Yhteistyöseminaari (Kiinko) VTS-tenttitilaisuus Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku VTS Vakuutustoiminnan laskentapäivät Asiantuntijaseminaari Asiakkuuksien hallinta, 4. lähijakso VALIKO Lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen ajankohtaispäivä Yhteistyöseminaari (TVL) MiFID ja arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä Asiantuntijaseminaari Solvenssi II Asiantuntijaseminaari Kesäkuu Maksamisen palvelut RAVA Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa Asiantuntijaseminaari Perheen verosuunnittelu Asiantuntijaseminaari RAVA Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto VTS Vakuutustutkinto, YVTS Ylempi vakuutustutkinto emba Executive MBA in Insurance and Financial Services VALIKO Finanssialan liikkeenjohdollinen koulutusohjelma Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti FINVAn tiloissa Bulevardi 28, Helsinki. Finanssi&Vakuutus1/

16 Asiantuntijaseminaarit Osallistumalla asiantuntijaseminaareihin varmistat, että sinulla on aina ajankohtaisin tieto lainsäädännön uudistuksista, finanssialan kehitystrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä. Seminaarit tarjoavat loistavan mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja tutustua myös muihin alalla toimiviin. Luennoitsijat edustavat alansa parasta asiantuntijuutta. Finanssialan ja asiakasyritysten talous Asiakasyritysten tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut ja case-päivä Seminaarissa käydään läpi erityyppisten asiakasyritysten tilinpäätösten tunnusluvut ja kerrotaan, miten lukuja hyödynnetään yritysten analysoinnissa ja päätöksenteossa. Case-päivässä lasketaan mm. yrittäjän ansionmenetystä ja arvioidaan yrityksen arvoa. Rahoitusmarkkinat, pankkitoiminta ja tuloksen muodostuminen Ymmärrä eri rahoitusmarkkinoita ja miten niillä tapahtuvat muutokset vaikuttavat pankin taseeseen ja kannattavuuteen. Solvenssi II Seminaari tarjoaa tuoretta tietoa Solvenssi II -vakavaraisuuskehikon etenemisestä. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi syvennytään erityisesti Solvenssi II:n vaikutuksiin vakuutusyhtiön toimintaan. Strategisen talousohjauksen mittaristot Seminaarissa syvennytään strategiseen tulosmittaukseen sekä ohjausjärjestelmiin. Kuulet, miten modernin talousjohdon käytännöillä voidaan tukea strategista liikkeenjohtamista sekä tehostaa liiketoiminnan operatiivista johtamista. Vakuutusmatematiikan perusteet ja case-päivä Seminaaripäivä antaa yleiskuvan vakuutusmatematiikasta henki-, työeläke- ja vahinkovakuutustoiminnassa. Case-päivässä syvennytään aihepiiriin laskuharjoittein ja tehdään analyyseja. Vakuutustoiminnan laskentapäivät Ensimmäisen päivän aikana käsitellään tuloslaskelmaa ja sen liitteitä, vakuutusmaksutulon rakennetta ja korvauksia sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Toisena seminaaripäivänä keskitytään vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätökseen sekä konsernitilinpäätöksen erityispiirteisiin. Vastuullinen yritysluotonanto Seminaarissa keskitytään vastuulliseen yritysrahoitukseen ja sitä tarkastellaan juridisesta näkökulmasta. Seminaari on suunnattu erityisesti yritysrahoitusta tekeville finanssialan asiantuntijoille ja esimiehille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään luotonantoon liittyvästä juridiikasta ja vastuullisuudesta. Finanssialan riskienhallinta ja sääntely Johdannaiset ja korkojohdannaiset käytännössä Seminaari keskittyy osake- ja korkojohdannaisiin, niiden ominaispiirteisiin ja hinnoittelun perusteisiin. Pääpaino on johdannaisten käytössä ja siinä, miksi ja miten näitä tuotteita käytetään. EU-päätöksentekoprosessi ja vaikuttaminen Finanssialan sääntely tapahtuu entistä enemmän EU-tasolla. Miten saada tuoretta tietoa eri hankkeiden etenemisestä? Seminaari tarjoaa tietoa EU-päätöksentekoprosesseista ja eri toimijoiden roolista. Erityisesti kuullaan käytännönläheisesti, miten finanssialan sääntelyhankkeiden prosessi etenee ja miten niihin voi vaikuttaa. Lisäksi kuullaan EU-tason valvojien roolista. MiFID ja arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä Seminaari tarjoaa viimeisintä tietoa sääntelyhankkeiden etenemisestä ja niiden vaikutuksista arvopaperimarkkinoihin ja alan toimijoihin. Keskeistä antia on MiFID-päivitys ja markkinarakenteen liittyvän sääntelyn eteneminen. Riskienhallinta ja Corporate Governance Seminaarissa syvennytään finanssikonsernin riskienhallintaan, hyvään hallintotapaan ja hallinnon järjestämistä ohjaavaan sääntelyyn. Lisäksi kuullaan hallituksen roolista ja vastuusta osana organisaation riskienhallintaa. Tule päivittämään tietosi hyvän hallintotavan ajankohtaisista aiheista. Riskienhallinta liikekiinteistöissä FINVAn ja Kiinkon riskienhallintaseminaarissa teemana liikekiinteistöt luvassa ajankohtaisia aiheita! FATCAn eteneminen, huhtikuu Aamupäivän tietoisku keskittyy Yhdysvaltojen FATCA-hankkeen etenemiseen ja erityisesti sen vaikutuksiin kotimaisiin finanssitoimijoihin. Tule kuulemaan hallitusten välisten sopimusten (IGA) sisällöstä ja verohallinnon ohjeistuksesta FATCAan liittyen. 16 Finanssi&Vakuutus1/2014

17 Solvenssi II Seminaari tarjoaa tuoretta tietoa Solvenssi II -vakavaraisuuskehikon etenemisestä. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi syvennytään erityisesti Solvenssi II:n vaikutuksiin vakuutusyhtiön toimintaan. Kehity Finanssialan asiantuntijana ja esimiehenä Finanssialan muutosten ennakointi Mistä tietää, mitä markkinat haluavat tulevaisuudessa? Seminaarin avulla on mahdollista tehostaa ennakoimistaitoja strategisessa suunnittelussa ja innovoinnissa. Päivän aikana kuullaan case-esimerkki miten finanssitoimija hyödyntää ennakointitietoa ja tuottaa lisäarvoa asiakkailleen. Haastavat esimiestilanteet finanssialalla Tavoitteena on antaa esimiehille välineitä puuttua työyhteisössä ilmeneviin ristiriitoihin ja tuntea esimiehen oikeudet ja velvollisuudet. Seminaarissa on mahdollisuus jakaa kokemuksia haastavista esimiestilanteista luottamuksellisessa ilmapiirissä kollegoiden kanssa. Kannustava johtaminen finanssialalla Päivän tavoitteena on kasvattaa innostusta työhön ja kykyä tuottaa uusia ideoita. Seminaari on oivalluttava ja osallistava, koska kannustava esimies valmentaa ja kirkastaa työn merkitystä. Kehity edelleen esiintyjänä finanssialalla Esiintymistaidon jatkokoulutuspäivän tavoitteena on kehittää esiintymistaitoja ja tehostaa puhe-esityksen vaikuttavuutta. Päivän aikana harjoitellaan tilannepuheita, joita jokainen tarvitsee asiakkaidensa ja oman työyhteisönsä kanssa. Seminaaripäivän jälkeen omasta esiintymisestä saadaan dvd-levy. Myynnillinen asenne finanssialalla Koulutus toteutetaan kolmivaiheisena: seminaari , välityö & webinaari Seminaarin vetäjänä toimii filosofi Esa Saarinen. Päivän tavoitteena on kasvattaa innostusta myyntityöhön. Seminaari sisältää uskomattomia luentoja, videoita ja lyhyitä parikeskusteluja. Esimerkkien avulla avataan erilaisia tilanteita, joissa ihmiset voivat vaikuttaa toisiinsa. Seminaarin herättämiä ajatuksia on mahdollista työstää välityöllä ja webinaarissa, jonka vetäjänä toimii valmentaja, tietokirjailija Pasi Rautio. Webinaarissa avataan myynnissä hyväksi koettuja käytäntöjä sekä käydään läpi myyntiprosessia ja perehdytään myyntityötä helpottavien välineiden käyttöön. Webinaari on helppokäyttöinen. Sijoitustuotteet ja sijoituspalvelualaan (APV1 ja APV2) liittyvä koulutus Johdannaiset ja korkojohdannaiset käytännössä Seminaari keskittyy osake- ja korkojohdannaisiin, niiden ominaispiirteisiin ja hinnoittelun perusteisiin. Pääpaino on johdannaisten käytössä ja siinä, miksi ja miten näitä tuotteita käytetään. Perheen verosuunnittelu Seminaarissa perehdytään perhe- ja perintöoikeuteen verotuksen näkökulmasta ja tarkastellaan perheen verotusta elinkaaren eri vaiheissa. Sijoittajan verotus Seminaarissa käydään läpi osinkojen ja sijoitusrahastojen voittoosuuksien verotus sekä syvennytään ammattimaisen sijoitustoiminnan verotukseen. Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille. Sijoituspalvelututkinnon (APV1) tenttiin valmentava koulutus ja harjoitustentti Tule valmentautumaan APV1-tentin suorittamiseen. Iltapäivän valmennus sisältää harjoitustentin ja tarjoaa mahdollisuuden testata omaa osaamistaan mahdollisimman aidossa tilanteessa. Tavoitteena on helpottaa varsinaisessa suorituksessa onnistumista. Valmennus tarjoaa vinkkejä tenttiin valmistautumiseen sekä antaa osallistujalle tietoa tentin aihealueista, joita hänen kannattaa harjoitella vielä ennen varsinaista tenttisuoritusta. Valmennusiltapäivät ovat , , ja Vakuutukset ja korvaustoiminta Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö Päivässä käydään läpi henkilövakuutuskorvaamiseen vaikuttavat lääketieteelliset ja juridiset asiat sekä kommunikaatio vakuutusyhtiön ja hoitavan lääkärin välillä. Päivässä keskitytään näyttö- ja todistustaakkaan sekä syy-yhteyden selvittelyyn ja hyvän vakuutustavan mukaisiin sääntöihin. Lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen seminaari Koulutuksen jälkeen tavoitteena on hallita lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen ja -korvaamisen pääperiaatteet, vakuuttamisvelvollisuudet ja liitännäisvakuutukset. Seminaarissa perehdytään myös kansainvälisiin sosiaaliturvamääräyksiin ja niiden vaikutuksiin työtapaturmavakuuttamisessa. Finanssi&Vakuutus1/

18 Liikennevakuutuksen korvausseminaari Seminaari tarjoaa laajan yleiskuvan liikennevakuuttamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja liikennevahingoista. Päivien aikana käsitellään omaisuus- ja henkilövahinkojen korvausperiaatteita liikennevahingoissa ja korvausten yhteensovittamista sekä myös toimenpiteitä ulkomailla sattuneissa liikennevahingoissa. Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää paremmin korvausprosessiin liittyvää lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa. Päivän aikana kuulet lääkärien puheenvuoroja ortopediasta, kipulääketieteestä, aivovammoista ja neurologisista sairauksista. Näitä tarkastellaan syy-seurausperiaatteen kautta. Onnistunut vastuunvalinta henkilövakuutuksissa Seminaarissa käsitellään henkilövakuutuksen vastuunvalintaa sopimusoikeudellisena kysymyksenä vakuutuksenottajan näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi terveysselvityksessä ilmoitettavien tietojen merkitystä sopimuksen tekohetkellä ja vakuutustapahtuman yhteydessä. TVL-yhteistyö: Työkyvyn aleneman määrittäminen Seminaarissa käsitellään työkyvyn aleneman määrittämisen pääperiaatteet ja yrittäjän työkyvyn aleneman arviointia. TAMLAn ja TAKOn asiantuntijat avaavat vuosityöansion määrittämisen ongelmakohtia. Lisäksi seminaarissa tulkitaan tilinpäätöstietoja. TVL-yhteistyö: Lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen ajankohtaispäivä Syventävä koulutuspäivä lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen ja -järjestelmän ajankohtaisista asioista. Vastuuvakuutuksen korvausseminaari ja case päivä Ensimmäisenä päivänä selvitetään vakuutuskorvaustoiminnan kannalta keskeistä vahingonkorvauslakia. Päivän aikana käydään läpi eri vastuuvakuutustuotteita ja lisäksi tarkastellaan vastuuta sopimussuhteessa. Toisena päivänä pohditaan esimerkkitapauksia tuotevastuusta, ympäristövastuuvahingosta ja kiinteistön omistajan vastuusta. Tulevia asiantuntijaseminaareja, syksy 2014 Finanssialan ja asiakasyritysten talous Tilinpäätösiin valmistautuminen rahoitus- ja sijoitusalalla Taloussuhdanteiden ennakoiminen ja päätöksenteko Vastuullinen luotonanto yksityishenkilöille Finanssialan riskienhallinta ja sääntely Basel III ja pankkien vakavaraisuus Compliance käytännössä Riskienhallinta finanssialalla EU-päätöksenteko ja vaikuttaminen Finanssialan lainsäädäntöhankkeet ja sääntely 2015 Kehity Finanssialan asiantuntijana ja esimiehenä Asiakasymmärrys ja sosiaalinen media finanssialalla Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana Tuloksellinen vuorovaikutus finanssialan esimiestyössä Vakuuttava ja luonteva esiintyminen finanssialalla Sijoitustuotteet ja sijoituspalvelualaan (APV1 ja APV2) liittyvä koulutus Sijoitusneuvojan ajankohtaispäivä Sijoittajan verotus Vakuutukset ja korvaustoiminta Autovakuutuskorvauksen ja -verotuksen seminaari Kiinteistöjen vakuutuspäivä Kuntoutukseen keskittyvä seminaari Lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen korvausseminaari Lisää lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa LVK-yhteistyö: Ajankohtaispäivä TVL-yhteistyö: Lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen regressipäivä TVL-yhteistyö: Lakisääteisen tapaturmavakuutuskorvaamisen ajankohtaispäivä Vakuutusrikollisuus omaisuusvahingoissa Katso myös valmennusohjelmat s Finanssi&Vakuutus1/2014

19 Aiotko suorittaa tai oletko suorittanut APV-tutkinnon? Sijoituspalvelualan tutkinnot eli APV-tutkinnot ovat sijoituspalvelualan ammattitutkintojärjestelmä. Se koostuu kahdesta tutkinnosta, jotka ovat APV1: sijoituspalvelututkinto ja APV2: sijoitusneuvojan tutkinto. APV1-tutkinto on Finanssialan Keskusliiton auktorisoima tutkinto, joka on tarkoitettu kaikille sijoituspalvelualalla toimiville. Se on erityisesti suunnattu asiakaspalvelutehtäviä hoitaville. Sijoituspalvelututkinto on osa alan itsesääntelyä, jolla pyritään turvaamaan ja kehittämään alan arvostusta sekä sijoituspalveluyritysten henkilökunnan korkeaa osaamisen tasoa. FINVA järjestää tutkintoihin valmentavaa ja sitä täydentävää koulutusta. Tenttiin voi valmentautua FINVAn verkkomateriaalien avulla tai uutuutena tenttivalmennusiltapäivässä, jossa tehdään harjoitustentti ja valmentaudutaan tentin suorittamiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit täydentää ja syventää finanssialan osaamistasi FINVAn asiantuntijaseminaareissa. Osallistumalla asiantuntijaseminaareihin, varmistat, että sinulla on ajantasainen tieto sijoituspalvelualan tutkintojen eri osa-alueista. Valmentaudu APV-tutkintohin tai päivitä APV-tutkinnon tietoja! Finanssi&Vakuutus1/

20 Valmennusohjelma sisältää korvaustoiminnan periaatteet, korvauskäsittelyprosessin kokonaisuudessaan ja vakuutuslajikohtaiset korvausseminaarit. Korvaustoiminnan perusteet -seminaari on hyvä pohja valmennusohjelman suorittamiselle. Korvaustoiminnan valmennusohjelma Saat halutessasi todistuksen, kun olet osallistunut vähintään kolmeen korvaustoimintaan liittyvään seminaariin. Voit sisällyttää valmennusohjelmaan muitakin korvaustoimintaan liittyviä asiantuntijaseminaareja kuin kuvassa näkyviä. Täydennämme tarjontaamme jatkuvasti. Omaisuusvakuutukset Toimintavakuutukset Autovakuutuskorvauksen ja -verotuksen seminaari kevät 2014 Vastuuvakuutuksen korvausseminaari kevät 2014 Vakuutusrikollisuus omaisuusvahingoissa Vastuuvakuutuksen case-päivä kevät 2014 Korvaustoiminnan perusteet -seminaari syksy 2014 Oikeusturvavakuutukset ja -korvaukset syksy 2014 Juridiikka Vakuutusalan juridiikan perusteet kevät 2014 Henkilövakuutukset Vakuutusrikollisuus henkilövahingoissa Hyvä lääketieteellinen korvauskäytäntö kevät 2014 Modernia lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa kevät 2014 Lisää lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa syksy 2014 Vakuutusjuridiikan case-päivä kevät 2014 Lakisääteiset vakuutukset Liikennevakuutuksen korvausseminaari kevät 2014 Lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen korvausseminaari syksy Finanssi&Vakuutus1/2014

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen tilanne Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta 7.11.2014 Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärihankkeen tausta Ministeriöön tulee paljon

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen pankkipisteissä pankkityötä jo tekeville tai ko. tehtäviin

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT Nina Harjulehto 1 ARVIOINTI TAPAHTUU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA, JOHON VAIKUTTAA MONET ASIAT 2 TUTKINNON SUORITTAJA Kaikenikäisiä (yli 18v.), kaiken kokoisia ja kaikennäköisiä kaikenlaisissa

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin. Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen

Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin. Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Kati Sulin Kannen suunnittelu toteutus: Ea Söderberg Sisuksen suunnittelu ja taitto: Ana Mitrunen ISBN: 978-952-14-1731-3 ISBN: 978-952-14-1732-0 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Reilu palkitsemisjärjestelmä

Reilu palkitsemisjärjestelmä VIRPI LIINALAAKSO ELINA MOISIO JUKKA TIIHONEN Reilu palkitsemisjärjestelmä PK-YRITYKSEN OPAS PALKKAUKSESTA JA PALKITSEMISESTA Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I Osaaminen osana työkykyä Moniosaaja -valmennus I varhaiskuntoutusta työntekijän työelämäosaamisen ja pientyöpaikan tueksi Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Elina Sipponen 1 Työelämäosaamista tukevan valmennuksen

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Karoliina Jarenko Karoliina Jarenko on modernin työelämän palavasydäminen punkkari, tutkija ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Johtaminen on Kar

Karoliina Jarenko Karoliina Jarenko on modernin työelämän palavasydäminen punkkari, tutkija ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Johtaminen on Kar Esko Valtaoja Esko Valtaoja on arvostettu tieteentekijä ja kiitetty tieteellisen tiedon popularisoija. Hänet valittiinkin vuonna 2013 merkittävimmäksi elossa olevaksi suomalaiseksi tieteentekijäksi Tieteen

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Paula Hyytiäinen Kehitysjohtaja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto paula.hyytiainen@businesscollege.fi Liiketalouden kehittämispäivä 30.1.2013 PERUSTEIDEN

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot