Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia Keskittämisen edut käyttöön Asiakkaan silmin Tokmannin tulevaisuus Vastuu tulevaisuudesta Henkilöstö Tilinpäätös Hallitus 44 Osakkeenomistajat 45 Johtoryhmä 46 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Tokmanni on liikevaihdon ja kauppapaikkojen määrällä mitattuna Suomessa suuri vähittäiskauppaketju. Korostamme toiminnassamme paikallisuutta, joustavuutta sekä nopeutta. Toimintaprosessin kehitysvuosi Vuoden 2009 aikana Tokmanni-konsernissa on sekä tehty että opittu paljon uusia asioita. Konserni on muodostunut yhdeksästä pienemmästä yrityksestä, joissa kaikilla on ollut yrityksen kokoon ja liikeideaan soveltuva toimintatapa. Aiempiin toimintatapoihin tarvittiin muutosta, kun yrityksistä muodostui Tokmannikonserni. Tokmannin liikeidea toimii Vuonna 2008 alkanut ja vuoteen 2009 voimakkaasti vaikuttanut maailmanlaajuisen taantuman rajuus kosketti ihmisiä ympäri maailmaa. Kuluttajien varovaisuus johti mittaviin säästötoimenpiteisiin, jotka näkyivät kulutuskäyttäytymisen muutoksena. Käyttötavarakaupassa yhä useampi asiakas suuntasi ostoksensa edullisen hintaluokan tuotteisiin. 4 Konsernin yhtenäisten hyötyjen täysimittaiseen johtamiseen tarvittiin selkeät yhdenmukaiset prosessit, toimintatavat sekä kaikille yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä. Ilman näitä ei suuren konsernin etuja voida täysimääräisesti hyödyntää. Huhtikuussa 2009 saatiin käyttöön yhtenäinen ERP-järjestelmä integroituna yhteen kassajärjestelmään. Tämän seurauksena laadittiin uudet, yhtenäiset toimintatavat, joiden jalkauttaminen organisaatioon tapahtui vuoden 2009 aikana. Uuden järjestelmän käyttöönotto toi opittavaa, mutta ennen kaikkea parempia työkaluja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Kun materiaalivirta on yhdessä järjestelmässä, se mahdollistaa jatkossa tehokkaan ketjunohjauksen. Tiedon tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen vaatii kaupallisten mahdollisuuksien oivaltamista koko henkilökunnalta. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen edellytti vaihto-omaisuuden todellisen arvon varmentamista. Tämän vuoksi vuoden 2009 aikana tehtiin kaikissa konsernin toimipisteissä täysinventointi. Koska tiedot ovat aiemmin olleet kolmessa eri järjestelmässä, se oli vaikeuttanut ajan tasalla olevien tietojen saamista ja hyödyntämistä. Inventoinnin tulos osoitti hävikin olleen odotettua suurempi. Tämä vaikutti vuoden 2009 oletettuun myyntikatekehitykseen. Myös vuoden 2008 tilinpäätöksen uudelleenarviointi tuli tarpeelliseksi. Nyt käytössämme oleva tieto vaihto-omaisuudesta on luotettavaa, jolloin liiketoiminnan ohjaus helpottuu. Vuoden 2010 liiketoiminnan vaihto-omaisuuden hallintaan pystytään panostamaan paremmin ja liiketoiminnan ohjaaminen helpottuu. Tokmannin liikeidea; laaja valikoima edulliseen hintaan, osoitti toimivuutensa taloudellisesti vaikeanakin aikana, minkä osoituksena konsernin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Kaupan rakenteessa on nähtävissä selvää muutostrendiä ja Suomeen on rakennettu paljon isoja kaupan suuryksiköitä. Vuonna 2010 voimaanastunut uusi laki sunnuntain aukiolojen vapauttamisesta tulee vaikuttamaan kaupan rakenteisiin. Pienet yksiköt menettävät aikaisemman vapaamman aukiolon kilpailuetunsa ja odotettavissa on, että niiden kustannustaso suhteessa liikevaihtoon kasvaa. Isot myymälät, joiden valikoimiin kuuluvat elintarvikkeet, tulevat hyötymään tästä rakennemuutoksesta. Kiire ohjaa kuluttajat kauppoihin, joista saa kaiken tarvittavan saman katon alta. One stop shopping -ostaminen kasvaa jatkossa. Tämä suosii Tokmanni-konsernin ketjuja, joilla on laajat valikoimat ja kattava kauppaverkosto. Uusien liikkeiden perustamisen lisäksi nykyisten myymälöiden siirtyminen uusiin, suurempiin myymälätiloihin samalla paikkakunnalla sekä myymälöiden kunnostaminen ovat tulevien vuosien painopisteitämme. Näillä toimenpiteillä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä laajemman valikoiman yhä useammalla paikkakunnalla. Asiakasta varten Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laaja, heidän tarpeisiinsa sopiva ja kiinnostava valikoima. Tämä edellyttää meiltä jatkuvaa paikallisuuden huomioon ottamista sekä nopeaa reagointia kysynnän muutoksiin. Vuoden 2009 aikana tehty kehitystyö; hyvät järjestelmät, toimivat prosessit, selkeät vastuujaot ja osaavat ihmiset auttavat meitä tulevina vuosina kehittämään kiinnostavia valikoimia sekä asiakaspalveluamme.

5 Kasvun tekijät Vuonna 2009 Tokmanni-konsernin myymälöissä kävi yli 50 miljoonaa ihmistä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet taantumasta huolimatta. Olemme saaneet paljon uusia asiakkaita, mutta myös nykyiset asiakkaamme ovat lisänneet käyntikertojaan. Tämä kertoo, että suuntamme on oikea ja antaa meille vahvan pohjan tuleville vuosille. Yleisen kulutustrendin suuntautuminen edullisen hintatason ostopaikkoihin on myös Tokmannin tulevaisuutta vahvistava tekijä. Kun edellisiin vielä lisätään motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, Tokmannilla on kaikki kannattavan kasvun edellytykset lähivuosina. Yhtiön hallitus on vahvistanut vuosille kasvustrategian, jossa myyntineliöitä pyritään kasvattamaan m 2 /vuosi. Painopiste vuonna 2010 on tiettyjen paikkakuntien myymälöiden myyntineliöiden kasvattaminen sekä uusien myymälöiden avaaminen aivan uusilla paikkakunnilla lähinnä Keski-Suomessa ja länsirannikon alueella. Kasvun tärkeänä tekijänä on myös Tokmanni-konsernin koko henkilöstö, joka on osoittanut muutosvalmiutta uusiin haasteisiin. Muutos on syntynyt halukkuudesta kehittää työtapoja säilytttäen samalla meille välttämätön kustannustehokkuus. Osaava henkilökunta on Tokmanni- konsernin voimavara ja kasvuntekijä tulevaisuudessa. Liikevaihto kasvoi viisi prosenttia Myynnin kasvu johtui siitä, että kampanjat onnistuivat ja tuotevalikoima vastasi asiakkaiden odotuksia. Vuoden 2009 liikevaihto kasvoi tasaisesti pitkin vuotta ja näin Tokmanni erottui positiivisena poikkeuksena suomalaisessa vähittäiskaupassa ja saavutti kokonaisuudessa 5 %:n kasvun. Haastava vuosi 2009 antoi hyvän pohjan vuoden 2010 valikoimatyölle. Olemme kasvattaneet ymmärrystämme siitä, minkälaisia tuotteita asiakkaat haluavat ostaa myös taloudellisesti vaikeana aikana. Kasvu antaa hyvän pohjan ja luottamuksen kehitystyölle ja tuo mukanaan uusia asiakkaita. Heikki Väänänen 5

6 VISIO JA ARVOT Visio ja arvot Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta Tokmannin arvot välittyisivät asiakkaille jokaisen tokmannilaisen kauttaan. Visio Tokmanni-konsernin tavoitteena on olla Suomen paras ja suurin valtakunnallinen halpahinta-kauppaketju. Tarjoamme asiakkaille edullisesti laajan tuotevalikoiman hyvälaatuisia tuotteita. Arvot Tokmanni-konsernin perusarvot määrittelevät arvopohjan, jolle konsernin toiminta ja päätöksenteko perustuvat. Arvomme ovat asiakaslähtöisyys, kunnioittaminen, uudistuminen, tuloksellisuus sekä yhteiskuntavastuu. Asiakaslähtöisyys Tokmanni on asiakkaan kannalta paras vaihtoehto, jossa laaja valikoima yhdistyy halpoihin hintoihin. Päivittäisellä asiakaslupausten lunastamisella tuotamme etuja, jotka johtavat pysyviin asiakassuhteisiin ja todelliseen asiakastyytyväisyyteen. Kaikilla tokmannilaisilla on vastuu asiakkaasta. Asiakaspalvelumme on ystävällistä ja luotettavaa. Kunnioittaminen Tokmannissa kunnioitetaan omatoimisuutta, aloitteellisuutta, tuloksen tekemistä ja kykyä työskennellä joukkueena. Toiminnan ydin on hyvä joukkuehenki, jossa kunnioitetaan toinen toistaan ja huolehditaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Uudistuminen Ennakoimme ympäristön, asiakkaiden ja kilpailijoiden piirissä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutusta omaan toimintaamme. Reagoimme nopeasti ja kekseliäästi toimintaympäristömme muutoksiin ja haasteisiin. Kannustamme henkilökuntaamme tuomaan avoimesti esiin uusia ideoita ja kehitysehdotuksia. Otamme asiakkaiden toiveet huomioon ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Tuloksellisuus Tuloksellinen toiminta on pohja yrityksen jatkuvuudelle. Korostamme kaikkien työntekijöidemme työpanoksen tärkeyttä ja merkitystä tuloksen syntymiseen. Tokmanni-konsernin toiminnan tulos vaikuttaa kaikkiin sidosryhmiin; asiakkaisiin, henkilökuntaan, tavarantoimittajiin ja sijoittajiin. Jokainen tokmannilainen tuottaa toiminnallaan arvoa sidosryhmillemme. Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuu on Tokmannissa oikeudenmukaista, tasa-arvoa kunnioittavaa ja ympäristöarvot huomioon ottavaa vastuuta. Kannamme yhteiskuntavastuumme nuorten työllistämisessä ja nuorison koulutusohjelmissa. Monipuolisella koulutuksella varmistamme oman henkilöstömme osaamisen ja kilpailukyvyn. Tuloksemme perustuu kestävän kehityksen arvoille. 6

7 7

8 MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA 2009 Merkittäviä tapahtumia 2009 Toimitusjohtaja vaihtui ja johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin Heikki Väänänen aloitti Tokmanni-konsernin toimitusjohtajana Hänellä on vahvat näytöt tavarataloketjun sekä vaateketjujen johtamisesta. Nämä antavat hyvän pohjan kehittää ja johtaa Tokmannin tulevaa kasvua. Konsernin johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin perustamalla laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu markkinoinnin, tietotekniikan sekä logistiikan asiantuntijat. Nämä alueet ovat tärkeitä tehtäessä konsernin strategisia ja toiminnallisia päätöksiä. Tammikuussa 2009 luovuttiin Tarjoustaloissa käytössä olleesta Ykkösbonus-kanta-asiakasjärjestelmästä ja Vip-kanta-asiakaskorteista. Kalliiden kanta-asiakasjärjestelmien sijaan hintaetu annetaan aina ja välittömästi suoraan kaikille asiakkaille. Suomalaista palvelua Tokmanni on suomalainen yritys, joka tarjoaa palvelua suomalaiselle kuluttajalle, ja tästä osoituksena Suomalaisen Työn Liitto myönsi Tokmannin suomalaiselle palvelukonseptille avainlipputunnuksen. Tokmanni on huomattavasti edistänyt Suomessa tuotettujen tuotteiden menekkiä. Noin 90 % myyntiin hankittavista tuotteista on ostettu kotimaisilta tavarantoimittajilta tai valmistajilta. Uusia aluevaltauksia sekä olemassa olevien vahvistamista Vuoden 2009 aikana avattiin kuusi myymälää, joista kolme uusilla paikkakunnilla. Tammikuussa Kokemäen Vapaa Valinta myymälä siirtyi uusiin isompiin myymälätiloihin (2064 m 2 ) ja samalla tuotevalikoiman laajentuessa myymälä vaihdettiin Tokmanniliikeketjun myymäläksi. Huhtikuun alussa vietettiin Sotkamossa remontoidun Maxi- Makasiinin (3600 m 2 ) avajaisia. Tämän jälkeen avajaistahti kiihtyi ja kolmen viikon sisällä vietettiin neljän myymälän avajaiset. Uudet Tarjoustalo-ketjun myymälät avattiin Somerolle (2920 m 2 ) ja Lietoon (3517 m 2 ) sekä Robinhood-myymälät Nastolaan (5000 m 2 ) ja Inkeroisiin (4032 m 2 ). Toukokuun lopussa vietettiin avajaisia Mäntyharjulla, jossa Tokmanni-ketjun myymälä siirtyi uuteen myymälätilaan (2287 m 2 ). Syksyllä kahden myymälän liikebrändien muutoksen yhteydessä myymälät remontoitiin ja avattiin uudistettuina. Tuolloin Tarjoustalot Launeella ja Orimattilassa avasivat ovensa Robinhood-myymälöinä. Rauman Vapaa Valinta suljettiin vuokrasopimuksen päätyttyä. Vuonna 2008 ostettu Pick-Import Finland Oy Ltd fuusioitiin Tokmanni-konserniin Toiminnallisesti yhtiö on ollut osa Tokmannia jo kesäkuusta 2008 ja henkilökunta siirtyi Tokmannin palvelukseen vuoden 2009 alusta. Pick-Importin vahvaa kokemusta hyödynnetään lisäämällä konsernin omaa tuontia sekä kehittämällä omia tuotemerkkejä. Mäntsälän logistiikkakeskus toiminnassa vuoden Elokuussa 2009 vietettiin Mäntsälän logistiikkakeskuksen toiminnan yksivuotispäivää. Vuoden ajan koko konsernihallinto ja varastotoiminnot ovat toimineet saman katon alla. Varaston toiminnan kannalta vuosi on ollut merkittävä. Tavaran vastaanotto, keräily ja lähetys tapahtuvat nyt yhdessä paikassa aiemman seitsemän aluevaraston sijaan. Tehokas logistiikka näkyy vaihto-omaisuuden parempana hallintana sekä parempana asiakaspalveluna myymälöiden saadessa tavarat oikeaan aikaan. 8

9 Tokmanni Oy 20 vuotta Syyskuussa 2009 oli Tokmanni Oy:n 20-vuotissyntymäpäivä. Okman Oy:n, Tokmanni Oy:n edeltäjän, perustivat Kyösti ja Kari Kakkonen vuonna Syntymäpäiviä juhlittiin asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden kesken arvottiin kuusi henkilöautoa. Arvonlisäveron alennus suoraan asiakkaille Lokakuun ensimmäisenä päivänä astui voimaan elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus. Aiemmin voimassa ollut 17 %:n vero laski 12 %:iin. Tokmanni-konsernissa veron alennus siirrettiin täysimääräisenä tuotteiden hintoihin. Hinnanmuutoksiin oli valmistauduttu huolella ja asiakasviestintä oli selkeää. Elintarvikkeiden veromuutos ei vaikuttanut elintarvikkeiden kysyntään. Pääoman korotus Oman pääoman vahvistamiseksi ja kasvun turvaamiseksi Tokmanni Oy:n omaa pääomaa korotettiin 12 milj. euron osakeannilla joulukuussa

10 KESKITTÄMISEN EDUT KÄYTTÖÖN Keskittämisen edut käyttöön Tokmanni 41 % Tokmanni 41 % Kokkolan Halpahalli 15 % Veljekset Keskinen 9 % Hong Kong 9 % minimani 9 % Kärkkäinen 6 % Muut 8 % Tokmanni on Suomen suurin halpahinta-kauppaketju, jonka osuus tässä markkinasegmentissä on yli 40 %:a. Suomen käyttötavarakaupassa halpakauppasektorin uskotaan kasvattavan markkinaosuutta ja Tokmanni pyrkii säilyttämään vähintään saman markkinakokonsa tällä sektorilla. Vuoden 2009 aikana panostettiin henkilökunnan osaamisen kehittämiseen luomalla tehokkaat ja yhtenäiset ketjuohjauksen toimintamallit. Ammattitaitoisen henkilökunnan, toimivien järjestelmien sekä tehokkaiden prosessien ansiosta valmiudet laajentumiseen ovat erinomaiset. Keskittämisen edut ja haasteet Konsernin kattavan yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto oli viivästynyt yli vuodella, kun yrityksessä jo vuosia valmistellun uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto epäonnistui vuonna Tällöin päätettiin jatkaa olemassa olevan toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä, ja tätä kehitys- ja uudistustyötä jatkettiin myös vuonna Lisäksi aluevarastojen ja -konttoreiden muutto Mäntsälän logistiikkakeskukseen vuonna 2008 osoittautui haastavaksi. Seitsemän aluevarastoa ja viisi konttoria muuttivat vuoden sisällä yhteen paikkaan. Tampereen aluevarasto pääsi muuttamaan Mäntsälään viimeisenä tammikuussa Muutosta aiheutuneet toiminnalliset haasteet saatiin selvitettyä vuoden 2009 aikana. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton siirtyminen vuodella eteenpäin vaikeutti Mäntsälän logistiikkakeskuksen tehokasta käyttöä. Useat kehityshankkeet siirtyivät näin vuodelle 2009, jonka seurauksena keskittämisen edut näkyvät nyt paremmin vuoden 2010 aikana. Suuruuden ekonomiaa ja hallittavuutta on haettu konsernin ostopalveluiden keskittämisellä. Siivous, vartiointi, huolto, jätehuolto sekä työterveyspalvelut ovat esimerkkejä keskitetyistä palveluista. Keskittäminen tuo kustannussäästöjä ostohintoihin sekä keventyneeseen hallintoon. Säännöllisellä kilpailutuksella varmistamme jatkossa palveluiden kilpailukykyisen hinta- ja laatutason. Välineitä ketjuohjaukseen Vuonna 2009 on rakennettu valmiuksia keskitetyn ketjuohjauksen hyödyntämiseen. Yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä mahdollisti konsernin yhtenäisen raportointi- ja myynninohjausjärjestelmän tekemisen. Yksi suurimmista haasteista on erilaisten ketjujen ja erikokoisten myymälöiden valikoimien hallinta. Konsernin myymäläverkosto muodostuu hyvin erikokoisista myymälöistä, joiden myyntipintaala vaihtelee 250 neliöstä yli neliöön. Vuoden 2009 aikana on kehitetty ja otettu käyttöön valikoimatyökalu, jolla voidaan luoda kullekin myymälälle optimaalinen valikoima. Ainutlaatuinen ja konsernin tarpeisiin rakennettu valikoimatyökalu mahdollistaa paremmin myymäläkohtaisen valikoiman kehittämisen, jossa paikallisuus ja asiakkaiden kysyntä on otettu huomioon. Uuden oppimista Henkilökunta on kokenut suuria muutoksia viimeisen vuoden sisällä. Muutto Mäntsälään, osittain uudet työtoverit, uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekä uudistuneet toimintatavat ovat koskettaneet jokaista konsernin työntekijää. Muutos työtehtävien oppimisessa sekä työtavoissa on vaatinut oman aikansa. Vuoden 2009 aikana on harjoiteltu ja hiottu uuteen kulttuuriin oppimista ja yhtenäisen toiminnan tasolla tulokset ovat näkyvissä vuoden 2010 aikana. 10

11 Logistiikka on tämän päivän kilpailuetu. 11

12 ASIAKKAAN SILMIN Asiakkaan silmin Vuonna 2009 Tokmanni-konsernin myymälöissä kävi yli 50 miljoonaa ihmistä. Edulliset hinnat ovat asiakaslupaus, jota Tokmannilla vaalitaan. Tavoitteena on, että seitsemän tuotetta kymmenestä on Tokmanni-konsernin myymälöissä edullisempia kuin kilpailijalla. Edullisuus syntyy asiantuntevasta ostotoiminnasta, tehokkaasta myymäläverkostosta sekä keskitetyn toiminnan kustannustehokkuudesta. Asiakkaat pitävät Tokmanni-konsernin myymälöitä kiinnostavana ostopaikkana niin valikoiman, hintojen kuin myymäläsijainnin ansiosta. Erityisesti viime vuoden aikana on panostettu myymäläviihtyvyyteen sekä tuotteiden selkeään esillepanoon. Myymälät sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella monipuolisten palveluiden välittömässä läheisyydessä. Usealla pienemmällä paikkakunnalla konsernin myymälä on alueen ainoa tavaratalo ja samalla alueen asukkaille tärkeä palvelun tarjoaja. Asiakkaat arvostavat valikoiman laajuutta ja monipuolisuutta. Kaikista ketjuista ja myymälöistä löytyvät usein tarvittavat perustuoteryhmät kuten teknokemia, pukeutuminen, taloustavarat ja kuivaelintarvikkeet. Valikoimat laajenevat myymäläkoon mukaan. Isoimmissa myymälöissä on lisäksi vapaa-ajantuotteita, työkaluja ja -koneita, viihde-elektroniikkaa, puutarhatuotteita ja sisustustekstiilejä sekä 14 myymälässä tuore-elintarvikkeita. Sesonkituotteet ovat tärkeitä kaikille myymälöille: jouluun, pääsiäiseen, vappuun, äitien- tai isänpäivään, kaikkiin löytyy sesonkien tärkeimmät ja ilahduttavimmat tuotteet. Elämyksiä asiakkaalle tarjoava, suosittu Janina F by Janina Frostell -vaatemallisto on ollut yksinoikeudella Tokmanni-konsernin myymälöissä jo vuodesta Mallistoon kuuluvat tällä hetkellä sisäpukeutumisen lisäksi uimapuvut sekä sport-mallisto. Naiselliset ja suomalaiselle naiselle suunnitellut vaatteet ovat nopeasti nousseet asiakkaiden suosikkien joukkoon. Janina F -malliston pääpaino on arkivaatteissa, juhlasesonkeja kuitenkaan unohtamatta. Asiakkaille Tokmanni-konserni on Tokmanni, Tarjoustalo, Robinhood, Vapaa Valinta, Maxi-Makasiini, Maxi-Kodintukku ja Säästöpörssi. Ketjujen brändit ovat tunnettuja ja vahvoja omilla toiminta-alueillaan. Tavoitteena on jatkossa tukea ja vahvistaa eri ketjujen identiteettiä. Konsernin monipuolinen tuotevalikoima tuo ketjuille paljon etuja, joista asiakkaat hyötyvät edullisina hintoina ja laajempana tarjontana. Monesta eri ketjusta ja erikokoisesta myymälästä koostuvan kokonaisuuden ohjaus on haastava tehtävä. Ohjaus perustuu kokoluokkiin ja myymälätyyppeihin. Saman kokoluokan myymälöiden mahdollisuudet, tarpeet ja toimintatavat ovat hyvin yhteneväisiä. Jokaisella myymälätyypillä on oma painopiste- ja vahvuusalueensa. 12 Tokmanni haluaa tarjota asiakkaille elämyksiä ja yllätyksiä. Perustarvikkeiden lisäksi valikoimaan tuodaan jatkuvasti kiinnostavia uutuuksia. Asiakkaiden toiveiden kuunteleminen ja huomioon ottaminen ohjaa hyvin pitkälle yrityksen menestyksellistä toimintaa. Paikkakuntakohtaiset kysyntää vastaavat valikoimat tarjoavat asiakkaille juuri heidän tarvitsemansa tuotteet tutusta paikkakunnalla tunnetusta myymälästä. Paikallisten tuotteiden valikoimaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti ja nämä tuotteet ovat tärkeä osa myymälän tuotevalikoimaa.

13 Kuluttajille on ympäri vuoden huipputarjouksia. 13

14 ASIAKKAAN SILMIN Näistä meidät tunnetaan Lähes 30-vuotias Tarjoustalo on aina ollut Etelä-Suomen edelläkävijä halpahinta-kauppatoiminnassa. Tarjoustalot sijaitsevat pääosin ruuhka-suomen tiheään asutuilla alueilla, kauppakeskuksissa ja kaupunkien vilkkailla liikepaikoilla. Pääpaino on edullisissa pukeutumisen ja kodin perustuotteissa. Tarjoustaloa on myös perinteisesti pidetty edullisena teknokemiatuotteiden ostopaikkana. Vuoden 2009 aikana on muodin osuus pukeutumisen valikoimassa kasvanut ja Tarjoustaloista löytyy myös yhä laajempi elintarvikevalikoima. Tarjoustalo-ketju on jatkanut vahvaa kasvuaan myös vuonna 2009, jolloin avattiin kaksi uutta myymälää. Tarjoustaloja oli vuoden vaihteessa yhteensä 32 ja henkilökuntaa myymälöissä noin 690. Vapaa Valinta -ketjulla on pitkät perinteet ja se on omalla markkina-alueellaan erittäin tunnettu. Myymälät sijaitsevat Länsi- ja Varsinais-Suomessa sekä Pirkanmaalla, pääasiassa taajamien keskustoissa, joissa ihmiset liikkuvat. Vapaa Valinnat ovat nopean ostamisen paikkoja, joissa painopiste on päivittäisissä käyttötavaroissa. Tuotevalikoimaa on viime vuoden aikana asiakkaiden toivomuksesta muutettu monipuolisemmaksi. Vapaa Valintoja oli vuoden 2009 lopussa 28 ja henkilökuntaa oli noin 310. Tokmanni-ketju on konserniin kuuluvista ketjuista nuorin. Viime vuonna 20 vuotta täyttäneen Tokmannin kasvu on ollut vauhdikasta ja tahti on jatkunut myös vuoden 2009 aikana, jolloin avattiin kaksi uutta myymälää. Vuoden 2009 lopussa Tokmanneja on 44. Maantieteellisesti myymälät sijaitsevat itäisen ja läntisen Suomen kasvukeskuksissa sekä haja-asutusalueilla. Myös Oulun seudulla ja Pohjanmaalla on useita Tokmannin myymälöitä. Monilla paikkakunnilla Tokmannit kilpailevat tasavertaisina suurten kauppakeskusten myymälöiden kanssa ja pienemmillä paikkakunnilla ne ovat alueensa ykkösostospaikkoja. Tokmanni-ketju jatkaa voimakasta kasvuaan tulevinakin vuosina, useita uusia myymälöitä on tulossa eri puolille Suomea. Henkilöstöä ketjussa oli noin 610 henkeä. Robinhood-myymälät sijaitsevat markkina-alueella, jossa ostovoima jatkaa kasvamistaan. Pääosin Kaakkois- ja Etelä-Suomessa toimiva Robinhood-ketju palvelee yhä useammin myös venäläisiä asiakkaita. Myymälöiden koko (n m 2 - yli 5000 m 2 ) mahdollistaa monipuolisemman ja ajankohtaisemman valikoiman tarjoamisen. Perinteisessä halpakauppavalikoimassa Robinhoodin vahvuutena on laaja tarjonta vapaa-ajan tuotteita sekä työkaluja ja -koneita. Vuoden aikana avattiin kaksi uutta Robinhoodia. Vuoden 2009 lopussa oli 16 Robinhood-myymälää, joissa oli henkilökuntaa

15 Säästöpörssi on Tokmanni-konsernin uusin tulokas. Sen 10 myymälää liitettiin konserniin vuoden 2007 loppupuolella. Ketjun toiminta-alue Lounais-Suomi on Suomen vilkkaimpia kauppapaikkoja. Erityisesti rannikolla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Monipuolinen valikoima on erityisen tärkeä, koska arvokasta loma-aikaa ei haluta käyttää pitkien ostosmatkojen tekoon. Elintarvikkeiden osuutta valikoimissa on lisätty, tavoitteena on tarjota mahdollisimman laaja valikoima saman katon alta. Säästöpörssin kaksikielinen asiakaskunta näkyy niin myymälöiden ulkoasussa kuin henkilökunnan palvelussakin. Säästöpörssimyymälöitä oli 2009 vuoden lopussa 9 ja niissä työskenteli 137 henkeä. Myymälöitä 44 Myymälöitä 32 Myymälöitä 28 Keminmaa Raahe Oulu Suomussalmi Myymälöitä 16 Oulainen Kajaani Maxi-Makasiinit ja Maxi-Kodintukut toimivat haastavalla markkina-alueella Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Ne ovat saavuttaneet alueellaan vahvan aseman ja ovat asiakkaita kiinnostava vaihtoehto suurten keskusliikkeiden myymälöille. Suurempia myymälöitä voi sanoa täyden palvelun tavarataloiksi. Maxi-Makasiini -ketjun monipuolisen käyttötavara- ja kuivaelintarvikevalikoiman lisäksi on neljässä ketjun myymälässä myös tuore-elintarvikkeita. Maxi-Kodintukuista löytyy laaja valikoima työkaluja, kodin elektroniikkaa ja autotarvikkeita sekä Moto-Maxi-osasto, jonka erikoisuutena ovat mm. moottoripyörät ja -kelkat, veneet ja perämoottorit. Maxi-Makasiini -myymälöitä oli vuoden 2009 lopussa 8 ja Maxi-Kodintukkuja 2. Henkilökuntaa näissä myymälöissä oli yhteensä 312. Myymälöitä 8 Myymälöitä 2 Myymälöitä 9 Yhteensä myymälöitä 139 Kiuruvesi Iisalmi Lapinlahti Sotkamo Nilsiä Kuhmo Nurmes Kauhava Alajärvi Kuopio Outokumpu Ilomantsi Ilmajoki Suonenjoki Kurikka Joensuu Leppävirta Kauhajoki Liperi Pieksämäki Heinävesi Varkaus Kitee Kerimäki Kankaanpää Mänttä Rantasalmi Ikaalinen Kangasniemi Juva Savonlinna Pori Hämeenkyrö Ulvila Joutsa Ylöjärvi Tampere Mikkeli Parikkala Harjavalta Nokia Kangasala Pirkkala Lempäälä Sysmä Kokemäki Vammala Valkeakoski Imatra Kylmäkoski Tuulos Mäntyharju Eura Huittinen Heinola Toijala Hämeenlinna Lahti Laitila Loimaa Turenki Nastola Kuusankoski Lappeenranta Mynämäki Forssa Uusikaupunki Riihimäki Hollola Kouvola Orimattila Inkeroinen Masku Somero Hyvinkää Karkkila Mäntsälä Hamina Kaarina LietoPaimio Karhula Turku Järvenpää Raisio Nummela Kerava Porvoo Lohja Kotka Salo Gammelby Parainen Espoo Vantaa Karjaa Kirkkonummi Tammisaari Helsinki Juuka Lieksa 15 Hanko

16 TOKMANNIN TULEVAISUUS Halpahinta-kauppa kasvaa ja kehittyy Tokmanni-konsernin liikevaihto kasvoi 5 % vuonna Tokmanni-konsernin tavoitteena on kasvaa seuraavien vuosien aikana noin neliötä vuosittain. Vuonna 2009 uusia myyntineliöitä tuli noin Yhteensä myyntineliöitä oli vuoden 2009 lopussa noin Vuonna 2010 Tokmanni-konserni avaa uusilla paikkakunnilla myymälät, mm. Äänekoskella ja Jyväskylässä. Uusiin tiloihin muutetaan mm. Mikkelissä ja Tampereen Lielahdessa sekä Tampereen Koskikeskuksessa. Kuluttajien halu ostaa edullisesti kasvaa voimakkaasti kaikkialla. Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Tarkkojen asiakassegmenttien määritteleminen ja kuluttajan käyttäytymisen ennustaminen on yhä vaikeampaa. Sama henkilö voi käydä ostoksilla kalliissa merkkitavaraliikkeessä sekä halpahintakaupassa. Kiireinen elämänrytmi ja lisääntyvä vapaa-ajan arvostus ohjaavat kuluttajia valitsemaan ostospaikan sen mukaan, mistä saa kaikki ostokset kerralla. Tokmanni-konsernin tulevaisuutta leimaa jatkuva vahva kasvu. Konkreettisemmin kasvu näkyy uusien myymälöiden syntymisenä uusille paikkakunnille. Nykyisiä myymäläneliöitä pyritään myös lisäämään. Konsernin myymälä tuo paikkakunnalle lisää paikallista palvelua. Kuluttajien ei tarvitse kulkea pitkien matkojen päähän isoihin kauppakeskuksiin tai marketteihin, kun tarvittavat tuotteet saadaan omalta paikkakunnalta. Uusien viranomaissäädösten takia kauppapaikkojen löytäminen on tulevaisuudessa yhä vaikeampaa ja samalla kilpailu hyvistä paikoista kiristyy. Asiakkaita parhaiten palveleville suurmyymälöille on yhä haastavampaa löytää tonttia. Tämä vaikuttaa myös Tokmannin laajentumismahdollisuuksiin ja -suunnitelmiin Tokmannin tulevaisuus Edullinen hinta, laaja valikoima, elämyksellisyys sekä yllätyksellisyys ovat Tokmanni-konsernin tulevaisuuden menestystekijät. Valikoiman erilaistaminen valtakunnallisista kauppaketjuista on lähitulevaisuuden painopiste. Asiakas ei saa lisäarvoa löytäessään kaikista kauppaketjuista samat tuotteet. Konsernin koko ja toiminnan tehokkuus mahdollistavat mielenkiintoisten ja edullisten tuotteiden hankkimisen. Edullisuus on lupaus asiakkaille niin tänään kuin tulevaisuudessakin. Samat tai vastaavat tuotteet ovat lähes aina Tokmanni-konsernin myymälöissä edullisempia kuin kilpailijoilla. Pelkkä halpa hinta ei riitä ostopäätöksen tekemiseen nykypäivän kuluttajalle, myös myymälässä asioinnin tulee olla miellyttävää. Miellyttävän ympäristön lisäksi panostetaan sujuvaan palveluun. Tämä tarkoittaa osaavaa ja ystävällistä henkilökuntaa sekä tuotteiden hyvää saatavuutta.

17 Laatua edullisesti. 17

18 VASTUU TULEVAISUUDESTA Vastuu tulevaisuudesta Yritykset voivat toimia vastuullisesti monin eri tavoin. Tokmanni-konsernissa kannetaan vastuuta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Työllistämme suomalaisia Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Tokmannille avainlipputunnuksen Suomessa tuotetusta palvelusta. Tunnus on myönnetty, koska Tokmanni on suomalainen yritys, joka tarjoaa palvelua suomalaiselle kuluttajalle. Toimintakonsepti on Suomessa kehitetty Suomen oloihin. Tavarantoimittajien valinnoissa arvostamme kotimaisuutta. Valikoimissamme on runsaasti Suomessa valmistettuja merkkituotteita. Haluamme osaltamme varmistaa, että Suomessa on työtä tulevaisuudessakin. Tokmanni-konsernin työllistävä vaikutus Suomessa on merkitsevä. Vahvan kasvun vaikutuksesta yritys tarvitsee yhä lisää osaavia ihmisiä. Jokaisen uuden myymälän työllistävä vaikutus on merkittävä, etenkin pienellä paikkakunnalla. Ympäristövastuu Jätehuollossa on vuonna 2009 kiinnitetty erityishuomiota kahteen painopistealueeseen: kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden kuljetusten minimoimiseen. Kaatopaikkajätteen määrää vähennetään ehkäisemällä jätteiden syntyä sekä tehostamalla lajittelua. Kaikissa toimipisteissä suositaan materiaalikierrätyksen ohella myös materiaalin hyödyntämistä energiana niillä paikkakunnilla, joissa se on mahdollista. Kuljetusten määrää ja samalla kuljetusten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään optimoimalla kuljetuksia. Koko konsernin jätteistä tällä hetkellä noin 80 prosenttia kierrätetään hyötykäyttöön. Green IT - Vihreä IT Tokmanni-konserni on uusinut koko tietoteknisen laiteympäristönsä ottamalla huomioon ympäristöarvot kaikissa toteutuksissa. Työasemissa thinclient -ratkaisu, keskitetty IT-valvonta sekä sovellusten virtualisointi hyödyntävät keskitettyä, energiatehokasta konesalia. Thinclient-ratkaisussa energiankulutus on vain murto-osa tavallisen tietokoneen energiankulutuksesta, eikä hukkalämpöä synny käytännössä lainkaan. Keskitetty IT-ympäristön hallinta ja myymälöiden vähäinen lähituen tarve säästävät ajokilometrejä ja hiilijalanjälki pienenee entisestään. Thinclient-työasemaratkaisun lisäksi uusitut kassajärjestelmät, kannettavat tietokoneet toimistokäytössä sekä monipuolisesti hyödynnetyt käsipäätetoiminnot käyttävät noin 30 % vähemmän sähköä kuin aiemmin käytössä olleet PC -laitteet. Sähkönsäästön ohella Tokmannin IT-laiteympäristössä käytetään 36 % vähemmän muovia, 55 % vähemmän elektroniikkaa ja 25 % vähemmän metallia kuin perinteisissä pc-laiteympäristössä. Tehokas ja ympäristöystävällinen logistiikka Mäntsälässä sijaitseva logistiikkakeskus palvelee ketjun kaikkia 139 myymälää. Kuljetuksista aiheutuvat päästöt vähenevät, kun tavaratoimitukset myymälöihin pystytään hoitamaan yhdestä paikasta ja täysin autokuormin, eikä tuotteita toimiteta eri aluevarastoista useissa pienissä erissä. Seitsemän eri aluevaraston keskittäminen yhteen paikkaan on vähentänyt merkittävästi kuljetusten määrää ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 18

19 Vastuullinen hankinta Tokmanni pyrkii ottamaan tavarantoimittajavalinnoissaan huomioon tavarantoimittajan koko toiminnan eettisyyden. Vuonna 2009 Tokmanni liittyi BSCI-toimintamalliin, joka tukee ja edistää tuontikaupan vastuullisuutta ja valvoo tavarantoimittajia. BSCI on Euroopassa kehitetty Business Social Compliance Initiative (BSCI) eli sosiaalisen laadunvalvonnan malli, joka tähtää tavarantoimittajien työolojen parantamiseen sekä selkeyttää ja yhtenäistää tavarantoimittajien valvontaa. Alkoholi ja muut ikärajavalvottavat tuotteet Tokmanni on mukana Päivittäistavarayhdistyksen ja Sosiaalija terveysministeriön tekemässä kumppanuussopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja. Kaikissa myymälöissä on vuoden 2009 aikana toteutettu laaja toimenpideohjelma, joka kattaa kaikki ikärajavalvottavat tuotteet: alkoholijuomat, tupakan, nikotiinivalmisteet, aikuisviihteen, rahapelien pelaamisen sekä tietokone- ja konsolipelit. Tavarantoimittajien kanssa tehdään markkinoinnin ja mainonnan osalta ennaltaehkäisevää alkoholipolitiikan tavoitteiden mukaista yhteistyötä. Myymälähenkilökunta on vuoden 2009 aikana suorittanut ikärajapassin. Omavalvonta Omavalvontasuunnitelman mukaan jokainen toimipisteemme itse valvoo ja varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä myyntiolosuhteiden asianmukaisuuden ja huolehtii vaaratekijöiden hallinnasta. Myymälän toimiva omavalvontajärjestelmä lisää kuluttajien luottamusta sekä tyytyväisyyttä tuotteiden ja palvelun laatuun. Hävikki vähenee ja yhteistyötahojen sekä valvontaviranomaisten luottamus toimintaamme kohtaan paranee. 19

20 HENKILÖSTÖ Henkilöstö 20 Tokmanni-konsernissa on töissä noin 2800 osaavaa ja sitoutunutta ammattilaista. Mutkattomalla meiningillä työiloa Tokmannilla arjen pienistä onnistumisista iloitaan yhdessä ja tästä yhteisöllisyydestä kumpuaa Tokmanni-spirit. Kerran kuukaudessa valitaan Kuukauden onnistuja, jonka johtoryhmä valitsee henkilökunnan ehdotusten perusteella. Valintakriteeri voi olla laadullinen tai tulospohjainen. Vuonna 2009 kiinnitettiin erityisesti huomiota laadullisiin onnistumisiin. Yhteistyötä työterveyshuoltojen ja eläkevakuutusyhtiön kanssa tiivistettiin vuonna 2009 merkittävästi ja luotiin samalla pohjaa vuonna 2010 alkavalle 3-vuotiselle yhteistyöprojektille, jonka tarkoituksena on työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kasvattaminen. Palkitseminen kannustaa yrittämään Yrityksen tavoitteiden ja päämäärien tulee olla selvät sekä johtajille että johdettaville. Heti vuoden 2010 alussa avainhenkilöt saivat lisäoppia strategian hyvästä jalkauttamisesta yrityksen toiminnan ohjaamiseksi. Tavoitteena oli edelleen syventää koko henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. Tokmannissa arvostetaan toiminnan mittaamista, sillä se mitä voidaan mitata, sitä voidaan parantaa ja siitä voidaan myös palkita. Tokmannissa palkitsemissalkku sisältää useita eri osa-alueita, joita päivitettiin kuluneella tilikaudella seuraavasti: - Työ ja työn organisointi; mm. hyvä esimiestyö, selkeät toimenkuvat ja vastuut, järkevät toimintatavat. Päivittäisessä johtamisessa korostettiin hyvän ilmapiirin luomista. - Kasvu- ja kehittyminen; mm. motivoiva koulutus ja valmennus, ura- ja kasvupolut, kehityskeskustelukäytännöt. Päätettiin aloittaa kehityskeskusteluvalmennukset heti vuoden 2010 alussa. - Kilpailukykyiset henkilöstöedut; mm. hyvä työterveyshuolto, liikuntaraha, merkkivuosimuistaminen. Tavoitteeksi kirjattiin henkilöetuuksien pitäminen kilpailukykyisinä ja haluttavina myös jatkossa. - Rahallinen palkitseminen; peruspalkka ja kannustepalkkiojärjestelmä. Kannustepalkkiojärjestelmää hiottiin entistä motivoivammaksi ja mittarit valittiin siten, että ne tukevat haluttua toimintatavan muutosta. Vuonna 2009 Tokmannissa kannustettiin koko henkilöstöä sisäiseen yhteistyöhön yli organisaatiorajojen kaiken osaamisen hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Yhteistyötä yli rajojen tullaan painottamaan edelleen vuonna Tämäntyyppisellä yhteistyöllä vahvistettiin myös yrityksen arvojen mukaista toimintaa, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta. Jatkuvaa oppimista Tokmanni panostaa henkilöstön kehittämiseen. Vuonna 2009 tarjottiin useita erilaisia mahdollisuuksia henkilökunnan kehittymiseksi. Osaavan henkilökunnan merkitys kasvaa entisestään. Tokmanni tarjoaa henkilöstölleen useita eri tason reittejä jatkuvaan oppimiseen. Vuoden 2009 aikana jatkuivat edellisenä vuonna aloitetut monivuotiset koulutusohjelmat ja samanaikaisesti aloitettiin useita uusia koulutuslinjoja. Yrityksessä arvostetaan osaamista ja nähdään, että urapolut voivat kulkea moneen suuntaan. Koulutustarjontaan kuluu laajalti myös erilaisia kohdennettuja koulutuksia. Tokmannin henkilöstö on sitoutunutta ja kehityshakuista, minkä vuoksi koulutus- ja kehitystyö on erityisen palkitsevaa. Konsernin henkilöstö lukuina Keskimäärin Tokmanni-konsernissa oli töissä 2729 henkilöä. Henkilöstön määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 147 henkilöllä. Henkilöstön määrän vähentyminen johtui pääasiassa toimintojen keskittämisestä ja tehostamisesta sekä luonnollisesta poistumisesta. Myymälöissä työskenteli keskimäärin 2388 henkilöä, varastolla 190 ja konttorissa 151. Alle 37,5 tuntia viikossa tekevien ihmisten osuus oli 64 % ja kokoaikaisia työsuhteita oli 36 %. Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 74 % ja määräaikaisia työsuhteita 26 %. Naisten osuus henkilöstöstä oli 83 % ja miesten 17 %. Henkilöstön keski-ikä oli 35 vuotta.

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot