Pienet pientalotontit. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienet pientalotontit. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus 12.10.2010"

Transkriptio

1 Pienet pientalotontit mahdollisuus vai mahdottomuus? Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus

2 Pienet pientalotontit mahdollisuus vai mahdottomuus? Pienet pientalotontit, kaavoitus ja mittaus, Järvenpään kaupunki, 2010 Tiivistä ja matalaa rakentamista on tutkittu monessa yhteydessä. Tässä selvityksessä tutkitaan, miten tontin pieni koko noin 500 m 2 vaikuttaa tontin suunnitteluratkaisuun ja rakentamista ohjaaviin kaavamääräyksiin. Selvitys on tehty osana Pajalanpihan alueen kortteliratkaisujen kehittämistä, mutta sen periaatteet ovat sovellettavissa muidenkin Järvenpään uusien asuinalueiden suunnitteluun. Pienillä tonteilla rakennuksen sijainti, asunnon suuntaus, pihan käyttö ja kulkutiet on suunniteltava tarkasti, koska tontin mitat eivät anna liikkumavaraa mielin määrin. Pienet tontit ovat kuitenkin ki edullisia i sekä ostajien tji että niitä tarjoavien kaupunkien kannalta. Lisäksi pienet tontit mahdollistavat tiiviimmän asutuksen lähellä kaupunkien keskustoja ja palveluja. Rakennusten ympärille perinteisesti jätettävä neljän metrin levyinen vapaa tila vie tontista suuren osan, esimerkiksi 500 m 2 :n tontista 60 %. Rakentamiseen jäisi tällaisessa tapauksessa vain noin 200 m 2. Lisäksi auton vaatima tila on ikävä kyllä sama kuin suuremmalla tontilla, eli pienellä tontilla suhteessa puolet suurempi. Tässä selvityksessä on tutkittu erilaisia pienten tonttien ratkaisutapoja. Jos esimerkiksi sijoitetaan rakennuksia lähemmäs rajaa, saadaan rakennuksen toiselle puolelle enemmän pihatilaa. Tästä seuraa kuitenkin k rakentamismääräysten mukaisia vaatimuksia rakenteille ja esim. ikkunaaukotukselle. Pienet tontit ovat ratkaistavissa, mutta ne vaativat enemmän ohjeistamista ja suunnittelua kuin väljät perinteiset tontit. Siksi tontinkäyttövaihtoehtoja on syytä tutkia huolellajatoteutustavalvoa tarkasti. Niin isoilla kuin pienemmilläkin kentillä tarvitaan yhteiset pelisäännöt.

3 Tontin käyttöä säätelevät määräykset ja ohjeet Pientalojen ja tonttien suunnittelua rajoittavat erilaiset määräykset kuten palo, esteettömyysmääräykset sekä asuintilojen suunnittelua koskevat määräykset. Kun tontin koko pienenee, määräysten reunaehdot tulevat helpommin vastaan. Pienet pientalotontit, kaavoitus ja mittaus, Järvenpään kaupunki, 2010 Palomääräykset tiukentuvat rakennettaessa lähelle tontin rajaa Asuinhuoneen pääikkunan edessä tulee olla 8m vapaata tilaa. Naapurirakennukseen tulee siis olla etäisyyttä asunnon pääikkunoista vähintään tämän verran. Pientalojen tapauksessa omalla tontilla sijaitsevien piharakennusten vaatimien minimietäisyyden suhteen voidaan joustaa. Asuinhuoneita ovat kaikki oleskelutilat kuten keittiö, olohuone ja makuuhuoneet. Aputiloja ovat esim. wc:t, pesutilat, saunat ja vaatehuoneet. Ikkunoiden vähimmäiskoko on määritelty rakentamismääräyskokoelmassa. Asunnon pääoleskelutilojen ikkunoiden optimaalinen suuntaus on iltapäivän auringon ja vehreiden pihanäkymien puolella. Oleskelupiha tulisi pääsääntöisesti myös sijoittaa auringon puolelle, siten että autopaikat vastaavasti sijaitsevat kulkuyhteyksien ja mahdollisuuksien mukaan myös varjon puolella. Olohuoneen ja muiden pääoleskelutilojen ikkunasta avautuvaa näkymää kannattaa myös tutkia huolella. Kaikkien kulkuyhteyksien tulee olla esteettömyysmääräysten mukaisia ja asuntoon tulee päästä myös pelastamaan asukkaita tulipalon tai esim. sairaskohtauksen sattuessa. Vapaa tila pääikkunoiden edessä sekä riittävät oleskelualueet auringon puolella Pääsääntöisesti tontin pihajärjestelyjen tulisi mahdollistaa auton kääntäminen tontilla siten, että kadulle ei ajettaisi tontilta perä edellä. Lyhyillä katuosuuksilla. joissa ei ole läpikulkuliikennettä, lk liik voidaan harkita myös kadulle peruuttamisen sallimista. Auton tulee kuitenkin pääsääntöisesti kääntyä tontilla myös silloin kuin molemmat kaavan edellyttämät autopaikat ovat käytössä. Vierailijat ovat toki poikkeustapauksia. Kulkuyhteyden autopaikoilta ulko ovelle tulisi myös olla luonteva ja lyhyt. Autojen säilytys ja kääntäminen tontilla sekä luontevat kulkuyhteydet Kun rakennetaan tiiviisti, suunnittelun ja toteutuksen kannalta haastavimpia kohtia ovat: palomääräysten asettamat rajoitukset autojen paikoituksen ja kääntämisen viemä tila tontilla ikkunoiden suuntaus ja näkymien avaruuden säilyttäminen yksityisyyden säilyttäminen rakennusaikainen tavaran purku, varastointi ja työvarat perustusten vaatimat asennukset rakennuksen ympärillä. lumi ja vesi

4 Palomääräysten asettamat rajoitukset Rakennusten käyttötarkoitus, keskinäinen sijainti ja etäisyys tontin rajaan määräävät, millainen palo osastointi osastointi on toteutettava. Lähtökohta on, että eri tonteilla sijaitsevien rakennusten tulee sijaita vähintään 8 metrin päässä toisistaan, jotta erityistä paloosastointia ei tarvita. Jos rakennukset sijaitsevat lähempänä toisiaan, tulee seinät palo osastoidamääräysten ä mukaisesti. i Rakennettaessa kiinni rajaan tai alle 2 metrin päähän rajasta, osastoidaan rakennukset palomuurilla tai osastoivalla seinällä. Palomuuri on EI M60 luokan paloa osastoiva kivirakenteinen seinä, joka jatkuu vesikaton ylle vähintään 300 mm. Se ulottuu myös julkisivun yli vähintään 100 mm tai vaihtoehtoisesti julkisivun suuntaisesti 500 mm molempien asuntojen puolella. Yhteisestä palomuurista muodostuu kiinteistölle rasite. Kun etäisyys rajaan on 2 4 metriä, tulee seinät osastoida paloluokkaan. Tällöin ikkunaaukkojen määrää ja kokoa on rajoitettu jollei käytetä erityisiä palolaseja ja ikkunoita. Useat puurakenteiset ulkoseinät täyttävät sellaisenaan paloluokan vaatimukset. Osastointi tulee kuitenkin huomioida räystäälle asti. EI M60 EI M60 EI M60 Kun rakennukset sijoittuvat kiinni tontin naapurin puoleiseen rajaan, tulee rakentaa palomuuri. Kun rakennetaan 2 4m:n päähän rajasta, ovat osastoivat seinät paloluokitukseltaan. Myös ikkuna aukotusten kokoa on rajoitettu. Jos autosuoja sijaitsee alle 4 m päässä asuinrakennuksesta, tarvitaan myös näiden väliin palo osastointi. Autosuojan tulee sijaita vähintään 4 metrin päässä päärakennuksesta, jotta erillistä osastointia ei tarvita. Alle 4 metrin etäisyydellä vaaditaan luokan osastointi. Jos autosuojien yhteenlaskettu pinta ala ylittää 60 m 2, tulee etäisyys päärakennukseen olla 8 metriä, jotta osastointia ei tarvita. Osastointivaatimus koskee ulkoseinää, räystästä sekä mahdollisesti niiden aukkoja ja osastoidun autokatoksen osalta myös yläpohjaa. Palo osastointitarve voi syntyä eri tonteilla sijaitsevien rakennusten välille tai autosuojan tapauksessa myös asuinrakennuksen ja autosuojan välille, jos minimietäisyydet alittuvat. Palo osastointi vaikuttaa seinän ja räystään rakenteeseen sekä ikkunoiden ja ovien määrään tai palonkestoominaisuuksiin.

5 Naapuritontti tulee aina ottaa huomioon Omakotitalorakentaja arvostaa väljiä kaavamääräyksiä ja riittävää rakennusoikeutta. Mutta jos hän rakentaa naapureista välittämättä millaisen talon tahtoo, seuraukset ovat helposti tällaisia: 1. Alueen yleisilme muuttuu levottomaksi ja hajanaiseksi. 2. Uudelle alueelle hieman eri aikaan rakennettaessa naapurin ratkaisut ovat mahdottomia ennakoida. 3. Syntyy seuraavanlaisia ongelmia: Kuilumainen tila rakennusten välissä. Toinen rakennus varjostaa toista Toisen pääikkunat ja piha avautuvat toisen palomuuria päin. Naapurit katselevat toistensa pääoleskelutilojen ikkunoista sisään Toisen palomuuri on toisen olohuoneen näkymä Toisen korkea rakennus varjostaa toisen ikkunoita ja pihaa. Oleskelupihat ja pääoleskelutilojen ikkunat aukeavat huonoihin ilmansuuntiin. Autopaikka sijaitsee naapurin makuuhuoneen seinän takana. Toisen rakennuksen läheisyys estää toista sijoittamasta julkisivuun tarvittavia asuinhuoneiden ikkunoita. Toinen ei voi sijoittaa asuinhuoneiden ikkunoita pitkälle sivuille, koska toinen rakentaa lähelle. Toisen talo varjostaa toista länsipuolelta ja toinen käynnistelee autoaan toisen asuintiloja vasten. Kaavamääräykset toimivat yhteisinä pelisääntöinä. Ne ovat rakentajan oikeusturva, jolla ikävät yllätykset estetään ja kaikki voivat suunnitella taloaan, vapaita ikkunanäkymiä ja aurinkoisia pihoja ympäröivän rakentamisen huomioon ottaen. Yksittäisen rakentajan sooloilu ja tonttikohtainen optimointi voi olla toiselle merkittävä haitta.

6 Rajaan kiinni Mitä ongelmia siitä voi seurata? Pienet pientalotontit, kaavoitus ja mittaus, Järvenpään kaupunki, 2010 Perustusrakenteet varsinaisten perustusten ympärillä ulottuvat kaivualueineen hyvinkin 2m päähän rakennuksen seinästä. Tämä muodostaa rasitteen naapurin tontille. Myös arkkitehtuuriin tontin rajalla on vaikutusta, sillä palomuuri nousee 300mm kattopinnan yläpuolelle seinäkkeenä ja muodostaa laajan ikkunattoman ja räystäättömän kiviaineisen julkisivun. Seinä kuuluu toiseen rakennukseen, mutta toisen pihalle. Myös tarvittavien rakennusja huoltotoimenpiteiden suorittamisesta voi koitua ongelmia. Ja kun seinä kuuluu toiseen rakennukseen, mutta toisen pihalle voi seinän käyttöoikeudesta niin harrastusten kuin seinän pintaa rasittavien i istutustenkin osalta tulla erimielisyyttä. Jotta rakennuksen kaikki, myös maanalaiset rakenteet, voitaisiin toteuttaa omalla tontilla, tulee etäisyyden tontin rajoista olla noin 2 metriä. Näin kaikki routasuojaukset, salaojaputket sekä työn vaatimat tilavaraukset mahtuvat perustusten ja rajan väliin. Tämä minimimitta on myös edellytys paloluokituksen kevenemiselle, joka vähintään 2 metrin etäisyydellä on. luokan seinärakenne on toteutettavissa myös talopaketteihin, mutta rajoittaa edelleen ovija ikkuna aukotuksen sijoittamista julkisivuun. Usein 2 metrin etäisyys rajasta mahdollistaa kuitenkin jo piha alueen alueen väljempää toteuttamista rakennuksen toisella puolella sekä pelivaraa rakennuksen pohjaratkaisun suunnitteluun. 4 metrin etäisyys rajasta tarkoittaa jo suurempaa riippumattomuutta naapureista rakennuksen suunnittelussa, mutta koska pienten tonttien tapauksessa jäljelle jäävä rakennusala on pieni, voi sopivan pohjaratkaisun löytäminen olla haasteellista. Suomesta löytyykuitenkin useita toteutettuja alueita ja pientalokohteita, jossa rajaan on rakennettu kiinni ja siitä aiheutuvat reunaehdot on huomioitu aluetta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tuloksena on omaleimaisia asuinalueita, joissa asuu hyvinkin tyytyväisiä asukkaita. Lähin toteutettu esimerkki löytyy Järvenpäästä Kartanonseudun pientaloalueelta.

7 Ratkaisumallien vahvuudet ja heikkoudet Eri ratkaisumalleilla on omat hyvät ja huonot puolensa, riippuen siitä mitä toteutuksessa halutaan painottaa. Pää ratkaisumallien edut ja haitat voidaan esittää karkeasti seuraavalla tavalla: Katualueen reunaan sijoittuvat rakennukset mahdollistavat kauniin perinteisen raittimiljöön syntymisen katualueelle ja vastaavasti isommat pihat. Rajaan kiinni rakentamisesta seuraa kuitenkin rakenteiden sijoittumista tontin ulkopuolelle ja katutilan läheisyys sitoo asuntosuunnittelua. Esim. kaupunkitalo 14. Keskelle tonttia rakennettaessa asuntosuunnittelussa on suurempi vapaus. Katutila on perinteinen omakotitaloalueen katu ja pihat ovat perinteisesti molemmin puolin rakennusta. Asuinrakennuksen suunnittelu on melko riippumatonta. Ratkaisu on varsin neutraali. Pienillä tonteilla ympäröiviin etäisyysvaroihin tulee kuitenkin usein käytetyksi tarpeellista piha aluetta. Esim. kaupunkitalot 3 ja 8. Pienet pientalotontit, kaavoitus ja mittaus, Järvenpään kaupunki, 2010 Lähelle tontin rajaa rakennettaessa saadaan auringon puolelle ll enemmän pihatilaa. il Lähelle rajaa rakennettaessa seuraa rajoitteita seinärakenteille ja ikkuna aukotukselle. Rakenteet ovat kuitenkin omalla tontilla ja työ sekä huoltovarat rakennusten ympärillä löytyvät. Pohjaratkaisu on myös melko helppo toteuttaa rajoitteista huolimatta. Esim. kaupunkitalot 1, 10 ja 13. Selvityksessä on esitelty 15 erilaista perusratkaisumallia, jollaisia on kokeiltu erilaisina versioina jo toteutuneissa kohteissa Suomessa. Variaatioita näistä perustyypeistä löytyy myös esim. pientaloalueita käsittelevien suunnittelukilpailujen julkaisuista. Erilaiset ratkaisumallit soveltuvat myös eri tavoin kadun eri puolille. Ratkaisumalli, joka rajaa mukavan yksityisen pihan länsipuolelle katua, saattaa sulkea ilta auringon pois itäpuolen tonteilta tai päinvastoin. Siksi esitetyissä vaihtoehdoissa onkin esitetty ratkaisumalleja molemmille puolille katua. Valittu ratkaisumalli vaikuttaa oleellisesti asunnon pohjaratkaisuun ja sen avautumiseen valoon päin. Kun rakennuksetliittyvät tontin rajalla toisiinsa Kun rakennukset liittyvät tontin rajalla toisiinsa, voidaan tonteista tehdä kapeita ja syviä. Näin maksimoidaan piha alue ja katualueista voidaan tehdä lyhyempiä. Takapiha on kaikista vaihtoehdoista avarin, mutta palomuuri ja yhteiset rakenteet rakennusten välillä voivat aiheuttaa ongelmia eriaikaiselle ja erilaiselle toteutukselle. Esim. kaupunkitalot 5, 6 ja 7.

8 6m näkymä Kaupunkitalo 1, perinteinen piha Tontin koko noin 500m 2, 25x20m. Rakennusoikeus 205 k m2 (180+ t 25 k m2), e= 0,4 kaksikerroksisena Kaksikerroksiset asuinrakennukset ja autosuojat sijaitsevat 2 metrin etäisyydellä tontin rajoista ja ne osastoidaan naapuritontin suuntaan paloluokkaan. Autosuojasta asuinrakennukseen on kuitenkin vähintään minimietäisyys, 4 metriä. Asuintalon runko on kapea ja pitkä, pääikkunat avautuvat pääosin päädyistä. Ikkunoista avautuvat vapaat näkymät pihalle ja kadulle. Kaikki rakenteet sijoittuvat omalle tontille työ ja huoltovaroineen. Tehokas ratkaisu, jossa rakennukset ja niiden edellyttämät rakenteet sijaitsevat oman tontin keskellä ja palo osastointitarve naapurin suuntaanon kohtuullisempi,. Toteutus riippumaton naapuritontin rakentamisaikataulusta Esimerkki 5 6 h + k + s, huoneistoala noin m 2. Asuinrakennuksen mitat enintään noin 9 x 12 m 1 2/3 2 kerrokseen rakennettuna. Soveltuu etelä länsipuolelle katua.

9 3m Kaupunkitalo 2, autosuoja kadun rajalla 8m näkymä Tontin koko noin 500 m 2, 25 x 20 m. Rakennusoikeus noin 205 k m 2, (180+25), e = 0,4 kaksikerroksisena. Kaksikerroksiset asuinrakennukset sijaitsevat 4 metrin päässä ja autosuoja 2 metrin päässä naapuritontin rajasta. Katualueen rajalla sijaitsevasta autosuojasta on vähemmän kuin 4m asuinrakennukseen, eli se tulee paloosastoida paloluokkaan. Asunnon runko on kapea, ikkunat avautuvat esteettä joka suuntaan. Autosuoja sijaitsee kulmittain asuinrakennuksen kanssa, eikä peitä näin ollen näkymiä. Tehokas ratkaisu, jossa asuinrakennukset sijaitsevat oman tontin keskellä ja paloosastointitarve naapurin suuntaan on kohtuullisempi, autosuojan osalta. Toteutus riippumaton naapuritontin rakentamisaikataulusta Perustusrakenteita sekä työ ja huoltovaroja katualueen puolella Esimerkki 5 6 h + k + s, huoneistoala noin 140 m 2. Asuinrakennuksen ulkomitat enintään noin 8 x 12 m kahteen kerrokseen rakennettuna. Soveltuu etelä länsipuolelle katua.

10 näk kymä Kaupunkitalo 3, perinteinen talo keskellä tonttia Tontin koko noin 500 m 2, 25 x 20 m. Rakennusoikeus noin 185 k m 2 (160 + t25), e = 0,37 kaksikerroksisena. Kaksikerroksiset asuinrakennukset sijaitsevat 4 metrin päässä tontin rajoista. Asunnossa on lyhyt runko mutta sen runkosyvyys voi olla syvempikin. Autotalli/ katos tulee osastoida asunnon suuntaan paloluokkaan. Asunnosta avautuu vapaat näkymät joka suuntaan. Perinteinen ratkaisu, jossa rakennukset keskellä tonttia. Rakennuksen lyhyt runko saattaa rajoittaa tilankäyttöä. Toteutus riippumaton naapuritontin rakentamisaikataulusta Kaikki rakenteet ja rakennustyöt toteutettavissa omalla tontilla. Ei paloluokituksia naapurin suuntaan, rakennuksen ja autosuojanvälillä rakennuksen ja autosuojan välillä. noin 9 x 9m m Esimerkki 4 5 h + k + s, huoneistoala noin 140 m 2 runkosyvyydestä riippuen. Asuinrakennuksen ulkomitat enintään noin 9 x 9m Soveltuu etelä länsipuolelle katua.

11 näkymä Kaupunkitalo 4, autosuoja katualueen rajalla 8 1 0m Tontin koko noin 500 m 2, 25 x 20 m. Rakennusoikeus noin 205 k m 2, (180+25), e = 0,4 kaksikerroksisena. Kaksikerroksiset asuinrakennukset sijaitsevat 4 metrin päässä tontin rajoista. Asunnossa on melko vapaasti valittavat runkomitat ja se voi olla pinta alaltaan suhteellisen suuri. Autotalli/ katos tulee osastoida asunnon suuntaan, jos etäisyys rakennusten välillä on pienempi kuin 4 metriä. Perinteinen ratkaisu, jossa rakennus keskellä tonttia ja autosuoja katualueen rajalla. Asuinrakennukselle melko vähän rajoitteita. Toteutus riippumaton naapuritontin rakentamisaikataulusta Autotallin perustusrakenteet osittain katualueella Takapiha jää pieneksi Esimerkki 5 6 h + k + s, huoneistoala noin 150 m 2 runkosyvyydestä ja kerrosluvusta riippuen. Asuinrakennuksen ulkomitat enintään noin 12 x 9 m. Soveltuu etelä länsipuolelle l ll katua.

12 Esimerkki 5 6 h + k + s, huoneistoala noin 130 m 2 runkosyvyydestä riippuen. Asuinrakennuksen ulkomitat t max. 9 x 10 m. Soveltuu etelälänsipuolelle katua. PALOM MUURI näkym mä EI I30 PALOM MUURI Tontin koko noin 496m 2, 31 x 16 m. Rakennusoikeus kaksikerroksisena on noin 205 k m 2 (180+25), e=0,4. Kaksikerroksiset rakennukset ovat kiinni naapuritontissa ja toisen rakennuksen päädyssä. Myös autosuojat on liitetty yhteen tontin rajalla. Autotalli/ katos tulee osastoida myös asunnon suuntaan paloluokkaan, jos etäisyys jää alle 4 metriin. Kapea tontinleveys lyhentää katuja ja mahdollistaa hyvinkin avarat näkymät takapihalle tontin pienestä koosta huolimatta. Kaupunkitalo 5, englantilainen malli Ratkaisu sallii suuren takapihan, sillä paloetäisyyksiä rakennusten sivuille ei tarvitse jättää, vaan palomääräykset huomioidaan rakenteissa. Palomuurit naapurin rajalla Toteutus sopii parhaiten lähinnä samanaikaiseen rakentamiseen Rakennusten tulee olla melko samankaltaisia ja kaavamääräysten johtaa yhtenäisyyteen m

13 PALOMUURI Kaupunkitalo 6, kytketty pitkältä sivulta, 2 kerroksinen Tontin koko noin 504 m 2, 18 x 27 m Rakennusoikeus noin 205 k m 2, ( k m 2 ), e= 0,4 Rakennukset sijaitsevat tontin rajalla ja ne liitetään toisiinsa palomuureilla, EI60. Yhteinen palomuuri rajalla muodostaa rasitteen kiinteistöllä. 12m näkymä 8m Asunnon pohjaratkaisussa keskellä rakennusrunkoa on ikkunatonta tilaa, kuten pesutiloja ja portaita. Oleskelutilat aukeavat lounaaseen, makuutilat pääasiassa koilliseen. Pääikkunoista avautuvat avarat näkymät ja oleskelupiha on reilun kokoinen. Asuinrakennus sijaitsee hieman lähempänä katualuetta Esimerkki 5 6 h + k + s, huoneistoala noin 145 m 2. Asuinrakennuksen ulkomitat max. 14 x 9 m. Soveltuu etelä länsipuolelle katua. PALOMUURI Tehokas ratkaisu samanaikaiseen toteuttamiseen, liiketaloudelliseen rakentamiseen tai vuokrakohteisiin. Haasteena palomuurit Eri aikaan toteuttaminen edellyttää lämmöneristystä palomuuriin. Eri tonttien rakennuksilta k edellytetään samankaltaisuutta

14 PALOMUURI Kaupunkitalo 7, kytketty pitkältä sivulta, 1 kerroksinen Tontin koko noin 504 m 2, 18 x 27 m. Rakennusoikeus noin 150 k m 2, e = 0,3. Rakennukset sijaitsevat tontin rajalla ja ne liitetään toisiinsa palomuureilla, EI60. Yhteinen palomuuri rajalla muodostaa rasitteen kiinteistöllä. 8m näkymä 6m Asunnon pohjaratkaisussa keskellä rakennusrunkoa on ikkunatonta tilaa, kuten pesutiloja ja keittiönurkkaus. Oleskelutilat aukeavat lounaaseen, makuutilat pääasiassa koilliseen. Ruokailutilan ikkuna aukeaa autosuojan ohi ja sen edessä on näin ollen 8 metriä vapaata tilaa. Esimerkki 5 h + k + s, huoneistoala noin 125 m 2. Asuinrakennuksen ulkomitat max. 10 x 14 m. Soveltuu etelä länsipuolelle katua. Tehokas ratkaisu samanaikaiseen toteuttamiseen, liiketaloudelliseen rakentamiseen tai vuokrakohteisiin. Haasteena palomuurit Ei Eri aikaan toteuttaminen t tt edellyttää lämmöneristystä palomuuriin.

15 Kaupunkitalo 8, perinteinen ja tehokas, 1 kerroksinen Tontin koko noin 500 m 2, 25 x 20 m. Rakennusoikeus noin 155 k m 2, (130+25), e = 0,35. Rakennukset sijaitsevat 2 metrin päässä tontin rajasta ja ne osastoidaan luokkaan molemmista päädyistään. Aukotusten määrää on lähellä rajaa sijaitsevissa ulkoseinissä myös rajoitettu näkymä ä Asunnon runko on leveä ja lyhyt, makuutilat avautuvat koilliseen ja oleskelutilat kaakkoon. Autokatos/ talli tai paikat sijaitsevat rakennuksen luoteiskulmassa. Esimerkki 5 h + k + s, huoneistoala noin 120 m 2. Asuinrakennuksen ulkomitat max noin 13 x 10m. Soveltuu etelä länsipuolelle katua. Tehokas ja perinteinen ratkaisu eriaikaiseen ja toisistaan riippumattomaan toteuttamiseen. Rakenteet omalla tontilla Pienehkö takapiha Ajaa suureen runkosyvyyteen

16 Kaupunkitalo 9, autosuojalla kytketyt talot Tontin koko noin 500 m 2, yhteensä 31 x 16 m. Rakennusoikeus noin 165 k m 2, ( ), e = 0,3. 10m näkymä 4m PALOMUURI Yksikerroksiset asuinrakennukset sijaitsevat keskellä tonttia. Autotalli/katossiipi sijaitsee tontin rajalla ja se osastoidaan palomuurilla naapuritontin suuntaan. Autosuoja vaatii myös osastoinnin asuintilojen suuntaan. Asunnon runko on kapea ja pitkä, ikkunat avautuvat pääosin rakennuksen k päistä, makuutilat t Esimerkki 4 h + k + s, Tehokas ja osittain perinteinen avautuvat koilliseen ja oleskelutilat huoneistoala noin 110 m 2. ratkaisu myös eriaikaiseen kaakkoon. Ikkunoita voidaan sijoittaa Asuinrakennuksen ulkomitat toteuttamiseen. Soveltuu myös myös naapuritontin suuntaan. enintään noin 8 x 18 m. liiketaloudelliseen rakentamiseen. Autosuojan sijainti voi rajoittaa Soveltuu etelä länsipuolelle Autotalli/ katoksen rakenteet ikkuna aukotusta. katua. paloluokiteltu, muu rakennus normaali ulkoseinärakenne. k

17 Kaupunkitalo 10, moderni 1 kerroksinen. Tontin koko noin 500 m 2, 28 x 18 m. Rakennusoikeus noin 155 k m 2, (130+25), e=0,30. Yksikerroksiset asuinrakennukset lähellä naapurin rajaa ja ne osastoidaan EI 30 luokkaan naapuritontin suuntaan. Autosuoja vaatii myös EI M60 osastoinnin naapurin suuntaan. Asunnon runko on kapea ja pitkä, ikkunat avautuvat pääosin koilliseen kaakkoon ja lounaaseen, mutta aputilojen pieniä ikkunoitavoi sijaita myös takasivulla. Rakennusaikainen varastointi tontilla on pinta alan puutteen vuoksi haastavaa. näkymä Esimerkki 5 h + k + s, huoneistoala noin 115 m 2. Rakennuksen ulkomitat max. 8 x 18 m. Soveltuu sekä etelä länsi että pohjois itäpuolelle itäpuolelle katua. 8m Soveltuu eriaikaiseen toteuttamiseen Pihanäkymät ikkunoista ovat toista rakennusta päin Rakennusaikaiset työvarat tontilla pienet

18 näkymä Kaupunkitalo 11, perinteinen talo, pohjois itäpuolella katua 10m Tontin koko noin 500 m 2, 25 x 20 m. Rakennusoikeus noin k m 2, e = 0,30 0,35 kaksikerroksisena. Kaksikerroksiset asuinrakennukset sijaitsevat perinteisesti keskellä tonttia ja ne osastoidaan autokatoksen osalta luokkaan naapuritontin suuntaan. Autosuoja vaatii myös luokan osastoinnin myös asuntoon päin. Koska asunto sijaitsee kadun pohjoispuolella on pääoleskelutilat syytä sijoittaa lounaiskulmaan. Tästä syystä rakennus on tontilla hieman taaempana, ja oleskelutilojen eteen jää pihaa istutuksille ja terasseille. Autot säilytetään rakennuksen kaakkoiskulmassa Tehokas ratkaisu myös eriaikaiseen toteuttamiseen. Paloluokkavaatimukset autosuojan osalta naapurin suuntaan Katutila jää aika väljäksi Esimerkki, 5 h + k + s, huoneistoala noin m 2. Asuinrakennuksen ulkomitat max. noin 9 x 10 m. Soveltuu pohjois itäpuolelle katua.

19 8m Kaupunkitalo 12, autokatos rajalla, pohjois itäpuolella katua Tontin koko noin 500 m 2, 25 x 20 m. Rakennusoikeus noin 205 k m 2 ( k m 2 ), e = 04kaksikerroksisena 0,4 kaksikerroksisena. Kaksikerroksiset asuinrakennukset sijaitsevat melko perinteisesti keskellä tonttia ja ne osastoidaan autokatoksen osalta luokkaan naapuritontin suuntaan ja asunnon suuntaan. Koska asunto sijaitsee kadun pohjoispuolella on pääoleskelutilat syytä sijoittaa länsisivulle. Rakennuksen kokoa voidaan kasvattaa pihan suuntaan. Kaikilta sivuilta aukeaa vapaa näkymä. Autokatos katualueen reunassa voi rajoittaa ikkuna aukotusta asuinrakennuksessa. Autosuoja eteläreunassa antaa pihalle yksityisyyttä kadun suuntaan. Esimerkki 5 h + k + s, huoneistoala noin m 2. Luonnos suuntaa antava. Asuinrakennuksen ulkomitat max. 7 x 15 m. Soveltuu pohjoispuolelle katua. Tehokas ratkaisu myös eriaikaiseen toteuttamiseen. Vaatii perustusrakenteiden ja rakennustyö ja huoltovarojen osalta varoja katualueelta. Paloluokkavaatimukset autosuojan rakenteissa asunnon ja naapurin suuntaan

20 Kaupunkitalo 13, muuri, pohjois itäpuolella katua Pienet pientalotontit, kaavoitus ja mittaus, Järvenpään kaupunki, 2010 PALOMUURI Tontin koko noin 500m 2, 20 x 25 m. Rakennusoikeus 220 k m 2, ( k m 2 ) e= 0,45 Tämä ratkaisumalli sopii tonteille, jolla toisella puolella on merkittävä haitta, kuten vilkas tie, rata tai muuten häiritseviä ympäristötekijöitä. Kaksikerroksiset asuinrakennukset sijaitsevat tontin takaosassa siten, että piha jää lähes täysin auringon ja rauhallisen asuinalueen puolelle. Rakennuksen takana on vain kapea istutus asennus ja huoltovyöhyke. Autotalli sijaitsee luoteissivulla rajaten suojaisaa pihaa. Se tulee osastoida naapurin sekä asunnon suuntaan. Kaikki oleskelutilat ja varsinaiset asuinhuoneet kannattaa suunnata pihan puolelle ja taustapuolelle sijoittaa vain aputiloja ja pienempiä ikkunoita. Näin aputilat muodostavat suojan ympäristön häiriötekijöitä vastaan. Esimerkki 5 h + k + s, huoneistoala noin m 2. Asuinrakennuksen ulkomitat enintään 9 x 12 m. Soveltuu pohjoisitäpuolelle katua. 15m näkymä PALOMUURI Tehokas tapa saada piha auringon puolelle ja häiriötekijöiltä suojaan Rajoittaa pohjaratkaisua, sillä asuintilat kannattaa suunnata suurelta osin pihalle päin Paloluokkavaatimukset EI60 naapurin suuntaan sekä Ei30 autosuojan ja asunnon välillä. db MÄÄRÄ ÄYKSET

21 Kaupunkitalo 14, raitti 10m Tontin koko noin 500m 2 Rakennusoikeus 205 k m 2, ( k m 2 ) e= 0,4 näkymä Asuinrakennus ja autosuoja rajaavat molemmat katualuetta luoden raittimaista katukuvaa. Kun rakennukset sijaitsevat kiinni katualueen rajassa, jää toiselle puolelle tilava piha alue ja vapaat näkymät. Autotalli sijaitsee katusivulla rajaten suojaisaa pihaa. Ajo tallista ja autopaikalta tapahtuu kadulle peruttamalla. Tämän vuoksi ratkaisumalli soveltuu lähinnä lyhyille päättyville kaduille, joissa ei ole läpikulkua. Kaikki oleskelutilat avautuvat pihan puolelle ja taustapuolelle aukeaa vain pienempiä ikkunoita aputiloista. Osa asuinhuoneista aukeaa myös suoraa katualueelle. Esimerkki 5 h + k + s, huoneistoala noin m 2. Asuinrakennuksen ulkomitat max. 8 x 15 m. Malli soveltuu hyvin molemmille puolille katua. 10 0m Tehokas tapa saada piha auringon puolelle ja käyttää vähän tilaa paikoitukseen Rajoittaa pohjaratkaisua, sillä takasivulle ei voi avata suuria ikkunoita Pll Paloluokkavaatimukset k t naapurin suuntaan. Väljät pihanäkymät kahteen suuntaan

22 8 9m Autotalli sijaitsee katusivulla rajaten suojaisaa pihaa. Tallista peruutetaan sisäänkäynnin eteen. Rakennus sijaitsee kahdelta sivulta n. 4m:n päässä rajoista, mutta yhdeltä sivulta 2m päässä. Kaupunkitalo 15, pihatasku, pohjois itäpuolella katua Tontin koko noin 500m 2 Kaikki oleskelutilat avautuvat pihan puolelle Rakennusoikeus 175 k m 2, ja taustapuolelle aukeaa vain pienempiä ( k m 2 ) ikkunoitaaputiloista aputiloista. Oleskelutilat saadaan e= 0, sijoitettua aurinkoiseen kulmaan ja makuuhuoneet ovat pihan perällä. Länteen muodostuu pienehkö, mutta aurinkoinen ja suojaisa piha. Esimerkki 5 h + k + s, huoneistoala noin m 2. Asuinrakennuksen ulkomitat max x 13 m yhteen tasoon. Malli soveltuu hyvin pohjoisitäpuolelle katua. Tehokas ratkaisu, jossa piha on sijoitettu auringon puolelle ja katseilta suojaan Pihat jäävät pieniksi koska rakennetaan yhteen tasoon Autosuojan perustusrakenteita katualueella

23 Pienten tonttien tutkielma toteutettiin osana Pajalanpihan omakotialueen asemakaavan laatimista. Tarkoituksena oli löytää toteuttamiskelpoisia malleja nimenomaan Järvenpään tarpeisiin ja jatkossa myös kaupungin muiden toteutettavien asuinalueiden suunnittelua varten. Koska pienet tontit myydään pääsääntöisesti yksityisille, omaa kotia rakentaville perheille, on tontin perusratkaisu varsin perinteinen; tontti on suorakaiteen muotoinen ja sille ajetaan suoraan tonttikadulta. Koska kortteleiden perusratkaisut ovat tietynlaisista reunaehdoista ja määräyksistä johdonmukaisesti seuraavia vakiotyyppejä, on samankaltaisuuksia löydettävissä aiemmista julkaisuista, opinnäytetöistä sekä toteutetuista kohteista. RT kortisto: Tiivis ja matala Ympäristöministeriö: Tiiviin ja matalan asuinalueen suunnittelu ja toteutus esimerkkinä Lahden Karisto 2007 Rakennustieto: Tiivis ja matala korttelirakenne Matala ja tiivis kaupunki, Pekka Lahti Tiivistä ja matalaa Helsingin seudulla, Rikhard Manninen ja Sari Puustinen Tiivistä ja matalaa Oulussa, Heimo Liikamaa Matala tiivis puurakentaminen, Kimmo Kuismanen Lisäksi aiheesta on järjestetty useita arkkitehtisuunnittelukilpailuja kotimaassa ja ulkomailla. Tekstissä viitataan: Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMk E1, rakennusten paloturvallisuus Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMk G1, asuntosuunnittelu Kahden lähekkäin rakennettavan pientalon paloturvallisuuden tulkintoja, Keski Uudenmaan pelastuslaitos JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen keskus, kaavoitus ja mittaus Seutulantie 12 PL 41, JÄRVENPÄÄ vaihde (09) 27191,

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 11.5.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 LUONNOS Täydennykset

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Oulun rakennusvalvonnan laatukortit Pientalon paloturvallisuus Tapani Hoppu

Oulun rakennusvalvonnan laatukortit Pientalon paloturvallisuus Tapani Hoppu Oulun rakennusvalvonnan laatukortit Pientalon paloturvallisuus 5-11-2014 Tapani Hoppu Palokortissa esitetään Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen.

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen. YLEISTÄ Nämä rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään Kärjen asuntoalueen pohjoisosan asemakaavaa. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on auttaa rakentajaa paitsi oman rakennuksensa suunnittelussa

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu FORSSAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu LAMMINRANTA III C - INVENTOINTI Sirkka Köykkä 2011 LAMMINRANNAN ALUEEN 1. KERROSTUMA: La 1900-LUVUN ALKU - PERINTEINEN RAKENTAMINEN i nk mm at u No tko kat u 331

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

SILIKALLIO ITÄ - AK: 15-010 11.3.2008 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO ITÄ - AK: 15-010 11.3.2008 RAKENTAMISTAPAOHJEET Ohjeet koskevat tonttia: 1558-15 Tälle tontille voi rakentaa 1-1½kerroksisen asuin- tai asuntolaraken- nuksen, jossa on puujulkisivut. 2- kerroksinen osuus rakennuksen alasta saa olla enintään 50%. Ullakon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

MANNERHEIMINPUISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

MANNERHEIMINPUISTON RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 19.4.2017 1(7) MANNERHEIMINPUISTON RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 204-212 P E Kaavoitus ja mittaus 19.4.2017 2(7) RAKENNUSTAPAOHJEET E YLEISTÄ Mannerheiminpuiston alueesta luodaan omaleimainen

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE Korttelisuunnitelman liite Rakentamistapaohjeet KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE 110. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 1-12. 5.10.2015 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3.

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva ENNAKKOMARKKINOINTI A OY EPOON PORTTITIE 13 14. JOULUKUUTA 2017 Havainnekuva A OY EPOON PORTTITIE 13 KAUNIAINEN JUNA-AEMA ELLO Asunto-osakeyhtiö Espoon Porttitie 13 on rauhallisen Mankkaan keskelle sijoittuva

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 11/2007 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Hyv. Ymp./rak.valv.ltk 9.10.2007 151 RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE (TUULIKALLIO KORTTELIT 59 61) TAVOITTEET

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Kauhavan asumisoikeus yhdistys ry, Kauhavan Senioritalo 1 2014

Kauhavan asumisoikeus yhdistys ry, Kauhavan Senioritalo 1 2014 SUUNNITELMAN ESITTELY 12.5.2014 Rakennusppaikka, Kirkkotie 10, 62200 Kauhava r r a k e n n u s A R K K I T E H D I T o y T u o m i s a l o & Co Sivu 1 ASEMAKAAVA r a k e n n u s A R K K I T E H D I T o

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE,

VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE, 1 VIHDIN KUNTA Ympa 29.01.2004 VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE, kaava 29 AO - KORTTELIT ALUE A KORTTELIT 151-156 ALUE B KORTTELIT 157-160 JA 170 ALUE C KORTTELIT 165-168 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS,

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta.

Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta. Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta. Hannu Hirsi Asuinrakennukset : Asuintalot 2 1 Kerrostalotyypit : Pienkerrostalot I Pienkerrostalot II Sivukäytävätalot Lamellitalot 3 Kerrostalotyypit jatkuu...

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16 Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin 49076 tontti 16 KAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrosluku V 8600 kerros-m 2. 32 dba us-linjoja Reiherintien ja Gunillantien

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 1 (11) Sijainti Tontti 20819 / 3 Livornonkatu 7, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00->

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00-> RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00-> SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT + ASEMAKAAVA + RAKENNUSTAPAOHJEET + KATUKOROT + KUNNALLISTEKNIIKAN LIITTYMÄT + TONTIN MAASTO JA MAAPERÄ (MAAPERÄTUTKIMUS JA VAAITUS)

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58.

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. 1 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: AO-korttelialueen tonteilla talousrakennus saa olla enintään 50 m2. AP-korttelialueella

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-7546-1, tontit 5741-1 4 Talotyyppi: Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku: Kerrosluku on kaksi. Asuinrakennukseen on rakennettava

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 4 Livornonkatu 5, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa, Livornonkadun kulmauksessa.

Lisätiedot