Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 TIIMARI OYJ ABP y-tunnus TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

15 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 Laskelma oman pääoman muutoksista 11 Liitetiedot Tunnusluvut Emoyhtiön tilinpäätös Tuloslaskelma 42 Tase 43 Rahoituslaskelma 44 Liitetiedot Osakkeet ja osakkeenomistajat Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 54 allekirjoitukset Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä 55 2

16 TIIMARI OYJ ABP HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Toiminta vuonna 2007 KATSAUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN Yhtiön toiminta muodostui katsauskaudella kahdesta ensisijaisesta liiketoimintasegmentistä, jotka olivat Tiimari Retail ja Tiimore ( saakka Leo Longlife Design). Esitettävät segmentit vastaavat konsernin taloudellista raportointirakennetta. Yhtiö luopui merkittävästä osastaan Lahden logistiikkakeskusta ja jatkaa toimintaansa tiloissa vuokralaisena. Tilikauden lopussa Tiimarilla oli 180 omaa myymälää ja 2006 vuoden lopussa 179 myymälää. Myymälöiden määrä kasvoi edellisvuotta suuremmaksi viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tiimari tulee avaamaan kuusi uutta myymälää Puolassa vuoden 2008 aikana. Myös muilla maantieteellisillä markkina-alueilla, kuten Venäjällä, tutkitaan aktiivisesti mahdollisuuksia avata kummankin konseptin mukaisia uusia myymälöitä. LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tilikaudella 2007, joka sisältää Tiimoren sekä Tiimari Retailin, oli 74,6 milj. euroa (32,8 ja 2,8 milj.euroa). Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 6,7 milj. euroa (6,9 ja 0,7 milj. euroa) ja tilikauden tulos verojen jälkeen oli 3,2 milj. euroa (4,8 ja 0,6 milj. euroa). Tulos per osake oli jatkuvien toimintojen osalta 0,32 euroa (0,70 ja 0,09). Vahvistettuja tappioita hyödynnettiin 7,0 milj. euroa. Katsauskauden aikana ei syntynyt tulosvaikutusta lopetetuista toiminnoista (1,5 ja 1,6 milj. euroa) Katsauskauden kokonaistulos oli 3,2 milj. euroa (6,3 ja 2,2 milj. euroa) tulos per osake 0,32 euroa (0,91 ja 0,33euroa) RAHOITUSASEMA Yhtiön rahoitusasema on vakaa ja kausivaihteluilla on merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusasemaan. Korolliset nettovelat olivat ,2 milj. euroa (33,6 ja -15,7 milj. euroa), omavaraisuusaste oli 40,8 % (36,2 % ja 94,7, %) ja nettovelkaantumisaste oli 78,5 % (95,1 % ja -77,6 %). Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 2,9 milj. euroa (8,3 milj. euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,85 euroa (3,64 ja 3,07 euroa). INVESTOINNIT Suomessa Virossa Latviassa 4 4 Norjassa 1 1 Puolassa 4 2 Ruotsissa 0 1 Omia myymälöitä Franchise-kauppiaiden myymälät Suomessa 4 6 Ruotsissa 9 10 Tiimari-myymälöitä yhteensä Gallerix-myymälöitä Suomessa 1 Ruotsissa 5 Omia myymälöitä 6 Franchise-kauppiaiden myymälät Ruotsissa 87 Gallerix-myymälöitä yhteensä 93 Tiimari-Retail myymälät yhteensä Tiimarin investoinnit katsauskaudella olivat 10,8 milj. euroa, joista merkittävin oli Gallerixin osakekannan hankinta 7,3 milj. euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti myymäläverkon kehittämiseen. 3

17 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Leo Longlife Design Oy vaihtoi nimensä Tiimore Oy:ksi. Uusi toiminimi rekisteröitiin kaupparekisterissä Tiimari Retail Oyj osti allekirjoitetulla ja voimaan tulleella sopimuksella Gallerix International AB:n joka on Gallerix vähittäiskauppaketjun emoyhtiö. Myyjinä olivat Thomas Sonesson, Peter Sonesson sekä Anders Trygg sekä yksityishenkilöinä että yhtiöidensä kautta. Velaton kauppahinta Gallerix International AB:n koko osakekannasta oli 7,3 milj. euroa. Gallerix on johtava ruotsalainen tauluihin, kehystykseen ja kehyksiin, piensisustukseen, lahjapaketointiin sekä kortteihin erikoistunut vähittäismyyntiketju. Yrityksellä on 92 myymälää Ruotsissa. Ensimmäisen Suomen myymälänsä Gallerix avasi Espoon Leppävaaran Sello-ostoskeskuksessa toukokuussa Gallerixin hankintameno on kohdistettu Tiimari Oyj Abp:n Tiimari Segmentille seuraavasti IFRS 3 standardin mukaisen hankintamenolaskelman mukaan esitettynä: tsek m Poistoaika Hankintahinta ,10 7,29 Hankintahetken oma pääoma IFRS ,30 2,00 Allokoitava erotus ,80 5,29 Liikemerkki ,40 1,50 ei poisteta Vuokraoikeudet ,00 2,43 5 vuotta Franchise-sopimukset 4 953,00 0,54 8 vuotta Laskennallinen verovelka 28 % ,40-1,25 Hankinnasta syntyvä liikearvo ,80 2,07 Liikearvon arvonalentumistestaus on suoritettu Edellä mainittuna päivänä suoritetut arvonalentumistestit eivät osoittaneet tarvetta liikearvon arvonalentumiskirjauksille. Tiimari Retail Oyj osti toteutuneella kaupalla 32,2 % Tiimari Norway AS:n osakekannasta. Myyjänä oli Jostein Gjenstoe. Kaupan toteutumisen jälkeen Tiimari Retail Oyj omistaa Tiimari Norway AS:n koko osakekannan. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli (685) ja tilikauden aikana keskimäärin 634 (184 ja 54), joista pääosa työskenteli Tiimari Retail Oyj:ssä. Emoyhtiön palveluksessa oli (4 ja 4) henkilöä ja tilikauden aikana keskimäärin 3 henkilöä Tilikauden palkat ja palkkiot (T ) OPTIO-OIKEUDET Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin antaa vastikkeetta yhtiön toimitusjohtajalle enintään ja konsernin muulle avainhenkilöstölle enintään optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta (ent. A-laji) merkintähintaan 8,00 euroa osake. Uusia optio-oikeuksia ei kuluneen tilikauden aikana annettu. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa ja päättyy Optio oikeudet eivät ole siirrettävissä ennen osakemerkintäajan alkamista. KONSERNIN RAKENNE Tiimari Oyj Abp -konserniin kuuluvat emoyhtiö Tiimari Oyj Abp:n lisäksi suoraan tai välillisesti kokonaan omistetut Gallerix International AB (Uppsala), Gallerix Sverige AB (Uppsala), Oy Gallerix Finland Ab (Helsinki), Maritii Oy (Helsinki), Tiimari Retail Oyj (Lahti), Tiimari Sweden AB (Tukholma), Tiimari Baltic AS (Tallinna), Tiimari Latvia SIA (Riika), Tiimari Norway AS (Oslo), Tiimari Polska SP Z.O.O (Varsova), OOO Tiimari Russia (Pietari), OOO Tiimari Russia (Moskova), Tiimari Tiimore Oy (Helsinki) sekä Tuotesampo Oy (Tuotesampo Oy:llä ei ole toimintaa). Lisäksi konserniin kuuluu Kiinteistöosakeyhtiö Osuuskunnantie 30 (Helsinki), josta Tiimari Oyj Abp omistaa 10% ja Tiimore Oy 90 %. Kyseinen yhtiö on myynyt kiinteistöomaisuutensa ja sillä sijainneet rakennukset. 4

18 YHTIÖN HALLITUS; JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Tiimari Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäseniksi seitsemän ja valittiin hallituksen jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Arja Hautanen, Erik Helin, Kirsti Lindberg-Repo, Curt Lindbom, Mia Saari ja Peter Seligson. Yhtiön tilitarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastaja toimi Sixten Nyman, KHT. HALLITUKSEN VALIOKUNNAT Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, johon kuuluvat Peter Seligson (pj) ja Alexander Ehrnrooth sekä tarkastusvaliokunnan, johon kuuluvat Curt Lindbom (pj), Mia Saari sekä Arja Hautanen. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. OSAKE Helsingin pörssin päälistalla noteerattavia osakkeita vaihdettiin kaudella kappaletta ( ja ). Kaupantekokurssi vaihteli 4,58 ja 5,38 euron välillä (4,44-5,66 ja 4,22-5,50). Päätöskurssi oli 4,87 euroa (4,85 ja 4,62). Kauden kokonaisvaihdoksi muodostui euroa ( ja ) Katsauskauden päätöspäivän kurssilla laskettuna koko osakekannan markkina-arvo oli 50,2 (47,8 ja 30,5) miljoonaa euroa. Osakkaita oli 2596 (2764 ja 1935). Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli kpl ( ja kpl), joista oli yhtiön hallussa kpl. OSAKEANNIT Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhden osakeannin. Osakeannissa on annettu merkittäväksi yhteensä kappaletta Tiimari Oyj Abp:n uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen viidelle merkitsijälle, eli Gallerix International AB: n osakekannan myyjille. Kaikki uudet osakkeet on merkitty ja osakkeiden merkintähinta on suoritettu luovuttamalla Tiimari Oyj Abp:lle apporttina Gallerix International AB:n osaketta. Merkintähinta Tiimari Oyj:n uusista osakkeista (4,90 euroa/osake) merkitään kokonaisuudessaan Tiimari Oyj Abp:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin perusteella Tiimari Oyj Abp:n osakkeiden lukumäärä nousi tilikauden alun osakkeesta osakkeeseen. Tiimari Oyj Abp:n osakepääoma on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen edelleen , 00 euroa. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisterissä ja ne tulivat kaupan kohteeksi Osakkeiden merkitsijät ovat tiedotetun mukaisesti sitoutuneet merkittyjen osakkeiden osalta luovutusrajoituksiin, joiden perusteella 50 % osakkeista vapautuu ja 50 % osakkeista KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA Tiimari Oyj Abp:n tytäryhtiö Gallerix International AB sai päätökseen yhtiötä koskevat yt-neuvottelut konsernin päällekkäisten osto- ja hallintotoimintojen osalta. Päällekkäisten toimintojen purkaminen koski 14 työntekijää, joiden työsuhteet irtisanottiin. Päällekkäisten toimintojen purkamisen seurauksena konsernin arvioidaan saavuttavan n. 400 tuhannen euron vuosittaiset säästöt, joista vuonna 2008 arvioidaan toteutuvan n. 200 tuhatta euroa. Kaupan yhteydessä kerrotusta 1 miljoonan euron kokonaissynergiaeduista loppuosa 600 tuhatta euroa toteutuu kahden vuoden aikana kaupan ajankohdasta tuotteiden oston yhdistämisellä Maritii Oy:n ostotoimintaan katteen nousun kautta. Tiimari Oyj Abp:n tytäryhtiö Tiimore Oy:n päättyneiden yhtiön Kokkolan yksikköä koskeneiden yt-neuvotteluiden tuloksena yksikön toiminta päätettiin yhtiön uuden liiketoimintastrategian mukaisesti lopettaa. Toiminnan lopettaminen koski yhtätoista työntekijää, joiden työsuhteet irtisanottiin. Tehtaan sulkemisella saavutetaan jatkossa n. 500 tuhannen euron vuosittaiset säästöt, josta kuluvalla tilikaudella arvioidaan toteutuvan n. 180 tuhatta euroa. Venäjän ensimmäinen myymälä avattiin Pietarin North Mall kauppakeskukseen Puolan viides myymälä avattiin Poznanissa Tiimari Oyj Abp:n tytäryhtiö Tiimore Oy on myynyt Kokkolassa sijaitsevan kiinteistön sekä siellä olevan käyttöomaisuuden. Kiinteistön ostaa Kokkolan Terästalo Oy ja käyttöomaisuuden Fineweld Oy. Kiinteistön ja käyttöomaisuuden kauppahinta on yhteensä euroa. Kaupan tulosvaikutus on noin euroa. 5

19 RISKIENHALLINTA Riskienhallinta on tärkeä osa Tiimari Oyj Abp:n liiketoimintaa ja sen johtamista. Riskienhallinta tähtää konsernin suunnitellun tuloskehityksen turvaamiseen, toiminnan jatkuvuuden takaamiseen muuttuvassa ympäristössä sekä maksuvalmiuden ylläpitämiseen kaikissa tilanteissa. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa systemaattisesti konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit sekä hallita niitä tilanteen edellyttämällä tavalla. Tiimari Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt riskienhallinnan periaatteet ja ylin vastuu riskienhallinnasta kuuluu hallitukselle ja sen alaiselle tarkastusvaliokunnalle. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskien hallinnan käytännön toimintaperiaatteista, toimeenpanosta sekä valvonnasta. Konserni altistuu normaalissa liiketoimissaan mm. seuraaville riskeille. Strategiset riskit Strategiset riskit liittyvät erityisesti pidemmän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen sekä maailmantalouden suhdannevaihteluihin ja yleiseen hintojen kehitykseen. Riskienhallinnan tavoitteena on hajauttaa liiketoimintaa laajentamalla konsernin kansainvälistä myymäläverkostoa siten, että yhtiö on tulevaisuudessa vähemmän riippuvainen yksittäisillä kansallisilla markkinoilla tapahtuvista epäedullisista muutoksista. Yhtiön suuri tuotevalikoima sekä laaja maantieteellinen hankinta-alue tasaavat osaltaan osto-toimintoon liittyviä strategisia riskejä. Liiketoimintariski Operatiiviseen liiketoimintaan vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat epäsuotuisat muutokset asiakaskunnan kysynnässä, yllättävä asiakaskunnan vaihtuvuus, palkka- ja vuokrakustannusten nousu sekä hinta- ja muun kilpailutilanteen kiristyminen. Myös kansainvälisen kilpailun lisääntyminen voi olennaisesti vaikuttaa kilpailutilannetta heikentävästi. Lisäksi varasto- ja logistiikkariskien hallinta on keskeistä yhtiön toiminnan kannalta siinä liikkuvan suuren tavaravirran takia. Rahoitusriskit Konsernin rahoituspolitiikassa määriteltyjen rahoitusriskien hallinnan periaatteista vastaa konsernin emoyhtiö keskitetysti. Keskittämisen tavoitteena on ehdoiltaan joustava ja kilpailukykyinen ulkoinen varainhankinta, kassanhallinnan optimointi konsernitasoisesti, rahoituskustannusten minimointi sekä suojautuminen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta, yhtiön talouteen epäedullisesti vaikuttavilta muutoksilta. Tiimari-konsernin pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski, luottoriski ja maksuvalmiusriski. Konserni ei ole katsauskauden aikana käyttänyt rahoitusriskien hallinnassa johdannaisinstrumentteja. Yhtiön rahoitusriskien hallinta selvitetään tarkemmin konsernitilinpäätökseen liitetiedoissa. Osaan rahoitussopimuksia sisältyy tavanomaisia mm. Tiimari Retail Oyj:n tulokseen sidottuja kovenantteja, eli sopimuksen rikkomista koskevia ehtoja, sisältäen mm. riskipreemion sekä vakuutusturvaan liittyviä vaatimuksia. Niin ikään osa rahoitussopimuksista rajoittaa Tiimari Retail Oyj:n joko osingonmaksuna tapahtuvaa tai muuten rahoitussopimuksissa määriteltyä varojen jakoa emoyhtiölle. Vahinkoriskit Vahinkoriskien hallinnan tavoitteena on suojautua vakuutettavissa olevilta vahinkoriskeiltä siten, että liiketoiminnan jatkuvuus säilyy turvattuna myös häiriötilanteissa. Konsernin kannalta keskeisiä pääsääntöisesti vakuutussopimuksin suojattavia vahinkoriskejä ovat toiminta- ja tuotevastuuseen, omaisuuteen ja liiketoiminnan keskeyttämiseen sekä kuljetuksiin liittyvät riskit. Vakuutussopimukset tehdään ensisijaisesti vuodeksi kerrallaan. Vahinkovakuutusohjelmien omavastuuosuudet määritellään konsernin oman riskienkantokyvyn perusteella. YMÄRISTÖASIAT Tiimari-konsernin suoranaiseen toimintaan liittyvät ympäristöriskit ovat rajoitetut. Liiketoiminnasta aiheutuva kuormitus ympäristölle aiheutuu lähinnä kuljetuksista. Kuljetukset tapahtuvat koordinoidusti, jonka avulla minimoidaan ylimääräistä ympäristökuormitusta. Yhtiö pyrkii parhaansa mukaan kierrättämään kaikki kierrätyskelpoiset materiaalit sekä myymälä että varastotoiminnassaan. 6

20 VUODEN 2008 NÄKYMÄT Tiimarin vuoden 2008 liikevaihdon odotetaan kasvavan sekä orgaanisesti että Gallerix yritysoston johdosta. Tuloksen ennen veroja odotetaan kasvavan vuodesta Tiimarin liiketoiminnan kannalta suurimpia haasteita ovat yleisessä kulutuskysynnässä ja kilpailuympäristössä tapahtuvat muutokset. Kulutuskysynnässä ja kilpailuympäristössä tapahtuviin muutoksiin Tiimari pyrkii varautumaan jatkuvalla konseptin kehitystyöllä ja uusilla innovatiivisilla liiketoimintaratkaisuilla. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Emoyhtiön oma pääoma taseen mukaan oli ,01 euroa josta voitonjakokelpoiset varat olivat ,55 euroa. Emoyhtiön tappio tilikaudelta on -351,60 eur ja hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,16 euroa/osake eli yhteensä ,20 euroa. 7

21 KONSERNITULOSLASKELMA euroa liite Jatkuvat toiminnot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) Aineet ja tarvikkeet Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot (j ) TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA TOIMINNOISTA Lopetetut toiminnot TILIKAUDEN VOITTO LOPETETUISTA TOIMINNOISTA ILMAN VEROJA , 2 TILIKAUDEN VOITTO Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot 0,32 0,70 9 laimennettu osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot 0,32 0,70 9 laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), lopetetut toiminnot 0,21 laimennettu osakekohtainen tulos (EUR), lopetetut toiminnot 0,21 8

22 KONSERNITASE euroa VARAT liite Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 19 Osakepääoma Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoero Kertyneet voittovarat OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat Varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä Varaukset 8 22 Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

23 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA euroa liite Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikevelkojen muutos Maksetut korkokulut Saadut korkotuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksu Maksettu lisäkauppahinta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Omien osakkeiden myynti 0 64 Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -6 Rahavarat

24 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA euroa Oma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma pääoma yht. Sijoitetun vapaan oman Käyvän Kertyneet Osakepääoma pääoman Omat arvon Muunto- voitto- rahasto osakkeet rahasto erot varat Yhteensä Oma pääoma Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettokulut Muuntoeron muutos Tilikauden tulos Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Omien osakkeiden myynti Osingonjako Osakeanti Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset maksut Muut erät Oma pääoma Oma pääoma Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettokulut Muuntoeron muutos Tilikauden tulos Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakeanti Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset maksut Muut erät Oma pääoma

25 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Keskeiset laatimisperiaatteet Yrityksen perustiedot Tiimari Oyj-konserni ( konserni ) on lahja- ja sisustustavaroiden sekä askartelutarvikkeiden vähittäiskauppaa harjoittava yhtiö. Konsernilla on myymälöitä Pohjoismaiden lisäksi Baltiassa, Puolassa ja Venäjällä. Emoyhtiö Tiimari Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan toimiva osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa ja sen rekisteröity osoite on Vanha Porvoontie 229, VANTAA. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa konsernin emoyhtiön pääkonttorista edellä mainitusta osoitteesta tai yhtiön Internet-osoitteesta Tiimari Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Laatimisperusta Tiimari Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu voimassa olleita IAS- ja IFRS-standardeja ja niistä annettuja SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n IAS-asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina ja laaditaan alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, ellei näissä laatimisperiaatteissa ole muuta mainittu. Laatimisperiaatteiden muutokset Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: - IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. IFRS 7 edellyttää tietojen esittämistä sekä rahoitusinstrumenttien merkityksestä yhteisön taloudelliseen asemaan ja tulokseen että rahoitusinstrumenteista johtuvien riskien luonteesta ja laajuudesta. Standardi on lisännyt liitetietojen määrää. - IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. Muutettu IAS 1 edellyttää tietojen esittämistä yhteisön pääoman tasosta ja se hallinnasta tilikauden aikana. - IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala, IFRIC 8:aa sovelletaan sellaisiin liiketoimiin, joissa myönnetään oman pääoman ehtoisia instrumentteja ja vastaanotettu yksilöity vastike alittaa kyseisten myönnettyjen instrumenttien käyvän arvon. Konsernilla ei ole ollut tulkinnan tarkoittamia järjestelyjä päättyneellä tai sitä edeltävällä kaudella. - IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. IFRIC 9 edellyttää, ettei kytketyn johdannaisen erottaminen pääsopimuksesta tule arvioida uudelleen, ellei sopimusehtoja ole muutettu siten, että pääsopimuksen alkuperäiset rahavirrat muuttuvat merkittävästi. Tulkinnan käyttöönotolla ei ole ollut vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. - IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen Tulkinta kieltää osavuosikatsauksissa liikearvosta, myytävissä olevaksi luokitelluista oman pääoman ehtoisista instrumenteista ja hankintamenoon taseeseen merkityistä noteeraamattomista oman pääoman ehtoisista instrumenteista kirjatun arvonalentumistappion palauttamisen myöhempänä tilinpäätöspäivänä. Tällä tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Tiimari Oyj:n liiketoimintasegmentit ovat Tiimari Retail ja TiiMore, aikaisemmalta nimeltään Leo Longlife Design Oy. Vertailukauden 2006 liiketoimintasegmentteinä on esitetty lisäksi arvopaperiliiketoiminta ja muihin toimintoihin sisältyvä kiinteistöjalostus, joista yhtiö luopui tilikauden 2006 aikana. Tiimari Retail Oyj:n ostettua ruotsalaisen sisustukseen erikoistuneen vähittäiskauppaketjun Gallerix International AB:n, konserni esittää kotimaan ja ulkomaan toiminnat erillisinä maantieteellisinä segmentteinä. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät 12

26 Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä kaudella, jonka aikana arviota tai olettamusta korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä kausilla. Tiimari Oyj-konsernissa ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät liittyvät yritysten yhteenliittymissä hankitun kohteen varojen ja velkojen käyvän arvon määrittämiseen sekä hankintamenon allokointiin hankitun kohteen taseeseen kirjaamattomille varoille sekä liikearvon ja rajoittamattoman pitoajan omaavien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisen testaamiseen. Vaihto-omaisuuden arvostamiseen liittyy arviota ja harkintaa erityisesti varaston epäkuranttiuden osalta. Konsolidointiperiaatteet Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja kaikkien tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa emoyhtiöllä on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti oikeus määrätä tytäryrityksen talouden tai liiketoiminnan periaatteista tavoitteenaan hyödyn saaminen sen toiminnasta. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Hankitut yritykset sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet ja konserniyhtiöiden välinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset varat ja velat muunnetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset varat ja velat, jotka arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon, muunnetaan käyttäen tapahtumapäivän valuuttakursseja. Muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Niiden ulkomaisten tytäryhtiöiden, joiden tilinpäätösvaluutta ei ole euro, taseet muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssia ja tuloslaskelmat kauden keskikurssia käyttäen. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan omana eränään omaan pääomaan. Kun tytäryhtiö myydään, nettosijoituksesta aiheutunut muuntoero kirjataan tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai -tappiota. Rahoitusvarat ja -velat Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 -standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: myytävissä olevat sijoitukset sekä lainat ja muut saamiset. Varat luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä ja luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin kaikki rahoitusvarojen omistamiseen liittyvät riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, jotka syntyvät tavaroiden ja palvelujen tai rahan luovuttamisesta velalliselle. Lainoja ja muita saamisia ei noteerata toimivilla markkinoilla, ja niihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä. Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Lainojen ja muiden saamisten maturiteetti vaikuttaa siihen, sisällytetäänkö ne lyhyt- vai pitkäaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat sijoitukset Myytävissä olevien sijoitusten luokka sisältää noteeraamattomat osakkeet sekä muut korolliset lyhytaikaiset sijoitukset. Noteeraamattomat osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Jos käypää arvoa ei voida määrittää luotettavasti, noteeraamattomat osakkeet arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Käyvän arvon muutoksista syntyvät realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan suoraan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon niihin liittyvä verovaikutus huomioon ottaen. Käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myydään tai kun sijoituksen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta kirjataan arvonalentumistappio. Myytävissä olevat sijoitukset sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien. Rahavarat Rahavarat muodostuvat käteisvaroista, pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista. 13

27 Rahoitusvelat Konsernin rahoitusvelat muodostuvat rahoituslaitoslainoista, ostoveloista ja muista rahoitusveloista. Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon, joka perustuu saatuun vastikkeeseen. Rahoitusvelkoihin liittyvät transaktiomenot sisällytetään rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Konsernilla ei ole ollut käytössä johdannaisinstrumentteja vuosina 2007 ja Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät, luovutettavien omaisuuserien ryhmät sekä myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat luokitellaan myytävänä oleviksi ja ne arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Tällöin kyseisen erän myynnin tulee olla erittäin todennäköinen ja välittömästi toteutettavissa. Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä. Lopetettu toiminto on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai maantieteellistä aluetta edustava yksikkö, josta on tarkoitus luopua tai tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetetun toiminnon tulos esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa. Konsernissa lopetettuna toimintana vuoden 2006 tilinpäätöksessä on esitetty arvopaperiliiketoiminta. Myynnin tuloutusperiaatteet Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan tavaran luovutushetkellä. Tällöin tavaran omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle eikä tavara ole enää konsernin hallinnassa, ja tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet asiakkaalle. Liikevaihto sisältää tuotteiden myynnistä saadut tuotot oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla, ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Tuloverot Kauden verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Tuloverot sisältävät konserniyhtiöiden kauden verot paikallisten säännösten mukaisesti sekä oikaisut aikaisempien kausien veroihin. Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien verovaikutukset on vastaavasti kirjattu omaan pääomaan. Laskennalliset verot lasketaan käyttäen säädettyjä verokantoja. Laskennalliset verosaamiset ja -velat muodostuvat taseen erien kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä eroista. Tappioista kirjataan laskennallista verosaamista vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan tappio voidaan hyödyntää. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Rakennukset ja rakennelmat vuotta Koneet ja kalusto 4-10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 4-10 vuotta Hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika ja jäännösarvo arvioidaan uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä ja tarvittaessa niitä oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Käyttöomaisuushyödykkeiden myynneistä ja luovutuksista syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan ja esitetään liiketoiminnan muina tuottoina ja kuluina. Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Liiketoimintojen yhdistämiset sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen. Sen mukaisesti taseeseen kirjataan liikearvoksi se osa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yhtiön yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus sisältää hankitut varat sekä vastattavaksi otetut velat ja ehdolliset velat. 14

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Sisältö. F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6

Sisältö. F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6 VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6 Taloudellinen informaatio 10 F-Secure -konserni Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahavirtalaskelma 13 Laskelma

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot