Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia Keskittämisen edut käyttöön Asiakkaan silmin Tokmannin tulevaisuus Vastuu tulevaisuudesta Henkilöstö Tilinpäätös Hallitus 44 Osakkeenomistajat 45 Johtoryhmä 46 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Tokmanni on liikevaihdon ja kauppapaikkojen määrällä mitattuna Suomessa suuri vähittäiskauppaketju. Korostamme toiminnassamme paikallisuutta, joustavuutta sekä nopeutta. Toimintaprosessin kehitysvuosi Vuoden 2009 aikana Tokmanni-konsernissa on sekä tehty että opittu paljon uusia asioita. Konserni on muodostunut yhdeksästä pienemmästä yrityksestä, joissa kaikilla on ollut yrityksen kokoon ja liikeideaan soveltuva toimintatapa. Aiempiin toimintatapoihin tarvittiin muutosta, kun yrityksistä muodostui Tokmannikonserni. Tokmannin liikeidea toimii Vuonna 2008 alkanut ja vuoteen 2009 voimakkaasti vaikuttanut maailmanlaajuisen taantuman rajuus kosketti ihmisiä ympäri maailmaa. Kuluttajien varovaisuus johti mittaviin säästötoimenpiteisiin, jotka näkyivät kulutuskäyttäytymisen muutoksena. Käyttötavarakaupassa yhä useampi asiakas suuntasi ostoksensa edullisen hintaluokan tuotteisiin. 4 Konsernin yhtenäisten hyötyjen täysimittaiseen johtamiseen tarvittiin selkeät yhdenmukaiset prosessit, toimintatavat sekä kaikille yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä. Ilman näitä ei suuren konsernin etuja voida täysimääräisesti hyödyntää. Huhtikuussa 2009 saatiin käyttöön yhtenäinen ERP-järjestelmä integroituna yhteen kassajärjestelmään. Tämän seurauksena laadittiin uudet, yhtenäiset toimintatavat, joiden jalkauttaminen organisaatioon tapahtui vuoden 2009 aikana. Uuden järjestelmän käyttöönotto toi opittavaa, mutta ennen kaikkea parempia työkaluja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Kun materiaalivirta on yhdessä järjestelmässä, se mahdollistaa jatkossa tehokkaan ketjunohjauksen. Tiedon tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen vaatii kaupallisten mahdollisuuksien oivaltamista koko henkilökunnalta. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen edellytti vaihto-omaisuuden todellisen arvon varmentamista. Tämän vuoksi vuoden 2009 aikana tehtiin kaikissa konsernin toimipisteissä täysinventointi. Koska tiedot ovat aiemmin olleet kolmessa eri järjestelmässä, se oli vaikeuttanut ajan tasalla olevien tietojen saamista ja hyödyntämistä. Inventoinnin tulos osoitti hävikin olleen odotettua suurempi. Tämä vaikutti vuoden 2009 oletettuun myyntikatekehitykseen. Myös vuoden 2008 tilinpäätöksen uudelleenarviointi tuli tarpeelliseksi. Nyt käytössämme oleva tieto vaihto-omaisuudesta on luotettavaa, jolloin liiketoiminnan ohjaus helpottuu. Vuoden 2010 liiketoiminnan vaihto-omaisuuden hallintaan pystytään panostamaan paremmin ja liiketoiminnan ohjaaminen helpottuu. Tokmannin liikeidea; laaja valikoima edulliseen hintaan, osoitti toimivuutensa taloudellisesti vaikeanakin aikana, minkä osoituksena konsernin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Kaupan rakenteessa on nähtävissä selvää muutostrendiä ja Suomeen on rakennettu paljon isoja kaupan suuryksiköitä. Vuonna 2010 voimaanastunut uusi laki sunnuntain aukiolojen vapauttamisesta tulee vaikuttamaan kaupan rakenteisiin. Pienet yksiköt menettävät aikaisemman vapaamman aukiolon kilpailuetunsa ja odotettavissa on, että niiden kustannustaso suhteessa liikevaihtoon kasvaa. Isot myymälät, joiden valikoimiin kuuluvat elintarvikkeet, tulevat hyötymään tästä rakennemuutoksesta. Kiire ohjaa kuluttajat kauppoihin, joista saa kaiken tarvittavan saman katon alta. One stop shopping -ostaminen kasvaa jatkossa. Tämä suosii Tokmanni-konsernin ketjuja, joilla on laajat valikoimat ja kattava kauppaverkosto. Uusien liikkeiden perustamisen lisäksi nykyisten myymälöiden siirtyminen uusiin, suurempiin myymälätiloihin samalla paikkakunnalla sekä myymälöiden kunnostaminen ovat tulevien vuosien painopisteitämme. Näillä toimenpiteillä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä laajemman valikoiman yhä useammalla paikkakunnalla. Asiakasta varten Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laaja, heidän tarpeisiinsa sopiva ja kiinnostava valikoima. Tämä edellyttää meiltä jatkuvaa paikallisuuden huomioon ottamista sekä nopeaa reagointia kysynnän muutoksiin. Vuoden 2009 aikana tehty kehitystyö; hyvät järjestelmät, toimivat prosessit, selkeät vastuujaot ja osaavat ihmiset auttavat meitä tulevina vuosina kehittämään kiinnostavia valikoimia sekä asiakaspalveluamme.

5 Kasvun tekijät Vuonna 2009 Tokmanni-konsernin myymälöissä kävi yli 50 miljoonaa ihmistä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet taantumasta huolimatta. Olemme saaneet paljon uusia asiakkaita, mutta myös nykyiset asiakkaamme ovat lisänneet käyntikertojaan. Tämä kertoo, että suuntamme on oikea ja antaa meille vahvan pohjan tuleville vuosille. Yleisen kulutustrendin suuntautuminen edullisen hintatason ostopaikkoihin on myös Tokmannin tulevaisuutta vahvistava tekijä. Kun edellisiin vielä lisätään motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, Tokmannilla on kaikki kannattavan kasvun edellytykset lähivuosina. Yhtiön hallitus on vahvistanut vuosille kasvustrategian, jossa myyntineliöitä pyritään kasvattamaan m 2 /vuosi. Painopiste vuonna 2010 on tiettyjen paikkakuntien myymälöiden myyntineliöiden kasvattaminen sekä uusien myymälöiden avaaminen aivan uusilla paikkakunnilla lähinnä Keski-Suomessa ja länsirannikon alueella. Kasvun tärkeänä tekijänä on myös Tokmanni-konsernin koko henkilöstö, joka on osoittanut muutosvalmiutta uusiin haasteisiin. Muutos on syntynyt halukkuudesta kehittää työtapoja säilytttäen samalla meille välttämätön kustannustehokkuus. Osaava henkilökunta on Tokmanni- konsernin voimavara ja kasvuntekijä tulevaisuudessa. Liikevaihto kasvoi viisi prosenttia Myynnin kasvu johtui siitä, että kampanjat onnistuivat ja tuotevalikoima vastasi asiakkaiden odotuksia. Vuoden 2009 liikevaihto kasvoi tasaisesti pitkin vuotta ja näin Tokmanni erottui positiivisena poikkeuksena suomalaisessa vähittäiskaupassa ja saavutti kokonaisuudessa 5 %:n kasvun. Haastava vuosi 2009 antoi hyvän pohjan vuoden 2010 valikoimatyölle. Olemme kasvattaneet ymmärrystämme siitä, minkälaisia tuotteita asiakkaat haluavat ostaa myös taloudellisesti vaikeana aikana. Kasvu antaa hyvän pohjan ja luottamuksen kehitystyölle ja tuo mukanaan uusia asiakkaita. Heikki Väänänen 5

6 VISIO JA ARVOT Visio ja arvot Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta Tokmannin arvot välittyisivät asiakkaille jokaisen tokmannilaisen kauttaan. Visio Tokmanni-konsernin tavoitteena on olla Suomen paras ja suurin valtakunnallinen halpahinta-kauppaketju. Tarjoamme asiakkaille edullisesti laajan tuotevalikoiman hyvälaatuisia tuotteita. Arvot Tokmanni-konsernin perusarvot määrittelevät arvopohjan, jolle konsernin toiminta ja päätöksenteko perustuvat. Arvomme ovat asiakaslähtöisyys, kunnioittaminen, uudistuminen, tuloksellisuus sekä yhteiskuntavastuu. Asiakaslähtöisyys Tokmanni on asiakkaan kannalta paras vaihtoehto, jossa laaja valikoima yhdistyy halpoihin hintoihin. Päivittäisellä asiakaslupausten lunastamisella tuotamme etuja, jotka johtavat pysyviin asiakassuhteisiin ja todelliseen asiakastyytyväisyyteen. Kaikilla tokmannilaisilla on vastuu asiakkaasta. Asiakaspalvelumme on ystävällistä ja luotettavaa. Kunnioittaminen Tokmannissa kunnioitetaan omatoimisuutta, aloitteellisuutta, tuloksen tekemistä ja kykyä työskennellä joukkueena. Toiminnan ydin on hyvä joukkuehenki, jossa kunnioitetaan toinen toistaan ja huolehditaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Uudistuminen Ennakoimme ympäristön, asiakkaiden ja kilpailijoiden piirissä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutusta omaan toimintaamme. Reagoimme nopeasti ja kekseliäästi toimintaympäristömme muutoksiin ja haasteisiin. Kannustamme henkilökuntaamme tuomaan avoimesti esiin uusia ideoita ja kehitysehdotuksia. Otamme asiakkaiden toiveet huomioon ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Tuloksellisuus Tuloksellinen toiminta on pohja yrityksen jatkuvuudelle. Korostamme kaikkien työntekijöidemme työpanoksen tärkeyttä ja merkitystä tuloksen syntymiseen. Tokmanni-konsernin toiminnan tulos vaikuttaa kaikkiin sidosryhmiin; asiakkaisiin, henkilökuntaan, tavarantoimittajiin ja sijoittajiin. Jokainen tokmannilainen tuottaa toiminnallaan arvoa sidosryhmillemme. Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuu on Tokmannissa oikeudenmukaista, tasa-arvoa kunnioittavaa ja ympäristöarvot huomioon ottavaa vastuuta. Kannamme yhteiskuntavastuumme nuorten työllistämisessä ja nuorison koulutusohjelmissa. Monipuolisella koulutuksella varmistamme oman henkilöstömme osaamisen ja kilpailukyvyn. Tuloksemme perustuu kestävän kehityksen arvoille. 6

7 7

8 MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA 2009 Merkittäviä tapahtumia 2009 Toimitusjohtaja vaihtui ja johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin Heikki Väänänen aloitti Tokmanni-konsernin toimitusjohtajana Hänellä on vahvat näytöt tavarataloketjun sekä vaateketjujen johtamisesta. Nämä antavat hyvän pohjan kehittää ja johtaa Tokmannin tulevaa kasvua. Konsernin johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin perustamalla laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu markkinoinnin, tietotekniikan sekä logistiikan asiantuntijat. Nämä alueet ovat tärkeitä tehtäessä konsernin strategisia ja toiminnallisia päätöksiä. Tammikuussa 2009 luovuttiin Tarjoustaloissa käytössä olleesta Ykkösbonus-kanta-asiakasjärjestelmästä ja Vip-kanta-asiakaskorteista. Kalliiden kanta-asiakasjärjestelmien sijaan hintaetu annetaan aina ja välittömästi suoraan kaikille asiakkaille. Suomalaista palvelua Tokmanni on suomalainen yritys, joka tarjoaa palvelua suomalaiselle kuluttajalle, ja tästä osoituksena Suomalaisen Työn Liitto myönsi Tokmannin suomalaiselle palvelukonseptille avainlipputunnuksen. Tokmanni on huomattavasti edistänyt Suomessa tuotettujen tuotteiden menekkiä. Noin 90 % myyntiin hankittavista tuotteista on ostettu kotimaisilta tavarantoimittajilta tai valmistajilta. Uusia aluevaltauksia sekä olemassa olevien vahvistamista Vuoden 2009 aikana avattiin kuusi myymälää, joista kolme uusilla paikkakunnilla. Tammikuussa Kokemäen Vapaa Valinta myymälä siirtyi uusiin isompiin myymälätiloihin (2064 m 2 ) ja samalla tuotevalikoiman laajentuessa myymälä vaihdettiin Tokmanniliikeketjun myymäläksi. Huhtikuun alussa vietettiin Sotkamossa remontoidun Maxi- Makasiinin (3600 m 2 ) avajaisia. Tämän jälkeen avajaistahti kiihtyi ja kolmen viikon sisällä vietettiin neljän myymälän avajaiset. Uudet Tarjoustalo-ketjun myymälät avattiin Somerolle (2920 m 2 ) ja Lietoon (3517 m 2 ) sekä Robinhood-myymälät Nastolaan (5000 m 2 ) ja Inkeroisiin (4032 m 2 ). Toukokuun lopussa vietettiin avajaisia Mäntyharjulla, jossa Tokmanni-ketjun myymälä siirtyi uuteen myymälätilaan (2287 m 2 ). Syksyllä kahden myymälän liikebrändien muutoksen yhteydessä myymälät remontoitiin ja avattiin uudistettuina. Tuolloin Tarjoustalot Launeella ja Orimattilassa avasivat ovensa Robinhood-myymälöinä. Rauman Vapaa Valinta suljettiin vuokrasopimuksen päätyttyä. Vuonna 2008 ostettu Pick-Import Finland Oy Ltd fuusioitiin Tokmanni-konserniin Toiminnallisesti yhtiö on ollut osa Tokmannia jo kesäkuusta 2008 ja henkilökunta siirtyi Tokmannin palvelukseen vuoden 2009 alusta. Pick-Importin vahvaa kokemusta hyödynnetään lisäämällä konsernin omaa tuontia sekä kehittämällä omia tuotemerkkejä. Mäntsälän logistiikkakeskus toiminnassa vuoden Elokuussa 2009 vietettiin Mäntsälän logistiikkakeskuksen toiminnan yksivuotispäivää. Vuoden ajan koko konsernihallinto ja varastotoiminnot ovat toimineet saman katon alla. Varaston toiminnan kannalta vuosi on ollut merkittävä. Tavaran vastaanotto, keräily ja lähetys tapahtuvat nyt yhdessä paikassa aiemman seitsemän aluevaraston sijaan. Tehokas logistiikka näkyy vaihto-omaisuuden parempana hallintana sekä parempana asiakaspalveluna myymälöiden saadessa tavarat oikeaan aikaan. 8

9 Tokmanni Oy 20 vuotta Syyskuussa 2009 oli Tokmanni Oy:n 20-vuotissyntymäpäivä. Okman Oy:n, Tokmanni Oy:n edeltäjän, perustivat Kyösti ja Kari Kakkonen vuonna Syntymäpäiviä juhlittiin asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden kesken arvottiin kuusi henkilöautoa. Arvonlisäveron alennus suoraan asiakkaille Lokakuun ensimmäisenä päivänä astui voimaan elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus. Aiemmin voimassa ollut 17 %:n vero laski 12 %:iin. Tokmanni-konsernissa veron alennus siirrettiin täysimääräisenä tuotteiden hintoihin. Hinnanmuutoksiin oli valmistauduttu huolella ja asiakasviestintä oli selkeää. Elintarvikkeiden veromuutos ei vaikuttanut elintarvikkeiden kysyntään. Pääoman korotus Oman pääoman vahvistamiseksi ja kasvun turvaamiseksi Tokmanni Oy:n omaa pääomaa korotettiin 12 milj. euron osakeannilla joulukuussa

10 KESKITTÄMISEN EDUT KÄYTTÖÖN Keskittämisen edut käyttöön Tokmanni 41 % Tokmanni 41 % Kokkolan Halpahalli 15 % Veljekset Keskinen 9 % Hong Kong 9 % minimani 9 % Kärkkäinen 6 % Muut 8 % Tokmanni on Suomen suurin halpahinta-kauppaketju, jonka osuus tässä markkinasegmentissä on yli 40 %:a. Suomen käyttötavarakaupassa halpakauppasektorin uskotaan kasvattavan markkinaosuutta ja Tokmanni pyrkii säilyttämään vähintään saman markkinakokonsa tällä sektorilla. Vuoden 2009 aikana panostettiin henkilökunnan osaamisen kehittämiseen luomalla tehokkaat ja yhtenäiset ketjuohjauksen toimintamallit. Ammattitaitoisen henkilökunnan, toimivien järjestelmien sekä tehokkaiden prosessien ansiosta valmiudet laajentumiseen ovat erinomaiset. Keskittämisen edut ja haasteet Konsernin kattavan yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto oli viivästynyt yli vuodella, kun yrityksessä jo vuosia valmistellun uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto epäonnistui vuonna Tällöin päätettiin jatkaa olemassa olevan toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä, ja tätä kehitys- ja uudistustyötä jatkettiin myös vuonna Lisäksi aluevarastojen ja -konttoreiden muutto Mäntsälän logistiikkakeskukseen vuonna 2008 osoittautui haastavaksi. Seitsemän aluevarastoa ja viisi konttoria muuttivat vuoden sisällä yhteen paikkaan. Tampereen aluevarasto pääsi muuttamaan Mäntsälään viimeisenä tammikuussa Muutosta aiheutuneet toiminnalliset haasteet saatiin selvitettyä vuoden 2009 aikana. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton siirtyminen vuodella eteenpäin vaikeutti Mäntsälän logistiikkakeskuksen tehokasta käyttöä. Useat kehityshankkeet siirtyivät näin vuodelle 2009, jonka seurauksena keskittämisen edut näkyvät nyt paremmin vuoden 2010 aikana. Suuruuden ekonomiaa ja hallittavuutta on haettu konsernin ostopalveluiden keskittämisellä. Siivous, vartiointi, huolto, jätehuolto sekä työterveyspalvelut ovat esimerkkejä keskitetyistä palveluista. Keskittäminen tuo kustannussäästöjä ostohintoihin sekä keventyneeseen hallintoon. Säännöllisellä kilpailutuksella varmistamme jatkossa palveluiden kilpailukykyisen hinta- ja laatutason. Välineitä ketjuohjaukseen Vuonna 2009 on rakennettu valmiuksia keskitetyn ketjuohjauksen hyödyntämiseen. Yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä mahdollisti konsernin yhtenäisen raportointi- ja myynninohjausjärjestelmän tekemisen. Yksi suurimmista haasteista on erilaisten ketjujen ja erikokoisten myymälöiden valikoimien hallinta. Konsernin myymäläverkosto muodostuu hyvin erikokoisista myymälöistä, joiden myyntipintaala vaihtelee 250 neliöstä yli neliöön. Vuoden 2009 aikana on kehitetty ja otettu käyttöön valikoimatyökalu, jolla voidaan luoda kullekin myymälälle optimaalinen valikoima. Ainutlaatuinen ja konsernin tarpeisiin rakennettu valikoimatyökalu mahdollistaa paremmin myymäläkohtaisen valikoiman kehittämisen, jossa paikallisuus ja asiakkaiden kysyntä on otettu huomioon. Uuden oppimista Henkilökunta on kokenut suuria muutoksia viimeisen vuoden sisällä. Muutto Mäntsälään, osittain uudet työtoverit, uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekä uudistuneet toimintatavat ovat koskettaneet jokaista konsernin työntekijää. Muutos työtehtävien oppimisessa sekä työtavoissa on vaatinut oman aikansa. Vuoden 2009 aikana on harjoiteltu ja hiottu uuteen kulttuuriin oppimista ja yhtenäisen toiminnan tasolla tulokset ovat näkyvissä vuoden 2010 aikana. 10

11 Logistiikka on tämän päivän kilpailuetu. 11

12 ASIAKKAAN SILMIN Asiakkaan silmin Vuonna 2009 Tokmanni-konsernin myymälöissä kävi yli 50 miljoonaa ihmistä. Edulliset hinnat ovat asiakaslupaus, jota Tokmannilla vaalitaan. Tavoitteena on, että seitsemän tuotetta kymmenestä on Tokmanni-konsernin myymälöissä edullisempia kuin kilpailijalla. Edullisuus syntyy asiantuntevasta ostotoiminnasta, tehokkaasta myymäläverkostosta sekä keskitetyn toiminnan kustannustehokkuudesta. Asiakkaat pitävät Tokmanni-konsernin myymälöitä kiinnostavana ostopaikkana niin valikoiman, hintojen kuin myymäläsijainnin ansiosta. Erityisesti viime vuoden aikana on panostettu myymäläviihtyvyyteen sekä tuotteiden selkeään esillepanoon. Myymälät sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella monipuolisten palveluiden välittömässä läheisyydessä. Usealla pienemmällä paikkakunnalla konsernin myymälä on alueen ainoa tavaratalo ja samalla alueen asukkaille tärkeä palvelun tarjoaja. Asiakkaat arvostavat valikoiman laajuutta ja monipuolisuutta. Kaikista ketjuista ja myymälöistä löytyvät usein tarvittavat perustuoteryhmät kuten teknokemia, pukeutuminen, taloustavarat ja kuivaelintarvikkeet. Valikoimat laajenevat myymäläkoon mukaan. Isoimmissa myymälöissä on lisäksi vapaa-ajantuotteita, työkaluja ja -koneita, viihde-elektroniikkaa, puutarhatuotteita ja sisustustekstiilejä sekä 14 myymälässä tuore-elintarvikkeita. Sesonkituotteet ovat tärkeitä kaikille myymälöille: jouluun, pääsiäiseen, vappuun, äitien- tai isänpäivään, kaikkiin löytyy sesonkien tärkeimmät ja ilahduttavimmat tuotteet. Elämyksiä asiakkaalle tarjoava, suosittu Janina F by Janina Frostell -vaatemallisto on ollut yksinoikeudella Tokmanni-konsernin myymälöissä jo vuodesta Mallistoon kuuluvat tällä hetkellä sisäpukeutumisen lisäksi uimapuvut sekä sport-mallisto. Naiselliset ja suomalaiselle naiselle suunnitellut vaatteet ovat nopeasti nousseet asiakkaiden suosikkien joukkoon. Janina F -malliston pääpaino on arkivaatteissa, juhlasesonkeja kuitenkaan unohtamatta. Asiakkaille Tokmanni-konserni on Tokmanni, Tarjoustalo, Robinhood, Vapaa Valinta, Maxi-Makasiini, Maxi-Kodintukku ja Säästöpörssi. Ketjujen brändit ovat tunnettuja ja vahvoja omilla toiminta-alueillaan. Tavoitteena on jatkossa tukea ja vahvistaa eri ketjujen identiteettiä. Konsernin monipuolinen tuotevalikoima tuo ketjuille paljon etuja, joista asiakkaat hyötyvät edullisina hintoina ja laajempana tarjontana. Monesta eri ketjusta ja erikokoisesta myymälästä koostuvan kokonaisuuden ohjaus on haastava tehtävä. Ohjaus perustuu kokoluokkiin ja myymälätyyppeihin. Saman kokoluokan myymälöiden mahdollisuudet, tarpeet ja toimintatavat ovat hyvin yhteneväisiä. Jokaisella myymälätyypillä on oma painopiste- ja vahvuusalueensa. 12 Tokmanni haluaa tarjota asiakkaille elämyksiä ja yllätyksiä. Perustarvikkeiden lisäksi valikoimaan tuodaan jatkuvasti kiinnostavia uutuuksia. Asiakkaiden toiveiden kuunteleminen ja huomioon ottaminen ohjaa hyvin pitkälle yrityksen menestyksellistä toimintaa. Paikkakuntakohtaiset kysyntää vastaavat valikoimat tarjoavat asiakkaille juuri heidän tarvitsemansa tuotteet tutusta paikkakunnalla tunnetusta myymälästä. Paikallisten tuotteiden valikoimaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti ja nämä tuotteet ovat tärkeä osa myymälän tuotevalikoimaa.

13 Kuluttajille on ympäri vuoden huipputarjouksia. 13

14 ASIAKKAAN SILMIN Näistä meidät tunnetaan Lähes 30-vuotias Tarjoustalo on aina ollut Etelä-Suomen edelläkävijä halpahinta-kauppatoiminnassa. Tarjoustalot sijaitsevat pääosin ruuhka-suomen tiheään asutuilla alueilla, kauppakeskuksissa ja kaupunkien vilkkailla liikepaikoilla. Pääpaino on edullisissa pukeutumisen ja kodin perustuotteissa. Tarjoustaloa on myös perinteisesti pidetty edullisena teknokemiatuotteiden ostopaikkana. Vuoden 2009 aikana on muodin osuus pukeutumisen valikoimassa kasvanut ja Tarjoustaloista löytyy myös yhä laajempi elintarvikevalikoima. Tarjoustalo-ketju on jatkanut vahvaa kasvuaan myös vuonna 2009, jolloin avattiin kaksi uutta myymälää. Tarjoustaloja oli vuoden vaihteessa yhteensä 32 ja henkilökuntaa myymälöissä noin 690. Vapaa Valinta -ketjulla on pitkät perinteet ja se on omalla markkina-alueellaan erittäin tunnettu. Myymälät sijaitsevat Länsi- ja Varsinais-Suomessa sekä Pirkanmaalla, pääasiassa taajamien keskustoissa, joissa ihmiset liikkuvat. Vapaa Valinnat ovat nopean ostamisen paikkoja, joissa painopiste on päivittäisissä käyttötavaroissa. Tuotevalikoimaa on viime vuoden aikana asiakkaiden toivomuksesta muutettu monipuolisemmaksi. Vapaa Valintoja oli vuoden 2009 lopussa 28 ja henkilökuntaa oli noin 310. Tokmanni-ketju on konserniin kuuluvista ketjuista nuorin. Viime vuonna 20 vuotta täyttäneen Tokmannin kasvu on ollut vauhdikasta ja tahti on jatkunut myös vuoden 2009 aikana, jolloin avattiin kaksi uutta myymälää. Vuoden 2009 lopussa Tokmanneja on 44. Maantieteellisesti myymälät sijaitsevat itäisen ja läntisen Suomen kasvukeskuksissa sekä haja-asutusalueilla. Myös Oulun seudulla ja Pohjanmaalla on useita Tokmannin myymälöitä. Monilla paikkakunnilla Tokmannit kilpailevat tasavertaisina suurten kauppakeskusten myymälöiden kanssa ja pienemmillä paikkakunnilla ne ovat alueensa ykkösostospaikkoja. Tokmanni-ketju jatkaa voimakasta kasvuaan tulevinakin vuosina, useita uusia myymälöitä on tulossa eri puolille Suomea. Henkilöstöä ketjussa oli noin 610 henkeä. Robinhood-myymälät sijaitsevat markkina-alueella, jossa ostovoima jatkaa kasvamistaan. Pääosin Kaakkois- ja Etelä-Suomessa toimiva Robinhood-ketju palvelee yhä useammin myös venäläisiä asiakkaita. Myymälöiden koko (n m 2 - yli 5000 m 2 ) mahdollistaa monipuolisemman ja ajankohtaisemman valikoiman tarjoamisen. Perinteisessä halpakauppavalikoimassa Robinhoodin vahvuutena on laaja tarjonta vapaa-ajan tuotteita sekä työkaluja ja -koneita. Vuoden aikana avattiin kaksi uutta Robinhoodia. Vuoden 2009 lopussa oli 16 Robinhood-myymälää, joissa oli henkilökuntaa

15 Säästöpörssi on Tokmanni-konsernin uusin tulokas. Sen 10 myymälää liitettiin konserniin vuoden 2007 loppupuolella. Ketjun toiminta-alue Lounais-Suomi on Suomen vilkkaimpia kauppapaikkoja. Erityisesti rannikolla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Monipuolinen valikoima on erityisen tärkeä, koska arvokasta loma-aikaa ei haluta käyttää pitkien ostosmatkojen tekoon. Elintarvikkeiden osuutta valikoimissa on lisätty, tavoitteena on tarjota mahdollisimman laaja valikoima saman katon alta. Säästöpörssin kaksikielinen asiakaskunta näkyy niin myymälöiden ulkoasussa kuin henkilökunnan palvelussakin. Säästöpörssimyymälöitä oli 2009 vuoden lopussa 9 ja niissä työskenteli 137 henkeä. Myymälöitä 44 Myymälöitä 32 Myymälöitä 28 Keminmaa Raahe Oulu Suomussalmi Myymälöitä 16 Oulainen Kajaani Maxi-Makasiinit ja Maxi-Kodintukut toimivat haastavalla markkina-alueella Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Ne ovat saavuttaneet alueellaan vahvan aseman ja ovat asiakkaita kiinnostava vaihtoehto suurten keskusliikkeiden myymälöille. Suurempia myymälöitä voi sanoa täyden palvelun tavarataloiksi. Maxi-Makasiini -ketjun monipuolisen käyttötavara- ja kuivaelintarvikevalikoiman lisäksi on neljässä ketjun myymälässä myös tuore-elintarvikkeita. Maxi-Kodintukuista löytyy laaja valikoima työkaluja, kodin elektroniikkaa ja autotarvikkeita sekä Moto-Maxi-osasto, jonka erikoisuutena ovat mm. moottoripyörät ja -kelkat, veneet ja perämoottorit. Maxi-Makasiini -myymälöitä oli vuoden 2009 lopussa 8 ja Maxi-Kodintukkuja 2. Henkilökuntaa näissä myymälöissä oli yhteensä 312. Myymälöitä 8 Myymälöitä 2 Myymälöitä 9 Yhteensä myymälöitä 139 Kiuruvesi Iisalmi Lapinlahti Sotkamo Nilsiä Kuhmo Nurmes Kauhava Alajärvi Kuopio Outokumpu Ilomantsi Ilmajoki Suonenjoki Kurikka Joensuu Leppävirta Kauhajoki Liperi Pieksämäki Heinävesi Varkaus Kitee Kerimäki Kankaanpää Mänttä Rantasalmi Ikaalinen Kangasniemi Juva Savonlinna Pori Hämeenkyrö Ulvila Joutsa Ylöjärvi Tampere Mikkeli Parikkala Harjavalta Nokia Kangasala Pirkkala Lempäälä Sysmä Kokemäki Vammala Valkeakoski Imatra Kylmäkoski Tuulos Mäntyharju Eura Huittinen Heinola Toijala Hämeenlinna Lahti Laitila Loimaa Turenki Nastola Kuusankoski Lappeenranta Mynämäki Forssa Uusikaupunki Riihimäki Hollola Kouvola Orimattila Inkeroinen Masku Somero Hyvinkää Karkkila Mäntsälä Hamina Kaarina LietoPaimio Karhula Turku Järvenpää Raisio Nummela Kerava Porvoo Lohja Kotka Salo Gammelby Parainen Espoo Vantaa Karjaa Kirkkonummi Tammisaari Helsinki Juuka Lieksa 15 Hanko

16 TOKMANNIN TULEVAISUUS Halpahinta-kauppa kasvaa ja kehittyy Tokmanni-konsernin liikevaihto kasvoi 5 % vuonna Tokmanni-konsernin tavoitteena on kasvaa seuraavien vuosien aikana noin neliötä vuosittain. Vuonna 2009 uusia myyntineliöitä tuli noin Yhteensä myyntineliöitä oli vuoden 2009 lopussa noin Vuonna 2010 Tokmanni-konserni avaa uusilla paikkakunnilla myymälät, mm. Äänekoskella ja Jyväskylässä. Uusiin tiloihin muutetaan mm. Mikkelissä ja Tampereen Lielahdessa sekä Tampereen Koskikeskuksessa. Kuluttajien halu ostaa edullisesti kasvaa voimakkaasti kaikkialla. Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Tarkkojen asiakassegmenttien määritteleminen ja kuluttajan käyttäytymisen ennustaminen on yhä vaikeampaa. Sama henkilö voi käydä ostoksilla kalliissa merkkitavaraliikkeessä sekä halpahintakaupassa. Kiireinen elämänrytmi ja lisääntyvä vapaa-ajan arvostus ohjaavat kuluttajia valitsemaan ostospaikan sen mukaan, mistä saa kaikki ostokset kerralla. Tokmanni-konsernin tulevaisuutta leimaa jatkuva vahva kasvu. Konkreettisemmin kasvu näkyy uusien myymälöiden syntymisenä uusille paikkakunnille. Nykyisiä myymäläneliöitä pyritään myös lisäämään. Konsernin myymälä tuo paikkakunnalle lisää paikallista palvelua. Kuluttajien ei tarvitse kulkea pitkien matkojen päähän isoihin kauppakeskuksiin tai marketteihin, kun tarvittavat tuotteet saadaan omalta paikkakunnalta. Uusien viranomaissäädösten takia kauppapaikkojen löytäminen on tulevaisuudessa yhä vaikeampaa ja samalla kilpailu hyvistä paikoista kiristyy. Asiakkaita parhaiten palveleville suurmyymälöille on yhä haastavampaa löytää tonttia. Tämä vaikuttaa myös Tokmannin laajentumismahdollisuuksiin ja -suunnitelmiin Tokmannin tulevaisuus Edullinen hinta, laaja valikoima, elämyksellisyys sekä yllätyksellisyys ovat Tokmanni-konsernin tulevaisuuden menestystekijät. Valikoiman erilaistaminen valtakunnallisista kauppaketjuista on lähitulevaisuuden painopiste. Asiakas ei saa lisäarvoa löytäessään kaikista kauppaketjuista samat tuotteet. Konsernin koko ja toiminnan tehokkuus mahdollistavat mielenkiintoisten ja edullisten tuotteiden hankkimisen. Edullisuus on lupaus asiakkaille niin tänään kuin tulevaisuudessakin. Samat tai vastaavat tuotteet ovat lähes aina Tokmanni-konsernin myymälöissä edullisempia kuin kilpailijoilla. Pelkkä halpa hinta ei riitä ostopäätöksen tekemiseen nykypäivän kuluttajalle, myös myymälässä asioinnin tulee olla miellyttävää. Miellyttävän ympäristön lisäksi panostetaan sujuvaan palveluun. Tämä tarkoittaa osaavaa ja ystävällistä henkilökuntaa sekä tuotteiden hyvää saatavuutta.

17 Laatua edullisesti. 17

18 VASTUU TULEVAISUUDESTA Vastuu tulevaisuudesta Yritykset voivat toimia vastuullisesti monin eri tavoin. Tokmanni-konsernissa kannetaan vastuuta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Työllistämme suomalaisia Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Tokmannille avainlipputunnuksen Suomessa tuotetusta palvelusta. Tunnus on myönnetty, koska Tokmanni on suomalainen yritys, joka tarjoaa palvelua suomalaiselle kuluttajalle. Toimintakonsepti on Suomessa kehitetty Suomen oloihin. Tavarantoimittajien valinnoissa arvostamme kotimaisuutta. Valikoimissamme on runsaasti Suomessa valmistettuja merkkituotteita. Haluamme osaltamme varmistaa, että Suomessa on työtä tulevaisuudessakin. Tokmanni-konsernin työllistävä vaikutus Suomessa on merkitsevä. Vahvan kasvun vaikutuksesta yritys tarvitsee yhä lisää osaavia ihmisiä. Jokaisen uuden myymälän työllistävä vaikutus on merkittävä, etenkin pienellä paikkakunnalla. Ympäristövastuu Jätehuollossa on vuonna 2009 kiinnitetty erityishuomiota kahteen painopistealueeseen: kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden kuljetusten minimoimiseen. Kaatopaikkajätteen määrää vähennetään ehkäisemällä jätteiden syntyä sekä tehostamalla lajittelua. Kaikissa toimipisteissä suositaan materiaalikierrätyksen ohella myös materiaalin hyödyntämistä energiana niillä paikkakunnilla, joissa se on mahdollista. Kuljetusten määrää ja samalla kuljetusten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään optimoimalla kuljetuksia. Koko konsernin jätteistä tällä hetkellä noin 80 prosenttia kierrätetään hyötykäyttöön. Green IT - Vihreä IT Tokmanni-konserni on uusinut koko tietoteknisen laiteympäristönsä ottamalla huomioon ympäristöarvot kaikissa toteutuksissa. Työasemissa thinclient -ratkaisu, keskitetty IT-valvonta sekä sovellusten virtualisointi hyödyntävät keskitettyä, energiatehokasta konesalia. Thinclient-ratkaisussa energiankulutus on vain murto-osa tavallisen tietokoneen energiankulutuksesta, eikä hukkalämpöä synny käytännössä lainkaan. Keskitetty IT-ympäristön hallinta ja myymälöiden vähäinen lähituen tarve säästävät ajokilometrejä ja hiilijalanjälki pienenee entisestään. Thinclient-työasemaratkaisun lisäksi uusitut kassajärjestelmät, kannettavat tietokoneet toimistokäytössä sekä monipuolisesti hyödynnetyt käsipäätetoiminnot käyttävät noin 30 % vähemmän sähköä kuin aiemmin käytössä olleet PC -laitteet. Sähkönsäästön ohella Tokmannin IT-laiteympäristössä käytetään 36 % vähemmän muovia, 55 % vähemmän elektroniikkaa ja 25 % vähemmän metallia kuin perinteisissä pc-laiteympäristössä. Tehokas ja ympäristöystävällinen logistiikka Mäntsälässä sijaitseva logistiikkakeskus palvelee ketjun kaikkia 139 myymälää. Kuljetuksista aiheutuvat päästöt vähenevät, kun tavaratoimitukset myymälöihin pystytään hoitamaan yhdestä paikasta ja täysin autokuormin, eikä tuotteita toimiteta eri aluevarastoista useissa pienissä erissä. Seitsemän eri aluevaraston keskittäminen yhteen paikkaan on vähentänyt merkittävästi kuljetusten määrää ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 18

19 Vastuullinen hankinta Tokmanni pyrkii ottamaan tavarantoimittajavalinnoissaan huomioon tavarantoimittajan koko toiminnan eettisyyden. Vuonna 2009 Tokmanni liittyi BSCI-toimintamalliin, joka tukee ja edistää tuontikaupan vastuullisuutta ja valvoo tavarantoimittajia. BSCI on Euroopassa kehitetty Business Social Compliance Initiative (BSCI) eli sosiaalisen laadunvalvonnan malli, joka tähtää tavarantoimittajien työolojen parantamiseen sekä selkeyttää ja yhtenäistää tavarantoimittajien valvontaa. Alkoholi ja muut ikärajavalvottavat tuotteet Tokmanni on mukana Päivittäistavarayhdistyksen ja Sosiaalija terveysministeriön tekemässä kumppanuussopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja. Kaikissa myymälöissä on vuoden 2009 aikana toteutettu laaja toimenpideohjelma, joka kattaa kaikki ikärajavalvottavat tuotteet: alkoholijuomat, tupakan, nikotiinivalmisteet, aikuisviihteen, rahapelien pelaamisen sekä tietokone- ja konsolipelit. Tavarantoimittajien kanssa tehdään markkinoinnin ja mainonnan osalta ennaltaehkäisevää alkoholipolitiikan tavoitteiden mukaista yhteistyötä. Myymälähenkilökunta on vuoden 2009 aikana suorittanut ikärajapassin. Omavalvonta Omavalvontasuunnitelman mukaan jokainen toimipisteemme itse valvoo ja varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä myyntiolosuhteiden asianmukaisuuden ja huolehtii vaaratekijöiden hallinnasta. Myymälän toimiva omavalvontajärjestelmä lisää kuluttajien luottamusta sekä tyytyväisyyttä tuotteiden ja palvelun laatuun. Hävikki vähenee ja yhteistyötahojen sekä valvontaviranomaisten luottamus toimintaamme kohtaan paranee. 19

20 HENKILÖSTÖ Henkilöstö 20 Tokmanni-konsernissa on töissä noin 2800 osaavaa ja sitoutunutta ammattilaista. Mutkattomalla meiningillä työiloa Tokmannilla arjen pienistä onnistumisista iloitaan yhdessä ja tästä yhteisöllisyydestä kumpuaa Tokmanni-spirit. Kerran kuukaudessa valitaan Kuukauden onnistuja, jonka johtoryhmä valitsee henkilökunnan ehdotusten perusteella. Valintakriteeri voi olla laadullinen tai tulospohjainen. Vuonna 2009 kiinnitettiin erityisesti huomiota laadullisiin onnistumisiin. Yhteistyötä työterveyshuoltojen ja eläkevakuutusyhtiön kanssa tiivistettiin vuonna 2009 merkittävästi ja luotiin samalla pohjaa vuonna 2010 alkavalle 3-vuotiselle yhteistyöprojektille, jonka tarkoituksena on työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kasvattaminen. Palkitseminen kannustaa yrittämään Yrityksen tavoitteiden ja päämäärien tulee olla selvät sekä johtajille että johdettaville. Heti vuoden 2010 alussa avainhenkilöt saivat lisäoppia strategian hyvästä jalkauttamisesta yrityksen toiminnan ohjaamiseksi. Tavoitteena oli edelleen syventää koko henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. Tokmannissa arvostetaan toiminnan mittaamista, sillä se mitä voidaan mitata, sitä voidaan parantaa ja siitä voidaan myös palkita. Tokmannissa palkitsemissalkku sisältää useita eri osa-alueita, joita päivitettiin kuluneella tilikaudella seuraavasti: - Työ ja työn organisointi; mm. hyvä esimiestyö, selkeät toimenkuvat ja vastuut, järkevät toimintatavat. Päivittäisessä johtamisessa korostettiin hyvän ilmapiirin luomista. - Kasvu- ja kehittyminen; mm. motivoiva koulutus ja valmennus, ura- ja kasvupolut, kehityskeskustelukäytännöt. Päätettiin aloittaa kehityskeskusteluvalmennukset heti vuoden 2010 alussa. - Kilpailukykyiset henkilöstöedut; mm. hyvä työterveyshuolto, liikuntaraha, merkkivuosimuistaminen. Tavoitteeksi kirjattiin henkilöetuuksien pitäminen kilpailukykyisinä ja haluttavina myös jatkossa. - Rahallinen palkitseminen; peruspalkka ja kannustepalkkiojärjestelmä. Kannustepalkkiojärjestelmää hiottiin entistä motivoivammaksi ja mittarit valittiin siten, että ne tukevat haluttua toimintatavan muutosta. Vuonna 2009 Tokmannissa kannustettiin koko henkilöstöä sisäiseen yhteistyöhön yli organisaatiorajojen kaiken osaamisen hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Yhteistyötä yli rajojen tullaan painottamaan edelleen vuonna Tämäntyyppisellä yhteistyöllä vahvistettiin myös yrityksen arvojen mukaista toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta. Jatkuvaa oppimista Tokmanni panostaa henkilöstön kehittämiseen. Vuonna 2009 tarjottiin useita erilaisia mahdollisuuksia henkilökunnan kehittymiseksi. Osaavan henkilökunnan merkitys kasvaa entisestään. Tokmanni tarjoaa henkilöstölleen useita eri tason reittejä jatkuvaan oppimiseen. Vuoden 2009 aikana jatkuivat edellisenä vuonna aloitetut monivuotiset koulutusohjelmat ja samanaikaisesti aloitettiin useita uusia koulutuslinjoja. Yrityksessä arvostetaan osaamista ja nähdään, että urapolut voivat kulkea moneen suuntaan. Koulutustarjontaan kuluu laajalti myös erilaisia kohdennettuja koulutuksia. Tokmannin henkilöstö on sitoutunutta ja kehityshakuista, minkä vuoksi koulutus- ja kehitystyö on erityisen palkitsevaa. Konsernin henkilöstö lukuina Keskimäärin Tokmanni-konsernissa oli töissä 2729 henkilöä. Henkilöstön määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 147 henkilöllä. Henkilöstön määrän vähentyminen johtui pääasiassa toimintojen keskittämisestä ja tehostamisesta sekä luonnollisesta poistumisesta. Myymälöissä työskenteli keskimäärin 2388 henkilöä, varastolla 190 ja konttorissa 151. Alle 37,5 tuntia viikossa tekevien ihmisten osuus oli 64 % ja kokoaikaisia työsuhteita oli 36 %. Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 74 % ja määräaikaisia työsuhteita 26 %. Naisten osuus henkilöstöstä oli 83 % ja miesten 17 %. Henkilöstön keski-ikä oli 35 vuotta.

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot