Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia Keskittämisen edut käyttöön Asiakkaan silmin Tokmannin tulevaisuus Vastuu tulevaisuudesta Henkilöstö Tilinpäätös Hallitus 44 Osakkeenomistajat 45 Johtoryhmä 46 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Tokmanni on liikevaihdon ja kauppapaikkojen määrällä mitattuna Suomessa suuri vähittäiskauppaketju. Korostamme toiminnassamme paikallisuutta, joustavuutta sekä nopeutta. Toimintaprosessin kehitysvuosi Vuoden 2009 aikana Tokmanni-konsernissa on sekä tehty että opittu paljon uusia asioita. Konserni on muodostunut yhdeksästä pienemmästä yrityksestä, joissa kaikilla on ollut yrityksen kokoon ja liikeideaan soveltuva toimintatapa. Aiempiin toimintatapoihin tarvittiin muutosta, kun yrityksistä muodostui Tokmannikonserni. Tokmannin liikeidea toimii Vuonna 2008 alkanut ja vuoteen 2009 voimakkaasti vaikuttanut maailmanlaajuisen taantuman rajuus kosketti ihmisiä ympäri maailmaa. Kuluttajien varovaisuus johti mittaviin säästötoimenpiteisiin, jotka näkyivät kulutuskäyttäytymisen muutoksena. Käyttötavarakaupassa yhä useampi asiakas suuntasi ostoksensa edullisen hintaluokan tuotteisiin. 4 Konsernin yhtenäisten hyötyjen täysimittaiseen johtamiseen tarvittiin selkeät yhdenmukaiset prosessit, toimintatavat sekä kaikille yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä. Ilman näitä ei suuren konsernin etuja voida täysimääräisesti hyödyntää. Huhtikuussa 2009 saatiin käyttöön yhtenäinen ERP-järjestelmä integroituna yhteen kassajärjestelmään. Tämän seurauksena laadittiin uudet, yhtenäiset toimintatavat, joiden jalkauttaminen organisaatioon tapahtui vuoden 2009 aikana. Uuden järjestelmän käyttöönotto toi opittavaa, mutta ennen kaikkea parempia työkaluja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Kun materiaalivirta on yhdessä järjestelmässä, se mahdollistaa jatkossa tehokkaan ketjunohjauksen. Tiedon tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen vaatii kaupallisten mahdollisuuksien oivaltamista koko henkilökunnalta. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen edellytti vaihto-omaisuuden todellisen arvon varmentamista. Tämän vuoksi vuoden 2009 aikana tehtiin kaikissa konsernin toimipisteissä täysinventointi. Koska tiedot ovat aiemmin olleet kolmessa eri järjestelmässä, se oli vaikeuttanut ajan tasalla olevien tietojen saamista ja hyödyntämistä. Inventoinnin tulos osoitti hävikin olleen odotettua suurempi. Tämä vaikutti vuoden 2009 oletettuun myyntikatekehitykseen. Myös vuoden 2008 tilinpäätöksen uudelleenarviointi tuli tarpeelliseksi. Nyt käytössämme oleva tieto vaihto-omaisuudesta on luotettavaa, jolloin liiketoiminnan ohjaus helpottuu. Vuoden 2010 liiketoiminnan vaihto-omaisuuden hallintaan pystytään panostamaan paremmin ja liiketoiminnan ohjaaminen helpottuu. Tokmannin liikeidea; laaja valikoima edulliseen hintaan, osoitti toimivuutensa taloudellisesti vaikeanakin aikana, minkä osoituksena konsernin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Kaupan rakenteessa on nähtävissä selvää muutostrendiä ja Suomeen on rakennettu paljon isoja kaupan suuryksiköitä. Vuonna 2010 voimaanastunut uusi laki sunnuntain aukiolojen vapauttamisesta tulee vaikuttamaan kaupan rakenteisiin. Pienet yksiköt menettävät aikaisemman vapaamman aukiolon kilpailuetunsa ja odotettavissa on, että niiden kustannustaso suhteessa liikevaihtoon kasvaa. Isot myymälät, joiden valikoimiin kuuluvat elintarvikkeet, tulevat hyötymään tästä rakennemuutoksesta. Kiire ohjaa kuluttajat kauppoihin, joista saa kaiken tarvittavan saman katon alta. One stop shopping -ostaminen kasvaa jatkossa. Tämä suosii Tokmanni-konsernin ketjuja, joilla on laajat valikoimat ja kattava kauppaverkosto. Uusien liikkeiden perustamisen lisäksi nykyisten myymälöiden siirtyminen uusiin, suurempiin myymälätiloihin samalla paikkakunnalla sekä myymälöiden kunnostaminen ovat tulevien vuosien painopisteitämme. Näillä toimenpiteillä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä laajemman valikoiman yhä useammalla paikkakunnalla. Asiakasta varten Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laaja, heidän tarpeisiinsa sopiva ja kiinnostava valikoima. Tämä edellyttää meiltä jatkuvaa paikallisuuden huomioon ottamista sekä nopeaa reagointia kysynnän muutoksiin. Vuoden 2009 aikana tehty kehitystyö; hyvät järjestelmät, toimivat prosessit, selkeät vastuujaot ja osaavat ihmiset auttavat meitä tulevina vuosina kehittämään kiinnostavia valikoimia sekä asiakaspalveluamme.

5 Kasvun tekijät Vuonna 2009 Tokmanni-konsernin myymälöissä kävi yli 50 miljoonaa ihmistä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet taantumasta huolimatta. Olemme saaneet paljon uusia asiakkaita, mutta myös nykyiset asiakkaamme ovat lisänneet käyntikertojaan. Tämä kertoo, että suuntamme on oikea ja antaa meille vahvan pohjan tuleville vuosille. Yleisen kulutustrendin suuntautuminen edullisen hintatason ostopaikkoihin on myös Tokmannin tulevaisuutta vahvistava tekijä. Kun edellisiin vielä lisätään motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, Tokmannilla on kaikki kannattavan kasvun edellytykset lähivuosina. Yhtiön hallitus on vahvistanut vuosille kasvustrategian, jossa myyntineliöitä pyritään kasvattamaan m 2 /vuosi. Painopiste vuonna 2010 on tiettyjen paikkakuntien myymälöiden myyntineliöiden kasvattaminen sekä uusien myymälöiden avaaminen aivan uusilla paikkakunnilla lähinnä Keski-Suomessa ja länsirannikon alueella. Kasvun tärkeänä tekijänä on myös Tokmanni-konsernin koko henkilöstö, joka on osoittanut muutosvalmiutta uusiin haasteisiin. Muutos on syntynyt halukkuudesta kehittää työtapoja säilytttäen samalla meille välttämätön kustannustehokkuus. Osaava henkilökunta on Tokmanni- konsernin voimavara ja kasvuntekijä tulevaisuudessa. Liikevaihto kasvoi viisi prosenttia Myynnin kasvu johtui siitä, että kampanjat onnistuivat ja tuotevalikoima vastasi asiakkaiden odotuksia. Vuoden 2009 liikevaihto kasvoi tasaisesti pitkin vuotta ja näin Tokmanni erottui positiivisena poikkeuksena suomalaisessa vähittäiskaupassa ja saavutti kokonaisuudessa 5 %:n kasvun. Haastava vuosi 2009 antoi hyvän pohjan vuoden 2010 valikoimatyölle. Olemme kasvattaneet ymmärrystämme siitä, minkälaisia tuotteita asiakkaat haluavat ostaa myös taloudellisesti vaikeana aikana. Kasvu antaa hyvän pohjan ja luottamuksen kehitystyölle ja tuo mukanaan uusia asiakkaita. Heikki Väänänen 5

6 VISIO JA ARVOT Visio ja arvot Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta Tokmannin arvot välittyisivät asiakkaille jokaisen tokmannilaisen kauttaan. Visio Tokmanni-konsernin tavoitteena on olla Suomen paras ja suurin valtakunnallinen halpahinta-kauppaketju. Tarjoamme asiakkaille edullisesti laajan tuotevalikoiman hyvälaatuisia tuotteita. Arvot Tokmanni-konsernin perusarvot määrittelevät arvopohjan, jolle konsernin toiminta ja päätöksenteko perustuvat. Arvomme ovat asiakaslähtöisyys, kunnioittaminen, uudistuminen, tuloksellisuus sekä yhteiskuntavastuu. Asiakaslähtöisyys Tokmanni on asiakkaan kannalta paras vaihtoehto, jossa laaja valikoima yhdistyy halpoihin hintoihin. Päivittäisellä asiakaslupausten lunastamisella tuotamme etuja, jotka johtavat pysyviin asiakassuhteisiin ja todelliseen asiakastyytyväisyyteen. Kaikilla tokmannilaisilla on vastuu asiakkaasta. Asiakaspalvelumme on ystävällistä ja luotettavaa. Kunnioittaminen Tokmannissa kunnioitetaan omatoimisuutta, aloitteellisuutta, tuloksen tekemistä ja kykyä työskennellä joukkueena. Toiminnan ydin on hyvä joukkuehenki, jossa kunnioitetaan toinen toistaan ja huolehditaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Uudistuminen Ennakoimme ympäristön, asiakkaiden ja kilpailijoiden piirissä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutusta omaan toimintaamme. Reagoimme nopeasti ja kekseliäästi toimintaympäristömme muutoksiin ja haasteisiin. Kannustamme henkilökuntaamme tuomaan avoimesti esiin uusia ideoita ja kehitysehdotuksia. Otamme asiakkaiden toiveet huomioon ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Tuloksellisuus Tuloksellinen toiminta on pohja yrityksen jatkuvuudelle. Korostamme kaikkien työntekijöidemme työpanoksen tärkeyttä ja merkitystä tuloksen syntymiseen. Tokmanni-konsernin toiminnan tulos vaikuttaa kaikkiin sidosryhmiin; asiakkaisiin, henkilökuntaan, tavarantoimittajiin ja sijoittajiin. Jokainen tokmannilainen tuottaa toiminnallaan arvoa sidosryhmillemme. Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuu on Tokmannissa oikeudenmukaista, tasa-arvoa kunnioittavaa ja ympäristöarvot huomioon ottavaa vastuuta. Kannamme yhteiskuntavastuumme nuorten työllistämisessä ja nuorison koulutusohjelmissa. Monipuolisella koulutuksella varmistamme oman henkilöstömme osaamisen ja kilpailukyvyn. Tuloksemme perustuu kestävän kehityksen arvoille. 6

7 7

8 MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA 2009 Merkittäviä tapahtumia 2009 Toimitusjohtaja vaihtui ja johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin Heikki Väänänen aloitti Tokmanni-konsernin toimitusjohtajana Hänellä on vahvat näytöt tavarataloketjun sekä vaateketjujen johtamisesta. Nämä antavat hyvän pohjan kehittää ja johtaa Tokmannin tulevaa kasvua. Konsernin johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin perustamalla laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu markkinoinnin, tietotekniikan sekä logistiikan asiantuntijat. Nämä alueet ovat tärkeitä tehtäessä konsernin strategisia ja toiminnallisia päätöksiä. Tammikuussa 2009 luovuttiin Tarjoustaloissa käytössä olleesta Ykkösbonus-kanta-asiakasjärjestelmästä ja Vip-kanta-asiakaskorteista. Kalliiden kanta-asiakasjärjestelmien sijaan hintaetu annetaan aina ja välittömästi suoraan kaikille asiakkaille. Suomalaista palvelua Tokmanni on suomalainen yritys, joka tarjoaa palvelua suomalaiselle kuluttajalle, ja tästä osoituksena Suomalaisen Työn Liitto myönsi Tokmannin suomalaiselle palvelukonseptille avainlipputunnuksen. Tokmanni on huomattavasti edistänyt Suomessa tuotettujen tuotteiden menekkiä. Noin 90 % myyntiin hankittavista tuotteista on ostettu kotimaisilta tavarantoimittajilta tai valmistajilta. Uusia aluevaltauksia sekä olemassa olevien vahvistamista Vuoden 2009 aikana avattiin kuusi myymälää, joista kolme uusilla paikkakunnilla. Tammikuussa Kokemäen Vapaa Valinta myymälä siirtyi uusiin isompiin myymälätiloihin (2064 m 2 ) ja samalla tuotevalikoiman laajentuessa myymälä vaihdettiin Tokmanniliikeketjun myymäläksi. Huhtikuun alussa vietettiin Sotkamossa remontoidun Maxi- Makasiinin (3600 m 2 ) avajaisia. Tämän jälkeen avajaistahti kiihtyi ja kolmen viikon sisällä vietettiin neljän myymälän avajaiset. Uudet Tarjoustalo-ketjun myymälät avattiin Somerolle (2920 m 2 ) ja Lietoon (3517 m 2 ) sekä Robinhood-myymälät Nastolaan (5000 m 2 ) ja Inkeroisiin (4032 m 2 ). Toukokuun lopussa vietettiin avajaisia Mäntyharjulla, jossa Tokmanni-ketjun myymälä siirtyi uuteen myymälätilaan (2287 m 2 ). Syksyllä kahden myymälän liikebrändien muutoksen yhteydessä myymälät remontoitiin ja avattiin uudistettuina. Tuolloin Tarjoustalot Launeella ja Orimattilassa avasivat ovensa Robinhood-myymälöinä. Rauman Vapaa Valinta suljettiin vuokrasopimuksen päätyttyä. Vuonna 2008 ostettu Pick-Import Finland Oy Ltd fuusioitiin Tokmanni-konserniin Toiminnallisesti yhtiö on ollut osa Tokmannia jo kesäkuusta 2008 ja henkilökunta siirtyi Tokmannin palvelukseen vuoden 2009 alusta. Pick-Importin vahvaa kokemusta hyödynnetään lisäämällä konsernin omaa tuontia sekä kehittämällä omia tuotemerkkejä. Mäntsälän logistiikkakeskus toiminnassa vuoden Elokuussa 2009 vietettiin Mäntsälän logistiikkakeskuksen toiminnan yksivuotispäivää. Vuoden ajan koko konsernihallinto ja varastotoiminnot ovat toimineet saman katon alla. Varaston toiminnan kannalta vuosi on ollut merkittävä. Tavaran vastaanotto, keräily ja lähetys tapahtuvat nyt yhdessä paikassa aiemman seitsemän aluevaraston sijaan. Tehokas logistiikka näkyy vaihto-omaisuuden parempana hallintana sekä parempana asiakaspalveluna myymälöiden saadessa tavarat oikeaan aikaan. 8

9 Tokmanni Oy 20 vuotta Syyskuussa 2009 oli Tokmanni Oy:n 20-vuotissyntymäpäivä. Okman Oy:n, Tokmanni Oy:n edeltäjän, perustivat Kyösti ja Kari Kakkonen vuonna Syntymäpäiviä juhlittiin asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden kesken arvottiin kuusi henkilöautoa. Arvonlisäveron alennus suoraan asiakkaille Lokakuun ensimmäisenä päivänä astui voimaan elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus. Aiemmin voimassa ollut 17 %:n vero laski 12 %:iin. Tokmanni-konsernissa veron alennus siirrettiin täysimääräisenä tuotteiden hintoihin. Hinnanmuutoksiin oli valmistauduttu huolella ja asiakasviestintä oli selkeää. Elintarvikkeiden veromuutos ei vaikuttanut elintarvikkeiden kysyntään. Pääoman korotus Oman pääoman vahvistamiseksi ja kasvun turvaamiseksi Tokmanni Oy:n omaa pääomaa korotettiin 12 milj. euron osakeannilla joulukuussa

10 KESKITTÄMISEN EDUT KÄYTTÖÖN Keskittämisen edut käyttöön Tokmanni 41 % Tokmanni 41 % Kokkolan Halpahalli 15 % Veljekset Keskinen 9 % Hong Kong 9 % minimani 9 % Kärkkäinen 6 % Muut 8 % Tokmanni on Suomen suurin halpahinta-kauppaketju, jonka osuus tässä markkinasegmentissä on yli 40 %:a. Suomen käyttötavarakaupassa halpakauppasektorin uskotaan kasvattavan markkinaosuutta ja Tokmanni pyrkii säilyttämään vähintään saman markkinakokonsa tällä sektorilla. Vuoden 2009 aikana panostettiin henkilökunnan osaamisen kehittämiseen luomalla tehokkaat ja yhtenäiset ketjuohjauksen toimintamallit. Ammattitaitoisen henkilökunnan, toimivien järjestelmien sekä tehokkaiden prosessien ansiosta valmiudet laajentumiseen ovat erinomaiset. Keskittämisen edut ja haasteet Konsernin kattavan yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto oli viivästynyt yli vuodella, kun yrityksessä jo vuosia valmistellun uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto epäonnistui vuonna Tällöin päätettiin jatkaa olemassa olevan toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä, ja tätä kehitys- ja uudistustyötä jatkettiin myös vuonna Lisäksi aluevarastojen ja -konttoreiden muutto Mäntsälän logistiikkakeskukseen vuonna 2008 osoittautui haastavaksi. Seitsemän aluevarastoa ja viisi konttoria muuttivat vuoden sisällä yhteen paikkaan. Tampereen aluevarasto pääsi muuttamaan Mäntsälään viimeisenä tammikuussa Muutosta aiheutuneet toiminnalliset haasteet saatiin selvitettyä vuoden 2009 aikana. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton siirtyminen vuodella eteenpäin vaikeutti Mäntsälän logistiikkakeskuksen tehokasta käyttöä. Useat kehityshankkeet siirtyivät näin vuodelle 2009, jonka seurauksena keskittämisen edut näkyvät nyt paremmin vuoden 2010 aikana. Suuruuden ekonomiaa ja hallittavuutta on haettu konsernin ostopalveluiden keskittämisellä. Siivous, vartiointi, huolto, jätehuolto sekä työterveyspalvelut ovat esimerkkejä keskitetyistä palveluista. Keskittäminen tuo kustannussäästöjä ostohintoihin sekä keventyneeseen hallintoon. Säännöllisellä kilpailutuksella varmistamme jatkossa palveluiden kilpailukykyisen hinta- ja laatutason. Välineitä ketjuohjaukseen Vuonna 2009 on rakennettu valmiuksia keskitetyn ketjuohjauksen hyödyntämiseen. Yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä mahdollisti konsernin yhtenäisen raportointi- ja myynninohjausjärjestelmän tekemisen. Yksi suurimmista haasteista on erilaisten ketjujen ja erikokoisten myymälöiden valikoimien hallinta. Konsernin myymäläverkosto muodostuu hyvin erikokoisista myymälöistä, joiden myyntipintaala vaihtelee 250 neliöstä yli neliöön. Vuoden 2009 aikana on kehitetty ja otettu käyttöön valikoimatyökalu, jolla voidaan luoda kullekin myymälälle optimaalinen valikoima. Ainutlaatuinen ja konsernin tarpeisiin rakennettu valikoimatyökalu mahdollistaa paremmin myymäläkohtaisen valikoiman kehittämisen, jossa paikallisuus ja asiakkaiden kysyntä on otettu huomioon. Uuden oppimista Henkilökunta on kokenut suuria muutoksia viimeisen vuoden sisällä. Muutto Mäntsälään, osittain uudet työtoverit, uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekä uudistuneet toimintatavat ovat koskettaneet jokaista konsernin työntekijää. Muutos työtehtävien oppimisessa sekä työtavoissa on vaatinut oman aikansa. Vuoden 2009 aikana on harjoiteltu ja hiottu uuteen kulttuuriin oppimista ja yhtenäisen toiminnan tasolla tulokset ovat näkyvissä vuoden 2010 aikana. 10

11 Logistiikka on tämän päivän kilpailuetu. 11

12 ASIAKKAAN SILMIN Asiakkaan silmin Vuonna 2009 Tokmanni-konsernin myymälöissä kävi yli 50 miljoonaa ihmistä. Edulliset hinnat ovat asiakaslupaus, jota Tokmannilla vaalitaan. Tavoitteena on, että seitsemän tuotetta kymmenestä on Tokmanni-konsernin myymälöissä edullisempia kuin kilpailijalla. Edullisuus syntyy asiantuntevasta ostotoiminnasta, tehokkaasta myymäläverkostosta sekä keskitetyn toiminnan kustannustehokkuudesta. Asiakkaat pitävät Tokmanni-konsernin myymälöitä kiinnostavana ostopaikkana niin valikoiman, hintojen kuin myymäläsijainnin ansiosta. Erityisesti viime vuoden aikana on panostettu myymäläviihtyvyyteen sekä tuotteiden selkeään esillepanoon. Myymälät sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella monipuolisten palveluiden välittömässä läheisyydessä. Usealla pienemmällä paikkakunnalla konsernin myymälä on alueen ainoa tavaratalo ja samalla alueen asukkaille tärkeä palvelun tarjoaja. Asiakkaat arvostavat valikoiman laajuutta ja monipuolisuutta. Kaikista ketjuista ja myymälöistä löytyvät usein tarvittavat perustuoteryhmät kuten teknokemia, pukeutuminen, taloustavarat ja kuivaelintarvikkeet. Valikoimat laajenevat myymäläkoon mukaan. Isoimmissa myymälöissä on lisäksi vapaa-ajantuotteita, työkaluja ja -koneita, viihde-elektroniikkaa, puutarhatuotteita ja sisustustekstiilejä sekä 14 myymälässä tuore-elintarvikkeita. Sesonkituotteet ovat tärkeitä kaikille myymälöille: jouluun, pääsiäiseen, vappuun, äitien- tai isänpäivään, kaikkiin löytyy sesonkien tärkeimmät ja ilahduttavimmat tuotteet. Elämyksiä asiakkaalle tarjoava, suosittu Janina F by Janina Frostell -vaatemallisto on ollut yksinoikeudella Tokmanni-konsernin myymälöissä jo vuodesta Mallistoon kuuluvat tällä hetkellä sisäpukeutumisen lisäksi uimapuvut sekä sport-mallisto. Naiselliset ja suomalaiselle naiselle suunnitellut vaatteet ovat nopeasti nousseet asiakkaiden suosikkien joukkoon. Janina F -malliston pääpaino on arkivaatteissa, juhlasesonkeja kuitenkaan unohtamatta. Asiakkaille Tokmanni-konserni on Tokmanni, Tarjoustalo, Robinhood, Vapaa Valinta, Maxi-Makasiini, Maxi-Kodintukku ja Säästöpörssi. Ketjujen brändit ovat tunnettuja ja vahvoja omilla toiminta-alueillaan. Tavoitteena on jatkossa tukea ja vahvistaa eri ketjujen identiteettiä. Konsernin monipuolinen tuotevalikoima tuo ketjuille paljon etuja, joista asiakkaat hyötyvät edullisina hintoina ja laajempana tarjontana. Monesta eri ketjusta ja erikokoisesta myymälästä koostuvan kokonaisuuden ohjaus on haastava tehtävä. Ohjaus perustuu kokoluokkiin ja myymälätyyppeihin. Saman kokoluokan myymälöiden mahdollisuudet, tarpeet ja toimintatavat ovat hyvin yhteneväisiä. Jokaisella myymälätyypillä on oma painopiste- ja vahvuusalueensa. 12 Tokmanni haluaa tarjota asiakkaille elämyksiä ja yllätyksiä. Perustarvikkeiden lisäksi valikoimaan tuodaan jatkuvasti kiinnostavia uutuuksia. Asiakkaiden toiveiden kuunteleminen ja huomioon ottaminen ohjaa hyvin pitkälle yrityksen menestyksellistä toimintaa. Paikkakuntakohtaiset kysyntää vastaavat valikoimat tarjoavat asiakkaille juuri heidän tarvitsemansa tuotteet tutusta paikkakunnalla tunnetusta myymälästä. Paikallisten tuotteiden valikoimaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti ja nämä tuotteet ovat tärkeä osa myymälän tuotevalikoimaa.

13 Kuluttajille on ympäri vuoden huipputarjouksia. 13

14 ASIAKKAAN SILMIN Näistä meidät tunnetaan Lähes 30-vuotias Tarjoustalo on aina ollut Etelä-Suomen edelläkävijä halpahinta-kauppatoiminnassa. Tarjoustalot sijaitsevat pääosin ruuhka-suomen tiheään asutuilla alueilla, kauppakeskuksissa ja kaupunkien vilkkailla liikepaikoilla. Pääpaino on edullisissa pukeutumisen ja kodin perustuotteissa. Tarjoustaloa on myös perinteisesti pidetty edullisena teknokemiatuotteiden ostopaikkana. Vuoden 2009 aikana on muodin osuus pukeutumisen valikoimassa kasvanut ja Tarjoustaloista löytyy myös yhä laajempi elintarvikevalikoima. Tarjoustalo-ketju on jatkanut vahvaa kasvuaan myös vuonna 2009, jolloin avattiin kaksi uutta myymälää. Tarjoustaloja oli vuoden vaihteessa yhteensä 32 ja henkilökuntaa myymälöissä noin 690. Vapaa Valinta -ketjulla on pitkät perinteet ja se on omalla markkina-alueellaan erittäin tunnettu. Myymälät sijaitsevat Länsi- ja Varsinais-Suomessa sekä Pirkanmaalla, pääasiassa taajamien keskustoissa, joissa ihmiset liikkuvat. Vapaa Valinnat ovat nopean ostamisen paikkoja, joissa painopiste on päivittäisissä käyttötavaroissa. Tuotevalikoimaa on viime vuoden aikana asiakkaiden toivomuksesta muutettu monipuolisemmaksi. Vapaa Valintoja oli vuoden 2009 lopussa 28 ja henkilökuntaa oli noin 310. Tokmanni-ketju on konserniin kuuluvista ketjuista nuorin. Viime vuonna 20 vuotta täyttäneen Tokmannin kasvu on ollut vauhdikasta ja tahti on jatkunut myös vuoden 2009 aikana, jolloin avattiin kaksi uutta myymälää. Vuoden 2009 lopussa Tokmanneja on 44. Maantieteellisesti myymälät sijaitsevat itäisen ja läntisen Suomen kasvukeskuksissa sekä haja-asutusalueilla. Myös Oulun seudulla ja Pohjanmaalla on useita Tokmannin myymälöitä. Monilla paikkakunnilla Tokmannit kilpailevat tasavertaisina suurten kauppakeskusten myymälöiden kanssa ja pienemmillä paikkakunnilla ne ovat alueensa ykkösostospaikkoja. Tokmanni-ketju jatkaa voimakasta kasvuaan tulevinakin vuosina, useita uusia myymälöitä on tulossa eri puolille Suomea. Henkilöstöä ketjussa oli noin 610 henkeä. Robinhood-myymälät sijaitsevat markkina-alueella, jossa ostovoima jatkaa kasvamistaan. Pääosin Kaakkois- ja Etelä-Suomessa toimiva Robinhood-ketju palvelee yhä useammin myös venäläisiä asiakkaita. Myymälöiden koko (n m 2 - yli 5000 m 2 ) mahdollistaa monipuolisemman ja ajankohtaisemman valikoiman tarjoamisen. Perinteisessä halpakauppavalikoimassa Robinhoodin vahvuutena on laaja tarjonta vapaa-ajan tuotteita sekä työkaluja ja -koneita. Vuoden aikana avattiin kaksi uutta Robinhoodia. Vuoden 2009 lopussa oli 16 Robinhood-myymälää, joissa oli henkilökuntaa

15 Säästöpörssi on Tokmanni-konsernin uusin tulokas. Sen 10 myymälää liitettiin konserniin vuoden 2007 loppupuolella. Ketjun toiminta-alue Lounais-Suomi on Suomen vilkkaimpia kauppapaikkoja. Erityisesti rannikolla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Monipuolinen valikoima on erityisen tärkeä, koska arvokasta loma-aikaa ei haluta käyttää pitkien ostosmatkojen tekoon. Elintarvikkeiden osuutta valikoimissa on lisätty, tavoitteena on tarjota mahdollisimman laaja valikoima saman katon alta. Säästöpörssin kaksikielinen asiakaskunta näkyy niin myymälöiden ulkoasussa kuin henkilökunnan palvelussakin. Säästöpörssimyymälöitä oli 2009 vuoden lopussa 9 ja niissä työskenteli 137 henkeä. Myymälöitä 44 Myymälöitä 32 Myymälöitä 28 Keminmaa Raahe Oulu Suomussalmi Myymälöitä 16 Oulainen Kajaani Maxi-Makasiinit ja Maxi-Kodintukut toimivat haastavalla markkina-alueella Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Ne ovat saavuttaneet alueellaan vahvan aseman ja ovat asiakkaita kiinnostava vaihtoehto suurten keskusliikkeiden myymälöille. Suurempia myymälöitä voi sanoa täyden palvelun tavarataloiksi. Maxi-Makasiini -ketjun monipuolisen käyttötavara- ja kuivaelintarvikevalikoiman lisäksi on neljässä ketjun myymälässä myös tuore-elintarvikkeita. Maxi-Kodintukuista löytyy laaja valikoima työkaluja, kodin elektroniikkaa ja autotarvikkeita sekä Moto-Maxi-osasto, jonka erikoisuutena ovat mm. moottoripyörät ja -kelkat, veneet ja perämoottorit. Maxi-Makasiini -myymälöitä oli vuoden 2009 lopussa 8 ja Maxi-Kodintukkuja 2. Henkilökuntaa näissä myymälöissä oli yhteensä 312. Myymälöitä 8 Myymälöitä 2 Myymälöitä 9 Yhteensä myymälöitä 139 Kiuruvesi Iisalmi Lapinlahti Sotkamo Nilsiä Kuhmo Nurmes Kauhava Alajärvi Kuopio Outokumpu Ilomantsi Ilmajoki Suonenjoki Kurikka Joensuu Leppävirta Kauhajoki Liperi Pieksämäki Heinävesi Varkaus Kitee Kerimäki Kankaanpää Mänttä Rantasalmi Ikaalinen Kangasniemi Juva Savonlinna Pori Hämeenkyrö Ulvila Joutsa Ylöjärvi Tampere Mikkeli Parikkala Harjavalta Nokia Kangasala Pirkkala Lempäälä Sysmä Kokemäki Vammala Valkeakoski Imatra Kylmäkoski Tuulos Mäntyharju Eura Huittinen Heinola Toijala Hämeenlinna Lahti Laitila Loimaa Turenki Nastola Kuusankoski Lappeenranta Mynämäki Forssa Uusikaupunki Riihimäki Hollola Kouvola Orimattila Inkeroinen Masku Somero Hyvinkää Karkkila Mäntsälä Hamina Kaarina LietoPaimio Karhula Turku Järvenpää Raisio Nummela Kerava Porvoo Lohja Kotka Salo Gammelby Parainen Espoo Vantaa Karjaa Kirkkonummi Tammisaari Helsinki Juuka Lieksa 15 Hanko

16 TOKMANNIN TULEVAISUUS Halpahinta-kauppa kasvaa ja kehittyy Tokmanni-konsernin liikevaihto kasvoi 5 % vuonna Tokmanni-konsernin tavoitteena on kasvaa seuraavien vuosien aikana noin neliötä vuosittain. Vuonna 2009 uusia myyntineliöitä tuli noin Yhteensä myyntineliöitä oli vuoden 2009 lopussa noin Vuonna 2010 Tokmanni-konserni avaa uusilla paikkakunnilla myymälät, mm. Äänekoskella ja Jyväskylässä. Uusiin tiloihin muutetaan mm. Mikkelissä ja Tampereen Lielahdessa sekä Tampereen Koskikeskuksessa. Kuluttajien halu ostaa edullisesti kasvaa voimakkaasti kaikkialla. Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Tarkkojen asiakassegmenttien määritteleminen ja kuluttajan käyttäytymisen ennustaminen on yhä vaikeampaa. Sama henkilö voi käydä ostoksilla kalliissa merkkitavaraliikkeessä sekä halpahintakaupassa. Kiireinen elämänrytmi ja lisääntyvä vapaa-ajan arvostus ohjaavat kuluttajia valitsemaan ostospaikan sen mukaan, mistä saa kaikki ostokset kerralla. Tokmanni-konsernin tulevaisuutta leimaa jatkuva vahva kasvu. Konkreettisemmin kasvu näkyy uusien myymälöiden syntymisenä uusille paikkakunnille. Nykyisiä myymäläneliöitä pyritään myös lisäämään. Konsernin myymälä tuo paikkakunnalle lisää paikallista palvelua. Kuluttajien ei tarvitse kulkea pitkien matkojen päähän isoihin kauppakeskuksiin tai marketteihin, kun tarvittavat tuotteet saadaan omalta paikkakunnalta. Uusien viranomaissäädösten takia kauppapaikkojen löytäminen on tulevaisuudessa yhä vaikeampaa ja samalla kilpailu hyvistä paikoista kiristyy. Asiakkaita parhaiten palveleville suurmyymälöille on yhä haastavampaa löytää tonttia. Tämä vaikuttaa myös Tokmannin laajentumismahdollisuuksiin ja -suunnitelmiin Tokmannin tulevaisuus Edullinen hinta, laaja valikoima, elämyksellisyys sekä yllätyksellisyys ovat Tokmanni-konsernin tulevaisuuden menestystekijät. Valikoiman erilaistaminen valtakunnallisista kauppaketjuista on lähitulevaisuuden painopiste. Asiakas ei saa lisäarvoa löytäessään kaikista kauppaketjuista samat tuotteet. Konsernin koko ja toiminnan tehokkuus mahdollistavat mielenkiintoisten ja edullisten tuotteiden hankkimisen. Edullisuus on lupaus asiakkaille niin tänään kuin tulevaisuudessakin. Samat tai vastaavat tuotteet ovat lähes aina Tokmanni-konsernin myymälöissä edullisempia kuin kilpailijoilla. Pelkkä halpa hinta ei riitä ostopäätöksen tekemiseen nykypäivän kuluttajalle, myös myymälässä asioinnin tulee olla miellyttävää. Miellyttävän ympäristön lisäksi panostetaan sujuvaan palveluun. Tämä tarkoittaa osaavaa ja ystävällistä henkilökuntaa sekä tuotteiden hyvää saatavuutta.

17 Laatua edullisesti. 17

18 VASTUU TULEVAISUUDESTA Vastuu tulevaisuudesta Yritykset voivat toimia vastuullisesti monin eri tavoin. Tokmanni-konsernissa kannetaan vastuuta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Työllistämme suomalaisia Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Tokmannille avainlipputunnuksen Suomessa tuotetusta palvelusta. Tunnus on myönnetty, koska Tokmanni on suomalainen yritys, joka tarjoaa palvelua suomalaiselle kuluttajalle. Toimintakonsepti on Suomessa kehitetty Suomen oloihin. Tavarantoimittajien valinnoissa arvostamme kotimaisuutta. Valikoimissamme on runsaasti Suomessa valmistettuja merkkituotteita. Haluamme osaltamme varmistaa, että Suomessa on työtä tulevaisuudessakin. Tokmanni-konsernin työllistävä vaikutus Suomessa on merkitsevä. Vahvan kasvun vaikutuksesta yritys tarvitsee yhä lisää osaavia ihmisiä. Jokaisen uuden myymälän työllistävä vaikutus on merkittävä, etenkin pienellä paikkakunnalla. Ympäristövastuu Jätehuollossa on vuonna 2009 kiinnitetty erityishuomiota kahteen painopistealueeseen: kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden kuljetusten minimoimiseen. Kaatopaikkajätteen määrää vähennetään ehkäisemällä jätteiden syntyä sekä tehostamalla lajittelua. Kaikissa toimipisteissä suositaan materiaalikierrätyksen ohella myös materiaalin hyödyntämistä energiana niillä paikkakunnilla, joissa se on mahdollista. Kuljetusten määrää ja samalla kuljetusten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään optimoimalla kuljetuksia. Koko konsernin jätteistä tällä hetkellä noin 80 prosenttia kierrätetään hyötykäyttöön. Green IT - Vihreä IT Tokmanni-konserni on uusinut koko tietoteknisen laiteympäristönsä ottamalla huomioon ympäristöarvot kaikissa toteutuksissa. Työasemissa thinclient -ratkaisu, keskitetty IT-valvonta sekä sovellusten virtualisointi hyödyntävät keskitettyä, energiatehokasta konesalia. Thinclient-ratkaisussa energiankulutus on vain murto-osa tavallisen tietokoneen energiankulutuksesta, eikä hukkalämpöä synny käytännössä lainkaan. Keskitetty IT-ympäristön hallinta ja myymälöiden vähäinen lähituen tarve säästävät ajokilometrejä ja hiilijalanjälki pienenee entisestään. Thinclient-työasemaratkaisun lisäksi uusitut kassajärjestelmät, kannettavat tietokoneet toimistokäytössä sekä monipuolisesti hyödynnetyt käsipäätetoiminnot käyttävät noin 30 % vähemmän sähköä kuin aiemmin käytössä olleet PC -laitteet. Sähkönsäästön ohella Tokmannin IT-laiteympäristössä käytetään 36 % vähemmän muovia, 55 % vähemmän elektroniikkaa ja 25 % vähemmän metallia kuin perinteisissä pc-laiteympäristössä. Tehokas ja ympäristöystävällinen logistiikka Mäntsälässä sijaitseva logistiikkakeskus palvelee ketjun kaikkia 139 myymälää. Kuljetuksista aiheutuvat päästöt vähenevät, kun tavaratoimitukset myymälöihin pystytään hoitamaan yhdestä paikasta ja täysin autokuormin, eikä tuotteita toimiteta eri aluevarastoista useissa pienissä erissä. Seitsemän eri aluevaraston keskittäminen yhteen paikkaan on vähentänyt merkittävästi kuljetusten määrää ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 18

19 Vastuullinen hankinta Tokmanni pyrkii ottamaan tavarantoimittajavalinnoissaan huomioon tavarantoimittajan koko toiminnan eettisyyden. Vuonna 2009 Tokmanni liittyi BSCI-toimintamalliin, joka tukee ja edistää tuontikaupan vastuullisuutta ja valvoo tavarantoimittajia. BSCI on Euroopassa kehitetty Business Social Compliance Initiative (BSCI) eli sosiaalisen laadunvalvonnan malli, joka tähtää tavarantoimittajien työolojen parantamiseen sekä selkeyttää ja yhtenäistää tavarantoimittajien valvontaa. Alkoholi ja muut ikärajavalvottavat tuotteet Tokmanni on mukana Päivittäistavarayhdistyksen ja Sosiaalija terveysministeriön tekemässä kumppanuussopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja. Kaikissa myymälöissä on vuoden 2009 aikana toteutettu laaja toimenpideohjelma, joka kattaa kaikki ikärajavalvottavat tuotteet: alkoholijuomat, tupakan, nikotiinivalmisteet, aikuisviihteen, rahapelien pelaamisen sekä tietokone- ja konsolipelit. Tavarantoimittajien kanssa tehdään markkinoinnin ja mainonnan osalta ennaltaehkäisevää alkoholipolitiikan tavoitteiden mukaista yhteistyötä. Myymälähenkilökunta on vuoden 2009 aikana suorittanut ikärajapassin. Omavalvonta Omavalvontasuunnitelman mukaan jokainen toimipisteemme itse valvoo ja varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä myyntiolosuhteiden asianmukaisuuden ja huolehtii vaaratekijöiden hallinnasta. Myymälän toimiva omavalvontajärjestelmä lisää kuluttajien luottamusta sekä tyytyväisyyttä tuotteiden ja palvelun laatuun. Hävikki vähenee ja yhteistyötahojen sekä valvontaviranomaisten luottamus toimintaamme kohtaan paranee. 19

20 HENKILÖSTÖ Henkilöstö 20 Tokmanni-konsernissa on töissä noin 2800 osaavaa ja sitoutunutta ammattilaista. Mutkattomalla meiningillä työiloa Tokmannilla arjen pienistä onnistumisista iloitaan yhdessä ja tästä yhteisöllisyydestä kumpuaa Tokmanni-spirit. Kerran kuukaudessa valitaan Kuukauden onnistuja, jonka johtoryhmä valitsee henkilökunnan ehdotusten perusteella. Valintakriteeri voi olla laadullinen tai tulospohjainen. Vuonna 2009 kiinnitettiin erityisesti huomiota laadullisiin onnistumisiin. Yhteistyötä työterveyshuoltojen ja eläkevakuutusyhtiön kanssa tiivistettiin vuonna 2009 merkittävästi ja luotiin samalla pohjaa vuonna 2010 alkavalle 3-vuotiselle yhteistyöprojektille, jonka tarkoituksena on työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kasvattaminen. Palkitseminen kannustaa yrittämään Yrityksen tavoitteiden ja päämäärien tulee olla selvät sekä johtajille että johdettaville. Heti vuoden 2010 alussa avainhenkilöt saivat lisäoppia strategian hyvästä jalkauttamisesta yrityksen toiminnan ohjaamiseksi. Tavoitteena oli edelleen syventää koko henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. Tokmannissa arvostetaan toiminnan mittaamista, sillä se mitä voidaan mitata, sitä voidaan parantaa ja siitä voidaan myös palkita. Tokmannissa palkitsemissalkku sisältää useita eri osa-alueita, joita päivitettiin kuluneella tilikaudella seuraavasti: - Työ ja työn organisointi; mm. hyvä esimiestyö, selkeät toimenkuvat ja vastuut, järkevät toimintatavat. Päivittäisessä johtamisessa korostettiin hyvän ilmapiirin luomista. - Kasvu- ja kehittyminen; mm. motivoiva koulutus ja valmennus, ura- ja kasvupolut, kehityskeskustelukäytännöt. Päätettiin aloittaa kehityskeskusteluvalmennukset heti vuoden 2010 alussa. - Kilpailukykyiset henkilöstöedut; mm. hyvä työterveyshuolto, liikuntaraha, merkkivuosimuistaminen. Tavoitteeksi kirjattiin henkilöetuuksien pitäminen kilpailukykyisinä ja haluttavina myös jatkossa. - Rahallinen palkitseminen; peruspalkka ja kannustepalkkiojärjestelmä. Kannustepalkkiojärjestelmää hiottiin entistä motivoivammaksi ja mittarit valittiin siten, että ne tukevat haluttua toimintatavan muutosta. Vuonna 2009 Tokmannissa kannustettiin koko henkilöstöä sisäiseen yhteistyöhön yli organisaatiorajojen kaiken osaamisen hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Yhteistyötä yli rajojen tullaan painottamaan edelleen vuonna Tämäntyyppisellä yhteistyöllä vahvistettiin myös yrityksen arvojen mukaista toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta. Jatkuvaa oppimista Tokmanni panostaa henkilöstön kehittämiseen. Vuonna 2009 tarjottiin useita erilaisia mahdollisuuksia henkilökunnan kehittymiseksi. Osaavan henkilökunnan merkitys kasvaa entisestään. Tokmanni tarjoaa henkilöstölleen useita eri tason reittejä jatkuvaan oppimiseen. Vuoden 2009 aikana jatkuivat edellisenä vuonna aloitetut monivuotiset koulutusohjelmat ja samanaikaisesti aloitettiin useita uusia koulutuslinjoja. Yrityksessä arvostetaan osaamista ja nähdään, että urapolut voivat kulkea moneen suuntaan. Koulutustarjontaan kuluu laajalti myös erilaisia kohdennettuja koulutuksia. Tokmannin henkilöstö on sitoutunutta ja kehityshakuista, minkä vuoksi koulutus- ja kehitystyö on erityisen palkitsevaa. Konsernin henkilöstö lukuina Keskimäärin Tokmanni-konsernissa oli töissä 2729 henkilöä. Henkilöstön määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 147 henkilöllä. Henkilöstön määrän vähentyminen johtui pääasiassa toimintojen keskittämisestä ja tehostamisesta sekä luonnollisesta poistumisesta. Myymälöissä työskenteli keskimäärin 2388 henkilöä, varastolla 190 ja konttorissa 151. Alle 37,5 tuntia viikossa tekevien ihmisten osuus oli 64 % ja kokoaikaisia työsuhteita oli 36 %. Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 74 % ja määräaikaisia työsuhteita 26 %. Naisten osuus henkilöstöstä oli 83 % ja miesten 17 %. Henkilöstön keski-ikä oli 35 vuotta.

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää Stockmann-konserni lyhyesti Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Sen kolme liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä sekä muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä. Stockmann

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj Vuosikertomus 2004 Sisältö F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2004 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Stockmann lyhyesti. Sisältö

Stockmann lyhyesti. Sisältö Vuosikertomus 21 Sisältö Stockmann lyhyesti Stockmann vuonna 21 1 Stockmann lyhyesti 2 Stockmann-konsernin perusarvot 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Stockmann vuonna 21 5 Pitkän aikavälin taloudelliset

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot