Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus

2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus...3 Tunnuslukuraportti...7 Rahoitetut keksinnöt...8 Tuloslaskelma...10 Tase...11 Tilintarkastuskertomus...12 Valtuuskunta...13 Hallitus ja tilintarkastajat...14 Keksintösäätiö 2011 Kuvat: Mikko Käkelä 2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö Vuosi 2010 oli Keksintösäätiön 39. toimintavuosi. Työskentely on pohjautunut hallituksen hyväksymään strategiaan, työ- ja elinkeinoministeriön ja säätiön väliseen tulossopimukseen sekä vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Vuonna 2009 käynnistetty säätiön palvelujen uudistaminen on saatu lähes valmiiksi vuoden 2010 aikana. Uudistustyötä varten säätiö sai vuonna miljoonaa euroa lisää valtionavustusta, jonka kohteena oli nk. esihautomotoiminta. Uudistuksessa painottuu keksintöjen tehokas etsiminen ja ensiarviointi sekä niiden ammattitaitoinen kehittäminen. Keksintöjen kaupallistamismahdollisuudet huomioidaan jo ensiarvioinnissa ja keksinnön kehittämisen yhteydessä niihin panostetaan tähänastista enemmän. Säätiön uutta palvelua kutsutaan Tuoteväyläksi, ja sejakaantuu kahteen vaiheeseen: ensiarviointiin ja kehittämiseen. Säätiön palvelut ovat maanlaajuisesti asiamiesverkoston avulla lähellä keksijöitä, tutkijoita ja yrityksiä. Säätiön uuden toimintatavan myötä on ensiarviointia varten perustettu vuoden loppuun mennessä ELY-alueille yhteensä 14 Tuoteväylä-tiimiä, jotka koostuvat alueiden asiantuntijoista. Tämän kansallisen verkoston lisäksi on rakennettu liiketoimintaosaajien eli yrittäjien asiantuntijaverkostoa keksintöjen kehittämistä ja kaupallistamista helpottamaan. Vuoden lopussa liiketoimintaosaajien verkostoon oli sitoutunut 50 henkilöä. Säätiö toimii yhteistyössä useiden innovaatioalaan liittyvien yhteisöjen kanssa, kuten ministeriöiden, ELY -keskuksien, yliopistojen ja korkeakoulujen, Patentti- ja rekisterihallituksen, keksijäyhdistysten, yrittäjäjärjestöjen, Tekesin, Sitran, Finnveran, pääomasijoittajien, teknologiakeskusten, uusyrityskeskuksien ja oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa. 2. Tavoitteet 2010 Keskeinen osa säätiön toiminnasta on ideoiden ja keksintöjen arviointia sekä teknisen kehittämisen, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja kaupallistamisen kehittämisen neuvontaa ja rahoitusta. Toiminnan tavoitteet oli jaoteltu seuraavasti: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Keksintösäätiö huolehtii siitä, että yksityishenkilöiden esittämien liikeideoiden ja keksintöjen arvioinnin ja jalostuksen avulla maassamme syntyy uusia nopeasti kasvavia yrityksiä nykyistä enemmän. Toiminnallinen tehokkuus Keksintösäätiön toiminta on taloudellista ja tehokasta ja se vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Säätiön rahoituspohja laajenee. Tulokset ja laadunhallinta Keksintösäätiön ja sen asiamiesten palvelut ovat monipuoliset ja laadukkaat. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi Henkilöstöresursseja ja osaamista kehitetään. Keksintösäätiön osaamisalueet vastaavat säätiöltä edellytettyjä uusia tehtäviä. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan, jotta voidaan taata kysyntää vastaava palvelukyky. 3

4 3. Toiminta vuonna 2010 Keksintösäätiön uuden toimintatavan mukaisesti uudet ideat ja keksintöehdotukset arvioidaan ensin Tuoteväylä-tiimeissä. Tiimiläisille tuli vuonna 2010 yhteensä 3746 ehdotusta, joista Tuoteväylä-tiimeissä käsiteltiin 802. Tämä vastaa alkuperäistä tavoitetta, 1000 ehdotusta vuodessa, sitten kun tiimejä on 16 (nyt 14) ja kun kaikki tiimit toimivat koko vuoden. Esiselvityksiä Tuoteväylä-tiimit teettivät 208 kpl eli joka neljännelle käsitellylle ehdotukselle. Tuoteväylä-tiimit ohjasivat Tuoteväylän kehittämisvaiheeseen yhteensä 154 keksintöä. Alkuperäinen oletus oli, että ehdotuksia tulisi 300 kpl vuosittain. Kun aikaisempina vuosina säätiö on myöntänyt ensirahoituksen noin 150 keksinnölle vuosittain, vastasi viime vuosi tässä suhteessa paljolti aiempia vuosia. Muille toimijoille tiimit ohjasivat 478 ehdotusta eli yhteensä 77 % kaikista Tuoteväylätiimeihin päässeistä ehdotuksista ohjattiin jatkoon. Tuoteväylän kehittämisvaiheeseen ohjatuista 144 ehdotuksesta 96 esiteltiin vuoden aikana rakennetulle liiketoimintaosaajien verkostolie. Näistä noin puoleen liiketoimintaosaajat halusivat tutustua tarkemmin. Vuonna 2011 saamme tarkemman kuvan siitä, kuinka moni näin kehitetty hanke johtaa jatkorahoitukseen ja kaupallistamiseen. Keksinnöt kaupallistuvat yleensä joko keksijä-yrittäjän omana liiketoimintana tai lisensoinnin tai muun sopimuksen kautta. Osa hankkeista jää kaupallistumatta. Säätiön toiminnan tuloksia seurataan mittaamalla jatkorahoitukseen päässeiden keksintöjen määrää - erityisesti kasvuyritysrahoittajille siirtyneiden hankkeiden määrää. Kasvun rahoittajia ovat yksityiset pääomasijoittajat, Veraventure ja Tekes. Lisäksi seurataan lisenssisopimusten määrää. Vuonna 2010 säätiön rahoittamista hankkeista 48 (tavoite 40) siirtyi kasvurahoittajille. Lisäksi 22 (tavoite 20) keksijää käynnisti oman yritystoiminnan. Lisenssisopimuksia alle- 4

5 EHDOTUSTEN LUKUMÄÄRÄ ALUEITTAIN kpl KEKSINTÖJEN RAHOITUS ALUEITTAIN *Sisältää kehittämis- ja selvitysrahan * kirjoitettiin 9 kpl (tavoite 20). Muille rahoittajille siirtyi 58 keksintöä. Voidaan todeta, että keksintöjen kaupallistaminen on painottunut entistä enemmän alkavan yritystoiminnan puolelle pois lisenssimyynnistä. Vuoden 2010 aikana Keksintösäätiö myönsi 2,4 miljoonaa euroa vakuudetonta riskirahoitusta yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja mikroyritysten tekemien keksintöjen kehittämiskuluihin. Lisäksi säätiö käytti 2,3 miljoonaa euroa selvitysrahaa pääasiallisesti asiakkaiden keksintöjen arviointia varten teetettyihin selvityksiin. Työmäärä on jaettu säätiön henkilökunnan ja yliopistoissa ja ELY-keskuksissa toimivien asiamiesverkostojen kesken. Vuoden aikana asiamiesverkostoista (yhteensä 30 asiamiestä) lähti 6 asiamiestä. Erityisesti yliopistoissa työskentelevien säätiön palkkalistoilla olevien innovaatioasiamiesten määrä on pienentynyt viime vuosina, kun yliopistot ovat halunneet ottaa yliopiston sisäisen innovaatioprosessin haltuunsa. Vuoden 2010 lopussa säätiön listoilla heitä oli enää 6 henkilöä. Lisäksi yliopistot eivät ole palkanneet juurikaan uusia omien poislähteneiden tilalle. Keksintöasiamiehiä / innovaatioasiantuntijoita on ollut 15. Vain Lapin ELY-keskuksesta on puuttunut innovaatioasiantuntija. Suomalaista innovaatioilmapiiriä on edistetty INNOSUOMI-palkintojen ja -tapahtumien avulla. Säätiön asiantuntemusta on käytetty myös lukuisissa yhteistyöorganisaatioiden kilpailu- ja apurahaehdotusten arvioinnissa, kuten INNOSUOMI-palkinnoista ja Runar Bäckströmin säätiön apurahoista päätettäessä. Keksintösäätiön hallituksen mielestä säätiö ja sen asiamiehet ovat toimineet aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusi Tuoteväylä-palvelu on rakennettu tehokkaaksi koko maassa ja se on saanut paljon kannustusta myös ulkopuolisilta. Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. 4. Henkilöstö Vuoden 2010 lopussa Keksintösäätiön palveluksessa Espoon Innopolissa oli 21 henkilöä, jotka osallistuivat Tuoteväylä-palvelun toteuttamiseen sekä yliopistoissa ja korkeakouluissa innovaatioasiamiehinä 6 henkilöä. Lisäksi Keksintösäätiön ohjauksessa yliopistoissa innovaatioasiamiehinä toimi 3 henkilöä ja ELY-keskuksissa keksintöasiamiehinä / innovaatioasiantuntijoina toimi 14 henkilöä. Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut säätiön IP-tiimi (3 henkilöä) on käynnistänyt kansallisen lp-strategian toteuttamisen yhdessä ministeriön ja PRH:n kanssa. Tiimi työskentelee omassa toimipisteessään Helsingin keskustassa. Säätiössä on myös 5

6 projektitiimi (2 henkilöä), joka vastaa säätiön vanhojen asiakashankkeiden hoidosta säätiön tiloissa Otaniemessä. Säätiön toimiston henkilökunnasta akateemisen loppututkinnon suorittaneita on 74 prosenttia. Kaikilla innovaatioasiamiehillä on yliopisto-/ korkeakoulututkinto, ja kaikki keksintöasiamiehet ovat joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Asiamiehille ja säätiön henkilöstölle on järjestetty säännöllisten tapaamisten yhteydessä heidän työhönsä liittyvää koulutusta yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen ja muiden läheisten sidosryhmien kanssa. Henkilökunta on osallistunut tai pitänyt esitelmiä myös monissa innovaatioalan ajankohtaisseminaareissa ja koulutustapahtumissa Suomessa. Säätiön edustajat ovat asiantuntemuksellaan myötävaikuttaneet mm. innovaatiotoimintamalleihin ja sopimuksiin yliopistoissa, asiamiestoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksissa sekä suomalaisen innovaatioympäristön arviointiin. 5. Talous Keksintösäätiön talouden kokonaiskulut olivat 9,6 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa vuonna 2009). Valtion määräraha kasvoi 2 %:lla 8,7 miljoonaan euroon. Suomen Kulttuurirahasto tuki säätiötä eurolla. Keksintöprojektien tuotot olivat euroa ( euroa vuonna 2009). Keksijäin Keskusliiton toimintaa tuettiin Keksintösäätiön kautta. Keksintö- ja innovaatioasiamiesten rahoitus perustuu Keksintösäätiön ja asiamiehen sijaintiorganisaation yhteisrahoitukseen. Joissain tapauksissa innovaatioasiamiestoiminnan osarahoittajina on ollut myös muita paikallisia toimijoita. Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää ,64 euroa. 6. Valtuuskunta, hallitus, tilintarkastajat ja toiminnanjohtaja Säätiön valtuuskunta kokoontui kahdesti sääntömääräisiin kokouksiin. Näiden lisäksi valtuuskunta käsitteli säätiön sääntömuutosehdotusta yhdessä erillisessä kokouksessaan. Kevätkokous pidettiin ja syyskokous Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi johtaja Risto Suominen toukokuuhun asti ja sen jälkeen johtaja Tapio Koivu vuoden loppuun. Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontui 10 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi kansleri Jarl-Thure Eriksson ja varapuheenjohtajana johtaja Anu Nokso- Koivisto. Varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Heidi Vierros ja KHT Outi Hieta. Säätiön toiminnanjohtajana toimi diplomiinsinööri Juha Jutila. Vuoden aikana valtuuskunta, hallitus ja erillinen työvaliokunta ovat käsitelleet säätiön sääntömuutosehdotusta. Valtuuskunta ei kuitenkaan ole ehdotuksia hyväksynyt. 7. Näkymät vuodelle 2011 Säätiön uusi Tuoteväylä-palvelu on laajentunut lähes koko maata kattavaksi vuoden 2010 aikana. Niin Tuoteväylä-tiimien kuin liiketoimintaosaajaverkoston perustaminen ja toiminta ovat osoittaneet niiden tarpeellisuuden ja tuloksellisuuden. Molemmat uudet työkalut lisäävät merkittävästi säätiön palvelukykyä, minkä asiakkaat huomaavat tehokkaana ensiarviointina ja ammattitaitoisena keksinnön ja liiketoiminnan kehittämisenä. Onnistuessaan toimintansa kehittämisessä säätiön on mahdollista jatkaa kasvuaan jatkossakin. Tästä esimerkkinä vuoden 2011 aikana kokeillaan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulujen TULI-rahoituksen yhdistämistä osaksi säätiön Tuoteväylä-palvelua vuoden 2012 alusta lukien. 6

7 TUNNUSLUKURAPORTTI 2010 Ensiarviointi Kpl 1000 Keksintöehdotukset asiakkailta Tuoteväylä-tiimeissä käsitellyt ehdotukset 802 Ensiarviointia varten tilatut selvitykset Säätiön kehittämisvaiheeseen ohjatut ehdotukset 154 Muille toimijoille ohjatut ehdotukset 478 Kehittämisvaihe Tukirahapäätökset, ensirahoitus Tukirahapäätökset, jatkorahoitus Tukirahapäätökset yhteensä Tukirahapäätökset, yksityiset henkilöt Tukirahapäätökset, yritykset Kehittämistä varten tilatut selvitykset Hanke saanut liiketoimintaosaajan 8 Hyödyntäminen Sopimuspohjainen hyödyntäminen 9 Oman liiketoiminnan aloitus 22 Jatkorahoitukseen siirtyneet, kasvuyritysaihiot* Jatkorahoitukseen siirtyneet, muut *Jatkorahoittajina Tekes, Finnvera / pääomasijoitustoiminta ja yksityiset pääomasijoittajat Tunnuslukujen vertailua aikaisempiin vuosiin ei voida tehdä, sillä Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelun mukainen uusi raportointi otettiin käyttöön vuoden 2010 alusta lähtien. 7

8 RAHOITETUT KEKSINNÖT 2010 A. Kiviniemi Oy Kuormanostin Ahlqvist Tero, Järvinen Ismo Lumilab Oy Heijastinoptiikalla toteutettu kolmannen sukupolven LED-katuvalaisin Airmodus Oy Aerosolipartikkeleiden detektoiminen Aminoff Christian, Loiske Janne Vesiviljelylaite Astrén Kirsi, Koivisto Timo inbliss Oy Kehys visuaalista näyttölaitetta varten Bougdanos Laura Teekuppi ja menetelmä teekupin valmistamiseksi Dahl Johnny, Laukkanen Pekka, Lång Jouko, Punkkinen Marko, Tuominen Marjukka, Tuominen Veikko, Väyrynen Juhani Menetelmä substraatin muodostamiseksi ja substraatti EffMag Oy Induktiokuumennusmenetelmä ja laitteisto Florea Mihail Iulian LucSens Oy OCR Dictionary Haataja Kim LangPerform - kielenopetus ja kielitaidon testaus Havainne Oy Kevyen liikenteen turvallisuusjärjestelmä Helenius Mauri Mecmotion Oy Menetelmä ja laitteisto puun käsittelyyn lahoamisen hidastamiseksi Hepo-oja Sauli, Keinänen Marja-Liisa, Keinänen Olavi RF-tekniikalla toteutettava alueiden tunnistaminen ja rajaus Herrala Mika, Mäntyjärvi Jani, Tavi Pasi, Vähäsöyrinki Mikko Menetelmä ja laitteisto lihassignaalien mittaamiseksi Hookie Technologies Oy Fyysinen toiminta -perusteinen laitteen ohjaus Huhtela Jarkko, Tauriainen Antti-Pekka KURU Digital Creations Oy Laite, menetelmä ja tietokoneohjelma joukkueurheiluun Huovinen Jukka NewWell Oy Sotilaiden kokonaiskuormituksen hallinta MILitUP Intelligent Pharmaceutics Oy Näyteastia ja menetelmä jauhemaisen tai raemaisen materiaalin partikkelikoon ja -muodon tai partikkelijakauman ja pintaominaisuuksien mittaamiseen Isopoussu Ari AVI-Tuotantotekniikka Oy Nostoapulaite Jaakola Erkki, Sarajärvi Petri Excipio Oy Pintapelastusalus Jakka Juho Core Factory Oy Ltd AV-hallintajärjestelmä Jalkanen Jouni Kauko-ohjattava hyötylennokki Jokinen Marko Petteri Global Boiler Works Oy Pikapoistoventtiili Juva Anu Niin of Finland Oy Niin of Finland Karlstedt Johan Holger Menetelmä ja laite lämmön tuottamiseksi tehokkaasti Karppinen Juha Ride-In Karppinen Tmi Kontti Keski-Nisula Juha XMLdation.com Oy XML-validointipalvelu Kivini Tapani Kivini Consulting Oy Lyöntialusta golf-harjoittelua varten KLOK Creative Agency Oy Innovaattori, TV- & Webformaatti (sisältö- & palveluformaatti) Kronqvist Mattipekka Eye Solutions Oy Turvasovellus matkapuhelimeen Kuismanen Olli Innoseppä Oy Koukku hiihtohissin kiinnittymiseksi Kåhre Jan Refraktometri Laiho Mika, Paaso Ari, Poikonen Jonne Kovilta Oy Konenäkölaitteisto 8

9 RAHOITETUT KEKSINNÖT 2010 Lehtonen Juha Activity Stones Oy Virtuaalinen terveydenhoitopalvelu Lehtonen Juha, Pöysti Karipekka Sophian Epic Oy Sophian Epic -pelimaailma Malkamäki Jorma EcoMeca Oy Menetelmä ja laite mineraalimateriaalin murskaamiseksi Malo Esa, Malo Sami Tapnotec Oy Huoneistokohtainen akustinen vedenkulutuksen mittausmenetelmä Meetius Oy Virtuaalinen web-kokousratkaisu Mihaljov Leonid Oy ACWACO Ltd. Menetelmä laserinterferometrillä tehtävien mittauksien tarkkuuden parantamiseksi Mäkelä Pasi Verhousjärjestelmä Niskanen Juha Nisco Oy Älykäs kaivo Nylander Timo Menetelmä polttoaineen valmistamiseksi orgaanisesta jätteestä tai biomassasta sekä kaasulaitos Nätti Reijo Ixtur Oy Kiinnityslaite, järjestely ja menetelmä työstettävän esineen kiinnittämiseksi työalustaan Oncos Therapeutics Oy Adenoviraalisia vektoreita ja niihin liittyviä menetelmiä ja käyttöjä Ei Ad5 adenoviraaliset vektorit ja niihin liittyvät menetelmät ja käytöt Orava Risto FinPhys Oy Säteilyanturi menetelmä säteilyanturin valmistamiseksi ja anturin käyttö säteilyn mittaamiseksi Oy Carcell Park Ltd Ajoneuvojen paikoitusjärjestely, paikoitusrakennus ja paikoitusjärjes telyssä käytettävä säilytysalusta Paqvalén Lars-Michaël, Pasila Antti Scentara Oy Ab OIP (Objekti Identiteetti Protokolla) Parviainen Mari Relationship Games Oy Parisuhdepeli Paumax Oy Mobile device control with external device Pyysalo Jussi Stealth Ventures Oy Virtuaalinen taidegalleria Reactive Technologies Oy Power fl ow measurement and management Reis Kari Fishing lure Reponen Ismo, Varjus Matti Kasvin kasvusuoja Ruotsalainen Teemu Sin & Remorse Oy Papillon 581 vaatebrändi Rytkönen-Nissinen Marja, Saarelainen Soili, Virtanen Tuomas Uusi allergeeni Sallinen Olli, Saana ja Olli Tmi Ympäristöystävällisten tekstiilien suunnittelu, valmistus ja markkinointi Salmi Pekka Hammeri Oy Leikkuri laattojen tai vastaavien katkaisemiseksi Pesulaite Silaste Seppo Sneaky Lizard Oy Tremolon jousimekanismi Sjöholm Mika, Syrjälä Matti InnoTools Oy Menetelmä muovimateriaalin käsittelemiseksi ja käsitelty muovimateriaali Szakácsits Szabolcs Tuxera Oy Muistista lukeminen tai muistiin kirjoittaminen Tamturbo Oy Turbokompressorin säätöratkaisu Törnkvist Niklas AqSens Oy Käyttäjälähtöinen wine recommender Vatanen Mika Mediweb Oy Omalääkäri-verkkopalvelu Webmie Oy Webmie sosiaalinen verkkopalvelu Vuoluset Oy Kivestä koostuva kaiutinkotelo ja sen valmistusmenetelmä 9

10 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , ,71 Kulut Henkilöstökulut , ,45 Poistot , ,14 Muut kulut , ,62 Kulujäämä , ,50 Sijoitus ja rahoitustoiminta Tuotot , ,55 Kulujäämä , ,95 Yleisavustukset , ,70 Tilikauden yli/alijäämä , ,75 10

11 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,68 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,19 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Tilisaamiset , ,56 Siirtosaamiset , , , ,70 Rahat ja pankkisaamiset , ,25 Vastaavaa yhteensä , ,38 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Sidotut rahastot Peruspääoma , ,60 Muut rahastot Yhdistysrahasto 0,00 0,00 Käyttöpääoma , ,60 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,95 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,77 Muut velat , ,18 Siirtovelat , , , ,43 Vastattavaa yhteensä , ,38 11

12 TILINTARKASTUSKERTOMUS Keksintösäätiön valtuuskunnalle Olemme tilintarkastaneet Keksintösäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tulos laskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laimin lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Helsinki 15. maaliskuuta 2011 Heidi Vierros KHT Outi Hieta KHT 12

13 KEKSINTÖSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 2010 NIMEÄJÄYHTEISÖ JÄSEN VARAJÄSEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK Professori Matti Kleimola Asiantuntija Janica Ylikarjula Kehitysjohtaja Helene Juhola Apulaisjohtaja Riitta Juvonen Finnvera Oyj Apulaisjohtaja Ilpo Jokinen Liiketoimintapäällikkö Unto Väkeväinen Finpro Johtaja Pekka Riippi Johtava konsultti Timo Vedenpää Helsingin kauppakorkeakoulu Professori Matti Rossi Tutkimusjohtaja Risto Rajala Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Professori Rainer Oesch Professori Niklas Bruun Keskuskauppakamari Lakimies Paula Paloranta Lakimies Jaakko Turunen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Professori Juha Varis Tutkimusasiamies Tanja Grönlund Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Teknologiatutkimuksen johtaja Markku Järvenpää Tutkija Ilkka Sipilä Metsäteollisuus ry DI Markku Lehtonen MMM Päivi Luoma Oulun yliopisto Professori Petri Pulli Professori Hannu Heusala Patentti- ja rekisterihallitus Johtaja Kristiina Grönlund Tutkija-insinööri Ari Hirvonen Suomen Akatemia Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry Suomen Kulttuurirahasto Yksikön johtaja Susan Linko Toimitusjohtaja Pekka Turunen Toimitusjohtaja Markku Järvinen Akatemiaprofessori Risto Nieminen Tiedeasiantuntija Kati Sulonen Toimitusjohtaja Ensio Remes Puheenjohtaja Eero Lohikoski Professori Visa Koivunen Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Dipl.ins. Markku Simmelvuo Dipl.ins. Tord Langenskiöld Suomen Yrittäjät ry Kansainvälisten asioiden asiamies Thomas Palmgren Toimitusjohtaja Jorma Heikkilä Svenska handelshögskolan Forskningsombud Viveka Ekholm Projektcontroller Katarina Valkama Tampereen teknillinen yliopisto Professori Reijo Karvinen Professori Seppo Valkealahti Tekniikan edistämissäätiö Professori Matti Leisola Pääsihteeri Kari Mäkinen Teknillinen korkeakoulu Professori Petri Kuosmanen Professori Raimo Sepponen Teollistamisrahasto Oy Työ- ja elinkeinoministeriö Teollisuusneuvos Pertti Valtonen Ylitarkastaja Riitta Mansukoski Ulkoasiainministeriö Valtion teknillinen tutkimuskeskus Toimialajohtaja Tapio Koivu Kehityspäällikkö Martti Perttula 13

14 KEKSINTÖSÄÄTIÖN HALLITUS 2010 Kansleri Jarl-Thure Eriksson (puheenjohtaja) Johtaja Anu Nokso-Koivisto (varapuheenjohtaja) Aluekehitysjohtaja Janne Antikainen Senior Advisor Pekka Roine Johtaja Jari Romanainen Markkinointijohtaja Mika Waris Toiminnanjohtaja Juha Jutila Åbo Akademi SITRA Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Kulttuurirahasto TEKES Patentti- ja rekisterihallitus Keksintösäätiö TILINTARKASTAJAT 2010 Varsinaiset: KHT Heidi Vierros, KPMG KHT Outi Hieta, KMPG Varalla: KHT Jukka Rajala, KPMG KHT Heikki Ruosteenoja, KPMG 14

15 KEKSINTÖSÄÄTIÖ Tekniikantie 12 (Innopoli I) Puhelin , faksi

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot