Sompion koulun huoltajien ajatuksia ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014. ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa:"

Transkriptio

1 Sompion koulun huoltajien ajatuksia ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa: moninaisuuden hyväksyminen/ymmärtäminen itsensä tunteminen/hyväksyminen vuorovaikutus oikeudenmukaisuus koulutuksellinen tasa-arvo tavoitteellisuus tieto/tiede ('totuus'), sivistys toisten kunnioittaminen (aikuiset, tavarat, paikat) rehellisyys ammattitaitoinen henkilökunta positiivisuus koulun tulisi olla avoin: ottaa mukaan perheet 1. Millaisia tietoja, taitoja ja osaamista nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? kielten osaaminen, muitakin kuin englantia Mitä tulevaisuuden alat ovat? Voiko niihin fokusoitua? TVT -tekniikan laaja käyttö - oleellista joka alalla + äidinkielen taito erittäin tärkeä pohjataito, samoin kuin matematiikka + oppimisen, opiskelun tekniikka +++ erilaisten alojen kohdalla, kaikki tärkeitä: matematiikka, äidinkieli, vieraat kielet, reaaliaineet, taitoaineet; kaikki tärkeitä viestintätaidot hyvin erilaisten ihmisten kanssa ++++ vuorovaikutustaidot ++++ laajempaa tutustumista työelämään, esim. vanhempien ammatteja hyödyntämällä + yhteys käytäntöön oltava olemassa, esim. kemiassa Mitä eri yhdisteillä tehdään kielitaito (puhuttu, kirjallinen äidinkieli, vieraat) looginen ja innovatiivinen päättely (ongelmanratkaisu) ryhmätyöskentely (yhdessä ja osana ryhmää) opiskelumetodit (uuden oppiminen, vanhan kertaaminen) vaikuttamisen taidot ja mekanismit miten ryhmässä ja yhteiskunnassa päätetään asioista? ++ taito- ja taideaineet + parisuhdetaidot + esiintymistaidot + keskustelutaidot + eri kulttuurien tuntemusta kielitaidon lisäksi + suvaitsevaisuus + 1

2 rehellisyys + tiedonhankintataidot muuta kuin Google ja Wiki + elämänhallinta omien opintojen hallinta oman talouden hallinta ++ laajakatseista asioiden yhdistämistä yli ainerajojen kotitalous kemia (tuotanto) - rahat kulutus / markkinointi - ravintoaineet projektien läpivienti (erilaisten) maailman rajat häviää / pienentyy kansainvälisyys"globaali kieli?" hyvät tavat + yleiset työskentelytaidot oma-aloitteisuus, aktiivisuus rohkeus + tilaa valinnaisuudelle tehdä sitä, mistä tykkää, myös oppiaineiden sisällä (motivaatioseikka) + yleiset tiedonhankintataidot, lähdekritiikki, mikä totta, mikä ei? +++ medialukutaito yleisestikin Miten tieto syntyy? Miten voi tarkistaa mikä on "totta" = tutkimuksella riittävästi todistettua? tietokirjallisuuden käyttö erilaisista lähteistä 2. Mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeitä asioita koulussa? riittävästi erityisopettajia hyvä ruoka siisteys hyvä rehtori monikulttuurisuuden arvostaminen lisää taito- ja taideaineita pätevät opettajat pienet ryhmät hyvä henki koulussa henkilökunta ja oppilaat tukiopetus heti kun on tarpeen kiusaamattomuus terveydenhuolto riittävää (psykologi, koulukuraattori) turvallisuuden tunne korkeatasoinen osaaminen opetuksessa ja myös tukitoiminnoissa kuten johtaminen, hallinto oppimisen ilo, myönteinen ilmapiiri tuki oppimisvaikeuksissa ja tuki lahjakkaille tavoitteellisuus kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeentuleminen oman persoonan esiintuominen kannustus hyvä oppimisympäristö 2

3 asianmukaiset tilat ja työvälineet ajanmukaiset oppiaineet ja -välineet opetuksen laatu (hyvät opettajat :) pienryhmätyöskentely oppia yleissivistystä ja valmentautua työelämää varten toisten kunnioittaminen hyvät tavat persoonaa ei voi muuttaa, mutta käytöstapoja voi!! koulu on paikka, jossa käytöstapoja tulee harjoitella, tuhannen taalan paikka! +++ miten yhteiskunta toimii Suomi hyvinvointivaltio oma valinta elämästä vaikuttaa muihinkin miten kuulun yhteiskuntaan/ryhmään miten vaikutan itse yhteiskuntaan/ryhmään rahan käyttö perusbudjetti kaikille pakolliseksi aineeksi; lasketaan mitä pikavipit maksaa taitoaineissa enemmän yksilöllisten kiinnostuksenkohteiden hyväksymistä; esim. mopon, tietokoneen, vaatteiden korjaamista / tuunausta kannustava ilmapiiri erilaisuuden hyväksyminen arvostus 3. Millaista kodin koulun välisen yhteistyön tulisi olla? henkilökohtaisia keskusteluja ennen kuin tulee pulmia ohry on vasta silloin kun ollaan pulassa opettajien tapaamisia Wilman lisäksi vanhempainiltaan kaikki opettajat esittäytymään vanhempainyhdistys aktiiviseksi asiantuntijaluentoja terveydenhoitajan, erityisopettajien jne. tapaaminen vanhempien kanssa Wilman käyttöä toivoisi kaikilta opettajilta viestit voisi kuitata jotenkin Sompion koulussa tällä hetkellä toimii hyvin kahdensuuntaista vuorovaikutusta mutkatonta ja suoraa keskustellaan avoimesti helpoista ja vaikeista asioista Wilma hyvä, mutta toivotaan myös muita keinoja viestiä, esim. kolmikannat kaikille ikäryhmille puhelinkeskustelut henkilökohtaiset tapaamiset tarvittaessa On hyvä, että Wilmassa tulee häiriköinnit, hölmöilyt, poissaolot. Kotoa käsin voidaan kuitenkin paljon vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. Kiitos aktiivisesta Wilman käytöstä. Siis käyttäkää Wilmaa aktiivisesti. avointa kunnioittavaa puolin ja toisin 3

4 johdonmukaista joustavaa kanava helpompi antaa esim. vinkkejä / kritiikkiä (ei oman opettajan kautta) Wilma; hyvä ja toimiva yhteydenpitojärjestelmä kehittäminen (Wilma); olisi hyvä pystyä ilmoittamaan osittaisen poissaolon; nyt joutuu ilmoittamaan koko päivän (kommentti) voi ilmoittaa esim. 2 pv ennen liian lyhyt mahd. ilmoittaa 4. Millainen on tulevaisuuden oppimisympäristö (Missä opiskellaan? Millä välineillä opiskellaan? yms.)? eri aistikanavien hyödyntäminen opiskelussa; myös tekemällä opiskelua + mahdollisuus vaikuttaa itse viihtyisä ja oppilaita + henkilökuntaa arvostava työympäristö siisti, puhdas, hyvät työvälineet turvallinen ajantasaisuus mobiilimahdollisuudet yhtenä välineenä käyttöön opetusta voi antaa myös luokkatilan ulkopuolella + yhteistyössä tiedemaailman kanssa - löydetään tapoja kierrättää luotettavaa tieto (ei wikipediatietoa) nopeammin koulujen käyttöön koskee kaikkia tieteenaloja ei voi perustua kuitenkaan yksinomaan verkkoon? toivottavasti edelleen koulussa ja käytössä kirjat ja tietokoneet toivottavasti ei etänä monipuolinen ympäristö tekniikan hyväksikäyttö havainnollistamaan teoriaa; esim. matematiikka, fysiikka, kemia toivottavasti vielä FtoF "naamatusten", jolloin oppii (myös) kehonkielen hallinnan / tulkinnan vaistot, sosiaaliset taidot; eli koulurakennuksessa tietotekniikan, virtuaaliympäristön avustuksella virtuaalisympäristöt esim. "kielimatkailu"; oppilaat esittävät turisteja ja paikallisia "tehtaissa" prosessitekniikkaa "pörssissä" käytännön oppiminen 5. Millä tavalla oppilaiden osaamista ja taitoja tulisi arvioida? itsearviointi systemaattisempi tavoitehakuisempi keskustellen oppilaan kehittyminen omaan osaamiseensa verrattuna taideaineissa numeroarvostelu ongelmallista taito/taideaineet: arviointi esim. hyväksytty/hylätty, halutessa numeroarviointi (liikuntamotivaatio vähenee, jos 7) 4

5 numerot - eri asteiset (keskitaso - vaativa) kannustus pitäisi keksiä muitakin tapoja yhden numeroarvosanan lisäksi/tilalle taito- ja taideaineiden arviointia tulisi tarkastella toteutuuko oikeudenmukaisuus myös sanallista arviointia, kuvailua lapsen / nuoren vahvuuksista/tuen tarpeesta (esim. taito-taideaineet) akateemisten aineiden numeerinen arviointi arvioinnin objektiivisuus pärstäkertoimen vaikutus arviointia alentavana / nostavana pienempiä arviointeja pitkin matkaa motivoi oppilaita yrittämään palvelee kokeissa onnistumista parempi koulumenestys paremmat mahd. jatko-opiskelussa nykyään Wilmassa merkinnät hyviä, kiitos niistä! oppilaille vuoden alettua kerrotaan, miten ope arvioi numeron (=eli mistä numero koostuu ) = kriteerit oppimistaitojen / opiskelutaitojen osaamisen taso olisi hienoa tulla näkyväksi oppilaille konkreettisemmin opiskelutaidot yksi tärkeimmistä eväistä koulusta loppuelämään hyvät opiskelutaidot helpottavat mynteistä asennetta oppimiseen työhaastattelut opettaa samalla perustelemaan omaa osaamista sekä kehittämään itseään saadun palautteen kautta opettaa myös työhön menoon 6. Mitkä asiat edesauttavat kouluviihtyvyyttä? käytöstavat pienemmät ryhmät nollatoleranssi kiusaamiseen enemmän taito- ja taideaineita vaihtelevat ja mielekkäät oppitunnit tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu armeliaisuus ( häiriköstä saattaa kuoriutua rehti oppilas) avoimuus puolin ja toisia tason mukainen opetus (tuki. lisätehtävät) oppilaan mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päivän kulkuun ruoka turvallisuuden tunne uskaltaa olla oma itsensä hyvät opetusvälineet oppilaan oikeus opetukseen (sijainen) hyvät käytöstavat ja niiden opetteleminen avain tulevaisuuteen toisen kunnioittaminen oppilaat kunnioittaa toisiansa ja opettajia 5

6 opettajat kunnioittaa toisiansa ja oppilaita viihtyisät ja siistit opetustilat nollatoleranssi kiusaamiseen siisteys erilaisuuden hyväksyminen viihtyisät, asianmukaiset tilat lasten tulisi voida ottaa osaa siivoukseen jokainen joutuu siivoamaan / huolehtimaan isona tiloista / kodista / ympäristöstä turha eriyttää ulkopuoliseksi palveluksi ryhmään kuuluminen erittäin tärkeää, ettei syrjäydy värikäs ja eloisat t. ei liian steriilit tilat selkeät säännöt ja niiden valvonta siisti ympäristö hyvä sisäilma siisteys rauhallisuus osaaminen johtaminen pedagoginen hallinnollinen psykologinen opettajien kanssa kemiat toimii jos tilanne kriisiytyy opettajan ja oppilaan välillä, tilanne on oltava mahdollisuus purkaa / selvittää asialliset työskentelytilat työvälineet (järkevät, ajanmukaiset) oikeus opetukseen myös opettajan poissa ollessa erilaisuuden hyväksyminen toisten kunnioittaminen aikuisten lasten tavaroista huolehtiminen rakennuksia tms. ei rikota 7. Millaista tukea oppilaiden tulisi saada koulussa? haasteita oikeassa suhteessa nuoren valmiuksiin nähden oppilaiden oman minä-kuvan opiskeluun itsensä kunnioittamiseen ja kuuntelemiseen + tunteiden tunnistaminen miten ne vaikuttaa itseensä + kodin ohella tukea nuoren kasvuprosessia kohti aikuisuutta + henkinen tuki (olkapää, neuvo) fyysinen tuki (terveydenhoito) lisää tietokoneita opiskelun tueksi kannustusta avun pyyntöön + 6

7 mahdollisimman paljon omien tarpeiden mukaista tukea, esim. keskittymiseen, muiden kanssa kommunikointiin jne. lapsen / nuoren kehitysvaiheen mukaista tukea psyykkiselle kasvulle oppimisen ohella + tarvittaessa tukea oppimiselle korkeatasoinen pedagoginen osaaminen tukea voi hakea itsenäisesti ja sitä pitää tarjota niille, jotka eivät hae tukea + opiskelutekniikan kehittäminen! opintomatkoja / -retkiä enemmän niissä yleensä oppii niin paljon ja lapset kertovat niistä kotona innoissaan 7

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia)

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia) Arvokeskustelu Kurkelan koulu OPS2016-vanhempainilta 6.2.2014, paikalla n. 45 huoltajaa. Jakaannuimme neljään ryhmään, joiden tuotokset on koottu alla olevien kysymysten alapuolelle sellaisenaan. 1. a)

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT

Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT 1 Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT Vastauksia yhteensä: 52 Vastaukset annettu 3. 22.11.2014 1 Sain käsityksen luokanvalvojasta. Kuulin tärkeitä asioita koulun periaatteista, säännöistä ym. Näin muiden oppilaiden

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot