KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Simo, Maksniemen asemakaava ja asemakaavan muutos (Teollisuusalue) / lausunto 188 Laina-anomus/Kemin Keilatalo Oy Yhdyskuntatekniikan investointiohjelman muutos Talousarvion muutos / eläkemenoperusteinen eläkemaksu Kaupunginlakimiehen viran täyttäminen Henkilöstöasiainsihteerin kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeen muuttaminen 193 Kaupunginjohtajan vuosiloma Hiihtolatu Kemin pohjoisen kaupunginosien käyttöön Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kehittämiskävelyistä 2014/Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen kehittämiskävelyssä esiin nousseet toimenpide-esitykset 196 Valtuutettu Kimmo Hirvenmäen ja 23 muun valtuutetun aloite luottamustoimissa toimivien matkakulukorvauksien poistamisesta alle viiden kilometrin matkoilta 197 Valtuutettu Anneli Rantalan ja kolmen muun valtuutetun aloite kemiläisten köyhien huomioonottamisohjelmasta 198 Valtuutettu Kimmo Hirvenmäen ja 24 muun valtuutetun aloite biopolttoaineiden suosimisesta kaupungin ajoneuvohankinnoissa 199 SDP:n valtuustoryhmän aloite Lindorffin kanssa tehdyn sopimuksen purkamisesta ja Vasemmistoliiton aloite seudullisen perintätoimiston perustamisesta 200 Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Moisanen Sari 14:00-16:22 puheenjohtaja Jestilä Teija 14:00-16:22 1. varapuheenjohtaja Pasoja Jouko 14:00-16:22 2. varapuheenjohtaja Sonntag Ritva 14:00-16:22 3. varapuheenjohtaja Hyötylä Pirita 14:00-16:22 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-16:22 jäsen Juntunen Jouko 14:00-16:22 jäsen Kettunen Matti 14:00-16:22 jäsen Kumpulainen Tytti 14:00-16:22 jäsen Tauriainen Harri 14:00-16:22 jäsen Nissinen Tero 14:00-16:22 kaupunginjohtaja Vilén Jukka 14:00-16:22 kansliajohtaja, sihteeri Rask Matti 14:00-16:22 kaupunginlakimies Päkkilä Matti 14:00-16:22 valtuuston pj. Kumpumäki Veikko 14:00-16:22 valtuuston 1. vpj Kourula Tuire 14:00-16:22 valtuuston 2. vpj Muranen Matti 14:00-16:22 valtuuston 3. vpj Laitinen Marja-Leena 14:00-16:22 varajäsen POISSA Leskio Marko jäsen ALLEKIRJOITUKSET Sari Moisanen Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Tytti Kumpulainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Jouko Pasoja Jukka Vilén Kansliajohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KH : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Moisanen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tytti Kumpulainen ja Jouko Pasoja. Päätös KH : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Jouko Pasoja.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Simo, Maksniemen asemakaava ja asemakaavan muutos (Teollisuusalue) / lausunto 180/ /2015 Kaupunginhallitus Päätös KH : Valmistelu: kaavoituspäällikkö Riitta Vallin : Simon kunta on pyytänyt kaupungin lausuntoa laadittavana olevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Maksniemen teollisuusalueelle. Kaava on MRL 27 :n mukaisesti nähtävänä Alueella toimii rakennusten purkujätteiden lajittelua ja kierrätystä. Toimintaa halutaan laajentaa ja täten myös korttelialuetta tarvitaan lisää. Alue sijoittuu Kemin kaupungin rajalle Maksniemen kylän pohjoispuolelle. Teollisuustonttien ympärille on kaavoitettu suojaviheralue, joten Kemin kaupungilla ei ole huomautettavaa laadittavana olevaan kaavahankkeeseen. Oheismateriaalina kaavakartta ja selostus. Kaupunginhallitus ilmoittaa Simon kunnanhallitukselle, ettei sillä ole huomautettavaa ko. kaavahankkeesta. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Oheismateriaali Maksniemen asemakaava, Kaavaselostus Maksniemen asemakaava, kartta

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Laina-anomus/Kemin Keilatalo Oy 173/ /2015 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kemin Keilatalo Oy anoo Kemin kaupungilta lyhytaikaista konsernilainaa seuraavasti: - kesä-ajan 2015 kulujen kattamiseen ja peruskorjaukseen yhteensä Kemin Keilatalo Oy on kaupungin 100 %:sesti omistama kaupunkikonserniin kuuluva tytärosakeyhtiö. Kemin Keilatalo Oy:n tämänhetkinen lainatilanne on Lainat tulevat maksetuiksi vuosien 2016 ja 2017 aikana. Kaupungin takaukset yhtiölle tällä hetkellä on Kaupungin takausvastuiden tämän hetkinen yhteismäärä on n. 31,3 M. Esitys lainaehdoista: - lainan nosto: sopimuksen mukaan - korkoehto: laskutusajankohdan 12 kk:n Euribor + 0,5 %, - koronmaksuperuste: tod/ pääoman ja koron maksu: pääoma korko per Lainasta laaditaan erillinen velkakirja. Kehittämis- ja talousosasto laatii velkakirjan ja vastaa lainan takaisinperinnästä. Toimitusjohtaja Petri Tarkiainen esittelee kokouksessa Keila- ja tennishallin peruskorjaussuunnitelmia. Peruskorjaukseen on mahdollista saada Avin myöntämää avustusta (20-30 %) ja hakemukseen on esitettävä rahoitussuunnitelma mennessä. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle euron lainan myöntämistä Kemin Keilatalo Oy:lle saakka edellä mainituin ehdoin. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää myöntää euron lainan Kemin Keilatalo Oy:lle saakka edellä mainituin ehdoin. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 1 Kemin Keilatalo Oy:n anomus

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Yhdyskuntatekniikan investointiohjelman muutos 710/ /2011 Tekninen lautakunta Valmistelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall, Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa on varattu määrärahat päällystystöille kustannuspaikalle Kokonaismääräraha päällystetöille on euroa ja näistä sorakatupintauksia on Haukkarinkadulle ( ) ja Kemilänkadulle ( ) yhteensä euroa. Viime syksy ja kuluva talvi on ollut erittäin vaikea sääolosuhteiden vuoksi ja se on aiheuttanut runsaasti olemassa oleville asfalttikaduille pintavaurioita. Yhdyskuntatekniikan käyttötalousosassa ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2015 kunnossapitopintauksiin ja tällöin kunnollisia asfalttikorjauksia ei voida toteuttaa. Yhdyskuntatekniikka pitää perusteltuna siirtää em. sorakatujen pintauksia vuodella ja kohdistaa näille varatun euroa nykyisten asfalttikatujen peruskorjauspintaukseen. Yhdyskuntatekniikka määrittelee kohteet erikseen ennen kesää ja merkitsee investointiohjelmaan uuden kohteen päällystystöihin nimellä "asfalttikatujen perusparannuspintaukset". Ehdotus vs. TJ Kotiranta: Lautakunta hyväksyy esitetyn investointiohjelman muutoksen ja saattaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Päätös TEKLA : Lautakunta hyväksyi esitetyn investointiohjelman muutoksen ja saattaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Kaupunginhallitus Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen yhdyskuntatekniikan investointiohjelman muutoksen. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Talousarvion muutos / eläkemenoperusteinen eläkemaksu 250/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto / kirjanpitopäällikkö Saara Aitomaa Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne kuntatyönantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille (tai muille edunsaajille) on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen eläkemaksun kokonaismäärän. Kokonaismäärä jaetaan jäsenyhteisöjen maksettavaksi sen perusteella, miten paljon nyt maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Eläkemenoperusteisen eläkemaksun määrärahatarpeen arvioinnin perustana on Kevan ilmoittama arvio eläkemaksun kokonaistason kehityksestä. Tämän arvion perusteella talousarvioon 2015 on varattu eläkemenoperusteista eläkemaksua varten euroa. Määräraha jaettiin kaupungin eri tehtäville viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toteutuneiden maksujen suhteessa. Eläkemenoperusteisen eläkemaksun kohdistuminen eri tehtäville on tarkentunut talousarviovalmistelussa käytettävissä olleesta tiedosta. Keva on antanut tammikuussa 2015 ennakkolaskutuksensa yhteydessä selvityksen, missä toimintayksiköissä eläkkeensaaja on työhistoriansa aikana toiminut. Tämä on mahdollistanut eläkemaksun aiempaa tarkemman kohdistamisen, sillä ennen kohdistamisessa huomioitiin vain se toimintayksikkö, jossa eläkkeensaaja työsuhteen päättyessä toimi. Eläkemenoperusteisen eläkemaksun kohdistaminen eri tehtäville mahdollisimman tarkasti aiheuttamisperiaatetta noudattaen on tärkeää muuan muassa valtionosuuslaskennan perustaksi tuotettavien tehtäväkohtaisten kustannustietojen vuoksi. Palvelualueet eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan eläkemenoperusteisen maksunsa määrään, minkä johdosta budjetoinnin ja kirjanpidon toteuman on syytä vastata toisiaan. Tehtäväkohtaisessa kohdistuksessa tapahtuneiden muutosten lisäksi myös arvio eläkemenoperusteisen eläkemaksun kokonaissummasta vuonna 2015 on muuttunut. Kevan ennakkolaskun perusteella maksun arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan euroa talousarviossa budjetoitua pienempänä. Lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa se, millaiseksi kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarve kokonaisuudessaan kuluvana vuonna muodostuu. Liitteenä eläkemenoperusteinen eläkemaksu v tuotteittain. Tilaajatiimi on käsitellyt asiaa kokouksessaan

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää esittää liitteen mukaiset vuoden 2015 talousarvion muutokset valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 2 Eläkemenoperusteinen eläkemaksu tuotteittain v. 2015

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginlakimiehen viran täyttäminen 32/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen Kaupunginlakimies jää pois kaupungin palveluksesta tämän vuoden kesällä. Lakiasiaintuntemuksen turvaaminen kaupunkikonsernissa on ensisijaisen tärkeää. Kaupunginlakimies on oikeudellisten asioiden asiantuntija kaupunkikonsernissa. Kaupunginlakimies toimii ylimmän johdon tukena sekä osallistuu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon, avustaa kaupungin tulosalueita sekä konserniyhtiöitä hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä. Kaupunginlakimiehen tehtävien hoitamiseksi tarvitaan asianomaisen koulutuksen ja hyvän työkokemuksen omaava henkilö. Kaupunginhallitus päättää, että viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteissä sekä perehtyneisyys julkiseen hallintoon. Virkavalinnassa eduksi katsotaan hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon, työkokemus julkishallinnossa sekä sopimusoikeuden ja yritysjuridiikan tuntemus. Ehdotus KEHJOHT Mikkola: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää: Nimetä edustajansa kaupunginlakimiehen valintaa valmistelevaan työryhmään. Viranhaltijoista työryhmään nimetään kaupunginjohtaja ja kansliajohtaja. Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginlakimiehen viran haettavaksi edellä todetuin kelpoisuusehdoin helmikuussa siten, että uusi lakimies voisi aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo Kaupunginkanslia valmistelee hakuilmoituksen ja hoitaa asiaan liittyvät käytännön toimet. Kaupunginhallitus nimesi Teija Jestilän, Ritva Sonntagin, Marko Leskion ja Jouko Pasojan. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdoetuksen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginlakimiehen virakaa haki mennessä 13 henkilöä. Kaupunginlakimiehen hakuaikaa jatkettiin klo 12:00 asti, jolloin hakemuksia jätettiin 8. Hakijoista kolme oli jättänyt hakemuksen myös ensimmäisellä hakukierroksella. Lisäksi yksi hakija perui hakemuksensa. Yhteenveto haastatteluun kutsutuista on liitteenä. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää, että kaupunginhallitus valitsee kaupunginlakimiehen. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää valita kaupunginlakimiehen haastateltujen joukosta haastattelutyöryhmän kokouksessa annettavan ehdotuksen pohjalta. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Liitteet Liite 3 Yhteenveto, lakimieshakijat

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Henkilöstöasiainsihteerin kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeen muuttaminen 152/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelu: kehittämisjohtaja Allan Mikkola Kemin kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 25 :n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja siihen kuuluvista virkatehtävistä, viran kelpoisuusehdoista, viran lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi sekä virkojen nimikemuutoksista. Henkilöstöasian sihteerin virkasuhteiset tehtävät ovat vapautumassa lukien. Henkilöstöpalvelut esittää kaupunginhallitukselle, että henkilöstöasiain sihteerin nimike muutetaan henkilöstösuunnittelijaksi ja että kelpoisuusvaatimukset tarkistetaan ajanmukaisiksi. Viran voimassaolevat kelpoisuusvaatimukset ovat kaupunginvaltuuston :n mukaan korkeakoulussa tai opistossa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto sekä perehtyneisyys henkilöstö- ja kunnallishallintoon tai toisena vaihtoehtona hyvä perehtyneisyys kunnallis- ja henkilöstöhallintoon sekä työmarkkinajärjestöjen toimintaan. Kyseinen virka on sijoitettu henkilöstöpalvelujen tulosyksikköön. Keskusviraston voimassaolevan johtosäännön 5 :n perusteella henkilöstöpalveluiden tulosyksikkö huolehtii ja vastaa; - kaupungin henkilöstöstrategian ja työnantajastrategian toteuttamisesta ja kehittämisestä - henkilöstösuunnittelusta - palkanlaskennasta - paikallisesta neuvottelu- ja muusta yhteistoiminnasta - henkilöstön kehittämisestä ja keskitetystä koulutuksesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä - työsuojelusta Henkilöstösuunnittelijan tehtäviin kuuluvat henkilöstösuunnitteluun, henkilöstöraportointiin, palvelussuhdeasioihin, palkkajärjestelmään ja henkilöstökoulutukseen liittyvät suunnittelu- kehittämis-, valmistelutehtävät. Henkilöstösuunnittelija osallistuu neuvottelutoimintaan ja hoitaa eläkeasiamiestehtävät. Henkilöstösuunnittelijan virkaan valittavalta henkilöltä tulee edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista. Kaupunginhallitus päättää muuttaa viran nimikkeen henkilöstösuunnittelijaksi sekä määrittää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon ja

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Päätös KH : kokemuksen kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista. Muutokset tulevat voimaan tai ajankohtana jolloin virka tulee avoimeksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan vuosiloma 61/ /2015 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Tero Nissisen vuosilomaoikeus v on yhteensä 38 työpäivää, joista 11 päivää on pidetty aiemmin. Kaupunginjohtaja esittää vuosilomaansa pidettäväksi (13 päivää) sekä (5 päivää). Myöhemmin pidettäväksi 9 päivää, joista päätetään erikseen. Kaupunginjohtajan vuosiloman aikana sijaisena toimii kehittämisjohtaja Allan Mikkola, kansliajohtaja Jukka Vilén ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall. Ehdotus PJ Moisanen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää myöntää kaupunginjohtajalle vuosilomaa sekä ja hyväksyy esitetyt sijaisjärjestelyt. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Hiihtolatu Kemin pohjoisen kaupunginosien käyttöön 383/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kansliajohtaja Jukka Vilen Mauri Blomsterin kuntalaisaloite : Kunnan tehtävänä on järjestää ja tuottaa palveluita kunnan asukkaille. Palveluita tulee tarjota kuntalaisille tasapuolisesti, asuinpaikasta riippumatta. Vapaa-ajan toiminnot ovat merkittävässä osassa siinä miten asukkaat viihtyvät kunnassa. Palvelujen saatavuus ratkaisee myös muuttoliikkeen kuntaan päin tai kunnasta pois. Asuinpaikkaa valitessa tärkeässä roolissa ovat myös liikuntapalvelut, joissa Kemillä on pääosin hyvä tarjonta. Karihaaran ja Paation asuinalueet ovat alueita, jotka ovat talviliikunnan osalta suuresti puutteelliset. Hiihtoladut puuttuvat kokonaa. Myöskään minkäänlaisia ylläpidettyjä yhdysreittejä muille latuverkostoille ei ole. Voikin todeta, että nuo em. alueet ovat "hiihtoliikuntapussissa". On suositeltavaa minimoida autojen käyttöä kaupunkien alueilla. Kemin pohjoisosissa asuvat hiihdon harrastajat joutuvat eri liikennevälineitä käyttäen hakeutumaan muihin kaupunginosiin tavoittaakseen latuverkoston. Esitän, että Kemin kaupunginhallitus ryhtyy toimiin, jotta em. alueita palvelemaan rakennetaan hiihtoa palveleva valaistu latu tai valaistu yhdysreitti muuhun hiihtoreittiin. Kaupunginkanslia on kiirehtinyt liikuntapalveluiden lausuntoa. Liikuntatoimiston (Molander/Kotala) lausunto : Kemin kaupungin liikuntapalveluiden vastuulla on talvisin yli 100 kilometriä hiihtolatuja eri kaupunginosissa. Hiihtolatujen rakentamisesta ja kunnossapidon operatiivisesta toteutuksesta vastaa Kemin kaupungin yhdyskuntatekniikka, jolta liikuntapalvelut ostaa investointimäärärahoilla uusien ulkoliikuntapalveluiden rakentamisen sekä vuosittaisen käyttösuunnitelman mukaisesti ulkoliikuntapalveluiden kunnossapidon. Kaupungin suosituin ja käytetyin ulkoilualue sijaitsee Rovan alueella, jonka reitistölle pääsee useasta eri lähtöpisteestä. Latureittiverkosto kattaa hyvin useimmat kaupunginosat, ainoastaan pohjoinen alue on ilman pysyvää latureittiverkostoa. Liikuntapalvelut on hyvin tietoinen aloitteessa esitetystä ongelmasta ja pitää kyseistä aloitetta hyvänä. Liikuntapalvelut on tehnyt esityksiä aloitteessa mainitun asian parantamiseksi. Kemin ohitustien rakentamisen yhteydessä, liikuntapalvelut esitti tien ylitystä tai alitusta Paattion kohdalle hiihtoja ulkoilureittiä sekä moottorikelkkareittiä varten. Edellä mainittu esitys olisi

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginhallitus Päätös KH : mahdollistanut yhdysreitin rakentamisen olemassa olevaan latuverkostoon Ristikankaan suuntaan. Liikuntapalvelut on selvittänyt myös valaistun kuntoradan rakentamista Karihaaran ja Paattion alueelle. Kyseisen alueen tiivis rakentaminen on vaikuttanut siten, ettei edellä mainitulta alueelta löydy yleiskaavassa riittävän suurta puistoaluetta valaistun kuntoradan rakentamiseksi ilman, että pitäisi ylittää vilkkaasti liikennöityjä katuja, kuten esimerkiksi Tornionkatua tai Aatonkatua. Aiempina vuosina on kunnostettu talvikautena hiihtolatu niin sanotulta Paattion kartanolta Vallitunsaaren laavulle. Sama reitti olisi kunnostettavissa tulevaisuudessakin siten, että lähtöpiste olisi Paattion puistossa Tornionkadun varressa, johon tulisi rakentaa lisäksi parkkipaikka. Yhdyslatu Kuivanuoro-Mustakari -ladulle olisi myös toteutettavissa, vaikka reitti pääosin kulkisi jäällä, joka on olosuhteiltaan ja kunnossapidon kannalta haastava. Aloitteessa esitetty hiihtoladun rakentaminen pohjoisen kaupunginosien käyttöön edellyttäisi investointimäärärahan myöntämistä hiihtoladun rakentamiseksi. Uusien latureittien talvikunnossapito edellyttäisi lisäksi liikuntapalvelujen ja yhdyskuntatekniikan palvelusopimuksen tarkistamista sekä siihen varatun määrärahan lisäämistä liikuntapalveluiden talousarvioon. Liikuntapalvelujen näkökulmasta edellä mainittujen talousarviomuutosten toteutuminen on haasteellista. Kaupunginhallitus päättää merkitä liikuntatoimiston lausunnon tiedokseen vastauksena Mauri Blomsterin kuntalaisaloitteeseen. Asiaa tarkastellaan vielä v talousarviovalmistelun yhteydessä kaupungin taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kehittämiskävelyistä 2014/Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen kehittämiskävelyssä esiin nousseet toimenpide-esitykset 464/ /2014 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Pertti Henttinen esitti seuraavan aloitteen: Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että vuoden 2014 aikana toteutetuissa Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen kehittämiskävelyissä esiin nousseet toimenpide-esitykset ja kehittämisehdotukset käsitellään tuottajalautakunnissa. Lautakunnat velvoitetaan antamaan vastineet omaa toimialaansa koskevista asioista kaupunginhallitukselle ja kävelyjen toteuttajille (Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke ja Luotolan Nuoret ry) siten, että vastineet ovat valmiita valtuuston vuoden 2015 talousarviokäsittelyyn mennessä. Päätös KV : Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kaupunginkanslian ja tuottajalautakuntien valmisteluun. Esiin nousevia seikkoja arvioidaan maaliskuun 2015 loppuun mennessä toimialojen johtoryhmissä sekä kaupunginhallituksessa. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu Alla on Luotolan Nuorten sosiaali- ja terveystoimea koskeva koonti: " Rytikari: Sosiaali- ja terveyspalvelut: - Omaishoitajien vastuu on liian suuri, sillä julkinen puoli ei ole oikealla tavalla mukana.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Rytikarin neuvolapalvelut pitää säilyttää. Hepola: Koululle pitäisi saada pysyvä terveydenhoitaja, joka olisi tavattavissa joka päivä. Hepolan alueella asuu ns. ongelmallista asujaimistoa, mm. päihdeongelmaisia, jot ka joidenkin asukkaiden mielestä pilaavat alueen maineen. Asukkaiden mieles tä on hyvä, että Hepolaan muuttaa uusia asukkaita, mutta alueelle ei saisi kes kit tää isoa joukkoa heikompiosaisia kaupunkilaisia. Tällöin on riskinä, että levot to muus ja muut ongelmat alueella lisääntyvät. Hepolan rivitaloalue on joi denkin asukkaiden mielestä Hepolan ongelmallisin paikka sen rauhattomuuden vuok si. Toisaalta, osa asukkaista ei ole kokenut minkäänlaista häiriötä vaikka asuu rivitalojen lähettyvillä. Heidän mielestään Hepola ei ole sen kummempi asuin alue kuin muutkaan Kemin alueet, sillä kaikilta alueilta löytyy myös niin sanot tu ja ongelma-asukkaita. Sekä Hepolan päiväkodin, että nuorisotilan sijaintia pidetään hyvänä. Päiväkodin ja Hepolan tien välisen puuston voisi raivata, sillä nyt päiväkoti jää piiloon. Tämä voi si vähentää myös päiväkodin pihalla tapahtuvaa ilkivaltaa. Asukkaita huolettaa terveydenhoitopalveluiden säilyminen alueella, sillä nykyi nen terveydenhoitaja on jäämässä pian eläkkeelle. Kaupunginjohtaja kertoi, ett ei ole kuullut minkäänlaista keskustelua siitä, että terveydenhoitajan vas taanot to loppuisi Hepolahden alueella. Asukkaat esittävät kysymyksen, voisiko tervey den hoi ta jan työnkuvaa mahdollisesti myös laajentaa ja että esim. Ma reva-mit ta uk sia voitaisiin tehdä paikan päällä. Tämä helpottaisi ikä-ihmisten arkea suu res ti, kun ei tarvitsisi lähteä keskustaan asti mittauksiin. Tilaisuuteen osal listu nut kaupunginvaltuutettu piti ehdotusta selvittelyn arvoisena." Valmistelu: Outi Kääriäinen Hepolan koululle (n. 230 oppilasta) on varattu 1/2 terveydenhoitajan työpanos Val tio neu vos ton kouluterveysasetuksen ja Valviran ohjeen mukaisesti. Re sursoin ti on samanlainen myös Kemin muilla samankokoisilla, toiminnallisesti ja oppi las ai nek sel taan samankaltaisilla kouluilla eli Kivikolla ja Takajärvellä. Re sursoin tia tullaan lisäksi suhteuttamaan tuleviin koulujen remontteihin, mikäli op pilai ta joudutaan siirtämään toiselle koululle väliaikaisesti. Muita resurssimuutoksia ei ole suunnitteilla, elleivät tarve ja kysyntä tule olennaisesti muuttumaan. Terveyspalvelut esittää, että Rytikarin toimipiste jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Ter veys pal ve lut selvittää mahdollista uutta tilaratkaisua alueella, koska tällä hetkel lä terveydenhoitaja työskentelee tiloissa yksin. Palvelun laajentaminen mm. Ma re van hoitoihin tullaan arvioimaan kokonaisuutena.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Valmistelu: Rauha Hannu Omaishoitajien vastuu on liian suuri, sillä julkinen puoli ei ole oikealla tavalla muka na. Tällä hetkellä omaishoidon piirissä on 168 asiakasta, joista kehitysvammaisia on 24. Vuonna 2013 asiakkaita omaishoidon tuen piirissä oli yhteensä 192 asiakas ta ja vuonna 2014 asiakkaita oli yhteensä 211. Tukipalvelujen myöntäminen pe rus tuu yksilölliseen arviointiin. Omaishoitajien jaksamista voidaan tukea myöntä mäl lä omaishoidettaville palveluseteli päivätoiminta Wilhelmiinaan. Päi vä toimin nas sa omaishoidettavat käyvät 1-3 kertaa viikossa. Tällä hetkellä asiakkaita on 12. Päiväsairaalaan omaishoidettavat ohjautuvat lääkärin lähetteellä. Asiakkai ta tällä hetkellä on 54. Asiakkaat käyvät päiväsairaalassa 1-2 kertaa viikossa ja jotkut harvemmin. Päiväsairaalassa on ryhmät masennus-, psykosomatiikasta ja muistihäiriöistä kärsiville asiakkaille. Omaishoitajilla on mahdollisuus saada myös sijaishoitoa palvelusetelillä, keskimääräinen päätös on 2-3h/ viikko. Si jaishoi don palveluja käyttää tällä hetkellä 32 omaishoitajaa. Omaishoidettavien hoiva park ki kokoontuu Keskustan palvelutalolla kaksi kertaa kuukaudessa tiistaisin klo Hoivaparkissa asiakkaita käy Osuuskunta Gerbera vastaa hoi va par kin ohjauksesta ja mukana avustamassa on Lapin AMK:n opiskelijoita. Ter veys py sä kin kautta omaishoitajat voivat tilata omaishoidettavilleen ulkoilua ja ly hyt ai kais ta apua asiointikäynteihin (3,50/h). Omaishoitajille kuuluu lakisääteisesti 3 vapaapäivää/ kk (72h). Vapaapäivät on mah dol lis tet tu järjestämällä hoidettavien intervallihoito Purolan Lampi- ja Pu ro kodis sa. Intervallipaikkoja on käytössä 15. Kehitysvammaisten ryhmälomitus on jär jes tet ty iästä riippuen joko Kemiin Leipätehtaan toimintakeskuksessa tai Tornios sa kaksi kertaa kuukaudessa pe klo su klo Lisäksi kesäaikaan jär jes te tään viiden päivän leirijakso Leipätehtaan toimintakeskuksessa. Ryh mälo mi tus ja leirijakso ostetaan Palvelusäätiön kautta ja palvelu on tarkoitettu al le 16-vuotiaille lapsille. Ryhmälomitusta järjestettiin vuonna 2014 yhteensä 185 vuo ro kaut ta. Yli 16-vuotiaiden kehitysvammaisten omaishoidon vapaapäivät ja eri tyis huol to na järjestettävä osa- tai kokovuorokautinen hoito järjestetään Pal velu ko ti Apilassa. Hoitovuorokausia oli vuonna 2014 yhteensä 99. Omaishoitaja voi myös järjestää sijaishoitajan kotiin vapaiden ajaksi, jolloin kunnan kanssa tehdään toimeksiantosopimus sijaishoidosta. Tätä mahdollisuutta käyt ti vuonna 2014 yhteensä 6 omaishoitajaa. Omaishoidettavilla on myös mahdollisuus vaihtaa osa hoitopalkkiosta ilmaisiin hoi to päi viin.( esim II- maksuluokka oikeuttaa I- maksuluokan rahakorvaukseen 384 /kk + 4 maksutonta intervallipäivää, III- maksuluokka oikeuttaa I- mak su luokan rahakorvaukseen 384 /kk + 7 maksutonta intervallipäivää). Osa omaishoidettavista saa myös kotihoidon palveluja. Suurin osa omaishoitajista on iäkkäitä henkilöitä ja palvelutarve voi omais hoi tajal la tai omaishoidettavalla muuttua nopeasti ja tilapäisen hoidon tarve voi tulla

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus äk kiä. Päiväkeskus Wilhelmiinan toiminta on päättymässä vuoden 2015 lopussa ja vanhus- ja vammaispalveluiden täytyy suunnitella päivätoiminnan malli. Riit tävät päivätoiminta mahdollisuudet tukevat kotona asumista ja omaishoitajien arkea ja jaksamista. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa ylläolevan lausuntonaan kau pun ginhal li tuk sel le vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen kehittämiskävelyistä. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta Valmistelu: musiikinjohtaja Kummala, Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen alueella suoritettiin vuonna 2014 kehittämiskävelyitä, joista seurasi toimenpide-esityksiä ja kehittämisehdotuksia. Liitteellä olevat asiat tulee käsitellä tuottajalautakunnissa ja antaa aiheesta vastine, joita arvioidaan maaliskuun 2015 loppuun mennessä toimialojen johtoryhmissä sekä kaupunginhallituksessa. Musiikkitoimen osalta, on todettava että Länsi-Pohjan jousikvartetti konsertoi myös ko. alueella niin koululais-, laitoskuin kausikonsertein. Esimerkiksi klo 19 on Rytikarin työväentalolla Länsi-Pohjan jousikvartetin Elokuvamusiikkikonsertti. LIITE nro 2. Ehdotus musiikinjohtaja: Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta toteaa vastineenaan Hepolan, Rytikarin ja Ajoksen kehittämiskävelyistä seuranneisiin toimenpide-esityksiin ja kehittämisehdotuksiin, että Länsi-Pohjan jousikvartetti konsertoi jatkossakin säännöllisesti myös toimintapaikkakuntiensa keskustojen ulkopuolella, jotta konserttien kautta saavutettava alueiden viihtyisyys toteutuisi kattavasti koko toiminta-alueella. Päätös MULTK : Hyväksyttiin.

Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus

Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 125 08.12.2014 Kaupunginhallitus 16 12.01.2015 Kaupunginhallitus 199 04.05.2015 Kaupunginhallitus 408 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 152 14.11.2016 SDP:n valtuustoryhmän aloite Lindorffin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) Tarkastuslautakunta 03.02.2015 AIKA 03.02.2015 klo 16:30-18:12 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot