LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Seija Saarelainen, Maija Määttäsen varajäsen Raini Tukiainen, Maija Riikosen varajäsen Leena Kokkonen, Kaija Öystilän varajäsen Maija Määttänen Maija Riikonen Kaija Öystilä MUUT LÄSNÄ- Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Rauni Tukiainen Sirkka Raassina NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 77 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli Apt. 10. luku, virsi 84:1; KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Maija Määttänen, Maija Riikonen ja Kaija Öystilä, joiden tilalle oli kutsuttu Seija Saarelainen, Rauni Tukiainen ja Leena Kokkonen, mikä hyväksyttiin. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 79 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Rauni Tukiainen ja Sirkka Raassina. 80 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Otettiin käsiteltäväksi 4 muuta asiaa, joista Puhelinluettelotietojen julkaiseminen vuonna 2007 päätettiin käsitellä kiireellisenä asiakohdassa 82.2 ja muut 3 muissa asioissa.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 81 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset /2007: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2007: Palvelutyön johtokunnan päätökset /2007: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2007: Lisätietoja Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätöksiä ei ollut. kirkkoherra Hannu Juntunen

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 82.1 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2007: 10: Kesäkanttorin palkkaaminen 11: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 12: Kesäteologin palkkaaminen 13: Lieksan kirkon kirkkosalin luovuttaminen Lieksan Nuorisojousten konserttikäyttöön 14 16: Työloman/virkavapauden myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2007: 9: Työloman myöntäminen sairauden takia 10: Yhteisötalletusten tekeminen 11: Työloman myöntäminen sairauden takia 12: Määräaikaistalletuksen tekeminen 13: Määräaikaistalletuksen tekeminen Kiinteistöpäällikön päätökset: Seurakuntapuutarhurin päätökset: 1: Hautausmaiden kausityöntekijöiden palkkaaminen Lapsityönohjaajan päätökset: 1: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: 2: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 82.2 PUHELINLUETTELOTIETOJEN JULKAISEMINEN VUODEN 2007 LUETTELOSSA Liite 1a Fonecta Oy ja Eniro Finland julkaisevat puhelinluetteloa Pohjois- Karjalan alueella. Seurakunnan luettelotiedot on julkaistu toistaiseksi vain Fonecta Oy:n luettelossa. Seurakunnan puhelinluettelotiedoista tehtiin kaksi vaihtoehtoa, joista järjestettiin tarjouskilpailu. Tarjouspyyntö on oheisena liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Yhtiö Vaihtoehto A Vaihtoehto B Fonecta Oy 1.450,08 + alv 332,40 + alv Eniro Finland 760,00 + alv 240,00 + alv Muut ehdot ovat nähtävänä tarjouksissa kokouksessa. Asiaa valmisteltaessa on pohdittu riittääkö viraston yhteystietojen julkaiseminen molemmissa luetteloissa, vai ratkaistaanko vaihtoehto A:n julkaiseminen hinnan perusteella ja julkaistaan se vain toisessa luettelossa. Talousjohtaja: ratkaisee tarjouskilpailun, koska puhelinluettelotiedot ovat keskeinen osa tiedottamista ja seurakunnan työntekijöiden tavoittamista. Keskustelun jälkeen Eniro Finlandin tarjousvaihtoehto A hyväksyttiin hintaan alv. Lisäksi puhelinnumerot julkaistaan seuraavassa Seurakuntaviestissä. Rauni Tukiainen ehdotti, että puhelinnumerot julkaistaan yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa samalla kun kaupunki julkaisee seuraavan joka kotiin jaettavan luettelon. Seija Saarelainen saapui kokoukseen klo Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 83 PAPISTON TYÖNJAKOKIRJA VUODELLE 2007 Liite 1 Papisto on sopinut vuoden 2007 työnjaosto Sopimus on oheisena liitteenä. Lisätietoja Kirkkoherra: Kirjataan tiedoksi. Kirkkoherra esitteli työnjakokirjan, joka kirjattiin tiedoksi. kirkkoherra Hannu Juntunen ASIA EI OLE JULKINEN 85 KANTTORIN SIJAISEN PALKKAAMINEN Liite 2 ja 3 Lieksan seurakunnan I kanttorin jäädessä äitiyslomalle viran väliaikaisiksi hoitajaksi hakuilmoituksen johdosta tuli kolmelta kirkkomuusikolta Marko Koskiselta, Tommi Autiolta ja Harri Kahlokselta hakupaperit. Tommi Autio veti hakuilmoituksensa pois. Huhtikuun 2. ja 3. päivinä Marko Koskiselle ja Harri Kahlokselle järjestettiin tilaisuus antaa näyte soitto- ja laulutaidostaan. Seurakunnan kanttorin palkka määrätään palkkaluokkien asteikolta H Kirkkovaltuusto on määritellyt II kanttorin viran palkkaukseksi palkkaluokan H 33 mukaisen kokonaispalkkauksen. Viran vakinaiselle haltijalle, jolla on ylempi korkeakoulututkinto maksetaan kuitenkin palkkaluokan H 34 mukainen palkka. Tämän viran epäpätevän väliaikaisen hoitajan palkka määritellään asteikolta H 29 H 32 (kolme palkkaluokkaa alempi). Seurakunnan toisen kanttorin viran epäpätevälle hoitajalle maksetaan H 31 + hk-lisä = H 32 mukaista palkkaa. Kir- VESTES 35. Kirkkoherra: Haastatteluryhmä, johon ovat kuuluivat kirkkoherra, seurakunnan molemmat kanttorit, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen ja kirkkoneuvoston jäsen Martti Hara päättivät esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunnan I kanttorin viran väliaikaiseksi hoitajaksi valitaan: Marko Koskinen

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) ja varalle: Harri Kahlos. Viran väliaikaisen hoitajan palkaksi määrätään palkkaluokan H 32 mukainen kokonaispalkka. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös on ehdollinen. Viran väliaikaiseksi hoitajaksi valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä rikosrekisterin ote, jota edellytetään lasten kanssa työskenneltäessä. Kirkkoherra vahvistaa valintapäätöksen. Tiedoksi: Marko Koskinen Harri Kahlos Tiina Laiho Riitta Lehtimäki Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 86 HAUTAUSMAANHOITAJAN JA KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN HAUTAUSMAI- DEN KAUSITYÖHÖN Vuoden 2007 talousarvion mukaan yksi hautaustoimen kausityöntekijä otetaan 8 kuukaudeksi ja hautausmaanhoitaja 6 kuukaudeksi. Puutarhuri on valinnut kiinteistötehtävään Tapio Köntän Lieksasta. Hänellä on usean vuoden kokemus hautausmaiden ja kiinteistötoimen tehtävistä. Lieksalainen Kerttu Sutinen on huolehtinut usean vuoden ajan hautausmaanhoitajan tehtävistä. Puutarhuri päättää työvoiman palkkaamisesta enintään 6 kuukaudeksi, mutta on jäävi tekemään palkkauspäätöksen puolisonsa palkkaamisesta. Tiedoksi: Lisätietoja: Talousjohtaja: ottaa hautausmaiden kiinteistötyöntekijän kokoaikaiseen määräaikaiseen tehtävään Tapio Köntän väliseksi ajaksi ja hautausmaanhoitajan kokoaikaiseen määräaikaiseen tehtävään Kerttu Sutisen väliseksi ajaksi. Palkkaus määritellään erikseen. Määräaikaisuuden perustana on työn kausiluonteisuus. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tapio Könttä Kerttu Sutinen Leo Sutinen Salme Kärkkäinen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 87 HAUTAUSMAIDEN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUKSEN MÄÄRITTELY Hautausmaiden kausityöntekijöiden palkkaus määritellään KirVESTES:n perusteella. Edellisellä kaudella sovellettiin seuraavia palkkausperusteita (KirVESTES ): hautausmaanhoitaja 6 kk R 18 alkupalkka kiinteistötyöntekijä 8 kk R 17 alkupalkka lohkonhoitajat 6 kk R 13 alkupalkka Nuoret kausityöntekijät 3 kk R 13 alkupalkka Koululaiset 1. kesä tuntipalkka 6,05 2. kesästä lukien tuntipalkka 6,63 Kolin kausityöntekijä tuntipalkka 7,53 Kesäksi 2007 puutarhuri on palkannut lohkonhoitajiksi 9 seurakunnan hautausmailla aikaisemmin työskennellyttä työntekijää ja 2 uutta työntekijää. Nämä työntekijät vastaavat Hautainhoitorahaston lukuun hoidettavista haudoista. Talousjohtaja: määrittää hautausmaiden kausityöntekijöiden palkat vuodeksi 2007 (KirVESTES ): hautausmaanhoitaja 6 kk R 18 alkupalkka kiinteistötyöntekijä 8 kk R 17 alkupalkka lohkonhoitajat 6 kk 1. kesä R 13 alkupalkka kesästä lukien R 14 alkupalkka Nuoret kausityöntekijät 3 kk R 13 alkupalkka Koululaiset 1. kesä tuntipalkka 6,05 2. kesästä lukien tuntipalkka 6,63 Kolin kausityöntekijä tuntipalkka 7,53 Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Leo Sutinen Salme Kärkkäinen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 88 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA VUODEN 2006 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILIN- PÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Liite 4 Tilintarkastajat ovat antaneet päättyneestä, kaksi päivää kestäneestä, vuoden 2006 tarkastuksesta kertomuksen: TILINTARKASTUSKERTOMUS Lieksan seurakunnan kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta n ja talousjohtajan laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilintarkastus on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on tutkittu seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden selvitystapaa ja tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen perusteella. Lisäksi on tarkastettu sisäisen valvonnan asianmukaisuutta. 1 TARKASTUKSEN TULOKSET 1.1 Hallinto Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ei ole huomautettavaa. 1.2 Kirjanpito ja tilinpäätös Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kirkkolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Toimintakertomuksessa on annettu riittävä selonteko talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Lahjoitusrahastojen kirjanpito on hoidettu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja yhdistetty seurakunnan tilinpäätökseen. 2. LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUU- VAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) Lieksassa 26. päivänä maaliskuuta 2007 JAAKKO TURUNEN Jaakko Turunen HTM Oy Audiator Ab UNTO TIAINEN Unto Tiainen JHTT Lisätietoja: Talousjohtaja: päättää esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi yhdessä vuoden 2006 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa, jotka käsiteltiin kirkkoneuvostossa Päätösehdotus hyväksyttiin. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 89 KIRKKONEUVOSTON TOIVOMUKSET JA ARVIOT PIISPANTARKASTUKSEEN Liite 5 asetti työryhmän miettimään piispalle esitettäviä asioita ja kirkkoneuvoston arviointia työn kokonaisuudesta ja kehittämistarpeista toimintasuunnitelman painopisteet huomioon ottaen. Työryhmään valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Pyykkö, valtuuston varapuheenjohtaja Aimo Saarelainen sekä valtuuston jäsen, lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Leena Kokkonen sekä kirkkoneuvoston jäsen Malla Ilvonen. Työryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin Seppo Pyykkö. Työryhmä on jättänyt oheisen muistion. Kirkkoherra: Muistio liitetään piispantarkastusaineistoon. Todettiin, että kappalainen Lea El Bardi on tallentanut keskustelut tarkasti muistioon. Työryhmän puheenjohtaja Seppo Pyykkö totesi työryhmän paneutuneen asiaan ja keskustelleen laajasti seurakunnan toiminnasta. Työryhmän muistio on ehdotus kirkkoneuvoston kannanotoksi ja edellyttää sen takia joitakin vähäisiä tekstimuutoksia. Asiasta keskusteltiin. Kannanotto hyväksyttiin liitettäväksi liitteen mukaisena piispantarkastusaineistoon. Kirkkoherra huolehtii keskustelussa esiin tulleista vähäisistä tekstimuutoksista. Tiedoksi: Lisätietoja Hannu Juntunen Lea El Bardi kirkkoherra Hannu Juntunen

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 90 POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖPROJEKTIN TILANNEKATSAUS LYHENNETTY TIEDOTE 2/2007: Pohjois-Karjalan seurakuntien yhteistyöprojektin selvitystyö etenee. Selvitysmies on koonnut perustietoa Pohjois-Karjalan seurakunnista ja tarkastellut seurakuntien, rovastikuntien ja hiippakuntien muodostumisen ja kehittymisen historiaa. Tilastotiedot ovat valaisseet seurakuntien väestökehitystä ja taloustilanteen muutoksia. Tilastotietoja on tarkasteltu vuosilta 1980, 1990 ja Pohjois-Karjalan väestön ja seurakuntien jäsenmäärän kehitys on arvioitu vuosille sekä viiden vuoden välein vuoteen Seurannan ja tarkastelun kohteena ovat olleet myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaiheet ja hankkeet Pohjois-Karjalassa. Selvitystyön seuraava vaihe suuntautuu seurakuntiin. Seurakuntien, jotka kuuluvat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen osalta alueisiin, joiden kunnat käyvät nyt aktiivisia neuvotteluja kuntaliitoksista, on hyvä aloittaa keskinäiset seurakuntien väliset neuvottelut mahdollisen kuntaliitoksen seurauksista ja vaikutuksista. Selvitysmies voi tukea ja antaa asiantuntija-apua näissä neuvotteluissa. Mahdollisen muutoksen keskellä elävä tarvitsee selviytyäkseen ja jaksaakseen tietoa muutoksen vaiheista ja myös mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa muutokseen. On todella tärkeää, että kirkkoherrat ja talousjohtajat/- päälliköt pitävät oman seurakuntansa luottamushenkilöt, työyhteisön jäsenet myös tämän selvitystyön osalta ajan tasalla. Selvitysmiehen työn etenemisestä tiedotetaan kerran kuukaudessa lyhyellä tiedotuskirjeellä. Seurakuntien kirkkoherrojen ja talousjohdon keskustelutilaisuus yhteistyöprojektista on tiistaina klo Kontiolahden seurakunnan leirikeskuksessa Hirvirannassa ja seurakuntien johtavien luottamushenkilöiden, kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden keskustelutilaisuus projektista tiistaina klo Joensuun seurakuntayhtymän Vaivion kurssikeskuksessa Liperissä. Toivon esirukousta selvitystyön puolesta ja avoimuutta yhteistyölle! Petri Karttunen ohjausryhmän puheenjohtaja Raimo Kemppainen selvitysmies KYSELY SEURAKUNNILLE Selvitysmies järjestää yhteistyöprojektiin liittyvän kyselyn Pohjois- Karjalan seurakunnille. Kyselyn sisältö ja vastaaminen selviää seuraavasta saatekirjelmästä:

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) Pohjois-Karjalan seurakuntien yhteistyöprojektin selvitystyön etenemisen kannalta on tärkeää selvittää seurakuntien yhteistyön nykytilanne ja yhteistyölle asetetut tulevaisuuteen suuntaavat toiveet ja tavoitteet. Seurakuntakyselyn kautta kartoitetaan seurakuntien nykyinen yhteistyön taso, toiveet tulevaisuuden yhteistyöstä ja näkemykset kuntarakenneuudistuksen mahdollisista vaikutuksista seurakuntien yhteistyöhön, seurakunta-, rovastikunta- ja hiippakuntarajojen muutoksiin. On tärkeää, että kirkkoherra ja talouspäällikkö kantavat yhteistyössä vastuun kyselyyn vastaamisesta. Toivon huolellisuutta ja paneutumista sekä riittävää luottamushenkilöiden ja työyhteisön jäsenten kuulemista. Kyselyyn vastaamisessa on myös hyvä noudattaa nopean vastaamisen jaloa periaatetta. Vastausten kokoamisen ja erittelyn jälkeen vierailen seurakunnissa. Toiveeni on, että voisin silloin tavata kirkkoherran j a talouspäällikön lisäksi seurakuntien johtavia luottamushenkilöitä. Tapaamiset voidaan järjestää myös rovastikunnittain tai yhdessä niiden seurakuntien kanssa, joissa keskinäiset yhteistyökysymykset ovat juuri nyt polttavia, esimerkiksi nopeasti etenevän kuntaliitoshankkeen vuoksi Kyselylomake lähetetään kunkin seurakunnan kirkkoherralle ja talousjohtajalle/talouspäällikölle. Seurakunnan yhteiseksi kannanotoksi muotoillut ja täytetyt vastauslomakkeet toimitetaan sähköpostin liitteenä viimeistään mennessä yhteistyöprojektin selvitysmies Raimo Kemppaiselle. Kyselyn aihekokonaisuudet: 1. Seurakuntien talous Seurakuntien henkilöstömuutokset 3. Seurakuntien yhteistyö kiinteistöjen ja hautausmaiden hoidossa 4. Seurakuntien yhteistyö ATK- ja puhelinpalveluissa 5. Seurakuntien yhteistyö tiedotuksessa 6. Seurakuntien yhteistyö toimistotöissä 7. Seurakuntien yhteistyö metsänhoitopalveluissa 8. Seurakuntien yhteistyö seurakuntatyö 9. Seurakuntien hallinnolliset rakenteet 10. Seurakuntien yhteistyö koulutuksessa Lisätietoja Kirkkoherra: kirjaa tiedoksi selvitystyön tämänhetkisen tilan. Asiasta keskusteltiin. Todettiin, että Nurmeksen rovastikunnassa järjestetään seurakuntien yhteinen konsulttitapaaminen. Konsultti voidaan kutsua myös Lieksaan pohjustamaan Lieksan seurakunta suunnitelmaa. Sovittiin, että kysely otetaan pääaiheeksi Isossa työneuvottelussa ja johtoryhmässä klo kirkkoherra Hannu Juntunen

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 91 PALKKAUSJÄRJESTELMÄKOULUTUSTA TYÖNANTAJILLE Kirkon työmarkkinalaitos järjestää kevään 2007 aikana kirkon palkkausjärjestelmään liittyviä koulutustilaisuuksia seuraavilla paikkakunnilla: Perjantai klo Kuopio, Kuopion musiikkikeskuksen auditorio, 2.krs., Kuopionlahdenkatu 23. Tiistai klo 12-16, Helsinki, Finlandia-talon Elissa-sali, Mannerheimintie 13 e (oma sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta). Keskiviikko klo Oulu, Hotelli Radisson SAS, kokoustila, Hallituskatu 1. Tilaisuuksissa Kirkon työmarkkinalaitoksen toimiston edustajat selostavat sopimuksen sisältöä ja täytäntöönpanoa. Koulutuspäällikkö Eero Heimonlinna Negora Oy:stä luennoi vuorovaikutuksesta neuvottelutilanteessa. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti palkkausmääräysten soveltamisesta vastuussa oleville työnantajan edustajille. Osallistumismaksu on 50 ja se sisältää kahvitarjoilun ja luentomateriaalin. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta osoitteella Tiedoksi: Lisätietoja: Talousjohtaja: lähettää ainakin kirkkoherran ja talousjohtajan koulutustilaisuuteen Kuopioon Aiheutuvat kustannukset korvataan virkamatkoihin osoitetuista määrärahoista KirVES- TES:n mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Hannu Juntunen Kari Mustonen Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 92 TTS - TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUKOULUTUS Haluatko rauhassa pohtia seurakuntasi toiminnan ja talouden suunnittelua sekä arviointia yhdessä muiden kokonaisuudesta vastuuta kantavien kanssa? Kaipaatko uusia ideoita ja tapoja, joilla oman seurakunnan TTS-prosessia voisi kehittää? Kirkkopalvelut/Kristillinen opintokeskus järjestää Tampereella oheisen ohjelman mukaisen kurssin, jonne mahtuu vielä osallistujia. Kurssin kouluttajana toimivat TM Sanna Poikola ja JHTTtilintarkastaja Juha Tuohimäki, joka on aiemmin toiminut mm. Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkönä sekä koulutuspäällikkö Sami Lahtiluoma, joka on toiminut aiemmin Kirkon koulutuskeskuksen kouluttajana sekä mm. Kirkkohallituksen taloustoimiston toimistopäällikkönä. Sanna Poikola on pro gradu -työssään tutkinut sitä, miten hyvin tämä vuonna 1999 seurakunnissa käyttöönotettu TTS-järjestelmä on vastannut niitä odotuksia, joita siihen asetettiin. Juha Tuohimäki toimii usean seurakunnan tilintarkastajana ja on erikoistunut mm. toiminnan ja talouden arviointiin liittyviin kysymyksiin. Koulutuksen ote on vuorovaikutuksellista ja keskustelevaa. Osallistumismaksu on 310 sis. majoituksen 2 hh:ssa Cumulus Hämeenpuistossa). Tiistai Ilmoittautuminen ja aamukahvi Alkuhartaus Koulutuspäällikkö Sami Lahtiluoma Kurssin aloitus - ennakkotehtävän käsittely Ennakkotehtävien käsittely jatkuu ryhmien purku TTS:N toimivuus seurakunnassa tutkimuksen valossa - todellisuutta vai illuusio? TM Sanna Poikola Ryhmätyöskentely - case Päivän päätös Keskiviikko Palautekeskustelu 9.30 Suunnitteluprosessit ja tavoitteet seurakunnan toiminnan ja talouden arvioinnin pohjana JHTTtilintarkastaja Juha Tuohimäki Edellinen aihe jatkuu Kurssin päätös Lisätietoja: Kirkkoherra: harkitsee soveltuuko koulutus jollekin luottamushenkilölle. Keskustelun jälkeen päätettiin, että tähän koulutukseen ei lähetetä ketään. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 93 SEURAKUNTIEN RIKOSTURVAPÄIVÄ Pohjola järjestää seurakunnille kohdistetun rikosturvapäivän torstaina klo Tilaisuuden pitopaikka Kylpylä Hotelli Vesileppis, Vokkolantie, LEPPÄ- VIRTA. Ohjelma Ravintola Vokkola Klo Lounas noutopöydästä Auditoria Klo Tilaisuuden avaus - Matti Luukkonen, Pohjola Tuhopolttojen torjunta osana riskienhallintaa - Janne Soikkanen, Pohjola Nykyaikainen kameravalvonta kirkon tarpeisiin - Reijo Kolu, Suomen Sony Kameravalvonnan toteutus, käytännön esimerkkejä - Jari Janhunen, Nordic Lan&Wan Klo Klo Iltapäiväkahvi Turvainvestointien rahoitus - Kari Suutari, OKO Pankki Oyj Pohjolan sähköiset palvelut seurakunnalle - Ossi Pakarinen, Pohjola Paloturvallisuus kirkoissa ja kirkkojen vakuutusmääräarviot - Ossi Martikainen, Pohjola Tilaisuus päättyy n. klo Tilaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään Seurakunnasta voi osallistua 1-2 henkilöä. Talousjohtaja: lähettää tilaisuuteen seurakunnasta 1-2 henkilöä ja korvaa aiheutuvat kustannukset virkamatkoihin osoitetuista määrärahoista KirVESTES:n mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Osanottaja sovitaan talousjohtajan harkinnan mukaan henkilöryhmästä Kari Honkanen, Heikki Nevalainen tai Kari Mustonen. Materiaali pyydetään käyttöön. Tiedoksi: Lisätietoja: Kari Honkanen Heikki Nevalainen Kari Mustonen Taloustoimisto. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 94 JOHTOALUEEN (MÄHKÖ/20 kv) KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISTÄ TARKOIT- TAVAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Lieksan seurakunnan pöytäkirjan 20 :n kohdalla tekemän päätöksen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen n:o hyväksymisestä. Kysymyksessä on Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevan Rauhala RN:o 108:47 tilan alueella olevaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n 20 kv keskijännitejohtoa koskevan käyttöoikeussopimuksen uusiminen. Johtokatu on 315 m pitkä ja 10 m leveä ja sijaitsee Mähkön hautausmaan ja siihen rajautuvan puistoaleen rajalla Kirkkotarhantiellä. Kertakorvaus alueesta on 95,13 euroa. Talousjohtaja: toteaa kirkkovaltuuston päätöksen 20 / tulleen lainvoimaiseksi ja päättää allekirjoittaa käyttöoikeussopimuksen. Tiedoksi: Toimeenpano: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Sopimuksen allekirjoittaminen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 95 JOHTOALUEEN (TIMITRANTIE JA KOIVULANTIE/20 kv) KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN HY- VÄKSYMISTÄ TARKOITTAVAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Lieksan seurakunnan pöytäkirjan 23 :n kohdalla tekemän päätöksen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen n:o hyväksymisestä. Kysymyksessä on Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevien Pappila RN:o 107:103 ja Rauhala RN:o 108:47 tilan alueella olevaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n 20 kv keskijännitejohtoa koskevan käyttöoikeussopimuksen uusiminen. Johtokatu on 265 m pitkä ja 5 m leveä ja sijaitsee museon kohdalla Timitrantien varressa ja Rauhalan pappilan tontin kohdalla Koivulantien varressa. Kertakorvaus alueesta on 40,17 euroa. Talousjohtaja: toteaa kirkkovaltuuston päätöksen 23 / tulleen lainvoimaiseksi ja päättää allekirjoittaa käyttöoikeussopimuksen. Toimeenpano: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Sopimuksen allekirjoittaminen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 96 AULIS TURUSEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMISTÄ TARKOITTAVAN KIRKKO- VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Lieksan seurakunnan pöytäkirjan 21 :n kohdalla tekemän päätöksen maanvuokrasopimuksen tekemisestä 30 vuodeksi Aulis Turusen kanssa. Kysymyksessä on Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Rauhalan tilalla Rnro 108:47 olevan Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavan mukaisen rakennuspaikan nro 14.2 vuokraaminen Aulis Turuselle väliseksi ajaksi. Vuosivuokraksi päätettiin 400 (neljäsataa) euroa. Vuosivuokra sidottiin elinkustannusindeksin muutoksiin. Uudella sopimuksella puretaan viiden vuoden määräajaksi alkaen tehty sopimus. Talousjohtaja: toteaa kirkkovaltuuston päätöksen 21 / tulleen lainvoimaiseksi, mutta koska Aulis Turunen on kuollut asiaa raukeaa ja alkaen tehty viiden vuoden vuokrasopimus jää voimaan. Jos vuokrasopimus halutaan muuttaa 30 vuoden pituiseksi sopimukseksi, asia on käsiteltävä uudelleen. Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Aulis Turusen oikeudenomistajat Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

21 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (30) 97 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 97.1 SEURAKUNTIEN KIRJANPITÄJIEN KOULUTUSPÄIVÄ Efeko Oy järjestää seurakuntien kirjanpitäjien koulutuspäivän kolmella paikkakunnalla. Helsingin koulutuspäivä soveltuu toimistosihteeri Salme Kärkkäisen ohjelmaan. Koulutuspäivän teemat ovat: Taloushallinnon kompastuskivet Hautainhoitosopimusten kirjanpito Vuoden 2007 alusta käyttöönotettavat taloustilastot Havaintoja vuoden 2006 tilinpäätöksistä Sisäinen valvonta Seurakuntien yhteistyösopimukset ja yhdistymiset taloushallinnon kannalta Ohjelma: 8.30 Ilmoittautuminen 9.00 Koulutuspäivän avaus Koulutuspäällikkö Timo Karine, Efeko Oy 9.10 Taloushallinnon perusohjeiden kompastuskivet Kolehdit; Keräystuotot; Lahjoitusrahastot; Hautainhoitosopimusten kirjanpito; Esimerkkejä poistolaskennasta ja kustannusten kohdentamisesta Taloussuunnittelupäällikkö Maija-Liisa Hietakangas, Kirkkohallitus Vuoden 2007 alusta käyttöön olettavat seurakuntien taloustilastot Tilastosihteeri Helena Kontio, Kirkkohallitus Havaintoja vuoden 2006 tilinpäätöksistä Sisäinen valvonta kirjanpitäjän näkökulmasta Laskentatoimi; Henkilöstöhallinto; Hankinnat Edellinen aihe jatkuu Seurakuntien yhdistyminen ja erilaiset yhteistyösopimukset taloushallinnon kannalta Vastuunjako eri seurakuntien kesken; Osto- ja myyntilaskujen hyväksyntä; Tililuettelot; Pysyvien vastaavien kirjanpidon yhdenmukaistaminen Helsinki ja Tampere: JHTT, HTM, tilintarkastaja Sinikka Niitynperä, Audiator Oy Oulu: JHTT, tilintarkastaja Tuula Roininen, Audiator Oy Koulutuspäivän päätös Osallistumismaksu: alv. 22 % sisältää opetuksen, materiaalin ja ohjelmassa mainitut ateriat. Tiedoksi: Lisätietoja: Talousjohtaja: täydentää vuoden 2007 koulutussuunnitelmaa ja lähettää toimistosihteeri Salme Kärkkäisen koulutuspäivään Helsinkiin Aiheutuvat kustannukset korvataan koulutukseen osoitetuista määrärahoista KirVESTES:n mukaisesti välttämättömänä koulutuksena. Päätösehdotus hyväksyttiin. Salme Kärkkäinen, Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot