6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat"

Transkriptio

1 30 1. Kaupunginvaltuusto 30 luokkaan eväten kuitenkin anomuksen mikäli se koski vanhemman palokorpraalin, palokersantin ja ruiskumestarin virkain palkkojen korottamista. Valtuusto päätti 1 ), että virantoimituksessa tapaturmaisesti kuolleen palokunnan viranhaltijan huollettaville omaisille suoritetaan tällaiselle viranhaltijalle nykyisten määräysten mukaisesti kuuluvien etujen lisäksi hänen viimeksi kaupungilta nauttimaansa vuosipalkkaa vastaava erikoiskorvaus. Valtuusto päätti 2 ), että palokunnan ns. puuraha, jota jonkinlaisena luontoisetukorvausten jäännöksenä oli kannettu palokunnan ruokalaa käyttäviltä palomiehiltä ja joka nykyisin oli 30 mk kuukaudessa, kesäkuun 1 p:stä lukien poistetaan käytännöstä. Kaupunginvaltuusto päätti 3 ) vahvistaa palolaitoksen sairaankuljetusvaunujen käyttömaksut kansanhuoltoministeriön hintaosaston päätöksen mukaisiksi. Palolaitoksen seuraavia määrärahoja 4 ) sallittiin ylittää alla mainitun verran: v:n 1943 määrärahoja Palkkiot mk, Sääntöpalkkaiset virat mk, Lämpö mk, Tarverahat mk ja Autojen käyttö mk; sekä kertomusvuoden määrärahoja 5 ) Tilapäistä työvoimaa mk, Kaluston kunnossapito mk, Painatus ja sidonta mk, Tarverahat mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet mk, Yleisten laitteiden kunnossapito mk ja Autojen käyttö mk. Nuohousmaksujen korottaminen. Merkittiin 6 ) tiedoksi ilmoitus, että kansanhuoltoministeriö oli vahvistanut nuohoustariffin perusmaksut korotettaviksi lokakuun 1 p:stä 1943 alkaen toistaiseksi edelleen 6 %:lla eli siis yhteensä 38 %:lla. Nuohoustyöntekijäin palkkojen korotuksen johdosta kaupunginvaltuusto sittemmin päätti 7 ) korottaa mainitut perusmaksut edellisen korotuksen lisäksi vielä 6 %:lla eli siis yhteensä 44 %:lla. Kansanhuoltoministeriö vahvisti 8 ) lokakuun 6 p:nä mainitun korotuksen. Sammutusveden saannin varmistaminen. Sisäasiainministeriö oli marraskuun 11 p:lle 1943 päivätyllä päätöksellään kehoittanut väestönsuojelun yleissuunnitelman 50 :n nojalla vesijohdoilla varustettuja kaupunkeja ja kauppaloita viipymättä ryhtymään vesijohtoverkostosta riippumattomien vedenottopaikkojen järjestämiseen sekä vesijohdon toiminnan varmistamiseen. Kaupunginhallituksen kehoituksesta olivat sekä palolautakunta että väestönsuojelulautakunta laatineet ehdotuksensa vedenottopaikkojen sijoittamiseksi. Valtuusto päätti 9 ) tällöin hyväksyä väestönsuojelulautakunnan vesijohdosta riippumattomien vedenottopaikkojen järjestämistä koskevan ehdotuksen kehoittaen kaupunginhallitusta myöntämään tarkoitusta varten mk talousarvion pääluokan Erinäiset sosiaaliset tehtävät lukuun väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto sisältyvästä määrärahasta Väestönsuojelua varten kaupunginhallituksen käytettäväksi päättäen samalla lähettää suunnitelman sisäasiainministeriölle ja pyytää korvausta valtion varoista kolmannekselle kustannuksista; lisäksi päätti 9 ) valtuusto kehoittaa kaupunginhallitusta myöntämään yllä mainitusta määrärahasta mk rannoille rakennettavien vedenottopaikkojen aiheuttamiin menoihin. 6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulkopuolella Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätti 10 ), hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteet auton ostamiseksi terveydenhoitolautakunnan desinfloitsijan käyttöön, myöntää yleisistä käyttövaroistaan mk mainittua tarkoitusta varten, oikeuttaen lisäksi terveydenhoitolautakunnan käyttämään tarvittavan autonkuljettajan palkkaamiseen tilapäisen työvoiman määrärahaa sekä auton käyttökustannuksiin matka- ja kuljetuskustannuksia varten varattua määrärahaa. Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston v:n 1943 määrärahaa Matka- ja kuljetuskustannukset sallittiin ylittää 140 mk 11 ) sekä kertomusvuoden määrärahoja Matka- ja Kvsto 22 p. marrask. 419 ; Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 31 p. toukok ) S:n 20 p. syysk. 343 ja 22 p. marrask. 410 ; Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 26 p. tammik ) S:n 20 p. syysk ) S:n 10 p. toukok. 176 ; Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 21 p. kesäk. 253 ; Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 1 p. marrask ) S:n 26 p. tammik ) S:n 16 p. helmik. 82. u) S:n 8 p. maalisk. 125.

2 1. Kaupunginvaltuusto 31 kuljetuskustannukset sekä Kulkutautien vastustaminen vastaavasti mk 1 ) ja mk 1 ). Toisen kaupunginlääkärin viran täyttäminen. Toiseksi kaupunginlääkäriksi valtuusto valitsi 2 ) lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. S. Jokivartion. Lääkintöhallitus nimitti 3 ) hänet sittemmin kesäkuun 14 p:nä sanottuun virkaan. Varattomien ja vähävaraisten potilaiden lääkärinhoito. Merkittiin 4 ) tiedoksi, että kansanhuoltoministeriö oli hyväksynyt kaupunginvaltuuston vahvistamat 5 ) korotetut palkkiot aluelääkärien ja terveydenhoitolautakunnan toimiston välittämien lääkärien varattomille ja vähävaraisille potilaille annettavasta lääkärinhoidosta Kaupunginkätilönvirkojen vakinaistaminen. Kunnan kätilöistä maaliskuun 31 p:nä 1944 säädettyyn lakiin perustuen kaupunginvaltuusto päätti 6 ) perustaa heinäkuun 1 p:stä lukien kaksi 33 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa kaupunginkätilönvirkaa, joiden haltijoille oli peruspalkan lisäksi suoritettava valtion palkkaperusteiden mukaisesti kulloinkin voimassa olevat kalliinajan- ja kalliinpaikanlisät ynnä kaupungin virkasäännön mukaiset ikäkorotukset ilman kalliinajanlisäystä sekä lisäksi yllä mainitussa laissa säädetyt luontoisedut, vähentämättä niistä suoritettavaa korvausta heidän rahapalkastaan, myöntäen kertomusvuodeksi tarkoitusta varten mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. Terveysolojen valvonta. Terveysolojen valvonnan määrärahaa Kesälomasijaiset sallittiin 7 ) ylittää 7 563: 50 mk. Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Terveydellisten tutkimusten laboratorion v:n 1943 määrärahoja 7 ) Kaluston hankinta, Vaatteiden pesu ja Näytteiden osto sallittiin ylittää vastaavasti 53 mk, 222: 35 mk ja 361: 35 mk sekä kertomusvuoden määrärahoja 8 ) Tilapäistä työvoimaa mk ja Laboratoriotarvikkeet mk. Lisäksi valtuusto myöntyi 9 ) kertomusvuoden määrärahan Kaluston hankinta ylittämiseen mk elintarvikkeiden tutkimista varten tarvittavan epikondensorin hankkimiseksi. Eläinlääkintäosasto. Eläinlääkintäosaston v:n 1943 määrärahaa Kesälomasijaiset päätettiin 7 ) sallia ylittää : 55 mk. Maidontarkastamo. Maidontarkastamon v:n 1943 määrärahoja Kesälomasijaiset, Tarverahat ja Vaatteiden pesu päätettiin 7 ) sallia ylittää vastaavasti : 75 mk, mk ja mk sekä kertomusvuoden määrärahoja Tarverahat mk 10 ) ja Vaatteiden pesu mk 8 ). Ammattientarkastus. Ammattientarkastusviraston määrärahaa Painatus ja sidonta päätettiin u ) sallia ylittää mk. Tuberkuloosihuolto. Kaupunginvaltuusto määräsi 12 ) tuberkuloosihuoltotoimiston toisen alilääkärin V. K. P. Perkin edelleenkin hoitamaan tuberkuloosilääkärin virkaa toistaiseksi ja kunnes se vakinaisesti täytettiin oikeuksin nostaa hoitamansa viran peruspalkka kalliinajanlisäyksineen ynnä omat ikäkorotuksensa niihin kuuluvine kalliinajanlisäyksineen. Mainittuun virkaan kaupunginvaltuusto sittemmin valitsi 13 ) lääketieteen-ja kirurgiantohtori T. G. Z. Tingvald Hannikaisen. Tuberkuloosilääkäri Tingvald Hannikainen oikeutettiin 14 ) sittemmin ikäkorotusten ja eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen lääkärinä palvelemansa aika. Seuraavia v:n 1943 tuberkuloosihuoltomäärärahoja päätettiin 15 ) sallia ylittää alla mainituin määrin: Tuberkuloosihuoltotoimiston määrärahoja Tilapäistä työvoimaa mk, Kesälomasijaiset : 50 mk, Painatus ja sidonta mk ja Tarverahat mk; asuntolain määrärahoja Tilapäistä työvoimaa mk, Kesälomasijaiset mk,. Valaistus mk ja Ruoka-avustukset mk; sekä määrärahaa Parantolahoitoa tuberkuloottisille mk. Kertomusvuoden tuberkuloosihuoltomäärärahoja sallittiin 16 ) ylittää alla mainitun verran: Tuberkuloosihuoltotoimiston määrärahoja Tilapäistä työvoimaa mk, Kesälomasijaiset mk, Siivoaminen mk, Kaluston kunnossapito mk ja!) Kvsto 20 p. jouluk ) S:n 10 p. toukok ) S:n 30 p. elok ) S:n 26 p. tammik ) Ks. v:n 1943 kert. ja v:n 1943 Kunnall. asetuskok. s ) Kvsto 21 p. kesäk ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 20 p. jouluk ) S:n 26 p. tammik ) S:n 21 p. kesäk. 257 ja 20 p. jouluk S:n 21 p. kesäk ) S:n 12 p. tammik ) S:n 29 p. maalisk ) S:n 20 p. syysk ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 8 p. maalisk. 124 ja 20 p. jouluk. 488.

3 32 1. Kaupunginvaltuusto 32 Tarverahat mk; asuntolain määrärahoja Tilapäistä työvoimaa mk, Kesälomasijaiset 473 mk, Siivoaminen mk ja Ruoka-avustukset mk; sekä määrärahaa Parantolahoitoa tuberkuloottisille mk. Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema. Sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman määrärahaa Sairaiden kuljetus päätettiin x ) sallia ylittää mk. Kouluhammasklinikka. Kouluhammasklinikan v:n 1943 vuokramäärärahaa päätettiin 2 ) sallia ylittää mk. Veneeristen tautien poliklinikat. Ensimmäisen veneeristen tautien poliklinikan v:n 1943 määrärahoja 3 ) Kesälomasijaiset ja Tarverahat sallittiin ylittää vastaavasti : 50 mk ja mk sekä toisen veneeristen tautien poliklinikan saman vuoden määrärahoja 3 ) Kesälomasijaiset ja Lämpö vastaavasti mk ja mk. Desinfioimislaitos. Desinfioimislaitoksen v:n 1943 määrärahoja Vuokra ja Lämpö päätettiin 2 ) sallia ylittää vastaavasti 240 mk ja 6 968: 75 mk. Sairaalat Sairaalahallitus. Kaupunginvaltuusto päätti 4 ) myöntää pääluokkaan Sairaanhoito kuuluvista käyttövaroistaan : 15 mk sairaalahallituksen käytettäväksi sairaalain arkistojen turvaansiirtoa varten tilattujen laatikoiden hinnan suorittamiseksi. Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston v:n 1943 määrärahaa Painatus ja sidonta päätettiin 5 ) sallia ylittää 3 277: 15 mk. Valtionapua nauttivien sairaalain palovakuuttaminen. Sitten kun kaupunginvaltuusto oli pyytänyt 6 ) sisäasiainministeriöltä vapautusta palovakuutusvelvollisuudesta siihen sairaalain omaisuuteen nähden, jonka hankkimiseen kaupunki sai valtionapua, sisäasiainministeriö oli hylännyt mainitun anomuksen koska kaupunki ei ollut antanut kunnallisille mielisairaaloille sekä tuberkuloosia sairastavien hoitolaitoksille toukokuun 31 p:nä 1929 annetun lain samana päivänä annettuun toimeenpanoasetukseen huhtikuun 21 p:nä 1943 tehdyssä muutossäännöksessä säädettyä riittävän pätevää korvaussitoumusta. Tästä johtuen kaupunginvaltuusto päätti 7 ) uudistaa anomuksensa saada vapautua yllä mainitusta palovakuutusvelvollisuudesta oikeuttaen kaupunginhallituksen antamaan sisäasiainministeriölle kaupungin puolesta seuraavan sisältöisen sitoumuksen: Siinä tapauksessa, että sisäasianministeriö vapauttaa Helsingin kaupungin palovakuuttamasta sellaista sairaalain omaisuutta, jonka hankkimiseen kaupunki saa valtionapua, Helsingin kaupunki sitoutuu näiden sairaalain rakennusten ja kaluston tulipalossa, räjähdyksessä tai sodassa vahingoittuessa tai tuhoutuessa.viivytyksettä omalla kustannuksellaan saattamaan ne täyteen käyttökuntoon, ellei valtion ja kaupungin välillä toisin sovita. Yliopistollinen opetus kaupungin sairaaloissa. Sen jälkeen kun periaatteessa oli päätetty 8 ) perustaa kaupungin sairaaloihin 15 yliopiston palkkaamaa amanuenssinvirkaa, kaupunginvaltuusto, myöntyen sairaalahallituksen esitykseen amanuenssin virkojen perustamisesta myöskin Marian sairaalan kirurgista osastoa varten, päätti 9 ), että kaupungin sairaaloihin saatiin entisten 15 paikan lisäksi perustaa vielä 3 yliopiston amanuenssinvirkaa samoin ehdoin kuin edellisetkin. Sairaalain eräiden virkain siirtäminen ylempään palkkaluokkaan. Kaupunginvaltuusto päätti 10 ) evätä sairaalain taloudenhoitajain anomuksen heidän palkkojensa korottamisesta. Samoin päätettiin 11 ), että kaupungin sairaalain kylvettäjien virkojen siirtämistä ylempään palkkaluokkaan koskeva esitys ei antanut aihetta toimenpiteeseen. Marian sairaala. Kaupunginvaltuusto määräsi 12 ) Marian sairaalan sisätautiosaston ylilääkärin F. Saltzmanin oman virkansa ohella hoitamaan sairaalan entisen johtajan ja ylilääkärin H. Bardyn kuoleman johdosta avoimeksi tullutta johtajanvirkaa sekä sairaalan alilääkärin M. I. Orkomiehen hoitamaan Marian sairaalan ylilääkärin virkaa, kumpaisenkin syyskuun 7 p:stä lukien toistaiseksi ja kunnes toisin määrättiin. Sittemmin kaupunginvaltuusto valitsi 13 ) Marian sairaalan kirurgisen osaston ylilääkäriksi lääketieteen-ja kirurgian tohtori A. E. T. Pelkosen ja määräsi 14 ) hänet toimimaan sairaalan johtajana v:n 1945 alusta lukien. Kvsto 21 p. kesäk ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 8 p. maalisk. 125 ja 26 p. huhtik ) S:n 1 p. marrask ) S:n 16 p. helmik ) Ks. v:n 1943 kert. I osan s ) Kvsto 20 p. syysk ) Ks. v:n 1941 kert. s ) Kvsto 20 p. jouluk ) S:n 30 p. elok X ) S:n 30 p. elok ) S:n 20 p. syysk. 315 i3) S:n 1 p. marrask ) S:n 20 p. jouluk. 477.

4 1. Kaupunginvaltuusto 33 Koska Marian sairaalan sisätautien osastosta oli erotettu ruotsinkielinen sisätautien opetusklinikka ja tähän klinikkaan yliopiston varoilla perustettu kaksi apulaislääkärin virkaa, valtuusto päätti x ) lakkauttaa v:n 1945 alusta lukien yhden sisätautien osaston apulaislääkärin viran sekä saman osaston laboratorioapulaislääkärin viran. Valtuusto päätti 2 ) lakkauttaa helmikuun 1 p:stä 1945 lukien Marian sairaalan 35 palkkaluokkaan kuuluvan apulaistaloudenhoitajan viran sekä perustaa sen tilalle sairaalan taloudenhoitajan toimistoon 35 palkkaluokkaan kuuluvan vanhemman toimistoapulaisen alemman palkkaluokan viran. Valtuusto päätti 3 ) merkitä v:n 1945 talousarvioon mk:n suuruisen lisämäärärahan uuden höyrykattilan hankkimiseksi ja perunakellarin järjestämiseksi Marian sairaalaan. Marian sairaalan seuraavia v:n 1943 määrärahoja päätettiin 4 ) sallia ylittää alla mainitun verran: Valaistus 4 226: 25 mk, Siivoaminen mk, Kaluston kunnossapito : 20 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 5 919: 25 mk, Käyttövoima : 90 mk sekä Erilaatuiset menot 5 242: 45 mk. Kulkutautisairaala. Kulkutautisairaalan seuraavia v:n 1943 määrärahoja päätettiin 4 ) sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa : 25 mk, Kesälomasijaiset mk, Sairaslomasijaiset :75 mk, Lämpö : 50 mk, Valaistus : 60 mk, Siivoaminen : 10 mk, Vedenkulutus : 70 mk, Puhtaanapito mk, Kaluston kunnossapito :20 mk, Painatus ja sidonta :70 mk, Tarverahat : 60 mk, Vaatteiden pesu : 45 mk, Ruokinta : 80 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet : 85 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito :60 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset mk ja Erilaatuiset menot : 65 mk. Kivelän sairaala. Kivelän sairaalan sisätautien osaston virkaatoimittavan ylilääkärin K. U. Ahavan jouduttua sotapalvelukseen ja sairaalan varsinaisen johtajan ja sisätautien osaston ylilääkärin P. R. Soisalon myöskin ollessa edelleen puolustuslaitoksen tehtävissä, kaupunginvaltuusto määräsi 5 ) Kivelän sairaalan mielisairaiden osaston virkaatoimittavan ylilääkärin S. A. Erkkilän toimimaan sairaalan johtajana sekä lääketieteenja kirurgiantohtori A. Seppäsen hoitamaan Kivelän sairaalan sisätautien osaston ylilääkärin virkaa, kumpaisenkin helmikuun 5 p:stä lukien toistaiseksi, oikeuksin nostaa hoitamiensa virkojen peruspalkka kalliinajanlisäyksineen ynnä omat ikäkorotuksensa niihin kuuluvine kalliinajanlisäyksineen. Tohtori Seppäsen jouduttua sittemmin palvelukseen muualle, valtuusto päätti 6 ) vapauttaa hänet mainitun viran hoidosta sekä määrätä lääketieteen- ja kirurgiantohtori G. H. R. Töttermanin hoitamaan Kivelän sairaalan sisätautien osaston ylilääkärinvirkaa maaliskuun 14 p:stä lukien yllä mainituin palkkaeduin. Kivelän sairaalan seuraavia v:n 1943 määrärahoja päätettiin 4 ) sallia ylittää alla mainitun verran: Kesälomasijaiset mk, Sairaslomasijaiset mk, Lämpö : 90 mk, Siivoaminen : 70 mk, Vedenkulutus 1 940: 40 mk, Puhtaanapito 2 956: 60 mk, Painatus ja sidonta 6 159: 75 mk, Tarverahat 5 894: 90 mk, Vaatteiden pesu : 60 mk, Ruokinta : 90 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset : 30 mk ja Erilaatuiset menot : 50 mk. Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti 7 ) perustaa Nikkilän sairaalaan kertomusvuoden alusta lukien 47 palkkaluokkaan kuuluvan karjanhoitajan viran osoittaen tarkoitukseen mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkain palkkoihin ja palkankorotuksiin. Lisäksi valtuusto päätti 8 ): siirtää v:n 1945 alusta lukien Nikkilän sairaalan 42 palkkaluokkaan kuuluvan asentajan viran 41 palkkaluokkaan; lakkauttaa v:n 1945 alusta lukien Nikkilän sairaalan 46 palkkaluokkaan kuuluvan ajomiehen viran ja perustaa samasta ajankohdasta lukien sen tilalle 45 palkkaluokkaan kuuluvan apumiehenviran, oikeuttaen sairaalahallituksen siirtämään viran nykyisen haltijan uuteen virkaan sitä haettavaksi julistamatta; sekä siirtää v:n 1945 alusta lukien Nikkilän sairaalan sianhoitajan viran 53 palkkaluokasta 49 palkkaluokkaan. Kvsto 20 p. syysk ) S:n 22 p. marrask ) S:n 22 p. marrask ) S:n 16 p. helmik ) S:n 16 p. helmik ) S:n 26 p. huhtik ) S:n 26 p. tammik ) S:n 30 p. elok Kunnall. kcrt. 1944, I 3

5 34 1. Kaupunginvaltuusto 34 Nikkilän sairaalan seuraavia v:n 1943 määrärahoja päätettiin sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa :65 mk, Sairaslomasijaiset :25 mk, Lämpö : 10 mk ja Erilaatuiset menot : 80 mk. Tuberkuloosisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti 2 ) myöntää pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä käyttövaroistaan mk tuberkuloosisairaalasta kertomusvuoden lokakuun 2 ja 3 p:n välisenä yönä murtovarkauden kautta hävinneen ja sen potilaille kuuluneen omaisuuden korvaamiseksi oikeuttaen sairaalahallituksen käyttämään kyseistä määrärahaa v ellei kadonnutta omaisuutta sitä ennen oltu saatu takaisin. Tuberkuloosisairaalan seuraavia v:n 1943 määrärahoja päätettiin 1 ) sallia ylittää alla mainitun verran: Sairaslomasijaiset mk, Kaluston kunnossapito : 15 mk, Painatus ja sidonta 302 mk, Ruokinta : 20 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet : 65 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito : 70 mk ja Erilaatuiset menot : 15 mk. Sairaspaikkojen hankkiminen Kellokosken piirimielisairaalasta s ). Kaupungin mielisairaspaikkojen lisäämiseksi valtuusto päätti 4 ) merkitä v:n 1945 talousarvioon mk:n suuruisen määrärahan uusien sairaspaikkojen hankkimiseksi Kellokosken piirimielisairaalasta oikeuttaen kaupunginhallituksen käyttämään sitä jo kertomusvuonna. Erinäiset sairaanhoitomenot. Talousarvion pääluokan Sairaanhoito lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot kuuluvia seuraavia määrärahoja päätettiin x ) sallia ylittää alla mainitun verran: Sairaalamaksuja Suomen punaisen ristin sairaalaan : 95 mk, Naistenklinikka : 60 mk ja Poistot ja palautukset kaupunginhallituksen käytettäväksi mk. 7. Huoltotointa koskevat asiat Varsinainen huoltotoimi Huoltovirasto. Kaupunginvaltuusto päätti 5 ) evätä huoltolautakunnan esityksen huoltoviraston asiamiestoimiston notaarien virkain siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan. Kunnalliskoti. Kunnalliskodin v:n 1943 määrärahoja Siivoaminen ja Puhtaanapito päätettiin sallia ylittää vastaavasti mk 6 ) ja mk 6 ) sekä kertomusvuoden määrärahaa Siivoaminen enintään mk 7 ) ja maanviljelyksen määrärahaa Muut kulut mk 7 ). Tervalammen työlaitos. Kaupunginvaltuusto päätti 8 ) v:n 1945 alusta lukien siirtää Tervalammen työlaitoksen johtajan viran 19 palkkaluokasta 17:nteen. Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteen Tervalammen työlaitoksen talousrakennuksen uudelleenrakentamisesta sisustetuin ullakoin entisen tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen tilalle kaupunginarkkitehdin laatiman kustannusarvion mukaisesti, kaupunginvaltuusto päätti 9 ) merkitä v:n 1945 talousarvioon tarkoitusta varten mk:n suuruisen määrärahan, jota saatiin käyttää jo kertomusvuonna. Kaupunginvaltuusto päätti 10 ) merkitä v:n 1945 talousarvioon mk:n suuruisen lisämäärärahan Tervalammen työlaitoksen sikalan rakentamista varten oikeuttaen rakennustoimikunnan käyttämään sitä jo kertomusvuonna. Valtuusto päätti sallia ylittää Tervalammen työlaitoksen v:n 1943 määrärahaa Kuljetus- ja matkakustannukset mk n ) sekä kertomusvuoden määrärahaa Uutteruusrahat enintään mk 12 ). Työtuvat. Työtupien v:n 1943 määrärahaa Vedenkulutus päätettiin 13 ) sallia vlittää 9 999: 65 mk. Avustukset. Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 14 ) Helsingin vapaan huollon keskukselle yhteensä mk, josta mk käytettäväksi sen kertomusvuoden juokseviin menoihin, mk Kansanavun Helsingin paikallistoimikunnan vastaaviin menoihin ja mk ilmapommituksissa kärsimään joutuneiden tai vastaisuudessa joutuvien avustamiseen.!) Kvsto 16 p. helmik ) S:n 20 p. jouluk ) Ks. tämän kert. I osan s ) Kvsto 20 p. syysk ) S:n 30 p. elok ) S:n 12 p. tammik ) S:n 20 p. jouluk ) S:n 30 p. elok ) S:n 20 p. syysk ) S:n 16 p. helmik. 87. ") S:n 26 p. tammik ) S:n 20 p. jouluk ) S:n 16 p. helmik ) S:n 8 p. maalisk. 119 ja 21 p. kesäk. 245.

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 48 1. Kaupunginva Ituusto48 5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulkopuolella Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Koska rottien hävittämistyön,

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 45

1. Kaupungi nvaltuusto 45 1. Kaupungi nvaltuusto 45 155 255 mk:n suuruinen avustus mainitun palokunnan omistaman auton korjaamista varten. Lisäksi oikeutettiin *) palolautakunta ylittämään kertomusvuoden talousarvioon merkittyä

Lisätiedot

25 1. Kaupungin valtuusto

25 1. Kaupungin valtuusto 25 1. Kaupungin valtuusto mat pääomamenot lukuun Talorakennukset sisältyvää määrärahaa Pääpaloasema Korkeavuorenkatu n:o 26, autojen korjauspajan järjestäminen 21 000 mk. Vedenottopaikkojen järjestäminen.

Lisätiedot

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 28 " 1. Kaupunginvaltuusto tukselle. Sittemmin merkittiin tiedoksi ministeriön vahvistaneen edellä mainitun valtuuston päätöksen 1 ). Nuohoustoimen järjestely. Sen jälkeen kun korkein hallinto-oikeus oli

Lisätiedot

I. Kaupunginvaltuusto 35*

I. Kaupunginvaltuusto 35* I. Kaupunginvaltuusto 35* ginhallituksen esittämin muutoksin. Ehdotus alistettiin Uudenmaan lääninhallituksen vahvistettavaksi. Sittemmin piirinuohoojat O. F. Karlsson y.m. Uudenmaan lääninhallitukselle

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 49

1. Kaupungi nvaltuusto 49 1. Kaupungi nvaltuusto 49 Palolautakunta oikeutettiin 1 ) palokunnan kapellimestarin palkkion korottamista varten 6 370 mk:aan kuukaudessa kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien ylittämään enintään 26

Lisätiedot

/., Kaupunginvaltuusto 39

/., Kaupunginvaltuusto 39 /., Kaupunginvaltuusto 39 selitykseen sekä erikoisesti palojärjestyksen 33 :n 2 kohtaan, josta selviää, että nuohoustoimesta ja nuohoojista annettuja säännöksiä on tarkoitus noudattaa myöskin siinä tapauksessa,

Lisätiedot

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulkopuolella

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulkopuolella 32 I. Kaupunginvaltuusto :n 2 kohdassa säädetään, että tarkempia määräyksiä kunnallisesta nuohouslaitoksesta ja piirinuohoojain toiminnasta on annettava ohjesäännöissä ja yksityisestä nuohouslaitoksesta

Lisätiedot

37 I. Kaupunginvaltuusto

37 I. Kaupunginvaltuusto 37 I. Kaupunginvaltuusto vuotuista korvausta tuberkuloosisairaalan osalta 40,000 mk, mihin määrään sisältyi myös tuberkuloosisairaalan entisen luentosalin käytöstä yliopiston kanssa sovittu korvaus, sekä

Lisätiedot

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 38 1. Kaupunginvaltuusto Pääpaloasemalla tehtäviä muutostöitä varten päätettiinkertomusvuoden lisätalousarvioon merkitä 7.6 4 milj. mk:n määräraha, l.s milj. mk:n suuruinen määräraha muutostöiden yhteydessä

Lisätiedot

47 1. Kaupunginvaltuusto

47 1. Kaupunginvaltuusto 47 1. Kaupunginvaltuusto b) kaasumyrkytysvaaran alaisena jatkuvasti työskentelevät (määritellään yhdessä kaasulaitoksen johdon ja luottamusmiehen kanssa) tutkitaan kerran vuodessa. Tarkastus korvataan

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai a i n ulkopuolella

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat. Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai a i n ulkopuolella 2.. Kaupunginhallitus 111 6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai a i n ulkopuolella Terveydenhoitolautakunnan alaisten laitosten virka-aika. Kaupunginhallitus

Lisätiedot

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto 106 1. Kaupungi nvaltuusto 106 tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1947 talousarvioon tarkoitusta varten 746 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 105*

2. Kaupunginhallitus 105* 2. Kaupunginhallitus 105* tyä x ) yhtiön sittemmin tekemään esitykseen mainitun raitiotiesilmukan sijoituksen muuttamisesta siten, että raide johdettaisiin pitkin Somerontietä ja Sammatintietä. Kaupunginhallitus

Lisätiedot

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto 36 " 1. Kaupunginvaltuusto 'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto myönsi 1 ) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 694 121 mk. Työvoimalautakunta.

Lisätiedot

1. Kaupungin valtuusto 45

1. Kaupungin valtuusto 45 1. Kaupungin valtuusto 45 kulloinkin kulumassa olevan vuoden tilinpäätökseen perustuvan menojen ja tulojen erotuksen mukaisen korvauksen hoitopäivää kohden laskettuna nykyisin voimassa olevien perusteiden

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 34 I. Kaupunginvaltuusto. sillan rakentamisen sekä jatkaisivat v:sta 1935 siirtyneenä ylimääräisenä työnä Katajanokan varastosuojan töitä. Lisäksi oli mainittujen töiden yhteydessä suoritettava tarpeelliset

Lisätiedot

1. Kaupunginvaltuusto 95

1. Kaupunginvaltuusto 95 1. Kaupunginvaltuusto 95 merkitä tarkoitusta varten v:n 1942 talousarvioon satamarakennusosaston käytettäväksi 2,150,000 mk:n ja talorakennusosaston käytettäväksi 2,052,000 mk:n suuruiset määrärahat oikeuttaen

Lisätiedot

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 164 11. Kaupungin hallitus Palolaitoksen vanha sairaankuljetusauto sekä Rugby-merkkinen henkilöauto päätettiin sallia myydä. Vapaaehtoisen palokunnan osallistuminen väestönsuojelutyöhön. Käyttövaroistaan

Lisätiedot

Varsinaista huoltotoimintaa koskevat säännökset. Sosiaaliministeriö vahvisti

Varsinaista huoltotoimintaa koskevat säännökset. Sosiaaliministeriö vahvisti 42 I. Kaupunginvaltuusto 6. Huoltotointa koskevat asiat Varsinainen huoltotoimi Varsinaista huoltotoimintaa koskevat säännökset. Sosiaaliministeriö vahvisti 1 ) joulukuun 11 p:nä 1936 Helsingin kaupungin

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus V 175

2. Kaupunginhallitus V 175 2. Kaupunginhallitus V 175 Munkkiniemeä lukuunottamatta, hinta- ja palkkaneuvoston kesäkuun 22 p:nä 1945 antamien nuohousmaksuja koskevien yleisten ohjeiden mukaiset enimmäismaksut noudatettaviksi tammikuun

Lisätiedot

60 1. Kaupunginva Ituusto 61

60 1. Kaupunginva Ituusto 61 60 1. Kaupunginva Ituusto 61 että väestönsuojelulautakunnan ohjesääntö hyväksytään lautakunnan esittämässä muodossa ja alistetaan lääninhallituksen vahvistettavaksi. Viemäritunneleiden väestönsuojalaitteiden

Lisätiedot

59 1. Kaupunginvaltuusto

59 1. Kaupunginvaltuusto 59 1. Kaupunginvaltuusto työn tarpeellisuutta. Kaupunginhallitus oli kiertokirjeiden johdosta pyytänyt lausunnot kaupungin kansakoulujen ja työväenopistojen johtokunnilta sekä lastensuojelulautakunnalta,

Lisätiedot

vahingon laadun selvittämiseksi oli palokunnan henkilöstön suhteen sovittu kaupungin ja ao. vakuutusyhtiön välillä ( ).

vahingon laadun selvittämiseksi oli palokunnan henkilöstön suhteen sovittu kaupungin ja ao. vakuutusyhtiön välillä ( ). 30 1. Kaupunginvaituus t o vahingon laadun selvittämiseksi oli palokunnan henkilöstön suhteen sovittu kaupungin ja ao. vakuutusyhtiön välillä (2.4. 252 ). 5. TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOA KOSKEVAT ASIAT

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 59

1. Kaupungi nvaltuusto 59 1. Kaupungi nvaltuusto 59 kuin vastaavanlaisilla alueilla muualla kaupungissa lasten ja nuorten järjestettyä vapaaaikatoimintaa sekä tehnyt ehdotuksensa tällaisen toiminnan järjestämisestä. Toiminta oli

Lisätiedot

6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT

6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT 1. K au pun&iηνaituus t o 39 6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT Varsinainen huoltotoimi Huoltovirasto. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli huhtikuun 30 p:nä vahvistanut kaupunginvaltuuston hyväksymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 149 2. Kaupunginhallitus Helsingin palokunta sijoittaa täten aikaansaadulle Pitäjänmäen vartioasemalle yhden sammutusyksikön puolikkaan, jonka vartiomiehet huolehtivat oman työnsä ohella tehtaan sekä palokunta-

Lisätiedot

7. Huoltotointa koskevat asiat

7. Huoltotointa koskevat asiat 122 2.. Kaupunginhallitus 124 kaisen hoidosta mainitussa sairaalassa, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sairaalalle katsovansa, ettei Helsingin kaupunki ollut velvollinen kustantamaan kyseistä hoitoa

Lisätiedot

98 I. Kaupung invaltuusto

98 I. Kaupung invaltuusto 98 I. Kaupung invaltuusto tilapäistä työvoimaa varten varattuja satamaliikennemäärärahoja vastaavasti enintään 1,000 mk ja 55,000 mk. Katajanokan vanhan pakkahuoneen tavarahissin nro 4 uusimista varten

Lisätiedot

Kaupunginhalli tus

Kaupunginhalli tus 125 2. Kaupunginhalli tus Suomen punaisen ristin sairaala. Kaupunginhallitus päättitehdä Suomen punaisen ristin keskushallitukselle ehdotuksen sen ja kaupungin välillä maaliskuun 20 p:nä 1941 tehdyn, Suomen

Lisätiedot

Paitsi edellä mainittuja henkilöitä, jotka vuoden varrella tulivat varsinaisiksi kaupunginvaltuutetuiksi, olivat valtuutettujen varamiehet seuraavat:

Paitsi edellä mainittuja henkilöitä, jotka vuoden varrella tulivat varsinaisiksi kaupunginvaltuutetuiksi, olivat valtuutettujen varamiehet seuraavat: 1. Kaupungi nvaltuusto 6 Paitsi edellä mainittuja henkilöitä, jotka vuoden varrella tulivat varsinaisiksi kaupunginvaltuutetuiksi, olivat valtuutettujen varamiehet seuraavat: Metallityöntekijä O. E. Ahomaa

Lisätiedot

II. Kaupunginhallitus< Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

II. Kaupunginhallitus< Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat II. Kaupunginhallitus< 147 5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat Terveydenhoito sekä s air aanhoito s air a ai ai n ulkopuolella Aluelääkärit. Eteläisen alueen aluelääkärille E. Sillmanille myönnettiin

Lisätiedot

kanslian 43 palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran 40 palkkaluokkaan

kanslian 43 palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran 40 palkkaluokkaan 46 I. Kaupunginvaltuusto 9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat Opetustoimi Kansakoulut. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää ruotsinkielisten kansakoulujen ynnä apukoulun psykiatrista hoitoa tarvitsevat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Tulenheimo 4 ) sekä varapuheenjohtajana

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Tulenheimo 4 ) sekä varapuheenjohtajana 2 1. Kaupunginva Ituusto2 Leinosen sijaan aluksi varamies, johtaja K. T. Salmio ja sittemmin toukokuun 23 p:stä lukien johtaja Salmion siirryttyä vtn Lähteen varamieheksi, varamies, halli- ja torikaupan

Lisätiedot

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin.

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin. 178 11. Kaupungin hallitus mk, Nikkilän sairaalan kustannuksiin 3,161,752 mk, josta 585,480 mk perhehoitoa varten, ja tuberkuloosisairaalan kustannuksiin 1,233,972 mk. Merkittiin 1 ) tiedoksi, että kaupunginkassaan

Lisätiedot

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2 1. Kaupungin valtuusto Vtn Ramsayn sijaisena tämän ollessa valtioneuvoston jäsenenä toimi koko vuoden varamies lehtori Hj. R. Meinander ja vtn Lähteen sijaisena tämän toimiessa v.t. kiinteistöjohtajana

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 59 1946 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1950 Helsinki 1950. Työväen kirjapaino. ALKULA US E Kertomus Helsingin kaupungin

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 56 1943 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1946 ALKULAUSE Niiden v:n 1943 kunnallista toimintaa käsittävien selostusten

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 99

1. Kaupungi nvaltuusto 99 1. Kaupungi nvaltuusto 99 Elintarvikekesk us Tavarahankintojen keskittäminen elintarvikekeskukseen. Kaupunginvaltuusto päätti x ), että sairaalalautakunnan esittämin varauksin kaupungin laitosten elintarvikehankinnat

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

1. Kaupunginvaltuusto 3

1. Kaupunginvaltuusto 3 1. Kaupunginvaltuusto 3 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman ja hänen erottuaan valtuuston jäsenyydestä 2 ) vt Tulenheimo 3 ). Varapuheenjohtajana oli vt Kilpi 4 ). Puheenjohtaja Rydman

Lisätiedot

tuli olla veronmaksu vuoden lokakuun 2 p:n jälkeen erääntyvät korkokupongit.

tuli olla veronmaksu vuoden lokakuun 2 p:n jälkeen erääntyvät korkokupongit. 122 II. Kaupunginhallitus '122 tuli olla veronmaksu vuoden lokakuun 2 p:n jälkeen erääntyvät korkokupongit. Rahatoimenjohtaja oikeutettiinmääräämään kertomusvuoden kunnallisveron eri osien kantoajat sitä

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 31 I. Kaupunginvaltuusto. kaikkien tonttien vuokra-aika päättyi samanaikaisesti, ja noudattaen kaupungin omakotialueita varten vahvistettua vuokrasopimuskaavaketta; lautakunta oikeutettiin määräämään vuokran

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman sekä varapuheenjohtajana

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman sekä varapuheenjohtajana 3 I. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman sekä varapuheenjohtajana vt Janatuinen 2 ) muun osan vuotta paitsi maaliskuun 18 p:n ja marraskuun 15 p:n välisen ajan, jolloin

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 147 2. Kaupunginhallitus maistraatti oli päättänyt 1 ) korottaa maaliskuun 1 p:stä lukien Kanta-Helsingin alueella voimassa olevan nuohousmaksujen perustaksan 50 %:lla ja liitosalueella voimassa olevat

Lisätiedot

6. Huoltotointa koskevat asiat

6. Huoltotointa koskevat asiat 184 2. Kaupunginhallitus V186 Kellokosken piirimielisairaala. Kaupunginhallitus päättipuoltaa Kellokosken piirimielisairaalan liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa syyskuun 14 p:nä esille tulevaa

Lisätiedot

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman sekä varapuheenjohtajana

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman sekä varapuheenjohtajana I. Kaupunginvaltuusto 3* Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman sekä varapuheenjohtajana vt Janatuinen 2 ). Kaupunginvaltuusto kokoontui 15 kertaa. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku

Lisätiedot

II. Kaupunginhallitus '246

II. Kaupunginhallitus '246 182 II. Kaupunginhallitus '246 rakentamiseen 1 ) sekä 260,000 mk jakojohdon asentamiseen Kuusi- ja Jalavatien väliseen Pihlajatien osaan 2 ). Väliaikaisen muuntoaseman rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti

Lisätiedot

3. Kiinteistölautakunta

3. Kiinteistölautakunta 3. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst. - Esitys N:o 11. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varain osottamisesta valtiopäiväkustannusten suorittamiseen. Suurivaltaisin, Armollisin

Lisätiedot

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364.

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364. 10 1. Kaupunginva Uuusto Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden hylänneen rakennustoimiston muurarin A. Lindgrenin ja satamahallintotoimiston

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 118 II. Kaupunginhallitus Suomen Ruotsin Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat varat 1 ); saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2 ); sekä eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk 3 ).

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 17

1. Kaupungi nvaltuusto 17 1. Kaupungi nvaltuusto 17 qvist, Valanne ja Virkkunen sekä vtt Nyberghin, Modeenin ja Ekebomin varamieheksi vt Gröndahl; kaupunginhallitus oikeutettiin lisäksi määräämään yhteensä kahdeksan edustajaa kaupunginjohtajista

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston käsittelemät

Kaupunginvaltuuston käsittelemät 271TI.Kaupunginvaltuusto Liite 2 Väestönsuojelua koskevat ja muut sotatilasta johtuvat asiat v. 1940 Kaupunginvaltuuston käsittelemät Väestönsuojelu asiat Väestösuojelutoiminnan järjestäminen. Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

avustus sen Tuurholmassa olevan kesäkodin kertomusvuoden ylläpitokustannuksiin

avustus sen Tuurholmassa olevan kesäkodin kertomusvuoden ylläpitokustannuksiin 158 11. Kaupunginh allitus 158 tenkin hänkin oli ollut siellä jo kuukauden päivät ennen kurkkumätään sairastumistaan, joten tartunta todennäköisesti ei ollut Helsingissä saatu. Sairaanhoitajatar koulu.

Lisätiedot

1. Kaupungin valtuusto 3

1. Kaupungin valtuusto 3 1. Kaupungin valtuusto 3 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 688 ja sen puolesta lähetettyjen kirjeiden lukumäärä 211. Kaupunginvaltuuston vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon

Lisätiedot

Merimieshuoneen omaisuuden jako. Kaupunginhallitus määräsi 6 ) satamahallintotoimiston. merimieshuoneen omaisuuden jakotilaisuudessa.

Merimieshuoneen omaisuuden jako. Kaupunginhallitus määräsi 6 ) satamahallintotoimiston. merimieshuoneen omaisuuden jakotilaisuudessa. 246 II. Kaupunginhallitus'246 ja mielipiteitä Liettuassa oli vaikea tehdä aivan yksityiskohtaisia ehdotuksia asiassa, mutta että epämukavat ja ankarat rajamuodollisuudet nähtävästi olivat suuresti haitanneet

Lisätiedot

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 168 II. Kaupunginhallitus vassaan lausunnossa kaupunginhallitus päätti 1 ) viitata omaan esitykseensä. Revisiotoimiston huomautus, ettei kaupunki ollut saanut mitään korvausta tulo- ja omaisuusveron kannannasta

Lisätiedot

1222.Kaupunginhallitus 181

1222.Kaupunginhallitus 181 1222.Kaupunginhallitus 181 päättitehdä lääkintöhallitukselle uuden esityksen sotavammaisten hoitamista kaupungin sairaaloissa koskevan sopimuksen tekemisestä. Sotasairaalain irtaimiston varastointi. Kaupunginhallitus

Lisätiedot

7. Huoltotointa koskevat asiat

7. Huoltotointa koskevat asiat 2. Kaupunginhallitus 125* kertomusvuodeksi myöntämän avustussumman, josta kuitenkin myöhemmin oli perittävä yhdistyksen ylläpitämän Veikkolan parantolan toiminnan keskeytyksen ajalta takaisin se osa, joka

Lisätiedot

37. Elintarvikekeskus

37. Elintarvikekeskus 37. Elintarvikekeskus Elintarvikekeskuksen toiminnasta v. 1948 annettu kertomus oli seuraavan sisältöinen: Elintarvikekeskuksen Imitakunta. Lautakuntaan kuuluivat v. 1948 seuraavat henkilöt: puheenjohtajana

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat. Kaupungin v:n 1946 tilinpäätös. Kaupungin v:n 1946 tilinpäätöksen valmistuttua merkittiin

2. Rahatointa koskevat asiat. Kaupungin v:n 1946 tilinpäätös. Kaupungin v:n 1946 tilinpäätöksen valmistuttua merkittiin 12 1. Kaupunginvaltuusto Helsingin tiettävästi vanhimmalle asukkaalle, leskirouva M. H. Koskiselle päätettiin x ) myöntää tammikuun 1 p:stä 1947 lukien elinkautinen 1 645 mk:n suuruinen peruseläke kuukaudessa.

Lisätiedot

4. Palotointa koskevat asiat

4. Palotointa koskevat asiat 30 1. Kaupu nginvaltuusto tilittämästä kaupungille aikana 25. 11. 1955 13. 6. 1956 kaupunginhallituksen suostumuksella itselleen kantamia yhteensä 190 630 mk:n suuruisia korvauksia asuinrakennusten tuotantoon

Lisätiedot

5. TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOA KOSKEVAT ASIAT. Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella

5. TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOA KOSKEVAT ASIAT. Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 1692.Kaupunginhallitus 5. TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOA KOSKEVAT ASIAT Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella T^veydenhoitolai^akunta. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus V 171

2. Kaupunginhallitus V 171 2. Kaupunginhallitus V 171 huolehdittava tavarainsa pakkaamisesta sekä; että tästä aiheutuvia kustannuksia koskeva.lasku lähetetään lääninhallitukselle. Kaupunginhallitus päätti 1 ), että ne Oulunkylän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 5) muuttaa Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 1 :ää siltä osin, kuin se koskee teollisuustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvia asioita seuraavaksi: teollisuustointa johtavan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 24.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

mistä varten puutyöhuoneeseen ja ruiskumaalaamon ilmanvaihtolaitteen uusimista varten.

mistä varten puutyöhuoneeseen ja ruiskumaalaamon ilmanvaihtolaitteen uusimista varten. 135 2. Kaupunginhallitus mistä varten puutyöhuoneeseen ja ruiskumaalaamon ilmanvaihtolaitteen uusimista varten. Eräiden irtaimisto esineiden myynti ja luovuttaminen. Palolautakunta oikeutettiin 1 ) korvauksetta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat. Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiesosasto

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat. Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiesosasto 82 II. Kaupunginhallitus '82 1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiesosasto Kaupunginhallituksen kokoukset y. m. Kaupunginhallitus päätti kokouksensa

Lisätiedot

9 I. Kaupunginvaltuusto

9 I. Kaupunginvaltuusto 9 I. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman r ) sekä varapuheenjohtajana vt Janatuinen 2 ). Kaupunginvaltuusto kokoontui 17 kertaa. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjäin pykäläluku

Lisätiedot

3 Palkkalautakunta. 1X ) S:n 22 p. marrask. 1 994. 12 ) S:n 18 p. tammik. 138.

3 Palkkalautakunta. 1X ) S:n 22 p. marrask. 1 994. 12 ) S:n 18 p. tammik. 138. 3 Palkkalautakunta Palkkalautakunnan kokoonpano. Palkkalautakuntaan kuuluivat v. 1949 seuraavat kaupunginvaltuuston valitsemat jäsenet: toimitsija S. Friberg, työnjohtaja L. Forsten, apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2 1. Kaupunginvaltuusto Ulkomailla oleskelun johdosta maaliskuun 1 p:n ja kesäkuun 30 p:n väliseksi ajaksi vapautusta saaneen vtn Sergeliuksen tilalle tuli varamies, tullipäällysmies S. E. Lindroos 1 )

Lisätiedot

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 1392,Kaupunginhallitus tiedoksi maistraatin ilmoitus lokakuun 20 p:nä tapahtuneesta uuden nuohoustaksan vahvistamisesta (1.11. 2773, ks. Kunn. as.kok. s. 331). 5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 62 1949 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause.. Sivu III... 1. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

4. Liikennettä koskevat asiat

4. Liikennettä koskevat asiat 126 II. Kaupunginhallitus '126 Poliisilaitoksen rikospoliisiosaston pidättämien henkilöiden ruokaannoksen hinta päätettiin korottaa 3: 25 mk:ksi. Holhouslautakunta oikeutettiin 2 ) ylittämään v:n 1939

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa Päivitetty 23.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

16. Palotoimi. Palolautakunnan kertomus Helsingin kaupungin palotoimesta v. 1947 oli seuraavan sisältöinen: Palolautakunta

16. Palotoimi. Palolautakunnan kertomus Helsingin kaupungin palotoimesta v. 1947 oli seuraavan sisältöinen: Palolautakunta 6. Palotoimi Palolautakunnan kertomus Helsingin kaupungin palotoimesta v. 947 oli seuraavan sisältöinen: Palolautakunta Lautakunnan kokoonpano. Palolautakuntaan, joka maistraatin alaisena valvoo palotointa,

Lisätiedot

II. Kaupunginhallitus 317

II. Kaupunginhallitus 317 II. Kaupunginhallitus 317 Iäisen asiamiehen välityksellä sekä liittämään kansanhuoltoministeriön kirjeen valtion lisenssitoimikunnalle osoitettuun tuontilisenssianomukseen. Vastaus merkittiin x ) tiedoksi.

Lisätiedot

2, Kaupunginhallitus

2, Kaupunginhallitus 2, Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1943 kaupunginjohtajana ylipormestari A. A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimenjohtajana insinööri

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 60 1947 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1951 Helsinki 1951. Työväen kirjapaino. ALKULA US E Tämä kuudeskymmenes

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunta I IL Kiinteistölautakunta Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl,

Lisätiedot

35. Elintarvikekeskus

35. Elintarvikekeskus 35. Elintarvikekeskus Elintarvikekeskuksen toiminnasta v. 1947 annettu kertomus oli seuraavan sisältöinen: Elintarvikekeskuksen lautakunta. Elintarvikekeskuksen lautakuntaan kuuluivat v. 1947 seuraavat

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa joulukuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista

Lisätiedot

3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat

3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat 3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat 2. Kaupunginhallitus- Maistraatti. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 47 955 mk hautausavun ja 7 668 mk vuosilomakorvauksen suorittamista

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa tammikuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 173*

2. Kaupunginhallitus 173* 2. Kaupunginhallitus 173* alueen keskiosan rakennussuunnitelmaan sisältyvän Hiihtomäentien suunnan muuttamiseksi sekä antaa lautakunnan tehtäväksi laatia lopullisen ehdotuksen kyseisen rakennussuunnitelman

Lisätiedot

12. Satamalaitos Kaupunginvaltuusto

12. Satamalaitos Kaupunginvaltuusto 92 1. Kaupunginvaltuusto den myöntämiseksi ensimmäisen vyöhykerajan ulkopuolelta matkustaville ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Liikennelaitoksen raitiovaunu- ja johdinautohankinnat. Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Muut sijoitukset kuuluvasta määrärahasta Polttoturvetuotanto

Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Muut sijoitukset kuuluvasta määrärahasta Polttoturvetuotanto 100 2. Kaupunginko, llitus Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Muut sijoitukset kuuluvasta määrärahasta Polttoturvetuotanto osuuskuntaan liittyminen. Kunnallisverotus. Kunnallisverojen väliaikaisesta ennakkokannannasta

Lisätiedot

/., Kaupunginvaltuusto 3

/., Kaupunginvaltuusto 3 /., Kaupunginvaltuusto 3. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto hyväksyi ) sellaisen muutoksen työjärjestyksensä 28 :ään, että pöytäkirjaan siihen asti sisältyneet

Lisätiedot

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat. Opetustoimi Maanpuolustustehtävissä olevien opetuslaitosten viranhaltijain palkkaedut.

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat. Opetustoimi Maanpuolustustehtävissä olevien opetuslaitosten viranhaltijain palkkaedut. 146 2. Kaupunginko, llitus jotka lain mukaan olivat velvolliset tätä vakuutusmaksua suorittamaan, jolloin tietenkin oli tarkattava, ettei keneltäkään pidätetty maksimimäärää, 750 mk, enempää vuodessa.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot